E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 172 din 27 martie 1995

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 62 din  4 aprilie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In baza art. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie, se aproba normele din anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Consiliul pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, Ministerul Finantelor, Agentia de Restructurare, Fondul Proprietatii de Stat, ministerele de resort, Banca Nationala a Romaniei vor lua masurile necesare in vederea aplicarii normelor mentionate la art. 1.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

                      p. Ministru de stat,
                      presedintele Consiliului
                      pentru Coordonare,
                      Strategie si Reforma Economica,
                      Hildegard Puwak,
                      secretar de stat

                      Guvernatorul Bancii
                      Nationale a Romaniei,
                      Mugur Isarescu

    ANEXA 1

                            NORME
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie

    Art. 1
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate sa-si desfasoare intreaga activitate in conditii de profitabilitate, echilibru financiar si capacitate de plata, pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli si a programelor de activitate, aprobate potrivit prevederilor legale.
    Nivelul minim al profitabilitatii in raport cu capitalul propriu se stabileste in mod obligatoriu prin bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarui agent economic, elaborat potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finantelor.
    In aplicarea prevederilor de mai sus se va proceda astfel:
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat intocmesc anual buget de venituri si cheltuieli, dupa metodele stabilite de Ministerul Finantelor, potrivit prevederilor art. 7 si 24 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale.
    Bugetul de venituri si cheltuieli va reflecta modul de formare, administrare si utilizare a mijloacelor financiare si va asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatii patrimoniale. Prin structura sa, acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare, precum si a fondurilor necesare.
    In procesul de elaborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se va urmari, neconditionat, respectarea principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar, precum si a nivelului minim al profitabilitatii, calculat ca raport intre profitul net si capitalul propriu.
    Bugetele de venituri si cheltuieli vor fi aprobate de catre organele prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 1995 in cazul regiilor autonome si in Legea nr. 31/1990 in cazul societatilor comerciale.
    Agentii economici vor depune proiectele de bugete de venituri si cheltuieli la Ministerul Finantelor sau la organele teritoriale ale acestuia, dupa caz, precum si la bancile finantatoare, in urmatoarele cazuri:
    - daca aceasta obligatie este prevazuta intr-un act normativ;
    - daca pentru activitatea unitatilor patrimoniale sunt prevazute subventii sau alocatii pentru cheltuieli de capital de la bugetul de stat sau bugetul local, dupa caz;
    - daca se solicita imprumuturi cu garantia statului.
    Prevederile cuprinse in bugetele de venituri si cheltuieli se vor actualiza in functie de prevederile actelor normative care se vor adopta ulterior.
    Art. 2
    In vederea accelerarii procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, la propunerea ministerelor de resort si a consiliilor locale sau judetene, dupa caz, pentru regiile autonome, respectiv a Agentiei de Restructurare, cu avizul Fondului Proprietatii de Stat si al ministerelor pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat, Guvernul stabileste, prin hotarari, agentii economici pentru care se instituie regimul special de supraveghere economico-financiara.
    Acest regim se instituie pentru regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat care inregistreaza pierderi, fluxuri financiare negative, plati restante sau nu au piata de desfacere pentru utilizarea corespunzatoare a capacitatilor de productie existente si a caror activitate afecteaza desfasurarea normala a proceselor din economie.
    Obiectivele regimului special de supraveghere economico-financiara sunt:
    a) realizarea unui flux financiar pozitiv;
    b) reducerea si, in final, eliminarea platilor restante si incasarea creantelor;
    c) desfasurarea unei activitati economice profitabile si reducerea solicitarilor privind finantarea din fonduri publice.
    In aplicarea prevederilor de mai sus se va proceda astfel:
    Regimul special de supraveghere economico-financiara se va institui pentru regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat a caror activitate afecteaza desfasurarea normala a proceselor din economie.
    La stabilirea conditiilor de selectare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, ce vor fi cuprinse in regimul special de supraveghere, se vor avea in vedere, in principal, cauzele care au determinat situatia nefavorabila a acestora din punct de vedere economic si financiar, si anume:
    - inregistrarea de pierderi;
    - fluxuri financiare negative;
    - plati restante;
    - lipsa unei piete de desfacere pentru utilizarea corespunzatoare a capacitatilor de productie.
    Totodata, la selectarea agentilor economici ce vor fi cuprinsi in regimul special de supraveghere economico-financiara se vor avea in vedere si urmatoarele criterii:
    - stadiul actiunii de privatizare;
    - importanta in strategia sectoriala;
    - lichidarea generala;
    - insolvabilitatea;
    - rezultatul din exploatare;
    - impactul social.
    In vederea selectarii agentilor economici, datele necesare analizarii acestora vor fi reflectate intr-un tabel-anexa, cu urmatorul cuprins:
    - coloanele 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - cuprind informatii date de Ministerul Finantelor, pe baza datelor preluate din raportarile trimestriale sau anuale;
    - coloana 3 - se completeaza de catre ministerele de resort, prin acordarea unui punctaj de la 1 la 5, pentru fiecare dintre criteriile enumerate mai jos:
    a) impactul asupra industriei orizontale;
    b) influenta asupra blocajului financiar;
    c) impactul social;
    d) gradul de viabilitate;
    - coloana 4 - se completeaza de catre F.P.S. cu date referitoare la stadiul privatizarii, si anume, daca unitatea:
    a) este privatizata pana la data intocmirii situatiei;
    b) este prevazuta pentru privatizare imediata;
    c) are documentatia de privatizare depusa la F.P.S.
    Dupa modelul tabelului-anexa, regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat vor fi ordonate in ordinea descrescatoare a criteriilor "Pierderi" si "Plati restante", astfel:
    - Anexa nr. 1 - va cuprinde regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, in ordinea strict descrescatoare a pierderilor (coloana 1 din anexa), indiferent de ministerul sub coordonarea caruia se afla;
    - Anexa nr. 2 - va cuprinde regiile autonome si societatile comerciale  cu capital majoritar de stat, in ordinea strict descrescatoare a platilor restante (coloana 2 din anexa), indiferent de ministerul sub coordonarea caruia se afla;
    - Anexa nr. 3 - va cuprinde regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, in ordinea strict descrescatoare a pierderilor (coloana 1 din anexa), grupate pe ministere si, in cadrul acestora, pe departamente (directii generale);
    - Anexa nr. 4 - va cuprinde regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, in ordinea strict descrescatoare a platilor restante (coloana 2 din anexa), grupate pe ministere si, in cadrul acestora, pe departamente (directii generale).
    Anexele mentionate mai sus, completate cu datele solicitate, vor fi analizate in vederea selectarii agentilor economici asupra carora se va institui regimul special de supraveghere economico-financiara, conform art. 2 din ordonanta.
    Tabelul-anexa este prezentat in anexa nr. I.
    Art. 3
    Agentii economici aflati in regimul de supraveghere economico-financiara sunt obligati sa elaboreze, potrivit normelor metodologice emise de Consiliul pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, Ministerul Finantelor si Agentia de Restructurare, si sa supuna spre insusire consiliilor de administratie ale regiilor autonome, respectiv adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, in termen de 30 de zile de la instituirea regimului, programele de restructurare si redresare financiara.
    Aceste programe vor cuprinde masuri de natura organizatorica, tehnica, tehnologica, manageriala si financiara care sa asigure cresterea veniturilor, reducerea cheltuielilor, eliminarea si prevenirea platilor restante si a eventualelor pierderi, precum si cresterea profitabilitatii, cu un grad ridicat de detaliere pentru primul an de aplicare.
    Programele de restructurare si redresare financiara vor fi inaintate pentru analiza, in vederea avizarii, ministerelor de resort si consiliilor locale sau judetene, dupa caz, de catre regiile autonome, respectiv Agentia de Restructurare, de catre societatile comerciale cu capital majoritar de stat. Acestea vor urmari incadrarea programelor in tendintele si strategiile sectoriale, concomitent cu mobilizarea, la nivel maxim, a resurselor proprii ale agentilor economici si dimensionarea corespunzatoare a resurselor financiare imprumutate si atrase.
    In aplicarea prevederilor de mai sus se procedeaza dupa cum urmeaza:

    I. Elaborarea programului de restructurare si redresare financiara
    Programele de restructurare si redresare financiara vor fi elaborate in termen de 30 de zile de la instituirea regimului special de supraveghere economico-financiara si vor asigura, in principal, realizarea urmatoarelor obiective: reducerea si eliminarea platilor restante si incasarea creantelor, desfasurarea unei activitati economice profitabile, reducerea finantarii din fondurile publice si realizarea unui flux financiar pozitiv la sfarsitul anului 1995.
    In sensul prezentelor norme, fluxul financiar este definit ca suma a profitului net, amortismentelor si provizioanelor constituite potrivit legii, din care se deduc investitiile de mentinere a potentialului tehnic existent si variatia necesarului de fond de rulment (capitalului de lucru).
    Programul de restructurare si redresare financiara va cuprinde masuri pe termen scurt si mediu de natura organizatorica, tehnica, tehnologica, manageriala si financiara.
    Sunt considerate pe termen scurt acele masuri care sunt realizabile si au efecte in anul 1995.
    Pentru aceasta perioada eforturile si efectele masurilor vor fi cuantificate in lei, iar termenele de realizare a acestora vor fi esalonate trimestrial.
    Pe termen scurt vor fi sprijinite financiar, din fonduri F.P.S. si din credite cu garantia statului, masurile destinate optimizarii capacitatilor existente, intretinerii si inlocuirii de utilaje, reducerii poluarii, cu exceptia celor care au drept scop extinderi de capacitati existente si modernizari importante.
    Programul de restructurare si redresare financiara, adoptat la specificul si particularitatile activitatilor fiecarui agent economic, va cuprinde elementele care sa permita sintetizarea masurilor conform modelului prezentat in anexa nr. II/1.
    Totodata, in programele de restructurare si redresare financiara vor fi incluse toate operatiunile financiare si bancare necesare redresarii, aprobate prin ordonanta, puse de acord cu Ministerul Finantelor si cu bancile comerciale, operatiunile legate de reesalonarea, reducerea sau anularea datoriilor urmand sa fie cuprinse in programe dupa incheierea procedurii de conciliere cu creditorii, potrivit prevederilor art. 7-10 din ordonanta.
    Separat de cele mentionate mai sus, se vor prezenta si sumele necesare pentru plata furnizorilor de energie si gaze, sume care vor fi convenite in prealabil cu Ministerul Finantelor potrivit criteriilor stabilite in aplicarea prevederilor art. 18 si art. 23 lit. b) din ordonanta.
    Agentii economici vor intocmi situatia principalilor indicatori economico-financiari, fluxul financiar pe anul 1995 si situatia indicatorilor de eficienta, conform machetelor prezentate in anexele nr. II/2, II/3, II/4, avand in vedere prevederile inscrise in programele de restructurare si redresare financiara.
    In scopul verificarii necesitatii masurilor incluse in programul de restructurare si redresare financiara, a fundamentarii principalilor indicatori economici si a fluxului financiar pe anul 1995, agentii economici aflati in regim special de supraveghere economico-financiara vor prezenta organelor prevazute la art. 4 din ordonanta urmatoarele documente:
    - bilantul contabil pe anul 1994;
    - bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pe anul 1995, care sa includa impactul financiar al masurilor propuse prin programul de restructurare si redresare financiara;
    - situatia datoriilor restante;
    - studiul de restructurare, actualizat cu datele din anul 1994.
    Agentii economici care nu au avut intocmite anterior studiile de restructurare le vor elabora astfel incat sa cuprinda, in principal, urmatoarele elemente:
    A. Prezentarea agentului economic
    - Pozitia actuala a agentului economic in sector si incadrarea in strategiile sectoriale
    - Scurt istoric
    - Prezentarea modului de constituire
    - Profilul de fabricatie: produse, calitate, comparatii interne si internationale
    - Organigrama.
    B. Analiza-diagnostic
    - Piata de comercializare a produselor:
    - volumul ofertei la produsele principale;
    - volumul vanzarilor pe piata interna si externa;
    - ponderea in vanzari a produselor noi asimilate in ultimii 3 ani;
    - gradul de acoperire cu contracte la intern si export;
    - analiza concurentei pe plan intern si extern;
    - piata de aprovizionare: principalii furnizori din tara si din strainatate.
    - Potentialul tehnico-economic:
    - gradul de utilizare a capacitatii de productie existente, exprimata fizic si valoric;
    - posibilitati de disponibilizare si valorificare a activelor si mijloacelor fixe;
    - gradul de uzura fizica si morala a mijloacelor fixe;
    - investitii: sistate, in curs de executie si investitii noi, cu precizarea surselor de finantare;
    - structura activelor circulante: necesar de resurse;
    - tehnologii de fabricatie aplicate; flexibilitate  tehnologica, comparatii cu tehnologii interne si internationale;
    - probleme ecologice.
    - Potential uman:
    - numar de salariati (total si pe categorii); fluctuatia de personal; structura fortei de munca;
    - fondul de salarii, C.A.S., fondul pentru plata ajutorului de somaj etc.; politica salariala.
    - Potential financiar:
    - evolutia si structura capitalului social;
    - patrimoniul net, structura, integritatea, litigii in curs.
    C. Rezultatele activitatii economico-financiare
    - Evolutia in preturi comparabile a principalilor indicatori economico-financiari
    - Situatia blocajului financiar
    - Situatia creditelor si dobanzilor bancare, din care cele nerambursate la scadenta, cu delimitarea creditelor garantate de stat
    - Situatia impozitelor si taxelor datorate si a penalitatilor aferente.
    D. Propuneri privind restructurarea activitatii
    - Necesitatea actiunii de restructurare
    - Obiectivele strategice propuse.
    II. Analizarea, avizarea si aprobarea programului de restructurare si redresare financiara
    Programele de restructurare si redresare financiara ale regiilor autonome, insusite de consiliile de administratie, se vor prezenta ministerelor de resort, consiliilor locale sau judetene, dupa caz, in vederea analizarii si avizarii acestora.
    Pentru regiile autonome, in termen de 3 zile de la avizarea programelor de restructurare si redresare financiara, ministerele de resort, consiliile locale sau judetene, dupa caz, elaboreaza proiectul de hotarare a Guvernului, care, dupa obtinerea avizului de la Ministerul Finantelor si Consiliul pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, se prezinta spre aprobare Guvernului.
    Programele de restructurare si redresare financiara ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, insusite de adunarea generala a actionarilor, se vor prezenta la Agentia de Restructurare, in vederea analizarii si avizarii acestora. Agentia de Restructurare va solicita avizul Ministerului Finantelor si al Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, dupa care va prezenta programele spre aprobare la Fondul Proprietatii de Stat.
    Cu ocazia analizei si avizarii programelor de restructurare si redresare financiara, ministerele de resort, consiliile locale si judetene, dupa caz, si Agentia de Restructurare vor urmari incadrarea programelor in tendintele si strategiile sectoriale, mobilizarea la maximum a resurselor proprii ale agentilor economici si dimensionarea corespunzatoare a resurselor financiare imprumutate si atrase, in scopul eficientizarii activitatii acestora.
    III. Actualizarea programului de restructurare si redresare financiara
    In termen de 15 zile de la incheierea acordurilor de conciliere, programele de restructurare si redresare financiara vor fi actualizate cu prevederile din aceste acorduri.
    Programele astfel actualizate vor deveni anexa la contractul de management incheiat conform Legii nr. 66/1993. In situatia in care contractul de management nu a fost incheiat, realizarea masurilor din programul de restructurare si redresare financiara devine obligatorie pentru conducerea executiva si consiliul de administratie.
    Masurile si influentele rezultate din programele de restructurare si redresare financiara aprobate vor fi preluate integral din programele anuale de activitate si in bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici. In cazul regiilor autonome, bugetele de venituri si cheltuieli actualizate vor fi prezentate Guvernului pentru aprobare.
    IV. Urmarirea aplicarii programelor de restructurare si redresare financiara
    Raspunderea pentru aplicarea programelor de restructurare si redresare financiara revine managerilor, consiliilor de administratie sau adunarilor generale ale actionarilor, dupa caz, iar urmarirea realizarilor acestora revine ministerelor de resort, consiliilor locale sau judetene, dupa caz, pentru regiile autonome, Fondului Proprietatii de Stat si Agentiei de Restructurare, pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat.
    Pana la data de 25 a fiecarei luni, agentii economici vor raporta ministerelor de resort, consiliilor locale sau judetene si Agentiei de Restructurare, dupa caz, stadiul indeplinirii masurilor si eficienta aplicarii acestora pentru luna incheiata.
    La solicitarea organelor prevazute la art. 4 alin. 2 din ordonanta, agentii economici vor prezenta orice alte documente necesare verificarii modului de aplicare a masurilor de restructurare.
    Pe baza acestor raportari, ministerele de resort si consiliile locale sau judetene, dupa caz,  pentru regiile autonome, si Agentia de Restructurare impreuna cu Fondul Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat, vor informa Guvernul, pana la data de 30 a lunii urmatoare lunii de raportare, asupra stadiului aplicarii programelor de restructurare si redresare financiara.
    Art. 4
    Programele de restructurare si redresare financiara ale regiilor autonome la care s-a instituit regimul de supraveghere vor fi aprobate de Guvern, la propunerea ministerelor de resort si a consiliilor locale sau judetene, dupa caz, cu avizul Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica si al Ministerului Finantelor.
    Programele de restructurare si redresare financiara ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat la care s-a instituit regimul de supraveghere vor fi aprobate de Fondul Proprietatii de Stat, cu avizul Agentiei de Restructurare, al Ministerului Finantelor si Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica.
    Art. 5
    Raspunderea pentru aplicarea programelor de restructurare si redresare financiara revine managerilor, consiliilor de administratie sau adunarilor generale ale actionarilor, dupa caz, iar urmarirea realizarii acestora revine ministerelor si consiliilor locale sau judetene, dupa caz, pentru regiile autonome, Fondului Proprietatii de Stat si Agentiei de Restructurare, pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat.
    Lunar, ministerele si consiliile locale sau judetene, dupa caz, pentru regiile autonome, si Agentia de Restructurare impreuna cu Fondul Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat, vor informa Guvernul cu privire la stadiul aplicarii programelor de restructurare si redresare financiara.
    Art. 6
    Masurile si influentele rezultate din programele de restructurare si redresare financiara aprobate conform art. 4 din prezenta ordonanta vor fi preluate integral in programele anuale de activitate si in bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici.
    Art. 7
    Agentii economici prevazuti la art. 2 vor aplica o procedura de conciliere cu creditorii reprezentand regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, prin care se realizeaza restructurarea datoriilor restante prin reesalonarea, reducerea sau anularea acestora.
    Datorii restante, in intelesul prezentei ordonante, se considera sumele neachitate in termen de 30 de zile de la scadenta si evidentiate in contabilitatea agentilor economici la data aprobarii programelor de restructurare si redresare financiara potrivit art. 4.
    Art. 8
    Concilierea se desfasoara la sediul si din initiativa debitorilor, sub supravegherea a cate unui reprezentant al ministerului si consiliului local sau judetean, dupa caz, la regiile autonome, si al Fondului Proprietatii de Stat, Fondurilor Proprietatii Private si Agentiei de Restructurare, la societatile comerciale cu capital majoritar de stat.
    Rezultatele concilierilor se consemneaza in acorduri scrise incheiate intre parti, in care se vor stipula sumele, conditiile, termenele de plata, perioada de gratie, garantiile si orice alte elemente asiguratorii privind executarea angajamentelor asumate prin aceste acorduri.
    Pentru sumele convenite a fi achitate potrivit acordurilor de conciliere, debitorii vor emite bilete la ordin, carora li se va aplica regimul legal al efectelor de comert.
    Art. 9
    Pentru perioada de la instituirea regimului special de supraveghere economico-financiara si pana la incheierea acordurilor de conciliere, datoriile restante ale agentilor economici prevazuti la art. 2 catre regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, stabilite in contractele si conventiile incheiate, pot fi amanate la plata si nu se calculeaza dobanzi sau penalitati asupra acestora.
    Procedura de conciliere se va finaliza in termen de 60 de zile de la aprobarea programelor de restructurare si redresare financiara.
    In cazul in care partile care negociaza nu pot finaliza un acord de conciliere in termenul prevazut la alineatul precedent, Ministerul Finantelor impreuna cu Consiliul pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, pentru regiile autonome, si Fondul Proprietatii de Stat impreuna cu Agentia de Restructurare, pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat, vor sprijini partile pentru solutionarea divergentelor intr-un termen de 15 zile de la expirarea perioadei prevazute la alin. 2 al prezentului articol.
    Art. 10
    Acordurile de conciliere vor fi aprobate de consiliile de administratie ale regiilor autonome si de adunarile generale ale actionarilor societatilor comerciale cu capital majoritar de stat care acorda aminarile, reducerile sau anularile datoriilor in cel mult 15 zile de la incheierea acestora.
    In aplicarea prevederilor din aceste articole se va proceda astfel:
    I. Procedura de conciliere
    Din masa creditorilor fac parte agentii economici carora le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 13/1995, cat si ceilalti creditori cu capital majoritar de stat.
    Agentii economici debitori vor stabili, pe baza datelor din evidentele proprii, datoriile restante la data aprobarii programului de restructurare si redresare financiara pe fiecare creditor, zilele de intarziere a platii, precum si penalitatile calculate.
    In termen de 2 zile de la aprobarea programelor de restructurare si redresare financiara, agentii economici prevazuti la art. 7 din ordonanta convoaca in scris, la sediul lor, creditorii.
    La actul de convocare se anexeaza lista analitica a datoriilor restante pentru fiecare creditor.
    In cadrul concilierii, care se va finaliza in termen de 10 zile de la data convocarii, se identifica posibilitati de stingere, reesalonare, reducere sau anulare a datoriilor respective, care se vor consemna intr-un acord scris intre parti.
    Pentru sumele convenite a fi achitate potrivit acordurilor de conciliere se vor emite, de catre debitori, bilete la ordin, carora le sunt aplicabile prevederilor legale in vigoare.
    Creantele existente la finele anului 1994, cu scadenta anterioara datei de 31 decembrie 1993, fac obiectul procedurii de conciliere, iar pentru acestea se aplica si prevederile alineatului ultim al art. 19 din ordonanta.
    Veniturile realizate din operatiunea prezentata la alineatul anterior constituie sursa a fondului de rezerva, in contabilitate inregistrindu-se in debitul contului 129 "Repartizarea profitului" prin creditul contului 1068 "Alte rezerve", sumele respective fiind deductibile din punct de vedere fiscal.
    In cazul in care partile nu au ajuns la o intelegere, se intocmeste un proces-verbal care sa cuprinda si cauzele nerealizarii acordului.
    Agentii economici debitori sunt obligati sa transmita aceste procese-verbale organelor prevazute la alin. 3 al art. 9 din ordonanta, in termen de 3 zile de la data incheierii acordului de conciliere.
    In termen de 2 zile de la primirea proceselor-verbale, Ministerul Finantelor si Consiliul pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, pentru regiile autonome, si Fondul Proprietatii de Stat impreuna cu Agentia de Restructurare, pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat, vor conveni asupra datei organizarii de catre debitori a unei noi faze de conciliere ce nu va depasi 5 zile de la data primirii proceselor-verbale.
    La data stabilita, reprezentantii organelor mai sus mentionate vor sprijini partile pentru solutionarea divergentelor si incheierea acordurilor de conciliere.
    Aceasta noua faza de conciliere se desfasoara la sediul debitorului, cu participarea reprezentantilor organelor prevazute mai sus.
    II. Urmarirea realizarii prevederilor acordurilor de conciliere
    Sistemul de urmarire a realizarii prevederilor cuprinse in acordurile de conciliere, potrivit art. 12 din ordonanta, se stabileste prin ordin al ministrilor de resort, respectiv prin deciziile presedintilor consiliilor locale si judetene pentru regiile  autonome si prin decizia presedintelui Fondului Proprietatii de Stat pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat.
    Lunar, pana la data de 25 a lunii in curs, agentii economici debitori raporteaza organelor prevazute la alineatul precedent, pentru luna anterioara, "Situatia realizarii prevederilor acordurilor de conciliere", care va cuprinde:
    a) valoarea cumulata a platilor restante conciliate, din care:
    - cu scadenta la sfarsitul lunii;
    b) valoarea cumulata a platilor restante achitate;
    c) valoarea cumulata a sumelor neonorate, din care:
    - pe creditori.
    Conform prevederilor art. 8 din ordonanta, biletele la ordin se vor emite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1993, aprobata prin Legea nr. 83/1994.
    Art. 11
    Ceilalti agenti economici, altii decat cei prevazuti la art. 2, vor emite cambii in favoarea creditorilor pentru datoriile lor scadente si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Pentru livrarile de marfuri si prestarile de servicii realizate dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante, furnizorii si prestatorii sunt indreptatiti sa pretinda clientilor lor efecte de comert pentru garantarea efectuarii platii la scadenta convenita prin contract.
    Cambiile se vor emite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1993, aprobata prin Legea nr. 83/1994.
    Art. 12
    Dupa aprobarea acordurilor de conciliere, in termen de cel mult 5 zile, debitorii au obligatia depunerii unui exemplar din acord la ministerul sau la consiliul local sau judetean, dupa caz, pentru regiile autonome, respectiv la Fondul Proprietatii de Stat si Fondurile Proprietatii Private si Agentia de Restructurare, pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat.
    Ministerele si consiliul local sau judetean, dupa caz, si Fondul Proprietatii de Stat vor deschide registre speciale de evidenta si vor stabili un sistem de urmarire a realizarii prevederilor cuprinse in acorduri.
    Art. 13
    La cererea agentilor economici prevazuti la art. 2, bancile comerciale cu capital majoritar de stat vor proceda la reesalonarea creditelor restante la 31 decembrie 1994, precum si a creditelor scadente in semestrul I/1995, pe o perioada de cel mult 3 ani, cu pana la un an perioada de gratie.
    Dobanzile la creditele acordate agentilor economici prevazuti la art. 2, datorate bancilor comerciale cu capital majoritar de stat si neachitate la 31 decembrie 1994, pot fi reduse sau anulate.
    Banca Nationala a Romaniei va analiza impactul financiar rezultat din amanarea creditelor si va lua masuri corespunzatoare de sprijinire a bancilor comerciale.
    In aplicarea prevederilor de mai sus se va proceda astfel:
    1. Bancile comerciale cu capital majoritar de stat, pe baza cererilor fundamentate prezentate de agentii economici prevazuti la art. 2 din ordonanta, vor intocmi grafice de reesalonare a creditelor restante la 31 decembrie 1994 si a celor scadente in semestrul I/1995, pe care le vor supune analizei si aprobarii consiliilor de administratie.
    2. Stabilirea perioadei de reesalonare a creditelor, a ratelor de rambursat si a perioadei de gratie va fi fundamentata pe calcule privind evaluarea performantei financiare a debitorilor, pe baza bilantului contabil incheiat la 31 decembrie 1994 si a programelor de restructurare si redresare financiara prevazute la art. 3 din ordonanta.
    3. Bancile comerciale cu capital majoritar de stat vor analiza posibilitatea reducerii sau anularii dobanzilor datorate si neachitate la 31 decembrie 1994 de catre agentii economici prevazuti la art. 2 din ordonanta, pe baza cererii fundamentate a acestora, a analizei rezultatelor financiare ale debitorilor in cauza, precum si a impactului financiar asupra situatiei societatii bancare rezultat din aplicarea acestor masuri.
    Cuantumul sumelor reprezentand reduceri sau anulari de dobanzi se aproba de consiliul de administratie al societatii bancare.
    4. Bancile comerciale cu capital majoritar de stat vor transmite Bancii Nationale a Romaniei situatia reesalonarii creditelor si situatia dobanzilor reduse sau anulate potrivit art. 13 din ordonanta, impreuna cu calculul impactului asupra lichiditatii si rezultatelor financiare ale societatii bancare.
    Totodata, vor prezenta propuneri privind sprijinul necesar pe linia refinantarii din partea Bancii Nationale a Romaniei, intemeiate pe calcule concrete privind volumul necesar de surse suplimentare si nivelul de costuri al acestora.
    5. Sumele asupra carora s-a cazut de acord cu bancile comerciale a fi reesalonate, reduse sau anulate vor fi reflectate in programele de restructurare si redresare financiara si in bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici la care s-a instituit regimul special de supraveghere economico-financiara potrivit art. 2 din ordonanta.
    Totodata, dobanzile la creditele pentru investitii acordate agentilor economici si neachitate la 31 decembrie 1994, reduse sau anulate de catre bancile comerciale cu capital majoritar de stat, urmeaza regimul stabilit prin anexa la Hotararea Guvernului nr. 3/1995 privind intocmirea bilantului contabil pe anul 1994 si unele masuri cu caracter financiar-contabil pe anul 1995.
    In contabilitate, anularea sau reducerea se va reflecta in creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" prin debitul contului 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" si, concomitent, constituirea fondului de dezvoltare (129 "Repartizarea profitului" = 111 "Fond de dezvoltare"), fara a se lua in calcul la determinarea profitului impozabil pe anul 1994.
    Dobanzile la creditele pentru productie acordate agentilor economici si neachitate la 31 decembrie 1994, reduse sau anulate de catre bancile comerciale cu capital majoritar de stat, vor fi reflectate in creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" prin creditul contului 5186 "Dobanzi de platit", respectiv 5198 "Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt", dupa caz.
    Art. 14
    Bancile comerciale isi pot transforma drepturile de creanta in aport de capital la societatile comerciale, potrivit prevederilor legale.
    Banca Nationala a Romaniei va elabora, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, reglementari metodologice privind transformarea acestor drepturi ale societatilor bancare in aport de capital.
    Procedura de transformare a drepturilor de creanta in aport de capital va fi stabilita, de comun acord, prin norme emise de Banca Nationala a Romaniei, bancile comerciale si Ministerul Finantelor.
    Art. 15
    Agentii economici prevazuti la art. 2 pot beneficia de noi credite bancare, in limita nivelului prevazut de programele de restructurare si redresare financiara aprobate.
    Se abiliteaza Ministerul Finantelor sa acorde garantii pentru astfel de credite, in cazurile solicitate de bancile comerciale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    In mod exceptional, pe baza de fundamentari analitice, aceiasi agenti economici pot beneficia si de alte credite decat cele mentionate la alin. 1, in scopul finantarii unor activitati rentabile, pe seama carora se asigura rambursarea integrala si la termenele stabilite a creditelor contractate.
    Art. 16
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, la propunerea Ministerului Finantelor si a Bancii Nationale a Romaniei, Guvernul va aproba regimul constituirii si utilizarii provizioanelor agentilor economici si ale societatilor bancare, precum si deductibilitatea fiscala a acestora.
    Regimul deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici va fi aprobat pana la 31 martie 1995 prin hotarare a Guvernului.
    Art. 17
    Ministerul Finantelor sau consiliile locale si judetene, dupa caz, pot acorda, la cererea regiilor autonome sau a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat prevazute la art. 2, amanari si esalonari la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, precum si amanari, esalonari, reduceri si scutiri de majorari de intarziere calculate pentru neplata in termen a acestora, datorate si neplatite pana la 31 decembrie 1994.
    Amanarea si esalonarea la plata prevazute la alineatul precedent se pot acorda pe o perioada de pana la 3 ani, cu o perioada de gratie de pana la un an.
    In cazul impozitului pe profit, Ministerul Finantelor poate acorda, de la caz la caz, o reducere de 15% din suma neplatita la sfarsitul anului 1994.
    Acordarea inlesnirilor la plata prevazute la alin. 1 si 3 se face in functie de posibilitatile reale de plata ale agentilor economici, de prevederile programelor de restructurare si redresare financiara si de prevederile acordurilor de conciliere incheiate.
    De la data depunerii cererii pana la achitarea integrala a debitului, in conditiile respectarii inlesnirilor aprobate, nu se datoreaza majorari de intarziere si se suspenda termenul de prescriptie extinctiva.
    Nerespectarea de catre debitor a obligatiilor care ii revin dupa acordarea inlesnirilor la plata prevazute in prezentul articol, astfel cum au fost aprobate, conduce la pierderea valabilitatii inlesnirilor, la calcularea majorarilor de intarziere pentru intreaga perioada si la executarea silita pentru suma neplatita.
    Pentru aplicarea prevederilor din articolul  de mai sus se va proceda astfel:
    1. Regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, pentru care s-a instituit regimul special de supraveghere economico-financiara, pot solicita Ministerului Finantelor sau consiliilor locale ori judetene, dupa caz, in baza prevederilor art. 17 din ordonanta, acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor fiscale datorate si neachitate pana la 31 decembrie 1994 bugetului de stat sau, respectiv, bugetelor locale.
    2. Prin inlesniri la plata obligatiilor fiscale, in sensul legii, se intelege:
    - amanari si esalonari la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale;
    - amanari, esalonari, reduceri si scutiri de majorari de intarziere pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale;
    - reducerea de 15% a impozitului pe profit din suma neplatita la sfarsitul anului 1994.
    3. Agentii economici mentionati la pct. 1 vor depune cererile privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat la organele fiscale teritoriale in raza carora isi desfasoara activitatea, iar pentru obligatiile fiscale datorate bugetelor locale, la consiliul local respectiv.
    Cererea trebuie sa cuprinda, pe langa elementele de identificare a agentului economic, natura obligatiei fiscale si suma restanta la 31 decembrie 1994 pentru care se solicita  inlesnirea la plata. In cazul in care se solicita inlesniri la plata majorarilor de intarziere, se vor evidentia distinct majorarile de intarziere la plata amanate in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 28/1994.
    Cererea prevazuta mai sus va fi insotita de copia bilantului contabil la 31 decembrie 1994, impreuna cu anexa nr. 7C referitoare la obligatiile fiscale.
    Organul fiscal teritorial, in termen de 15 zile, va verifica, de regula prin organele cu atributii de urmarire si incasare, corectitudinea sumelor pentru care s-a solicitat inlesnirea la plata, intocmind in acest sens o nota de constatare. In cazul in care se stabilesc diferente, organul fiscal va efectua corectiile necesare si le va cuprinde in nota respectiva.
    Nota intocmita de organul fiscal teritorial va cuprinde:
    - confirmarea sumelor pentru care agentul economic financiar solicita inlesnirea la plata;
    - modul de respectare a disciplinei financiare, avandu-se in vedere prevederile art. 14 si 16 din Legea nr. 76/1992, republicata;
    - situatia creditelor angajate de agentul economic la data efectuarii verificarii;
    - indeplinirea obligatiilor privind depunerea lunara a deconturilor privind impozitele, potrivit legii.
    Cererile agentilor economici privind acordarea unor inlesniri la plata, impreuna cu anexele mentionate si nota intocmita de organul fiscal teritorial, aprobata de conducerea unitatii fiscale, vor fi transmise, prin directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, cu propuneri proprii de solutionare a acestora, in termenul prevazut la alin. 4, la Ministerul Finantelor.
    4. Prin exceptie de la prevederile mentionate mai sus, regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, care au filiale sau sucursale fara personalitate juridica in tara si care sunt platitoare de impozite si taxe conform legii, vor proceda dupa cum urmeaza:
    - pentru impozitele, taxele si majorarile aferente acestora cuvenite bugetului de stat, pentru care se solicita inlesniri la plata, regia autonoma sau societatea comerciala cu capital majoritar de stat va cumula toate cererile unitatilor fara personalitate juridica din componenta acestora, impreuna cu documentatia intocmita de organul fiscal teritorial, conform metodologiei prevazute la pct. 3, si le va prezenta centralizat Ministerului Finantelor;
    - pentru impozitele, taxele si majorarile aferente acestora, cuvenite bugetelor locale, unitatile fara personalitate juridica din componenta regiilor autonome vor depune cererile pentru acordarea inlesnirilor la plata la consiliile locale, care pot adopta aceeasi metodologie de solutionare a acestora.
    5. Ministerul Finantelor, prin Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului, va analiza cererile de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale la initiativa si impreuna cu Agentia de Restructurare, pentru societatile comerciale, sau ministerul de resort, pentru regiile autonome, avand in vedere:
    - posibilitatile reale de plata ale agentilor economici;
    - prevederile programelor de restructurare si redresare financiara;
    - prevederile acordurilor de conciliere incheiate;
    - orice alte elemente utile aprecierii corecte a oportunitatii inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale ce urmeaza a fi acordate agentului economic.
    In urma analizei efectuate, cu avizul Agentiei de Restructurare pentru societatile comerciale sau al ministerului de resort, pentru regiile autonome, Ministerul Finantelor va acorda una sau mai multe dintre inlesniri la plata prevazute in ordonanta. Inlesnirile respective vor fi incluse in programul de restructurare si redresare financiara al agentilor economici aflati in regim special de supraveghere economico-financiara, ce vor fi prezentate spre aprobare potrivit art. 4 din ordonanta.
    Consiliile locale vor putea adopta aceeasi metodologie pentru impozitele, taxele si majorarile aferente datorate bugetelor locale.
    6. De la data formularii cererii de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale de catre agentii economici si depunerii acesteia la organul fiscal teritorial si pana la solutionarea cererii, organul fiscal nu va mai introduce dispozitie de incasare sau nu va mai urmari silit debitele si majorarile aferente datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
    Art. 18
    Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante se constituie fondul de redresare financiara la dispozitia Guvernului, cu urmatoarele destinatii:
    a) acordarea facilitatii prevazute la art. 22 lit. b) personalului disponibilizat, conform programelor de restructurare si redresare financiara aprobate;
    b) acordarea de credite fara dobanda regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, consumatori de energie electrica si gaze naturale, aflati in incapacitate de plata si care pot demonstra ca au luat toate masurile necesare pentru a-si imbunatati situatia financiara; la selectarea agentilor economici mai sus mentionati se va tine seama si de importanta economico-sociala a acestora.
    Fondul de redresare financiara reprezinta pozitie distincta in cadrul bugetului de stat, iar nivelul acestuia este aprobat anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul 1995, Guvernul va stabili influentele financiare asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat rezultate din aplicarea prezentei ordonante si le va supune spre aprobare Parlamentului, in termen de 3 luni, dar nu mai tarziu de 31 iulie 1995.
    Sumele acordate agentilor economici pentru plata energiei electrice si a gazelor naturale, potrivit alin. 1 lit. b), se vor restitui de catre acestia, in termen de pana la 3 ani. In  cazul lichidarii societatilor comerciale cu capital majoritar de stat carora li s-au acordat asemenea credite, statul are prioritate absoluta la recuperarea acestora.
    Criteriile de selectie a agentilor economici beneficiari ai fondului de redresare financiara si modul de gestionare a  acestuia se vor stabili prin hotarare a Guvernului.
    Art. 19
    Pierderile inregistrate de agentii economici din activitatea desfasurata pana la finele anului 1994 si neacoperite pe seama profiturilor realizate se lichideaza prin reducerea corespunzatoare a fondului de rezerva, a patrimoniului propriu al regiei autonome sau a capitalului social al societatii comerciale.
    Pentru agentii economici, altii decat cei prevazuti la art. 2, la care nivelul pierderilor neacoperite la finele anului 1994 depaseste 50% din patrimoniul propriu, respectiv din capitalul social, inclusiv din fondurile proprii, ministerele, consiliile locale sau judetene, respectiv adunarea generala a actionarilor, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, vor lua masurile de natura a declansa, dupa caz, procedura de lichidare, privatizare ori reorganizare.
    Prevederile alin. 1 din prezentul articol se aplica si in cazul creantelor indiferent de debitor, existente la finele anului 1994, cu o scadenta anterioara datei de 31 decembrie 1993 si neincasate, inclusiv cheltuielile anticipate si pentru productia neterminata, anterioare datei de 31 decembrie 1993 si neregularizate pana la finele anului 1994, fara ca dreptul de urmarire si obligatia de valorificare sa fie anulate.
    Agentii economici, al caror patrimoniu propriu, respectiv capital social, a fost diminuat cu mai mult de 50% ca urmare a aplicarii art. 19 din ordonanta, vor informa despre aceasta ministerele, consiliile locale sau judetene ori Fondul Proprietatii de Stat, dupa caz.
    Reflectarea in contabilitate a prevederilor art. 19 se va efectua cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 si Hotararii Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, inregistrarile contabile fiind urmatoarele:
    106 = 107 - cu pierderile inregistrate din activitatea desfasurata pana la 31.12.1994 si neacoperite pe seama profiturilor realizate suportate din rezervele constituite.
    1012 = 107 - cu pierderile inregistrate din activitatea desfasurata pana la 31.12.1994 si neacoperite pe seama profiturilor realizate, suportate din capitalul social al societatilor comerciale (in cazul in care rezerva legala nu este acoperitoare).
    1015.01 = 107 - cu pierderile inregistrate din activitatea desfasurata pana la 31.12.1994 si neacoperite pe seama profiturilor realizate, suportate din patrimoniul propriu al regiei (in cazul in care rezerva legala nu este acoperitoare).
    106 = 411, 416, 409 etc. - cu creantele neincasate, existente la finele anului 1994, cu o scadenta anterioara datei de 31.12.1993, lichidate din rezervele constituite.
    1012 = 411, 416, 409 etc. - cu creantele neincasate, existente la finele anului 1994, cu o scadenta anterioara, lichidate pe seama capitalului social al societatilor comerciale (in cazul in care rezerva legala nu este acoperitoare).
    1015.01 = 411, 416, 409 etc. - cu creantele neincasate, existente la finele anului 1994, cu o scadenta anterioara datei de 31.12.1993, lichidate din patrimoniul propriu al regiei (in cazul in care rezerva legala nu este acoperitoare).
    Creantele neincasate, lichidate pe seama rezervelor, capitalului social si patrimoniului propriu, se vor inregistra in contul in afara bilantului 8034 "Debitori scosi din activ, urmariti in continuare", urmand a fi urmarite si valorificate, potrivit legii.
    In contabilitatea creditorilor, sumele reprezentand datoriile lichidate de debitori, potrivit art. 19 din ordonanta, se inregistreaza la venituri din exploatare (articol contabil 401 sau 462 = 758).
    Veniturile realizate din operatiunea prezentata la alineatul anterior constituie sursa a fondului de rezerva, in contabilitate inregistrindu-se in debitul contului 129 "Repartizarea profitului" prin creditul contului 1068 "Alte rezerve", sumele respective fiind deductibile din punct de vedere fiscal.
    106 = 471 - cu cheltuielile anticipate anterioare datei de 31.12.1993 si neregularizate pana la finele anului 1994, anulate, suportate din rezervele constituite.
    1012 = 471 - cu cheltuielile anticipate anterioare datei de 31.12.1993 si neregularizate pana la finele anului 1994, lichidate pe seama capitalului social al societatilor comerciale (in cazul in care rezervele nu sunt acoperitoare).
    1015.01 = 471 - cu cheltuielile anticipate anterioare datei de 31.12.1993 si neregularizate pana la finele anului 1994, lichidate pe seama patrimoniului propriu al regiei autonome (in cazul in care rezervele nu sunt acoperitoare).
    106 = 331 si 332 - cu sumele aferente productiei neterminate, anterioara datei de 31.12.1993, si neregularizate pana la finele anului 1994, lichidate pe seama rezervelor constituite.
    1012 = 331 si 332 - cu sumele aferente productiei neterminate, anterioara datei de 31.12.1993, si neregularizate pana la finele anului 1994, lichidate pe seama capitalului social al societatilor comerciale (in cazul in care rezervele nu sunt acoperitoare).
    1015.01 = 331 si 332 - cu sumele aferente productiei neterminate, anterioara datei de 31.12.1993, si neregularizate pana la finele anului 1994, lichidate pe seama patrimoniului propriu al regiilor autonome.
    Criteriile anticipate si productia neterminata, lichidate pe seama rezervelor, a capitalului social si a patrimoniului propriu, vor fi evidentiate in contul in afara bilantului 8038 "Alte valori in afara bilantului", analitice distincte, urmand a fi urmarite si valorificate in continuare potrivit legii.
    Art. 20
    Programele de restructurare si redresare financiara ale agentilor economici prevazuti la art. 2 vor fi actualizate in termen de 15 zile de la incheierea acordurilor de conciliere, in functie de prevederile acestora, din contractele de credite renegociate cu bancile comerciale si de inlesnirile fiscale acordate de Ministerul Finantelor si consiliile locale sau judetene, dupa caz.
    Programul astfel actualizat va deveni anexa la contractul de management incheiat conform Legii nr. 66/1993. In situatia in care contractul de management nu a fost incheiat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, realizarea masurilor din programul prevazut la alin. 1 devine obligatie pentru conducerea executiva si consiliul de administratie.
    Neaplicarea masurilor din programele de restructurare si redresare financiara la termenele stabilite poate atrage dupa sine revocarea managerului si inlocuirea membrilor consiliilor de administratie in cazul regiilor autonome si revocarea managerilor la societatile comerciale cu capital majoritar de stat.
    Art. 21
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, agentii economici vor inventaria si vor trece in conservare activele corporale care nu au utilizare in anul 1995.
    Sumele rezultate din vanzarea mijloacelor fixe fara utilizare pot fi folosite pentru realizarea masurilor din programele de restructurare si redresare financiara.
    Agentii economici pot utiliza, pentru activitatea curenta de productie, si sursele nefolosite si neangajate constituite in cadrul fondului de dezvoltare.
    Art. 22
    Personalul cu o vechime in munca in unitate de minimum 12 luni, disponibilizat conform programelor de restructurare si redresare financiara ale agentilor economici prevazuti la art. 2, beneficiaza de urmatoarele facilitati:
    a) drepturi salariale pe durata preavizului prevazut de lege sau negociat prin contractele colective de munca, fara obligatia de a  presta munca in aceasta perioada, potrivit art. 131 alin. 2 din Codul muncii;
    b) o suma egala cu sase salarii la nivelul salariului de baza net realizat in ultima luna, acordata o singura data; aceste sume neimpozabile se vor suporta din fondul de redresare financiara  prevazut in art. 18 din prezenta ordonanta;
    c) scutirea, timp de 2 ani, de la plata impozitului pe venit pentru cei care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative, ca persoane fizice independente sau organizati in asociatii familiale;
    d) credite, in conditiile prevazute de Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994.
    In aplicarea celor de mai sus se va proceda astfel:
    Drepturile cuvenite salariatilor pe durata preavizului vor fi acordate de agentii economici potrivit legii.
    Pentru acordarea sumelor prevazute la lit. b), agentii economici care disponibilizeaza personal conform prevederilor din programele de restructurare si redresare financiara aprobate vor prezenta ministerelor de resort cuantumul sumelor confirmate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Fondul de redresare financiara se utilizeaza in conformitate cu prevederile referitoare la art. 18 din prezentele norme.
    Pentru a beneficia de prevederile lit. c), personalul disponibilizat va prezenta o adeverinta eliberata de societatea comerciala sau regia autonoma de unde a fost disponibilizat, din care sa rezulte ca persoana in cauza a fost disponibilizata potrivit art. 22 din ordonanta, necesara pentru obtinerea autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice pe baza liberei initiative, ca persoana fizica independenta sau asociatie familiala.
    In aplicarea prevederilor lit. d) au fost emise Normele metodologice nr. 4048/195/1994 privind creditarea intreprinderilor mici si mijlocii.
    Art. 23
    In aplicarea prezentei ordonante, in afara celor prevazute la art. 1, 3, 14 si 16, in termen de 30 de zile se vor emite norme privind:
    a) initierea, desfasurarea, finalizarea, urmarirea si reflectarea in contabilitatea agentilor economici a procedurii de conciliere, a reducerilor, scutirilor si aminarilor potrivit art. 13 si 17 din prezenta ordonanta, elaborate de Consiliul pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Romaniei, Fondul Proprietatii de Stat, Agentia de Restructurare, Ministerul Industriilor si Ministerul Transporturilor;
    b) criteriile de selectie a agentilor economici beneficiari ai fondului de redresare financiara si modul de gestionare a acestuia, elaborate de Ministerul Finantelor, Fondul Proprietatii de Stat si Agentia de Restructurare, care vor fi aprobate de Guvern.

    ANEXA I

    MINISTERUL (CONSILIUL LOCAL SAU JUDETEAN) ...............
    AGENTIA DE RESTRUCTURARE

                        SITUATIA
societatilor comerciale cu capital majoritar de stat sau a regiilor autonome,
necesara selectarii agentilor economici pentru care se instituie regimul
special de supraveghere economico-financiara, conform art. 2 din
              Ordonanta Guvernului nr. 13/1995
-------------------------------------------------------------------------------
   |          |                  Criterii                            |Observatii
   |          |------------------------------------------------------|
---|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
0  |    A     | 1  |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9  | 10 | 11 |  12
---|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------
   |Ministerul|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
   |........  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
   |........  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
---|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------
   | TOTAL:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    x
---|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------
   |Ministerul|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
   |........  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
   |........  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
---|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------
   | TOTAL:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    x
---|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------
   | TOTAL    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
   |GENERAL:  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    x
-------------------------------------------------------------------------------
          Manager,              Conducatorul compartimentului
                                     financiar-contabil,
 0 = Nr. crt.
 A = Denumirea societatii comerciale (pe ministere)
 1 = Pierderi (F02, rd. 61, col. 2)
 2 = Plati restante (F01, rd. 92, col. 1+2)
 3 = Importanta in strategia sectoriala
 4 = Sediul actiunii de privatizare
 5 = Lichiditate generala F02, rd. 37, col. 2
      ----------------------------------------
             (F01, rd. 91, col. 1) -
           - (F01, rd. 69, col. 1) -
           - (F01, rd. 70, col. 1)
 6 = Insolvabilitate
        (F01, rd. 67, col. 1) + (F02, rd. 21, col. 2) -
      - (F02, rd. 61, col. 2) - (F01, rd. 92, col. 1+2)
 7 = Cifra de afaceri (F01, rd. 04, col. 2)
 8 = Numarul mediu de salariati (F01, rd. 60, col. 2)
 9 = Rezultatul din exploatare (profit sau pierderi) (F01, rd. 24, col. 2)
       sau (F01, rd. 25, col. 2)
10 = Pierderi cumulate (din col. 1)
11 = Plati restante cumulat (din col. 2)
12 = Observatii


    ANEXA II/1

    AGENTUL ECONOMIC ....................
    Orasul .......... Judetul ...........
    Codul fiscal .............

                        SINTEZA
masurilor cuprinse in Programul de restructurare si redresare financiara
                        (P.R.R.F.)
                                                                   - mil. lei -
-------------------------------------------------------------------------------
    |      |    |      |              Efort financiar               |    Efect |
    |      |    |      |-----|--------------------------------------|----------
    |      |    |      |     |       acoperit din:                  |     |
    |      |    |      |     |--------------------------------------|     |
    |      |    |      |     |Sur-|Buge-|Buge-|Efort|Fon-|Cre-|Alte |Dimi-|Cres-
Nr. |Masura|Ter-|Res-  |TOTAL| se | tul |tele | ban-|duri|dite|surse|nuari|teri
crt.|      |men |ponsa-|     |pro-| de  |loca-| car |FPS |ban-|     | de  | de
    |      |    |bil   |     |prii|stat | le  |     |    |care|     |plati|inca-
    |      |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |si/sau sari
    |      |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |cos- |
    |      |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |turi |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
 1  |   2  | 3  |  4   |  5  |  6 |  7  |  8  |  9  | 10 | 11 | 12  |  13 | 14
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
 A  |Masuri|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |  pe  |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |termen|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |scurt*)    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |1. Or-|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |ganiza-    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |torice|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    TOTAL 1|  x |  x   |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
  *) Masuri cu efecte din cursul anului 1995.
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    |2. Teh-    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |nice, |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |tehno-|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |logice|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    TOTAL 2|  x |  x   |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    |3. Ma-|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |nageri-    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |ale   |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    TOTAL 3|  x |  x   |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    |4. Fi-|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |nanci-|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |are   |    |      |     |    | a)  | b)  | c)  | d) |    | e)  |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    TOTAL 4|  x |  x   |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    TOTAL A|  x |  x   |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
 B  |Masuri|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |pe ter-    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |men   |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |mediu*)    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |1. Or-|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |ganiza-    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |torice|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    TOTAL 1| x  |  x   |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    |2. Teh-    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |nice, |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |tehno-|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |logice|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    TOTAL 2| x  |  x   |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    |3. Ma-|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |nage- |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |riale |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    TOTAL 3| x  |  x   |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    |4. Fi-|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |nanci-|    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    |are   |    |      |     |    | a)  |  b) |  c) | d) |    | e)  |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    | -    |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    TOTAL 4| x  |  x   |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    TOTAL B| x  |  x   |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----
    |TOTAL |    |      |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
    | A+B  | x  |  x   |     |    |     |     |     |    |    |     |     |
----|------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----

    *) Masuri cu efecte dupa anul 1995.
    a) In col. 7 se va inscrie efortul financiar determinat de reesalonarea sau reducerea impozitelor si taxelor neachitate, inclusiv a penalitatilor aferente datei de 31 decembrie 1994, catre bugetul de stat.
    b) In col. 8 se va inscrie efortul financiar determinat de reesalonarea sau reducerea impozitelor si taxelor neachitate, inclusiv a penalitatilor aferente datei de 31 decembrie 1994, catre bugetrele locale.
    c) In col. 9 se va inscrie efortul financiar determinat de reesalonarea creditelor restante la 31 decembrie 1994, a creditelor cu scadenta in semestrul I/1995, precum si reducerea sau anularea dobanzilor neachitate la 31 decembrie 1994.
    d) In col. 10 se va inscrie necesarul din fondurile F.P.S. pentru realizarea investitiilor, fundamentat prin devizul general (centralizator de cheltuieli, C+M, liste de utilaje etc.).
    e) Se va nominaliza expres natura sursei.

    ANEXA II/2

    AGENTUL ECONOMIC ..................
    Orasul ........ Judetul .............
    Codul fiscal ......................

           EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI SI FINANCIARI
                     (in preturi valabile la 31.12.1994)
                                                                   - mil. lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                  Previziuni
Nr.    Denumirea         Reali- -----------------------------------------------
crt.  indicatorilor       zat                1995                    1996..2000
                         anul  --------------------------------------
                         1994  trim. I  trim. II  trim. III  trim. IV
-------------------------------------------------------------------------------
 1           2            3      4        5          6          7       8...12
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Capacitatea de
    productie existenta
 2. Capital social
 3. Venituri totale,
    din care:
    - subventii si
      transferuri
 4. Cifra de afaceri
 5. Cheltuieli totale,
    din care:
    a) fixe
    b) variabile
 6. Profit brut (3-5)
 7. Pierderi (5-3)
 8. Active circulante -
    total, din care:
    a) Stocuri - total,
       din care:
    - materiale
    - animale
    - produse finite
    - productie neterminata
      si semifabricate
    b) Creante
    c) Disponibilitati banesti
       si plasamente
 9. Datorii - total, din care:
    a) credite bancare - total,
       din care:
       - cu garantia statului
    - dobanzi - total, din care:
      - aferente creditelor cu
        garantia statului
    b) furnizori
    c) datorii fata de bugetul
       de stat
    d) alte datorii
    e) comision datorat la
       fondul de risc
10. Numarul mediu de salariati
11. Cheltuieli de personal
12. Amortizarea mijloacelor fixe -
    total, din care:
    - amortizare inclusa in costuri
13. Plati restante - total,
    din care:
    a) furnizori interni
    b) creditori
    c) impozite si taxe neplatite
       in termenul stabilit
    d) credite nerambursate la
       scadenta, din care:
    - cu garantia statului
    e) comision datorat la fondul
       de risc
14. Dobanzi platite la credite
    restante
15. Penalitati si majorari de
    intarziere - total, din care:
    - conform Ordonantei
      Guvernului nr. 28/1994
    - pentru neplata comisionului
      la fondul de risc
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Previziunile pentru anii 1995 - 2000 se vor completa avandu-se in vedere aplicarea programelor de restructurare si redresare financiara.

              Manager,

      Conducatorul compartimentului
            financiar-contabil,


    ANEXA II/3

    AGENTUL ECONOMIC ................
    Orasul .......... Judetul ............
    Codul fiscal ....................

              TABLOUL FLUXULUI DE NUMERAR (CASH - FLOW)
                                                                 - mil. lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                    Corelatie cu
Nr.                                formularele de  1994           1995
            Indicatori               raportare          -----------------------
rd.                                 trimestriala        trim. trim. trim. trim.
                                       1994 *)           I     II    III   IV
-------------------------------------------------------------------------------
 1             2                         3          4    5      6     7     8
-------------------------------------------------------------------------------
 1. (+) Disponibilul la
        inceputul perioadei    F02, rd. 27 la rd. 35
 2. (+/-) Profit net/pierderi  F02, rd. 60 sau rd. 61
 3. (+) Amortizari si
        provizioane            F01, rd. 23
 4. (+) Rezerve si provizioane F02, rd. 57 + rd. 70
                               (S2 - S1)
 5. (+) Cresteri de capital    F02, rd. 67 - rd. 60 -
        din care:              - rd. 57 (S2 - S1)
        - din reevaluare       F02, rd. 52 + rd. 56
                               (S2 - S1)
 6. (+) Imprumuturi pe termen
        mediu si lung          F02, rd. 71 - F01,
                               rd. 78 (S2 - S1)
 7. (-) Cresteri de active
        fixe                   F01, rd. 04 + rd. 11
                               (S2 - S1)
 8. (-) Cresteri de active
        financiare             F02, rd. 12 + rd. 26
                               (S2 - S1)
 9. (+/-) Variatia capitalului
          de lucru:
    - Variatia stocurilor      F02, rd. 21 (S2 - S1)
    - Variatia creantelor      F02, rd. 22 la rd. 25
                               (S2 - S1)
    - Alte active (conturi de
      regularizare)            F02, rd. 41
                               (S2 - S1)
    - Obligatii                F02, rd. 72 la rd. 74
                               (S2 - S1)
    - Credite pe termen scurt
      (curente)                F01, rd. 78 (S2 - S1)
    - Pasive de regularizare   F02, rd. 79 (S2 - S1)
10. Disponibil la sfarsitul
    perioadei (1+...+9)        (S2 - S1)
-------------------------------------------------------------------------------
---------------
    *) Se vor adapta la formularele de raportare trimestriala ce vor fi aprobate pentru anul 1995.
    S1 = inceputul anului.
    S2 = sfarsitul perioadei.
                               Conducatorul compartimentului
               Manager,            financiar-contabil,

    ANEXA II/4

    AGENTUL ECONOMIC ..................
    Orasul ......... Judetul .............
    Codul fiscal ......................

                SITUATIA
indicatorilor sintetici de eficienta
                                                                - mil. lei -
------------------------------------------------------------------------------
                                                           1995
Nr.        Indicatorul     Formula de calcul   1994  -----------------1996..2000
crt.                                                 tr.  tr.  tr.  tr.
                                                      I   II   III  IV
-------------------------------------------------------------------------------
 1              2                  3             4    5    6    7    8    9-13
-------------------------------------------------------------------------------
                             Cifra  de afaceri
 1.                          --------------------
                             Numar de salariati
--- Productivitatea muncii ----------------------------------------------------
                            Valoarea adaugata *)
 2.                        ----------------------
                             Numar de salariati
-------------------------------------------------------------------------------
                              Active circulante
 3.  Lichiditate generala   ----------------------
                         Datorii pe termen scurt*)
-------------------------------------------------------------------------------

 4.     Lichiditate       Active circulante-Stocuri
       intermediara      ---------------------------
                          Datorii pe termen scurt*)
-------------------------------------------------------------------------------
                               Disponibilitati
 5. Lichiditate imediata ---------------------------
                          Datorii pe termen scurt*)
-------------------------------------------------------------------------------
    Rata rentabilitatii       Profit brut
 6.     costurilor       -------------------- x 100
                           Total cheltuieli
-------------------------------------------------------------------------------
    Rata rentabilitatii       Profit net
 7.     financiare       -------------------- x 100
                           Capital propriu
-------------------------------------------------------------------------------
    Viteza de rotatie a    Active circulante
 8.     activelor        -------------------- x 360
      circulante *)      Cifra de afaceri
-------------------------------------------------------------------------------
    Viteza de rotatie a       Stocuri
 9.    stocurilor *)   -------------------- x 360
                           Cifra de afaceri
-------------------------------------------------------------------------------
       Perioada de            Creante
10.     recuperare       -------------------- x 360
     a creantelor *)     Cifra de afaceri
-------------------------------------------------------------------------------
     Durata de plata       Total datorii
11.  a datoriilor *)   -------------------- x 360
                           Cifra de afaceri
-------------------------------------------------------------------------------
    Rata de rambursare    Rata creditului
12.   (sau rata de          + Dobanzi
       acumulare)        -------------------- x 100
                         Fluxul de numerar
-------------------------------------------------------------------------------
--------------
    *) Valoarea adaugata = Vanzari de marfuri + Productia exercitiului - (Costul marfurilor vandute + Costuri de materii prime si materiale + Lucrari si servicii efectuate de terti).
    *) Datorii pe termen scurt = Datorii total - Datorii pe termen mediu si lung.
    *) La determinarea indicatorilor pentru trim. I, II, III si IV pe anul 1995 se va utiliza cifra 90 (numarul de zile aferente unui trimestru).

    NOTA:
    Previziunile pentru anii 1995-2000 se vor completa avandu-se in vedere aplicarea masurilor din programul de restructurare si redresare financiara.

       Manager,        Conducatorul compartimentului
                       financiar-contabil,

                                              SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 172/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 172 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 172/1995
Ordonanţa 13 1995
privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie
Ordonanţa 28 1994
privind plata majorarilor de intirziere si a unor sume restante datorate statului
Hotărârea 704 1993
pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991
Legea 76 1992
privind masuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul platilor agentilor economici, prevenirea incapacitatii de plata si a blocajului financiar
Legea 82 1991
LEGEA contabilitatii
Legea 1 1991
privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala
Legea 15 1990
privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu