E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 92 din 15 februarie 1996

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 34 din 16 februarie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, anexa la prezenta hotarare.

                     PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Florin Georgescu

                           p. Ministrul comertului,
                           Ion Pargaru,
                           secretar de stat

                           p. Ministru de stat,
                           ministrul muncii
                           si protectiei sociale,
                           Dorel Mustatea,
                           secretar de stat

                           p. Guvernatorul Bancii
                           Nationale a Romaniei,
                           Emil Iota Ghizari

    ANEXA 1

                   NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

    I. Referitor la art. 1
    Agentii economici care au datorii la intern neachitate de peste 60 de zile si care detin valuta in cont la societatile bancare si/sau la societatile comerciale prin care isi deruleaza operatiunile de export-import sunt obligati ca, intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare, sa o schimbe in lei pentru a-si asigura astfel resursele necesare pentru plata datoriilor restante, in primul rand catre furnizorii de energie electrica, energie termica si gaze naturale, si apoi a celorlalte datorii, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1992, republicata.
    De la aceasta regula fac exceptie numai cazurile in care agentii economici dovedesc, prin contracte externe de import, contracte de imprumut in valuta incheiate cu societati bancare etc., ca au obligatii de plata la extern, cu scadenta de pana la 30 de zile pentru importuri de productie si investitii, precum si pentru achitarea ratelor de credit si a dobanzilor aferente imprumuturilor externe angajate.

    II. Referitor la art. 2
    Agentii economici, indiferent de forma de organizare si de natura capitalului social, au obligatia de a-si plati toate datoriile catre furnizori, acordandu-se prioritate furnizorilor de energie electrica, energie termica si gaze naturale. Pentru a demonstra ca si-au platit datoriile, in limita posibilitatilor banesti, agentii economici au obligatia de a prezenta societatilor bancare cu capital de stat sau privat de la care solicita ridicarea drepturilor salariale, cu 3 zile lucratoare inainte de plata chenzinei a 2-a, a declaratiei conform modelului din anexa nr. 1, semnata de persoanele imputernicite sa angajeze agentul economic respectiv, care raspund de realitatea datelor inscrise in aceasta.
    Cu ocazia eliberarii efective a drepturilor salariale, aferente chenzinei a 2-a, agentii economici sunt obligati sa prezinte societatii bancare copii de pe ordinele de plata semnate si stampilate de societatea bancara platitoare, care sa confirme achitarea datoriilor mai vechi de 60 de zile catre furnizorii de energie electrica, energie termica si gaze naturale, din disponibilitatile care exced necesarul de plati pentru salarii.

    III. Referitor la art. 4
    Pentru produsele livrate la export, agentii economici sunt obligati sa negocieze si sa prevada in contractele de export conditii de plata care sa garanteze incasarea intr-un termen cat mai scurt a contravalorii produselor respective.
    In cazul operatiunilor de export de marfuri cu plata la termen, conform uzantelor internationale, incasarea si repatrierea valutei aferente se vor efectua in maximum 5 zile de la termenele prevazute in contractele externe, termene corelate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995.
    Agentii economici pot efectua operatiuni legate de import-export in conditiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 276/1995, precum si operatiuni de export-import decurgand din prevederile acordurilor comerciale si de plati guvernamentale cu decontare in conturile de cliring, barter si cooperare economica internationala, conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1994, numai pe baza de licente eliberate de Ministerul Comertului.
    Pentru a putea beneficia de bonificatii de dobanda pentru creditele bancare angajate pentru productia de export si pentru export, potrivit art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, agentii economici au obligatia de a prezenta Bancii de Export-Import a Romaniei - S.A. (Eximbank), in cadrul documentatiei de fundamentare a solicitarii de bonificatii, si declaratia prevazuta in anexa nr. 2.
    Declaratia mentionata va fi confirmata de bancile comerciale prin care s-au derulat exporturile si s-a efectuat incasarea valutei aferente conform declaratiilor de incasare valutara avizate de acestea.

    IV. Referitor la art. 5 si 6
    Operatiunile de incasari si plati intre persoanele juridice se efectueaza numai prin instrumente de plata fara numerar, cu urmatoarele exceptii:
    a) plata salariilor si a altor drepturi de personal;
    b) alte operatiuni de plati ale persoanelor juridice catre persoane fizice;
    c) plati catre persoane juridice, in limita unui plafon zilnic maxim de 5.000.000 lei.
    Prin plafon zilnic se intelege totalitatea platilor efectuate in numerar de persoana juridica intr-o singura zi.
    Incasarile zilnice in numerar nu pot depasi plafonul de 5.000.000 lei de la o singura persoana juridica. Nerespectarea acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu confiscarea sumei ce depaseste plafonul de 5.000.000 lei si cu amenzile prevazute la art. 6 alin. 2, dupa caz.
    Incasarile totale in numerar ale zilei, care depasesc plafonul de 5.000.000 lei, se depun la societatea bancara in termenele prevazute in art. 5 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996.

    V. Referitor la art. 9
    Unitatile patrimoniale prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 sunt obligate sa pastreze, la sediul declarat, documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, precum si registrele contabile legale si sa le puna la dispozitia organelor in drept in cadrul exercitarii atributiilor legale.
    In vederea intaririi disciplinei cu privire la evidenta si utilizarea documentelor financiare si contabile cu caracter fiscal, care stau la baza determinarii veniturilor unitatilor patrimoniale, se instituie regimul unitar de numerotare, evidenta si gestionare a acestora cu ajutorul "Fisei de magazie a documentelor fiscale" (cod 14-3-8/b), conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
    Documentele financiare si contabile cu caracter fiscal care intra in acest regim de numerotare, evidenta si gestionare sunt:
    - factura si avizul de insotire a marfii;
    - chitanta, nota de plata si alte documente de aceasta natura;
    - nota de receptie si de constatare de diferente;
    - alte documente care stau la baza stabilirii volumului de activitate, in functie de specificul fiecarei unitati patrimoniale.
    Documentele care stau la baza determinarii veniturilor unitatilor patrimoniale mentionate mai sus se asigura, incepand cu data de 1 iunie 1996, prin Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de catre alte unitati tipografice, sub supravegherea acesteia.
    Inregistrarea in fisa de magazie a formularelor fiscale se face o data cu receptionarea acestora de catre unitatea patrimoniala, pe baza seriilor si a numerelor cuprinse in factura care insoteste imprimatele respective.
    Pe baza acestor formulare se va asigura permanent controlul concordantei dintre documentele fiscale intrate in unitatile patrimoniale si cele eliberate de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de catre unitatile tipografice autorizate de aceasta sa tipareasca formulare cu caracter fiscal.
    Eliberarea din gestiune a formularelor fiscale se face pe baza bonului de consum dintr-un bonier distinct, in care se inscriu, in mod obligatoriu, seria si numerele aferente formularelor respective.
    Unitatile patrimoniale care utilizeaza in prezent tehnica de calcul pentru emiterea formularelor cu regim special se vor supune prezentelor norme metodologice. Aprobarile obtinute de la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti pentru emiterea formularelor cu regim fiscal raman valabile in anul 1996. Incepand cu anul 1997, unitatile patrimoniale vor folosi formulare fiscale pretiparite si numerotate, tehnica de calcul utilizandu-se numai pentru completarea acestora.
    Administratorii unitatilor patrimoniale, ordonatorii de credite si celelalte persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului raspund de organizarea acestei evidente, astfel incat, in orice moment, sa poata fi justificate existenta si utilizarea formularelor fiscale.
    Formularele fiscale numerotate pierdute sau sustrase se declara nule in Monitorul Oficial al Romaniei, dupa sesizarea organelor in drept.

    VI. Referitor la art. 10
    Explicatiile ce urmeaza dupa art. 13 si art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 172/1995 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 119/1995, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    (Explicatiile de la art. 13)
    "In aplicarea prevederilor de mai sus se va proceda astfel:
    1. Bancile comerciale cu capital majoritar de stat, pe baza cererilor fundamentate prezentate de agentii economici prevazuti la art. 2 din ordonanta, vor intocmi grafice de reesalonare a creditelor restante existente in sold la data aprobarii, conform art. 4, a programelor de restructurare si redresare financiara, pe care le vor supune analizei si aprobarii consiliilor de administratie.
    2. Stabilirea perioadei de rambursare a creditelor restante, a ratelor de rambursat si a perioadei de gratie va fi fundamentata pe calcule privind evaluarea performantei financiare a debitorilor, pe baza ultimului bilant contabil sau raportare contabila trimestriala, dupa caz, si a programelor de restructurare si redresare financiara prevazute la art. 3 din ordonanta.
    3. Bancile comerciale cu capital majoritar de stat vor analiza posibilitatea reducerii sau anularii dobanzilor aferente creditelor restante datorate si neachitate la data aprobarii programelor de restructurare si redresare financiara ale agentilor economici prevazuti la art. 2 din ordonanta, pe baza cererii fundamentate a acestora, a analizei rezultatelor financiare ale debitorilor in cauza, precum si a impactului financiar asupra situatiei societatii bancare, rezultat din aplicarea acestor masuri.
    Cuantumul sumelor reprezentand reduceri sau anulari de dobanzi se aproba de catre consiliul de administratie al societatii bancare.
    4. Bancile comerciale cu capital majoritar de stat vor transmite Bancii Nationale a Romaniei situatia reesalonarii creditelor si situatia dobanzilor reduse sau anulate potrivit art. 13*) din ordonanta, impreuna cu calculul impactului asupra lichiditatii si rezultatelor financiare ale societatii bancare.
    Totodata, vor prezenta propuneri privind sprijinul necesar pe linia refinantarii din partea Bancii Nationale a Romaniei, intemeiate pe calcule concrete privind volumul necesar de surse suplimentare si nivelul de costuri al acestora.
    5. Sumele asupra carora s-a cazut de acord cu bancile comerciale sa fie reesalonate, reduse sau anulate vor fi reflectate in programele de restructurare si redresare financiara si in bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici la care s-a instituit regimul special de supraveghere economico - financiara potrivit art. 2 din ordonanta.
    In contabilitate, dobanzile la creditele restante pentru investitii acordate agentilor economici si neachitate la data aprobarii programelor de restructurare si redresare financiara se vor reflecta astfel:
    a) cele reduse sau anulate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 vor fi evidentiate potrivit Hotararii Guvernului nr. 3/1995 privind intocmirea bilantului contabil pe anul 1994 si unele masuri cu caracter financiar-contabil pe anul 1995;
    b) cele reduse sau anulate potrivit art. 13*) din ordonanta se vor reflecta in creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" prin debitul contului 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate".
    Dobanzile la creditele restante pentru productie, acordate agentilor economici si neachitate la data aprobarii programelor de restructurare si redresare financiara, reduse sau anulate de catre bancile comerciale cu capital majoritar de stat, vor fi reflectate in creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" prin debitul contului 5186 "Dobanzi de platit", respectiv 5198 "Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt", dupa caz."
    (Explicatiile de la art. 17)
    "Pentru aplicarea prevederilor din articolul de mai sus se va proceda astfel:
    1. Regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, pentru care s-a instituit regimul special de supraveghere economico-financiara, pot solicita Ministerului Finantelor, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau consiliilor locale ori judetene, dupa caz, in baza prevederilor art. 17*) din ordonanta, acordarea unor inlesniri la plata impozitelor, a taxelor si a altor obligatii datorate bugetului de stat, bugetului trezoreriei statului, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si Fondului pentru plata ajutorului de somaj, datorate si neachitate pana la data aprobarii, conform art. 4, a programelor de restructurare si redresare financiara.
--------------------
    *) Art. 13 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996.

    2. Prin inlesniri la plata obligatiilor, in sensul legii, se intelege:
    - amanari si esalonari la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, bugetului trezoreriei statului si bugetelor locale;
    - amanari si esalonari la plata contributiei de asigurari sociale si a contributiei de 5% la Fondul pentru plata ajutorului de somaj;
    - amanari, esalonari, reduceri si scutiri de majorari de intarziere pentru neplata in termen a impozitelor si a taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
    - reducerea de 15% a impozitului pe profit din suma neplatita la data aprobarii programelor de restructurare si redresare financiara.
    3. Agentii economici mentionati la pct. 1 vor depune cererile privind acordarea unor inlesniri la plata, astfel:
    - la organele fiscale teritoriale in raza carora isi desfasoara activitatea, pentru obligatiile datorate bugetului de stat;
    - la directiile judetene de munca si protectie sociala sau la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, pentru contributia de asigurari sociale si pentru contributia de 5% la Fondul pentru plata ajutorului de somaj;
    - la consiliile locale sau judetene, dupa caz, pentru obligatiile datorate bugetelor locale respective;
    - la Ministerul Finantelor - Directia generala de contabilitate publica si trezoreria statului, pentru sumele datorate bugetului trezoreriei statului.
    Cererea trebuie sa cuprinda, pe langa elementele de identificare a agentului economic, natura obligatiei si debitul restant pentru care se solicita inlesnirea la plata. In cazul in care se solicita inlesniri la plata majorarilor de intarziere, se vor evidentia distinct majorarile de intarziere pentru fiecare fel de venit in parte.
    Prin debite restante se intelege obligatiile cu termen de plata scadent pana la aprobarea programelor de restructurare si redresare financiara.
    Cererea prevazuta mai sus va fi insotita de ultima raportare contabila, impreuna cu anexa referitoare la obligatiile fiscale.
    Organul fiscal teritorial, precum si directiile teritoriale de munca si protectie sociala vor verifica, in termen de 15 zile, corectitudinea sumelor pentru care s-a solicitat inlesnirea la plata, intocmind in acest sens o nota de constatare. In cazul in care se stabilesc diferente, vor efectua corectiile necesare si le vor cuprinde in nota respectiva.
    Nota intocmita va cuprinde:
    - confirmarea sumelor pentru care agentul economic solicita inlesnirea la plata;
    - modul de respectare a disciplinei financiare, avandu-se in vedere prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996;
    - situatia creditelor angajate de agentul economic la data efectuarii verificarii;
    - indeplinirea obligatiilor privind depunerea lunara a deconturilor privind impozitele, potrivit legii.
    Cererile agentilor economici privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul de stat, impreuna cu anexele mentionate si cu nota intocmita de organul fiscal teritorial, aprobata de conducerea unitatii fiscale, vor fi transmise prin directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti cu propuneri proprii de solutionare a acestora, in termenul prevazut la alin. 4, la Ministerul Finantelor.
    Cererile privind obligatiile catre bugetul asigurarilor sociale de stat si catre Fondul pentru plata ajutorului de somaj, impreuna cu anexele si cu nota intocmita de catre corpurile de control in domeniul asigurarilor sociale si al somajului, aprobate de conducerea directiei teritoriale de munca si protectie sociala, cuprinzand propuneri proprii de solutionare, vor fi transmise la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    4. Prin exceptie de la prevederile mentionate mai sus, regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, care au filiale sau sucursale fara personalitate juridica in tara si care sunt platitoare de impozite si de taxe conform legii, vor proceda dupa cum urmeaza:
    - pentru impozitele, taxele si majorarile aferente acestora, cuvenite bugetului de stat, pentru care se solicita inlesniri la plata, regia autonoma sau societatea comerciala cu capital majoritar de stat va cumula toate cererile unitatilor fara personalitate juridica din componenta acestora, impreuna cu documentatia intocmita de organul fiscal teritorial, conform metodologiei prevazute la pct. 3, si le va prezenta centralizat Ministerului Finantelor.
    In mod similar se va proceda si pentru obligatiile datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si Fondului pentru plata ajutorului de somaj:
    - pentru impozitele, taxele si majorarile aferente acestora, cuvenite bugetelor locale, unitatile fara personalitate juridica din componenta regiilor autonome vor depune cererile pentru acordarea inlesnirilor la plata la consiliile locale, care pot adopta aceeasi metodologie de solutionare a acestora.
    5. Ministerul Finantelor va analiza cererile de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor datorate bugetului de stat, la solicitarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat sau a regiilor autonome, impreuna cu Agentia de Restructurare sau cu ministerul de resort, dupa caz, prin Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului, directiile generale de control financiar si trezoreriile statului pentru obligatiile cuvenite bugetului trezoreriei statului.
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin compartimentele de control in domeniul asigurarilor sociale si al somajului, va analiza cererile de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si Fondului pentru plata ajutorului de somaj la initiativa si impreuna cu Agentia de Restructurare, pentru societatile comerciale, sau cu ministerul de resort, pentru regiile autonome.
    Analiza efectuata atat de catre Ministerul Finantelor cat si de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va avea in vedere:
    - posibilitatile reale de plata ale agentilor economici;
    - prevederile programelor de restructurare si redresare financiara
    - prevederile acordurilor de conciliere incheiate;
    - orice alte elemente utile aprecierii corecte a oportunitatii inlesnirilor la plata obligatiilor ce urmeaza a fi acordate agentului economic.
    In urma analizei efectuate, cu avizul Agentiei de Restructurare, pentru societatile comerciale, sau al ministerului de resort, pentru regiile autonome, Ministerul Finantelor sau Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va acorda una sau mai multe dintre inlesnirile la plata prevazute in ordonanta. Inlesnirile respective vor fi incluse in programele de restructurare si redresare financiara ale agentilor economici aflati in regim special de supraveghere economico - financiara, ce vor fi prezentate spre aprobare potrivit art. 4 din ordonanta.
    Consiliile locale vor putea adopta aceeasi metodologie pentru impozitele, taxele si majorarile aferente, datorate bugetelor locale.
    6. De la data depunerii cererilor de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare de catre agentii economici si pana la solutionarea acestora nu se vor mai urmari silit debitele si majorarile aferente care fac obiectul cererilor respective."

    VII. Referitor la art. 11
    1. Ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul local cu ocazia solicitarii alocarii de transferuri de la subcapitolul 85.01 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, pentru asigurarea protectiei sociale pentru energia termica si transportul urban de calatori", prezinta anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, pentru fiecare regie autonoma de interes local, societate comerciala cu capital de stat sau serviciu public, care beneficiaza de subventii de la bugetul local.
    2. Directia generala teritoriala a finantelor publice si controlului financiar de stat, dupa verificarea si analiza efectuate, cu respectarea Normelor metodologice nr. 3.950/1993, stabileste nivelul transferului din bugetul de stat catre bugetul local, din care retine suma reprezentand datorii catre furnizorii de energie electrica, energie termica si gaze naturale mai vechi de 30 de zile, efectuandu-se urmatoarele operatiuni:
    a) In judetele in care functioneaza trezorerii ale statului:
    - se repartizeaza creditele bugetare din bugetul de stat cu dispozitie bugetara pe seama bugetului local de la subcapitolul 85.01.01 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, pentru asigurarea protectiei sociale pentru energia termica si transportul urban de calatori". O data cu dispozitia bugetara se transmite si situatia datoriilor neachitate catre furnizorii de energie electrica, energie termica si gaze naturale;
    - trezoreria statului alimenteaza contul bugetului local cu suma totala a transferului aprobat si intocmeste cate un ordin de plata pe baza situatiei datoriilor mentionate in anexa nr. 4, prin care vireaza sumele in contul unitatilor beneficiare. Suma virata se inregistreaza de catre trezorerie in contul 24 "Cheltuielile bugetului local", capitolul 63.02 "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" sau capitolul 68.02 "Transporturi si comunicatii", dupa caz;
    - suma reprezentand diferenta dintre transferul aprobat si suma virata in contul unitatii beneficiare se vireaza de catre ordonatorul principal de credite cu ordin de plata in contul regiilor autonome beneficiare de subventie, potrivit normelor stabilite in acest scop.
    b) In judetul Mehedinti, in municipiul Bucuresti, in sectorul agricol Ilfov si in municipiul Constanta, in care nu functioneaza trezorerii ale statului, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat procedeaza potrivit pct. 4 lit. e) din Normele metodologice nr. 3.950/1993, avand in vedere urmatoarele precizari:
    - nota de fundamentare privind solicitarea transferului din bugetul de stat catre bugetul local va fi insotita si de situatia datoriilor catre furnizorii de energie electrica, energie termica si gaze naturale (anexa nr. 4);
    - din suma transferului virata in contul 63... "Disponibil al bugetului local", deschis pe seama organelor financiare teritoriale ale Ministerului Finantelor, acestea vireaza, cu ordin de plata, suma aferenta datoriilor restante in contul unitatilor beneficiare;
    - suma ramasa dupa operatiunea de virare prevazuta mai sus se pune la dispozitia ordonatorului principal de credite, care o aloca regiilor autonome beneficiare de subventii, conform normelor stabilite in acest scop.
    Organul financiar va transmite ordonatorului principal de credite, finantat din bugetul local, urmatoarele date in legatura cu transferul aprobat, si anume: suma aprobata ca transfer, suma retinuta reprezentand datorii catre furnizorii de energie electrica, energie termica si gaze naturale; suma ramasa de alocat regiilor autonome, societatilor comerciale cu capital de stat sau serviciilor publice, beneficiare de subventii.
    Aceste elemente vor fi inscrise pe versoul ordinului de plata de catre ordonatorul de credite prin care se vireaza subventiile regiilor autonome, societatilor comerciale cu capital de stat sau serviciilor publice, beneficiare.
    3. Institutiile publice din administratia locala, finantate din bugetele locale, care sunt prevazute cu transferuri din bugetul de stat (sume defalcate din impozitul pe salarii) au obligatia sa achite cu prioritate costul energiei electrice, al energiei termice si al gazelor naturale livrate, in care scop vor proceda astfel:
    a) In limita creditelor bugetare aprobate si deschise pe capitole la titlul "Cheltuieli materiale si servicii" vor dispune plata datoriilor mai vechi de 30 de zile catre furnizorii de energie electrica, energie termica si gaze naturale.
    Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor urmari permanent ca in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate pentru cheltuielile proprii, precum si ale institutiilor publice din subordine, sa fie asigurate fondurile necesare achitarii la timp a livrarilor de energie electrica, energie termica si gaze naturale.
    b) Institutiile publice din administratia locala vor prezenta, la inceputul fiecarei luni, la trezoreria statului la care au deschise conturile de cheltuieli bugetare sau la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. (in localitatile in care nu functioneaza trezorerii ale statului), confirmarea de la unitatile care au livrat energie electrica, energie termica si gaze naturale, dupa caz (conform anexei nr. 4), ca nu au datorii mai vechi de 30 de zile.
    Trezoreriile statului sau unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz, nu vor admite efectuarea de plati dispuse de catre ordonatorii de credite din conturile mentionate mai sus, fara prezentarea confirmarii de la unitatile care au livrat energie electrica, energie termica si gaze naturale.
    c) Trezoreriile statului, precum si organele teritoriale ale Ministerului Finantelor (in judetele in care nu functioneaza trezorerii ale statului) vor asigura disponibilitatile corespunzatoare in bugetele locale din care sunt finantate institutiile publice respective, din sumele defalcate din impozitul pe salarii, in limita prevederilor aprobate in bugetul de stat.
    4. Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 857/1995 se abroga.

    VIII.
    La sediile caselor/punctelor de schimb valutar sunt considerate sume ce apartin caselor/punctelor de schimb valutar doar acele sume care sunt incluse in evidentele acestora. Alte sume care sunt pastrate la sediile mai sus mentionate trebuie evidentiate zilnic intr-un registru separat ca "sume personale" apartinand patronilor ori angajatilor casei/punctului de schimb valutar respectiv; evidentierea sumelor se va face sub semnatura persoanei la inceputul activitatii.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Regia Autonoma ............................
    Societatea Comerciala .....................
    Localitatea ...............................
    Codul fiscal ..............................
    Nr. .................... din ..............


                          DECLARATIE
                          Catre,
                          Banca Comerciala ......................
    In conformitate cu art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, declaram pe propria raspundere ca la data de .......... disponibilitatile in lei si in valuta existente in conturile noastre deschise la societati bancare, precum si cele aflate in conturile societatilor comerciale prin care derulam operatiunile de export, se prezinta astfel:
    I.
--------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea            Disponibilitati                         Datorii mai
     societatii ---------------------------          Total       vechi de 60 de
Nr.  bancare sau                    echivalentul disponibilitati  zile catre
crt. a societatii  in lei   in valuta   in lei         in lei     furnizorii de
     comerciale  (mil. lei) echivalent al valutei    (mil. lei)   energie
    comisionare              U.S.D.   (mil. lei)*)               electrica,
                        (mii U.S.D)*)                             energie
                                                                  termica si
                                                                  gaze naturale
                                                                   (mil. lei)
--------------------------------------------------------------------------------
 0        1         2          3          4           5=2+4            6
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Societatea bancara
 2. Societatea bancara
 3.    .....
 4. Societatea comerciala
 5.    ..........
--------------------------------------------------------------------------------

  II. Modul de utilizare a disponibilitatilor in lei si in valuta
--------------------------------------------------------------------------------
    Plata           Plata       Plata        Plata        Plata         Plata
  salariilor      ratelor     ratelor     datoriilor  furnizorilor  celorlalte
 si a drepturilor scadente   scadente    la extern    de energie    datorii
  asimilate        si a       si a     cu scadenta    electrica,    potrivit
  acestora,       valorii  dobanzilor     pana         energie         Legii
  inclusiv     dobanzilor   aferente   la 30 de zile   termica      nr. 76/1992,
   C.A.S.       aferente  imprumuturilor  (mii U.S.D    si gaze      republicata
 ajutorul    imprumuturilor  in valuta    echivalent)    naturale     (mil. lei)
 de somaj,       externe       acordate                  mai vechi
 impozitul    (mii U.S.D.  de societati               de 60 de zile
 pe salarii    echivalent)    bancare                    (mil. lei)
   etc.                      (mii U.S.D
 (mil. lei)                  echivalent)
--------------------------------------------------------------------------------
  1            2              3             4             5              6
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
      Manager (Director),                          Director economic,

------------------------
    *) Transformarea in U.S.D. a disponibilitatilor in alte valute se face la cursurile valutare din ziua intocmirii declaratiei, comunicate de Banca Nationala a Romaniei.
    *) Echivalentul in lei al disponibilitatilor in valuta se stabileste pe baza cursului de referinta al Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data intocmirii declaratiei.
    *) Tabelele se completeaza de catre agentii economici care au datorii neachitate.    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Denumirea societatii comerciale sau a regiei autonome
    (fara prescurtari) ..................................
    Localitatea .........................................
    Codul fiscal ........................................
    Nr. .................................................

                             DECLARATIE

    Declaram pe propria raspundere, sub sanctiunea legilor din Romania, ca, potrivit evidentelor contabile proprii, pana la data prezentei solicitari de bonificatii aferente trim. ..../1995 si/sau trim ..../1996, societatea comerciala (regia autonoma) a incasat si a repatriat in totalitate valuta aferenta exporturilor anterioare, la termenele scadente stipulate in contractele externe, termene corelate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, conform art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996.
    Am luat cunostinta de faptul ca, daca in urma verificarilor efectuate de catre organele abilitate, prezenta declaratie nu corespunde cu realitatea, aceasta atrage, in conditiile legii, raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati.
    De asemenea, bonificatia primita nejustificat va fi recuperata si varsata la bugetul de stat dupa regimul de urmarire a sumelor datorate acestuia.
    Declaram ca derularea incasarii exporturilor pana la data prezentei solicitari de bonificatie s-a facut numai prin urmatoarele banci comerciale:
    a) ...................................................................
                   (denumirea completa a bancii comerciale)
    b) ...................................................................
    c) ...................................................................
    care certifica sub semnatura si stampila cele declarate mai sus.


           Manager (Director),                   Director economic,
          (numele si prenumele)               (numele si prenumele)


    Confirmam:
    a) Banca comerciala ................ data ........................
    b) Banca comerciala ................ data ........................
    c) Banca comerciala ................ data ........................


    ANEXA 3
    la normele metodologice

--------------------------------------------------------------------------------
                                      |   Rezervat numerele  |      Pentru
       FISA DE MAGAZIE                |        (seriile)     |   compartimentul
                                      |-----------------------------------------
    A DOCUMENTELOR FISCALE            |     de la |  pana la |        |
                                      |-----------|----------|--------|---------
    Denumirea documentului            |-----------|----------|--------|---------
 ..................................   |-----------|----------|--------|---------
                                      |-----------|----------|--------|---------
         Codul documentului           |-----------|----------|--------|---------
 ............... formatul .........   |-----------|----------|--------|---------
                                      |-----------|----------|--------|---------
      Pretul unitar .......... U M    |-----------|----------|--------|---------
   .............. codul ...........   |-----------|----------|--------|---------
                                      |-----------|----------|--------|---------
                                      |-----------|----------|--------|---------
--------------------------------------------------------------------------------
     Felul si                                                           Data si
     numarul      Cantitatea     Numerele (seria)  Numele Formularele semnatura
    documentului            Stoc ---------------   si     anulate    celui care
Data-----------------------                      prenumele (numarul    preda
    de                          de la   pana la  primito-  si seria) formularele
   primire primita eliberata                      rului               anulate
   sau de
   elibe-
   rare
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 4
    - model -
    la normele metodologice

    Denumirea*)
    ...................................

          Catre Regia Autonoma .............................
         ..................................................

    Va rugam a ne confirma situatia obligatiilor de plata reprezentand livrarile de energie electrica / energie termica / gaze naturale mai vechi de 30 de zile, mentionate mai jos:
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Numarul si data    Sumele datorate   Termenul de      Numarul de
 crt.   facturii           mai vechi de      plata prevazut      zile de
                            30 de zile       in contract      intarziere*)
--------------------------------------------------------------------------------
 ...     ...                 ...               ...                 ...
 ...     ...                 ...               ...                 ...
 ...     ...                 ...               ...                 ...
--------------------------------------------------------------------------------
       TOTAL                                   x                    x
--------------------------------------------------------------------------------
    Certificam exactitatea datelor pe propria raspundere.

     Director,                   CONFIRMARE FURNIZOR ..........................
                                     Director,                Contabil-sef,
     Contabil-sef,
------------------
    *) Se inscrie denumirea regiei autonome de interes local sau a institutiei publice consumatoare de energie electrica, energie termica si gaze naturale.
    *) Termenul de plata, mai vechi de 30 de zile, se stabileste pornind de la termenul de plata stabilit prin contract sau de la data emiterii facturii.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 92/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 92 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 92/1996
Ordonanţa 15 1996
privind intarirea disciplinei financiar-valutare
Hotărârea 857 1995
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 3 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1995
Hotărârea 172 1995
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie
Ordonanţa 18 1994
privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici
Legea 76 1992
privind masuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul platilor agentilor economici, prevenirea incapacitatii de plata si a blocajului financiar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu