E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 18 1994 abrogat de articolul 2 din actul Ordonanţa 34 2003
Ordonanţa 18 1994 modificat de articolul 12 din actul Legea 105 1997
Ordonanţa 18 1994 in legatura cu Norma 5 1997
Articolul 4 din actul Ordonanţa 18 1994 in legatura cu Hotărârea 157 1996
Ordonanţa 18 1994 in legatura cu Hotărârea 92 1996
Ordonanţa 18 1994 in legatura cu Instrucţiuni 1 1995
Articolul 3 din actul Ordonanţa 18 1994 abrogat de articolul 9 din actul Ordonanţa 34 1995
Articolul 4 din actul Ordonanţa 18 1994 in legatura cu articolul 6 din actul Hotărârea 276 1995
Ordonanţa 18 1994 aprobat de Legea 12 1995
Articolul 1 din actul Ordonanţa 18 1994 abrogat de Legea 12 1995
Articolul 4 din actul Ordonanţa 18 1994 modificat de Legea 12 1995
Ordonanţa 18 1994 modificat de articolul 37 din actul Ordonanţa 70 1994
Ordonanţa 18 1994 modificat de articolul 41 din actul Ordonanţa 70 1994
Ordonanţa 18 1994 in legatura cu Circulara 13 1994
Ordonanţa 18 1994 in legatura cu Instrucţiuni 1 1994
Articolul 3 din actul Ordonanţa 18 1994 modificat de Rectificare 18 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 18 din 21 ianuarie 1994

privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 28 din 28 ianuarie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. b) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Legea nr. 76/1992 privind masuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul platilor agentilor economici, prevenirea incapacitatii de plata si a blocajului financiar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 22 iulie 1993, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    - Articolul 7 se modifica, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    In cazul neindeplinirii in termen de 30 de zile de la data scadentei a obligatiilor prevazute la art. 6 alin. 1, debitorii vor plati o penalitate de 0,4% pentru fiecare zi intarziere.
    Se autorizeaza Guvernul sa actualizeze nivelul penalitatii prevazute la alin. 1 in raport cu evolutia ratei dobanzii la creditele bancare.
    In conventiile comerciale dintre agentii economici, indiferent de forma in care acestea se incheie, partile au obligatia de a stabili cel putin penalitatea prevazuta la alin. 1.
    Penalitatea se va calcula pentru fiecare zi intarziere la plata, cu exceptia situatiei in care in conventii sau in alte acte au fost stipulate penalitati mai mari.
    Totalul penalitatilor pentru intarziere in decontare prevazute la alin. 1 nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.
    In cazul in care penalitatile prevazute in prezentul articol nu acopera integral prejudiciul suportat prin intarzierea efectuarii platii, creditorul va putea solicita acordarea de daune in completare, potrivit dispozitiilor din dreptul comun.
    Consiliile de administratie vor analiza lunar cauzele care au condus la plata penalitatilor si vor stabili raspunderea persoanelor vinovate.
    Penalitatile datorate care nu se imputa unor persoane se suporta de agentii economici si afecteaza cheltuielile care se suporta din rezultatele activitatii acestora.
    In cazul nerespectarii obligatiei de a urmari, in conditiile legii, incasarea penalitatilor respective, consiliile de administratie vor stabili raspunderea persoanelor vinovate."
    Art. 2
    Bancile comerciale sunt obligate sa efectueze decontarile intre conturile clientilor in termenele si in conditiile stabilite de Banca Nationala a Romaniei.
    Bancile care nu respecta termenele stabilite de Banca Nationala a Romaniei datoreaza beneficiarului platii penalitati de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere.
    Aceste penalitati se platesc de catre banci in termen de 5 zile de la cererea justificata a beneficiarului sumei.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 14/1992 privind modificarea nivelului majorarilor de intarziere datorate pentru neplata in termen a veniturilor cuvenite bugetului, aprobata prin Legea nr. 114/1992, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    - Dupa alineatul 1 al articolului 1 se introduc doua noi alineate, avand urmatorul cuprins:
    "La acelasi nivel se stabilesc si se incaseaza si majorarile de intarziere pentru nevirarea sumelor datorate, potrivit legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat: fondul de somaj, fondul pentru pensia suplimentara, precum si la fondurile speciale: pentru cercetare-dezvoltare; pentru modernizarea drumurilor publice; pentru asigurarile sociale ale agricultorilor; de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate; pentru sanatate; pentru protejarea asiguratilor; pentru invatamant; pentru dezvoltarea sistemului energetic.
    Majorarile de intarziere nu pot depasi cuantumul sumelor datorate."
    Art. 4
    In vederea consolidarii regimului valutar in vigoare si intrarii disciplinei financiare privind disponibilitatile in conturile valutare, se stabilesc urmatoarele:
    1. Persoanele juridice si fizice autorizate in conditiile legii, care produc si comercializeaza marfuri, executa lucrari si presteaza servicii pe teritoriul Romaniei, vor livra marfurile, vor executa lucrarile si vor presta serviciile numai cu plata in lei, cu exceptia celor altfel reglementate in mod expres prin acte normative si numai pe baza autorizarii exprese a Bancii Nationale a Romaniei.
    2. Persoanele juridice si fizice prevazute la art. 1 sunt obligate sa incaseze sumele in valuta aferente exporturilor de marfuri, executarilor de lucrari si prestarilor de servicii in strainatate, precum si din orice alte operatiunii si tranzactii externe, prin conturile deschise in Romania la banci autorizate.
    3. In cazul operatiunilor de incasare la vedere, repatrierea valutei rezultate in urma producerii actului de comert international se va face in maximum 5 zile de la data incasarii, dar nu mai tarziu de 90 de zile calendaristice, calculate de la data atestarii documentare a trecerii marfii prin frontiera romana, sau, dupa caz, a executarii lucrarilor si prestarii serviciilor in strainatate, in functie de zona geografica a partenerului extern.
    Pentru operatiunile cu incasare la termen intre 90 si 360 de zile, cat si pentru cele pe credit de peste 1 an, pentru care Ministerul Comertului a eliberat licente in limita unui plafon stabilit anual de Banca Nationala a Romaniei, termenul de repatriere este de maximum 15 zile calendaristice calculate de la data scadentei platii, stabilite conform clauzelor contractuale.
    In cazul platilor in avans pentru importuri, pentru care nu s-a livrat marfa, nu s-a executat lucrarea sau nu s-a prestat serviciul, sau pentru care nu s-a restituit avansul platit, se aplica aceeasi perioada de 15 zile calendaristice calculate de la data ultimului termen de livrare contractual.
    Ministerul Comertului, in raport cu obiectele politicii comerciale, va propune Guvernului, in vederea aprobarii, lista grupelor de produse care pot fi exportate cu plata pana la 90 de zile calendaristice de la data livrarii, precum si lista grupelor de produse cu plata peste 1 an de la data livrarii, produsele necuprinse in cele doua categorii de grupe de produse putand fi exportate cu plata la termene intre 90 si 360 de zile calendaristice.
    4. Detinerea de disponibilitati valutare in conturi bancare in strainatate de catre persoanele juridice si fizice prevazute la pct. 1 poate fi facuta numai pe baza si in conditiile autorizarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
    5. Operatiunile de transferuri externe privind investitiile directe in strainatate, investitiile de portofoliu si alte transferuri de sume in valuta, efectuate potrivit normelor legale, se pot face numai cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor si cu autorizarea Bancii Nationale a Romaniei.
    Pentru operatiunile prevazute la alineatul precedent se va asigura repatrierea sumelor in valuta rezultate din aceste operatiuni, dupa cum urmeaza:
    - in termen de 30 de zile calendaristice de la data stabilirii si disponibilizarii in valuta convertibila a sumelor reprezentand dividende din activitatea de investitii in strainatate, precum si a cotelor-parti provenind din lichidarea acestor investitii, tinand seama de reglementarile legale si de datele calendaristice de inceput si de sfarsit ale anului financiar in tarile in care s-au efectuat aceste investitii;
    - in termen de 15 zile calendaristice calculate de la scadenta platii stabilite conform clauzelor contractuale pentru celelalte operatiuni prevazute la alin. 1.
    6. Pentru operatiunile legate de export-import fara incasare efectiva de valuta, destinate completarii fondului de marfa pe piata interna, autorizate de organele abilitate in acest scop prin hotarare a Guvernului, persoanele juridice si fizice prevazute la pct. 1 sunt obligate, in situatia efectuarii in prealabil a exporturilor, sa realizeze importurile corespunzatoare in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data efectuarii exporturilor. In caz contrar, acestea sunt obligate, la repatrierea in valuta a contravalorii exporturilor intr-un termen suplimentar de maximum 15 zile calendaristice.
    7. In cazul constatarii nerespectarii termenelor mentionate la pct. 3, 5 si 6, precum si a celor mentionate in autorizatia Bancii Nationale a Romaniei eliberata conform pct. 4, privind repatrierea incasarilor in valuta, se vor aplica urmatoarele amenzi contraventionale reprezentand:
    - 10% in lei, asupra sumelor in valuta nerepatriate, pentru intarzieri de pana la 30 de zile calendaristice;
    - 15% in lei, asupra sumelor in valuta nerepatriate, pentru intarzieri intre 30 si 60 de zile calendaristice;
    - 20% in lei, asupra sumelor in valuta nerepatriate, pentru fiecare luna calendaristica care depaseste primele 60 de zile de intarziere.
    In toate situatiile se mentine obligatia repatrierii sumelor in valuta in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii contraventiei.
    In cazul depasirii termenului de la alineatul precedent, penalitatile stabilite la art. 7 din Legea nr. 76/1992, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanta, se majoreaza cu 50% .
    8. Agentii economici care detin valuta in cont si au datorii la intern scadente si neachitate de peste 60 de zile sunt obligati ca intr-un termen de 15 zile sa o schimbe in lei pentru achitarea datoriilor respective, cu exceptia cazurilor in care exista obligatii de plata la extern cu scadenta pana la 30 de zile, pentru importurile deja efectuate.
    Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage dupa sine sanctionarea conducerii executive a agentului economic in cauza cu amenzi cuprinse intre 1 milion lei si 5 milioane lei.
    Agentii economici care au datorii la intern, neachitate la scadenta, au obligatia ca, inainte de a solicita bancilor comerciale participarea la licitatii bancare in vederea cumpararii de valuta, sa-si achite aceste datorii.
    9. Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunilor prevazute la pct. 7 si 8 revin organelor Ministerului Finantelor si Bancii Nationale a Romaniei, imputernicite in acest scop.
    10. Dispozitiile prezentei ordonante referitoare la sanctiunile contraventionale se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26.
    Pentru calcularea amenzilor contraventionale prevazute la pct. 7 se utilizeaza cursul de schimb valutar in vigoare la data constatarii contraventiei.
    Art. 5
    In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei vor emite instructiuni de aplicare.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice dispozitii contrare.

               PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

                      Ministru comertului,
                      Cristian Ionescu

                      Guvernatorul Bancii
                      Nationale a Romaniei,
                      Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 18/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 18 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 18/1994
Ordonanţa 34 2003
privind masuri in domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici
Legea 105 1997
pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor
Norma 5 1997
privind conditiile efectuarii platilor externe pentru importurile de marfuri si controlul bancar al acestora
Hotărârea 157 1996
privind plata la vedere sau pe credit a unor produse si grupe de produse care se pot exporta, in conditiile legii
Hotărârea 92 1996
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare
Instrucţiuni 1 1995
de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata prin Legea nr. 12/1995
Ordonanţa 34 1995
privind unele masuri de reducere si de reglementare unitara a majorarilor de intirziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum si a primelor de asigurare prin efectul legii
Hotărârea 276 1995
privind efectuarea de operatiuni legate de import-export, incheiate la nivel de agent economic
Legea 12 1995
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 emisa in baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe
Ordonanţa 70 1994
privind impozitul pe profit
Ordonanţa 70 1994
privind impozitul pe profit
Circulara 13 1994
privind controlul valutar asupra incasarilor din activitatea de export in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 18/1994
Instrucţiuni 1 1994
de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici
Rectificare 18 1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu