E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 1/15.086 din 20 octombrie 1995

de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 privind masuri


SmartCity3

pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata prin Legea nr. 12/1995
ACT EMIS DE:                BANCA NATIONALA A ROMANIEI
              MINISTERUL COMERTULUI
              MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 259 din  9 noiembrie 1995

    In temeiul art. V din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, aprobata prin Legea nr. 12/1995, se emit urmatoarele instructiuni:

    1. Documentele de incasare aferente exporturilor de marfuri, executarilor de lucrari si prestarilor de servicii in strainatate, precum si cele rezultate din orice alte operatiuni si tranzactii externe vor fi remise partenerilor straini si, respectiv, bancilor acestora numai prin societatile bancare romane sau straine autorizate sa functioneze in Romania.
    Societatile bancare autorizate sa functioneze in Romania au obligatia gasirii celor mai rapide cai si metode de transmitere a documentelor la extern si incasarii valutei aferente acestora, avizand despre aceasta clientii respectivi in termen de 5 zile lucratoare bancare de la primirea avizului de creditare de la bancile corespondente externe.
    In sensul aplicarii unitare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, aprobata prin Legea nr. 12/1995, se definesc urmatoarele notiuni:
    - repatrierea valutei este incasarea sumelor in valuta aferente exporturilor de marfuri, executarilor de lucrari si prestarilor de servicii in strainatate, precum si oricaror alte operatiuni si tranzactii externe prin conturi deschise in Romania la societatile bancare autorizate;
    - data trecerii frontierei romane este data inscrisa de organele vamale romanesti pe declaratia de incasare valutara (D.I.V.), data care trebuie sa coincida cu cea inscrisa in declaratia vamala de export;
    - termenul de incasare a valutei (scadenta) este cel inscris in D.I.V., in cazul exporturilor de marfuri, sau in documentele depuse la societatile bancare pentru a fi remise la incasare, pentru celelalte operatiuni, in functie de natura acestora; termenul incasarii se va incadra in termenele limita de incasare stabilite la pct. 4 din prezentele instructiuni;
    - data incasarii (repatrierii) valutei este data la care sumele de incasat au fost creditate in contul de corespondent al societatii bancare a exportatorilor, prestatorilor de servicii sau a celorlalti agenti economici beneficiari ai sumelor incasate.
    In cazul incasarii in numerar (conform pct. 5 din anexa nr. 6 introdusa prin Circulara nr. 23/1995 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, emisa de Banca Nationala a Romaniei la 18 august 1994 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 18 mai 1995), data incasarii valutei se considera data documentului care atesta depunerea sumei la ghiseele societatii bancare a exportatorului, prestatorului de servicii sau a celorlalti titulari beneficiari ai sumei incasate. In aceste cazuri, societatile bancare vor solicita fotocopii dupa documentele care atesta provenienta externa a sumelor in valuta depuse.
    2. Societatile bancare vor deconta in conturile valutare ale clientilor sumele in valuta incasate in favoarea acestora, in termen de maximum 5 zile lucratoare bancare de la primirea avizului de creditare de la bancile corespondente externe.
    Decontarea se va face cu data valutei la care suma a fost creditata in contul de corespondent.
    In cazul depasirii termenului de 5 zile lucratoare bancare mentionat mai sus, societatile bancare datoreaza beneficiarului sumei incasate de la extern penalitatile prevazute la art. II din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994.
    3. Organele vamale romanesti nu vor efectua vamuirea si nu vor permite trecerea frontierei de stat a marfurilor livrate la export pentru care nu sunt prezentate exemplarele nr. 2, 3 si 4 ale D.I.V. vizate de societatea bancara respectiva si care nu au completate pct. 5 si 10.
    Dupa verificarea respectarii prevederilor de mai sus, organele vamale romanesti vor completa pct. 11 din D.I.V. si il vor viza in spatiul rezervat acestora (pct. 14).
    4. In cazul operatiunilor de export de marfuri cu incasarea la vedere, termenele limita de incasare (repatriere) a sumelor in valuta, in functie de zona geografica a partenerului extern, sunt urmatoarele:
    - zona Europa si Orientul Mijlociu, 5 zile de la data declarata in D.I.V., dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data trecerii frontierei romane, atestata documentar;
    - celelalte zone, 5 zile de la data declarata in D.I.V., dar nu mai tarziu de 90 de zile calendaristice de la data trecerii frontierei romane, atestata documentar.
    In cazul livrarii pe baza de acreditive la termen cu plata de pana la 90 de zile, incasarea sumelor in valuta respectiva se face in cadrul termenelor precizate mai sus.
    Termenele maxime de mai sus, stabilite in functie de zona geografica, sunt valabile si in cazul incasarilor din executari de lucrari si prestari servicii in strainatate si din orice alte operatiuni si tranzactii externe cu plata la vedere.
    In cazul lucrarilor de constructii-montaj, livrarilor de instalatii complexe, realizarii de obiective la cheie, prestarilor de servicii in strainatate si al altor operatiuni si tranzactii externe, executate cu plata la termen, termenul de incasare (repatriere) a contravalorii acestora in valuta sau in natura este de 15 zile de la termenele scadente prevazute in contractele externe.
    5. In cazul operatiunilor legate de export-import, incheiate pe baza licentelor eliberate in prealabil de Ministerul Comertului, agentii economici exportatori au obligatia ca in contractele externe sa prevada clauza obligativitatii platii in valuta convertibila a exporturilor, astfel incat sa se asigure incasarea acestora, in cazul in care importul nu se realizeaza, in maximum 90 de zile calendaristice de la efectuarea exportului.
    In cazurile in care, din diverse motive justificate cu documente, operatiunile de export prevazute in D.I.V. a fi incasate in valuta, necesita a fi compensate cu import de marfuri, agentii economici se vor adresa Ministerului Comertului in vederea obtinerii licentelor in conditiile incadrarii operatiunilor respective in prevederile Hotararii Guvernului nr. 276/1995, astfel incat importul sa fie realizat in maximum 90 de zile calendaristice de la data efectuarii exportului.
    Pe baza acestora urmeaza a se modifica pct. 4 din D.I.V. depuse initial la societatile bancare.
    In cazurile in care agentii economici justifica incasarea exporturilor prin compensari cu importuri de marfuri fara a fi obtinut licente de la Ministerul Comertului, urmeaza ca organele de control ale Ministerului Finantelor sa incheie proces-verbal de constatare a contraventiei, aplicand amenda prevazuta in Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, si vor solicita aplicarea sanctiunii prevazute la art. 1 ultimul alineat din Hotararea Guvernului nr. 148/1993, D.I.V. respective urmand a fi scoase din evidentele bancare.
    6. Amenzile contraventionale se calculeaza prin aplicarea procentelor prevazute la art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 corespunzator numarului de zile calendaristice de intarziere a incasarii (repatrierii) sumelor in valuta.
    Pentru sumele in valuta neincasate la data controlului, aferente exportului de marfuri, executarilor de lucrari si prestarilor de servicii in strainatate, precum si oricaror operatiuni si tranzactii externe, inclusiv celor realizate anterior intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, intarzierile in functie de care se calculeaza amenzile contraventionale se stabilesc tinand seama de data intrarii in vigoare a acestei ordonante.
    Amenzile aplicate nu vor depasi contravaloarea in lei a sumelor in valuta neincasate.
    7. Nu se considera neincasate si nu se supun sanctiunilor prevazute de art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, sumele in valuta reprezentand contravaloarea marfurilor exportate (pentru care se intocmesc declaratii vamale de export), serviciilor prestate si lucrarilor executate in strainatate sau altor operatiuni cu strainatatea, in urmatoarele situatii:
    a) sume aflate in litigiu pentru care urmeaza sa inceapa, in termenele stabilite de organul de control, sau pentru care au inceput procedurile judiciare;
    b) reclamatii cantitative si calitative formulate de partenerii externi in baza prezentarii unor documente incheiate de organele specializate;
    c) piese de schimb si componente pentru exporturi aflate in perioada de garantie;
    d) marfa livrata in consignatie pentru perioada ce depaseste termenele de incasare prevazute la pct. 4 si care se afla in termenul contractual de incasare;
    e) exporturi temporare (export promotional, export in vederea procesarii, masini, utilaje, mijloace de transport etc. necesare executarii unor lucrari si servicii in strainatate);
    f) mostre;
    g) returnarea de catre partenerii externi a marfurilor neachitate, ca urmare a deficientelor de functionare;
    h) cazurile de forta majora confirmate de organe neutre.
    Pentru cazurile prezentate la lit. d), e) si f) de mai sus se va obtine, inaintea efectuarii operatiunii de export, avizul Ministerului Comertului si se vor face mentiuni in D.I.V. la pct. 12 "Alte detalii:", anexandu-se avizul respectiv la D.I.V., exemplarul nr. 2.
    De asemenea, nu se sanctioneaza contraventional cazurile in care marfurile importate au fost returnate partenerilor externi din diferite motive, precum si marfurile introduse in tara in regim de import temporar si returnate, pentru care, in conformitate cu normele in vigoare, s-au intocmit D.I.V.
    In situatia marfurilor importate in vederea prelucrarii in Romania (lohn sau processing), agentii economici sunt tinuti raspunzatori sa incaseze contravaloarea manoperei si a altor cheltuieli aferente productiei prevazute in D.I.V. in cazul in care valoarea prelucrarii se compenseaza cu o parte din importul marfurilor respective, societatile bancare vor solicita agentilor economici, la avizarea D.I.V., sa prezinte licente eliberate in prealabil de Ministerul Comertului.
    8. Incasarea sumelor in valuta, aferente exporturilor de marfuri efectuate de catre persoanele juridice si fizice autorizate in conditiile legii, se urmareste de catre societatile bancare prin care s-au derulat operatiunile pe baza D.I.V., in conformitate cu Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994 si cu normele si circularele Bancii Nationale a Romaniei emise in aplicarea acestuia.
    Banca Nationala a Romaniei, in baza informatiilor proprii (D.I.V., exemplarul nr. 2) si a celor primite de la bancile comerciale (Situatia incasarilor din exporturi de marfuri - inclusiv compensarile), elaboreaza si comunica lunar Ministerului Finantelor si Ministerului Comertului urmatoarele:
    a) situatia exporturilor neincasate in termenele prevazute de prezentele instructiuni;
    b) situatia exporturilor compensate cu importuri fara licente eliberate in prealabil de Ministerul Comertului.
    Pe baza raportarilor intocmite de societatile bancare potrivit unor proceduri stabilite de Banca Nationala a Romaniei, sucursalele Bancii Nationale a Romaniei (judetene si a municipiului Bucuresti) intocmesc lunar "Situatia sumelor in valuta aferenta exportului de marfuri neincasate" in termenele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 si a prezentelor instructiuni. Un exemplar se transmite la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat (judeteana sau a municipiului Bucuresti) in vederea verificarii cauzelor si luarii masurilor ce se impun.
    9. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat vor transmite lunar sucursalelor judetene ale Bancii Nationale a Romaniei situatia privind modul de respectare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, intocmita conform modelului din anexa la prezentele instructiuni. Pe baza acestor situatii sucursalele judetene vor opera in mod corespunzator in evidentele proprii.
    10. Urmarirea incasarilor valutare aferente executarilor de lucrari, prestarilor de servicii in strainatate si altor operatiuni si tranzactii externe se efectueaza de catre societatile bancare pe baza documentelor primite de la executantii de lucrari, prestatorii de servicii sau alte categorii de agenti economici, din care rezulta creantele acestora fata de beneficiarii straini ai marfurilor, serviciilor si lucrarilor respective.
    Banca Nationala a Romaniei va transmite lunar Ministerului Finantelor lista agentilor economici care nu au respectat termenele de incasare (repatriere) a valutei aferente operatiunilor sus-mentionate.
    11. Banca Nationala a Romaniei, in urma analizelor efectuate, va transmite lunar Ministerului Finantelor lista agentilor economici care nu au repatriat avansurile platite la extern potrivit art. IV pct. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994.
    12. In vederea avizarii operatiunilor de transferuri externe privind investitiile directe si de portofoliu in strainatate (art. IV pct. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994), solicitantii, persoane juridice, vor prezenta la Ministerul Finantelor - Directia generala a regimului valutar - urmatoarele documente:
    - certificatul de inmatriculare la Registrul comertului;
    - certificatul de inregistrare fiscala la Ministerul Finantelor;
    - statutul si contractul de societate;
    - hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor societatilor comerciale sau a consiliului de administratie al regiei autonome solicitante cu privire la aprobarea realizarii investitiei in strainatate;
    - situatia rezultatelor financiare si a obligatiilor fiscale pentru ultima luna (trimestru), avizate de organele fiscale teritoriale;
    - confirmarea societatii bancare, la care solicitantul are deschis contul in valuta, cu privire la existenta sursei valutare la nivelul cerut de efectuarea transferului, in cazul utilizarii disponibilitatilor proprii;
    - raportul de expertiza asupra valorii bunurilor ce se transfera ca aport in natura la capitalul social;
    - traducerea autentificata a contractului de societate si a statutului societatii cu sediul in strainatate la care urmeaza a se efectua investitia de capital;
    - fundamentarea tehnico-economica care sa cuprinda, intre altele, modalitatile si termenele la care se va recupera investitia;
    - certificarea directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat in raza careia isi are sediul solicitantul cu privire la locul de impozitare a profitului realizat in strainatate;
    - reglementarile valutare cu privire la repatrierea in valuta convertibila a veniturilor realizate din dividende si din lichidari ale investitiilor straine in tara in care urmeaza a se efectua investitia.
    13. In cazul celorlalte transferuri valutare ale rezidentilor care nu au in corespondent o contraprestatie (succesiuni, donatii, ajutoare, cadouri, transferuri ale emigrantilor, pensii, alocatii etc.), solicitantii vor prezenta la Ministerul Finantelor - Directia generala a regimului valutar - urmatoarele documente:
    - confirmarea scrisa din partea organelor fiscale ca solicitantul nu are debite in Romania reprezentand impozite sau alte obligatii legale de plata fata de stat neachitate;
    - orice alte documente solicitate de Ministerul Finantelor - Directia generala a regimului valutar.
    14. Pentru urmarirea si controlul modului de efectuare a repatrierii sumelor in valuta rezultate din operatiunile mentionate la art. IV pct. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, sucursalele Bancii Nationale a Romaniei (judetene si a municipiului Bucuresti) vor comunica lunar la Banca Nationala a Romaniei situatia repatrierii de catre agentii economici din raza lor teritoriala a sumelor in valuta incasate cu titlu de dividende din activitatea de investitii in strainatate, cote-parti provenite din lichidarea acestor investitii, rate si dobanzi aferente creditelor externe acordate, precum si alte venituri rezultate in urma unor transferuri externe de capital autorizate.
    Situatia va cuprinde si incasarile in valuta cuvenite agentilor economici care au participat numai cu aport in natura la capitalul social al unor firme din strainatate.
    15. Persoanele juridice si fizice prevazute la art. 4 pct. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 au obligatia ca in maximum 3 zile lucratoare de la data avizarii acestora de catre societatea bancara respectiva, in conformitate cu prevederile pct. 1 alin. 2 din prezentele instructiuni, sa declare societatii bancare natura incasarilor, astfel incat aceasta sa poata identifica documentele care au stat la baza operatiunilor respective.
    16. Ministerul Finantelor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, va proceda la constatarea contraventiilor savarsite de agentii economici si la aplicarea sanctiunilor prevazute la art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994.
    Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara si cu prevederile Legii nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, va organiza, la societatile bancare autorizate sa functioneze in Romania, controlul privind respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 si ale prezentelor instructiuni.
    17. In conformitate cu art. V ultimul alineat din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, sanctiunile prevazute la art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 148/1993, cu exceptia ultimului alineat, isi pierd aplicabilitatea.
    18. La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentelor instructiuni isi inceteaza aplicabilitatea instructiunile nr. 1/1994 elaborate de Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 15 martie 1994.

                 Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu

                          Ministrul comertului,
                              Petru Crisan

                              p. Ministru de stat,
                              ministrul finantelor,
                              Nicolae Constantinescu,
                              secretar de stat


    ANEXA 1

    JUDETUL .........................
    UNITATEA ........................
    ADRESA ..........................
    NR. DIN REGISTRUL COMERTULUI ....
    CODUL FISCAL ....................

                             SITUATIE
privind modul de respectare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, aprobata prin Legea nr. 12/1995

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

     0 - Numar curent
     1 - Nr. si data contractului extern
     2 - Obiectul contractului
     3 - Clientul extern
     4 - Nr. si data D.I.V.
     5 - Valoarea totala a D.I.V. ($)
     6 - Conform contractului
     7 - Conform D.I.V.
     8 - Suma ($)
     9 - Data incasarii
    10 - Nr. si data comunicarii la banca
    11 - Suma ($)
    12 - Data
    13 - Nr. si data D.I.V. (*)
    14 - Nr. si data comunicarii la banca
    15 - Suma ($)
    16 - Data
    17 - Suma ($)
    18 - Nr. zile intarziere
    19 - Cauzele neincasarii (*)
    20 - Nr. si data
    21 - Suma ($)
    22 - Nr. suma
    23 - Nr. suma
--------------------------------------------------------------------------------
 | | | | | |Ter-|                                            |               |
 | | | | | |men |                                            |               |
 | | | | | |de  |     Situatia D.I.V. la data controlului    |   Sanctiuni   |
 | | | | | |pla-|                                            |   aplicate    |
 | | | | | |ta  |                                            |               |
 | | | | | |----|--------------------------------------------|---------------|
 | | | | | |  | |       |      Compensat    | Neinca-|D.I.V. | Amenda | Alte |
 | | | | | |  | |   I   |                   |   sat  |neiden-| contra-| san- |O
 | | | | | |  | |   n   |                   |        |tifica-| ventio-| cti- |B
 | | | | | |  | |   c   |                   |        |  ta   |  nala  | uni  |S.
 | | | | | |  | |   a   |-------------------|--------|-------|--------|------|
 | | | | | |  | |   s   |   Legal   |Nelegal|  |  |  |    |  |Apli|in-|   |  |
 | | | | | |  | |   a   |-----------|  (*) |  |  |  |    |  |cata|ca-|   |  |
 | | | | | |  | |   t   |  |  |  |  |-------|  |  |  |    |  |    |sa-|   |  |
 | | | | | |  | |       |  |  |  |  |   |   |  |  |  |    |  |    |ta |   |  |
-|-|-|-|-|-|--|-|-------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|----|--|----|---|---|--|--
0|1|2|3|4|5| 6|7| 8|9|10|11|12|13|14| 15|16 |17|18|19|  20|21|  22| 23| 24|25|26
-|-|-|-|-|-|--|-|--|-|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|----|--|----|---|---|--|--
 | | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |    |  |    |   |   |  |
-|-|-|-|-|-|--|-|--|-|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|----|--|----|---|---|--|--
_|_|_|_|_|_|__|_|__|_|__|__|__|__|__|___|___|__|__|__|____|__|____|___|___|__|__

    *) Numarul si data declaratiei vamale de import.
    *) Fiecare caz se sanctioneaza in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 si cu art. 1, ultimul alineat din Hotararea Guvernului nr. 148/1993 si se comunica sucursalelor judetene ale Bancii Nationale a Romaniei.
    *) Pentru fiecare suma neincasata se va mentiona, pe scurt, cauza (reclamatii, exporturi temporare, mostre, falimentul partenerului extern etc.).SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 1/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 1 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu