Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 1 din  2 martie 1994

de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

              MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 68 din 15 martie 1994

    In temeiul art. V din Ordonanta Guvernului nr. 18 din 21 ianuarie 1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, se emit urmatoarele instructiuni:

    1. Prevederile art. 7 din Legea nr. 76/1992, modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, se aplica astfel:
    - pentru conventiile comerciale incheiate intre agentii economici, indiferent de forma in care au fost incheiate, inainte de data la care ordonanta a intrat in vigoare, penalitatea pentru fiecare zi de intarziere este de 0,15%;
    - pentru conventiile comerciale dintre agentii economici, indiferent de forma in care se incheie, dupa data intrarii in vigoare a ordonantei, penalitatea pentru fiecare zi de intarziere este de 0,4% .
    2. Dispozitiile de incasare trebuie insotite de actele emise de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, care constituie, potrivit legii, titluri executorii si urmeaza regimul juridic al acestora. In cazul in care aceste titluri nu pot fi onorate imediat din lipsa de disponibil, banca comerciala va urmari executarea acestora din incasarile zilnice realizate pana la lichidarea creantelor sau pana la inceperea urmaririi silite asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor.
    3. Prevederile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 se aplica debitelor care devin scadente dupa data intrarii in vigoare a acesteia.
    4. Documentele de incasare aferente exportului de marfuri, executarilor de lucrari, prestarilor de servicii in strainatate, precum si cele rezultate din orice alte operatiuni si tranzactii externe vor fi remise partenerilor straini si, respectiv, bancilor acestora numai prin bancile comerciale romane sau straine autorizate sa functioneze in Romania.
    Bancile comerciale autorizate sa functioneze in Romania au obligatia gasirii celor mai rapide cai si metode de transmitere a documentelor la extern si incasarea valutei aferente acestora, avizand despre aceasta clientii lor.
    In sensul aplicarii unitare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 se definesc urmatoarele notiuni:
    - data trecerii frontierei romane se considera data inscrisa de organele vamale romanesti pe Declaratia de incasare valutara (D.I.V.), data care trebuie sa coincida cu cea inscrisa in Declaratia vamala de export;
    - termenul de incasare a valutei (scadenta) este cel inscris in D.I.V., in cazul exporturilor de marfuri, sau in documentele depuse la banci pentru a fi remise la incasare, pentru celelalte operatiuni, in functie de natura operatiunilor;
    - data repatrierii valutei este data la care suma de incasat a fost creditata in contul de corespondent al bancii exportatorului, prestatorului de servicii si celorlalti agenti economici carora le-a apartinut creanta externa. In cazul incasarii in numerar, data repatrierii valutei se considera data documentului care atesta depunerea sumei la ghiseele bancii exportatorului, prestatorului de servicii si celorlalti titulari carora le-a apartinut creanta.
    5. Bancile comerciale vor deconta in conturile valutare ale clientilor sumele in valuta incasate in favoarea acestora in termen de maximum 5 zile lucratoare bancare de la primirea avizului de creditare de la corespondentii externi.
    Decontarea se va face cu data valutei la care suma a fost creditata in contul de corespondent.
    In cazul depasirii termenului de 5 zile lucratoare bancare mentionat mai sus, bancile comerciale datoreaza beneficiarului platii penalitatile prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994.
    6. In cazul operatiunilor de export de marfuri cu incasare la vedere, termenele limita de repatriere a sumelor in valuta, in functie de zona geografica a partenerului extern, sunt urmatoarele:
    - zona Europa si Orientul Mijlociu, maximum 5 zile de la data declarata in D.I.V., dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data trecerii frontierei romane, atestata documentar;
    - zona Australia, Oceania si Noua Zeelanda, maximum 5 zile de la data declarata in D.I.V., dar nu mai tarziu de 90 de zile calendaristice de la data trecerii frontierei romane, atestata documentar;
    - celelalte zone, maximum 5 zile de la data declarata in D.I.V., dar nu mai tarziu de 45 de zile calendaristice de la data trecerii frontierei romane, atestata documentar.
    La avizarea declaratiilor de incasari valutare, bancile comerciale vor solicita agentilor economici sa completeze si pct. 10 din D.I.V. (termenul de incasare). Totodata, acestia vor inscrie in D.I.V. (pct. 5 - specificatia marfurilor vamuite) grupa de produse unde se incadreaza exportul in cadrul listei elaborate de Ministerul Comertului si aprobate de Guvern.
    7. Agentii economici, la incheierea contractelor de export, vor tine seama de listele grupelor de produse, intocmite de Ministerul Comertului si aprobate de Guvern, care pot fi exportate cu plata pana la 90 de zile calendaristice de la data livrarii, precum si pentru cele cu plata peste un an de la data livrarii. Produsele necuprinse in cele doua categorii de grupe pot fi exportate cu plata la termene intre 90 si 360 de zile calendaristice.
    Totodata, pentru operatiunile legate de export-import destinate fondului de marfa pe piata interna, agentii economici au obligatia ca la incheierea contractelor externe sa negocieze si sa prevada clauza obligativitatii platii in devize convertibile a exporturilor, astfel incat sa se asigure incasarea acestora in cazul in care importul nu se realizeaza in maximum 90 de zile calendaristice de la efectuarea exporturilor.
    8. Incasarea sumelor in valuta aferente exporturilor de marfuri efectuate de catre persoanele juridice si fizice autorizate in conditiile legii se urmareste de catre bancile comerciale prin care s-au derulat operatiunile, pe baza "Declaratiei de incasare valutara" (D.I.V.), in conformitate cu Regulamentul nr. V/3616/2/1992 privind efectuarea operatiunilor valutare si cu normele si circularele Bancii Nationale a Romaniei emise in aplicarea acestuia.
    Pe baza raportarilor intocmite de bancile comerciale potrivit unor proceduri stabilite de Banca Nationala a Romaniei, sucursalele Bancii Nationale a Romaniei (judetene si a municipiului Bucuresti) intocmesc saptamanal "Situatia sumelor in valuta nerepatriate din exporturi de marfuri conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 si a normelor comune Banca Nationala a Romaniei - Ministerul Finantelor date in aplicare".
    Un exemplar se transmite la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat ( judeteana sau a municipiului Bucuresti).
    9. Urmarirea incasarilor valutare aferente executarilor de lucrari, prestarilor de servicii in strainatate si altor operatiuni si tranzactii externe se efectueaza de catre bancile comerciale pe baza documentelor primite de la executantii de lucrari, prestatorii de servicii sau alte categorii de agenti economici, din care rezulta creantele acestora fata de strainatate.
    Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei (judetene si a municipiului Bucuresti), pe baza raportarilor bancilor comerciale intocmite potrivit unor proceduri stabilite de Banca Nationala a Romaniei, vor intocmi bilunar "Situatia documentelor remise la incasare aferente executarilor de lucrari, prestarilor de servicii in strainatate si altor operatiuni externe neincasate in termen".
    Un exemplar se remite la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti.
    10. In cazul platilor in avans pentru importuri, pentru care nu s-a livrat marfa, nu s-a executat lucrarea sau nu s-a prestat serviciul, bancile comerciale autorizate vor aplica prevederile Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1993.
    Banca Nationala a Romaniei, in urma analizelor efectuate, va transmite lunar Ministerului Finantelor lista agentilor economici care nu au repatriat avansurile platite la extern potrivit art. IV pct. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994.
    11. Pentru urmarirea si controlul modului de efectuare a repatrierii sumelor in valuta rezultate din operatiunile mentionate la art. IV pct. 4 si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, sucursalele Bancii Nationale a Romaniei (judetene si a municipiului Bucuresti) vor comunica lunar la Banca Nationala a Romaniei situatia repatrierii de catre agentii economici din raza lor teritoriala a sumelor in valuta incasate cu titlu de dividende din activitatea de investitii in strainatate, cote-parti provenite din lichidarea acestor investitii, rate si dobanzi aferente creditelor externe acordate, precum si alte venituri rezultate in urma unor transferuri externe de capital autorizate.
    Situatia va cuprinde si incasarile in valuta cuvenite agentilor economici care au participat numai cu aport in natura la capitalul social al unor firme din strainatate.
    Banca Nationala a Romaniei va transmite lunar la Ministerul Finantelor lista agentilor economici care nu au respectat termenele de repatriere a valutei, precum si orice alte informatii necesare pentru identificarea agentilor economici care au efectuat transferuri de capital in strainatate si sunt obligati sa repatrieze valuta cuvenita in urma efectuarii unor astfel de operatiuni.
    12. Persoanele juridice si fizice prevazute la art. IV pct. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 au obligatia ca in maximum 3 zile lucratoare de la data inscrierii in conturile curente de valuta sa declare bancilor comerciale natura incasarilor, astfel incat acestea sa poata identifica documentele care au stat la baza operatiunilor respective. Nerespectarea de catre agentii economici a acestei obligatii nu-i exonereaza de la aplicarea prevederilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994.
    13. Pentru contraventiile mentionate la art. IV pct. 8 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, amenzile ce se aplica de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor sunt:
    - 1 milion lei pentru datorii la intern scadente si neachitate de peste 60 de zile;
    - 3 milioane lei pentru datorii la intern scadente si neachitate de peste 90 de zile;
    - 5 milioane lei pentru datorii la intern scadente si neachitate de peste 120 de zile.
    14. In vederea participarii la licitatiile bancare pentru cumpararea de valuta, agentii economici sunt obligati sa prezinte o declaratie semnata de conducerea executiva, din care sa rezulte ca nu au datorii la intern neachitate la scadenta.
    Bancile comerciale nu vor accepta participarea la licitatiile bancare, pentru cumpararea de valuta, a agentilor economici care nu prezinta declaratia prevazuta la alineatul precedent. Inscrierea in declaratie a unor mentiuni neconforme cu realitatea constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.
    15. Ministerul Finantelor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, va proceda la constatarea contraventiilor savarsite de agentii economici si la aplicarea sanctiunilor prevazute la art. IV pct. 7 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 pe baza de proces-verbal de constatare a contraventiilor.
    Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara si cu prevederile Legii nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, va organiza, la bancile comerciale autorizate sa functioneze in Romania, controlul privind respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 si a prezentelor instructiuni.

                Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu

                  Ministru de stat, ministrul finantelor,
                              Florin GeorgescuSmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 1/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 1 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu