Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 5 din  6 mai 1997

privind conditiile efectuarii platilor externe pentru importurile de marfuri


SmartCity3

si controlul bancar al acestora
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 237 din 11 septembrie 1997

    In aplicarea prevederilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995, si ale cap. VI din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Nationala a Romaniei la 18 august 1994 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994, cu modificarile ulterioare, societatile bancare / sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania vor efectua controlul bancar, in cazul platilor externe in valuta si in lei, efectuate, in conformitate cu reglementarile in vigoare, pentru importurile de marfuri dispuse de rezidenti, potrivit prezentelor norme.

    1. In cazul platilor in avans
    1.1. Societatile bancare / sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania vor executa ordinele de plata la extern in avans, pentru importuri de marfuri, dispuse prin formularele: Dispozitie de plata valutara externa (D.P.V.E.) / Cerere de deschidere acreditiv (C.D.A.), pe baza de documente, respectiv contractul extern de import sau orice alt document cu o astfel de valoare, urmarindu-se justificarea realizarii importurilor, respectiv a repatrierii valutei, in cazul platilor in avans ale importurilor pentru care nu s-a livrat marfa.
    1.2. Ridicarile de numerar in limita a 5.000 dolari S.U.A. de la societatile bancare / sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania, de catre persoanele fizice, pentru importul de marfuri conform prevederilor pct. 23 din regulamentul mentionat mai sus, se vor efectua cu intocmirea corespunzatoare a formularului D.P.V.E. si sunt considerate ca plati in avans, urmand a fi justificate cu documentele prevazute de prezentele norme, inclusiv cu chitanta ce atesta plata sumei in numerar.
    1.3. Persoanele rezidente care dispun efectuarea de plati externe reprezentand avansuri pentru importuri de marfuri, inclusiv importuri temporare (leasing), au obligatia ca, in cel mult 15 zile calendaristice de la intrarea marfii pe teritoriul Romaniei, inclusiv in zonele libere, sa prezinte, spre justificare, societatii bancare prin care s-a efectuat plata avansului la extern, documentele care fac dovada realizarii importului in cauza, din care, in mod obligatoriu, factura externa definitiva si documentele care sa ateste intrarea marfurilor importate in tara, respectiv declaratia vamala de import ori documentele specifice zonelor libere, prin care se confirma intrarea marfurilor importate in zona libera, si care trebuie sa precizeze denumirea marfii, cantitatea si valoarea acesteia (licenta de depozitare, manifestul de marfa etc.) si sa fie vizate de administratia zonei libere in care au intrat. Platile in avans pentru importurile destinate lucrarilor de constructii-montaj in strainatate se vor justifica pe baza facturii externe definitive si a documentului vamal care atesta intrarea marfii pe teritoriul tarii respective; in situatia efectuarii platii in avans pentru importuri din tara unde are loc lucrarea, justificarea se va realiza pe baza facturii externe definitive si a documentului care atesta receptia marfii.
    In cazul platilor in avans pentru importuri pentru care nu s-a livrat marfa, nu s-a executat lucrarea, nu s-a prestat serviciul in termenul contractual prevazut ori nu s-a restituit avansul platit, repatrierea sumelor, respectiv justificarea avansurilor cu documentele mentionate, se va efectua in maximum 15 zile calendaristice calculate de la data ultimului termen contractual de livrare, de executare sau de prestare, termen care nu va putea depasi: 45 de zile calendaristice pentru zona Europa si Orientul Mijlociu si 75 de zile calendaristice pentru celelalte zone geografice, calculate de la data efectuarii platii in avans.
    In situatia in care in documentele mentionate mai sus nu este stabilit un termen de livrare, de executare sau de prestare, termenele maxime de justificare a avansului vor fi cele precizate mai sus.
    In anumite situatii (confiscari in favoarea statului de catre organele abilitate, marfa lipsa cantitativ inainte de vamuire, dar intrata pe teritoriul Romaniei), se vor lua in considerare, in vederea justificarii platii in avans, documentele emise in acest sens de organele respective.
    1.4. In cazul rezidentilor, ordonatori de plati externe in avans, care nu au justificat cu documente realizarea importurilor ori nu au repatriat sumele respective in termenele stabilite la pct. 1.3, societatile bancare / sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania vor executa alte plati de avansuri, pentru importuri de marfuri dispuse de titularul respectiv, numai pe baza de garantii bancare emise de societatile bancare straine, care sa asigure restituirea avansului platit, impreuna cu costurile aferente pentru situatiile cand nu s-a livrat marfa, nu s-a executat lucrarea sau nu s-a prestat serviciul, garantii evidentiate in caseta nr. 22 din formularul D.P.V.E.
    Platile in avans, nerepatriate ori nejustificate cu documente de catre persoanele rezidente, in termenele stabilite la pct. 1.3, sunt asimilate sumelor in valuta nerepatriate si, in acest caz, se aplica sanctiunile prevazute de art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995. Nu se aplica sanctiunile mentionate pentru sumele in avans nejustificate ori nerepatriate, aflate in litigiu, pentru care au inceput procedurile judiciare in termenele prevazute la pct. 1.3, precum si pentru cazurile de forta majora confirmate de organe competente.
    In cazul returnarii marfii pentru care s-a efectuat plata in avans si care se rezolva pe cale amiabila, persoanele rezidente sunt obligate sa justifice avansul achitat, in aceleasi termene stabilite la pct. 1.3. si care curg de la data trecerii frontierei vamale a marfii returnate.
    1.5. Totodata, societatile bancare / sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania vor interzice participarea cu ordine de cumparare pe piata valutara interbancara a rezidentilor, ordonatori ai platilor in avans, care nu au justificat ori nu au repatriat sumele in valuta platite in avans pentru importuri de marfuri, executari de lucrari si prestari de servicii, in termenele prevazute la pct. 1.3., sau nu au garantii ale bancilor straine, evidentiate in caseta nr. 22 din formularul D.P.V.E., masura aplicandu-se, temporar, pana la justificarea ori repatrierea sumelor platite in avans. Masura nu se aplica pentru sumele in avans nejustificate ori nerepatriate, aflate in litigiu, si pentru care au inceput procedurile judiciare, ori in situatiile pentru care exista reclamatii referitoare la cantitate si calitate, formulate de importatori si confirmate prin documente incheiate de organele specializate, precum si pentru cazurile de forta majora confirmate de organele competente.
    2. In cazul platilor la livrare in cadrul acreditivelor documentare si al scrisorilor de garantie bancara
    2.1. Societatile bancare / sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania vor efectua platile pentru aceste importuri, pe baza documentelor prevazute in contractele externe, care sa asigure livrarea marfii pe teritoriul Romaniei, din care, in mod obligatoriu, factura externa si documentul de transport (conosament maritim sau fluvial, fracht aerian, scrisoare de transport sau de trasura); in cazul importurilor destinate lucrarilor de constructii-montaj in strainatate, plata se va efectua in baza acelorasi documente (factura externa si documentul de transport) ori a facturii externe si a documentului care atesta receptia marfii, in cazul importurilor din tara respectiva.
    2.2. In cazul in care acreditivele documentare sau scrisorile de garantie prevad efectuarea unor plati externe, fara prezentarea documentelor de transport care sa ateste livrarea marfii pe teritoriul Romaniei (de exemplu: plata contra recipise de depozitare a marfurilor pe teritorii straine, plata contra certificate de preluare spre expediere prise en charge sau pe baza de letter of indemnity, aceste plati vor fi considerate plati in avans si vor fi supuse prevederilor pct. 1 din prezentele norme.
    3. In cazul platilor la/dupa livrare contra documente la incasso
    Platile externe pentru documente la incasso vor fi efectuate de societatile bancare / sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania numai contra documente de transport, care sa ateste livrarea marfii catre/ori pe teritoriul Romaniei, iar in lipsa acestora, numai pe baza prezentarii de catre ordonatorul platii a facturii externe.
    4. In cazul platilor importurilor prin ordine de plata
    Societatile bancare / sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania vor efectua platile externe dispuse de ordonator, numai dupa prezentarea documentelor, care sa ateste sosirea marfii pe teritoriul Romaniei, dintre care, in mod obligatoriu, factura externa definitiva si Declaratia vamala de import, ori a documentelor specifice zonelor libere, precizate la pct. 1.3. alin. 1, emise pe numele titularului platilor externe; la efectuarea platilor externe pentru importuri destinate lucrarilor de constructii-montaj in strainatate, se va prezenta, in mod obligatoriu, factura externa definitiva si documentul vamal care sa ateste intrarea marfii pe teritoriul tarii respective; in situatia in care importul a fost realizat din tara unde are loc lucrarea, plata externa se va efectua pe baza facturii externe definitive si a documentului care atesta receptia marfii.
    5. In cazul platilor pentru marfuri cumparate pentru revanzare, fara tranzitarea teritoriului Romaniei
    5.1. Operatiunile de cumparare de marfuri pentru revanzare, fara tranzitarea teritoriului Romaniei, de catre agentii economici care au prevazut in obiectul lor de activitate efectuarea de operatiuni de import, se vor derula, atat in privinta platilor, cat si a incasarilor, numai prin intermediul aceleiasi societati bancare / sucursale a bancii straine autorizate sa functioneze in Romania.
    5.2. In cazul in care derularea operatiunii de comert international incepe printr-o plata la extern, pe baza facturii externe, aceasta va fi evidentiata de catre societatile bancare / sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania, ca plata in avans, iar operatiunea se va considera inchisa la primirea incasarii in valuta liber convertibila, ca urmare a revanzarii marfii respective.
    In situatia nejustificarii in termen de 15 zile calendaristice a inchiderii operatiunii, in termenele de la pct. 5.4., aceasta este asimilata sumelor in valuta nerepatriate si, in acest caz, se aplica sanctiunile prevazute la pct. 1.4. alin. 2 si la pct. 1.5.
    5.3. In situatia in care derularea operatiunii de comert international incepe prin incasarea integrala de la extern, aceasta va fi evidentiata de societatea bancara / sucursala bancii straine autorizate sa functioneze in Romania ca incasare anticipata, pe baza contractului extern ori a facturii pro forma, iar efectuarea platii la extern a contravalorii marfii respective se va efectua pe baza facturii externe definitive a importului, cu completarea corespunzatoare a formularelor D.P.V.E./C.D.A.
    5.4. Termenele de inchidere a acestor operatiuni sunt urmatoarele: 45 de zile calendaristice pentru zona Europa si Orientul Mijlociu si 75 de zile calendaristice pentru celelalte zone geografice, calculate de la efectuarea platii externe.
    6. Reglementari comune
    6.1. Platile externe pentru importurile de marfuri pot fi dispuse de catre persoane rezidente, indreptatite sa efectueze operatiuni de comert exterior, prin completarea formularelor D.P.V.E./C.D.A., conform normelor privind circuitul acestor formulare, si care au calitatea de importatori, atestata prin inscrierea la pct. 8 din Declaratia vamala de import (D.V.I.), si sunt titularii facturilor externe in baza carora efectueaza aceste plati.
    6.2. In cazul platilor externe aferente operatiunilor de leasing si importurilor pe credit, societatile bancare / sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania vor efectua platile dispuse numai la prezentarea autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei / societatii bancare / sucursalei bancii straine autorizate sa functioneze in Romania, dupa caz, al carei numar va fi inscris corespunzator in formularele D.P.V.E./C.D.A.
    6.3. Se considera justificate platile externe pentru care s-a livrat marfa, s-a executat lucrarea sau s-a prestat serviciul, ori s-a repatriat suma platita in avans, in conditiile prevazute la pct. 1.3.
    6.4. Societatile bancare / sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania vor efectua platile externe prevazute in prezentele norme numai pe baza de documente originale.
    6.5. Pentru toate categoriile de plati externe prevazute in prezentele norme, societatile bancare / sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania vor inscrie pe originalul documentelor care atesta livrarea marfii catre/ori sosirea marfii pe teritoriul Romaniei (documentul de transport ori Declaratia vamala de import) suma si data efectuarii platii externe, pe care le vor confirma prin semnatura lucratorului bancar si cu stampila. Aceleasi mentiuni vor fi facute si pe autorizatia Bancii Nationale a Romaniei pentru situatia prevazuta la pct. 6.2.
    Societatile bancare / sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania vor retine, la dosarele de plati, fotocopii ale documentelor originale intocmite pentru platile la extern si pe care au facut mentiunile prevazute in prezentele norme.
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit legii.
    Societatile bancare / sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania vor lua masurile necesare pentru cunoasterea si aplicarea intocmai a prevederilor prezentelor norme.
    La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentelor norme isi inceteaza aplicabilitatea Normele nr. 3/1993 privind efectuarea controlului bancar in cazul platilor externe pentru importul de marfuri, emise de Banca Nationala a Romaniei la 30 iunie 1993 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1993, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

            GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                          MUGUR ISARESCUSmartCity5

COMENTARII la Norma 5/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 5 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu