E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 157 din 13 martie 1996

privind plata la vedere sau pe credit a unor produse si grupe de produse


SmartCity3

care se pot exporta, in conditiile legii
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 58 din 19 martie 1996

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In temeiul prevederilor art. IV pct. 3 ultimul alineat din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995, se aproba lista produselor si grupelor de produse care pot fi exportate, in conditiile legii, cu plata pana la 90 de zile calendaristice de la data livrarii (anexa nr. 1) si lista grupelor de produse care pot fi exportate cu plata peste un an de la data livrarii (anexa nr. 2).
    Art. 2
    Ministerul Comertului poate propune reactualizarea listelor-anexe, in functie de modificarile survenite in politica de comert exterior, dinamica exporturilor pe grupe de produse si interesul promovarii la export a unor grupe de produse, cu avizul ministerelor de resort.
    Art. 3
    (1) Exportul produselor, care, in conformitate cu declaratiile de incasare valutara intocmite de agentii economici, se realizeaza cu plata la peste 90 de zile de la data livrarii, este permis numai pe baza licentelor de export pe credit emise de Ministerul Comertului. In situatii bine determinate, Ministerul Comertului poate solicita avizul altor ministere.
    (2) Nerespectarea de catre agentii economici exportatori a obligatiei de obtinere a licentei de export pe credit, constatata de organele de control competente, stabilite in art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, se sanctioneaza cu retragerea dreptului de a primi licente pentru astfel de operatiuni pe o perioada de la 2 la 10 ani, cu inscrierea mentiunii corespunzatoare in Registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 4
    Sunt exceptate de la prevederile art. 1 produsele si grupele de produse care fac obiectul contractelor incheiate anterior, aflate in curs de derulare.

                          PRIM-MINISTRU
                        NICOLAE VACAROIU

                               Contrasemneaza:
                               Ministru de stat,
                               ministrul finantelor,
                               Florin Georgescu

                               Ministrul comertului,
                               Dan Ioan Popescu


    ANEXA 1

                       LISTA
grupelor de produse care pot fi exportate, in conditiile legii, cu plata pana la 90 de zile calendaristice de la data livrarii
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Capitolul sau subcapitolul              Denumirea capitolului
crt.    din Tariful vamal de import             sau a subcapitolului
          al Romaniei
--------------------------------------------------------------------------------
 1.               1                ANIMALE VII
 2.               2                CARNE SI ORGANE COMESTIBILE
 3.               4                LAPTE SI PRODUSE LACTATE; OUA DE PASARI;
                                   MIERE NATURALA; PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGI-
                                   NE ANIMALA, NEDENUMITE SI NEINCLUSE IN ALTA
                                   PARTE
 4.               6                PLANTE VII SAU PRODUSE DE FLORICULTURA
 5.               7                LEGUME, PLANTE, RADACINI SI TUBERCULI
                                   ALIMENTARI
 6.           08.06                Struguri, proaspeti sau uscati
 7.           08.07                Pepeni (inclusiv pepeni verzi).
 8.           08.08                Mere, pere si gutui, proaspete.
 9.           08.09                Caise, cirese, piersici, prune si porumbe,
                                   proaspete.
 10.          08.10                Alte fructe, proaspete.
 11.          08.11                Fructe, fierte sau nu in apa sau in vapori de
                                   apa, congelate, chiar cu adaos de zahar sau
                                   alti indulcitori.
 12.          08.12                Fructe semiconservate, dar improprii
                                   consumului in starea in care se afla.
 13.          08.13                Fructe uscate, altele decat cele de la poz.
                                   08.01-08.06; amestecuri de fructe uscate sau
                                   de fructe cu coaja de la prezentul capitol.
 14.          10                   CEREALE
 15.  1101.00.00                   Faina de grau sau meslin.
 16.       11.02                   Faina de cereale, altele decat grau sau
                                   meslin.
 17.          12                   SEMINTE SI FRUCTE OLEAGINOASE; SEMINTE SI
                                   FRUCTE DIVERSE, PLANTE INDUSTRIALE SI MEDICI-
                                   NALE; PAIE SI FURAJE
 18.          15                   GRASIMI SI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALA SAU
                                   VEGETALA; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI
                                   ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE
                                   ANIMALA SAU VEGETALA
 19.          16                   PREPARATE DIN CARNE, DIN PESTE SAU DIN
                                   CRUSTACEE, MOLUSTE SAU ALTE NEVERTEBRATE
                                   ACVATICE.
 20.          17                   ZAHAR SI PRODUSE ZAHAROASE
 21.          20                   PREPARATE DIN LEGUME, FRUCTE SAU DIN ALTE
                                   PARTI DE PLANTE
 22.          22                   BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE SI OTETURI
 23.          23                   REZIDUURI SI DESEURI ALE INDUSTRIEI
                                   ALIMENTARE; NUTRETURI PENTRU ANIMALE
 24.          24                   TUTUN SI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
 25.     2501 00                   Sare (inclusiv sare pentru consum si sare
                                   denaturata).
 26.       25.04                   Grafit natural.
 27.     2507.00                   Caolin si alte argile caoline.
 28.       25.08                   Alte argile, andaluzit, cianit, silimanit,
                                   chiar calcinate, mulit; pamant de silice sau
                                   de samote
 29.  2509 00 00                   Creta.
 30.       25.18                   Dolomita, chiar calcinata.
 31.       25.23                   Cimenturi hidraulice (inclusiv cimenturi
                                   nepulverizate, asa-zise "clincher"), chiar
                                   colorate.
 32.       25.25                   Mica, inclusiv nedespicata, in foite sau
                                   lamele neregulate; deseuri de mica.
 33.       25.30                   Substante minerale nedenumite si necuprinse
                                   in alta parte.
 34.  2603.00.00                   Minereuri si concentrate de cupru.
 35.  2607.00 00                   Minereuri si concentrate de plumb.
 36.  2608.00.00                   Minereuri si concentrate de zinc.
 37.          27                   COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE SI
                                   PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA ACESTORA;
                                   MATERII BITUMINOASE; CERURI MINERALE
 38.          28                   PRODUSE CHIMICE ANORGANICE
 39.          29                   PRODUSE CHIMICE ORGANICE
 40.          30                   PRODUSE FARMACEUTICE
 41.          31                   INGRASAMINTE
 42.       40 11                   Anvelope pneumatice noi, din cauciuc.
 43.       40 12                   Anvelope pneumatice resapate sau uzate, din
                                   cauciuc.
 44.       40.13                   Camere pentru anvelope, din cauciuc.
 45.          41                   PIEI BRUTE SI PIEI TABACITE
 46.          43                   BLANURI SI ARTICOLE DIN BLANA
 47.          44                   LEMN, CARBUNE DE LEMN SI ARTICOLE DIN LEMN
 48.          47                   PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE
                                   FIBROASE CELULOZICE, DESEURI DE HARTIE SAU DE
                                   CARTON
 49.          48                   HARTIE SI CARTON; ARTICOLE DIN PASTA DE CELU-
                                   LOZA, DIN HARTIE SAU DIN CARTON
 50.          51                   LANA
 51.          52                   BUMBAC
 52.          61                   ARTICOLE SI ACCESORII DE IMBRACAMINTE, TRICO-
                                   TATE SAU CROSETATE
 53.          62                   ARTICOLE SI ACCESORII DE IMBRACAMINTE, ALTELE
                                   DECAT TRICOTATE SAU CROSETATE
 54.          64                   INCALTAMINTE, GHETRE SI ARTICOLE SIMILARE;
                                   PARTI ALE ACESTOR ARTICOLE
 55.          70                   STICLA SI ARTICOLE DIN STICLA
 56.          71*)                 PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRE-
                                   TIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE,
                                   METALE PLACATE SAU SUFLATE CU METALE PRE-
                                   TIOASE SI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE
                                   FANTEZIE; MONEDE
 57.          72                   FONTA, FIER SI OTEL
 58.          73                   PRODUSE DIN FONTA, FIER SI OTEL
 59.          74                   CUPRU SI ARTICOLE DIN CUPRU
 60.          75                   NICHEL SI ARTICOLE DIN NICHEL
 61.          76                   ALUMINIU SI ARTICOLE DIN ALUMINIU
 62.          78                   PLUMB SI ARTICOLE DIN PLUMB
 63.          79                   ZINC SI ARTICOLE DIN ZINC
 64.          80                   STANIU SI ARTICOLE DIN STANIU
 65.          81                   ALTE METALE COMUNE, METALO-CERAMICE, ARTICOLE
                                   DIN ACESTEA
 66.          97                   OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU DE ANTICHI-
                                   TATE
--------------------------------------------------------------------------------
    *) Cu exceptia pozitiei tarifare 7105.10.00 - Pulberi si praf de diamante naturale sau artificiale.

----------------------------
    NOTA:
    Prevederile prezentei liste sunt supuse limitarilor ce decurg din reglementarile privind contingentarea sau interzicerea temporara la export a unor produse sau grupe de produse.

    ANEXA 2

              LISTA
grupelor de produse care pot fi exportate cu plata peste un an de la data livrarii
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Subcapitolul din Tariful vamal                         Denumirea
 crt.    de import al Romaniei                               subcapitolului
--------------------------------------------------------------------------------
 1.           84.01                    Reactori nucleari; elemente combustibile
                                       neiradiate pentru reactori nucleari;
                                       masini si aparate pentru separare
                                       izotopica.
 2.           84.02                    Cazane generatoare de aburi (altele decat
                                       cazanele pentru incalzire centrala
                                       destinate sa produca apa calda si aburi
                                       de joasa presiune); cazane cu apa
                                       supraincalzita.
 3.           84.03                    Cazane pentru incalzire centrala, altele
                                       decat cele de la pozitia nr. 84.02.
 4.           84.06                    Turbine cu abur.
 5.           84.17                    Furnale si cuptoare industriale sau de
                                       laborator, inclusiv incineratoare,
                                       neelectrice.
 6.           84.20                    Calandre si laminoare, altele decat cele
                                       pentru metale sau sticla si cilindri
                                       pentru acestea.
 7.           84.26                    Macarale derrick; macarale; poduri
                                       rulante, macarale-portal de descarcat sau
                                       manipulare, pe suporturi fixe sau pe
                                       suporturi pneumatice.
 8.           84.28                    Alte masini si aparate de ridicat,
                                       manipulat, incarcat sau descarcat (de
                                       exemplu: lifturi, scari rulante,
                                       conveiere, teleferice).
 9.           84.29                    Buldozere, gredere, nivelatoare,
                                       screpere, lopeti mecanice, excavatoare,
                                       compactoare si compresoare,
                                       autopropulsate.
 10.          84.30                    Alte masini si aparate pentru terasarea,
                                       nivelarea, decaparea, excavarea,
                                       compactarea, extractia sau forarea
                                       pamantului, mineralelor sau minereurilor;
                                       sonete si masini pentru baterea si
                                       extragerea pilonilor; pluguri de zapada
                                       si dispozitive de suflat zapada.
 11.          84.36                    Alte masini si utilaje pentru
                                       agricultura, horticultura,
                                       silvicultura, avicultura sau apicultura,
                                       inclusiv germinatoarele prevazute cu
                                       dispozitive mecanice sau termice,
                                       incubatoarele si clocitoarele pentru
                                       avicultura.
 12.          84.39                    Masini si aparate pentru fabricarea
                                       pastei din materii fibroase celulozice
                                       sau pentru fabricarea sau finisarea
                                       hartiei sau cartonului.
 13.          84.41                    Alte masini si aparate pentru prelucrarea
                                       pastei de hartie, hartiei sau cartonului,
                                       inclusiv masinile de taiat de orice fel.
 14.          84.54                    Convertizoare, oale de turnare,
                                       lingotiere si masini de turnare pentru
                                       metalurgie, otelarie, turnatorie.
 15.          84.55                    Laminoare pentru metale si cilindrii lor.
 16.          84.57                    Centre de prelucrare, masini cu post fix
                                       si masini cu posturi multiple, pentru
                                       prelucrarea metalelor.
 17.          84.58                    Strunguri pentru prelucrarea metalelor.
 18.          84.59                    Masini-unelte (inclusiv centrele de
                                       prelucrare glisante) de gaurit, alezat,
                                       frezat, filetat sau tarodat metale,
                                       altele decat strungurile de la pozitia
                                       nr. 84.58.
 19.          84.61                    Masini-unelte de rabotat, de rabotat
                                       transversale, de mortezat, brosat,
                                       danturat, de rectificat si finisat
                                       angrenaje (roti dintate), de debitat cu
                                       ferastraul, de sectionat si alte
                                       masini-unelte pentru prelucrarea
                                       metalelor prin indepartarea metalului,
                                       carburilor metalice sintetizate si
                                       cermeturilor metalice, nedenumite si
                                       necuprinse in alta parte.
 20.          84.62                    Masini-unelte (inclusiv prese) pentru
                                       prelucrarea metalelor prin forjare,
                                       lovire, stantare; masini-unelte
                                       (inclusiv prese) pentru prelucrarea
                                       metalelor prin indoire, pliere,
                                       indreptare, aplatizare, poansonare,
                                       forfecare, crestare, zimtuire sau
                                       dintare; prese pentru prelucrarea
                                       metalelor sau carburilor metalice,
                                       nespecificate anterior.
 21.          84.77                    Masini si aparate pentru prelucrarea
                                       cauciucului sau a materiilor plastice
                                       sau pentru fabricarea produselor din
                                       aceste materiale, nedenumite si
                                       neincadrate in alta parte la prezentul
                                       capitol.
 22.          85.04                    Transformatoare electrice, convertizoare
                                       electrostatice, bobine de reactanta si
                                       inductanta.
 23.          85.14                    Furnale si cuptoare electrice industriale
                                       sau de laborator, inclusiv cele care
                                       functioneaza prin inductie sau prin
                                       pierderi dielectrice.
 24.          86.01                    Locomotive de cale ferata si
                                       locotractoare, cu surse exterioare de
                                       electricitate sau cu acumulatori
                                       electrici.
 25.          86.02                    Alte locomotive si locotractoare;
                                       locomotive-tendere.
 26.          86.03                    Automotoare si drezine cu motor, altele
                                       decat cele de la pozitia nr. 86.04.
 27.     8605.00.00                    Vagoane de calatori, vagoane de bagaje,
                                       vagoane postale si alte vagoane speciale
                                       de cale ferata sau si similare, tractate
                                       (exclusiv cele de la pozitia nr. 86.04).
 28.          86.06                    Vagoane pentru transportul marfurilor pe
                                       calea ferata si similare, tractate.
 29.          89.01                    Pacheboturi, nave de croaziera, de
                                       excursii, feriboturi, cargouri, barje si
                                       nave similare pentru transportul de
                                       persoane sau de marfuri.
 30.        8902.00                    Nave de pescuit; nave-uzina si alte nave
                                       pentru prelucrarea sau conservarea
                                       produselor de pescarie.
 31.        8904.00                    Remorchere si impingatoare.
 32.          89.05                    Nave-far, nave-pompa pentru incendii,
                                       dragi, macarale plutitoare si alte nave
                                       pentru care navigatia este numai o
                                       functie subsidiara fata de functia
                                       principala; docuri plutitoare; platforme
                                       de foraj sau de exploatare, plutitoare
                                       sau submersibile.
 33.        8906.00                    Alte nave, inclusiv nave de razboi si
                                       nave de salvare, altele decat cele cu
                                       rame.
 34.          89.07                    Alte dispozitive plutitoare (de exemplu:
                                       plute, rezervoare, chesoane, debarcadere,
                                       geamanduri, balize).
 35.            -                      Orice fel de produse livrate in
                                       consignatie.
 36.            -                      Orice fel de produse care se livreaza in
                                       cadrul/pentru lucrari si instalatii
                                       complexe in strainatate, cu plata la
                                       finalizarea acestora.
                                                                                
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 157/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 157 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu