E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 157 din 13 martie 1996

privind plata la vedere sau pe credit a unor produse si grupe de produse


SmartCity3

care se pot exporta, in conditiile legii
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 58 din 19 martie 1996

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In temeiul prevederilor art. IV pct. 3 ultimul alineat din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995, se aproba lista produselor si grupelor de produse care pot fi exportate, in conditiile legii, cu plata pana la 90 de zile calendaristice de la data livrarii (anexa nr. 1) si lista grupelor de produse care pot fi exportate cu plata peste un an de la data livrarii (anexa nr. 2).
    Art. 2
    Ministerul Comertului poate propune reactualizarea listelor-anexe, in functie de modificarile survenite in politica de comert exterior, dinamica exporturilor pe grupe de produse si interesul promovarii la export a unor grupe de produse, cu avizul ministerelor de resort.
    Art. 3
    (1) Exportul produselor, care, in conformitate cu declaratiile de incasare valutara intocmite de agentii economici, se realizeaza cu plata la peste 90 de zile de la data livrarii, este permis numai pe baza licentelor de export pe credit emise de Ministerul Comertului. In situatii bine determinate, Ministerul Comertului poate solicita avizul altor ministere.
    (2) Nerespectarea de catre agentii economici exportatori a obligatiei de obtinere a licentei de export pe credit, constatata de organele de control competente, stabilite in art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, se sanctioneaza cu retragerea dreptului de a primi licente pentru astfel de operatiuni pe o perioada de la 2 la 10 ani, cu inscrierea mentiunii corespunzatoare in Registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 4
    Sunt exceptate de la prevederile art. 1 produsele si grupele de produse care fac obiectul contractelor incheiate anterior, aflate in curs de derulare.

                          PRIM-MINISTRU
                        NICOLAE VACAROIU

                               Contrasemneaza:
                               Ministru de stat,
                               ministrul finantelor,
                               Florin Georgescu

                               Ministrul comertului,
                               Dan Ioan Popescu


    ANEXA 1

                       LISTA
grupelor de produse care pot fi exportate, in conditiile legii, cu plata pana la 90 de zile calendaristice de la data livrarii
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Capitolul sau subcapitolul              Denumirea capitolului
crt.    din Tariful vamal de import             sau a subcapitolului
          al Romaniei
--------------------------------------------------------------------------------
 1.               1                ANIMALE VII
 2.               2                CARNE SI ORGANE COMESTIBILE
 3.               4                LAPTE SI PRODUSE LACTATE; OUA DE PASARI;
                                   MIERE NATURALA; PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGI-
                                   NE ANIMALA, NEDENUMITE SI NEINCLUSE IN ALTA
                                   PARTE
 4.               6                PLANTE VII SAU PRODUSE DE FLORICULTURA
 5.               7                LEGUME, PLANTE, RADACINI SI TUBERCULI
                                   ALIMENTARI
 6.           08.06                Struguri, proaspeti sau uscati
 7.           08.07                Pepeni (inclusiv pepeni verzi).
 8.           08.08                Mere, pere si gutui, proaspete.
 9.           08.09                Caise, cirese, piersici, prune si porumbe,
                                   proaspete.
 10.          08.10                Alte fructe, proaspete.
 11.          08.11                Fructe, fierte sau nu in apa sau in vapori de
                                   apa, congelate, chiar cu adaos de zahar sau
                                   alti indulcitori.
 12.          08.12                Fructe semiconservate, dar improprii
                                   consumului in starea in care se afla.
 13.          08.13                Fructe uscate, altele decat cele de la poz.
                                   08.01-08.06; amestecuri de fructe uscate sau
                                   de fructe cu coaja de la prezentul capitol.
 14.          10                   CEREALE
 15.  1101.00.00                   Faina de grau sau meslin.
 16.       11.02                   Faina de cereale, altele decat grau sau
                                   meslin.
 17.          12                   SEMINTE SI FRUCTE OLEAGINOASE; SEMINTE SI
                                   FRUCTE DIVERSE, PLANTE INDUSTRIALE SI MEDICI-
                                   NALE; PAIE SI FURAJE
 18.          15                   GRASIMI SI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALA SAU
                                   VEGETALA; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI
                                   ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE
                                   ANIMALA SAU VEGETALA
 19.          16                   PREPARATE DIN CARNE, DIN PESTE SAU DIN
                                   CRUSTACEE, MOLUSTE SAU ALTE NEVERTEBRATE
                                   ACVATICE.
 20.          17                   ZAHAR SI PRODUSE ZAHAROASE
 21.          20                   PREPARATE DIN LEGUME, FRUCTE SAU DIN ALTE
                                   PARTI DE PLANTE
 22.          22                   BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE SI OTETURI
 23.          23                   REZIDUURI SI DESEURI ALE INDUSTRIEI
                                   ALIMENTARE; NUTRETURI PENTRU ANIMALE
 24.          24                   TUTUN SI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
 25.     2501 00                   Sare (inclusiv sare pentru consum si sare
                                   denaturata).
 26.       25.04                   Grafit natural.
 27.     2507.00                   Caolin si alte argile caoline.
 28.       25.08                   Alte argile, andaluzit, cianit, silimanit,
                                   chiar calcinate, mulit; pamant de silice sau
                                   de samote
 29.  2509 00 00                   Creta.
 30.       25.18                   Dolomita, chiar calcinata.
 31.       25.23                   Cimenturi hidraulice (inclusiv cimenturi
                                   nepulverizate, asa-zise "clincher"), chiar
                                   colorate.
 32.       25.25                   Mica, inclusiv nedespicata, in foite sau
                                   lamele neregulate; deseuri de mica.
 33.       25.30                   Substante minerale nedenumite si necuprinse
                                   in alta parte.
 34.  2603.00.00                   Minereuri si concentrate de cupru.
 35.  2607.00 00                   Minereuri si concentrate de plumb.
 36.  2608.00.00                   Minereuri si concentrate de zinc.
 37.          27                   COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE SI
                                   PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA ACESTORA;
                                   MATERII BITUMINOASE; CERURI MINERALE
 38.          28                   PRODUSE CHIMICE ANORGANICE
 39.          29                   PRODUSE CHIMICE ORGANICE
 40.          30                   PRODUSE FARMACEUTICE
 41.          31                   INGRASAMINTE
 42.       40 11                   Anvelope pneumatice noi, din cauciuc.
 43.       40 12                   Anvelope pneumatice resapate sau uzate, din
                                   cauciuc.
 44.       40.13                   Camere pentru anvelope, din cauciuc.
 45.          41                   PIEI BRUTE SI PIEI TABACITE
 46.          43                   BLANURI SI ARTICOLE DIN BLANA
 47.          44                   LEMN, CARBUNE DE LEMN SI ARTICOLE DIN LEMN
 48.          47                   PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE
                                   FIBROASE CELULOZICE, DESEURI DE HARTIE SAU DE
                                   CARTON
 49.          48                   HARTIE SI CARTON; ARTICOLE DIN PASTA DE CELU-
                                   LOZA, DIN HARTIE SAU DIN CARTON
 50.          51                   LANA
 51.          52                   BUMBAC
 52.          61                   ARTICOLE SI ACCESORII DE IMBRACAMINTE, TRICO-
                                   TATE SAU CROSETATE
 53.          62                   ARTICOLE SI ACCESORII DE IMBRACAMINTE, ALTELE
                                   DECAT TRICOTATE SAU CROSETATE
 54.          64                   INCALTAMINTE, GHETRE SI ARTICOLE SIMILARE;
                                   PARTI ALE ACESTOR ARTICOLE
 55.          70                   STICLA SI ARTICOLE DIN STICLA
 56.          71*)                 PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRE-
                                   TIOASE SAU SEMIPRETIOASE, METALE PRETIOASE,
                                   METALE PLACATE SAU SUFLATE CU METALE PRE-
                                   TIOASE SI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE
                                   FANTEZIE; MONEDE
 57.          72                   FONTA, FIER SI OTEL
 58.          73                   PRODUSE DIN FONTA, FIER SI OTEL
 59.          74                   CUPRU SI ARTICOLE DIN CUPRU
 60.          75                   NICHEL SI ARTICOLE DIN NICHEL
 61.          76                   ALUMINIU SI ARTICOLE DIN ALUMINIU
 62.          78                   PLUMB SI ARTICOLE DIN PLUMB
 63.          79                   ZINC SI ARTICOLE DIN ZINC
 64.          80                   STANIU SI ARTICOLE DIN STANIU
 65.          81                   ALTE METALE COMUNE, METALO-CERAMICE, ARTICOLE
                                   DIN ACESTEA
 66.          97                   OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU DE ANTICHI-
                                   TATE
--------------------------------------------------------------------------------
    *) Cu exceptia pozitiei tarifare 7105.10.00 - Pulberi si praf de diamante naturale sau artificiale.

----------------------------
    NOTA:
    Prevederile prezentei liste sunt supuse limitarilor ce decurg din reglementarile privind contingentarea sau interzicerea temporara la export a unor produse sau grupe de produse.

    ANEXA 2

              LISTA
grupelor de produse care pot fi exportate cu plata peste un an de la data livrarii
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Subcapitolul din Tariful vamal                         Denumirea
 crt.    de import al Romaniei                               subcapitolului
--------------------------------------------------------------------------------
 1.           84.01                    Reactori nucleari; elemente combustibile
                                       neiradiate pentru reactori nucleari;
                                       masini si aparate pentru separare
                                       izotopica.
 2.           84.02                    Cazane generatoare de aburi (altele decat
                                       cazanele pentru incalzire centrala
                                       destinate sa produca apa calda si aburi
                                       de joasa presiune); cazane cu apa
                                       supraincalzita.
 3.           84.03                    Cazane pentru incalzire centrala, altele
                                       decat cele de la pozitia nr. 84.02.
 4.           84.06                    Turbine cu abur.
 5.           84.17                    Furnale si cuptoare industriale sau de
                                       laborator, inclusiv incineratoare,
                                       neelectrice.
 6.           84.20                    Calandre si laminoare, altele decat cele
                                       pentru metale sau sticla si cilindri
                                       pentru acestea.
 7.           84.26                    Macarale derrick; macarale; poduri
                                       rulante, macarale-portal de descarcat sau
                                       manipulare, pe suporturi fixe sau pe
                                       suporturi pneumatice.
 8.           84.28                    Alte masini si aparate de ridicat,
                                       manipulat, incarcat sau descarcat (de
                                       exemplu: lifturi, scari rulante,
                                       conveiere, teleferice).
 9.           84.29                    Buldozere, gredere, nivelatoare,
                                       screpere, lopeti mecanice, excavatoare,
                                       compactoare si compresoare,
                                       autopropulsate.
 10.          84.30                    Alte masini si aparate pentru terasarea,
                                       nivelarea, decaparea, excavarea,
                                       compactarea, extractia sau forarea
                                       pamantului, mineralelor sau minereurilor;
                                       sonete si masini pentru baterea si
                                       extragerea pilonilor; pluguri de zapada
                                       si dispozitive de suflat zapada.
 11.          84.36                    Alte masini si utilaje pentru
                                       agricultura, horticultura,
                                       silvicultura, avicultura sau apicultura,
                                       inclusiv germinatoarele prevazute cu
                                       dispozitive mecanice sau termice,
                                       incubatoarele si clocitoarele pentru
                                       avicultura.
 12.          84.39                    Masini si aparate pentru fabricarea
                                       pastei din materii fibroase celulozice
                                       sau pentru fabricarea sau finisarea
                                       hartiei sau cartonului.
 13.          84.41                    Alte masini si aparate pentru prelucrarea
                                       pastei de hartie, hartiei sau cartonului,
                                       inclusiv masinile de taiat de orice fel.
 14.          84.54                    Convertizoare, oale de turnare,
                                       lingotiere si masini de turnare pentru
                                       metalurgie, otelarie, turnatorie.
 15.          84.55                    Laminoare pentru metale si cilindrii lor.
 16.          84.57                    Centre de prelucrare, masini cu post fix
                                       si masini cu posturi multiple, pentru
                                       prelucrarea metalelor.
 17.          84.58                    Strunguri pentru prelucrarea metalelor.
 18.          84.59                    Masini-unelte (inclusiv centrele de
                                       prelucrare glisante) de gaurit, alezat,
                                       frezat, filetat sau tarodat metale,
                                       altele decat strungurile de la pozitia
                                       nr. 84.58.
 19.          84.61                    Masini-unelte de rabotat, de rabotat
                                       transversale, de mortezat, brosat,
                                       danturat, de rectificat si finisat
                                       angrenaje (roti dintate), de debitat cu
                                       ferastraul, de sectionat si alte
                                       masini-unelte pentru prelucrarea
                                       metalelor prin indepartarea metalului,
                                       carburilor metalice sintetizate si
                                       cermeturilor metalice, nedenumite si
                                       necuprinse in alta parte.
 20.          84.62                    Masini-unelte (inclusiv prese) pentru
                                       prelucrarea metalelor prin forjare,
                                       lovire, stantare; masini-unelte
                                       (inclusiv prese) pentru prelucrarea
                                       metalelor prin indoire, pliere,
                                       indreptare, aplatizare, poansonare,
                                       forfecare, crestare, zimtuire sau
                                       dintare; prese pentru prelucrarea
                                       metalelor sau carburilor metalice,
                                       nespecificate anterior.
 21.          84.77                    Masini si aparate pentru prelucrarea
                                       cauciucului sau a materiilor plastice
                                       sau pentru fabricarea produselor din
                                       aceste materiale, nedenumite si
                                       neincadrate in alta parte la prezentul
                                       capitol.
 22.          85.04                    Transformatoare electrice, convertizoare
                                       electrostatice, bobine de reactanta si
                                       inductanta.
 23.          85.14                    Furnale si cuptoare electrice industriale
                                       sau de laborator, inclusiv cele care
                                       functioneaza prin inductie sau prin
                                       pierderi dielectrice.
 24.          86.01                    Locomotive de cale ferata si
                                       locotractoare, cu surse exterioare de
                                       electricitate sau cu acumulatori
                                       electrici.
 25.          86.02                    Alte locomotive si locotractoare;
                                       locomotive-tendere.
 26.          86.03                    Automotoare si drezine cu motor, altele
                                       decat cele de la pozitia nr. 86.04.
 27.     8605.00.00                    Vagoane de calatori, vagoane de bagaje,
                                       vagoane postale si alte vagoane speciale
                                       de cale ferata sau si similare, tractate
                                       (exclusiv cele de la pozitia nr. 86.04).
 28.          86.06                    Vagoane pentru transportul marfurilor pe
                                       calea ferata si similare, tractate.
 29.          89.01                    Pacheboturi, nave de croaziera, de
                                       excursii, feriboturi, cargouri, barje si
                                       nave similare pentru transportul de
                                       persoane sau de marfuri.
 30.        8902.00                    Nave de pescuit; nave-uzina si alte nave
                                       pentru prelucrarea sau conservarea
                                       produselor de pescarie.
 31.        8904.00                    Remorchere si impingatoare.
 32.          89.05                    Nave-far, nave-pompa pentru incendii,
                                       dragi, macarale plutitoare si alte nave
                                       pentru care navigatia este numai o
                                       functie subsidiara fata de functia
                                       principala; docuri plutitoare; platforme
                                       de foraj sau de exploatare, plutitoare
                                       sau submersibile.
 33.        8906.00                    Alte nave, inclusiv nave de razboi si
                                       nave de salvare, altele decat cele cu
                                       rame.
 34.          89.07                    Alte dispozitive plutitoare (de exemplu:
                                       plute, rezervoare, chesoane, debarcadere,
                                       geamanduri, balize).
 35.            -                      Orice fel de produse livrate in
                                       consignatie.
 36.            -                      Orice fel de produse care se livreaza in
                                       cadrul/pentru lucrari si instalatii
                                       complexe in strainatate, cu plata la
                                       finalizarea acestora.
                                                                                
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 157/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 157 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu