Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

METODOLOGIE din 9 august 1994

METODOLOGIE    din  9 august 1994

privind audierea in comisiile permanente pentru cultura, arte si mijloace de informare in masa ale Camerei Deputatilor si Senatului a candidatilor pentru consiliile de administratie ale Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 206 din  9 august 1994


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, in ziua de 7 iulie 1994 comisiile permanente pentru cultura, arte si mijloace de informare in masa ale celor doua Camere ale Parlamentului s-au intrunit in sedinta comuna de lucru, avand ca obiect stabilirea metodologiei de audiere a candidatilor pentru consiliile de administratie ale celor doua societati.

    1. Audierea candidatilor pentru consiliile de administratie ale Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune se desfasoara in conditiile Legii nr. 41/1994.
    2. Comisiile permanente pentru cultura, arte si mijloace de informare in masa ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc si lucreaza in sedinta comuna, sub presidentia, prin rotatie, a presedintilor acestora. In vederea desfasurarii activitatii, presedintele care conduce sedinta comuna desemneaza un secretariat tehnic care va intocmi, la sfarsitul fiecarei zile de audiere, un proces-verbal
    3. Audierile se  fac in conditiile asigurarii cvorumului legal de lucru al comisiilor permanente.
    4. Comisiile permanente stabilesc, pe baze paritare, un colectiv de referenti care pregatesc dosarul fiecarui candidat ; secretariatul tehnic al celor doua comisii asigura difuzarea dosarelor candidatilor fiecarui membru al acestora.
    5. Audierea candidatilor se face in ordine alfabetica a numelui acestora, pe rand, pentru fiecare serviciu public.
    6. Audierea incepe cu prezentarea de catre fiecare candidat a datelor sale personale si a unui rezumat succint al activitatii sale profesionale. Timpul alocat fiecarui candidat, in acest scop, este de maximum 5 minute.
    7. Membrii celor doua comisii permanente pot adresa candidatului orice intrebare legata de criteriile individuale de selectie sau pot cere acestuia sa le prezinte alte date ori informatii privind activitatea sa profesionala sau viata personala ori conduita sociala.
    8. Candidatii pot cere cuvantul pentru a oferi explicatii suplimentare la raspunsurile date intrebarilor ce li s-au adresat de catre membrii comisiilor permanente.
    9. Membrii celor doua comisii permanente dispun de o fisa de evaluare pentru fiecare candidat in parte, pe baza careia se face votul final.
    10. Votul are loc dupa  audierea tuturor candidatilor potrivit art. 20 alin. 5 din Legea nr. 41/1994.
    11. Dupa audierea tuturor persoanelor si supunerea la vot a candidaturii acestora, se incheie un raport general, semnat de presedintii celor doua comisii permanente. Raportul se inainteaza birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, in vederea declasarii procedurii prevazute de art. 20 alin. 2 din Legea nr. 41/1994.
    Se intocmeste separat pentru fiecare dintre cele doua societati)

                          CRITERII INDIVIDUALE
de selectie a candidatilor pentru consiliul de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune
    1. Integritate morala.
    2. Aptitudini psiho-socio-profesionale. Exemplu : disponibilitate pentru cooperare, creativitate, capacitate divizionala etc.
    3.Cunoasterea legislatiei in domeniul activitatii specifice Radiodifuziunii sau Televiziunii.
    4. Cunoasterea specificului activitatii Radiodifuziunii sau Televiziunii.
    5. Implicarea in activitati conexe specificului serviciului public de Radiodifuziune sau de Televiziune.
    6. Neimplicarea in activitati similare desfasurate in tara (posturi private/autonome ori independente de radio si de televiziune).
    7. Disponibilitatea de a raspunde solicitarilor consiliului de administratie si de a activa in cadrul acestuia potrivit cerintelor.
    8. Cunostinte manageriale in profil.

                           DOSAR
    1. Curriculum vitae - tip
    2. Oferta tip - pentru audiere, cu o motivatie a candidaturii
    3. Cazier judiciar
    4. Declaratie pe propria raspundere de neimplicare personala si familiala - gradul intai si gradul al doilea de rudenie - in activitati similare desfasurate in tara ( post privat, autonom ori independent de radio sau de televiziune).
    5. Adeverinta de la locul unde candidatul isi desfasoara activitatea - sau declaratie pe propria raspundere - cu specificarea daca a beneficiat sau beneficiaza  de scutiri de impozite in acord cu prevederile unor legi in vigoare.
    Dosarul se va prezenta cu rubricile completate prin dactilografiere.

                  FISA PERSONALA A CANDIDATULUI

         1. Date personale
  Numele si prenumele ...............................................
  Data si locul nasterii ...............................................
  Domiciliul ................................................................
  Telefon .....................
  Buletin de identitate seria ...... nr. ........., eliberat de ..............
  la data de ..........................
  Pasaport (personal/de serviciu) seria ...... nr. ......., eliberat de ......
  .................. la data de ........................
  Starea civila ......................copii/ani........................
  Situatia militara ..................
  Functia si locul de munca ....................................................

       2. Pregatire profesionala (studii)
   Absolvent al ............................................................
  (facultatea)
   anul ...........titlul obtinut .................
   Alte scoli urmate si titluri obtinute (anul) .............................
   ..........................................................................
   Limbi straine si gradul de cunoastere (vorbit, scris) ....................
   Titluri stiintifice (anul si unde) .....................................
   Perfectionari profesionale si specializari (ce, unde si cand) ............
   ..........................................................................

         3. Experienta profesionala obtinuta
-----------------------------------------------------------------------------
Perioada     Unitatea   Functia detinuta     Nr. personal    Referinte
                                             subordonat      (calificative)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         4. Realizari personale notabile

   Publicatii, comunicari ................................................
   Studii si proiecte elaborate .............................................
   Inventii, inovatii .......................................................
   Actiuni de afaceri .......................................................
   Alte realizari semnificative .............................................

         5. Observatii

.............................................................................
...........................................................................

                                 OFERTA

   Nume si prenume ............................................
   Data si locul nasterii ..........................................
   Buletin de identitate seria .... nr. .........., eliberat de ...............
   Profesia ...................
   Functia actuala .......................

    Am luat cunostinta de metodologia audierii in comisiile permanente pentru cultura, arte si mijloace de informare in masa ale Camerei Deputatilor si Senatului a candidatilor pentru consiliile de administratie ale Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune.
    Doresc sa particip la audierea pentru consiliul de administratie al......... ..........................
    Motivatie: ( aceasta include si conceptia individuala de conducere a unei dintre cele doua societati si presupune o dezvoltare mai ampla).

                  BIBLIOGRAFIE GENERALA
    ( Materiale necesare documentarii candidatilor la functia de membru in Consiliul de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune in vederea audierii in comisiile permanente de resort ale Camerei Deputatilor si Senatului

    1. Constitutia Romaniei (art. 30, 31)
    2. Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune
    3. Legea audiovizualului nr. 48/1992
    4. Declaratia Universala a Drepturilor Omului (art. 19)
    5. Pactul international cu privire la drepturile civile si politice (art. 19, 20).
    6. Conventia europeana a drepturilor omului (art. 10)
    7. Document al Reuniunii de la Copenhaga a Conferintei pentru dimensiunea umana a C.S.C.E. (pct. 7,8)
    8. Rezolutia Consiliului Europei asupra eticii jurnalistice - 1993
    9. Conventia europeana pentru televiziuni transfrontiere
    10. Declaratia de la Bruxelles   1993 "Audiovizualul   o sansa pentru Europa".

                                             


SmartCity5

COMENTARII la Metodologie 0/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Metodologie 0 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu