E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 13 din  5 aprilie 1994

privind controlul valutar asupra incasarilor din activitatea de export in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 18/1994

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 104 din 25 aprilie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. V din Ordonanta Guvernului nr. 18 din 21 ianuarie 1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici si in baza art. 9 din Instructiunile Bancii Nationale a Romaniei si Ministerului Finantelor nr. 1/1994 de aplicare a prevederilor ordonantei Guvernului mai sus mentionate, se stabileste urmatorul mod de lucru:
    1. Incasarea sumelor in valuta aferente exporturilor de marfuri efectuate de catre persoanele juridice si fizice autorizate in conditiile legii se urmareste de catre bancile comerciale prin care s-au derulat operatiunile, pe baza Declaratiei de incasare valutara (D.I.V.) in conformitate cu Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, cu normele si circularele Bancii Nationale a Romaniei emise in aplicarea acestuia.
    Pentru urmarirea operativa a repatrierii valutei aferente exporturilor de marfuri, incepand cu data prezentei circulare bancile comerciale si sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Bancii Nationale a Romaniei vor proceda astfel:
    a) Saptamanal, in fiecare vineri, filialele, agentiile si sucursalele bancilor comerciale intocmesc borderoul cuprinzand declaratiile de incasare valutara (exemplarul nr. 3), primite de la agentii economici (anexa nr. 1), in 4 (patru) exemplare.
    Exemplarele nr. 1, 2 si 3 ale borderoului impreuna cu exemplarul nr. 3 al declaratiilor de incasare valutara se colecteaza de catre sucursalele judetene ale bancilor comerciale, care intocmesc in 3 (trei) exemplare "Centralizatorul borderourilor declaratiilor de incasare valutara primite de la agentii, filiale si sucursale" (anexa nr. 2), din care:
    - exemplarul nr. 1 al centralizatorului borderourilor (anexa nr. 2) impreuna cu borderourile (exemplarul nr. 1) si declaratiile de incasare valutara aferente se transmit de catre sucursalele bancilor comerciale la sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Bancii Nationale a Romaniei;
    - exemplarul nr. 2 al centralizatorului borderourilor se transmite impreuna cu exemplarul nr. 2 al borderourilor;
    - exemplarul nr. 3 al centralizatorului borderourilor si exemplarul nr. 3 al borderourilor raman la sucursalele judetene ale bancilor comerciale.
    b) Sucursalele judetene ale bancilor comerciale intocmesc in 3 (trei) exemplare si transmit zilnic borderoul cuprinzand incasarile din exporturi (inclusiv compensarile) pe baza comunicarilor primite de la filiale, agentii, cat si a datelor proprii, cu elementele inscrise in anexa nr. 3, astfel:
    - exemplarul nr. 1, la sucursalele judetene sau a municipiului Bucuresti ale Bancii Nationale a Romaniei;
    - exemplarul nr. 2, la bancile comerciale, care le colecteaza si le transmit la Banca Nationala a Romaniei - Oficiul de control al devizelor, conform Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. V/32/1/1992;
    - exemplarul nr. 3 ramane la emitent.
    c) Sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Bancii Nationale a Romaniei organizeaza Registrul zilnic al actiunilor de control valutar, conform anexei nr. 4, pe baza informatiilor primite de la sucursalele judetene ale bancilor comerciale (anexele nr. 1 si 3).
    Registrul zilnic al actiunilor de control valutar va fi vizat saptamanal de directorul sucursalei Bancii Nationale a Romaniei.
    Saptamanal, in fiecare luni, sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Bancii Nationale a Romaniei intocmesc "Situatia sumelor in valuta nerepatriate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 si Instructiunilor nr. 1/1994 ale Bancii Nationale a Romaniei si Ministerului Finantelor", date in aplicarea acesteia, conform anexei nr. 5, in 3 (trei) exemplare, avand urmatoarea destinatie:
    - exemplarul nr. 1 se transmite la Banca Nationala a Romaniei - Oficiul de control al devizelor;
    - exemplarul nr. 2 se transmite la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat (de la nivelul judetului si al municipiului Bucuresti);
    - exemplarul nr. 3 ramane la emitent.
    d) Bancile comerciale prin care se deruleaza exporturi de marfuri vor urmari, pe langa completarea de catre exportatori, in mod corespunzator, a datelor din declaratiile de incasare valutara si completarea, in spatiul din stanga sus al Declaratiei de incasare valutara, a codului fiscal si a codului Sicomex.
    e) Agentii economici vor inscrie in exemplarul nr. 2 al Declaratiei de incasare valutara, concomitent, toate informatiile prevazute a fi completate in exemplarele nr. 3 si 4 ale acesteia.
    2. Urmarirea incasarii sumelor in valuta aferente executarii de lucrari in strainatate se realizeaza de catre bancile comerciale prin care se deruleaza operatiunile respective, pe baza declaratiei beneficiarului sumei si a specificatiei bancii straine corespondente privind transferul, intocmind saptamanal "Situatia incasarilor valutare aferente executarilor de lucrari in strainatate", conform anexei nr. 6.
    Bancile comerciale vor colecta comunicarile agentiilor, filialelor si sucursalelor din teritoriu si le vor transmite centralizat, bilunar, la Banca Nationala a Romaniei - Oficiul de control al devizelor, insotite de "Borderoul situatiilor incasarilor valutare aferente executarilor de lucrari in strainatate" (anexa nr. 7).
    Banca Nationala a Romaniei analizeaza si verifica situatiile de mai sus, iar pentru cazurile de repatriere a valutei cu termene depasite va transmite lunar Ministerului Finantelor lista agentilor economici in cauza.
    Agentilor economici care au deschis conturi in strainatate fara autorizarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 42/1991 pentru modificarea si completarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite.
    3. Urmarirea incasarilor valutare aferente prestarilor de servicii in strainatate si altor operatiuni si tranzactii externe se efectueaza de catre bancile comerciale pe baza documentelor primite de la prestatorii de servicii sau alte categorii de agenti economici, din care rezulta creantele acestora fata de strainatate.
    Bancile comerciale, prin sucursalele, filialele si agentiile lor, intocmesc saptamanal "Situatia documentelor remise la incasare aferente prestarilor de servicii in strainatate si altor operatiuni externe", in 3 (trei) exemplare, conform anexei nr. 8.
    Sucursalele bancilor comerciale colecteaza exemplarele nr. 1 si 2 ale acestor situatii, transmitand exemplarul nr. 1 la sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei, iar exemplarul nr. 2 ramane la sucursala bancii comerciale pentru evidenta si urmarire.
    Sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Bancii Nationale a Romaniei, pe baza exemplarului nr. 1, urmaresc operativ la sucursalele, filialele si agentiile bancilor comerciale modul de incasare a documentelor remise, intocmind bilunar "Situatia documentelor remise la incasare aferente prestarilor de servicii in strainatate si altor operatiuni externe, neincasate in termen", conform anexei nr. 9, in 3 (trei) exemplare, din care:
    - exemplarul nr. 1 se remite Bancii Nationale a Romaniei - Oficiul de control al devizelor;
    - exemplarul nr. 2 se remite Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat din judete si municipiul Bucuresti;
    - exemplarul nr. 3 ramane la sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei, respectiv a municipiului Bucuresti.
    4. Pentru urmarirea si controlul modului de efectuare a repatrierii sumelor in valuta rezultate din operatiunile mentionate la art. IV pct. 4 si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Bancii Nationale a Romaniei vor comunica lunar la Banca Nationala a Romaniei - Oficiul de control al devizelor - situatia repatrierii de catre agentii economici din raza lor teritoriala a sumelor in valuta incasate cu titlu de dividende din activitatea de investitii in strainatate, cote-parti provenite din lichidarea acestor investitii, rate si dobanzi aferente creditelor externe acordate, precum si alte venituri rezultate in urma unor transferuri externe de capital, autorizate.
    Situatia va cuprinde si incasarile in valuta cuvenite agentilor economici care au participat numai cu aport in natura la capitalul social al unor firme din strainatate, potrivit anexei nr. 10.
    Banca Nationala a Romaniei va transmite lunar la Ministerul Finantelor lista agentilor economici care nu au respectat termenele de repatriere a valutei, precum si orice alte informatii necesare pentru identificarea agentilor economici care au efectuat transferuri de capital in strainatate si sunt obligati sa repatrieze valuta cuvenita in urma efectuarii unor astfel de operatiuni.
    5. Banca Nationala a Romaniei va transmite organelor de urmarire si control ale Ministerului Finantelor situatiile prevazute in Instructiunile nr. 1/1994 ale Bancii Nationale a Romaniei si Ministerului Finantelor pentru agentii economici care inregistreaza intarzieri in repatrierea valutei, mai mari de 30 de zile calendaristice fata de termenele scadente, avandu-se in vedere circuitul postal.
    Bancile comerciale romane si straine autorizate sa functioneze in Romania vor asigura aducerea la indeplinirea si respectarea celor prevazute in prezenta circulara.

                 Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu

    ANEXA 1

                                                      Exemplarul nr. .....

    BANCA COMERCIALA ................
    JUDETUL .........................
    AGENTIA/FILIALA/SUCURSALA .......

                BORDEROUL Nr. ...... din ..................199...
cuprinzand declaratiile de incasare valutara (exemplarul nr. 3) primite de la agentii economici in perioada .....................
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Agentul   Codul   Codul          D.I.V                    Valoarea
crt. economic  fiscal  Sicomex   ----------------------  ----------------------
                                  Serie      Nr.          Suma       Valuta
-------------------------------------------------------------------------------
1       2       3         4        5         6             7            8
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                           Director,

    ANEXA 2

                                                      Exemplarul nr. ....

    BANCA COMERCIALA ............
    SUCURSALA ...................
    JUDETUL .....................

                               CENTRALIZATORUL
borderourilor declaratiilor de incasare valutara primite de la agentii, filiale si sucursale  in  perioada .........................
-------------------------------------------------------------------------------
            Borderoul
Nr.  -----------------------  Agentia/filiala/     Nr.           Nr.
crt.  Nr. .... din .........  sucursala            file          D.I.V.-uri
-------------------------------------------------------------------------------
0        1          2               3                4               5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------
                         Director,

    ANEXA 3

                                                     Exemplarul nr. ....

    BANCA COMERCIALA .....................
    JUDETUL ..............................
    AGENTIA/FILIALA/SUCURSALA ............

                     BORDEROU DE INCASARE Nr. ..............
                           din ........... 199...
cuprinzand incasarile din exporturi (inclusiv compensarile)
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Agentul   Codul   Codul       D.I.V.       Data        Modalitatea de
 crt.  economic  fiscal  Sicomex  -------------   scadentei   incasare*)
                                  Serie    Nr.
-------------------------------------------------------------------------------
 0        1        2        3       4       5         6            7
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
 Valuta          Valoarea          Data          D.V.I.*)    Observatii
           --------------------    incasarii
           Scadenta    Incasare
-------------------------------------------------------------------------------
   8         9            10          11            12             13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    *) C = compensare
    I = incasare efectiva
    *) Declaratia vamala de import

    ANEXA 4

                                                       Exemplarul nr. ....

    BANCA NATIONALA A ROMANIEI
    SUCURSALA ............................
    JUDETUL ..........................

                                 SCADENTAR

                              TERMEN INCASARE
in baza Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 si a Instructiunilor nr. 1/1994 ale Bancii Nationale a Romaniei si Ministerului Finantelor, date in aplicarea acesteia
           ziua ....... luna ................. anul ............
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Agentul    D.I.V.       Valoarea   Data       Banca          Observatii
crt. economic ----------  ------------  scadentei  comerciala -----------------
              Serie  Nr.  Suma  Valuta             Agentia/   Incasat Neincasat
                                                   filiala/
                                                   sucursala
-------------------------------------------------------------------------------
 1      2      3      4     5      6        7          8               9
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------

                            Sef serviciu control al
                            operatiunilor bancare,

    ANEXA 5

                                                    Exemplarul nr. ....

    BANCA NATIONALA A ROMANIEI
    SUCURSALA ............................
    JUDETUL ..............................
    Nr. ............ din .................

                                   SITUATIA
sumelor in valuta nerepatriate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 si Instructiunilor nr. 1/1994 ale Bancii Nationale a Romaniei si Ministerul Finantelor, date in aplicarea acesteia
               ziua ......... luna .................. anul ......
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Banca   Agentul   Codul     D.I.V.      Valoarea   Valuta   Nr. zile de
 crt.          economic  fiscal  -----------   D.I.V.     D.I.V.   intarziere
                                  Serie  Nr.                       la incasare
-------------------------------------------------------------------------------
  1      2        3       4           5           6          7            8
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
          Director,                                Sef serviciu,

    ANEXA 6

                                                        Exemplarul nr. ....

    BANCA ................................
    SUCURSALA ............................
    FILIALA (AGENTIA) ....................
    Nr. ......... din ............. 199...

                                  SITUATIA
incasarilor valutare aferente executarilor de lucrari in strainatate conform Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 si Instructiunilor nr. 1/1994 ale Bancii Nationale a Romaniei si Ministerului Finantelor, date in aplicarea acesteia
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Agentul   Codul       Incasari        Data         Observatii
 crt.  economic  fiscal   ----------------   incasarii
                          Suma      Valuta
-------------------------------------------------------------------------------
  0       1        2        3          4         5              6
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
                         Director,

    ANEXA 7

                                                       Exemplarul nr. ....

    BANCA COMERCIALA .....................
    SUCURSALA ............................
    JUDETUL ..............................

                   BORDEROUL Nr. ......... din ..............
al situatiilor incasarilor valutare aferente executarilor de lucrari in strainatate
-------------------------------------------------------------------------------
      Situatia incasarilor
Nr.   valutare aferente            Sucursala/filiala/agentia  Nr.    Observatii
crt.  lucrarilor in strainatate                               zile
      ---------------------------
       Nr.              din
-------------------------------------------------------------------------------
  0     1                2                   3                  4         5
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
                            Director,

    ANEXA 8

                                                     Exemplarul nr. ....

    BANCA ................................
    SUCURSALA ............................
    FILIALA (AGENTIA) ....................
    Nr. ............. din ................

                                    SITUATIA
documentelor remise la incasare aferente prestarilor de servicii in strainatate si altor operatiuni externe
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.  Agentul  Codul    Valoarea in    Data remiterii   Data        Observatii
 crt. economic fiscal   valuta a       la extern        scadentei
                        documentului
                        remis la
                        incasare
-------------------------------------------------------------------------------
  0      1       2          3               4                 5           6
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
                          Director,

    ANEXA 9

                                                       Exemplarul nr. ....

    BANCA NATIONALA A ROMANIEI
    SUCURSALA ............................
    JUDETUL ..............................
    Nr. .......... din ...................

                                SITUATIA
documentelor remise la incasare aferente prestarilor de servicii in strainatate si altor operatiuni externe, neincasate in termen
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.  Agentul   Codul   Codul    Suma       Data      Nr. zile      Observatii
 crt. economic  fiscal  Sicomex  neincasata scadentei de intarziere
-------------------------------------------------------------------------------
 0      1        2        3          4          5           6            7
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
                          Director,

    ANEXA 10

    BANCA NATIONALA A ROMANIEI
    SUCURSALA ............................
    JUDETUL ..............................

                                  SITUATIA
repatrierii sumelor in valuta rezultate din operatiunile de transferuri externe de capital in luna ................. anul ................
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Titularul  Tara/Firma  Banca       Nr. si data   Suma in     Ce
crt. si adresa  de unde     comerciala  documentului  valuta      reprezinta
                se face     romana      bancar        repatriata  suma
                repatrierea                                       repatriata
-------------------------------------------------------------------------------
  0     1          2           3          4            5              6
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
 Observatii
-------------------------------------------------------------------------------
      7
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
                         Director,

    NOTA:
    Situatia se remite Bancii Nationale a Romaniei   Oficiul de control al devizelor   pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.SmartCity5

COMENTARII la Circulara 13/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 13 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu