E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME N

NORME N.R.V.9 din 23 decembrie 1997

privind controlul valutar asupra incasarilor din exporturi si din celelalte operatiuni cu strainatatea

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 395 din 31 decembrie 1997
                             
    1. Persoanele juridice autorizate in conditiile legii sa efectueze operatiuni cu strainatatea sunt obligate sa incaseze in termenele prevazute prin dispozitii legale sumele in valuta convertibila sau in lei aferente acestor operatiuni in conturile lor la banci.
    2. Bancile prin care se deruleaza operatiunile si tranzactiilor externe efectuate de persoanele prevazute la pct. 1 urmaresc incasarea sumelor nete in valuta si in lei aferente operatiunilor cu strainatatea, pe baza documentelor prevazute in prezentele norme.
    3. Persoanele juridice prevazute la pct. 1, titulare ale Declaratiei vamale de export, mentionate ca atare in rubrica 2 a acesteia, pentru marfurile exportate/reexportate/introduse in zonele libere, precum si pentru cele care se livreaza unui nerezident fara parasirea teritoriului vamal al Romaniei si fara sa se intocmeasca Declaratie vamala de export, sunt obligate sa intocmeasca Declaratia de incasare valutara (DIV), document cu regim special, destinat controlului asupra incasarilor valutare, precum si necesitatile de monitorizare a acestora.
    4. DIV se tipareste in seturi de 4 exemplare, avand mentionate in antet seria si numarul, folosind hartie cu proprietati autocopiative, de culori diferite, la Regia Autonoma "Imprimeria Nationala a Romaniei" care va asigura si distribuirea formularelor catre banci. Cele 4 exemplare sunt identice si vor avea, corespunzator, inscrise urmatoarele mentiuni: exemplarul nr. 1 ramane la unitatea bancara; exemplarul nr. 2 se remite Bancii Nationale a Romaniei; exemplarul nr. 3 se remite unitatii bancare si exemplarul nr. 4 ramane la exportator. Bancile vor tine o evidenta stricta a formularelor DIV preluate. Exportatorii vor primi formularele DIV de la banci in limita necesarului.
    5. Completarea DIV se realizeaza prin dactilografiere sau procedeu automatizat, respectiv manual, in mod lizibil, pe primul exemplar, respectand formatele predefinite, fara stersaturi si adaugari, cu reproducere pe celelalte exemplare.
    Exportatorul va completa obligatoriu, prin dactilografiere sau procedeu automatizat, casetele 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, precum si casetele 6 si 11, daca este cazul. Casetele 6 si 11 pot fi completate si manual.
    Unitatea bancara si unitatea vamala pot completa si manual rubricile destinate lor.
    6. Modelul, precum si instructiunile pentru completarea acestui document sunt prezentate in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    7. Bancile urmaresc incasarea sumelor in valuta evidentiate in formularul "Declaratie de incasare valutara" (DIV). Bancile au obligatia sa verifice completarea corecta de catre exportator a casetelor formularelor DIV, care se va face in stricta concordanta cu prevederile contractelor externe ale celorlalte documente de export, inclusiv licenta de export, ale instructiunilor/normelor de aplicare a legii, prezentelor norme, precum si ale normelor valutare in vigoare.
    In masura in care sunt respectate cerintele de mai sus, formularele sunt acceptate la avizare de catre unitatea bancara respectiva, care completeaza corespunzator casetele 2 si 3, cu semnatura si stampila lucratorului bancar.
    8. In cazul operatiunilor de export supuse regimului licentelor emise de organele abilitate, formularele DIV vor fi vizate de unitatea bancara numai pe baza prezentarii de catre exportator a licentei de export - original, licentei de operatiune de export - copie pentru banca si, dupa caz, a licentei de import - original, respectiv a licentei de operatiune de import - copie pentru banca.
    9. Exemplarul nr. 1 ramane in posesia unitatii bancare. Exemplarele nr. 2, 3, 4 sunt prezentate organului vamal in momentul vamuirii marfii.
    10. Organele vamale romanesti nu vor efectua vamuirea marfurilor livrate la export pentru care nu sunt prezentate exemplarele nr. 2, 3 si 4 ale DIV, vizate de unitatea bancara respectiva si pentru care nu au fost completate casetele 6 si 11.
    Dupa verificarea respectarii prevederilor de mai sus, organele vamale romanesti vor completa caseta 12 din DIV, o vor viza in spatiul rezervat acestora (caseta 15) si vor retine exemplarul nr. 2 al formularului DIV.
    Exemplarul nr. 2 va fi remis de organul vamal, pe baza de proces-verbal (mentionand seria si numarul DIV), sub semnatura, sucursalelor teritoriale ale Bancii Nationale a Romaniei din acelasi judet, saptamanal, in ziua de luni a saptamanii urmatoare celei in care s-a efectuat vamuirea. La preluare se va verifica modul de completare a informatiilor in casetele 6, 11, 12 si 15. Formularele necompletate vor fi preluate numai dupa completarea acestor casete.
    11. Exportatorul va retine exemplarul nr. 4 si va depune exemplarul nr. 3 al formularului insotit de copia Declaratiei vamale de export (DVE) la unitatea bancara care a avizat DIV. Depunerea se va face in termenele prevazute la pct. 17.
    12. In situatia in care marfa se livreaza unui nerezident fara sa paraseasca teritoriul vamal al Romaniei, exemplarele nr. 1, 2 si 3 ale formularului DIV vor fi depuse de exportator la societatea bancara in termen de 5 zile lucratoare de la data facturii externe. Exemplarele nr. 2 vor fi remise de unitatea bancara sucursalei teritoriale a Bancii Nationale a Romaniei din acelasi judet pe baza de proces-verbal sub semnatura (mentionand seria si numarul DIV).
    13. Unitatea bancara va tine evidenta tuturor titularilor de DIV care nu au depus exemplarul nr. 3 al DIV in termenele prevazute la punctele 12 si 17. Lista acestora cu elementele de identificare a agentilor economici (sediu, cod fiscal, serie si numar DIV) va fi transmisa lunar de centralele bancilor la Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit, care poate sa o transmita Ministerului Finantelor in vederea luarii de masuri pentru respectarea normelor.
    14. Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, care au preluat exemplarele nr. 2 ale formularelor DIV de la organele vamale, vor sorta aceste exemplare si le vor remite, a doua zi lucratoare, sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei din judetul unde isi are sediul unitatea bancara care a avizat DIV si care vor verifica corectitudinea completarii informatiilor in toate casetele din exemplarele primite.
    In cazul completarii eronate ori al necompletarii unor casete ale exemplarului nr. 2 DIV, in termen de 2 zile lucratoare de la primire, se vor solicita prin fax datele corecte unitatii bancare care a avizat DIV, astfel incat informatiile din exemplarele nr. 1, 2 si 3 ale DIV sa fie identice si complete; in acest scop unitatea bancara respectiva va transmite prin fax datele corecte sucursalei Bancii Nationale a Romaniei in maximum 3 zile lucratoare bancare, date ce vor fi atasate la exemplarul nr. 2 al DIV.
    Dupa verificarea tuturor casetelor, sucursala Bancii Nationale a Romaniei va prelua pe calculator, in baza de date centrala, informatiile din exemplarele nr. 2 ale DIV, conform programului stabilit de Directia generala informatica, procesare statistica si contabilitate. In cazul in care exista neconcordante in elementele prevazute in caseta 1, se vor cere clarificari in termenele de mai sus, respectand aceeasi procedura.
    Dupa preluarea automata a datelor, exemplarele nr. 2 ale DIV vor fi sortate si arhivate dupa serie si numar.
    15. Lunar, unitatea bancara va comunica sucursalei Bancii Nationale a Romaniei din raza ei teritoriala lista formularelor DIV anulate, cu indicarea seriei si numarului acestora, si ii vor remite DIV aferente acestei liste (exemplarele nr. 1, 3 si 4 sau toate exemplarele, daca exportul nu s-a efectuat).
    16. In situatii exceptionale, cand marfa care a trecut frontiera de stat a fost returnata in tara, exportatorul va solicita unitatii bancare anularea formularului DIV, prezentand in acest scop si Declaratia vamala de import a marfii respective, a carei fotocopie o va remite unitatii bancare impreuna cu exemplarul nr. 4 al DIV.
    Formularele pot fi anulate prin barare, prin inscrierea mentiunii ANULAT si aplicarea stampilei de catre unitatea bancara avizatoare; organul vamal va inscrie mentiunea ANULAT si va aplica stampila, in cazul in care marfa nu trece frontiera de stat sau nu corespunde informatiilor cuprinse in casetele 6 si 11.
    17. Incasarea de la extern a contravalorii marfurilor exportate/reexportate/introduse in zonele libere, respectiv depunerea documentelor de incasare de la extern, in cazul modalitatilor de plata documentara se face prin banca ce a efectuat avizarea declaratiilor de incasare valutara privind exportul respectiv. Depunerea documentelor la incasare se face in termenele prevazute in conditiile contractuale sau in modalitatea de decontare utilizata, respectiv maximum 5 zile lucratoare de la data vamuirii pentru ordine de plata pentru incasso, garantii si maximum 21 zile pentru incasari prin acreditive.
    18. In conformitate cu prevederile legale, banca are obligatia de a credita contul exportatorului in maximum 5 zile lucratoare bancare, cu data valutei la care suma a fost creditata in contul de corespondent, sau data la care banca a luat cunostinta de creditare, debitand in acelasi timp cu sumele aferente spezelor si comisioanelor bancare. In situatia in care unitatea bancara nu a identificat DIV corespunzator incasarii, este obligata ca in acelasi termen sa avizeze exportatorul asupra sumei incasate, solicitandu-i elementele de identificare.
    19. In cazuri in care bancile sunt creditate in conturile lor de corespondent cu sume in valuta reprezentand contravaloarea unui export/reexport/introducere de marfuri in zonele libere, dar exportatorul in cauza nu a facut declararea exportului prin banca respectiva, se va proceda astfel:
    a) banca ce a incasat suma de la extern va solicita beneficiarului sumei sa-i comunice in scris seria si numarul declaratiei de incasare valutara la care se refera exportul in cauza si banca la care s-a facut avizarea acestui document;
    b) pe baza comunicarii de la lit. a) se vor confirma in scris bancii avizatoare detaliile necesare inchiderii formularului DIV.
    20. In cazul in care incasarea se realizeaza prin acreditive transferabile (conform Publicatiei 500 emise de Camera de Comert si Industrie de la Paris, revizuita in 1993), mentionate ca atare in deschiderea acreditivului, inchiderea formularului DIV respectiv se va face de catre banca beneficiarului principal (titularul formularului DIV), pe baza confirmarii sumei incasate de catre banca beneficiarului secundar de la banca transferatoare.
    21. Exportatorul are obligatia ca in maximum 3 zile lucratoare de la data instiintarii lui de catre unitatea bancara sa declare acesteia elementele de identificare ale incasarilor, astfel incat unitatea bancara sa poata scoate din evidenta DIV aferente operatiunilor respective.
    22. Unitatile bancare vor intocmi si vor transmite pe suport de hartie, la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei din raza lor teritoriala, "Situatia incasarilor din exporturi de marfuri (inclusiv compensarile)" conform anexei nr. 2; situatia va include si incasarile aferente formularelor DIV inchise pe baza confirmarii bancii incasatoare.
    Se considera inchise DIV si in situatia in care apare o diferenta efectiva neincasata, reprezentand comisioane si speze bancare retinute de banca corespondenta straina.
    23. Banca Nationala a Romaniei va admite ca motive de neincasare sau neincasare in termenele legale numai pe cele stipulate in prevederile legale in vigoare.
    24. In cazul in care DIV au fost completate initial in caseta 4 "cu incasare", iar ulterior s-a obtinut aprobarea Ministerului Industriei si Comertului pentru compensare, unitatea bancara va raporta corespunzator in coloana 7, respectiv in coloana 14, indicand numarul si data aprobarii operatiunii emise de catre Ministerul Industriei si Comertului in baza dispozitiilor legale.
    Raportarea situatiei de mai sus se va efectua in termen de maximum 10 zile lucratoare de la incasarea in contul de corespondent din strainatate. Situatia va fi intocmita in 3 exemplare, stampilate si semnate de conducerea unitatii bancare respective; un exemplar se transmite la centrala bancii careia ii este subordonata, un exemplar, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei si un exemplar ramane la emitent.
    Incasarile aferente DIV seria A se vor raporta distinct, iar cele aferente seriilor B si C pot fi raportate impreuna cu seria D.
    25. Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor prelua zilnic, in baza de date centrala, informatiile din situatia mentionata la pct. 22.
    In cazul in care se constata inadvertente intre datele declarate in exemplarul nr. 2 DIV si cele comunicate de unitatea bancara prin situatia de mai sus, sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor intocmi liste de verificare conform anexei nr. 3, liste ce vor fi transmise in maximum 5 zile lucratoare unitatii bancare respective.
    26. Unitatea bancara care a primit lista este obligata ca in termen de maximum 3 zile lucratoare sa transmita datele corecte la care se refera sesizarea sucursalei Bancii Nationale a Romaniei, prin comunicare distincta.
    27. Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor transmite o fotocopie a "Situatiei incasarilor din exporturi de marfuri (inclusiv compensarile)" aferente DIV seria A la Banca Nationala a Romaniei - Directia generala de informatica, procesare statistica si contabilitate; situatia se transmite pana la epuizarea formularelor respective.
    28. Datele din formularele DIV vor fi accesibile Directiei generale de informatica, procesare statistica si contabilitate in vederea prelucrarii acestora din punct de vedere statistic.
    Directia generala de informatica, procesare statistica si contabilitate din Banca Nationala a Romaniei elaboreaza si comunica lunar Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit urmatoarele situatii, in vederea transmiterii la Ministerul Finantelor si Ministerul Industriei si Comertului:
    A. "Situatia exporturilor neincasate in termenele legale";
    B. "Situatia exporturilor compensate cu importuri fara licente eliberate de Ministerul Industriei si Comertului".
    La cererea directiilor de specialitate din Banca Nationala a Romaniei, Directia generala de informatica, procesare statistica si contabilitate va furniza situatiile statistice solicitate.
    29. In urma controlului efectuat, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat vor transmite lunar unitatilor bancare care au avizat formularele DIV, "Situatia privind modul de respectare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, aprobata prin Legea nr. 12/1995", conform modelului din anexa nr. 4.
    Pe baza acestor situatii, unitatile bancare vor opera in mod corespunzator in evidentele proprii si vor comunica datele respective la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei in raportarea transmisa conform anexei nr. 2.
    30. Urmarirea incasarilor sumelor in valuta, aferente executarii de lucrari si prestarilor de servicii in strainatate, se realizeaza de catre bancile prin care se deruleaza operatiunile respective, pe baza declaratiei scrise si/sau a documentelor beneficiarului sumei, respectiv a specificatiei bancii straine corespondente privind transferul sumelor.
    Termenele de avizare de catre banca, respectiv de declarare de catre societatea comerciala a elementelor de identificare a sumelor sunt cele prevazute la pct. 18 si 21.
    31. Lunar, pana la data de 10 a lunii curente, banca va intocmi "Situatia incasarilor in valuta aferente executarii de lucrari si prestarilor de servicii in strainatate" pe suport de hartie, in doua exemplare, conform anexei nr. 5. Un exemplar se transmite la Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit. Un exemplar ramane la emitent.
    32. Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit va transmite Ministerului Finantelor lista agentilor economici care nu au respectat termenele de incasare (repatriere) a valutei aferente operatiunilor prevazute la pct. 30, dupa procesarea situatiei din anexa nr. 5 de catre Directia generala de informatica, procesare statistica si contabilitate.
    33. Persoanele juridice autorizate in conditiile legii sa efectueze incasari din operatiuni cu strainatatea, precum si bancile vor asigura aducerea la indeplinire si respectarea prevederilor din prezentele norme.
    Nerespectarea prevederilor de mai sus se sanctioneaza potrivit legii.
    34. La data intrarii in vigoare a prezentelor norme isi inceteaza valabilitatea formularele DIV seriile A, B si C care nu au fost vizate de unitatea bancara si de unitatea vamala.
    35. La data intrarii in vigoare a prezentelor norme se abroga:
    1. Normele nr. V/32/1 de control valutar asupra incasarilor din activitatea de export, emise de Banca Nationala a Romaniei la 10 ianuarie 1992 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 30 ianuarie 1992;
    2. Circulara nr. 28 de completare a prevederilor Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. V/32/1 din 10 ianuarie 1992, emisa de Banca Nationala a Romaniei la 13 noiembrie 1992;
    3. Circulara nr. 10 privind completari ale Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. V/32/1 din 10 ianuarie 1992 de control valutar asupra incasarilor din activitatea de export, emisa de Banca Nationala a Romaniei la 5 martie 1993;
    4. Circulara nr. 13 privind controlul valutar asupra incasarilor din activitatea de export in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 18 din 21 ianuarie 1994, emisa de Banca Nationala a Romaniei la 5 aprilie 1994 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 25 aprilie 1994, precum si orice alte dispozitii contrare.

    ANEXA 1
    la N.R.V.9

 ____________________________________________________________________________
|                   DECLARATIE DE INCASARE VALUTARA                          |
|                                                                            |
| Regim special       Seria D Nr. |_|_|_|_|_|_|_|           Exemplar nr.     |
|____________________________________________________________________________|
|1| Exportator: ................. |2| Banca exportatorului:          |       |
|_| ............................. |_| .............................. |       |
|                                 |   Sucursala/Filiala/Agentia:     |       |
|   Sediu: ...................... |   .............................. |Se     |
|          ...................... |   Judetul: ..................... |comple-|
|                                 |   Cod unitate _ _ _ _ _ _ _ _ _  |teaza  |
|   Judet: ...................... |   bancara:   |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |de     |
|   Telefon: .................... |__________________________________|catre  |
|                                 |3|   Data avizarii: |_|_|_|_|_|_| |banca: |
|                                 |_|                                |       |
|   Cod Fiscal:                   |   Semnatura:                     |       |
|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         |   Stampila Bancii:               |       |
|_________________________________|__________________________________|_______|
|4|          Cu incasare          |              Fara incasare               |
|_|      (clasificare cf. BPE)    |      _                                   |
|  _                              |  _  | Aport in natura la capital social  |
| |_| Avans/Incasare anticipata   | |_| | Autorizarea BNR                    |
|  _  BE11                        |     | Nr. .......... din |_|_|_|_|_|_|   |
| |_| Incasare la livrare         |     |_                                   |
|  _  BE13                        |       NAT                                |
| |_| Incasare dupa livrare       |  _                                       |
|  _  BE15                        | |_|   Retur Marfa                        |
| |_| Alte incasari               |       RET                                |
|  _  BE17                        |  _                                       |
| |_| Bunuri pentru prelucrare    | |_|   Barter, Cliring, Compensare,       |
|     (Processing)                |       Cooperare                          |
|  _  BE21                        |  _    BRT     _                          |
| |_| Reparatii la bunuri         | |_|   Mostre |_| Export promotional      |
|  _  BE31                        |       MST        PRO                     |
| |_| Procurarea de bunuri in     |  _                                       |
|     porturi de catre carausi    | |_|   Export temporar                    |
|  _  BE41                        |       TMP                                |
| |_| Aur nemonetar               |  _                                       |
|     BE51                        | |_|   Altele                             |
|                                 |       ALT                                |
|_________________________________|__________________________________________|
|5| Licenta Export: .../..../..... din |_|_|_|_|_|_|                         |
|_|                                                                          |
|   Licenta Import: .../..../..... din |_|_|_|_|_|_|                         |
|                                                                            |
|   DVI |_|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|_|_|/|_|  din |_|_|_|_|_|_|                   |
|____________________________________________________________________________|
|6| Valuta  Cod valuta                 Suma                  Cod  Operatiune |
|_| |_|_|_|  |_|_|_|   |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|,|_|_|    |_|_|_|_|       |
|   |_|_|_|  |_|_|_|   |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|,|_|_|    |_|_|_|_|       |
|   |_|_|_|  |_|_|_|   |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|,|_|_|    |_|_|_|_|       |
|____________________________________________________________________________|
|7| Termen de incasare: |_|_|_|_| zile de la livrare      Data |_|_|_|_|_|_| |
|_|                     |_|_|_|_|                              |_|_|_|_|_|_| |
|                       |_|_|_|_|                              |_|_|_|_|_|_| |
|   Autorizatia BNR     Nr. ......... din |_|_|_|_|_|_|                      |
|____________________________________________________________________________|
|8| Tara de destinatie a marfii: ...... |9| Tara cumparatorului: ........... |
|_| Cod  |_|_|_|                        |_| Cod  |_|_|_|                     |
|____________________________________________________________________________|
|10| Contract extern nr. ............... din |_|_|_|_|_|_|                   |
|__| Factura externa nr. ............... din |_|_|_|_|_|_|                   |
|____________________________________________________________________________|
|11| Specificatie marfuri vamuite                                            |
|__|                                                                         |
|       Cod        Denumire marfa           UM   Cantitate                   |
|    |_|_|_|_| .........................  ..... ...........                  |
|    |_|_|_|_| .........................  ..... ...........                  |
|    |_|_|_|_| .........................  ..... ...........                  |
|    |_|_|_|_| .........................  ..... ...........                  |
|    |_|_|_|_| .........................  ..... ...........                  |
|____________________________________________________________________________|
|12|          Nr. DVE          Data DVE                                      |
|__| |_|_|/|_|_|_|_|_|_|/|_| |_|_|_|_|_|_|                                   |
|    |_|_|/|_|_|_|_|_|_|/|_| |_|_|_|_|_|_|                                   |
|    |_|_|/|_|_|_|_|_|_|/|_| |_|_|_|_|_|_|                                   |
|    |_|_|/|_|_|_|_|_|_|/|_| |_|_|_|_|_|_|                                   |
|    |_|_|/|_|_|_|_|_|_|/|_| |_|_|_|_|_|_|                                   |
|____________________________________________________________________________|
|13| Alte detalii:                                                           |
|__|                                                                         |
|____________________________________________________________________________|
|14| Declaram pe propria raspundere, sub|15|          VAMA       Cod |_|_|_| |
|__| sanctiunea legilor din Romania, ca |__|                                 |
|    datele de pe acest formular        |                                    |
|    corespund realitatii, iar          | .............................      |
|    operatiunea a fost executata cu    | denumire, semnatura, stampila      |
|    respectarea reglementarilor legale |                                    |
|    in vigoare.                        |                                    |
|                                       |                                    |
|                                       |                                    |
|      DIRECTOR,         SEF CONTABIL,  |                                    |
|                                       |                                    |
| ................      ............... |                                    |
| (Nume, stampila,     (nume, semnatura)|                                    |
|    semnatura)                         |                                    |
|                                       |                                    |
|             Localitatea ............. |               Data: |_|_|_|_|_|_|  |
|_______________________________________|____________________________________|
    Exemplarul ramane la exportator.

    ANEXA 1
    la N.R.V.9

                         INSTRUCTIUNI
de completare a documentului "Declaratie de incasare valutara"

    1. Intocmirea Declaratiei de incasare valutara (DIV)

    Declaratiile de incasare valutara trebuie intocmite de exportator in 4 exemplare, in limba romana.
    Mentiunile trebuie sa fie dactilografiate sau completate prin procedeu automatizat si nu trebuie sa contina stersaturi.
    Autenticitatea declaratiei de incasare valutara este conferita prin aplicarea obligatorie a semnaturilor si stampilelor declarantului (exportatorului) in caseta 14, ale lucratorului bancar, in caseta 3, precum si ale organului vamal, in caseta 15, cand marfa tranziteaza frontiera vamala a Romaniei.
    Daca spatiile din formular nu permit completarea tuturor informatiilor, acestea se vor completa pe o anexa in doua exemplare, certificate prin semnaturi atat de exportator, cat si de lucratorul bancar. Un exemplar se ataseaza la exemplarul nr. 3 care se remite unitatii bancare, iar celalalt se ataseaza exemplarului nr. 2 care se remite sucursalei Bancii Nationale a Romaniei.

    2. Completarea Declaratiei de incasare valutara

    Caseta 1
    Contine denumirea, adresa completa a sediului exportatorului si codul fiscal de identificare a acestuia.
    Observatii: In cazul in care exportatorul isi modifica datele aferente oricarui camp (denumire, sediu, cod fiscal), va atasa in mod obligatoriu la formularul DIV - exemplarul nr. 2 - o foaie de hartie pe care va nota:
    - vechile elemente de identificare;
    - noile elemente de identificare;
    - data cand s-a produs modificarea.

    Casetele 2, 3
    Contin denumirea bancii/unitatii bancare prin care se deruleaza operatiunea de export, judetul, data la care este avizata DIV, stampila, precum si semnatura lucratorului bancar.
    Codul unitatii bancare, atribuit de Banca Nationala a Romaniei - Directia generala de informatica, procesare statistica si contabilitate este de tip numeric si trebuie completat astfel:
    3 caractere - codul societatii bancare, imprimat pe formular;
    2 caractere - codul judetului;
    3 caractere - codul unitatii bancare in ordine ierarhica;
    1 caracter - cifra de control.

    Caseta 4

    Cu incasare (clasificare conform balantei de plati)
    BE11 - Incasari anticipate, partiale si/sau totale.
    BE13 - Incasari la livrare reprezentand:
    - cota-parte la livrare, aferenta exporturilor;
    - valoarea totala sau partiala a exporturilor in conditii de incasare la vedere, conform instructiunilor/normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, aprobata prin Legea nr. 12/1995, respectiv la maximum 60 de zile de la data trecerii frontierei romane pentru zona Europa si Orientul Mijlociu si de 90 de zile pentru celelalte zone geografice.
    BE15 - Incasari dupa livrare reprezentand:
    - sume ce se incaseaza dupa receptia marfurilor, exportul pe credit cu incasare peste 90 de zile de la data livrarii, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 15/1996;
    - cote-parti retinute drept garantie la efectuarea exporturilor de marfuri;
    - alte incasari dupa livrarea marfurilor permise numai pe baza licentelor respective, care se completeaza corespunzator in caseta 5.
    BE17 - Alte incasari reprezentand majorari de pret si altele similare care afecteaza valoarea exportului, inclusiv mostrele, exportul promotional si marfa livrata in consignatie.
    In masura in care diferentele sau erorile se cunosc la momentul efectuarii exportului, se va marca acest camp. In caz contrar, se vor detalia in situatia prezentata in anexa nr. 2.
    Pentru celelalte cazuri (mostre, export promotional, marfa livrata in consignatie), dupa bifarea casetei se va mentiona explicit in caseta 13 categoria in care se incadreaza operatiunea. De asemenea, se vor completa numarul si data avizului eliberat de Ministerul Industriei si Comertului, in spatiul rezervat licentei de export, la caseta 5.
    BE21 - Bunuri pentru prelucrare (processing)
    - Incasari corespunzatoare pentru procesare si lohn (prelucrare).
    - Incasari pentru bunuri primite din strainatate carora li se adauga valoare prin impachetari, etichetari, depozitari etc. si care sunt returnate/reexportate ulterior realizarii acestei activitati.
    BE31 - Reparatii la bunuri
    - Incasari pentru activitati de reparatii la bunuri importate temporar.
    BE41 - Procurarea de bunuri in porturi de catre carausi
    - Incasari pentru bunuri procurate in tara de catre carausi nerezidenti, sub forma de combustibil, stocuri de hrana si altele.
    BE51 - Aur nemonetar
    - Incasari pentru aur nemonetar detinut ca depozit de valoare, tranzactionat de catre unitati institutionale rezidente cu nerezidenti.
    - Alte incasari pentru aur nemonetar tranzactionat de alte persoane rezidente cu nerezidenti.
    Observatii: Operatiunile corespunzatoare casetelor BE21, BE31, BE41 si BE51 sunt considerate cu incasare la vedere, pentru care se vor respecta termenele maxime de incasare in functie de zona geografica.

    Fara incasare:
    NAT - Aport in natura la capital social
    Este obligatorie completarea numarului autorizatiei B.N.R. si a datei la care a fost eliberata aceasta, in format zi-luna-an.
    RET - Retur marfa
    Export reprezentand un import temporar (leasing etc.) sau definitiv.
    Se vor completa datele referitoare la Declaratia vamala de import, pe baza careia s-a importat marfa respectiva, astfel:
    3 caractere pentru codul vamii din DVI;
    2 caractere pentru codul punctului vamal, daca exista (in lipsa acestuia se lasa doua spatii libere);
    6 caractere pentru numarul Declaratiei vamale de import, aliniat la stanga;
    1 caracter pentru procedura vamala.
    Codurile folosite pentru procedura vamala sunt:
    4 - import definitiv;
    5 - import temporar;
    7 - antrepozitare.
    BRT - Barter, cliring, compensare, cooperare
    Se vor completa licentele de export si import, data eliberarii acestora, precum si Declaratia vamala de import in formatul specificat mai sus, in cazul in care importul s-a efectuat anterior exportului. In cazul in care importul se realizeaza dupa operatiunea de export, datele cu privire la DVI se vor transmite in acelasi format anexat la "Situatia incasarilor din exporturi de marfuri inclusiv compensarile" prin care se precizeaza inchiderea operatiunii de compensare.
    Pentru operatiuni ce se deruleaza conform unor acorduri interguvernamentale sau neguvernamentale, supuse regimului licentelor, se va marca casuta corespunzatoare si se va completa caseta 5.
    Lipsa acestor date atrage dupa sine inregistrarea operatiunii ca fiind nelegala, dupa expirarea termenului scadent.
    MST - Mostre, PRO - export promotional, TMP - export temporar
    In cazul in care se selecteaza una dintre aceste optiuni, se va mentiona in spatiul rezervat licentei de export avizul Ministerului Industriei si Comertului pentru aceasta operatiune sau licenta corespunzatoare.
    Mostrele fara incasare vor fi stabilite prin avizul respectiv.
    ALT - Altele
    Sunt incluse operatiuni ce nu se considera neincasate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare:
    a) piese de schimb si componente pentru exporturi aflate in termen de garantie;
    b) exporturi de completare prevazute in contractul extern;
    c) bunuri exportate in vederea efectuarii de reparatii ori modernizari;
    d) exporturi reprezentand material publicitar, donatii si ajutoare umanitare.
    Dupa bifarea casetei se va mentiona la caseta 13 - Alte detalii - categoria de mai sus in care se incadreaza operatiunea.
    Pentru marfurile prevazute la lit. c) si d) se vor completa in spatiul rezervat licentei de export numarul si data acesteia ori numarul si data avizului Ministerului Industriei si Comertului (caseta 5).

    Caseta 5
    Se completeaza obligatoriu pentru toate operatiunile supuse regimului licentelor emise de Ministerul Industriei si Comertului, respectand formatul predefinit.
    Numarul si data Declaratiei vamale de import se completeaza in formatul predefinit, in situatiile precizate la caseta 4.

    Caseta 6
    Valuta, Cod valuta, Suma, Cod operatiune
    Pentru valuta se completeaza atat acronimul, cat si codul acesteia conform codificarii din Standardul EN-24217-93; lista minimala - anexa nr. 6.
    Sumele vor fi aliniate la dreapta, respectandu-se marcatorul zecimal imprimat pe formular (ultimele doua pozitii sunt rezervate partii zecimale). Codul operatiunii se completeaza obligatoriu si trebuie sa coincida cu cel selectat in caseta 4.
    In cazul combinarii mai multor tipuri de operatiuni (avans, credit etc.) se vor detalia valuta respectiva, codul valutei, sumele corespunzatoare fiecarei operatiuni si codul operatiunii selectate la caseta 4.
    Sumele vor fi stabilite de regula in valutele care apar in lista cursurilor pietei valutare comunicata de Banca Nationala a Romaniei, inclusiv in moneda nationala (leu), in conformitate cu prevederile regulamentului, precum si in ruble transferabile, daca este cazul.
    Pentru exporturile cu incasare, suma trebuie sa coincida cu valoarea facturii/facturilor externe care va/vor evidentia suma neta de incasat in valuta.
    In cazul exporturilor fara incasare, se va completa valoarea facturata a marfurilor exportate, corespunzatoare rubricii 22 din Declaratia vamala de export.

    Caseta 7
    Termen de incasare si/sau data incasarii
    Termenul de incasare se completeaza obligatoriu cu exceptia cazurilor mentionate la categoria fara incasare (aport in natura la capital social, retur marfa, barter/cliring/compersare/cooperare, mostre, export promotional, altele).
    Pentru operatiuni cu incasare la vedere (BE13, BE21, BE31, BE41 si BE51) termenul maxim de incasare este cel stabilit in Instructiunile nr. 1/15.086/1995, respectiv de 60 de zile calendaristice de la data DVE pentru zona Europa si Orientul Mijlociu si de 90 de zile calendaristice de la data DVE pentru celelalte zone geografice.
    Pentru operatiuni cu incasare la termen (BE15), termenul maxim de incasare este de 5 zile de la scadenta platii prevazute in contractele externe, conform Ordonantei Guvernului nr. 15/1996.
    Pentru operatiunile corespunzatoare casetei BE17 (mostre, export promotional cu incasare sau marfa livrata in consignatie), termenul maxim de incasare este de 15 zile de la ultimul termen contractual.
    In situatia compensarilor se va completa termenul realizarii importului, de maximum 90 de zile calendaristice de la data efectuarii exportului.
    In cazul exportului temporar se va preciza data pana la care este valabila operatiunea.
    In cazul incasarilor in transe (partiale), se va completa termenul de incasare corespunzator fiecarei transe inscrise in caseta 6.
    Completarea termenelor de incasare se va face respectand ordinea in care s-au precizat sumele in caseta 6.
    Autorizatia Bancii Nationale a Romaniei se completeaza in cazul exporturilor decurgand din operatiuni valutare financiare si de capital, supuse autorizarii B.N.R.

    Caseta 8
    Tara de destinatie a marfii se completeaza conform standardului ISO-3166-93 (lista minimala - anexa nr. 6), respectand aceeasi codificare cu cea din DVE.

    Caseta 9
    Tara cumparatorului se completeaza conform standardului ISO-3166-93 (lista minimala - anexa nr. 6), respectand aceeasi codificare cu cea din DVE.

    Caseta 10
    Contract extern si Factura externa se completeaza cu numarul si data acestora.

    Caseta 11
    Specificarea marfurilor vamuite se completeaza, la codul marfurilor specificandu-se primele 4 caractere din codul folosit in DVE.
    In cazul depasirii numarului de pozitii imprimate pe DIV la exemplarele nr. 2 si 3 DIV se va atasa cate un exemplar din specificatia marfurilor, facandu-se mentiunea "conform specificatiei anexate".

    Caseta 12
    Nr. DVE si data se completeaza obligatoriu de organele vamale, astfel:
    2 caractere reprezinta codul punctului vamal in cadrul vamii;
    6 caractere reprezinta numarul DVE, aliniat la stanga;
    1 caracter reprezinta codul prin care se indica procedura vamala pentru care este depusa declaratia vamala.
    Codurile folosite pentru procedura vamala sunt:
    1 - export definitiv;
    2 - export temporar;
    3 - reexport;
    7 - antrepozitare.

    Caseta 13
    Alte detalii se completeaza, dupa caz, astfel:
    - Daca s-a bifat BE17:
        - mostre
        - export promotional
        - marfa livrata in consignatie.
    - Daca s-a bifat rubrica "Altele" - fara incasare, detalii care sa argumenteze neincasarea, cu respectarea Instructiunilor nr. 1/15.086/1995;
    - Orice alte detalii cu privire la sume si termene de incasare.

    Caseta 14
    Se completeaza de exportator, pentru autenticitatea Declaratiei de incasare valutara.

    Caseta 15
    Se completeaza de organele vamale la momentul vamuirii marfurilor exportate, specificandu-se denumirea, codul vamii (conform nomenclatorului vamal) si data trecerii frontierei vamale romane, in format zi/luna/an.

    ANEXA 2
    la N.R.V.9

    BANCA ..............................
    Sucursala ................. Cod ...............
    Judetul ..................................

                           SITUATIA INCASARILOR
             DIN EXPORTURI DE MARFURI (INCLUSIV COMPENSARILE)

                    Nr. ........... din data ..../...../...

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    DEN - Denumire exportator
    T   - Termen incasare
    CO  - Cod operatiune
    CE  - in cont exportator
    CB  - in cont beneficiar secundar
    D   - Data incasarii
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |DEN|Cod   |Cod    |   DIV   |T|CO |Valuta|    Suma    |D |DVI|LIM, |Motiv|
|crt.|   |fiscal|unitate|_________| |*0)|  *1) |____________|  |*3)|LEX/ | *5) |
|    |   |      |bancara|Serie|Nr.| |   |      |DIV|Incasata|  |   |AVIZ,|     |
|    |   |      |       |     |   | |   |      |   |   *2)  |  |   |DATA |     |
|    |   |      |       |     |   | |   |      |   |________|  |   | *4) |     |
|    |   |      |       |     |   | |   |      |   | CE | CB|  |   |     |     |
|____|___|______|_______|_____|___|_|___|______|___|____|___|__|___|_____|_____|
|  0 | 1 |   2  |   3   |  4  | 5 |6| 7 |   8  | 9 | 10 | 11|12| 13|  14 |  15 |
|____|___|______|_______|_____|___|_|___|______|___|____|___|__|___|_____|_____|

    *0) Se completeaza codul operatiunii:
    Se va folosi in acest scop codificarea din caseta 4 a formularului DIV.
    Pentru sumele ce nu vor fi incasate se completeaza:
        - N in coloana 7 pentru suma integrala neincasata;
        - D in coloana 7 pentru suma partiala neincasata;
        - suma neincasata in coloana 10;
        - motivul neincasarii in coloana 15.
    *1) Se vor folosi acronimele care apar in Lista minimala - anexa nr. 6.
    *2) Suma incasata va fi suma cu care se crediteaza contul exportatorului; in situatia unui acreditiv transferabil, suma incasata reprezinta suma incasata atat in contul exportatorului, cat si in contul beneficiarului secundar.
    *3) Se va completa in cazul operatiunilor RET, BRT sau TMP (caseta 4), folosind urmatorul format: _____/__/__________/_
    3 caractere reprezinta codul vamii;
    2 caractere reprezinta codul punctului vamal in cadrul vamii;
    6 caractere reprezinta numarul DVI, aliniat la stanga;
    1 caracter reprezinta codul prin care se indica procedura vamala pentru care este depusa declaratia vamala:
        4 - import definitiv;
        5 - import temporar.
    *4) Daca in col. 7 se mentioneaza BST, iar in caseta 4 din exemplarul nr. 2 al DIV s-a precizat "cu incasare", in col. 14 se vor preciza licentele de import (LIM)/export (LEX) in formatul eliberat de Ministerul Industriei si Comertului sau avizul Ministerului Industriei si Comertului nr. ........., si data eliberarii acestora.
    *5) Daca in col. 7 se mentioneaza N sau D, in col. 15 se poate indica unul dintre urmatoarele motive:
    - refuz calitativ ori cantitativ cu indicarea documentelor prevazute de Instructiunile nr. 1/15.086/1995.
    - facturare gresita;
    - reduceri de pret;
    - comision bancar retinut de banca corespondenta;
    - piese de schimb in termen de garantie, fara incasare;
    - litigiu.

    ANEXA 3
    la N.R.V.9

    BANCA NATIONALA A ROMANIEI
    SUCURSALA ...............................
    Nr. .......... din data ..../..../.........

                            LISTA DE INADVERTENTE

                     BANCA ...........................

                     SUCURSALA ........ COD ..........

 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Exportator|Serie si |Valoare si|Suma si valuta      |Nr. si data       |
|crt.|          |numar DIV|valuta DIV|conform anexei nr. 2|raportarii conform|
|    |          |         |          |                    |anexei nr. 2      |
|____|__________|_________|__________|____________________|__________________|
| 1  |    2     |    3    |     4    |          5         |         6        |
|____|__________|_________|__________|____________________|__________________|

    Observatii:
    Anexa poate sa contina si alte coloane, cu alta titulatura, in functie de inadvertentele care apar pe parcurs.

    ANEXA 4
    la N.R.V.9

    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
    Adresa ......................................
    JUDETUL .............................

                                  SITUATIE
privind modul de respectare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, aprobata prin Legea nr. 12/1995

              Nr. ......... din data ....../........./.....

    Semnificatia coloanei D din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - DIV neidentificat
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr. serie   |Data |Denumire  |Cod fiscal|Valoare totala|Valuta|Termen de |
|crt.|DIV         |vama |exportator|          |DIV           |      |incasat*1)|
|____|____________|_____|__________|__________|______________|______|__________|
| 1  |      2     |  3  |     4    |     5    |       6      |   7  |    8     |
|____|____________|_____|__________|__________|______________|______|__________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|                       Situatia DIV la data controlului                       |
|______________________________________________________________________________|
|      Incasat      |          Compensat        |        Neincasat         | D |
|___________________|___________________________|__________________________|   |
|Data     |Nr. si   |        legal      | ilegal|Suma|Nr. zile  |Cauze     |   |
|incasarii|data     |___________________|_______|    |intarziere|neincasare|   |
|         |incasarii|*2)|*3)|*4)|*5)|*6)|*7)|*8)|    |          |          |   |
|         |la banca |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |   |
|_________|_________|___|___|___|___|___|___|___|____|__________|__________|___|
|    9    |    10   | 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18 |    19    |    20    | 21|
|_________|_________|___|___|___|___|___|___|___|____|__________|__________|___|

    Observatii:
    *1) Conform Instructiunilor nr. 1/15.086/1995 pentru incasare la vedere, respectiv conform art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 pentru incasare la termen.
    *2) Suma.
    *3) Licenta de import/operatiune de import codificata conform normelor Ministerului Industriei si Comertului.
    *4) Licenta de export/operatiune de export codificata conform normelor Ministerului Industriei si Comertului.
    *5) Numarul si data DVI in formatul specificat in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    *6) Numarul si data comunicarii la banca.
    *7) Data aplicarii sanctiunii conform pct. 5 ultimul alineat din Instructiunile nr. 1/15.086/1995.
    *8) Suma compensata ilegal.

    ANEXA 5
    la N.R.V.9

    BANCA ..................................
    Sediul ..............................................
    Cod .........................

                            SITUATIA INCASARILOR
in valuta, aferente executarii de lucrari si prestarilor de servicii in strainatate

              Nr. ......... din data ......./....../...

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    T - Tip operatiune
    D - conform documentului de incasat/declaratie
    I - Incasata
    N - Nr. zile de intarziere
    O - Observatii
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumire|Cod   |Tara        | T |Termen  |Valuta| Suma |Data     | N | O |
|crt.|agent   |fiscal|provenienta |*1)|incasare|  *2) |______|incasarii|   |   |
|    |economic|      |____________|   |        |      | D| I |         |   |   |
|    |        |      |Denumire|Cod|   |        |      |  |   |         |   |   |
|____|________|______|________|___|___|________|______|__|___|_________|___|___|
|  1 |    2   |   3  |    4   | 5 | 6 |    7   |   8  | 9| 10|    11   | 12| 13|
|____|________|______|________|___|___|________|______|__|___|_________|___|___|

    Observatii:
    *1) Se va completa codul statistic conform normelor metodologice privind inregistrarea si raportarea la balanta de plati, emise de Banca Nationala a Romaniei.
    *2) Pentru valute se vor folosi acronimele din Lista minimala - anexa nr. 6.

    ANEXA 6
    la N.R.V.9

                       Lista minimala

 ________________________________________________________________
|       TARA        |       VALUTA       | ACRONIM |     COD     |
|                   |                    | VALUTA  | TARA/VALUTA |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Austria           | Siling austriac    |   ATS   |      040    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Australia         | Dolar australian   |   AUD   |      036    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Belgia            | Franc belgian      |   BEF   |      056    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Canada            | Dolar canadian     |   CAD   |      124    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Elvetia           | Franc elvetian     |   CHF   |      756    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Germania          | Marca germana      |   DEM   |      276    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Danemarca         | Coroana daneza     |   DKK   |      208    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Egipt             | Lira egipteana     |   EGP   |      818    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Spania            | Peseta spaniola    |   ESP   |      724    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Finlanda          | Marca finlandeza   |   FIM   |      246    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Franta            | Franc francez      |   FRF   |      250    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Marea Britanie    | Lira sterlina      |   GBP   |      826    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Grecia            | Drahma greceasca   |   GRD   |      300    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Irlanda           | Lira irlandeza     |   IEP   |      372    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Italia            | Lira italiana      |   ITL   |      380    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Japonia           | Yen japonez        |   JPY   |      392    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Republica Moldova | Leu moldovenesc    |   MDL   |      498    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Olanda            | Gulden olandez     |   NLG   |      528    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Norvegia          | Coroana norvegiana |   NOK   |      578    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Portugalia        | Escudo portughez   |   PTE   |      620    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Romania           | Leu romanesc       |   ROL   |      642    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Suedia            | Coroana suedeza    |   SEK   |      752    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Rusia             | Rubla              |   RUR   |      643    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Turcia            | Lira turceasca     |   TRL   |      792    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Statele Unite     | Dolar SUA          |   USD   |      840    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
|                   | DST                |   XDR   |      752    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
|                   | ECU                |   XEU   |      954    |
|___________________|____________________|_________|_____________|SmartCity5

COMENTARII la Norma 9/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 9 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu