E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Circulara 7 1998 modifica Norma 4 1997
Circulara 7 1998 modifica Norma 5 1997
Circulara 7 1998 modifica Norma 7 1997
Circulara 7 1998 modifica Norma 8 1997
Circulara 7 1998 modifica Norma 9 1997
Circulara 7 1998 modifica Regulament 3 1997
Circulara 7 1998 modifica Norma 1 1997
Circulara 7 1998 modifica articolul 1 din actul Norma 2 1997
Circulara 7 1998 modifica articolul 2 din actul Norma 2 1997
Circulara 7 1998 modifica Norma 3 1997
Circulara 7 1998 abrogă Circulara 29 1997
Circulara 7 1998 abrogă Circulara 21 1997
Circulara 7 1998 abrogă Circulara 16 1997
Circulara 7 1998 abrogă Circulara 15 1997
Circulara 7 1998 abrogă Circulara 11 1997
Circulara 7 1998 abrogă Circulara 12 1997
Circulara 7 1998 abrogă Circulara 18 1996
Circulara 7 1998 abrogă Norma 0 1996
Circulara 7 1998 abrogă Circulara 54 1995
Circulara 7 1998 abrogă Circulara 47 1995
Circulara 7 1998 abrogă Norma 17 1995
Circulara 7 1998 abrogă Circulara 45 1995
Circulara 7 1998 abrogă Circulara 32 1995
Circulara 7 1998 abrogă Norma 11 1995
Circulara 7 1998 abrogă Circulara 23 1995
Circulara 7 1998 abrogă Circulara 32 1993
Circulara 7 1998 abrogă Circulara 12 1993
Circulara 7 1998 abrogă Circulara 3 1993
Circulara 7 1998 abrogă Norma 400 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 7 din 25 mai 1998

pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 201 din 29 mai 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 32 si 39 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Regulamentul nr. 3 din 23 decembrie 1997 privind efectuarea operatiunilor valutare si normele N.R.V.1 - N.R.V.9, parte integranta din acesta, emise de Banca Nationala a Romaniei si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    I. REGULAMENTUL Nr. 3/1997

    1. Articolul 1 punctul 1.1 litera a3) va avea urmatorul cuprins:
    "a3) - sucursalele, filialele, reprezentantele, agentiile si birourile, inregistrate si/sau autorizate sa desfasoare activitati in Romania, ale persoanelor juridice straine;"
    2. Articolul 1 punctul 1.1 litera b2) va avea urmatorul cuprins:
    "b2) - persoanele fizice de alta cetatenie si persoanele fizice fara cetatenie (apatrizi), cu domiciliul in Romania, atestat cu act de identitate emis de organele abilitate prin lege;"
    3. Articolul 1 punctul 1.1 litera b3) se abroga.
    4. Articolul 1 punctul 1.2 litera b2) va avea urmatorul cuprins:
    "b2) - persoanele fizice, cetateni straini, precum si persoanele fara cetatenie (apatrizi), cu domiciliul in strainatate;"
    5. Articolul 1 punctul 1.2 litera b3) va avea urmatorul cuprins:
    "b3) - persoanele fizice, cetateni romani cu domiciliul in strainatate."
    6. Articolul 1 punctul 1.17.1.4 se abroga.
    7. Articolul 1 punctul 1.17.2.4 partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "1.17.2.4. - Operatiuni cu valori mobiliare specifice pietei de capital (actiuni sau alte valori mobiliare de natura participativa, precum si obligatiuni sau alte titluri de credit, cu scadenta initiala, de regula, mai mare de un an):"
    8. Articolul 1 punctul 1.17.2.5 partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "1.17.2.5. - Operatiuni cu instrumente specifice pietei monetare (efecte de comert, titluri de stat emise de administratia publica centrala sau locala, alte titluri emise de agentii guvernamentale si instrumente derivate, precum si orice alte valori mobiliare, cu scadente initiale, de regula, mai mici de un an):"
    9. Articolul 1 punctul 1.17.2.8 partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "1.17.2.8. - Credite si imprumuturi financiare, inclusiv leasing financiar:"
    10. Articolul 1 punctul 1.17.2.13 partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "1.17.2.13. - Asigurari de viata (transfer de capital reprezentand prime, anuitati, despagubiri, alte transferuri) decurgand din contracte de asigurare de viata:"
    11. Articolul 1 punctul 1.17.2.14 litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) economii ale lucratorilor nerezidenti."
    12. Articolul 2 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "In Romania, rezidentii si nerezidentii au dreptul sa dobandeasca, sa detina si sa utilizeze instrumente de plata, valori mobiliare, precum si orice alte active exprimate in valuta, in conditiile legii, ale regulamentului si ale normelor de aplicare a acestora."
    13. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Rezidentii pot efectua in mod liber si fara restrictii operatiuni valutare curente, asa cum sunt ele definite la pct. 1.17.1, in conditiile legii, ale regulamentului si ale normelor de aplicare a acestora."
    14. Articolul 5 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Operatiunile valutare de capital, cu exceptia celor prevazute de lege, a celor care nu sunt prevazute in Normele privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital - N.R.V.3, precum si a celor de natura datoriei publice externe pot fi efectuate numai cu autorizarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei si/sau pe baza numarului alocat din Registrul datoriei private externe, respectiv din Registrul datoriei publice externe, conform acestor norme."
    15. Articolul 5 alineatul 2 litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) garantiile, avalurile si alte facilitati financiare auxiliare prevazute la pct. 1.17.2.9 lit. a) si b);"
    16. Articolul 5 alineatul 2 se completeaza cu litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) credite si imprumuturi financiare, prevazute la pct. 1.17.2.8, cu termen de rambursare mai mic de un an."
    17. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Nerezidentii pot transfera in strainatate fara restrictii disponibilitatile valutare detinute in conturi deschise la banci in conditiile legii, ale regulamentului si ale normelor de aplicare a acestora."
    18. Articolul 9 alineatul 2 partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Nerezidentii pot deschide la banci conturi curente in moneda nationala (leu) (conturi tip A si conturi tip B - purtatoare de dobanda la vedere):"
    19. La articolul 9 alineatul 2 Conturi tip A - litera b) de la rubrica incasari din: si litera a) de la rubrica plati pentru: vor avea urmatorul cuprins:
    "b) operatiuni valutare curente cu rezidenti, prevazute de lege si de art. 10;"
    ........................................................
    "a) operatiuni valutare curente cu rezidenti, prevazute de lege si de art. 10;"
    20. Articolul 10 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Operatiunile valutare curente in lei intre rezidenti si nerezidenti, precum si intre nerezidenti sunt interzise."
    21. Articolul 10 alineatul 2 prima liniuta va avea urmatorul cuprins:
    "- platile efectuate de rezidenti, in favoarea nerezidentilor, sub forma de profit, dividende, dobanzi si alte venituri realizate in conditiile prevederilor legale in vigoare;"
    22. Articolul 10 alineatul 2 liniuta a treia va avea urmatorul cuprins:
    "- platile efectuate de nerezidenti, persoane fizice, in favoarea rezidentilor, pe durata sederii acestora in Romania;"
    23. Articolul 11 alineatul 1 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) pentru sumele detinute in conturile tip A si B, nerezidentii trebuie sa prezinte documente justificative prevazute de lege, autorizatia Bancii Nationale a Romaniei, dupa caz, precum si orice alte documente prevazute de regulament si de normele de aplicare a acestora;"
    24. Articolul 11 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, sumele din conturile de depozit se transfera in conturi curente. In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, bancile vor proceda la transferarea soldurilor in lei din conturile existente la acea data in conturi tip A si/sau B deschise pentru nerezidenti - clienti ai acestora; orice astfel de sume in lei pot fi convertite in valuta in termen de 180 de zile, incepand cu data de 1 iunie 1998."
    25. Articolul 11 alineatul 3 se abroga.
    26. Articolul 18 alineatul 2 litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) persoanele juridice - care efectueaza plati in valuta decurgand din contracte de comert exterior (export, import de bunuri), pe baza contractelor de comision intre comisionar si comitent si a contractelor de comert exterior respective;"
    27. Articolul 18 alineatul 2 litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) persoanele fizice si juridice - pentru operatiuni valutare reprezentand taxe sau care decurg din acte de comert derulate in zone libere, porturi, aeroporturi, puncte de control al trecerii frontierei de stat, trenuri internationale, la bordul aeronavelor si navelor, pe parcurs extern;"
    28. Articolul 18 alineatul 2 se completeaza cu litera f) cu urmatorul cuprins:
    "f) persoanele juridice - pentru operatiuni valutare ce decurg din organizarea sau prestarea de lucrari si/sau servicii externe, cum ar fi transportul international de marfuri si de persoane, turismul international."
    29. Articolul 19 se completeaza cu un alineat cu urmatorul cuprins:
    "Bancile vor credita conturile clientilor acestora cu sumele in valuta incasate de la rezidenti in conditiile incadrarii corecte in prevederile art. 18 sau in baza copiei de pe autorizatia Bancii Nationale a Romaniei, dupa caz."
    30. Dupa alineatul 2 al articolului 26 se introduce un alineat cu urmatorul cuprins:
    "Documentele prezentate Bancii Nationale a Romaniei si care sunt redactate in limbi straine vor fi insotite de traduceri autorizate ale acestora."

    II. N.R.V.1:

    Punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "3. Piata valutara interbancara din Romania functioneaza in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 14,00."

    III. N.R.V.2:

    1. Anexa nr. 1 se completeaza cu litera g) cu urmatorul cuprins:
    "g) In situatii obiective (cadere de tensiune, defectiuni ale computerelor etc.), buletinele de schimb valutar pot fi intocmite si manual, cu respectarea formei prezentate si a regimului special al acestora, urmand ca la remedierea defectiunilor, acestea sa fie preluate in computer si pastrate ca documente justificative pe care se face mentiunea <<preluat in baza de date>>."
    2. Nota la anexa nr. 2 se completeaza cu o liniuta cu urmatorul cuprins:
    "- coloanele situatiei se marcheaza de la stanga la dreapta cu litere de la a) la j)."

    IV. N.R.V.3:

    1. Punctul 3 litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) In cazul operatiunilor cu instrumente specifice pietei monetare prevazute la pct. 1.17.2.5 lit. a), b, c) si d):"
    2. Punctul 3 litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) In cazul creditelor de comert international cu termen de rambursare mai mare de un an, al creditelor si imprumuturilor financiare, inclusiv leasing financiar, cu sau fara participarea unui rezident in tranzactia respectiva, prevazute la pct. 1.17.2.7 si 1.17.2.8 lit. a) si b):"
    3. La punctul 3 literele c3) si f1) se elimina D7.
    4. Punctul 3 litera g) va avea urmatorul cuprins:
    "g) In cazul garantiilor, avalurilor si altor facilitati financiare auxiliare, prevazute la pct. 1.17.2.9 lit. a) - pentru operatiuni cu termen de peste un an - si lit. b) si c), autorizatia se emite concomitent cu autorizarea operatiunii de baza, cand este cazul, in temeiul documentatiei prevazute pentru operatiunea de baza, precum si ale urmatoarelor documente prezentate de emitentii garantiilor, avalurilor sau altor facilitati:"
    5. Punctul 3 litera i) va avea urmatorul cuprins:
    "i) In cazul asigurarilor de viata prevazute la pct. 1.17.2.13 lit. a) si b), cu exceptia rezidentilor - persoane fizice, pentru asigurarile de viata derulate pe perioada sederii in strainatate - D5, D6 si D11."
    6. Punctul 5 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru angajamentele de natura datoriei private externe, contractate inainte de data intrarii in vigoare a regulamentului, rezidentii vor solicita, in baza documentatiei prevazute de norme, Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala politica monetara si valutara luarea in evidenta a operatiunii si comunicarea numarului alocat din Registrul datoriei private externe pentru fiecare tranzactie."
    7. Punctul 9 partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "9. Banca Nationala a Romaniei inregistreaza si urmareste datoria privata externa a Romaniei, care reprezinta obligatiile pecuniare derivand din credite si imprumuturi financiare, inclusiv leasing financiar, precum si din alte angajamente externe, cu termene de rambursare mai mari de un an, altele decat cele de natura datoriei publice externe."
    8. Punctul 9 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) In acest scop, dupa obtinerea autorizatiei, bancile si rezidentii care contracteaza angajamente de natura datoriei private externe - operatiunile prevazute la pct. 1.17.2.4 lit. a) si d2), pentru obligatiuni si titluri de credit romanesti, la pct. 1.17.2.7 lit. a) si la pct. 1.17.2.8 lit. a) - vor completa formularele 1A, 1B, 2, 2A, dupa caz, pe care le vor transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala politica monetara si valutara, ca raportari cu periodicitatea mentionata in instructiunile de completare a formularelor."
    9. Punctul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "10. Bancile vor tine evidenta tuturor operatiunilor valutare de capital efectuate si le vor raporta la Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna anterioara, conform modelului de raportare - anexa nr. 2 la prezentele norme, separat pentru incasari si separat pentru plati, cu exceptia operatiunilor de natura datoriei publice externe."

    V. N.R.V.4:

    1. Punctul 6.1 se completeaza cu un alineat cu urmatorul cuprins:
    "In cazul efectuarii importului prin comisionari, platile externe pot fi efectuate atat de comisionari, cat si de comitenti, pe baza documentelor prevazute de norme si a contractului de comision."
    2. Punctul 6.3 se completeaza cu urmatorul text:
    "Justificarea se face in aceleasi conditii si in situatia schimbarii specificatiei marfurilor."
    3. Punctul 6.4 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Platile externe ordonate de clienti pot fi efectuate de catre banci si pe baza datelor transmise prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau prin alte modalitati de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), urmand ca in maximum 5 zile lucratoare bancile sa intre in posesia documentelor originale respective. In vederea efectuarii platilor externe prin sistem computerizat sau prin alte modalitati de teletransmisie, clientii vor transmite in mod obligatoriu informatiile necesare efectuarii transferului extern, prevazute in formularele DPVE/CDA, precum si in documentele de plata."
    4. Punctul 6.4 se completeaza cu un alineat cu urmatorul cuprins:
    "In situatia livrarii, catre un nerezident, de marfuri care nu tranziteaza frontiera Romaniei, platile externe si justificarea acestora se vor efectua astfel:
    - in cazul platilor in avans, plata externa se efectueaza pe baza de documente (contract extern sau orice alt document cu astfel de valoare); justificarea platilor in avans se face pe baza facturilor externe;
    - in cazul celorlalte categorii de plati, pe baza facturii externe. In situatia efectuarii de lucrari si prestarii de servicii in Romania, plata externa se va face pe baza documentelor ce atesta efectuarea lucrarii ori prestarea serviciului."
    5. Punctul 6.5 alineatul 2 se completeaza cu urmatorul text:
    "In cazul platilor contra documente la incasso se va retine doar copia de pe centralizatorul facturilor."

    VI. N.R.V.5:

    Punctul 4 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "4. Autorizatiile se emit pe termen de maximum un an, termen dupa care vor fi reinnoite pe baza documentatiei prezentate cu 30 de zile inainte de data expirarii."

    VII. N.R.V.7:

    1. Punctul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "1. In sensul prezentelor norme, prin valuta efectiva se intelege numerar sub forma bancnotelor straine si monedelor straine, in circulatie."
    2. Punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "2. Persoanele fizice pot intra in tara cu sume in valuta efectiva in echivalent de maximum 10.000 dolari S.U.A./persoana/calatorie, fiind obligate sa declare organelor vamale romane sumele in valuta efectiva aflate asupra lor, care depasesc echivalentul a 10.000 dolari S.U.A."
    3. Punctul 5 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "5. La iesirea din Romania, persoanele fizice sunt obligate sa declare organelor vamale romane sumele in valuta efectiva aflate asupra lor care depasesc echivalentul a 10.000 dolari S.U.A., si sa le depuna la organele vamale care vor intocmi chitante de consemnare pe numele titularilor, sumele urmand a fi eliberate la intoarcerea in tara."
    4. Punctul 8 se abroga.

    VIII. N.R.V.8:

    1. Punctul 1 alineatul 3 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) in cazul persoanelor juridice rezidente, plati externe de orice natura catre nerezidenti, efectuate prin transferuri bancare in afara teritoriului Romaniei sau prin creditarea unui cont pe care o persoana juridica/fizica nerezidenta il detine la o banca din Romania."
    2. Punctul 1 alineatul 3 litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) - in cazul persoanelor fizice, reprezentante ale persoanelor juridice, ridicari de valuta sub forma de numerar in vederea efectuarii de plati externe, inclusiv cheltuieli pentru deplasari externe;
    - in cazul altor persoane fizice, plati externe si ridicari de valuta sub forma de numerar pentru efectuarea de plati externe (plati turism extern, alte operatiuni valutare curente), care depasesc echivalentul a 5.000 dolari S.U.A/plata ori ridicare de numerar;"
    3. Punctul 1 se completeaza, dupa alineatul 3, cu un alineat cu urmatorul cuprins:
    "Bancile care efectueaza plati externe in nume si in cont propriu nu au obligatia completarii formularului DPVE/CDA."
    4. Punctul 1 alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Formularele DPVE si CDA sunt documente cu regim special, avand mentionate in antet seria si numarul format din 7 caractere."
    5. Anexa nr. 1 litera A punctul 2 alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Completarea formularului se poate face cumulativ (pentru mai multe facturi, contracte etc.)."
    6. Anexa nr. 1 litera A punctul 2 se completeaza cu alineatul 6 cu urmatorul cuprins:
    "Pentru o operatiune externa a carei plata se face in transe, justificarea trebuie sa fie facuta pe baza aceleiasi facturi sau a aceluiasi set de facturi pentru fiecare transa. In aceasta situatie, setul de formulare DPVE corespunzator fiecarei plati partiale va fi completat la caseta 21 cu aceleasi documente si aceeasi "Suma conform documentelor prezentate" ca si setul de formulare DPVE prin care s-a facut prima plata partiala. In caseta 4 se evidentiaza procentul reprezentat de suma transferata (caseta 16) din suma evidentiata in caseta 21."
    7. Anexa nr. 1 litera A punctul 2 - Caseta 21 - se completeaza cu alineatul 8, introdus inainte de "Observatii", cu urmatorul cuprins:
    "Pentru sumele in avans nejustificate ori nerepatriate, aflate in litigiu, se marcheaza cu x casuta <<Alte documente>>, se specifica <<Litigiu>>, se completeaza numarul de inregistrare al procedurii judiciare si data declansarii ei.
    Pentru cazurile de forta majora confirmate de organe competente (mentionate la pct. 1.3 din N.R.V.4), se marcheaza cu x casuta <<Alte documente>>, se mentioneaza documentul si se completeaza numarul de inregistrare si data emiterii lui.
    In cazul returnarii marfii pentru care s-a efectuat plata in avans (vezi pct. 1.3 din N.R.V.4), se vor mentiona documentele prin care se justifica definitiv avansul, precum si Declaratia vamala de export (DVE) prin care s-a returnat marfa. DVE, numarul si data se mentioneaza dupa marcarea cu x a casutei <<Alte documente>>."

    IX. N.R.V.9:

    1. Punctul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "13. Unitatea bancara va tine evidenta tuturor titularilor de DIV care nu au depus exemplarul nr. 3 al DIV intr-un termen de maximum 30 de zile calendaristice, calculate de la datele prevazute la pct. 12 si 17. Lista acestora cu elementele de identificare a agentilor economici (sediu, cod fiscal, serie si numar DIV) va fi transmisa lunar de centralele bancilor la Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit, care poate sa o transmita Ministerului Finantelor in vederea luarii de masuri pentru respectarea normelor."
    2. Punctul 19 se completeaza cu litera c) cu urmatorul cuprins:
    "c) in situatii deosebite, cand incasarea sumei in valuta din exporturi nu se realizeaza de titularul DIV, inchiderea acesteia se va face in baza confirmarii in scris date bancii avizatoare de catre banca incasatoare, pe baza comunicarii prevazute la lit. a) si a avizului Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit."
    3. Punctul 31 prima propozitie va avea urmatorul cuprins:
    "31. Lunar, pana la data de 10 a lunii curente, banca va intocmi <<Situatia executarilor de lucrari si a prestarilor de servicii in strainatate neincasate in termenele legale>> pe suport hartie, in doua exemplare, conform anexei nr. 5."
    4. Anexa nr. 1 punctul 2 Caseta 4 - Fara incasare: - ALT - Altele alineatul 1 - se completeaza cu literele e) si f) cu urmatorul cuprins:
    "e) exporturi decurgand din operatiuni valutare de capital si reexporturi de marfuri straine, efectuate cu respectarea prevederilor legale;
    f) diverse comisioane, precum comisionul pentru operatiuni de factoring, taxa de forfetare, taxa scontului."
    5. Anexa nr. 1 punctul 2 Caseta 4 - Fara incasare: ALT - Altele, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru marfurile prevazute mai sus, se vor completa in spatiul rezervat licentei de export, daca este cazul, numarul si data acesteia si data avizului Ministerului Industriei si Comertului (caseta 5)."
    6. Anexa nr. 1 punctul 2 Caseta 6 alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru exporturile cu incasare, suma trebuie sa coincida cu valoarea facturii/facturilor externe care va/vor evidentia suma neta de incasat in valuta; diferenta dintre valoarea facturii (suma bruta) si valoarea efectiva de incasat (suma neta) reprezinta valoarea importului de completare (diferenta respectiva reprezentand export fara incasare, bifat la caseta 4 BRT), ori a altor costuri reprezentand comision pentru operatiuni de factoring, taxa de forfetare, taxa scontului (export fara incasare bifat la caseta 4 ALT)."
    7. Anexa nr. 2 punctul 5 se completeaza cu urmatoarele texte:
    "- export decurgand din operatiuni valutare de capital si reexporturi de marfuri straine;
    - comisioane decurgand din operatiuni de factoring, taxa de forfetare, taxa scontului."

    X. In N.R.V.3 (anexa nr. 2), N.R.V.8 (anexa nr. 2), N.R.V.9 (anexa nr. 6), la rubrica Cod/tara/valuta, codul corespunzator DST se modifica din 752 in 960, iar anexa nr. 5 la N.R.V.9 va avea urmatorul titlu: "Situatia executarilor de lucrari si a prestarilor de servicii in strainatate neincasate in termenele legale."

    XI. Autorizatiile emise de Banca Nationala a Romaniei, in baza Regulamentului nr. 3/1997, persoanelor juridice pentru operatiuni valutare ce decurg din organizarea sau prestarea de lucrari si/sau servicii externe, cum ar fi transportul international de marfuri si de persoane, turismul international, isi pierd valabilitatea la intrarea in vigoare a prezentei circulare.

    XII. Prevederile prezentei circulare intra in vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

    A. La data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga prevederile urmatoarelor reglementari emise de Banca Nationala a Romaniei:
    1. Circulara nr. 3 privind efectuarea de catre banci a operatiunilor legate de virarea la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri in valuta datorate de catre agentii economici, emisa de Banca Nationala a Romaniei la 29 ianuarie 1993 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 211 din 30 august 1993;
    2. Circulara nr. 12 privind incasarea taxelor pentru prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania a cetatenilor straini, emisa de Banca Nationala a Romaniei la 26 aprilie 1993 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 211 din 30 august 1993;
    3. Circulara nr. 32 pentru modificarea Circularei nr. 3/1993, emisa de Banca Nationala a Romaniei la 22 noiembrie 1993 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 29 noiembrie 1993;
    4. Circulara nr. 15 privind incasarea taxelor de viza, emisa de Banca Nationala a Romaniei la 10 aprilie 1997 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 18 aprilie 1997.
    B. Sunt si raman abrogate prevederile urmatoarelor reglementari emise de Banca Nationala a Romaniei:
    1. Normele nr. V/400/6 privind organizarea si functionarea ghiseelor de schimb valutar in cadrul societatilor comerciale de turism, emise de Banca Nationala a Romaniei la 10 februarie 1992 si republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 248 din 6 octombrie 1992;
    2. Circulara nr. 23 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, emisa de Banca Nationala a Romaniei la 8 mai 1995 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 18 mai 1995;
    3. Normele nr. 11 privind urmarirea operatiunilor banci-clienti in cadrul sistemului informatic al pietei valutare interbancare, emise de Banca Nationala a Romaniei la 1 august 1995 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995;
    4. Circulara nr. 32 pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare), emisa de Banca Nationala a Romaniei la 3 august 1995 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 19 septembrie 1995;
    5. Circulara nr. 45 pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare), emisa de Banca Nationala a Romaniei la 24 noiembrie 1995 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995;
    6. Normele metodologice nr. 17 privind autorizarea si raportarea imprumuturilor si creditelor externe, fara garantia statului, emise de Banca Nationala a Romaniei la 6 decembrie 1995 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 21 decembrie 1995;
    7. Circulara nr. 47 pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare), emisa de Banca Nationala a Romaniei la 8 decembrie 1995 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995;
    8. Circulara nr. 54 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind efectuarea operatiunilor valutare, emisa de Banca Nationala a Romaniei la 21 decembrie 1995 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995;
    9. Normele privind functionarea pietei valutare interbancare (anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare), emise de Banca Nationala a Romaniei la 13 martie 1996 si republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 13 martie 1996;
    10. Circulara nr. 18 cu privire la modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare), emisa de Banca Nationala a Romaniei la 30 iulie 1996 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 183 din 8 august 1996;
    11. Circulara nr. 11 emisa de Banca Nationala a Romaniei la 7 martie 1997 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997;
    12. Circulara nr. 12 emisa de Banca Nationala a Romaniei la 7 martie 1997 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997;
    13. Circulara nr. 16 pentru modificarea Normelor privind sumele in valuta si in lei care pot fi introduse si scoase din Romania (anexa nr. 1 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare) si a Normelor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la regulamentul mentionat), emisa de Banca Nationala a Romaniei la 15 aprilie 1997 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997;
    14. Circulara nr. 21 privind majorarea disponibilitatilor caselor de schimb valutar, emisa de Banca Nationala a Romaniei la 16 mai 1997 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 26 mai 1997;
    15. Circulara nr. 29 referitoare la modificarea capitolului III (Principii de desfasurare a tranzactiilor pe piata valutara interbancara) litera b) (Principii in relatia intermediar-client) din Normele privind functionarea pietei valutare interbancare - anexa nr. 3 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei privind efectuarea operatiunilor valutare, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 13 martie 1996, cu modificarile ulterioare, emisa de Banca Nationala a Romaniei la 12 august 1997 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 202 din 21 august 1997.

             GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                        MUGUR ISARESCUSmartCity5

COMENTARII la Circulara 7/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 7 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Circulara 7/1998
Norma 1 1997
privind functionarea pietei valutare
Norma 2 1997
privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei
Norma 3 1997
privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital
Regulament 3 1997
privind efectuarea operatiunilor valutare
Norma 4 1997
privind efectuarea platilor externe pentru importurile de marfuri, executarea de lucrari si prestarile de servicii
Norma 5 1997
privind autorizarea deschiderii si functionarii conturilor in strainatate ale rezidentilor
Norma 7 1997
privind sumele in numerar in valuta si in moneda nationala (leu) care pot fi introduse si scoase in/din Romania
Norma 8 1997
privind circuitul formularelor "DISPOZITIE DE PLATA VALUTARA EXTERNA" (DPVE) si "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA)
Norma 9 1997
privind controlul valutar asupra incasarilor din exporturi si din celelalte operatiuni cu strainatatea
Circulara 29 1997
referitoare la modificarea capitolului III (Principii de desfasurare a tranzactiilor pe piata valutara interbancara) litera b) (Principii in relatia intermediar-client) din Normele privind functionarea pietei valutare interbancare - anexa nr. 3 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei privind efectuarea operatiunilor valutare, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 13 martie 1996, cu modificarile ulterioare
Circulara 21 1997
privind majorarea disponibilitatilor caselor de schimb valutar
Circulara 16 1997
pentru modificarea Normelor privind sumele in valuta si in lei care pot fi introduse si scoase din Romania (anexa nr. 1 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare) si a Normelor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la regulamentul mentionat)
Circulara 15 1997
privind incasarea taxelor de viza
Circulara 11 1997
pentru modificarea normelor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei
Circulara 12 1997
privind anularea plafoanelor zilnice in lei si in valuta stabilite pentru casele/punctele de schimb valutar
Circulara 18 1996
cu privire la modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare)
Norma 0 1996
privind functionarea pietei valutare interbancare
Circulara 54 1995
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 47 1995
pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare)
Norma 17 1995
privind autorizarea si raportarea imprumuturilor si creditelor externe, fara garantia statului
Circulara 45 1995
pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare)
Circulara 32 1995
pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 18 mai 1995)
Norma 11 1995
privind urmarirea operatiunilor banci-clienti in cadrul Sistemului Informatic al Pietei Valutare Interbancare
Circulara 23 1995
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Nationala a Romaniei la 18 august 1994
Circulara 32 1993
pentru modificarea Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1993 privind efectuarea de catre banci a operatiunilor legate de virarea la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri, in valuta, datorate de catre agentii economici
Circulara 12 1993
privind incasarea taxelor pentru prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania a cetatenilor straini
Circulara 3 1993
privind efectuarea de catre banci a operatiunilor legate de virarea la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri, in valuta, datorate de catre agentii economici
Norma 400 1992
privind organizarea si functionarea ghiseelor de schimb valutar in cadrul societatilor comerciale de turism
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu