E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Circulara 39 2003
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Circulara 31 2003
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Circulara 5 2003
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Circulara 37 2002
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Circulara 26 2001
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Circulara 33 2000
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Circulara 0 1999
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Circulara 26 1999
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Circulara 22 1999
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Circulara 25 1998
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Circulara 7 1998
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Norma 1 1997
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Norma 2 1997
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Norma 3 1997
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Norma 4 1997
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Norma 5 1997
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Norma 6 1997
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Norma 7 1997
Articolul 31 din actul Regulament 1 2004 abrogă Regulament 3 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 1 din 30 ianuarie 2004

privind efectuarea operatiunilor valutare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 117 din 10 februarie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste regimul efectuarii operatiunilor valutare si principiile de desfasurare a operatiunilor pe piata valutara.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile utilizate au urmatoarele semnificatii:
    2.1. Operatiuni valutare - incasarile, platile, compensarile, transferurile, creditarile, precum si orice tranzactii exprimate in valute si care se pot efectua prin transfer bancar, in numerar, cu instrumente de plata sau prin orice alte modalitati de plata practicate de institutiile de credit in functie de natura operatiunii respective.
    Operatiunile valutare pot fi:
    2.1.1. operatiuni valutare intre rezidenti si nerezidenti:
    2.1.1.1. operatiuni valutare curente;
    2.1.1.2. operatiuni valutare de capital;
    2.1.2. operatiuni valutare intre rezidenti.
    2.2. Rezidenti:
    a) persoanele fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul in Romania, atestat cu documente de identitate emise conform legii;
    b) persoanele juridice si orice alte entitati, cu sediul in Romania, precum si persoanele fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul/resedinta in Romania, care sunt autorizate sa desfasoare activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;
    c) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice, precum si ale oricaror alte entitati straine, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in Romania;
    d) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice, precum si ale oricaror alte entitati romane, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in strainatate;
    e) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale Romaniei in strainatate.
    2.3. Nerezidenti:
    a) persoanele fizice, cetateni romani, straini si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, atestat cu documente de identitate emise conform legii;
    b) persoanele juridice si orice alte entitati, cu sediul in strainatate, precum si persoanele fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, care sunt autorizate/inregistrate sa desfasoare activitati economice in strainatate, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;
    c) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale altor state in Romania, precum si organizatiile internationale sau reprezentantele unor astfel de organizatii care functioneaza in Romania.
    2.4. Valuta - moneda nationala a altui stat, moneda unei uniuni monetare a unor state, precum si monedele compuse cum ar fi drepturile speciale de tragere.
    2.5. Valute convertibile - valutele mentionate in lista cursurilor de schimb ale pietei valutare, comunicata de Banca Nationala a Romaniei.
    2.6. Active financiare - urmatoarele categorii de active:
    a) numerar;
    b) un instrument sau un inscris care confera dreptul contractual de a incasa numerar sau de a primi alte instrumente financiare de la alta entitate;
    c) un instrument sau un inscris care confera dreptul contractual de a schimba instrumente financiare cu alta entitate, in conditii ce sunt potential favorabile;
    d) un instrument de capital al unei alte entitati.
    2.7. Credite legate de comertul international - credite acordate pe baza de contract in cadrul operatiunilor de comert international cu bunuri si servicii, sub forma de avansuri, plati in rate pe faze intermediare de executie sau la solicitarea furnizorului de marfuri/servicii, plati la un anumit termen de la livrarea marfurilor/prestarea serviciilor, credit furnizor, indiferent daca s-au emis sau nu efecte de comert, rescadentarea unor astfel de plati si finantarea unor astfel de credite de catre un tert; in aceasta categorie se includ si operatiunile de factoring.
    2.8. Credite si imprumuturi financiare - finantari de orice natura acordate/primite pe baze contractuale, inclusiv finantarea tranzactiilor comerciale in care nu participa un rezident si orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligatie a debitorului fata de un tert; in aceasta categorie se includ si imprumuturile ipotecare, creditele de consum, precum si operatiunile de leasing financiar.
    2.9. Termenul creditului/imprumutului - durata pe care se acorda creditul/imprumutul, stabilita prin contract, ori, in lipsa unor clauze contractuale exprese, perioada de timp dintre data semnarii contractului de credit/comercial si data achitarii de catre debitor a obligatiei asumate - data livrarii marfii/prestarii serviciului ori, dupa caz, data ultimei rambursari; din punct de vedere al termenului, creditele si imprumuturile se clasifica astfel:
    a) pe termen scurt, a caror durata de acordare/rambursare nu depaseste 1 an;
    b) pe termen mediu, a caror durata de acordare/rambursare este mai mare de un an, dar nu depaseste 5 ani;
    c) pe termen lung, a caror durata de acordare/rambursare depaseste 5 ani.
    In cazul creditului/imprumutului pe termen scurt, a carui durata de acordare/rambursare s-a prelungit cu peste un an printr-un singur act aditional, incadrarea se va face corespunzator noului termen.
    2.10. Bursa - piata organizata pe care se tranzactioneaza instrumente financiare, oficial recunoscuta in tara in care aceasta functioneaza; aceasta categorie include si piata instrumentelor financiare necotate la bursa, denumita si piata over-the-counter.
    2.11. Investitie directa - investitia de orice natura efectuata in scopul stabilirii sau mentinerii de legaturi economice durabile si care se realizeaza prin urmatoarele modalitati, luate in sensul lor cel mai larg:
    a) constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entitati apartinand integral persoanei care furnizeaza capitalul de dotare/capitalul social ori achizitionarea integrala a unei entitati deja existente;
    b) participarea intr-o entitate noua sau intr-una existenta, in scopul stabilirii ori mentinerii de legaturi economice durabile;
    c) acordarea de credite si imprumuturi pe termen mediu si lung in scopul stabilirii ori mentinerii de legaturi economice durabile;
    d) reinvestirea profitului in scopul mentinerii unei legaturi economice durabile.
    2.12. Legaturi economice durabile - relatii stabilite ca urmare a detinerii unei participatii de minimum 10% la capitalul social al unei entitati sau care sa permita participarea efectiva la administrarea ori la controlul entitatii respective; in aceasta categorie se includ si relatiile decurgand dintr-o conventie incheiata in scopul participarii la profitul realizat din desfasurarea unei activitati economice.
    2.13. Investitii imobiliare - achizitionarea de cladiri si terenuri, construirea de cladiri, precum si investitiile prin care se dobandeste un drept de uz sau de uzufruct asupra unui imobil, precum si un drept de servitute, in scop de castig sau folosinta personala.
    2.14. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata de capital - operatiuni cu actiuni sau alte titluri in natura participativa, cu obligatiuni, alte titluri de credit si instrumente financiare derivate, cu scadenta initiala, de regula, mai mare de un an.
    2.15. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara - operatiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit si alte asemenea instrumente specifice pietei monetare, cu scadenta initiala, de regula, mai mica de un an.
    2.16. Operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv - operatiuni cu titluri de natura participativa la fonduri de investitii, fonduri mutuale sau la orice alte entitati, constituite in scopul realizarii de investitii colective in:
    a) instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata de capital;
    b) instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara;
    c) alte active.
    2.17. Garantii - ipoteca, gajul, fidejusiunea, avalul si alte modalitati de garantare, inclusiv de catre terti, a efectuarii platii sau a executarii unei alte obligatii contractuale.
    2.18. Operatiuni de schimb valutar - tranzactii constand in cumpararea si vanzarea de valuta contra monedei nationale sau contra altei valute.
    2.19. Piata valutara - piata pe care se efectueaza operatiuni de schimb valutar de catre intermediarii pietei valutare.
    2.20. Piata valutara interbancara - acel segment al pietei valutare in cadrul caruia operatiunile de schimb valutar se realizeaza exclusiv intre institutiile de credit ca intermediari ai pietei valutare, atat in nume si cont propriu, cat si in nume propriu si in contul clientilor, precum si intre acestea si banca centrala.

    CAP. 2
    Regimul operatiunilor valutare

    SECTIUNEA 1
    Clasificarea operatiunilor valutare

    Art. 3
    Operatiunile valutare curente sunt operatiunile valutare efectuate intre rezidenti si nerezidenti, care decurg, fara a se limita la acestea, din:
    a) tranzactii de comert international cu bunuri si servicii si alte asemenea tranzactii care presupun o contraprestatie imediata, inclusiv operatiunile efectuate in scopul acoperirii riscurilor (de exemplu, de pret, valutar) rezultate din tranzactiile de comert international;
    b) alte operatiuni care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital astfel cum sunt clasificate la art. 4, cum ar fi: plati/incasari legate de impozite si taxe - cu exceptia taxelor succesorale -, comisioane, onorarii, amenzi, plati legate de cheltuieli de judecata, asistenta tehnica, plati de sume decurgand din drepturile de asigurari sociale, inclusiv pensii, intr-un sistem public sau privat, castiguri din jocuri de noroc, prime si indemnizatii decurgand din contracte de asigurare/reasigurare - cu exceptia asigurarilor de viata si de credite -, leasing operational, cheltuieli cu intretinerea proprietatilor detinute in strainatate, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicatii, participare la organizatii, cluburi;
    c) repatrierea veniturilor nete sub forma de dividende, dobanzi, chirii etc. provenind din operatiuni valutare curente si de capital;
    d) remiteri de sume reprezentand cheltuieli curente ce decurg din obligatii legale de intretinere a membrilor familiei - sot, sotie, copii ori alte persoane aflate in intretinere;
    e) cheltuielile care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital facute de rezidenti deplasati in strainatate in scop educational sau religios, de recreere, vacanta, sport, afaceri, vizite la rude sau la prieteni, misiuni, intalniri, conferinte, ingrijirea sanatatii etc.
    Art. 4
    Operatiunile valutare de capital sunt operatiunile valutare efectuate intre rezidenti si nerezidenti, care decurg din:
    4.1. Investitii directe:
    a) in Romania ale nerezidentilor;
    b) in strainatate ale rezidentilor.
    4.2. Investitii imobiliare - altele decat cele prevazute la pct. 4.1 - investitii in bunuri imobile afectate unei investitii directe:
    a) in Romania ale nerezidentilor;
    b) in strainatate ale rezidentilor.
    4.3. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata de capital neincluse la pct. 4.1 - investitii directe, la pct. 4.4 - operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara ori la pct. 4.5 - operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv:
    a) admiterea instrumentelor financiare romanesti pe o piata de capital straina prin:
    a1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
    a2) admitere la cota unei burse in conformitate cu proceduri specifice;
    b) admiterea instrumentelor financiare straine pe piata de capital romaneasca prin:
    b1) emisiune prin oferta publica sau vanzarea de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
    b2) admitere la cota unei burse in conformitate cu proceduri specifice;
    c) tranzactii ale nerezidentilor cu instrumente financiare romanesti pe piata de capital:
    c1) achizitionare de instrumente financiare romanesti tranzactionate la bursa;
    c2) achizitionare de instrumente financiare romanesti tranzactionate in afara bursei;
    d) tranzactii ale rezidentilor cu instrumente financiare straine pe piata de capital:
    d1) achizitionare*) de instrumente financiare straine tranzactionate la bursa;
    d2) achizitionare*) de instrumente financiare straine tranzactionate in afara bursei;
    4.4. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara:
    a) admiterea instrumentelor financiare romanesti pe o piata monetara straina prin:
    a1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
    a2) acces pe o piata monetara, in conformitate cu proceduri specifice, dupa caz;
    b) admiterea instrumentelor financiare straine pe piata monetara romaneasca prin:
    b1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
    b2) acces pe piata monetara, in conformitate cu proceduri specifice, dupa caz;
    c) tranzactii (achizitionare) ale nerezidentilor cu instrumente financiare romanesti pe piata monetara;
    d) tranzactii [achizitionare*)] ale rezidentilor cu instrumente financiare straine pe piata monetara.
    4.5. Operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv:
    a) admiterea unitatilor organismelor de plasament colectiv romanesti pe o piata de capital straina prin:
    a1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
    a2) admitere la cota unei burse in conformitate cu proceduri specifice;
    b) admiterea unitatilor organismelor de plasament colectiv straine pe piata de capital romaneasca prin:
    b1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
    b2) admitere la cota unei burse in conformitate cu proceduri specifice;
    c) tranzactii ale nerezidentilor cu unitati ale organismelor de plasament colectiv romanesti pe piata de capital:
    c1) achizitionarea de unitati ale organismelor de plasament colectiv romanesti tranzactionate la bursa;
    c2) achizitionarea de unitati ale organismelor de plasament colectiv romanesti tranzactionate in afara bursei;
    d) tranzactii ale rezidentilor cu unitati ale organismelor de plasament colectiv straine pe piata de capital:
    d1) achizitionarea*) de unitati ale organismelor de plasament colectiv straine tranzactionate la bursa;
    d2) achizitionarea*) de unitati ale organismelor de plasament colectiv straine tranzactionate in afara bursei;
    4.6. Credite legate de comertul international in care participa un rezident:
    a) acordate de nerezidenti rezidentilor;
    b) acordate de rezidenti nerezidentilor.
    4.7. Credite si imprumuturi financiare neincluse la pct. 4.1 - investitii directe, la pct. 4.6 - credite legate de comertul international in care participa un rezident si la pct. 4.12 lit. a) - imprumuturi cu caracter personal:
    a) acordate de nerezidenti rezidentilor;
    b) acordate de rezidenti nerezidentilor.
    4.8. Garantii:
    a) acordate de nerezidenti rezidentilor;
    b) acordate de rezidenti nerezidentilor.
    4.9. Operatiuni in conturi curente:
    a) deschise de nerezidenti in Romania la institutii de credit:
    a1) in moneda nationala;
    a2) in valuta;
    b) deschise de rezidenti in strainatate la institutii de credit si alte institutii asimilate acestora:
    b1) in moneda nationala;
    b2) in valuta.
    4.10. Operatiuni in conturi de depozit:
    a) deschise de nerezidenti in Romania la institutii de credit:
    a1) in moneda nationala;
    a2) in valuta;
    b) deschise de rezidenti in strainatate la institutii de credit si alte institutii asimilate acestora:
    b1) in moneda nationala;
    b2) in valuta.
    4.11. Transferuri aferente derularii contractelor de asigurare de viata si de credit - transferuri de capital reprezentand prime, anuitati, sume asigurate, indemnizatii, decurgand din:
    a) prime si plati decurgand din asigurari de viata:
    a1) contracte incheiate intre societati rezidente de asigurare de viata si nerezidenti;
    a2) contracte incheiate intre societati nerezidente de asigurare de viata si rezidenti;
    b) prime si plati decurgand din asigurari de credite:
    b1) contracte incheiate intre societati rezidente de asigurare de credit si nerezidenti;
    b2) contracte incheiate intre societati nerezidente de asigurare de credit si rezidenti;
    c) alte transferuri de capital decurgand din contracte de asigurare de viata si de credit.
    4.12. Transferuri de capital cu caracter personal:
    a) imprumuturi;
    b) cadouri si donatii;
    c) dote;
    d) mosteniri si legate;
    e) achitarea de catre imigranti a datoriilor in tara in care au avut stabilita anterior resedinta;
    f) transferuri de active ale rezidentilor, realizate in cazul emigrarii acestora, in perioada premergatoare plecarii, la data instalarii sau pe perioada sederii in strainatate;
    g) transferuri de sume reprezentand economii ale imigrantilor, dispuse de acestia pe perioada sederii in Romania, avand ca destinatie tara in care au avut stabilita anterior resedinta.
    4.13. Import si export fizic de active financiare:
    a) valori mobiliare si alte titluri negociabile;
    b) instrumente de plata.
    4.14. Alte miscari de capital:
    a) impozite si taxe aferente mostenirilor;
    b) despagubiri rezultate din operatiuni valutare de capital;
    c) restituiri de sume in cazul anularii ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume necuvenite, decurgand din operatiuni valutare de capital;
    d) drepturi de autor (redevente) decurgand din: patente, desene, marci, inventii (transmiterea/cesionarea si transferurile decurgand din acestea);
    e) transferuri de sume in valuta reprezentand prestari de servicii, neincluse la pct. 4.9 - operatiuni in conturi curente;
    f) alte transferuri de natura operatiunilor valutare de capital, care nu pot fi incadrate in categoriile prevazute in prezentul articol.
------------
    *) Achizitionarea de catre rezidenti de instrumente financiare sau unitati ale organismelor de plasament colectiv romanesti emise pe o piata straina este asimilata cu achizitionarea de catre acestia de instrumente financiare sau unitati ale organismelor de plasament colectiv straine.

    Art. 5
    Operatiunile valutare intre rezidenti se refera la platile, incasarile, transferurile si orice alte operatiuni care se realizeaza intre acestia in valuta.

    SECTIUNEA a 2-a
    Reguli specifice privind efectuarea operatiunilor valutare intre rezidenti si nerezidenti

    Art. 6
    (1) Operatiunile valutare curente se efectueaza in valuta convertibila si in moneda nationala (leu) fara autorizarea Bancii Nationale a Romaniei.
    (2) Operatiunile valutare de capital, inclusiv cele de natura datoriei publice externe, se efectueaza in valuta convertibila si in moneda nationala (leu) fara autorizarea Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia operatiunilor prevazute a fi autorizate in: anexa nr. 3 - Instructiuni privind modul de autorizare a operatiunilor valutare de capital si anexa nr. 4 - Instructiuni privind autorizarea deschiderii si functionarii conturilor in strainatate ale rezidentilor.
    Art. 7
    Operatiunile valutare curente si de capital vor fi interpretate intr-un sens larg, astfel incat sa acopere, dupa caz, si fara a fi limitative:
    a) incheierea si derularea tranzactiilor, precum si transferurile decurgand din acestea;
    b) toate tehnicile financiare disponibile pe piata pentru realizarea unei anumite operatiuni - tranzactii la vedere (spot), tranzactii cu instrumente financiare derivate (forward, options, swap, futures), deschiderea conturilor si plasarea fondurilor in conturi;
    c) lichidarea sau cesionarea activelor dobandite in urma investitiilor efectuate sau a altor operatiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora;
    d) rambursarea creditelor si imprumuturilor.

    SECTIUNEA a 3-a
    Reguli specifice privind efectuarea operatiunilor valutare intre rezidenti

    Art. 8
    (1) Platile, incasarile, transferurile si orice alte asemenea operatiuni intre rezidenti se realizeaza in moneda nationala (leu).
    (2) Se considera autorizate prin prezentul regulament urmatoarele categorii de rezidenti, care pot efectua operatiuni in valute convertibile in situatiile mai jos prezentate:
    a) institutiile de credit - pentru operatiuni prevazute in autorizatia de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei in conditiile respectarii cerintelor legale referitoare la operatiunile efectuate;
    b) persoanele juridice care efectueaza plati si incasari nemijlocite decurgand din contracte de comert si prestari de servicii externe (export-import de bunuri si servicii) pe baza contractelor de comision intre comisionar si comitent si intre comisionarul unui nerezident si beneficiarul rezident, precum si a contractelor de comert exterior respective;
    c) persoanele juridice care efectueaza nemijlocit plati si incasari pe baza contractelor de subantrepriza decurgand din contracte de colaborare (cooperare) economica internationala, contracte externe de export a unor obiective complexe si a unor produse cu ciclu lung de fabricatie;
    d) persoanele fizice si juridice si alte entitati - pentru operatiuni care decurg din acte de comert derulate in porturi, in zonele din aeroporturi si punctele de control ale trecerii frontierei de stat asimilate zonelor libere*), ori din acte de comert derulate pe parcurs extern in trenuri internationale, la bordul aeronavelor si navelor;
    e) persoanele fizice si juridice si alte entitati - pentru operatiuni stipulate de prevederi legale exprese;
    f) persoanele fizice - pentru operatiuni intre ele cu caracter incidental;
    g) persoanele fizice si juridice si alte entitati - pentru operatiuni nemijlocite ce decurg din organizarea si/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi: transportul international de marfuri si de persoane, turismul international;
    h) persoanele fizice si juridice si alte entitati - pentru operatiuni reprezentand redistribuirea de ajutoare in scop umanitar;
    i) persoanele fizice si juridice si alte entitati - pentru operatiuni cu autoritatea de implementare, decurgand din finantari ale institutiilor financiare si organismelor internationale (inclusiv finantari PHARE, SAPARD, ISPA);
    j) persoanele fizice si juridice si alte entitati - pentru operatiuni nemijlocite decurgand din contracte externe de prelucrare in regim "lohn", pe baza contractelor de colaborare, in masura in care colaboratorii rezidenti sunt nominalizati in autorizatia de perfectionare activa;
    k) persoanele fizice si juridice si alte entitati - pentru operatiuni efectuate in strainatate;
    l) asociatii/actionarii casei de schimb valutar - pentru operatiuni ce decurg din acordarea, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, de credite propriilor case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand ca obiect unic de activitate schimbul valutar pentru persoane fizice.
    (3) Rezidentii care fundamenteaza necesitatea efectuarii operatiunilor in valute convertibile cu alti rezidenti sau ale caror operatiuni in valute convertibile cu acestia sunt conditionate sau decurg din prevederi legale de obtinere a autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei pot solicita autorizarea in conformitate cu prevederile anexei nr. 5 - Instructiuni privind autorizarea efectuarii operatiunilor valutare intre rezidenti pe teritoriul Romaniei.
    (4) Operatiunile in valute convertibile intre categoriile de rezidenti mentionate la alin. (2) sau realizate in baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei se pot efectua numai pe baza acordului de vointa al partilor.
------------
    *) Prin zone asimilate zonelor libere se intelege zonele din aeroporturi si punctele de trecere a frontierei de stat, pe sensul de intrare in tara, in zona stabilita pana la locurile unde se aplica viza de intrare, precum si pe sensul de iesire din tara, dupa locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal.

    SECTIUNEA a 4-a
    Reguli generale privind efectuarea operatiunilor valutare

    Art. 9
    In Romania rezidentii si nerezidentii au dreptul sa dobandeasca, sa detina integral si sa utilizeze active financiare exprimate in valute convertibile, in conditiile respectarii prevederilor legale. In acest scop, rezidentii si nerezidentii pot deschide conturi in valute convertibile la institutii de credit.
    Art. 10
    Nerezidentii pot repatria activele financiare detinute in Romania. Nerezidentii pot, de asemenea, transfera in tara si/sau in strainatate activele financiare detinute in Romania.
    Art. 11
    (1) Platile/transferurile dispuse de rezidenti in vederea efectuarii operatiunilor valutare vor fi executate de catre institutiile de credit pe baza documentelor justificative corespunzatoare, prezentate in original si in conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum si cu uzantele internationale, atunci cand este cazul, in conditiile stabilite prin normele proprii ale acestora.
    (2) In cazul platilor/transferurilor ordonate de clienti prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau prin alte modalitati de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), clientii vor transmite in mod obligatoriu institutiilor de credit informatiile necesare efectuarii transferului extern, prevazute in documentele de plata, urmand ca in maximum 5 zile bancare de la data platii sa remita acestora documentele originale.
    (3) Institutiile de credit vor retine in evidenta proprie fotocopii de pe documentele originale pe baza carora s-au efectuat platile/transferurile.
    Art. 12
    (1) In cazul operatiunilor valutare care sunt supuse autorizarii de catre Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, se vor avea in vedere urmatoarele conditii:
    a) autorizarea trebuie solicitata si obtinuta anterior inceperii derularii operatiunii. In cazul operatiunilor efectuate fara autorizare din partea Bancii Nationale a Romaniei, solicitarea autorizatiei se va face numai dupa intrarea in legalitate. Prin intrare in legalitate se intelege revenirea la situatia dinainte de efectuarea operatiunii valutare cu incalcarea dispozitiilor legale (de exemplu, in cazul deschiderii de conturi in strainatate se va transfera intreaga suma detinuta in cont la o institutie de credit din Romania si se va inchide contul din strainatate);
    b) autorizarea se refera atat la initierea, cat si la derularea operatiunii (prin plati, incasari, alte transferuri inclusiv in natura);
    c) sunt incidente toate celelalte dispozitii legale aplicabile operatiunilor respective;
    d) orice modificare a datelor si/sau a documentelor care au stat la baza acordarii autorizatiei, dupa caz, va fi comunicata in termen de 5 zile bancare la Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Autorizatia se acorda din punct de vedere valutar si nu se refera la eficienta, oportunitatea si necesitatea angajarii operatiunii respective.
    Art. 13
    (1) In Romania nerezidentii au dreptul sa dobandeasca, sa detina integral si sa utilizeze active financiare exprimate in moneda nationala (leu), in conditiile respectarii prevederilor legale.
    (2) Institutiile de credit pot deschide nerezidentilor conturi curente in moneda nationala (leu). Institutiile de credit pot, de asemenea, deschide nerezidentilor conturi de depozit in moneda nationala (leu), numai cu autorizarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) Sumele detinute de nerezidenti in conturile curente si de depozit in moneda nationala (leu) pot fi convertite in valute convertibile prin intermediul pietei valutare, conform prevederilor anexei nr. 1 - Instructiuni privind organizarea si functionarea pietei valutare interbancare din Romania si ale anexei nr. 2 - Instructiuni privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei.
    Art. 14
    Rezidentii pot deschide si mentine conturi in valuta si/sau in moneda nationala (leu) in strainatate, numai cu autorizarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei. Fac exceptie de la obligatia de autorizare conturile in moneda nationala (leu) deschise in tari cu care Romania are aranjamente de convertibilitate regionala.
    Art. 15
    (1) Rezidentii sunt obligati sa incaseze si sa repatrieze in valuta si/sau moneda nationala (leu) toate activele financiare dobandite din operatiunile cu nerezidentii, mai putin taxele, comisioanele si alte cheltuieli aferente.
    (2) Fac exceptie de la obligatia de repatriere:
    a) institutiile de credit, pentru activitatile desfasurate in baza autorizatiei de functionare;
    b) ambasadele, consulatele sau alte reprezentante si misiuni permanente ale Romaniei in strainatate, pentru sumele necesare desfasurarii activitatii specifice;
    c) persoanele fizice, pentru veniturile realizate pe perioada sederii in strainatate;
    d) rezidentii ce detin proprietati imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2.13, pentru veniturile aferente acestor proprietati/sumele transferate care sunt necesare acoperirii taxelor si cheltuielilor pentru intretinerea si administrarea proprietatii pe perioada detinerii de drept;
    e) persoanele juridice, pentru sumele ce reprezinta cheltuieli curente de desfasurare a activitatii reprezentantelor, agentiilor, birourilor care nu sunt inregistrate ca persoane juridice in strainatate;
    f) rezidentii, pentru sumele a caror repatriere este obstructionata temporar in baza unor prevederi legale in vigoare in tara respectiva.

    CAP. 3
    Piata valutara

    Art. 16
    Piata valutara cuprinde operatiunile desfasurate pe piata valutara interbancara si operatiunile de schimb valutar efectuate cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice.
    Art. 17
    Rezidentii si nerezidentii au dreptul sa cumpere si sa vanda in mod liber sume in valuta convertibila contra moneda nationala (leu) pe piata valutara din Romania prin intermediarii pietei valutare, in conditiile stabilite prin regulament.
    Art. 18
    (1) Organizarea si functionarea pietei valutare, precum si accesul pe piata valutara din Romania sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) operatiunile de schimb valutar efectuate intre persoane fizice in mod incidental.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 19
    (1) Institutiile de credit raspund de aplicarea corecta a regulamentului, in masura in care prevederile le sunt aplicabile, pentru operatiunile dispuse de clientii acestora, precum si pentru operatiunile efectuate in nume si cont propriu. In acest scop, institutiile de credit vor solicita clientilor orice informatii si documente justificative considerate necesare.
    (2) Operatiunile valutare se vor efectua de catre institutiile de credit in baza normelor proprii emise in acest scop, cu respectarea standardelor de cunoastere a clientelei, aplicarea masurilor pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, a combaterii criminalitatii organizate si a utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, precum si a altor dispozitii legale in vigoare.
    Art. 20
    (1) In cazul existentei unor incertitudini cu privire la incadrarea operatiunilor valutare in prevederile regulamentului, rezidentii si nerezidentii, prin reprezentantii lor legali, se pot adresa in scris Directiei reglementare si autorizare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei.
    (2) Institutiile de credit, precum si celelalte entitati se vor adresa Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si autorizare numai prin persoanele desemnate sa asigure conducerea sau prin imputernicitii acestora.
    (3) Documentele prezentate Bancii Nationale a Romaniei, redactate in limbi straine, vor fi insotite de traduceri realizate de traducatori autorizati.
    Art. 21
    Rezidentii si nerezidentii care dispun efectuarea de operatiuni valutare sau solicita autorizarea unor astfel de operatiuni din partea Bancii Nationale a Romaniei raspund de autenticitatea si corectitudinea documentelor prezentate in acest scop.
    Art. 22
    Pentru situatii care excedeaza cadrului explicit reglementat de prezentul regulament, pe baza de fundamentare, cu aprobarea conducerii executive, directiile de specialitate din Banca Nationala a Romaniei pot da solutii privind derularea operatiunilor valutare in conformitate cu principiile stabilite prin prezentul regulament si prin celelalte dispozitii legale aplicabile.
    Art. 23
    Banca Nationala a Romaniei poate refuza emiterea autorizatiilor din considerente ce tin de imperative de politica monetara si valutara si de situatia balantei de plati intr-o anumita perioada, precum si in situatia cand nu este fundamentata necesitatea efectuarii operatiunilor valutare solicitate sau cand acestea contravin prevederilor legale in vigoare.
    Art. 24
    In situatia in care persoana autorizata sesizeaza Bancii Nationale a Romaniei pierderea, furtul sau deteriorarea autorizatiei, va solicita in scris eliberarea unui duplicat al acesteia. Cererea scrisa va fi insotita de autorizatia deteriorata sau, dupa caz, de dovada publicarii disparitiei autorizatiei. Duplicatul va fi emis in conditiile stabilite de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 25
    In situatia in care, pe parcursul monitorizarii operatiunilor valutare de capital, Banca Nationala a Romaniei constata tendinte adverse cu impact negativ asupra balantei de plati si politicii monetare si valutare, fara a incalca prevederile directivelor comunitare in materie, aceasta va lua masurile necesare, inclusiv reintroducerea temporara a autorizarii anumitor operatiuni valutare de capital liberalizate in vederea realizarii echilibrului balantei de plati si a eliminarii factorilor perturbatori din domeniul monetar si valutar.
    Art. 26
    Institutiile de credit vor efectua operatiunile valutare numai in limita obiectului de activitate autorizat de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 27
    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament sau ale autorizatiilor emise de Banca Nationala a Romaniei va fi sanctionata conform prevederilor Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile ulterioare, sau ale Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile ulterioare, dupa caz.
    Art. 28
    Monitorizarea operatiunilor valutare va fi efectuata in conformitate cu normele specifice emise in acest sens de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 29
    Introducerea sau scoaterea in/din Romania de sume efective in valuta/moneda nationala (leu) sub forma bancnotelor si monedelor aflate in circulatie se face conform prevederilor anexei nr. 6 "Instructiuni privind importul si exportul fizic de instrumente de plata sub forma de numerar".
    Art. 30
    Instructiunile prezentate in anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 31
    (1) Prezentul regulament intra in vigoare in termen de 60 de zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga:
    - Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997;
    - Circulara nr. 7/1998 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 29 mai 1998;
    - Circulara nr. 25/1998 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 514 din 30 decembrie 1998;
    - Circulara nr. 22/1999 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, modificat prin circularele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1998 si nr. 25/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 449 din 15 septembrie 1999;
    - Circulara nr. 26/1999 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 487 din 8 octombrie 1999;
    - Circulara nr. 34/1999 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 631 din 24 decembrie 1999;
    - Circulara nr. 33/2000 privind modificarea unor prevederi din Normele privind functionarea pietei valutare - N.R.V.1 la Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 699 din 28 decembrie 2000;
    - Circulara nr. 26/2001 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 769 din 3 decembrie 2001;
    - Circulara nr. 37/2002 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 25 septembrie 2002;
    - Circulara nr. 5/2003 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 111 din 21 februarie 2003;
    - Circulara nr. 31/2003 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 781 din 6 noiembrie 2003;
    - Circulara nr. 39/2003 privind modificarea si completarea Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 26/2001 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 928 din 23 decembrie 2003.

               p. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                             Emil Iota Ghizari

    ANEXA 1

                              INSTRUCTIUNI
privind organizarea si functionarea pietei valutare interbancare din Romania

    CAP. 1
    Organizarea pietei valutare interbancare din Romania

    Art. 1
    In sensul prezentelor instructiuni, intermediari pe piata valutara interbancara (denumiti in continuare intermediari) din Romania sunt institutiile de credit autorizate sa functioneze in Romania, care vor actiona pe piata valutara interbancara in limita obiectului lor de activitate prevazut in autorizatia de functionare si cu indeplinirea conditiilor prevazute in prezentele instructiuni.
    Art. 2
    (1) Conditiile minimale ce trebuie sa fie indeplinite pentru participarea pe piata valutara interbancara ca intermediar sunt urmatoarele:
    a) existenta unei structuri organizatorice distincte si a unui spatiu specific pentru efectuarea tranzactiilor;
    b) reglementarea prin norme proprii a cel putin urmatoarelor elemente:
    b1) procedurile de lucru cu clientii;
    b2) relatiile cu alti intermediari, in special cele cu privire la modalitatile de comunicare, confirmare si decontare a tranzactiilor;
    b3) competentele si limitele valorice pana la care se poate angaja fiecare arbitrajist, precum si limitele de lucru cu ceilalti intermediari;
    b4) penalitatile convenite in relatia cu clientii, precum si cu alti intermediari, in cazul nerespectarii termenelor de decontare a tranzactiilor;
    b5) sistemul de evidenta contabila a tranzactiilor;
    c) desemnarea personalului implicat in efectuarea tranzactiilor;
    d) relatiile de corespondent stabilite prin conturi deschise in strainatate, pentru cel putin urmatoarele patru valute convertibile: EUR, USD, GBP, CHF;
    e) existenta unui sistem operational specific, care sa cuprinda cel putin:
    e1) echipament informational specific tip Reuters, Telerate, Bloomberg etc.;
    e2) echipamente tehnice specifice pentru plati si comunicatii (linii telefonice interne si internationale, sistem de inregistrare a convorbirilor telefonice, telex, SWIFT, fax etc.).
    (2) Intermediarii vor notifica la Banca Nationala a Romaniei - Directia politici monetare data la care incep activitatea pe piata valutara interbancara. De asemenea, vor transmite la Banca Nationala a Romaniei - Directia operatiuni de piata lista nominala a arbitrajistilor, vechimea in profesie, inclusiv vechimea in activitatea de schimb valutar, precum si nominalizarea arbitrajistului-sef; orice modificare in ceea ce priveste datele prezentate in aceasta lista va fi comunicata in termen de 3 zile bancare de la producerea acesteia.

    CAP. 2
    Principii de desfasurare a tranzactiilor pe piata valutara interbancara

    SECTIUNEA 1
    Principii generale

    Art. 3
    Piata valutara interbancara din Romania functioneaza in fiecare zi bancara intre orele 9,00 si 16,00.
    Art. 4
    (1) Intermediarii sunt obligati sa afiseze, in timpul orelor de functionare a pietei valutare interbancare, cursurile de schimb valutar ale monedei nationale - leu (vanzare/cumparare), la vedere (spot) si la termen (forward), prin sisteme de difuzare a informatiei tip Reuters, Telerate, Bloomberg etc. pentru cel putin urmatoarele valute convertibile:
    a) euro (EUR);
    b) dolarul american (USD);
    c) lira sterlina (GBP);
    d) francul elvetian (CHF).
    (2) Stabilirea cursurilor de schimb ale pietei valutare din Romania de catre Banca Nationala a Romaniei se face prin cotatie directa.
    (3) Cursul de schimb la termen va fi cotat pentru cel putin urmatoarele scadente:
    a) o luna (1M);
    b) trei luni (3M);
    c) sase luni (6M);
    d) noua luni (9M);
    e) douasprezece luni (12M).
    Art. 5
    (1) Intermediarii au obligatia sa coteze, la solicitarea clientilor sau a altor intermediari, cursuri de schimb ferme sau orientative si pentru celelalte valute incluse in lista cursurilor de schimb ale pietei valutare, comunicata de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) In situatia in care cotatia ferma, suma in valuta si data valutei sunt acceptate de client sau de intermediar, tranzactia este considerata incheiata si se executa neconditionat.
    Art. 6
    Marja dintre cursurile de schimb de vanzare si cele de cumparare va fi determinata liber pe piata valutara interbancara.
    Art. 7
    Cursurile de schimb cotate de institutiile de credit pot fi diferite in functie de natura operatiunii (operatiune in cont sau cu numerar) sau de raporturile cu clientii, precum si in concordanta cu politica proprie de trezorerie.

    SECTIUNEA a 2-a
    Principii in relatia intermediar - intermediar

    Art. 8
    Se interzice personalului implicat in activitatea de intermediere:
    a) incheierea, pe baza unor conventii cu caracter oneros sau pentru interes personal, a unor tranzactii la cursuri de schimb in afara pietei valutare interbancare;
    b) dezvaluirea de informatii aferente unor tranzactii incheiate cu clienti sau cu alti intermediari;
    c) primirea de vizite la locul de munca (sala de arbitraj) fara aprobarea expresa a conducerii executive.
    Art. 9
    Conducerile executive ale intermediarilor vor lua masuri pentru delimitarea atributiilor si departajarea activitatilor de piata valutara pe compartimente distincte, conform practicilor internationale (front office, back office, cifru si corespondenta bancara).
    Art. 10
    (1) Tranzactiile intre intermediari se incheie in nume propriu, prin confirmare intre arbitrajisti (telefonic, telex, Reuters dealing, Internet) si reconfirmari letrice si telex, SWIFT sau Internet, codificate corespunzator (letric - specimene de semnaturi, telex - chei telegrafice, SWIFT - chei SWIFT, Internet - semnatura electronica).
    (2) Reconfirmarea trebuie sa includa cel putin urmatoarele elemente:
    - contrapartida;
    - data incheierii tranzactiei;
    - data valutei;
    - valuta convertibila (valutele convertibile) tranzactionata (tranzactionate);
    - sumele tranzactionate;
    - tipul tranzactiei;
    - cursul de schimb valutar;
    - corespondentii partilor;
    - modalitatea de incheiere a tranzactiei (telefon, telex, Reuters dealing, Internet etc.).
    Art. 11
    Instructiunile de plata si decontare vor fi transmise in cel mai scurt timp, de regula in aceeasi zi. Banca Nationala a Romaniei recomanda folosirea instructiunilor standard de plata intre parteneri pentru preintampinarea aparitiei unor eventuale diferente sau erori in decontarea sumelor tranzactionate.
    Art. 12
    (1) La primire, documentele de mai sus se verifica si, pentru eventuale diferente, partile vor lua legatura in vederea solutionarii situatiei pe cale amiabila. In caz de litigiu, partile pot recurge la instante de arbitraj preconvenite.
    (2) Banca Nationala a Romaniei poate arbitra litigii aparute in aplicarea prevederilor prezentelor instructiuni, dar numai dupa ce partile implicate dovedesc ca au epuizat toate posibilitatile de solutionare pe cale amiabila.
    (3) In astfel de cazuri, partile trebuie sa recunoasca in prealabil, in scris, principiul acceptarii neconditionate a deciziei de solutionare a litigiului, adoptata de Banca Nationala a Romaniei.

    SECTIUNEA a 3-a
    Principii in relatia intermediar - client

    Art. 13
    (1) Accesul pe piata valutara interbancara din Romania cu ordine de cumparare de valuta este permis pentru:
    a) rezidenti - persoane fizice;
    b) rezidenti - persoane juridice si alte entitati:
    b1) pentru efectuarea de plati/transferuri decurgand din operatiuni valutare curente si de capital;
    b2) pentru rambursarea creditelor si achitarea dobanzilor si comisioanelor aferente creditelor in valuta primite de la o institutie de credit rezidenta sau de la o societate de credit ipotecar rezidenta, precum si pentru cumpararea de sume in valuta, in situatia in care nu detin disponibilitati proprii in conturile lor deschise la institutiile de credit, pentru plati in favoarea altor rezidenti, decurgand din operatiuni stipulate de prevederi legale exprese, si pentru plati reprezentand contravaloarea documentelor de transport emise de reprezentantele companiilor aeriene straine;
    b3) pentru efectuarea tranzactiilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, numai de catre entitatile mentionate la art. 1 lit. b) din anexa nr. 2 - Instructiuni privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei;
    c) nerezidenti: pentru efectuarea conversiei sumelor exprimate in moneda nationala (leu), dobandite in conditiile legii.
    (2) Accesul pe piata valutara interbancara din Romania cu ordine de vanzare de valuta este liber atat pentru rezidenti, cat si pentru nerezidenti.
    Art. 14
    (1) La cumpararea de valuta convertibila, rezidentii au obligatia de a proba cu documente originale, inclusiv autorizatia emisa de Banca Nationala a Romaniei, atunci cand este cazul, natura operatiunii valutare si nivelul sumei solicitate a fi platita/transferata. Fac exceptie de la aceasta prevedere casele de schimb valutar si cooperativele de credit pentru punctele de schimb valutar proprii, pentru cumpararile de valuta in limita disponibilitatilor banesti, precum si societatile de credit ipotecar, pentru operatiunile prevazute, potrivit legii, in obiectul de activitate al acestora.
    (2) La cumpararea de valuta convertibila, nerezidentii au obligatia de a proba cu documente originale provenienta legala a sumelor in moneda nationala (leu).
    (3) Pentru persoanele fizice rezidente, in situatia in care scopul transferului extern nu poate fi probat cu documente, este suficienta completarea pe principiul bunei-credinte a formularului institutiei de credit prin care se dispune plata.
    Art. 15
    Ordinele de vanzare/cumparare de valuta ale clientilor (rezidenti si nerezidenti) titulari de conturi se completeaza conform modelelor prezentate in anexele nr. 1.A si 1.B.
    Art. 16
    In situatia in care clientul nu accepta cotatia ferma a intermediarului, acesta poate opta pentru un ordin de vanzare/cumparare de valuta la curs limitat; valabilitatea in timp a unui astfel de ordin va fi indicata in mod expres de catre client.
    Art. 17
    Tranzactiile de schimb valutar incheiate se executa neconditionat de catre intermediari si se confirma clientilor prin extras de cont.
    Art. 18
    (1) Intermediarii pot accepta primirea ordinelor de cumparare/vanzare la vedere sau la termen de la clienti si prin alte modalitati de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), prin sistem computerizat, cu conditia comunicarii acelorasi elemente cuprinse in modelele prezentate in anexele nr. 1.A si 1.B si in documentatia aferenta.
    (2) Documentatia aferenta tranzactiei va fi inaintata institutiilor de credit in maximum 5 zile bancare.
    Art. 19
    Intermediarii si arbitrajistii acestora au obligatia de a asigura executarea cu prioritate a ordinelor clientilor in timpul orelor de functionare a pietei valutare interbancare si de a nu concura executarea ordinelor acestora cu ordinele in nume si in cont propriu.
    Art. 20
    Intermediarii vor stabili procedurile care sa le permita verificarea indeplinirii de catre clienti a prezentelor instructiuni si a celorlalte prevederi legale si vor inainta Bancii Nationale a Romaniei toate informatiile si orice document solicitat de catre aceasta.
    Art. 21
    (1) Pentru sumele in valuta cumparate pe piata valutara interbancara in scopul efectuarii de catre clientii prevazuti la art. 13 alin. (1) lit. b) a operatiunilor prezentate la art. 13 alin. (1) lit. b1) si b2) si neutilizate in termen de 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenelor de plata conform destinatiei initiale sau pentru alte operatiuni valutare curente ori de capital, institutiile de credit vor proceda la rascumpararea sumelor respective la cursul de schimb al tranzactiei initiale de cumparare.
    (2) Pentru sumele in valuta existente in cont, neutilizate conform prevederilor alin. (1), precum si pentru cele care constituie obiect al colectarii creantelor bugetare prin executare silita, ordinul de cumparare de valuta se completeaza de catre institutiile de credit respective, in cazul cand clientii in cauza refuza sa intocmeasca ordinul de vanzare de valuta in acest scop.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Pentru fiecare zi de intarziere in decontarea tranzactiilor desfasurate pe piata valutara interbancara, partea prejudiciata (client sau intermediar) poate pretinde daune moratorii.
    Art. 23
    Tranzactiile efectuate in afara orelor de functionare a pietei valutare interbancare si, in special, in alte locuri decat cele desemnate (front office) vor fi permise numai in situatii exceptionale, cu aprobarea prealabila a persoanelor desemnate sa asigure conducerea intermediarilor.
    Art. 24
    Intermediarii, precum si salariatii acestora (arbitrajisti) pot infiinta asociatii profesionale avand drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea si impunerea unor reguli de conduita si etica profesionala in desfasurarea tranzactiilor pe piata valutara interbancara din Romania, scop in care pot emite, cu avizul asociatiei profesionale respective si cu notificarea Bancii Nationale a Romaniei, coduri de conduita.

                             NOMENCLATOR

    Prezentul nomenclator cuprinde expresii uzuale si intelesul lor general acceptat, folosirea lor ducand la evitarea neintelegerilor ce ar putea aparea in timpul incheierii unei tranzactii.
    In toate cazurile, valuta/valutele tranzactionata/tranzactionate trebuie clar specificata/specificate.
    In anumite cazuri evidente, unii termeni pot fi utilizati atat pentru operatiuni de fructificare de fonduri, cat si pentru tranzactii de schimb valutar.
    Operatiune la vedere (spot) - o operatiune de vanzare/cumparare de valuta cu decontare in maximum doua zile de la data incheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit intre parti (curs spot). In cazul in care ziua de decontare este o zi nebancara, decontarea are loc in urmatoarea zi bancara. (Fac exceptie cazurile in care intre parti exista alte conventii.)
    Operatiune la termen (forward) - o operatiune de vanzare/cumparare de valuta cu decontare dupa mai mult de doua zile de la data incheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit intre parti (curs forward). In cazul in care ziua de decontare este o zi nebancara, decontarea are loc in urmatoarea zi bancara. (Fac exceptie cazurile in care intre parti exista alte conventii.)
    Operatiune swap - o operatiune de cumparare si vanzare simultana a aceleiasi sume in valuta cu aceeasi contrapartida, cu decontarea la doua date de valuta diferite (de regula, spot si forward), la cursuri de schimb stabilite (spot si forward) la data tranzactiei.
    Data tranzactiei - data la care se incheie tranzactia.
    Data valutei (value date) - data la care se face decontarea tranzactiei:
    - value today (same day value) - data valutei este aceeasi cu data tranzactiei;
    - value tomorrow - data valutei este ziua bancara urmatoare fata de data tranzactiei;
    - spot - data valutei este la doua zile bancare de la data tranzactiei;
    - forward - orice data a valutei ulterioara decontarii spot.
    Pozitie deschisa - diferenta dintre totalul cumpararilor la vedere si la termen si totalul vanzarilor la vedere si la termen efectuate intr-o valuta pentru care se asuma un risc valutar.
    Pozitie inchisa - cumparari si vanzari intr-o valuta sau active si pasive valutare care se echilibreaza pe total, negenerand o pozitie deschisa.
    Cotatie ferma (firm quotation) - cotarea unui pret ferm care angajeaza institutia de credit. Este recomandata adaugarea unor restrictii de timp sau de suma ("ferm pentru un minut" sau "ferm pentru un milion").
    Cotatie orientativa (for info only) - o cotatie care nu este ferma, datorita imposibilitatii de a tranzactiona din anumite motive (depasirea limitei de expunere etc.).
    Cotatie directa - o cotatie este directa atunci cand moneda nationala este exprimata in functie de o unitate monetara a altei valute, numita de baza (de exemplu: 1 EUR = 38.241 ROL, EUR fiind unitatea monetara de baza).
    Cotatie indirecta - o cotatie este indirecta cand o unitate monetara nationala, numita de baza, este exprimata in functie de o valuta (de exemplu: 1 ROL = 43,48 TRL, ROL fiind unitatea monetara de baza).
    Ordin la curs limitat - ordin ce trebuie executat pana la cursul limita indicat de client.
    Intelesul termenului "limitat" este "vindeti cu cel putin" in cazul unui ordin de vanzare si "cumparati cu cel mult" in cazul unui ordin de cumparare. Ordinele trebuie sa specifice perioada pentru care sunt valabile (numarul de zile).
    Punct (pip) - ultima cifra a unei cotatii.

    ANEXA 1A*1)

    *1) Anexa nr. 1.A este reprodusa in facsimil.

 _________________________________________     ______________________________
| Denumire/Nume client .................. |   | ACCEPTAT/RESPINS (motivul    |
| ....................................... |   | ...........................) |
| Adresa/Sediul ......................... |   | la CURSUL COTAT FERM si      |
| Tel./telex ............................ |   | acceptat de client de ...... |
| Persoane de contact ................... |   | lei/........................ |
| CUI/CNP ............................... |   | sau la CURSUL LIMITAT        |
|              ____                       |   | solicitat de client de ..... |
| Nerezident* |    |                      |   | lei/........................ |
|             |____|                      |   | EXECUTAT LA CURSUL de ...... |
|                                         |   | lei/........................ |
|_________________________________________|   |   Semnatura     Semnatura    |
                                              |   autorizata    clientului   |
                                              |      L.S.          L.S.      |
                                              | Se completeaza de intermediar|
                                              | la sediul acestuia in        |
                                              | prezenta clientului.         |
                                              |______________________________|

                                  _             _
    ORDIN DE CUMPARARE VALUTA    |_| LA VEDERE/|_| LA TERMEN

    Valabil pana la data de ....................
    Catre ......................................

    CUMPARATI suma de ........./.......... cu data valutei de .............
                       (cifre)   (litere)
    Echivalentul in lei il veti recupera din contul nostru de disponibil nr. ................. deschis la ...................................................
    Suma in valuta cumparata o veti vira cu aceeasi data de valuta (sus-mentionata) in contul nostru nr. ............. deschis la .................
    1. Anexam urmatoarele documente care probeaza natura operatiunii valutare:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2. Scopul cumpararii de valuta este:
     _
    |_| Operatiune valutara curenta;
     _
    |_| Operatiune valutara de capital reprezentand:
        _
       |_| Investitie directa;
        _
       |_| Credit si imprumut financiar;
        _
       |_| Credit legat de comertul international in care participa un rezident;
        _
       |_| Operatiune cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe
           piata de capital;
        _
       |_| Operatiune cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe
           piata monetara;
        _
       |_| Operatiune cu unitati ale organismelor de plasament colectiv;
        _
       |_| Alta operatiune valutara de capital;
     _
    |_| Alta operatiune valutara.

    3. Declaram ca suntem de acord ca sumele in valuta cumparate in baza prezentului ordin si neutilizate in termen de 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenelor de plata conform destinatiei initiale sau pentru alte operatiuni valutare curente sau de capital sa fie rascumparate de institutia de credit prin care se executa prezentul ordin, la cursul de schimb al tranzactiei initiale de cumparare.

         ...................             ........................
           Data intocmirii                 Semnatura autorizata
                                                   L.S.

    Observatii:
    1. Se marcheaza casutele dupa caz.
    2. Punctul 2 se completeaza numai de catre rezidenti, persoane juridice si alte entitati.
    3. Punctul 1 si 2 nu se completeaza de catre persoanele fizice rezidente.
    4. Prevederile pct. 3 nu se aplica persoanelor fizice rezidente, persoanelor juridice rezidente prevazute la art. 13 lit. b3) si nerezidentilor persoane fizice, persoane juridice si alte entitati.
------------
    * Nerezident din punct de vedere valutar, conform art. 2 pct. 2.3 din regulament.

    ANEXA 1.B*1)

    *1) Anexa nr. 1.B este reprodusa in facsimil.

 _________________________________________     ______________________________
| Denumire/Nume client .................. |   | ACCEPTAT/RESPINS (motivul    |
| ....................................... |   | ...........................) |
| Adresa/Sediul ......................... |   | la CURSUL COTAT FERM si      |
| Tel./telex ............................ |   | acceptat de client de ...... |
| Persoane de contact ................... |   | lei/........................ |
| CUI/CNP ............................... |   | sau la CURSUL LIMITAT        |
|              ____                       |   | solicitat de client de ..... |
| Nerezident* |    |                      |   | lei/........................ |
|             |____|                      |   | EXECUTAT LA CURSUL de ...... |
|                                         |   | lei/........................ |
|_________________________________________|   |   Semnatura     Semnatura    |
                                              |   autorizata    clientului   |
                                              |      L.S.          L.S.      |
                                              | Se completeaza de intermediar|
                                              | la sediul acestuia in        |
                                              | prezenta clientului.         |
                                              |______________________________|

                                _             _
    ORDIN DE VANZARE VALUTA    |_| LA VEDERE/|_| LA TERMEN

    Valabil pana la data de ....................
    Catre ......................................

    VINDETI suma de ........./.......... din contul nostru nr. ................
                     (cifre)    (litere)
deschis la ......................... cu data valutei de .......................
    Contravaloarea in lei se va vira cu aceeasi data a valutei in contul nostru in lei nr. .................................................................... deschis la ....................................................................
    Scopul vanzarii de valuta este: ...........................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

         ...................             ........................
           Data intocmirii                 Semnatura autorizata
                                                   L.S.

    Observatii:
    1. Se marcheaza casutele dupa caz.
    2. Scopul vanzarii de valuta se completeaza numai de catre nerezidenti, persoane fizice, juridice si alte entitati.
------------
    * Nerezident din punct de vedere valutar, conform art. 2 pct. 2.3 din regulament.

    ANEXA 2

                             INSTRUCTIUNI
privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei

    CAP. 1
    Categorii de entitati care pot fi autorizate sa efectueze operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice

    Art. 1
    Operatiunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate numai de urmatoarele categorii de entitati - intermediari, cu indeplinirea conditiilor legale aplicabile:
    a) institutii de credit;
    b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiect unic de activitate schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice;
    c) entitatile care detin in administrare unitati hoteliere si au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar.

    CAP. 2
    Locul unde se pot efectua operatiuni de schimb valutar

    Art. 2
    Institutiile de credit pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar infiintate in incinta tuturor sediilor proprii (centrale, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte structuri asimilate acestora), cu respectarea prezentelor instructiuni si a prevederilor legale aplicabile, precum si prin puncte de schimb valutar infiintate in alte spatii decat in incinta sediilor proprii, cu indeplinirea conditiilor de dotare prevazute la art. 14.
    Art. 3
    Casele de schimb valutar pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar.
    Art. 4
    Entitatile care detin in administrare unitati hoteliere pot desfasura operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar la receptia hotelului, care este considerata in acceptiunea prezentelor instructiuni punct de schimb valutar.

    CAP. 3
    Operatiunile care pot fi efectuate de entitatile prevazute la art. 1

    Art. 5
    Institutiile de credit pot efectua urmatoarele operatiuni de schimb valutar:
    a) cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, cu respectarea prevederilor regulamentului;
    b) vanzare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar (cecuri de calatorie) contra monedei nationale persoanelor fizice rezidente, in conformitate cu prevederile regulamentului;
    c) vanzare de valuta convertibila sub forma de numerar contra monedei nationale persoanelor fizice nerezidente, in limita sumei evidentiate ca fiind schimbata anterior in baza unui bon fiscal (pentru schimb valutar) sau buletin de schimb valutar, dupa caz, precum si in limita sumelor in moneda nationala pentru care exista prevederi legale care permit convertirea lor in valuta prin intermediul punctelor de schimb valutar;
    d) cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.
    Art. 6
    Casele de schimb valutar pot efectua urmatoarele operatiuni de schimb valutar:
    a) cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, cu respectarea prevederilor regulamentului;
    b) vanzare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar (cecuri de calatorie) contra monedei nationale persoanelor fizice rezidente, in conformitate cu prevederile regulamentului;
    c) vanzare de valuta convertibila sub forma de numerar contra monedei nationale persoanelor fizice nerezidente, in limita sumei evidentiate ca fiind schimbata anterior in baza unui bon fiscal (pentru schimb valutar) sau buletin de schimb valutar, dupa caz, precum si in limita sumelor in moneda nationala pentru care exista prevederi legale care permit convertirea lor in valuta prin intermediul punctelor de schimb valutar. Aceste operatiuni se pot efectua numai prin punctele de schimb valutar existente in punctele de control si trecere a frontierei;
    d) cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.
    Art. 7
    Entitatile care detin in administrare unitati hoteliere pot efectua urmatoarele operatiuni de schimb valutar:
    a) cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice, clienti ai acestora;
    b) cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.

    CAP. 4
    Autorizarea entitatilor prevazute la art. 1

    Art. 8
    (1) Procesul de autorizare de catre Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare a efectuarii operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei se refera la:
    a) emiterea autorizatiei de functionare pentru entitatile prevazute la art. 1 lit. b) si pentru operatiunile de schimb valutar desfasurate de entitatile prevazute la art. 1 lit. c);
    b) atribuirea codului statistic pentru entitatile prevazute la art. 1.
    (2) Entitatile prevazute la art. 1 lit. a) sunt autorizate sa efectueze operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu autorizatia de functionare emisa in baza legislatiei specifice.
    Art. 9
    Entitatile prevazute la art. 1 pot incepe efectuarea operatiunilor de schimb valutar printr-un numar nelimitat de puncte de schimb valutar, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au primit autorizatia de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei;
    b) li s-a atribuit codul statistic de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare punct de schimb valutar;
    c) au inscris codul statistic pe stampila punctului de schimb valutar.
    Art. 10
    In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, solicitantii vor depune la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau vor transmite prin corespondenta o cerere de autorizare, semnata de persoane imputernicite prin actul constitutiv sa reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte ca au fost mandatate in mod expres sa reprezinte societatea in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, insotita de documentatia corespunzatoare (specificata in lista prevazuta in anexa nr. 2.A), dupa cum urmeaza;
    a) casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiect unic de activitate schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice (pct. D1 - D6, D8, D9, precum si D11 - D13, atunci cand este cazul);
    b) entitatile care detin in administrare unitati hoteliere, cu respectarea conditiilor aplicabile activitatii de turism (pct. D1 - D2, D5 - D9).
    Art. 11
    (1) In vederea obtinerii codului statistic, entitatile prevazute la art. 1 vor depune la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau vor transmite prin corespondenta o cerere de atribuire de cod statistic pentru punctul de schimb valutar, insotita de declaratia prevazuta la pct. D8 din lista cuprinsa in anexa nr. 2.A si de acordul prevazut la pct. D14, dupa caz.
    (2) In vederea obtinerii codului statistic pentru aparatele automate de schimb valutar, entitatile prevazute la art. 1 vor depune la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau vor transmite prin corespondenta o cerere de atribuire de cod statistic pentru punctul de schimb valutar, insotita de declaratia prevazuta la pct. D8 si de documentatia prevazuta la pct. D10 din lista cuprinsa in anexa nr. 2.A.
    Art. 12
    (1) Atat la infiintare, cat si pe parcursul functionarii, disponibilitatile banesti in moneda nationala si/sau in valuta convertibila ale entitatilor prevazute la art. 1 lit. b) trebuie sa fie in echivalent de minimum 75.000 EUR. La stabilirea nivelului disponibilitatilor banesti in echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara datei la care se face evaluarea.
    (2) Disponibilitatile banesti pot proveni din: sumele depuse ca aport in numerar la constituirea capitalului social, alte elemente de capitaluri proprii rezultate din activitatea de schimb valutar, majorarile ulterioare de capital social, precum si din imprumuturi primite exclusiv de la asociatii/actionarii casei de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Sumele pe care asociatii/actionarii casei de schimb valutar le pun la dispozitia casei de schimb valutar sub forma de imprumuturi trebuie sa provina din disponibilitati proprii si nu din alte imprumuturi.
    (3) Disponibilitatile banesti pot fi pastrate in conturi curente deschise la institutii de credit din Romania si in casieriile caselor/punctelor de schimb valutar.
    (4) Operatiunile de schimb valutar ale caselor de schimb valutar se vor efectua numai cu disponibilitatile banesti ale acestora mentionate la alin. (1).
    Art. 13
    Nu pot fi infiintate puncte de schimb valutar amplasate in garaje, chioscuri, alte constructii similare, in locuri izolate, la etajele sau in subsolurile cladirilor cu destinatie de locuinta.
    Art. 14
    Entitatile prevazute la art. 1 lit. b) trebuie sa aiba asigurata, pentru fiecare punct de schimb valutar, dotarea necesara derularii activitatii de schimb valutar. Prin dotare se intelege urmatoarele:
    a) ghiseu care sa asigure izolarea casierului, precum si pastrarea si manipularea in deplina siguranta a valorilor;
    b) tehnica de calcul (aparat de marcat electronic fiscal sau calculator, dupa caz) si programe care sa asigure emiterea bonurilor fiscale (pentru schimb valutar), respectiv a buletinelor de schimb valutar, precum si evidenta operatiunilor;
    c) aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor;
    d) orice alte dotari prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv cele care asigura indeplinirea conditiilor legale privind pastrarea in deplina securitate a valorilor.
    Art. 15
    In situatiile in care entitatile prevazute la art. 1 infiinteaza mai multe puncte de schimb valutar la aceeasi adresa, cererea de atribuire a codului statistic se va face pentru fiecare punct de schimb valutar, cu specificarea amplasarii in spatiul respectiv (fata de anumite repere fixe) a punctelor de schimb valutar in cauza.
    Art. 16
    (1) In termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare va remite solicitantului autorizatia de functionare/scrisoarea de atribuire a codului statistic sau va comunica in scris respingerea cererii de autorizare/atribuire a codului statistic si motivele respingerii.
    (2) In termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea autorizatiei de functionare/scrisorii de atribuire a codului statistic, entitatile prevazute la art. 1 au obligatia sa inceapa activitatea de schimb valutar.

    CAP. 5
    Conditii de functionare a entitatilor prevazute la art. 1

    Art. 17
    La sediul fiecarui punct de schimb valutar vor fi afisate la loc vizibil fotocopia scrisorii Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si autorizare de atribuire a codului statistic, precum si programul zilnic de functionare ce trebuie respectat.
    Art. 18
    Operatiunile de vanzare/cumparare se fac pe baza de document de identitate legal valabil. Se interzice inscrierea in documentul de identitate a vreunei mentiuni privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar.
    Art. 19
    (1) Entitatile prevazute la art. 1 isi stabilesc in mod liber cursurile de schimb valutar, atat cele de cumparare, cat si cele de vanzare. Pentru schimbul valutar pe baza de substitute de numerar se pot stabili cursuri de schimb valutar diferite fata de cele practicate pentru numerar.
    (2) Se interzice practicarea unor cursuri de schimb valutar diferite pentru monedele si bancnotele aceleiasi valute.
    Art. 20
    Cursurile de schimb valutar pot fi modificate in cursul aceleiasi zile lucratoare, cu conditia afisarii listei cursurilor in vigoare si inregistrarii corespunzatoare in toate documentele ce stau la baza operatiunilor de schimb valutar.
    Art. 21
    Listele cursurilor de schimb de vanzare/cumparare pentru valuta convertibila si substitute de numerar, semnate de persoanele imputernicite de conducerea entitatilor prevazute la art. 1, purtand stampila acestora, vor fi afisate la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru, urmand ca la sfarsitul zilei de lucru sa fie anexate la registrul tranzactiilor.
    Art. 22
    (1) Pentru operatiunile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar se pot incasa comisioane numai in moneda nationala. Comisioanele practicate vor fi evidentiate distinct in listele de cursuri de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) In situatia in care entitatile prevazute la art. 1 nu practica comisioane, in listele cursurilor de schimb valutar se va regasi sintagma "comision zero".
    Art. 23
    (1) Institutiile de credit si entitatile care detin in administrare unitati hoteliere intocmesc buletine de schimb valutar, documente cu regim special, potrivit prevederilor legale aplicabile.
    (2) Buletinele de schimb valutar se intocmesc in doua exemplare, un exemplar fiind inmanat clientului, iar al doilea exemplar fiind atasat la registrul tranzactiilor.
    (3) Casele de schimb valutar intocmesc bonuri fiscale (pentru schimb valutar), in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    (4) Pentru fiecare tranzactie se vor intocmi bonuri fiscale (pentru schimb valutar) sau buletine de schimb valutar, dupa caz, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: denumirea emitentului; adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb valutar; data emiterii; seria si numarul buletinului de schimb valutar/bonului fiscal (pentru schimb valutar); numele si prenumele clientului; tara clientului; documentul de identitate al clientului: tip, serie, numar; rezident/nerezident; suma incasata de la client (valuta convertibila/moneda nationala); cursul de schimb valutar; comisionul; suma platita clientului (valuta convertibila/moneda nationala); semnatura casierului; stampila punctului de schimb valutar.
    (5) Pe perioada cand tehnica de calcul (aparatele de marcat electronice fiscale, calculatoarele) nu functioneaza din cauze obiective, entitatile prevazute la art. 1 vor emite buletine de schimb valutar, in conditiile prevazute de prezentele instructiuni, prin oricare alte mijloace de editare. La remedierea defectiunii, aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate in memoria aparatelor de marcat electronice fiscale/calculatoarelor, dupa caz, cu efectuarea mentiunii "preluat in baza de date" pe buletinele de schimb valutar respective.
    (6) Pentru fiecare tranzactie efectuata prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar se vor emite bonuri fiscale (pentru schimb valutar) sau buletine de schimb valutar, dupa caz, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: denumirea emitentului; adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb valutar; data emiterii; seria si numarul buletinului de schimb valutar/bonului fiscal (pentru schimb valutar); suma incasata de la client (valuta convertibila); cursul de schimb valutar; comisionul; suma platita clientului (moneda nationala).
    (7) La solicitarea clientului, entitatile prevazute la art. 1 vor inscrie pe versoul bonului fiscal (pentru schimb valutar) sau al buletinului de schimb valutar, dupa caz, seriile si numerele bancnotelor vandute acestuia.
    Art. 24
    Entitatile prevazute la art. 1 vor tine un registru zilnic al tranzactiilor, in care vor fi evidentiate cumpararile si vanzarile de valuta convertibila, pe numerar si substitute de numerar, pe feluri de valute convertibile, sumele in moneda nationala platite, respectiv incasate, precum si comisioanele practicate.
    Art. 25
    (1) La efectuarea operatiunilor de restituire de valuta convertibila catre persoane fizice nerezidente, entitatile prevazute la art. 1 lit. a) si b) vor mentiona pe versoul bonului fiscal (pentru schimb valutar) sau al buletinului de schimb valutar, dupa caz, emis la efectuarea operatiunii initiale de cumparare de valuta convertibila de la nerezident, suma in valuta convertibila restituita, confirmata cu semnatura lucratorului si stampila punctului de schimb valutar.
    (2) Originalul bonului fiscal (pentru schimb valutar) sau al buletinului de schimb valutar initial va fi retinut la punctul de schimb valutar unde s-a efectuat ultima operatiune de vanzare de valuta convertibila in scopul restituirii.
    (3) La efectuarea operatiunilor de vanzare de valuta catre persoane fizice nerezidente, in limita sumelor in moneda nationala pentru care exista prevederi legale care permit convertirea lor in valuta prin intermediul punctelor de schimb valutar, entitatile prevazute la art. 1 lit. a) si b) vor pastra la registrul tranzactiilor fotocopia documentului emis de organele abilitate, document care da dreptul efectuarii schimbului valutar respectiv.
    Art. 26
    Numai personalul angajat al entitatilor prevazute la art. 1 are dreptul sa efectueze operatiuni de schimb valutar.
    Art. 27
    Activitatea de schimb valutar poate fi intrerupta pentru o perioada de cel mult 30 de zile calendaristice, cu conditia comunicarii la Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data intreruperii activitatii.
    Art. 28
    Incetarea definitiva a activitatii casei de schimb valutar/punctului de schimb valutar va fi comunicata in scris Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si autorizare in maximum 5 zile calendaristice de la data incetarii activitatii, cu restituirea originalului autorizatiei de functionare si a scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului statistic, dupa caz.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 29
    Dispozitiile prezentelor instructiuni privind afisarea cursurilor de schimb valutar, afisarea comisioanelor, conditiile de siguranta si altele asemenea nu au caracter exclusiv si se completeaza cu orice alte dispozitii legale in materie.
    Art. 30
    In situatia in care se prezinta bancnote sau monede false ori contrafacute, in vederea efectuarii schimbului valutar, entitatile prevazute la art. 1 sunt obligate sa respecte procedurile legale in materie.
    Art. 31
    Entitatile prevazute la art. 1 vor lua masuri corespunzatoare in vederea asigurarii disponibilitatilor banesti, in moneda nationala si/sau valuta convertibila, necesare satisfacerii tuturor solicitarilor de cumparare si vanzare.
    Art. 32
    (1) Ca urmare a verificarilor efectuate sau la sesizarea autoritatilor statului abilitate sa verifice respectarea conditiilor de functionare a entitatilor prevazute la art. 1 lit. b) si c), din care rezulta nerespectarea regulamentului, a prezentelor instructiuni si/sau a altor dispozitii legale aplicabile, Banca Nationala a Romaniei va putea aplica sanctiunile prevazute la art. 27 din regulament.
    (2) Entitatile prevazute la art. 1 lit. b), a caror autorizatie de functionare a fost suspendata temporar, isi pierd dreptul de a infiinta noi puncte de schimb valutar pe perioada urmatoarelor 6 luni de la data primirii comunicarii de sanctionare din partea Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) In cazul retragerii autorizatiei de functionare unei case de schimb valutar, actionarii/asociatii si/sau administratorii acesteia isi pierd dreptul de a infiinta sau de a participa la capitalul social ori de a conduce activitatea altei case de schimb valutar pentru o perioada de 5 ani.
    Art. 33
    (1) Entitatile prevazute la art. 1 lit. b) si c), carora li s-a retras autorizatia de functionare si/sau codul statistic atribuit punctului/punctelor de schimb valutar, nu mai pot efectua operatiuni de schimb valutar prin punctul/punctele de schimb valutar in cauza, de la data primirii comunicarii Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei de functionare si/sau a codului statistic.
    (2) In situatiile in care entitatile prevazute la art. 1 lit. b) si c) nu se conformeaza comunicarii Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei de functionare/codului statistic atribuit ori scrisoarea recomandata prin care se face comunicarea este returnata, Banca Nationala a Romaniei va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, hotararea de retragere a autorizatiei de functionare/scrisorii de atribuire a codului statistic.
    Art. 34
    La solicitarea autoritatilor abilitate ale statului, Banca Nationala a Romaniei va pune la dispozitia acestora informatiile privind autorizatiile de functionare emise/codurile statistice atribuite de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 35
    Entitatile prevazute la art. 1 lit. b), care detin autorizatii de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei, si cele aflate in proces de autorizare la Banca Nationala a Romaniei trebuie sa atinga nivelul disponibilitatilor banesti prevazut la art. 12 alin. (1) pana la data de 4 mai 2004.
    Art. 36
    (1) Cel mai tarziu pana la data de 31 mai 2004, entitatile prevazute la art. 1 lit. b), care detin autorizatii de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei (anterior si ulterior publicarii instructiunilor) si care au/si-au completat disponibilitatile banesti la nivelul prevazut la art. 12 alin. (1) si inca nu au fost reautorizate potrivit Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 31/2003 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, vor solicita reautorizarea de catre Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare.
    (2) Cererea de reautorizare va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) dovada existentei disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau in valute convertibile, in conturile deschise la institutii de credit din Romania si/sau in casieriile casei de schimb valutar/punctelor de schimb valutar;
    b) extrasul din registrul societatilor, emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data depunerii cererii de reautorizare la Banca Nationala a Romaniei;
    c) fotocopia ultimei autorizatii de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei.
    (3) In termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, conform alineatului precedent, Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare va proceda la reautorizarea caselor de schimb valutar prevazute la alin. (1), daca sunt indeplinite prevederilor prezentelor instructiuni.
    (4) Incepand cu termenul prevazut la art. 35, casele de schimb valutar care detin autorizatii de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei si care nu si-au completat disponibilitatile banesti la nivelul prevazut la art. 12 alin. (1) isi vor inceta definitiv activitatea de schimb valutar, iar in maximum 15 zile calendaristice vor notifica in scris aceasta Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si autorizare, cu restituirea originalului autorizatiei de functionare in cauza, urmand a fi radiate din evidentele Bancii Nationale a Romaniei privitoare la casele de schimb valutar autorizate de Banca Nationala a Romaniei.
    (5) Caselor de schimb valutar care nu au solicitat reautorizarea ori celor care nu au fost reautorizate deoarece nu au indeplinite conditiile prevazute de prezentele instructiuni, precum si celor care nu vor notifica incetarea definitiva a activitatii de schimb valutar li se va retrage autorizatia de functionare si vor fi radiate, din oficiu, din evidentele Bancii Nationale a Romaniei privitoare la casele de schimb valutar autorizate de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 37
    (1) Pana la data de 4 mai 2004, entitatile care detin in administrare unitati hoteliere si au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valuta convertibila vor solicita reautorizarea Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si autorizare. Cererea de reautorizare va fi insotita de documentele prevazute la pct. D1, D2, D5 - D9, din lista cuprinsa in anexa nr. 2A, precum si de fotocopia ultimei autorizatii de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) In termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, conform alineatului precedent, Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare va proceda la reautorizarea entitatilor care detin in administrare unitati hoteliere si au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar, daca sunt indeplinite prevederile prezentelor instructiuni.
    (3) Entitatilor care detin in administrare unitati hoteliere si au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar, care nu au solicitat reautorizarea, ori celor care au solicitat reautorizarea, dar nu au indeplinit conditiile prevazute de prezentele instructiuni, precum si celor care nu vor notifica incetarea definitiva a activitatii de schimb valutar li se va retrage autorizatia de functionare si vor fi radiate, din oficiu, din evidentele Bancii Nationale a Romaniei.

    ANEXA 2.A

                                  LISTA
documentelor necesare obtinerii autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei

    D1 - certificatul constatator/extrasul din registrul societatilor, emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data depunerii cererii de autorizare/notificare la Banca Nationala a Romaniei, continand cel putin informatii privind obiectul de activitate (cu precizarea codului CAEN), capitalul social, identitatea actionarilor/asociatilor societatii comerciale.
    D2 - copia legalizata/certificata a certificatului de inregistrare emis de catre oficiul registrului comertului.
    D3 - dovada posesiei spatiului de lucru destinat exclusiv schimbului valutar, cu acces public direct si adresa identificabila. Se considera in posesia casei de schimb valutar acele spatii dobandite cu acte legale si pentru care s-au efectuat inregistrarile si s-au obtinut toate avizele, potrivit prevederilor legale aplicabile, inclusiv acordul proprietarului pentru desfasurarea activitatii de schimb valutar, in situatia in care contractul prin care s-a dobandit posesia spatiului nu este incheiat direct cu proprietarul acestuia.
    D4 - dovada existentei capitalului social varsat si a disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau in valuta convertibila, in contul casei de schimb valutar. Pentru entitatile prevazute la art. 1 lit. b), la momentul autorizarii dovada se va face printr-un extras de cont eliberat la data depunerii documentatiei de autorizare la Banca Nationala a Romaniei.
    D5 - dovada existentei cel putin a unui cont deschis la o institutie de credit.
    D6 - certificatele de cazier judiciar ale personalului de conducere si ale celui angajat in activitatea de schimb valutar, care nu trebuie sa contina mentiuni referitoare la condamnari penale pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive.
    D7 - certificatul de clasificare si brevetul de turism pentru persoana fizica ce asigura conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competenta.
    D8 - declaratia pe propria raspundere, semnata de persoane imputernicite prin actul constitutiv sa reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte ca au fost mandatate in mod expres sa reprezinte societatea in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, din care sa rezulte ca sunt indeplinite toate prevederile legale aplicabile activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice. Modelul declaratiei este prezentat in anexa nr. 2.B.
    D9 - orice alte documente solicitate de Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare, daca este cazul.
    D10 - documentatia tehnica a aparatului automat de schimb valutar.
    D11 - contractul incheiat de casa de schimb valutar cu o institutie de credit autorizata sa functioneze in Romania, care este agent al unei entitati emitente de cecuri de calatorie sau este emitenta de cecuri de calatorie.
    D12 - normele si procedurile interne de lucru privind derularea operatiunilor de depozitare, vanzare-cumparare si decontare a cecurilor de calatorie.
    D13 - declaratia pe propria raspundere a administratorilor casei de schimb valutar referitoare la faptul ca dispun de mijloacele si tehnicile necesare desfasurarii in conditii corespunzatoare si de siguranta a operatiunilor cu cecuri de calatorie.
    D14 - acordul casei centrale, in cazul cooperativelor de credit, pentru infiintarea punctului de schimb valutar.

    ANEXA 2.B

    Denumirea entitatii ..........................
    Adresa .......................................

                                DECLARATIE

    In vederea desfasurarii operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice la punctul de schimb valutar ce urmeaza a se infiinta la adresa
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ...........................................................................,
va rugam sa ne luati in evidenta prin atribuirea codului statistic.
    Precizam ca punctul de schimb valutar mentionat respecta prevederile Instructiunilor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei.

    Numele si prenumele ............................
    Semnatura autorizata ...........................
    Data ...........................................

    ANEXA 3

                              INSTRUCTIUNI
privind modul de autorizare a operatiunilor valutare de capital

    Art. 1
    Operatiunilor valutare de capital care sunt supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei sunt numai cele prevazute la art. 2 alin. (1).
    Art. 2
    (1) In vederea autorizarii operatiunilor valutare de capital, solicitantii vor depune la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau vor transmite prin corespondenta o cerere de autorizare semnata de persoane imputernicite prin actul constitutiv sa reprezinte societatea ori de persoane care pot dovedi cu acte ca au fost mandatate in mod expres sa reprezinte societatea in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, in care se vor specifica institutia de credit rezidenta prin care urmeaza sa se efectueze operatiunea respectiva, precum si institutia de credit nerezidenta si numarul contului in care se va face transferul, dupa caz, insotita de documentatia corespunzatoare (specificata in lista prevazuta in anexa nr. 3.A). Operatiunile valutare de capital supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei si documentele necesare in vederea autorizarii sunt urmatoarele:
    a) operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara, prevazute la art. 4 pct. 4.4 lit. a) - d) din regulament:
    a1) admiterea instrumentelor financiare romanesti pe o piata monetara straina, prevazute la lit. a): pct. D1 - D3 si D5;
    a2) admiterea instrumentelor financiare straine pe piata monetara romaneasca, prevazute la lit. b): pct. D1 - D3 si D5;
    a3) tranzactii (achizitionare) ale nerezidentilor cu instrumente financiare romanesti pe piata monetara, prevazute la lit. c): pct. D1 - D3 si D5;
    a4) tranzactii (achizitionare) ale rezidentilor cu instrumente financiare straine pe piata monetara, prevazute la lit. d): pct. D1 - D3 si D5, precum si D4 in cazul cand operatiunile sunt de natura datoriei private externe pe termen mediu sau lung;
    b) operatiuni in conturi curente, prevazute la art. 4 pct. 4.9 lit. b) si, respectiv, pct. 4.10 lit. b) din regulament: in conformitate cu prevederile anexei nr. 4 - Instructiuni privind autorizarea deschiderii si functionarii conturilor in strainatate ale rezidentilor;
    c) operatiuni in conturi de depozit deschise de nerezidenti in Romania la institutii de credit - in moneda nationala, prevazute la art. 4 pct. 4.10 lit. a1) din regulament: pct. D1, D2 si D5.
    (2) Pana cel tarziu la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, operatiunile valutare de capital prevazute la alin. (1) lit. a) si b) nu vor mai fi supuse autorizarii de catre Banca Nationala a Romaniei.
    (3) Operatiunile valutare de capital prevazute la alin. (1) lit. c) nu vor mai fi supuse autorizarii de catre Banca Nationala a Romaniei la un an de la data intrarii in vigoare a regulamentului.
    Art. 3
    In termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare va remite solicitantului autorizatia sau va comunica in scris respingerea autorizarii operatiunii respective, cu mentionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererii.
    Art. 4
    Contractele si alte intelegeri externe din care decurg operatiuni valutare de capital supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei devin operationale din punct de vedere valutar numai dupa obtinerea autorizatiei pentru efectuarea operatiunii respective.
    Art. 5
    Fac exceptie de la prevederile de autorizare de mai sus institutiile de credit, pentru urmatoarele operatiuni efectuate in nume si in cont propriu:
    a) tranzactii (achizitionare) cu instrumente financiare straine pe piata monetara, prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a4);
    b) operatiuni in conturi curente si de depozit in valuta, deschise in strainatate, prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b).

    ANEXA 3.A

                               LISTA
documentelor*) necesare obtinerii autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei

    *) Documentele vor fi prezentate in original sau in copie, dupa caz.

    D1 - a) extrasul din registrul comertului, in urma caruia nu au mai intervenit modificari, si certificatul de inregistrare emis de catre oficiul registrului comertului ori certificatul emis de catre Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii sau orice alt act de inregistrare la autoritatile abilitate, dupa caz;
    b) pentru nerezidenti: documentul de inregistrare la autoritatile abilitate din tara de origine;
    c) pentru persoanele fizice: documentul de identitate;
    D2 - hotararea adunarii generale a asociatilor ori actionarilor/consiliului de administratie al solicitantului sau organului de conducere abilitat legal, dupa caz, pentru efectuarea operatiunii respective;
    D3 - documentele referitoare la admiterea instrumentelor financiare pe piata monetara, cum ar fi: autorizatie/aviz pentru introducerea la bursa, prospectul de emisiune, contracte/conventii incheiate cu intermediarii pe piata monetara, semnate bilateral, avizul/autorizatia emisa de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), in situatiile in care reglementarile acesteia prevad obligativitatea emiterii unui act individual de acest tip sau alte documente specifice fiecarei operatiuni, dupa caz; de asemenea, sunt admise documente in format electronic, emise in conditiile respectarii prevederilor legale;
    D4 - formularele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in vederea inregistrarii in Registrul datoriei private externe;
    D5 - orice alte documente solicitate de catre Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare.

    ANEXA 4

                                INSTRUCTIUNI
privind autorizarea deschiderii si functionarii conturilor in strainatate ale rezidentilor

    Art. 1
    (1) Potrivit prevederilor art. 14 din regulament, sunt supuse autorizarii de catre Banca Nationala a Romaniei conturile in valuta si/sau in moneda nationala (leu) deschise de rezidenti in strainatate la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora, in conditiile prevazute la alin. (2).
    (2) In vederea obtinerii autorizatiei, precum si in cazul reinnoirii acesteia, rezidentii completeaza si depun la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau transmit prin corespondenta o cerere de autorizare tip, conform anexei nr. 4.A, semnata de persoane imputernicite prin actul constitutiv sa reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte ca au fost mandatate in mod expres sa reprezinte societatea in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, insotita de documentele care justifica necesitatea deschiderii contului in strainatate si de urmatoarele documente*):
    a) extrasul din registrul comertului, in urma caruia nu au mai intervenit modificari, si certificatul de inregistrare emis de catre oficiul registrului comertului ori certificatul emis de catre Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii sau orice alt act de inregistrare la autoritatile abilitate, dupa caz; pentru persoanele fizice: documentul de identitate;
    b) actul de inregistrare a sucursalelor sau altor sedii secundare infiintate ulterior in strainatate, in baza legislatiei romane, dupa caz;
    c) aprobarea de contingent necesara pentru trimiterea de personal roman in strainatate, eliberata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, dupa caz;
    d) actul doveditor al inregistrarii sucursalelor sau altor sedii secundare din strainatate, din care sa rezulte statutul juridic al celorlalte sedii secundare ale firmei romanesti in strainatate; in lipsa actului doveditor al inregistrarii celorlalte sedii secundare in strainatate, declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca sediul secundar respectiv nu este persoana juridica straina;
    e) contracte sau alte intelegeri externe semnate bilateral;
    f) declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind totalitatea conturilor detinute de acesta in strainatate;
    g) orice acte sau documente justificative ale operatiunii sau stipulate de alte prevederi legale ori solicitate in mod expres de Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare ulterior depunerii ori remiterii documentatiei.
    (3) In termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare va remite solicitantului autorizatia sau va comunica in scris respingerea autorizarii operatiunii respective, cu mentionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererii.
------------
    *) Documentele vor fi prezentate in original sau in copie, dupa caz.

    Art. 2
    (1) Deschiderea si/sau functionarea conturilor in strainatate pot fi autorizate pentru urmatoarele situatii si activitati desfasurate in strainatate:
    a) organizarea si functionarea de santiere de constructii-montaj si instalatii sau executarea de lucrari si prestari de servicii;
    b) infiintarea si functionarea, cu respectarea cerintelor legislatiei romane, de sucursale sau alte sedii secundare in strainatate ale rezidentilor, care nu sunt constituite ca persoane juridice in strainatate;
    c) solicitarea de garantii de catre nerezidenti, constituirea ori mentinerea de garantii de buna executie;
    d) detinerea si utilizarea de disponibilitati in valuta in strainatate, precum si operatiuni in valuta cu nerezidentii, pentru care solicitantul aduce dovezi ca operatiunile respective nu pot fi efectuate in conformitate cu prevederile legale in vigoare privitoare la efectuarea operatiunilor prin conturi deschise in Romania;
    e) operatiuni valutare de capital;
    f) litigii intre rezidenti si nerezidenti, aflate in curs de solutionare sau solutionate, precum si regularizari cu autoritatile financiare/judiciare din tarile respective.
    (2) Fac exceptie de la obligatia de obtinere a autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei pentru deschiderea conturilor in strainatate rezidentii exceptati de la obligatia de repatriere, prevazuti la art. 15 alin. (2) din regulament.
    (3) Exceptia de la obligatia de obtinere a autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei pentru deschiderea conturilor in strainatate pentru persoanele fizice rezidente prevazute la art. 15 alin. (2) lit. c) din regulament se refera la mentinerea conturilor dupa incheierea activitatii in strainatate, exclusiv functionarea acestora prin alimentari din tara si/sau exportul fizic de instrumente de plata sub forma de numerar.
    Art. 3
    (1) Autorizatia de deschidere si functionare de conturi in strainatate cuprinde conditiile de functionare a contului respectiv, obligatorii pe toata durata valabilitatii acesteia, precum si prevederi privind repatrierea, dupa caz.
    (2) Rezidentii autorizati au obligatia sa comunice Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si autorizare orice situatie de natura sa modifice prevederile autorizatiei prevazute la alin. (1) in scopul actualizarii corespunzatoare a acesteia.
    Art. 4
    (1) Autorizatiile de deschidere si functionare de conturi in strainatate vor stipula o perioada de valabilitate, perioada determinata de durata si specificul operatiunii care face obiectul deschiderii contului in strainatate.
    (2) In situatia in care se justifica prelungirea valabilitatii autorizatiei, solicitantul va depune la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau va transmite prin corespondenta, cu 30 de zile calendaristice inainte de data expirarii autorizatiei, o cerere in acest sens, insotita de documentatia corespunzatoare. Documentatia ce se depune in vederea reinnoirii autorizatiei nu va mai cuprinde documentele depuse la autorizarea precedenta si care nu au suferit modificari.
    Art. 5
    (1) Institutiile de credit nu vor efectua operatiuni in valuta in conturile in strainatate ale rezidentilor deschise fara respectarea prevederilor regulamentului, iar operatiunile in conturile autorizate in strainatate dispuse de rezidenti vor fi efectuate cu respectarea prevederilor legale si prevederilor autorizatiilor emise pentru deschiderea si functionarea conturilor respective.
    (2) In situatia in care, din analiza operatiunilor dispuse de clienti, institutiile de credit constata ca aceste operatiuni se refera la conturi deschise in strainatate de rezidenti, acestea vor solicita clientilor respectivi orice informatie si document, inclusiv autorizatia Bancii Nationale a Romaniei, pentru a se informa asupra respectarii prevederilor legale in vigoare referitoare la deschiderea si functionarea conturilor in strainatate ale rezidentilor.
    (3) In situatia constatarii nerespectarii dispozitiilor referitoare la deschiderea si functionarea conturilor in strainatate ale rezidentilor, institutiile de credit vor solicita clientilor intrarea de indata in legalitate.

    ANEXA 4.A

    Referinta solicitantului ..............................
    Nr. .......... data ...................................

                          CERERE DE AUTORIZARE
pentru deschiderea si functionarea unui cont in strainatate

    Denumirea/Numele si prenumele ........................................... .
    Sediul/Adresa: judetul ...................., localitatea ................., sectorul .........., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ...., codul postal ..........., telefon .............., fax ............. .
    Codul unic de inregistrare/Codul numeric personal ....................... .
    Nr. de inregistrare la autoritatile abilitate ........................... .
    Codul CAEN .............................................................. .
    Conturi deschise in strainatate: DA/NU
    Felul activitatii derulate prin cont ......................................
    ......................................................................... .
    Tara ......................................................................
    ......................................................................... .
    Banca din strainatate ................................................... .
    Nr. contului*) .......................................................... .
    Tipul contului*) ........................................................ .
    Valuta .................................................................. .
    Justificarea cererii de deschidere a contului*) ..........................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    Alimentarea contului se va face cu ........................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    Platile din cont reprezinta ...............................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ......................................................................... .

                                                     Numele si prenumele
                                                     Semnatura autorizata
                                                             L.S.

------------
    *) In situatia in care institutia de credit straina nu pune la dispozitie solicitantului informatiile respective inainte de deschiderea contului in strainatate, acestea vor fi comunicate Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si autorizare, in termen de 15 zile calendaristice de la data deschiderii contului.
    *) Justificarea trebuie sa contina cel putin plafonul maxim si termenul pana la care va fi deschis contul in strainatate.

    ANEXA 5

                               INSTRUCTIUNI
privind autorizarea efectuarii operatiunilor valutare intre rezidenti pe teritoriul Romaniei

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Autorizarea operatiunilor valutare efectuate intre rezidenti pe teritoriul Romaniei se realizeaza atat prin regulament, pentru categoriile de rezidenti si operatiunile prevazute la art. 8 alin. (2) din regulament, cat si prin emiterea de autorizatii de catre Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare, potrivit prevederilor cap. II "Procedura de autorizare".
    Art. 2
    Prezentele instructiuni reglementeaza conditiile de autorizare privind efectuarea operatiunilor valutare pe teritoriul Romaniei intre rezidenti, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din regulament.
    Art. 3
    (1) Rezidentii pot efectua operatiuni valutare pe teritoriul Romaniei, altele decat cele prevazute la art. 8 alin. (2) din regulament, numai in baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Cererile de autorizare trebuie sa se refere exclusiv la operatiuni punctuale. Derularea activitatilor prevazute in obiectul de activitate nu poate fi conditionata de existenta unei autorizatii emise in conditiile prezentelor instructiuni.
    (3) Autorizatiile se emit in baza aprobarii conducerii executive a Bancii Nationale a Romaniei.

    CAP. 2
    Procedura de autorizare

    Art. 4
    In vederea obtinerii autorizatiei pentru efectuarea operatiunilor valutare intre rezidenti pe teritoriul Romaniei, solicitantul va depune la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau va transmite prin corespondenta o cerere de autorizare tip, conform anexei nr. 5.A, semnata de persoane imputernicite prin actul constitutiv sa reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte ca au fost mandatate in mod expres sa reprezinte societatea in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, insotita de nota de fundamentare privind necesitatea efectuarii operatiunii valutare intre rezidenti si de urmatoarele documente*):
    a) certificatul de inregistrare emis de catre oficiul registrului comertului ori certificatul emis de catre Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii sau orice alt act de inregistrare la autoritatile abilitate, dupa caz; pentru persoane fizice: documentul de identitate;
    b) extrasul emis de oficiul registrului comertului sau de alta autoritate abilitata de lege, in urma caruia nu au mai intervenit modificari, cuprinzand cel putin urmatoarele mentiuni: denumirea firmei/entitatii, durata de functionare a persoanei juridice/entitatii, sediul social, obiectul de activitate (detaliat), identitatea actionarilor/asociatilor, componenta consiliului de administratie potrivit prevederilor actului constitutiv si actelor aditionale la acesta;
    c) autorizatia de functionare emisa de autoritatile abilitate, dupa caz;
    d) documentele care stau la baza efectuarii acestor operatiuni (contracte, conventii, protocoale, programe etc.);
    e) orice alte acte sau documente justificative ale operatiunii solicitate de Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare, ulterior depunerii ori remiterii documentatiei.
------------
    *) Documentele vor fi prezentate in original sau in copie, dupa caz.

    Art. 5
    (1) In termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare va remite solicitantului autorizatia sau va comunica in scris respingerea cererii de autorizare respective, in functie de decizia conducerii executive, cu mentionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererii.
    (2) In functie de specificul operatiunii valutare intre rezidenti, in prevederile autorizatiei se va inscrie perioada de valabilitate a acesteia.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 6
    (1) Solicitarea autorizarii efectuarii operatiunilor valutare intre rezidenti pe teritoriul Romaniei poate fi facuta fie de catre rezidentul platitor (care initiaza operatiunea valutara prin efectuarea unei plati), fie de catre rezidentul incasator.
    (2) Nu este necesara autorizarea Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si autorizare pentru rezidentii care efectueaza operatiuni valutare cu rezidentii autorizati direct prin regulament ori autorizati in mod expres de Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare pentru astfel de operatiuni si, dupa caz, prevazuti in autorizatia respectiva.
    (3) Institutiile de credit vor verifica respectarea conditiilor prevazute in autorizatia operatiunii inainte de a debita/credita contul rezidentului care efectueaza operatiuni valutare pe teritoriul Romaniei conform alin. (2).
    Art. 7
    Autorizatiile emise in baza art. 20 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prevederilor Normelor privind modul de autorizare a operatiunilor valutare pe teritoriul Romaniei - N.R.V. 6 la regulament isi pierd valabilitatea la 30 de zile de la data intrarii in vigoare a regulamentului, termen in care va fi solicitata reautorizarea in conditiile instructiunilor in vigoare. In cazul cand nu se solicita reautorizarea in termenul mentionat, autorizatiile respective isi pierd valabilitatea.

    ANEXA 5.A

    Referinta solicitantului
    Nr. .......... data ...............

                           CERERE DE AUTORIZARE
pentru operatiuni valutare efectuate intre rezidenti pe teritoriul Romaniei

    Denumirea/Numele si prenumele ............................................ .
    Sediul/Adresa: judetul ................, localitatea ......................, sectorul ............., str. .................... nr. ........., bl. .........., sc. ......, ap. ...., codul postal ............., telefon ..........., fax ............... .
    Codul unic de inregistrare/Codul numeric personal ........................ .
    Nr. de inregistrare la autoritatile abilitate ............................ .
    Justificarea cererii de efectuare a operatiunilor valutare, precizarea categoriei de activitate si a operatiunii valutare
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    .......................................................................... .
    Locul prestatiei ...........................................................
    .......................................................................... .
    Categoria de rezidenti care participa la efectuarea operatiunii valutare
    ............................................................................
    .......................................................................... .

                                                       Numele si prenumele
                                                       Semnatura autorizata
                                                               L.S.

    ANEXA 6

                               INSTRUCTIUNI
privind importul si exportul fizic de instrumente de plata sub forma de numerar

    Art. 1
    Instrumentele de plata sub forma de numerar reprezinta valuta efectiva/moneda nationala (leu), respectiv numerar sub forma bancnotelor si monedelor in circulatie.
    Art. 2
    Persoanele fizice pot introduce sau scoate in/din Romania sume in valuta efectiva, fiind obligate sa declare autoritatilor vamale romane sumele in valuta efectiva aflate asupra lor care depasesc echivalentul a 10.000 euro/persoana/calatorie.
    Art. 3
    (1) Persoanele fizice pot introduce sau scoate in/din Romania sume efective in moneda nationala (leu), fiind obligate sa declare autoritatilor vamale romane sumele in moneda nationala (leu) aflate asupra lor, care depasesc echivalentul a 1.000 euro/persoana/calatorie.
    (2) In situatia in care, prin acordurile/protocoalele incheiate, este stabilit un alt cuantum al sumelor in lei ce pot fi introduse/scoase in/din Romania, se aplica prevederile acordului/protocolului in cauza.
    (3) Pot fi introduse/scoase in/din Romania bancnote si monede, indiferent de valoarea lor nominala.
    Art. 4
    Prezentele instructiuni se aplica in mod corespunzator minorilor mentionati in pasaportul titularului, cand acestia calatoresc impreuna cu titularul pasaportului, precum si persoanelor fizice - reprezentanti sau imputerniciti legali ai persoanelor juridice sau ai altor entitati fara personalitate juridica.
    Art. 5
    Nedeclararea la autoritatile vamale a sumelor in numerar, in valuta si/sau in moneda nationala (leu), pe care persoanele fizice le au asupra lor la intrarea/iesirea in/din Romania si care depasesc limitele stabilite in prezentele instructiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 1/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 1 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 1/2004
Circulara 39 2003
privind modificarea si completarea Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 26/2001 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare
Circulara 31 2003
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare
Circulara 5 2003
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare
Circulara 37 2002
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/1999
Circulara 26 2001
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare
Circulara 33 2000
privind modificarea unor prevederi din Normele privind functionarea pietei valutare - N.R.V.1 la Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile ulterioare
Circulara 0 1999
pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 26 1999
pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 22 1999
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, modificat prin circularele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1998 si nr. 25/1998
Circulara 25 1998
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 7 1998
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Norma 1 1997
privind functionarea pietei valutare
Norma 2 1997
privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei
Norma 3 1997
privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital
Regulament 3 1997
privind efectuarea operatiunilor valutare
Norma 4 1997
privind efectuarea platilor externe pentru importurile de marfuri, executarea de lucrari si prestarile de servicii
Norma 5 1997
privind autorizarea deschiderii si functionarii conturilor in strainatate ale rezidentilor
Norma 6 1997
privind modul de autorizare a operatiunilor valutare pe teritoriul Romaniei
Norma 7 1997
privind sumele in numerar in valuta si in moneda nationala (leu) care pot fi introduse si scoase in/din Romania
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu