E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME N

NORME N.R.V.1 din 23 decembrie 1997

privind functionarea pietei valutare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 395 din 31 decembrie 1997

    I. Conditii de participare

    1. Rezidentii - persoane juridice, in vederea desfasurarii unei activitati de intermediere pe piata valutara din Romania, trebuie sa obtina autorizatia de la Banca Nationala a Romaniei.
    2. Conditiile minimale ce trebuie sa fie indeplinite, pentru participarea pe piata valutara ca intermediar autorizat, sunt urmatoarele:
    a) existenta unui capital social adecvat;
    b) existenta unei autorizatii de functionare; nu poate fi autorizata participarea pe piata valutara a intermediarilor fata de care a fost initiata procedura legala de reorganizare si lichidare judiciara;
    c) existenta unei structuri organizatorice distincte si a unui spatiu specific pentru activitatea de intermediere valutara;
    d) reglementarea prin norme proprii privind:
    - procedurile de lucru cu clientii;
    - relatia cu alti intermediari (modul de comunicare, de confirmare si de decontare a tranzactiilor);
    - competentele si limitele valorice pana la care se poate angaja fiecare arbitrajist, precum si limitele de lucru cu ceilalti intermediari autorizati;
    - penalizarile convenite in relatia cu clientii, precum si cu alti intermediari, in cazul nerespectarii termenelor de decontare a tranzactiilor;
    - sistemul de evidenta contabila a operatiunilor valutare;
    e) desemnarea personalului implicat in activitatea de schimb valutar, respectiv lista nominala a arbitrajistilor, vechimea in profesie, inclusiv vechimea in activitatea de schimb valutar, precum si nominalizarea arbitrajistului-sef;
    f) relatii de corespondent stabilite prin conturi deschise in strainatate, pentru cel putin urmatoarele 6 valute: USD, GBP, DEM, FRF, CHF, ITL;
    g) existenta unui sistem operational specific, respectiv:
    - echipament informational specific tip Reuters sau Dow Jones;
    - echipamente tehnice specifice pentru plati si comunicatii (linii telefonice interne si internationale, sistem de inregistrare a convorbirilor telefonice, telex, SWIFT, fax etc.).

    II. Principii de desfasurare a tranzactiilor pe piata valutara interbancara

    a) Principii generale
    3. Piata valutara interbancara din Romania functioneaza in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 16,00.
    4. Intermediarii autorizati sa participe pe piata valutara sunt obligati sa afiseze permanent, in timpul orelor de functionare a pietei valutare interbancare, atat la ghiseele lor de lucru cu clientii, cat si prin sisteme de difuzare a informatiei tip Reuters sau Dow Jones, cursurile de schimb informative ale leului (vanzare/cumparare), la vedere (spot) si la termen (forward), pentru cel putin urmatoarele valute:
    - dolarul american (USD);
    - marca germana (DEM);
    - francul francez (FRF);
    - lira sterlina (GBP);
    - francul elvetian (CHF);
    - lira italiana (ITL).
    Cotatia este directa si are ca baza unitatea monetara a Romaniei - leul (fara subdiviziuni).
    Cursul de schimb informativ la termen va fi cotat pentru cel putin urmatoarele scadente:
    - o luna (1M);
    - trei luni (3M);
    - sase luni (6M);
    - noua luni (9M);
    - douasprezece luni (12M).
    5. Intermediarii autorizati sa participe pe piata valutara interbancara au obligatia sa coteze, atat pentru clienti, cat si pentru ceilalti intermediari autorizati, cursuri de schimb ferme sau informative, la solicitarea acestora.
    In situatia in care cotatia ferma, suma in valuta si data valutei sunt acceptate de client sau de intermediarul autorizat, tranzactia este considerata incheiata si se executa neconditionat.
    6. Marja dintre cursurile de vanzare si cele de cumparare va fi determinata liber pe piata valutara interbancara.
    7. Cursurile cotate de banci pot fi diferite in functie de natura operatiei (operatie in cont sau cu numerar) sau de raporturile cu clientii, precum si in concordanta cu politica proprie de trezorerie.
    8. Intermediarii autorizati au obligatia de a contribui permanent la cresterea standardului profesional si a reputatiei pietei valutare interbancare din Romania.

    b) Principii in relatia intermediar - client
    9. Ordinele de vanzare/cumparare de valuta ale clientilor (rezidenti si nerezidenti - persoane fizice si juridice), titulari de conturi, se completeaza conform modelelor anexate (formularele nr. 1 si 2). Ordinele de cumparare la vedere si la termen ale persoanelor juridice rezidente si ale nerezidentilor vor fi insotite de documentatia justificativa (inclusiv formularul DPVE/formularul CDA).
    Pentru operatiunile valutare de capital documentatia aferenta ordinului de cumparare se va completa si cu autorizatia Bancii Nationale a Romaniei, dupa caz.
    Rezidentii pot participa la piata valutara interbancara cu ordine de cumparare de valuta pentru rambursarea creditelor si achitarea dobanzilor si comisioanelor aferente unui credit sau imprumut in valuta acordat de o banca rezidenta.
    Pentru sumele in valuta cumparate pe piata valutara si neutilizate in termen de 30 de zile de la data expirarii termenelor de plata, conform destinatiei initiale sau pentru alte operatiuni valutare curente, bancile vor proceda la cumpararea sumelor respective la cursul pietei din ziua efectuarii operatiunii.
    10. In situatia in care clientul nu accepta cotatia ferma a intermediarului, acesta poate opta pentru un ordin de vanzare/cumparare la curs limitat; valabilitatea in timp a unui astfel de ordin va fi indicata in mod expres de catre client.
    11. Tranzactiile incheiate se executa neconditionat de catre intermediari si se confirma clientilor prin extras de cont. Pentru tranzactiile incheiate pe baza de ordine la curs limitat, intermediarii pot percepe clientilor comisioane.
    12. Intermediarii autorizati pot accepta primirea ordinelor de cumparare/vanzare la vedere sau la termen de la clienti si prin alte modalitati de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), prin sistem computerizat, cu conditia comunicarii acelorasi elemente cuprinse in modelele anexate (formularele nr. 1 si 2) si in documentatia aferenta.
    Documentatia aferenta operatiunii (inclusiv formularul DPVE/formularul CDA) va fi inaintata bancilor in maximum 5 zile bancare.
    Acceptarea ordinelor de vanzare/cumparare in aceste conditii se va face doar pentru clientii agreati.
    13. Intermediarii autorizati si arbitrajistii acestora au obligatia de a asigura executarea cu prioritate a ordinelor clientilor in timpul orelor de functionare a pietei valutare interbancare si de a nu concura executarea ordinelor acestora cu ordinele in nume si in cont propriu.
    14. Confidentialitatea este esentiala pentru pastrarea reputatiei si cresterea eficientei pietei valutare interbancare.
    In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, intermediarii autorizati au obligatia de a pastra secretul profesional si de a nu dezvalui identitatea clientului.
    15. Intermediarii autorizati vor stabili procedurile care sa le permita verificarea indeplinirii de catre clienti a prezentelor norme si a celorlalte prevederi legale si vor inainta Bancii Nationale a Romaniei toate informatiile si orice document solicitat de catre aceasta.

    c) Principii in relatia intermediar - intermediar
    16. Conducerile executive ale intermediarilor autorizati sa opereze pe piata valutara interbancara din Romania vor controla activitatea personalului implicat in astfel de operatiuni; totodata vor raspunde pentru modul in care acest personal cunoaste si respecta prevederile prezentelor norme si ale celorlalte reglementari legale.
    17. Conducerile executive ale intermediarilor autorizati sa opereze pe piata valutara interbancara din Romania vor delimita clar autoritatea si raspunderea personalului implicat si, in acelasi timp, vor asigura ca fiecare persoana care tranzactioneaza in numele institutiei sa aiba autoritatea si pregatirea necesare sa angajeze institutia, prin fiecare tranzactie incheiata, din punct de vedere legal (inclusiv patrimonial) si profesional.
    18. Conducerile executive ale intermediarilor autorizati vor lua masuri pentru elaborarea de norme proprii prin care vor fi reglementate domeniile prevazute la pct. 2 lit. d).
    19. Conducerile executive ale intermediarilor autorizati vor lua masuri ca personalul implicat (de regula, arbitrajistii) sa nu incheie, pe baza unor intelegeri cu caracter oneros sau pentru profit personal, tranzactii la cursuri de schimb in afara pietei valutare interbancare.
    20. Conducerile executive ale intermediarilor autorizati vor lua masuri ca personalul implicat, in special arbitrajistii:
    - sa nu dezvaluie elemente aferente unor tranzactii valutare incheiate cu clienti sau cu alti intermediari;
    - sa nu se viziteze reciproc la locul de munca (sala de arbitraj) fara aprobarea expresa a conducerilor executive.
    21. Conducerile executive ale intermediarilor autorizati vor lua masuri pentru delimitarea atributiilor si departajarea activitatilor de piata valutara pe compartimente distincte, conform practicilor internationale (front office, back office, cifru si corespondenta bancara).
    22. Tranzactiile intre intermediari se incheie in nume propriu, prin confirmare intre arbitrajisti (telefonic, telex, Reuters dealing) si reconfirmari letrice si telex sau SWIFT, codificate corespunzator (letric - specimene de semnaturi, telex - chei telegrafice, SWIFT - chei SWIFT). Reconfirmarea trebuie sa includa cel putin urmatoarele elemente:
    - partenerul de tranzactie;
    - data incheierii tranzactiei;
    - data valutei;
    - valuta (valutele) tranzactionata(e);
    - sumele tranzactionate;
    - tipul tranzactiei;
    - cursul de schimb la vedere (spot) sau la termen (forward);
    - corespondentii partilor;
    - modalitatea de incheiere a tranzactiei (telefon, telex, Reuters dealing).
    23. Instructiunile de plata si decontare vor fi transmise in cel mai scurt timp, de regula in aceeasi zi. Banca Nationala a Romaniei recomanda folosirea instructiunilor standard de plata intre parteneri pentru preintampinarea aparitiei unor eventuale diferente sau erori in decontarea sumelor tranzactionate.
    24. La primire, documentele de mai sus se verifica si, pentru eventuale diferente, partile vor lua legatura in vederea solutionarii situatiei pe cale amiabila. In caz de litigiu, partile pot recurge la instante de arbitraj preconvenite.
    Banca Nationala a Romaniei poate arbitra litigii aparute in aplicarea prevederilor prezentelor norme, dar numai dupa ce partile implicate dovedesc ca au epuizat toate posibilitatile de solutionare pe cale amiabila.
    In astfel de cazuri, partile trebuie sa recunoasca, in prealabil, in scris, principiul acceptarii neconditionate a deciziei de solutionare a litigiului, adoptata de Banca Nationala a Romaniei.
    25. Conducerile executive ale intermediarilor autorizati sa opereze pe piata valutara interbancara din Romania vor asigura asimilarea si utilizarea de catre personalul implicat si de catre arbitrajisti, in special, a expresiilor uzuale, precum si cunoasterea intelesurilor general acceptate in practica internationala, conform nomenclatorului anexat la prezentele norme.

    III. Dispozitii finale

    26. In aplicarea prevederilor legale, bancile vor raporta la Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit operatiunile de vanzare si cumparare de valuta efectuate de rezidenti si nerezidenti.
    Raportarea se va efectua zilnic intre orele 8,30 - 9,30 ale zilei curente pentru tranzactiile din ziua precedenta.
    In cazul operatiunilor de vanzare de valuta ale nerezidentilor pentru coloana "cod fiscal" se vor transmite urmatoarele mentiuni:
    - NCRT (in scopul efectuarii de operatiuni valutare curente prevazute la pct. 1.17.1 din regulament);
    - NDIR (in scopul efectuarii de operatiuni valutare de capital reprezentand investitii directe prevazute la pct. 1.17.2.1 din regulament);
    - NPORT (in scopul efectuarii de operatiuni valutare de capital reprezentand investitii de portofoliu prevazute la pct. 1.17.2.4, 1.17.2.5, 1.17.2.6, 1.17.2.10, 1.17.2.11 din regulament);
    - NIMB (in scopul efectuarii de operatiuni valutare de capital reprezentand investitii imobiliare prevazute la pct. 1.17.2.3 din regulament);
    - NALT (alte operatiuni valutare de capital).
    Bancile vor raporta letric, in primele 5 zile ale fiecarei luni, disponibilitatile in lei existente in conturile de tip A si B ale nerezidentilor, cuprinzand urmatoarele rubrici: tipul contului, denumire/nume client, sediul/adresa detinatorului contului, suma existenta in cont in ultima zi a lunii precedente.
    27. Pentru fiecare zi de intarziere in decontarea operatiunilor desfasurate pe piata valutara interbancara, partea lezata (client sau intermediar) poate pretinde compensatii materiale (atat in lei, cat si in valuta) pentru daunele produse.
    28. Tranzactiile valutare efectuate in afara orelor oficiale si, in special, in alte locuri decat cele desemnate (front office) vor fi permise numai in situatii exceptionale, cu aprobarea prealabila a conducerilor executive ale intermediarilor autorizati.
    29. Intermediarii autorizati, precum si salariatii acestora (arbitrajisti) pot infiinta asociatii profesionale avand drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea si impunerea unor reguli de conduita si etica profesionala in desfasurarea operatiunilor pe piata valutara interbancara din Romania, scop in care pot emite, cu avizul Bancii Nationale a Romaniei, coduri de conduita.

                         NOMENCLATOR

    Prezentul nomenclator cuprinde expresii uzuale si intelesul lor general acceptat; folosirea lor va duce la evitarea neintelegerilor ce ar putea aparea in timpul incheierii unei tranzactii.
    In toate cazurile, valuta/valutele tranzactionata(e) trebuie clar specificata(e).
    In anumite cazuri, evidente, unii termeni pot fi utilizati atat pentru operatiuni de fructificare de fonduri, cat si pentru operatiuni de schimb valutar.

    Operatiuni la vedere (spot)
    O operatiune de vanzare/cumparare valute cu decontare dupa doua zile de la data incheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit intre parti (curs spot). In cazul in care ziua de decontare este o zi nelucratoare, decontarea are loc in urmatoarea zi lucratoare. (Fac exceptie cazurile in care intre parti exista alte conventii.)

    Operatiuni la termen (forward)
    O operatiune de vanzare/cumparare valute cu decontare dupa mai mult de doua zile de la data incheierii tranzactiei la cursul de schimb stabilit intre parti (curs forward). In cazul in care ziua de decontare este o zi nelucratoare, decontarea are loc in urmatoarea zi lucratoare. (Fac exceptie cazurile in care intre parti exista alte conventii.)

    Operatiuni swap
    O operatiune de cumparare si vanzare simultana a aceleiasi sume in valuta cu decontarea la doua date de valuta diferite (de regula spot si forward) la cursuri de schimb stabilite (spot si forward) la data tranzactiei.

    Data tranzactiei
    Data la care se incheie tranzactia.

    Data valutei (value date)
    Data la care se face decontarea tranzactiei:
    - value today (same day value) - data valutei este aceeasi cu data tranzactiei;
    - value tomorrow - data valutei este ziua lucratoare urmatoare fata de data tranzactiei;
    - spot - data valutei este doua zile lucratoare de la data tranzactiei;
    - forward - orice data a valutei ulterioara decontarii spot.

    Pozitie deschisa
    Diferenta dintre totalul tranzactiilor la vedere si totalul tranzactiilor la termen efectuate intr-o valuta sau dintre totalul activelor si pasivelor in valuta pentru care se asuma un risc valutar.

    Pozitie inchisa
    Cumparari si vanzari intr-o valuta sau active si pasive valutare care se echilibreaza pe total, negenerand o pozitie deschisa.

    Cotatie ferma (firm quotation)
    Cotarea unui pret ferm care angajeaza banca. Este recomandata adaugarea unor restrictii de timp sau de suma ("ferm pentru un minut" sau "ferm pentru un milion").

    Cotatie orientativa (for info only)
    Cotatii care nu sunt ferme, datorita imposibilitatii de a tranzactiona din anumite motive (depasirea limitei de expunere etc.).

    Cotatie directa
    O cotatie este directa atunci cand moneda nationala este exprimata in functie de o unitate monetara a altei valute, numita de baza (ex. USD/DEM, USD valuta de baza).

    Cotatie indirecta
    O cotatie este indirecta cand o valuta este exprimata in functie de o unitate monetara nationala, numita de baza (ex. GBP/USD, GBP valuta de baza).

    Ordin la curs limitat
    Ordin ce trebuie executat pana la cursul limita indicat de client.
    Intelesul termenului limitat este "vindeti cu cel putin" in cazul unui ordin de vanzare si "cumparati cu cel mult" in cazul unui ordin de cumparare. Ordinele trebuie sa specifice perioada pentru care sunt valabile (numarul de zile).

    Punct (pip)
    Ultima cifra a unei cotatii.

    FORMULARUL NR. 1
 ________________________________  ___________________________________________
|Denumire/Nume client ...........||ACCEPTAT/RESPINS (motivul ................ |
|................................||..........................................)|
|Adresa/Sediul ..................||la CURSUL COTAT FERM si acceptat de client |
|Tel./telex .....................||de ................ lei/.................. |
|Persoane de contact ............||sau la CURSUL LIMITAT solicitat de client  |
|Nr. din Registrul comertului ...||de ............... lei/................... |
|Cod fiscal .....................||EXECUTAT LA CURSUL de ....... lei/........ |
|             _                  ||                                           |
|Nerezident* |_|                 ||Semnatura autorizata   Semnatura clientului|
|                                ||      L.S.                    L.S.         |
|________________________________||                                           |
                                  |Se completeaza de intermediar la sediul    |
                                  |acestuia in prezenta clientului.           |
                                  |___________________________________________|

                               _              _
    ORDIN DE CUMPARARE VALUTA |_| LA VEDERE /|_| LA TERMEN
    valabil pana la data de .......................
    Catre .........................................

    CUMPARATI suma de ........... /............. cu data valutei de ..........
                        (cifre)       (litere)
    Echivalentul in lei il veti recupera din contul nostru de disponibil nr.
.......... deschis la ........................................................
    Suma in valuta cumparata o veti vira cu aceeasi data de valuta (sus-mentionata) in contul nostru nr. .................................. deschis la .................................................
    1. Anexam urmatoarele documente care probeaza natura operatiunii valutare:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    2. Scopul cumpararii de valuta este:
     _
    |_| operatiune valutara curenta;
    |_| operatiune valutara de capital, reprezentand:
    |_| investitie directa;
    |_| investitie de portofoliu;
    |_| investitie imobiliara;
    |_| alte operatiuni valutare de capital.

    3. Declaram ca suntem de acord ca sumele in valuta cumparate in baza prezentului ordin si neutilizate in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de plata conform destinatiei initiale sau pentru alte operatiuni valutare curente sa fie cumparate de banca prin care se executa prezentul ordin.

    .....................               ........................
      Data intocmirii                     Semnatura autorizata
                                                 L.S.

    Observatii:
    1. Se marcheaza casutele, dupa caz.
    2. Punctul 2 se completeaza numai de catre rezidenti, persoane juridice.
    3. Punctul 1 si 2 nu se completeaza de catre persoanele fizice rezidente.
    4. Prevederile pct. 3 nu se aplica persoanelor fizice rezidente si nerezidentilor.
------------
    * Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 1.2 din regulament.

    FORMULARUL NR. 2

 ________________________________  ___________________________________________
|Denumire/Nume client ...........||ACCEPTAT/RESPINS (motivul ................ |
|................................||..........................................)|
|Adresa/Sediul ..................||la CURSUL COTAT FERM si acceptat de client |
|Tel./telex .....................||de ................ lei/.................. |
|Persoane de contact ............||sau la CURSUL LIMITAT solicitat de client  |
|Nr. din Registrul comertului ...||de ............... lei/................... |
|Cod fiscal .....................||EXECUTAT LA CURSUL de ....... lei/........ |
|             _                  ||                                           |
|Nerezident* |_|                 ||Semnatura autorizata   Semnatura clientului|
|                                ||      L.S.                    L.S.         |
|________________________________||                                           |
                                  |Se completeaza de intermediar la sediul    |
                                  |acestuia in prezenta clientului.           |
                                  |___________________________________________|
                             _               _
    ORDIN DE VANZARE VALUTA |_| LA VEDERE / |_| LA TERMEN
    valabil pana la data de .......................
    Catre .........................................

    VINDETI suma de .........../................ cu data valutei de ..........
                     (cifre)         (litere)
    din contul nostru valutar nr. .................. deschis la ......................................
    Contravaloarea in lei se va vira cu aceeasi data a valutei in contul nostru in lei nr. .................................. deschis la .................................................
    1. Scopul schimbului valutar este:
     _
    |_| operatiune valutara curenta;
    |_| operatiune valutara de capital, reprezentand:
    |_| investitie directa;
    |_| investitie de portofoliu;
    |_| investitie imobiliara;
    |_| alte operatiuni valutare de capital.

       ......................            ..........................
           Data intocmirii                  Semnatura autorizata
                                                    L.S.
    Observatii:
    1. Se marcheaza casutele dupa caz.
    2. Punctul 1 se completeaza numai de catre nerezidenti.
             
    * Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 1.2 din regulament.SmartCity5

COMENTARII la Norma 1/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 1 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 1/1997
Regulament 1 2004
privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 31 2003
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare
Circulara 5 2003
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare
Circulara 33 2000
privind modificarea unor prevederi din Normele privind functionarea pietei valutare - N.R.V.1 la Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile ulterioare
Circulara 26 1999
pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 25 1998
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 7 1998
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Regulament 3 1997
privind efectuarea operatiunilor valutare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu