E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 6 din actul Circulara 37 2002 modifica Circulara 22 1999
Articolul 1 din actul Circulara 37 2002 modifica articolul 1 din actul Regulament 3 1997
Articolul 1 din actul Circulara 37 2002 modifica articolul 5 din actul Regulament 3 1997
Articolul 1 din actul Circulara 37 2002 modifica articolul 9 din actul Regulament 3 1997
Articolul 1 din actul Circulara 37 2002 abrogă articolul 10 din actul Regulament 3 1997
Articolul 1 din actul Circulara 37 2002 modifica articolul 11 din actul Regulament 3 1997
Articolul 1 din actul Circulara 37 2002 adauga dupa articolul 25 din actul Regulament 3 1997
Articolul 3 din actul Circulara 37 2002 modifica Regulament 3 1997
Articolul 3 din actul Circulara 37 2002 modifica Norma 7 1997
Articolul 4 din actul Circulara 37 2002 modifica Regulament 3 1997
Articolul 4 din actul Circulara 37 2002 modifica Norma 2 1997
Articolul 5 din actul Circulara 37 2002 modifica Regulament 3 1997
Articolul 5 din actul Circulara 37 2002 modifica Norma 3 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 37 din 17 septembrie 2002

pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/1999

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 700 din 25 septembrie 2002


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 11 si 12 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si angajamentele asumate prin Documentul de pozitie al Romaniei pentru Capitolul 4 - Libera circulatie a capitalurilor, deschis in cadrul negocierilor pentru aderare la Uniunea Europeana,
    in temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.

    Art. 1
    Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Litera a) a punctului 1.17.1 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "a) tranzactii de comert international cu bunuri si servicii si alte asemenea tranzactii care presupun o contraprestatie imediata, inclusiv operatiunile efectuate in scopul acoperirii riscurilor de pret valutar etc. rezultate din tranzactiile de comert international;"
    2. Literele e), f) si g) ale alineatului 2 al articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "e) credite si imprumuturi financiare, pe termen scurt, acordate de nerezidenti rezidentilor, prevazute la pct. 1.17.2.8 lit. a), mai putin operatiunile de leasing financiar pe termen scurt;
    f) garantii acordate de rezidenti nerezidentilor, prevazute la pct. 1.17.2.9 lit. b), in cazul in care operatiunea de baza aferenta garantiei are loc intre doi nerezidenti;
    g) operatiuni in conturi curente si de depozit deschise de rezidenti in strainatate, prevazute la pct. 1.17.2.10 lit. b)2 si la pct. 1.17.2.11 lit. b)2;"
    3. Litera d) a articolului 5^1 va avea urmatorul cuprins:
    "d) credite si imprumuturi financiare pe termen scurt, prevazute la pct. 1.17.2.8."
    4. La articolul 9 alineatul 2 - Conturi tip A, la litera b) de la rubrica "incasari din" si la litera a) de la rubrica "plati pentru" se va utiliza urmatoarea formulare: "operatiuni valutare curente cu rezidenti".
    5. Articolul 10 se abroga.
    6. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Sumele in lei detinute de nerezidenti in conturile tip A si B pot fi convertite in valuta prin intermediul pietei valutare."
    7. Dupa articolul 25 se introduce articolul 25^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 25^1
    Toate prevederile referitoare la banci se aplica in mod corespunzator caselor centrale ale cooperativelor de credit, in limita obiectului de activitate autorizat."
    Art. 2
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei circulare nu mai sunt supuse autorizarii urmatoarele operatiuni de capital:
    - Credite si imprumuturi financiare pe termen mediu si lung acordate de rezidenti nerezidentilor - pct. 1.17.2.8 lit. b) din regulament.
    Art. 3
    In textul intregului Regulament al Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 si in cadrul normelor date in aplicarea acestuia, titlul "Norme privind sumele in numerar in valuta si in moneda nationala (leu) care pot fi introduse si scoase in/din Romania - N.R.V.7" se va inlocui cu titlul "Norme privind importul si exportul fizic de instrumente de plata sub forma de numerar - N.R.V.7", iar denumirile "Banca Nationala a Romaniei - Directia generala politici monetare, valutare si de credit", "Directia generala politici monetare, valutare si de credit" si "Directia politici financiar bancare" se vor inlocui cu denumirea "Banca Nationala a Romaniei".
    Art. 4
    Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei - N.R.V.2 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. In textul normei, cu exceptia ultimelor doua alineate ale punctului 30, denumirea "buletin de schimb valutar" se va inlocui cu formularea "bon fiscal de schimb valutar sau buletin de schimb valutar".
    2. Punctul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "30. Pentru fiecare tranzactie se vor intocmi bonuri fiscale de schimb valutar sau buletine de schimb valutar, care trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    a) denumirea emitentului;
    b) adresa emitentului;
    c) codul statistic al punctului de schimb valutar;
    d) data emiterii;
    e) seria si numarul buletinului/bonului fiscal de schimb valutar;
    f) numele si prenumele clientului;
    g) tara clientului;
    h) actul de identitate al clientului: tip, serie, numar;
    i) rezident/nerezident;
    j) suma incasata de la client (valuta/lei);
    k) cursul de schimb;
    l) comisionul;
    m) suma platita clientului (valuta/lei);
    n) semnatura casierului;
    o) stampila punctului de schimb valutar.
Casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, avand ca obiect unic de activitate schimbul valutar, sunt obligate sa elibereze clientilor bon fiscal emis cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobata si modificata prin Legea nr. 64/2002, republicata. Pe perioada in care aparatele de marcat electronice fiscale nu functioneaza, casele de schimb valutar vor emite buletine de schimb valutar, in conditiile prevazute de prezentul regulament si de dispozitiile legale in materie. Aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate ulterior in memoria aparatelor de marcat electronice fiscale, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare pe buletinele de schimb valutar respective."
    3. Punctul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "45. Toate prevederile din prezenta norma, referitoare la banci, se vor aplica in mod corespunzator caselor centrale si cooperativelor de credit afiliate acestora, in limita obiectului de activitate autorizat."
    4. Anexa nr. 1 "Model de buletin de schimb valutar" se abroga.
    Art. 5
    Normele privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital - N.R.V.3 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    - litera a) a punctului 9 se abroga.
    Art. 6
    Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/1999 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, modificat prin circularele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1998 si nr. 25/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 449 din 15 septembrie 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "3. In scopuri statistice si de informare, persoanele juridice si fizice rezidente care incheie contracte cu nerezidenti pentru operatiuni de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung au obligatia sa notifice operatiunea respectiva la Banca Nationala a Romaniei - Directia statistica, in conformitate cu normele emise in acest sens de Banca Nationala a Romaniei."
    2. Punctul 4 se abroga.
    Art. 7
    Prezenta circulara intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                p. GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                               CRISTIAN POPASmartCity5

COMENTARII la Circulara 37/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 37 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu