E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME N

NORME N.R.V.3 din 23 decembrie 1997

privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 395 din 31 decembrie 1997
                            
    1. Operatiunile valutare de capital, definite la pct. 1.17.2 din regulament, sunt supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 5 din regulament.
    2. Documentatia necesara pentru autorizarea operatiunii este prezentata in Lista documentelor necesare obtinerii autorizatiei - anexa nr. 1.
    3. In vederea autorizarii operatiunilor valutare de capital solicitantii vor depune la Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit o cerere de autorizare insotita de documentatia corespunzatoare prevazuta in anexa nr. 1 alin. D1 - D11, astfel:
    a) In cazul investitiilor directe in strainatate ale rezidentilor, prevazute la pct. 1.17.2.1 lit. b):
    a1) - pentru rezidenti - persoane juridice - D1 - D5, D6, D8 si D11;
    a2) - pentru rezidenti - persoane fizice - D4, D5, D6, D8 si D11.
    b) In cazul investitiilor imobiliare efectuate in strainatate de catre rezidenti, prevazute la pct. 1.17.2.3 lit. b):
    b1) - pentru rezidenti - persoane juridice - D1 - D3, D5, D6, D8 si D11;
    b2) - pentru rezidenti - persoane fizice - D5, D6 si D11.
    c) In cazul operatiunilor cu valori mobiliare specifice pietei de capital, prevazute la pct. 1.17.2.4 lit. a), b) si d):
    c1) - pentru admiterea valorilor mobiliare romanesti pe piete de capital straine prevazute la lit. a) - D1 - D3, D5, D6 si D11;
    c2) - pentru admiterea valorilor mobiliare straine pe piete de capital romanesti prevazute la lit. b) - D1, D2, D5, D6, D10 si D11;
    c3) - tranzactii cu valori mobiliare in strainatate de catre rezidenti, prevazute la lit. d):
    - pentru rezidenti - persoane juridice, in cazurile prevazute la lit. d1) si d2) - D1 - D3, D5, D6, D7, D9, dupa caz, si D11;
    - pentru rezidenti - persoane fizice, in cazurile prevazute la lit. d1) si d2) - D5, D6 si D11.
    d) In cazul operatiunilor cu instrumente specifice pietei monetare prevazute la pct. 1.17.2.5 lit. a), b) si c):
    d1) - pentru admiterea de instrumente ale pietei monetare romanesti pe piete monetare straine prevazute la lit. a) - D1 - D3, D5, D6 si D11;
    d2) - pentru admiterea de instrumente ale pietei monetare straine pe piata monetara romaneasca prevazute la lit. b) - D1, D2, D5, D6 si D11;
    d3) - pentru tranzactii cu instrumente ale pietei monetare in Romania de catre nerezidenti prevazute la lit. c) - D1, D2, dupa caz D5, D11, impreuna cu o cerere cu precizari asupra operatiunii.
    e) In cazul operatiunilor cu instrumente de plasament colectiv prevazute la pct. 1.17.2.6 lit. a), b) si d):
    e1) - pentru admiterea instrumentelor de plasament colectiv romanesti pe piete financiare straine prevazute la lit. a) - D1 - D3, D5, D6 si D11;
    e2) - pentru admiterea instrumentelor de plasament straine pe piata financiara romaneasca, prevazute la lit. b) - D1, D2, D5, D6, D10 si D11;
    e3) - tranzactii cu instrumente de plasament colectiv in strainatate ale rezidentilor, prevazute la lit. d):
    - pentru rezidenti - persoane juridice, in cazurile prevazute la lit. d1) si d2) - D1 - D3, D5, D6 si D11;
    - pentru rezidenti - persoane fizice, in cazurile prevazute la lit. d1) si d2) - D5, D6 si D11.
    f) In cazul creditelor de comert international, cu termen de rambursare mai mare de un an, si al creditelor financiare si imprumuturilor, altele decat cele prevazute la pct. 1.17.1.4, inclusiv leasing financiar, cu sau fara participarea unui rezident in tranzactia respectiva, prevazute la pct. 1.17.2.7, respectiv 1.17.2.8 lit. a) si b):
    f1) - pentru cele acordate de nerezidenti rezidentilor prevazute la pct. 1.17.2.7 lit. a) si, respectiv, la pct. 1.17.2.8 lit. a):
    - pentru rezidenti - persoane juridice - D1 - D3, D5, D6, D7, D9 si D11;
    - pentru rezidenti - persoane fizice - D5, D6, D7, D9 si D11;
    f2) - pentru cele acordate de rezidenti nerezidentilor prevazute la pct. 1.17.2.7 lit. b) si, respectiv, la pct. 1.17.2.8 lit. b):
    - pentru rezidenti - persoane juridice - D1 - D3, D6, D8 si D11;
    - pentru rezidenti - persoane fizice - D6, D8 si D11.
    g) In cazul garantiilor, avalurilor si altor facilitati financiare auxiliare prevazute la pct. 1.17.2.9 lit. a) - pentru operatiuni cu termen de peste un an - lit. b) si c), cu conditia existentei autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei pentru operatiunile de baza:
    g1) - pentru rezidenti - persoane juridice - D1 - D3, D5, D6 si D11;
    g2) - pentru rezidenti - persoane fizice - D5, D6 si D11.
    h) In cazul conturilor curente, precum si al conturilor de depozit, prevazute la pct. 1.17.2.10 lit. b2) si, respectiv, 1.17.2.11 lit. a1) si b2):
    h1) - pentru cele prevazute la lit. b2) de la ambele puncte, autorizarea se emite in conformitate cu Normele privind autorizarea deschiderii si functionarii conturilor in strainatate ale rezidentilor - N.R.V.5;
    h2) - pentru conturile de depozit prevazute la pct. 1.17.2.11 lit. a1):
    - pentru nerezidenti - persoane juridice - D2, D5, D6 si D11, impreuna cu o declaratie privitoare la scopul depozitului;
    - pentru nerezidenti - persoane fizice - D5, D6 si D11, impreuna cu o declaratie privitoare la scopul depozitului.
    i) In cazul asigurarilor de viata prevazute la pct. 1.17.2.13 lit. a) - cu exceptia rezidentilor - persoane fizice, pentru asigurarile de viata incheiate pe perioada sederii in strainatate - D5, D6 si D11.
    j) In cazul transferurilor externe ale persoanelor fizice rezidente prevazute la pct. 1.17.2.14 - D5, D8 si D11.
    k) In cazul altor transferuri externe prevazute la pct. 1.17.2.15 lit. d):
    k1) - pentru rezidenti - persoane juridice - D1 - D3, D5, D6, D8 si D11;
    k2) - pentru rezidenti - persoane fizice - D5, D6, D8 si D11.
    4. Completarea formularelor prevazute in anexa nr. 3 se va face cu respectarea stricta a machetelor si a instructiunilor de completare, fara prescurtari sau initiale.
    Formularele vor fi completate in concordanta cu prevederile din angajamentele respective, cu datele din evidenta proprie a beneficiarilor sau alte documente legale referitoare la operatiunile care fac obiectul autorizarii si/sau raportarii.
    5. Urmare analizarii documentatiei depuse, Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit din Banca Nationala a Romaniei va comunica in scris solicitantului autorizarea operatiunii respective, cu mentionarea numarului alocat din Registrul datoriei private externe.
    Pentru angajamentele de natura datoriei private externe, contractate inainte de data intrarii in vigoare a regulamentului, la solicitarea rezidentilor, Banca Nationala a Romaniei - Directia generala politica monetara si valutara va lua in evidenta operatiunea si va comunica numarul alocat din Registrul datoriei private externe pentru fiecare tranzactie.
    6. Pentru situatiile in care, in cadrul unui contract ce reglementeaza un angajament extern de natura datoriei private, sunt nominalizati doi sau mai multi imprumutati (debitori), responsabila pentru efectuarea procedurilor de autorizare este persoana juridica rezidenta, desemnata ca administrator de imprumut.
    7. Contractele si alte intelegeri care includ operatiuni valutare de capital supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei devin operationale numai dupa obtinerea autorizatiei operatiunii respective.
    8. Bancile vor efectua platile in contul angajamentelor reprezentand datoria publica externa, contractata si/sau garantata de stat, precum si cele aferente datoriei private externe, numai daca in DPVE/CDA se completeaza numarul din Registrul datoriei publice externe, respectiv din Registrul datoriei private externe.
    9. Banca Nationala a Romaniei inregistreaza si urmareste datoria privata externa a Romaniei care reprezinta obligatiile pecuniare derivand din credite financiare, altele decat cele prevazute la pct. 1.17.1.4, precum si alte angajamente externe cu termene de rambursare mai mari de un an, altele decat cele de natura datoriei publice externe.
    a) In acest scop, dupa obtinerea autorizatiei, bancile si rezidentii care contracteaza angajamente de natura datoriei private externe - operatiunile prevazute la pct. 1.17.2.4 lit. a), pct. 1.17.2.4 lit. d2) pentru obligatiuni si titluri de credit romanesti, pct. 1.17.2.7 lit. a), 1.17.2.8 lit. a) - vor completa formularele 1A, 1B, 2, 2A, dupa caz, pe care le vor transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala politica monetara si valutara, ca raportari cu periodicitatea mentionata in instructiunile de completare a formularelor.
    b) In cazul conventiilor-cadru pentru deschiderea liniilor de finantare externa, dupa autorizare, bancile vor raporta la Directia generala politica monetara si valutara numai contractele ferme de credit incheiate si incadrate in aceste conventii.
    c) Persoanele juridice rezidente, care detin conturi in strainatate si care au in autorizatiile respective prevederi care permit efectuarea de plati directe in contul angajamentelor de natura datoriei publice externe si/sau datoriei private externe, vor mentiona, in mod expres, contul si banca straina prin care s-a efectuat plata, in raportarile periodice ce se transmit Bancii Nationale a Romaniei.
    10. Societatile bancare vor tine evidenta tuturor operatiunilor valutare financiare si de capital efectuate in cadrul autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei si le vor raporta la Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna anterioara, conform modelului de raportare - anexa nr. 2 la prezentele norme.
    11. Datele individuale privind angajamentele de natura datoriei private externe au caracter confidential.

    ANEXA 1
    la N.R.V.3

                      LISTA
documentelor necesare obtinerii autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei

    D1 - actul constitutiv, conform legii, documentele privind infiintarea acestuia sau documentele care atesta autorizarea activitatii in conditiile legii;
    D2 - dovada inregistrarii persoanei juridice la Oficiul Registrului comertului si la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti sau alt act de inregistrare la organele abilitate, in cazul persoanelor juridice romane; actul de inregistrare la organele abilitate din tara de origine, in cazul persoanelor juridice straine;
    D3 - hotararea adunarii generale a asociatilor ori actionarilor/consiliului de administratie al solicitantului, dupa caz, cu privire la efectuarea operatiunii valutare;
    D4 - contractul de societate si statutul societatii mixte cu sediul in strainatate la care urmeaza a se face investitia de capital, in copie si
in traducere autorizata;
    D5 - declaratia solicitantului referitoare la banca prin care urmeaza sa se efectueze operatiunea valutara si schimbul valutar;
    D6 - contractele/conventiile externe incheiate cu privire la investitii, imprumuturi, credite si depozite, prospectul de emisiune sau alte documente, dupa caz;
    D7 - documentele bancare specifice, care atesta crearea obligatiei financiare externe (extrase de cont, SWIFT, faxuri etc);
    D8 - declaratia solicitantului, referitoare la banca straina si numarul contului in care se face transferul;
    D9 - formularele model 1, 1A, 1B, 2, 2A prezentate in anexa nr. 3;
    D10 - avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din Romania;
    D11 - orice alte documente solicitate de catre Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit.

    ANEXA 2
    la N.R.V.3

    BANCA ..................
    Codul ..................
    Directia ...............

                           SITUATIA
operatiunilor valutare de capital, efectuate in luna ............... 199....

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. autorizatie
    O - Tip operatiune
    V - Valuta
    D - Data incasarii/platii
    Z - Nr. zile intarziere la incasare
    DO - Descriere operatiune

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | A|Titular|Cod   |Tara dest./ |Nr., data| O |Termen  |Suma  | V | D| Z|DO|
|crt.|  |       |fiscal|provenienta |si       |*2)|de      |in    |*4)|  |  |  |
|    |  |       |      |____________|referinta|   |incasare|valuta|   |  |  |  |
|    |  |       |      |Denumire|Cod|document |   |   *3)  |      |   |  |  |  |
|    |  |       |      |        |*1)|bancar   |   |        |      |   |  |  |  |
|____|__|_______|______|________|___|_________|___|________|______|___|__|__|__|
|  0 | 1|   2   |   3  |    4   | 5 |    6    | 7 |    8   |   9  | 10|11|12|13|
|____|__|_______|______|________|___|_________|___|________|______|___|__|__|__|

                 Director,

    Observatii:
    *1) Se va folosi codificarea conform standardului ISO-3166-93.
    *2) Se va completa codul corespunzator conform normelor metodologice privind inregistrarea si raportarea la balanta de plati emise de Banca Nationala a Romaniei.
    *3) Se stabileste, conform Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, pentru incasari dividende, cote-parti din lichidarea investitiilor externe etc.; pentru celelalte categorii (rate, dobanzi aferente creditelor externe acordate de rezidenti nerezidentilor etc.), maximum 5 zile de la termenele prevazute in contractele externe, conform Ordonantei Guvernului nr. 15/1996.
    *4) Pentru valute se vor folosi acronimele care apar in lista cursurilor pietei valutare, comunicata de Banca Nationala a Romaniei.

 ________________________________________________________________
|        TARA       |       VALUTA       | ACRONIM |     COD     |
|                   |                    | VALUTA  | TARA/VALUTA |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Austria           | Siling austriac    |   ATS   |      040    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Australia         | Dolar australian   |   AUD   |      036    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Belgia            | Franc belgian      |   BEF   |      056    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Canada            | Dolar canadian     |   CAD   |      124    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Elvetia           | Franc elvetian     |   CHF   |      756    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Germania          | Marca germana      |   DEM   |      276    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Danemarca         | Coroana daneza     |   DKK   |      208    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Egipt             | Lira egipteana     |   EGP   |      818    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Spania            | Peseta spaniola    |   ESP   |      724    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Finlanda          | Marca finlandeza   |   FIM   |      246    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Franta            | Franc francez      |   FRF   |      250    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Marea Britanie    | Lira sterlina      |   GBP   |      826    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Grecia            | Drahma greceasca   |   GRD   |      300    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Irlanda           | Lira irlandeza     |   IEP   |      372    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Italia            | Lira italiana      |   ITL   |      380    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Japonia           | Yen japonez        |   JPY   |      392    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Republica Moldova | Leu moldovenesc    |   MDL   |      498    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Olanda            | Gulden olandez     |   NLG   |      528    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Norvegia          | Coroana norvegiana |   NOK   |      578    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Portugalia        | Escudo portughez   |   PTE   |      620    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Romania           | Leu romanesc       |   ROL   |      642    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Suedia            | Coroana suedeza    |   SEK   |      752    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Rusia             | Rubla              |   RUR   |      643    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Turcia            | Lira turceasca     |   TRL   |      792    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Statele Unite     | Dolar SUA          |   USD   |      840    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
|                   | DST                |   XDR   |      752    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
|                   | ECU                |   XEU   |      954    |
|___________________|____________________|_________|_____________|

    ANEXA 3
    la N.R.V.3

 ____________________________________________________________________________
| FORMULARUL 1                                                               |
|                                                                            |
|                                   RAPORT                                   |
|              PRIVIND ANGAJAMENTELE DE NATURA DATORIEI PRIVATE              |
|                                                                            |
| Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare ............................ |
| Descrierea angajamentului extern                                           |
| Imprumutator/creditor ................................                     |
| Tara .....................................                                 |
| Data semnarii ...................................                          |
| Data intrarii in vigoare ........ Data estimativa a ultimei trageri .......|
| Numarul de referinta al bancii imprumutatoare .............................|
|                                                                            |
| Valoarea angajamentului extern .......................................     |
| Valuta de contract ...................................................     |
| Valuta de rambursare .....................................                 |
| Tipul angajamentului extern ...............................                |
|                                                                            |
| Obiectul angajamentului extern .................................           |
| Categoria beneficiarului final: ( ) regie autonoma (R.A.);                 |
|                                 ( ) societate pe actiuni (S.A.);           |
|                                 ( ) societate raspundere limitata (S.R.L.);|
|                                 ( ) persoane fizice;                       |
|                                 ( ) alti beneficiari                       |
|                                                                            |
| Sectorul economic de destinatie .........................................  |
|                                                                            |
| Se completeaza numele garantului/avalistului din partea                    |
| creditorului/beneficiarului: ............................................  |
|                                                                            |
| Data ...............             Semnatura,                                |
|                                                                            |
|                                  Numele  .......................           |
|                                  Functia .......................           |
|                                  Adresa  .......................           |
|                                  Telefon .......................           |
|                                  Fax     .......................           |
|                                                                            |
| Numele persoanei care poate fi contactata pentru informatii ulterioare:    |
|                                                                            |
|    Numele ........................      Functia .......................    |
|    Adresa ........................      Telefon .......................    |
|           ........................              .......................    |
|    Fax    ........................      Telex   .......................    |
|                                                                            |
|      ________________________________________________________              |
|     | Se completeaza de catre Banca Nationala a Romaniei     |             |
|     | Numarul si data din Registrul datorie private externe: |             |
|     |                                                        |             |
|     |  ............................................          |             |
|     |________________________________________________________|             |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
| FORMULARUL 1A                                                              |
|                                                                            |
|                           SCADENTARUL ESTIMATIV                            |
|                  AL TRAGERILOR SI AL PLATILOR DE CAPITAL                   |
|                                                                            |
| Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare ............................ |
| Descrierea angajamentului extern                                           |
| Imprumutator/creditor ................................                     |
| Tara .....................................                                 |
| Data semnarii ...................................                          |
| Data estimativa a ultimei trageri ................................         |
| Valoarea angajamentului extern ...................................         |
| Numarul de referinta al bancii imprumutatoare .............................|
| Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ......|
|                                                                            |
| 1. Trageri:                                                                |
| a) ( ) pentru toate tragerile din cadrul angajamentului exista o singura   |
|        schema de amortizare                                                |
| b) ( ) pentru fiecare tragere exista cate o schema de amortizare           |
| In cazul b) se raporteaza cate un formular 1A, 1B si 2A pentru fiecare     |
| tragere                                                                    |
|                                                                            |
| Scadentarul estimativ al tragerilor pe urmatoarele trimestre               |
| calendaristice:                                                            |
| (se vor completa datele si sumele exacte in cazul in care acestea sunt     |
| cunoscute)                                                                 |
|                                                                            |
| Anul curent    T1 ....................   T2 ....................           |
|                T3 ....................   T4 ....................           |
| Anul urmator   T1 ....................   T2 ....................           |
|                T3 ....................   T4 ....................           |
| Anul urmator   T1 ....................   T2 ....................           |
|                T3 ....................   T4 ....................           |
|                                                                            |
| Scadentarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada ramasa:          |
|                                                                            |
|             199...    ....................                                 |
|             199...    ....................                                 |
|             200...    ....................                                 |
|             200...    ....................                                 |
|             200...    ....................                                 |
|             200...    ....................                                 |
|                                                                            |
| 2. Rate de capital                                                         |
| Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si zecimale)     |
|                                                                            |
| a) Scadenta:                                                               |
| - prima rambursare:      - data: .............. - suma: ..............     |
| - a doua rambursare      - data: .............. - suma: ..............     |
| - ultima rambursare      - data: .............. - suma: ..............     |
| (pe verso se va prezenta intreg scadentarul - date si sume)                |
|                                                                            |
| b) Periodicitatea rambursarilor: ( ) lunar;                                |
|                                  ( ) trimestrial;                          |
|                                  ( ) semestrial;                           |
|                                  ( ) anual;                                |
|                                  ( ) fara periodicitate (se dau explicatii)|
| .......................................................................... |
| .......................................................................... |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
| FORMULARUL 1B                                                              |
|                                                                            |
|                           SCADENTARUL ESTIMATIV                            |
|                    AL PLATILOR DE DOBANZI SI COMISIOANE                    |
|                                                                            |
| Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare ............................ |
| Descrierea angajamentului extern                                           |
| Imprumutator/creditor ................................                     |
| Tara .....................................                                 |
| Data semnarii ...................................                          |
| Data estimativa a ultimei trageri ................................         |
| Valoarea angajamentului extern ...................................         |
| Numarul de referinta al bancii imprumutatoare .............................|
| Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ......|
|                                                                            |
| A. Tipul dobanzilor si al comisioanelor                                    |
| Dobanda (marcati cu x):                                                    |
| - fixa      ( )  - rata (%):                                               |
| - flotanta  ( )  - tipul:                                                  |
| - variabila ( )  - rata 1 (%):   interval: - prima data:   - ultima data:  |
|                  - rata 2 (%):   interval: - prima data:   - ultima data:  |
|                  - rata 3 (%):   interval: - prima data:   - ultima data:  |
| - taxa scontului - rata (%):                                               |
| Atentie! Pentru rata variabila, notiunea de interval semnifica perioada de |
| aplicabilitate a ratei respective                                          |
|                                                                            |
| Baza de calcul a dobanzii:  ( ) 360 zile/an      ( ) 365 zile/an           |
|                             ( ) 30 zile/luna     ( ) nr. exact zile/luna   |
|                                                                            |
| Comision de administrare (%): ......................                       |
| Comision de angajare (%): ..........................                       |
| Alte comisioane: ...................................                       |
|                                                                            |
| B. Scadentar                                                               |
| 1. Plati de dobanda:                                                       |
| Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si zecimale)     |
|                                                                            |
| a) Scadenta:                                                               |
| - prima plata:    - data: ..............     - suma: ..................    |
| - a doua plata:   - data: ..............     - suma: ..................    |
| - ultima plata:   - data: ..............     - suma: ..................    |
|                                                                            |
| b) Periodicitatea platilor:     ( ) lunar;                                 |
|                                 ( ) trimestrial;                           |
|                                 ( ) semestrial;                            |
|                                 ( ) anual;                                 |
|                                 ( ) fara periodicitate (se dau explicatii) |
| .......................................................................... |
| .......................................................................... |
|                                                                            |
| 2. Plati de comisioane:                                                    |
| Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si zecimale)     |
|                                                                            |
| a) Scadenta:                                                               |
| - prima plata:    - data: ..............     - suma: ..................    |
| - a doua plata:   - data: ..............     - suma: ..................    |
| - ultima plata:   - data: ..............     - suma: ..................    |
|                                                                            |
| b) Periodicitatea platilor:     ( ) lunar;                                 |
|                                 ( ) trimestrial;                           |
|                                 ( ) semestrial;                            |
|                                 ( ) anual;                                 |
|                                 ( ) fara periodicitate (se dau explicatii) |
| .......................................................................... |
| .......................................................................... |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
| FORMULARUL 2                                                               |
|                                                                            |
|              SITUATIA ANGAJAMENTULUI EXTERN LA DATA DE: ................   |
|                                                                            |
| Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare ............................ |
| Descrierea angajamentului extern                                           |
| Imprumutator/creditor ................................                     |
| Tara .....................................                                 |
| Data semnarii ...................................                          |
| Data estimativa a ultimei trageri ................................         |
| Valoarea angajamentului extern ...................................         |
| Numarul de referinta al bancii imprumutatoare ............................ |
| Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ..... |
|                                                                            |
| Datele calendaristice si sumele tranzactiilor efectuate in perioada de     |
| raportare                                                                  |
| Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si zecimale)     |
|                                                                            |
| a) Trageri/utilizari:                                                      |
|____________________________________________________________________________|
|    Data     |     Suma    |    Data    |    Suma     |   Data   |    Suma  |
|_____________|_____________|____________|_____________|__________|__________|
|_____________|_____________|____________|_____________|__________|__________|
|_____________|_____________|____________|_____________|__________|__________|
|_____________|_____________|____________|_____________|__________|__________|
|                                                                            |
| b) Plati efectuate la scadenta                                             |
|____________________________________________________________________________|
|    Rate de capital        |      Dobanzi           |       Comisioane      |
|___________________________|________________________|_______________________|
|     Data   |    Suma      | Data  | Suma | Procent |   Data    |  Suma     |
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|                                                                            |
| c) Plati aflate la scadenta si neefectuate                                 |
|____________________________________________________________________________|
|    Rate de capital        |      Dobanzi           |       Comisioane      |
|___________________________|________________________|_______________________|
|     Data   |    Suma      | Data  | Suma | Procent |   Data    |  Suma     |
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|                                                                            |
| d) Plati de arierate                                                       |
|____________________________________________________________________________|
|    Rate de capital        |      Dobanzi           |       Comisioane      |
|___________________________|________________________|_______________________|
|     Data   |    Suma      | Data  | Suma | Procent |   Data    |  Suma     |
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
| FORMULARUL 2A                                                              |
|                                                                            |
|             SITUATIA ANGAJAMENTULUI EXTERN LA DATA DE: ...............     |
| (se va utiliza in cazul in care pentru fiecare tragere exista cate o schema|
| de rambursare)                                                             |
|                                                                            |
| Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare ............................ |
| Descrierea angajamentului extern                                           |
| Imprumutator/creditor ................................                     |
| Tara .....................................                                 |
| Data semnarii ...................................                          |
| Data estimativa a ultimei trageri ................................         |
| Valoarea angajamentului extern ...................................         |
| Numarul de referinta al bancii imprumutatoare ............................ |
| Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ..... |
|                                                                            |
| Datele calendaristice si sumele tranzactiilor efectuate in perioada de     |
| raportare                                                                  |
|                                                                            |
| Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si zecimale)     |
|                                                                            |
| a) Tragere efectuata:        - in suma de:   ................              |
|                              - la data de:   ................              |
|                                                                            |
| b) Plati efectuate la scadenta                                             |
|____________________________________________________________________________|
|    Rate de capital        |      Dobanzi           |       Comisioane      |
|___________________________|________________________|_______________________|
|     Data   |    Suma      | Data  | Suma | Procent |   Data    |  Suma     |
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|                                                                            |
| c) Plati aflate la scadenta si neefectuate                                 |
|____________________________________________________________________________|
|    Rate de capital        |      Dobanzi           |       Comisioane      |
|___________________________|________________________|_______________________|
|     Data   |    Suma      | Data  | Suma | Procent |   Data    |  Suma     |
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|                                                                            |
| d) Plati de arierate                                                       |
|____________________________________________________________________________|
|    Rate de capital        |      Dobanzi           |       Comisioane      |
|___________________________|________________________|_______________________|
|     Data   |    Suma      | Data  | Suma | Procent |   Data    |  Suma     |
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|


    FORMULARUL 1: Mod de completare

    Formularul 1: "Raport privind angajamentele de natura datoriei private externe" se intocmeste si se raporteaza o singura data, impreuna cu celelalte documente necesare autorizarii, in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare: se inscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente care raporteaza angajamentul extern.
    Descrierea angajamentului extern: contine informatii generale referitoare la angajamentul extern.
    Imprumutator/creditor: se inscrie denumirea imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica acest fapt, precum si denumirea bancii conducatoare (principale).
    In cazul emiterii de obligatiuni se va mentiona denumirea bancii/institutiei financiare nerezidente - coordonator si promotor al emisiunii.
    In cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va inscrie denumirea societatii finantatoare mentionate pe titlul respectiv, care a efectuat serviciile de lansare/vanzare pe piata externa in cauza. Daca denumirea acestei societati nu este cunoscuta la momentul autorizarii, aceasta va fi comunicata la prima raportare privind derularea operatiunii.
    Tara: se va inscrie tara de resedinta a imprumutatorului/creditorului. Pentru imprumuturile cu mai multi creditori localizati in tari diferite se va inscrie cuvantul "multiple". In cazul imprumuturilor de la organisme internationale se va inscrie doar denumirea acestora.
    Data semnarii: se va inscrie data la care a fost semnat contractul de imprumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.
    Data intrarii in vigoare: se va inscrie data intrarii in vigoare a contractului de imprumut/credit comunicata de institutia creditoare.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazuta in contractul de imprumut/credit. In cazul cand aceasta nu este prevazuta in contract, se va trece data primei rambursari.
    Numarul de referinta al bancii imprumutatoare: se va inscrie numarul de referinta al contractului de imprumut/credit, dat de institutia creditoare, in cazul in care acest numar exista si este comunicat debitorului.
    Valoarea angajamentului extern: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si zecimale, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit sau valoarea nominala a titlurilor de credit.
    Valuta de contract: se va inscrie valuta in care se va acorda imprumutul/creditul, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit sau valuta in care a fost emis titlul de credit.
    Valuta de rambursare: se va inscrie valuta in care se va rambursa imprumutul/creditul, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit.
    Tipul angajamentului extern: imprumut, credit, emisiune de obligatiuni, bilet la ordin, cambie etc.
    Obiectul angajamentului extern: se va inscrie scopul pentru care a fost contractat creditul: finantarea de proiecte (investitii noi, retehnologizare, modernizare, dezvoltare); importuri; reimprumut; imprumut financiar; refinantarea/reorganizarea datoriei externe; finantarea de consultanta; finantarea de asistenta tehnica; finantarea de actiuni de pregatire a personalului; cumpararea de actiuni; majorarea capitalului propriu; leasing financiar; finantarea de reparatii; scopuri multiple; altele (finantare, credite de refinantare, credite de trezorerie, capital circulant etc.).
    Categoria beneficiarului final: se va inscrie intre paranteze semnul X in dreptul categoriei corespunzatoare a beneficiarului final, in cazul liniilor de finantare contractate de societatile bancare.
    Sectorul economic de destinatie: se va inscrie sectorul din economie caruia ii este destinat imprumutul/creditul (agricultura, industrie extractiva, industrie petroliera, industrie energetica, industrie siderurgica, industrie chimica, industrie optica, industrie constructoare de masini, industrie alimentara, industrie textila si pielarie, industria lemnului, transporturi, telecomunicatii, comert, turism si servicii recreative, industrie financiar-bancara, aparare, alte servicii, alte sectoare).
    In urma autorizarii, Banca Nationala a Romaniei va returna persoanei juridice rezidente raportoare o copie de pe Formularul 1 transmis de acesta, avand inscris numarul din Registrul datoriei private externe.

    FORMULARUL 1A: Mod de completare

    Formularul 1A: "Scadentarul estimativ al tragerilor si al platilor de capital" se intocmeste si se raporteaza impreuna cu Formularul 1, apoi ori de cate ori intervin modificari in scadentarele de trageri si/sau rambursari.
    Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare: se inscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente raportoare care raporteaza angajamentul extern.
    Imprumutator/creditor: se inscrie denumirea imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica acest fapt, precum si denumirea bancii conducatoare (principale).
    In cazul emiterii de obligatiuni se va mentiona denumirea bancii/institutiei financiare nerezidente - coordonator si promotor al emisiunii.
    In cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va inscrie denumirea societatii finantatoare mentionate pe titlul respectiv, care a efectuat serviciile de lansare/vanzare pe piata externa in cauza. Daca denumirea acestei societati nu este cunoscuta la momentul autorizarii, aceasta va fi comunicata la prima raportare privind derularea operatiunii.
    Tara: se va inscrie tara de resedinta a imprumutatorului/creditorului. Pentru imprumuturile cu mai multi creditori localizati in tari diferite se va inscrie cuvantul "multiple". In cazul imprumuturilor de la organisme internationale se va inscrie doar denumirea acestora.
    Data semnarii: se va inscrie data la care a fost semnat contractul de imprumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazuta in contractul de imprumut/credit. In cazul cand aceasta nu este prevazuta in contract, se va trece data primei rambursari.
    Valoarea angajamentului extern: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si zecimale, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit sau valoarea nominala a titlurilor de credit.
    Numarul de referinta al bancii imprumutatoare: se va inscrie numarul de referinta al contractului de imprumut/credit, dat de institutia creditoare, in cazul in care acest numar exista si este comunicat debitorului.
    Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completeaza numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1, primita in urma autorizarii angajamentului extern.
    Trageri: se va bifa una dintre variantele "a)" sau "b)".
    Scadentarul estimativ al tragerilor pe urmatoarele trimestre calendaristice: se vor inscrie valorile trimestriale totale pe anul in curs si pentru urmatorii doi ani.
    Scadentarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada ramasa: se vor inscrie valorile anuale totale pentru perioada ramasa pana la data estimativa a ultimei trageri comunicata in Formularul 1.
    Rate de capital: se va completa informatia necesara procesului de monitorizare a datoriei externe, cu sumele exacte, la nivel de unitati si zecimale, dupa cum urmeaza:
    a) Scadenta: se vor completa datele calendaristice si sumele exacte aferente primei rambursari, celei de-a doua si ultimei rambursari; pe verso se inscrie scadentarul integral.
    b) Periodicitatea rambursarilor: se va bifa una dintre variantele expuse in formular, iar in cazul lipsei periodicitatii se vor da explicatii (de ex., creditul se ramburseaza integral, intr-o singura rata, la data de ...., prin compensare cu marfuri, prin investitii conform legii etc.).

    FORMULARUL 1B: Mod de completare

    Formularul 1B: "Scadentarul estimativ al platilor de dobanzi si comisioane" se intocmeste si se raporteaza impreuna cu Formularul 1, apoi ori de cate ori intervin modificari in scadentarele dobanzilor si/sau comisioanelor, precum si in orice alte elemente referitoare la acestea.
    Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare: se inscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente care raporteaza angajamentul extern.
    Imprumutator/creditor: se inscrie denumirea imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica acest fapt, precum si denumirea bancii conducatoare (principale).
    In cazul emiterii de obligatiuni se va mentiona denumirea bancii/institutiei financiare nerezidente - coordonator si promotor al emisiunii.
    In cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va inscrie numele societatii finantatoare mentionate pe titlul respectiv, care a efectuat serviciile de lansare/vanzare pe piata externa in cauza. Daca denumirea acestei societati nu este cunoscuta la momentul autorizarii, denumirea va fi comunicata la prima raportare privind derularea operatiunii.
    Tara: se va inscrie tara de resedinta a imprumutatorului/creditorului. Pentru imprumuturile cu mai multi creditori localizati in tari diferite se va inscrie cuvantul "multiple". In cazul imprumuturilor de la organisme internationale se va inscrie doar denumirea acestora.
    Data semnarii: se va inscrie data la care a fost semnat contractul de imprumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazuta in contractul de imprumut/credit. In cazul cand aceasta nu este prevazuta in contract se va trece data primei rambursari.
    Valoarea angajamentului extern: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si zecimale, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit sau valoarea nominala a titlurilor de credit.
    Numarul de referinta al bancii imprumutatoare: se va inscrie numarul de referinta al contractului de imprumut/credit dat de institutia creditoare, in cazul in care acest numar exista si este comunicat debitorului.
    Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completeaza numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1 primita in urma autorizarii angajamentului extern.

    A. TIPUL DOBANZILOR SI AL COMISIOANELOR: se vor completa informatiile referitoare la tipul si procentul dobanzilor si al comisioanelor practicate pentru angajamentul extern raportat, astfel:
    - pentru tipul dobanzii, se va marca cu "x" tipul dobanzii aplicabile pentru angajamentul extern raportat si se vor completa apoi informatiile aferente tipului de dobanda aplicat (conform explicatiilor din mentiunea de mai jos).

    Mentiune:
    * dobanda fixa: se aplica acelasi procent de dobanda pe toata durata angajamentului extern, procent mentionat, de obicei, in cadrul angajamentului;
    * dobanda flotanta: pe durata angajamentului extern se aplica o dobanda stabilita pe pietele internationale de capital plus/minus o marja procentuala (de ex., LIBOR USD + 1%);
    * dobanda variabila: durata angajamentului extern se imparte in doua sau mai multe perioade (cel mai frecvent se utilizeaza impartirea in doua perioade - cea de gratie si cea de rambursare propriu-zisa), perioade pentru care se aplica procente de dobanda diferite (de ex., pentru perioada de gratie - 2%, iar pentru perioada de rambursare - 3%);
    * taxa scontului: reprezinta dobanda perceputa de banca la emiterea titlului de credit (bilet la ordin, cambie etc.) sau pentru incasarea inainte de scadenta.

    Baza de calcul a dobanzii: se bifeaza componentele respective existente in formula de calcul a dobanzii aplicata la angajamentul extern raportat:
    - pentru partea de comisioane se completeaza procentul in cazul comisioanelor de administrare sau de angajare, iar in cazul altor tipuri de comisioane se va inscrie atat tipul, cat si procentul.

    B. SCADENTAR
    Atat pentru platile de dobanzi, cat si pentru cele de comisioane, informatiile se vor completa astfel:
    a) Scadenta: se vor completa datele calendaristice si sumele exacte aferente primei, celei de-a doua si ultimei plati de dobanda/comision.
    b) Periodicitatea platilor: se va bifa una dintre variantele expuse in formular, iar in cazul lipsei periodicitatii se vor da explicatii.

    Nota: Informatiile referitoare la plata comisioanelor se vor transmite, atunci cand este cazul, cu stipularea tipului de comision, a procentului si a sumei respective, in rubricile indicate.

    FORMULARUL 2: Mod de completare

    Formularul 2: "Situatia angajamentului extern la data de ......" se intocmeste si se raporteaza lunar, in maximum 10 zile de la incheierea lunii de raportare.
    Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare: se inscrie denumirea completa a persoanei juridice rezidente care raporteaza angajamentul extern.
    Imprumutator/creditor: se inscrie denumirea imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica acest fapt, precum si denumirea bancii conducatoare (principale).
    In cazul emiterii de obligatiuni se va mentiona denumirea bancii/institutiei financiare nerezidente - coordonator si promotor al emisiunii.
    In cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va inscrie denumirea societatii de valori mobiliare/institutiei financiare nerezidente, care a efectuat serviciile de lansare/vanzare pe piata externa in cauza. Daca denumirea acestei societati nu este cunoscuta la momentul autorizarii, aceasta va fi comunicata la prima raportare privind derularea operatiunii.
    Tara: se va inscrie tara de resedinta a imprumutatorului/creditorului. Pentru imprumuturile cu mai multi creditori localizati in tari diferite se va inscrie cuvantul "multiple". In cazul imprumuturilor de la organisme internationale se va inscrie doar denumirea acestora.
    Data semnarii: se va inscrie data la care a fost semnat contractul de imprumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazuta in contractul de imprumut/credit. In cazul cand aceasta nu este prevazuta in contract, se va trece data primei rambursari.
    Valoarea angajamentului extern: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si zecimale, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit sau valoarea nominala a titlurilor de credit.
    Numarul de referinta al bancii imprumutatoare: se va inscrie numarul de referinta al contractului de imprumut/credit dat de institutia creditoare, in cazul in care acest numar exista si este comunicat debitorului.
    Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completeaza numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1 primita in urma autorizarii angajamentului extern.
    a) Trageri/utilizari: se completeaza data calendaristica si suma exacta pentru fiecare tragere in parte, efectuata in luna de raportare.
    b) Plati efectuate la scadenta: se completeaza data calendaristica si suma exacta pentru fiecare rata de capital, plata de dobanda sau comision, efectuata in luna de raportare.
    c) Plati aflate la scadenta si neefectuate: se completeaza data calendaristica si suma exacta scadenta in luna de raportare, pentru fiecare plata de capital, de dobanda sau comision neefectuata la scadenta.
    d) Plati de arierate: se completeaza in cazul in care una dintre platile raportate in lunile anterioare la lit. "c)" a fost efectuata in luna de raportare.

    FORMULARUL 2A: Mod de completare

    Formularul 2A: "Situatia angajamentului extern la data de ..." se intocmeste si se raporteaza lunar, in maximum 10 zile de la incheierea lunii de raportare, in cazul imprumuturilor/creditelor care au cate o schema de amortizare pentru fiecare tragere in parte.
    Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare: se inscrie denumirea completa a persoanei juridice rezidente care raporteaza angajamentul extern.
    Imprumutator/creditor: se inscrie denumirea imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica acest fapt, precum si denumirea bancii conducatoare (principale).
    In cazul emiterii de obligatiuni se va mentiona numele bancii/institutiei financiare nerezidente - coordonator si promotor al emisiunii.
    In cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va inscrie denumirea societatii de valori mobiliare/institutiei financiare nerezidente, care a efectuat serviciile de lansare/vanzare pe piata externa in cauza. Daca denumirea acestei societati nu este cunoscuta la momentul autorizarii, aceasta va fi comunicata la prima raportare privind derularea operatiunii.
    Tara: se va inscrie tara de resedinta a imprumutatorului/creditorului. Pentru imprumuturile cu mai multi creditori localizati in tari diferite se va inscrie cuvantul "multiple". In cazul imprumuturilor de la organisme internationale, se va inscrie doar denumirea acestora.
    Data semnarii: se va inscrie data la care a fost semnat contractul de imprumut/credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazuta in contractul de imprumut/credit. In cazul cand aceasta nu este prevazuta in contract, se va trece data primei rambursari.
    Valoarea angajamentului extern: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si zecimale, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit sau valoarea nominala a titlurilor de credit.
    Numarul de referinta al bancii imprumutatoare: se va inscrie numarul de referinta al contractului de imprumut/credit dat de institutia creditoare, in cazul in care acest numar exista si este comunicat debitorului.
    Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completeaza numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1 primita in urma autorizarii angajamentului extern.
    a) Tragere efectuata: se completeaza data calendaristica si suma exacta pentru tragerea la care se refera formularul de raportare.
    b) Plati efectuate la scadenta: se completeaza data calendaristica si suma exacta pentru fiecare rata de capital, plata de dobanda sau comision efectuata in luna de raportare.
    c) Plati aflate la scadenta si neefectuate: se completeaza data calendaristica si suma exacta scadenta in luna de raportare, pentru fiecare plata de capital, de dobanda sau comision neefectuata la scadenta.
    d) Plati de arierate: se completeaza in cazul in care una dintre platile raportate in lunile anterioare la lit. "c" a fost efectuata in luna de raportare.



SmartCity5

COMENTARII la Norma 3/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 3 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 3/1997
Regulament 1 2004
privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 5 2003
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare
Circulara 37 2002
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/1999
Circulara 22 1999
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, modificat prin circularele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1998 si nr. 25/1998
Circulara 7 1998
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Regulament 3 1997
privind efectuarea operatiunilor valutare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu