E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME N

NORME N.R.V.3 din 23 decembrie 1997

privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 395 din 31 decembrie 1997
                            
    1. Operatiunile valutare de capital, definite la pct. 1.17.2 din regulament, sunt supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 5 din regulament.
    2. Documentatia necesara pentru autorizarea operatiunii este prezentata in Lista documentelor necesare obtinerii autorizatiei - anexa nr. 1.
    3. In vederea autorizarii operatiunilor valutare de capital solicitantii vor depune la Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit o cerere de autorizare insotita de documentatia corespunzatoare prevazuta in anexa nr. 1 alin. D1 - D11, astfel:
    a) In cazul investitiilor directe in strainatate ale rezidentilor, prevazute la pct. 1.17.2.1 lit. b):
    a1) - pentru rezidenti - persoane juridice - D1 - D5, D6, D8 si D11;
    a2) - pentru rezidenti - persoane fizice - D4, D5, D6, D8 si D11.
    b) In cazul investitiilor imobiliare efectuate in strainatate de catre rezidenti, prevazute la pct. 1.17.2.3 lit. b):
    b1) - pentru rezidenti - persoane juridice - D1 - D3, D5, D6, D8 si D11;
    b2) - pentru rezidenti - persoane fizice - D5, D6 si D11.
    c) In cazul operatiunilor cu valori mobiliare specifice pietei de capital, prevazute la pct. 1.17.2.4 lit. a), b) si d):
    c1) - pentru admiterea valorilor mobiliare romanesti pe piete de capital straine prevazute la lit. a) - D1 - D3, D5, D6 si D11;
    c2) - pentru admiterea valorilor mobiliare straine pe piete de capital romanesti prevazute la lit. b) - D1, D2, D5, D6, D10 si D11;
    c3) - tranzactii cu valori mobiliare in strainatate de catre rezidenti, prevazute la lit. d):
    - pentru rezidenti - persoane juridice, in cazurile prevazute la lit. d1) si d2) - D1 - D3, D5, D6, D7, D9, dupa caz, si D11;
    - pentru rezidenti - persoane fizice, in cazurile prevazute la lit. d1) si d2) - D5, D6 si D11.
    d) In cazul operatiunilor cu instrumente specifice pietei monetare prevazute la pct. 1.17.2.5 lit. a), b) si c):
    d1) - pentru admiterea de instrumente ale pietei monetare romanesti pe piete monetare straine prevazute la lit. a) - D1 - D3, D5, D6 si D11;
    d2) - pentru admiterea de instrumente ale pietei monetare straine pe piata monetara romaneasca prevazute la lit. b) - D1, D2, D5, D6 si D11;
    d3) - pentru tranzactii cu instrumente ale pietei monetare in Romania de catre nerezidenti prevazute la lit. c) - D1, D2, dupa caz D5, D11, impreuna cu o cerere cu precizari asupra operatiunii.
    e) In cazul operatiunilor cu instrumente de plasament colectiv prevazute la pct. 1.17.2.6 lit. a), b) si d):
    e1) - pentru admiterea instrumentelor de plasament colectiv romanesti pe piete financiare straine prevazute la lit. a) - D1 - D3, D5, D6 si D11;
    e2) - pentru admiterea instrumentelor de plasament straine pe piata financiara romaneasca, prevazute la lit. b) - D1, D2, D5, D6, D10 si D11;
    e3) - tranzactii cu instrumente de plasament colectiv in strainatate ale rezidentilor, prevazute la lit. d):
    - pentru rezidenti - persoane juridice, in cazurile prevazute la lit. d1) si d2) - D1 - D3, D5, D6 si D11;
    - pentru rezidenti - persoane fizice, in cazurile prevazute la lit. d1) si d2) - D5, D6 si D11.
    f) In cazul creditelor de comert international, cu termen de rambursare mai mare de un an, si al creditelor financiare si imprumuturilor, altele decat cele prevazute la pct. 1.17.1.4, inclusiv leasing financiar, cu sau fara participarea unui rezident in tranzactia respectiva, prevazute la pct. 1.17.2.7, respectiv 1.17.2.8 lit. a) si b):
    f1) - pentru cele acordate de nerezidenti rezidentilor prevazute la pct. 1.17.2.7 lit. a) si, respectiv, la pct. 1.17.2.8 lit. a):
    - pentru rezidenti - persoane juridice - D1 - D3, D5, D6, D7, D9 si D11;
    - pentru rezidenti - persoane fizice - D5, D6, D7, D9 si D11;
    f2) - pentru cele acordate de rezidenti nerezidentilor prevazute la pct. 1.17.2.7 lit. b) si, respectiv, la pct. 1.17.2.8 lit. b):
    - pentru rezidenti - persoane juridice - D1 - D3, D6, D8 si D11;
    - pentru rezidenti - persoane fizice - D6, D8 si D11.
    g) In cazul garantiilor, avalurilor si altor facilitati financiare auxiliare prevazute la pct. 1.17.2.9 lit. a) - pentru operatiuni cu termen de peste un an - lit. b) si c), cu conditia existentei autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei pentru operatiunile de baza:
    g1) - pentru rezidenti - persoane juridice - D1 - D3, D5, D6 si D11;
    g2) - pentru rezidenti - persoane fizice - D5, D6 si D11.
    h) In cazul conturilor curente, precum si al conturilor de depozit, prevazute la pct. 1.17.2.10 lit. b2) si, respectiv, 1.17.2.11 lit. a1) si b2):
    h1) - pentru cele prevazute la lit. b2) de la ambele puncte, autorizarea se emite in conformitate cu Normele privind autorizarea deschiderii si functionarii conturilor in strainatate ale rezidentilor - N.R.V.5;
    h2) - pentru conturile de depozit prevazute la pct. 1.17.2.11 lit. a1):
    - pentru nerezidenti - persoane juridice - D2, D5, D6 si D11, impreuna cu o declaratie privitoare la scopul depozitului;
    - pentru nerezidenti - persoane fizice - D5, D6 si D11, impreuna cu o declaratie privitoare la scopul depozitului.
    i) In cazul asigurarilor de viata prevazute la pct. 1.17.2.13 lit. a) - cu exceptia rezidentilor - persoane fizice, pentru asigurarile de viata incheiate pe perioada sederii in strainatate - D5, D6 si D11.
    j) In cazul transferurilor externe ale persoanelor fizice rezidente prevazute la pct. 1.17.2.14 - D5, D8 si D11.
    k) In cazul altor transferuri externe prevazute la pct. 1.17.2.15 lit. d):
    k1) - pentru rezidenti - persoane juridice - D1 - D3, D5, D6, D8 si D11;
    k2) - pentru rezidenti - persoane fizice - D5, D6, D8 si D11.
    4. Completarea formularelor prevazute in anexa nr. 3 se va face cu respectarea stricta a machetelor si a instructiunilor de completare, fara prescurtari sau initiale.
    Formularele vor fi completate in concordanta cu prevederile din angajamentele respective, cu datele din evidenta proprie a beneficiarilor sau alte documente legale referitoare la operatiunile care fac obiectul autorizarii si/sau raportarii.
    5. Urmare analizarii documentatiei depuse, Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit din Banca Nationala a Romaniei va comunica in scris solicitantului autorizarea operatiunii respective, cu mentionarea numarului alocat din Registrul datoriei private externe.
    Pentru angajamentele de natura datoriei private externe, contractate inainte de data intrarii in vigoare a regulamentului, la solicitarea rezidentilor, Banca Nationala a Romaniei - Directia generala politica monetara si valutara va lua in evidenta operatiunea si va comunica numarul alocat din Registrul datoriei private externe pentru fiecare tranzactie.
    6. Pentru situatiile in care, in cadrul unui contract ce reglementeaza un angajament extern de natura datoriei private, sunt nominalizati doi sau mai multi imprumutati (debitori), responsabila pentru efectuarea procedurilor de autorizare este persoana juridica rezidenta, desemnata ca administrator de imprumut.
    7. Contractele si alte intelegeri care includ operatiuni valutare de capital supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei devin operationale numai dupa obtinerea autorizatiei operatiunii respective.
    8. Bancile vor efectua platile in contul angajamentelor reprezentand datoria publica externa, contractata si/sau garantata de stat, precum si cele aferente datoriei private externe, numai daca in DPVE/CDA se completeaza numarul din Registrul datoriei publice externe, respectiv din Registrul datoriei private externe.
    9. Banca Nationala a Romaniei inregistreaza si urmareste datoria privata externa a Romaniei care reprezinta obligatiile pecuniare derivand din credite financiare, altele decat cele prevazute la pct. 1.17.1.4, precum si alte angajamente externe cu termene de rambursare mai mari de un an, altele decat cele de natura datoriei publice externe.
    a) In acest scop, dupa obtinerea autorizatiei, bancile si rezidentii care contracteaza angajamente de natura datoriei private externe - operatiunile prevazute la pct. 1.17.2.4 lit. a), pct. 1.17.2.4 lit. d2) pentru obligatiuni si titluri de credit romanesti, pct. 1.17.2.7 lit. a), 1.17.2.8 lit. a) - vor completa formularele 1A, 1B, 2, 2A, dupa caz, pe care le vor transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala politica monetara si valutara, ca raportari cu periodicitatea mentionata in instructiunile de completare a formularelor.
    b) In cazul conventiilor-cadru pentru deschiderea liniilor de finantare externa, dupa autorizare, bancile vor raporta la Directia generala politica monetara si valutara numai contractele ferme de credit incheiate si incadrate in aceste conventii.
    c) Persoanele juridice rezidente, care detin conturi in strainatate si care au in autorizatiile respective prevederi care permit efectuarea de plati directe in contul angajamentelor de natura datoriei publice externe si/sau datoriei private externe, vor mentiona, in mod expres, contul si banca straina prin care s-a efectuat plata, in raportarile periodice ce se transmit Bancii Nationale a Romaniei.
    10. Societatile bancare vor tine evidenta tuturor operatiunilor valutare financiare si de capital efectuate in cadrul autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei si le vor raporta la Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna anterioara, conform modelului de raportare - anexa nr. 2 la prezentele norme.
    11. Datele individuale privind angajamentele de natura datoriei private externe au caracter confidential.

    ANEXA 1
    la N.R.V.3

                      LISTA
documentelor necesare obtinerii autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei

    D1 - actul constitutiv, conform legii, documentele privind infiintarea acestuia sau documentele care atesta autorizarea activitatii in conditiile legii;
    D2 - dovada inregistrarii persoanei juridice la Oficiul Registrului comertului si la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti sau alt act de inregistrare la organele abilitate, in cazul persoanelor juridice romane; actul de inregistrare la organele abilitate din tara de origine, in cazul persoanelor juridice straine;
    D3 - hotararea adunarii generale a asociatilor ori actionarilor/consiliului de administratie al solicitantului, dupa caz, cu privire la efectuarea operatiunii valutare;
    D4 - contractul de societate si statutul societatii mixte cu sediul in strainatate la care urmeaza a se face investitia de capital, in copie si
in traducere autorizata;
    D5 - declaratia solicitantului referitoare la banca prin care urmeaza sa se efectueze operatiunea valutara si schimbul valutar;
    D6 - contractele/conventiile externe incheiate cu privire la investitii, imprumuturi, credite si depozite, prospectul de emisiune sau alte documente, dupa caz;
    D7 - documentele bancare specifice, care atesta crearea obligatiei financiare externe (extrase de cont, SWIFT, faxuri etc);
    D8 - declaratia solicitantului, referitoare la banca straina si numarul contului in care se face transferul;
    D9 - formularele model 1, 1A, 1B, 2, 2A prezentate in anexa nr. 3;
    D10 - avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din Romania;
    D11 - orice alte documente solicitate de catre Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit.

    ANEXA 2
    la N.R.V.3

    BANCA ..................
    Codul ..................
    Directia ...............

                           SITUATIA
operatiunilor valutare de capital, efectuate in luna ............... 199....

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. autorizatie
    O - Tip operatiune
    V - Valuta
    D - Data incasarii/platii
    Z - Nr. zile intarziere la incasare
    DO - Descriere operatiune

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | A|Titular|Cod   |Tara dest./ |Nr., data| O |Termen  |Suma  | V | D| Z|DO|
|crt.|  |       |fiscal|provenienta |si       |*2)|de      |in    |*4)|  |  |  |
|    |  |       |      |____________|referinta|   |incasare|valuta|   |  |  |  |
|    |  |       |      |Denumire|Cod|document |   |   *3)  |      |   |  |  |  |
|    |  |       |      |        |*1)|bancar   |   |        |      |   |  |  |  |
|____|__|_______|______|________|___|_________|___|________|______|___|__|__|__|
|  0 | 1|   2   |   3  |    4   | 5 |    6    | 7 |    8   |   9  | 10|11|12|13|
|____|__|_______|______|________|___|_________|___|________|______|___|__|__|__|

                 Director,

    Observatii:
    *1) Se va folosi codificarea conform standardului ISO-3166-93.
    *2) Se va completa codul corespunzator conform normelor metodologice privind inregistrarea si raportarea la balanta de plati emise de Banca Nationala a Romaniei.
    *3) Se stabileste, conform Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, pentru incasari dividende, cote-parti din lichidarea investitiilor externe etc.; pentru celelalte categorii (rate, dobanzi aferente creditelor externe acordate de rezidenti nerezidentilor etc.), maximum 5 zile de la termenele prevazute in contractele externe, conform Ordonantei Guvernului nr. 15/1996.
    *4) Pentru valute se vor folosi acronimele care apar in lista cursurilor pietei valutare, comunicata de Banca Nationala a Romaniei.

 ________________________________________________________________
|        TARA       |       VALUTA       | ACRONIM |     COD     |
|                   |                    | VALUTA  | TARA/VALUTA |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Austria           | Siling austriac    |   ATS   |      040    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Australia         | Dolar australian   |   AUD   |      036    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Belgia            | Franc belgian      |   BEF   |      056    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Canada            | Dolar canadian     |   CAD   |      124    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Elvetia           | Franc elvetian     |   CHF   |      756    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Germania          | Marca germana      |   DEM   |      276    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Danemarca         | Coroana daneza     |   DKK   |      208    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Egipt             | Lira egipteana     |   EGP   |      818    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Spania            | Peseta spaniola    |   ESP   |      724    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Finlanda          | Marca finlandeza   |   FIM   |      246    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Franta            | Franc francez      |   FRF   |      250    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Marea Britanie    | Lira sterlina      |   GBP   |      826    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Grecia            | Drahma greceasca   |   GRD   |      300    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Irlanda           | Lira irlandeza     |   IEP   |      372    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Italia            | Lira italiana      |   ITL   |      380    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Japonia           | Yen japonez        |   JPY   |      392    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Republica Moldova | Leu moldovenesc    |   MDL   |      498    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Olanda            | Gulden olandez     |   NLG   |      528    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Norvegia          | Coroana norvegiana |   NOK   |      578    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Portugalia        | Escudo portughez   |   PTE   |      620    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Romania           | Leu romanesc       |   ROL   |      642    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Suedia            | Coroana suedeza    |   SEK   |      752    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Rusia             | Rubla              |   RUR   |      643    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Turcia            | Lira turceasca     |   TRL   |      792    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Statele Unite     | Dolar SUA          |   USD   |      840    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
|                   | DST                |   XDR   |      752    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
|                   | ECU                |   XEU   |      954    |
|___________________|____________________|_________|_____________|

    ANEXA 3
    la N.R.V.3

 ____________________________________________________________________________
| FORMULARUL 1                                                               |
|                                                                            |
|                                   RAPORT                                   |
|              PRIVIND ANGAJAMENTELE DE NATURA DATORIEI PRIVATE              |
|                                                                            |
| Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare ............................ |
| Descrierea angajamentului extern                                           |
| Imprumutator/creditor ................................                     |
| Tara .....................................                                 |
| Data semnarii ...................................                          |
| Data intrarii in vigoare ........ Data estimativa a ultimei trageri .......|
| Numarul de referinta al bancii imprumutatoare .............................|
|                                                                            |
| Valoarea angajamentului extern .......................................     |
| Valuta de contract ...................................................     |
| Valuta de rambursare .....................................                 |
| Tipul angajamentului extern ...............................                |
|                                                                            |
| Obiectul angajamentului extern .................................           |
| Categoria beneficiarului final: ( ) regie autonoma (R.A.);                 |
|                                 ( ) societate pe actiuni (S.A.);           |
|                                 ( ) societate raspundere limitata (S.R.L.);|
|                                 ( ) persoane fizice;                       |
|                                 ( ) alti beneficiari                       |
|                                                                            |
| Sectorul economic de destinatie .........................................  |
|                                                                            |
| Se completeaza numele garantului/avalistului din partea                    |
| creditorului/beneficiarului: ............................................  |
|                                                                            |
| Data ...............             Semnatura,                                |
|                                                                            |
|                                  Numele  .......................           |
|                                  Functia .......................           |
|                                  Adresa  .......................           |
|                                  Telefon .......................           |
|                                  Fax     .......................           |
|                                                                            |
| Numele persoanei care poate fi contactata pentru informatii ulterioare:    |
|                                                                            |
|    Numele ........................      Functia .......................    |
|    Adresa ........................      Telefon .......................    |
|           ........................              .......................    |
|    Fax    ........................      Telex   .......................    |
|                                                                            |
|      ________________________________________________________              |
|     | Se completeaza de catre Banca Nationala a Romaniei     |             |
|     | Numarul si data din Registrul datorie private externe: |             |
|     |                                                        |             |
|     |  ............................................          |             |
|     |________________________________________________________|             |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
| FORMULARUL 1A                                                              |
|                                                                            |
|                           SCADENTARUL ESTIMATIV                            |
|                  AL TRAGERILOR SI AL PLATILOR DE CAPITAL                   |
|                                                                            |
| Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare ............................ |
| Descrierea angajamentului extern                                           |
| Imprumutator/creditor ................................                     |
| Tara .....................................                                 |
| Data semnarii ...................................                          |
| Data estimativa a ultimei trageri ................................         |
| Valoarea angajamentului extern ...................................         |
| Numarul de referinta al bancii imprumutatoare .............................|
| Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ......|
|                                                                            |
| 1. Trageri:                                                                |
| a) ( ) pentru toate tragerile din cadrul angajamentului exista o singura   |
|        schema de amortizare                                                |
| b) ( ) pentru fiecare tragere exista cate o schema de amortizare           |
| In cazul b) se raporteaza cate un formular 1A, 1B si 2A pentru fiecare     |
| tragere                                                                    |
|                                                                            |
| Scadentarul estimativ al tragerilor pe urmatoarele trimestre               |
| calendaristice:                                                            |
| (se vor completa datele si sumele exacte in cazul in care acestea sunt     |
| cunoscute)                                                                 |
|                                                                            |
| Anul curent    T1 ....................   T2 ....................           |
|                T3 ....................   T4 ....................           |
| Anul urmator   T1 ....................   T2 ....................           |
|                T3 ....................   T4 ....................           |
| Anul urmator   T1 ....................   T2 ....................           |
|                T3 ....................   T4 ....................           |
|                                                                            |
| Scadentarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada ramasa:          |
|                                                                            |
|             199...    ....................                                 |
|             199...    ....................                                 |
|             200...    ....................                                 |
|             200...    ....................                                 |
|             200...    ....................                                 |
|             200...    ....................                                 |
|                                                                            |
| 2. Rate de capital                                                         |
| Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si zecimale)     |
|                                                                            |
| a) Scadenta:                                                               |
| - prima rambursare:      - data: .............. - suma: ..............     |
| - a doua rambursare      - data: .............. - suma: ..............     |
| - ultima rambursare      - data: .............. - suma: ..............     |
| (pe verso se va prezenta intreg scadentarul - date si sume)                |
|                                                                            |
| b) Periodicitatea rambursarilor: ( ) lunar;                                |
|                                  ( ) trimestrial;                          |
|                                  ( ) semestrial;                           |
|                                  ( ) anual;                                |
|                                  ( ) fara periodicitate (se dau explicatii)|
| .......................................................................... |
| .......................................................................... |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
| FORMULARUL 1B                                                              |
|                                                                            |
|                           SCADENTARUL ESTIMATIV                            |
|                    AL PLATILOR DE DOBANZI SI COMISIOANE                    |
|                                                                            |
| Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare ............................ |
| Descrierea angajamentului extern                                           |
| Imprumutator/creditor ................................                     |
| Tara .....................................                                 |
| Data semnarii ...................................                          |
| Data estimativa a ultimei trageri ................................         |
| Valoarea angajamentului extern ...................................         |
| Numarul de referinta al bancii imprumutatoare .............................|
| Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ......|
|                                                                            |
| A. Tipul dobanzilor si al comisioanelor                                    |
| Dobanda (marcati cu x):                                                    |
| - fixa      ( )  - rata (%):                                               |
| - flotanta  ( )  - tipul:                                                  |
| - variabila ( )  - rata 1 (%):   interval: - prima data:   - ultima data:  |
|                  - rata 2 (%):   interval: - prima data:   - ultima data:  |
|                  - rata 3 (%):   interval: - prima data:   - ultima data:  |
| - taxa scontului - rata (%):                                               |
| Atentie! Pentru rata variabila, notiunea de interval semnifica perioada de |
| aplicabilitate a ratei respective                                          |
|                                                                            |
| Baza de calcul a dobanzii:  ( ) 360 zile/an      ( ) 365 zile/an           |
|                             ( ) 30 zile/luna     ( ) nr. exact zile/luna   |
|                                                                            |
| Comision de administrare (%): ......................                       |
| Comision de angajare (%): ..........................                       |
| Alte comisioane: ...................................                       |
|                                                                            |
| B. Scadentar                                                               |
| 1. Plati de dobanda:                                                       |
| Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si zecimale)     |
|                                                                            |
| a) Scadenta:                                                               |
| - prima plata:    - data: ..............     - suma: ..................    |
| - a doua plata:   - data: ..............     - suma: ..................    |
| - ultima plata:   - data: ..............     - suma: ..................    |
|                                                                            |
| b) Periodicitatea platilor:     ( ) lunar;                                 |
|                                 ( ) trimestrial;                           |
|                                 ( ) semestrial;                            |
|                                 ( ) anual;                                 |
|                                 ( ) fara periodicitate (se dau explicatii) |
| .......................................................................... |
| .......................................................................... |
|                                                                            |
| 2. Plati de comisioane:                                                    |
| Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si zecimale)     |
|                                                                            |
| a) Scadenta:                                                               |
| - prima plata:    - data: ..............     - suma: ..................    |
| - a doua plata:   - data: ..............     - suma: ..................    |
| - ultima plata:   - data: ..............     - suma: ..................    |
|                                                                            |
| b) Periodicitatea platilor:     ( ) lunar;                                 |
|                                 ( ) trimestrial;                           |
|                                 ( ) semestrial;                            |
|                                 ( ) anual;                                 |
|                                 ( ) fara periodicitate (se dau explicatii) |
| .......................................................................... |
| .......................................................................... |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
| FORMULARUL 2                                                               |
|                                                                            |
|              SITUATIA ANGAJAMENTULUI EXTERN LA DATA DE: ................   |
|                                                                            |
| Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare ............................ |
| Descrierea angajamentului extern                                           |
| Imprumutator/creditor ................................                     |
| Tara .....................................                                 |
| Data semnarii ...................................                          |
| Data estimativa a ultimei trageri ................................         |
| Valoarea angajamentului extern ...................................         |
| Numarul de referinta al bancii imprumutatoare ............................ |
| Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ..... |
|                                                                            |
| Datele calendaristice si sumele tranzactiilor efectuate in perioada de     |
| raportare                                                                  |
| Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si zecimale)     |
|                                                                            |
| a) Trageri/utilizari:                                                      |
|____________________________________________________________________________|
|    Data     |     Suma    |    Data    |    Suma     |   Data   |    Suma  |
|_____________|_____________|____________|_____________|__________|__________|
|_____________|_____________|____________|_____________|__________|__________|
|_____________|_____________|____________|_____________|__________|__________|
|_____________|_____________|____________|_____________|__________|__________|
|                                                                            |
| b) Plati efectuate la scadenta                                             |
|____________________________________________________________________________|
|    Rate de capital        |      Dobanzi           |       Comisioane      |
|___________________________|________________________|_______________________|
|     Data   |    Suma      | Data  | Suma | Procent |   Data    |  Suma     |
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|                                                                            |
| c) Plati aflate la scadenta si neefectuate                                 |
|____________________________________________________________________________|
|    Rate de capital        |      Dobanzi           |       Comisioane      |
|___________________________|________________________|_______________________|
|     Data   |    Suma      | Data  | Suma | Procent |   Data    |  Suma     |
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|                                                                            |
| d) Plati de arierate                                                       |
|____________________________________________________________________________|
|    Rate de capital        |      Dobanzi           |       Comisioane      |
|___________________________|________________________|_______________________|
|     Data   |    Suma      | Data  | Suma | Procent |   Data    |  Suma     |
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
| FORMULARUL 2A                                                              |
|                                                                            |
|             SITUATIA ANGAJAMENTULUI EXTERN LA DATA DE: ...............     |
| (se va utiliza in cazul in care pentru fiecare tragere exista cate o schema|
| de rambursare)                                                             |
|                                                                            |
| Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare ............................ |
| Descrierea angajamentului extern                                           |
| Imprumutator/creditor ................................                     |
| Tara .....................................                                 |
| Data semnarii ...................................                          |
| Data estimativa a ultimei trageri ................................         |
| Valoarea angajamentului extern ...................................         |
| Numarul de referinta al bancii imprumutatoare ............................ |
| Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ..... |
|                                                                            |
| Datele calendaristice si sumele tranzactiilor efectuate in perioada de     |
| raportare                                                                  |
|                                                                            |
| Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si zecimale)     |
|                                                                            |
| a) Tragere efectuata:        - in suma de:   ................              |
|                              - la data de:   ................              |
|                                                                            |
| b) Plati efectuate la scadenta                                             |
|____________________________________________________________________________|
|    Rate de capital        |      Dobanzi           |       Comisioane      |
|___________________________|________________________|_______________________|
|     Data   |    Suma      | Data  | Suma | Procent |   Data    |  Suma     |
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|                                                                            |
| c) Plati aflate la scadenta si neefectuate                                 |
|____________________________________________________________________________|
|    Rate de capital        |      Dobanzi           |       Comisioane      |
|___________________________|________________________|_______________________|
|     Data   |    Suma      | Data  | Suma | Procent |   Data    |  Suma     |
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|                                                                            |
| d) Plati de arierate                                                       |
|____________________________________________________________________________|
|    Rate de capital        |      Dobanzi           |       Comisioane      |
|___________________________|________________________|_______________________|
|     Data   |    Suma      | Data  | Suma | Procent |   Data    |  Suma     |
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|____________|______________|_______|______|_________|___________|___________|
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|


    FORMULARUL 1: Mod de completare

    Formularul 1: "Raport privind angajamentele de natura datoriei private externe" se intocmeste si se raporteaza o singura data, impreuna cu celelalte documente necesare autorizarii, in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare: se inscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente care raporteaza angajamentul extern.
    Descrierea angajamentului extern: contine informatii generale referitoare la angajamentul extern.
    Imprumutator/creditor: se inscrie denumirea imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica acest fapt, precum si denumirea bancii conducatoare (principale).
    In cazul emiterii de obligatiuni se va mentiona denumirea bancii/institutiei financiare nerezidente - coordonator si promotor al emisiunii.
    In cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va inscrie denumirea societatii finantatoare mentionate pe titlul respectiv, care a efectuat serviciile de lansare/vanzare pe piata externa in cauza. Daca denumirea acestei societati nu este cunoscuta la momentul autorizarii, aceasta va fi comunicata la prima raportare privind derularea operatiunii.
    Tara: se va inscrie tara de resedinta a imprumutatorului/creditorului. Pentru imprumuturile cu mai multi creditori localizati in tari diferite se va inscrie cuvantul "multiple". In cazul imprumuturilor de la organisme internationale se va inscrie doar denumirea acestora.
    Data semnarii: se va inscrie data la care a fost semnat contractul de imprumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.
    Data intrarii in vigoare: se va inscrie data intrarii in vigoare a contractului de imprumut/credit comunicata de institutia creditoare.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazuta in contractul de imprumut/credit. In cazul cand aceasta nu este prevazuta in contract, se va trece data primei rambursari.
    Numarul de referinta al bancii imprumutatoare: se va inscrie numarul de referinta al contractului de imprumut/credit, dat de institutia creditoare, in cazul in care acest numar exista si este comunicat debitorului.
    Valoarea angajamentului extern: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si zecimale, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit sau valoarea nominala a titlurilor de credit.
    Valuta de contract: se va inscrie valuta in care se va acorda imprumutul/creditul, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit sau valuta in care a fost emis titlul de credit.
    Valuta de rambursare: se va inscrie valuta in care se va rambursa imprumutul/creditul, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit.
    Tipul angajamentului extern: imprumut, credit, emisiune de obligatiuni, bilet la ordin, cambie etc.
    Obiectul angajamentului extern: se va inscrie scopul pentru care a fost contractat creditul: finantarea de proiecte (investitii noi, retehnologizare, modernizare, dezvoltare); importuri; reimprumut; imprumut financiar; refinantarea/reorganizarea datoriei externe; finantarea de consultanta; finantarea de asistenta tehnica; finantarea de actiuni de pregatire a personalului; cumpararea de actiuni; majorarea capitalului propriu; leasing financiar; finantarea de reparatii; scopuri multiple; altele (finantare, credite de refinantare, credite de trezorerie, capital circulant etc.).
    Categoria beneficiarului final: se va inscrie intre paranteze semnul X in dreptul categoriei corespunzatoare a beneficiarului final, in cazul liniilor de finantare contractate de societatile bancare.
    Sectorul economic de destinatie: se va inscrie sectorul din economie caruia ii este destinat imprumutul/creditul (agricultura, industrie extractiva, industrie petroliera, industrie energetica, industrie siderurgica, industrie chimica, industrie optica, industrie constructoare de masini, industrie alimentara, industrie textila si pielarie, industria lemnului, transporturi, telecomunicatii, comert, turism si servicii recreative, industrie financiar-bancara, aparare, alte servicii, alte sectoare).
    In urma autorizarii, Banca Nationala a Romaniei va returna persoanei juridice rezidente raportoare o copie de pe Formularul 1 transmis de acesta, avand inscris numarul din Registrul datoriei private externe.

    FORMULARUL 1A: Mod de completare

    Formularul 1A: "Scadentarul estimativ al tragerilor si al platilor de capital" se intocmeste si se raporteaza impreuna cu Formularul 1, apoi ori de cate ori intervin modificari in scadentarele de trageri si/sau rambursari.
    Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare: se inscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente raportoare care raporteaza angajamentul extern.
    Imprumutator/creditor: se inscrie denumirea imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica acest fapt, precum si denumirea bancii conducatoare (principale).
    In cazul emiterii de obligatiuni se va mentiona denumirea bancii/institutiei financiare nerezidente - coordonator si promotor al emisiunii.
    In cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va inscrie denumirea societatii finantatoare mentionate pe titlul respectiv, care a efectuat serviciile de lansare/vanzare pe piata externa in cauza. Daca denumirea acestei societati nu este cunoscuta la momentul autorizarii, aceasta va fi comunicata la prima raportare privind derularea operatiunii.
    Tara: se va inscrie tara de resedinta a imprumutatorului/creditorului. Pentru imprumuturile cu mai multi creditori localizati in tari diferite se va inscrie cuvantul "multiple". In cazul imprumuturilor de la organisme internationale se va inscrie doar denumirea acestora.
    Data semnarii: se va inscrie data la care a fost semnat contractul de imprumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazuta in contractul de imprumut/credit. In cazul cand aceasta nu este prevazuta in contract, se va trece data primei rambursari.
    Valoarea angajamentului extern: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si zecimale, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit sau valoarea nominala a titlurilor de credit.
    Numarul de referinta al bancii imprumutatoare: se va inscrie numarul de referinta al contractului de imprumut/credit, dat de institutia creditoare, in cazul in care acest numar exista si este comunicat debitorului.
    Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completeaza numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1, primita in urma autorizarii angajamentului extern.
    Trageri: se va bifa una dintre variantele "a)" sau "b)".
    Scadentarul estimativ al tragerilor pe urmatoarele trimestre calendaristice: se vor inscrie valorile trimestriale totale pe anul in curs si pentru urmatorii doi ani.
    Scadentarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada ramasa: se vor inscrie valorile anuale totale pentru perioada ramasa pana la data estimativa a ultimei trageri comunicata in Formularul 1.
    Rate de capital: se va completa informatia necesara procesului de monitorizare a datoriei externe, cu sumele exacte, la nivel de unitati si zecimale, dupa cum urmeaza:
    a) Scadenta: se vor completa datele calendaristice si sumele exacte aferente primei rambursari, celei de-a doua si ultimei rambursari; pe verso se inscrie scadentarul integral.
    b) Periodicitatea rambursarilor: se va bifa una dintre variantele expuse in formular, iar in cazul lipsei periodicitatii se vor da explicatii (de ex., creditul se ramburseaza integral, intr-o singura rata, la data de ...., prin compensare cu marfuri, prin investitii conform legii etc.).

    FORMULARUL 1B: Mod de completare

    Formularul 1B: "Scadentarul estimativ al platilor de dobanzi si comisioane" se intocmeste si se raporteaza impreuna cu Formularul 1, apoi ori de cate ori intervin modificari in scadentarele dobanzilor si/sau comisioanelor, precum si in orice alte elemente referitoare la acestea.
    Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare: se inscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente care raporteaza angajamentul extern.
    Imprumutator/creditor: se inscrie denumirea imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica acest fapt, precum si denumirea bancii conducatoare (principale).
    In cazul emiterii de obligatiuni se va mentiona denumirea bancii/institutiei financiare nerezidente - coordonator si promotor al emisiunii.
    In cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va inscrie numele societatii finantatoare mentionate pe titlul respectiv, care a efectuat serviciile de lansare/vanzare pe piata externa in cauza. Daca denumirea acestei societati nu este cunoscuta la momentul autorizarii, denumirea va fi comunicata la prima raportare privind derularea operatiunii.
    Tara: se va inscrie tara de resedinta a imprumutatorului/creditorului. Pentru imprumuturile cu mai multi creditori localizati in tari diferite se va inscrie cuvantul "multiple". In cazul imprumuturilor de la organisme internationale se va inscrie doar denumirea acestora.
    Data semnarii: se va inscrie data la care a fost semnat contractul de imprumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazuta in contractul de imprumut/credit. In cazul cand aceasta nu este prevazuta in contract se va trece data primei rambursari.
    Valoarea angajamentului extern: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si zecimale, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit sau valoarea nominala a titlurilor de credit.
    Numarul de referinta al bancii imprumutatoare: se va inscrie numarul de referinta al contractului de imprumut/credit dat de institutia creditoare, in cazul in care acest numar exista si este comunicat debitorului.
    Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completeaza numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1 primita in urma autorizarii angajamentului extern.

    A. TIPUL DOBANZILOR SI AL COMISIOANELOR: se vor completa informatiile referitoare la tipul si procentul dobanzilor si al comisioanelor practicate pentru angajamentul extern raportat, astfel:
    - pentru tipul dobanzii, se va marca cu "x" tipul dobanzii aplicabile pentru angajamentul extern raportat si se vor completa apoi informatiile aferente tipului de dobanda aplicat (conform explicatiilor din mentiunea de mai jos).

    Mentiune:
    * dobanda fixa: se aplica acelasi procent de dobanda pe toata durata angajamentului extern, procent mentionat, de obicei, in cadrul angajamentului;
    * dobanda flotanta: pe durata angajamentului extern se aplica o dobanda stabilita pe pietele internationale de capital plus/minus o marja procentuala (de ex., LIBOR USD + 1%);
    * dobanda variabila: durata angajamentului extern se imparte in doua sau mai multe perioade (cel mai frecvent se utilizeaza impartirea in doua perioade - cea de gratie si cea de rambursare propriu-zisa), perioade pentru care se aplica procente de dobanda diferite (de ex., pentru perioada de gratie - 2%, iar pentru perioada de rambursare - 3%);
    * taxa scontului: reprezinta dobanda perceputa de banca la emiterea titlului de credit (bilet la ordin, cambie etc.) sau pentru incasarea inainte de scadenta.

    Baza de calcul a dobanzii: se bifeaza componentele respective existente in formula de calcul a dobanzii aplicata la angajamentul extern raportat:
    - pentru partea de comisioane se completeaza procentul in cazul comisioanelor de administrare sau de angajare, iar in cazul altor tipuri de comisioane se va inscrie atat tipul, cat si procentul.

    B. SCADENTAR
    Atat pentru platile de dobanzi, cat si pentru cele de comisioane, informatiile se vor completa astfel:
    a) Scadenta: se vor completa datele calendaristice si sumele exacte aferente primei, celei de-a doua si ultimei plati de dobanda/comision.
    b) Periodicitatea platilor: se va bifa una dintre variantele expuse in formular, iar in cazul lipsei periodicitatii se vor da explicatii.

    Nota: Informatiile referitoare la plata comisioanelor se vor transmite, atunci cand este cazul, cu stipularea tipului de comision, a procentului si a sumei respective, in rubricile indicate.

    FORMULARUL 2: Mod de completare

    Formularul 2: "Situatia angajamentului extern la data de ......" se intocmeste si se raporteaza lunar, in maximum 10 zile de la incheierea lunii de raportare.
    Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare: se inscrie denumirea completa a persoanei juridice rezidente care raporteaza angajamentul extern.
    Imprumutator/creditor: se inscrie denumirea imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica acest fapt, precum si denumirea bancii conducatoare (principale).
    In cazul emiterii de obligatiuni se va mentiona denumirea bancii/institutiei financiare nerezidente - coordonator si promotor al emisiunii.
    In cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va inscrie denumirea societatii de valori mobiliare/institutiei financiare nerezidente, care a efectuat serviciile de lansare/vanzare pe piata externa in cauza. Daca denumirea acestei societati nu este cunoscuta la momentul autorizarii, aceasta va fi comunicata la prima raportare privind derularea operatiunii.
    Tara: se va inscrie tara de resedinta a imprumutatorului/creditorului. Pentru imprumuturile cu mai multi creditori localizati in tari diferite se va inscrie cuvantul "multiple". In cazul imprumuturilor de la organisme internationale se va inscrie doar denumirea acestora.
    Data semnarii: se va inscrie data la care a fost semnat contractul de imprumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazuta in contractul de imprumut/credit. In cazul cand aceasta nu este prevazuta in contract, se va trece data primei rambursari.
    Valoarea angajamentului extern: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si zecimale, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit sau valoarea nominala a titlurilor de credit.
    Numarul de referinta al bancii imprumutatoare: se va inscrie numarul de referinta al contractului de imprumut/credit dat de institutia creditoare, in cazul in care acest numar exista si este comunicat debitorului.
    Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completeaza numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1 primita in urma autorizarii angajamentului extern.
    a) Trageri/utilizari: se completeaza data calendaristica si suma exacta pentru fiecare tragere in parte, efectuata in luna de raportare.
    b) Plati efectuate la scadenta: se completeaza data calendaristica si suma exacta pentru fiecare rata de capital, plata de dobanda sau comision, efectuata in luna de raportare.
    c) Plati aflate la scadenta si neefectuate: se completeaza data calendaristica si suma exacta scadenta in luna de raportare, pentru fiecare plata de capital, de dobanda sau comision neefectuata la scadenta.
    d) Plati de arierate: se completeaza in cazul in care una dintre platile raportate in lunile anterioare la lit. "c)" a fost efectuata in luna de raportare.

    FORMULARUL 2A: Mod de completare

    Formularul 2A: "Situatia angajamentului extern la data de ..." se intocmeste si se raporteaza lunar, in maximum 10 zile de la incheierea lunii de raportare, in cazul imprumuturilor/creditelor care au cate o schema de amortizare pentru fiecare tragere in parte.
    Persoana juridica/fizica rezidenta raportoare: se inscrie denumirea completa a persoanei juridice rezidente care raporteaza angajamentul extern.
    Imprumutator/creditor: se inscrie denumirea imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica acest fapt, precum si denumirea bancii conducatoare (principale).
    In cazul emiterii de obligatiuni se va mentiona numele bancii/institutiei financiare nerezidente - coordonator si promotor al emisiunii.
    In cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va inscrie denumirea societatii de valori mobiliare/institutiei financiare nerezidente, care a efectuat serviciile de lansare/vanzare pe piata externa in cauza. Daca denumirea acestei societati nu este cunoscuta la momentul autorizarii, aceasta va fi comunicata la prima raportare privind derularea operatiunii.
    Tara: se va inscrie tara de resedinta a imprumutatorului/creditorului. Pentru imprumuturile cu mai multi creditori localizati in tari diferite se va inscrie cuvantul "multiple". In cazul imprumuturilor de la organisme internationale, se va inscrie doar denumirea acestora.
    Data semnarii: se va inscrie data la care a fost semnat contractul de imprumut/credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazuta in contractul de imprumut/credit. In cazul cand aceasta nu este prevazuta in contract, se va trece data primei rambursari.
    Valoarea angajamentului extern: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si zecimale, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit sau valoarea nominala a titlurilor de credit.
    Numarul de referinta al bancii imprumutatoare: se va inscrie numarul de referinta al contractului de imprumut/credit dat de institutia creditoare, in cazul in care acest numar exista si este comunicat debitorului.
    Numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completeaza numarul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1 primita in urma autorizarii angajamentului extern.
    a) Tragere efectuata: se completeaza data calendaristica si suma exacta pentru tragerea la care se refera formularul de raportare.
    b) Plati efectuate la scadenta: se completeaza data calendaristica si suma exacta pentru fiecare rata de capital, plata de dobanda sau comision efectuata in luna de raportare.
    c) Plati aflate la scadenta si neefectuate: se completeaza data calendaristica si suma exacta scadenta in luna de raportare, pentru fiecare plata de capital, de dobanda sau comision neefectuata la scadenta.
    d) Plati de arierate: se completeaza in cazul in care una dintre platile raportate in lunile anterioare la lit. "c" a fost efectuata in luna de raportare.SmartCity5

COMENTARII la Norma 3/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 3 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 3/1997
Regulament 1 2004
privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 5 2003
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare
Circulara 37 2002
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/1999
Circulara 22 1999
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, modificat prin circularele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1998 si nr. 25/1998
Circulara 7 1998
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Regulament 3 1997
privind efectuarea operatiunilor valutare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu