Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 29 din 12 august 1997

referitoare la modificarea capitolului III (Principii de desfasurare a tranzactiilor pe piata valutara interbancara) litera b) (Principii in relatia intermediar-client) din Normele privind functionarea pietei valutare interbancare - anexa nr. 3 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei privind efectuarea operatiunilor valutare, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 13 martie 1996, cu modificarile ulterioare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 202 din 21 august 1997


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, prevederile punctului 12 al capitolului III din Normele privind functionarea pietei valutare interbancare - anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare - se modifica si vor avea urmatorul continut:
    "12.1. Ordinele de vanzare/cumparare de valuta ale clientilor se completeaza conform modelelor anexate (formularele nr. 1-8) si cu respectarea urmatoarelor prevederi:
    a) ordinele de cumparare la vedere si ordinele de cumparare si vanzare la termen sa fie insotite de instructiuni complete de plata la extern, respectiv ordin de plata sau deschidere de acreditiv avand la baza documentatia aferenta din care sa rezulte natura de cont curent sau de capital a operatiunii valutare.
    Ordinele de cumparare vor fi acceptate spre executare numai daca vor fi insotite de documente care sa permita si sa faca posibila atat identificarea naturii operatiunii valutare, cat si executia platii;
    b) suma ordonata la cumparare sa nu depaseasca suma necesara operatiunii valutare de cont curent sau diferenta dintre valoarea operatiunii valutare curente si disponibilitatile proprii cumulate in toate conturile valutare;
    c) sumele in valuta cumparate pe piata valutara interbancara sa fie folosite numai in scopul pentru care au fost cumparate.
    Sumele neutilizate in termenele prevazute in ordinele de plata sau in acreditivele deschise vor fi obligatoriu vandute pe piata valutara interbancara in maximum 7 zile lucratoare de la data expirarii termenelor respective;
    d) disponibilitatile in valuta in conturi proprii, precum si sumele cumparate pe piata valutara interbancara nu pot fi utilizate ca garantii pentru obtinerea de credite in lei;
    e) ordinele de cumparare sau de vanzare la termen sa fie insotite de o documentatie care sa ateste necesitatea operatiunii valutare;
    f) persoanele juridice nerezidente au acces pe piata valutara interbancara numai cu ordine de vanzare de valuta.
    12.2. Ordinele de vanzare/cumparare de valuta ale clientilor nerezidenti care au calitatea de investitori straini in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investitiilor straine in Romania si ale normelor metodologice emise in aplicarea acesteia se completeaza conform modelelor anexate (formularele nr. 1-8) si cu respectarea urmatoarelor prevederi:
    a) in scopul realizarii de investitii sau al repatrierii drepturilor cuvenite pentru investitiile efectuate in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 si de normele metodologice emise in aplicarea acesteia, persoanele fizice si juridice nerezidente au acces pe piata valutara cu ordine de vanzare/cumparare de valuta, atat la vedere (spot), cat si la termen (forward);
    b) operatiunile de vanzare de valuta din conturile nerezidentilor, respectiv de cumparare de valuta, conform pct. 12.2. a) de mai sus, se vor efectua numai prin societatile bancare/sucursalele bancilor straine autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa opereze pe piata valutara interbancara din Romania;
    c) societatile bancare/sucursalele bancilor straine autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa opereze pe piata valutara interbancara din Romania sunt raspunzatoare de:
    - verificarea provenientei sumelor in valuta cu care se alimenteaza conturile nerezidentilor, in conformitate cu pct. 18 din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare in vigoare;
    - verificarea ca documentele anexate la ordinul de cumparare de valuta, dispus de nerezidenti, sa ateste provenienta sumelor in lei din operatiunile investitionale prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 si de normele metodologice emise in aplicarea acesteia;
    - transferul efectiv al sumelor in valuta, rezultate din operatiunile mentionate, sa fie efectuat in conformitate cu prevederile art. 5 din ordonanta sus-mentionata.
    Societatile bancare/sucursalele bancilor straine vor retine fotocopii ale documentelor originale, prevazute de ordonanta sus-mentionata, respectiv alte documente justificative, in baza carora s-au efectuat tranzactiile, pe care au facut, in prealabil, mentiunea efectuarii operatiunii certificate de salariatul bancii;
    d) in aplicarea prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1997, societatile bancare si sucursalele bancilor straine vor raporta Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit - operatiunile de vanzare si cumparare de valuta efectuate de persoanele fizice si juridice nerezidente, circumscrise operatiunilor de investitii directe si de portofoliu, derulate conform prevederilor ordonantei.
    Raportarea se va efectua zilnic in temeiul Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 31 din 29 iulie 1994, completata cu Precizarile privind aplicarea circularei respective din 3 august 1994 si cu Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 38/1994, trecandu-se in coloana de cod fiscal simbolul N (Nerezident), NPORT si NDIR, dupa caz."
    Prezenta circulara intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

            GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                         MUGUR ISARESCU

    FORMULARUL NR. 1

 -------------------------------------- ---------------------------------------
 |Denumirea clientului .............. | |ACCEPTAT/RESPINS (motivul .......... |
 | .................................. | | ..................................) |
 |Adresa/sediul ..................... | |la CURSUL COTAT FERM si acceptat de  |
 |Tel./telex ........................ | |client, de ........... lei/......... |
 |Persoane de contact ............... | |    Semnatura           Semnatura    |
 |Nr. din Registrul comertului ...... | |   autorizata,         clientului,   |
 |Cod FISCAL ........................ | |       L.S.                L.S.      |
 |Nerezident*) |_|                    | |                                     |
 |                                    | | Se completeaza de intermediar la    |
 |                                    | | sediul acestuia, in prezenta        |
 |                                    | | clientului.                         |
 -------------------------------------- ---------------------------------------

 ORDIN DE CUMPARARE VALUTA LA VEDERE (SPOT)
 valabil pentru data de ...................
 Catre ....................................

 CUMPARATI suma de ......... /...................., cu data valutei de ........
                    (cifre)          (litere)
 Echivalentul in lei il veti recupera din contul de disponibil nr. ..........., deschis la ..............................................
 Suma in valuta cumparata o veti vira cu aceeasi data de valuta (sus-mentionata) in contul nostru nr. ............., deschis la .................... .
    Declaram pe propria raspundere urmatoarele:
    1. Scopul cumpararii de valuta este: |_| operatiune de cont curent /|_| cont financiar si de capital reprezentand: |_| investitie directa, |_| investitie de portofoliu. ......................................................................
avand la baza urmatoarele documente anexate:
......................................................................
    2. Disponibilitatile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de .............................. USD (sau echivalent in USD).
           (in cifre)
    3. Suntem de acord cu blocarea sumei in valuta, cumparata pana la utilizarea acesteia conform destinatiei initiale declarate prevazute la pct. 1.


        .....................    ...........................
           Data intocmirii           Semnatura autorizata,
                                              L.S.

    Observatii:
    1. Se marcheaza casutele, dupa caz.
    2. Punctele 2 si 3 se refera doar la rezidenti.
-----------------
    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare.


    FORMULARUL Nr. 2

 -------------------------------------- ---------------------------------------
 |Denumirea clientului .............. | |ACCEPTAT                             |
 | .................................. | | ................................... |
 |Adresa/sediul ..................... | |la CURSUL COTAT FERM si acceptat de  |
 |Tel./telex ........................ | |client, de ........... lei/......... |
 |Persoane de contact ............... | |    Semnatura           Semnatura    |
 |Nr. din Registrul comertului ...... | |   autorizata,         clientului,   |
 |Cod FISCAL ........................ | |       L.S.                L.S.      |
 |Nerezident*) |_|                    | |                                     |
 |                                    | | Se completeaza de intermediar la    |
 |                                    | | sediul acestuia, in prezenta        |
 |                                    | | clientului.                         |
 -------------------------------------- ---------------------------------------

 ORDIN DE VANZARE VALUTA LA VEDERE (SPOT)
 valabil pentru data de ...................
 Catre ....................................

 VINDETI suma de ......... /...................., cu data valutei de ........
                  (cifre)          (litere)
din contul nostru valutar nr. ................., deschis la
......................................................................
    Contravaloarea in lei se va vira cu aceeasi data a valutei in contul in lei nr. ................., deschis la ............................................... .
    Scopul vanzarii de valuta este o operatiune de cont financiar si de capital, respectiv: |_| investitie directa; |_| investitie de portofoliu.


        .....................    ...........................
           Data intocmirii           Semnatura autorizata,
                                              L.S.

    Observatii:
    1. Se marcheaza casutele respective in cazul nerezidentilor.
-----------------
    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare.


    FORMULARUL NR. 3

 -------------------------------------- ---------------------------------------
 |Denumirea clientului .............. | |ACCEPTAT/RESPINS (motivul .......... |
 | .................................. | | ..................................) |
 |Adresa/sediul ..................... | |la CURSUL COTAT FERM si acceptat de  |
 |Tel./telex ........................ | |client, de ........... lei/......... |
 |Persoane de contact ............... | |    Semnatura           Semnatura    |
 |Nr. din Registrul comertului ...... | |   autorizata,         clientului,   |
 |Cod FISCAL ........................ | |       L.S.                L.S.      |
 |Nerezident*) |_|                    | |                                     |
 |                                    | | Se completeaza de intermediar la    |
 |                                    | | sediul acestuia, in prezenta        |
 |                                    | | clientului.                         |
 -------------------------------------- ---------------------------------------

 ORDIN DE CUMPARARE VALUTA LA TERMEN (FORWARD)
 valabil pentru data de ...................
 Catre ....................................

 CUMPARATI suma de ......... /...................., cu data valutei de ........
                    (cifre)          (litere)
 Echivalentul in lei il veti recupera din contul de disponibil nr. ..........., deschis la
.................................................................. .
 Suma in valuta cumparata o veti vira cu aceeasi data de valuta (sus-mentionata) in contul nostru nr. ............., deschis la .................... .
    Declaram pe propria raspundere urmatoarele:
    1. Scopul cumpararii de valuta este: |_| operatiune de cont curent /|_| cont financiar si de capital reprezentand: |_| investitie directa, |_| investitie de portofoliu.
......................................................................
avand la baza urmatoarele documente anexate: ......................................................................    2. Disponibilitatile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de .............................. USD (sau echivalent in USD).
           (in cifre)
    3. Suntem de acord cu blocarea sumei in valuta, cumparata pana la utilizarea acesteia conform destinatiei initiale declarate prevazute la pct. 1.


        .....................    ...........................
           Data intocmirii           Semnatura autorizata,
                                              L.S.

    Observatii:
    1. Se marcheaza casutele, dupa caz.
    2. Punctele 2 si 3 se refera doar la rezidenti.
-----------------
    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare.


    FORMULARUL Nr. 4

 -------------------------------------- ---------------------------------------
 |Denumirea clientului .............. | |ACCEPTAT/RESPINS (motivul .......... |
 | .................................. | | ..................................) |
 |Adresa/sediul ..................... | |la CURSUL COTAT FERM si acceptat de  |
 |Tel./telex ........................ | |client, de ........... lei/......... |
 |Persoane de contact ............... | |    Semnatura           Semnatura    |
 |Nr. din Registrul comertului ...... | |   autorizata,         clientului,   |
 |Cod FISCAL ........................ | |       L.S.                L.S.      |
 |Nerezident*) |_|                    | |                                     |
 |                                    | | Se completeaza de intermediar la    |
 |                                    | | sediul acestuia, in prezenta        |
 |                                    | | clientului.                         |
 -------------------------------------- ---------------------------------------

 ORDIN DE VANZARE VALUTA LA TERMEN (FORWARD)
 valabil pentru data de ...................
 Catre ....................................

 VINDETI suma de ......... /...................., cu data valutei de ........
                  (cifre)          (litere)
din contul nostru valutar nr. ................., deschis la ......................................................................
    Contravaloarea in lei se va vira cu aceeasi data a valutei in contul in lei nr. ................., deschis la ............................................... .
    Scopul vanzarii de valuta este o operatiune de cont financiar si de capital, respectiv: |_| investitie directa; |_| investitie de portofoliu.


        .....................    ...........................
           Data intocmirii           Semnatura autorizata,
                                              L.S.

    Observatii:
    1. Se marcheaza casutele respective in cazul nerezidentilor.
-----------------
    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare.


    FORMULARUL NR. 5

 -------------------------------------- ---------------------------------------
 |Denumirea clientului .............. | |ACCEPTAT/RESPINS (motivul .......... |
 | .................................. | | ..................................) |
 |Adresa/sediul ..................... | |la CURSUL LIMITAT solicitat de       |
 |Tel./telex ........................ | |client, de ........... lei/......... |
 |Persoane de contact ............... | |    Semnatura           Semnatura    |
 |Nr. din Registrul comertului ...... | |   autorizata,         clientului,   |
 |Cod FISCAL ........................ | |       L.S.                L.S.      |
 |Nerezident*) |_|                    | |                                     |
 |                                    | |EXECUTAT LA CURSUL de ...... lei/... |
 |                                    | | Se completeaza de intermediar la    |
 |                                    | | sediul acestuia, in prezenta        |
 |                                    | | clientului.                         |
 -------------------------------------- ---------------------------------------

 ORDIN DE CUMPARARE VALUTA LA VEDERE (SPOT)
 valabil pentru data de ...................
 Catre ....................................

 CUMPARATI suma de ......... /...................., cu data valutei de ........
                    (cifre)          (litere)
 Echivalentul in lei il veti recupera din contul de disponibil nr. ..........., deschis la ..............................................
 Suma in valuta cumparata o veti vira cu aceeasi data de valuta (sus-mentionata) in contul nostru nr. ............., deschis la .................... .
    Declaram pe propria raspundere urmatoarele:
    1. Scopul cumpararii de valuta este: |_| operatiune de cont curent /|_| cont financiar si de capital reprezentand: |_| investitie directa, |_| investitie de portofoliu.
......................................................................
avand la baza urmatoarele documente anexate:
......................................................................    2. Disponibilitatile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de .............................. USD (sau echivalent in USD).
           (in cifre)
    3. Suntem de acord cu blocarea sumei in valuta, cumparata pana la utilizarea acesteia conform destinatiei initiale declarate prevazute la pct. 1.


        .....................    ...........................
           Data intocmirii           Semnatura autorizata,
                                              L.S.

    Observatii:
    1. Se marcheaza casutele, dupa caz.
    2. Punctele 2 si 3 se refera doar la rezidenti.
-----------------
    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare.


    FORMULARUL Nr. 6

 -------------------------------------- ---------------------------------------
 |Denumirea clientului .............. | |ACCEPTAT                             |
 | .................................. | |                                     |
 |Adresa/sediul ..................... | |la CURSUL LIMITAT solicitat de       |
 |Tel./telex ........................ | |client, de ........... lei/......... |
 |Persoane de contact ............... | |    Semnatura           Semnatura    |
 |Nr. din Registrul comertului ...... | |   autorizata,         clientului,   |
 |Cod FISCAL ........................ | |       L.S.                L.S.      |
 |Nerezident*) |_|                    | |                                     |
 |                                    | |EXECUTAT LA CURSUL de ...... lei/... |
 |                                    | | Se completeaza de intermediar la    |
 |                                    | | sediul acestuia, in prezenta        |
 |                                    | | clientului.                         |
 -------------------------------------- ---------------------------------------

 ORDIN DE VANZARE VALUTA LA VEDERE (SPOT)
 valabil pentru data de ...................
 Catre ....................................

 VINDETI suma de ......... /...................., cu data valutei de ........
                  (cifre)          (litere)
din contul nostru valutar nr. ................., deschis la ..................
    Contravaloarea in lei se va vira cu aceeasi data a valutei in contul in lei nr. ................., deschis la ............................................... .
    Scopul vanzarii de valuta este o operatiune de cont financiar si de capital, respectiv: |_| investitie directa; |_| investitie de portofoliu.


        .....................    ...........................
           Data intocmirii           Semnatura autorizata,
                                              L.S.

    Observatii:
    1. Se marcheaza casutele respective in cazul nerezidentilor.
-----------------
    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare.


    FORMULARUL NR. 7

 -------------------------------------- ---------------------------------------
 |Denumirea clientului .............. | |ACCEPTAT/RESPINS (motivul .......... |
 | .................................. | | ..................................) |
 |Adresa/sediul ..................... | |la CURSUL LIMITAT solicitat de       |
 |Tel./telex ........................ | |client, de ........... lei/......... |
 |Persoane de contact ............... | |    Semnatura           Semnatura    |
 |Nr. din Registrul comertului ...... | |   autorizata,         clientului,   |
 |Cod FISCAL ........................ | |       L.S.                L.S.      |
 |Nerezident*) |_|                    | |                                     |
 |                                    | |EXECUTAT LA CURSUL de ...... lei/... |
 |                                    | | Se completeaza de intermediar la    |
 |                                    | | sediul acestuia, in prezenta        |
 |                                    | | clientului.                         |
 -------------------------------------- ---------------------------------------

 ORDIN DE CUMPARARE VALUTA LA TERMEN (FORWARD)
 valabil pentru data de ...................
 Catre ....................................

 CUMPARATI suma de ......... /...................., cu data valutei de ........
                    (cifre)          (litere)
 Echivalentul in lei il veti recupera din contul de disponibil nr. ..........., deschis la .................................................................. .
 Suma in valuta cumparata o veti vira cu aceeasi data de valuta (sus-mentionata) in contul nostru nr. ............., deschis la .................... .
    Declaram pe propria raspundere urmatoarele:
    1. Scopul cumpararii de valuta este: |_| operatiune de cont curent /|_| cont financiar si de capital reprezentand: |_| investitie directa, |_| investitie de portofoliu.
......................................................................
avand la baza urmatoarele documente anexate:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
    2. Disponibilitatile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de .............................. USD (sau echivalent in USD).
           (in cifre)
    3. Suntem de acord cu blocarea sumei in valuta, cumparata pana la utilizarea acesteia conform destinatiei initiale declarate prevazute la pct. 1.


        .....................    ...........................
           Data intocmirii           Semnatura autorizata,
                                              L.S.

    Observatii:
    1. Se marcheaza casutele, dupa caz.
    2. Punctele 2 si 3 se refera doar la rezidenti.
-----------------
    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare.


    FORMULARUL Nr. 8

 -------------------------------------- ---------------------------------------
 |Denumirea clientului .............. | |ACCEPTAT/RESPINS (motivul .......... |
 | .................................. | | ..................................) |
 |Adresa/sediul ..................... | |la CURSUL LIMITAT si acceptat de     |
 |Tel./telex ........................ | |client, de ........... lei/......... |
 |Persoane de contact ............... | |    Semnatura           Semnatura    |
 |Nr. din Registrul comertului ...... | |   autorizata,         clientului,   |
 |Cod FISCAL ........................ | |       L.S.                L.S.      |
 |Nerezident*) |_|                    | |                                     |
 |                                    | |EXECUTAT LA CURSUL de ...... lei/... |
 |                                    | | Se completeaza de intermediar la    |
 |                                    | | sediul acestuia, in prezenta        |
 |                                    | | clientului.                         |
 -------------------------------------- ---------------------------------------

 ORDIN DE VANZARE VALUTA LA TERMEN (FORWARD)
 valabil pentru data de ...................
 Catre ....................................

 VINDETI suma de ......... /...................., cu data valutei de ........
                  (cifre)          (litere)
din contul nostru valutar nr. ................., deschis la ......................................................................
    Contravaloarea in lei se va vira cu aceeasi data a valutei in contul in lei nr. ................., deschis la ......................................................................
    Scopul vanzarii de valuta este o operatiune de cont financiar si de capital, respectiv: |_| investitie directa; |_| investitie de portofoliu.


        .....................    ...........................
           Data intocmirii           Semnatura autorizata,
                                              L.S.

    Observatii:
    1. Se marcheaza casutele respective in cazul nerezidentilor.
                
    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare.SmartCity5

COMENTARII la Circulara 29/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 29 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu