E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Circulara 23 1995 abrogat de Circulara 7 1998
Articolul 4 din actul Circulara 23 1995 modificat de articolul 1 din actul Circulara 21 1997
Articolul 4 din actul Circulara 23 1995 modificat de articolul 2 din actul Circulara 21 1997
Articolul 4 din actul Circulara 23 1995 modificat de articolul 3 din actul Circulara 21 1997
Circulara 23 1995 modificat de Circulara 16 1997
Articolul 4 din actul Circulara 23 1995 modificat de Circulara 11 1997
Articolul 4 din actul Circulara 23 1995 modificat de Circulara 12 1997
Articolul 4 din actul Circulara 23 1995 modificat de Circulara 18 1996
Articolul 4 din actul Circulara 23 1995 modificat de Circulara 47 1995
Articolul 4 din actul Circulara 23 1995 modificat de Circulara 48 1995
Articolul 4 din actul Circulara 23 1995 modificat de Circulara 45 1995
Circulara 23 1995 modificat de Circulara 32 1995
Circulara 23 1995 in legatura cu Circulara 29 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 23 din  8 mai 1995

pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Nationala a Romaniei la 18 august 1994

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 94 din 18 mai 1995


SmartCity3


    I. In temeiul art. 32 si 39 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare (denumit in continuare regulament), emis de Banca Nationala a Romaniei la 18 august 1994, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "1. Pe teritoriul Romaniei, incasarile, platile, compensarile, transferurile intre persoanele juridice rezidente si intre acestea si persoanele fizice rezidente se realizeaza in moneda nationala (leul)."
    2. Punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "2. Operatiunile valutare se pot efectua intre rezidenti si nerezidenti numai prin conturi bancare deschise in Romania la societati bancare autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa efectueze astfel de operatiuni.
    In zonele cu regim special, precum si in situatiile prevazute de reglementarile legale in vigoare se pot efectua si operatiuni valutare intre rezidenti numai cu autorizarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei. In situatii deosebite se pot efectua asemenea operatiuni cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei.
    Operatiunile valutare efectuate pe teritoriul Romaniei intre rezidenti si nerezidenti, care prin specificul lor nu se pot realiza prin conturi bancare (activitati desfasurate in zone cu regim vamal special, in porturi, aeroporturi, puncte de control al trecerii frontierei de stat, vanzari de marfuri la bordul aeronavelor, navelor, in trenuri internationale, alte situatii deosebite), se pot efectua si in numerar.
    Operatiunile valutare aferente prestatiilor externe de turism si transport de marfuri si persoane pot fi efectuate intre persoanele juridice rezidente prin conturi bancare, iar intre persoane juridice si fizice rezidente, si in numerar.
    Operatiunile valutare efectuate in numerar pe teritoriul Romaniei intre rezidenti si nerezidenti, precum si cele efectuate intre rezidenti, atat prin conturi bancare, cat si in numerar, prevazute la alin. 2, 3 si 4, se pot realiza numai cu autorizarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei, in conditiile anexei nr. 6 la regulament."
    3. Punctul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "4. Prin operatiuni valutare, in sensul prezentului regulament, se intelege incasarile, platile, compensarile, transferurile, creditarile, tranzactiile financiare si de capitaluri cu valori mobiliare si imobiliare exprimate in monedele altor tari sau in unitati monetare compozite de tipul D.S.T. (Drepturi speciale de tragere) si E.C.U. (Unitatea europeana de cont), precum si operatiunile efectuate in moneda nationala "leul", atunci cand acestea din urma au loc intre rezidenti si nerezidenti, cetateni cu domiciliul in Republica Moldova, precum si nerezidenti avand calitatea de investitor strain in conditiile Legii nr. 35/1991, republicata."
    4. Punctul 10 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Societatile bancare pot acorda credite in valuta persoanelor juridice rezidente pentru operatiuni valutare curente. Persoanele juridice rezidente pot participa la piata valutara interbancara cu ordine de cumparare pentru rambursarea creditelor respective in valuta si plata dobanzilor aferente."
    5. Punctul 23 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "In acest scop, la efectuarea operatiunilor de transfer bancar, depunere sau ridicare de valuta in numerar de catre persoanele juridice, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate in temeiul Decretului-lege nr. 54/1990, precum si de catre persoanele fizice nerezidente, societatile bancare vor urmari ca pe documentele ce le sunt prezentate sa se mentioneze provenienta sau destinatia sumelor respective. In aceste cazuri, societatile bancare vor solicita documentele justificative corespunzatoare si, dupa caz, autorizarile prevazute de prezentul regulament si de normele Bancii Nationale a Romaniei. Aceste prevederi nu se aplica persoanelor fizice rezidente."
    6. Anexa nr. 4 - Norme privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei -, precum si anexa nr. 5.2 - Situatia contului in valuta autorizat in strainatate la finele trimestrului .... anul ..... - se modifica si se inlocuiesc cu anexele la prezenta circulara, iar dupa anexa nr. 5 se introduce anexa nr. 6.
    Anexele nr. 4, 5.2 si 6 fac parte integranta din regulament.

    II. Prevederile prezentei circulare, inclusiv ale anexelor nr. 4, 5.2  si 6 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei privind efectuarea operatiunilor valutare, intra in vigoare la data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei.

    III. Se abroga prevederile circularelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 41/1994, nr. 43/1994 si nr. 44/1994, precum si orice alte prevederi contrare.

                 Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu

    ANEXA 4
                            NORME
privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei

    I. Categorii de persoane juridice ce pot fi autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa efectueze schimb valutar pentru persoane fizice

    1. Operatiunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate legal numai de urmatoarele categorii de persoane juridice:
    a) societati bancare autorizate sa efectueze operatiuni valutare;
    b) casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Nationala a Romaniei;
    c) societatile comerciale autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa organizeze ghisee de schimb valutar in vederea incasarii in lei a prestatiilor turistice (cazare si servicii suplimentare) efectuate turistilor straini.
    2. Persoanele juridice mentionate la pct. 1 vor efectua operatiuni de schimb valutar in conditiile prevazute in prezentele norme.

    II. Conditii pentru acordarea autorizatiilor si functionarea caselor de schimb valutar si a ghiseelor de schimb valutar

    3. Casele de schimb valutar, inregistrate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990, vor solicita Bancii Nationale a Romaniei acordarea de autorizatii de functionare, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) obiectul unic de activitate conform statutului si contractului de societate, inregistrate potrivit Legii nr. 31/1990, sa il constituie schimbul valutar pentru persoane fizice;
    b) solicitantul sa prezinte dovada posesiei spatiului de lucru destinat exclusiv schimbului valutar, cu acces public direct si adresa identificabila. Se considera in posesia casei de schimb valutar acele spatii dobandite de aceasta prin contracte de vanzare-cumparare, inchiriere, subinchiriere. In cazul contractelor de inchiriere si subinchiriere incheiate cu persoane fizice este necesara dovada inregistrarii acestora la circumscriptia financiara. Se pot accepta si contracte de asociere, cu conditia ca totalitatea operatiunilor legate de activitatea de schimb valutar sa fie efectuata numai de persoana juridica autorizata de Banca Nationala a Romaniei.
    In cazul contractelor de subinchiriere si asociere pentru dobandirea spatiului de catre casa de schimb valutar, solicitantul are obligatia prezentarii tuturor documentelor care atesta dreptul de proprietate al locatorului sau asociatului, precum si consimtamantul proprietarului sau asociatiei de locatari in cazul spatiilor comune.
    Nu pot fi autorizate punctele de schimb valutar amplasate in garaje, chioscuri similare, in locuri izolate, la etajele sau subsolurile cladirilor cu destinatie de locuinta.
    In cazul in care casa de schimb valutar solicita autorizarea unui punct de schimb valutar in cadrul unui spatiu comercial in care se desfasoara si alte activitati, amplasarea punctului de schimb valutar va fi strict delimitata de restul spatiului prin pereti despartitori care sa asigure manipularea si pastrarea in deplina siguranta a valorilor;
    c) solicitantul sa notifice numele si sediul societatii (lor) bancare unde are deschis contul (conturile);
    d) solicitantul, constituit conform Legii nr. 31/1990, trebuie sa prezinte dovada existentei capitalului social varsat si a disponibilitatilor in lei sau valuta, in contul casei de schimb valutar; disponibilitatile totale varsate nu pot fi mai mici de 200 milioane lei sau echivalent in valuta la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei, valabil in ziua depunerii.
    Dovada existentei capitalului social, respectiv a disponibilitatilor (in lei sau in valuta), se va face prin prezentarea unui document bancar (extras de cont) care sa ateste existenta sumei in contul casei de schimb valutar. Extrasul de cont va purta data depunerii documentatiei pentru autorizare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei.
    In cazul in care din raportarile lunare pe baza de balanta de verificare - predate sucursalelor unde isi au sediul social casele de schimb valutar - sau ca urmare a controalelor efectuate se constata reducerea disponibilitatilor sub minimul de 200 milioane lei, Banca Nationala a Romaniei va retrage autorizatiile de functionare a caselor de schimb valutar respective, in situatia in care disponibilitatile nu sunt completate in termen de doua zile lucratoare de la data constatarii. Evaluarea disponibilitatilor in valuta existente in conturi bancare si casa la data controlului sau la data perioadei raportate se va efectua la cursul de schimb practicat de casa de schimb valutar la datele mentionate;
    e) asociatii, personalul de conducere si cel angajat al casei de schimb valutar trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar fara antecedente. Numai personalul angajat are dreptul sa efectueze operatiuni de schimb valutar;
    f) casa de schimb valutar trebuie sa aiba asigurata, pentru fiecare punct de schimb valutar in parte, dotarea necesara derularii activitatii de schimb valutar. Prin dotare se intelege urmatoarele:
    - ghisee care sa asigure izolarea casierului de ceilalti lucratori ai casei de schimb valutar, precum si de clienti;
    - tehnica de calcul si programe care sa asigure evidenta operatiunilor si raportarilor in forma si structura solicitate de Banca Nationala a Romaniei;
    - aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor;
    - conditii necesare pastrarii in deplina securitate a valorilor (sistem de alarma, casa de bani);
    g) in cazul societatilor cu aport de capital strain sau cu capital integral strain, partenerul strain sau solicitantul trebuie sa prezinte acordul bancii centrale din tara de rezidenta pentru transfer de capital si deschidere de cont in strainatate (tradus si autentificat la Consulatul Romaniei din tara de rezidenta);
    h) orice acte sau documente justificative ale operatiunii solicitate de catre Banca Nationala a Romaniei - Oficiul control devize, in vederea autorizarii.
    Casele de schimb valutar pot avea in cadrul lor un numar nelimitat de puncte de schimb valutar, cu conditia sa fie indeplinite cerintele prevazute la lit. b), e), f) si h) de la acest capitol si sa obtina autorizarea Bancii Nationale a Romaniei - Oficiul control devize.
    Pentru situatiile in care casele de schimb valutar organizeaza puncte de schimb valutar la aceeasi adresa, se va solicita autorizarea Bancii Nationale a Romaniei pentru fiecare punct de lucru in parte, cu specificarea amplasarii in spatiu.
    4. Societatile bancare autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa efectueze operatiuni de schimb valutar pentru persoane fizice vor lua masuri sa organizeze puncte de schimb valutar in incinta tuturor sediilor (centrale, sucursale, filiale, agentii, reprezentante) unde societatile bancare desfasoara activitati de incasari si plati in numerar.
    Punctele de schimb valutar vor fi amenajate in zonele de lucru cu publicul si vor functiona minimum patru ore zilnic, in cadrul programului de lucru obisnuit al bancii, cu respectarea conditiilor prevazute la cap. II pct. 3 lit. e) si f).
    Societatile bancare vor lua masurile corespunzatoare in vederea asigurarii disponibilitatilor in lei si in valuta necesare satisfacerii tuturor solicitarilor de cumparare si vanzare de valuta in numerar.
    Activitatea de schimb valutar pentru persoane fizice va fi evidentiata in contabilitatea societatii bancare.
    Societatile bancare vor comunica Bancii Nationale a Romaniei lista completa a sediilor unde s-au amenajat puncte de schimb valutar pentru persoane fizice. Orice modificare sau completare a listei intervenite ulterior va fi comunicata Oficiului control devize din Banca Nationala a Romaniei, in vederea luarii in evidenta.
    Raportarea operatiunilor de schimb valutar efectuate se va face in conformitate cu normele in vigoare.
    In cazul amenajarii de puncte de schimb valutar in alte spatii decat sediile bancilor, societatile bancare mentionate la cap. I pct. 1 lit. a) vor solicita Bancii Nationale a Romaniei - Oficiul control devize autorizarea fiecarui punct de schimb valutar in parte cu indeplinirea conditiilor de la cap. II pct. 3 lit. b), e), f) si h).
    5. Casele si punctele de schimb valutar pot incepe efectuarea operatiunilor de schimb valutar numai dupa emiterea autorizatiei de catre Banca Nationala a Romaniei, autorizatiile emise neavand caracter retroactiv. Daca o casa de schimb valutar nu isi reinnoieste autorizatia si functioneaza in aceste conditii (fara autorizatie), Banca Nationala a Romaniei isi rezerva dreptul de a lua masurile legale de sanctionare, care pot merge pana la suspendarea sau refuzul reinnoirii autorizatiei. Pentru autorizarea caselor de schimb valutar, solicitantii vor depune la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul in care isi au sediul social o cerere scrisa, insotita de urmatoarele documente (in fotocopie, in doua exemplare):
    a) certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul comertului, insotit de: statutul societatii comerciale, contractul de societate, cererea de inscriere de mentiuni, daca este cazul, si hotararea judecatoreasca de infiintare;
    b) dovada posesiei spatiului, cu respectarea conditiilor prevazute la cap. II pct. 3 lit. b);
    c) certificatele de cazier, asa cum este prevazut la cap. II pct. 3 lit. e);
    d) dovada existentei in cont la o societate bancara a disponibilitatilor minime prevazute la pct. 3 lit. d);
    e) concomitent cu depunerea dosarului in vederea autorizarii casei de schimb valutar, va fi prezentat si programul intocmit in scopul raportarii pe suport magnetic a operatiunilor de schimb valutar;
    f) orice acte sau documente justificative ale operatiunii solicitate de catre Banca Nationala a Romaniei - Oficiul control devize, in vederea autorizarii.
    Pentru autorizarea punctelor de schimb valutar se vor prezenta documentele mentionate la lit. b), c) si f) de la alineatul anterior.
    In termen de 7 zile de la primirea documentatiei complete, solicitata de Banca Nationala a Romaniei, sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei va analiza documentatia si va verifica pe teren existenta faptica a celor prezentate. Un exemplar din documentatia prezentata de solicitant, semnat si stampilat pe fiecare fila, pentru conformitate cu originalul, impreuna cu referatul intocmit de sucursala Bancii Nationale a Romaniei, vizat de consilierul juridic al acesteia, si cu propunerea semnata de conducerea sucursalei vor fi remise Bancii Nationale a Romaniei - Oficiul control devize.
    In cazul deschiderii unui punct de schimb valutar intr-un alt judet decat judetul in care casa de schimb valutar are sediul social, sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul unde se afla sediul social al casei de schimb valutar va solicita in scris sucursalei Bancii Nationale a Romaniei din judetul unde va functiona punctul de schimb, verificarea conditiilor de autorizare iar aceasta va transmite in scris rezultatele verificarii, precum si avizul favorabil sau nefavorabil privind deschiderea punctului de schimb valutar.
    Pe baza analizei efectuate, Banca Nationala a Romaniei - Oficiul control devize va transmite sucursalei judetene autorizatia de functionare sau ii va comunica respingerea in termen de 14 zile de la primirea documentatiei complete.
    Autorizatia de functionare sau respingerea cererii va fi trimisa solicitantului de catre sucursala Bancii Nationale a Romaniei.
    In cazul reinnoirii autorizatiilor de functionare, solicitantii au obligatia de a restitui sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei de care apartin originalele autorizatiilor care sunt inlocuite in momentul primirii noilor autorizatii.
    6. Societatile comerciale, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate (capital de stat, mixt sau privat), care detin in administrare proprie unitati hoteliere clasificate si avizate de Ministerul Turismului pentru a primi turisti straini, pot organiza ghisee de schimb valutar in vederea incasarii in lei a serviciilor turistice prestate. Ghiseele de schimb valutar se organizeaza in incinta hotelurilor respective si efectueaza operatiuni de incasare, prin schimb valutar in lei, de la turisti straini cazati in acestea, a contravalorii serviciilor de cazare si a serviciilor suplimentare prestate.
    Ghiseele de schimb valutar din cadrul societatilor comerciale vor efectua urmatoarele operatiuni:
    a) cumparari de valuta atat sub forma de numerar (bancnote sau monede care nu sunt divizionare) cat si prin intermediul cecurilor de calatorie si al cartilor de credit de la turistii straini, reprezentand contravaloarea serviciilor turistice prestate acestora in lei (cazare si servicii turistice suplimentare).
    Pentru operatiunile de cumparare de valuta, ghiseele de schimb valutar vor intocmi buletine de schimb valutar; acestea vor fi executate, inregistrate, evidentiate si utilizate ca documente cu regim special, in care scop vor purta in mod obligatoriu antet, serie si numar de ordine imprimate in procesul tiparirii lor.
    In vederea simplificarii operatiunilor, in sensul eliminarii circulatiei numerarului in lei intre ghiseul de schimb valutar, turistul strain si prestatorul de servicii, decontarea contravalorii in lei se va face zilnic direct intre ghiseul de schimb valutar si prestatorul de servicii.
    In acest scop, buletinul de schimb valutar se va intocmi in trei exemplare, care vor avea urmatoarele destinatii:
    - originalul se inmaneaza turistului;
    - exemplarul 2 se transmite prestatorului de servicii;
    - exemplarul 3 ramane la ghiseul de schimb valutar.
    Originalul buletinului de schimb valutar se prezinta de catre turist prestatorului de servicii, care va inscrie in mod obligatoriu pe verso, sub semnatura, data si stampila, suma in lei aferenta serviciilor prestate si va elibera nota de plata turistului in cauza. Totodata, se va restitui turistului originalul buletinului de schimb valutar;
    b) restituiri de valuta (in numerar), numai catre turistii care au efectuat schimbul valutar la ghiseul respectiv si numai in limita sumei in valuta schimbata, aferenta serviciului turistic achitat, dar neprestat.
    Aceste operatiuni se efectueaza in baza originalului buletinului de schimb valutar si a dovezii de neprestare de servicii eliberata de prestatorul in cauza. Atat originalul buletinului de schimb valutar, cat si dovada de neprestare de servicii se detin ca acte justificative de catre ghiseul de schimb valutar.
    Concomitent, pentru suma in valuta restituita, ghiseul de schimb valutar intocmeste o nota de restituire de valuta, in care se vor mentiona numarul si data buletinului de schimb valutar initial si ale dovezii de neprestare de servicii.
    Operatiunile de schimb valutar si de decontare a serviciilor se vor efectua la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei.
    Sumele in valuta incasate prin ghiseele de schimb valutar, care trebuie depuse in conturi bancare in termen de doua zile lucratoare, pot fi utilizate de societatile comerciale pentru plati valutare externe, in conditiile Regulamentului privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Nationala a Romaniei, sau vandute pe piata valutara prin intermediul societatilor bancare autorizate.
    Societatile comerciale autorizate sa organizeze ghisee de schimb valutar conform prevederilor din prezentele norme sunt obligate sa accepte fara nici o restrictie, pentru plata serviciilor turistice prestate turistilor straini, sumele in lei prezentate de turistii respectivi si justificate cu buletin de schimb valutar corespunzator, efectuat la orice casa de schimb valutar din Romania.
    Ghiseele de schimb valutar care fac obiectul prezentelor norme vor fi autorizate de Banca Nationala a Romaniei la cererea societatilor comerciale de care apartin.
    7. Cererile de autorizare vor fi adresate sucursalei judetene a Bancii Nationale a Romaniei din raza teritoriala a solicitantului si vor fi insotite de urmatoarele documente:
    a) certificatul de inmatriculare a societatii comerciale, eliberat de Registrul comertului;
    b) statutul societatii comerciale;
    c) contractul de societate si hotararea judecatoreasca de infiintare, ramasa definitiva;
    d) avizul Ministerului Turismului privind incadrarea unitatilor hoteliere in categoria celor clasificate pentru a primi turisti straini;
    e) certificatele de cazier judiciar al persoanelor care vor lucra in cadrul ghiseelor de schimb valutar;
    f) orice acte sau documente justificative ale operatiunii solicitate de catre Banca Nationala a Romaniei - Oficiul control devize, in vederea autorizarii.
    Pe baza documentatiei sus-mentionate, sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei verifica si confirma daca sunt asigurate conditiile functionarii corespunzatoare a ghiseului de schimb valutar si pastrarii in deplina siguranta a valorilor.
    Intreaga documentatie pentru autorizarea ghiseului de schimb valutar va fi prezentata in original si doua fotocopii sucursalei Bancii Nationale a Romaniei. Un exemplar din documentatia prezentata de solicitant, semnat si stampilat pe fiecare fila pentru conformitate cu originalul, de catre sucursala, impreuna cu referatul intocmit de aceasta si avizat de consilierul juridic vor fi remise Bancii Nationale a Romaniei - Oficiul control devize.
    Lunar, pana la data de 5, societatile comerciale vor raporta sucursalei Bancii Nationale a Romaniei situatia sumelor in valuta cumparate si restituite prin ghiseele de schimb valutar, potrivit modelului prevazut in prezentele norme.
    8. In vederea obtinerii autorizatiilor de functionare, solicitantii vor achita la sucursala Bancii Nationale a Romaniei un comision de 200.000 lei pentru fiecare autorizatie emisa. Cuantumul comisionului este supus revizuirii periodice.

    III. Operatiuni de schimb valutar

    9. Casa de schimb valutar poate cumpara in mod liber, fara limitari, contra lei, valuta, atat sub forma de numerar (bancnote sau monede care nu sunt divizionare), cat si prin intermediul cecurilor de calatorie si al cartilor de credit, de la persoane fizice rezidente si nerezidente.
    Orice bancnota sau moneda falsa prezentata la un punct de schimb valutar va fi retinuta pe baza de proces-verbal si apoi predata organelor de politie abilitate.
    10. Casa de schimb valutar poate vinde valuta sub forma de numerar (bancnote sau monede) numai persoanelor fizice rezidente in Romania, care solicita schimbul valutar in scopul efectuarii de calatorii in strainatate, pana la echivalentul a 500 dolari S.U.A. pe an si persoana.
    Vanzarea se face numai pe baza de pasaport turistic individual. Suma in dolari S.U.A. (in litere si cifre) si data efectuarii schimbului valutar (ziua, luna, anul) se inscriu in mod obligatoriu in pasaport, fiind confirmate de semnatura lucratorului si stampila punctului de schimb valutar.
    In cazul vanzarii altor valute decat dolarul S.U.A., in pasaport se va inscrie echivalentul in dolari S.U.A., stabilit pe baza cursurilor de referinta ale Bancii Nationale a Romaniei, valabile la data efectuarii schimbului valutar.
    In cazul persoanelor care efectueaza cumparari partiale de valuta in decursul anului, casele de schimb valutar vor onora cererile solicitantilor respectivi in limita sumelor in dolari S.U.A., care, potrivit mentiunilor inscrise anterior in pasaport de alte case de schimb valutar, reprezinta diferenta pana la plafonul maxim anual de 500 dolari S.U.A.
    11. Pentru situatii deosebite - tratamente medicale cu spitalizare in strainatate, procurarea de medicamente, cheltuieli prilejuite de invitatii primite de persoane fizice rezidente la studii, burse, seminarii internationale, congrese, consfatuiri sau alte categorii de manifestari stiintifice si culturale - casele de schimb valutar pot efectua operatiuni de schimb valutar peste limita sumei echivalente a 500 dolari S.U.A.
    Aceste operatiuni de schimb valutar vor fi inscrise in pasaportul turistic al persoanei fizice rezidente, pentru care au fost efectuate, cu mentiunea "schimb valutar suplimentar".
    Operatiunile de schimb valutar mentionate la alineatul precedent se vor efectua numai cu aprobarea scrisa, eliberata pe baza de documente justificative, a Ministerului Sanatatii, Ministerului Invatamantului sau a Ministerului Culturii, dupa caz, potrivit normelor proprii emise de aceste ministere.
    Casele de schimb valutar vor retine drept documente justificative aprobarile de schimb valutar suplimentar emise de ministere.
    In cazul in care schimbul valutar nu se efectueaza integral, casa de schimb valutar va retine o fotocopie a aprobarii, inscriind pe versoul originalului suma (in lei si in valuta) schimbata. Casa de schimb valutar care face ultima operatiune - pana la concurenta sumei aprobate - va retine originalul aprobarii.
    Pana la data de 10 a fiecarei luni, Ministerul Sanatatii, Ministerul Invatamantului si Ministerul Culturii vor transmite la Banca Nationala a Romaniei - Oficiul control devize situatia aprobarilor de schimb valutar eliberate in cursul lunii anterioare.
    Sumele cumparate prin intermediul caselor de schimb valutar, pe baza aprobarilor ministerelor de resort, care depasesc 5.000 dolari S.U.A., nu se elibereaza in numerar, acestea urmand regimul prevazut la pct. 23 alin. 4 din regulament.
    Pana la data de 10 a fiecarei luni, casele de schimb valutar vor transmite la Banca Nationala a Romaniei - Oficiul control devize situatia schimburilor valutare efectuate in baza aprobarilor sus-mentionate pentru luna anterioara.
    12. Casa de schimb valutar poate vinde nerezidentilor, contra lei, valuta sub forma de numerar, dar numai pana la concurenta sumei evidentiate ca fiind schimbata din valuta in lei pe baza unui buletin de schimb valutar emis de o casa de schimb valutar din Romania. Pentru sumele ce depasesc 1.000 dolari S.U.A., buletinul de schimb valutar va fi insotit si de declaratia vamala din care sa rezulte sumele in valuta efectiva introduse in tara de catre solicitantul schimbului valutar.
    Astfel de operatiuni se pot efectua numai pentru documente de schimb valutar emise in ultimele 10 zile si numai pentru sumele in lei pentru care nu au mai fost efectuate restituiri de valute in acest interval de timp de catre o casa de schimb valutar.
    Casele de schimb valutar vor mentiona pe buletinul de schimb valutar in cauza sumele in lei pentru care s-au efectuat restituiri de valuta si data, pe care le vor confirma cu semnatura lucratorului si stampila punctului de schimb valutar. Casa de schimb valutar care efectueaza restituirea ultimului sold va retine documentul respectiv.
    13. Casele de schimb valutar pot sa-si stabileasca cursurile de schimb, atat cele de cumparare, cat si cele de vanzare, in mod liber.
    Pentru schimbul valutar pe baza de carti de credit si cecuri de calatorie se pot stabili cursuri de schimb valutar diferite fata de cele practicate pentru numerar.
    14. Lista cursurilor de vanzare/cumparare pentru valutele, cecurile de calatorie si cartile de credit negociate va fi afisata zilnic, la loc vizibil, la inceputul programului de lucru. Se recomanda afisarea cursurilor de schimb valutar fara includerea comisionului, acesta urmand sa fie evidentiat separat.
    Cursurile de schimb valutar afisate nu mai pot fi modificate in timpul unei zile de lucru. In cazul caselor de schimb valutar cu program non-stop, acestea vor mentiona in lista de cursuri perioada de 24 de ore de valabilitate a acestora. Listele de cursuri de schimb valutar zilnice,  semnate de persoanele imputernicite de conducerea casei de schimb valutar si purtand stampila punctului de schimb valutar, se vor pastra ca documente justificative, urmand ca la sfarsitul zilei de lucru sa fie anexate la registrul tranzactiilor. Este interzisa efectuarea de operatiuni unilaterale (numai cumparare sau numai vanzare de valuta), cu exceptia cazurilor cand acestea sunt determinate exclusiv de lipsa temporara de disponibilitati in valuta sau in lei.
    15. Pentru operatiunile de schimb valutar se pot incasa comisioane numai in lei. Comisioanele practicate vor fi evidentiate distinct in listele de cursuri de schimb valutar afisate zilnic si nu mai pot fi modificate in timpul zilei de lucru. Procentul de comision aplicat asupra cursului de vanzare va fi egal cu cel aplicat la cumparare.

    IV. Conturile in valuta si in lei ale caselor de schimb valutar

    16. Casele de schimb valutar isi pastreaza disponibilitatile in valuta si in lei in conturi deschise la societati bancare autorizate din Romania.
    Aceste disponibilitati pot fi, de asemenea, pastrate partial in casieriile caselor (punctelor) de schimb valutar.
    17. Disponibilitatile in valuta ale unei case de schimb valutar vor fi utilizate numai pentru operatiuni de schimb valutar.
    Disponibilitatile in valuta si in lei obtinute de societatile bancare din activitatea proprie de schimb valutar pot fi utilizate si pentru alte operatiuni specific bancare.
    18. Casele de schimb valutar pot cumpara si vinde in mod liber valuta pe piata interbancara, prin intermediul societatilor bancare, in limita disponibilitatilor proprii (numerar si disponibilitati in conturi bancare), provenite din disponibilitatile proprii si din activitatea de schimb valutar.
    Casele de schimb valutar sunt exceptate de la aplicarea prevederilor cap. III pct. 9 lit. a) din anexa nr. 3 (Norme privind functionarea pietei valutare interbancare).
    Societatile bancare care primesc ordine de vanzare/cumparare de valuta de la casele de schimb valutar au obligatia sa aplice aceleasi principii de cotare, acceptare si executare ca pentru ceilalti clienti. La primirea ordinelor de vanzare sau cumparare emise de casele de schimb valutar se va verifica inscrierea de catre acestea, in caseta de identificare a clientului (formularele nr. 1 si 2 din anexa nr. 3), a abrevierii C.S.V. si a codului pentru raportare pe suport magnetic primit de casa de schimb valutar la autorizare.
    Informatia referitoare la codul casei de schimb valutar va fi inregistrata pe suport magnetic in fisierul CLIENTI-DBF (deschis in anexa nr. 1A la Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 31 din 29 iulie 1994) in campul CODSIC si este de tip C, avand o lungime de 15 caractere.

    V. Cerinte de evidenta si raportare

    19. Pentru fiecare tranzactie, punctele de schimb valutar vor intocmi buletine de schimb valutar tipizate conform modelului alaturat.
    Asigurarea cu aceste formulare (tiparirea si dotarea punctelor de schimb valutar) intra in obligatia fiecarei case de schimb valutar.
    Buletinele de schimb valutar vor fi executate, inregistrate, evidentiate si utilizate ca documente cu regim special, in care scop vor purta in mod obligatoriu antet, serie si numar de ordine imprimate. Buletinele de schimb valutar se intocmesc in trei exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevazute in formular.
    Pe buletinul de schimb valutar nu se admit corecturi; eventualele imprimate tiparite sau completate eronat vor fi anulate prin barare (pe toate cele trei exemplare) sub semnatura lucratorului si stampila punctului de schimb valutar. Buletinele de schimb valutar anulate raman atasate in carnetul respectiv.
    Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat si stampilat de punctul de schimb valutar, se inmaneaza clientului, exemplarul 2 se ataseaza la registrul tranzactiilor (folosit ca document primar in inregistrarile contabile), iar exemplarul 3 se pastreaza ca act justificativ de casa la locul efectuarii operatiunii.
    In cazul caselor de schimb valutar care au organizate operatiunile in sistem computerizat, buletinul de schimb valutar se poate intocmi cu conditia de a se respecta intocmai modelul de formular alaturat, inclusiv regimul special al acestuia, prin inscrierea seriei si a numarului de ordine.
    Pentru operatiunile de schimb valutar mentionate la cap. III pct. 11, pe buletinul de schimb valutar se vor mentiona urmatoarele: "schimb valutar suplimentar conform aprobarii nr. ....., din data ............, a Ministerului ...............".
    20. Se va tine un registru zilnic al tranzactiilor, indicand cumpararile si vanzarile de valuta, cecuri de calatorie si carti de credit, pe feluri de valute, sumele in lei platite, respectiv, incasate in cadrul acestor operatiuni, precum si comisioanele practicate.
    21. Casele de schimb valutar autorizate de Banca Nationala a Romaniei au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 si regulamentului privind aplicarea acesteia.
    22. Raportarea catre Banca Nationala a Romaniei a operatiunilor de schimb valutar se face in conformitate cu normele emise in acest scop.

    VI. Dispozitii finale

    23. In cazul incalcarii prezentelor norme, precum si in cazul refuzului de a prezenta documentele solicitate in vederea controlului, se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
    a) atentionarea scrisa;
    b) suspendarea temporara a autorizatiei de functionare;
    c) retragerea autorizatiei de functionare.
    In cazul suspendarii temporare a activitatii unei case de schimb valutar, respectiv a unui punct/ghiseu de schimb valutar, autorizatia de functionare va fi depusa pe toata durata suspendarii la sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei in raza careia isi desfasoara activitatea. In situatia notificarii de catre Banca Nationala a Romaniei a retragerii autorizatiilor de functionare, societatile comerciale respective au obligatia de a restitui sucursalei Bancii Nationale a Romaniei, in raza careia isi desfasoara activitatea, originalul autorizatiilor notificate, spre a fi retrase.
    Banca Nationala a Romaniei poate sanctiona persoanele juridice autorizate sa efectueze operatiuni de schimb valutar, in urma abaterilor de la prevederile legale constatate atat de catre organele de control proprii, cat si de alte organe de control abilitate prin lege, astfel:
    - autorizatia de functionarea a caselor de schimb valutar, respectiv a punctelor/ghiseelor de schimb valutar, poate fi retrasa fara a fi necesara atentionarea scrisa in prealabil, in situatia in care se constata savarsirea unor fapte grave de catre personalul angajat prin intocmirea de buletine de schimb valutar folosind nume, numere si serii de pasapoarte fictive, neconcordante repetate intre sumele inscrise in buletinele de schimb valutar si cele inscrise in pasapoarte, plusuri si minusuri de casa, atat in lei, cat si in valuta, nejustificate la momentul controlului.
    In cazul in care, ulterior retragerii autorizatiei de functionare a unui punct/ghiseu de schimb valutar, se constata savarsirea faptelor mentionate mai sus si la alte puncte/ghisee de schimb valutar apartinand aceleiasi persoane juridice, autorizatia de functionare va fi retrasa prin notificare scrisa a Bancii Nationale a Romaniei.
    In termen de 15 zile lucratoare de la data primirii notificarii scrise a Bancii Nationale a Romaniei, casa de schimb valutar va vinde pe piata interbancara disponibilitatile in valuta rezultate din activitatea de schimb valutar, existente in conturi bancare si in caserii la data primirii notificarii de retragere a autorizatiei de functionare.
    In cazul retragerii autorizatiei unei case de schimb valutar, actionarii acesteia isi pierd dreptul de a deschide o alta casa de schimb valutar pentru o perioada de 5 ani.
    Numele asociatilor sau actionarilor persoane fizice, atat individuale, cat si cele din societatile avand calitatea de asociat sau actionar, supuse sanctiunii de retragere a autorizatiei de functionare a casei de schimb valutar, vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Casele de schimb valutar si societatile comerciale, a caror autorizatie de functionare a fost suspendata temporar pentru incalcarea prevederilor in vigoare, isi pierde dreptul de a solicita infiintarea de noi puncte/ghisee de schimb valutar pe perioada urmatoarelor 6 luni de la data sanctionarii.
    Daca se constata ca o casa de schimb valutar si/sau un punct/ghiseu de schimb valutar functioneaza fara autorizarea Bancii Nationale a Romaniei, vor fi instiintate organele de control ale Ministerului Finantelor pentru constatare si aplicarea sanctiunilor legale.
    Functionarea unui punct/ghiseu de schimb valutar dupa expirarea termenului pentru care a fost autorizat atrage dupa sine sanctionarea cu suspendare a autorizatiei de functionare emise casei de schimb valutar, respectiv societatii comerciale.
    24. Prevederile de la cap. II pct. 3 lit. d) se aplica tuturor caselor de schimb valutar ce urmeaza a se infiinta de la data publicarii prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, iar celor deja existente, la 3 luni de la publicarea acestora.
    25. Prevederile prezentelor norme intra in vigoare de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

                               MODEL
                    de buletin de schimb valutar
                ..............................................
   Unitatea autorizata ..............       Data .........
   Sediul .............

                     BULETIN DE SCHIMB VALUTAR
                    Seria ...... Nr. .........
1. ......................................................................
         (Numele si prenumele)      (Tara)        (Actul de identitate)
2. Suma incasata de la client Cursa de schimb valutar Comisionul Suma platita clientului
   ....................................................................
   ....................................................................
   ....................................................................
             L.S. Casier            Semnatura clientului,
       ........................................................... .

    Explicatii privind completarea buletinului de schimb valutar:
    1. Formularul se foloseste atat pentru cumparari, cat si pentru vanzari de valuta. In cazul cumpararilor in valuta, actul de identitate poate fi si buletinul de identitate.
    2. In cazul vanzarilor de valuta catre cetatenii romani se vor mentiona, in rubrica "Actul de identitate", seria si numarul pasaportului.
    3. In functie de natura operatiunii, la pct. 2 in rubricile "Suma incasata de la client" si, respectiv, "Suma platita clientului" se trec sumele in valuta sau in lei, dupa caz.

                                MODEL
                     de buletin de schimb valutar
         .................................................

   Societatea comerciala....................
   .........................
   Adresa/Sediul ....................
   Ghiseul de schimb valutar ............... Data ..........

                      BULETIN DE SCHIMB VALUTAR
                    Seria ...... Nr. ..........
1. ............................................................................
     (Numele si prenumele)   (Tara)         (Pasaport: seria, nr.)
2. Suma incasata de la client   Cursul de    Comisionul    Suma neta in lei
                               schimb valutar
   ............................................................................
   ............................................................................
   ............................................................................
          L.S. Casier              Semnatura clientului,
       ............................................................

    NOTA:
    In cazul incasarii de cecuri sau carti de credit, la pct. 2 se inscriu seria si numarul cecului sau cartii de credit si felul valutei in care acestea sunt exprimate, precum si banca comerciala emitenta a acestora.

                               MODEL
                    de raportare conform normelor
            ....................................................

   Societatea comerciala .......................
   Sediul ...........................

                         SITUATIA
operatiunilor de schimb valutar efectuate in luna ......... 199....
        ...................................................................
------------------------------------------------------------------------------
                            Cumparari                        Restituiri
                  ------------------------------   ---------------------------
Nr. Felul valutei  Pentru       Schimb valutar      Pentru      Pentru lei din
crt.               servicii      suplimentar        servicii       schimb
                   prestate                         neprestate     valutar
------------------------------------------------------------------------------
  0        1          2               3                 4              5
------------------------------------------------------------------------------
 1.  Dolari S.U.A.
 2.  Marci germane
 3.  ..............
-----------------------------------------------------------------------------
    Nr. ghiseelor de schimb valutar = ....................
               Director (Presedinte),                Contabil sef,

    NOTA:
    1. Situatia se intocmeste per total societate comerciala.
    2. Datele sunt cele aferente lunii raportate (nu prin cumulare de la inceputul anului).
    3. Situatia se intocmeste in doua exemplare, care se depun la sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei. Sucursala judeteana va intocmi o situatie centralizata pe total judet, pe care o va remite, impreuna cu originalul raportarilor primite de la societatile comerciale, Oficiului control devize din Banca Nationala a Romaniei.
    4. Termen de raportare:
    -  pentru societatile comerciale - data de 5 a lunii urmatoare;
    -  pentru sucursalele judetene ale Bancii Nationale a Romaniei - data de 10 a lunii urmatoare.

    ANEXA 5.2.
                         SITUATIA*)
contului in valuta autorizat in strainatate la finele trimestrului ... anul...
    1. Nr. si data autorizatiei ...............................................
    2. Judetul ............................... codul judetului ................
    3. Denumirea si tipul solicitantului ......................................
       ............................. cod tip ..................................
    4. Nr. de inmatriculare in Registrul comertului ...........................
    5. Codul fiscal ..........................................................
    6. Cont deschis pentru filiala, sucursala, agentie in strainatate DA/NU
    7. Felul de activitati derulate prin cont .................................
       ................................ codul activitatii .....................
    8. Tara ................................ cod tara .........................
    9. Denumirea bancii straine la care este deschis contul ...................
       ........................................................................
   10. Nr. contului deschis ...................................................
-------------------------------------------------------------------------------
                                     Rulaj la finele trimestrului Sold la
                                     raportat, cumulat de la      finele
                                     inceputul anului             trimestrului
                                                                  raportat
-------------------------------------------------------------------------------
                                      Debit          Credit    Debit    Credit
-------------------------------------------------------------------------------
 Sold la 1 ianuarie a.c.  ------------------------------------
 10. TOTAL IN VALUTA DE
     CONT ................
     COD VALUTA ......... ----------------------------------------------------
     - din care:
  - transferuri din tara:                  X                       X         X
  - transferuri in tara:                                 X         X         X
-------------------------------------------------------------------------------
 11. TOTAL ECHIVALENT IN U.S.D (LA
     CURSUL DE REFERINTA AL ULTIMEI
     ZILE BANCARE A TRIMESTRULUI
     RAPORTAT) ----------------------------------------------------------------
     - din care:
  - transferuri din tara:                  X                       X         X
  - transferuri in tara:                                 X         X         X
-------------------------------------------------------------------------------
                                                Conducatorul societatii,
----------------
    *) Situatia se intocmeste pentru fiecare cont in valuta autorizat, separat, reprezentand imaginea bancara a contului.
    a) Informatiile din rubricile "Cod" nu se completeaza de catre raportor;
    b) Pe randul 3 tipul solicitantului poate fi: regie autonoma (R.A.), societate in nume colectiv (S.N.C.), societate in comandita simpla (S.C.S.), societate in comandita pe actiuni (S.C.A.), societate pe actiuni (S.A.), societate cu raspundere limitata (S.R.L.), asociatie familiala (A.F.), persoana fizica (P.F.), alte categorii (A.C.);
    c) Pe randul 6, daca societatea are deschisa filiala, sucursala, agentie in strainatate, se bareaza rubrica NU sau invers.

    ANEXA 6

                            NORME
privind modul de autorizare a operatiunilor valutare, inclusiv cele efectuate in valuta efectiva (numerar)

    Operatiunile valutare prevazute la pct. 2*) ultimul alineat din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Nationala a Romaniei la 18 august 1994 (numit in continuare regulament), se supun autorizarii Bancii Nationale a Romaniei - Oficiul control devize, dupa cum urmeaza:
------------
    *) Pct. 2 a fost modificat prin Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 23/1995, publicata in acest numar la pag. 7.

    1. In vederea obtinerii autorizatiei pentru efectuarea operatiunilor valutare, inclusiv in valuta efectiva (numerar), persoanele juridice rezidente completeaza si depun la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul in care isi au sediul social o cerere-tip conform anexei la prezentele norme, insotita de urmatoarele documente, in doua exemplare:
    a) dovada inregistrarii persoanei juridice la Camera de Comert si Industrie a Romaniei - Oficiul Registrului comertului si la Ministerul Finantelor - Registrul fiscal sau alt act de inregistrare la organele abilitate;
    b) contractul de societate si statutul societatii comerciale;
    c) certificatele de cazier judiciar fara antecedente ale personalului angajat care efectueaza operatiuni valutare in numerar;
    d) autorizatia de functionare sau licenta emisa de organele abilitate, dupa caz;
    e) orice acte sau documente justificative ale operatiunii, solicitate de Banca Nationala a Romaniei.
    In termen de 7 zile de la primirea documentatiei complete solicitate de Banca Nationala a Romaniei, sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei va analiza documentatia si va verifica, pe teren, conditiile efectuarii operatiunilor valutare.
    In situatia in care se solicita realizarea operatiunilor valutare in numerar, se va verifica dotarea necesara efectuarii operatiunilor valutare, respectiv existenta aparatului de verificare a autenticitatii bancnotelor si conditiile pastrarii, in deplina siguranta, a sumelor in valuta, la locul incasarii acestora.
    2. Un exemplar din documentatia prezentata de solicitant, impreuna cu referatul intocmit de sucursala Bancii Nationale a Romaniei, vor fi remise Bancii Nationale a Romaniei - Oficiul control devize.
    In baza analizei efectuate, Banca Nationala a Romaniei - Oficiul control devize va transmite sucursalei respective autorizatia sau ii va comunica respingerea cererii si motivul respingerii.
    Autorizatia de efectuare a operatiunilor valutare sau respingerea cererii va fi trimisa solicitantului de catre sucursala Bancii Nationala a Romaniei.
    3. Persoanele juridice autorizate vor depune sumele in valuta, incasate in numerar, in termen de doua zile lucratoare de la incasare, in cazul in care acestea au loc pe teritoriul Romaniei, respectiv de la aducerea in tara a sumelor in valuta incasate, in cazul in care incasarea are loc in strainatate, in contul bancar deschis la societati bancare autorizate sa functioneze in Romania.
    4. Pentru necesitati de dare de rest, restituiri, alte operatiuni specifice, persoana juridica, autorizata sa efectueze operatiuni valutare in numerar este indreptatita sa retina, in casieria proprie, sume in valuta.
    Limita soldului de casa in valuta, la autorizare, va fi propusa prin cererea-tip si confirmata de sucursala Bancii Nationale a Romaniei in referatul acesteia.
    Trimestrial, in termen de 15 zile de la finele trimestrului anterior, sucursala Bancii Nationale a Romaniei, in urma analizarii rulajului platilor in numerar, va stabili plafonul de casa in valuta pentru perioada urmatoare. Limita soldului de casa, in valuta, se stabileste la o suma egala cu media zilnica a platilor efectuate (dare de rest, restituiri, alte plati) intr-o luna. Totodata, sucursala Bancii Nationale a Romaniei va analiza modul in care au fost respectate prevederile autorizatiilor emise de aceasta. In cazul constatarii incalcarii prevederilor autorizatiei sau a celorlalte reglementari valutare in vigoare, sucursala Bancii Nationale a Romaniei va comunica Oficiului control devize neregulile constatate.
    Oficiul control devize va analiza abaterile si va lua masuri de sanctionare mergand pana la retragerea autorizatiei.
    5. Nu se impune autorizarea Bancii Nationale a Romaniei pentru rezidentii care efectueaza operatiuni valutare cu persoanele autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa efectueze astfel de operatiuni.
    De asemenea, nu se supun autorizarii Bancii Nationale a Romaniei sumele in valuta efectiva care depasesc limitele din regulament, introduse sau scoase in/din Romania, de catre societatile bancare, in baza documentelor justificative semnate de persoanele legal desemnate de acestea.
    Totodata, nu se supun autorizarii platile in valuta efectiva reprezentand avansuri pentru deplasari externe, in interes de serviciu, si eliberate pe baza de documente justificative, prin casieria persoanelor juridice rezidente, precum si drepturile salariale aferente prestatiilor efectuate in strainatate ori drepturile salariale cuvenite in baza Legii nr. 35/1991, republicata, acordate prin casierie sau transfer valutar in conturile persoanelor fizice respective.
    Prevederea se aplica si salariilor achitate de reprezentantele si agentiile firmelor straine (inclusiv sucursalele bancilor straine) in cazul in care contractele individuale de munca sunt incheiate direct cu firma (banca) straina.
    Sunt permise plati valutare externe in numerar, pana la echivalentul a 5.000 dolari S.U.A. (pentru operatiuni de cont curent, inclusiv importul), respectiv 10.000 dolari S.U.A. in situatiile prevazute la cap. VI pct. 23 ultimul alineat din regulament, cu intocmirea corespunzatoare a dispozitiei de plata valutara externa (D.P.V.E.), ca plata in avans, si cu justificarea ulterioara conform prevederilor Normelor B.N.R. nr. 3/1993 privind efectuarea controlului bancar in cazul platilor externe pentru importuri de marfuri.
    De asemenea, sunt permise incasari valutare in numerar de la nerezidenti, aferente exporturilor de marfuri, prestarilor externe de servicii si executarilor de lucrari in strainatate, cu respectarea limitelor prevazute la anexa nr. 1 din regulament si cu completarea declaratiilor de incasare valutara (D.I.V.) in cazul exporturilor de marfuri. Incasarile aferente exporturilor de marfuri, prestarilor externe de servicii si executarilor de lucrari in strainatate, vor fi depuse in termen de doua zile lucratoare de la incasare, in cazul in care acestea au loc pe teritoriul Romaniei, respectiv de la aducerea in tara a sumelor in valuta incasate, in cazul in care incasarea are loc in strainatate, in contul bancar deschis la societati bancare autorizate sa functioneze in Romania, cu indicarea declaratiei de incasare valutara (D.I.V.), dupa caz.

    ANEXA la ANEXA 6
    REFERINTA SOLICITANT
    Nr. ....... DATA .....

                         CERERE DE AUTORIZARE
                      pentru operatiuni valutare

    Denumirea si tipul persoanei juridice .....................................
    ................................ cod tip*).................................
    Sediul ......, judetul ............., codul judetului*) ...... sectorul ..,
    codul sectorului*) .............
    Localitatea ....................., codul postal ............ str. .........
    nr. ......, bl. ....., ap. ....., sc. ...., telefon........., fax .........
    Codul fiscal .................., codul sicomex ..................
    Nr. de inregistrare (la organele de drept) ......................
    Codul activitatii*) ........................
    Justificarea cererii de efectuare a operatiunilor valutare, precizarea
    categoriei de activitate si a operatiunii valutare .......................
    ..........................................................................
    Locul prestatiei .........................................................
    Sediul punctului unde se efectueaza operatiunea valutara..................
    Beneficiarul prestatiei ...................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Cod operatiune valutara autorizata*) ......................................
    Limita soldului de casa in valuta propus ..................................

                                                  Semnatura autorizata
                                                           L.S.

    NOTA:
    Codurile marcate cu *) nu se completeaza de catre solicitant.SmartCity5

COMENTARII la Circulara 23/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 23 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Circulara 23/1995
Circulara 7 1998
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 21 1997
privind majorarea disponibilitatilor caselor de schimb valutar
Circulara 16 1997
pentru modificarea Normelor privind sumele in valuta si in lei care pot fi introduse si scoase din Romania (anexa nr. 1 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare) si a Normelor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la regulamentul mentionat)
Circulara 11 1997
pentru modificarea normelor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei
Circulara 12 1997
privind anularea plafoanelor zilnice in lei si in valuta stabilite pentru casele/punctele de schimb valutar
Circulara 18 1996
cu privire la modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare)
Circulara 47 1995
pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare)
Circulara 48 1995
privind unele precizari la prevederile Normelor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare)
Circulara 45 1995
pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare)
Circulara 32 1995
pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 18 mai 1995)
Circulara 29 1995
privind efectuarea de operatiuni valutare intre persoane juridice rezidente
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu