Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 17 din  6 decembrie 1995

privind autorizarea si raportarea imprumuturilor si creditelor externe, fara garantia statului

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din 21 decembrie 1995


SmartCity3


    Prezentele norme metodologice sunt emise in baza prevederilor art. 32 si art. 33 lit. b) si g) din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si ale art. 31 si 34 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara, tinand seama, totodata, si de necesitatea corelarii cu prevederile Normelor metodologice nr. 8.904/1994 de aplicare a Legii nr. 91/1993 privind datoria publica, emise de Ministerul Finantelor si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 23 ianuarie 1995.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. In vederea exercitarii atributiilor rezultate din prevederile art. 32 din Legea nr. 34/1991 si ale cap. III art. 13 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind efectuarea operatiunilor valutare, Banca Nationala a Romaniei organizeaza activitatea de autorizare si raportare a imprumuturilor si creditelor externe fara garantia statului.
    2. Prin imprumuturi si credite externe fara garantia statului, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege imprumuturile, creditele si operatiunile de leasing pe termen mijlociu si lung, altele decat cele care fac parte din datoria publica externa, asa cum sunt stabilite prin Legea nr. 91/1993 privind datoria publica, contractate in nume propriu de catre persoane juridice rezidente de la persoane juridice si/sau fizice nerezidente, si care au termen de rambursare mai mare de un an. Aceste angajamente reprezinta datoria externa privata, componenta a datoriei externe totale a Romaniei.

    CAP. 2
    Procedura de autorizare

    3. Contractarea oricarui angajament de natura datoriei externe private reprezinta operatiunea valutara de cont financiar si de capital si se efectueaza cu autorizarea Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si supraveghere valutara din cadrul Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit - in conformitate cu prevederile art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind efectuarea operatiunilor valutare.
    In cadrul angajamentelor externe supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu prevederile regulamentului valutar, se cuprind si conventiile-cadru privind deschiderea de linii de finantare externa.
    4. Pentru situatiile in care, in cadrul unui contract care reglementeaza un angajament extern de natura datoriei private, sunt nominalizati doi sau mai multi imprumutati (debitori), responsabilul pentru efectuarea procedurilor de autorizare este persoana juridica rezidenta desemnata ca administrator de imprumut.
    5. In termen de maximum 7 zile lucratoare de la primirea solicitarii de autorizare, impreuna cu documentatia prevazuta la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind efectuarea operatiunilor valutare si cu formularele nr. 1, 1A) si 1B) prevazute in prezentele norme metodologice, Directia reglementare si supraveghere valutara din cadrul Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit din Banca Nationala a Romaniei va comunica in scris solicitantului autorizarea operatiunii respective, cu mentionarea numarului din Registrul datoriei externe private ce se instituie prin prezentele norme metodologice la Directia balante valutare din cadrul Directiei generale politica monetara si valutara.
    6. Contractele din care deriva angajamente de natura datoriei externe private devin operationale dupa autorizarea lor de catre Banca Nationala a Romaniei.

    CAP. 3
    Procedura de raportare

    7. Rezidentii care contracteaza angajamente de natura datoriei externe private vor completa formularele prezentate in anexele la prezentele norme metodologice, pe care le vor transmite Bancii Nationale a Romaniei impreuna cu documentele pentru autorizare, iar apoi, ca raportari lunare la Directia balante valutare din cadrul Directiei generale politica monetara si valutara.
    In cazul conventiilor-cadru pentru deschiderea liniilor de finantare externa, se vor raporta numai contractele ferme de credit incheiate si incadrate in aceste conventii.
    Pentru angajamentele externe de natura datoriei private, in care sunt nominalizati doi sau mai multi imprumutati (debitori), responsabilul pentru efectuarea procedurilor de raportare este persoana juridica rezidenta desemnata ca administrator de imprumut.
    Formularele de raportare sunt descrise in continuare:
    Formularul nr. 1 - Raport privind imprumuturile/creditele primite pe termen mediu si lung
    - termen de raportare: o singura data, impreuna cu documentele necesare pentru obtinerea autorizarii;
    Formularul nr. 1A) - Scadentarul estimativ al tragerilor si al platilor de capital
    - termen de raportare: impreuna cu Formularul nr. 1, apoi ori de cate ori intervin modificari in scadentarele de trageri si/sau rambursari;
    Formularul nr. 1B) - Scadentarul estimativ al platilor de dobanzi si comisioane
    - termen de raportare: impreuna cu Formularul nr. 1, apoi ori de cate ori intervin modificari in scadentarele dobanzilor si/sau comisioanelor, precum si in orice alte elemente referitoare la acestea
    Formularul nr. 2 - Situatia imprumutului/creditului la data de .....
    - termen de raportare: lunar, in maximum 10 zile de la incheierea lunii de raportare;
    Formularul nr. 2A) - Situatia imprumutului/creditului la data de .....
    (se va utiliza in cazul in care pentru fiecare tragere exista cate o schema de rambursare)
    - termen de raportare: lunar, in maximum 10 zile de la incheierea lunii de raportare.

    NOTA:
    Formularele nr. 2 si 2A) se exclud reciproc din procedura de raportare, dupa cum imprumutul/creditul (indiferent de numarul tragerilor) are o schema unica de rambursare (se utilizeaza Formularul nr. 2) sau cate o schema de rambursare pentru fiecare tragere (se utilizeaza Formularul nr. 2A).

    Primele raportari se vor face astfel:
    a) pentru perioada pana la 31 decembrie 1993, raportarea se face cumulat pentru fiecare credit, astfel: total trageri, total rambursari, total dobanzi, total comisioane;
    b) pentru anul 1994 si pentru perioada din anul 1995 de pana la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, raportarea se va face detaliat, tranzactie cu tranzactie, conform formularelor anexate.
    Pentru angajamentele de natura datoriei externe private contractate inainte de intrarea in vigoare a Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind efectuarea operatiunilor valutare, la solicitarea persoanelor juridice respective, Banca Nationala a Romaniei va comunica numarul alocat pentru fiecare credit in Registrul datoriei externe private.
    Pentru contractele autorizate de Banca Nationala a Romaniei se va comunica direct numarul atribuit in Registrul datoriei externe private.
    7. Completarea formularelor se va face cu respectarea stricta a machetelor si a instructiunilor de completare, fara prescurtari sau initiale.
    Raportarea se va face separat pentru fiecare imprumut, cu specificarea numarului atribuit in Registrul datoriei externe private.
    Formularele vor fi completate in concordanta cu prevederile din contractele de imprumut/credit, cu datele din evidenta proprie a beneficiarilor sau cu alte documente legale referitoare la imprumuturile/creditele care fac obiectul raportarii.
    8. Datele individuale privind angajamentele de natura datoriei externe private au caracter confidential, potrivit prevederilor art. 57 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei.
    9. Societatile bancare vor efectua platile in contul angajamentelor reprezentand datoria externa publica, contractata sau garantata de stat, precum si cele aferente datoriei externe private, cu mentionarea numarului din Registrul datoriei publice si, respectiv, din Registrul datoriei externe private, inclusiv pentru cazurile cand lichidarea obligatiilor se efectueaza prin exporturi de bunuri si servicii.
    10. Persoanele juridice rezidente, autorizate sa detina conturi in strainatate, din care efectueaza plati directe in contul angajamentelor de natura datoriei publice externe si/sau datoriei externe private, vor mentiona in mod expres acest lucru in raportarile periodice ce se transmit Bancii Nationale a Romaniei.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    11. Persoanele juridice rezidente care contracteaza angajamente de natura datoriei externe private au obligatia de a transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia balante valutare din cadrul Directiei generale politica monetara si valutara - informatiile solicitate in conditiile si la termenele prevazute in prezentele norme metodologice.
    12. Banca Nationala a Romaniei impreuna cu Ministerul Finantelor inregistreaza, urmaresc si administreaza datoria externa a Romaniei, in cadrul unei strategii comune, in conformitate cu programele de dezvoltare economico-sociala aprobate, tinand seama de capacitatea de plata a tarii si de necesitatea asigurarii echilibrului balantei de plati externe.
    13. Banca Nationala a Romaniei impreuna cu Ministerul Finantelor informeaza periodic Parlamentul si Guvernul Romaniei asupra situatiei datoriei externe si transmit organismelor financiare internationale date statistice privind datoria externa a tarii, in conformitate cu obligatiile ce decurg din calitatea Romaniei de membru al acestor institutii.
    14. Prezentele norme metodologice completeaza si modifica, in mod corespunzator, prevederile anexei nr. 2 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind efectuarea operatiunilor valutare.

                GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                              MUGUR ISARESCU

 ___________________________________________________________________________
|FORMULARUL Nr. 1                                                           |
|                                                                           |
|            RAPORT PRIVIND IMPRUMUTURILE/CREDITELE PRIMITE                 |
|                        PE TERMEN MEDIU SI LUNG                            |
|                                                                           |
|Persoana juridica rezidenta raportoare ................................... |
|                                                                           |
|Descrierea imprumutului/creditului                                         |
|Imprumutator/creditor .............................. Tara ................ |
|Data semnarii .....................                                        |
|Data intrarii in vigoare ......... Data estimativa a ultimei trageri ..... |
|Numarul de referinta al bancii imprumutatoare ............................ |
|Suma imprumutului/creditului ............................................. |
|Valuta de contract ................................                        |
|Obiectul imprumutului/creditului ......................................... | |Categoria beneficiarului final: [ ] regie autonoma (R.A.); [ ] societate pe| |actiuni (S.A.); [ ] societate cu raspundere limitata (S.R.L.) ............ |
|Sectorul economic de destinatie .......................................... |
|    Pentru creditele furnizor, se completeaza numele garantului tranzactiei|
|    din partea creditorului .............................................. |
|Numele persoanei care poate fi contactata pentru informatii ulterioare:    |
|                                                                           |
|    Nume: ......................         Functie: ........................ |
|    Adresa: ....................         Telefon: ........................ |
|    Fax ........................         Telex:   ........................ |
|                                                                           |
|Data ...................               Semnatura,                          |
|                                                                           |
|                                       Nume: ............................. |
|                                       Functie: .......................... |
|                                       Adresa: ........................... |
|                                       Telefon: .......................... |
|                                       Fax: .............................. |
|  ----------------------------------------------------------------         |
| |Se completeaza de catre Banca Nationala a Romaniei:             |        |
| |Data primirii: ......................                           |        |
| |Numarul contractului de imprumut/credit: ...................    |        |
| |(din Registrul datoriei externe private)                        |        |
|  ----------------------------------------------------------------         |
|Anexe: Contractul de imprumut/credit                                       |
|       Scadentarul serviciului imprumutului/creditului (plati de rate de   |
|       capital, rate de dobanda, alte speze)                               |
|       Scadentarul estimativ al tragerilor                                 |
 ---------------------------------------------------------------------------

                           FORMULARUL Nr. 1
                         Modul de completare

    Formularul nr. 1 "Raport privind imprumuturile/creditele primite pe termen mediu si lung" se intocmeste si se raporteaza o singura data, impreuna cu celelalte documente necesare autorizarii, avand urmatoarele anexe:
    - contractul de imprumut/credit;
    - scadentarul serviciului imprumutului/creditului (plati de rate de capital, de dobanzi, alte speze);
    - scadentarul estimativ al tragerilor.
    Persoana juridica rezidenta raportoare: se inscrie denumirea completa a persoanei juridice rezidente care raporteaza imprumutul/creditul.
    Descrierea imprumutului/creditului: contine informatii generale referitoare la imprumut/credit.
    Imprumutator/creditor: se inscrie denumirea imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica acest fapt, precum si numele bancii conducatoare (principale).
    Tara: se va inscrie tara de resedinta a imprumutatorului/creditorului. Pentru imprumuturile cu mai multi creditori localizati in tari diferite, se va inscrie cuvantul multiple. In cazul imprumuturilor de la organisme internationale, se va inscrie doar denumirea acestora.
    Data semnarii: se va inscrie data la care a fost semnat contractul de imprumut/credit.
    Data intrarii in vigoare: se va inscrie data intrarii in vigoare a contractului de imprumut/credit comunicata de institutia creditoare.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazute in contractul de imprumut/credit. In cazul cand aceasta nu este prevazuta in contract se va trece data primei rambursari.
    Numarul de referinta al bancii imprumutatoare: se va inscrie numarul de referinta al contractului de imprumut/credit dat de institutia creditoare, in cazul in care acest numar exista si este comunicat debitorului.
    Suma imprumutului/creditului: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si zecimale, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit.
    Valuta de contract: se va inscrie valuta in care se va acorda imprumutul/creditul, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit. In cazul in care rambursarea se va efectua in alta valuta se va mentiona si aceasta valuta.
    Obiectul imprumutului/creditului: se va inscrie scopul pentru care a fost contractat creditul: finantarea de proiecte (investitii noi, retehnologizare, modernizare, dezvoltare); importuri, reimprumut, imprumut financiar; refinantarea/reorganizarea datoriei externe; finantarea de consultanta; finantarea de asistenta tehnica; finantarea de actiuni de pregatire a personalului; cumpararea de actiuni; majorarea capitalului propriu; leasing financiar; finantarea de reparatii; scopuri multiple; altele.
    Categoria beneficiarului final: se va inscrie intre paranteze semnul X in dreptul categoriei corespunzatoare a beneficiarului final, in cazul liniilor de finantare contractate de societatile bancare.
    Sectorul economic de destinatie: se va inscrie sectorul din economie caruia ii este destinat imprumutul/creditul.
    In urma autorizarii, Banca Nationala a Romaniei va returna persoanei juridice rezidente raportoare o copie de pe Formularul nr. 1 transmis de aceasta, avand inscris numarul din Registrul datoriei externe private.

 ---------------------------------------------------------------------------
|FORMULARUL Nr. 1A)                                                         |
|                                                                           |
|     SCADENTARUL ESTIMATIV AL TRAGERILOR SI AL PLATILOR DE CAPITAL         |
|                                                                           |
|Persoana juridica rezidenta raportoare ................................... |
|Imprumutator/creditor ....................... Tara ....................... |
|Data semnarii ........................................                     |
|Data estimativa a ultimei trageri ........................................ |
|Numarul de referinta al bancii imprumutatoare ............................ |
|Suma imprumutului/creditului (in valuta de contract) ..................... |
|Numarul contractului de imprumut/credit .................................. |
|(din Registrul datoriei externe private)                                   |
|                                                                           |
|1. Trageri:                                                                |
|a) [ ] pentru intreaga suma a creditului exista o singura schema de        |
|amortizare                                                                 |
|b) [ ] pentru fiecare tragere exista cate o schema de rambursare           |
|In cazul "b)" se raporteaza lunar cate un formular nr. 1A), 1B) si 2A)     |
|pentru fiecare tragere                                                     |
|Scandentarul estimativ al tragerilor pe urmatoarele trimestre              |
|calendaristice:                                                            |
|Anul curent    T1: ................. T2: ...................               |
|               T3: ................. T4: ...................               |
|Anul urmator   T1: ................. T2: ...................               |
|               T3: ................. T4: ...................               |
|Anul urmator   T1: ................. T2: ...................               |
|               T3: ................. T4: ...................               |
|                                                                           |
|Scadentarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada ramasa:          |
|                199...: ........................................           |
|                199...: ........................................           |
|                199...: ........................................           |
|                199...: ........................................           |
|                199...: ........................................           |
|                199...: ........................................           |
|                                                                           |
|Suma cumulata a tragerilor la data de 31 decembrie 1993: ................. |
|                                                                           |
|2. Rate de capital:                                                        |
|Atentie: sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si zecimale)     |
|a) Scadenta:                                                               |
|- prima rambursare:   - data: ............... - suma: ................     |
|- a doua rambursare:  - data: ............... - suma: ................     |
|- ultima rambursare:  - data: ............... - suma: ................     |
|b) Periodicitatea rambursarilor: [ ] - lunar                               |
|                                 [ ] - trimestrial                         |
|                                 [ ] - semestrial                          |
|                                 [ ] - anual                               |
|                                 [ ] - fara periodicitate (se dau          |
|                                       explicatii)                         |
|.......................................................................... |
|.......................................................................... |
|c) Situatia cumulata in anul curent:                                       |
|- rambursare in anul curent: - data: ............ - suma: ..............   |
|- rambursare in anul curent: - data: ............ - suma: ..............   |
|- rambursare in anul curent: - data: ............ - suma: ..............   |
|___________________________________________________________________________|


                          FORMULARUL Nr. 1A)
                         Modul de completare

    Formularul nr. 1A): "Scadentarul estimativ al tragerilor si al platilor de capital" se intocmeste si se raporteaza impreuna cu Formularul nr. 1, apoi ori de cate ori intervin modificari in scadentarele de trageri si/sau rambursari.
    Persoana juridica rezidenta raportoare: se inscrie denumirea completa a persoanei juridice rezidente raportoare care raporteaza imprumutul/creditul.
    Imprumutator/creditor: se inscrie denumirea imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica acest fapt, precum si numele bancii conducatoare (principale).
    Tara: se va inscrie tara de resedinta a imprumutatorului/creditorului. Pentru imprumuturile cu mai multi creditori localizati in tari diferite, se va inscrie cuvantul multiple. In cazul imprumuturilor de la organisme internationale se va inscrie doar denumirea acestora.
    Data semnarii: se va inscrie data la care a fost semnat contractul de imprumut/credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazute in contractul de imprumut/credit. In cazul in care aceasta nu este prevazuta in contract, se va trece data primei rambursari.
    Numarul de referinta al bancii imprumutatoare: se va inscrie numarul de referinta al contractului de imprumut/credit dat de institutia creditoare, in cazul in care acest numar exista si este comunicat debitorului.
    Suma imprumutului/creditului: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si zecimale, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit.
    Trageri: se va bifa una dintre variantele a) sau b).
    Numarul contractului de imprumut/credit (din Registrul datoriei externe private): se completeaza numarul contractului de imprumut/credit din Registrul datoriei externe private, comunicat beneficiarului de imprumut/credit pe copia de pe Formularul nr. 1 primita in urma autorizarii imprumutului/creditului.
    Scadentarul estimativ al tragerilor pe urmatoarele trimestre calendaristice: se vor inscrie valorile trimestriale totale pe anul in curs si pentru urmatorii doi ani.
    Scadentarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada ramasa: se vor inscrie valorile anuale totale pentru perioada ramasa pana la data estimativa a ultimei trageri comunicate in Formularul nr. 1.
    Suma cumulata a tragerilor la data de 31 decembrie 1993: se completeaza conform precizarilor din prezentele norme metodologice, cap. III pct. 7 alin. 5.
    Rate de capital: se va completa informatia necesara procesului de monitorizare a datoriei externe, cu sumele exacte la nivel de unitati si zecimale, dupa cum urmeaza:
    a) Scadenta: se vor completa datele calendaristice si sumele exacte aferente primei rambursari, celei de-a doua si ultimei rambursari.
    b) Periodicitatea rambursarilor: se va bifa una dintre variantele expuse in formular, iar in cazul lipsei periodicitatii se vor da explicatii (de exemplu: creditul se ramburseaza integral, intr-o singura rata, la data de .... etc.)
    c) Situatia cumulata in anul curent: pentru prima raportare se vor inscrie datele calendaristice si sumele exacte ale rambursarilor efectuate in anul 1994 si ale celor efectuate in anul 1995, pana la data emiterii prezentelor norme metodologice. In cazul insuficientei spatiului rezervat in Formularul nr. 1A), pentru prezentarea acestei informatii, se va adauga la raportare o fila simpla format A4 pe care se va preciza: "Continuare la Formularul nr. 1A) - Situatia cumulata a rambursarilor in anul curent". Completarea acestei rubrici este obligatorie la prima raportare.


 ---------------------------------------------------------------------------
|FORMULARUL Nr. 1B)                                                         |
|                                                                           |
|        SCADENTARUL ESTIMATIV AL PLATILOR DE DOBANZI SI COMISIOANE         |
|                                                                           |
|Persoana juridica rezidenta raportoare ....................................|
|                                                                           |
|Imprumutator/creditor ................... Tara ............................|
|Data semnarii ..............................                               |
|Data estimativa a ultimei trageri .........................................|
|Numarul de referinta al bancii imprumutatoare .............................|
|Suma imprumutului/creditului (in valuta de contract) ......................|
|Numarul contractului de imprumut/credit ...................................|
|(din Registrul datoriei externe private)                                   |
|                                                                           |
|A. TIPUL DOBANZILOR SI AL COMISIOANELOR                                    |
|Dobanda (marcati cu X):                                                    |
|- fixa      [ ]  rata (%):                                                 |
|- variabila [ ]  tipul: rata 1(%):  interval: - prima data:  - ultima data:|
|                        rata 2(%):  interval: - prima data:  - ultima data:|
|                        rata 3(%):  interval: - prima data:  - ultima data:|
|- flotanta  [ ]  tipul:         marja (%):                                 |
|                                                                           |
|Atentie! Pentru rata variabila, notiunea interval semnifica perioada de    | |aplicabilitate a ratei respective.                                         |
|                                                                           |
|Baza de calcul al dobanzii: [ ] 360 de zile/an          [ ] 365 de zile/an |
|                            [ ] nr. exact de zile/luna  [ ] 30 de zile/luna|
|Comision de administrare (%): ...................                          |
|Comision de angajare (%): .......................                          |
|Alte comisioane: ................................                          |
|                                                                           |
|B. SCADENTAR                                                               |
|1. Plati de dobanda:                                                       |
|                                                                           |
|Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si zecimale).    |
|                                                                           |
|a) Scadenta:                                                               |
|- prima plata:  - data: ............. - suma: ...............              |
|- a doua plata: - data: ............. - suma: ...............              |
|- ultima plata: - data: ............. - suma: ...............              |
|b) Periodicitatea platilor:                                                |
|[ ] lunar; [ ] trimestrial; [ ] semestrial; [ ] anual; [ ] fara            |
|periodicitate (se dau explicatii)                                          |
|...........................................................................|
|...........................................................................|
|c) Suma cumulata a platilor de dobanda la data de 31 decembrie 1993: ......|
|d) Situatia cumulata in anul curent:                                       |
|- plata de dobanda in anul curent: - data: ............. - suma: ..........|
|- plata de dobanda in anul curent: - data: ............. - suma: ..........|
|- plata de dobanda in anul curent: - data: ............. - suma: ..........|
|- plata de dobanda in anul curent: - data: ............. - suma: ..........|
|2. Plati de comisioane:                                                    |
|                                                                           |
|Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si zecimale).    |
|a) Scadenta:                                                               |
|- prima plata:  - data: ............. - suma: ...............              |
|- a doua plata: - data: ............. - suma: ...............              |
|- ultima plata: - data: ............. - suma: ...............              |
|b) Periodicitatea platilor:                                                |
|[ ] lunar; [ ] trimestrial; [ ] semestrial; [ ] anual; [ ] fara            |
|periodicitate (se dau explicatii)                                          |
|...........................................................................|
|...........................................................................|
|c) Suma cumulata a platilor de comisioane la data de 31 decembrie 1993: ...|
|d) Situatia cumulata in anul curent:                                       |
|- plata de comision in anul curent: - data: ............. - suma: .........|
|- plata de comision in anul curent: - data: ............. - suma: .........|
|___________________________________________________________________________|

                          FORMULARUL Nr. 1B)
                          Modul de completare

    Formularul nr. 1B): "Scadentarul estimativ al platilor de dobanzi si comisioane" se intocmeste si se raporteaza impreuna cu Formularul nr. 1, apoi ori de cate ori intervin modificari in scadentarele dobanzilor si/sau comisioanelor, precum si in orice alte elemente referitoare la acestea.
    Persoana juridica rezidenta raportoare: se inscrie denumirea completa a persoanei juridice rezidente care raporteaza imprumutul/creditul.
    Imprumutator/creditor: se inscrie denumirea imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci se va indica acest fapt precum si numele bancii conducatoare (principale).
    Tara: se va inscrie tara de resedinta a imprumutatorului/creditorului. Pentru imprumuturile cu mai multi creditori localizati in tari diferite, se va inscrie cuvantul multiple. In cazul imprumuturilor de la organisme internationale se va inscrie doar denumirea acestora.
    Data semnarii: se va inscrie data la care a fost semnat contractul de imprumut/credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazute in contractul de imprumut/credit. In cazul in care aceasta nu este prevazuta in contract, se va trece data primei rambursari.
    Numarul de referinta al bancii imprumutatoare: se va inscrie numarul de referinta al contractului de imprumut/credit dat de institutia creditoare, in cazul in care acest numar exista si este comunicat debitorului.
    Suma imprumutului/creditului: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si zecimale, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit.
    Numarul contractului de imprumut/credit (din Registrul datoriei externe private): se completeaza numarul contractului de imprumut/credit din Registrul datoriei externe private, comunicat beneficiarului de imprumut/credit pe copia de pe Formularul nr. 1 primita in urma autorizarii imprumutului/creditului.

    A. TIPUL DOBANZILOR SI AL COMISIOANELOR: se vor completa informatiile referitoare la tipul si procentul dobanzilor si al comisioanelor practicate pentru imprumutul/creditul raportat, astfel:
    - pentru tipul dobanzii, se va marca cu X tipul dobanzii aplicabile pentru imprumutul/creditul raportat si se vor completa apoi informatiile aferente tipului de dobanda aplicat (conform explicatiilor din mentiunea de mai jos).

    Mentiune:
----------------
    * dobanda fixa: se aplica acelasi procent de dobanda pe toata durata creditului, procent mentionat, de obicei, in contractul de imprumut/credit;
    * dobanda variabila: durata creditului se imparte in doua sau mai multe perioade (cel mai frecvent se utilizeaza impartirea in doua perioade - cea de gratie si cea de rambursare propriu-zisa), perioade pentru care se aplica procente de dobanda diferite (de exemplu: pentru perioada de gratie - 2%, iar pentru perioada de rambursare - 3%);
    * dobanda flotanta: pe durata creditului se aplica o dobanda stabilita pe pietele internationale de capital plus/minus o marja procentuala (de exemplu: LIBOR USD + 1%).

    Baza de calcul al dobanzii: se bifeaza componentele respective existente in formula de calcul al dobanzii aplicata la imprumutul/creditul raportat
    - pentru partea de comisioane se completeaza procentul in cazul comisioanelor de administrare sau de angajare, iar in cazul altor tipuri de comisioane se va inscrie atat tipul, cat si procentul.

    B. SCADENTAR:
    Atat pentru platile de dobanzi cat si pentru cele de comisioane, informatiile se vor completa astfel:
    a) Scadenta: se vor completa datele calendaristice si sumele exacte aferente primei, celei de a doua si ultimei plati de dobanda/comision.
    b) Periodicitatea platilor: se va bifa una dintre variantele expuse in formular, iar in cazul lipsei periodicitatii se vor da explicatii.
    c) Situatia cumulata in anul curent: pentru prima raportare se vor inscrie datele calendaristice si sumele exacte ale platilor efectuate in anul 1994 si ale celor efectuate in anul 1995 pana la data emiterii prezentelor norme metodologice. In cazul insuficientei spatiului rezervat in Formularul nr. 1B), pentru prezentarea acestei informatii, se va adauga la raportare o fila simpla format A4 pe care se va preciza: "Continuare la Formularul nr. 1B) - Situatia cumulata a rambursarilor in anul curent". Completarea acestei rubrici este obligatorie la prima raportare.

    NOTA:
    Informatiile referitoare la plata comisioanelor se vor transmite atunci cand este cazul, cu stipularea tipului de comision, a procentului si a sumei respective, in rubricile indicate.

-----------------------------------------------------------------------------
FORMULARUL Nr. 2

             SITUATIA IMPRUMUTULUI/CREDITULUI LA DATA DE ............

Persoana juridica rezidenta raportoare ......................................

Imprumutator/creditor ..................... Tara ............................
Data semnarii ................................
Data estimativa a ultimei trageri ........................................... Numarul de referinta al bancii imprumutatoare ...............................
Suma imprumutului/creditului (in valuta de contract) ........................
Numarul contractului de imprumut/credit .....................................
 (din Registrul datoriei externe private)
Datele calendaristice ale tranzactiilor efectuate in perioada de raportare

Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si zecimale).
    a) Trageri/utilizari:
-----------------------------------------------------------------------------
|  Data  |     Suma     |  Data   |    Suma   |    Data    |    Suma        |
|--------|--------------|---------|-----------|------------|----------------|
|--------|--------------|---------|-----------|------------|----------------|
|--------|--------------|---------|-----------|------------|----------------|
|--------|--------------|---------|-----------|------------|----------------|
    b) Plati efectuate la scadenta:
-----------------------------------------------------------------------------
| Rate de capital |      Dobanzi                     |   Comisioane         |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| Data |    Suma  |  Data |       Suma   | Procentul | Data |      Suma     |
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
    c) Plati aflate la scadenta si neefectuate:
-----------------------------------------------------------------------------
| Rate de capital |         Dobanzi                  |   Comisioane         |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| Data |    Suma  |  Data |       Suma   | Procentul | Data |      Suma     |
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
    d) Plati de arierate:
-----------------------------------------------------------------------------
| Rate de capital |         Dobanzi                  |   Comisioane         |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| Data |    Suma  |  Data |       Suma   | Procentul | Data |      Suma     |
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|

                           FORMULARUL Nr. 2
                          Modul de completare

    Formularul nr. 2: "Situatia imprumutului/creditului la data de ..." se intocmeste si se raporteaza lunar, in maximum 10 zile de la incheierea lunii de raportare.
    Persoana juridica rezidenta raportoare: se inscrie denumirea completa a persoanei juridice rezidente care raporteaza imprumutul/creditul.
    Imprumutator/creditor: se inscrie denumirea imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica acest fapt, precum si numele bancii conducatoare (principale).
    Tara: se va inscrie tara de resedinta a imprumutatorului/creditorului. Pentru imprumuturile cu mai multi creditori localizati in tari diferite, se va inscrie cuvantul multiple. In cazul imprumuturilor de la organisme internationale se va inscrie doar denumirea acestora.
    Data semnarii: se va inscrie data la care a fost semnat contractul de imprumut/credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazute in contractul de imprumut/credit. In cazul cand aceasta nu este prevazuta in contract se va trece data primei rambursari.
    Numarul de referinta al bancii imprumutatoare: se va inscrie numarul de referinta al contractului de imprumut/credit dat de institutia creditoare, in cazul in care acest numar exista si este comunicat debitorului.
    Suma imprumutului/creditului: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si zecimale, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit.
    Numarul contractului de imprumut/credit (din Registrul datoriei externe private): se completeaza numarul contractului de imprumut/credit din Registrul datoriei externe private, comunicat beneficiarului de imprumut/credit pe copia de pe Formularul nr. 1 primita in urma autorizarii imprumutului/creditului.
    a) Trageri/utilizari: se completeaza data calendaristica si suma exacta pentru fiecare tragere in parte efectuata in luna de raportare.
    b) Plati efectuate la scadenta: se completeaza data calendaristica si suma exacta pentru fiecare rata de capital, plata de dobanda sau comision, efectuata in luna de raportare.
    c) Plati aflate la scadenta si neefectuate: se completeaza data calendaristica si suma exacta scadenta in luna de raportare, pentru fiecare plata de capital, de dobanda sau comision, neefectuata la scadenta.
    d) Plati de arierate: se completeaza in cazul in care una dintre platile raportate in lunile anterioare la lit. c) a fost efectuata in luna de raportare.

-----------------------------------------------------------------------------
FORMULARUL Nr. 2A)
[Se va utiliza in cazul in care pentru fiecare tragere exista cate o schema de rambursare.]

              SITUATIA IMPRUMUTULUI/CREDITULUI LA DATA DE ......

Persoana juridica rezidenta raportoare .....................................
Imprumutator/creditor ..................... Tara ...........................
Data semnarii ................................
Data estimativa a ultimei trageri ......................................... Numarul de referinta al bancii imprumutatoare ..............................
Suma imprumutului/creditului (in valuta de contract) .......................
Numarul contractului de imprumut/credit ....................................
(din Registrul datoriei externe private)
Datele calendaristice ale tranzactiilor efectuate in perioada de raportare

Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si zecimale).
    a) Tragere efectuata: - in suma de: .................
                          - la data de: .................
    b) Plati efectuate la scadenta:
-----------------------------------------------------------------------------
| Rate de capital |         Dobanzi                  |   Comisioane         |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| Data |    Suma  |  Data |       Suma   | Procentul | Data |      Suma     |
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
    c) Plati aflate la scadenta si neefectuate:
-----------------------------------------------------------------------------
| Rate de capital |         Dobanzi                  |   Comisioane         |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| Data |    Suma  |  Data |       Suma   | Procentul | Data |      Suma     |
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
    d) Plati de arierate:
-----------------------------------------------------------------------------
| Rate de capital |         Dobanzi                  |   Comisioane         |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| Data |    Suma  |  Data |       Suma   | Procentul | Data |      Suma     |
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|
|------|----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|


                           FORMULARUL Nr. 2A)
                          Modul de completare

    Formularul nr. 2A): "Situatia imprumutului/creditului la data de ..." se intocmeste si se raporteaza lunar, in maximum 10 zile de la incheierea lunii de raportare, in cazul imprumuturilor/creditelor care au cate o schema de amortizare pentru fiecare tragere in parte.
    Persoana juridica rezidenta raportoare: se inscrie denumirea completa a persoanei juridice rezidente care raporteaza imprumutul/creditul.
    Imprumutator/creditor: se inscrie denumirea imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica acest fapt, precum si numele bancii conducatoare (principale).
    Tara: se va inscrie tara de resedinta a imprumutatorului/creditorului. Pentru imprumuturile cu mai multi creditori localizati in tari diferite, se va inscrie cuvantul multiple. In cazul imprumuturilor de la organisme internationale se va inscrie doar denumirea acestora.
    Data semnarii: se va inscrie data la care a fost semnat contractul de imprumut/credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazuta in contractul de imprumut/credit. In cazul cand aceasta nu este prevazuta in contract, se va trece data primei rambursari.
    Numarul de referinta al bancii imprumutatoare: se va inscrie numarul de referinta al contractului de imprumut/credit dat de institutia creditoare, in cazul in care acest numar exista si este comunicat debitorului.
    Suma imprumutului/creditului: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si zecimale, asa cum este prevazuta in contractul de imprumut/credit.
    Numarul contractului de imprumut/credit (din Registrul datoriei externe private): se completeaza numarul contractului de imprumut/credit din Registrul datoriei externe private, comunicat beneficiarului de imprumut/credit pe copia de pe Formularul nr. 1 primita in urma autorizarii imprumutului/creditului.
    a) Tragere efectuata: se completeaza data calendaristica si suma exacta pentru tragerea la care se refera formularul de raportare.
    b) Plati efectuate la scadenta: se completeaza data calendaristica si suma exacta pentru fiecare rata de capital, plata de dobanda sau comision, efectuata in luna de raportare.
    c) Plati aflate la scadenta si neefectuate: se completeaza data calendaristica si suma exacta scadenta in luna de raportare, pentru fiecare plata de capital, de dobanda sau comision, neefectuata la scadenta.
    d) Plati de arierate: se completeaza in cazul in care una dintre platile raportate in lunile anterioare la lit. c) a fost efectuata in luna de raportare.SmartCity5

COMENTARII la Norma 17/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 17 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu