E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME N

NORME N.R.V.8 din 23 decembrie 1997

privind circuitul formularelor "DISPOZITIE DE PLATA VALUTARA EXTERNA" (DPVE) si "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA)

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 395 din 31 decembrie 1997
                            
    Banca Nationala a Romaniei, in scopul asigurarii unor raportari corespunzatoare pentru elaborarea si urmarirea balantei de plati a Romaniei, precum si pentru imbunatatirea efectuarii operatiunilor bancare, stabileste:
    1. Formularele "DISPOZITIE DE PLATA VALUTARA EXTERNA" (DPVE) si "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA), numite in continuare formulare DPVE, respectiv CDA, constituie documentele prin care ordonatorul dispune bancilor efectuarea platilor externe.
    Prin plata externa se intelege plata in valuta convertibila si in lei efectuata de un rezident in favoarea unui nerezident in conformitate cu prevederile regulamentului.
    Formularele sunt utilizate si se completeaza de catre rezidenti, titulari de conturi valutare si ai obligatiei de plata, care dispun:
    a) Plati externe de orice natura catre nerezidenti, efectuate prin transferuri bancare in afara teritoriului Romaniei sau prin creditarea unui cont pe care o persoana juridica/fizica nerezidenta il detine la o banca din Romania.
    b) Ridicari de valuta din conturi bancare in numerar sau pentru emiterea de cecuri de orice natura (bancare, de calatorie) ori carti de credit in vederea efectuarii platilor externe.
    Formularele DPVE si CDA sunt documente cu regim special, avand mentionate in antet seria si numarul bancii format din 7 caractere.
    Formularele se tiparesc pe hartie cu proprietati autocopiative, de culori diferite, in seturi de 4 exemplare identice, numerotate de la 1 la 4.
    Completarea formularelor DPVE si CDA de catre ordonator se realizeaza in mod lizibil prin dactilografiere sau procedeu automatizat, respectand formatele predefinite, fara stersaturi sau adaugari. Banca si persoana fizica ordonatoare pot completa si manual rubricile destinate lor.
    Completarea rubricilor se face pe primul exemplar, cu reproducere pe celelalte exemplare.
    Modelele acestor formulare, precum si instructiunile de completare sunt redate in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Platile externe pot fi dispuse de clienti si pot fi efectuate de catre banci si pe baza datelor transmise prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte modalitati de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), cu conditia comunicarii elementelor din formularele DPVE/CDA in vederea efectuarii platilor externe.
    Acceptarea efectuarii platilor in aceste conditii se va face doar pentru clientii agreati.
    In maximum 5 zile lucratoare de la data transmiterii mesajului (informatiilor), formularele DPVE/CDA se vor prezenta impreuna cu documentatia aferenta la unitatea bancara care a efectuat plata externa.
    Termenele de transmitere a acestor formulare de la unitatile bancare la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, prevazute in prezentele norme, se suplimenteaza cu 3 zile lucratoare in cazul efectuarii platilor prin sistem computerizat sau prin alte modalitati de teletransmisie (fax, SWIFT etc.).
    2. Rezidentii care dispun plati valutare si bancile sunt obligati sa completeze casetele formularelor DPVE si CDA in conformitate cu documentele prezentate la plata de ordonator, cu clauzele din contractele externe, normele si uzantele bancare externe, precum si cu celelalte prevederi si norme valutare in vigoare.
    Atat ordonatorii de plati cat si bancile raspund, sub sanctiunea legilor din Romania, de exactitatea si realitatea datelor completate de fiecare in casetele formularelor.
    3. In vederea asigurarii respectarii intocmai a conditiilor de format si continut, tiparirea formularelor "DISPOZITIE DE PLATA VALUTARA EXTERNA" (DPVE) si "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA) se realizeaza de Regia Autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" care va distribui formularele bancilor autorizate sa functioneze in Romania.
    Ordonatorii de plati valutare vor primi formulare DPVE/CDA in limita necesitatii efectuarii platilor valutare de la unitatile bancare la care isi au deschise conturile si prin care se deruleaza platile valutare.
    4. Cele 4 exemplare ale formularelor DPVE/CDA, completate de ordonator conform instructiunilor din anexa nr. 1 la prezentele norme, sunt depuse la ghiseul unitatii bancare unde se dispune plata.
    Unitatea bancara, pe baza documentelor prezentate de ordonator, va verifica modul de completare si corectitudinea informatiilor inscrise pe formular si va accepta DPVE/CDA prin semnare si stampilare, in functie de tipul platii, conform circuitului DPVE/CDA, in casetele 20 si/sau 21 pe DPVE, respectiv casetele 30 si 31 pe CDA.
    Pentru ca un formular DPVE/CDA sa fie acceptat trebuie:
    - sa fie completat respectand instructiunile din anexa nr. 1;
    - sa fie completat conform prevederilor pct. 1.
    Cele 4 exemplare ale formularelor DPVE/CDA, verificate si vizate de unitatea bancara, vor avea urmatorul circuit:
    Exemplarul nr. 1 ramane in posesia unitatii bancare careia i se ordona plata.
    Exemplarul nr. 4 se restituie ordonatorului.
    Exemplarele nr. 2 si nr. 3 se transmit la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din raza teritoriala a unitatii bancare prin care se dispune plata externa. Transmiterea se face de catre unitatea bancara cu borderou insotitor in care se vor mentiona numarul curent, seria si numarul formularului, precum si numarul exemplarului, dupa cum urmeaza:
    a) In cazul formularului "DISPOZITIE DE PLATA VALUTARA EXTERNA" (DPVE):
    - Pentru plata in avans se va transmite sucursalei judetene a Bancii Nationale a Romaniei exemplarul nr. 3, completat in toate casetele, mai putin casetele 21 si 22, in maximum 5 zile lucratoare bancare de la debitarea contului ordonatorului.
    Transmiterea exemplarului nr. 2 se va face in maximum 5 zile lucratoare dupa justificarea platii in avans, adica dupa completarea casetei 21 si, daca este cazul, a casetei 22, pe baza documentelor prezentate de catre ordonator.
    - Pentru celelalte modalitati de plata mentionate in caseta 4, exemplarele nr. 2 si nr. 3 ale formularului DPVE (completat in totalitate) se transmit simultan la sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei, dupa acceptarea efectuarii platii si vizarea formularului DPVE de catre unitatea bancara careia i s-a ordonat plata. Transmiterea se va efectua in maximum 5 zile lucratoare bancare de la debitarea contului.
    Daca plata corespunzatoare unei operatiuni externe se efectueaza in mai multe transe, pentru fiecare transa se va completa cate un set de formulare DPVE (exemplarele nr. 1, 2, 3, 4), conform instructiunilor din anexa nr. 1.
    Pentru toate transele incepand cu a doua, in caseta 4 de pe formular se va completa in mod obligatoriu si seria si numarul formularului initial pe baza caruia s-a facut prima plata.
    Daca justificarea pentru o plata se face in mai multe etape, pentru toate etapele incepand cu a doua se va transmite sucursalei Bancii Nationale a Romaniei cate o fotocopie a primei pagini a exemplarului nr. 1 al DPVE prin care s-a facut prima justificare. Pe versoul acestei copii se va face fotocopia versoului unui formular DPVE necompletat si se vor completa numai casetele 21 si 22, cu datele referitoare la documentul pe baza caruia se face justificarea si suma justificata.
    Fotocopia trebuie sa fie clara (seria si numarul formularului sa fie perfect lizibile), iar pe verso informatia sa fie redactata citet, fara stersaturi.
    b) In cazul formularului "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA):
    - Pentru acreditivele cu plata la vedere, inclusiv in situatia majorarii sumei, exemplarele nr. 2 si nr. 3 ale formularului se transmit sucursalei Bancii Nationale a Romaniei in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii ("Data valutei"), inscrisa de catre unitatea bancara in caseta 28.
    - Pentru acreditivele cu plata la termen, exemplarul nr. 3 se va transmite la sucursala Bancii Nationale a Romaniei in maximum 5 zile lucratoare de la "Data prezentarii documentelor la plata", inscrisa de catre unitatea bancara in caseta 31, iar exemplarul nr. 2, in 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii (data valutei inscrisa in caseta 28).
    Daca plata externa se efectueaza in mai multe transe, pentru prima transa se va completa un set de formulare CDA (exemplarele nr. 1, 2, 3, 4), conform instructiunilor din anexa nr. 1.
    Pentru transele urmatoare incepand cu a doua, se va transmite sucursalei Bancii Nationale a Romaniei cate o fotocopie a primei pagini a exemplarului CDA completat initial, prin care s-a facut prima plata. Pe versoul acestei copii se va face fotocopia versoului unui formular CDA necompletat si se vor completa numai casetele de la 24 la 31, cu datele referitoare la documentul pe baza caruia se face plata si suma platita.
    Documentele obligatorii prezentate la plata sau pentru justificare vor fi cele precizate in Normele privind efectuarea platilor externe pentru importurile de marfuri, executarea de lucrari si prestarile de servicii - N.R.V.4.
    Fotocopia trebuie sa fie clara (seria si numarul formularului sa fie perfect lizibile), iar pe verso informatia sa fie redactata citet, fara stersaturi.
    In situatia domicilierii acreditivului in strainatate cu clauza de ramburs telegrafic, termenele de transmitere a exemplarelor mentionate sunt de 15 zile lucratoare bancare ce curg din ziua debitarii contului.
    In cazul pierderii documentelor pe parcurs postal, termenul in care trebuie reconstituite documentele pierdute este de maximum 21 de zile lucratoare.
    Daca spatiile din formular nu permit completarea tuturor informatiilor, acestea se vor completa pe o anexa in doua exemplare, certificate prin semnaturi atat de ordonator cat si de unitatea bancara. Daca in urma modificarii termenilor si conditiilor acreditivelor trebuie modificate si informatii inscrise in casetele formularului CDA, aceste modificari vor fi, de asemenea, incluse pe anexa (formularul CDA ramanand nemodificat). Un exemplar al anexei se ataseaza la exemplarul DPVE/CDA ce ramane in posesia unitatii bancare, iar celalalt se ataseaza exemplarului care se trimite sucursalei Bancii Nationale a Romaniei.
    In masura in care nu se respecta strict instructiunile de completare, formularele DPVE/CDA vor fi restituite de catre unitatea bancara ordonatorului in vederea completarii corespunzatoare.
    In situatia cand se constata ca formularul DPVE/CDA nu poate fi acceptat din cauza nerespectarii conditiilor de redactare (stersaturi, adaugari etc.) ori neconcordantei intre datele inscrise de ordonator pe formular si documentele prezentate ori a neutilizarii acreditivelor, se vor anula toate cele 4 exemplare ale formularului si se vor remite de catre unitatea bancara sucursalei judetene respective a Bancii Nationale a Romaniei. Transmiterea se face cu borderou insotitor in care se vor mentiona numarul curent, seria si numarul formularului, precum si numarul exemplarului. Ordonatorul va completa un nou formular, care sa concorde cu documentele prezentate bancii.
    5. Sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei va verifica modul de intocmire si completare a formularelor primite. In cazul constatarii unor inadvertente de completare sau casete incomplete, in termen de 2 zile lucratoare de la primire se vor solicita unitatii bancare prin fax datele corespunzatoare, care urmeaza a fi transmise de aceasta in maximum 3 zile lucratoare.
    In situatia in care formularele sunt complet si corect redactate, sucursala Bancii Nationale a Romaniei va prelua informatia pe calculator, intr-o baza de date dedicata, dupa care formularele vor fi arhivate dupa serie si numar.
    Informatia preluata din formular va fi stocata de sucursala Bancii Nationale a Romaniei in baza de date centrala conform programului stabilit de Banca Nationala a Romaniei - Directia generala de informatica, procesare statistica si contabilitate.
    La cererea directiilor de specialitate din Banca Nationala a Romaniei, Directia generala de informatica, procesare statistica si contabilitate va furniza situatiile statistice solicitate.
    Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit va transmite lunar la Ministerul Finantelor, conform legii, situatia avansurilor si platilor nejustificate in termenele legale.
    6. Rezidentii care dispun efectuarea de plati valutare, precum si bancile vor lua masuri pentru respectarea intocmai a dispozitiilor din prezentele norme.
    Nerespectarea prevederilor normelor se sanctioneaza potrivit legii.
    7. La data intrarii in vigoare a prezentelor norme se abroga Circulara nr. 18 privind introducerea formularelor DPVE/CDA, emisa de Banca Nationala a Romaniei la 30 iunie 1993 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1993, precum si orice alte dispozitii contrare.

    ANEXA 1
    la N.R.V.8

 ____________________________________________________________________________
|                DISPOZITIE DE PLATA VALUTARA EXTERNA                        |
|                                                                            |
|   Regim special        Seria A Nr.                    Exemplarul nr.       |
|____________________________________________________________________________|
|1| Banca ordonatorului: ..................................................  |
|_|                                                                          |
|   Sucursala/Fil./Ag.: ............ Cod unitate bancara: |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|____________________________________________________________________________|
|2| Ordonator:   ..........................................................  |
|_| Sediul/Domiciliul:  ...................................................  |
|   Cod fiscal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                        |
|____________________________________________________________________________|
|3|                                                                          |
|_| Data intocmirii: |_|_|_|_|_|_|   Data mesajului electronic: |_|_|_|_|_|_||
|____________________________________________________________________________|
|4| Modalitate de plata:                                                     |
|_|  _                       _          _                                    |
|   |_| ordin de plata     ||_| Plata ||_| Plata integrala                   |
|    _                     |    in    | _                                    |
|   |_| incasso            |    avans ||_| Plata partiala                    |
|                _         |          |    numarul         |_|_|             |
|               |_| numerar|          |                                      |
|                _         |          |         reprezinta |_|_|% din val.   |
|       cash:   |_| cecuri |          |                     totala a facturii|
|                _         |          |                                      |
|               |_| carti  |          |       DPVE initial |_|  |_|_|_|_|_|_||
|                de credit |          |                     (Seria   Numarul)|
|____________________________________________________________________________|
|5| Plata se face prin:  _          _          _                             |
|_|                     |_| SWIFT  |_| TELEX  |_| LETRIC                     |
|____________________________________________________________________________|
|6|                                                                          |
|_| Suma de plata: |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|.|_|_|                        |
|   in litere:  ..........................................................   |
|                                                                            |
|   Valuta: |_|_|_|      Cod valuta: |_|_|_|                                 |
|____________________________________________________________________________|
|7| Beneficiar:   ........................................................   |
|_| Sediul/Domiciliul:  ..................................................   |
|                                                                            |
|   Tara:  ....................... Cod tara: |_|_|_|                         |
|   Cont nr.  ...............................                                |
|____________________________________________________________________________|
|8| Banca beneficiarului: ................................................   |
|_| Sediul:   ............................................................   |
|                                                                            |
|   Tara:  ....................... Cod tara: |_|_|_|                         |
|____________________________________________________________________________|
|9|  _                            |11| Spezele si comisioanele Dvs. sunt in  |
|_| |_| Contract extern nr. ..... |__| sarcina:                              |
|                                 |     _                  _                 |
|       din: |_|_|_|_|_|_|        |    |_| ordonatorului  |_| beneficiarului |
|    _                            |                                          |
|   |_| Factura externa nr. ..... |__________________________________________|
|                                 |12| Spezele si comisioanele bancilor      |
|       din: |_|_|_|_|_|_|        |__| corespondente sunt in sarcina:        |
|_________________________________|     _                  _                 |
|10| Termen de livrare marfa:     |    |_| ordonatorului  |_| beneficiarului |
|__|                              |                                          |
|    |_|_|_|_|_|_|                |                                          |
|_________________________________|__________________________________________|
|13| Plata dispusa reprezinta:    | Plata din:                               |
|__| Cod statistic al tranzactiei:|                   _        _             |
|                                 | Credite externe: |_| BIRD |_| BERD       |
|    |_|_|_|_|                    |  _       _                               |
|    _                            | |_| BEI |_| altele                       |
|   |_| Bilet la ordin - finantare|                    _                     |
|       externa                   | Credite interne:  |_|                    |
|                                                                            |
|    Descrierea operatiei:  ...............................................  |
|    ......................................................................  |
|    _                                                                       |
|   |_| Autorizarea Bancii Nationale a Romaniei nr. .......................  |
|    _                                              din data  |_|_|_|_|_|_|  |
|   |_| Numarul din Registrul datoriei private externe ....................  |
|                                                   din data  |_|_|_|_|_|_|  |
|    _                                                                       |
|   |_| Document de virare impozit ...............  din data  |_|_|_|_|_|_|  |
|____________________________________________________________________________|

                                                                (verso)
 ____________________________________________________________________________
|                     SE COMPLETEAZA DE CATRE BANCA                          |
|____________________________________________________________________________|
|14| Nr. inregistrare:  ............... |15| Referinta bancii:               |
|__| data: |_|_|_|_|_|_|                |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________________|____________________________________|
|16| Suma transferata:                  |17| Suma totala transferata,        |
|__|                                    |__| inclusiv prezenta DPVE:         |
|    |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|.|_|_| |                                    |
| in litere: .......................... |  |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|.|_|_||
| ..................................... |  Rest de plata:                    |
|   Valuta: |_|_|_| Cod valuta: |_|_|_| |  |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|.|_|_||
|_______________________________________|____________________________________|
|18| Data valutei: |_|_|_|_|_|_|        |19| Alte detalii: ................. |
|__|                                    |__| ............................... |
|_______________________________________|____________________________________|
|20| Numele persoanei care verifica: ....... Nume persoana autorizata: ......|
|__| Tel. ........... Semnatura ............ Semnatura ......................|
|                                                    Stampila                |
|____________________________________________________________________________|
|21|  _                                                                      |
|__| |_| Factura externa definitiva nr. ............. din data |_|_|_|_|_|_| |
|     _                                                                      |
|    |_| DVI |_|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|_|_|/|_| ........ din data |_|_|_|_|_|_| |
|     _                                                                      |
|    |_| Document de transport ......... nr. ........ din data |_|_|_|_|_|_| |
|     _                                                                      |
|    |_| Alte documente ............................. din data |_|_|_|_|_|_| |
|     _                                                                      |
|    |_| Alte date ..................... nr. ........ din data |_|_|_|_|_|_| |
|     _                                                                      |
|    |_| Avans restituit. Data restituirii: |_|_|_|_|_|_|                    |
|     _                                                                      |
|    |_| Plata returnata. Data returnarii:  |_|_|_|_|_|_|   Plata ordonata   |
|                                                           initial pe DPVE  |
|                                                      |_|  |_|_|_|_|_|_|_|_||
|                                                      (Serie      Numar)    |
|                                                                            |
| Suma conform documentelor prezentate:   |_|_|_||_|_|_||_|_|_| |_|_|_|.|_|_||
|                                                                            |
|                               Valuta:   |_|_|_|                            |
|                                                                            |
| Data prezentarii documentelor pentru justificare/plata: |_|_|_|_|_|_|      |
|                                                                            |
| Semnatura ........................... Stampila                             |
|____________________________________________________________________________|
|22| Specificatia marfurilor:        Denumire (generic)        Cod conform   |
|__|                                                           pozitiei      |
|                                                              tarifare      |
|    1)   .................................................... |_|_|_|_|     |
|                                                                            |
|    2)   .................................................... |_|_|_|_|     |
|                                                                            |
|    3)   .................................................... |_|_|_|_|     |
|                                                                            |
|    4)   .................................................... |_|_|_|_|     |
|____________________________________________________________________________|
|23| Instructiuni suplimentare pentru banca: ............................... |
|__| ....................................................................... |
|____________________________________________________________________________|
|24|  _                                                                      |
|__| |_| Va rugam sa efectuati din ordinul nostru plata valutara conform cu  |
|        instructiunile de mai sus (marcate cu x in casutele corespunzatoare)|
|     _                                                                      |
|    |_| Va autorizam sa efectuati plata prin debitarea contului nostru la   |
|        Dvs. numarul: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                     |
|                                                                            |
|        Declaram pe proprie raspundere, sub sanctiunile legilor din Romania,|
|        ca:                                                                 |
|            _                                                               |
|           |_| datele de pe acest formular (fata si verso) sunt conforme cu |
|               realitatea                                                   |
|            _                                                               |
|           |_| aceasta plata nu a mai fost efectuata prin nici o alta cale  |
|                                                                            |
|    Semnaturi autorizate ordonator:                                         |
|                                                                            |
|    Nume: ....................  Telefon: ............... Stampila           |
|____________________________________________________________________________|

    ANEXA 1
    la N.R.V.8

 ____________________________________________________________________________
|                      CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV                        |
|                                                                            |
|  Regim special              Seria A Nr.              Exemplarul nr.        |
|____________________________________________________________________________|
|1| Banca emitenta: ...................... |13| Beneficiar: ...............  |
|_| Sucursala/Fil./Ag.: .................. |__| Sediul: ...................  |
|   Cod unitate bancara: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|    ...........................  |
|__________________________________________|    Tara: ..... Cod tara: |_|_|_||
|2| Ordonator: ........................... |    Cont nr. ................... |
|_| Sediul: .............................. |_________________________________|
|   ...................................... |14| Banca beneficiarului: ...... |
|   Cod fiscal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |__| Sediul: .................... |
|__________________________________________|    ............................ |
|3|  _                                     |    Tara: ..... Cod tara: |_|_|_||
|_| |_| Acreditiv valabil pana la:         |_________________________________|
|       |_|_|_|_|_|_|                      |15| Incarcarea la bord/          |
|    _                                     |__| expedierea/preluarea spre    |
|   |_| Majorare acreditiv valabila pana   |    expediere/de la: ............|
|       la: |_|_|_|_|_|_|                  |    .............................|
|  pentru CDA initiala |_|  |_|_|_|_|_|_|_||         (loc de incarcare)      |
|                       (Seria    Numarul) |    cel mai tarziu la data:      |
|__________________________________________|    |_|_|_|_|_|_|                |
|4|  _                   _                 |    cu destinatia: ..............|
|_| |_| Plata integrala |_| Plata partiala/|    .............................|
|                           in transe      |         (loc de descarcare)     |
|__________________________________________|_________________________________|
|5| Plata se face prin:                    |16| Conditie de livrare: |_|_|_| |
|_|  _         _         _                 |__| Localitate: ................ |
|   |_| SWIFT |_| TELEX |_| LETRIC         |    Tara: ..... Cod tara: |_|_|_||
|__________________________________________|_________________________________|
|6| Suma totala de plata:                  |17| Expedieri partiale:          |
|_| |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|.|_|_|     |__|  _             _             |
|   in litere:  .......................... |    |_| permise   |_| nepermise  |
|__________________________________________|                                 |
|7| Valuta: |_|_|_|    Cod valuta: |_|_|_| |    Transbordari: |
|_|                                        |     _            _              |
|__________________________________________|    |_| permise  |_| nepermise   |
|8|  _                                     |_________________________________|
|_| |_| Contract extern nr. .............. |18| Acreditiv                    |
|       din: |_|_|_|_|_|_|                 |__|  _                           |
|    _                                     |    |_| domiciliat in Romania    |
|   |_| Factura proforma nr. ............. |     _                           |
|       din: |_|_|_|_|_|_|                 |    |_| plata la vedere          |
|__________________________________________|         _                       |
|9| Spezele si comisioanele Dvs. sunt in   |        |_| prin acceptare       |
|_| sarcina:                               |         _                       |
|     _                  _                 |        |_| prin negociere       |
|    |_| ordonatorului  |_| beneficiarului |     _                           |
|__________________________________________|    |_| plata la termen scadent: |
|10| Spezele si comisioanele bancilor      |                                 |
|__| corespondente sunt in sarcina:        |        |_|_|_|_|_|_|            |
|     _                  _                 |     _                           |
|    |_| ordonatorului  |_| beneficiarului |    |_| scadenta tratei          |
|__________________________________________|        beneficiarului:          |
|11| Acreditiv:                            |                                 |
|__|  _               _                    |        |_|_|_|_|_|_|            |
|    |_| irevocabil  |_| revocabil         |                                 |
|     _               _                    |        trasa asupra bancii      |
|    |_| confirmat   |_| transferabil      |        .........................|
|__________________________________________|                                 |
|12|  _                                    |                                 |
|__| |_| Acreditiv fara cash colateral     |                                 |
|__________________________________________|_________________________________|
|19| Lista documentelor:                                                     |
|__|                                                                         |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
|20| Documentele vor fi prezentate in termen de |_|_|_| zile de la data      |
|__| emiterii documentului de transport, dar in perioada de valabilitate a   |
|    acreditivului.                                                          |
|____________________________________________________________________________|
|21| Plata dispusa reprezinta:    | Plata din:                               |
|__| Cod statistic al tranzactiei:|                   _        _             |
|                                 | Credite externe: |_| BIRD |_| BERD       |
|    |_|_|_|_|                    |  _       _                               |
|                                 | |_| BEI |_| altele                       |
|                                 |                    _                     |
|                                 | Credite interne:  |_|                    |
|                                                                            |
|    Descrierea operatiei:  ...............................................  |
|    ......................................................................  |
|    _                                                                       |
|   |_| Autorizarea Bancii Nationale a Romaniei nr. .......................  |
|    _                                              din data  |_|_|_|_|_|_|  |
|   |_| Numarul din Registrul datoriei private externe ....................  |
|                                                   din data  |_|_|_|_|_|_|  |
|    _                                                                       |
|   |_| Document de virare impozit ...............  din data  |_|_|_|_|_|_|  |
|____________________________________________________________________________|

                                                                  (verso)
 ____________________________________________________________________________
|22| Instructiuni suplimentare pentru banca: ............................... |
|__| ....................................................................... |
|____________________________________________________________________________|
|23|  _                                                                      |
|__| |_| Va rugam sa efectuati din ordinul nostru plata valutara conform cu  |
|        instructiunile de mai sus (marcate cu x in casutele corespunzatoare)|
|     _                                                                      |
|    |_| Va autorizam sa debitati contul nostru la Dvs. numarul:             |
|        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                   |
|                                                                            |
|        Declaram pe proprie raspundere, sub sanctiunile legilor din Romania,|
|        ca:                                                                 |
|            _                                                               |
|           |_| datele de pe acest formular (fata si verso) sunt conforme cu |
|               realitatea                                                   |
|            _                                                               |
|           |_| aceasta plata nu a mai fost efectuata prin nici o alta cale  |
|                                                                            |
|    Semnaturi autorizate ordonator:                                         |
|                                                                            |
|    Nume: ....................  Telefon: ............... Stampila           |
|____________________________________________________________________________|
|                     SE COMPLETEAZA DE CATRE BANCA                          |
|____________________________________________________________________________|
|24| Nr. inregistrare:  ............... |25| Referinta bancii:               |
|__| din: |_|_|_|_|_|_|                 |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________________|____________________________________|
|26| Suma platita:                      |27| Suma totala transferata,        |
|__|                                    |__| inclusiv prezenta plata:        |
|    |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|.|_|_| |                                    |
| in litere: .......................... |  |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|.|_|_||
| ..................................... |  Rest de plata:                    |
|    Valuta: |_|_|_| Cod valuta |_|_|_| |  |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|.|_|_||
|_______________________________________|____________________________________|
|28| Data valutei: |_|_|_|_|_|_|        |29| Alte detalii: ................. |
|__|                                    |__| ............................... |
|_______________________________________|____________________________________|
|30| Numele persoanei care verifica: ....... Nume persoana autorizata: ......|
|__| Telefon: ....... Semnatura ............ Semnatura ......................|
|                                                    Stampila                |
|____________________________________________________________________________|
|31|  _                                                                      |
|__| |_| Factura externa definitiva nr. ............. din data |_|_|_|_|_|_| |
|     _                                                                      |
|    |_| Document de transport ......... nr. ........ din data |_|_|_|_|_|_| |
|     _                                                                      |
|    |_| Alte documente ............................. din data |_|_|_|_|_|_| |
|     _                                                                      |
|    |_| Alte date ..................... nr. ........ din data |_|_|_|_|_|_| |
|                                                                            |
|                                                                            |
|   Termenul de plata confirmat: |_|_|_|_|_|_|                               |
|                                                                            |
|                                                                            |
|   Suma conform documentelor prezentate: |_|_|_||_|_|_||_|_|_| |_|_|_|.|_|_||
|                                                                            |
|                                   Valuta: |_|_|_|                          |
|                                                                            |
|   Data prezentarii documentelor la plata: |_|_|_|_|_|_|                    |
|                                                                            |
|   Semnatura ........................... Stampila                           |
|____________________________________________________________________________|
|32| Specificatia marfurilor:        Denumire (generic)        Cod conform   |
|__|                                                           pozitiei      |
|                                                              tarifare      |
|    1)   .................................................... |_|_|_|_|     |
|                                                                            |
|    2)   .................................................... |_|_|_|_|     |
|                                                                            |
|    3)   .................................................... |_|_|_|_|     |
|                                                                            |
|    4)   .................................................... |_|_|_|_|     |
|                                                                            |
|    5)   .................................................... |_|_|_|_|     |
|____________________________________________________________________________|

    ANEXA 1
    la N.R.V.8

                         INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularelor "DISPOZITIE DE PLATA VALUTARA EXTERNA" (DPVE) si "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA)

    A. DISPOZITIE DE PLATA VALUTARA EXTERNA (DPVE)

    1. Intocmirea Dispozitiei de plata valutara externa
    Formularul DPVE trebuie intocmit de ordonator, in 4 exemplare, in limba romana.
    Autenticitatea DPVE este conferita de ordonator, prin semnatura, in caseta 24, precum si de unitatea bancara, prin semnatura si stampila, in casetele 20 si/sau 21, in functie de tipul platii (a se vedea circuitul DPVE precizat in Normele privind circuitul formularelor DPVE si CDA - N.R.V.8).
    2. Completarea Dispozitiei de plata valutara externa
    Formularul "DISPOZITIE DE PLATA VALUTARA EXTERNA" (DPVE) este impartit in 24 de casete numerotate in coltul din stanga sus al fiecarei casete.
    Ordonatorul platii are obligatia de a completa casetele de la 2 la 13 si de la 21 la 24.
    Banca are obligatia de-a completa casetele 1, de la 14 la 20, precum si:
    - "Codul statistic" al tranzactiei din caseta 13;
    - zona "Documente prezentate pentru justificare/plata" din caseta 21.
    Daca prin formular se ordona o plata in avans, unitatea bancara va fi cea care va completa in intregime casetele 21 si 22, pe exemplarele nr. 1 si nr. 2, in momentul cand ordonatorul ii prezinta documentele justificative.
    Completarea formularului, cu exceptia platilor in transe, se poate face cumulativ (pentru mai multe facturi, contracte etc.).

    Caseta 1:
    Se completeaza denumirea in clar a bancii si, respectiv, a unitatii bancare catre care se ordona plata, precum si codul unitatii bancare.
    Codul unitatii bancare, atribuit de Banca Nationala a Romaniei - Directia generala de informatica, procesare statistica si contabilitate este de tip numeric si trebuie completat astfel:
    3 caractere - codul bancii;
    2 caractere - codul judetului;
    3 caractere - codul unitatii bancare, in ordine ierarhica;
    1 caracter - cifra de control.

    Caseta 2:
    Se completeaza cu elementele de identificare a ordonatorului platii: denumirea/numele, sediul/domiciliul, codul fiscal.
    Observatii: In cazul in care ordonatorul platii isi modifica oricare dintre datele aferente acestor campuri (denumirea/numele, sediul/domiciliul, codul fiscal), va atasa, in mod obligatoriu, la exemplarele nr. 1 si nr. 3 ale formularului DPVE, o foaie de hartie pe care va nota:
    - vechile elemente de identificare;
    - noile elemente de identificare;
    - data cand s-a produs modificarea.
    Foaia va fi atasata numai la primul formular pe care datele din caseta 2 difera fata de formularele completate anterior de acelasi ordonator.

    Caseta 3:
    Se inscriu (in format zi, luna, an) data completarii dispozitiei de plata, precum si data mesajului electronic, daca plata a fost dispusa prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte modalitati de teletransmisie (fax, SWIFT etc.).

    Caseta 4:
    Se marcheaza cu x campul corespunzator modalitatii de plata solicitate de catre ordonator, in conformitate cu documentele de plata.
    In situatia cand plata ce urmeaza a fi efectuata este in avans, se marcheaza cu x casuta respectiva.
    Se marcheaza cu x una dintre casutele urmatoare, conform tipului de plata dispusa de catre ordonator:
    - fie "Plata integrala";
    - fie "Plata partiala".
    In cazul platii partiale, se vor completa in mod corespunzator si celelalte campuri din caseta, si anume:
    - se specifica a cata transa (numarul = 1, 2, 3, ...) reprezinta aceasta plata din valoarea totala a facturii, indiferent de banca prin care se efectueaza plata externa;
    - se specifica ce procent reprezinta aceasta transa din valoarea totala a facturii;
    - se specifica seria si numarul formularului DPVE, prin care s-a ordonat prima plata partiala.
    Desigur, daca prin acest formular se ordona prima plata partiala, nu se mai completeaza campurile serie si numar.

    Caseta 5:
    Se marcheaza cu x campul corespunzator modalitatii de transmitere indicate de client.

    Caseta 6:
    Se completeaza, in cifre si litere, suma ce se ordona a fi platita.
    Observatii: Daca, prin acest formular, se ordona o plata partiala, se trece valoarea acesteia si nu valoarea totala a facturii.
    Completarea campului numeric se va face respectand riguros pozitia virgulei zecimale si implicit se va trece fiecare cifra in spatiul corespunzator ordinului sau de marime.

    Se completeaza atat acronimul, cat si codul, pentru valuta in care se ordona sa se faca plata.
    Plata se poate face si in moneda nationala (leu), in relatiile cu nerezidenti, in conformitate cu prevederile regulamentului.
    Observatii: Acronimul si codul se specifica conform codificarii din lista minimala - anexa nr. 2 la prezentele norme (Standardul EN 24217-93).

    Caseta 7:
    Se completeaza cu datele specifice beneficiarului platii.
    Observatii: Codul tarii se specifica conform standardului ISO 3166-93; lista minimala - anexa nr. 2.

    Caseta 8:
    Se completeaza cu datele specifice bancii beneficiarului platii.
    Observatii: Codul tarii se specifica conform Standardului ISO 3166-93; lista minimala - anexa nr. 2.

    Caseta 9:
    Se completeaza conform documentelor prezentate bancii de catre ordonator, in cazul platilor in avans.

    Caseta 10:
    Se completeaza termenul de livrare marfa, conform contractului si/sau documentelor prezentate la plata.
    In cazul platii in avans pentru importuri, termenul de livrare va fi stabilit corespunzator prevederilor pct. 1.2 din Normele privind efectuarea platilor externe pentru importurile de marfuri, executarea de lucrari si prestarile de servicii - N.R.V.4.

    Casetele 11 si 12:
    Se marcheaza cu x campul corespunzator, conform intelegerilor contractuale.

    Caseta 13:
    Se completeaza in mod obligatoriu codul operatiei, conform normelor metodologice privind inregistrarea si raportarea la balanta de plati.
    Codul operatiei trebuie sa concorde cu informatia specificata in campul "Descrierea operatiei".

    Exemple:
    - In cazul platii marfii sosite se completeaza codul statistic al tranzactiei cu BM16, iar la descrierea operatiunii se trece "Import de marfa cu plata dupa livrare".
    - In cazul platii biletelor la ordin se completeaza codul PP26 si doar in cazul platii biletelor la ordin scontate pe piata internationala in scop de finantare externa se va marca si casuta "Bilet la ordin - finantare externa"; la descrierea operatiei se mentioneaza ca este vorba de un bilet la ordin urmare unei finantari externe.
    Daca plata se face dintr-un credit acordat, atunci se va marca cu x casuta corespunzatoare.
    Daca operatia necesita autorizarea Bancii Nationale a Romaniei se va marca cu x campul corespunzator, completandu-se apoi si campurile prevazute pentru numarul autorizatiei si data emiterii ei, respectiv numarul si data din Registrul datoriei private externe.
    Daca este cazul, se vor completa si numarul si data documentului prin care s-a facut virarea impozitului catre bugetul statului, conform legislatiei in vigoare.

    Casetele de la 14 la 20, precum si "Codul statistic" prevazut in caseta 13 sunt completate de unitatea bancara dupa verificarea modului de completare si a corectitudinii tuturor casetelor si in cazul acceptarii efectuarii platii dispuse.
    Observatii: Completarea campurilor numerice se va face respectand riguros pozitia virgulei zecimale si, implicit, se va trece fiecare cifra in spatiul corespunzator ordinului sau de marime.
    - Caseta 14: Se completeaza numarul si data inregistrarii DPVE la banca.
    - Caseta 15: Se completeaza de catre unitatea bancara conform uzantelor proprii.
    - Caseta 16: Se completeaza in cifre si litere suma ce se transfera efectiv si cu care se debiteaza contul ordonatorului, precum si acronimul si codul valutei.
    - Caseta 17: Se trece in cifre suma totala transferata pana in momentul platii, inclusiv suma transferata si evidentiata in caseta 16, in cazul platilor partiale.
    Restul de plata se completeaza cu diferenta dintre suma totala prevazuta a fi transferata pentru operatiunea in cauza si suma care este inscrisa in caseta 17.
    - Caseta 18: Campul "Data valutei" va contine data la care se face decontarea.
    - Caseta 19: Se completeaza cu elemente suplimentare, daca este cazul.

    Caseta 21:
    Se marcheaza cu x campul corespunzator documentelor prezentate spre justificare/plata si se fac completarile de rigoare (numar document, data).
    Daca marfa s-a importat pe baza unei Declaratii vamale de import (DVI), campurile referitoare la aceasta se vor completa astfel:
    - 3 caractere pentru codul vamii din DVI;
    - 2 caractere pentru codul punctului vamal, daca exista (in lipsa acestuia se lasa 2 spatii libere);
    - 6 caractere pentru numarul Declaratiei vamale de import, aliniat la stanga;
    - 1 caracter pentru procedura vamala.
    Codurile folosite pentru procedura vamala sunt:
    - 4 - import definitiv;
    - 5 - import temporar;
    - 7 - antrepozitare.
    Se selecteaza cu x casuta pentru "Alte date", daca formularul DPVE este intocmit pentru plata unor marfuri cumparate pentru revanzare fara tranzitarea teritoriului Romaniei, in situatia cand operatiunea incepe prin incasare, completandu-se valoarea incasarii de la extern, cu indicarea numarului si a datei documentului bancar care atesta incasarea marfii revandute.
    Daca o plata efectuata in avans se restituie, atunci justificarea se face pe exemplarele nr. 1, 2 si 4, prin marcarea cu x a campului "Avans restituit", completandu-se si data restituirii.
    Daca orice alta plata (cu exceptia celei in avans) se returneaza, atunci, pentru retransmitere, se completeaza un nou formular DPVE (exemplarele nr. 1, 2, 3, 4), iar in caseta 21 se marcheaza cu x campul "Plata returnata" si se completeaza data returnarii, precum si seria si numarul DPVE prin care s-a ordonat plata initiala.
    Data restituirii/returnarii reprezinta data creditarii contului ordonatorului.
    Observatii: Daca ordonatorul prezinta mai multe documente de acelasi tip cu ocazia unei justificari (ex.: mai multe facturi), atunci, in caseta 21, se vor trece numai datele de identificare ale primului document, pentru celelalte intocmindu-se o lista in dublu exemplar: primul exemplar se anexeaza la exemplarul nr. 1 al formularului DPVE, copia se anexeaza la exemplarul nr. 2 al formularului DPVE.
    Daca documentele prezentate justifica doar o parte a platii in avans efectuate, atunci pentru aceasta justificare se transmite exemplarul nr. 2 al DPVE catre sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei (conform circuitului precizat in prezentele norme).
    Pentru urmatoarea justificare, care se va face pe baza documentelor prezentate ulterior de ordonator, se va face o fotocopie de pe prima pagina a exemplarului nr. 1 al DPVE prin care s-a ordonat plata, iar pe verso se va face fotocopia versoului unui formular DPVE necompletat si se vor completa numai casetele 21 si 22 cu datele corespunzatoare documentelor justificative prezentate. (Evident, aceasta procedura se repeta pentru fiecare justificare partiala facuta de catre ordonator la date diferite, pe baza de documente, pana la justificarea integrala a platii.)
    Unitatea bancara trece suma si valuta, pe care le justifica documentele mentionate in caseta 21, precum si data la care ordonatorul platii prezinta bancii aceste documente.

    Caseta 22:
    Pe baza documentelor justificative se completeaza denumirea generica a marfii, iar in campul de cod marfa se vor trece primele 4 caractere ale pozitiei tarifare din Tariful vamal de import al Romaniei.

    Caseta 23:
    Se completeaza cu precizarile suplimentare necesare, daca este cazul.

    Caseta 24:
    Se marcheaza cu x campul corespunzator operatiei pe care ordonatorul o solicita bancii, precum si cele referitoare la declaratiile ordonatorului.
    Se completeaza si restul campurilor cu datele specifice ordonatorului, respectiv semnatura persoanei autorizate, numele si prenumele acesteia, aplicandu-se si stampila ordonatorului.

    B. CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV (CDA)

    1. Intocmirea formularului "Cerere de deschidere acreditiv"
    Formularul CDA trebuie intocmit de ordonator in 4 exemplare, in limba romana.
    Autenticitatea CDA este conferita de ordonator, prin semnatura, in caseta 23, precum si de unitatea bancara, prin semnatura si stampila, in casetele 30 si 31, in functie de tipul platii (a se vedea circuitul CDA precizat in Normele privind circuitul formularelor DPVE si CDA - N.R.V.8).
    2. Completarea formularului "Cerere de deschidere acreditiv"
    Formularul CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV (CDA) este impartit in 32 de casete numerotate in coltul din stanga sus al fiecarei casete.
    Ordonatorul platii are obligatia de a completa casetele de la 2 la 23, precum si caseta 32.
    Unitatea bancara are obligatia de a completa casetele 1, de la 24 la 31, precum si campul "Cod statistic al tranzactiei" din caseta 21.

    Caseta 1:
    Se completeaza cu denumirea in clar a bancii si respectiv, a sucursalei/filialei/agentiei careia i se adreseaza cererea de deschidere/majorare acreditiv. Se completeaza de asemenea, codul unitatii bancare.
    Codul unitatii bancare, atribuit de Banca Nationala a Romaniei - Directia generala de informatica, procesare, statistica si contabilitate este de tip numeric si trebuie completat astfel:
    3 caractere - codul bancii;
    2 caractere - codul judetului;
    3 caractere - codul unitatii bancare, in ordine ierarhica;
    1 caracter - cifra de control.

    Caseta 2:
    Se completeaza cu elementele de identificare a ordonatorului platii: denumirea/numele, sediul/domiciliul, codul fiscal.
    Observatii: In cazul in care ordonatorul platii isi modifica oricare dintre datele aferente acestor campuri (denumirea/numele, sediul/domiciliul, codul fiscal), va atasa, in mod obligatoriu, la exemplarele nr. 1 si nr. 3 ale formularului CDA, o foaie de hartie pe care va nota:
    - vechile elemente de identificare;
    - noile elemente de identificare;
    - data cand s-a produs modificarea.
    Foaia va fi atasata numai la primul formular pe care datele din caseta 2 difera fata de formularele completate anterior de acelasi ordonator.

    Caseta 3:
    Se marcheaza cu x campul corespunzator cererii ordonatorului:
    - fie "Acreditiv";
    - fie "Majorare acreditiv".
    Se completeaza si termenul (zi, luna, an) pana la care este valabil acreditivul, respectiv majorarea de acreditiv
    In plus, in cazul cererii de majorare acreditiv, in caseta 3 se vor specifica seria si numarul CDA initial, prin care s-a cerut deschiderea acreditivului pentru care se dispune actuala majorare.

    Caseta 4:
    Se marcheaza cu x una dintre casutele urmatoare, conform precizarilor facute de utilizator privind modul de utilizare a acreditivului:
    - fie "Plata integrala", daca utilizarea acreditivului se face intr-o singura transa;
    - fie "Plata partiala/in transe".

    Caseta 5:
    Se marcheaza cu x campul corespunzator modalitatii de transmitere indicate de client.

    Caseta 6:
    Se completeaza in cifre si litere, suma totala ce urmeaza a se plati in baza acreditivului.
    Observatii: Completarea campului numeric se va face respectand riguros pozitia virgulei zecimale si, implicit, se va trece fiecare cifra in spatiul corespunzator ordinului sau de marime.

    Caseta 7:
    Se completeaza atat acronimul, cat si codul pentru valuta in care se ordona sa se faca plata.
    Plata se poate face si in moneda nationala (leu), in relatiile cu nerezidenti, in conformitate cu prevederile regulamentului.
    Observatii: Acronimul si codul se specifica conform codificarii din anexa nr. 2 la prezentele norme (Standardul EN 24217-93).

    Casetele de la 8 la 12 si casetele de la 15 la 20:
    Se completeaza conform prevederilor contractuale din documentele prezentate unitatii bancare de catre ordonator si documentelor stipulate concret la respectivul acreditiv.
    Observatii: In caseta 12 se va bifa numai in cazul acreditivului deschis fara constituire de depozit la banca ordonatorului.
    In caseta 16 se completeaza conditia de livrare conform INCOTERMS (atunci cand este convenita contractual) si se vor preciza localitatea si tara de destinatie/expeditie a marfii, dupa caz.
    In caseta 18 se completeaza cu data de scadenta, determinata conform mentiunilor din acreditiv, respectiv data scadentei tratei.

    Caseta 13:
    Se completeaza cu datele specifice beneficiarului platii.
    Observatii: Codul tarii se specifica conform Standardului ISO 3166-93; lista minimala - anexa nr. 2.

    Caseta 14:
    Se completeaza cu datele cunoscute, referitor la banca beneficiarului platii.
    Observatii: Codul tarii se specifica conform Standardului ISO 3166-93; lista minimala - anexa nr. 2.

    Caseta 21:
    Se completeaza in mod obligatoriu codul operatiei, conform normelor metodologice privind inregistrarea si raportarea la balanta de plati.
    Codul operatiunii trebuie sa concorde cu informatia specificata in campul "Descrierea operatiei".
    Daca plata se face dintr-un credit acordat, atunci se va marca cu x casuta corespunzatoare.
    Daca operatiunea necesita autorizarea Bancii Nationale a Romaniei se va marca cu x campul corespunzator, completandu-se apoi si campurile prevazute pentru numarul autorizatiei si data emiterii ei, respectiv numarul si data din Registrul datoriei private externe.
    Daca este cazul, se vor completa si datele referitoare la documentul prin care s-a facut virarea impozitului catre bugetul de stat, conform legislatiei in vigoare.

    Caseta 22:
    Se completeaza cu precizarile suplimentare necesare, daca este cazul.

    Caseta 23:
    Se marcheaza cu x campul corespunzator operatiei pe care ordonatorul o solicita bancii, precum si cele referitoare la declaratiile ordonatorului.
    Se completeaza si restul campurilor cu datele specifice ordonatorului, respectiv semnatura persoanei autorizate, numele si prenumele acesteia, aplicandu-se si stampila ordonatorului.

    Caseta 24:
    Se completeaza numarul si data inregistrarii CDA la unitatea bancara.

    Caseta 25:
    Se completeaza de catre banca conform uzantelor proprii.

    Caseta 26:
    Se completeaza, in cifre si litere, suma ce se transfera prin respectiva CDA, precum si acronimul si codul valutei.

    Caseta 27:
    Se trece in cifre suma totala transferata, inclusiv suma transferata si evidentiata in caseta 26.
    Restul de plata se completeaza cu diferenta dintre suma totala, prevazuta a fi transferata pentru operatiunea in cauza, si suma care este inscrisa in caseta 27.

    Caseta 28:
    Campul "Data valutei" va contine data la care se efectueaza decontarea.

    Caseta 29:
    Se completeaza cu elemente suplimentare, daca este cazul.

    Caseta 31:
    Se marcheaza cu x campul corespunzator documentelor de plata si se fac completarile de rigoare (numar document, data).
    Se selecteaza cu x casuta pentru "Alte date", daca formularul CDA este intocmit pentru plata unor marfuri cumparate pentru revanzare fara tranzitarea teritoriului Romaniei, completandu-se valoarea incasarii de la extern, cu indicarea numarului si a datei referintei bancare, in cazul in care operatiunea a inceput cu o incasare.
    Daca plata corespunzatoare unei operatiuni cu strainatatea se efectueaza in mai multe transe, atunci, pentru prima transa, justificarea se face completand caseta 31 (si caseta 32, daca este cazul) si se transmite exemplarul CDA catre sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei (conform circuitului precizat in prezentele norme).
    Pentru transele urmatoare, incepand cu a doua, se va transmite sucursalei Bancii Nationale a Romaniei cate o fotocopie a primei pagini a exemplarului CDA prin care s-a facut prima plata. Pe versoul acestei copii se va face fotocopia versoului unui formular CDA necompletat si se vor completa numai casetele de la 24 la 31 cu datele corespunzatoare transei care se plateste.
    Lucratorul bancar semneaza si aplica stampila in casetele 30 si 31.

    Caseta 32:
    Pe baza documentelor pentru efectuarea platii se completeaza denumirea generica a marfii, iar in campul de cod marfa se vor trece primele 4 caractere ale pozitiei tarifare din Tariful vamal de import al Romaniei.

    ANEXA 2
    la N.R.V.8

                       Lista minimala

 ________________________________________________________________
|       TARA        |       VALUTA       | ACRONIM |     COD     |
|                   |                    | VALUTA  | TARA/VALUTA |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Austria           | Siling austriac    |   ATS   |      040    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Australia         | Dolar australian   |   AUD   |      036    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Belgia            | Franc belgian      |   BEF   |      056    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Canada            | Dolar canadian     |   CAD   |      124    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Elvetia           | Franc elvetian     |   CHF   |      756    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Germania          | Marca germana      |   DEM   |      276    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Danemarca         | Coroana daneza     |   DKK   |      208    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Egipt             | Lira egipteana     |   EGP   |      818    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Spania            | Peseta spaniola    |   ESP   |      724    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Finlanda          | Marca finlandeza   |   FIM   |      246    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Franta            | Franc francez      |   FRF   |      250    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Marea Britanie    | Lira sterlina      |   GBP   |      826    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Grecia            | Drahma greceasca   |   GRD   |      300    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Irlanda           | Lira irlandeza     |   IEP   |      372    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Italia            | Lira italiana      |   ITL   |      380    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Japonia           | Yen japonez        |   JPY   |      392    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Republica Moldova | Leu moldovenesc    |   MDL   |      498    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Olanda            | Gulden olandez     |   NLG   |      528    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Norvegia          | Coroana norvegiana |   NOK   |      578    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Portugalia        | Escudo portughez   |   PTE   |      620    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Romania           | Leu romanesc       |   ROL   |      642    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Suedia            | Coroana suedeza    |   SEK   |      752    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Rusia             | Rubla              |   RUR   |      643    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Turcia            | Lira turceasca     |   TRL   |      792    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
| Statele Unite     | Dolar SUA          |   USD   |      840    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
|                   | DST                |   XDR   |      752    |
|___________________|____________________|_________|_____________|
|                   | ECU                |   XEU   |      954    |
|___________________|____________________|_________|_____________|SmartCity5

COMENTARII la Norma 8/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 8 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu