Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 18 din 30 iunie 1993

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 182 din 30 iulie 1993


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 33 si 40 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, in scopul asigurarii unor raportari corespunzatoare pentru elaborarea si urmarirea balantei de plati externe a Romaniei, precum si pentru imbunatatirea efectuarii operatiunilor bancare, incepand cu data de 1 august 1993 se introduce formularul "Dispozitie de Plata Valutara Externa / Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.), document pe baza caruia se vor derula platile valutare de catre bancile comerciale romane si straine autorizate sa functioneze in Romania.

    In legatura cu introducerea si utilizarea acestui formular se precizeaza urmatoarele:
    1. Formularul "Dispozitie de Plata Valutara Externa / Cerere de Deschidere de Acreditiv" (conform modelului alaturat) va fi utilizat de catre persoanele juridice romane pentru dispunerea catre bancile comerciale romane si straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei a platilor valutare in favoarea nerezidentilor, precum si in scopuri de raportare statistica pentru balanta de plati externe a Romaniei.
    2. Instructiunile de completare si utilizare a formularului (D.P.V.E.) sunt prevazute in anexa la prezenta circulara.
    3. In vederea asigurarii respectarii intocmai a conditiilor de format si continut, tiparirea formularului "Dispozitie de Plata Valutara Externa / Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.) se efectueaza de catre Banca Nationala a Romaniei, iar procurarea lui, de catre ordonatorii de plati externe, se face prin intermediul bancilor comerciale romane si straine care functioneaza in Romania si la care acestia isi au deschise conturile.
    4. Persoanele juridice romane sunt obligate sa completeze formularul "Dispozitie de Plata Externa / Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.) cu date si informatii la toate rubricile din acesta corespunzator operatiunii de plata valutara in cauza si instructiunilor anexa la formular si raspund de exactitatea si conformitatea cu realitatea a acestor date si informatii.
    5. Incepand cu data de 1 august 1993, bancile comerciale romane si straine autorizate sa functioneze in Romania vor efectua platile valutare catre nerezidenti numai daca acestea au fost dispuse de ordonatori pe baza "Dispozitiei de Plata Valutara Externa / Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.).
    6. Bancile comerciale romane si straine autorizate sa functioneze in Romania nu vor accepta pentru executarea platii formularele de "Dispozitie de Plata Valutara Externa / Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.), pentru care nu sunt facute descrierile de operatiuni in spatiile prevazute in acest scop (pozitiile 25 - 33, dupa caz, din formular).
                                     *
                                 *       *
    Persoanele juridice romane care dispun efectuarea de plati valutare, precum si bancile comerciale romane si straine autorizate sa functioneze in Romania vor lua masuri pentru respectarea intocmai a dispozitiilor din prezenta circulara.

                 Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu

                                                                  MODEL
 _____________________________________________________________________________
| DISPOZITIE DE PLATA VALUTARA EXTERNA / CERERE DE DESCHIDERE DE ACREDITIV    |
|     (inainte de completare cititi cu atentie instructiunile din anexa)      |
|                                                                  Exemplar 1 |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                 | Se completeaza de catre banca:         |
|| 1|                                |________________________________________|
||__| Catre: ....................... | __                                     |
|     (banca ordonatorului)          ||36|                                    |
|     Sucursala: ................... ||__| Nr. inregistrare: ........         |
|                                    |                                        |
|                                    |     Data: | Z| Z| L| L| A| A|          |
|                                    |           |__|__|__|__|__|__|          |
|____________________________________|________________________________________|
| __                                 | __                                     |
|| 2|                                ||37|                                    |
||__| Numele ordonatorului: ........ ||__|                                    |
|     Adresa: .......... Oras: ..... |Referinta bancii: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| Cod fiscal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |________________________________________|
|                                    | __                                     |
|                                    ||38|                                    |
|                                    ||__| Felul valutei: ................... |
|____________________________________|________________________________________|
| __                                 | __                                     |
|| 3|                                ||39|                                    |
||__| Modalitate de plata:           ||__| Data valutei: | Z| Z| L| L| A| A|  |
|   _               _                |                   |__|__|__|__|__|__|  |
|  |_| ordin de    |_| incasso       |________________________________________|
|      plata                         | __                                     |
|   _               _                ||40|                                    |
|  |_| acreditiv   |_| cash (numerar ||__| Suma transferata:                  |
|      documentar      sau cecuri)   |                                        |
|                                    | |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |
|____________________________________|     in litere: ....................... |
| __                                 |     .................................. |
|| 4|                                |________________________________________|
||__| Suma de plata:                 | __                                     |
|                                    ||41| Numele persoanei                   |
||_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|, |_|_| ||__| care verifica: ................... |
|    in litere: ..................   |     Telefon: ........ Semnatura:       |
|    .............................   |     Stampila bancii:    |
|____________________________________|________________________________________|
| __                                 | __                                     |
|| 5|                                ||42|                                    |
||__| Felul valutei: ............... ||__| Alte detalii:                      |
|____________________________________|________________________________________|
| __                                 | __                                     |
|| 6|   Cont nr. ................... || 9| Spezele si        _                |
||__|                                ||__| comisioanele     |_| ordonatorului |
|     Beneficiar:                    |     dvs.              _                |
|     Nume: ........................ |     sunt in sarcina: |_| beneficiarului|
|     Adresa: ...................... |                                        |
|     Tara: ........................ |                                        |
|____________________________________|________________________________________|
| __                                 | __                                     |
|| 7|                                ||10| Spezele si                         |
||__| Banca beneficiarului:          ||__| comisioanele      _                |
|     Numele: ...................... |     bancilor         |_| ordonatorului |
|     Adresa: ...................... |     corespondente     _                |
|     ............ Oras: ........... |     sunt in sarcina: |_| beneficiarului|
|     Tara: ........................ |________________________________________|
|____________________________________| __                                     |
| __                                 ||11|                                    |
|| 8|                                ||__| Plata se va face prin:             |
||__| Contract nr.:                  |  _           _           _             |
|     extern ............ din: ..... | |_| SWIFT   |_| Telex   |_| Posta      |
|                                    |________________________________________|
|____________________________________| __                                     |
| __                                 ||12| Factura nr.:                       |
||13|                                ||__| externa ............ din: ........ |
||__|                                |________________________________________|
| _                   _              | __                                     |
||_| Acreditiv emis  |_| Cu preaviz  ||19| Confirmarea       _                |
|    prin posta          telex       ||__| acreditivului    |_| este          |
| _                                  |     la beneficiar             necesara |
||_| Acreditiv transmis prin telex   |                       _                |
|    (care va fi instrumentul ce va  |                      |_| nu este       |
|    permite utilizarea acestuia)    |________________________________________|
|____________________________________| __                                     |
| __                                 ||20|                                    |
||14|  _                             ||__|     Expedieri partiale             |
||__| |_| Acreditiv transferabil     |     _                  _               |
|____________________________________|    |_| permise        |_| nepermise    |
| __                                 |                                        |
||15|  _                             |     _     Transbordari _               |
||__| |_| Asigurarea va fi suportata |    |_| permise        |_| nepermise    |
|         de catre noi               |________________________________________|
|____________________________________| __                                     |
| __                                 ||21|                                    |
||16| Incarcarea la bord/ expedierea/||__| Credit utilizabil la:              |
||__| preluarea spre expediere/de la |     ......................... (banca)  |
|     .......... (loc de incarcare)  | _         _             _              |
|     cel mai tarziu                 ||_| plata |_| prin      |_| prin        |
|     la data: | Z| Z| L| L| A| A|   |    la        acceptare     negociere   |
|              |__|__|__|__|__|__|   | _  vedere                  zile        |
|     cu destinatia: ............... ||_| plata diferata          contra      |
|     (loc de descarcare)            |    la |_|_|_|              documentelor|
|____________________________________|                            detaliate   |
| __                      | __       | _                          mai jos     |
||17|                     ||18|      ||_| si a tratei                         |
||__|                     ||__|      |    beneficiarului                      |
|  _       _       _      |    Alti  |    la data | Z| Z| L| L| A| A|         |
| |_| FOB |_| C&F |_| CIF | termeni  |    trasa   |__|__|__|__|__|__|         |
|                         | de       |    asupra bancii: .................... |
|                         | livrare: |                                        | |_________________________|__________|________________________________________|
| __                                                                          |
||22|                                                                         | ||__| Lista documentelor:                                                     |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||23|                                                                         |
||__| Documentele vor fi prezentate in termen de |_|_|_| zile de la data      |
|                                                        emiterii documentelor|
|                                                        de transport dar in  |
|                                                        perioada de          |
|                                                        valabilitate a       |
|                                                        acreditivului.       |
|_____________________________________________________________________________|
    Se completeaza numai in cazul acreditivului.
    Exemplarul ramane bancii comerciale executante a ordinului.

                                                                    (verso)
 _____________________________________________________________________________
| __                                                                          |
||24| Plata de mai sus reprezinta:                                            |
||__| (rugam marcati casutele corespunzatoare si completati cu detalii        |
|     descrierea completa a operatiunii)                                      |
|     Cod conform listei de tranzactii:   |_|_|_|_|_|                         |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||25|  _  Plati pentru operatiuni de comert international (marfuri cumparate  |
||__| |_| pentru revanzare, fara tranzitare pe teritoriul Romaniei)           |
|         Descrierea operatiunii:                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||26|  _  Plati pentru servicii (transport, turism, comunicatii, asigurari    |
||__| |_| etc.)                                                               |
|         Descrierea operatiunii:                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||27|  _  Transferuri curente (ajutoare, donatii si alte transferuri fara     |
||__| |_| contrapartida)                                                      |
|         Descrierea operatiunii:                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||28|  _  Venituri (dividende, profituri, dobanzi etc.)                       |
||__| |_|                                                                     |
|         Descrierea operatiunii:                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||29|  _  Tranzactii de capital si financiare                                 |
||__| |_| Descrierea operatiunii:                                             |
|         Autorizarea Bancii Nationale a Romaniei nr. ....................... |
|                                                 din data | Z| Z| L| L| A| A||
|                                                          |__|__|__|__|__|__||
|_____________________________________________________________________________|
| __                                        | __                              |
||30|  _                    _               ||31|                             |
||__| |_| Import de marfa  |_| Import de    ||__|                             |
|                              marfa pentru |                                 |
|                              prelucrare   | Tara vanzatorului: ............ |
|                              (processing, |                                 |
|                              lohn etc.)   |                                 |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||32| Buletin vamal de import numarul: ........... din: | Z| Z| L| L| A| A|   |
||__|                                                   |__|__|__|__|__|__|   |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||33| Felul marfii (generic):             Cod conform pozitiei tarifare:      |
||__| 1 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     2 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     3 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     4 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     5 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     6 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     7 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     8 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     9 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|    10 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||34| Instructiuni suplimentare pentru banca:                                 |
||__|                                                                         |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||35|  _  Va rugam sa deschideti din ordinul nostru un acreditiv documentar   |
||__| |_| irevocabil conform cu instructiunile de mai sus (marcat cu x in     |
|         casutele corespunzatoare).                                          |
|                                                                             |
|      _  Va autorizam sa efectuati plata prin                                |
|     |_| debitarea contului nostru la dvs.                                   |
|         numarul:                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          |
|                                                                             |
|     Declaram pe propria raspundere ca datele de pe acest formular (fata si  |
|     verso) sunt conforme cu realitatea.                                     |
|                                                                             |
|     Semnaturi autorizate ordonator:                                         |
|      _                                                                      |
|     |_| Numele: .................. Telefon: .......... Stampila: |
|_____________________________________________________________________________|

                                                                  MODEL
 _____________________________________________________________________________
| DISPOZITIE DE PLATA VALUTARA EXTERNA / CERERE DE DESCHIDERE DE ACREDITIV    |
|     (inainte de completare cititi cu atentie instructiunile din anexa)      |
|                                                                  Exemplar 2 |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                 | Se completeaza de catre banca:         |
|| 1|                                |________________________________________|
||__| Catre: ....................... | __                                     |
|     (banca ordonatorului)          ||36|                                    |
|     Sucursala: ................... ||__| Nr. inregistrare: ........         |
|                                    |     Data: | Z| Z| L| L| A| A|          |
|                                    |           |__|__|__|__|__|__|          |
|____________________________________|________________________________________|
| __                                 | __                                     |
|| 2|                                ||37|                                    |
||__| Numele ordonatorului: ........ ||__|                                    |
|     Adresa: .......... Oras: ..... |Referinta bancii: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|  Cod fiscal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |________________________________________|
|                                    | __                                     |
|                                    ||38|                                    |
|                                    ||__| Felul valutei: ................... |
|____________________________________|________________________________________|
| __                                 | __                                     |
|| 3|                                ||39|                                    |
||__| Modalitate de plata:           ||__| Data valutei: | Z| Z| L| L| A| A|  |
|   _               _                |                   |__|__|__|__|__|__|  |
|  |_| ordin de    |_| incasso       |________________________________________|
|      plata                         | __                                     |
|   _               _                ||40|                                    |
|  |_| acreditiv   |_| cash (numerar ||__| Suma transferata:                  |
|      documentar      sau cecuri)   |                                        |
|                                    | |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |
|____________________________________|     in litere: ....................... |
| __                                 |     .................................. |
|| 4|                                |________________________________________|
||__| Suma de plata:                 | __                                     |
|                                    ||41| Numele persoanei                   |
||_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|, |_|_| ||__| care verifica: ................... |
|    in litere: ..................   |     Telefon: ........ Semnatura:       |
|    .............................   |     Stampila bancii:                   |
|____________________________________|________________________________________|
| __                                 | __                                     |
|| 5|                                ||42|                                    |
||__| Felul valutei: ............... ||__| Alte detalii:                      |
|____________________________________|________________________________________|
| __                                 | __                                     |
|| 6|   Cont nr. ................... || 9| Spezele si        _                |
||__|                                ||__| comisioanele     |_| ordonatorului |
|     Beneficiar:     |     dvs.              _                |
|     Nume: ........................ |     sunt in sarcina: |_| beneficiarului|
|     Adresa: ...................... |                                        |
|     Tara: ........................ |                                        |
|____________________________________|________________________________________|
| __                                 | __                                     |
|| 7|                                ||10| Spezele si                         |
||__| Banca beneficiarului:          ||__| comisioanele      _                |
|     Numele: ...................... |     bancilor         |_| ordonatorului |
|     Adresa: ...................... |     corespondente     _                |
|     ............ Oras: ........... |     sunt in sarcina: |_| beneficiarului|
|     Tara: ........................ |________________________________________|
|____________________________________| __                                     |
| __                                 ||11|                                    |
|| 8|                                ||__| Plata se va face prin:             |
||__| Contract nr.:                  |  _           _           _             |
|     extern ............ din: ..... | |_| SWIFT   |_| Telex   |_| Posta      |
|                                    |________________________________________|
|____________________________________| __                                     |
| __                                 ||12| Factura nr.:                       |
||13|                                ||__| externa ............ din: ........ |
||__|                                |________________________________________|
| _                   _              | __                                     |
||_| Acreditiv emis  |_| Cu preaviz  ||19| Confirmarea       _                |
|    prin posta          telex       ||__| acreditivului    |_| este          |
| _                                  |     la beneficiar             necesara |
||_| Acreditiv transmis prin telex   |                       _                |
|    (care va fi instrumentul ce va  |                      |_| nu este       |
|    permite utilizarea acestuia)    |________________________________________|
|____________________________________| __                                     |
| __                                 ||20|                                    |
||14|  _                             ||__|     Expedieri partiale             |
||__| |_| Acreditiv transferabil     |     _                  _               |
|____________________________________|    |_| permise        |_| nepermise    |
| __                                 |                                        |
||15|  _                             |     _     Transbordari _               |
||__| |_| Asigurarea va fi suportata |    |_| permise        |_| nepermise    |
|         de catre noi               |________________________________________|
|____________________________________| __                                     |
| __                                 ||21|                                    |
||16| Incarcarea la bord/ expedierea/||__| Credit utilizabil la:              |
||__| preluarea spre expediere/de la |     ......................... (banca)  |
|     .......... (loc de incarcare)  | _         _             _              |
|     cel mai tarziu                 ||_| plata |_| prin      |_| prin        |
|     la data: | Z| Z| L| L| A| A|   |    la        acceptare     negociere   |
|              |__|__|__|__|__|__|   | _  vedere                  zile        |
|     cu destinatia: ............... ||_| plata diferata          contra      |
|     (loc de descarcare)            |    la |_|_|_|              documentelor|
|____________________________________|                            detaliate   |
| __                      | __       | _                          mai jos     |
||17|                     ||18|      ||_| si a tratei                         |
||__|                     ||__|      |    beneficiarului                      |
|  _       _       _      |    Alti  |    la data | Z| Z| L| L| A| A|         |
| |_| FOB |_| C&F |_| CIF | termeni  |    trasa   |__|__|__|__|__|__|         |
|                         | de       |    asupra bancii: .................... |
|                         | livrare: |                                        |
|_________________________|__________|________________________________________|
| __                                                                          |
||22|                                                                         |
||__| Lista documentelor:                                                     |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||23|                                                                         |
||__| Documentele vor fi prezentate in termen de |_|_|_| zile de la data      |
|                                                        emiterii documentelor|
|                                                        de transport dar in  |
|                                                        perioada de          |
|                                                        valabilitate a       |
|                                                        acreditivului.       |
|_____________________________________________________________________________|
    Se completeaza numai in cazul acreditivului.
    Exemplarul se remite Bancii Nationale a Romaniei.

                                                                    (verso)
 _____________________________________________________________________________
| __                                                                          |
||24| Plata de mai sus reprezinta:                                            |
||__| (rugam marcati casutele corespunzatoare si completati cu detalii        |
|     descrierea completa a operatiunii)                                      |
|     Cod conform listei de tranzactii:   |_|_|_|_|_|                         |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||25|  _  Plati pentru operatiuni de comert international (marfuri cumparate  |
||__| |_| pentru revanzare, fara tranzitare pe teritoriul Romaniei)           |
|         Descrierea operatiunii:                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||26|  _  Plati pentru servicii (transport, turism, comunicatii, asigurari    |
||__| |_| etc.)                                                               |
|         Descrierea operatiunii:                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||27|  _  Transferuri curente (ajutoare, donatii si alte transferuri fara     |
||__| |_| contrapartida)                                                      |
|         Descrierea operatiunii:                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||28|  _  Venituri (dividende, profituri, dobanzi etc.)                       |
||__| |_|                                                                     |
|         Descrierea operatiunii:                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||29|  _  Tranzactii de capital si financiare                                 |
||__| |_| Descrierea operatiunii:                                             |
|         Autorizarea Bancii Nationale a Romaniei nr. ....................... |
|                                                 din data | Z| Z| L| L| A| A||
|                                                          |__|__|__|__|__|__||
|_____________________________________________________________________________|
| __                                        | __                              |
||30|  _                    _               ||31|                             |
||__| |_| Import de marfa  |_| Import de    ||__|                             |
|                              marfa pentru |                                 |
|                              prelucrare   | Tara vanzatorului: ............ |
|                              (processing, |                                 |
|                              lohn etc.)   |                                 |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||32| Buletin vamal de import numarul: ........... din: | Z| Z| L| L| A| A|   |
||__|                                                   |__|__|__|__|__|__|   |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||33| Felul marfii (generic):             Cod conform pozitiei tarifare:      |
||__| 1 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     2 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     3 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     4 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     5 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     6 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     7 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     8 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     9 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|    10 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||34| Instructiuni suplimentare pentru banca:                                 |
||__|                                                                         |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||35|  _  Va rugam sa deschideti din ordinul nostru un acreditiv documentar   |
||__| |_| irevocabil conform cu instructiunile de mai sus (marcat cu x in     |
|         casutele corespunzatoare).                                          |
|                                                                             |
|      _  Va autorizam sa efectuati plata prin                                |
|     |_| debitarea contului nostru la dvs.                                   |
|         numarul:                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          |
|                                                                             |
|     Declaram pe propria raspundere ca datele de pe acest formular (fata si  |
|     verso) sunt conforme cu realitatea.                                     |
|                                                                             |
|     Semnaturi autorizate ordonator:                                         |
|      _                                                                      |
|     |_| Numele: .................. Telefon: .......... Stampila: |
|_____________________________________________________________________________|

                                                                  MODEL
 _____________________________________________________________________________
| DISPOZITIE DE PLATA VALUTARA EXTERNA / CERERE DE DESCHIDERE DE ACREDITIV    |
|     (inainte de completare cititi cu atentie instructiunile din anexa)      |
|                                                                  Exemplar 3 |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                 | Se completeaza de catre banca:         |
|| 1|                                |________________________________________|
||__| Catre: ....................... | __                                     |
|     (banca ordonatorului)          ||36|                                    |
|     Sucursala: ................... ||__| Nr. inregistrare: ........         |
|                                    |     Data: | Z| Z| L| L| A| A|          |
|                                    |           |__|__|__|__|__|__|          |
|____________________________________|________________________________________|
| __                                 | __                                     |
|| 2|                                ||37|                                    |
||__| Numele ordonatorului: ........ ||__|                                    |
|     Adresa: .......... Oras: ..... |Referinta bancii: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|  Cod fiscal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |________________________________________|
|                                    | __                                     |
|                                    ||38|                                    |
|                                    ||__| Felul valutei: ................... |
|____________________________________|________________________________________|
| __                                 | __                                     |
|| 3|                                ||39|                                    |
||__| Modalitate de plata:           ||__| Data valutei: | Z| Z| L| L| A| A|  |
|   _               _                |                   |__|__|__|__|__|__|  |
|  |_| ordin de    |_| incasso       |________________________________________|
|      plata                         | __                                     |
|   _               _                ||40|                                    |
|  |_| acreditiv   |_| cash (numerar ||__| Suma transferata:                  |
|      documentar      sau cecuri)   |                                        |
|                                    | |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |
|____________________________________|     in litere: ....................... |
| __                                 |     .................................. |
|| 4|                                |________________________________________|
||__| Suma de plata:                 | __                                     |
|                                    ||41| Numele persoanei                   |
||_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|, |_|_| ||__| care verifica: ................... |
|    in litere: ..................   |     Telefon: ........ Semnatura:       |
|    .............................   |     Stampila bancii:                   |
|____________________________________|________________________________________|
| __                                 | __                                     |
|| 5|                                ||42|                                    |
||__| Felul valutei: ............... ||__| Alte detalii:                      |
|____________________________________|________________________________________|
| __                                 | __                                     |
|| 6|   Cont nr. ................... || 9| Spezele si        _                |
||__|                                ||__| comisioanele     |_| ordonatorului |
|     Beneficiar:                    |     dvs.              _                |
|     Nume: ........................ |     sunt in sarcina: |_| beneficiarului|
|     Adresa: ...................... |                                        |
|     Tara: ........................ |                                        |
|____________________________________|________________________________________|
| __                                 | __                                     |
|| 7|                                ||10| Spezele si                         |
||__| Banca beneficiarului:          ||__| comisioanele      _                |
|     Numele: ...................... |     bancilor         |_| ordonatorului |
|     Adresa: ...................... |     corespondente     _                |
|     ............ Oras: ........... |     sunt in sarcina: |_| beneficiarului|
|     Tara: ........................ |________________________________________|
|____________________________________| __                                     |
| __                                 ||11|                                    |
|| 8|                                ||__| Plata se va face prin:             |
||__| Contract nr.:                  |  _           _           _             |
|     extern ............ din: ..... | |_| SWIFT   |_| Telex   |_| Posta      |
|                                    |________________________________________|
|____________________________________| __                                     |
| __                                 ||12| Factura nr.:                       |
||13|                                ||__| externa ............ din: ........ |
||__|                                |________________________________________|
| _                   _              | __                                     |
||_| Acreditiv emis  |_| Cu preaviz  ||19| Confirmarea       _                |
|    prin posta          telex       ||__| acreditivului    |_| este          |
| _                                  |     la beneficiar             necesara |
||_| Acreditiv transmis prin telex   |                       _                |
|    (care va fi instrumentul ce va  |                      |_| nu este       |
|    permite utilizarea acestuia)    |________________________________________|
|____________________________________| __                                     |
| __                                 ||20|                                    |
||14|  _                             ||__|     Expedieri partiale             |
||__| |_| Acreditiv transferabil     |     _                  _               |
|____________________________________|    |_| permise        |_| nepermise    |
| __                                 |                                        |
||15|  _                             |     _     Transbordari _               |
||__| |_| Asigurarea va fi suportata |    |_| permise        |_| nepermise    |
|         de catre noi               |________________________________________|
|____________________________________| __                                     |
| __                                 ||21|                                    |
||16| Incarcarea la bord/ expedierea/||__| Credit utilizabil la:              |
||__| preluarea spre expediere/de la |     ......................... (banca)  |
|     .......... (loc de incarcare)  | _         _             _              |
|     cel mai tarziu                 ||_| plata |_| prin      |_| prin        |
|     la data: | Z| Z| L| L| A| A|   |    la        acceptare     negociere   |
|              |__|__|__|__|__|__|   | _  vedere                  zile        |
|     cu destinatia: ............... ||_| plata diferata          contra      |
|     (loc de descarcare)            |    la |_|_|_|              documentelor|
|____________________________________|                            detaliate   |
| __                      | __       | _                          mai jos     |
||17|                     ||18|      ||_| si a tratei                         |
||__|                     ||__|      |    beneficiarului                      |
|  _       _       _      |    Alti  |    la data | Z| Z| L| L| A| A|         |
| |_| FOB |_| C&F |_| CIF | termeni  |    trasa   |__|__|__|__|__|__|         |
|                         | de       |    asupra bancii: ...................  |
|                         | livrare: |                                        |
|_________________________|__________|________________________________________|
| __                                                                          |
||22|                                                                         |
||__| Lista documentelor:                                                     |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||23|                                                                         |
||__| Documentele vor fi prezentate in termen de |_|_|_| zile de la data      |
|                                                        emiterii documentelor|
|                                                        de transport dar in  |
|                                                        perioada de          |
|                                                        valabilitate a       |
|                                                        acreditivului.       |
|_____________________________________________________________________________|
    Se completeaza numai in cazul acreditivului.
    Exemplarul se restituie ordonatorului.

                                                                    (verso)
 _____________________________________________________________________________
| __                                                                          |
||24| Plata de mai sus reprezinta:                                            |
||__| (rugam marcati casutele corespunzatoare si completati cu detalii        |
|     descrierea completa a operatiunii)                                      |
|     Cod conform listei de tranzactii:   |_|_|_|_|_|                         |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||25|  _  Plati pentru operatiuni de comert international (marfuri cumparate  |
||__| |_| pentru revanzare, fara tranzitare pe teritoriul Romaniei)           |
|         Descrierea operatiunii:                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||26|  _  Plati pentru servicii (transport, turism, comunicatii, asigurari    |
||__| |_| etc.)                                                               |
|         Descrierea operatiunii:                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||27|  _  Transferuri curente (ajutoare, donatii si alte transferuri fara     |
||__| |_| contrapartida)                                                      |
|         Descrierea operatiunii:                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||28|  _  Venituri (dividende, profituri, dobanzi etc.)                       |
||__| |_|                                                                     |
|         Descrierea operatiunii:                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||29|  _  Tranzactii de capital si financiare                                 |
||__| |_| Descrierea operatiunii:                                             |
|         Autorizarea Bancii Nationale a Romaniei nr. ....................... |
|                                                 din data | Z| Z| L| L| A| A||
|                                                          |__|__|__|__|__|__||
|_____________________________________________________________________________|
| __                                        | __                              |
||30|  _                    _               ||31|                             |
||__| |_| Import de marfa  |_| Import de    ||__|                             |
|                              marfa pentru |                                 |
|                              prelucrare   | Tara vanzatorului: ............ |
|                              (processing, |                                 |
|                              lohn etc.)   |                                 |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||32| Buletin vamal de import numarul: ........... din: | Z| Z| L| L| A| A|   |
||__|                                                   |__|__|__|__|__|__|   |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||33| Felul marfii (generic):             Cod conform pozitiei tarifare:      |
||__| 1 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     2 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     3 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     4 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     5 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     6 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     7 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     8 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|     9 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|                                                                             |
|    10 ............................      |__|__|__|__|__|__|                 |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||34| Instructiuni suplimentare pentru banca:                                 |
||__|                                                                         |
|_____________________________________________________________________________|
| __                                                                          |
||35|  _  Va rugam sa deschideti din ordinul nostru un acreditiv documentar   |
||__| |_| irevocabil conform cu instructiunile de mai sus (marcat cu x in     |
|         casutele corespunzatoare).                                          |
|                                                                             |
|      _  Va autorizam sa efectuati plata prin                                |
|     |_| debitarea contului nostru la dvs.                                   |
|         numarul:                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          |
|                                                                             |
|     Declaram pe propria raspundere ca datele de pe acest formular (fata si  |
|     verso) sunt conforme cu realitatea.                                     |
|                                                                             |
|     Semnaturi autorizate ordonator:                                         |
|      _                                                                      |
|     |_| Numele: .................. Telefon: .......... Stampila: |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA 1

              INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE SI UTILIZARE A FORMULARULUI
    "Dispozitie de Plata Valutara Externa / Cerere de Deschidere de Acreditiv"
                             (formular D.P.V.E.)

    1. Formularul se completeaza de catre persoanele juridice romane, indiferent de forma de organizare si titularul dreptului de proprietate, care dispun plati valutare catre nerezidenti.
    2. Formularul se intocmeste pentru:
    a) Plati de orice natura catre nerezidenti, efectuate prin transferuri bancare in afara teritoriului Romaniei sau prin creditarea unui cont pe care o persoana juridica/fizica nerezidenta il detine la o banca din Romania.
    b) Ridicari de valuta din conturi bancare in numerar sau sub forma de cecuri de orice natura (bancare, de calatorie), destinate cheltuielilor de calatorie sau pentru plati externe de alta natura in afara teritoriului Romaniei ori pentru plati pe teritoriul Romaniei in favoarea unui nerezident.
    3. Circuitul formularului:
    a) Formularul se completeaza de catre ordonatorul platii in trei exemplare si se depune la ghiseele bancii comerciale unde se dispune plata.
    b) Banca comerciala verifica formularul D.P.V.E. si in cazul acceptarii efectuarii platii completeaza rubricile din spatiul rezervat acesteia (pozitiile 36 - 42 din formular).
    c) Dupa efectuarea platii, cele trei exemplare ale formularului D.P.V.E. au urmatoarele destinatii:
    - exemplarul 1 ramane in posesia bancii comerciale;
    - exemplarul 2 semnat si stampilat in spatiul rezervat in acest scop (poz. 41) va fi transmis de banca comerciala Bancii Nationale a Romaniei in termen de 2 zile bancare lucratoare de la debitarea contului ordonatorului platii;
    - exemplarul 3 se restituie ordonatorului.
    d) In cazul platilor, reprezentand utilizari partiale ale acreditivelor, banca comerciala va transmite exemplarul 2 al formularului D.P.V.E. Bancii Nationale a Romaniei, la prima utilizare, cu indicarea la pozitia 40 a sumei utilizate. Pentru utilizarile ulterioare, banca comerciala va transmite Bancii Nationale a Romaniei pentru fiecare plata o fotocopie a formularului D.P.V.E. cu indicarea la pozitia 40 a sumei respective utilizate.
    e) In cazul majorarii valorii unui acreditiv, se completeaza integral un nou set de formulare D.P.V.E., specificandu-se la pozitia 37 referinta acreditivului initial urmata de cuvantul "majorare".
    4. Alte precizari privind completarea formularului:
    a) Setul de trei formulare va fi completat de mana cu litere de tipar sau la masina de scris, astfel incat informatiile inscrise in formularul D.P.V.E. sa fie lizibile pe toate cele trei exemplare.
    b) Raspunderea pentru exactitatea informatiilor si conformitatea acestora cu realitatea revine ordonatorului platii care, prin persoanele autorizate sa-l reprezinte in raport cu tertii, va semna si stampila formularul D.P.V.E. in spatiile rezervate in acest scop.
    c) Ordonatorul platii va completa la pozitia 2 din formular codul sau fiscal inregistrat la Ministerul Finantelor, iar la codurile de la pozitia 33 va completa pozitia tarifara conform Tarifului Vamal de Import al Romaniei elaborat de Ministerul Comertului.
    d) Codurile pentru pozitia 24 se vor completa de catre bancile comerciale conform listei de tranzactii, transmisa de Banca Nationala a Romaniei.
    e) Daca spatiile din formular nu sunt suficiente pentru descrierea completa a operatiunii, se vor folosi pagini suplimentare, facandu se referire expresa la numarul pozitiei din formular.SmartCity5

COMENTARII la Circulara 18/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 18 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu