E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 aproba OUG 138 2001
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 1 din actul OUG 138 2001
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 2 din actul OUG 138 2001
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 3 din actul OUG 138 2001
Articolul 2 din actul Legea 597 2002 abrogă OUG 186 1999
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 1 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 2 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 2 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 3 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 4 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 5 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 6 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 7 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 8 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 9 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 10 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 abrogă articolul 11 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 12 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 18 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 19 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 20 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 21 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 4 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 22 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 24 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 26 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 modifica articolul 27 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 abrogă articolul 28 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul Legea 597 2002 in legatura cu Legea 64 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 597 din 29 octombrie 2002

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 827 din 18 noiembrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 24 octombrie 2001, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 2, articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Procedura falimentului instituita prin prezenta lege se aplica urmatoarelor categorii de institutii de credit:
    a) bancilor persoane juridice romane, inclusiv Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., precum si sucursalelor acestora avand sediul in strainatate;
    b) caselor centrale ale cooperativelor de credit, inclusiv cooperativelor de credit afiliate la acestea."
    2. La articolul I punctul 3, litera a) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "a) nu a onorat integral o creanta certa, lichida si exigibila, pe o perioada de cel putin 7 zile lucratoare de la scadenta, in cazul bancilor, inclusiv al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., si pe o perioada de cel putin 30 de zile lucratoare de la scadenta, in cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, inclusiv al cooperativelor de credit afiliate la acestea;"
    3. La articolul I, dupa punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "3^1. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    <<Organele care aplica procedura falimentului si atributiile lor>>"
    4. La articolul I, punctul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 3
    Toate procedurile prevazute de prezenta lege, cu exceptia recursului, sunt de competenta exclusiva a tribunalului in jurisdictia caruia se afla sediul institutiei de credit debitoare care figureaza in registrul comertului si sunt exercitate de un judecator-sindic.
    Judecatorul-sindic este nominalizat in fiecare caz de presedintele tribunalului, dintre judecatorii desemnati ca judecatori-sindici, in temeiul art. 12 alin. (3) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Principalele atributii ale tribunalului, in cadrul prezentei legi, sunt:
    a) darea hotararii de deschidere a procedurii;
    b) judecarea contestatiei institutiei de credit debitoare impotriva cererii introductive formulate de Banca Nationala a Romaniei sau de creditori pentru inceperea procedurii;
    c) desemnarea lichidatorului, prin hotarare, stabilirea atributiilor acestuia si, daca este cazul, inlocuirea lui;
    d) judecarea actiunilor introduse de judecatorul-sindic pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare hotararii de deschidere a procedurii;
    e) judecarea contestatiilor formulate de institutia de credit debitoare sau de creditori impotriva masurilor luate de judecatorul-sindic si de lichidator;
    f) confirmarea planului de distribuire a sumelor obtinute din lichidare;
    g) darea hotararii de inchidere a procedurii. Hotararile tribunalului sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate cu recurs in conditiile legii.>>"
    5. La articolul I, punctul 5 se abroga.
    6. La articolul I, dupa punctul 5 se introduc punctele 5^1 - 5^3 cu urmatorul cuprins:
    "5^1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 4
    Pentru hotararile date de tribunal in baza art. 3, curtea de apel va fi instanta de recurs.
    Recursul va fi judecat in termen de 15 zile de la inregistrarea dosarului la curtea de apel, citarea partilor urmand sa fie facuta prin publicitate, in conditiile art. 95 din Codul de procedura civila.
    Prin derogare de la art. 300 alin. 3 si 4 din Codul de procedura civila, hotararile tribunalului, cu exceptia celei de respingere a contestatiei institutiei de credit debitoare, nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs.>>
    5^2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 5
    Potrivit prezentei legi, principalele atributii ale judecatorului-sindic sunt:
    a) controlul asupra activitatii lichidatorului;
    b) stabilirea programului sedintelor adunarilor creditorilor ori de cate ori considera necesar si prezidarea sedintelor;
    c) confirmarea planului de distribuire a sumelor obtinute din lichidare;
    d) luarea masurilor care se impun din analiza rapoartelor prezentate de lichidator si solutionarea obiectiilor la acestea;
    e) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de institutia de credit debitoare in dauna drepturilor creditorilor in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurilor;
    f) introducerea de actiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de institutia de credit debitoare in dauna intereselor creditorilor, prin:
    1. acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate in cei 3 ani anteriori inceperii procedurii falimentului; sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar, derulate conform prevederilor legale;
    2. operatiuni comerciale in care prestatia institutiei de credit debitoare o depaseste vadit pe cea primita, efectuate in cei 3 ani anteriori inceperii procedurii falimentului;
    3. acte incheiate in cei 3 ani anteriori inceperii procedurii, cu intentia tuturor partilor implicate in aceasta de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile;
    4. acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele 180 de zile anterioare inceperii procedurii falimentului, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al institutiei de credit debitoare este mai mica decat valoarea actului de transfer;
    5. constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara in cele 120 de zile anterioare inceperii procedurii falimentului;
    6. acte incheiate cu persoane aflate in relatii speciale cu institutia de credit debitoare, in anul anterior inceperii procedurii falimentului; persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit debitoare sunt cele stabilite prin lege;
    g) admiterea planului de lichidare a unor bunuri din averea institutiei de credit debitoare, pana la acoperirea pasivului;
    h) sesizarea tribunalului despre orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta;
    i) efectuarea oricaror acte de procedura cerute de prezenta lege.>>
    5^3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 6
    In indeplinirea atributiilor lor, care implica aplicarea unor reglementari bancare, tribunalul, judecatorul-sindic si lichidatorul pot cere si opinia Bancii Nationale a Romaniei, in calitatea sa de autoritate de supraveghere bancara.>>"
    7. La articolul I punctul 6, articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Prin hotararea judecatoreasca privind inceperea procedurii falimentului tribunalul ridica administratorilor institutiei de credit debitoare dreptul de a reprezenta institutia de credit, de a administra bunurile institutiei respective, de a dispune de ele si va desemna lichidatorul, care va putea fi si Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare, si va preciza atributiile lichidatorului.
    Adunarea generala a actionarilor institutiei de credit debitoare, respectiv adunarea generala a casei centrale a cooperativelor de credit debitoare, va putea desemna in cel mai scurt termen, cu majoritate simpla, un reprezentant, persoana fizica sau juridica, care sa ii sustina in cadrul procedurii si care va avea dreptul, in conditiile legii, sa conteste masurile luate de judecatorul-sindic sau de lichidator ori sa exercite caile de atac impotriva hotararilor judecatoresti.
    In prima sedinta a adunarii creditorilor acestia vor putea alege un alt lichidator, cu o majoritate de 51% din valoarea creantelor valabile, inregistrate la tribunal pana la data prevazuta in notificarea trimisa de tribunal, sau vor putea decide mentinerea lichidatorului desemnat de tribunal.
    In cazul in care sunt propusi mai multi lichidatori, va fi considerat ales lichidatorul care va intruni voturile creditorilor titulari ai celei mai mari parti din valoarea creantelor inregistrate la tribunal, in conditiile alin. 3. Pe data stabilirii atributiilor noului lichidator de catre tribunal vor inceta atributiile lichidatorului numit de acesta la data deschiderii procedurii. Lichidatorul nou-numit va prelua activitatea de la lichidatorul inlocuit, sub controlul judecatorului-sindic.
    Pe perioada lichidarii se revoca drepturile tuturor structurilor de conducere si control - adunarea generala, administratori, conducerea executiva, cenzori, auditori.
    Prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la remuneratia lichidatorului, se aplica in mod corespunzator. Activitatea lichidatorului este remunerata cu pana la 3% din sumele rezultate din operatiunile de lichidare."
    8. La articolul I, dupa punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu urmatorul cuprins:
    "6^1. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 8
    Institutia de credit debitoare si oricare dintre creditori pot face contestatie impotriva masurilor luate de judecatorul-sindic si de lichidator, in cazurile expres prevazute de prezenta lege. O astfel de contestatie va trebui sa fie inregistrata in termen de 10 zile de la data la care masura a fost luata, iar solutionarea acesteia se va face in maximum 30 de zile. Daca socoteste necesar, tribunalul va tine o sedinta, cu citarea autorului contestatiei, a institutiei de credit debitoare, a creditorilor si a Bancii Nationale a Romaniei, cu participarea judecatorului-sindic.>>"
    9. La articolul I, punctul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "7. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 9
    In orice stadiu al procedurii falimentului, pentru motive temeinice - dol sau culpa grava -, precum si la solicitarea justificata a creditorilor, tribunalul poate inlocui judecatorul-sindic ori lichidatorul prin incheiere motivata, data in camera de consiliu.
    Pentru desemnarea unui alt lichidator tribunalul va solicita adunarii generale a creditorilor o alta propunere pentru lichidator, care va fi ales in conformitate cu prevederile art. 7.
    Numirea noului lichidator se va face cu respectarea prevederilor art. 3.>>"
    10. La articolul I punctul 8, articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Potrivit prezentei legi, principalele atributii ale lichidatorului sunt:
    a) in momentul primirii hotararii judecatoresti privind inceperea procedurii falimentului va deschide la o banca care functioneaza pe teritoriul Romaniei, selectata prin licitatie, in cel mult 10 zile, in raport cu criteriile de eficienta stabilite pentru apararea intereselor creditorilor, inclusiv din punctul de vedere al dezvoltarii retelei teritoriale, doua conturi, unul in lei si altul in valuta, cu mentiunea cont tip institutie de credit in faliment, cu drept exclusiv de dispozitie in interesul procedurii falimentului. In conturile tip institutie de credit in faliment vor fi virate de catre lichidator sumele existente in conturi la alte institutii financiar-bancare. Lichidatorul va comunica imediat Bancii Nationale a Romaniei banca comerciala si conturile deschise la aceasta, dupa care Banca Nationala a Romaniei va transfera imediat in aceste conturi disponibilitatile institutiei de credit aflate in evidentele sale. Operatiunile institutiei de credit in faliment se vor desfasura in continuare prin aceste conturi;
    b) examinarea activitatii institutiei de credit debitoare in raport cu situatia de fapt, intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la starea de faliment, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si supunerea acestui raport judecatorului-sindic spre aprobare, in termen de cel mult 30 de zile de la inceperea procedurii falimentului; la cererea lichidatorului judecatorul sindic va putea prelungi aceasta perioada, pentru motive temeinice, prin incheiere;
    c) inventarierea bunurilor institutiei de credit debitoare si luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor, aplicarea sigiliilor la inceperea procedurii falimentului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) angajarea, cu respectarea prevederilor legale, a personalului necesar in vederea lichidarii si conducerea activitatii acestuia, angajarea putandu-se face din cadrul personalului existent al institutiei de credit debitoare;
    e) conducerea activitatii institutiei de credit debitoare, respectiv efectuarea de operatiuni in interesul producerii falimentului, inclusiv reesalonari de credite si stabiliri de noi rate ale dobanzilor aferente activelor institutiei de credit debitoare, cu conditia ca orice nou nivel al ratei dobanzilor sa nu fie mai mic decat nivelul ultimei dobanzi de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, precum si participari la piata valutara interbancara, luarea tuturor masurilor, cum ar fi redimensionarea personalului angajat in scopul reducerii permanente a cheltuielilor de functionare si lichidare;
    f) mentinerea, rezilierea sau denuntarea unor contracte incheiate de institutia de credit debitoare, precum si incheierea de noi contracte in interesul procedurii falimentului;
    g) examinarea creantelor asupra institutiei de credit debitoare si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea;
    h) primirea sumelor in lei si in valuta pe seama institutiei de credit debitoare si consemnarea acestora, in termen de 24 de ore, in noile conturi ale institutiei de credit debitoare, cu mentiunea cont tip institutie de credit in faliment, conturi deschise la o banca comerciala;
    i) luarea masurilor corespunzatoare privind conturile in valuta ale institutiei de credit debitoare, deschise la institutii de credit corespondente, prin:
    1. notificarea corespondentilor asupra declararii in stare de faliment a institutiei de credit debitoare, precum si asupra blocarii disponibilitatilor din conturile respective in valuta;
    2. transferarea ulterioara, in termenul cel mai scurt, a disponibilitatilor in contul in valuta, cu mentiunea cont tip institutie de credit in faliment, ce se dezvolta pe analitice - pentru fiecare valuta -, deschis la banca comerciala; sumele aflate in contul in valuta vor fi convertite in lei si transferate in contul tip institutie de credit in faliment, deschis in lei;
    3. efectuarea de plati pentru operatiunile in curs ale institutiei de credit debitoare, precum si administrarea eficienta a disponibilitatilor;
    j) urmarirea incasarii creantelor din averea institutiei de credit debitoare, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani, efectuat de aceasta inainte de inregistrarea cererii introductive;
    k) lichidarea bunurilor si drepturilor din averea institutiei de credit debitoare - ansamblul procedeelor, masurilor si tehnicilor pentru realizarea activelor institutiei de credit in faliment -, cu respectarea principiului costului minim presupus, respectiv al valorificarii optime a acestora, in scopul achitarii datoriilor catre creditori prin:
    1. tranzactii privind cumpararea de active si asumarea de pasive prin care o institutie de credit cu o situatie financiara buna achizitioneaza, partial sau total, activele institutiei de credit debitoare si isi asuma, partial sau total, pasivele acesteia, incluzand totalitatea depozitelor garantate; tranzactiile privind cumpararea de active si asumarea de pasive pot fi efectuate la vedere sau la termen cu optiune; dupa cumparare, pentru activele grevate de operatiuni pentru care se probeaza ca au la baza fraude sau ca provin din furturi de instrumente financiare, partile pot modifica tranzactia initiala, urmand ca institutia de credit achizitoare sa primeasca de la lichidator, in contravaloare, alte active ori sume de bani;
    2. vanzarea de bunuri, precum: cladiri, terenuri, aparatura, valori mobiliare, operatiuni de lichidare ce se realizeaza cu respectarea prevederilor sectiunii a 6-a <<Falimentul>> din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    3. alte tehnici de realizare a activelor, cum ar fi cesiuni de creanta ori novatii, realizate in interesul procedurii falimentului la o valoare negociata;
    l) intocmirea unui raport lunar asupra evolutiei procedurii falimentului, respectiv asupra stadiului indeplinirii atributiilor de lichidator, pe care il va prezenta judecatorului-sindic spre aprobare; un astfel de raport va include informatii referitoare la valoarea totala a creantelor asupra institutiei de credit debitoare si la valoarea totala a activelor acesteia care au fost valorificate, la sumele obtinute din lichidarea si incasarea de creante, la planul de distribuire intre creditori;
    m) intocmirea bilantului final de lichidare; daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorul este obligat sa intocmeasca bilantul contabil anual si sa il depuna la organele si la termenele prevazute in modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci;
    n) sesizarea judecatorului-sindic despre orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta;
    o) incheierea oricarui document in numele institutiei de credit debitoare, initierea si coordonarea, in numele acesteia, a oricarei actiuni sau proceduri legale;
    p) efectuarea oricaror acte de procedura cerute de prezenta lege."
    11. La articolul I, dupa punctul 8 se introduc punctele 8^1 si 8^2 cu urmatorul cuprins:
    "8^1. Articolul 11 se abroga.
    8^2. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 12
    Procedura falimentului va incepe pe baza unei cereri introduse de catre institutia de credit debitoare sau de creditorii acesteia ori de Banca Nationala a Romaniei.>>"
    12. La articolul I punctul 12, alineatele 1 si 4 ale articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    In urma inregistrarii cererii, introdusa conform art. 14, 16 si 17, tribunalul va notifica imediat despre aceasta partilor mentionate la aceste articole, inclusiv Bancii Nationale a Romaniei.
    ............................................................................
    In lipsa disponibilitatilor in conturile prevazute la art. 10 lit. a) se vor utiliza disponibilitati din fondul de lichidare prevazut de Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    13. La articolul I punctul 13, articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    La primul termen de judecata tribunalul va analiza cererea si, in cazul in care institutia de credit debitoare nu contesta starea de faliment, va da hotararea privind inceperea procedurii falimentului acesteia.
    Contestatia impotriva cererii de declansare a procedurii falimentului se poate face in termen de 5 zile de la data comunicarii acestei cereri.
    Tribunalul se va pronunta asupra contestatiei in termen de 10 zile, termen care poate fi prelungit o singura data cu inca 10 zile.
    In urma pronuntarii hotararii de incepere a procedurii falimentului, ca urmare a cererii introduse conform art. 14, 16 si 17 si a desemnarii lichidatorului, tribunalul va comunica aceasta partilor prevazute la articolele mentionate, inclusiv lichidatorului si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, in vederea indeplinirii atributiilor sale legale, precum si oficiului registrului comertului la care institutia de credit debitoare este inmatriculata, pentru efectuarea mentiunii <<banca in faliment>>, respectiv <<casa centrala a cooperativelor de credit in faliment>>. Comunicarea va fi facuta publica in doua ziare de circulatie nationala. In situatia in care institutia de credit in faliment are deschise sucursale in alte tari, Banca Nationala a Romaniei va comunica de indata despre inceperea procedurii falimentului autoritatii de supraveghere bancara din tara gazda a sucursalei respective.
    De la data inceperii procedurii falimentului toate actele institutiei de credit debitoare vor purta mentiunea <<banca in faliment>>, respectiv <<casa centrala a cooperativelor de credit in faliment>>.
    Pentru scopuri statistice institutiile de credit in faliment vor fi considerate ca apartinand in continuare sectorului bancar. Raportarile care trebuie intocmite si transmise de catre lichidator Bancii Nationale a Romaniei, periodicitatea si modalitatea de transmitere a acestora vor fi stabilite prin norme de catre Banca Nationala a Romaniei."
    14. La articolul I punctul 14, alineatul 1 al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Tribunalul va comunica in aceeasi zi Bancii Nationale a Romaniei hotararea sa privind inceperea procedurii falimentului institutiei de credit debitoare. La data comunicarii hotararii privind inceperea procedurii falimentului Banca Nationala a Romaniei va inchide imediat, dupa decontarea finala din ziua respectiva, conturile institutiei de credit debitoare, deschise in evidentele sale, si va transfera disponibilitatile in conturile tip <<institutie de credit in faliment>>, deschise la o banca comerciala conform art. 10."
    15. La articolul I, punctul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "15. Articolele 20^1 - 20^4 vor avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 20^1
    De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra institutiei de credit debitoare sau bunurilor sale.
    Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a actiunilor prevazute la alin. 1. Termenele vor reincepe sa curga dupa 30 de zile de la inchiderea procedurii.
    Actiunile introduse de lichidator in aplicarea dispozitiilor prezentei legi sunt scutite de taxe de timbru.
    Art. 20^2
    Nici o dobanda ori cheltuiala nu va putea fi adaugata creantelor asupra institutiei de credit debitoare de la data deschiderii procedurii.
    Art. 20^3
    Dupa ce s-a dispus inceperea procedurii falimentului, potrivit art. 19, este interzis administratorilor institutiei de credit debitoare, sub sanctiunea nulitatii, sa instraineze fara acordul judecatorului-sindic actiunile, respectiv partile sociale detinute la banca debitoare, care fac obiectul acestei proceduri.
    Judecatorul-sindic va dispune indisponibilizarea actiunilor, respectiv a partilor sociale, potrivit alin. 1, in registrele speciale de evidenta sau in conturile inregistrate electronic.
    Art. 20^4
    Salariatii institutiei de credit aflate in procedura falimentului vor putea desemna doua persoane care sa ii reprezinte in procesul de lichidare, dupa deschiderea procedurii pentru recuperarea creantelor reprezentand salariile si alte drepturi banesti.>>"
    16. La articolul I punctul 16, articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Prevederile cap. III sectiunea a 6-a <<Falimentul>> din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica corespunzator si procedurii falimentului institutiilor de credit, cu exceptia art. 79, respectiv a art. 100 alin. (2), in ceea ce priveste inceperea lichidarii dupa afisarea tabelului de creante, si a art. 108, in ceea ce priveste ordinea de plata a creantelor creditorilor asupra institutiei de credit in faliment."
    17. La articolul I punctul 17 articolul 21^1, punctele 4 si 9 vor avea urmatorul cuprins:
    "4. creantele bugetare provenite din impozite, taxe, amenzi si din alte sume ce reprezinta venituri publice, potrivit Legii nr. 500/2002*) privind finantele publice, creantele Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, precum si creantele Bancii Nationale a Romaniei decurgand din credite acordate de aceasta institutiei de credit in faliment;
    ............................................................................
    9. creantele actionarilor bancii in faliment, respectiv creantele membrilor cooperatori ai cooperativelor de credit afiliate casei centrale a cooperativelor de credit in faliment, provenite din participatiile la capitalul social."
------------
    *) Legea nr. 500/2002 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002 si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

    18. La articolul I punctul 18, titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 4
    Raspunderea organelor de conducere, a cenzorilor, a organelor de control intern si a personalului de executie din institutia de credit ajunsa in stare de faliment"
    19. La articolul I punctul 19, articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Tribunalul poate dispune ca o parte din pasivul institutiei de credit in faliment sa fie suportata de catre membrii organelor de conducere, cenzori, personalul de executie si/sau cu atributii de control intern care au detinut functiile respective in cei 3 ani anteriori inceperii procedurii falimentului, daca au contribuit la falimentul acesteia prin una dintre urmatoarele fapte:
    a) au folosit bunurile sau creditele institutiei in folosul propriu;
    b) au facut acte de comert in interes personal, sub acoperirea institutiei de credit;
    c) au dispus in interes personal continuarea unei activitati care ducea in mod vadit institutia de credit la incetarea de plati;
    d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea;
    e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul institutiei de credit sau au marit in mod fictiv pasivul acesteia;
    f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura institutiei de credit fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati;
    g) au acordat credite cu incalcarea cerintelor prudentiale aprobate prin normele in vigoare, precum si a normelor interne in vigoare;
    h) in luna precedenta incetarii platilor au platit sau au dispus sa se plateasca, cu preferinta, unui creditor in dauna celorlalti creditori;
    i) au intocmit bilanturi contabile, alte situatii contabile ori raportari intocmite cu nerespectarea prevederilor legale;
    j) in cadrul actiunilor interne de verificare nu au identificat si nu au sesizat, prin nerespectarea atributiilor de serviciu, faptele care au condus la fraude si gestiune defectuoasa a patrimoniului.
    Aplicarea dispozitiilor alin. 1 nu inlatura aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infractiune. Inceperea urmaririi penale nu suspenda cursul litigiilor civile si comerciale. Dispozitiile alin. 1 se aplica numai persoanelor care exercita functiile mentionate in acest alineat dupa intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante."
    20. La articolul I, dupa punctul 19 se introduce punctul 19^1 cu urmatorul cuprins:
    "19^1. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 24
    In vederea luarii masurilor prevazute la art. 22 alin. 1, tribunalul poate fi sesizat de catre judecatorul-sindic, de catre lichidator sau de catre oricare dintre creditori, de Banca Nationala a Romaniei sau se poate sesiza din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei, si va putea dispune masuri asiguratorii.>>"
    21. La articolul I punctul 20, articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Procedura falimentului va fi inchisa atunci cand tribunalul a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea institutiei de credit ajunse in stare de faliment au fost distribuite si fondurile nereclamate au fost depuse la Banca Nationala a Romaniei.
    In urma cererii judecatorului-sindic tribunalul va da o hotarare de inchidere a procedurii falimentului. Hotararea va fi comunicata in scris sau prin presa, in cel putin doua ziare de circulatie nationala, tuturor creditorilor institutiei de credit debitoare, Oficiului registrului comertului, Bancii Nationale a Romaniei si lichidatorului care va inchide conturile tip institutie de credit in faliment. Eventualele sume ramase vor fi virate la bugetul de stat.
    In termen de 60 de zile lucratoare de la pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii falimentului, lichidatorul depune spre pastrare la directia judeteana a arhivelor nationale toate documentele institutiei de credit debitoare, arhivate conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare."
    22. La articolul I punctul 21, articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu cele ale Codului de procedura civila, precum si cu cele ale Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    23. La articolul I, dupa punctul 21 se introduce punctul 22 cu urmatorul cuprins:
    "22. Articolul 28 se abroga."
    24. Articolul II va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Sintagma banca debitoare din textul art. 14, 15 si 23 din Legea nr. 83/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi inlocuita cu sintagma institutia de credit debitoare."
    25. Articolul III va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Procedurile de reorganizare judiciara declansate in baza prevederilor Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi continuate in conformitate cu prevederile legii mentionate.
    Procedurile falimentului declansate in baza prevederilor Legii nr. 83/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi continuate in conformitate cu prevederile legii mentionate, valabile la momentul darii hotararii de deschidere a procedurii."
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 186/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 19 noiembrie 1999, se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                              GHEORGHE BUZATU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 597/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 597 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu