E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 2 din actul OUG 186 1999
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 1 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 2 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 3 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 7 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 9 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 10 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 abrogă articolul 13 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 16 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 17 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 18 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 19 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 20 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 21 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 4 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 22 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 26 din actul Legea 83 1998
Articolul 1 din actul OUG 138 2001 modifica articolul 27 din actul Legea 83 1998
Articolul 2 din actul OUG 138 2001 modifica Legea 83 1998
OUG 138 2001 in legatura cu Legea 64 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 138 din 18 octombrie 2001

pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 671 din 24 octombrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 22 aprilie 1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 19 noiembrie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul Legii nr. 83/1998 va avea urmatorul cuprins:
    "LEGEA Nr. 83/1998
privind procedura falimentului institutiilor de credit"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Procedura falimentului instituita prin prezenta lege se aplica urmatoarelor doua categorii de institutii:
    a) bancilor persoane juridice romane si Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., inclusiv sucursalelor acestora avand sediul in strainatate;
    b) caselor centrale ale cooperativelor de credit, inclusiv cooperativelor de credit afiliate acestora,
numite in continuare institutii de credit."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    O institutie de credit este considerata in stare de faliment daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) institutia de credit nu a onorat integral o creanta certa, lichida si exigibila, de cel putin 7 zile lucratoare de la scadenta, in cazul bancilor, inclusiv al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., si de cel putin 30 de zile lucratoare de la scadenta, in cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, inclusiv al cooperativelor de credit afiliate acestora;
    b) indicatorul de solvabilitate calculat in functie de nivelul capitalului propriu al institutiei de credit scade sub 2% . Indicatorul de solvabilitate se calculeaza in conformitate cu reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei."
    4. Litera c) a alineatului 3 al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "c) desemnarea, prin hotarare, a lichidatorului, stabilirea atributiilor acestuia, controlul asupra activitatii lui si, daca este cazul, inlocuirea lui."
    5. Ultimul alineat al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. In conditiile legii, ele vor putea fi atacate cu recurs."
    6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Prin hotararea judecatoreasca privind inceperea procedurii falimentului, judecatorul-sindic ridica administratorilor institutiei de credit debitoare dreptul de a reprezenta institutia de credit, de a administra bunurile institutiei respective, de a dispune de ele, va desemna lichidatorul, cu avizul Bancii Nationale a Romaniei, si va preciza atributiile acestuia; prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare, lichidatorul este, de regula, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, denumit in continuare Fondul.
    Adunarea generala a actionarilor bancii debitoare, respectiv adunarea generala a casei centrale a cooperativelor de credit debitoare, va putea desemna in cel mai scurt termen, cu majoritate simpla, un reprezentant care sa ii reprezinte in cadrul procedurii si care va avea dreptul, in conditiile legii, sa conteste masurile luate de lichidator sau sa exercite caile de atac impotriva hotararilor judecatoresti.
    In prima sedinta a adunarii creditorilor acestia vor putea alege un alt lichidator, cu o majoritate de 51% din valoarea creantelor valabile, inregistrate la tribunal pana la data prevazuta in notificarea trimisa de judecatorul-sindic, sau vor putea decide mentinerea lichidatorului desemnat de judecatorul-sindic.
    In cazul in care sunt propusi mai multi lichidatori, va fi considerat ales lichidatorul care va intruni voturile creditorilor titulari ai celei mai mari parti din valoarea creantelor inregistrate la tribunal, in conditiile alin. 3. Pe data stabilirii atributiilor noului lichidator de catre judecatorul-sindic vor inceta atributiile lichidatorului numit de acesta la data deschiderii procedurii. Lichidatorul nou-numit va prelua activitatea de la lichidatorul inlocuit, sub controlul judecatorului-sindic.
    In cazul propunerii lichidatorului de catre creditori, acesta va trebui sa primeasca avizul Bancii Nationale a Romaniei inainte de a fi desemnat de judecatorul-sindic.
    Pe perioada lichidarii se revoca drepturile tuturor structurilor de conducere si control - adunarea generala, administratori, conducerea executiva, cenzori, auditori.
    Prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, referitoare la remuneratia lichidatorului, se aplica in mod corespunzator. Activitatea lichidatorului este remunerata cu 3% din sumele rezultate din operatiunile de lichidare."
    7. Alineatul 1 al articolului 9 se abroga.
    8. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Principalele atributii ale lichidatorului sunt:
    a) in momentul primirii hotararii judecatoresti privind inceperea procedurii falimentului va deschide la o banca, care functioneaza pe teritoriul Romaniei, doua conturi, unul in lei si altul in valuta, cu mentiunea cont tip <<institutie de credit in faliment>>, cu drept exclusiv de dispozitie in interesul procedurii falimentului. In conturile tip <<institutie de credit in faliment>> vor fi virate de catre lichidator sumele existente in conturi la alte institutii financiar-bancare. Lichidatorul va comunica imediat Bancii Nationale a Romaniei banca comerciala si conturile deschise la aceasta, dupa care Banca Nationala a Romaniei va transfera imediat in aceste conturi disponibilitatile institutiei de credit aflate in evidentele sale. In continuare operatiunile institutiei de credit in faliment se vor desfasura prin aceste conturi;
    b) examinarea activitatii institutiei de credit debitoare in raport cu situatia de fapt, intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la starea de faliment, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si supunerea acestui raport judecatorului-sindic, spre aprobare, si Bancii Nationale a Romaniei, spre informare, in termen de cel mult 30 de zile de la inceperea procedurii falimentului; la cererea lichidatorului judecatorul-sindic va putea prelungi aceasta perioada, pentru motive temeinice, prin incheiere;
    c) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor institutiei de credit debitoare si luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor, la inceperea procedurii falimentului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995, republicata;
    d) angajarea, cu respectarea prevederilor legale, a personalului necesar in vederea lichidarii si conducerea activitatii acestuia, angajarea putandu-se face din cadrul personalului existent al institutiei de credit debitoare;
    e) conducerea activitatii institutiei de credit debitoare, respectiv efectuarea de operatiuni in interesul procedurii falimentului, inclusiv reesalonari de credite si stabiliri de noi rate ale dobanzilor aferente activelor institutiei de credit debitoare, cu conditia ca orice nou nivel al ratei dobanzilor sa nu fie mai mic decat cel mai scazut nivel practicat pe piata bancara, precum si participari la piata valutara interbancara, luarea tuturor masurilor, cum ar fi redimensionarea personalului angajat in scopul reducerii permanente a cheltuielilor de functionare si lichidare;
    f) contractarea de imprumuturi, garantand cu activele institutiei de credit debitoare sau fara garantie, cu aprobarea judecatorului-sindic;
    g) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de institutia de credit debitoare in dauna drepturilor creditorilor in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurilor;
    h) introducerea de actiuni pentru anularea constituirilor sau a transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de institutia de credit debitoare in dauna intereselor creditorilor, prin:
    - acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate in cei 3 ani anteriori inceperii procedurii falimentului; sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar derulate conform prevederilor legale;
    - operatiuni comerciale in care prestatia institutiei de credit debitoare o depaseste vadit pe cea primita, efectuate in cei 3 ani anteriori inceperii procedurii falimentului;
    - acte incheiate in cei 3 ani anteriori inceperii procedurii falimentului, cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile;
    - acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele 120 de zile anterioare inceperii procedurii falimentului, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al institutiei de credit debitoare este mai mica decat valoarea actului de transfer;
    - constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara in cele 120 de zile anterioare inceperii procedurii falimentului;
    - acte incheiate, in anul anterior inceperii procedurii falimentului, cu persoane aflate in relatii speciale cu institutia de credit debitoare. Persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit debitoare sunt cele stabilite prin lege;
    i) stabilirea datelor sedintelor adunarii creditorilor, ori de cate ori considera necesar, si prezidarea sedintelor;
    j) mentinerea, rezilierea sau denuntarea unor contracte incheiate de institutia de credit debitoare, precum si incheierea de noi contracte in interesul procedurii falimentului;
    k) examinarea creantelor asupra bancii debitoare si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea;
    l) primirea sumelor in lei si in valuta pe seama institutiei de credit debitoare si consemnarea acestora in termen de 24 de ore in noile conturi ale institutiei de credit debitoare, cu mentiunea cont tip <<institutie de credit in faliment>>, conturi deschise la o banca comerciala;
    m) luarea masurilor corespunzatoare privind conturile in valuta ale institutiei de credit debitoare, deschise la institutii de credit corespondente, prin:
    - notificarea corespondentilor asupra declararii in stare de faliment a institutiei de credit debitoare, precum si asupra blocarii disponibilitatilor din conturile respective in valuta;
    - transferarea ulterioara, in cel mai scurt termen, a disponibilitatilor in contul in valuta, cu mentiunea cont tip <<institutie de credit in faliment>>, ce se dezvolta pe analitice - pentru fiecare valuta, deschis la banca comerciala; sumele aflate in contul in valuta vor fi convertite in lei si transferate in contul tip <<institutie de credit in faliment>>, deschis in lei;
    - efectuarea de plati pentru operatiunile in curs ale institutiei de credit debitoare, precum si administrarea eficienta a disponibilitatilor;
    n) urmarirea incasarii creantelor din averea institutiei de credit debitoare, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani, efectuate de aceasta inainte de inregistrarea cererii introductive;
    o) lichidarea bunurilor si drepturilor din averea institutiei de credit debitoare - ansamblul procedeelor, masurilor si tehnicilor pentru realizarea activelor institutiei de credit in faliment, cu respectarea principiului costului minim presupus, respectiv al valorificarii optime a acestora, in scopul achitarii datoriilor catre creditori prin:
    1. tranzactii privind cumpararea de active si asumarea de pasive prin care o institutie de credit cu o situatie financiara buna achizitioneaza, partial sau total, activele institutiei de credit debitoare si isi asuma, partial sau total, pasivele acesteia, incluzand totalitatea depozitelor garantate. Tranzactiile privind cumpararea de active si asumarea de pasive pot fi efectuate la vedere sau la termen cu optiune. Pentru tranzactiile prevazute la acest alineat lichidatorul poate sa perceapa o prima negociata in functie de calitatea activelor cumparate si a pasivelor asumate, platibila la momentul transferului proprietatii, precum si o prima pentru exercitarea optiunii, in functie de termenul optiunii, platibila la momentul negocierii.
In situatia in care pasivele asumate sub forma depozitelor garantate depasesc activele cumparate in contrapartida, tranzactia poate fi efectuata prin achitarea diferentei de catre Fond din resursele sale, in cazul in care acesta este lichidatorul.
Dupa cumparare, pentru activele grevate de operatiuni pentru care se probeaza ca au la baza fraude sau ca provin din furturi de instrumente financiare, partile pot modifica tranzactia initiala, urmand ca institutia de credit achizitoare sa primeasca de la lichidator, in contravaloare, alte active ori sume de bani si partea corespunzatoare din prima negociata in functie de calitatea activelor cumparate si a pasivelor asumate, daca o astfel de prima a fost achitata;
    2. vanzarea de bunuri, cum ar fi: cladiri, terenuri, aparatura, valori mobiliare, operatiuni de lichidare ce se realizeaza cu respectarea prevederilor sectiunii a 6-a <<Falimentul>> din Legea nr. 64/1995, republicata;
    3. alte tehnici de realizare a activelor, cum ar fi cesiuni de creanta ori novatii, realizate in interesul procedurii falimentului la o valoare negociata;
    p) intocmirea unui raport lunar asupra evolutiei procedurii falimentului, respectiv asupra stadiului indeplinirii atributiilor de lichidator, pe care il va prezenta judecatorului-sindic, spre aprobare, si Bancii Nationale a Romaniei, spre informare. Un astfel de raport va include informatii referitoare la valoarea totala a creantelor asupra institutiei de credit debitoare si la valoarea totala a activelor acesteia care au fost valorificate, la sumele obtinute din lichidarea si incasarea de creante, la planul de distribuire intre creditori;
    q) intocmirea bilantului final de lichidare; daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorul este obligat sa intocmeasca bilantul contabil anual si sa il depuna la organele si la termenele prevazute in modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci;
    r) sesizarea judecatorului-sindic despre orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta;
    s) incheierea oricarui document in numele institutiei de credit debitoare, initierea si coordonarea, in numele acesteia, a oricarei actiuni sau proceduri legale;
    t) efectuarea oricaror acte de procedura cerute de prezenta lege."
    9. Articolul 13 se abroga.
    10. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Orice creditor care are o creanta certa, lichida si exigibila poate introduce la tribunal o cerere impotriva unei institutii de credit debitoare care nu a onorat o astfel de creanta in conditiile prevazute la art. 2 lit. a).
    Creditorul nu va putea introduce cererea fara sa faca dovada ca in prealabil, ca urmare a introducerii unei actiuni de executare silita asupra contului institutiei de credit debitoare, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de tert poprit, a comunicat ca institutia de credit respectiva nu detine disponibilitatile necesare pentru onorarea platilor respective."
    11. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Banca Nationala a Romaniei, in calitatea sa de autoritate de supraveghere bancara, va putea introduce cerere pentru inceperea procedurii falimentului impotriva institutiei de credit aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 2."
    12. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    In urma inregistrarii cererii, introdusa conform art. 14, 16 si 17, judecatorul-sindic va notifica imediat despre aceasta partilor mentionate la aceste articole, inclusiv Bancii Nationale a Romaniei.
    De la data primirii notificarii Banca Nationala a Romaniei va numi un administrator special pana la data hotararii judecatoresti definitive si executorii privind inceperea procedurii falimentului, care va avea atributiile stipulate la art. 81 din Legea bancara nr. 58/1998.
    Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege vor fi suportate din averea institutiei de credit debitoare.
    In lipsa disponibilitatilor in conturile prevazute la art. 10 lit. a) se vor utiliza disponibilitati din fondul de lichidare prevazut de Legea nr. 64/1995, republicata."
    13. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    La primul termen de judecata judecatorul-sindic va analiza cererea si, in cazul in care institutia de credit debitoare nu contesta starea de faliment, va da hotararea privind inceperea procedurii falimentului acesteia.
    Contestatia impotriva cererii de declansare a procedurii falimentului se poate face in termen de 5 zile de la data comunicarii acestei cereri.
    Judecatorul-sindic se va pronunta asupra contestatiei in termen de 5 zile, termen care poate fi prelungit o singura data cu inca 5 zile.
    In urma pronuntarii hotararii de incepere a procedurii falimentului, ca urmare a cererii introduse conform art. 14, 16 si 17 si a desemnarii lichidatorului, cu avizul Bancii Nationale a Romaniei, judecatorul-sindic va comunica aceasta partilor prevazute la articolele mentionate, inclusiv lichidatorului si Fondului, in vederea indeplinirii atributiilor sale legale, precum si oficiului registrului comertului la care institutia de credit debitoare este inmatriculata, pentru efectuarea mentiunii <<banca in faliment>>, respectiv <<casa centrala a cooperativelor de credit in faliment>>. Comunicarea va fi facuta publica in doua ziare de circulatie nationala. In situatia in care institutia de credit in faliment are deschise sucursale in alte tari, Banca Nationala a Romaniei va comunica de indata despre inceperea procedurii falimentului autoritatii de supraveghere bancara din tara gazda a sucursalei respective.
    De la data inceperii procedurii falimentului toate actele institutiei de credit debitoare vor purta mentiunea <<banca in faliment>>, respectiv <<casa centrala a cooperativelor de credit in faliment>>.
    Pentru scopuri statistice institutiile de credit in faliment vor fi considerate ca apartinand in continuare sectorului bancar. Raportarile care trebuie intocmite si transmise de catre lichidator Bancii Nationale a Romaniei, periodicitatea si modalitatea de transmitere a acestora vor fi stabilite prin norme emise de Banca Nationala a Romaniei."
    14. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Judecatorul-sindic va comunica in aceeasi zi Bancii Nationale a Romaniei hotararea sa privind inceperea procedurii falimentului institutiei de credit debitoare. La data comunicarii hotararii privind inceperea procedurii falimentului Banca Nationala a Romaniei va inchide imediat, dupa decontarea finala din ziua respectiva, conturile institutiei de credit debitoare, deschise in evidentele sale, si va transfera disponibilitatile in conturile tip <<institutie de credit in faliment>>, deschise la o banca comerciala conform art. 10.
    In ziua comunicarii hotararii operatiunile de plati si incasari care au fost acceptate de catre sistemul de plati - autorizat de Banca Nationala a Romaniei - inainte de momentul comunicarii hotararii de incepere a procedurii falimentului unei institutii de credit vor fi decontate final si irevocabil in conformitate cu procedurile uzuale.
    Garantiile constituite de institutia de credit debitoare vor fi utilizate in cadrul sistemului de plati pentru care acestea au fost constituite, in scopul decontarii pozitiilor nete aferente tuturor obligatiilor de plata ale institutiei de credit, acceptate de sistem inainte de primirea comunicarii de incepere a procedurii falimentului.
    Garantiile ramase neutilizate dupa decontarea finala a obligatiilor de plata mentionate la alineatul precedent vor fi utilizate in interesul procedurii falimentului.
    Momentul acceptarii unei instructiuni de plata de catre sistemul de plati va fi stabilit potrivit regulilor sistemului, conform legii si reglementarilor in vigoare ale Bancii Nationale a Romaniei.
    Dupa decontarea finala si irevocabila a transferurilor de fonduri acceptate de sistemul de plati inainte de comunicarea hotararii de incepere a procedurii falimentului, Banca Nationala a Romaniei va transfera sumele aflate in aceste conturi in conturile tip <<institutie de credit in faliment>>, deschise la banca comerciala stabilita de lichidator.
    Din momentul deschiderii conturilor Banca Nationala a Romaniei si operatorul sistemului de plati vor accepta pentru institutia de credit in faliment doar operatiunile de plati initiate de lichidator.
    In continuare operatiunile financiare ale institutiei de credit in faliment vor fi decontate final si irevocabil prin conturile mentionate in prezenta lege."
    15. Articolul 20^3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20^3
    Dupa ce s-a dispus inceperea procedurii falimentului este interzis administratorilor institutiei de credit debitoare, sub sanctiunea nulitatii, sa instraineze fara acordul judecatorului-sindic actiunile, respectiv partile sociale detinute la institutia de credit debitoare care face obiectul acestei proceduri.
    Judecatorul-sindic va dispune indisponibilizarea actiunilor, respectiv a partilor sociale, potrivit alin. 1, in registrele speciale de evidenta sau in conturile inregistrate electronic."
    16. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Prevederile cap. III sectiunea a 6-a <<Falimentul>> din Legea nr. 64/1995, republicata, se vor aplica corespunzator si procedurii falimentului institutiilor de credit, cu exceptia art. 79, respectiv art. 100 alin. (2), in ceea ce priveste inceperea lichidarii dupa afisarea tabelului de creante, si art. 108, in ceea ce priveste ordinea de plata a creantelor creditorilor asupra institutiei de credit in faliment."
    17. Articolul 21^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21^1
    Creantele creditorilor asupra institutiei de credit in faliment vor fi platite in lei in urmatoarea ordine:
    1. taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii falimentului, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea institutiei de credit in faliment, precum si plata remuneratiei lichidatorului;
    2. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate institutiei de credit in faliment in cursul procedurii falimentului, la cererea lichidatorului si cu aprobarea judecatorului-sindic;
    3. creantele izvorate din contracte de munca, pe cel mult 6 luni anterioare inceperii procedurii falimentului;
    4. creantele statului provenite din impozite, taxe, amenzi si din alte sume ce reprezinta venituri publice, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, creantele Fondului, ca subrogat in drepturile deponentilor si ca urmare a platilor pentru depozitele garantate, precum si creantele Bancii Nationale a Romaniei decurgand din credite acordate de aceasta institutiei de credit in faliment;
    5. creantele garantate cu garantii reale asupra bunurilor;
    6. creantele deponentilor garantati, in situatia in care acestea nu au fost valorificate in sensul platii de catre Fond in termenul legal de prescriptie a platilor de compensatii;
    7. creantele decurgand din operatiuni de trezorerie, din operatiuni interbancare, din operatiuni cu clientela, din operatiuni cu titluri, din alte operatiuni bancare, precum si din cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
    8. alte creante chirografare, inclusiv creantele deponentilor negarantati si partile negarantate ale creantelor deponentilor garantati;
    9. creantele actionarilor bancii in faliment, respectiv creantele membrilor cooperatori ai cooperativelor de credit afiliate casei centrale a cooperativelor de credit in faliment."
    18. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
    "Raspunderea organelor de conducere, a cenzorilor, a organelor de control, a organelor de audit - intern si extern - ale institutiei de credit in faliment"
    19. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Tribunalul poate dispune ca o parte din pasivul institutiei de credit in faliment sa fie suportata de catre membrii organelor de conducere, personalul cu atributii de control intern si audit intern, cenzorii si auditorii independenti care au detinut functiile respective in cei 3 ani anteriori inceperii procedurii falimentului, daca au contribuit la falimentul acesteia prin una dintre urmatoarele fapte:
    a) au folosit bunurile sau creditele institutiei in folosul propriu;
    b) au facut acte de comert in interes personal, sub acoperirea institutiei de credit;
    c) au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea in mod vadit institutia de credit la incetarea de plati;
    d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea;
    e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul institutiei de credit ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia;
    f) au folosit mijloace ruinatoare, pentru a procura institutiei de credit fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati;
    g) in luna precedenta incetarii platilor au platit sau au dispus sa se plateasca, cu preferinta, unui creditor, in dauna celorlalti creditori;
    h) au certificat bilanturi contabile, alte situatii contabile ori raportari intocmite cu nerespectarea prevederilor legale, nu au semnalat neregulile referitoare la organizarea si functionarea institutiei de credit sau au emis opinii asupra situatiilor financiare ale acesteia, cu incalcarea prevederilor legale;
    i) in cadrul actiunilor de verificare nu au identificat si nu au sesizat faptele care au condus la fraude si gestiune defectuoasa a patrimoniului.
    Aplicarea dispozitiilor alin. 1 nu inlatura aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infractiune."
    20. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Procedura falimentului va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea institutiei de credit in faliment au fost distribuite si fondurile nereclamate au fost depuse la Banca Nationala a Romaniei.
    In urma cererii lichidatorului judecatorul-sindic va da o hotarare de inchidere a procedurii falimentului. Hotararea va fi comunicata, in scris sau prin presa in cel putin doua ziare de circulatie nationala, tuturor creditorilor institutiei de credit debitoare, oficiului registrului comertului, Bancii Nationale a Romaniei si lichidatorului care va inchide conturile tip <<institutie de credit in faliment>>. Eventualele sume ramase vor fi virate la bugetul de stat."
    21. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza, in masura compatibilitatii lor cu cele ale Codului de procedura civila, precum si cu cele ale Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata."
    Art. 2
    Sintagma "banca debitoare" din textul articolelor 3, 4, 8, 12, 14, 15, 20^1, 20^2, 20^3, 20^4 si 23 din Legea nr. 83/1998, cu modificarile ulterioare, va fi inlocuita cu sintagma "institutia de credit debitoare".
    Art. 3
    Articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 19 noiembrie 1999, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Procedurile de reorganizare judiciara declansate in baza prevederilor Legii nr. 64/1995, cu modificarile ulterioare, vor fi continuate in conformitate cu prevederile acestei legi.
    Procedurile falimentului declansate in baza prevederilor Legii nr. 83/1998, cu modificarile ulterioare, vor fi continuate in conformitate cu prevederile acestei legi."
    Art. 4
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 22 aprilie 1998, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata dupa aprobarea prezentei ordonante de urgenta prin lege de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                         Mugur Constantin IsarescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 138/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 138 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu