Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. V/32/1  din 10 ianuarie 1992

de control valutar asupra incasarilor din activitatea de export

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 9 din 30 ianuarie 1992


SmartCity3


    1. Agentii economici, indiferent de forma de organizare, care efectueaza operatiuni de export, sint obligati sa le incaseze prin banci comerciale autorizate sa functioneze in Romania, pe baza de documente intocmite si aprobate de organele competente, conform legii.
    2. Bancile comerciale din Romania prin care se deruleaza operatiuni de export vor verifica intocmirea corecta a documentelor de catre agentii economici, in conformitate cu clauzele din contractele externe, normele si uzantele bancare externe, precum si cu prevederile din prezentele norme.
    3. Incepind cu data aplicarii prezentelor norme, pentru marfurile livrate la export, agentii economici exportatori, indiferent de forma de organizare, vor intocmi "Declaratia de incasare valutara", document care este destinat urmaririi incasarilor valutare din exporturile de marfuri.
    Modelul, precum si modul de completare si utilizare a acestui document sint prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    4. Organele vamale romanesti nu vor efectua vamuirea si nu vor permite trecerea frontierei de stat a marfurilor pentru care nu sint prezentate exemplarele 2, 3 si 4 ale formularului de declaratie de incasare valutara vizate de banca comerciala, precum si in cazurile in care se constata neconcordante intre datele din aceasta declaratie si celelalte documente ce se prezinta la controlul vamal, potrivit reglementarilor in vigoare.
    5. Bancile comerciale prin care se deruleaza exporturi de marfuri vor urmari completarea de catre exportatori, in mod corespunzator, a datelor in declaratiile de incasare valutara si vor asigura transmiterea acestui document Oficiului de Control al Devizelor din Banca Nationala a Romaniei in momentul remiterii documentelor de incasare la extern pentru exportul respectiv.
    De asemenea, bancile comerciale vor urmari sistematic realizarea incasarilor din exporturi la termenele si in cuantumul inscris in declaratiile de incasare valutara, conform celor prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme.
    6. Detinerea si utilizarea de catre agentii economici, indiferent de forma de organizare, de disponibilitati valutare in conturi bancare in strainatate se pot face numai in cazuri exceptionale, cu autorizarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei - Oficiul de Control al Devizelor.
    7. Prezentele norme se aplica incepind cu data de 1 februarie 1992.

              Viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Vladimir Soare

    ANEXA 1

                                   MODEL
              de formular de declaratie de incasare valutara

    Exportator .......................
    Adresa ...........................
    Telefon ..........................

                      DECLARATIE DE INCASARE VALUTARA
                Seria .............. Nr. ..............

    1. Numarul si data contractului de export ..................................
    2. Numarul si data licentei de export ......................................
    3. Felul marfii ce urmeaza a fi livrata la export conform contractului de export .........................................................................
    - Cantitate in U.M. ........................................................
    - Pret per U.M. ............................................................
    - Valoare in valuta ........................................................
    4. Numarul si data declaratiei vamale de export ............................
    5. Specificatia marfurilor vamuite
    - Felul marfii .............................................................
    - Cantitate in U.M. ........................................................
    - Pret per U.M. ............................................................
    6. Numarul si data facturii interne ............ valoare ............. (lei)
    7. Numarul si data facturii externe ............ valoare ...................
    8. Clientul extern .............. tara ........... orasul ..................
    9. Modalitatea de incasare conform contractului extern .....................
    10. Termen de incasare de la extern ........................................
    11. Banca comerciala din Romania prin contul careia se incaseaza exportul .. ................................................................................
    12. Banca straina la care se incaseaza exportul ............................
    Declaram pe proprie raspundere ca datele de mai sus corespund realitatii.

         Director (Presedinte),             Contabil sef (Sef serviciu),
       ..........................        ..................................
      (numele, stampila, semnatura)              (nume, semnatura)

    Localitatea ......................
    Data .............................

                                    VIZAT

    Banca ................................ Vama ...............................
          (denumire, semnatura, stampila)       (denumire, semnatura, stampila)
    Data .............................. Data ..................................

                                   (VERSO)

                                INSTRUCTIUNI
                 de completare si utilizare a formularului

    - Toate cele patru exemplare ale prezentului formular, completate de exportator cu datele prevazute, din care minimum cele de la pct. 1, 2, 3, 8, 9 si 11, se prezinta de catre exportator bancii comerciale prin intermediul careia se va derula exportul, anterior vamuirii marfii.
    Banca comerciala vizeaza cele patru exemplare in spatiul destinat acestui scop, retine exemplarul 1 si restituie exportatorului exemplarele 2, 3 si 4.
    - Exemplarele 2, 3 si 4, vizate de banca comerciala si completate de exportator cu datele de la pct. 5 din formular cu ocazia vamuirii, se prezinta organelor vamale care, dupa efectuarea controlului vamal, completeaza datele de la pct. 4 din formular si le vizeaza in spatiul destinat vamii.
    Exemplarul 2 se retine de vama, iar exemplarele 3 si 4 se restituie exportatorului.
    - O data cu intocmirea documentelor de export ce se introduc la banca, exportatorul va completa restul de date in exemplarele 3 si 4 ale declaratiei de incasare valutara. Exemplarul 3 al acestei declaratii se va transmite de banca comerciala Oficiului de Control al Devizelor din Banca Nationala a Romaniei in momentul remiterii documentelor de incasare la extern, iar exemplarul 4 ramine la exportator.
    - In cazul unor pozitii numeroase de marfuri, se va atasa un exemplar din specificatia marfurilor, facindu-se mentiunea: "conform specificatiei anexate" la pct. 3 si, respectiv, 5 din declaratia de incasare valutara.
    - Pentru modalitatile de incasare: cliring, barter sau orice alta forma de compensatie fara incasare valutara efectiva, la pct. 9 din declaratie se vor mentiona numarul si data acordului comercial, organul care l-a incheiat din partea romana si, dupa caz, aranjamentul bancar, in cadrul caruia s-a efectuat livrarea de export.
    - Pct. 12 se completeaza pentru situatiile in care exportatorul are deschis cont in strainatate conform pct. 6 din norme.
    In aceste cazuri, exportatorul va anexa in fotocopie la exemplarul 3 al declaratiei de incasare valutara autorizatia Bancii Nationale a Romaniei pentru contul din strainatate.
    - In cazul in care exportul nu se mai efectueaza, exportatorul este obligat sa depuna la banca comerciala exemplarele 2, 3 si 4 ale declaratiei de incasare valutara in vederea anularii. Banca comerciala va remite toate cele patru exemplare Oficiului de Control al Devizelor din Banca Nationala a Romaniei.

    ANEXA 2

                                   MODUL
de urmarire de catre bancile comerciale a incasarilor din exporturi prevazute in declaratiile de incasare valutara

    1. Bancile comerciale vor tine pentru fiecare agent economic exportator evidenta declaratiilor de incasare valutara vizate, prin intermediul careia se va urmari depunerea la banca a documentelor de incasare la extern de catre exportatori.
    Pozitiile pentru care exportatorii nu au depus la banca, potrivit normelor si uzantelor bancare, documentele de incasare de la extern a exportului declarat prin exemplarul 1 al declaratiei de incasare valutara vor fi analizate de bancile comerciale si solutionate operativ de exportatorii in cauza.
    Cazurile ramase nesolutionate vor fi raportate de bancile comerciale Bancii Nationale a Romaniei - Oficiul de Control al Devizelor, dupa urmatorul model:

                                SITUATIA
exporturilor declarate pentru care nu s-au depus la banca documentele de incasare de la extern
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.    Exportator     Nr. declaratiei de  Suma exportului conform    Observatii
crt.                  incasare valutara   exemplarului 1 al
                                          declaratiei de incasare
                                          valutara
-------------------------------------------------------------------------------

                                   Director,

    La aceasta situatie se anexeaza, in fotocopie, exemplarul 1 al declaratiilor de incasare valutara, precum si o nota continind informatiile rezultate in urma analizei efectuate de banca comerciala asupra cauzelor neprezentarii la banca a documentelor de incasare de la extern a exporturilor in cauza.
    2. La primirea avizarii din partea bancii corespondente asupra incasarii sumei in contul sau, banca comerciala va transmite Oficiului de Control al Devizelor din Banca Nationala a Romaniei, prin telex, in termen de 24 de ore:
    - denumirea exportatorului;
    - seria si numarul declaratiei de incasare valutara;
    - suma in valuta incasata;
    - data cind a avut loc incasarea valutei.
    3. Bancile comerciale vor organiza sistemul propriu de lucru cu unitatile lor teritoriale (sucursale, filiale, agentii) privind:
    - dotarea cu formulare de declaratii de incasare valutara;
      depunerea si viza declaratiilor de incasare valutara la aceste unitati in cazul exporturilor din raza lor teritoriala;
      transmiterea declaratiilor de incasare valutara la centrala bancii comerciale.SmartCity5

COMENTARII la Norma 32/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 32 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu