Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 649 din 26 septembrie 1998

pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea, utilizarea si decontarea prin bancile comerciale a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 367 din 28 septembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 12 din Legea nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind derularea, utilizarea si decontarea prin bancile comerciale a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000, constituit la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Dinu Gavrilescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
privind derularea, utilizarea si decontarea prin bancile comerciale a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000

    1. Fondul pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, denumit in continuare fond, prevazut la art. 1 din Legea nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000, cu modificarile ulterioare, se constituie din alocatiile prevazute in bugetul de stat pe anul 1998 la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si se gestioneaza de catre acesta prin bancile comerciale.
    2. Fondul se alimenteaza cu alocatiile prevazute in bugetul de stat cu aceasta destinatie pentru Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si se reconstituie din sumele rambursate si din dobanzi platite de catre bancile comerciale.
    Fondul se constituie intr-un cont distinct la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei (contul 64.85), deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A., in care se inregistreaza sumele alocate de la bugetul de stat, precum si cele provenite din rambursarile de fonduri de catre bancile comerciale, inclusiv dobanzile aferente.
    3. Sumele neutilizate din fond, precum si cele provenite din rambursari de credite si din dobanzi, existente la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei la data de 31 decembrie 1998 si la data de 31 decembrie 1999, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza in continuare in conditiile legii.
    Sumele trase din fond si neutilizate de catre bancile comerciale, precum si cele provenite din rate de credit si din dobanzi, existente la bancile comerciale la sfarsitul anilor 1998 si 1999, se vireaza pana la data de 31 decembrie 1998, respectiv 31 decembrie 1999, in contul fondului (contul 64.85), deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A. pe seama Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    4. Ministerul Finantelor, pe baza cererii fundamentate a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, deschide credite din bugetul de stat la capitolul 86.01 "Imprumuturi" la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A. Din creditele bugetare deschise Ministerul Agriculturii si Alimentatiei alimenteaza contul special al fondului, deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    5. In vederea folosirii fondului, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are urmatoarele atributii:
    a) incheie conventii cu bancile comerciale pentru punerea la dispozitie a sumelor necesare creditarii cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, potrivit tehnologiilor specifice, in care se prevad sumele acordate din fond, dobanda, termenele de rambursare si conditiile de derulare a imprumuturilor;
    b) vireaza bancilor comerciale din contul de disponibil al fondului, in baza conventiilor incheiate si a cererilor prezentate de acestea, sumele necesare pentru creditarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in limita plafoanelor prevazute in conventii.
    6. Bancile comerciale care au incheiat conventii de derulare din fond a acestor credite inregistreaza in contabilitatea proprie sumele primite intr-un cont distinct (de pasiv), intitulat "Fond primit pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998".
    In limita sumelor primite, bancile comerciale vor acorda credite, care vor fi evidentiate intr-un cont distinct: "Credite cu acoperire din fond, conform Legii nr. 165/1998".
    Bancile comerciale vor putea efectua, saptamanal, trageri din fond pe baza solicitarilor beneficiarilor de credit si in limita sumei maxime stabilite prin conventiile incheiate cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    7. Bancile comerciale care vor acorda credite din fond pot prelua, in conditiile Legii nr. 165/1998, si creditele acordate cu aceeasi destinatie din sursele proprii pentru campania agricola din toamna anului 1997 si din prima parte a anului 1998, pentru perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a legii si ultimul termen scadent de rambursare a creditului contractat.
    8. Bancile comerciale pot acorda credite cu acoperire din fond producatorilor agricoli prevazuti la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 165/1998, pentru aprovizionarea cu seminte si material de plantat, furaje, medicamente de uz sanitar-veterinar, ingrasaminte chimice, pesticide, energie electrica si termica, gaze naturale, carburanti si lubrifianti, material biologic pentru productie si alte materiale, apa pentru udari, precum si pentru lucrari mecanice si manuale din sectorul vegetal si cele pentru cresterea animalelor, prevazute in tehnologiile specifice, pentru contravaloarea pieselor de schimb si a materialelor necesare repararii tractoarelor, masinilor si utilajelor agricole pentru realizarea productiei la culturile si speciile de animale prioritare, stabilite anual prin hotarare a Guvernului.
    9. Pentru aprovizionarile si serviciile prevazute la pct. 8, care includ taxa pe valoarea adaugata, decontarea din credite a acestora se va efectua la valoarea integrala a facturii (inclusiv T.V.A.).
    10. Creditele vor putea fi acordate producatorilor agricoli de catre bancile comerciale, potrivit normelor interne ale fiecarei banci.
    Termenul maxim de 360 de zile pentru rambursarea creditelor de catre producatorii agricoli incepe sa curga de la data acordarii acestora.
    Ratele de rambursare a creditelor vor fi stabilite in functie de tehnologiile specifice, corelat cu termenele de valorificare a productiei.
    In cazuri bine justificate, la cererea imprumutatului, banca comerciala va putea sa amane rambursarea ratelor scadente, cu incadrarea in termenul maxim de 360 de zile.
    11. Rata anuala a dobanzii pentru sumele primite din fond este egala cu nivelul ratei scontului, practicata de Banca Nationala a Romaniei.
    Bancile comerciale vor acorda producatorilor agricoli credite din fond, la care se va percepe o dobanda egala cu nivelul ratei scontului, practicata de Banca Nationala a Romaniei, plus sase puncte procentuale.
    Dobanda se calculeaza la soldul contului "Fond primit pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998" si se plateste bancilor comerciale potrivit clauzelor convenite in contractele de imprumut.
    Dobanda ce revine fondului pentru sumele primite de bancile comerciale se evidentiaza de acestea intr-un cont distinct.
    12. Potrivit art. 8 alin. (2) - (4) din Legea nr. 165/1998, la rambursarea creditelor de catre imprumutati, acestia vor beneficia de o bonificatie de 70%, calculata la volumul dobanzii datorate de imprumutat.
    Bonificatia se acorda beneficiarilor de credite si in situatia nerambursarii ratelor de credite la termenele intermediare, in conditiile rambursarii integrale a creditelor si a dobanzilor la termenele finale stabilite prin contractele de credit.
    In cadrul termenelor de rambursare, bancile comerciale vor rambursa la fond sumele aferente ratelor de credit rambursate de imprumutati si dobanda aferenta, in maximum 10 zile lucratoare de la data incasarii acestora.
    Bonificatia de 70%, calculata la volumul dobanzii datorate de imprumutat, in conditiile rambursarii creditului la termen, se retine de bancile comerciale din sumele datorate fondului.
    Suma reprezentand bonificatia acordata se suporta din fond, prin debitarea contului "Fond primit pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998", prin creditul contului "Credite cu acoperire din fond, conform Legii nr. 165/1998".
    13. Asupra sumelor primite din fond de la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei bancile comerciale vor calcula o dobanda egala cu nivelul ratei scontului, practicata de Banca Nationala a Romaniei, pe care o evidentiaza intr-un cont analitic al contului "Fond primit pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998", intitulat "Dobanzi cuvenite fondului, conform Legii nr. 165/1998".
    14. Bancile comerciale vor rambursa Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in conditiile termenelor prevazute la art. 8 din lege, fondul si dobanda aferenta.
    Sumele se vireaza in contul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei cod 64.85 "Disponibil din fondul pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998", deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    La ultimul termen de rambursare a creditelor acordate de bancile comerciale din suma stabilita prin conventiile incheiate cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, fiecare banca comerciala prezinta si decontul justificativ, conform anexei nr. 1.
    Lunar, pana la data de 15 a lunii curente pentru luna precedenta, bancile comerciale vor intocmi si vor prezenta Ministerului Agriculturii si Alimentatiei situatia prevazuta in anexa nr. 2.
    15. Din sumele aflate in contul 64.85, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei poate acorda noi sume bancilor comerciale, in conditiile prevazute de lege.
    16. Sumele nerambursate de beneficiarii creditelor la termenele prevazute la art. 6 din Legea nr. 165/1998 se vor returna la fond de catre bancile comerciale, impreuna cu dobanda aferenta ratei scontului, determinata de Banca Nationala a Romaniei, in maximum 10 zile lucratoare de la data termenelor finale de rambursare prevazute in contractele de imprumut.
    17. La efectuarea platilor din creditele aprobate in conditiile art. (2) - (4) din Legea nr. 165/1998, bancile comerciale vor verifica destinatia creditelor pe baza de documente opozabile. In cazul in care se constata plati din credite fara respectarea destinatiei stabilite, bancile comerciale vor restitui la fond, din surse proprii, partea de credit utilizat nelegal si rata scontului.
    18. Schimbarea destinatiei creditului de catre beneficiarul acestuia atrage dupa sine sistarea imediata a creditarii, restituirea creditului acordat si a dobanzilor aferente acestuia, corespunzator volumului de credite a caror destinatie a fost schimbata, precum si penalitati catre bugetul de stat, calculate la nivelul ratei dobanzii la care a fost adjudecata oferta de cumparare de titluri de stat la data constatarii schimbarii destinatiei.
    19. Operatiunile privind inregistrarea constituirii si utilizarii fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000, conform Legii nr. 165/1998, la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sunt prevazute in anexa nr. 3.
    20. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA Nr. 1
    la normele metodologice

    BANCA COMERCIALA .....................

                          DECONT JUSTIFICATIV
privind rambursarea fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000, conform Legii nr. 165/1998

                                                        - mii lei -
 1. Fond pus la dispozitie de catre
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei             ...........
 2. Dobanda calculata si cuvenita asupra fondului       ...........
 3. TOTAL:                                              ...........

                               Utilizari

 4. Bonificatia de 70%, calculata la volumul
    dobanzii datorate de imprumutat                     ...........
    TOTAL UTILIZARI:                                    ...........
 5. Suma restituita in contul Ministerului
    Agriculturii si Alimentatiei                        ...........

                Presedinte,                  Director general,

    ANEXA Nr. 2
    la normele metodologice

    BANCA COMERCIALA .................

                                SITUATIA
creditelor acordate din fondul constituit in baza Legii nr. 165/1998, la data de ...............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt.
    B - Judetul
    C - Sume
    D - Dobanda cuvenita fondului
    E - Creditele angajate
    F - Creditele acordate
    G - Creditele rambursate la termen
    H - Dobanda incasata, aferenta creditelor rambursate
    I - Bonificatia de 70%

                                                        - mii lei -
 __________________________________________________________________
| A  |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |  I  |
|____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|
| 0  |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |  8  |
|____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|
| 1  |       |       |       |       |       |       |       |     |
|____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|
| 2  |       |       |       |       |       |       |       |     |
|____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|
| 3  |       |       |       |       |       |       |       |     |
|____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|
| .  |       |       |       |       |       |       |       |     |
|____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|
| .  |       |       |       |       |       |       |       |     |
|____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|
| .  |       |       |       |       |       |       |       |     |
|____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|
|    |TOTAL: |       |       |       |       |       |       |     |
|____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|

    Director general,

    ANEXA Nr. 3
    la normele metodologice

                         CONTABILITATEA
operatiunilor privind inregistrarea constituirii si utilizarii fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000, conform Legii nr. 165/1998, la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei

    I. Pentru inregistrarea operatiunilor privind constituirea si utilizarea fondului, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei foloseste urmatoarele conturi contabile:
    177 "Disponibil din fondul pentru finantarea cheltuielilor
        aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a
        celor pentru cresterea animalelor, in perioada
        1998 - 2000, conform Legii nr. 165/1998"                    - Activ -
    239 "Sume puse la dispozitia bancilor comerciale din fondul
        pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor
        agricole din sectorul vegetal si a celor pentru
        cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000, conform
        Legii nr. 165/1998"                                         - Activ -
    477 "Cheltuieli din fondul pentru finantarea cheltuielilor
        aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a
        celor pentru cresterea animalelor, in perioada
        1998 - 2000, conform Legii nr. 165/1998"                    - Activ -
    377 "Fond pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor
        agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea
        animalelor, in perioada 1998 - 2000, conform Legii nr.
        165/1998"                                                   - Pasiv -

    II. Principalele operatiuni se evidentiaza astfel:
    1. Virarea din contul de cheltuieli bugetare a sumelor puse     410 = 700
       la dispozitie bancilor comerciale conform conventiilor       239 = 377
       incheiate                                                    (analitic
                                                                    pe banci)
    2. Inregistrarea bonificatiei de 70% din dobanda dedusa din     477 = 239
       fond
    3. Incasarea dobanzilor de la banci, aferente fondului          177 = 377
    4. Rambursarea fondului de catre bancile comerciale la          177 = 239
       termenele stabilite
    5. Inchiderea, la sfarsitul anului, a contului de cheltuieli    377 = 477

    Planul de conturi pentru institutiile publice, precum si darile de seama contabile se completeaza cu conturile mentionate mai sus.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 649/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 649 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu