E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 9 din  1 iulie 2002

privind reflectarea in contabilitatea bancilor a operatiunilor cu instrumente financiare derivate si intocmirea situatiilor financiar-contabile aferente

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 612 bis  din 19 august 2002

    Avand in vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, ale art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, ale Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate, precum si ale art. 38 alin. 1 si 2 si art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In vederea reflectarii in contabilitatea bancilor, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale bancilor straine, denumite in continuare banci, a operatiunilor cu instrumentele financiare derivate prevazute in Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate, prezentele norme modifica si completeaza prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Plan de conturi bancar, si pe cele ale modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si ale normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare modele ale situatiilor financiar-contabile pentru banci.
    Art. 2
    In intelesul prezentelor norme, termenii si expresiile "instrumente financiare derivate", "swap de rata a dobanzii", "contract <<futures>>", "contract <<forward rate agreements>> (FRA)", "piete organizate", "piete asimilate pietelor organizate", "piete la buna intelegere", "portofoliu omogen", "operatiuni de <<microacoperire>>" si "operatiuni <<pozitii deschise izolate>>" au semnificatiile prevazute la art. 2 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate, iar prin expresia element acoperit se intelege un singur element acoperit sau un portofoliu omogen de elemente acoperite.
    Art. 3
    Planul de conturi pentru societatile bancare (cap. VI din Planul de conturi bancar) se completeaza cu conturi noi, Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile de catre societatile bancare (cap. VII) prevazute in Planul de conturi bancar se completeaza cu continutul si instrumentarea conturilor nou-introduse, iar continutul si instrumentarea unor conturi existente se modifica. Conturile nou-introduse in Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a conturilor contabile (a conturilor nou-introduse si a unor conturi existente) referitoare la operatiunile cu instrumente financiare derivate sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 4
    Monografia privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni cu instrumentele financiare derivate este prevazuta in anexa nr. 2, cu precizarea ca aceasta nu are caracter exhaustiv, ci numai exemplificativ.

    CAP. 2
    Reguli generale de inregistrare in contabilitate a operatiunilor cu instrumente financiare derivate

    SECTIUNEA 1
    Inregistrarea angajamentelor de cumparare sau vanzare (valoarea nominala a contractelor)

    Art. 5
    Angajamentele de cumparare sau vanzare (valoarea nominala a contractelor) se inregistreaza in conturile in afara bilantului la valoarea nominala a contractelor, in momentul incheierii acestora. Bancile trebuie sa isi organizeze evidenta, astfel incat sa fie capabile sa identifice aceste angajamente la valoarea nominala si in functie de scadenta, cel putin pe baza urmatoarelor criterii: tranzactii efectuate pe pietele organizate/asimilate/la buna intelegere; natura contractelor; operatiuni debitoare/operatiuni creditoare; scadenta operatiunii; operatiuni "pozitii deschise izolate"/operatiuni de "microacoperire". Angajamentele aferente operatiunilor efectuate in contul clientelei nu se inregistreaza in conturi in afara bilantului, dar pot fi urmarite extracontabil.
    Art. 6
    Pentru inregistrarea in conturile in afara bilantului a valorii nominale a contractelor aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate de dobanda si de curs de schimb se au in vedere urmatoarele:
    a) operatiunile cu instrumente financiare derivate de dobanda, in cazul carora se inregistreaza castiguri in conditiile scaderii ratei dobanzii pe piata si, respectiv, pierderi in conditiile cresterii ratei dobanzii pe piata, sunt considerate operatiuni debitoare;
    b) operatiunile cu instrumente financiare derivate de dobanda, in cazul carora se inregistreaza pierderi in conditiile scaderii ratei dobanzii pe piata si, respectiv, castiguri in conditiile cresterii ratei dobanzii pe piata, sunt considerate operatiuni creditoare;
    c) operatiunile cu instrumente financiare derivate de curs de schimb, in cazul carora se inregistreaza castiguri in conditiile cresterii cursului de schimb pe piata si, respectiv, pierderi in conditiile scaderii cursului de schimb pe piata, sunt considerate operatiuni debitoare;
    d) operatiunile cu instrumente financiare derivate de curs de schimb, in cazul carora se inregistreaza pierderi in conditiile cresterii cursului de schimb pe piata si, respectiv, castiguri in conditiile scaderii cursului de schimb pe piata, sunt considerate operatiuni creditoare.
    Art. 7
    Titlurile aflate in proprietatea bancilor si care sunt destinate garantarii operatiunilor efectuate in contul propriu raman inregistrate in activ in portofoliul de titluri, iar angajamentele date sunt inregistrate in conturi in afara bilantului.
    Art. 8
    Valorile primite in garantie de la terti nu sunt inregistrate in activul bancii care le primeste, ci sunt evidentiate in conturi in afara bilantului la angajamente primite.

    SECTIUNEA a 2-a
    Inregistrarea depozitelor de garantie, a apelurilor de marja si evaluarea operatiunilor cu instrumente financiare derivate

    Art. 9
    Depozitele de garantie constituite, aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate, sunt inregistrate in conturi distincte in functie de natura acestora (depozite de garantie in numerar, depozite de garantie constituite sub forma de titluri), precum si in functie de titularul operatiunii (depozite de garantie constituite pentru operatiunile efectuate in contul propriu al bancii, depozite de garantie constituite pentru operatiunile efectuate in contul clientelei).
    Art. 10
    Apelurile de marja pot fi debitoare (in cazul unei variatii nefavorabile a cursului) sau creditoare (in cazul unei variatii favorabile a cursului) in functie de variatiile de valoare ale contractelor calculate pe baza cursului de la sfarsitul fiecarei sedinte de cotare.
    Art. 11
    Operatiunile cu instrumente financiare derivate se evalueaza periodic, obligatoriu la sfarsitul fiecarei luni.

    SECTIUNEA a 3-a
    Contabilizarea diferentelor din evaluare aferente operatiunilor (pana la inchiderea acestora) cu instrumente financiare derivate de "microacoperire"

    Art. 12
    Pentru operatiunile cu instrumente financiare derivate de "microacoperire" se aplica regula simetriei, conform careia diferentele din evaluare aferente respectivelor operatiuni sunt inregistrate in conturile de venituri si cheltuieli similar cu modalitatea de inregistrare a diferentelor din evaluare aferente elementului acoperit. La contabilizarea diferentelor rezultate din evaluare, aferente acestor operatiuni, se are in vedere si categoria pietei pe care se efectueaza respectivele operatiuni, astfel:
    a) in cazul operatiunilor de "microacoperire" negociate pe o piata organizata apelurile de marja sunt inregistrate direct in conturile de trezorerie in contrapartida cu conturile de venituri si cheltuieli corespunzatoare sau sunt inregistrate intr-un cont de regularizare (clasa 3) in cazul in care aplicarea regulii de simetrie conduce la amanarea si/sau la esalonarea in timp a plus-valorii sau a minus-valorii constatate;
    b) in cazul operatiunilor de "microacoperire" negociate pe o piata asimilata pietei organizate sau pe o piata la buna intelegere diferentele din evaluare (pierderile sau castigurile latente) sunt inregistrate in conturile de cheltuieli si venituri corespunzatoare in contrapartida cu un cont de regularizare (clasa 3) sau sunt inregistrate intr-un cont de regularizare (clasa 3) in cazul in care aplicarea regulii de simetrie conduce la amanarea si/sau la esalonarea in timp a plus-valorii sau minus-valorii constatate.
    Art. 13
    La scadenta elementului acoperit sau, in caz de cesiune, soldul contului de regularizare (clasa 3), in care au fost inregistrate diferentele din evaluare (pierderile sau castigurile amanate sau esalonate), este trecut integral in conturile de rezultate, iar diferentele rezultand din variatiile de valoare ulterioare ale contractelor de "microacoperire" neinchise sunt tratate ca si cum ar fi operatiuni "pozitii deschise izolate". Valorile nominale ale contractelor aferente acestor operatiuni vor fi inregistrate in conturile corespunzatoare in afara bilantului.
    Art. 14
    In situatia in care elementul acoperit este evaluat la pretul pietei, diferentele din evaluare aferente operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente financiare derivate negociate pe pietele organizate sau asimilate trebuie sa fie inregistrate in contul de rezultate inainte de data de inchidere a operatiunii de acoperire, pe masura ce variaza valoarea elementului acoperit, pentru a respecta regula de simetrie.
    Art. 15
    Pentru operatiunile de "microacoperire cu instrumentele financiare derivate nu se pot constitui provizioane pentru deprecierea elementelor de activ acoperite, cu exceptia cazului in care deprecierea elementului acoperit de activ depaseste valoarea castigurilor inregistrate in contul de regularizare (clasa 3). Astfel calculul provizioanelor pentru deprecierea elementelor de activ acoperite, evaluate la valoarea cea mai mica dintre pretul de achizitie si pretul pietei, se efectueaza dupa luarea in considerare a castigurilor respective inregistrate in contul de regularizare (clasa 3).

    SECTIUNEA a 4-a
    Contabilizarea diferentelor din evaluare aferente operatiunilor (pana la inchiderea acestora) cu instrumente financiare derivate clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata"

    Art. 16
    In cazul operatiunilor cu instrumente financiare derivate, negociate pe o piata organizata lichida si clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata", apelurile de marja sunt inregistrate direct in conturile de trezorerie in contrapartida cu conturile de venituri si cheltuieli corespunzatoare.
    Art. 17
    In cazul operatiunilor cu instrumente financiare derivate, negociate pe o piata organizata nelichida si clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata", apelurile de marja sunt inregistrate in conturile de trezorerie in contrapartida cu un cont de regularizare (clasa 3), iar pentru pierderi se constituie provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
    Art. 18
    In cazul operatiunilor cu instrumente financiare derivate, negociate pe o piata asimilata pietei organizate si clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata", diferentele din evaluare (pierderile sau castigurile latente) sunt inregistrate in conturile de cheltuieli si venituri corespunzatoare in contrapartida cu un cont de regularizare (clasa 3).
    Art. 19
    In cazul operatiunilor cu instrumente financiare derivate, negociate pe o piata la buna intelegere si clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata", plus-valorile latente nu se inregistreaza in contabilitate, iar pentru minus-valorile latente nete se constituie provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

    SECTIUNEA a 5-a
    Contabilizarea in momentul inchiderii operatiunilor cu instrumente financiare derivate

    Art. 20
    Regula generala in cazul operatiunilor de "microacoperire" este ca la inchiderea acestor operatiuni sumele evidentiate in soldul contului de regularizare din clasa 3 sunt trecute in mod esalonat in conturile de venituri sau cheltuieli in mod simetric cu contabilizarea veniturilor sau a cheltuielilor aferente elementelor acoperite, pe durata de viata reziduala a acestor elemente. Totusi, contabilizarea la inchiderea operatiunii de "microacoperire" se face in functie de modul de evaluare a elementului acoperit, respectiv:
    a) pentru elementele de activ acoperite, care sunt evaluate la valoarea de piata (de exemplu, titluri cu venit fix inregistrate in categoria titlurilor de tranzactie), variatiile de valoare inregistrate pana la inchiderea operatiunilor cu instrumente financiare derivate fiind inregistrate in conturile de rezultate, castigul sau pierderea constatata la inchiderea contractelor urmeaza aceeasi regula, realizandu-se prin aceasta compensarea castigului sau a pierderii inregistrate la cesiunea activelor acoperite;
    b) pentru elementele de activ acoperite, care sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre pretul de achizitie si pretul pietei (de exemplu, titluri cu venit fix inregistrate in categoria titlurilor de plasament), variatiile de valoare inregistrate pana la inchiderea operatiunilor cu instrumente financiare derivate (inregistrate in conturile de rezultate potentiale) fiind luate in calcul la constituirea provizioanelor pentru deprecierea elementelor acoperite (in limita provizioanelor necesare aferente elementelor acoperite), pierderea sau castigul constatat la inchiderea operatiunii se inregistreaza in conturile de rezultate de esalonat (clasa 3), urmand a fi trecute in conturile de venituri sau cheltuieli, in mod esalonat, pe durata ramasa pana la scadenta elementelor acoperite. Calculul provizioanelor pentru deprecierea elementelor de activ acoperite se efectueaza dupa luarea in considerare a castigurilor neesalonate, inregistrate in conturile de rezultate de esalonat (clasa 3), aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate respective. In momentul cesiunii elementelor acoperite, rezultatul ramas neesalonat se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli corespunzatoare;
    c) pentru celelalte elemente (cum sunt, in special, creditele sau imprumuturile, precum si titlurile inregistrate in categoria titlurilor de investitii), diferentele din evaluare (pierderile sau castigurile potentiale) evidentiate in contul de regularizare (clasa 3) pana in momentul inchiderii operatiunii cu instrumente financiare derivate sunt trecute in alt cont de regularizare din clasa 3 (pierderi sau castiguri de esalonat). Sumele reprezentand pierderi sau castiguri de esalonat sunt inregistrate in contul de rezultate, pe durata de viata reziduala a creditului acordat sau a imprumutului primit, in principiu, in mod simetric cu variatia dobanzilor creditului acordat sau a imprumutului primit;
    d) in cazul acoperirii riscurilor aferente unei tranzactii viitoare (de exemplu, acoperirea unui imprumut obligatar ce urmeaza a fi emis), pierderile si castigurile decontate, precum si diferentele din evaluare (pierderile sau castigurile potentiale) evidentiate in contul de regularizare (clasa 3) pana in momentul inchiderii operatiunii cu instrumente financiare derivate sunt trecute in alt cont de regularizare din clasa 3 (pierderi sau castiguri de esalonat) si inregistrate in contul de rezultate pe durata de viata a elementelor acoperite, in mod simetric cu inregistrarea rezultatelor aferente elementelor acoperite.
    Art. 21
    Pierderile sau castigurile incasate/platite la inchiderea contractelor aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate si clasificate in categoria "pozitii deschise izolate" sunt inregistrate in conturile de venituri sau cheltuieli in momentul in care operatiunea s-a inchis.

    CAP. 3
    Reguli specifice de evaluare si inregistrare in contabilitate a operatiunilor cu instrumente financiare derivate - contracte swap de rata a dobanzii si FRA

    Art. 22
    Pe langa regulile generale de inregistrare in contabilitate a operatiunilor cu instrumente financiare derivate, prevazute la cap. II, contractelor swap de rata a dobanzii si FRA li se aplica si regulile specifice prevazute la art. 23 - 28.

    SECTIUNEA 1
    Contabilizarea dobanzilor de platit sau de primit si determinarea valorii de piata a contractelor swap de rata a dobanzii si FRA

    Art. 23
    Dobanzile de platit sau de primit se inregistreaza in contabilitate in functie de situatiile in care exista un singur flux financiar (diferenta dintre dobanda de primit sau de platit) sau doua fluxuri financiare diferite, astfel:
    a) contabilizarea distincta a sumelor reprezentand dobanzi incasate si, respectiv, platite se aplica in situatia in care scadentele celor doua fluxuri financiare de dobanzi sunt diferite;
    b) contabilizarea sumei nete ce corespunde diferentei dintre dobanzile platite si cele incasate se aplica in situatia in care fluxurile financiare de dobanzi sunt concomitente, iar transferul priveste doar diferenta neta (exista un singur flux financiar de dobanzi).
    Art. 24
    Valoarea de piata a contractelor swap de rata a dobanzii si FRA se determina in functie de pretul calculat prin actualizarea la ratele de dobanda de pe piata a fluxurilor viitoare si tinand cont de riscurile de contrapartida si de valoarea actualizata a cheltuielilor de gestiune viitoare (cheltuieli administrative de negociere - telex, telefon -, cheltuieli aferente decontarii si contabilizarii acestor operatiuni etc.).

    SECTIUNEA a 2-a
    Contabilizarea operatiunilor pana la scadenta contractelor

    Art. 25
    (1) Dobanzile scurse constatate pe operatiunile de "microacoperire" sunt inregistrate in contul de rezultate (conturile de cheltuieli/venituri diverse din dobanzi din operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare, din operatiuni cu clientela sau din operatiuni cu titluri) in mod simetric cu contabilizarea dobanzilor scurse aferente elementelor acoperite.
    (2) Inregistrarea plus-valorii sau minus-valorii latente constatate pe operatiunea de acoperire este diferita in functie de modul de evaluare a elementului acoperit:
    a) in cazul acoperirii titlurilor de plasament castigurile latente provenite din acoperirile efectuate sunt luate in considerare la calculul provizioanelor (in limita provizioanelor necesare aferente elementelor acoperite), iar pierderile latente nu sunt luate in calcul in masura in care castigurile pe portofoliu de titluri nu au fost trecute in contul de rezultate;
    b) in cazul acoperirii titlurilor de investitii acestea raman evaluate la valoarea de achizitie (cu etalarea primei sau a decontarii), plus-valoarea sau minus-valoarea constatata pe operatiunea de acoperire nu se evidentiaza in contabilitate;
    c) in cazul acoperirii unui credit acordat/imprumut primit, plus-valoarea sau minus-valoarea latenta constatata pe elementul acoperit nefiind inregistrata in contabilitate (creditele acordate/imprumuturile primite sunt inregistrate la valoarea nominala), plus-valoarea sau minus-valoarea latenta constatata pe operatiunea de acoperire nu este evidentiata in contabilitate.
    Art. 26
    La contabilizarea operatiunilor clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" se au in vedere urmatoarele:
    a) in cazul operatiunilor "pozitii deschise izolate" dobanzile de platit sau de primit sunt inregistrate in conturile de cheltuieli/venituri aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate de dobanda pro rata temporis in contrapartida cu un cont de regularizare din clasa 3;
    b) sumele inregistrate in acest cont de regularizare sunt evidentiate pana in momentul incasarii sau platii fondurilor respective;
    c) plus-valorile latente rezultate din reevaluarea operatiunilor nu se inregistreaza in contabilitate, iar pentru minus-valorile constatate la evaluare se constituie provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

    SECTIUNEA a 3-a
    Contabilizarea la scadenta contractelor

    Art. 27
    In cazul operatiunilor de "microacoperire", la inchiderea contractelor, sumele evidentiate in contul de regularizare din clasa 3 sunt inregistrate esalonat in conturile de venituri sau cheltuieli in mod simetric cu contabilizarea veniturilor sau cheltuielilor aferente elementului acoperit, pe durata de viata reziduala a acestui element.
    Art. 28
    In cazul operatiunilor "pozitii deschise izolate" pierderile si castigurile constatate la inchiderea contractelor sunt inregistrate in conturile de venituri sau cheltuieli in momentul in care operatiunea s-a inchis.

    CAP. 4
    Reguli specifice de evaluare si inregistrare in contabilitate a operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb

    Art. 29
    Pe langa regulile generale de inregistrare in contabilitate a operatiunilor cu instrumente financiare derivate, prevazute la cap. II, operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb li se aplica si regulile specifice prevazute la art. 30 - 32.
    Art. 30
    Angajamentele aferente operatiunilor cu instrumente financiare de curs de schimb (devize/lei de livrat si devize/lei de primit) se inregistreaza in conturile in afara bilantului, la valoarea din momentul initierii operatiunii.
    Art. 31
    Principiile de functionare a conturilor "Pozitie de schimb", "Contravaloarea pozitiei de schimb" si "Conturi de ajustare devize" sunt cele prevazute in Planul de conturi bancar.
    Art. 32
    In cazul operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de curs de schimb a unor tranzactii viitoare (cumparari sau vanzari de devize), pana la inchiderea operatiunii de acoperire, diferentele din evaluare aferente acestei operatiuni se inregistreaza in conturile de rezultate potentiale. In momentul inchiderii operatiunii de acoperire aceste sume sunt transferate in conturile de rezultate de esalonat, urmand sa fie inregistrate in conturile de venituri sau cheltuieli concomitent cu inregistrarea efectuarii operatiunii acoperite.

    CAP. 5
    Reguli privind intocmirea situatiilor financiar-contabile aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate

    Art. 33
    In vederea oferirii de informatii privind operatiunile cu instrumentele financiare derivate efectuate de bancile persoane juridice romane si de sucursalele din Romania ale bancilor straine, in cadrul modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci se introduc situatii financiar-contabile noi, iar normele metodologice privind intocmirea si utilizarea unor situatii financiar-contabile existente se completeaza astfel:
    a) modelul situatiei - mod. 4000 "Situatia patrimoniului", Fila 3, se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 3;
    b) modelul situatiei - mod. 4016 "Operatiuni cu titluri de tranzactie, operatiuni diverse, valori imobilizate" se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 4;
    c) se introduce situatia mod. 4023 "Angajamente in afara bilantului (instrumente financiare derivate)", iar prezentarea, continutul, regulile de raportare si modelul acesteia sunt prezentate in anexa nr. 5;
    d) modelul situatiei - mod. 4025 "Operatiuni ferme la termen in devize" se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 6;
    e) modelul situatiei - mod. 4080 "Contul de profit si pierderi", filele 1 si 2, se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 7;
    f) se introduce situatia mod. 4081 "Rezultatul operatiunilor cu instrumente financiare derivate", iar prezentarea, continutul, regulile de raportare si modelul acesteia sunt prezentate in anexa nr. 8;
    g) modelul situatiei - mod. 4100 "Situatia patrimoniului", fila 3, se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 9;
    h) modelul situatiei - mod. 4125 "Operatiuni ferme la termen in devize" se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 10;
    i) modelul situatiei - mod. 4180 "Contul de profit si pierderi", filele 1 si 2, se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 11;
    j) modelul situatiei - mod. 4290 "Contul de profit si pierderi publicabil" se inlocuieste cu cel prevazut in anexa nr. 12;
    k) concordantele dintre planul de conturi pentru banci si documentele financiar-contabile se modifica si se completeaza potrivit prevederilor anexei nr. 13;
    l) controlul documentelor financiar-contabile se modifica si se completeaza potrivit prevederilor anexei nr. 14.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 34
    Banca Nationala a Romaniei va urmari in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii aplicarea de catre banci, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor straine a prevederilor prezentei norme.
    Art. 35
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 36
    Anexele nr. 1 - 14*) fac parte integranta din prezentele norme.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 14 sunt reproduse in facsimil.

               Presedintele Consiliului de Administratie
                   al Bancii Nationale a Romaniei,
                      Mugur Constantin Isarescu

    ANEXA 1

     CONTURILE NOU INTRODUSE IN PLANUL DE CONTURI PENTRU SOCIETATILE
     BANCARE SI NORMELE METODOLOGICE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE
          (A CONTURILOR NOU INTRODUSE SI A UNOR CONTURI EXISTENTE)
       REFERITOARE LA OPERATIUNILE CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

________________________________________________________________________________
    Grupa 35 - DEBITORI SI CREDITORI

355 - Debitori diversi
      3551 - Depozite de garantii varsate
             35511 - Depozite aferente operatiunilor pe pietele organizate de
                     instrumente financiare derivate
             35512 - Depozite aferente altor operatiuni cu instrumente
                     financiare derivate
             35516 - Alte depozite

356 - Creditori diversi
      3562 - Alte depozite de garantii primite
________________________________________________________________________________
CONTINUT:
3551          - depozite de garantii varsate pentru operatiuni in cont propriu
              sau in contul clientilor in cadrul operatiunilor cu instrumente
              financiare derivate, precum si depozite de garantii si cautiuni
              constituite potrivit conventiilor incheiate (pentru energie
              electrica, apa, canal etc.);
3562          - depozite de garantii primite de la terti pentru operatiuni
              realizate in numele acestora cu instrumente financiare derivate.

    Contul 3551 "Depozite de garantii varsate"

Contul 3551 "Depozite de garantii varsate" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - depozite de garantii si cautiuni, constituite.
122, 2511

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - depozite de garantii si cautiuni, lichidate;
122, 2511
3811, 3821    - depozite de garantii si cautiuni constituite, trecute la creante
              restante sau indoielnice.

Soldul contului reprezinta depozite de garantii si cautiuni, existente.

    Contul 3562 "Alte depozite de garantii primite"

Contul 3562 "Alte depozite de garantii primite" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - depozite de garantii primite de la terti.
122, 2511

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - depozite de garantii restituite tertilor.
122, 2511

Soldul contului reprezinta depozite de garantii primite de la terti, existente.
________________________________________________________________________________
    Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE

372 - Conturi de ajustare
      3724 - Conturi de ajustare privind instrumentele financiare derivate de
             curs de schimb
      3725 - Conturi de ajustare privind instrumentele financiare derivate de
             dobanda

375 - Cheltuieli inregistrate in avans

376 - Venituri inregistrate in avans

377 - Cheltuieli de platit

378 - Venituri de primit

379 - Alte conturi de regularizare
      3791 - Pierderi sau castiguri potentiale privind operatiunile neinchise de
             acoperire cu instrumente financiare derivate
             37911 - Pierderi potentiale
             37912 - Castiguri potentiale
      3792 - Pierderi sau castiguri de esalonat privind operatiunile inchise de
             acoperire cu instrumente financiare derivate
             37921 - Pierderi de esalonat
             37922 - Castiguri de esalonat
      3799 - Alte conturi de regularizare
________________________________________________________________________________

CONTINUT:
3724          - contrapartida rezultatului provenind din evaluarea
              angajamentelor aferente operatiunilor cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb (conturile 944 si 945);
3725          - contrapartida rezultatului provenind din evaluarea
              angajamentelor aferente operatiunilor cu instrumente financiare
              derivate de dobanda (conturile 941 si 943);
375           - cheltuieli anticipate sau efectuate in avans care urmeaza a se
              suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar, in
              perioadele sau exercitiile financiare viitoare (abonamentele,
              chiriile, politele de asigurare, dobanzi inregistrate in avans
              etc.) si care nu se regasesc in conturile de creante si datorii
              atasate, precum si apelurile de marja (pierderi potentiale)
              aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate
              negociate pe pietele organizate nelichide, si care nu sunt
              operatiuni de acoperire (conturile 9415 si 9445);
376           - venituri anticipate sau inregistrate in avans, scont, agio si
              comision de gestiune pentru operatiuni de factoring, dobanzi,
              chirii, prime de emisiune negative (valoarea de emisiune a
              titlului este superioara valorii sale de rambursare) etc., care
              urmeaza a fi repartizate la venituri in perioadele viitoare si
              care nu se regasesc in conturile de creante si datorii atasate,
              precum si apelurile de marja (castiguri potentiale) aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate negociate pe
              pietele organizate nelichide, si care nu sunt operatiuni de
              acoperire (conturile 9415 si 9445);
377           - datorii aferente cheltuielilor de platit constatate, de regula,
              la sfarsitul anului si care nu se regasesc in conturile de datorii
              atasate - dobanzi de platit/diferente nefavorabile de platit
              (diferenta dintre dobanzile de platit si dobanzile de primit)
              aferente contractelor swap de rata a dobanzii, dobanzi privind
              operatiunile in devize la termen, telefon, electricitate,
              comisioane pentru angajamente din afara bilantului etc;
378           - creante din venituri de primit constatate, de regula, la
              sfarsitul anului si care nu se regasesc in conturile de creante
              atasate - dobanzi de incasat/diferente favorabile de incasat
              (diferenta dintre dobanzile de incasat si dobanzile de platit)
              aferente contractelor swap de rata a dobanzii, dobanzi privind
              operatiunile in devize la termen, comisioane pentru angajamente
              din afara bilantului;
3791          - rezultatele latente (potentiale) aferente operatiunilor
              neinchise de acoperire a riscurilor privind unele operatiuni
              viitoare, cu instrumente financiare derivate. La inchiderea
              fiecarei astfel de operatiuni de acoperire, sumele inregistrate in
              contul 3791, aferente operatiunii respective, sunt transferate in
              contul 3792;
3792          - rezultatele inregistrate la inchiderea operatiunilor de
              acoperire a riscurilor privind unele operatiuni viitoare, cu
              instrumente financiare derivate, care fac obiectul adaugarii
              acestora in conturile de venituri sau cheltuieli in mod simetric
              cu castigurile sau pierderile constatate pe elementul acoperit de
              elemente acoperite;
3799          - alte operatiuni de regularizat, care nu se regasesc in conturile
              375 - 378, 3791 si 3792.

In caz de cesiune sau la scadenta elementului acoperit, sumele din conturile 3791 si 3792, aferente respectivei operatiuni, sunt transferate integral in conturile de venituri sau cheltuieli.

    Contul 3724 "Conturi de ajustare privind instrumentele financiare derivate de curs de schimb"

Contul 3724 "Conturi de ajustare privind instrumentele financiare derivate de curs de schimb" este un cont bifunctional.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - diferente favorabile incasate, aferente operatiunilor cu
122, 2511     instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe
              pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna
              intelegere;
3721          - diferente nefavorabile de platit, in devize, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele
              la buna intelegere;
37911         - pierderi latente (potentiale), inregistrate in acest cont pentru
              respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor neinchise de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de curs de
              schimb negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe
              pietele la buna intelegere;
37912         - diminuarea castigurilor latente (potentiale) inregistrate
              anterior in acest cont pentru respectarea regulii simetriei,
              aferente operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe
              pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna
              intelegere;
60742         - diferente nefavorabile de platit, aferente operatiunilor cu
              instrumente financiare derivate de curs de schimb, clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele
              asimilate pietelor organizate;
              - diferente nefavorabile de platit, aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de curs de
              schimb negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe
              pietele la buna intelegere, inregistrate concomitent cu
              diferentele din evaluare aferente elementului acoperit.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - diferente nefavorabile platite, aferente operatiunilor cu
122, 2511     instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe
              pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna
              intelegere;
3721          - diferente favorabile de incasat, in devize, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele
              la buna intelegere;
37912         - castiguri latente (potentiale), inregistrate in acest cont
              pentru respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor
              neinchise de "microacoperire" cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele asimilate pietelor
              organizate si pe pietele la buna intelegere;
37911         - diminuarea pierderilor latente (potentiale) inregistrate
              anterior in acest cont pentru respectarea regulii simetriei,
              aferente operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe
              pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna
              intelegere;
70742         - diferente favorabile de incasat, aferente operatiunilor cu
              instrumente financiare derivate de curs de schimb, clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele
              asimilate pietelor organizate;
              - diferente favorabile de incasat, aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de curs de
              schimb negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe
              pietele la buna intelegere, inregistrate concomitent cu
              diferentele din evaluare aferente elementului acoperit.

Soldul creditor al contului reprezinta diferentele nefavorabile, neplatite, rezultate din evaluarea angajamentelor aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere.

Soldul debitor al contului reprezinta diferentele favorabile, neincasate, rezultate din evaluarea angajamentelor aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere.

    Contul 3725 "Conturi de ajustare privind instrumentele financiare derivate de dobanda"

Contul 3725 "Conturi de ajustare privind instrumentele financiare derivate de dobanda" este un cont bifunctional.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - diferente favorabile incasate, aferente operatiunilor cu
122, 2511     instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele
              asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere;
3721          - diferente nefavorabile de platit, in devize, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele
              la buna intelegere;
37911         - pierderi latente (potentiale), inregistrate in acest cont pentru
              respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor neinchise de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele
              la buna intelegere;
37912         - diminuarea castigurilor latente (potentiale) inregistrate
              anterior in acest cont pentru respectarea regulii simetriei,
              aferente operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele
              asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere;
60179,        - diferente nefavorabile de platit aferente operatiunilor de
60279,        "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda
6037          negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele
              la buna intelegere, inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - diferente nefavorabile platite, aferente operatiunilor cu
122, 2511     instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele
              asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere;
3721          - diferente favorabile de incasat, in devize, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele
              la buna intelegere;
37912         - castiguri latente (potentiale), inregistrate in acest cont
              pentru respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor
              neinchise de "microacoperire" cu instrumente financiare derivate
              de dobanda negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si
              pe pietele la buna intelegere;
37911         - diminuarea pierderilor latente (potentiale) inregistrate
              anterior in acest cont pentru respectarea regulii simetriei,
              aferente operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele
              asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere;
70741         - diferente favorabile de incasat aferente operatiunilor cu
              instrumente financiare derivate de dobanda clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele
              asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere;
70179,        - diferente favorabile de incasat, aferente operatiunilor de
70279,        "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda
7037          negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele
              la buna intelegere, inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit.

Soldul creditor al contului reprezinta diferentele nefavorabile neplatite, rezultate din evaluarea angajamentelor aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere.

Soldul debitor al contului reprezinta diferentele favorabile neincasate, rezultate din evaluarea angajamentelor aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere.

    Contul 375 "Cheltuieli inregistrate in avans"

Contul 375 "Cheltuieli inregistrate in avans" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - diferente nefavorabile platite (apeluri de marja - pierderi
122, 2511     potentiale), aferente operatiunilor cu instrumente financiare
              derivate clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele organizate nelichide.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - sume incasate (apeluri de marja) reprezentand diminuari ale
122, 2511     pierderilor potentiale platite anterior, aferente operatiunilor cu
              instrumente financiare derivate clasificate in categoria "pozitie
              deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate nelichide;
3721          - pierderi, in devize, aferente operatiunilor inchise cu
              instrumente financiare derivate clasificate in categoria "pozitie
              deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate nelichide;
60741,        - pierderi aferente operatiunilor inchise cu instrumente
60742         financiare derivate clasificate in categoria "pozitie deschisa
              izolata" si negociate pe pietele organizate nelichide.

Soldul contului reprezinta cheltuielile anticipate sau efectuate in avans, nerepartizate.

    Contul 376 "Venituri inregistrate in avans"

Contul 376 "Venituri inregistrate in avans" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - diferente favorabile incasate (apeluri de marja - castiguri
122, 2511     potentiale), aferente operatiunilor cu instrumente financiare
              derivate clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele organizate nelichide.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - sume platite (apeluri de marja) reprezentand diminuari ale
122, 2511     castigurilor potentiale incasate anterior, aferente operatiunilor
              cu instrumente financiare derivate clasificate in categoria
              "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate
              nelichide;
3721          - castiguri, in devize, aferente operatiunilor inchise cu
              instrumente financiare derivate clasificate in categoria "pozitie
              deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate nelichide;
70741,        - castiguri aferente operatiunilor inchise cu instrumente
70742         financiare derivate clasificate in categoria "pozitie deschisa
              izolata" si negociate pe pietele organizate nelichide.

Soldul contului reprezinta venituri inregistrate in avans, nerepartizate.

    Contul 377 "Cheltuieli de platit"

Contul 377 "Cheltuieli de platit" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
3721          - dobanzi de platit/diferente nefavorabile de platit (diferenta
              dintre dobanzile de platit si dobanzile de primit), in devize,
              aferente contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca
              operatiuni de "microacoperire", inregistrate concomitent cu
              diferentele din evaluare sau dobanzile aferente elementului
              acoperit;
              - dobanzi de platit/diferente nefavorabile de platit (diferenta
              dintre dobanzile de platit si dobanzile de primit), in devize,
              aferente contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca
              "pozitii deschise izolate";
37911,        - dobanzi de platit/diferente nefavorabile de platit (diferenta
37912         dintre dobanzile de platit si dobanzile de primit), inregistrate
              in aceste conturi pentru respectarea regulii simetriei, aferente
              operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu contracte swap de
              rata a dobanzii;
60179,        - dobanzi de platit/diferente nefavorabile de platit (diferenta
60279,        dintre dobanzile de platit si dobanzile de primit) aferente
6037          contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
60741         - dobanzi de platit/diferente nefavorabile de platit (diferenta
              dintre dobanzile de platit si dobanzile de primit) aferente
              contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca "pozitii
              deschise izolate".

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - dobanzi platite/diferente nefavorabile platite (diferenta dintre
122, 2511     dobanzile de platit si dobanzile de primit) aferente contractelor
              swap de rata a dobanzii;
3721          - diminuarea diferentelor nefavorabile de platit (diferenta dintre
              dobanzile de platit si dobanzile de primit), in devize, aferente
              contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
              - diminuarea diferentelor nefavorabile de platit (diferenta dintre
              dobanzile de platit si dobanzile de primit), in devize, aferente
              contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca
              "pozitii deschise izolate";
37911,        - diminuarea diferentelor nefavorabile de platit (diferenta dintre
37912         dobanzile de platit si dobanzile de primit), inregistrate in
              aceste conturi pentru respectarea regulii simetriei, aferente
              operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu contracte swap de
              rata a dobanzii;
70179,        - diminuarea diferentelor nefavorabile de platit (diferenta dintre
70279,        dobanzile de platit si dobanzile de primit) aferente contractelor
7037          swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
70741         - diminuarea diferentelor nefavorabile de platit (diferenta dintre
              dobanzile de platit si dobanzile de primit) aferente contractelor
              swap de rata a dobanzii clasificate ca "pozitii deschise izolate".

Soldul contului reprezinta datorii aferente cheltuielilor de platit.

    Contul 378 "Venituri de primit"

Contul 378 "Venituri de primit" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
3721          - dobanzi de incasat/diferente favorabile de incasat (diferenta
              dintre dobanzile de primit si dobanzile de platit), in devize,
              aferente contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca
              operatiuni de "microacoperire", inregistrate concomitent cu
              diferentele din evaluare sau dobanzile aferente elementului
              acoperit;
              - dobanzi de incasat/diferente favorabile de incasat (diferenta
              dintre dobanzile de primit si dobanzile de platit), in devize,
              aferente contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca
              "pozitii deschise izolate";
37911,        - dobanzi de incasat/diferente favorabile de incasat (diferenta
37912         dintre dobanzile de primit si dobanzile de platit), inregistrate
              in aceste conturi pentru respectarea regulii simetriei, aferente
              operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu contracte swap de
              rata a dobanzii;
70179,        - dobanzi de incasat/diferente favorabile de incasat (diferenta
70279,        dintre dobanzile de primit si dobanzile de platit) aferente
7037          contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
70741         - dobanzi de incasat/diferente favorabile de incasat (diferenta
              dintre dobanzile de primit si dobanzile de platit) aferente
              contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca "pozitii
              deschise izolate".

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - dobanzi incasate/diferente favorabile incasate (diferenta dintre
122, 2511     dobanzile de primit si dobanzile de platit) aferente contractelor
              swap de rata a dobanzii;
3721          - diminuarea diferentelor favorabile de incasat (diferenta dintre
              dobanzile de primit si dobanzile de platit), in devize, aferente
              contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
              - diminuarea diferentelor favorabile de incasat (diferenta dintre
              dobanzile de primit si dobanzile de platit), in devize, aferente
              contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca "pozitii
              deschise izolate";
37911,        - diminuarea diferentelor favorabile de incasat (diferenta dintre
37912         dobanzile de primit si dobanzile de platit), inregistrate in
              aceste conturi pentru respectarea regulii simetriei, aferente
              operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu contracte swap de
              rata a dobanzii;
60179,        - diminuarea diferentelor favorabile de incasat (diferenta dintre
60279,        dobanzile de primit si dobanzile de platit) aferente contractelor
6037          swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
60741         - diminuarea diferentelor favorabile de incasat (diferenta dintre
              dobanzile de primit si dobanzile de platit) aferente contractelor
              swap de rata a dobanzii clasificate ca "pozitii deschise izolate".

Soldul contului reprezinta creante aferente veniturilor de primit.

    Contul 37911 "Pierderi potentiale"

Contul 37911 "Pierderi potentiale" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - pierderi latente (potentiale) platite, inregistrate in acest
122, 2511     cont pentru respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor
              neinchise de "microacoperire" cu instrumente financiare derivate
              negociate pe pietele organizate;
3724, 3725    - pierderi latente (potentiale), inregistrate in acest cont pentru
              respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate negociate pe
              pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna
              intelegere;
377           - pierderi latente (potentiale), reprezentand dobanzi de
              platit/diferente nefavorabile de platit (diferenta dintre
              dobanzile de platit si dobanzile de primit), inregistrate in acest
              cont pentru respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor
              neinchise de "microacoperire" cu contracte swap de rata a
              dobanzii;
378           - pierderi latente (potentiale), rezultate din diminuarea
              diferentelor favorabile de incasat (cu diferenta dintre dobanzile
              de platit si dobanzile de primit), inregistrate in acest cont
              pentru respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor
              neinchise de "microacoperire" cu contracte swap de rata a
              dobanzii.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - sume incasate (apeluri de marja) inregistrate in acest cont
122, 2511     pentru respectarea regulii simetriei, reprezentand diminuari ale
              pierderilor latente (potentiale) platite anterior, aferente
              operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate negociate pe pietele organizate;
3724, 3725    - diminuarea pierderilor latente (potentiale) inregistrate
              anterior in acest cont pentru respectarea regulii simetriei,
              aferente operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate;
3721          - diferente nefavorabile si dobanzi de platit, in devize,
              inregistrate anterior, corespunzatoare operatiunilor neinchise de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate, in caz de
              cesiune sau la scadenta elementului acoperit;
377           - diminuarea pierderilor latente (potentiale), reprezentand
              diferente nefavorabile de platit (diferenta dintre dobanzile de
              platit si dobanzile de primit), inregistrate anterior in acest
              cont pentru respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor
              neinchise de "microacoperire" cu contracte swap de rata a
              dobanzii;
378           - diminuarea pierderilor latente (potentiale), inregistrate
              anterior in acest cont pentru respectarea regulii simetriei, cu
              sume reprezentand dobanzi de incasat/diferente favorabile de
              incasat (diferenta dintre dobanzile de platit si dobanzile de
              primit), aferente operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu
              contracte swap de rata a dobanzii;
60179,        - diferente nefavorabile si dobanzi de platit, inregistrate
60279,        anterior, corespunzatoare operatiunilor neinchise de
6037,         "microacoperire" cu instrumente financiare derivate, in caz de
60742         cesiune sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta pierderile latente (potentiale), inregistrate in acest cont pentru respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu instrumente financiare derivate.

    Contul 37912 "Castiguri potentiale"

Contul 37912  "Castiguri potentiale" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - castiguri latente (potentiale) incasate, inregistrate in acest
122, 2511     cont pentru respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor
              neinchise de "microacoperire" cu instrumente financiare derivate
              negociate pe pietele organizate;
3724, 3725    - castiguri latente (potentiale), inregistrate in acest cont
              pentru respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor
              neinchise de "microacoperire" cu instrumente financiare derivate
              negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele
              la buna intelegere;
377           - castiguri latente (potentiale), rezultate din diminuarea
              diferentelor nefavorabile de platit (cu diferenta dintre dobanzile
              de primit si dobanzile de platit), inregistrate in acest cont
              pentru respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor
              neinchise de "microacoperire" cu contracte swap de rata a
              dobanzii;
378           - castiguri latente (potentiale), reprezentand dobanzi de
              incasat/diferente favorabile de incasat (diferenta dintre
              dobanzile de primit si dobanzile de platit), inregistrate in acest
              cont pentru respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor
              neinchise de "microacoperire" cu contracte swap de rata a
              dobanzii.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - sume platite (apeluri de marja), inregistrate in acest cont
122, 2511     pentru respectarea regulii simetriei, reprezentand diminuari ale
              castigurilor latente (potentiale) incasate anterior, aferente
              operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate negociate pe pietele organizate;
3724, 3725    - diminuarea castigurilor latente (potentiale) inregistrate
              anterior in acest cont pentru respectarea regulii simetriei,
              aferente operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate negociate pe pietele asimilate
              pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere;
37922         - transferul castigurilor potentiale in castiguri de esalonat, in
              momentul inchiderii operatiunii de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate;
3721          - diferente favorabile si dobanzi de incasat, in devize,
              inregistrate anterior, corespunzatoare operatiunilor neinchise de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate, in caz de
              cesiune sau la scadenta elementului acoperit;
377           - diminuarea castigurilor latente (potentiale) reprezentand
              diferente favorabile de incasat (diferenta dintre dobanzile de
              primit si dobanzile de platit), inregistrate anterior in acest
              cont pentru respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor
              neinchise de "microacoperire" cu contracte swap de rata a
              dobanzii;
378           - diminuarea castigurilor latente (potentiale), inregistrate
              anterior in acest cont pentru respectarea regulii simetriei, cu
              sume reprezentand dobanzi de platit/diferente nefavorabile de
              platit (diferenta dintre dobanzile de primit si dobanzile de
              platit) aferente operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu
              contracte swap de rata a dobanzii;
70179,        - diferente favorabile si dobanzi de incasat, inregistrate
70279,        anterior, corespunzatoare operatiunilor neinchise de
7037,         "microacoperire" cu instrumente financiare derivate, in caz de
70742         cesiune sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta castigurile latente (potentiale), inregistrate in acest cont pentru respectarea regulii simetriei, aferente operatiunilor neinchise de "microacoperire" cu instrumente financiare derivate.

    Contul 37921 "Pierderi de esalonat"

Contul 37921 "Pierderi de esalonat" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
37911         - transferul pierderilor potentiale in pierderi de esalonat, in
              momentul inchiderii operatiunii de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
60179, 60279, - inregistrarea in conturile de cheltuieli a pierderilor de
6037, 60742   esalonat aferente operatiunilor inchise de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate, concomitent cu inregistrarea
              rezultatului aferent elementului acoperit;
              - pierderi de esalonat inregistrate anterior, corespunzatoare
              operatiunilor inchise de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate, in caz de cesiune sau la scadenta elementului
              acoperit;
3721          - inregistrarea in conturile de cheltuieli a pierderilor in devize
              de esalonat aferente operatiunilor inchise de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate, concomitent cu inregistrarea
              rezultatului aferent elementului acoperit;
              - pierderi de esalonat, in devize, inregistrate anterior,
              corespunzatoare operatiunilor inchise de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate, in caz de cesiune sau la scadenta
              elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta pierderile latente (potentiale), ramase de esalonat, aferente operatiunilor inchise de "microacoperire" cu instrumente financiare derivate.

    Contul 37922 "Castiguri de esalonat"

Contul 37922 "Castiguri de esalonat" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
37912         - transferul castigurilor potentiale in castiguri de esalonat, in
              momentul inchiderii operatiunii de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
70179, 70279, - inregistrarea in conturile de venituri a castigurilor de
7037, 70742   esalonat aferente operatiunilor inchise de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate, concomitent cu inregistrarea
              rezultatului aferent elementului acoperit;
              - castiguri de esalonat inregistrate anterior, corespunzatoare
              operatiunilor inchise de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate, in caz de cesiune sau la scadenta elementului
              acoperit;
3721          - inregistrarea in conturile de venituri a castigurilor in devize
              de esalonat aferente operatiunilor inchise de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate, concomitent cu inregistrarea
              rezultatului aferent elementului acoperit;
              - castiguri de esalonat, in devize, inregistrate anterior,
              corespunzatoare operatiunilor inchise de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate, in conturile de venituri in caz
              de cesiune sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta castigurile latente (potentiale), ramase de esalonat, aferente operatiunilor inchise de "microacoperire" cu instrumente financiare derivate.

Contul 3799 "Alte conturi de regularizare" preia continutul si instrumentarea
contului 379 "Alte conturi de regularizare".
________________________________________________________________________________
    Grupa 55 - PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

559 - Alte provizioane
________________________________________________________________________________

CONTINUT:
559           - alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (minus-valorile
              latente constatate pe instrumente financiare derivate etc.).

    Contul 559 "Alte provizioane"

Contul 559 "Alte provizioane" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
6657, 6732    - provizioane constituite pentru alte riscuri si cheltuieli;
3721          - provizioane constituite in devize pentru alte riscuri si
              cheltuieli.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
7657, 7731    - anulari sau diminuari de provizioane pentru alte riscuri si
              cheltuieli;
3721          - anulari sau diminuari de provizioane in devize pentru alte
              riscuri si cheltuieli.

Soldul contului reprezinta provizioane constituite pentru alte riscuri si cheltuieli.
________________________________________________________________________________
    Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARA

601 - Cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare
      6017 - Alte cheltuieli cu dobanzile
             60179 - Cheltuieli diverse cu dobanzile

602 - Cheltuieli cu operatiunile privind clientela
      6027 - Alte cheltuieli cu dobanzile
             60279 - Cheltuieli diverse cu dobanzile

603 - Cheltuieli pentru operatiunile cu titluri
      6037 - Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri

607 - Cheltuieli privind operatiunile in afara bilantului
      6074 - Cheltuieli privind operatiunile cu instrumentele financiare
             derivate
             60741 - Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente financiare
                     derivate de dobanda
             60742 - Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente financiare
                     derivate de curs de schimb
             60749 - Comisioane
________________________________________________________________________________

CONTINUT:
60179         - alte cheltuieli aferente operatiunilor de trezorerie si
              interbancare: pierderi aferente operatiunilor cu instrumente
              financiare derivate de dobanda de microacoperire a operatiunilor
              de trezorerie si interbancare; alte cheltuieli cu dobanzile din
              operatiuni de trezorerie si interbancare;
60279         - alte cheltuieli aferente operatiunilor cu clientela: pierderi
              aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate de
              dobanda de microacoperire a operatiunilor cu clientela; alte
              cheltuieli cu dobanzile din operatiuni cu clientela;
6037          - cheltuieli diverse aferente operatiunilor cu titluri: pierderi
              aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate de
              dobanda de microacoperire a operatiunilor cu titluri; dobanzi
              aferente titlurilor luate cu imprumut; alte cheltuieli diverse
              privind operatiunile cu titluri;
60741         - pierderi aferente operatiunilor cu instrumente financiare
              derivate de dobanda, cu exceptia pierderilor aferente
              operatiunilor de microacoperire realizate prin intermediul
              instrumentelor financiare derivate de dobanda, care se
              inregistreaza in conturile: 60179 - Cheltuieli diverse cu
              dobanzile; 60279 - Cheltuieli diverse cu dobanzile;
              6037 - Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri;
60742         - pierderi aferente operatiunilor cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb;
60749         - cheltuieli cu comisioanele aferente operatiunilor cu instrumente
              financiare derivate.

    Contul 60179 "Cheltuieli diverse cu dobanzile"

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - diferente nefavorabile si dobanzi platite, aferente
122, 2511     operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente financiare
              derivate de dobanda negociate pe pietele organizate, concomitent
              cu inregistrarea diferentelor din evaluare sau dobanzilor aferente
              elementului acoperit;
3722          - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile de platit, in
              devize, aferente operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de dobanda negociate pe pietele asimilate
              pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere, inregistrate
              concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile aferente
              elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a dobanzilor de platit/diferentelor
              nefavorabile de platit (diferenta dintre dobanzile de platit si
              dobanzile de primit), in devize, aferente contractelor swap de
              rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de "microacoperire",
              inregistrate concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile
              aferente elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diminuarii diferentelor favorabile de
              incasat, in devize, (diferenta dintre dobanzile de primit si
              dobanzile de platit) aferente contractelor swap de rata a dobanzii
              clasificate ca operatiuni de "microacoperire", inregistrate
              concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile aferente
              elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a pierderilor, in devize, esalonate,
              aferente operatiunilor inchise de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de dobanda, concomitent cu inregistrarea
              rezultatului aferent elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile si a
              dobanzilor, in devize, platite aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele organizate, concomitent cu inregistrarea
              diferentelor din evaluare sau dobanzilor aferente elementului
              acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile si a
              dobanzilor de platit, in devize, inregistrate anterior,
              corespunzatoare operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de dobanda, in caz de cesiune sau la scadenta
              elementului acoperit;
3725          - diferente nefavorabile de platit, aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele
              la buna intelegere, inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
377           - dobanzi de platit/diferente nefavorabile de platit (diferenta
              dintre dobanzile de platit si dobanzile de primit) aferente
              contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
378           - diminuarea diferentelor favorabile de incasat (diferenta dintre
              dobanzile de primit si dobanzile de platit) aferente contractelor
              swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
37911,        - diferente nefavorabile si dobanzi de platit, inregistrate
37921         anterior, corespunzatoare operatiunilor de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate de dobanda, in caz de cesiune sau
              la scadenta elementului acoperit;
37921         - pierderi esalonate, aferente operatiunilor inchise de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda,
              concomitent cu inregistrarea rezultatului aferent elementului
              acoperit.

    Contul 60279 "Cheltuieli diverse cu dobanzile"

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - diferente nefavorabile si dobanzi platite, aferente
122, 2511     operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente financiare
              derivate de dobanda negociate pe pietele organizate, concomitent
              cu inregistrarea diferentelor din evaluare sau dobanzilor aferente
              elementului acoperit;
3722          - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile de platit, in
              devize, aferente operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de dobanda negociate pe pietele asimilate
              pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere, inregistrate
              concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile aferente
              elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a dobanzilor de platit/diferentelor
              nefavorabile de platit (diferenta dintre dobanzile de platit si
              dobanzile de primit), in devize, aferente contractelor swap de
              rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de "microacoperire",
              inregistrate concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile
              aferente elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diminuarii diferentelor favorabile de
              incasat, in devize, (diferenta dintre dobanzile de primit si
              dobanzile de platit) aferente contractelor swap de rata a dobanzii
              clasificate ca operatiuni de "microacoperire", inregistrate
              concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile aferente
              elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a pierderilor, in devize, esalonate,
              aferente operatiunilor inchise de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de dobanda, concomitent cu inregistrarea
              rezultatului aferent elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile si a
              dobanzilor, in devize, platite aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele organizate, inregistrate concomitent cu
              diferentele din evaluare sau dobanzile aferente elementului
              acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile si a
              dobanzilor de platit, in devize, inregistrate anterior,
              corespunzatoare operatiunilor de "microacoperire", in caz de
              cesiune sau la scadenta elementului acoperit;
3725          - diferente nefavorabile de platit, aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele
              la buna intelegere, inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
377           - dobanzi de platit/diferente nefavorabile de platit (diferenta
              dintre dobanzile de platit si dobanzile de primit) aferente
              contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
378           - diminuarea diferentelor favorabile de incasat (diferenta dintre
              dobanzile de primit si dobanzile de platit) aferente contractelor
              swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
37911, 37921  - diferente; nefavorabile si dobanzi de platit, inregistrate
              anterior, corespunzatoare operatiunilor de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate de dobanda, in caz de cesiune sau
              la scadenta elementului acoperit;
37921         - pierderi esalonate, aferente operatiunilor inchise de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda,
              concomitent cu inregistrarea rezultatului aferent elementului
              acoperit.

    Contul 6037 "Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri"

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - diferente nefavorabile si dobanzi platite, aferente
122, 2511     operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente financiare
              derivate de dobanda negociate pe pietele organizate, concomitent
              cu inregistrarea diferentelor din evaluare sau dobanzilor aferente
              elementului acoperit;
3722          - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile de platit, in
              devize, aferente operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de dobanda negociate pe pietele asimilate
              pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere, inregistrate
              concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile aferente
              elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a dobanzilor de platit/diferentelor
              nefavorabile de platit (diferenta dintre dobanzile de platit si
              dobanzile de primit), in devize, aferente contractelor swap de
              rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de "microacoperire",
              inregistrate concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile
              aferente elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diminuarii diferentelor favorabile de
              incasat, in devize, (diferenta dintre dobanzile de primit si
              dobanzile de platit) aferente contractelor swap de rata a dobanzii
              clasificate ca operatiuni de "microacoperire", inregistrate
              concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile aferente
              elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a pierderilor, in devize, esalonate,
              aferente operatiunilor inchise de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de dobanda, concomitent cu inregistrarea
              rezultatului aferent elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile si a
              dobanzilor, in devize, platite aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele organizate, inregistrate concomitent cu
              diferentele din evaluare sau dobanzile aferente elementului
              acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile si a
              dobanzilor de platit, in devize, inregistrate anterior,
              corespunzatoare operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de dobanda, in caz de cesiune sau la scadenta
              elementului acoperit;
3725          - diferente nefavorabile de platit, aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele
              la buna intelegere, inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
377           - dobanzi de platit/diferente nefavorabile de platit (diferenta
              dintre dobanzile de platit si dobanzile de primit) aferente
              contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
378           - diminuarea diferentelor favorabile de incasat (diferenta dintre
              dobanzile de primit si dobanzile de platit) aferente contractelor
              swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
37911, 37921  - diferente nefavorabile si dobanzi de platit, inregistrate
              anterior, corespunzatoare operatiunilor de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate de dobanda, in caz de cesiune sau
              la scadenta elementului acoperit;
37921         - pierderi esalonate, aferente operatiunilor inchise de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda,
              concomitent cu inregistrarea rezultatului aferent elementului
              acoperit.

    Contul 60741 "Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente financiare derivate de dobanda"

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - diferente nefavorabile platite aferente operatiunilor cu
122, 2511     instrumente financiare derivate de dobanda (cu exceptia celor
              negociate pe piete organizate nelichide si a contractelor swap de
              rata a dobanzii) clasificate in categoria "pozitie deschisa
              izolata";
3722          - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile, in devize,
              platite aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate
              de dobanda (cu exceptia celor negociate pe piete organizate
              nelichide si a contractelor swap de rata a dobanzii) clasificate
              in categoria "pozitie deschisa izolata";
              - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile, in devize,
              platite anterior aferente operatiunilor inchise cu instrumente
              financiare derivate de dobanda negociate pe pietele organizate
              nelichide, clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata";
              - contravaloarea in lei a cheltuielilor cu dobanzile, in devize,
              aferente contractelor swap de rata a dobanzii, clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata";
              - contravaloarea in lei a diminuarii diferentelor favorabile de
              incasat (diferenta dintre dobanzile de primit si dobanzile de
              platit), in devize, aferente contractelor swap de rata a dobanzii
              clasificate ca "pozitii deschise izolate";
375           - pierderi aferente operatiunilor inchise cu instrumente
              financiare derivate de dobanda clasificate in categoria "pozitie
              deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate nelichide;
377           - dobanzi de platit/diferente nefavorabile de platit (diferenta
              dintre dobanzile de platit si dobanzile de primit) aferente
              contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca "pozitii
              deschise izolate";
378           - diminuarea diferentelor favorabile de incasat (diferenta dintre
              dobanzile de primit si dobanzile de platit) aferente contractelor
              swap de rata a dobanzii clasificate ca "pozitii deschise izolate".

    Contul 60742 "Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente financiare derivate de curs de schimb"

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - diferente nefavorabile platite aferente operatiunilor cu
122, 2511     instrumente financiare derivate de curs de schimb (cu exceptia
              celor negociate pe piete organizate nelichide) clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata";
              - diferente nefavorabile platite, aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de curs de
              schimb negociate pe pietele organizate, concomitent cu
              inregistrarea diferentelor din evaluare aferente elementului
              acoperit;
3722          - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile, in devize,
              platite aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb (cu exceptia celor negociate pe piete organizate
              nelichide) clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata";
              - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile, in devize,
              platite, aferente operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele
              organizate, concomitent cu inregistrarea diferentelor din evaluare
              aferente elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile de platit, in
              devize, aferente operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele
              asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere,
              inregistrate concomitent cu diferentele din evaluare aferente
              elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile, in devize, de
              platit, aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa
              izolata" si negociate pe pietele asimilate pietelor organizate;
              - contravaloarea in lei a pierderilor, in devize, aferente
              operatiunilor inchise cu instrumente financiare derivate de curs
              de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele organizate nelichide;
              - contravaloarea in lei a pierderilor esalonate, in devize,
              aferente operatiunilor inchise de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de curs de schimb, concomitent cu
              inregistrarea rezultatului aferent elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile, in devize,
              inregistrate anterior, corespunzatoare operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de curs de
              schimb, in caz de cesiune sau la scadenta elementului acoperit;
3724          - diferente nefavorabile de platit, aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de curs de
              schimb negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe
              pietele la buna intelegere, inregistrate concomitent cu
              diferentele din evaluare aferente elementului acoperit;
              - diferente nefavorabile de platit, aferente operatiunilor cu
              instrumente financiare derivate de curs de schimb clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele
              asimilate pietelor organizate;
375           - pierderi aferente operatiunilor inchise cu instrumente
              financiare derivate de curs de schimb clasificate in categoria
              "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate
              nelichide;
37911, 37921  - diferente nefavorabile, inregistrate anterior, corespunzatoare
              operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb, in caz de cesiune sau la scadenta
              elementului acoperit;
37921         - pierderi esalonate aferente operatiunilor inchise de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de curs de
              schimb, concomitent cu inregistrarea rezultatului aferent
              elementului acoperit.

    Contul 60749 "Comisioane"

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - comisioane aferente operatiunilor cu instrumente financiare
122, 2511,    derivate, platite;
333
3722         - contravaloarea in lei a comisioanelor in devize aferente
             operatiunilor cu instrumente financiare derivate;
377          - alte comisioane, de platit, aferente operatiunilor cu instrumente
             financiare derivate.
________________________________________________________________________________
    Grupa 66 - CHELTUIELI CU PROVIZIOANE SI PIERDERI DIN CREANTE NERECUPERABILE

665 - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli
      6657 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli
________________________________________________________________________________

CONTINUT:
6657          - provizioane constituite pentru alte riscuri si cheltuieli
              (cheltuieli cu provizioane constituite pentru minus-valorile
              latente constatate aferente operatiunilor cu instrumente
              financiare derivate; cheltuieli cu provizioane pentru alte riscuri
              si cheltuieli).

    Contul 6657 - "Cheltuieli cu provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli"

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
559           - constituiri de provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli;
3722          - contravaloarea in lei a provizioanelor constituite in devize
              pentru alte riscuri si cheltuieli.
________________________________________________________________________________
    Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARA

701 - Venituri din operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare
      7017 - Alte venituri din dobanzi
             70179 - Venituri diverse din dobanzi

702 - Venituri din operatiunile cu clientela
      7027 - Alte venituri din dobanzi
             70279 - Venituri diverse din dobanzi

703 - Venituri din operatiunile cu titluri
      7037 - Venituri diverse din operatiunile cu titluri

707 - Venituri din operatiunile in afara bilantului
      7074 - Venituri privind operatiunile cu instrumente financiare derivate
             70741 - Venituri privind operatiunile cu instrumente financiare
                     derivate de dobanda
             70742 - Venituri privind operatiunile cu instrumente financiare
                     derivate de curs de schimb
             70749 - Comisioane
________________________________________________________________________________

CONTINUT:
70179         - alte venituri aferente operatiunilor de trezorerie si
              interbancare: castiguri aferente operatiunilor cu instrumente
              financiare derivate de dobanda de microacoperire a operatiunilor
              de trezorerie si interbancare, alte venituri din dobanzi privind
              operatiunile de trezorerie si interbancare;
70279         - alte venituri aferente operatiunilor cu clientela: castiguri
              aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate de
              dobanda de microacoperire a operatiunilor cu clientela, alte
              venituri din dobanzi privind operatiunile cu clientela;
7037          - venituri diverse aferente operatiunilor cu titluri: venituri
              aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate de
              dobanda de microacoperire a operatiunilor cu titluri; dobanzi
              aferente titlurilor de tranzactie, de plasament si de investitii,
              date cu imprumut; alte venituri diverse din operatiunile cu
              titluri;
70741         - castiguri aferente operatiunilor cu instrumente financiare
              derivate de dobanda, cu exceptia castigurilor aferente
              operatiunilor de microacoperire realizate prin intermediul
              instrumentelor financiare derivate de dobanda, care se
              inregistreaza in conturile: 70179 - Venituri diverse din dobanzi;
              70279 - Venituri diverse din dobanzi; 7037 - Venituri diverse din
              operatiunile cu titluri;
70742         - castiguri aferente operatiunilor cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb;
70749         - venituri din comisioane aferente operatiunilor cu instrumente
              financiare derivate.

    Contul 70179 "Venituri diverse din dobanzi"

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - diferente favorabile si dobanzi incasate, aferente operatiunilor
122, 2511     de "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele organizate, concomitent cu inregistrarea
              diferentelor din evaluare sau dobanzilor aferente elementului
              acoperit;
3722          - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile de incasat, in
              devize, aferente operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de dobanda negociate pe pietele asimilate
              pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere, inregistrate
              concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile aferente
              elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a dobanzilor de primit/diferentelor
              favorabile de incasat (diferenta dintre dobanzile de primit si
              dobanzile de platit), in devize, aferente contractelor swap de
              rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de "microacoperire",
              inregistrate concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile
              aferente elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diminuarii diferentelor nefavorabile de
              platit, in devize, (diferenta dintre dobanzile de platit si
              dobanzile de primit) aferente contractelor swap de rata a dobanzii
              clasificate ca operatiuni de "microacoperire", inregistrate
              concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile aferente
              elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a castigurilor, in devize, esalonate,
              aferente operatiunilor inchise de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de dobanda, concomitent cu inregistrarea
              rezultatului aferent elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile si a dobanzilor,
              in devize, incasate, aferente operatiunilor de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele
              organizate, concomitent cu inregistrarea diferentelor din evaluare
              sau dobanzilor aferente elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile si a dobanzilor
              de incasat, in devize, inregistrate anterior, corespunzatoare
              operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente financiare
              derivate de dobanda, in caz de cesiune sau la scadenta elementului
              acoperit;
3725          - diferente favorabile de incasat, aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele
              la buna intelegere, inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
377           - diminuarea diferentelor nefavorabile de platit (diferenta dintre
              dobanzile de platit si dobanzile de primit) aferente contractelor
              swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
378           - dobanzi de primit/diferente favorabile de incasat (diferenta
              dintre dobanzile de primit si dobanzile de platit) aferente
              contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
37912, 37922  - diferente favorabile si dobanzi de incasat, inregistrate
              anterior, corespunzatoare operatiunilor de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate de dobanda, in caz de cesiune sau
              la scadenta elementului acoperit;
37922         - castiguri esalonate, aferente operatiunilor inchise de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda,
              concomitent cu inregistrarea rezultatului aferent elementului
              acoperit.

    Contul 70279 "Venituri diverse din dobanzi"

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - diferente favorabile si dobanzi incasate, aferente operatiunilor
122, 2511     de "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele organizate, concomitent cu inregistrarea
              diferentelor din evaluare sau dobanzilor aferente elementului
              acoperit;
3722          - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile de incasat, in
              devize, aferente operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de dobanda negociate pe pietele asimilate
              pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere, inregistrate
              concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile aferente
              elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a dobanzilor de primit/diferentelor
              favorabile de incasat (diferenta dintre dobanzile de primit si
              dobanzile de platit), in devize, aferente contractelor swap de
              rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de "microacoperire",
              inregistrate concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile
              aferente elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diminuarii diferentelor nefavorabile de
              platit, in devize, (diferenta dintre dobanzile de platit si
              dobanzile de primit) aferente contractelor swap de rata a dobanzii
              clasificate ca operatiuni de "microacoperire", inregistrate
              concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile aferente
              elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a castigurilor, in devize, esalonate,
              aferente operatiunilor inchise de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de dobanda, concomitent cu inregistrarea
              rezultatului aferent elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile si a dobanzilor,
              in devize, incasate, aferente operatiunilor de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele
              organizate, inregistrate concomitent cu diferentele din evaluare
              sau dobanzile aferente elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile si a dobanzilor
              de incasat, in devize, inregistrate anterior, corespunzatoare
              operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente financiare
              derivate de dobanda, in caz de cesiune sau la scadenta elementului
              acoperit;
3725          - diferente favorabile de incasat, aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele
              la buna intelegere, inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
377           - diminuarea diferentelor nefavorabile de platit (diferenta dintre
              dobanzile de platit si dobanzile de primit) aferente contractelor
              swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
378           - dobanzi de primit/diferente favorabile de incasat (diferenta
              dintre dobanzile de primit si dobanzile de platit) aferente
              contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
37912, 37922  - diferente favorabile si dobanzi de incasat, inregistrate
              anterior, corespunzatoare operatiunilor de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate de dobanda, in caz de cesiune sau
              la scadenta elementului acoperit;
37922         - castiguri esalonate, aferente operatiunilor inchise de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda,
              concomitent cu inregistrarea rezultatului aferent elementului
              acoperit.

    Contul 7037 "Venituri diverse din operatiunile cu titluri"

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - diferente favorabile si dobanzi incasate, aferente operatiunilor
122, 2511     de "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele organizate, concomitent cu inregistrarea
              diferentelor din evaluare sau dobanzilor aferente elementului
              acoperit;
3722          - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile de incasat, in
              devize, aferente operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de dobanda negociate pe pietele asimilate
              pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere, inregistrate
              concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile aferente
              elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a dobanzilor de primit/diferentelor
              favorabile de incasat (diferenta dintre dobanzile de primit si
              dobanzile de platit), in devize, aferente contractelor swap de
              rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de "microacoperire",
              inregistrate concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile
              aferente elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diminuarii diferentelor nefavorabile de
              platit, in devize, (diferenta dintre dobanzile de platit si
              dobanzile de primit) aferente contractelor swap de rata a dobanzii
              clasificate ca operatiuni de "microacoperire", inregistrate
              concomitent cu diferentele din evaluare sau dobanzile aferente
              elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a castigurilor, in devize, esalonate,
              aferente operatiunilor inchise de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de dobanda, concomitent cu inregistrarea
              rezultatului aferent elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile si a dobanzilor,
              in devize, incasate, aferente operatiunilor de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele
              organizate, inregistrate concomitent cu diferentele din evaluare
              sau dobanzile aferente elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile si a dobanzilor
              de incasat, in devize, inregistrate anterior, corespunzatoare
              operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente financiare
              derivate de dobanda, in caz de cesiune sau la scadenta elementului
              acoperit.
3725          - diferente favorabile de incasat, aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe pietele
              la buna intelegere, inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
377           - diminuarea diferentelor nefavorabile de platit (diferenta dintre
              dobanzile de platit si dobanzile de primit) aferente contractelor
              swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
378           - dobanzi de primit/diferente favorabile de incasat (diferenta
              dintre dobanzile de primit si dobanzile de platit) aferente
              contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca operatiuni de
              "microacoperire", inregistrate concomitent cu diferentele din
              evaluare sau dobanzile aferente elementului acoperit;
37912, 37922  - diferente favorabile si dobanzi de incasat, inregistrate
              anterior, corespunzatoare operatiunilor de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate de dobanda, in caz de cesiune sau
              la scadenta elementului acoperit;
37922         - castiguri esalonate, aferente operatiunilor inchise de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de dobanda,
              concomitent cu inregistrarea rezultatului aferent elementului
              acoperit.

    Contul 70741 "Venituri privind operatiunile cu instrumente financiare derivate de dobanda"

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - diferente favorabile incasate aferente operatiunilor cu
122, 2511     instrumente financiare derivate de dobanda (cu exceptia celor
              negociate pe piete organizate nelichide si a contractelor swap de
              rata a dobanzii) clasificate in categoria "pozitie deschisa
              izolata";
3722          - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile, in devize,
              incasate aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate
              de dobanda (cu exceptia celor negociate pe piete organizate
              nelichide si a contractelor swap de rata a dobanzii) clasificate
              in categoria "pozitie deschisa izolata";
              - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile, in devize,
              incasate anterior aferente operatiunilor inchise cu instrumente
              financiare derivate de dobanda negociate pe pietele organizate
              nelichide, clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata";
              - contravaloarea in lei a veniturilor din dobanzi, in devize,
              aferente contractelor swap de rata a dobanzii, clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata";
              - contravaloarea in lei a diminuarii diferentelor nefavorabile de
              platit (diferenta dintre dobanzile de platit si dobanzile de
              primit), in devize, aferente contractelor swap de rata a dobanzii
              clasificate ca "pozitii deschise izolate";
376           - castiguri aferente operatiunilor inchise cu instrumente
              financiare derivate de dobanda clasificate in categoria "pozitie
              deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate nelichide;
377           - diminuarea diferentelor nefavorabile de platit (diferenta dintre
              dobanzile de platit si dobanzile de primit) aferente contractelor
              swap de rata a dobanzii clasificate ca "pozitii deschise izolate";
378           - dobanzi de primit/diferente nefavorabile de incasat (diferenta
              dintre dobanzile de primit si dobanzile de platit) aferente
              contractelor swap de rata a dobanzii clasificate ca "pozitii
              deschise izolate".

    Contul 70742 "Venituri privind operatiunile cu instrumente financiare derivate de curs de schimb"

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
111,121,      - diferente favorabile incasate aferente operatiunilor cu
122, 2511     instrumente financiare derivate de curs de schimb (cu exceptia
              celor negociate pe piete organizate nelichide) clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata";
              - diferente favorabile incasate, aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de curs de
              schimb negociate pe pietele organizate, concomitent cu
              inregistrarea diferentelor din evaluare aferente elementului
              acoperit;
3722          - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile, in devize,
              incasate aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb (cu exceptia celor negociate pe piete organizate
              nelichide) clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata";
              - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile, in devize,
              incasate, aferente operatiunilor de "microacoperire" cu
              instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe
              pietele organizate, concomitent cu inregistrarea diferentelor din
              evaluare aferente elementului acoperit;
              - contravaloare in lei a diferentelor favorabile de incasat, in
              devize, aferente operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele
              asimilate pietelor organizate si pe pietele la buna intelegere,
              inregistrate concomitent cu diferentele din evaluare aferente
              elementului acoperit;
              - contravaloare in lei a diferentelor favorabile, in devize, de
              incasat, aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa
              izolata" si negociate pe pietele asimilate pietelor organizate;
              - contravaloarea in lei a castigurilor, in devize, aferente
              operatiunilor inchise cu instrumente financiare derivate de curs
              de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele organizate nelichide;
              - contravaloarea in lei a castigurilor esalonate, in devize,
              aferente operatiunilor inchise de "microacoperire" cu instrumente
              financiare derivate de curs de schimb, concomitent cu
              inregistrarea rezultatului aferent elementului acoperit;
              - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile, in devize,
              inregistrate anterior, corespunzatoare operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de curs de
              schimb, in caz de cesiune sau la scadenta elementului acoperit;
3724          - diferente favorabile de incasat, aferente operatiunilor de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de curs de
              schimb negociate pe pietele asimilate pietelor organizate si pe
              pietele la buna intelegere, inregistrate concomitent cu
              diferentele din evaluare aferente elementului acoperit;
              - diferente favorabile de incasat, aferente operatiunilor cu
              instrumente financiare derivate de curs de schimb clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele
              asimilate pietelor organizate;
376           - castiguri aferente operatiunilor inchise cu instrumente
              financiare derivate de curs de schimb clasificate in categoria
              "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate
              nelichide;
37912, 37922  - diferente favorabile, inregistrate anterior, corespunzatoare
              operatiunilor de "microacoperire" cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb, in caz de cesiune sau la scadenta
              elementului acoperit;
37922         - castiguri esalonate aferente operatiunilor inchise de
              "microacoperire" cu instrumente financiare derivate de curs de
              schimb, concomitent cu inregistrarea rezultatului aferent
              elementului acoperit.

    Contul 70749 "Comisioane"

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
111, 121,     - comisioane aferente operatiunilor cu instrumente financiare
122, 2511,    derivate, incasate;
333
3722          - contravaloarea in lei a comisioanelor in devize aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate;
378           - alte comisioane, de incasat, aferente operatiunilor cu
              instrumente financiare derivate.
________________________________________________________________________________
    Grupa 76 - VENITURI DIN PROVIZIOANE SI RECUPERARI DE CREANTE AMORTIZATE

765 - Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
      7657 - Venituri din provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli
________________________________________________________________________________

CONTINUT:
7657          - anulari sau diminuari de provizioane pentru alte riscuri si
              cheltuieli (venituri din anulari sau diminuari de provizioane
              constituite pentru minus-valorile latente constatate aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate; venituri din
              anulari sau diminuari de provizioane pentru alte riscuri si
              cheltuieli).

    Contul 7657 "Venituri din provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli"

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
559           - anulari sau diminuari de provizioane pentru alte riscuri si
              cheltuieli;
3722          - anulari sau diminuari de provizioane in devize pentru alte
              riscuri si cheltuieli.
________________________________________________________________________________
    Grupa 94 - ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE

941 - Operatiuni efectuate pe pietele organizate si asimilate de instrumente
      financiare derivate de dobanda
      9411 - Operatiuni de acoperire
             94111 - Operatiuni debitoare
             94112 - Operatiuni creditoare
      9415 - Alte operatiuni
             94151 - Operatiuni debitoare
             94152 - Operatiuni creditoare

943 - Operatiuni efectuate pe pietele la buna intelegere de instrumente
      financiare derivate de dobanda
      9431 - Operatiuni de acoperire
             94311 - Operatiuni debitoare
             94312 - Operatiuni creditoare
      9435 - Alte operatiuni
             94351 - Operatiuni debitoare
             94352 - Operatiuni creditoare

944 - Operatiuni efectuate pe pietele organizate si asimilate de instrumente
      financiare derivate de curs de schimb
      9441 - Operatiuni de acoperire
             94411 - Lei de primit contra devize de livrat
             94412 - Devize de livrat contra lei de primit
             94413 - Devize de primit contra lei de livrat
             94414 - Lei de livrat contra devize de primit
             94415 - Devize de primit contra devize de livrat
             94416 - Devize de livrat contra devize de primit
      9445 - Alte operatiuni
             94451 - Lei de primit contra devize de livrat
             94452 - Devize de livrat contra lei de primit
             94453 - Devize de primit contra lei de livrat
             94454 - Lei de livrat contra devize de primit
             94455 - Devize de primit contra devize de livrat
             94456 - Devize de livrat contra devize de primit

945 - Operatiuni efectuate pe pietele la buna intelegere de instrumente
      financiare derivate de curs de schimb
      9451 - Operatiuni de acoperire
             94511 - Lei de primit contra devize de livrat
             94512 - Devize de livrat contra lei de primit
             94513 - Devize de primit contra lei de livrat
             94514 - Lei de livrat contra devize de primit
             94515 - Devize de primit contra devize de livrat
             94516 - Devize de livrat contra devize de primit
      9455 - Alte operatiuni
             94551 - Lei de primit contra devize de livrat
             94552 - Devize de livrat contra lei de primit
             94553 - Devize de primit contra lei de livrat
             94554 - Lei de livrat contra devize de primit
             94555 - Devize de primit contra devize de livrat
             94556 - Devize de livrat contra devize de primit
________________________________________________________________________________

CONTINUT:
941           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor cu
              instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele
              organizate si asimilate;
943           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor cu
              instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele la
              buna intelegere;
944           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor cu
              instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe
              pietele organizate si asimilate;
945           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor cu
              instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe
              pietele la buna intelegere.

    Contul 94111 "Operatiuni debitoare"

Contul 94111 "Operatiuni debitoare" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor de
              microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele organizate si asimilate.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor inchise
              de microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele organizate si asimilate;
              - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor de
              microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele organizate si asimilate, in caz de cesiune
              sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele organizate si asimilate.

    Contul 94112 "Operatiuni creditoare"

Contul 94112 "Operatiuni creditoare" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor de
              microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele organizate si asimilate.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor inchise
              de microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele organizate si asimilate;
              - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor de
              microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele organizate si asimilate, in caz de cesiune
              sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele organizate si asimilate.

    Contul 94151 "Operatiuni debitoare"

Contul 94151 "Operatiuni debitoare" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor cu
              instrumente financiare derivate de dobanda clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele
              organizate si asimilate.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor inchise
              cu instrumente financiare derivate de dobanda clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele
              organizate si asimilate.

Soldul contului reprezinta valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de dobanda clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate.

    Contul 94152 "Operatiuni creditoare"

Contul 94152 "Operatiuni creditoare" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor cu
              instrumente financiare derivate de dobanda clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele
              organizate si asimilate.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor inchise
              cu instrumente financiare derivate de dobanda clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele
              organizate si asimilate.

Soldul contului reprezinta valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de dobanda clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate si asimilate.

    Contul 94311 "Operatiuni debitoare"

Contul 94311 "Operatiuni debitoare" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor de
              microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele la buna intelegere.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor inchise
              de microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele la buna intelegere;
              - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor de
              microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele la buna intelegere, in caz de cesiune sau la
              scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele la buna intelegere.

    Contul 94312 "Operatiuni creditoare"

Contul 94312 "Operatiuni creditoare" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor de
              microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele la buna intelegere.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor inchise
              de microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele la buna intelegere;
              - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor de
              microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda
              negociate pe pietele la buna intelegere, in caz de cesiune sau la
              scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de dobanda negociate pe pietele la buna intelegere.

    Contul 94351 "Operatiuni debitoare"

Contul 94351 "Operatiuni debitoare" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor cu
              instrumente financiare derivate de dobanda clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele la
              buna intelegere.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor inchise
              cu instrumente financiare derivate de dobanda clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele la
              buna intelegere.

Soldul contului reprezinta valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de dobanda clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele la buna intelegere.

    Contul 94352 "Operatiuni creditoare"

Contul 94352 "Operatiuni creditoare" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor cu
              instrumente financiare derivate de dobanda clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele la
              buna intelegere.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor inchise
              cu instrumente financiare derivate de dobanda clasificate in
              categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele la
              buna intelegere.

Soldul contului reprezinta valoarea nominala a contractelor aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de dobanda clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele la buna intelegere.

    Contul 94411 "Lei de primit contra devize de livrat"

Contul 94411 "Lei de primit contra devize de livrat" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor inchise de microacoperire cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb negociate pe pietele organizate si
              asimilate;
              - sume in lei de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate, in
              caz de cesiune sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta sumele in lei de primit contra devize de livrat, aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate.

    Contul 94412 "Devize de livrat contra lei de primit"

Contul 94412 "Devize de livrat contra lei de primit" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra lei de primit, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra lei de primit, aferente
              operatiunilor inchise de microacoperire cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb negociate pe pietele organizate si
              asimilate;
              - sume in devize de livrat contra lei de primit, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate, in
              caz de cesiune sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de livrat contra lei de primit, aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate.

    Contul 94413 "Devize de primit contra lei de livrat"

Contul 94413 "Devize de primit contra lei de livrat" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra lei de livrat, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra lei de livrat, aferente
              operatiunilor inchise de microacoperire cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb negociate pe pietele organizate si
              asimilate;
              - sume in devize de primit contra lei de livrat, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate, in
              caz de cesiune sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de primit contra lei de livrat, aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate.

    Contul 94414 "Lei de livrat contra devize de primit"

Contul 94414 "Lei de livrat contra devize de primit" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor inchise de microacoperire cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb negociate pe pietele organizate si
              asimilate;
              - sume in lei de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate, in
              caz de cesiune sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta sumele in lei de livrat contra devize de primit, aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate.

    Contul 94415 "Devize de primit contra devize de livrat"

Contul 94415 "Devize de primit contra devize de livrat" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor inchise de microacoperire cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb negociate pe pietele organizate si
              asimilate;
              - sume in devize de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate, in
              caz de cesiune sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de primit contra devize de livrat, aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate.

    Contul 94416 "Devize de livrat contra devize de primit"

Contul 94416 "Devize de livrat contra devize de primit" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor inchise de microacoperire cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb negociate pe pietele organizate si
              asimilate;
              - sume in devize de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate, in
              caz de cesiune sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de livrat contra devize de primit, aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele organizate si asimilate.

    Contul 94451 "Lei de primit contra devize de livrat"

Contul 94451 "Lei de primit contra devize de livrat" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate
              pe pietele organizate si asimilate.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor inchise cu instrumente financiare derivate de curs
              de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele organizate si asimilate.

Soldul contului reprezinta sumele in lei de primit contra devize de livrat, aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de curs de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate si asimilate.

    Contul 94452 "Devize de livrat contra lei de primit"

Contul 94452 "Devize de livrat contra lei de primit" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra lei de primit, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate
              pe pietele organizate si asimilate.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra lei de primit, aferente
              operatiunilor inchise cu instrumente financiare derivate de curs
              de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele organizate si asimilate.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de livrat contra lei de primit, aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de curs de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate si asimilate.

    Contul 94453 "Devize de primit contra lei de livrat"

Contul 94453 "Devize de primit contra lei de livrat" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra lei de livrat, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate
              pe pietele organizate si asimilate.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra lei de livrat, aferente
              operatiunilor inchise cu instrumente financiare derivate de curs
              de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele organizate si asimilate.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de primit contra lei de livrat, aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de curs de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate si asimilate.

    Contul 94454 "Lei de livrat contra devize de primit"

Contul 94454 "Lei de livrat contra devize de primit" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate
              pe pietele organizate si asimilate.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor inchise cu instrumente financiare derivate de curs
              de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele organizate si asimilate.

Soldul contului reprezinta sumele in lei de livrat contra devize de primit, aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de curs de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate si asimilate.

    Contul 94455 "Devize de primit contra devize de livrat"

Contul 94455 "Devize de primit contra devize de livrat" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate
              pe pietele organizate si asimilate.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor inchise cu instrumente financiare derivate de curs
              de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele organizate si asimilate.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de primit contra devize de livrat, aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de curs de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate si asimilate.

    Contul 94456 "Devize de livrat contra devize de primit"

Contul 94456 "Devize de livrat contra devize de primit" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate
              pe pietele organizate si asimilate.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor inchise cu instrumente financiare derivate de curs
              de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele organizate si asimilate.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de livrat contra devize de primit, aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de curs de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele organizate si asimilate.

    Contul 94511 "Lei de primit contra devize de livrat"

Contul 94511 "Lei de primit contra devize de livrat" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor inchise de microacoperire cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb negociate pe pietele la buna
              intelegere;
              - sume in lei de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere, in caz
              de cesiune sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta sumele in lei de primit contra devize de livrat, aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere.

    Contul 94512 "Devize de livrat contra lei de primit"

Contul 94512 "Devize de livrat contra lei de primit" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra lei de primit, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra lei de primit, aferente
              operatiunilor inchise de microacoperire cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb negociate pe pietele la buna
              intelegere;
              - sume in devize de livrat contra lei de primit, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere, in caz
              de cesiune sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de livrat contra lei de primit, aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere.

    Contul 94513 "Devize de primit contra lei de livrat"

Contul 94513 "Devize de primit contra lei de livrat" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra lei de livrat, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra lei de livrat, aferente
              operatiunilor inchise de microacoperire cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb negociate pe pietele la buna
              intelegere;
              - sume in devize de primit contra lei de livrat, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere, in caz
              de cesiune sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de primit contra lei de livrat, aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere.

    Contul 94514 "Lei de livrat contra devize de primit"

Contul 94514 "Lei de livrat contra devize de primit" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor inchise de microacoperire cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb negociate pe pietele la buna
              intelegere;
              - sume in lei de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere, in caz
              de cesiune sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta sumele in lei de livrat contra devize de primit, aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere.

    Contul 94515 "Devize de primit contra devize de livrat"

Contul 94515 "Devize de primit contra devize de livrat" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor inchise de microacoperire cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb negociate pe pietele la buna
              intelegere;
              - sume in devize de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere, in caz
              de cesiune sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de primit contra devize de livrat, aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere.

    Contul 94516 "Devize de livrat contra devize de primit"

Contul 94516 "Devize de livrat contra devize de primit" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor inchise de microacoperire cu instrumente financiare
              derivate de curs de schimb negociate pe pietele la buna
              intelegere;
              - sume in devize de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor de microacoperire cu instrumente financiare derivate
              de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere, in caz
              de cesiune sau la scadenta elementului acoperit.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de livrat contra devize de primit, aferente operatiunilor neinchise de microacoperire cu instrumente financiare derivate de curs de schimb negociate pe pietele la buna intelegere.

    Contul 94551 "Lei de primit contra devize de livrat"

Contul 94551 "Lei de primit contra devize de livrat" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate
              pe pietele la buna intelegere.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor inchise cu instrumente financiare derivate de curs
              de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele la buna intelegere.

Soldul contului reprezinta sumele in lei de primit contra devize de livrat, aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de curs de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele la buna intelegere.

    Contul 94552 "Devize de livrat contra lei de primit"

Contul 94552 "Devize de livrat contra lei de primit" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra lei de primit, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate
              pe pietele la buna intelegere.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra lei de primit, aferente
              operatiunilor inchise cu instrumente financiare derivate de curs
              de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele la buna intelegere.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de livrat contra lei de primit, aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de curs de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele la buna intelegere.

    Contul 94553 "Devize de primit contra lei de livrat"

Contul 94553 "Devize de primit contra lei de livrat" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra lei de livrat, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate
              pe pietele la buna intelegere.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra lei de livrat, aferente
              operatiunilor inchise cu instrumente financiare derivate de curs
              de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele la buna intelegere.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de primit contra lei de livrat, aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de curs de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele la buna intelegere.

    Contul 94554 "Lei de livrat contra devize de primit"

Contul 94554 "Lei de livrat contra devize de primit" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate
              pe pietele la buna intelegere.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in lei de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor inchise cu instrumente financiare derivate de curs
              de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele la buna intelegere.

Soldul contului reprezinta sumele in lei de livrat contra devize de primit, aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de curs de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele la buna intelegere.

    Contul 94555 "Devize de primit contra devize de livrat"

Contul 94555 "Devize de primit contra devize de livrat" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate
              pe pietele la buna intelegere.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de primit contra devize de livrat, aferente
              operatiunilor inchise cu instrumente financiare derivate de curs
              de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele la buna intelegere.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de primit contra devize de livrat, aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de curs de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele la buna intelegere.

    Contul 94556 "Devize de livrat contra devize de primit"

Contul 94556 "Devize de livrat contra devize de primit" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor cu instrumente financiare derivate de curs de schimb
              clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate
              pe pietele la buna intelegere.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - sume in devize de livrat contra devize de primit, aferente
              operatiunilor inchise cu instrumente financiare derivate de curs
              de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si
              negociate pe pietele la buna intelegere.

Soldul contului reprezinta sumele in devize de livrat contra devize de primit, aferente operatiunilor neinchise cu instrumente financiare derivate de curs de schimb clasificate in categoria "pozitie deschisa izolata" si negociate pe pietele la buna intelegere.

Nu se inregistreaza in conturile:      Se inregistreaza in conturile:
945 - Contracte de schimb de rata      943 - Operatiuni efectuate pe pietele la
      dobanzii (swap de rata a               buna intelegere de instrumente
      dobanzii).                             financiare derivate de dobanda.

945 - Contracte de schimb financiar    933 - Operatiuni de schimb la termen.
      de devize (swap lung
      de devize).
________________________________________________________________________________
    Grupa 95 - ANGAJAMENTE DIVERSE

952 - Angajamente primite
      9521 - Valori primite in garantie privind operatiunile cu instrumente
             financiare derivate
      9522 - Alte valori primite in garantie

953 - Angajamente date
      9531 - Valori date in garantie privind operatiunile cu instrumente
             financiare derivate
      9532 - Alte valori date in garantie
________________________________________________________________________________

CONTINUT:
9521          - valorile primite in garantie de la terti privind operatiunile cu
              instrumente financiare derivate;
9522          - alte valori primite in garantie (titluri primite in garantie
              pentru creditele acordate etc.);
9531          - valorile date in garantie privind operatiunile cu instrumente
              financiare derivate. Titlurile date in garantie in cadrul unei
              operatiuni privind instrumentele financiare derivate raman
              inregistrate in activul bancii care a dat titlurile respective in
              garantie;
9532          - alte valori date in garantie (titluri date in garantie pentru
              imprumuturile primite etc.).

    Contul 952 "Angajamente primite"

Contul 952 "Angajamente primite" este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - valori primite in garantie privind operatiunile cu instrumente
              financiare derivate, precum si alte valori primite in garantie;

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - valori primite in garantie privind operatiunile cu instrumente
              financiare derivate, precum si alte valori primite in garantie,
              restituite.

Soldul contului reprezinta valorile primite in garantie privind operatiunile cu instrumente financiare derivate, precum si alte valori primite in garantie.

    Contul 953 "Angajamente date"

Contul 953 "Angajamente date" este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
999           - valori date in garantie privind operatiunile cu instrumente
              financiare derivate, precum si alte valori date in garantie;

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
999           - valori date in garantie privind operatiunile cu instrumente
              financiare derivate, precum si alte valori date in garantie,
              restituite.

Soldul contului reprezinta valorile date in garantie privind operatiunile cu instrumente financiare derivate, precum si alte valori date in garantie.

    ANEXA 2

       MONOGRAFIE PRIVIND INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR
                OPERATIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

________________________________________________________________________________
           Explicarea operatiunii                       Cont          Cont
                                                        debitor       creditor
________________________________________________________________________________
                     1                                    2              3
________________________________________________________________________________
 1. Swap de rata a dobanzii in lei - operatiune de microacoperire (acoperirea unui credit interbancar in lei, cu dobanda variabila)

   - inregistrarea acordarii creditului interbancar     1412       =  111, 121,
                                                                      122

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        94311      =  999
     nominale a contractului swap de rata a
     dobanzii

   - creante din dobanzi, calculate si neajunse la      1417       =  7014
     scadenta, aferente creditului interbancar acordat

   - inregistrarea simetrica a diferentei intre
     dobanzile de platit si dobanzile de primit
     aferente contractului swap de rata a dobanzii
     - venituri din dobanzi                             378        =  70179

                 sau

     - diminuarea veniturilor din dobanzi inregistrate  60179      =  378
       anterior

                 sau

     - cheltuieli cu dobanzi                            60179      =  377

                 sau

     - diminuarea cheltuielilor cu dobanzi inregistrate 377        =  70179
       anterior

   - incasarea dobanzilor aferente creditului           111, 121,  =  1417
     interbancar acordat                                122

   - incasarea diferentei intre dobanzile de primit si  111, 121,  =  378
     dobanzile de platit aferente contractului swap de  122
     rata a dobanzii

                 sau

   - plata diferentei intre dobanzile de platit si      377        =  111, 121,
     dobanzile de primit aferente contractului swap de                122
     rata a dobanzii

   - rambursarea creditului interbancar acordat         111, 121,  =  1412
                                                        122

   - anularea valorii nominale a contractului swap de   999        =  94311
     rata a dobanzii, inregistrata in afara bilantului

 2. Swap de rata dobanzii in devize - operatiune de microacoperire (acoperirea unui credit interbancar in devize, cu dobanda variabila)

   - inregistrarea acordarii creditului interbancar     1412       =  111, 121,
                                                                      122

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        94311      =  999
     nominale a contractului swap de rata a dobanzii

   - creante din dobanzi, calculate si neajunse         1417       =  3721
     la scadenta, aferente creditului interbancar
     acordat
                                                        concomitent
                                                        3722       =  7014
   - inregistrarea simetrica a diferentei intre
     dobanzile de platit si dobanzile de primit
     aferente contractului swap de rata a dobanzii
     - venituri din dobanzi                             378        =  3721
                                                        concomitent
                                                        3722       =  70179
                 sau

     - diminuarea veniturilor din dobanzi inregistrate  3721       =  378
       anterior
                                                        concomitent
                                                        60179      =  3722
                 sau

     - cheltuieli cu dobanzi                            3721       =  377

                                                        concomitent
                                                        60179      =  3722
                 sau

     - diminuarea cheltuielilor cu dobanzi inregistrate 377        =  3721
       anterior
                                                        concomitent
                                                        3722       =  70179

   - incasarea dobanzilor aferente creditului           111, 121,  =  1417
     interbancar acordat                                122

   - incasarea diferentei intre dobanzile de primit si  111, 121,  =  378
     dobanzile de platit aferente contractului swap de  122
     rata a dobanzii

                 sau

   - plata diferentei intre dobanzile de platit si      377        =  111, 121,
     dobanzile de primit aferente contractului swap de                122
     rata a dobanzii

   - rambursarea creditului interbancar acordat         111, 121,  =  1412
                                                        122

   - anularea valorii nominale a contractului swap de   999        =  94311
     rata a dobanzii, inregistrata in afara bilantului

 3. Swap de rata a dobanzii in lei - operatiune de microacoperire (acoperirea unui imprumut interbancar in lei, cu dobanda variabila)

   - inregistrarea primirii imprumutului interbancar    111, 121,  =  1422
                                                        122

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        999        =  94312
     nominale a contractului swap de rata a dobanzii

   - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la      6014       =  1427
     scadenta, aferente imprumutului interbancar primit

   - inregistrarea simetrica a diferentei intre
     dobanzile de platit si dobanzile de primit
     aferente contractului swap de rata a dobanzii
     - venituri din dobanzi                             378        =  70179

                 sau
     - diminuarea veniturilor din dobanzi inregistrate  60179      =  378
       anterior

                 sau
     - cheltuieli cu dobanzi                            60179      =  377

                 sau

     - diminuarea cheltuielilor cu dobanzi inregistrate 377        =  70179
       anterior

   - plata dobanzilor aferente imprumutului interbancar 1427       =  111, 121,
     primit                                                           122

   - incasarea diferentei intre dobanzile de primit si  111, 121,  =  378
     dobanzile de platit aferente contractului swap de  122
     rata a dobanzii

                 sau

   - plata diferentei intre dobanzile de platit si      377        =  111, 121,
     dobanzile de primit aferente contractului swap de                122
     rata a dobanzii

   - rambursarea imprumutului interbancar primit        1422       =  111, 121,
                                                                      122

   - anularea valorii nominale a contractului swap de   94312      =  999
     rata a dobanzii, inregistrata in afara bilantului

 4. Swap de rata a dobanzii in devize - operatiune de microacoperire (acoperirea unui imprumut interbancar in devize, cu dobanda variabila)

   - inregistrarea primirii imprumutului interbancar    111, 121,  =  1422
                                                        122

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        999        =  94312
     nominale a contractului swap de rata a dobanzii

   - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la      3721       =  1427
     scadenta, aferente imprumutului interbancar primit
                                                        concomitent
                                                        6014       =  3722
   - inregistrarea simetrica a diferentei intre
     dobanzile de platit si dobanzile de primit
     aferente contractului swap de rata a dobanzii
     - venituri din dobanzi                             378        =  3721
                                                        concomitent
                                                        3722       =  70179
                 sau

     - diminuarea veniturilor din dobanzi inregistrate  3721       =  378
       anterior
                                                        concomitent
                                                        60179      =  3722
                 sau

     - cheltuieli cu dobanzi                            3721       =  377
                                                        concomitent
                                                        60179      =  3722
                 sau

     - diminuarea cheltuielilor cu dobanzi inregistrate 377        =  3721
       anterior
                                                        concomitent
                                                        3722       =  70179

   - plata dobanzilor aferente imprumutului interbancar 1427       =  111, 121,
     primit                                                           122

   - incasarea diferentei intre dobanzile de primit si  111, 121,  =  378
     dobanzile de platit aferente contractului swap de  122
     rata a dobanzii

                 sau

   - plata diferentei intre dobanzile de platit si      377        =  111, 121,
     dobanzile de primit aferente contractului swap de                122
     rata a dobanzii

   - rambursarea imprumutului interbancar primit        1422       =  111, 121,
                                                                      122

   - anularea valorii nominale a contractului swap de   94312      =  999
     rata a dobanzii, inregistrata in afara bilantului

 5. Swap de rata a dobanzii in lei - pozitie deschisa izolata

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        94351      =  999
     nominale a contractului swap de rata a dobanzii

                 sau
                                                        999        =  94352
   - inregistrarea diferentei intre dobanzile de platit
     si dobanzile de primit aferente contractului swap
     de rata a dobanzii
     - venituri din dobanzi                             378        =  70741

                 sau

     - diminuarea veniturilor din dobanzi inregistrate  60741      =  378
       anterior

                 sau

     - cheltuieli cu dobanzi                            60741      =  377

                 sau

     - diminuarea cheltuielilor cu dobanzi inregistrate 377        =  70741
       anterior

   - constituirea de provizioane pentru minus-valorile  6657       =  559
     latente (potentiale) aferente contractului swap de
     rata a dobanzii

   - incasarea diferentei intre dobanzile de primit si  111, 121,  =  378
     dobanzile de platit aferente contractului swap de  122, 2511
     rata a dobanzii

                 sau

   - plata diferentei intre dobanzile de platit si      377        =  111, 121,
     dobanzile de primit aferente contractului swap                   122, 2511
     de rata a dobanzii

   - anularea provizioanelor constituite pentru         559        =  7657
     minus-valorile latente (potentiale) aferente
     contractului swap de rata a dobanzii

   - anularea valorii nominale a contractului swap de   999        =  94351
     rata a dobanzii, inregistrata in afara bilantului
                                                                  sau
                                                        94352      =  999

 6. Swap de rata a dobanzii in devize - pozitie deschisa izolata

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        94351      =  999
     nominale a contractului swap de rata a dobanzii
                                                                  sau
                                                        999        =  94352
   - inregistrarea diferentei intre dobanzile de platit
     si dobanzile de primit aferente contractului swap
     de rata a dobanzii
     - venituri din dobanzi                             378        =  3721

                                                        concomitent
                                                        3722       =  70741
                 sau

     - diminuarea veniturilor din dobanzi inregistrate  3721       =  378
       anterior
                                                        concomitent
                                                        60741      =  3722
                 sau

     - cheltuieli cu dobanzi                            3721       =  377

                                                        concomitent
                                                        60741      =  3722
                 sau

     - diminuarea cheltuielilor cu dobanzi inregistrate 377        =  3721
       anterior
                                                        concomitent
                                                        3722       =  70741

   - constituirea de provizioane pentru minus-valorile  6657       =  3722
     latente (potentiale) aferente contractului swap de
     rata a dobanzii
                                                        concomitent
                                                        3721       =  559

   - incasarea diferentei intre dobanzile de primit si  111, 121,  =  378
     dobanzile de platit aferente contractului swap de  122, 2511
     rata a dobanzii

                 sau

   - plata diferentei intre dobanzile de platit si      377        =  111, 121,
     dobanzile de primit aferente contractului swap de                122, 2511
     rata a dobanzii

   - anularea provizioanelor constituite pentru         559        =  3721
     minus-valorile latente (potentiale) aferente
     contractului swap de rata a dobanzii
                                                        concomitent
                                                        3722       =  7657

   - anularea valorii nominale a contractului swap de   999        =  94351
     rata a dobanzii, inregistrata in afara bilantului            sau
                                                        94352      =  999

 7. Futures pe rata dobanzii in lei (vanzare contract futures) - operatiune de microacoperire (acoperirea unui imprumut obligatar in lei ce urmeaza a fi emis)

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        999        =  94112
     nominale a contractului futures

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - castiguri potentiale                             111, 121,  =  37912
                                                        122, 2511
                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale inregistrate  37912      =  111, 121,
       anterior                                                       122, 2511

                 sau

     - pierderi potentiale                              37911      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - diminuarea pierderilor potentiale inregistrate   111, 121,  =  37911
       anterior                                         122, 2511

   - inregistrarea imprumutului obtinut pe baza         3556       =  3251
     obligatiunilor emise

   - inregistrarea sumelor incasate din imprumutul      111, 121,  =  3556
     obtinut pe baza obligatiunilor emise               122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului           94112      =  999
     futures, inregistrata in afara bilantului

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999       =  9531

   - transferul rezultatelor potentiale la rezultate
     de esalonat
     - castiguri potentiale transferate la castiguri    37912     =  37922
       de esalonat

                 sau

     - pierderi potentiale transferate la pierderi      37921     =  37911
       de esalonat

   - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la      6036      =  3257
     scadenta, aferente imprumutului obtinut pe baza
     obligatiunilor emise

   - esalonarea simetrica, pana la scadenta
     imprumutului obligatar, a rezultatului realizat
     pe contractul futures
     - esalonarea castigului                            37922      =  7037

                 sau

     - esalonarea pierderii                             6037       =  37921

   - plata dobanzilor aferente imprumutului obligatar   3257       =  101, 111,
                                                                      121, 122,
                                                                      2511

   - rambursarea imprumutului obtinut pe baza           3251       =  101, 111,
     obligatiunilor emise                                             121, 122,
                                                                      2511

 8. Futures pe rata dobanzii in devize (vanzare contract futures) - operatiune de microacoperire (acoperirea unui imprumut obligatar in devize ce urmeaza a fi emis)

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        999        =  94112
     nominale a contractului futures

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - castiguri potentiale                             111, 121,  =  37912
                                                        122, 2511
                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale inregistrate  37912      =  111, 121,
       anterior                                                       122, 2511

                 sau

     - pierderi potentiale                              37911      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - diminuarea pierderilor potentiale inregistrate   111, 121,  =  37911
       anterior                                         122, 2511

   - inregistrarea imprumutului obtinut pe baza         3556       =  3251
     obligatiunilor emise

   - inregistrarea sumelor incasate din imprumutul      111, 121,  =  3556
     obtinut pe baza obligatiunilor emise               122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului futures,  94112      =  999
     inregistrata in afara bilantului
   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999       =  9531

   - transferul rezultatelor potentiale la rezultate
     de esalonat
     - castiguri potentiale transferate la castiguri    37912     =  37922
       de esalonat

                 sau

     - pierderi potentiale transferate la pierderi de   37921     =  37911
       esalonat

   - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la      6036      =  3722
     scadenta, aferente imprumutului in devize obtinut
     pe baza obligatiunilor emise
                                                        concomitent
                                                        3721      =  3257

   - esalonarea simetrica, pana la scadenta
     imprumutului obligatar, a rezultatului realizat
     pe contractul futures
     - esalonarea castigului                            37922     =  3721

                                                        concomitent
                                                        3722      =  7037
                 sau

     - esalonarea pierderii                             6037      =  3722

                                                        concomitent
                                                        3721      =  37921

   - plata dobanzilor aferente imprumutului             3257      =  101, 111,
     obligatar                                                       121, 122,
                                                                     2511

   - rambursarea imprumutului obtinut pe baza           3251      =  101, 111,
     obligatiunilor emise                                            121, 122,
                                                                     2511

 9. Futures pe rata dobanzii in lei (vanzare contract futures) - operatiune de microacoperire (acoperirea unei obligatiuni in lei inregistrata la titluri de tranzactie)

   - valoarea obligatiunii achizitionate, inregistrata  30212      =  111, 121,
     la titluri de tranzactie                                         122, 2511,
                                                                      333

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        999        =  94112
     nominale a contractului futures

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - evaluarea obligatiunii achizitionate, inregistrata
     la titluri de tranzactie (diferenta dintre
     valoarea titlurilor de tranzactie stabilita in
     functie de cursul de piata si valoarea de
     achizitie a acestora)
     - diferente favorabile                             30212      =  7032

                 sau

     - diferente nefavorabile                           6032       =  30212

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - castiguri                                        111, 121,  =  7037
                                                        122, 2511
                 sau

     - pierderi                                         6037       = 111, 121,
                                                                     122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului futures,  94112      =  999
     inregistrata in afara bilantului

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999        =  9531

   - cesiunea obligatiunii inregistrata la titluri de
     tranzactie
     - pret de vanzare                                  111, 121,  =   %
                                                        122, 333
     - pret de inregistrare                                           30212
     - diferente favorabile intre pretul de vanzare si                7032
       valoarea de inregistrare

                 sau

     - pret de inregistrare                              %         =  30212
     - pret de vanzare                                  111, 121,
                                                        122, 333
     - diferente nefavorabile intre pretul de vanzare   6032
       si valoarea de inregistrare

10. Futures pe rata dobanzii in devize (vanzare contract futures) - operatiune
    de microacoperire (acoperirea unei obligatiuni in devize inregistrata la
    titluri de tranzactie)

   - valoarea obligatiunii achizitionate, inregistrata  30212      =  111, 121,
     la titluri de tranzactie                                         122, 2511,
                                                                      333

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        999        =  94112
     nominale a contractului futures

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - evaluarea obligatiunii achizitionate, inregistrata
     la titluri de tranzactie (diferenta dintre
     valoarea titlurilor de tranzactie stabilita in
     functie de cursul de piata si valoarea de
     achizitie a acestora)
     - diferente favorabile                             30212      =  3721

                                                        concomitent
                                                        3722       =  7032
                 sau

     - diferente nefavorabile                           6032       =  3722

                                                        concomitent
                                                        3721       =  30212

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - castiguri                                        111, 121,  =  3721
                                                        122, 2511

                                                        concomitent
                                                        3722       =  7037
                 sau

     - pierderi                                         6037       =  3722

                                                        concomitent
                                                        3721       =  111, 121,
                                                                      122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului futures,  94112      =  999
     inregistrata in afara bilantului

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999        =  9531

   - cesiunea obligatiunii inregistrata la titluri de
     tranzactie

     - pret de vanzare                                  111, 121,  =  %
                                                        122, 333
     - pret de inregistrare                                           30212
     - diferente favorabile in devize intre pretul de                 3721
       vanzare si valoarea de inregistrare

                                                        concomitent
     - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile  3722       =  7032
       in devize intre pretul de vanzare si valoarea de
       inregistrare

                 sau

     - pret de inregistrare                             %          =  30212
     - pret de vanzare                                  111, 121,
                                                        122, 333
     - diferente nefavorabile in devize intre pretul    3721
       de vanzare si valoarea de inregistrare
                                                        concomitent
     - contravaloarea in lei a diferentelor             6032       =  3722
       nefavorabile in devize intre pretul de vanzare
       si valoarea de inregistrare

11. Futures pe rata dobanzii in lei (vanzare contract futures) - operatiune de
    microacoperire (acoperirea unei obligatiuni in lei inregistrata la titluri
    de plasament)

   - valoarea obligatiunii achizitionate,               30312      =  111, 121,
     inregistrata la titluri de plasament                             122, 2511,
                                                                      333

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        999        =  94112
     nominale a contractului futures

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - creante din dobanzi, calculate si neajunse la      30372      =  70331
     scadenta, aferente obligatiunii inregistrata la
     titluri de plasament

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - castiguri potentiale                             111, 121,  =  37912
                                                        122, 2511
                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale inregistrate  37912      =  111, 121,
       anterior                                                       122, 2511

                 sau

     - pierderi potentiale                              37911      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - diminuarea pierderilor potentiale inregistrate   111, 121,  =  37911
       anterior                                         122, 2511

   - constituirea provizioanelor pentru deprecierea     66311      =  3911
     obligatiunii inregistrata la titluri de plasament,
     in situatia in care valoarea deprecierii
     obligatiunii (diferenta intre valoarea de
     achizitie si pretul pietei) este mai mare decat
     castigul potential pe contractul futures

   - anularea valorii nominale a contractului futures,  94112      =  999
     inregistrata in afara bilantului

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999        =  9531

   - transferul rezultatelor potentiale la rezultate de
     esalonat
     - castiguri potentiale transferate la castiguri    37912      =  37922
       de esalonat

                 sau

     - pierderi potentiale transferate la pierderi      37921      =  37911
       de esalonat

   - constituirea provizioanelor pentru deprecierea     66311      =  3911
     obligatiunii inregistrata la titluri de plasament,
     in situatia in care valoarea deprecierii
     obligatiunii (diferenta intre valoarea de
     achizitie si pretul pietei) este mai mare decat
     castigul pe contractul futures ramas neesalonat

   - esalonarea pe perioada de detinere a obligatiunii
     inregistrata la titluri de plasament a
     rezultatului realizat din contractul futures
     - esalonarea castigului                            37922      =  7037

                 sau

     - esalonarea pierderii                             6037       =  37921

   - cesiunea obligatiunii inregistrata la titluri de
     plasament
     - pretul de vanzare                                111, 121,  =  %
                                                        122, 333
     - pretul de inregistrare                                         30312
     - dobanzi incasate                                               30372

     - diferente nefavorabile                           60336      =  30312

                 sau

     - pretul de vanzare                                111, 121,  =  %
                                                        122, 333
     - pretul de inregistrare                                         30312
     - dobanzi incasate                                               30372
     - diferente favorabile                                           70336

   - transferul la venituri a castigurilor ramase de    37922      =  7037
     esalonat in momentul cesiunii obligatiunii
     inregistrata la titluri de plasament

                 sau

   - transferul la cheltuieli a pierderilor ramase de   6037       =  37921
     esalonat in momentul cesiunii obligatiunii
     inregistrata la titluri de plasament

   - anularea provizionului constituit pentru           3911       =  76311
     deprecierea obligatiunii inregistrata la titluri
     de plasament

12. Futures pe rata dobanzii in devize (vanzare contract futures) - operatiune de microacoperire (acoperirea unei obligatiuni in devize inregistrata la titluri de plasament)

   - valoarea obligatiunii achizitionate, inregistrata  30312      =  111, 121,
     la titluri de plasament                                          122, 2511,
                                                                      333

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        999        =  94112
     nominale a contractului futures

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - creante din dobanzi, calculate si neajunse la      30372      =  3721
     scadenta, aferente obligatiunii inregistrata la
     titluri de plasament
                                                        concomitent
                                                        3722       =  70331
   - inregistrarea apelurilor de marja
     - castiguri potentiale                             111, 121,  =  37912
                                                        122, 2511
                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale               37912      =  111, 121,
       inregistrate anterior                                          122, 2511

                 sau

     - pierderi potentiale                              37911      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - diminuarea pierderilor potentiale inregistrate   111, 121,  =  37911
       anterior                                         122, 2511

   - constituirea provizioanelor pentru deprecierea     66311      =  3722
     obligatiunii inregistrata la titluri de plasament,
     in situatia in care valoarea deprecierii
     obligatiunii (diferenta intre valoarea de
     achizitie si pretul pietei) este mai mare decat
     castigul potential pe contractul futures
                                                        concomitent
                                                        3721       =  3911

   - anularea valorii nominale a contractului futures,  94112      =  999
     inregistrata in afara bilantului

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999        =  9531

   - transferul rezultatelor potentiale la rezultate de
     esalonat
     - castiguri potentiale transferate la castiguri    37912      =  37922
       de esalonat

                 sau

     - pierderi potentiale transferate la pierderi de   37921      =  37911
       esalonat

   - constituirea provizioanelor pentru deprecierea     66311      =  3722
     obligatiunii inregistrata la titluri de plasament,
     in situatia in care valoarea deprecierii
     obligatiunii (diferenta intre valoarea de
     achizitie si pretul pietei) este mai mare decat
     castigul pe contractul futures ramas neesalonat
                                                        concomitent
                                                        3721       =  3911

   - esalonarea pe perioada de detinere a obligatiunii
     inregistrata la titluri de plasament a
     rezultatului realizat din contractul futures
     - esalonarea castigului                            37922      =  3721

                                                        concomitent
                                                        3722       =  7037
                 sau

     - esalonarea pierderii                             6037       =  3722

                                                        concomitent
                                                        3721       =  37921

   - cesiunea obligatiunii inregistrata la titluri de
     plasament
     - pretul de vanzare                                111, 121,  =  %
                                                        122, 333
     - pretul de inregistrare                                         30312
     - dobanzi incasate                                               30372
     - contravaloarea in lei a diferentelor             60336      =  3722
       nefavorabile in devize
                                                        concomitent
     - diferente nefavorabile in devize                 3721       =  30312

                 sau

     - pretul de vanzare                                111, 121,  =  %
                                                        122, 333
     - pretul de inregistrare                                         30312
     - dobanzi incasate                                               30372
     - diferente favorabile in devize                                  3721
                                                        concomitent
     - contravaloarea in lei a diferentelor favorabile  3722       =  70336
       in devize

   - transferul la venituri a castigurilor ramase de    37922      =  3721
     esalonat in momentul cesiunii obligatiunii
     inregistrata la titluri de plasament
                                                        concomitent
                                                        3722       =  7037
                 sau

   - transferul la cheltuieli a pierderilor ramase de   3721       =  37921
     esalonat in momentul cesiunii obligatiunii
     inregistrata la titluri de plasament
                                                        concomitent
                                                        6037       =  3722

   - anularea provizionului constituit pentru           3911       =  3721
     deprecierea obligatiunii inregistrata la titluri
     de plasament
                                                        concomitent
                                                        3722       =  76311

13. Futures pe rata dobanzii in lei, tranzactionat pe o piata lichida - pozitie deschisa izolata

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii
     nominale a contractului futures
     - cumparare de contract futures                    94151      =  999

                 sau

     - vanzare de contract futures                      999        =  94152

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - castiguri                                        111, 121,  =  70741
                                                        122, 2511
                 sau

     - pierderi                                         60741      =  111, 121,
                                                                      122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului futures,
     inregistrata in afara bilantului
     - cumparare de contract futures                    999        =  94151

                 sau

     - vanzare de contract futures                      94152      =  999

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999        =  9531

14. Futures pe rata dobanzii in devize, tranzactionat pe o piata lichida - pozitie deschisa izolata

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii
     nominale a contractului futures
     - cumparare de contract futures                    94151      =  999

                 sau

     - vanzare de contract futures                      999        =  94152

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - castiguri                                        111, 121,  =  3721
                                                        122, 2511

                                                        concomitent
                                                        3722       =  70741
                 sau

     - pierderi                                         60741      =  3722

                                                        concomitent
                                                        3721       =  111, 121,
                                                                      122, 2511
   - anularea valorii nominale a contractului futures,
     inregistrata in afara bilantului
     - cumparare de contract futures                    999        =  94151

                 sau

     - vanzare de contract futures                      94152      =  999

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999        =  9531

15. Futures pe rata dobanzii in lei, tranzactionat pe o piata nelichida - pozitie deschisa izolata

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii
     nominale a contractului futures
     - cumparare de contract futures                    94151      =  999

                 sau

     - vanzare de contract futures                      999        =  94152

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - pierderi potentiale                              375        =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau
     - diminuarea pierderilor potentiale inregistrate   111, 121,  =  375
       anterior                                         122, 2511

                 sau

     - castiguri potentiale                             111, 121,  =  376
                                                        122, 2511
                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale inregistrate  376        =  111, 121,
       anterior                                                       122, 2511

   - constituirea de provizioane pentru pierderile      6657       =  559
     potentiale aferente apelurilor de marja

   - diminuarea sau anularea provizioanelor pentru      559        =  7657
     pierderile potentiale aferente apelurilor de
     marja

   - anularea valorii nominale a contractului futures,
     inregistrata in afara bilantului
     - cumparare de contract futures                    999        =  94151

                 sau

     - vanzare de contract futures                      94152      =  999

   - inregistrarea rezultatului aferent contractului
     futures
     - profit                                           376        =  70741

                 sau

     - pierderi                                         60741      =  375

   - anularea provizioanelor aferente pierderilor       559        =  7657
     din apeluri de marja

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999        =  9531

16. Futures pe rata dobanzii in devize, tranzactionat pe o piata nelichida - pozitie deschisa izolata

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii
     nominale a contractului futures
     - cumparare de contract futures                    94151      =  999

                 sau

     - vanzare de contract futures                      999        =  94152

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - pierderi potentiale                              375        =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - diminuarea pierderilor potentiale inregistrate   111, 121,  =  375
       anterior                                         122, 2511

                 sau

     - castiguri potentiale                             111, 121,  =  376
                                                        122, 2511
                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale inregistrate  376        =  111, 121,
       anterior                                                       122, 2511

   - constituirea de provizioane pentru pierderile      6657       =  3722
     potentiale aferente apelurilor de marja
                                                        concomitent
                                                        3721       =  559

   - diminuarea sau anularea provizioanelor pentru      559        =  3721
     pierderile potentiale aferente apelurilor de marja
                                                        concomitent
                                                        3722       =  7657

   - anularea valorii nominale a contractului futures,
     inregistrata in afara bilantului
     - cumparare de contract futures                    999        =  94151

                 sau

     - vanzare de contract futures                      94152      =  999

   - inregistrarea rezultatului aferent contractului
     futures
     - profit                                           376        =  3721

                                                        concomitent
                                                        3722       =  70741
                 sau

     - pierderi                                         60741      =  3722

                                                        concomitent
                                                        3721       =  375

   - anularea provizioanelor aferente pierderilor       559        =  3721
     din apeluri de marja
                                                        concomitent
                                                        3722       =  7657

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999        =  9531

17. FRA in lei (cumparare contract FRA) - operatiune de microacoperire (acoperirea unui imprumut interbancar in lei care urmeaza sa fie primit)

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        999        =  94312
     nominale a contractului FRA

   - inregistrarea rezultatului potential pana la
     inchiderea contractului FRA
     - castiguri potentiale                             3725       =  37912

                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale               37912      =  3725

                 sau

     - pierderi potentiale                              37911      =  3725

                 sau

     - diminuarea pierderilor potentiale                3725       =  37911

   - inregistrarea rezultatului la inchiderea
     contractului FRA
     - castiguri                                        111, 121,  =  3725
                                                        122, 2511
                 sau

     - pierderi                                         3725       =  111, 121,
                                                                      122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului FRA,      94312      =  999
     inregistrata in afara bilantului

   - inregistrarea primirii imprumutului interbancar    111, 121,  =  1422
                                                        122

   - transferul rezultatului potential la rezultat de
     esalonat

     - castiguri potentiale transferate la castiguri    37912      =  37922
       de esalonat

                 sau

     - pierderi potentiale transferate la pierderi de   37921      =  37911
       esalonat

   - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la      6014       =  1427
     scadenta, aferente imprumutului interbancar primit

   - esalonarea pana la scadenta imprumutului
     interbancar primit a rezultatului realizat pe
     contractul FRA
     - esalonarea castigului                            37922      =  70179

                 sau

     - esalonarea pierderii                             60179      =  37921

   - plata dobanzilor aferente imprumutului interbancar 1427       =  111, 121,
     primit                                                           122

   - rambursarea imprumutului interbancar primit        1422       =  111, 121,
                                                                      122

18. FRA in devize (cumparare contract FRA) - operatiune de microacoperire (acoperirea unui imprumut interbancar in devize care urmeaza sa fie primit)

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        999        =  94312
     nominale a contractului FRA

   - inregistrarea rezultatului potential pana la
     inchiderea contractului FRA
     - castiguri potentiale                             3725       =  37912

                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale               37912      =  3725

                 sau

     - pierderi potentiale                              37911      =  3725

                 sau

     - diminuarea pierderilor potentiale                3725       =  37911

   - inregistrarea rezultatului la inchiderea
     contractului FRA
     - castiguri                                        111, 121,  =  3725
                                                        122, 2511
                 sau

     - pierderi                                         3725       =  111, 121,
                                                                      122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului FRA,      94312      =  999
     inregistrata in afara bilantului

   - inregistrarea primirii imprumutului interbancar    111, 121,  =  1422
                                                        122

   - transferul rezultatului potential la rezultat de
     esalonat
     - castiguri potentiale transferate la castiguri    37912      =  37922
       de esalonat

                 sau

     - pierderi potentiale transferate la pierderi de   37921      =  37911
       esalonat

   - datorii din dobanzi, calculate si neajunse la      6014       =  3722
     scadenta, aferente imprumutului interbancar
     primit
                                                        concomitent
                                                        3721       =  1427

   - esalonarea pana la scadenta imprumutului
     interbancar primit a rezultatului realizat pe
     contractul FRA
     - esalonarea castigului                            37922      =  3721

                                                        concomitent
                                                        3722       =  70179
                 sau

     - esalonarea pierderii                             60179      =  3722

                                                        concomitent
                                                        3721       =  37921

   - plata dobanzilor aferente imprumutului interbancar 1427       =  111, 121,
     primit                                                           122

   - rambursarea imprumutului interbancar primit        1422       =  111, 121,
                                                                      122

19. FRA in lei (vanzare contract FRA) - operatiune de microacoperire (acoperirea unui credit interbancar in lei care urmeaza sa fie acordat)

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        94311      =  999
     nominale a contractului FRA

   - inregistrarea rezultatului potential pana la
     inchiderea contractului FRA
     - castiguri potentiale                             3725       =  37912

                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale               37912      =  3725

                 sau

     - pierderi potentiale                              37911      =  3725

                 sau

     - diminuarea pierderilor potentiale                3725       =  37911

   - inregistrarea rezultatului la inchiderea
     contractului FRA
     - castiguri                                        111, 121,  =  3725
                                                        122, 2511
                 sau

     - pierderi                                         3725       =  111, 121,
                                                                      122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului FRA,      999        =  94311
     inregistrata in afara bilantului

   - inregistrarea acordarii creditului interbancar     1412       =  111, 121,
                                                                      122

   - transferul rezultatului potential la rezultat de
     esalonat
     - castiguri potentiale transferate la castiguri de 37912      =  37922
       esalonat

                 sau

     - pierderi potentiale transferate la pierderi de   37921      =  37911
       esalonat

   - creante din dobanzi, calculate si neajunse la      1417       =  7014
     scadenta, aferente creditului interbancar acordat

   - esalonarea pana la scadenta creditului interbancar
     acordat a rezultatului realizat pe contractul FRA
     - esalonarea castigului                            37922      =  70179

                 sau

     - esalonarea pierderii                             60179      =  37921

   - incasarea dobanzilor aferente creditului           111, 121,  =  1417
     interbancar acordat                                122

   - rambursarea creditului interbancar acordat         111, 121,  =  1412
                                                        122

20. FRA in devize (vanzare contract FRA) - operatiune de microacoperire (acoperirea unui credit interbancar in devize care urmeaza sa fie acordat)

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        94311      =  999
     nominale a contractului FRA

   - inregistrarea rezultatului potential pana la
     inchiderea contractului FRA
     - castiguri potentiale                             3725       =  37912

                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale               37912      =  3725

                 sau

     - pierderi potentiale                              37911      =  3725

                 sau

     - diminuarea pierderilor potentiale                3725       =  37911

   - inregistrarea rezultatului la inchiderea
     contractului FRA
     - castiguri                                        111, 121,  =  3725
                                                        122, 2511
                 sau

     - pierderi                                         3725       =  111, 121,
                                                                      122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului FRA,      999        =  94311
     inregistrata in afara bilantului

   - inregistrarea acordarii creditului interbancar     1412       =  111, 121,
                                                                      122

   - transferul rezultatului potential la rezultat de
     esalonat
     - castiguri potentiale transferate la castiguri de 37912      =  37922
       esalonat

                 sau

     - pierderi potentiale transferate la pierderi de   37921      =  37911
       esalonat

   - creante din dobanzi, calculate si neajunse la      1417       =  3721
     scadenta, aferente creditului interbancar acordat
                                                        concomitent
                                                        3722       =  7014

   - esalonarea pana la scadenta creditului interbancar
     acordat a rezultatului realizat pe contractul FRA
     - esalonarea castigului                            37922      =  3721

                                                        concomitent
                                                        3722       =  70179
                 sau

     - esalonarea pierderii                             60179      =  3722

                                                        concomitent
                                                        3721       =  37921

   - incasarea dobanzilor aferente creditului           111, 121,  =  1417
     interbancar acordat                                122

   - rambursarea creditului interbancar acordat         111, 121,  =  1412
                                                        122

21. FRA in lei (cumparare contract FRA) - pozitie deschisa izolata

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        999        =  94352
     nominale a contractului FRA

   - provizioane constituite pentru riscul de pierdere, 6657       =  559
     aferente contractului FRA

   - inregistrarea rezultatului la inchiderea
     contractului FRA
     - castiguri                                        111, 121,  =  70741
                                                        122, 2511
                 sau

     - pierdere                                         60741      =  111, 121,
                                                                      122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului FRA,      94352      =  999
     inregistrata in afara bilantului

   - anularea provizioanelor constituite pentru riscul  559        =  7657
     de pierdere, aferente contractului FRA

22. FRA in devize (cumparare contract FRA) - pozitie deschisa izolata

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        999        =  94352
     nominale a contractului FRA

   - provizioane constituite pentru riscul de pierdere, 6657       =  3722
     aferente contractului FRA
                                                        concomitent
                                                        3721       =  559

   - inregistrarea rezultatului la inchiderea
     contractului FRA
     - castiguri                                        111, 121,  =  3721
                                                        122, 2511

                                                        concomitent
                                                        3722       =  70741
                 sau

     - pierdere                                         60741      =  3722

                                                        concomitent
                                                        3721       =  111, 121,
                                                                      122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului FRA,      94352      =  999
     inregistrata in afara bilantului

   - anularea provizioanelor constituite pentru riscul  559        =  3721
     de pierdere, aferente contractului FRA
                                                        concomitent
                                                        3722       =  7657

23. FRA in lei (vanzare contract FRA) - pozitie deschisa izolata

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        94351      =  999
     nominale a contractului FRA

   - provizioane constituite pentru riscul de pierdere, 6657       =  559
     aferente contractului FRA

   - inregistrarea rezultatului la inchiderea
     contractului FRA
     - castiguri                                        111, 121,  =  70741
                                                        122, 2511
                 sau

     - pierdere                                         60741      =  111, 121,
                                                                      122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului FRA,      999        =  94351
     inregistrata in afara bilantului

   - anularea provizioanelor constituite pentru riscul  559        =  7657
     de pierdere, aferente contractului FRA

24. FRA in devize (vanzare contract FRA) - pozitie deschisa izolata

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii        94351      =  999
     nominale a contractului FRA

   - provizioane constituite pentru riscul de pierdere, 6657       =  3722
     aferente contractului FRA
                                                        concomitent
                                                        3721       =  559

   - inregistrarea rezultatului la inchiderea
     contractului FRA
     - castiguri                                        111, 121,  =  3721
                                                        122, 2511

                                                        concomitent
                                                        3722       =  70741
                 sau

     - pierdere                                         60741      =  3722

                                                        concomitent
                                                        3721       =  111, 121,
                                                                      122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului FRA,      999        =  94351
     inregistrata in afara bilantului

   - anularea provizioanelor constituite pentru riscul  559        =  3721
     de pierdere, aferente contractului FRA
                                                        concomitent
                                                        3722       =  7657

25. Futures de curs de schimb (devize contra lei) - operatiune de microacoperire (cumparare viitoare de devize contra lei)

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii
     nominale a contractului futures
     - devize de primit contra lei de livrat            94413      =  999

                                                        concomitent
     - lei de livrat contra devize de primit            999        =  94414

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - castiguri potentiale                             111, 121,  =  37912
                                                        122, 2511
                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale inregistrate  37912      =  111, 121,
       anterior                                                       122, 2511
                 sau

     - pierderi potentiale                              37911      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - diminuarea pierderilor potentiale inregistrate   111, 121,  =  37911
       anterior                                         122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului futures,
     inregistrata in afara bilantului
     - devize de primit contra lei de livrat            999        =  94413

             concomitent
     - lei de livrat contra devize de primit            94414      =  999

   - transferul rezultatelor potentiale la rezultate de
     esalonat
     - castiguri potentiale transferate la castiguri    37912      =  37922
       de esalonat

                 sau

     - pierderi potentiale transferate la pierderi de   37921      =  37911
       esalonat

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999        =  9531

   - cumparare de devize contra lei                     121, 122,  =  3721
                                                        2511

                                                        concomitent
                                                        3722       =  111, 2511

   - inregistrarea in conturile de venituri sau
     cheltuieli a rezultatului realizat pe contractul
     futures
     - castiguri                                        37922      =  70742

                 sau

     - pierderi                                         60742      =  37921

26. Futures de curs de schimb (devize contra lei) - operatiune de microacoperire (vanzare viitoare de devize contra lei)

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii
     nominale a contractului futures
     - devize de livrat contra lei de primit            999        =  94412
             concomitent
     - lei de primit contra devize de livrat            94411      =  999

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - castiguri potentiale                             111, 121,  =  37912
                                                        122, 2511
                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale inregistrate  37912      =  111, 121,
       anterior                                                       122, 2511
                 sau

     - pierderi potentiale                              37911      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - diminuarea pierderilor potentiale inregistrate   111, 121,  =  37911
       anterior                                         122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului futures,
     inregistrata in afara bilantului
     - devize de livrat contra lei de primit            94412      =  999
              concomitent
     - lei de primit contra devize de livrat            999        =  94411

   - transferul rezultatelor potentiale la rezultate de
     esalonat
     - castiguri potentiale transferate la castiguri de 37912      =  37922
       esalonat

                 sau

     - pierderi potentiale transferate la pierderi de   37921      =  37911
       esalonat

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999        =  9531

   - vanzare de devize contra lei                       3721       =  121, 122,
                                                                      2511
                                                        concomitent
                                                        111, 2511  =  3722

   - inregistrarea in conturile de venituri sau
     cheltuieli a rezultatului realizat pe contractul
     futures
     - castiguri                                        37922      =  70742

                 sau

     - pierderi                                         60742      =  37921

27. Futures de curs de schimb (devize contra devize) - operatiune de microacoperire (cumparare viitoare de devize contra devize)

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii
     nominale a contractului futures
     - devize de primit contra devize de livrat         94415      =  999
              concomitent
     - devize de livrat contra devize de primit         999        =  94416

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - castiguri potentiale                             111, 121,  =  37912
                                                        122, 2511
                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale inregistrate  37912      =  111, 121,
       anterior                                                       122, 2511
                 sau

     - pierderi potentiale                              37911      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau
     - diminuarea pierderilor potentiale inregistrate   111, 121,  =  37911
       anterior                                         122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului futures,
     inregistrata in afara bilantului
     - devize de primit contra devize de livrat         999        =  94415
             concomitent
     - devize de livrat contra devize de primit         94416      =  999

   - transferul rezultatelor potentiale la rezultate de
     esalonat
     - castiguri potentiale transferate la castiguri de 37912      =  37922
       esalonat

                 sau

     - pierderi potentiale transferate la pierderi de   37921      =  37911
       esalonat

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999        =  9531

   - cumparare de devize contra devize                  121, 122,  =  3721/
                                                        2511/         deviza
                                                        deviza        cumparata
                                                        cumparata

                                                        concomitent
                                                        3722/      =  3722/
                                                        deviza        deviza
                                                        cumparata     vanduta

                                                        concomitent
                                                        3721/      =  121, 122,
                                                        deviza        2511/
                                                        vanduta       deviza
                                                                      vanduta
   - inregistrarea in conturile de venituri sau
     cheltuieli a rezultatului realizat pe contractul
     futures
     - castiguri                                        37922      =  3721

                                                        concomitent
                                                        3722       =  70742
                 sau

     - pierderi                                         60742      =  3722

                                                        concomitent
                                                        3721      =   37921

28. Futures de curs de schimb (devize contra devize) - operatiune de microacoperire (vanzare viitoare de devize contra devize)

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii
     nominale a contractului futures
     - devize de livrat contra devize de primit         999        =  94416
                 concomitent
     - devize de primit contra devize de livrat         94415      =  999

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - castiguri potentiale                             111, 121,  =  37912
                                                        122, 2511
                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale               37912      =  111, 121,
       inregistrate anterior                                          122, 2511

                 sau

     - pierderi potentiale                              37911      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - diminuarea pierderilor potentiale                111, 121,  =  37911
       inregistrate anterior                            122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului
     futures, inregistrata in afara bilantului
     - devize de livrat contra devize de primit         94416      =  999
                 concomitent
     - devize de primit contra devize de livrat         999        =  94415

   - transferul rezultatelor potentiale la rezultate
     de esalonat
     - castiguri potentiale transferate la              37912      =  37922
       castiguri de esalonat

                 sau

     - pierderi potentiale transferate la               37921      =  37911
       pierderi de esalonat

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999        =  9531

   - vanzare de devize contra devize                    3721/      =  121, 122,
                                                        deviza        2511/
                                                        vanduta       deviza
                                                                      vanduta

                                                        concomitent
                                                        3722/      =  3722/
                                                        deviza        deviza
                                                        cumparata     vanduta

                                                        concomitent
                                                        121, 122,  =  3721/
                                                        2511/         deviza
                                                        deviza        cumparata
                                                        cumparata

   - inregistrarea in conturile de venituri sau
     cheltuieli a rezultatului realizat pe
     contractul futures
     - castiguri                                        37922      =  3721

                                                        concomitent
                                                        3722       =  70742
                 sau

     - pierderi                                         60742      =  3722

                                                        concomitent
                                                        3721       =  37921

29. Futures de curs de schimb (devize contra lei) tranzactional pe o piata lichida - pozitie deschisa izolata

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii
     nominale a contractului futures
     - devize de primit contra lei de livrat            94453      =  999

                                                        concomitent
     - lei de livrat contra devize de primit            999        =  94454

                 sau

     - devize de livrat contra lei de primit            999        =  94452
                 concomitent
     - lei de primit contra devize de livrat            94451      =  999

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - castiguri                                        111, 121,  =  70742
                                                        122, 2511
                 sau

     - pierderi                                         60742      =  111, 121,
                                                                      122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului
     futures, inregistrata in afara bilantului
     - devize de primit contra lei de livrat            999        =  94453
                 concomitent
     - lei de livrat contra devize de primit            94454      =  999

                 sau

     - devize de livrat contra lei de primit            94452      =  999
                 concomitent
     - lei de primit contra devize de livrat            999        =  94451

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                           999       =  9531

30. Futures de curs de schimb (devize contra devize) tranzactionat pe o piata lichida - pozitie deschisa izolata

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii
     nominale a contractului futures
     - devize de primit contra devize de livrat         94455      =  999

                                                        concomitent
     - devize de livrat contra devize de primit         999        =  94456

                 sau

     - devize de livrat contra devize de primit         999        =  94456

                                                        concomitent
     - devize de primit contra devize de livrat         94455      =  999

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - castiguri                                        111, 121,  =  3721
                                                        122, 2511

                                                        concomitent
                                                        3722       =  70742
                 sau

     - pierderi                                         60742      =  3722

                                                        concomitent
                                                        3721       =  111, 121,
                                                                      122, 2511

   - anularea valorii nominale a contractului
     futures, inregistrata in afara bilantului
     - devize de primit contra devize de livrat         999        =  94455
                 concomitent
     - devize de livrat contra devize de primit         94456      =  999

                 sau

     - devize de livrat contra devize de primit         94456      =  999
                 concomitent
     - devize de primit contra devize de livrat         999        =  94455

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999        =  9531

31. Futures de curs de schimb (devize contra lei) tranzactionat pe o piata nelichida - pozitie deschisa izolata

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii
     nominale a contractului futures
     - devize de primit contra lei de livrat            94453      =  999
                 concomitent
     - lei de livrat contra devize de primit            999        =  94454

                 sau

     - devize de livrat contra lei de primit            999        =  94452
                 concomitent
     - lei de primit contra devize de livrat            94451      =  999

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - pierderi potentiale                              375        =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - diminuarea pierderilor potentiale                111, 121,  =  375
       inregistrate anterior                            122, 2511

                 sau

     - castiguri potentiale                             111, 121,  =  376
                                                        122, 2511

                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale               376        =  111, 121,
       inregistrate anterior                                          122, 2511

   - constituirea de provizioane pentru                 6657       =  559
     pierderile potentiale aferente apelurilor
     de marja

   - diminuarea sau anularea provizioanelor             559        =  7657
     pentru pierderile potentiale aferente
     apelurilor de marja

   - anularea valorii nominale a contractului
     futures, inregistrata in afara bilantului
     - devize de primit contra lei de livrat            999        =  94453
                 concomitent
     - lei de livrat contra devize de primit            94454      =  999

                 sau

     - devize de livrat contra lei de primit            94452      =  999
                 concomitent
     - lei de primit contra devize de livrat            999        =  94451

   - inregistrarea rezultatului aferent
     contractului futures
     - profit                                           376        =  70742

                 sau

     - pierderi                                         60742      =  375

   - anularea provizioanelor aferente pierderilor       559        =  7657
     potentiale din apeluri de marja

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999        =  9531

32. Futures de curs de schimb (devize contra devize) tranzactionat pe o piata nelichida - pozitie deschisa izolata

   - inregistrarea in afara bilantului a valorii
     nominale a contractului futures
     - devize de primit contra devize de livrat         94455      =  999
                 concomitent
     - devize de livrat contra devize de primit         999        =  94456

                 sau

     - devize de livrat contra devize de primit         999        =  94456
                 concomitent
     - devize de primit contra devize de livrat         94455      =  999

   - constituirea depozitelor de garantie
     - in numerar                                       35511      =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          9531       =  999

   - inregistrarea apelurilor de marja
     - pierderi potentiale                              375        =  111, 121,
                                                                      122, 2511
                 sau

     - diminuarea pierderilor potentiale                111, 121,  =  375
       inregistrate anterior                            122, 2511

                 sau

     - castiguri potentiale                             111, 121,  =  376
                                                        122, 2511
                 sau

     - diminuarea castigurilor potentiale               376        =  111, 121,
       inregistrate anterior                                          122, 2511

   - constituirea de provizioane pentru pierderile      6657       =  3722
     potentiale aferente apelurilor de marja
                                                        concomitent
                                                        3721       =  559

   - diminuarea sau anularea provizioanelor             559        =  3721
     pentru pierderile potentiale aferente apelurilor
     de marja
                                                        concomitent
                                                        3722       =  7657

   - anularea valorii nominale a contractului
     futures, inregistrata in afara bilantului
     - devize de primit contra devize de livrat         999        =  94455
                 concomitent
     - devize de livrat contra devize de primit         94456      =  999

                 sau

     - devize de livrat contra devize de primit         94456      =  999
                 concomitent
     - devize de primit contra devize de livrat         999        =  94455
   - inregistrarea rezultatului aferent contractului
     futures
     - profit                                           376        =  3721

                                                        concomitent
                                                        3722       =  70742
                 sau

     - pierderi                                         60742      =  3722
                                                        concomitent
                                                        3721       =  375

   - anularea provizioanelor aferente pierderilor       559        =  3721
     potentiale din apeluri de marja
                                                        concomitent
                                                        3722       =  7657

   - recuperarea depozitelor de garantie varsate
     - in numerar                                       111, 121,  =  35511
                                                        122, 2511
                 sau

     - valori date in garantie                          999        =  9531

    ANEXA 3

                     SITUATIA PATRIMONIULUI - mod. 4000 -
                                                        ___
    DENUMIREA BANCII: ..................               | N | National [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 3 | |   |          [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Rezidenti
    N - Nerezidenti
 __________
| mod 4000 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                |  Cod  |  Lei  |Devize |Total|
|         CONTURI IN AFARA BILANTULUI            |pozitie|_______|_______|     |
|                                                |       | R | N | R | N |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|                   A                            |   B   | 1 | 2 | 3 | 4 |  5  |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| ANGAJAMENTE DE FINANTARE                       |   -   |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Angajamente in favoarea altor banci          |  N1B  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Angajamente primite de la alte banci         |  N1M  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Angajamente in favoarea clientelei           |  N1R  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Angajamente primite de la clientela          |       |   |   |   |   |     |
|   financiara si institutiile administratiei    |       |   |   |   |   |     |
|   publice                                      |  N2Y  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| ANGAJAMENTE DE GARANTIE                        |   -   |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Cautiuni, avaluri si alte garantii date      |       |   |   |   |   |     |
|   altor banci                                  |  N3B  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Cautiuni, avaluri si alte garantii primite   |       |   |   |   |   |     |
|   de la alte banci                             |  N4A  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Garantii date pentru clientela               |  N5A  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Garantii primite de la clientela             |  N7A  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE                  |   -   |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Titluri de primit                            |  N8B  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Titluri vandute cu posibilitate            |       |   |   |   |   |     |
|     de rascumparare                            |  N8Q  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Alte titluri de primit                     |  N8Z  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Titluri de livrat                            |  N9B  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Titluri cumparate cu posibilitate          |       |   |   |   |   |     |
|     de rascumparare                            |  N9Q  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Alte titluri de livrat                     |  N9Z  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| OPERATIUNI IN DEVIZE                           |   -   |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Operatiuni de schimb la vedere               |   -   |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Lei cumparati si inca neprimiti            |  P1C  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Devize cumparate si inca neprimite         |  P1G  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Lei vanduti si inca nelivrati              |  P1M  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Devize vandute si inca nelivrate           |  P1R  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Operatiuni privind devizele date si luate cu |       |   |   |   |   |     |
|   imprumut                                     |   -   |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Devize date cu imprumut si inca nelivrate  |  P2C  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Devize luate cu imprumut si inca neprimite |  P2G  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Operatiuni de schimb la termen               |   -   |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Lei de primit contra devize de livrat      |  P3C  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Devize de livrat contra lei de primit      |  P101 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Devize de primit contra lei de livrat      |  P4A  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Lei de livrat contra devize de primit      |  P102 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Devize de primit contra devize de livrat   |  P5A  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Devize de livrat contra devize de primit   |  P6A  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Report/deport calculat anticipat             |   -   |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - de primit                                  |  P8B  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - de platit                                  |  P8E  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Dobanzi neajunse la scadenta in devize       |       |   |   |   |   |     |
|   acoperite la termen                          |   -   |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - de incasat                                 |  P9B  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - de platit                                  |  P9E  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Conturi de ajustare devize (+/-)*1)          |  P9T  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|

                                                        ___
    DENUMIREA BANCII: ..................               | N | National [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 3 | |   |          [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Rezidenti
    N - Nerezidenti
 __________
| mod 4000 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                |  Cod  |  Lei  |Devize |Total|
|         CONTURI IN AFARA BILANTULUI            |pozitie|_______|_______|     |
|                                                |       | R | N | R | N |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|                   A                            |   B   | 1 | 2 | 3 | 4 |  5  |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE    |       |   |   |   |   |     |
|DERIVATE                                        |   -   |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Operatiuni cu instrumente financiare derivate|       |   |   |   |   |     |
|   de dobanda                                   |  Q1B  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Operatiuni cu instrumente financiare derivate|       |   |   |   |   |     |
|   de curs de schimb                            |  Q3B  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| ANGAJAMENTE DIVERSE                            |   -   |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Redevente, locatii de gestiune, chirii       |       |   |   |   |   |     |
|   si alte datorii asimilate                    |  P103 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Titluri primite in garantie                  |  P104 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Titluri date in garantie                     |  P105 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Alte angajamente diverse date                |  P106 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Alte angajamente diverse primite             |  P111 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| ANGAJAMENTE INDOIELNICE                        |  Q80  |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| CONTURI DE EVIDENTA                            |   -   |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Mijloace fixe luate cu chirie                |  Q101 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Valori primite in pastrare sau custodie      |  Q102 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Creante scoase din activ, urmarite in        |       |   |   |   |   |     |
|   continuare, din care:                        |  Q103 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Creante scoase din activ, urmarite in      |       |   |   |   |   |     |
|     continuare potrivit dispozitiilor legale   |  Q108 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|     - Credite aferente contractelor de credit  |       |   |   |   |   |     |
|       investite cu formula executorie, urmarite|       |   |   |   |   |     |
|       in continuare                            |  Q109 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|     - Valori primite in pensiune aferente      |       |   |   |   |   |     |
|       contractelor de credit investite cu      |       |   |   |   |   |     |
|       formula executorie, urmarite in          |       |   |   |   |   |     |
|       continuare                               |  Q110 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|     - Titluri primite in pensiune livrata      |       |   |   |   |   |     |
|       aferente contractelor de credit investite|       |   |   |   |   |     |
|       cu formula executorie, urmarite in       |       |   |   |   |   |     |
|       continuare                               |  Q111 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|     - Dobanzi aferente contractelor de credit  |       |   |   |   |   |     |
|       investite cu formula executorie, urmarite|       |   |   |   |   |     |
|       in continuare                            |  Q112 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|     - Alte creante scoase din activ, urmarite  |       |   |   |   |   |     |
|       in continuare                            |  Q113 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
|   - Creante atasate                            |  Q114 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Debitori din penalitati pretinse             |  Q104 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Amortizarea aferenta gradului de neutilizare |       |   |   |   |   |     |
|   a mijloacelor fixe                           |  Q105 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Alte valori primite                          |  Q106 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Alte valori date                             |  Q107 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Capital social subscris si varsat in devize  |  Q115 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Capital de dotare in devize                  |  Q116 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
| - Prime de emisiune platite in devize          |  Q117 |   |   |   |   |     |
|________________________________________________|_______|___|___|___|___|_____|
    *1) Sumele negative trebuie sa fie precedate de semnul (-)

              ADMINISTRATOR,                 CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          (CONDUCATORUL BANCII)                    FINANCIAR-CONTABIL,
        Numele, prenumele, semnatura              Numele, prenumele si
             si stampila bancii                        semnatura

    ANEXA 4

                     OPERATIUNI CU TITLURI DE TRANZACTIE,
             OPERATIUNI DIVERSE, VALORI IMOBILIZATE - mod. 4016 -

                                                        ___
    DENUMIREA BANCII: ..................               | N | National [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 1 | |   |          [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4016 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                    |Cod    |Amortizari |Total|
|                      ACTIV                         |pozitie|     si    | net |
|                                                    |       |provizioane|     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|                        A                           |   B   |     1     |  2  |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|TITLURI DE TRANZACTIE (exclusiv titluri date cu     |       |           |     |
|imprumut)                                           |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Titluri de tranzactie                            |  C5V  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Titluri luate cu imprumut                        |  C5Z  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERATIUNILE CU TITLURI|       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Conturile societatilor de bursa                  |  E6M  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Alte sume de incasat privind operatiunile cu     |       |           |     |
|   titluri                                          |  E6Z  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|DECONTARI INTRABANCARE                              |  E7A  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE                       |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Avansuri acordate personalului                   |  E106 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Alte creante in legatura cu personalul           |  E107 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI     |       |           |     |
|ASIMILATE                                           |  E102 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI       |       |           |     |
|ASIMILATE                                           |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - TVA de recuperat                                 |  E109 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - TVA deductibila                                  |  E110 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - TVA neexigibila                                  |  E111 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Subventii                                        |  E112 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Alte creante in legatura cu bugetul statului,    |       |           |     |
|   fonduri speciale si conturi asimilate            |  E113 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|DEBITORI DIVERSI                                    |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Depozite de garantii varsate                     |  E7L  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Debitori din avansuri spre decontare             |  E7S  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Alti debitori diversi                            |  E7Z  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|CONTURI DE STOCURI                                  |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Valori din aur, metale si pietre pretioase       |  E74  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Materiale                                        |  E114 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Obiecte de inventar                              |  E115 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Stocuri aflate la terti                          |  E116 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Alte stocuri si asimilate                        |  E76  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Alte bunuri diverse                              |  E79  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|CONTURI DE REGULARIZARE                             |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Valori primite la incasare                       |  E8B  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Conturi de ajustare                              |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - privind devizele                               |  E8F  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - privind instrumentele financiare derivate      |  E8K  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - privind alte elemente din afara bilantului     |  E8M  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Conturi de diferente                             |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - privind devizele                               |  E8S  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - privind vanzarile de titluri cu posibilitate   |       |           |     |
|     de rascumparare                                |  E8W  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - alte conturi de diferente                      |  E8Z  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Cheltuieli de repartizat                         |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Prime de emisiune privind titlurile cu venit   |       |           |     |
|     fix                                            |  E9B  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Prime de rambursare privind titlurile cu venit |       |           |     |
|     fix                                            |  E9E  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Alte cheltuieli de repartizat                  |  E9M  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Cheltuieli inregistrate in avans                 |  E9S  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Venituri de primit                               |  E9T  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|

                                                        ___
    DENUMIREA BANCII: ..................               | N | National [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 1 | |   |          [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4016 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                    |Cod    |Amortizari |Total|
|                      ACTIV                         |pozitie|    si     |net  |
|                                                    |       |provizioane|     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|                        A                           |   B   |     1     |  2  |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Alte conturi de regularizare                     |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Pierderi potentiale aferente operatiunilor     |       |           |     |
|     neinchise de acoperire cu instrumente          |       |           |     |
|     financiare derivate                            |  E80  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Pierderi de esalonat aferente operatiunilor    |       |           |     |
|     inchise de acoperire cu instrumente financiare |       |           |     |
|     derivate                                       |  E85  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Alte conturi de regularizare                   |  E9W  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|IMOBILIZARI IN CURS                                 |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Imobilizari necorporale in curs                  |  F6C  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Imobilizari corporale in curs                    |  F6D  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|IMOBILIZARI ALE ACTIVITATII DE EXPLOATARE           |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Imobilizari necorporale ale activitatii de       |       |           |     |
|   exploatare                                       |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Fond comercial                                 |  F6M  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Cheltuieli de constituire                      |  F6R  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Alte imobilizari necorporale ale activitatii de|       |           |     |
|     exploatare                                     |  F6W  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Imobilizari corporale ale activitatii de         |       |           |     |
|   exploatare                                       |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Terenuri                                       |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Terenuri                                       |  F106 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Amenajari de terenuri                          |  F107 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Mijloace fixe                                  |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Constructii                                    |  F108 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si    |       |           |     |
|     instalatii de lucru)                           |  F109 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Aparate si instalatii de masurare, control si  |       |           |     |
|     reglare                                        |  F110 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Mijloace de transport                          |  F111 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de   |       |           |     |
|     protectie a valorilor umane si materiale si    |       |           |     |
|     alte active corporale                          |  F112 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|IMOBILIZARI IN AFARA ACTIVITATII DE EXPLOATARE      |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Imobilizari necorporale in afara activitatii de  |       |           |     |
|   exploatare                                       |  F61  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Imobilizari corporale in afara activitatii de    |       |           |     |
|   exploatare                                       |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Terenuri                                       |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Terenuri                                       |  F115 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Amenajari de terenuri                          |  F116 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Mijloace fixe                                  |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Constructii                                    |  F117 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si    |       |           |     |
|     instalatii de lucru)                           |  F118 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Aparate si instalatii de masurare, control si  |       |           |     |
|     reglare                                        |  F119 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Mijloace de transport                          |  F120 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Animale si plantatii                           |  F121 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de   |       |           |     |
|     protectie a valorilor umane si materiale si    |       |           |     |
|     alte active corporale                          |  F122 |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|LEASING SI OPERATIUNI ASIMILATE                     |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Operatiuni de leasing si asimilate               |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Leasing mobiliar                               |  F7C  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Leasing imobiliar                              |  F7D  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Leasing cu active necorporale                  |  F7E  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Operatiuni de leasing privind imobilizarile in   |       |           |     |
|   curs                                             |       |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Leasing mobiliar                               |  F7K  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Leasing imobiliar                              |  F7L  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
|   - Leasing cu active necorporale                  |  F7M  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|
| - Imobilizari neinchiriate din leasing reziliat    |  F7V  |           |     |
|____________________________________________________|_______|___________|_____|

              ADMINISTRATOR,                 CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          (CONDUCATORUL BANCII)                    FINANCIAR-CONTABIL,
        Numele, prenumele, semnatura              Numele, prenumele si
           si stampila bancii                           semnatura


                     OPERATIUNI CU TITLURI DE TRANZACTIE,
              OPERATIUNI DIVERSE, VALORI IMOBILIZATE - mod. 4016 -

                                                        ___
    DENUMIREA BANCII: ..................               | N | National [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 2 | |   |          [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4016 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                |Cod    |Total|
|                            PASIV                               |pozitie|     |
|                                                                |       |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|                              A                                 |   B   |  1  |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|TITLURI DE TRANZACTIE                                           |       |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Datorii privind titlurile luate cu imprumut                  |  J6A  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Alte datorii privind titlurile                               |  J6M  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERATIUNILE CU TITLURI            |       |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Conturile societatilor bancare                               |  K6B  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Conturile organismelor de plasament colectiv in valori       |       |     |
|   mobiliare (OPCVM)                                            |  K6G  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Conturile societatilor de bursa                              |  K6M  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Conturile altor institutii financiare                        |  K6R  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Conturile clientelei                                         |  K6V  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Alte sume de platit privind operatiunile cu titluri          |  K6Z  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|DECONTARI INTRABANCARE                                          |  K7A  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE                                   |       |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Personal - remuneratii datorate                              |  K106 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Personal - ajutoare materiale datorate                       |  K107 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Participarea personalului la profit                          |  K108 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Drepturi de personal neridicate                              |  K109 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Retineri din remuneratii datorate tertilor                   |  K110 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Alte datorii in legatura cu personalul                       |  K111 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE       |       |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Asigurari sociale                                            |  K112 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Ajutor de somaj                                              |  K113 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Alte datorii sociale                                         |  K114 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE         |       |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Impozitul pe profit                                          |  K115 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - TVA de plata                                                 |  K116 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - TVA colectata                                                |  K117 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - TVA neexigibila                                              |  K118 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Impozitul pe salarii                                         |  K119 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                  |  K120 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate              |  K121 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Alte datorii fata de bugetul statului                        |  K122 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|DIVIDENDE DE PLATA                                              |  K104 |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|CREDITORI DIVERSI                                               |       |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Depozite de garantii pentru leasing si locatie simpla        |  K7L  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Alte depozite de garantii primite                            |  K7P  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Alti creditori diversi                                       |  K7Z  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|

                                                        ___
    DENUMIREA BANCII: ..................               | N | National [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 2 | |   |          [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4016 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                |Cod    |Total|
|                            PASIV                               |pozitie|     |
|                                                                |       |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|                              A                                 |   B   |  1  |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|CONTURI DE REGULARIZARE                                         |       |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Conturi indisponibile privind valori la incasare             |  K8C  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Conturi de ajustare                                          |       |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|   - privind devizele                                           |  K8F  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|   - privind instrumentele financiare la termen                 |  K8K  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|   - privind alte elemente din afara bilantului                 |  K8M  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Conturi de diferente                                         |       |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|   - privind devizele                                           |  K8S  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|   - privind vanzarile de titluri cu posibilitate de            |       |     |
|     rascumparare                                               |  K8W  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|   - alte conturi de diferente                                  |  K8Z  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Venituri inregistrate in avans                               |  K9S  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Cheltuieli de platit                                         |  K9T  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
| - Alte conturi de regularizare                                 |       |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|   - Castiguri potentiale aferente operatiunilor neinchise de   |       |     |
|     acoperire cu instrumente financiare derivate               |  K80  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|   - Castiguri de esalonat aferente operatiunilor inchise de    |       |     |
|     acoperire cu instrumente financiare derivate               |  K85  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|
|   - Alte conturi de regularizare                               |  K9W  |     |
|________________________________________________________________|_______|_____|

              ADMINISTRATOR,                 CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          (CONDUCATORUL BANCII)                    FINANCIAR-CONTABIL,
        Numele, prenumele, semnatura              Numele, prenumele si
             si stampila bancii                        semnatura

    ANEXA 5

                ANGAJAMENTE IN AFARA BILANTULUI - mod. 4023
                     (INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE)

    PREZENTARE

    Documentul - mod. 4023 - furnizeaza informatii in legatura cu angajamentele privind instrumentele financiare derivate care nu sunt detaliate in formularul - mod. 4000 -.

    CONTINUT

    Linii
    Corespund diferitelor categorii de angajamente privind instrumentele financiare derivate, care sunt detaliate in functie de:
    - tipul instrumentului financiar derivat
      - instrumente financiare derivate de dobanda;
      - instrumente financiare derivate de curs de schimb.
    - natura pietei pe care sunt negociate instrumentele financiare derivate
      - piete organizate si asimilate;
      - piete la buna intelegere.
    - finalitatea operatiunii
      - operatiuni de "microacoperire";
      - operatiuni "pozitii deschise izolate".

    Coloane
    O singura coloana care cuprinde toate operatiunile, indiferent de atributul "rezident" sau "nerezident".

    REGULI DE RAPORTARE

    Bancile care raporteaza:
    Toate bancile, persoane juridice romane, inclusiv sucursalele din Romania ale bancilor straine.

    Moneda:
    Bancile intocmesc documentul - mod. 4023 - in lei, care regrupeaza operatiunile in lei si in devize.

    Periodicitatea: trimestrial (trim. I, II si III) si anual.


               ANGAJAMENTE IN AFARA BILANTULUI - mod. 4023 -
                    (Instrumente financiare derivate)

                                                        ___
    DENUMIREA BANCII: ..................               |   |          [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 1 | | G | Global   [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4023 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Sume|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                               A                                 |   B   |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE           |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Operatiuni efectuate pe pietele organizate si asimilate de      |       |    |
| instrumente financiare derivate de dobanda                      |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - operatiuni de "microacoperire"                                |  Q1D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - operatiuni "pozitii deschise izolate"                         |  Q1N  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Operatiuni efectuate pe pietele la buna intelegere de           |       |    |
| instrumente financiare derivate de dobanda                      |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - operatiuni de "microacoperire"                                |  Q2D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - operatiuni "pozitii deschise izolate"                         |  Q2N  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Operatiuni efectuate pe pietele organizate si asimilate de      |       |    |
| instrumente financiare derivate de curs de schimb               |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - operatiuni de "microacoperire"                                |  Q3D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - operatiuni "pozitii deschise izolate"                         |  Q3N  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Operatiuni efectuate pe pietele la buna intelegere de           |       |    |
| instrumente financiare derivate de curs de schimb               |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - operatiuni de "microacoperire"                                |  Q4D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - operatiuni "pozitii deschise izolate"                         |  Q4N  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|

              ADMINISTRATOR,                 CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          (CONDUCATORUL BANCII)                    FINANCIAR-CONTABIL,
        Numele, prenumele, semnatura              Numele, prenumele si
             si stampila bancii                        semnatura

    ANEXA 6

               OPERATIUNI FERME LA TERMEN IN DEVIZE - mod. 4025 -

                                                      ___
    DENUMIREA BANCII: ..................             | N | National [   ]
                                                     |___|
                                                     |   |          [ 2 ] devize
                                            _______  |___|
                       Cod                 | 0 | 1 | |   |          [   ]
  Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|

    Semnificatia coloanei O din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    O - Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare
 __________
| mod 4025 |                                                        - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                          |Cod    |                 REZIDENTI                 |
|                          |pozitie|___________________________________________|
|                          |       |  Operatiuni pe pietele la buna |Operatiuni|
|                          |       |            intelegere          |pe piete  |
|                          |       |________________________________|organizate|
|                          |       |     | |Institutii |            |si        |
|                          |       |Banci|O|financiare,|Clientela   |asimilate |
|                          |       |     | |altele     |nefinanciara|          |
|                          |       |     | |decat      |            |          |
|                          |       |     | |bancile    |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|           A              |   B   |  1  |2|    3      |      4     |    5     |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|LEI DE PRIMIT CONTRA      |       |     | |           |            |          |
|DEVIZE DE LIVRAT          |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P3D  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P3E  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|DEVIZE DE LIVRAT CONTRA   |       |     | |           |            |          |
|LEI DE PRIMIT             |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P4D  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P4E  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|DEVIZE DE PRIMIT CONTRA   |       |     | |           |            |          |
|LEI DE LIVRAT             |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P5D  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P5E  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|LEI DE LIVRAT CONTRA      |       |     | |           |            |          |
|DEVIZE DE PRIMIT          |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P6D  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P6E  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|DEVIZE DE PRIMIT CONTRA   |       |     | |           |            |          |
|DEVIZE DE LIVRAT          |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P107 |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P108 |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|DEVIZE DE LIVRAT CONTRA   |       |     | |           |            |          |
|DEVIZE DE PRIMIT          |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P109 |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P110 |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|INSTRUMENTE FINANCIARE    |       |     | |           |            |          |
|DERIVATE DE CURS DE       |       |     | |           |            |          |
|SCHIMB*3)                 |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Lei de primit contra   |       |     | |           |            |          |
|   devize de livrat       |  Q41  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Devize de livrat contra|       |     | |           |            |          |
|   lei de primit          |  Q42  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Devize de primit contra|       |     | |           |            |          |
|   lei de livrat          |  Q43  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Lei de livrat contra   |       |     | |           |            |          |
|   devize de primit       |  Q44  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Devize de primit contra|       |     | |           |            |          |
|   devize de livrat       |  Q45  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Devize de livrat contra|       |     | |           |            |          |
|   devize de primit       |  Q46  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
    *1) SWAP-uri cambiste (absenta fluxului de plata a dobanzilor intermediare)
    *2) SWAP-uri lungi de devize (existenta fluxului de plata a dobanzilor intermediare)
    *3) Futures pe curs de schimb

              ADMINISTRATOR,                 CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          (CONDUCATORUL BANCII)                    FINANCIAR-CONTABIL,
        Numele, prenumele, semnatura              Numele, prenumele si
             si stampila bancii                        semnatura

             OPERATIUNI FERME LA TERMEN IN DEVIZE - mod. 4025 -

                                                      ___
    DENUMIREA BANCII: ..................             | N | National [   ]
                                                     |___|
                                                     |   |          [ 2 ] devize
                                            _______  |___|
                       Cod                 | 0 | 2 | |   |          [   ]
  Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|

    Semnificatia coloanei O din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    O - Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare
 __________
| mod 4025 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                          |Cod    |                NEREZIDENTI                |
|                          |pozitie|___________________________________________|
|                          |       |  Operatiuni pe pietele la buna |Operatiuni|
|                          |       |            intelegere          |pe piete  |
|                          |       |________________________________|organizate|
|                          |       |     | |Institutii |            |si        |
|                          |       |Banci|O|financiare,|Clientela   |asimilate |
|                          |       |     | |altele     |nefinanciara|          |
|                          |       |     | |decat      |            |          |
|                          |       |     | |bancile    |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|           A              |   B   |  1  |2|    3      |      4     |    5     |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|LEI DE PRIMIT CONTRA      |       |     | |           |            |          |
|DEVIZE DE LIVRAT          |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P3D  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P3E  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|DEVIZE DE LIVRAT CONTRA   |       |     | |           |            |          |
|LEI DE PRIMIT             |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P4D  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P4E  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|DEVIZE DE PRIMIT CONTRA   |       |     | |           |            |          |
|LEI DE LIVRAT             |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P5D  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P5E  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|LEI DE LIVRAT CONTRA      |       |     | |           |            |          |
|DEVIZE DE PRIMIT          |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P6D  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P6E  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|DEVIZE DE PRIMIT CONTRA   |       |     | |           |            |          |
|DEVIZE DE LIVRAT          |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P107 |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P108 |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|DEVIZE DE LIVRAT CONTRA   |       |     | |           |            |          |
|DEVIZE DE PRIMIT          |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P109 |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P110 |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|INSTRUMENTE FINANCIARE    |       |     | |           |            |          |
|DERIVATE DE CURS DE       |       |     | |           |            |          |
|SCHIMB*3)                 |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Lei de primit contra   |       |     | |           |            |          |
|   devize de livrat       |  Q41  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Devize de livrat contra|       |     | |           |            |          |
|   lei de primit          |  Q42  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Devize de primit contra|       |     | |           |            |          |
|   lei de livrat          |  Q43  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Lei de livrat contra   |       |     | |           |            |          |
|   devize de primit       |  Q44  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Devize de primit contra|       |     | |           |            |          |
|   devize de livrat       |  Q45  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Devize de livrat contra|       |     | |           |            |          |
|   devize de primit       |  Q46  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
    *1) SWAP-uri cambiste (absenta fluxului de plata a dobanzilor intermediare)
    *2) SWAP-uri lungi de devize (existenta fluxului de plata a dobanzilor intermediare)
    *3) Contracte futures pe curs de schimb

              ADMINISTRATOR,                 CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          (CONDUCATORUL BANCII)                    FINANCIAR-CONTABIL,
        Numele, prenumele, semnatura              Numele, prenumele si
             si stampila bancii                        semnatura

    ANEXA 7

                  CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI - mod. 4080 -

    JUDETUL __________________|_|_|  FORMA DE PROPRIETATE _________________|_|_|
    DENUMIREA BANCII: _____________  ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea
    ADRESA LOC: _______, sector ___  preponderenta) ____________________________
    STR.: ________________ nr.: ___  Cod grupa CAEN _____________________|_|_|_|
    TELEFONUL: _______ FAXUL: _____  CODUL FISCAL _______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    NUMARUL DIN REGISTRUL
    COMERTULUI ____________________                     ___
                                                       | N | National [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 1 | |   |          [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4080 |                                                     - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Suma|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                               A                                 |   B   |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARA                   |  W01  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din operatiunile de trezorerie si operatiunile         |  W05  |    |
| interbancare                                                    |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Dobanzi                                                        |  W2A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Banci centrale                                              |  W2B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Conturi de corespondent                                     |  W2E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Depozite la banci                                           |  W101 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - la vedere                                                 |  W102 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - la termen                                                 |  W103 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - colaterale                                                |  W104 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Credite acordate bancilor                                   |  W2H  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|      - de pe o zi pe alta                                       |  W2J  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|      - la termen                                                |  W2K  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|      - financiare                                               |  W2L  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Valori primite in pensiune                                  |  W2M  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - de pe o zi pe alta                                        |  W2N  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - la termen                                                 |  W2P  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte dobanzi                                                |  W2Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Titluri cu posibilitate de rascumparare                   |  W20  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Report/deport                                             |  W21  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Diverse dobanzi                                           |  W25  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Creante restante si indoielnice                             |  W27  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Comisioane                                                     |  W30  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din operatiuni cu clientela                            |  W40  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Dobanzi                                                        |  W6A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Creante comerciale si credite acordate clientelei           |  W6B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Scont, asimilate si alte creante comerciale               |  W6C  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Operatiuni de factoring                                   |  W105 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Credite de trezorerie                                     |  W6E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Credite pentru export                                     |  W6D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Credite pentru echipament                                 |  W6F  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Credite pentru bunuri imobiliare                          |  W6G  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Alte credite acordate clientelei                          |  W6H  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Credite acordate clientelei financiare                      |  W7A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - de pe o zi pe alta                                        |  W7B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - la termen                                                 |  W7L  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|

                                                        ___
                                                       | N | National [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 1 | |   |          [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4080 |                                                     - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Suma|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                               A                                 |   B   |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Valori primite in pensiune                                  |  W7N  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - de pe o zi pe alta                                        |  W7P  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - la termen                                                 |  W7S  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Conturi curente debitoare                                   |  W7V  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte dobanzi                                                |  W7Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Titluri cu posibilitate de rascumparare                   |  W70  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Report/deport                                             |  W73  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Diverse dobanzi                                           |  W75  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Creante restante si indoielnice                             |  W78  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Comisioane                                                     |  W80  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din operatiunile cu titluri                            |  X0A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Dobanzi de la titlurile primite in pensiune livrata         |  X0B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din titlurile de tranzactie                        |  X0E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din titlurile de plasament                         |  X0K  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Dobanzi                                                   |  X0L  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Dividende si venituri asimilate                           |  X0Q  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din cesiune                                      |  X0R  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din titlurile de investitii                        |  X1A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Dobanzi                                                   |  X1B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din prime                                        |  X1G  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din datorii constituite prin titluri               |  X2A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri diverse din operatiunile cu titluri                |  X2P  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Dobanzi din creante restante si indoielnice                 |  X23  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Comisioane                                                  |  X27  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din operatiunile de leasing, locatie simpla si         |  X3A  |    |
| asimilate                                                       |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din operatiuni de leasing si asimilate             |  X3B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din chirii                                       |  X3C  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din cesiunea imobilizarilor date in leasing      |  X3V  |    |
|       si asimilate                                              |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din provizioane pentru operatiunile de leasing   |  X3L  |    |
|       si asimilate                                              |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Alte venituri din operatiunile de leasing si asimilate    |  X3Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din operatiunile de locatie simpla                 |  X4A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din chirii                                       |  X4C  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din cesiunea imobilizarilor date in locatie      |  X4P  |    |
|       simpla                                                    |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din provizioane pentru operatiuni de locatie     |  X4E  |    |
|       simpla                                                    |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Alte venituri din operatiunile de locatie simpla          |  X4V  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din creante restante si indoielnice                |  X4W  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din credite subordonate, parti in cadrul societatilor  |  X5A  |    |
| comerciale legate, titluri de participare si titluri ale        |       |    |
| activitatii de portofoliu                                       |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Dobanzi de la creditele subordonate la termen               |  X5C  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Dobanzi de la creditele subordonate pe durata nedeterminata |  X5D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Dividende si venituri asimilate                             |  X5K  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Dobanzi din creante restante si indoielnice                 |  X5W  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din operatiunile de schimb                             |  X6A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din operatiunile de schimb si arbitraj             |  X6B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Comisioane                                                  |  X6D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din operatiunile in afara bilantului                   |  X7A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din angajamentele de finantare                     |  X7B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Angajamente de finantare in favoarea altor banci          |  X7G  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Angajamente de finantare in favoarea clientelei           |  X7J  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|

                                                        ___
                                                       | N | National [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 1 | |   |          [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4080 |                                                     - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Suma|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                               A                                 |   B   |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din angajamentele de garantie                      |  X8A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Angajamente de garantie in favoarea altor banci           |  X8B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Angajamente de garantie in favoarea clientelei            |  X8G  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din angajamentele aferente operatiunilor cu        |  Z0A  |    |
|     instrumente financiare derivate                             |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din instrumente financiare derivate de dobanda   |  Z0C  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din instrumente financiare derivate de curs      |  Z0F  |    |
|       de schimb                                                 |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Comisioane                                                |  Z0M  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din alte angajamente date                          |  Z0P  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din prestatiile de servicii financiare                 |  Z1A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Comisioane privind titlurile gestionate sau in depozit      |  Z1B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Comisioane privind operatiunile cu titluri efectuate in     |  Z1K  |    |
|     contul clientelei                                           |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Comisioane din activitatile de asistenta si de consultanta  |  Z1T  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Comisioane din activitatile de asistenta si consultanta   |  Z1V  |    |
|       pentru persoane fizice                                    |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Comisioane din activitatile de asistenta si consultanta   |  Z1W  |    |
|       pentru persoane juridice                                  |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Alte comisioane                                           |  Z1X  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri privind mijloacele de plata                        |  Z10  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte venituri din prestatiile de servicii financiare        |  Z15  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Alte venituri din activitatea de exploatare bancara             |  Z2A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cota-parte privind operatiunile de exploatare bancara       |  Z2F  |    |
|     efectuate in comun                                          |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli refacturate privind operatiunile de exploatare   |  Z2K  |    |
|     bancara efectuate in comun                                  |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Transferuri de cheltuieli de exploatare bancara             |  Z2P  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri diverse de exploatare bancara                      |  Z2R  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE                                  |  Z3A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli refacturate                                          |  Z3B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli refacturate societatilor grupului                |  Z3C  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli refacturate altor societati                      |  Z3D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancare         |  Z4A  |    |
| efectuate in comun                                              |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cota-parte din cheltuielile sediului social                     |  Z4D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din cesiunea imobilizarilor                            |  Z4F  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din cesiunea imobilizarilor necorporale si         |  Z4L  |    |
|     corporale                                                   |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din cesiunea imobilizarilor financiare             |  Z4R  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri accesorii                                              |  Z5A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri privind imobilele legate de exploatare             |  Z5B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din activitati nebancare                           |  Z5E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte venituri accesorii                                     |  Z5L  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Alte venituri diverse din exploatare                            |  Z6A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Transferuri de cheltuieli de exploatare nebancara           |  Z6B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cota-parte din subventiile de investitii trecuta la venituri|  Z6E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din subventii de exploatare                        |  Z101 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din productia de imobilizari                       |  Z102 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri privind bunurile mobile si imobile din executarea  |  Z103 |    |
|     creantelor                                                  |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte venituri                                               |  Z6Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|

                                                        ___
                                                       | N | National [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 1 | |   |          [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4080 |                                                     - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Suma|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                               A                                 |   B   |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|VENITURI DIN PROVIZIOANE SI RECUPERARI DE CREANTE AMORTIZATE     |  Z8A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni          |  Z8C  |    |
| interbancare                                                    |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din provizioane specifice de risc de credit        |  Z104 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din provizioane specifice de risc de dobanda       |  Z105 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni cu       |  Z8D  |    |
| clientela                                                       |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din provizioane specifice de risc de credit        |  Z106 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din provizioane specifice de risc de dobanda       |  Z107 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din provizioane privind operatiuni cu titluri si       |  Z8E  |    |
| operatiuni diverse                                              |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor      |  Z108 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor    |  Z109 |    |
|       de plasament                                              |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor    |  Z110 |    |
|       de investitii                                             |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurilor      |  Z111 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din provizioane pentru creante restante si         |  Z8F  |    |
|     indoielnice                                                 |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din provizioane pentru valori imobilizate              |  Z112 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din provizioane pentru deprecierea partilor        |  Z113 |    |
|     detinute in cadrul societatilor comerciale legate, a        |       |    |
|     titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de    |       |    |
|     portofoliu                                                  |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor  |  Z114 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor|  Z115 |    |
|       in curs                                                   |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor|  Z116 |    |
|       activitatii de exploatare                                 |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor|  Z117 |    |
|       in afara activitatii de exploatare                        |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din provizioane pentru creante restante si         |  Z118 |    |
|     indoielnice                                                 |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli          |  Z8V  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a      |  Z119 |    |
|     angajamentelor prin semnatura                               |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din provizioane pentru facilitati acordate         |  Z120 |    |
|     personalului                                                |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din provizioane pentru risc de tara                |  Z121 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli  |  Z122 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din provizioane reglementate                           |  Z8W  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din recuperari de creante amortizate                   |  Z8X  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU RISCUL DE CREDIT  |  Z7A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|TOTAL VENITURI CURENTE                                           |  Z134 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|VENITURI EXCEPTIONALE                                            |  Z90  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri exceptionale din operatiunile de gestiune              |  Z123 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din despagubiri si penalitati                      |  Z124 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune       |  Z125 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri exceptionale din provizioane                           |  Z126 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri exceptionale din provizioane pentru riscuri si     |  Z127 |    |
|     cheltuieli                                                  |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri exceptionale din provizioane pentru deprecieri     |  Z128 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri exceptionale din provizioane reglementate          |  Z129 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Alte venituri exceptionale                                      |  Z130 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|TOTAL VENITURI EXCEPTIONALE                                      |  Z135 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|TOTAL VENITURI                                                   |  Z99  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|

              ADMINISTRATOR,                CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          (CONDUCATORUL BANCII)                   FINANCIAR-CONTABIL,
       Numele, prenumele, semnatura              Numele, prenumele si
            si stampila bancii                         semnatura


                     CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI - mod. 4080 -

                                                        ___
    DENUMIREA BANCII: ..................               | N | National [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 2 | |   |          [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4080 |                                                     - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Suma|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                             A                                   |  B    |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARA                                 |  S01  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si operatiunile        |  S05  |    |
| interbancare                                                    |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Dobanzi                                                        |  S2A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Banci centrale                                              |  S2B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Conturi de corespondent                                     |  S2E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Depozite ale bancilor                                       |  S101 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - la vedere                                                 |  S102 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - la termen                                                 |  S103 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - colaterale                                                |  S104 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Imprumuturi de la banci                                     |  S2H  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - de pe o zi pe alta                                        |  S2J  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - la termen                                                 |  S2K  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - financiare                                                |  S105 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Valori date in pensiune                                     |  S2M  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - de pe o zi pe alta                                        |  S2N  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - la termen                                                 |  S2P  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte dobanzi                                                |  S2Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Titluri cu posibilitate de rascumparare                   |  S20  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Report/deport                                             |  S21  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Diverse dobanzi                                           |  S25  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Comisioane                                                     |  S30  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu operatiunile cu clientela                         |  S40  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Dobanzi                                                        |  S6A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Conturi de factoring                                        |  S6X  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Imprumuturi primite de la clientela financiara              |  S6B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - de pe o zi pe alta                                        |  S6C  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - la termen                                                 |  S6F  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Valori date in pensiune                                     |  S6H  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - de pe o zi pe alta                                        |  S6N  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - la termen                                                 |  S6P  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Conturi curente creditoare                                  |  S6S  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Conturi de depozite                                         |  S106 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - la vedere                                                 |  S107 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - la termen                                                 |  S108 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - colaterale                                                |  S109 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Certificate de depozit, carnete si librete de economii      |  S73  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte dobanzi                                                |  S75  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Titluri cu posibilitate de rascumparare                   |  S76  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Report/deport                                             |  S77  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Diverse dobanzi                                           |  S78  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Comisioane                                                     |  S80  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|

                                                        ___
    DENUMIREA BANCII: ..................               | N | National [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 2 | |   |          [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4080 |                                                     - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Suma|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                             A                                   |  B    |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli pentru operatiunile cu titluri                       |  T0A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Dobanzi la titlurile date in pensiune livrata               |  T0B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Pierderi la titlurile de tranzactie                         |  T0E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu titlurile de plasament                        |  T0K  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli de achizitie                                   |  T0M  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Pierderi din cesiune                                      |  T0R  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu titlurile de investitii                       |  T1A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli de achizitie                                   |  T1B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli cu amortizarea primelor                        |  T1G  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri       |  T3A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Dobanzi privind titlurile pe piata interbancara           |  T2F  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Dobanzi privind titlurile de creante negociabile          |  T2K  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Dobanzi privind obligatiunile                             |  T2N  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri|  T2Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri          |  T23  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Comisioane                                                  |  T27  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu operatiunile de leasing, locatie simpla si        |  T3A  |    |
| asimilate                                                       |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu operatiunile de leasing si asimilate          |  T3B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli cu amortizarea                                 |  T3C  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Pierderi din deprecierea imobilizarilor date in leasing si|  T3Q  |    |
|       asimilate                                                 |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Pierderi din cesiunea imobilizarilor date in leasing      |  T3V  |    |
|       si asimilate                                              |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli cu provizioane pentru operatiunile de leasing  |  T3L  |    |
|       si asimilate                                              |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Alte cheltuieli cu operatiunile de leasing si asimilate   |  T3Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu operatiunile de locatie simpla                |  T4A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli cu amortizarea                                 |  T4B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Pierderi din deprecierea imobilizarilor date in locatie   |  T4H  |    |
|       simpla                                                    |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Pierderi din cesiunea imobilizarilor date in locatie      |  T4P  |    |
|       simpla                                                    |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli cu provizioane pentru operatiunile de locatie  |  T4E  |    |
|       simpla                                                    |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Alte cheltuieli cu operatiunile de locatie simpla         |  T4Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli privind datoriile subordonate si fondurile publice   |  T5A  |    |
| alocate                                                         |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Datorii subordonate la termen                               |  T5C  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Datorii subordonate pe durata nedeterminata                 |  T5D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Fonduri publice alocate                                     |  T5H  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli privind operatiunile de schimb                       |  T6A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Pierderi din operatiunile de schimb si arbitraj             |  T6B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Comisioane                                                  |  T6D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli privind operatiunile in afara bilantului             |  T7A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu angajamentele de finantare                    |  T7B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Angajamente de finantare primite de la alte banci         |  T7G  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Angajamente de finantare primite de la clientela          |  T7J  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu angajamentele de garantie                     |  T8A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Angajamente de garantie primite de la alte banci          |  T8B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Angajamente de garantie primite de la clientela           |  T8G  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu angajamentele aferente operatiunilor cu       |  V0A  |    |
|     instrumente financiare derivate                             |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli privind instrumentele financiare derivate      |  V0C  |    |
|       de dobanda                                                |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli privind instrumentele financiare derivate      |  V0F  |    |
|       de curs de schimb                                         |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Comisioane                                                |  V0M  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu alte angajamente primite                      |  V0Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|

                                                        ___
    DENUMIREA BANCII: ..................               | N | National [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 2 | |   |          [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4080 |                                                     - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Suma|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                             A                                   |  B    |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare                |  V1A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu mijloacele de plata                           |  V1B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare       |  V1Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Alte cheltuieli de exploatare bancara                           |  V2A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cota-parte privind operatiunile de exploatare bancara       |  V2F  |    |
|     efectuate in comun                                          |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare     |  V2K  |    |
|     bancara efectuate in comun                                  |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli diverse de exploatare bancara                    |  V2P  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|CHELTUIELI CU PERSONALUL                                         |  V3A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu remuneratiile personalului                        |  V3B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala             |  V3E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile      |  V101 |    |
|     sociale                                                     |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul     |  V102 |    |
|     de somaj                                                    |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala    |  V3H  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Alte cheltuieli privind personalul                              |  V103 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|IMPOZITE SI TAXE                                                 |  V4A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu impozitul pe salarii                              |  V104 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate       |  V105 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE     |  V106 |    |
|DE TERTI                                                         |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu materialele                                       |  V107 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu materialele consumabile                       |  V108 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli privind combustibilii                            |  V109 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli privind piesele de schimb                        |  V110 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli privind alte materiale                           |  V111 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli privind obiectele de inventar                        |  V112 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli privind alte stocuri                                 |  V113 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti        |  V114 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli de intretinere si reparatii                      |  V115 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli privind energia si apa                           |  V116 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii               |  V117 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere              |  V118 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari si           |  V119 |    |
|     transportul personalului si bunurilor                       |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu serviciile furnizate de societatile grupului  |  V120 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de     |  V121 |    |
|     terti                                                       |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli cu primele de asigurare                        |  V122 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli cu redeventele privind operatiunile de leasing |  V123 |    |
|       si asimilate                                              |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli cu redeventele privind concesiunile, locatiile |  V124 |    |
|       de gestiune si chiriile                                   |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Alte cheltuieli                                           |  V125 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate                  |  V126 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE                                 |  V6A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare         |  V6B  |    |
| nebancara efectuate in comun                                    |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cota-parte privind operatiuni de exploatare nebancara efectuate |  V6E  |    |
| in comun                                                        |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cota-parte din cheltuielile sediului social                     |  V6H  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Pierderi din cesiunea imobilizarilor                            |  V6L  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Pierderi din cesiunea imobilizarilor necorporale si         |  V6M  |    |
|     corporale                                                   |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Pierderi din cesiunea imobilizarilor financiare             |  V6N  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Alte cheltuieli diverse de exploatare                           |  V6Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|

                                                        ___
    DENUMIREA BANCII: ..................               | N | National [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 2 | |   |          [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4080 |                                                     - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Suma|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                             A                                   |  B    |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|CHELTUIELI CU AMORTIZARILE PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE     |  V7G  |    |
|SI CORPORALE                                                     |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor necorporale           |  V127 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor corporale             |  V128 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|CHELTUIELI CU PROVIZIOANE SI PIERDERI DIN CREANTE NERECUPERABILE |  V8A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni         |  V129 |    |
| interbancare                                                    |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit       |  V130 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobanda      |  V131 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni cu      |  V132 |    |
| clientela                                                       |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit       |  V133 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobanda      |  V134 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu provizioane privind operatiuni cu titluri si      |  V135 |    |
| operatiuni diverse                                              |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor     |  V136 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de|  V137 |    |
|       plasament                                                 |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de|  V138 |    |
|       investitii                                                |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea stocurilor     |  V139 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu provizioane pentru creante restante si        |  V140 |    |
|     indoielnice                                                 |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu provizioane pentru valori imobilizate             |  V141 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea partilor       |  V142 |    |
|     detinute in cadrul societatilor comerciale legate, a        |       |    |
|     titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de    |       |    |
|     portofoliu                                                  |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor |  V143 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea              |  V144 |    |
|       imobilizarilor in curs                                    |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea              |  V145 |    |
|       imobilizarilor activitatii de exploatare                  |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea              |  V146 |    |
|       imobilizarilor in afara activitatii de exploatare         |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu provizioane pentru creante restante si        |  V147 |    |
|     indoielnice                                                 |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli          |  V8V  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a     |  V148 |    |
|     angajamentelor prin semnatura                               |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu provizioane pentru facilitati acordate        |  V149 |    |
|     personalului                                                |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu provizioane pentru risc de tara               |  V150 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli |  V151 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu provizioane reglementate                          |  V8W  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane    |  V8X  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane  |  V8Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|TOTAL CHELTUIELI CURENTE                                         |  V167 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|

                                                        ___
    DENUMIREA BANCII: ..................               | N | National [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 2 | |   |          [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4080 |                                                     - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Suma|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                             A                                   |  B    |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|CHELTUIELI EXCEPTIONALE                                          |  V90  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune        |  V152 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Despagubiri, amenzi si penalitati                           |  V153 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Donatii si subventii acordate                               |  V154 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli privind sponsorizarile                           |  V155 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Pierderi din debitori diversi                               |  V156 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte cheltuieli exceptionale privind operatiunile de        |  V157 |    |
|     gestiune                                                    |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele   |  V158 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli exceptionale privind amortizarea imobilizarilor  |  V159 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli exceptionale privind provizioane pentru riscuri  |  V160 |    |
|     si cheltuieli                                               |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli exceptionale privind provizioane pentru          |  V161 |    |
|     deprecieri                                                  |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli exceptionale privind provizioane reglementate    |  V162 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Alte cheltuieli exceptionale                                    |  V163 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|TOTAL CHELTUIELI EXCEPTIONALE                                    |  V168 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|TOTAL CHELTUIELI*)                                               |  V99  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
    *) mai putin cheltuielile cu impozitul pe profit

              ADMINISTRATOR,                CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          (CONDUCATORUL BANCII)                   FINANCIAR-CONTABIL,
       Numele, prenumele, semnatura              Numele, prenumele si
            si stampila bancii                         semnatura

    ANEXA 8

    REZULTATUL DIN OPERATIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE - mod. 4081 -

    PREZENTARE

    Documentul - mod. 4081 - furnizeaza informatii in legatura cu rezultatele realizate sau inregistrate in conturile de regularizare (clasa 3), aferente operatiunilor cu instrumentele financiare derivate.

    CONTINUT

    Linii
    Detaliaza rezultatele in functie de tipul instrumentului financiar derivat (instrumente financiare derivate de dobanda, instrumente financiare derivate de curs de schimb) si in functie de finalitatea operatiunii (operatiuni de "microacoperire", operatiuni "pozitii deschise izolate").

    Coloane
    Detaliaza natura pietelor pe care sunt negociate instrumentele financiare derivate (piete organizate, piete asimilate pietelor organizate, piete la buna intelegere).

    REGULI DE RAPORTARE

    Bancile care raporteaza:
    Toate bancile, persoane juridice romane, inclusiv sucursalele din Romania ale bancilor straine.

    Moneda:
    Bancile intocmesc documentul - mod. 4081 - in lei, care regrupeaza operatiunile in lei si in devize.

    Periodicitatea: semestrial (sem. I) si anual.

    REZULTATUL DIN OPERATIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE - mod. 4081 -

                                                        ___
    DENUMIREA BANCII: ..................               |   |          [   ]
                                                       |___|
                                                       |   |          [   ]
                                              _______  |___|
                         Cod                 | 0 | 1 | | G | Global   [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4081 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                     |       |          |Operatiuni|Operatiuni|
|                                     |       |Operatiuni|pe pietele|pe pietele|
|                                     |Cod    |pe pietele|asimilate |la buna   |
|                                     |pozitie|organizate|pietelor  |intelegere|
|                                     |       |          |organizate|          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|                A                    |   B   |     1    |     2    |     3    |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
| Operatiuni cu instrumente financiare|       |          |          |          |
| derivate de dobanda                 |       |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   Operatiuni de "microacoperire"    |       |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - pierderi potentiale aferente    |       |          |          |          |
|     operatiunilor neinchise de      |       |          |          |          |
|     microacoperire                  |  030  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - castiguri potentiale aferente   |       |          |          |          |
|     operatiunilor neinchise de      |       |          |          |          |
|     microacoperire                  |  040  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - pierderi de esalonat aferente   |       |          |          |          |
|     operatiunilor inchise de        |       |          |          |          |
|     microacoperire                  |  050  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - castiguri de esalonat aferente  |       |          |          |          |
|     operatiunilor inchise de        |       |          |          |          |
|     microacoperire                  |  060  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - pierderi                        |  070  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - castiguri                       |  080  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   Operatiuni "pozitii deschise      |       |          |          |          |
|   izolate"                          |       |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - pierderi                        |  100  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - castiguri                       |  110  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
| Operatiuni cu instrumente financiare|       |          |          |          |
| derivate de curs de schimb          |       |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   Operatiuni de "microacoperire"    |       |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - pierderi potentiale aferente    |       |          |          |          |
|     operatiunilor neinchise de      |       |          |          |          |
|     microacoperire                  |  230  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - castiguri potentiale aferente   |       |          |          |          |
|     operatiunilor neinchise de      |       |          |          |          |
|     microacoperire                  |  240  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - pierderi de esalonat aferente   |       |          |          |          |
|     operatiunilor inchise de        |       |          |          |          |
|     microacoperire                  |  250  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - castiguri de esalonat aferente  |       |          |          |          |
|     operatiunilor inchise de        |       |          |          |          |
|     microacoperire                  |  260  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - pierderi                        |  270  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - castiguri                       |  280  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   Operatiuni "pozitii deschise      |       |          |          |          |
|   izolate"                          |       |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - pierderi                        |  300  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|
|   - castiguri                       |  310  |          |          |          |
|_____________________________________|_______|__________|__________|__________|

              ADMINISTRATOR,                 CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          (CONDUCATORUL BANCII)                    FINANCIAR-CONTABIL,
        Numele, prenumele, semnatura              Numele, prenumele si
             si stampila bancii                        semnatura

    ANEXA 9

                     SITUATIA PATRIMONIULUI - mod. 4100 -

                                                       ___
    DENUMIREA BANCII: ..................              |   |             [   ]
                                                      |___|
    Unitatea din strainatate ...........              | S | Strainatate [   ]
                                             _______  |___|
                        Cod                 | 0 | 3 | | G | Global      [ 3 ] TM
   Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4100 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Sume|
|                  CONTURI IN AFARA BILANTULUI                    |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                               A                                 |   B   |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| ANGAJAMENTE DE FINANTARE                                        |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Angajamente in favoarea altor banci                           |  N1B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Angajamente primite de la alte banci                          |  N1M  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Angajamente in favoarea clientelei                            |  N1R  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Angajamente primite de la clientela financiara si institutiile|       |    |
|   administratiei publice                                        |  N2Y  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| ANGAJAMENTE DE GARANTIE                                         |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor banci           |  N3B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte banci   |  N4A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Garantii date pentru clientela                                |  N5A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Garantii primite de la clientela                              |  N7A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE                                   |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Titluri de primit                                             |  N8B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Titluri vandute cu posibilitate de rascumparare             |  N8Q  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte titluri de primit                                      |  N8Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Titluri de livrat                                             |  N9B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Titluri cumparate cu posibilitate de rascumparare           |  N9Q  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte titluri de livrat                                      |  N9Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| OPERATIUNI IN DEVIZE                                            |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Operatiuni de schimb la vedere                                |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Monede de primit                                            |  P7A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Monede de livrat                                            |  P7M  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Report/deport calculat anticipat                              |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - de primit                                                   |  P8B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - de platit                                                   |  P8E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Dobanzi neajunse la scadenta in devize acoperite la termen    |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - de incasat                                                  |  P9B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - de platit                                                   |  P9E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Conturi de ajustare devize (+/-)*1)                           |  P9T  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE            |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Operatiuni cu instrumente financiare derivate de dobanda      |  Q1B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Operatiuni cu instrumente financiare derivate de curs         |  Q3B  |    |
|   de schimb                                                     |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| ANGAJAMENTE DIVERSE                                             |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii        |  P103 |    |
|   asimilate                                                     |       |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Angajamente date                                              |  P120 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Angajamente primite                                           |  P121 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| ANGAJAMENTE INDOIELNICE                                         |  Q80  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
    *1) Sumele negative trebuie sa fie precedate de semnul "-".

              ADMINISTRATOR,                 CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          (CONDUCATORUL BANCII)                    FINANCIAR-CONTABIL,
        Numele, prenumele, semnatura              Numele, prenumele si
             si stampila bancii                        semnatura

    ANEXA 10

             OPERATIUNI FERME LA TERMEN IN DEVIZE - mod. 4125 -

                                                     ___
    DENUMIREA BANCII: ..................            |   |               [   ]
                                                    |___|
    Unitatea din strainatate ...........            | S | Strainatate*) [   ]
                                           _______  |___|
                      Cod                 | 0 | 1 | | G | Global*)      [ 3 ] TM
 Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|

    Semnificatia coloanei O din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    O - Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare
 __________
| mod 4125 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                          |Cod    |  Operatiuni pe pietele la buna |Operatiuni|
|                          |pozitie|            intelegere          |pe piete  |
|                          |       |________________________________|organizate|
|                          |       |     | |Institutii |            |si        |
|                          |       |Banci|O|financiare,|Clientela   |asimilate |
|                          |       |     | |altele     |nefinanciara|          |
|                          |       |     | |decat      |            |          |
|                          |       |     | |bancile    |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|           A              |   B   |  1  |2|    3      |      4     |    5     |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|LEI DE PRIMIT CONTRA      |       |     | |           |            |          |
|DEVIZE DE LIVRAT          |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P3D  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P3E  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|DEVIZE DE LIVRAT CONTRA   |       |     | |           |            |          |
|LEI DE PRIMIT             |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P4D  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P4E  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|DEVIZE DE PRIMIT CONTRA   |       |     | |           |            |          |
|LEI DE LIVRAT             |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P5D  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P5E  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|LEI DE LIVRAT CONTRA      |       |     | |           |            |          |
|DEVIZE DE PRIMIT          |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P6D  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P6E  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|DEVIZE DE PRIMIT CONTRA   |       |     | |           |            |          |
|DEVIZE DE LIVRAT          |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P107 |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P108 |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|DEVIZE DE LIVRAT CONTRA   |       |     | |           |            |          |
|DEVIZE DE PRIMIT          |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Schimb la termen si    |       |     | |           |            |          |
|   operatiuni de schimb de|       |     | |           |            |          |
|   trezorerie*1)          |  P109 |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Operatiuni de schimb   |       |     | |           |            |          |
|   financiare*2)          |  P110 |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
|INSTRUMENTE FINANCIARE    |       |     | |           |            |          |
|DERIVATE DE CURS DE       |       |     | |           |            |          |
|SCHIMB*3)                 |       |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Lei de primit contra   |       |     | |           |            |          |
|   devize de livrat       |  Q41  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Devize de livrat contra|       |     | |           |            |          |
|   lei de primit          |  Q42  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Devize de primit contra|       |     | |           |            |          |
|   lei de livrat          |  Q43  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Lei de livrat contra   |       |     | |           |            |          |
|   devize de primit       |  Q44  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Devize de primit contra|       |     | |           |            |          |
|   devize de livrat       |  Q45  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
| - Devize de livrat contra|       |     | |           |            |          |
|   devize de primit       |  Q46  |     | |           |            |          |
|__________________________|_______|_____|_|___________|____________|__________|
    *) "G" si "S" - se completeaza, dupa caz, de catre bancile persoane juridice romane
    *1) SWAP-uri cambiste (absenta fluxului de plata a dobanzilor intermediare)
    *2) SWAP-uri lungi de devize (existenta fluxului de plata a dobanzilor intermediare)
    *3) Futures pe curs de schimb

              ADMINISTRATOR,                 CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          (CONDUCATORUL BANCII)                    FINANCIAR-CONTABIL,
        Numele, prenumele, semnatura              Numele, prenumele si
             si stampila bancii                        semnatura

    ANEXA 11

                CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI - mod. 4180 -

 JUDETUL _____________________|_|_|  FORMA DE PROPRIETATE _________________|_|_|
 DENUMIREA BANCII: ________________  ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea
 ADRESA LOC: __________, sector ___  preponderenta) ____________________________
 STR.: __________________ nr.: ____  Cod grupa CAEN _______________________|_|_|
 TELEFONUL: _______ FAXUL: ________  CODUL FISCAL _______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI _______________________                  ___
                                                    |   |               [   ]
                                                    |___|
                                                    | S | Strainatate*) [   ]
                                           _______  |___|
                      Cod                 | 0 | 1 | | G | Global*)      [ 3 ] TM
 Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._]  |___|___| |___|
 __________
| mod 4180 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Suma|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                               A                                 |   B   |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARA                   |  W01  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din operatiunile de trezorerie si operatiunile         |       |    |
| interbancare                                                    |  W05  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Dobanzi                                                        |  W2A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Banci centrale                                              |  W2B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Conturi de corespondent                                     |  W2E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Depozite la banci                                           |  W101 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Credite acordate bancilor                                   |  W2H  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Valori primite in pensiune                                  |  W2M  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte dobanzi                                                |  W2Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Creante restante si indoielnice                             |  W27  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Comisioane                                                     |  W30  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din operatiunile cu clientela                          |  W40  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Dobanzi                                                        |  W6A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Creante comerciale si credite acordate clientelei           |  W6B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Credite acordate clientelei financiare                      |  W7A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Valori primite in pensiune                                  |  W7N  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Conturi curente debitoare                                   |  W7V  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte dobanzi                                                |  W7Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Creante restante si indoielnice                             |  W78  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Comisioane                                                     |  W80  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din operatiunile cu titluri                            |  X0A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Dobanzi de la titlurile primite in pensiune livrata         |  X0B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din titlurile de tranzactie                        |  X0E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din titlurile de plasament                         |  X0K  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Dobanzi                                                   |  X0L  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Dividende si venituri asimilate                           |  X0Q  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din cesiune                                      |  X0R  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din titlurile de investitii                        |  X1A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Dobanzi                                                   |  X1B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din prime                                        |  X1G  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din datorii constituite prin titluri               |  X2A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri diverse din operatiunile cu titluri                |  X2P  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Dobanzi din creante restante si indoielnice                 |  X23  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Comisioane                                                  |  X27  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din operatiunile de leasing, locatie simpla si         |       |    |
| asimilate                                                       |  X3A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din operatiunile de leasing si asimilate           |  X3B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din operatiunile de locatie simpla                 |  X4A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din creante restante si indoielnice                |  X4W  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
    *) "G" si "S" - se completeaza, dupa caz, de catre bancile persoane juridice romane

                                                       ___
    DENUMIREA BANCII: ..................              |   |             [   ]
                                                      |___|
    Unitatea din strainatate ...........              | S | Strainatate [   ]
                                             _______  |___|
                         Cod                | 0 | 1 | | G | Global      [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._] |___|___| |___|
 __________
| mod 4180 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Suma|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                               A                                 |   B   |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din credite subordonate, parti in cadrul societatilor  |       |    |
| comerciale legate, titluri de participare si titluri ale        |       |    |
| activitatii de portofoliu                                       |  X5A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Dobanzi de la creditele subordonate la termen               |  X5C  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Dobanzi de la creditele subordonate pe durata nedeterminata |  X5D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Dividende si venituri asimilate                             |  X5K  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Dobanzi din creante restante si indoielnice                 |  X5W  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din operatiunile de schimb                             |  X6A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din operatiunile de schimb si arbitraj             |  X6B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Comisioane                                                  |  X6D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din operatiunile in afara bilantului                   |  X7A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din angajamentele de finantare                     |  X7B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din angajamentele de garantie                      |  X8A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din angajamentele aferente operatiunilor cu        |       |    |
|     instrumente financiare derivate                             |  Z0A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din instrumente financiare derivate de dobanda   |  Z0C  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Venituri din instrumente financiare derivate de curs de   |       |    |
|       schimb                                                    |  Z0F  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Comisioane                                                |  Z0M  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din alte angajamente date                          |  Z0P  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din prestatiile de servicii financiare                 |  Z1A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Comisioane privind titlurile gestionate sau in depozit      |  Z1B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Comisioane privind operatiunile cu titluri efectuate in     |       |    |
|     contul clientelei                                           |  Z1K  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Comisioane din activitatile de asistenta si de consultanta  |  Z1T  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Comisioane din activitatile de asistenta si consultanta   |       |    |
|       pentru persoane fizice                                    |  Z1V  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Comisioane din activitatile de asistenta si consultanta   |       |    |
|       pentru persoane juridice                                  |  Z1W  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Alte comisioane                                           |  Z1X  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri privind mijloacele de plata                        |  Z10  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte venituri din prestatiile de servicii financiare        |  Z15  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Alte venituri din activitatea de exploatare bancara             |  Z2A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cota-parte privind operatiunile de exploatare bancara       |       |    |
|     efectuate in comun                                          |  Z2F  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli refacturate privind operatiunile de exploatare   |       |    |
|     bancara efectuate in comun                                  |  Z2K  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Transferuri de cheltuieli de exploatare bancara             |  Z2P  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri diverse de exploatare bancara                      |  Z2R  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE                                  |  Z3A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli refacturate                                          |  Z3B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli refacturate societatilor grupului                |  Z3C  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli refacturate altor societati                      |  Z3D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancare         |       |    |
| efectuate in comun                                              |  Z4A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cota-parte din cheltuielile sediului social                     |  Z4D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din cesiunea imobilizarilor                            |  Z4F  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din cesiunea imobilizarilor necorporale si         |       |    |
|     corporale                                                   |  Z4L  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din cesiunea imobilizarilor financiare             |  Z4R  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri accesorii                                              |  Z5A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri privind imobilele legate de exploatare             |  Z5B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din activitati nebancare                           |  Z5E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte venituri accesorii                                     |  Z5L  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|

                                                       ___
    DENUMIREA BANCII: ..................              |   |             [   ]
                                                      |___|
    Unitatea din strainatate ...........              | S | Strainatate [   ]
                                             _______  |___|
                         Cod                | 0 | 1 | | G | Global      [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._] |___|___| |___|
 __________
| mod 4180 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Suma|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                               A                                 |   B   |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Alte venituri diverse din exploatare                            |  Z6A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Transferuri de cheltuieli de exploatare nebancara           |  Z6B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cota-parte din subventiile de investitii trecuta la venituri|  Z6E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din subventii de exploatare                        |  Z101 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri din productia de imobilizari                       |  Z102 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri privind bunurile mobile si imobile din executarea  |       |    |
|     creantelor                                                  |  Z103 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte venituri                                               |  Z6Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|VENITURI DIN PROVIZIOANE SI RECUPERARI DE CREANTE AMORTIZATE     |  Z8A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni          |       |    |
| interbancare                                                    |  Z8C  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni cu       |       |    |
| clientela                                                       |  Z8D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din provizioane privind operatiuni cu titluri si       |       |    |
| operatiuni diverse                                              |  Z8E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din provizioane pentru valori imobilizate              |  Z112 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli           |  Z8V  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din provizioane reglementate                           |  Z8W  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri din recuperari de creante amortizate                   |  Z8X  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU RISCUL DE CREDIT  |  Z7A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|TOTAL VENITURI CURENTE                                           |  Z134 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|VENITURI EXCEPTIONALE                                            |  Z90  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Venituri exceptionale din operatiunile de gestiune            |  Z123 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Venituri exceptionale din provizioane                         |  Z126 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| - Alte venituri exceptionale                                    |  Z130 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|TOTAL VENITURI EXCEPTIONALE                                      |  Z135 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|TOTAL VENITURI                                                   |  Z99  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|

              ADMINISTRATOR,                 CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          (CONDUCATORUL BANCII)                    FINANCIAR-CONTABIL,
        Numele, prenumele, semnatura              Numele, prenumele si
             si stampila bancii                        semnatura


                CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI - mod. 4180 -

                                                       ___
    DENUMIREA BANCII: ..................              |   |             [   ]
                                                      |___|
    Unitatea din strainatate ...........              | S | Strainatate [   ]
                                             _______  |___|
                         Cod                | 0 | 2 | | G | Global      [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._] |___|___| |___|
 __________
| mod 4180 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Suma|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                               A                                 |   B   |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARA                                 |  S01  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si operatiunile        |       |    |
| interbancare                                                    |  S05  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Dobanzi                                                        |  S2A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Banci centrale                                              |  S2B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Conturi de corespondent                                     |  S2E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Depozite ale bancilor                                       |  S101 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Imprumuturi de la banci                                     |  S2H  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Valori date in pensiune                                     |  S2M  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte dobanzi                                                |  S2Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Comisioane                                                     |  S30  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu operatiunile cu clientela                         |  S40  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Dobanzi                                                        |  S6A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Conturi de factoring                                        |  S6X  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Imprumuturi primite de la clientela financiara              |  S6B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Valori date in pensiune                                     |  S6H  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Conturi curente creditoare                                  |  S6S  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Conturi de depozite                                         |  S106 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Certificate de depozit, carnete si librete de economii      |  S73  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Alte dobanzi                                                |  S75  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|  Comisioane                                                     |  S80  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli pentru operatiunile pe titluri                       |  T0A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Dobanzi la titlurile date in pensiune livrata               |  T0B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Pierderi la titlurile de tranzactie                         |  T0E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu titlurile de plasament                        |  T0K  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli de achizitie                                   |  T0M  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Pierderi din cesiune                                      |  T0R  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu titlurile de investitii                       |  T1A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli de achizitie                                   |  T1B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli cu amortizarea primelor                        |  T1G  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri         |  T2A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Dobanzi privind titlurile de piata interbancara           |  T2F  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Dobanzi privind titlurile de creante negociabile          |  T2K  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Dobanzi privind obligatiunile                             |  T2N  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri|  T2Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri          |  T23  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Comisioane                                                  |  T27  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|

                                                       ___
    DENUMIREA BANCII: ..................              |   |             [   ]
                                                      |___|
    Unitatea din strainatate ...........              | S | Strainatate [   ]
                                             _______  |___|
                         Cod                | 0 | 2 | | G | Global      [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._] |___|___| |___|
 __________
| mod 4180 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Suma|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                               A                                 |   B   |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu operatiunile de leasing, locatie simpla si        |       |    |
| asimilate                                                       |  T3A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu operatiunile de leasing si asimilate          |  T3B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu operatiunile de locatie simpla                |  T4A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli privind datoriile subordonate si fondurile publice   |       |    |
| alocate                                                         |  T5A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Datorii subordonate la termen                               |  T5C  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Datorii subordonate pe durata nedeterminata                 |  T5D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Fonduri publice alocate                                     |  T5H  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli privind operatiunile de schimb                       |  T6A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Pierderi din operatiunile de schimb si arbitraj             |  T6B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Comisioane                                                  |  T6D  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli privind operatiunile in afara bilantului             |  T7A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu angajamentele de finantare                    |  T7B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu angajamentele de garantie                     |  T8A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu angajamentele aferente operatiunilor cu       |       |    |
|     instrumente financiare derivate                             |  V0A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli privind instrumentele financiare derivate de   |       |    |
|      dobanda                                                    |  V0C  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Cheltuieli privind instrumentele financiare derivate de   |       |    |
|       curs de schimb                                            |  V0F  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|     - Comisioane                                                |  V0M  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli cu alte angajamente primite                      |  V0Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare                |  V1A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Alte cheltuieli de exploatare bancara                           |  V2A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cota-parte privind operatiunile de exploatare bancara       |       |    |
|     efectuate in comun                                          |  V2F  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare     |       |    |
|     bancara efectuate in comun                                  |  V2K  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Cheltuieli diverse de exploatare bancara                    |  V2P  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|CHELTUIELI CU PERSONALUL                                         |  V3A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu remuneratiile personalului                        |  V3B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala             |  V3E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Alte cheltuieli privind personalul                              |  V103 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|IMPOZITE SI TAXE                                                 |  V4A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE  |       |    |
|TERTI                                                            |  V106 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu materialele                                       |  V107 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli privind obiectele de inventar                        |  V112 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli privind alte stocuri                                 |  V113 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti        |  V114 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate                  |  V126 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE                                 |  V6A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare         |       |    |
| nebancara efectuate in comun                                    |  V6B  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancara         |       |    |
| efectuate in comun                                              |  V6E  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cota-parte din cheltuielile sediului social                     |  V6H  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Pierderi din cesiunea imobilizarilor                            |  V6L  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Pierderi din cesiunea imobilizarilor necorporale si         |       |    |
|     corporale                                                   |  V6M  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|   - Pierderi din cesiunea imobilizarilor financiare             |  V6N  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Alte cheltuieli diverse de exploatare                           |  V6Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|CHELTUIELI CU AMORTIZARILE PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE SI  |       |    |
|CORPORALE                                                        |  V7G  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor necorporale           |  V127 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor corporale             |  V128 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|

                                                       ___
    DENUMIREA BANCII: ..................              |   |             [   ]
                                                      |___|
    Unitatea din strainatate ...........              | S | Strainatate [   ]
                                             _______  |___|
                         Cod                | 0 | 3 | | G | Global      [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._] |___|___| |___|
 __________
| mod 4180 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                                 |Cod    |Suma|
|                                                                 |pozitie|    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|                               A                                 |   B   |  1 |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|CHELTUIELI CU PROVIZIOANE SI PIERDERI DIN CREANTE NERECUPERABILE |  V8A  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni         |       |    |
| interbancare                                                    |  V129 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni cu      |       |    |
| clientela                                                       |  V132 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu provizioane privind operatiuni cu titluri si      |       |    |
| operatiuni diverse                                              |  V135 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu provizioane pentru valori imobilizate             |  V141 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli          |  V8V  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli cu provizioane reglementate                          |  V8W  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane    |  V8X  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane  |  V8Z  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|TOTAL CHELTUIELI CURENTE                                         |  V167 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|CHELTUIELI EXCEPTIONALE                                          |  V90  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune        |  V152 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele   |  V158 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
| Alte cheltuieli exceptionale                                    |  V163 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|TOTAL CHELTUIELI EXCEPTIONALE                                    |  V168 |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
|TOTAL CHELTUIELI*)                                               |  V99  |    |
|_________________________________________________________________|_______|____|
    *) mai putin cheltuielile cu impozitul pe profit

              ADMINISTRATOR,                 CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          (CONDUCATORUL BANCII)                    FINANCIAR-CONTABIL,
        Numele, prenumele, semnatura              Numele, prenumele si
             si stampila bancii                        semnatura

    ANEXA 12

             CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI PUBLICABIL - mod. 4290 -

 JUDETUL _____________________|_|_|  FORMA DE PROPRIETATE _________________|_|_|
 DENUMIREA BANCII: ________________  ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea
 ADRESA LOC: __________, sector ___  preponderenta) ____________________________
 STR.: __________________ nr.: ____  Cod grupa CAEN _____________________|_|_|_|
 TELEFONUL: _______ FAXUL: ________  CODUL FISCAL _______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI _______________________                    ___
                                                      | N | National*)  [   ]
                                                      |___|
                                                      |   |             [   ]
                                             _______  |___|
                         Cod                | 0 | 1 | | G | Global*)    [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._] |___|___| |___|
 __________
| mod 4290 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                |  Cod  |EXERCITIUL|EXERCITIUL|
|                                                |pozitie|     N    |   N - 1  |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|                        A                       |   B   |     1    |     2    |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|VENITURI SI CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARA    |       |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|   + DOBANZI SI VENITURI ASIMILATE              |  010  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| + Dobanzi si venituri asimilate privind        |       |          |          |
|   operatiunile cu bancile                      |  012  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| + Dobanzi si venituri asimilate privind        |       |          |          |
|   operatiunile cu clientela                    |  014  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| + Dobanzi si venituri asimilate privind        |       |          |          |
|   obligatiunile si alte titluri cu venit fix   |  016  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| + Alte dobanzi si venituri asimilate           |  018  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|   - DOBANZI SI CHELTUIELI ASIMILATE            |  020  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Dobanzi si cheltuieli asimilate privind      |       |          |          |
|   operatiunile cu bancile                      |  022  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Dobanzi si cheltuieli asimilate privind      |       |          |          |
|   operatiunile cu clientela                    |  024  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Dobanzi si cheltuieli asimilate privind      |       |          |          |
|   obligatiunile si alte titluri cu venit fix   |  026  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Alte dobanzi si cheltuieli asimilate         |  028  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|   + VENITURI DIN OPERATIUNILE DE LEASING SI    |       |          |          |
|     LOCATIE CU OPTIUNE DE CUMPARARE            |  030  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|   - CHELTUIELI DIN OPERATIUNILE DE LEASING     |       |          |          |
|     SI LOCATIE CU OPTIUNE DE CUMPARARE         |  040  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|   + VENITURI DIN OPERATIUNILE DE LOCATIE SIMPLA|  050  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|   - CHELTUIELI DIN OPERATIUNILE DE LOCATIE     |       |          |          |
|     SIMPLA                                     |  060  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|   + VENITURI PRIVIND TITLURILE CU VENIT        |       |          |          |
|     VARIABIL                                   |  070  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|   + COMISIOANE (VENITURI)                      |  080  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|   - COMISIOANE (CHELTUIELI)                    |  090  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|   + PROFIT DIN OPERATIUNI FINANCIARE           |  100  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| + Profit din operatiuni cu titluri de          |       |          |          |
|   tranzactie                                   |  102  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| + Profit din operatiuni cu titluri de          |       |          |          |
|   plasament                                    |  104  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| + Profit din operatiuni de schimb              |  106  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| + Profit din operatiuni cu instrumente         |       |          |          |
|   financiare derivate                          |  108  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|   - PIERDERI DIN OPERATIUNI FINANCIARE         |  110  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Pierderi din operatiuni cu titluri de        |       |          |          |
|   tranzactie                                   |  112  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Pierderi din operatiuni cu titluri de        |       |          |          |
|   plasament                                    |  114  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Pierderi din operatiuni de schimb            |  116  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Pierderi din operatiuni cu instrumente       |       |          |          |
|   financiare derivate                          |  118  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
    *) "G" - se completeaza de catre bancile persoane juridice romane
       "N" - se completeaza de sucursalele din Romania ale bancilor straine

                                                       ___
                                                      | N | National  [   ]
                                                      |___|
                                                      |   |           [   ]
                                             _______  |___|
                         Cod                | 0 | 1 | | G | Global    [ 3 ] TM
    Data: [_._]_._[_._]  banca: [_._._._._] |___|___| |___|
 __________
| mod 4290 |                                                       - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                |  Cod  |EXERCITIUL|EXERCITIUL|
|                                                |pozitie|     N    |   N - 1  |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|                        A                       |   B   |     1    |     2    |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|ALTE VENITURI SI CHELTUIELI CURENTE             |       |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|   + ALTE VENITURI DE EXPLOATARE                |  300  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| + Alte venituri de exploatare bancara          |  310  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| + Alte venituri de exploatare nebancara        |  320  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|   - CHELTUIELI GENERALE DE EXPLOATARE          |  330  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Cheltuieli cu personalul                     |  333  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Alte cheltuieli administrative               |  336  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|   - CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI              |       |          |          |
|     PROVIZIOANELE PENTRU IMOBILIZARILE         |       |          |          |
|     NECORPORALE SI CORPORALE                   |  340  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|   - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE              |  350  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Alte cheltuieli de exploatare bancara        |  360  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - Alte cheltuieli de exploatare nebancara      |  370  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| + PROFIT DIN CORECTII ASUPRA VALORII           |       |          |          |
|   CREANTELOR DIN BILANT SI ELEMENTELOR DIN     |       |          |          |
|   AFARA BILANTULUI                             |  380  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - PIERDERI DIN CORECTII ASUPRA VALORII         |       |          |          |
|   CREANTELOR DIN BILANT SI ELEMENTELOR DIN     |       |          |          |
|   AFARA BILANTULUI                             |  390  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| + PROFIT DIN CORECTII ASUPRA VALORII           |       |          |          |
|   IMOBILIZARILOR FINANCIARE                    |  400  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - PIERDERI DIN CORECTII ASUPRA VALORII         |       |          |          |
|   IMOBILIZARILOR FINANCIARE                    |  410  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| + VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE      |       |          |          |
|   PENTRU RISCUL DE CREDIT                      |  430  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| +/- REZULTATUL CURENT                          |  440  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|VENITURI SI CHELTUIELI EXCEPTIONALE             |       |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| + VENITURI EXCEPTIONALE                        |  450  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| - CHELTUIELI EXCEPTIONALE                      |  460  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| +/- REZULTATUL EXCEPTIONAL                     |  470  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|IMPOZITUL PE PROFIT                             |  480  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| +/- REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI             |  490  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
|REPARTIZAREA PROFITULUI*)                       |  493  |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
| REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (PIERDERE)      |  495  |          |          |
| DUPA REPARTIZAREA PROFITULUI BRUT PE           |       |          |          |
| DESTINATIILE PREVAZUTE DE LEGE*)               |       |          |          |
|________________________________________________|_______|__________|__________|
    *) Se completeaza de catre bancile care inregistreaza pierderi ca urmare a repartizarii profitului brut pe destinatiile prevazute de lege si a inregistrarii cheltuielilor cu impozitul pe profit

              ADMINISTRATOR,                 CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          (CONDUCATORUL BANCII)                    FINANCIAR-CONTABIL,
        Numele, prenumele, semnatura              Numele, prenumele si
             si stampila bancii                        semnatura

                               VERIFICAT SI CERTIFICAT,
                               potrivit legii, de catre:

      CENZORII BANCII                 CALITATEA                SEMNATURA SI
  sau ALTE PERSOANE CARE       (expert contabil, contabil         PARAFA
  INDEPLINESC ATRIBUTIILE         autorizat cu studii
        CENZORILOR             superioare, societate de
  (numele si prenumele,          expertiza contabila)
  denumirea societatii de
  expertiza contabila)
  ........................     ...........................     ............
  ........................     ...........................     ............
  ........................     ...........................     ............

    ANEXA 13

         DOCUMENTE CARE AU CORESPONDENTA CU NOMENCLATORUL DE POZITII

 ______________________________________________________________________________
|                                 CLASA 3                                      |
|                                                                              |
|              OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE                     |
|______________________________________________________________________________|

COD                  CORELATIA CU PLANUL DE CONTURI                  DOCUMENTELE
POZITIE                                                              LA CARE SE
                                                                     REFERA
         _______
        | ACTIV |
        |_______|

E8K     CONTURI DE AJUSTARE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE         4016
        DERIVATE
        3724 + 3725

E80     PIERDERI POTENTIALE AFERENTE OPERATIUNILOR NEINCHISE DE      4016
        ACOPERIRE CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
        37911

E85     PIERDERI DE ESALONAT AFERENTE OPERATIUNILOR INCHISE DE       4016
        ACOPERIRE CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
        37921

E9W     ALTE CONTURI DE REGULARIZARE                                 4016
        3799

 ______________________________________________________________________________
|                                 CLASA 3                                      |
|                                                                              |
|               OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE                    |
|______________________________________________________________________________|

COD                  CORELATIA CU PLANUL DE CONTURI                  DOCUMENTELE
POZITIE                                                              LA CARE SE
                                                                     REFERA
         _______
        | PASIV |
        |_______|

K123    CREDITORI                                                    4100
        3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 + 3522 +
        35261 + 3531 + 35323 + 35327 + 35328 + 3533 + 3536 + 3538 +
        35391 + 35393 + 354 + 3561 + 3562 + 3566

K7H     CREDITORI DIVERSI                                            4000
        3561 + 3562 + 3566

K7P       ALTE DEPOZITE DE GARANTII PRIMITE                          4016
          3562

K8K       CONTURI DE AJUSTARE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE       4016
          DERIVATE
          3724 + 3725

K80       CASTIGURI POTENTIALE AFERENTE OPERATIUNILOR NEINCHISE DE   4016
          ACOPERIRE CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
          37912

K85       CASTIGURI DE ESALONAT AFERENTE OPERATIUNILOR INCHISE DE    4016
          ACOPERIRE CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
          37922

K9W       ALTE CONTURI DE REGULARIZARE                               4016
          3799

 ______________________________________________________________________________
|                                 CLASA 6                                      |
|                                                                              |
|                                CHELTUIELI                                    |
|______________________________________________________________________________|

COD                  CORELATIA CU PLANUL DE CONTURI                  DOCUMENTELE
POZITIE                                                              LA CARE SE
                                                                     REFERA

V0A     CHELTUIELI CU ANGAJAMENTELE AFERENTE OPERATIUNILOR CU        4080
        INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE                              4180
        6074

V0C       CHELTUIELI PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE       4080
          DE DOBANDA                                                 4180
          60741

V0F       CHELTUIELI PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE       4080
          DE CURS DE SCHIMB                                          4180
          60742

V0M       COMISIOANE                                                 4080
          60749                                                      4180

 ______________________________________________________________________________
|                                 CLASA 7                                      |
|                                                                              |
|                                 VENITURI                                     |
|______________________________________________________________________________|

COD                  CORELATIA CU PLANUL DE CONTURI                  DOCUMENTELE
POZITIE                                                              LA CARE SE
                                                                     REFERA

Z0A     VENITURI DIN ANGAJAMENTELE AFERENTE OPERATIUNILOR CU         4080
        INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE                              4180
        7074

Z0C       VENITURI DIN INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE            4080
          DOBANDA                                                    4180
          70741

Z0F       VENITURI DIN INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE DE CURS     4080
          DE SCHIMB                                                  4180
          70742

Z0M       COMISIOANE                                                 4080
          70749                                                      4180

 ______________________________________________________________________________
|                                    CLASA 9                                   |
|                                                                              |
|                        OPERATIUNI IN AFARA BILANTULUI                        |
|______________________________________________________________________________|

COD                  CORELATIA CU PLANUL DE CONTURI                  DOCUMENTELE
POZITIE                                                              LA CARE SE
                                                                     REFERA

        ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE

Q1B     OPERATIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBANDA     4000
        941 + 943                                                    4100

   OPERATIUNI EFECTUATE PE PIETELE ORGANIZATE SI ASIMILATE DE INSTRUMENTE
                     FINANCIARE DERIVATE DE DOBANDA

Q1D     OPERATIUNI DE "MICROACOPERIRE"                               4023
        9411

Q1N     OPERATIUNI "POZITII DESCHISE IZOLATE"                        4023
        9415

   OPERATIUNI EFECTUATE PE PIETELE LA BUNA INTELEGERE DE INSTRUMENTE
                     FINANCIARE DERIVATE DE DOBANDA

Q2D     OPERATIUNI DE "MICROACOPERIRE"                               4023
        9431

Q2N     OPERATIUNI "POZITII DESCHISE IZOLATE"                        4023
        9435

Q3B     OPERATIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS        4000
        DE SCHIMB                                                    4100
        944 + 945

   OPERATIUNI EFECTUATE PE PIETELE ORGANIZATE SI ASIMILATE DE INSTRUMENTE
                     FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB

Q3D     OPERATIUNI DE "MICROACOPERIRE"                               4023
        9441

Q3N     OPERATIUNI "POZITII DESCHISE IZOLATE"                        4023
        9445

   OPERATIUNI EFECTUATE PE PIETELE LA BUNA INTELEGERE DE INSTRUMENTE
                  FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB

Q4D     OPERATIUNI DE "MICROACOPERIRE"                               4023
        9451

Q4N     OPERATIUNI "POZITII DESCHISE IZOLATE"                        4023
        9455

            INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB

Q41     LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT                        4025
        ex 9441 + ex 9445                                            4125

Q42     DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT                        4025
        ex 9441 + ex 9445                                            4125

Q43     DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT                        4025
        ex 9441 + ex 9445                                            4125

Q44     LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT                        4025
        ex 9441 + ex 9445                                            4125

Q45     DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT                     4025
        ex 9441 + ex 9445                                            4125

Q46     DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT                     4025
        ex 9441 + ex 9445                                            4125

      DOCUMENTE CARE NU AU CORESPONDENTA CU NOMENCLATORUL DE POZITII

    REZULTATUL DIN OPERATIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE - mod. 4081 -
 ______________________________________________________________________________
|COD    |                         PLAN DE CONTURI                              |
|POZITIE|                                                                      |
|_______|______________________________________________________________________|
|  030  | Ex 37911                                                             |
|_______|______________________________________________________________________|
|  040  | Ex 37912                                                             |
|_______|______________________________________________________________________|
|  050  | Ex 37921                                                             |
|_______|______________________________________________________________________|
|  060  | Ex 37922                                                             |
|_______|______________________________________________________________________|
|  070  | Ex 60179 + ex 60279 + ex 6037                                        |
|_______|______________________________________________________________________|
|  080  | Ex 70179 + ex 70279 + ex 7037                                        |
|_______|______________________________________________________________________|
|  100  | Ex 60741                                                             |
|_______|______________________________________________________________________|
|  110  | Ex 70741                                                             |
|_______|______________________________________________________________________|
|  230  | Ex 37911                                                             |
|_______|______________________________________________________________________|
|  240  | Ex 37912                                                             |
|_______|______________________________________________________________________|
|  250  | Ex 37921                                                             |
|_______|______________________________________________________________________|
|  260  | Ex 37922                                                             |
|_______|______________________________________________________________________|
|  270  | Ex 60742                                                             |
|_______|______________________________________________________________________|
|  280  | Ex 70742                                                             |
|_______|______________________________________________________________________|
|  300  | Ex 60742                                                             |
|_______|______________________________________________________________________|
|  310  | Ex 70742                                                             |
|_______|______________________________________________________________________|

                             BILANT PUBLICABIL
                               - mod. 4200 -
 ______________________________________________________________________________
|    COD POZITIE                  |         PLAN DE CONTURI                    |
|_________________________________|____________________________________________|
|                               PASIV                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 360 - Alte pasive      | 30271 + 30272 + 30277 + 3036 + 331 + 332 + ex 333 + |
|                        | + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex 341 + 3511 + 3512 +  |
|                        | + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 + 3522 + 35261 +|
|                        | + 3531 + 35323 + 35327 + ex 35328 + 3533 + 3536 +   |
|                        | + 3538 + 35391 + 35393 + 354 + 3561 + 3562 + 3566 + |
|                        | + 3567 + 418                                        |
|________________________|_____________________________________________________|

                    CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI PUBLICABIL
                                - mod. 4290 -
 ______________________________________________________________________________
|     DOCUMENT 4290               |         PLAN DE CONTURI                    |
|_________________________________|____________________________________________|
| 080 - Venituri din comisioane   | 7019 + 7029 + 7039 + 7069 + 70749 + 708    |
|_________________________________|____________________________________________|
| 090 - Cheltuieli cu comisioane  | 6019 + 6029 + 6039 + 6069 + 60749 + 608    |
|_________________________________|____________________________________________|
| 108 - Profit din operatiuni cu  | 70741 + 70742 - 60741 - 60742              |
|       instrumente financiare    | (daca 70741 + 70742 - 60741 - 60742 > 0)   |
|       derivate                  |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| 118 - Pierderi din operatiuni cu| 60741 + 60742 - 70741 - 70742              |
|       instrumente financiare    | (daca 60741 + 60742 - 70741 - 70742 > 0)   |
|       derivate                  |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|

    ANEXA 14

                    CONTROLUL DOCUMENTULUI - mod. 4080 -

    CORELATII IN CADRUL DOCUMENTULUI - mod. 4080 -

    Fila 01

    Z0A = Z0C + Z0F + Z0M

    Fila 02

    V0A = V0C + V0F + V0M

                       CONTROLUL DOCUMENTULUI - mod. 4016 -

    CORELATII INTRE DOCUMENTUL - mod. 4016 - SI DOCUMENTUL - mod. 4000 -
 ______________________________________________________________________________
|        - mod. 4016 -            |relatia|         - mod. 4000 -              |
|_________________________________|_______|____________________________________|
|Fila 01 - coloana 2              |       | Fila 01 - coloana 6                |
|E8B + E8F + E8K + E8M + E8S +    |   =   | E8A                                |
|+ E8W + E8Z + E9B + E9E + E9M +  |       |                                    |
|+ E9S + E9T + E80 + E85 + E9W    |       |                                    |
|_________________________________|_______|____________________________________|
|Fila 02 - coloana 1              |       | Fila 02 - coloana 5                |
|K7L + K7P+ K7Z                   |   =   | K7H                                |
|_________________________________|_______|____________________________________|
|K8C + K8F + K8K + K8M + K8S +    |   =   | K8A                                |
|+ K8W + K8Z + K9S +  K9T + K80 + |       |                                    |
|+ K85 + K9W                      |       |                                    |
|_________________________________|_______|____________________________________|

                       CONTROLUL DOCUMENTULUI - mod. 4023 -

    CORELATII INTRE DOCUMENTUL - mod. 4023 - SI DOCUMENTUL - mod. 4000 -
 ______________________________________________________________________________
|        - mod. 4023 -            |relatia|         - mod. 4000 -              |
|_________________________________|_______|____________________________________|
|Fila 01 - coloana 1              |       | Fila 03 - coloana 5                |
|_________________________________|_______|____________________________________|
|Q1D + Q1N + Q2D + Q2N            |   =   | Q1B                                |
|_________________________________|_______|____________________________________|
|Q3D + Q3N + Q4D + Q4N            |   =   | Q3B                                |
|_________________________________|_______|____________________________________|

    CORELATII INTRE DOCUMENTUL - mod. 4023 - SI DOCUMENTUL - mod. 4100 -
 ______________________________________________________________________________
|        - mod. 4023 -            |relatia|         - mod. 4100 -              |
|_________________________________|_______|____________________________________|
|Fila 01 - coloana 1              |       | Fila 03 - coloana 1                |
|_________________________________|_______|____________________________________|
|Q1D + Q1N + Q2D + Q2N            |   =   | Q1B                                |
|_________________________________|_______|____________________________________|
|Q3D + Q3N + Q4D + Q4N            |   =   | Q3B                                |
|_________________________________|_______|____________________________________|

                       CONTROLUL DOCUMENTULUI - mod. 4025 -

    CORELATII INTRE DOCUMENTUL - mod. 4025 - SI DOCUMENTUL - mod. 4000 -
 ______________________________________________________________________________
|        - mod. 4025 -            |relatia|         - mod. 4000 -              |
|_________________________________|_______|____________________________________|
|Fila 01 - coloana 5              |       | Fila 03 - coloana 3                |
|Q41 + Q42 + Q43 + Q44 + Q45 + Q46| </=   | Q3B                                |
|_________________________________|_______|____________________________________|
|Fila 02 - coloana 5              |       | Fila 03 - coloana 4                |
|Q41 + Q42 + Q43 + Q44 + Q45 + Q46| </=   | Q3B                                |
|_________________________________|_______|____________________________________|

    CONTROLUL DOCUMENTELOR - mod. 4000 "N", mod. 4100 "S" si mod. 4100 "G"

    CONTURI IN AFARA BILANTULUI
 ______________________________________________________________________________
|      Model 4000 -     |   |    Model 4100 -     |   |     Model 4100 -       |
|       "National"      |   |   "Strainatate"     |   |       "Global"         |
|  Fila 03 - coloana 5  |   | Fila 03 - coloana 1 |   |   Fila 03 - coloana 1  |
|_______________________|___|_____________________|___|________________________|
|         Q1B           | + |        Q1B          | = |          Q1B           |
|_______________________|___|_____________________|___|________________________|
|         Q3B           | + |        Q3B          | = |          Q3B           |
|_______________________|___|_____________________|___|________________________|

                       CONTROLUL DOCUMENTULUI - mod. 4180 -

    CORELATII IN CADRUL DOCUMENTULUI - mod. 4180

    Fila 01

    Z0A = Z0C + Z0F + Z0M

    Fila 02

    V0A   V0C + V0F + V0MSmartCity5

COMENTARII la Norma 9/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 9 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 9/2002
Norma 10 2002
privind instrumentele financiare derivate
Ordin 362 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 362 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 1524 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 1524 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 344 1997
privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
Ordin 344 1997
privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
Ordin 1418 1997
privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu