Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 3 din 10 ianuarie 2000

privind inregistrarea in contabilitatea bancilor a operatiunilor de leasing

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 23 din 24 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998 si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, ale Ordinului ministrului finantelor nr. 686/1999 pentru aprobarea Normelor privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing, precum si ale art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia,
    in vederea reflectarii in contabilitate de catre bancile, persoane juridice romane, precum si de catre sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, denumite in continuare banci, a operatiunilor de leasing,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.

    1. Inregistrarea in contabilitatea bancii, in calitate de utilizator (locatar), a principalelor operatiuni privind leasingul operational
    1.1. Imobilizarile corporale primite in cazul tranzactiilor de leasing conform prevederilor din contractele incheiate intre parti se inregistreaza in creditul contului in afara bilantului 951 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate", analitic distinct. Acest cont se debiteaza pe masura platii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel incat soldul creditor sa reflecte valoarea ratelor ramase de rambursat.
    Valoarea inscrisa in creditul contului 951 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate", analitic distinct, se compune din:
    - valoarea initiala a bunului, reprezentand costul de achizitie la societatile de leasing;
    - beneficiul, respectiv marja de profit stabilita intre parti.
    1.2. Inregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridica romana), reprezentand ratele de achitat, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta

             %                       =   3566 "Alti creditori diversi"
    63472 "Cheltuieli cu redeventele
          privind operatiunile de
          leasing si asimilate"
    35326 "T.V.A. deductibila"*)

    1.3. Inregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridica straina), reprezentand ratele de achitat, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta
    - inregistrarea sumelor datorate proprietarului bunurilor (locator), reprezentand ratele de achitat

    3721 "Pozitie de schimb"         =   3566 "Alti creditori diversi"

                                concomitent

    63472 "Cheltuieli cu redeventele =   3722 "Contravaloarea pozitiei
          privind operatiunile de             de schimb"
          leasing si asimilate"

    - inregistrarea taxei pe valoarea adaugata aferenta
      - inregistrarea platii taxei pe valoarea adaugata

    35326 "T.V.A. deductibila"*)     =   111 "Cont curent la Banca
                                             Nationala a Romaniei"

                                    sau

    - inregistrarea taxei pe valoarea adaugata datorata

    35328 "T.V.A. neexigibila"       =   3536 "Alte impozite, taxe si
                                              varsaminte asimilate"

    Contul 63472 "Cheltuieli cu redeventele privind operatiunile de leasing si asimilate" poate fi dezvoltat in analitic astfel:
    - "Cheltuieli cu redeventele la nivelul amortizarii";
    - "Cheltuieli cu redeventele reprezentand marja locatorului".

    1.4. Inregistrarea impozitului pe redevente, datorat de societatea de leasing (proprietarul bunurilor), persoana juridica straina cu sediul in strainatate (conform prevederilor din conventiile de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente), dar achitat de banca la cursul de schimb in vigoare la data respectiva
    - inregistrarea sumelor reprezentand impozitul pe redevente, datorat de societatea de leasing (proprietarul bunurilor)

    3566 "Alti creditori diversi"    =   3721 "Pozitie de schimb"

                                concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei    =   3536 "Alte impozite, taxe si
          de schimb"                          varsaminte asimilate"

    - inregistrarea platii impozitului pe redevente de banca

    3536 "Alte impozite, taxe si     =   111 "Cont curent la Banca
         varsaminte asimilate"               Nationala a Romaniei"

    Impozitul pe redevente se va calcula prin aplicarea cotei de impozit prevazute in conventiile pentru evitarea dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente asupra redeventei, astfel cum este ea definita la art. 24^1 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999.

    1.5. Inregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achizitionate din tara (atunci cand exista optiunea de cumparare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la o persoana juridica romana, pe baza contractului de vanzare-cumparare si a facturii

             %                       =   3566 "Alti creditori diversi"
    4422 "Mijloace fixe"
    4522 "Mijloace fixe"
    35326 "T.V.A. deductibila"*)

    1.6. Inregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achizitionate din strainatate (atunci cand exista optiunea de cumparare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la o persoana juridica romana, pe baza contractului de vanzare-cumparare si a facturii
    - inregistrarea sumelor datorate persoanei juridice romane, reprezentand valoarea reziduala a bunului achizitionat

             %                       =   3566 "Alti creditori diversi"
    4422 "Mijloace fixe"
    4522 "Mijloace fixe"
    35326 "T.V.A. deductibila"*)

    - inregistrarea achitarii taxei vamale de banca conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999

    3536 "Alte impozite, taxe si     =   111  "Cont curent la Banca
         varsaminte asimilate"                Nationala a Romaniei"

    - includerea in costul de achizitie al bunurilor a taxelor vamale aferente

             %                       =   3536 "Alte impozite, taxe si
    4422 "Mijloace fixe"                      varsaminte asimilate"
    4522 "Mijloace fixe"

    1.7. Inregistrarea transferului dreptului de proprietate (atunci cand exista optiunea de cumparare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la o persoana juridica straina, pe baza contractului de vanzare-cumparare si a facturii
    - inregistrarea sumelor datorate persoanei juridice straine, reprezentand valoarea reziduala a bunului achizitionat

    3721 "Pozitie de schimb"         =   3566 "Alti creditori diversi"

                                concomitent

             %                       =   3722 "Contravaloarea pozitiei
    4422 "Mijloace fixe"                      de schimb"
    4522 "Mijloace fixe"

    - inregistrarea taxei pe valoarea adaugata aferenta
      - inregistrarea platii taxei pe valoarea adaugata

    35326 "T.V.A. deductibila"*)     =   111  "Cont curent la Banca
                                              Nationala a Romaniei"
                                    sau

    - inregistrarea taxei pe valoarea adaugata datorata

    35328 "T.V.A. neexigibila"       =   3536 "Alte impozite, taxe si
                                              varsaminte asimilate"

    - inregistrarea platii taxelor vamale si a accizelor, dupa caz

    3536 "Alte impozite, taxe si     =   111 "Cont curent la Banca
         varsaminte asimilate                Nationala a Romaniei"

    - includerea in costul de achizitie al bunului achizitionat a taxelor vamale si a accizelor, dupa caz

             %                       =   3536 "Alte impozite, taxe si
    4422 "Mijloace fixe"                      varsaminte asimilate"
    4522 "Mijloace fixe"

    1.8. Inregistrarea diferentei de amortizare pana la nivelul costului de achizitie initial inregistrata la locator (din cont 951 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate", analitic distinct, mai putin beneficiul convenit intre parti)

    4422 "Mijloace fixe"             =   4612 "Amortizarea imobilizarilor
                                              corporale"
    4522 "Mijloace fixe"             =   4622 "Amortizarea imobilizarilor
                                              corporale"
------------
    *) Inregistrarea taxei pe valoarea adaugata se face numai de bancile luate in evidenta ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata.
    In cazul bancilor neinregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, T.V.A. achitata sau datorata se va inregistra in costul de achizitie al bunurilor in conformitate cu prevederile pct. 16 din Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997.

    2. Inregistrarea in contabilitatea bancii, in calitate de utilizator (locatar), a principalelor operatiuni privind leasingul financiar
    2.1. Inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor corporale primite conform prevederilor din contractele de leasing financiar incheiate intre parti si evidentierea datoriei, inclusiv a dobanzilor aferente
    - inregistrarea datoriei in lei, reprezentand contravaloarea imobilizarilor corporale primite

             %                       =   2322 "Imprumuturi la termen de
    4422 "Mijloace fixe"                      la clientela financiara",
    4522 "Mijloace fixe"                      analitic distinct

    - inregistrarea datoriei in devize reprezentand contravaloarea imobilizarilor corporale primite

    3721 "Pozitie de schimb"         =   2322 "Imprumuturi la termen de
                                              la clientela financiara",
                                              analitic distinct

                                concomitent

             %                       =   3722 "Contravaloarea pozitiei
    4422 "Mijloace fixe"                      de schimb"
    4522 "Mijloace fixe"

    - inregistrarea dobanzilor de platit, aferente datoriei reprezentand contravaloarea imobilizarilor corporale primite

    375 "Cheltuieli inregistrate     =   2327 "Datorii atasate",
        in avans"                             analitic distinct

    - inregistrarea in afara bilantului a valorii imobilizarilor corporale primite conform documentelor, inclusiv dobanda

    999 "Contrapartida"              =   951 "Redevente, locatii de
                                             gestiune, chirii si alte
                                             datorii asimilate",
                                             analitic distinct

    2.2. Inregistrarea in contabilitate a amortizarii imobilizarilor corporale achizitionate conform contractelor de leasing financiar (amortizarea se efectueaza potrivit duratelor normale de functionare legale in vigoare)

    652 "Cheltuieli cu amortizarile  =                 %
        imobilizarilor corporale"        4612 "Amortizarea imobilizarilor
                                              corporale"
                                         4622 "Amortizarea imobilizarilor
                                              corporale"

    2.3. Inregistrarea sumelor repartizate pe cheltuieli privind dobanzile de platit aferente datoriei reprezentand contravaloarea imobilizarilor corporale primite
    - inregistrarea sumelor repartizate pe cheltuieli privind dobanzile de platit in lei

    60222 "Dobanzi la imprumuturile  =   375 "Cheltuieli inregistrate
          la termen", analitic               in avans"
          distinct

    - inregistrarea sumelor repartizate pe cheltuieli privind dobanzile de platit in devize

    3721 "Pozitie de schimb"         =   375 "Cheltuieli inregistrate
                                             in avans"

                                concomitent

    60222 "Dobanzi la imprumuturile  =   3722 "Contravaloarea pozitiei
          la termen", analitic                de schimb"
          distinct

    2.4. Inregistrarea obligatiei de plata a ratelor, pe baza facturilor emise de proprietarul bunurilor, persoana juridica romana
    - inregistrarea obligatiei de plata a ratelor in lei si a taxei pe valoarea adaugata aferente

             %                       =   3566 "Alti creditori diversi"
    2322 "Imprumuturi la termen de
         la clientela financiara",
         analitic distinct
    2327 "Datorii atasate",
         analitic distinct
    35326 "T.V.A. deductibila"*)

    - inregistrarea in afara bilantului a sumelor reprezentand ratele in lei platite proprietarului bunurilor

    951 "Redevente, locatii de       =   999 "Contrapartida"
        gestiune, chirii si alte
        datorii asimilate",
        analitic distinct

    2.5. Inregistrarea obligatiei de plata a ratelor, pe baza facturilor emise de proprietarul bunurilor, persoana juridica straina
    - inregistrarea obligatiei in devize reprezentand ratele de platit proprietarului bunurilor

             %                       =   3566 "Alti creditori diversi"
    2322 "Imprumuturi la termen de
         la clientela financiara",
         analitic distinct
    2327 "Datorii atasate",
         analitic distinct

    - inregistrarea taxei pe valoarea adaugata aferenta
      - inregistrarea platii taxei pe valoarea adaugata

    35326 "T.V.A. deductibila"*)     =   111 "Cont curent la Banca
                                             Nationala a Romaniei"

                                    sau

      - inregistrarea taxei pe valoarea adaugata datorata

    35328 "T.V.A. neexigibila"       =   3536 "Alte impozite, taxe si
                                              varsaminte asimilate"

    - inregistrarea in afara bilantului a sumelor reprezentand ratele in devize platite proprietarului bunurilor

    951 "Redevente, locatii de       =   999 "Contrapartida"
        gestiune, chirii si alte
        datorii asimilate",
        analitic distinct

    2.6. Inregistrarea impozitului pe dobanzi datorat de societatea de leasing (proprietarul bunurilor), persoana juridica straina cu sediul in strainatate (conform prevederilor din conventiile de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 83/1998), dar achitat de banca la cursul de schimb in vigoare la data respectiva
    - inregistrarea impozitului pe dobanzi datorat de catre proprietarul bunurilor

    3566 "Alti creditori diversi"    =   3721 "Pozitie de schimb"

                                concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei    =   3536 "Alte impozite, taxe si
         de schimb"                           varsaminte asimilate"

    - inregistrarea platii impozitului pe dobanzi de banca

    3536 "Alte impozite, taxe si     =   111 "Cont curent la Banca
         varsaminte asimilate"               Nationala a Romaniei"

    2.7. Inregistrarea la expirarea contractului, o data cu achitarea ultimei rate, a transferului dreptului de proprietate a bunurilor
    - inregistrarea obligatiei reprezentand ultima rata de platit proprietarului bunurilor (persoana juridica romana), precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta

             %                       =   3566 "Alti creditori diversi"
    2322 "Imprumuturi la termen de
         la clientela financiara",
         analitic distinct
    2327 "Datorii atasate",
         analitic distinct
    35326 "T.V.A. deductibila"*)

    - inregistrarea obligatiei reprezentand ultima rata de platit proprietarului bunurilor (persoana juridica straina), precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta
      - inregistrarea obligatiei reprezentand ultima rata de platit proprietarului bunurilor

             %                       =   3566 "Alti creditori diversi"
    2322 "Imprumuturi la termen de
         la clientela financiara",
         analitic distinct
    2327 "Datorii atasate",
         analitic distinct

      - inregistrarea taxei pe valoarea adaugata aferenta, platita sau datorata

    35326 "T.V.A. deductibila"*)     =   111 "Cont curent la Banca
                                             Nationala a Romaniei"

                                    sau

    35328 "T.V.A. neexigibila"       =   3536 "Alte impozite, taxe si
                                              varsaminte asimilate"

    - inregistrarea achitarii taxei vamale aferente bunurilor din import, conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999

    3536 "Alte impozite, taxe si     =   111 "Cont curent la Banca
         varsaminte asimilate"               Nationala a Romaniei"

    - includerea in costul de achizitie al bunurilor din import a taxelor vamale aferente

             %                       =   3536 "Alte impozite, taxe si
    4422 "Mijloace fixe"                      varsaminte asimilate"
    4522 "Mijloace fixe"

    - inregistrarea in afara bilantului a sumelor reprezentand ultima rata platita proprietarului bunurilor

    951 "Redevente, locatii de       =   999 "Contrapartida"
        gestiune, chirii si alte
        datorii asimilate",
        analitic distinct
------------
    *) Inregistrarea taxei pe valoarea adaugata se face numai de bancile luate in evidenta ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata.
    In cazul bancilor neinregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, T.V.A. achitata sau datorata se va inregistra in costul de achizitie al bunurilor in conformitate cu prevederile pct. 16 din Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997.

    3. Inregistrarea diferentelor de pret in conditiile in care partile au prevazut in contractul de leasing actualizarea periodica a ratelor de leasing
    In aplicarea prevederilor art. 15 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999, partile au obligatia de a stabili prin contract atat valoarea ratelor initiale, cat si criteriile de indexare a acestora, criterii care vor sta la baza calcularii valorii ratelor de leasing indexate, inscrise in facturi, unde pe un rand distinct, intitulat "Diferente de pret", se va reflecta valoarea indexarii.
    In contabilitatea bancii "Diferentele de pret", inscrise distinct in factura, se vor reflecta astfel:
    - in cazul leasingului operational

        - diferente de pret aferente ratelor in lei

    649 "Alte cheltuieli diverse     =   3566 "Alti creditori diversi"
        de exploatare",
        analitic distinct

        - diferente de pret aferente ratelor in devize

    3721 "Pozitie de schimb"         =   3566 "Alti creditori diversi"

                                concomitent

    649 "Alte cheltuieli diverse     =   3722 "Contravaloarea pozitiei
        de exploatare",                       de schimb"
        analitic distinct

    - in cazul leasingului financiar

        - diferente de pret aferente ratelor in lei

    649 "Alte cheltuieli diverse     =                  %
        de exploatare",                  2322 "Imprumuturi la termen de
        analitic distinct                     la clientela financiara",
                                              analitic distinct
                                         2327 "Datorii atasate",
                                              analitic distinct

        - diferente de pret aferente ratelor in devize

    3721 "Pozitie de schimb"         =                  %
                                         2322 "Imprumuturi la termen de
                                              la clientela financiara",
                                              analitic distinct
                                         2327 "Datorii atasate",
                                              analitic distinct

                                concomitent

    649 "Alte cheltuieli diverse     =   3722 "Contravaloarea pozitiei
        de exploatare",                       de schimb"
        analitic distinct

    - inregistrarea diferentelor de pret in contul in afara bilantului 951 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate", analitic distinct

    999 "Contrapartida"              =   951 "Redevente, locatii de
                                             gestiune, chirii si alte
                                             datorii asimilate",
                                             analitic distinct

    - diferentele de pret aferente ratelor dintr-un an fiscal, conform contractului, inregistrate in contul 649 "Alte cheltuieli diverse de exploatare", analitic distinct, pot majora valoarea imobilizarilor corporale potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare, efectuandu-se urmatorul articol contabil

             %                       =   7499 "Alte venituri",
    4422 "Mijloace fixe"                      analitic distinct
    4522 "Mijloace fixe"

    4. Dispozitii finale
    Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
    Prezenta circulara modifica si completeaza in mod corespunzator prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997.
    La data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Banca Nationala a Romaniei va urmari, in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii, aplicarea de catre banci a prevederilor prezentei circulare.

                                GUVERNATORUL
                         BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                              EMIL IOTA GHIZARISmartCity5

COMENTARII la Circulara 3/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 3 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu