E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 686 din 25 iunie 1999

pentru aprobarea Normelor privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 333 din 14 iulie 1999


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul prevederilor art. VI de la Titlul II din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice si in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala legislatie contabila va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                  NORME
privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing

    In baza prevederilor art. VI de la titlul II din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, se emit urmatoarele norme privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing:

    1. Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind leasingul operational
    1.1. In contabilitatea societatilor de leasing (locator)
    a) Achizitionarea de imobilizari corporale ce urmeaza a fi predate in regim de leasing se inregistreaza pe baza facturilor emise de furnizorii interni, prin articolul contabil:

    %
    212 "Mijloace fixe"               = 404 "Furnizori de imobilizari"
    4426 "T.V.A. deductibila"*)

    b) Achizitionarea de bunuri mobile de natura imobilizarilor corporale de la furnizori externi, ce urmeaza a fi predate in regim de leasing, se inregistreaza prin articolul contabil:

    212 "Mijloace fixe"               = 404 "Furnizori de imobilizari"

    c) Amortizarea imobilizarilor corporale achizitionate si predate utilizatorilor conform contractelor de leasing potrivit duratelor normale de functionare legale in vigoare:

    681 "Cheltuieli de exploatare    = 281 "Amortizari privind
         privind amortizarea               imobilizarile corporale"
         imobilizarilor"

    d) Inregistrarea facturii emise de locator reprezentand ratele de incasat:

    411 "Clienti                     = %
                                       706 "Venituri din redevente,
                                           locatii de gestiune si chirii"

                                       4427 "T.V.A. colectata"

    NOTA:
    Contul 706 poate fi dezvoltat in analitic astfel:
    - 706xx "Venituri din redevente reprezentand amortizarea"
    - 706xy "Venituri din redevente reprezentand marja de profit"

    e) Inregistrarea transferului dreptului de proprietate la valoarea reziduala stabilita intre parti in cazul in care este prevazuta in contract aceasta clauza, in baza contractului de vanzare-cumparare si a facturii:

    461 "Debitori"                    = %
                                        7721 "Venituri din cedarea activelor"
                                        4427 "T.V.A. colectata"

    f) Scoaterea din patrimoniu a bunurilor care au constituit obiectul contractului de leasing:

    %                                 = 212 "Mijloace fixe"
    281 "Amortizari privind
        imobilizarile"
    6721 "Cheltuieli privind
         activele cedate"

    1.2. In contabilitatea utilizatorului (locatar)
    a) Imobilizarile corporale primite in cazul tranzactiilor de leasing conform prevederilor din contractele incheiate intre parti se inregistreaza in debitul contului de ordine si evidenta 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate". Acest cont se crediteaza pe masura platii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel incat soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor ramase de rambursat.
    Valoarea inscrisa in debitul contului 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" se compune din:
    - valoarea initiala a bunului, reprezentand costul de achizitie la societatile de leasing;
    - beneficiul, respectiv marja de profit stabilita intre parti.
    b) Inregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridica romana), reprezentand ratele de achitat:

    %
    612 "Cheltuieli cu redeventele,   = 401 "Furnizori"
        locatiile de gestiune si
        chiriile"
    4426 "T.V.A. deductibila"*)

    c) Inregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor, (persoana juridica straina), reprezentand ratele de achitat:

    612 "Cheltuieli cu redeventele,   = 401 "Furnizori"
        locatiile de gestiune si
        chiriile"
                                     si

    4426 "T.V.A. deductibila"*)       = 5121 "Conturi la banci in lei"

                                     sau

    inregistrarea taxei pe valoarea adaugata datorate:

    4428 "T.V.A. neexigibila"         = 446 "Alte impozite, taxe si
                                            varsaminte asimilate"

    NOTA:
    Contul 612 poate fi dezvoltat in analitic astfel:
    - 612xx "Cheltuieli cu redeventele la nivelul amortizarii"
    - 612xy "Cheltuieli cu redeventele reprezentand marja locatorului"
    In cazul societatii de leasing (proprietarul bunurilor), persoana juridica straina cu sediul in strainatate, se va inregistra si impozitul pe redevente datorat de aceasta (conform prevederilor din conventiile pentru evitarea dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state), dar achitat de beneficiar la cursul de schimb in vigoare la data respectiva, efectuandu-se articolele contabile:

    401 "Furnizori"                   = 446 "Alte impozite, taxe si
                                            varsaminte asimilate"

                                si, respectiv,

    446 "Alte impozite, taxe          = 5121 "Conturi la banci in lei"
        si varsaminte asimilate"

    Impozitul pe redeventa se va calcula prin aplicarea cotei de impozit prevazute in conventiile pentru evitarea dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, asupra redeventei, astfel cum este ea definita la art. 24^1 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999.
    In situatia existentei unor diferente de curs valutar la data achitarii redeventei, acestea se inregistreaza la venituri sau la cheltuieli financiare, dupa caz.
    d) 1. Inregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achizitionate din tara (atunci cand exista optiunea de cumparare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la o persoana juridica romana, pe baza contractului de vanzare-cumparare si a facturii:

    %                                 = 404 "Furnizori de imobilizari"
    212 "Mijloace fixe"
    4426 "T.V.A. deductibila"*)

    d) 2. Inregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achizitionate din strainatate (atunci cand exista optiunea de cumparare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la o persoana juridica romana, pe baza contractului de vanzare-cumparare si a facturii:

    %                                 = 404 "Furnizori de imobilizari"
    212 "Mijloace fixe"
    4426 "T.V.A. deductibila"*)

                                     si

inregistrarea si achitarea taxei vamale de catre utilizator conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999:

    446 "Alte impozite, taxe si       = 5121 "Conturi la banci in lei"
        varsaminte asimilate"

                                  respectiv

    212 "Mijloace fixe"               = 446 "Alte impozite, taxe si
                                            varsaminte asimilate"

    e) Inregistrarea transferului dreptului de proprietate (atunci cand exista optiunea de cumparare a bunurilor) la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la o persoana juridica straina, pe baza contractului de vanzare-cumparare si a facturii:

    212 "Mijloace fixe"               = 404"Furnizori de imobilizari"
    4426 "T.V.A. deductibila"*)       = 5121 "Conturi la banci in lei"

                                     sau

    inregistrarea taxei pe valoarea adaugata datorate:

    4428 "T.V.A. neexigibila"         = 446 "Alte impozite, taxe si
                                            varsaminte asimilate"

    si in cazul taxelor vamale, al accizelor, dupa caz:

    446 "Alte impozite, taxe          = 5121 "Conturi la banci in lei"
        si varsaminte asimilate"

                                   respectiv

    212 "Mijloace fixe"               = 446 "Alte impozite, taxe si
                                            varsaminte asimilate"

    f) Inregistrarea diferentei de amortizare pana la nivelul costului de achizitie initial inregistrata la locator (din debit cont 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate", mai putin beneficiul convenit intre parti):

    212 "Mijloace fixe"               = 281 "Amortizari privind
                                            imobilizarile corporale"

    2. Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind leasingul financiar
    2.1. In contabilitatea societatilor de leasing (locator)
    a) Achizitionarea de imobilizari corporale de la furnizori interni, care urmeaza a fi predate in regim de leasing:

    %                                 = 404 "Furnizori de imobilizari"
    212 "Mijloace fixe"
    4426 "T.V.A. deductibila"*)

    b) Achizitionarea de bunuri mobile de natura imobilizarilor corporale de la furnizori externi, care urmeaza a fi predate in regim de leasing:

    212 "Mijloace fixe"               = 404 "Furnizori de imobilizari"

    c) Predarea catre beneficiar (utilizator) a bunurilor care fac obiectul contractului de leasing la valoarea inscrisa in contract, respectiv la costul de achizitie, si evidentierea creantei, inclusiv a dobanzii de incasat:

    2672 "Imprumuturi acordate pe     = 212 "Mijloace fixe"
         termen lung"
    2678 "Dobanzi aferente            = 472 "Venituri inregistrate in avans"
         creantelor imobilizate"

    Imobilizarile corporale predate in leasing financiar de catre locator se reflecta in debitul contului in afara bilantului 8038 "Alte valori in afara bilantului" analitic "Bunuri predate in leasing financiar".
    Acest cont se crediteaza pe masura facturarii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel incat soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor ramase de incasat.
    d) Emiterea facturilor reprezentand ratele de incasat potrivit contractului si inregistrarea acestora in contabilitate:

    411 "Clienti"                     = %
                                        706 "Venituri din redevente,
                                            locatii de gestiune si chirii"
                                        2678 "Dobanzi aferente creantelor
                                             imobilizate"
                                        4427 "T.V.A. colectata"

    si, concomitent, urmatoarele operatiuni:

    d) 1. Inregistrarea la venituri a dobanzii facturate:

    472 "Venituri inregistrate        = 706 "Venituri din redevente,
        in avans"                           locatii de gestiune si chirii"

    d) 2. Credit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului" analitic "Bunuri predate in leasing financiar"
    d) 3. Inregistrarea diminuarii creantei inregistrate la pct. 2.1 lit. c) in debitul contului 2672 "Imprumuturi acordate pe termen lung", cu cota-parte din veniturile facturate si inregistrate in creditul contului 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii":

    658 "Alte cheltuieli de           = 2672 "Imprumuturi acordate pe
        exploatare"                          termen lung"

    e) La expirarea contractului de leasing, o data cu facturarea ultimei rate se consemneaza si transferul dreptului de proprietate pe baza contractului de vanzare-cumparare.

    2.2. In contabilitatea utilizatorului (locatar)
    a) Inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor corporale primite conform prevederilor din contractele incheiate intre parti si evidentierea datoriei, inclusiv a dobanzilor aferente:

    212 "Mijloace fixe"               = 167 "Alte imprumuturi si datorii
                                            asimilate"
    471 "Cheltuieli inregistrate      = 1687 "Dobanzi aferente altor
        in avans"                            imprumuturi si datorii
                                             asimilate"
                                     si

    - Debit cont 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" cu valoarea imobilizarilor corporale conform documentelor, inclusiv dobanda.
    b) Amortizarea imobilizarilor corporale achizitionate conform contractelor de leasing se face potrivit duratelor normale de functionare legale in vigoare.
    Inregistrarea in contabilitatea utilizatorilor a amortizarii imobilizarilor corporale primite in cazul contractelor de leasing financiar:

    681 "Cheltuieli de                = 281 "Amortizari privind
        exploatare privind                  imobilizarile corporale"
        amortizarea
        imobilizarilor"

    c) Inregistrarea obligatiei de plata a ratelor pe baza facturilor emise de proprietarul bunurilor:

    %                                 = 404 "Furnizori de imobilizari"
    167 "Alte imprumuturi si
        datorii asimilate"
    1687 "Dobanzi aferente altor
         imprumuturi si datorii
         asimilate"
    4426 "T.V.A. deductibila"*)

                               si, concomitent,

    666 "Cheltuieli privind           = 471 "Cheltuieli inregistrate
        dobanzile"                          in avans"

                                      si

    - Credit cont 8036 "Redevente locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate".
    In cazul in care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este persoana juridica straina cu sediul in strainatate, se va inregistra si impozitul pe dobanzi datorat de aceasta (conform prevederilor din conventiile de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente), dar achitat de beneficiar la cursul de schimb in vigoare la data respectiva, precum si taxa pe valoarea adaugata, efectuandu-se articolele contabile:

    404 "Furnizori de imobilizari"    = 446 "Alte impozite, taxe si
                                            varsaminte asimilate"

                                si, respectiv,


    446 "Alte impozite, taxe          = 5121 "Conturi la banci in lei",
        si varsaminte asimilate"


iar pentru taxa pe valoarea adaugata*),

    4426 "T.V.A. deductibila"         = 5121 "Conturi la banci in lei"

                                     sau

inregistrarea taxei pe valoarea adaugata datorate:

    4428 "T.V.A. neexigibila"         = 446 "Alte impozite, taxe si
                                            varsaminte asimilate"

    d) La expirarea contractului, o data cu achitarea ultimei rate se consemneaza si transferul dreptului de proprietate, dupa cum urmeaza:
    d) 1. In cazul bunurilor produse in tara:

    %                                 = 404 "Furnizori de imobilizari"
    167 "Alte imprumuturi si
        datorii asimilate"
    4426 "T.V.A. deductibila"*)

    d) 2. In cazul bunurilor din import se vor inregistra si achita de catre utilizator si taxa vamala, conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999, precum si taxa pe valoarea adaugata, efectuandu-se articolele contabile:

    %
    167 "Alte imprumuturi si          = 404 "Furnizori de imobilizari"
        datorii asimilate"
    4426 "T.V.A. deductibila"*)

                                     si

    446 "Alte impozite, taxe si       = 5121 "Conturi la banci in lei"
        varsaminte asimilate"

                                  respectiv

    212 "Mijloace fixe"               = 446 "Alte impozite, taxe si
                                            varsaminte asimilate"

    d) 3. In cazul in care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este persoana juridica straina cu sediul in strainatate, se inregistreaza si taxa pe valoarea adaugata*) platita sau de platit (datorata):

    4426 "T.V.A. deductibila"         = 5121 "Conturi la banci in lei"

                                     sau

    4428 "T.V.A. neexigibila"         = 446 "Alte impozite, taxe si
                                            varsaminte asimilate"

    - Credit cont 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" cu valoarea imobilizarilor corporale achizitionate si care au devenit proprietatea utilizatorului.
------------
    *) Inregistrarea taxei pe valoarea adaugata se face numai de catre societatile comerciale luate in evidenta ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata.
    In cazul societatilor comerciale neinregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, T.V.A. achitata sau datorata se va inregistra in costul de achizitie al bunurilor in conformitate cu prevederile pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991.

    3. In aplicarea prevederilor art. 21 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, devenit art. 15 lit. b) prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificat prin Legea nr. 99/1999, partile au obligatia de a stabili prin contract atat valoarea ratelor initiale, cat si criteriile de indexare a acestora, criterii care vor sta la baza calcularii valorii ratelor de leasing indexate, inscrise in facturi, unde pe un rand distinct, intitulat "Diferente de pret", se va reflecta valoarea indexarii.
    In contabilitatea locatorului "Diferentele de pret" inscrise distinct in factura se vor reflecta in creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" - analitic distinct, iar in contabilitatea utilizatorului, in debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" - analitic distinct.
    In contabilitatea utilizatorului diferentele de pret aferente ratelor dintr-un an fiscal, conform contractului, inregistrate in debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare", pot majora valoarea imobilizarilor corporale potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare (articol contabil 212 = 758).
    4. In cazul leasingului operational, in bilantul contabil anual al utilizatorului valoarea ratelor ramase de rambursat (soldul debitor al contului 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate") se va inscrie in formularul "Date informative" pe rand distinct.
    5. In cazul leasingului financiar:
    a) In bilantul contabil al locatorului valoarea ratelor ramase de incasat se reflecta in soldul conturilor 2672 "Imprumuturi acordate pe termen lung" si 2678 "Dobanzi aferente creantelor imobilizate", care se vor inscrie in formularul cod 23 "Situatia creantelor si datoriilor", randul 02 si, respectiv, 03.
    b) In bilantul contabil al utilizatorului valoarea ratelor ramase de rambursat se reflecta in soldul conturilor 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" si 1687 "Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate", care se vor inscrie in formularul cod 23 "Situatia creantelor si datoriilor", randul 33 si, respectiv, 37.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 686/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 686 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu