E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1784 din 23 decembrie 2002

pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 21 din 16 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia de reglementari contabile va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga: Precizarile privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni in valuta, a diferentelor de curs valutar si a altor operatiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.670/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 3 noiembrie 1997; Precizarile privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 314/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 din 8 aprilie 1999; Precizarile referitoare la reflectarea in contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 335/1995, precum si a altor operatiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.459/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 8 septembrie 1995; Precizarile privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2001, la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.332/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 21 ianuarie 2002; Normele privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 686/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 14 iulie 1999.

                        Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                PRECIZARI
privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale

    Pentru incheierea in mod corespunzator a exercitiului financiar pe anul 2002 persoanele juridice*1), indiferent de forma de proprietate, vor lua urmatoarele masuri:
------------
    *1) In contextul prezentelor precizari, prin persoane juridice se intelege: societati comerciale, societati/companii nationale, regii autonome, institute nationale de cercetare-dezvoltare, societati cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ, inclusiv subunitati cu sediul in Romania, ce apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate.

    PARTEA I
    Prevederi comune

    I. Intocmirea situatiilor financiare anuale

    1. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629/2002, persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din lege au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale in domeniu si sa intocmeasca situatii financiare anuale.
    2. Situatiile financiare aferente exercitiului care se incheie la 31 decembrie 2002 se vor intocmi avandu-se in vedere urmatoarele formate:
    a) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, formatul din aceste reglementari, precum si formularele cod 30 si 40 din anexa la prezentele precizari;
    b) persoanele juridice prevazute la art. 26 alin. (4) si (6) din Legea nr. 82/1991, republicata, formatul din anexa la prezentele precizari, dupa cum urmeaza*2):
    - persoanele juridice prevazute la art. 26 alin. (4) vor completa formularele cod 10 la 90;
    - persoanele juridice prevazute la art. 26 alin. (6) vor completa formularele cod 10, 20 si 30.
------------
    *2) Situatiile financiare ale persoanelor juridice prevazute la pct. 2 lit. b) se vor tipari si se vor difuza prin grija Ministerului Finantelor Publice.

    II. Semnarea, verificarea si certificarea situatiilor financiare anuale

    3. Numele si prenumele persoanelor care intocmesc si semneaza situatiile financiare anuale si raportul administratorilor se vor completa citet, astfel incat acestea sa poata fi identificate.
    4. Administratorii, fondatorii, directorii sau alti reprezentanti legali ai persoanelor juridice vor urmari intocmirea corecta si depunerea in termen a situatiilor financiare anuale, tinand seama si de prevederile art. 265 pct. 1 si 2 si ale art. 266 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    5. Potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, vor fi auditate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.
    6. Persoanele juridice care nu aplica reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 nu au obligatii legale privind auditarea situatiilor financiare anuale.
    Potrivit art. 158 alin. (1) si art. 179 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, bilantul si contul de profit si pierdere ale acestora se verifica si se certifica de cenzori, acolo unde se prevede existenta acestora.
    In ceea ce priveste auditorii financiari/cenzorii societatilor comerciale, acestia vor avea in vedere responsabilitatile ce le revin potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobata si modificata prin Legea nr. 133/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    7. Persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte si care nu au personal calificat, incadrat potrivit legii, ori contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, cu un nivel al cifrei de afaceri de peste 3 miliarde lei, au obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea situatiilor financiare anuale numai cu persoane fizice sau juridice calificate, autorizate, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.988/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 22 octombrie 2001.

    III. Depunerea situatiilor financiare anuale

    8. In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:
    - in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, de catre persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001;
    - in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, de catre persoanele juridice care intocmesc situatii financiare anuale simplificate, armonizate cu directivele europene (inclusiv de catre persoanele juridice care urmeaza sa retrateze situatiile financiare anuale ale anului 2002 pana la data de 30 noiembrie a anului urmator);
    - in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, de catre microintreprinderi, precum si persoanele juridice care de la constituire nu au desfasurat activitate si depun o declaratie in acest sens.
    9. In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un exemplar al acelorasi situatii, insotit de raportul auditorilor financiari/cenzorilor si de procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor este trimis in termenul prevazut de lege la oficiile teritoriale ale registrului comertului.
    10. Persoanele juridice care conduc contabilitatea cu ajutorul tehnicii de calcul, precum si toti cei interesati pot procura de la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta continand normele metodologice, formularistica necesara si programele de verificare, cu documentatia de utilizare aferenta. In aceasta situatie, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se vor depune discheta si formularele situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2002, listate, semnate si stampilate.

    IV. Organizarea si conducerea contabilitatii

    11. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Pentru necesitati proprii de informare persoanele juridice pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si intr-o moneda straina.
    12. Evidenta operatiunilor contabile se realizeaza cu ajutorul conturilor cuprinse in planul de conturi general, aplicabil persoanei juridice.
    Conturile sintetice pot fi dezvoltate in analitic, in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii de informare.
    13. Orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
    14. Drepturile si obligatiile, precum si unele bunuri care nu pot fi recunoscute in bilant se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, denumite conturi de ordine si evidenta, respectiv cele din clasa 8 "Conturi speciale".
    In aceasta categorie se cuprind angajamente ca giruri, garantii si alte angajamente, acordate sau primite in relatiile cu tertii, mijloace fixe luate cu chirie sau primite in regim de leasing operational, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau in custodie, debitori scosi din activ, urmariti in continuare, redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, efecte scontate si neajunse la scadenta, precum si alte valori.
    15. Persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si administrare cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, in vederea punerii de acord a datelor din contabilitate cu situatia reala a patrimoniului.
    16. Evaluarea, cu ocazia inventarierii elementelor de activ si de pasiv detinute, se face in conformitate cu prevederile Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, respectiv cu prevederile pct. 132 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, si ale Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995, in functie de reglementarile contabile aplicabile persoanei juridice.
    17. Evaluarea bunurilor produse de unitate se face dupa cum urmeaza:
    a) la persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, conform prevederilor cuprinse in aceste reglementari;
    b) la celelalte persoane juridice, la costul de productie care cuprinde cheltuielile directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia bunurilor. La determinarea costului de productie trebuie avute in vedere prevederile Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, potrivit caruia in costul de productie nu se include costul subactivitatii. Cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere si cele financiare nu se includ, de regula, in costurile de productie. Aceste elemente se reflecta direct in rezultatul exercitiului financiar.
    18. Disponibilitatile banesti existente in valuta la data de 31 decembrie 2002 se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru aceasta data, iar diferentele de curs valutar rezultate, favorabile, respectiv nefavorabile, se inregistreaza in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz (contul 765 sau 665).
    19. Depozitele bancare in valuta, titlurile de stat in valuta, precum si acreditivele in valuta, existente la data de 31 decembrie 2002, sunt asimilate disponibilitatilor si se evidentiaza in contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru aceasta data, iar diferentele de curs valutar favorabile, respectiv nefavorabile, se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz (contul 765 sau 665).

    NOTA:
    Se vor utiliza cursurile pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei, valabile pentru data de 31 decembrie 2002.

    20. Evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Pentru respectarea principiului independentei exercitiului, creantele si datoriile pentru care, prin contractele incheiate intre parti, se prevede ajustarea sumelor de incasat sau de platit in functie de cursul unor valute se evalueaza la sfarsitul exercitiului in functie de evolutia cursului valutar la aceasta data, iar diferentele rezultate se evidentiaza pe seama veniturilor, respectiv a cheltuielilor din exploatare, dupa caz.
    Actualizarea creantelor si datoriilor se efectueaza utilizandu-se conturile 408 "Furnizori - facturi nesosite", respectiv 418 "Clienti - facturi de intocmit", astfel:
    a) In contabilitatea persoanei juridice care are evidentiata creanta:
    - actualizarea creantei la data de 31 decembrie:
      418            =           758
    - emiterea facturii la scadenta pentru diferentele de pret si T.V.A. aferenta:
      411            =            %   - valoarea diferentelor de pret,
                                        plus T.V.A.
                                 418  - diferenta de pret pana la data de
                                        31 decembrie
                                 758  - diferenta de pret intre data de
                                        31 decembrie si data scadentei
                                4427  - T.V.A. aferenta diferentelor de
                                        pret facturate
    b) In contabilitatea persoanei juridice care are evidentiata datoria:
    - actualizarea datoriei la data de 31 decembrie:
      658            =           408
    - primirea facturii la scadenta pentru diferentele de pret si T.V.A. aferenta:
       %             =           401  - valoarea diferentelor de pret,
                                        plus T.V.A.
      408                             - diferenta de pret pana la data de
                                        31 decembrie
      658                             - diferenta de pret intre data de
                                        31 decembrie si data scadentei
     4426                             - T.V.A. aferenta diferentelor de
                                        pret facturate
    21. In conditiile in care pentru lucrarile executate, serviciile prestate si bunurile livrate persoanele juridice stipuleaza in contractele incheiate decontarea in lei a pretului sau a tarifului, cu efectuarea platilor avand ca referinta cursul unor valute din ziua platii obligatiilor, pentru diferentele de pret rezultate cu ocazia platii furnizorul este obligat, conform legii, sa emita factura.
    22. Creantele si datoriile in valuta existente la data de 31 decembrie 2002 se reflecta in contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data si se evidentiata astfel:
    a) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, conform acestor reglementari;
    b) in conturile 476 "Diferente de conversie - activ", respectiv 477 "Diferente de conversie - pasiv", de celelalte persoane juridice.
    Aceste persoane juridice constituie provizioane pentru pierderi din diferente de curs valutar la nivelul sumelor inregistrate in contul 476 "Diferente de conversie - activ".
    23. Pentru asigurarea imaginii fidele a pozitiei financiare a unitatii, in cazul constatarii unor deprecieri, acestea vor fi evidentiate prin constituirea de provizioane pentru depreciere, astfel incat sa se reflecte realitatea existenta, indiferent de situatia economica a persoanei juridice respective sau de tratamentul fiscal al acestora.
    24. Bunurile constatate lipsa la inventariere, inclusiv in cazul furturilor cu autori necunoscuti, se evidentiaza pe seama cheltuielilor, dupa natura lor.
    25. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie la sfarsitul exercitiului financiar, dupa cum urmeaza:
    a) la persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, conform prevederilor IAS 37 "Provizioane, active si datorii contingente";
    b) la celelalte persoane juridice, pentru acele elemente din situatiile financiare anuale, a caror realizare sau plata este incerta, conform prevederilor pct. 44 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.
    Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri de provizioane, in functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
    26. Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor, constatate in contabilitate dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, se corecteaza*3) in anul in care se constata.
------------
    *3) Inregistrarea in contabilitate a corectarii erorilor constatate se efectueaza astfel:
    - pentru persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, conform prevederilor IAS 8 "Profitul net sau pierderea neta a perioadei, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile";
    - pentru celelalte persoane juridice, pe seama veniturilor sau a cheltuielilor exceptionale ale anului respectiv.

    27. Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicata, reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale, la valoarea justa, determinata pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati.
    Reevaluarile trebuie efectuate cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere in mod semnificativ de valoarea care poate fi determinata pe baza valorii juste la data bilantului.
    Rezultatele reevaluarii se reflecta in contabilitate astfel:
    a) la persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, in conformitate cu cerintele IAS;
    b) la celelalte persoane juridice, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si ale Normelor privind reevaluarea imobilizarilor corporale, anexa la aceasta.
    28. Potrivit prevederilor art. 3 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, terenurile sunt active corporale aferente capitalului imobilizat.
    In baza prevederilor pct. 52 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, respectiv ale pct. 4.10 din Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, in cadrul imobilizarilor corporale se cuprind terenurile si mijloacele fixe.
    Ca urmare, terenurile pot fi reevaluate potrivit Hotararii Guvernului nr. 403/2000 (articol contabil: 211/analitic distinct = 105/analitic distinct).
    Rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale sunt supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie, dupa caz.
    29. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza astfel:
    a) la societatile/companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001;
    b) la societatile comerciale cu capital privat, conform hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale.

    NOTA:
    Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, la repartizarea profitului contabil vor avea in vedere si prevederile pct. 63 din prezentele precizari.

    30. Sumele reprezentand facilitati fiscale conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, se repartizeaza la rezerve, efectuandu-se articolul contabil:
      129            =          1068/analitic distinct
    31. Sursele de acoperire a pierderii contabile sunt cele prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, respectiv: profitul exercitiului si cel reportat, rezerve, capital social si alte resurse financiare proprii, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, dupa caz.
    Rezervele constituite conform unor acte normative care prevedeau facilitati fiscale sunt rezerve legale si nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor contabile.
    32. Conform art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 155/1997 privind efectuarea si reflectarea in contabilitate a operatiunilor in valuta, operatiunile de licitatie privind vanzarea sau cumpararea de valuta se efectueaza la cursul de schimb practicat de fiecare societate bancara la data efectuarii operatiunii.
    Operatiunile privind cumpararea, respectiv vanzarea de valuta, nu genereaza cheltuieli sau venituri din diferente de curs valutar.
    Aceste operatiuni se inregistreaza in contabilitate pe baza extraselor de cont emise de societatile bancare, astfel:
    - participarea la licitatie cu lei in vederea cumpararii de valuta:
      581            =          5121  - suma in lei inscrisa in extrasul de cont
     5124            =           581  - echivalentul in lei al valutei inscrise
                                        in extrasul de cont
    - participarea la licitatie cu valuta in vederea cumpararii de lei:
      581            =          5124  - echivalentul in lei al valutei inscrise
                                        in extrasul de cont, la cursul de
                                        licitatie
     5121            =           581  - suma in lei inscrisa in extrasul de cont
    33. Reflectarea in contabilitatea caselor de schimb valutar a operatiunilor privind vanzarea/cumpararea de valuta de catre/de la populatie se face astfel:
    - cumpararea de valuta:
     5314            =          5311  - pretul de cumparare
    In cazul in care unitatea practica comision, se va credita si contul 708 "Venituri din activitati diverse";
    - vanzarea de valuta:
     5311            =           %    - pretul de vanzare al valutei
                                5314  - pretul de cumparare al valutei
                                 708  - venitul din comision
    34. Inregistrarea in contabilitate a garantiilor retinute angajatilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 54/1994, si ale Hotararii Guvernului nr. 2.230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale agentilor economici, autoritatilor publice sau institutiilor publice se face astfel:
    - retinerea sumei drept garantie si evidentierea datoriei fata de angajat pentru sumele retinute pe statul de plata sau depuse la casierie:
      421            =          4281/analitic distinct
    (5311)
    - depunerea sumei in cont la o banca comerciala sau la Casa de Economii si Consemnatiuni - CEC - S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste.
      581            =          5311
     5121            =           581
    - inregistrarea dobanzilor incasate pentru suma depusa, cuvenite fiecarui gestionar pentru sumele retinute:
     5121            =          4281
    - inregistrarea comisioanelor percepute de banca la retragerea garantiei:
     4281            =          5121
    - restituirea garantiei si a dobanzii, mai putin comisionul perceput la retragere:
     4281            =          5311
                               (5121)
    35. Principalele operatiuni legate de rascumpararea propriilor actiuni se inregistreaza astfel:
    a) inregistrarea rascumpararii propriilor actiuni:
      502            =          5121  - costul de achizitie
    si concomitent:
      129            =          1068  - valoarea rezervei constituite potrivit
  (107, respectiv                       prevederilor art. 103 alin. (5) din
  117)                                  Legea nr. 31/1990, republicata, cu
                                        modificarile si completarile ulterioare
    b) scaderea din evidenta a actiunilor rascumparate:
    - anularea actiunilor proprii si diminuarea capitalului social in situatia in care costul de achizitie este mai mare decat valoarea nominala a actiunilor proprii:
       %             =           502  - valoarea de achizitie
    1012                              - valoarea nominala
     664                              - diferenta dintre valoarea de achizitie
                                        si valoarea nominala
    si concomitent:
    1068             =           764  - valoarea rezervei constituite potrivit
                                        prevederilor art. 103 alin. (5) din
                                        Legea nr. 31/1990, republicata, cu
                                        modificarile si completarile ulterioare
    - anularea actiunilor proprii si diminuarea capitalului social in situatia in care costul de achizitie este mai mic decat valoarea nominala a actiunilor proprii:
    1012             =            %   - valoarea lor nominala
                                 502  - valoarea de achizitie
                                 764  - diferenta dintre valoarea nominala si
                                        valoarea de achizitie
    si concomitent:
    1068             =           764  - valoarea rezervei constituite potrivit
                                        prevederilor art. 103 alin. (5) din
                                        Legea nr. 31/1990, republicata, cu
                                        modificarile si completarile ulterioare
    Veniturile rezultate din anularea rezervelor constituite potrivit prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt neimpozabile.
    Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, inregistreaza in contabilitate operatiunile ocazionate de rascumpararea actiunilor proprii potrivit acestor reglementari.
    36. Persoanele juridice care detin titluri de participare in capitalul altor societati si care la inchiderea exercitiului inregistreaza cresteri ale valorii titlurilor detinute ca urmare a majorarii capitalului social la societatile la care se detin titlurile, prin incorporarea rezervelor sau altor elemente de capital propriu, cu exceptia profitului curent sau reportat, inregistreaza plusul de valoare rezultat, in creditul contului 1068 "Alte rezerve", articol contabil:
     261             =          1068  - cresterea de valoare inregistrata
    37. Persoanele juridice care detin titluri de participare in capitalul altor societati la care capitalul social a fost majorat prin incorporarea profitului curent sau a profitului reportat inregistreaza majorarea de valoare rezultata pe seama veniturilor financiare, articol contabil:
     261             =           761  - plusul de valoare inregistrat
    Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, inregistreaza in contabilitate cresterile de valoare ale titlurilor ca urmare a incorporarii rezervelor, altor elemente de capital propriu sau a dividendelor in capitalul social al societatii la care acestea sunt detinute, in conformitate cu aceste reglementari.
    38. Sumele prevazute in bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, pentru investitii care urmeaza sa intre in patrimoniul unor persoane juridice cu capital mixt majoreaza capitalul social al acestora si, respectiv, proportia detinuta de stat in capitalul social.
    Sumele acordate cu destinatia de mai sus persoanelor juridice la care statul este singurul proprietar sunt considerate subventii pentru investitii si nu majoreaza capitalul social.
    39. Majorarile de intarziere datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale si bugetelor locale se calculeaza in conformitate cu prevederile actelor normative care reglementeaza modul de calcul si constituire a acestor datorii si se inregistreaza in contabilitate pe seama cheltuielilor. Pentru respectarea principiului independentei exercitiului si evidentierea tuturor datoriilor, in lipsa unui act de control, aceste majorari se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate pe baza calculelor efectuate de persoana juridica.
    40. Persoanele juridice care efectueaza operatiuni de intermediere pe baza contractelor in comision, inclusiv agentiile de turism, inregistreaza la venituri contravaloarea comisionului cuvenit, iar in cifra de afaceri includ numai veniturile aferente activitatii proprii desfasurate, nu si serviciile tranzactionate in numele tertilor.
    Societatea comisionara si agentiile de turism vor inscrie distinct in factura transmisa clientului valoarea prestatiilor efectuate de furnizor, inclusiv T.V.A., valoarea comisionului cuvenit si T.V.A. aferenta comisionului.
    Pentru ca beneficiarul prestarilor sa poata deduce T.V.A. si cheltuielile aferente prestatiilor, factura comisionarului, respectiv a agentiei de turism, va fi insotita de copii de pe documentele justificative intocmite de furnizorul de servicii.
    In contabilitatea partilor contractante se efectueaza urmatoarele operatiuni contabile:
    a) In contabilitatea furnizorului de servicii se inregistreaza factura transmisa comisionarului, respectiv agentiei de turism:
     411             =            %   - valoarea totala a creantei
                                 704  - veniturile aferente serviciilor prestate
                                4427  - T.V.A. aferenta veniturilor
    b) In contabilitatea prestatorului de servicii (comisionar) sau a agentiei de turism se inregistreaza factura transmisa beneficiarului prestarilor:
     411             =            %   - valoarea totala a creantei fata de
                                        beneficiar
                                 462  - valoarea datoriei fata de furnizorul de
                                        servicii
                                 704  - valoarea comisionului cuvenit
                                4427  - T.V.A. aferenta comisionului
    c) In contabilitatea beneficiarului serviciilor prestate se inregistreaza factura primita de la comisionar sau agentia de turism:
      %              =           401  - valoarea obligatiei de plata catre
                                        comisionar sau agentia de turism
     6xx                              - valoarea serviciilor prestate, inclusiv
                                        comisionul
    4426                              - T.V.A. aferenta serviciilor prestate si
                                        comisionului
    41. In conformitate cu prevederile art. 68 alin. (8) lit. c) din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002, la intocmirea facturilor fiscale de executare silita taxa pe valoarea adaugata nu se evidentiaza in conturile contabile specifice taxei pe valoarea adaugata. Aceasta va fi evidentiata in contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", articol contabil:
     411 (461)       =           446.
    42. Reducerile de pret de natura comerciala se inregistreaza la momentul acordarii acestora pe baza documentelor ce le atesta, astfel:
    a) daca in factura initiala sunt evidentiate distinct reducerile de pret acordate, respectiv primite, atat vanzatorul, cat si cumparatorul inregistreaza in contabilitate factura la valoarea neta comerciala, aceasta reprezentand valoarea initiala, mai putin reducerile acordate;
    b) in situatia in care, ulterior facturarii initiale, vanzatorul acorda clientului reduceri de pret, conform clauzelor contractuale, acestea se cuprind intr-o factura ulterioara in rosu, care se inregistreaza in contabilitate astfel:
    - la vanzator, valoarea reducerilor acordate pentru livrari efectuate in acelasi exercitiu:
      %   =   411          411  =    %   - sumele in rosu
    7xx              sau            7xx
   4427                            4427
    - la cumparator, reducerile primite corecteaza valoarea stocurilor, atunci cand acestea se regasesc in gestiune, sau cheltuielile cu stocurile, cand acestea au fost scazute din gestiune:
    401   =    %            %     =  401  - sumele in rosu
            3xx, 6xx sau 3xx, 6xx
              4426         4426
    43. Reducerile de natura financiara se inregistreaza in contabilitate astfel:
    - la vanzator, valoarea reducerilor acordate:
      %              =           411
     667
    4427
    - la cumparator, valoarea reducerilor primite:
     401             =            %
                                 767
                                4426

    PARTEA a II-a
    Prevederi specifice persoanelor juridice care aplica reglementarile contabile aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993 si microintreprinderilor

    44. Persoanele juridice cu capital majoritar de stat care primesc de la bugetul de stat sau bugetele locale subventii pentru produse si activitati si subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, precum si sumele provenite din contributia financiara nerambursabila, altele decat pentru investitii, evidentiaza sumele de incasat in baza decontului intocmit si aprobat de ordonatorii de credite, prin articolul contabil:
     445             =           741
    In cazul in care subventiile incasate depasesc nivelul cheltuielilor aferente efectuate, diferenta se inregistreaza in contul 472 "Venituri in avans".
    Subventiile trebuie transferate in contul de profit si pierdere ca venit, pe o baza sistematica si rationala, pe masura ce sunt inregistrate si cheltuielile aferente.
    45. Subventiile primite/de primit pentru investitii, inclusiv sumele provenite din contributii financiare nerambursabile, cu exceptia celor prevazute la pct. 38, se reflecta in contabilitate in contul 131 "Subventii pentru investitii". Aceste sume se reiau la venituri pe masura amortizarii imobilizarilor respective.
    46. Inregistrarea in contabilitate a bunurilor vandute cu plata in rate se face pe baza facturii intocmite la momentul efectuarii transferului dreptului de proprietate a acestora, prin trecerea pe venituri a sumelor ce reprezinta avansurile primite si ratele de incasat pe toata durata contractului, respectiv pe cheltuieli a sumelor reprezentand valoarea de inregistrare a bunurilor vandute.
    47. Conform prevederilor art. 2 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata, in cazul leasingului financiar, rata de leasing reprezinta cota-parte din valoarea de intrare a bunului si cota-parte a dobanzii de leasing. Dobanda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii bancare pe piata romaneasca.
    In contabilitate trecerea pe venituri a dobanzii aferente ratelor de leasing se inregistreaza astfel:
     472             =           766
    In acest sens se modifica in mod corespunzator pct. 2.1 lit. d)1 din Normele privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 686/1999.
    48. Persoanele juridice care efectueaza lucrari in arenda contabilizeaza separat schimbul de bunuri cu servicii, ca o achizitie si cedare de active, eventualele castiguri sau pierderi fiind recunoscute in contul de profit si pierdere.
    Deoarece cele doua operatiuni, respectiv livrarea de produse si serviciul de punere la dispozitie a terenului agricol, se impoziteaza separat, inregistrarile in contabilitatea societatii arendase care efectueaza plata arendei in natura sunt urmatoarele:
    a) inregistrarea arendei datorate, stabilita fie in baza contractului de arenda, daca proprietarul terenului este persoana fizica, fie in baza facturii primite, daca proprietarul este persoana juridica:
     612             =           401 (462)
    b) inregistrarea livrarii produselor agricole pentru plata arendei, pe baza de factura:
     411             =            %   - valoarea produselor livrate, inclusiv
                                        T.V.A.
                                 701  - valoarea la pretul de vanzare al
                                        produselor agricole
                                4427  - valoarea T.V.A. aferente
    c) scaderea din evidenta a produselor livrate:
     711             =           345  - valoarea produselor la cost de productie
    d) compensarea datoriei privind arenda cu creanta rezultata din livrarea produselor agricole:
     401 (462)       =           411
    49. Persoanele juridice care presteaza servicii de morarit intocmesc pentru serviciile prestate atat catre persoane juridice, cat si catre persoane fizice bon de macinis si factura fiscala.
    Beneficiarii serviciilor prestate, persoane juridice, intocmesc pentru produsele cedate prestatorului sub forma de uium factura fiscala.
    In aceasta situatie, potrivit reglementarilor contabile in vigoare, pe baza facturii intocmite, veniturile realizate de societatea prestatoare de servicii se inregistreaza in creditul contului 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate", iar T.V.A. colectata, in creditul contului 4427 "T.V.A. colectata", prin debitul contului 411 "Clienti", articol contabil:
     411             =            %   - valoarea serviciilor prestate, inclusiv
                                        valoarea T.V.A.
                                 704  - valoarea serviciilor prestate pentru
                                        care se retine uium
                                4427  - valoarea T.V.A.
    si concomitent:
    - daca beneficiarul prestatiei este persoana juridica, pe baza facturii primite de la acesta se inregistreaza uiumul retinut:
      %              =           401  - valoarea uiumului, inclusiv valoarea
                                        T.V.A.
   300, 371                           - valoarea uiumului
     4426                             - valoarea T.V.A.
    si
      401            =           411
    - daca beneficiarul este persoana fizica:
   300, 371          =           411  - valoarea uiumului, inclusiv valoarea
                                        T.V.A.
    50. Cu ocazia trecerii la 1 ianuarie 2003 la aplicarea Reglementarilor contabile simplificate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, transferul soldului conturilor 321 "Obiecte de inventar", 322 "Uzura obiectelor de inventar", 323 "Baracamente si amenajari provizorii", 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar", la deschiderea exercitiului financiar al anului 2003, se efectueaza astfel:
    - inchiderea contului 322 "Uzura obiectelor de inventar":
     322             =           321  - valoarea uzurii calculate si
                                        inregistrate
    - preluarea obiectelor de inventar pentru suma reprezentand valoarea obiectelor de inventar neincluse pe cheltuieli:
     303             =           321  - soldul debitor al contului 321, mai
                                        putin uzura aferenta
    Urmarirea existentei obiectelor de inventar date in folosinta se realizeaza cu ajutorul Fisei de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta cod 14-3-9, cuprinsa in Normele metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, evidentiindu-se in conturi in afara bilantului;
    - inregistrarea baracamentelor si amenajarilor provizorii trecute in categoria stocurilor:
     303             =           323  - soldul debitor al contului 323
    - transferul diferentelor de pret la obiectele de inventar, cand acestea sunt inregistrate la pretul standard (prestabilit):
     308/analitic    =           328  - soldul debitor al contului 328
         distinct                       reprezentand valoarea diferentelor de
                                        pret
     328             =           308/ - soldul creditor al contului 328
                             analitic   reprezentand valoarea diferentelor de
                             distinct   pret
    51. Operatiunile efectuate de subunitatile proprii din strainatate ale persoanelor juridice romane pot fi inregistrate in cursul perioadei de gestiune numai in valuta, urmand ca la sfarsitul exercitiului financiar sa se faca convertirea in lei a soldurilor si rulajelor conturilor exprimate in valuta, la cursul valutar de la 31 decembrie 2002, si sa fie centralizate in balanta de verificare a societatii din Romania careia ii apartin.
    In situatia in care operatiunile subunitatilor proprii in strainatate au fost evidentiate in cursul exercitiului financiar atat in valuta, cat si in lei, pentru cuprinderea in situatiile financiare anuale ale persoanei juridice din tara vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor exprimate in lei.

    PARTEA a III-a
    Prevederi specifice persoanelor juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001

    52. Situatiile financiare anuale se intocmesc pe baza balantei de verificare rezultate dupa aplicarea IAS, mai putin IAS 29 "Raportarea financiara in economii hiperinflationiste", SIC 19 "Moneda de raportare - Evaluarea si prezentarea in situatiile financiare in conformitate cu IAS 21 si IAS 29", si se depun la organele in drept, potrivit legii.
    Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, nu au obligatia legala de a intocmi situatii financiare consolidate. Pentru necesitati proprii de informare persoanele juridice pot intocmi situatii financiare consolidate pe care le prezinta utilizatorilor de informatii, altii decat institutiile statului.
    Persoanele juridice care au optat pentru aplicarea IAS 29 efectueaza ajustarile la inflatie extracontabil. Situatiile financiare obtinute pe baza ajustarilor extracontabile se depun la organele in drept, altele decat Ministerul Finantelor Publice, respectiv Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau Oficiul National al Registrului Comertului.
    Situatiile financiare retratate in primul an de aplicare a Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, se supun aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
    53. In cazul inregistrarii de pierderi contabile cu ocazia retratarii situatiilor financiare, evidentiate in contul 1172 "Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29" si/sau in contul de profit si pierdere (cand acesta s-a retratat), adunarea generala a actionarilor va stabili masuri pentru acoperirea acestei pierderi in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata.
    54. Atunci cand influentele asupra veniturilor si cheltuielilor prezentate in contul de profit si pierdere, rezultate din aplicarea pentru prima data a IAS, pot fi identificate pentru anul in curs, se procedeaza la intocmirea si prezentarea unui cont de profit si pierdere retratat. In aceasta situatie influentele aferente anului curent se inregistreaza in conturi de venituri si cheltuieli, iar influentele aferente anilor anteriori celui retratat se evidentiaza in contul 1172 "Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29". Daca acest lucru nu este posibil, contul de profit si pierdere din situatiile financiare retratate este acelasi cu cel intocmit potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, si ale Regulamentului pentru aplicarea acesteia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.
    Declaratia privind impozitul pe profit pentru anul retratat conform Standardelor Internationale de Contabilitate se intocmeste pe baza datelor financiar-contabile existente inainte de retratare, cu respectarea prevederilor legislatiei fiscale.
    55. Persoanele juridice care trebuiau sa aplice Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, dar care au intrat in proces de reorganizare judiciara, trebuie sa anunte unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la care sunt obligate sa depuna situatiile financiare anuale.
    56. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat in situatiile financiare ale unei societati, valoarea corespunzatoare pentru exercitiul financiar precedent trebuie prezentata intr-o coloana separata, cu exceptia situatiilor financiare retratate care prezinta numai informatii aferente anului curent.
    57. Fiecare element obligatoriu prezentat in situatiile financiare anuale ale unei persoane juridice poate fi prezentat mai detaliat decat se cere in formatul adoptat, daca aceasta detaliere conduce la prezentarea unei informatii mai elocvente pentru utilizatorii de informatii. De asemenea, nu se mentin in bilant si in contul de profit si pierdere acele elemente (posturi) pentru care nu exista valori atat in exercitiul financiar curent, cat si in cel precedent.
    58. Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul 15 "Salarii", si sumele reprezentand drepturile cuvenite colaboratorilor - persoane fizice, evidentiate in contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii".
    59. In formatul bilantului din cadrul situatiilor financiare anuale, la randul 62 "Venituri in avans", nu se ia in considerare contul 131 "Subventii pentru investitii", acesta urmand sa fie inscris cu semnul minus la randul 49 "Total active minus datorii curente".
    60. In cazul vanzarii de active care nu reprezinta activitate curenta, rezultatul cedarii se reflecta in contabilitate astfel:
    - in cazul inregistrarii unui castig din cedare, acesta se inscrie la randul 08 din formularul "Contul de profit si pierdere";
    - in cazul inregistrarii unei pierderi din cedare, aceasta se inscrie la randul 26 din formularul "Contul de profit si pierdere".
    61. Evidentierea operatiunilor legate de leasingul financiar si operational se efectueaza in conformitate cu cerintele IAS 17 "Leasing".
    62. Subunitatile fara personalitate juridica cu sediul in strainatate, ale persoanelor juridice romane care aplica prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 94/2001, aplica prevederile ordinului mentionat chiar daca nu indeplinesc conditiile cerute de acesta, in vederea asigurarii unor informatii comparabile.
    Situatiile financiare ale subunitatilor trebuie convertite in lei, in conformitate cu cerintele IAS 21 "Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar".
    Prevederile de mai sus se aplica si subunitatilor cu sediul in Romania ce apartin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul in strainatate, daca sunt indeplinite conditiile cerute de ordinul mentionat.
    63. Persoanele juridice care aplica reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatilor Economice Europene si Standardele Internationale de Contabilitate nu recunosc si nu prezinta ca datorii bilantiere repartizarile efectuate din profitul exercitiului curent, daca acestea au fost propuse sau declarate dupa data bilantului. In acest sens sumele reprezentand dividende, respectiv varsaminte la buget, precum si participarea salariatilor la profit sunt evidentiate la inchiderea exercitiului in creditul contului 1171 (articol contabil 129 = 1171), urmand ca acestea sa fie reflectate in conturile corespunzatoare de datorii, prin debitul contului 1171 (articol contabil 1171 = 457, 446, 424), dupa aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor a acestor destinatii.
    64. Informatiile cuprinse in situatiile financiare anuale sunt exprimate in mii lei.
    65. Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept si au precizate in antetul bilantului urmatoarele elemente:

  Judetul __________________________|_|_|   Forma de proprietate __________|_|_|
  Persoana juridica  ____________________   Activitatea preponderenta
  Adresa: localitatea _____, sectorul __,   (denumire clasa CAEN) ______________
  str. ________________ nr. __, bl. ____,
  sc. _________________, ap. ____________   Cod clasa CAEN ____________|_|_|_|_|
  Telefon ____________, fax _____________   Cod fiscal/Cod unic de inregistrare
  Numar din registrul comertului ________   _______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, bilantul si contul de profit si pierdere vor purta simbolul cod 10, respectiv cod 20.
    66. Notele explicative cuprinse in cap. III din Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, nu sunt limitative, existand obligativitatea pastrarii ordinii de prezentare a notelor exemplificate in reglementarile mentionate, celelalte note urmand a se numerota incepand cu nr. 11.
    67. In "Situatia activelor imobilizate" (cod 40) din anexa la prezentele precizari informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz.

    PARTEA a IV-a
    Prevederi privind determinarea profitului impozabil

    68. Inchiderea anului fiscal se face cumulat de la inceputul anului fiscal, luandu-se in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate de la data de 1 ianuarie 2002 pana la data de 31 decembrie 2002, incluzand si facilitatile fiscale calculate potrivit legilor existente pana la data de 30 iunie 2002.
    Sumele reprezentand facilitati fiscale de natura scutirilor si reducerilor de impozit pe profit, diferentele dintre cota de impozit de 6% si cea de 25% se repartizeaza la finele anului ca sursa proprie de finantare, pana la concurenta profitului net.
    69. Veniturile si cheltuielile rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta, efectuata la sfarsitul exercitiului financiar, sunt venituri impozabile si cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.
    In cazul contribuabililor banci si cooperative de credit, veniturile si cheltuielile rezultate din evaluarea lunara a disponibilului in valuta, potrivit actelor normative in vigoare, aferent perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2002, sunt venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.
    70. Veniturile si cheltuielile rezultate din evaluarea creantelor si datoriilor in valuta, existente la data de 31 decembrie 2002, la persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, sunt venituri impozabile si cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. Provizioanele constituite din punct de vedere fiscal (cuprinse in declaratia privind impozitul pe profit) pana la data de 30 iunie 2002 pentru pierderea neta din diferente de curs valutar se anuleaza.
    71. Veniturile si cheltuielile rezultate din corectarea erorilor, constatate dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, vor fi luate in calcul la stabilirea profitului impozabil al exercitiului fiscal la care se refera eroarea constatata, in conformitate cu legislatia in vigoare la data respectiva.
    72. Cheltuielile privind amortizarea activelor corporale si necorporale sunt deductibile in limita prevederilor Legii nr. 15/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care sunt inregistrate in cheltuielile cu amortizarea si valori reprezentand deprecierea ireversibila a imobilizarilor, acestea sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil.
    73. Veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, care afecteaza baza de calcul pentru determinarea fondului de rezerva si a cheltuielilor de protocol, sunt cele inregistrate incepand cu data de 1 iulie 2002. Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile pot fi: cheltuielile aferente unor activitati in cadrul unor programe cu finantare PHARE, Uniunea Europeana sau alte organisme similare, cheltuieli aferente lucrarilor destinate finalizarii Unitatii 2 din cadrul Centralei "Nuclearoelectrica" Cernavoda etc.
    74. Contribuabilii care desfasoara activitati in zonele libere vor lua in calcul pentru cota de 5% veniturile si cheltuielile inregistrate incepand cu data de 1 iulie 2002. In situatia in care se inregistreaza pierdere fiscala in zona libera, aceasta se recupereaza din profiturile obtinute in viitor din aceeasi zona.
    In situatia in care se realizeaza pierdere fiscala in afara zonei, aceasta se recupereaza din profiturile realizate din orice sursa, inclusiv din zona libera.
    75. Pentru persoanele juridice fara scop patrimonial veniturile neimpozabile prevazute la pct. 1.16 din Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 859/2002, se refera la veniturile realizate din activitati economice pana la limita exceptarii de la plata impozitului pe profit. In scopul determinarii impozitului pe profit datorat pentru activitatea economica impozabila se face ponderea veniturilor economice neimpozabile (10.000 euro, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile) in total venituri din activitati economice.
    76. Deducerea suplimentara de amortizare de 20% se aplica pentru fiecare mijloc fix, la toate mijloacele fixe achizitionate dupa data de 1 iulie 2002, destinate activitatii pentru care contribuabilii sunt autorizati, in situatia in care nu s-a optat pentru amortizare accelerata, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit.
    Contribuabilii care aplica cota de impozit pe profit de 5% pentru zona libera si 6% pentru profitul din export pot calcula pentru echipamentele tehnologice, respectiv masini, utilaje si instalatii de lucru, computere si echipamente periferice ale acestora si pentru brevetele de inventie, amortizarea accelerata prevazuta la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 414/2002.
    Contribuabilii care aplica amortizarea accelerata vor inregistra in cheltuieli de exploatare valoarea amortizarii.
    77. Veniturile si cheltuielile aferente contractului de leasing financiar la locator sunt cele inregistrate potrivit normelor privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing financiar.
    78. Pentru calculul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile, potrivit dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 414/2002, se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) in aplicarea dispozitiilor art. 10, prin institutii de credit autorizate se intelege societatile bancare, sucursalele din Romania ale unor banci persoane juridice straine, cooperativele de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit;
    b) pentru imprumuturile angajate de la alte entitati decat institutiile de credit autorizate se va aplica limita prevazuta la art. 10 alin. (5), indiferent de perioada cand au fost contractate;
    c) cheltuielile cu dobanda aferenta imprumuturilor contractate dupa data de 1 iulie 2002 sunt deductibile, aplicandu-se limita de deductibilitate prevazuta la art. 10 alin. (2) dupa aplicarea limitei de deductibilitate prevazute la art. 10 alin. (5), dupa caz;
    d) in scopul aplicarii art. 10 alin. (5) pentru trimestrul III 2002, nivelul dobanzii LIBOR si EURIBOR este cel corespunzator duratei contractului incheiat, respectiv:
    _______________________________________
    Perioada  1 luna  3 luni  6 luni  1 an

    Dobanda
    _______________________________________
    LIBOR     1,81    1,79     1,71   1,73
    _______________________________________
    EURIBOR   3,32    3,30     3,20   3,11
    _______________________________________

    e) in scopul aplicarii art. 10 alin. (5) pentru trimestrul IV 2002, nivelul dobanzii LIBOR si EURIBOR este cel corespunzator duratei contractului incheiat, respectiv:
    _______________________________________
    Perioada  1 luna  3 luni  6 luni  1 an

    Dobanda
    _______________________________________
    LIBOR      2,9     2,86    2,8    2,75
    _______________________________________
    EURIBOR    1,38    1,38    1,38   1,45
    _______________________________________

    Pentru contractele de imprumut incheiate pe o perioada de pana la o luna nivelul dobanzii este cel corespunzator perioadei de o luna.
    In cazul contractelor de imprumut incheiate pe o perioada cuprinsa in intervalul perioadelor mai sus mentionate sau mai mare, nivelul dobanzii luat in calcul este cel corespunzator perioadei anterioare. Exemplu: pentru un contract de imprumut incheiat pe o perioada de 5 luni nivelul dobanzii luat in calcul va fi cel corespunzator perioadei de 3 luni, iar pentru cele mai mari de un an, dobanda prevazuta pentru un an;
    f) cheltuielile cu diferentele de curs valutar sunt cele aferente imprumuturilor cu termen de rambursare mai mare de un an, luate in considerare la calculul gradului de indatorare.
    79. Pentru determinarea gradului de indatorare se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) capitalul propriu este cel de la data de 1 iulie 2002, stabilit conform reglementarilor contabile in vigoare. Profitul sau pierderea exercitiului reprezinta rezultatul net de la inceputul perioadei de calcul;
    b) capitalul imprumutat cuprinde totalul creditelor si imprumuturilor care au la baza un contract care prevede scadenta mai mare de un an, respectiv credite bancare, imprumuturi de la alte institutii financiare, imprumuturi de la actionari, asociati sau alte persoane, credite furnizor, angajate dupa 1 iulie 2002. Numai pentru inceputul perioadei, respectiv 1 iulie 2002, valoarea capitalului imprumutat este zero;
    c) creditele pe termen scurt, inclusiv descoperirea de cont, nu sunt luate in calcul la stabilirea capitalului imprumutat;
    d) imprumuturile contractate de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare mentionate la pct. 10.9 din Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit nu sunt luate in calcul la stabilirea capitalului imprumutat.
    80. Cheltuielile de reclama si publicitate reprezinta cheltuielile efectuate in scopul popularizarii firmei, produsului sau serviciului, utilizandu-se mijloace de informare in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri acordate cu scopul stimularii vanzarilor.
    81. Pentru anul 2002 calculul cheltuielilor se aplica cumulat, de la inceputul anului, stabilirea limitelor deductibile ale acestora facandu-se potrivit legislatiei in vigoare. Astfel, pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie, cele ale Legii nr. 414/2002.
    82. Diferentele favorabile de curs valutar, respectiv nefavorabile, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in contabilitate la data schimbarii sistemului contabil in contul "Rezultatul reportat" sau in contul de profit si pierdere, ca urmare a retratarii sau transpunerii, sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile la data incasarii/platii acestora, pentru perioada retratata sau transpusa. Nu sunt deductibile diferentele nefavorabile de curs valutar pentru care au fost constituite provizioane deductibile fiscal potrivit legii.
    La contribuabilii care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, este deductibila din punct de vedere fiscal cheltuiala cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care, la schimbarea sistemului contabil (prin retratare), a fost inregistrata in debitul contului "Rezultatul reportat" sau in conturi din clasa 6, esalonat pe perioada ramasa de amortizat.
    Cheltuiala este deductibila fiscal pe perioada ramasa de amortizat a acestor imobilizari, respectiv durata initiala stabilita conform Legii nr. 15/1994, republicata, cu modificarile ulterioare, mai putin perioada pentru care s-a calculat amortizarea.
    Prevederile de mai sus se aplica in mod corespunzator obiectelor de inventar, baracamentelor si amenajarilor provizorii trecute in contul "Rezultatul reportat" sau in contul de profit si pierdere cu ocazia retratarii situatiilor financiare anuale.

    ANEXA 1*)
    la precizari

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE LA 31 DECEMBRIE 2002

    JUDETUL _________________|_|_|    FORMA DE PROPRIETATE ______________|_|_|
    UNITATEA _____________________    ACTIVITATEA PREPONDERENTA
    ADRESA loc. _______ sector ___    (denumire clasa CAEN)
    str. ________________ nr. ____    ________________________________________
    bl. _____, ap. ____, sc. _____
    TELEFON ________ FAX _________    COD CLASA CAEN ________________|_|_|_|_|
    NUMAR DIN REGISTRUL               COD FISCAL/COD UNIC
    COMERTULUI ___________________    DE INREGISTRARE ___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                   BILANT
                        la data de 31 decembrie 2002

    Cod 10                                                         - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                     Nr.        Sold la:
                                                     rd. _______________________
            Denumirea indicatorului                       inceputul   sfarsitul
                                                          anului      anului
________________________________________________________________________________
                       A                              B       1           2
________________________________________________________________________________
    A. ACTIVE IMOBILIZATE
    I. IMOBILIZARI NECORPORALE                        01
   II. IMOBILIZARI CORPORALE                          02
  III. IMOBILIZARI FINANCIARE                         03
       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                     04
       (rd. 01 la 03)

    B. ACTIVE CIRCULANTE
    I. STOCURI                                        05
   II. CREANTE                                        06
  III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT          07
   IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                       08
       ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                      09
       (rd. 05 la 08)

    C. CHELTUIELI IN AVANS                            10

    D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA     11
       DE PANA LA UN AN

    E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII      12
       CURENTE NETE
       (rd. 09 + 10 - 11 - 18)

    F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE             13
       (rd. 04 + 12 - 17)

    G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA     14
       MAI MARE DE UN AN

    H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI       15

    I. VENITURI IN AVANS                              16
       rd. (17 + 18), din care:
       - subventii pentru investitii                  17
       - venituri inregistrate in avans               18

    J. CAPITAL SI REZERVE
    I. CAPITAL (rd. 20 la 22)                         19
       din care:
       - capital subscris nevarsat                    20
       - capital subscris varsat                      21
       - patrimoniul regiei                           22
   II. PRIME DE CAPITAL                               23
  III. REZERVE DIN REEVALUARE              Sold C     24
                                           ------
                                           Sold D     25
   IV. REZERVE                                        26
    V. REZULTATUL REPORTAT                 Sold C     27
                                           ------
                                           Sold D     28
   VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR   Sold C     29
                                           ------
                                           Sold D     30
       Repartizarea profitului                        31

       CAPITALURI PROPRII - TOTAL                     32
       (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28
       + 29 - 30 - 31)
       Patrimoniul public                             33

       CAPITALURI - TOTAL                             34
       (rd. 32 + 33 )
________________________________________________________________________________

              ADMINISTRATOR,                            INTOCMIT,

    Numele si prenumele ______________     Numele si prenumele ______________
    Semnatura ________________________     Semnatura ________________________

    Stampila unitatii

                        CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                        la data de 31 decembrie 2002

    Cod 20                                                         - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                     Nr.  Exercitiul financiar
          Denumirea indicatorului                    rd. _______________________
                                                          precedent   incheiat
________________________________________________________________________________
                    A                                 B       1           2
________________________________________________________________________________
    1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)           01
       Productia vanduta                              02
       Venituri din vanzarea marfurilor               03
       Venituri din subventii de exploatare
       aferente cifrei de afaceri nete                04
    2. Variatia stocurilor
       Sold C                                         05
       ------
       Sold D                                         06
    3. Productia imobilizata                          07
    4. Alte venituri din exploatare                   08

    VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   09
    (rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08)

    5. a) Cheltuieli cu materiile prime si            10
          materialele consumabile
          Alte cheltuieli materiale                   11
       b) Alte cheltuieli din afara                   12
          (cu energie si apa)
       c) Cheltuieli privind marfurile                13
    6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15 + 16),
       din care:                                      14
       a) Salarii                                     15
       b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia
          sociala                                     16
    7. a) Amortizari si provizioane pentru
          deprecierea imobilizarilor corporale si
          necorporale (rd. 18 - 19)                   17
       a.1) Cheltuieli                                18
       a.2) Venituri                                  19
       b) Ajustarea valorii activelor circulante      20
          (rd. 21 - 22)
       b.1) Cheltuieli                                21
       b.2) Venituri                                  22
    8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)   23
       8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    24
       8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      25
            varsaminte asimilate
       8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     26
            activele cedate
       Ajustari privind provizioanele pentru riscuri
       si cheltuieli (rd. 28 - 29)                    27
       - Cheltuieli                                   28
       - Venituri                                     29

    CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  30
    (rd. 10 la 14 + 17 + 20 + 23 + 27)

    REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
    - Profit (rd. 09 - 30)                            31
    - Pierdere (rd. 30 - 09)                          32

    9. Venituri din interese de participare           33
       - din care, in cadrul grupului                 34
   10. Venituri din alte investitii financiare si     35
       creante care fac parte din activele
       imobilizate
       - din care, in cadrul grupului                 36
   11. Venituri din dobanzi                           37
       - din care, in cadrul grupului                 38
       Alte venituri financiare                       39

    VENITURI FINANCIARE - TOTAL                       40
    (rd. 33 + 35 + 37 + 39)

   12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare
       si a investitiilor financiare detinute ca
       active circulante (rd. 42 - 43)                41
       - Cheltuieli                                   42
       - Venituri                                     43
   13. Cheltuieli privind dobanzile                   44
       - din care, in cadrul grupului                 45
       Alte cheltuieli financiare                     46

    CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL                     47
    (rd. 41 + 44 + 46)

    REZULTATUL FINANCIAR:
    - Profit (rd. 40 - 47)                            48
    - Pierdere (rd. 47 - 40)                          49

   14. REZULTATUL CURENT:
       - Profit (rd. 09 + 40 - 30 - 47)               50
       - Pierdere (rd. 30 + 47 - 09 - 40)             51

   15. Venituri exceptionale                          52
   16. Cheltuieli exceptionale                        53

   17. REZULTATUL EXCEPTIONAL:
       - Profit (rd. 52 - 53)                         54
       - Pierdere (rd. 53 - 52)                       55

    VENITURI TOTALE (rd. 09 + 40 + 52)                56

    CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + 47 + 53)              57

   18. REZULTATUL BRUT:
       - Profit (rd. 56 - 57)                         58
       - Pierdere (rd. 57 - 56)                       59

   19. IMPOZITUL PE PROFIT                            60

   20. IMPOZITUL PE VENIT                             61

   21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:
       - Profit (rd. 58 - 60 - 61)                    62
       - Pierdere (rd. 59 + 60 + 61);                 63
                  (rd. 60 + 61 - 58)
________________________________________________________________________________

              ADMINISTRATOR,                            INTOCMIT,

    Numele si prenumele ______________     Numele si prenumele ______________
    Semnatura ________________________     Semnatura ________________________

    Stampila unitatii

                               NOTE EXPLICATIVE

                               Date informative

     Cod 30                                                       - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
| I. Date privind rezultatul inregistrat     | Nr.|  Nr.  |       Sume         |
|                                            | rd.|unitati|                    |
|____________________________________________|____|_______|____________________|
|                   A                        |  B |   1   |         2          |
|____________________________________________|____|_______|____________________|
| Unitati care au inregistrat profit         | 01 |       |                    |
|____________________________________________|____|_______|____________________|
| Unitati care au inregistrat pierdere       | 02 |       |                    |
|____________________________________________|____|_______|____________________|
| II. Date privind platile restante          | Nr.|Total|       Din care:      |
|                                            |rand| col.|______________________|
|                                            |    |2 + 3|  Pentru   |  Pentru  |
|                                            |    |     |activitatea|investitii|
|                                            |    |     |  curenta  |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
|                     A                      |  B |  1  |     2     |     3    |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Plati restante - total (rd. 04 + 08 + 14 la| 03 |     |           |          |
| 18 + 22), din care:                        |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), | 04 |     |           |          |
| din care:                                  |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - peste 30 de zile                         | 05 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - peste 90 de zile                         | 06 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - peste 1 an                               | 07 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Obligatii restante fata de bugetul         | 08 |     |           |          |
| asigurarilor sociale - total (rd. 09 la    |    |     |           |          |
| 13), din care:                             |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - contributii pentru asigurari sociale     | 09 |     |           |          |
| de stat datorate de angajatori, salariati  |    |     |           |          |
| si alte persoane asimilate                 |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - contributii de la persoane juridice sau  | 10 |     |           |          |
| fizice care angajeaza personal salariat si |    |     |           |          |
| contributia persoanelor asigurate la fondul|    |     |           |          |
| asigurarilor sociale de sanatate           |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - contributia pentru pensia suplimentara   | 11 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - contributii de la persoane juridice sau  | 12 |     |           |          |
| fizice care utilizeaza munca salariata si  |    |     |           |          |
| contributii pentru ajutorul de somaj de la |    |     |           |          |
| salariati                                  |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - alte datorii sociale                     | 13 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Obligatii restante fata de bugetele        | 14 |     |           |          |
| fondurilor speciale                        |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Obligatii restante fata de alti creditori  | 15 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Impozite si taxe neplatite la termenul     | 16 |     |           |          |
| stabilit la bugetul de stat                |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Impozite si taxe neplatite la termenul     | 17 |     |           |          |
| stabilit la bugetele locale                |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Credite bancare nerambursate la scadenta   | 18 |     |           |          |
| - total (rd. 19 la 21), din care:          |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - restante dupa 30 de zile                 | 19 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - restante dupa 90 de zile                 | 20 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - restante dupa 1 an                       | 21 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Dobanzi restante                           | 22 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| III. Numarul mediu de salariati            | Nr.| An precedent |  An curent  |
|                                            | rd.|              |             |
|____________________________________________|____|______________|_____________|
|                  A                         |  B |       1      |     2       |
|____________________________________________|____|______________|_____________|
| Numarul mediu de salariati                 | 23 |              |             |
|____________________________________________|____|______________|_____________|

              ADMINISTRATOR,                            INTOCMIT,

    Numele si prenumele ______________     Numele si prenumele ______________
    Semnatura ________________________     Semnatura ________________________

    Stampila unitatii

                       Situatia activelor imobilizate

    Cod 40                                                         - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                            |                  Valori brute                   |
|____________________________|_________________________________________________|
|  Elemente de imobilizari   |Nr. |Sold   |Cresteri|     Reduceri    |Sold     |
|                            |rd. |initial|        |                 |final    |
|                            |    |       |        |                 |(col. 5 =|
|                            |    |       |        |                 |1+2-3)   |
|                            |    |       |        |_________________|_________|
|                            |    |       |        |Total|Din care:  |         |
|                            |    |       |        |     |dezmembrari|         |
|                            |    |       |        |     |si casari  |         |
|____________________________|____|_______|________|_____|___________|_________|
|              A             | B  |  1(1) |  2(2)  | 3(3)|   4(4)    |   5(5)  |
|____________________________|____|_______|________|_____|___________|_________|
|Imobilizari necorporale     | 01 |       |        |     |     X     |         |
|Cheltuieli de constituire si|    |       |        |     |           |         |
|cheltuieli de cercetare si  |    |       |        |     |           |         |
|dezvoltare*)                |    |       |        |     |           |         |
|____________________________|____|_______|________|_____|___________|_________|
|Alte imobilizari            | 02 |       |        |     |     X     |         |
|____________________________|____|_______|________|_____|___________|_________|
|Imobilizari necorporale in  | 03 |       |        |     |     X     |         |
|curs*)                     |    |       |        |     |           |         |
|____________________________|____|_______|________|_____|___________|_________|
|TOTAL (rd. 01 la 03)        | 04 |       |        |     |     X     |         |
|____________________________|____|_______|________|_____|___________|_________|
|Imobilizari corporale       | 05 |       |        |     |     X     |         |
|Terenuri                    |    |       |        |     |           |         |
|____________________________|____|_______|________|_____|___________|_________|
|Constructii                 | 06 |       |        |     |           |         |
|____________________________|____|_______|________|_____|___________|_________|
|Instalatii tehnice si masini| 07 |       |        |     |           |         |
|____________________________|____|_______|________|_____|___________|_________|
|Alte instalatii, utilaje si | 08 |       |        |     |           |         |
|mobilier                    |    |       |        |     |           |         |
|____________________________|____|_______|________|_____|___________|_________|
|Imobilizari corporale in    | 09 |       |        |     |     X     |         |
|curs*)                    |    |       |        |     |           |         |
|____________________________|____|_______|________|_____|___________|_________|
|TOTAL (rd. 05 la 09)        | 10 |       |        |     |           |         |
|____________________________|____|_______|________|_____|___________|_________|
|Imobilizari financiare      | 11 |       |        |     |     X     |         |
|____________________________|____|_______|________|_____|___________|_________|
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL  | 12 |       |        |     |           |         |
|(rd. 04 + 10 + 11)          |    |       |        |     |           |         |
|____________________________|____|_______|________|_____|___________|_________|
|                                 Amortizari                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Elemente de imobilizari    |Nr. |Sold   |Amortizare|Amortizare    |Amortizare|
|                            |rd. |initial|in cursul |aferenta      |la        |
|                            |    |       |anului    |imobilizarilor|sfarsitul |
|                            |    |       |          |scoase din    |anului    |
|                            |    |       |          |evidenta      |(col. 9 = |
|                            |    |       |          |              |6+7-8)    |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
|             A              |  B |  6(1) |   7(2)   |      8(3)    |    9(4)  |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
|Imobilizari necorporale     | 13 |       |          |              |          |
|Cheltuieli de constituire si|    |       |          |              |          |
|cheltuieli de cercetare si  |    |       |          |              |          |
|dezvoltare*)                |    |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
|Alte imobilizari            | 14 |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
|TOTAL (rd. 13 + 14)         | 15 |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
|Imobilizari corporale       | 16 |       |          |              |          |
|Terenuri                    |    |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
|Constructii                 | 17 |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
|Instalatii tehnice si masini| 18 |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
|Alte instalatii, utilaje si | 19 |       |          |              |          |
|mobilier                    |    |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
|TOTAL (rd. 16 la 19)        | 20 |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
|AMORTIZARI - TOTAL          | 21 |       |          |              |          |
|(rd. 15 + 20)               |    |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
|                          Provizioane pentru depreciere                       |
|______________________________________________________________________________|
| Elemente de imobilizari     |Nr. |Sold   |Provizioane|Provizioane|Sold final |
|                             |rd. |initial|constituite|reluate la |(col. 13   |
|                             |    |       |in cursul  |venituri   |= 10+11-12)|
|                             |    |       |anului     |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
|             A               |  B | 10(1) |   11(2)   |   12(3)   |    13(4)  |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
|Imobilizari necorporale      | 22 |       |           |           |           |
|Cheltuieli de constituire si |    |       |           |           |           |
|cheltuieli de cercetare si   |    |       |           |           |           |
|dezvoltare*)                 |    |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
|Alte imobilizari             | 23 |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
|Imobilizari necorporale in   | 24 |       |           |           |           |
|curs*)                      |    |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
|TOTAL (rd. 22 la 24)         | 25 |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
|Imobilizari corporale        | 26 |       |           |           |           |
|Terenuri                     |    |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
|Constructii                  | 27 |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
|Instalatii tehnice si masini | 28 |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
|Alte instalatii, utilaje si  | 29 |       |           |           |           |
|mobilier                     |    |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
|Imobilizari corporale in     | 30 |       |           |           |           |
|curs*)                     |    |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
|TOTAL (rd. 26 la 30)         | 31 |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
|Imobilizari financiare       | 32 |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
|PROVIZIOANE PENTRU           | 33 |       |           |           |           |
|DEPRECIERE - TOTAL           |    |       |           |           |           |
|(rd. 25 + 31 + 32)           |    |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
    *) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, inscriu "Cheltuieli de constituire si de dezvoltare"
    *) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, inscriu "Avansuri si imobilizari necorporale in curs"
    *) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, inscriu "Avansuri si imobilizari corporale in curs"

              ADMINISTRATOR,                        INTOCMIT,

     Numele si prenumele ___________      Numele si prenumele ____________
     Semnatura _____________________      Semnatura ______________________

     Stampila unitatii

                       Repartizarea profitului


    Cod 50                                       - mii lei -
 ___________________________________________________________
|        Denumirea indicatorilor         |Nr. | Realizat la |
|                                        |rd. | 31.12.2002  |
|________________________________________|____|_____________|
|                A                       |  B |      1      |
|________________________________________|____|_____________|
| REPARTIZARI DIN PROFIT:                | 01 |             |
| (rd. 02 la 08)                         |    |             |
|________________________________________|____|_____________|
| - rezerve legale                       | 02 |             |
|________________________________________|____|_____________|
| - acoperirea pierderilor contabile din | 03 |             |
|   anii precedenti                      |    |             |
|________________________________________|____|_____________|
| - alte rezerve constituite ca surse    | 04 |             |
|   proprii de finantare                 |    |             |
|________________________________________|____|_____________|
| - alte repartizari prevazute de lege   | 05 |             |
|________________________________________|____|_____________|
| - participarea salariatilor la profit  | 06 |             |
|________________________________________|____|_____________|
| - varsaminte la buget din profitul     | 07 |             |
|   regiilor autonome                    |    |             |
|________________________________________|____|_____________|
| - dividende de platit - total          | 08 |             |
|   (rd. 09 la 12 + 14)                  |    |             |
|   din care:                            |    |             |
|________________________________________|____|_____________|
|   - dividende cuvenite altor societati | 09 |             |
|________________________________________|____|_____________|
|   - dividende cuvenite APAPS           | 10 |             |
|________________________________________|____|_____________|
|   - dividende cuvenite SIF             | 11 |             |
|________________________________________|____|_____________|
|   - dividende cuvenite actionarilor    | 12 |             |
|________________________________________|____|_____________|
|     din care:                          | 13 |             |
|     - dividende utilizate pentru       |    |             |
|       rambursarea creditelor in cazul  |    |             |
|       societatilor privatizate prin    |    |             |
|       metoda MEBO                      |    |             |
|________________________________________|____|_____________|
|   - dividende cuvenite societatilor    | 14 |             |
|     cooperatiste                       |    |             |
|________________________________________|____|_____________|
| PROFIT NEREPARTIZAT                    | 15 |             |
|________________________________________|____|_____________|

              ADMINISTRATOR,                        INTOCMIT,

     Numele si prenumele ______________    Numele si prenumele ______________
     Semnatura ________________________    Semnatura ________________________

     Stampila unitatii

             Situatia stocurilor si a productiei in curs de executie


    Cod 60                                                    - mii lei -
 __________________________________________________________________________
|                                                 |    |      Sold la:     |
|             Elemente de stocuri                 |Nr. |___________________|
|                                                 |rd. |inceputul|sfarsitul|
|                                                 |    |anului   |anului   |
|_________________________________________________|____|_________|_________|
|                      A                          |  B |    1    |    2    |
|_________________________________________________|____|_________|_________|
| Materii prime                                   | 01 |         |         |
| (ct. 300 +/- 308*)                              |    |         |         |
|_________________________________________________|____|_________|_________|
| Materiale consumabile                           | 02 |         |         |
| (ct. 301 +/- 308*)                              |    |         |         |
|_________________________________________________|____|_________|_________|
| Obiecte de inventar si baracamente              | 03 |         |         |
| (ct. 321 - 322 +/- 328* + 323)                  |    |         |         |
|_________________________________________________|____|_________|_________|
| Productie in curs de executie                   | 04 |         |         |
| (ct. 331 + 332)                                 |    |         |         |
|_________________________________________________|____|_________|_________|
| Semifabricate, produse finite, produse reziduale| 05 |         |         |
| (ct. 341 + 345 + 346 +/- 348*)                  |    |         |         |
|_________________________________________________|____|_________|_________|
| Stocuri aflate la terti                         | 06 |         |         |
| (ct. 351 + 352 + 354 + 356 + 357 + 358)         |    |         |         |
|_________________________________________________|____|_________|_________|
| Animale                                         | 07 |         |         |
| (ct. 361 +/- 368*)                              |    |         |         |
|_________________________________________________|____|_________|_________|
| Marfuri si ambalaje                             | 08 |         |         |
| (ct. 371 +/- 378* - 4428* + 381 +/- 388*)      |    |         |         |
|_________________________________________________|____|_________|_________|
| TOTAL STOCURI                                   | 09 |         |         |
| (rd. 01 la 08)                                  |    |         |         |
|_________________________________________________|____|_________|_________|
    *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective
    *) TVA neexigibila aferenta marfurilor in stoc (la unitatile care tin evidenta marfurilor la pret de vanzare cu amanuntul, inclusiv TVA)

              ADMINISTRATOR,                        INTOCMIT,

     Numele si prenumele ______________   Numele si prenumele _______________
     Semnatura ________________________   Semnatura _________________________

     Stampila unitatii

                   Situatia creantelor si datoriilor


    Cod 70                                                        - mii lei -
 ____________________________________________________________________________
|                                                |    |          |Termen de  |
|                                                |    |Sold la   |lichiditate|
|                   Creante                      |Nr. |sfarsitul |a activului|
|                                                |rd. |anului    |___________|
|                                                |    |(col. 2+3)|sub  |peste|
|                                                |    |          |1 an |1 an |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
|                      A                         |  B |     1    |  2  |  3  |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| Creante legate de participatii                 | 01 |          |     |     |
| (ct. 2671)                                     |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| Imprumuturi acordate pe termen lung            | 02 |          |     |     |
| (ct. 2672 + 2673)                              |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| Alte creante imobilizate                       | 03 |          |     |     |
| (ct. 2677 + 2678)                              |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL      | 04 |          |     |     |
| (rd. 01 la 03)                                 |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| Furnizori - debitori                           | 05 |          |     |     |
| (ct. 409)                                      |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| Clienti                                        | 06 |          |     |     |
| (ct. 4111* + 411 + 413 + 416 + 418)          |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| Creante - personal si asigurari sociale        | 07 |          |     |     |
| (ct. 425 + 4282 + 431* + 437* + 4382)          |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| Impozit pe profit                              | 08 |          |     |     |
| (ct. 441*)                                     |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| Taxa pe valoarea adaugata                      | 09 |          |     |     |
| (ct. 4424)                                     |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| Alte creante cu statul si institutii publice   | 10 |          |     |     |
| (ct. 4428* + 444* + 445 + 446* + 447* + 4482 + |    |          |     |     |
| 4484 + 463)                                    |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| Decontari cu grupul si alte creante            | 11 |          |     |     |
| (ct. 451* + 456*)                              |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| Decontari din operatii in participatie         | 12 |          |     |     |
| (ct. 4581)                                     |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| Debitori diversi                               | 13 |          |     |     |
| (ct. 461)                                      |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL      | 14 |          |     |     |
| (rd. 05 la 13)                                 |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS          | 15 |          |     |     |
| (ct. 471)                                      |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|
| TOTAL CREANTE                                  | 16 |          |     |     |
| (rd. 04 + 14 + 15)                             |    |          |     |     |
|________________________________________________|____|__________|_____|_____|

    Cod 70                                                         - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                              |   |         |    Termen de    |
|                                              |Nr.| Sold la |  exigibilitate  |
|                                              |rd.|sfarsitul|   a pasivului   |
|                    Datorii                   |   | anului  |_________________|
|                                              |   |(col. 2 +| sub |1 - 5|peste|
|                                              |   |3 + 4)   |1 an | ani |5 ani|
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
|                       A                      | B |    1    |  2  |  3  |  4  |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni      | 17|         |     |     |     |
| (ct. 161 + 1681)                             |   |         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| Credite bancare pe termen lung si mediu      | 18|         |     |     |     |
| (ct. 1621 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627)|   |         |     |     |     |
| total, din care:                             |   |         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| - interne - total, din care:                 | 19|         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
|   - cu garantia statului                     | 20|         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| - externe - total, din care: | mii dolari SUA| 21|         |     |     |     |
|                              |_______________|___|_________|_____|_____|_____|
|                              | mii lei       | 22|         |     |     |     |
|______________________________|_______________|___|_________|_____|_____|_____|
| - cu garantia statului       | mii dolari SUA| 23|         |     |     |     |
|                              |_______________|___|_________|_____|_____|_____|
|                              | mii lei       | 24|         |     |     |     |
|______________________________|_______________|___|_________|_____|_____|_____|
| Credite bancare pe termen lung si mediu      | 25|         |     |     |     |
| nerambursate la scadenta (ct. 1622)          |   |         |     |     |     |
| total, din care:                             |   |         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| - interne - total, din care:                 | 26|         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
|   - cu garantia statului                     | 27|         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| - externe - total, din care: | mii dolari SUA| 28|         |     |     |     |
|                              |_______________|___|_________|_____|_____|_____|
|                              | mii lei       | 29|         |     |     |     |
|______________________________|_______________|___|_________|_____|_____|_____|
| - cu garantia statului       | mii dolari SUA| 30|         |     |     |     |
|                              |_______________|___|_________|_____|_____|_____|
|                              | mii lei       | 31|         |     |     |     |
|______________________________|_______________|___|_________|_____|_____|_____|
| Credite bancare pe termen scurt              | 32|         |     |     |     |
| (ct. 519 + 512* + 5129*)                  |   |         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| Dobanzi (ct. 1682 + 1686 + 1687 + 5186)      | 33|         |     |     |     |
| total, din care:                             |   |         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| - interne                                    | 34|         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| - externe                    | mii dolari SUA| 35|         |     |     |     |
|                              |_______________|___|_________|_____|_____|_____|
|                              | mii lei       | 36|         |     |     |     |
|______________________________|_______________|___|_________|_____|_____|_____|
| Alte imprumuturi si datorii financiare       | 37|         |     |     |     |
| (ct. 166 + 167)                              |   |         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE        | 38|         |     |     |     |
| (rd. 17 + 18 + 25 + 32 + 33 + 37)            |   |         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| Furnizori (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408)  | 39|         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| Clienti - creditori (ct. 419)                | 40|         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale | 41|         |     |     |     |
| (ct. 112 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281|   |         |     |     |     |
| + 431 + 437 + 4381)                          |   |         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| Impozit pe profit (ct. 441*)                | 42|         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| Taxa pe valoarea adaugata (ct. 4423)         | 43|         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| Alte datorii fata de stat si institutii      | 44|         |     |     |     |
| publice (ct. 4428* + 444 + 446 + 447 + 4481 |   |         |     |     |     |
| + 4483 + 4485)                               |   |         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| Decontari cu grupul si alte datorii          | 45|         |     |     |     |
| (ct. 451* + 455 + 456* + 457 + 4582 + 509) |   |         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| Creditori diversi (ct. 462)                  | 46|         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| ALTE DATORII - TOTAL (rd. 39 la 46)          | 47|         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| Venituri inregistrate in avans (ct. 472)     | 48|         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
| TOTAL DATORII                                | 49|         |     |     |     |
| (rd. 38 + 47 + 48)                           |   |         |     |     |     |
|______________________________________________|___|_________|_____|_____|_____|
    *) Solduri debitoare ale conturilor respective
    *) Solduri creditoare ale conturilor respective
    *) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit.

                 ADMINISTRATOR,                       INTOCMIT,

        Numele si prenumele ____________    Numele si prenumele ____________
        Semnatura ______________________    Semnatura ______________________

        Stampila unitatii

                         Situatia altor provizioane

    Cod 80                                                        - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                            |   |         |             |           |Sold la  |
|   Natura provizioanelor    |Nr.|Sold la  |Cheltuieli   |Venituri   |sfarsitul|
|                            |rd.|inceputul|privind      |din        |anului   |
|                            |   |anului   |provizioanele|provizioane|(col.    |
|                            |   |         |             |           |1+2-3)   |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|               A            | B |    1    |      2      |     3     |    4    |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|I. PROVIZIOANE REGLEMENTATE | 01|         |             |           |         |
|(ct. 141)                   |   |         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|   |Provizioane pentru      | 02|         |             |           |         |
|   |litigii (ct. 1511)      |   |         |             |           |         |
|   |________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|   |Provizioane pentru      | 03|         |             |           |         |
|   |garantii acordate       |   |         |             |           |         |
|   |clientilor (ct. 1512)   |   |         |             |           |         |
|   |________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|   |Provizioane pentru      | 04|         |             |           |         |
|   |cheltuieli de repartizat|   |         |             |           |         |
|   |pe mai multe exercitii  |   |         |             |           |         |
|   |(ct. 1513)              |   |         |             |           |         |
|   |________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|   |Provizioane pentru      | 05|         |             |           |         |
|   |pierderi din schimb     |   |         |             |           |         |
|   |valutar (ct. 1514)      |   |         |             |           |         |
|   |________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|   |Alte provizioane pentru | 06|         |             |           |         |
|   |riscuri si cheltuieli   |   |         |             |           |         |
|   |(ct. 1518)              |   |         |             |           |         |
|___|________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|II. PROVIZIOANE PENTRU      | 07|         |             |           |         |
|RISCURI SI CHELTUIELI -     |   |         |             |           |         |
|TOTAL (rd. 02 la 06)        |   |         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|PROVIZIOANE PENTRU          | 08|         |             |           |         |
|DEPRECIEREA STOCURILOR SI   |   |         |             |           |         |
|PRODUCTIEI IN CURS          |   |         |             |           |         |
|Materii prime (ct. 390)     |   |         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|Materiale consumabile       | 09|         |             |           |         |
|(ct. 391)                   |   |         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|Obiecte de inventar         | 10|         |             |           |         |
|(ct. 392)                   |   |         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|Productie in curs de        | 11|         |             |           |         |
|executie (ct. 393)          |   |         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|Produse (ct. 394)           | 12|         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|Stocuri aflate la terti     | 13|         |             |           |         |
|(ct. 395)                   |   |         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|Animale (ct. 396)           | 14|         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|Marfuri (ct. 397)           | 15|         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|Ambalaje (ct. 398)          | 16|         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|TOTAL (rd. 08 la 16)        | 17|         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|PROVIZIOANE PENTRU          | 18|         |             |           |         |
|DEPRECIEREA CREANTELOR      |   |         |             |           |         |
|Clienti (ct. 491)           |   |         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|Decontari in cadrul grupului| 19|         |             |           |         |
|si cu asociatii (ct. 495)   |   |         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|Debitori diversi (ct. 496)  | 20|         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|TOTAL (rd. 18 la 20)        | 21|         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|Provizioane pentru          | 22|         |             |           |         |
|deprecierea titlurilor de   |   |         |             |           |         |
|plasament (ct. 590)         |   |         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|III. ALTE PROVIZIOANE PENTRU| 23|         |             |           |         |
|DEPRECIERE                  |   |         |             |           |         |
|(rd. 17 + 21 + 22)          |   |         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|
|TOTAL GENERAL               | 24|         |             |           |         |
|(rd. 01 + 07 + 23)          |   |         |             |           |         |
|____________________________|___|_________|_____________|___________|_________|

                   ADMINISTRATOR,                       INTOCMIT,

        Numele si prenumele ____________    Numele si prenumele ____________
        Semnatura ______________________    Semnatura ______________________

        Stampila unitatii

    ALTE INFORMATII PRIVIND REGULILE SI METODELE CONTABILE SI DATE COMPLEMENTARE

    Cod 90
________________________________________________________________________________
 I. Informatii asupra regulilor si metodelor contabile folosite:
    - indicarea modului de evaluare a diverselor pozitii din bilant si contul de
      profit si pierdere; ______________________________________________________
    - metoda utilizata pentru calculul amortismentelor si provizioanelor; ______
    - indicarea si justificarea derogarilor de la principiile generale; ________
    - comentarii asupra absentei comparabilitatii conturilor si asupra
      eventualelor adaptari ale informatiilor prezentate in exercitiul
      precedent. _______________________________________________________________

II. Alte informatii:
    - Angajamente financiare reflectate in conturi in afara bilantului; ________
    - Informatii referitoare la modificarea capitalului; _______________________
    - Analiza conturilor urmatoare:
      - actiuni proprii; _______________________________________________________
      - cheltuieli si venituri exceptionale; ___________________________________
      - cheltuieli si venituri pentru exercitiul anterior; _____________________
      - diferente de conversie; ________________________________________________
      - alte conturi; __________________________________________________________
      - sume neclarificate in soldul contului 473. _____________________________
    - Alte elemente semnificative:
      - comentarii asupra cifrei de afaceri; ___________________________________
      - evenimente posterioare inchiderii exercitiului care nu au fost
        contabilizate in conturile exercitiului inchis; ________________________
      - elemente contabilizate in conturile exercitiului inchis, dar care
        privesc exercitiile precedente (eventualele erori constatate dupa
        aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale simplificate); ____
      - alte informatii pe care unitatea considera ca este necesar sa le
        prezinte; ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                 ADMINISTRATOR,                       INTOCMIT,

        Numele si prenumele ____________    Numele si prenumele ____________
        Semnatura ______________________    Semnatura ______________________

        Stampila unitatiiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1784/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1784 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1784/2002
Ordin 2332 2001
pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2001 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale
Ordin 686 1999
pentru aprobarea Normelor privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing
Ordin 314 1999
pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni
Ordin 1670 1997
pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni in valuta, a diferentelor de curs valutar si a altor operatiuni
Ordin 1459 1995
pentru aprobarea Precizarilor referitoare la reflectarea in contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 335/1995, precum si a altor operatiuni
Legea 82 1991
Legea contabilitatii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu