E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2332 din 28 decembrie 2001

pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2001 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 40 din 21 ianuarie 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 42 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2001 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia de reglementari contabile va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga: Ordinul ministrului finantelor nr. 33/1996 pentru aprobarea Precizarilor privind masurile referitoare la inchiderea exercitiului financiar pe anul 1995 la agentii economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 16 ianuarie 1996; Ordinul ministrului finantelor nr. 40/1997 pentru aprobarea Precizarilor privind masurile referitoare la incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1996 la agentii economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 24 ianuarie 1997; pct. 1, 2 si 4 din Precizarile privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni in valuta, a diferentelor de curs valutar si a altor operatiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.670/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 3 noiembrie 1997; Ordinul ministrului finantelor nr. 2.242/1997 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 379 din 29 decembrie 1997; Ordinul ministrului finantelor nr. 338/2000 pentru aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 983/1998 privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si terenurilor, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 95/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 97 din 3 martie 2000; anexa nr. 4 la Precizarile pentru reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 875/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 377 din 14 august 2000, precum si orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.

                        Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                PRECIZARI
privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2001 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale

    Pentru incheierea in mod corespunzator a exercitiului financiar pe anul 2001 persoanele juridice*1), indiferent de forma de proprietate, vor lua urmatoarele masuri:

    *1) In contextul prezentelor precizari, prin persoane juridice se intelege: societati comerciale, societati/companii nationale, regii autonome, institute nationale de cercetare-dezvoltare, societati cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ, inclusiv subunitati cu sediul in Romania, ce apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate.

    I. Intocmirea situatiilor financiare anuale
    1. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din legea mentionata au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale in domeniu si sa intocmeasca situatii financiare anuale.
    Persoanele juridice respective organizeaza si conduc contabilitatea de regula in compartimente distincte, conduse de directorul economic, contabilul-sef sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii.
    2. Persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte si care nu au personal calificat, incadrat potrivit legii, ori contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, cu un nivel al cifrei de afaceri de peste 3 miliarde lei, au obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea situatiilor financiare anuale numai cu persoane fizice sau juridice calificate, autorizate, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.988/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 22 octombrie 2001.
    3. Pentru intocmirea situatiilor financiare aferente exercitiului care se incheie la 31 decembrie 2001 se au in vedere urmatoarele formate:
    a) pentru persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, formatul prezentat in aceste reglementari.
    Este obligatorie respectarea intocmai a numarului de rand inscris in macheta in dreptul fiecarui indicator din formatul prezentat. De exemplu, in dreptul indicatorului "Terenuri si constructii" din bilant se inscrie randul 07, iar indicatorul "Creante comerciale" din bilant va avea in dreptul sau randul 26 etc.;
    b) pentru celelalte persoane juridice care aplica reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, formatele elaborate, tiparite si difuzate prin grija Ministerului Finantelor Publice;
    c) microintreprinderile infiintate dupa data publicarii Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii la microintreprinderi, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.880/2001, folosesc formatele de raportare prezentate in anexele la normele mentionate, iar cele infiintate inainte de data respectiva folosesc formatele mentionate la lit. b).

    II. Auditul financiar, respectiv verificarea si certificarea situatiilor financiare anuale
    4. Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, vor fi auditate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.
    5. Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice care nu aplica reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 nu sunt supuse auditului financiar.
    Ca urmare, potrivit art. 158 alin. (1) si art. 179 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, bilantul si contul de profit si pierdere ale acestora se verifica si se certifica de cenzori, acolo unde legea prevede, si se depun la organele in drept.

    III. Depunerea situatiilor financiare anuale
    6. In conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:
    - in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, de catre persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001;
    - in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, de catre persoanele juridice prevazute la art. 27 alin. (4) din Legea nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, inclusiv de catre persoanele juridice care urmeaza sa retrateze situatiile financiare anuale pana la data de 30 septembrie a anului urmator;
    - in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, de catre microintreprinderile si celelalte persoane juridice care, de la constituire, nu au desfasurat activitate si depun o declaratie in acest sens.
    7. Potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele juridice au obligatia sa depuna la oficiul registrului comertului o copie de pe bilant si de pe contul de profit si pierdere, la care se anexeaza raportul administratorilor si raportul auditorilor, respectiv al cenzorilor, precum si procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.

    IV. Pe linia organizarii si conducerii contabilitatii
    8. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.
    Pentru necesitati proprii de informare persoanele juridice pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si intr-o moneda stabila.
    9. Orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
    10. Persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si administrare cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, in vederea punerii de acord a datelor din contabilitate cu situatia reala a patrimoniului.
    Inventarierea se efectueaza in conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995.
    11. Evaluarea, cu ocazia inventarierii elementelor de activ si de pasiv detinute, se face in conformitate cu prevederile Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, respectiv cu prevederile pct. 132 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, si ale Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995, in functie de reglementarile aplicabile persoanei juridice.
    12. Pentru asigurarea imaginii fidele a pozitiei financiare, in cazul constatarii unor deprecieri, acestea vor fi evidentiate astfel incat sa se reflecte situatia reala existenta, indiferent de situatia economica a persoanei juridice respective, chiar si in cazul in care aceste cheltuieli nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal.
    13. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie la sfarsitul exercitiului financiar, dupa cum urmeaza:
    a) la persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, conform prevederilor IAS 37 "Provizioane, active si datorii contingente";
    b) la celelalte persoane juridice, pentru acele elemente din situatiile financiare anuale, a caror realizare sau plata este incerta, ori pentru cheltuieli care devin exigibile in perioadele urmatoare, conform prevederilor pct. 44 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.
    Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri de provizioane, in functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
    Din punct de vedere fiscal sunt deductibile la calculul profitului impozabil numai provizioanele constituite potrivit Hotararii Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    14. Evaluarea bunurilor produse de unitate se face dupa cum urmeaza:
    a) la persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, conform prevederilor acestor reglementari;
    b) la celelalte persoane juridice, la costul de productie care cuprinde cheltuielile directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia produselor stocate. La determinarea costului de productie trebuie avute in vedere prevederile Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, potrivit caruia in costul de productie nu se include costul subactivitatii. Cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere si cele financiare nu se includ de regula in costurile de productie. Aceste elemente se reflecta direct in rezultatul exercitiului financiar.
    15. Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale, la valoarea justa, determinata pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati.
    16. Reflectarea in contabilitate a diferentelor din reevaluare se efectueaza dupa cum urmeaza:
    a) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, si care opteaza pentru tratamentul contabil alternativ permis efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale in conformitate cu prevederile cuprinse in aceste reglementari si inregistreaza in mod corespunzator rezultatele in contabilitate.
    Daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta, aceasta se trateaza ca:
    - o crestere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii; sau
    - un venit care sa compenseze cheltuiala recunoscuta anterior ca o descrestere, la acelasi element de activ.
    Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se trateaza ca:
    - o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, daca in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare); sau
    - o scadere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii cu minimul dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii, iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala.
    b) Persoanele juridice, cu exceptia celor prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, care opteaza pentru reevaluarea imobilizarilor corporale, efectueaza aceasta operatiune in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si ale Normelor privind reevaluarea imobilizarilor corporale, prezentate in anexa care face parte integranta din aceasta hotarare.
    17. Potrivit prevederilor art. 3 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, terenurile sunt active corporale aferente capitalului imobilizat.
    In baza prevederilor pct. 52 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, respectiv ale pct. 4.10 din Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, in cadrul imobilizarilor corporale se cuprind terenurile si mijloacele fixe.
    Ca urmare, terenurile pot fi reevaluate potrivit Hotararii Guvernului nr. 403/2000 (articol contabil: 211/analitic distinct = 105/analitic distinct).
    Rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale, efectuata in baza Hotararii Guvernului nr. 403/2000, sunt supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie, dupa caz.
    18. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza astfel:
    18.1. la societatile/companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001.
    Reflectarea in contabilitate a profitului repartizat pe destinatiile prevazute la art. 1 din ordonanta mentionata se efectueaza astfel:
    a) constituirea rezervelor legale
    129 = 1061
    b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
    129 = 107*1)
    c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit
    129 = 1068/analitic distinct
    d) alte repartizari prevazute de lege*2)
    e) pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit
    129 = 424
    f) - minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome
    129 = 446
       - minimum 50% dividende cuvenite bugetului de stat, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
    129 = 457
    g) profituri repartizate ca surse proprii de finantare
    129 = 1068
    18.2. la societatile comerciale cu capital privat, conform hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
------------
    *1) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, folosesc contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata".
    *2) Inregistrarea in contabilitate se efectueaza in functie de prevederea legala.

    NOTA:
    Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, la repartizarea profitului contabil vor avea in vedere si prevederile pct. 42.

    19. Sumele din profitul net, repartizate pentru participarea salariatilor la profit, se inregistreaza in contabilitate, efectuandu-se articolul contabil 129 = 424.
    20. Sursele de acoperire a pierderii contabile sunt cele prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, respectiv: profitul exercitiului si cel reportat, rezerve, capital social si alte resurse financiare proprii, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice si hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, dupa caz.
    Rezervele constituite in baza unor prevederi din acte normative sunt rezerve legale si nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor contabile.
    21. Disponibilitatile banesti existente in valuta la data de 31 decembrie 2001 se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data, iar diferentele de curs valutar rezultate, favorabile, respectiv nefavorabile, se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli, dupa caz (contul 765 sau 665).

    NOTA:
    Cursurile pietei valutare, comunicate de Banca Nationala a Romaniei la 31 decembrie 2001, sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la prezentele precizari.

    22. Sumele reprezentand facilitati fiscale conform art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, rezultate din evaluarea disponibilitatilor in devize, care se regasesc in profitul net al perioadei, se repartizeaza la rezerve, efectuandu-se articolul contabil:
    129 = 1068/analitic distinct
    In acelasi mod se reflecta in contabilitate facilitatile fiscale reprezentand reducerile privind impozitul pe profit calculate in conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    In situatia in care se inregistreaza pierdere contabila si diferente favorabile din reevaluarea disponibilului in devize, neimpozabile, se efectueaza articolul contabil
    107*1) = 1068/analitic distinct
------------
    *1) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, folosesc contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata".

    23. Depozitele bancare in valuta, precum si acreditivele in valuta existente la data de 31 decembrie 2001 sunt asimilate disponibilitatilor si se evidentiaza in contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data, iar diferentele de curs valutar favorabile, respectiv nefavorabile, se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz (contul 765 sau 665).
    24. Creantele si datoriile in valuta existente la data de 31 decembrie 2001 se evidentiaza in contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data, iar diferentele favorabile sau nefavorabile de curs se evidentiaza astfel:
    a) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, conform acestor reglementari.
    Pentru persoanele juridice care aplica aceste reglementari diferentele de curs valutar (favorabile/nefavorabile) aferente creantelor si datoriilor in valuta, existente la data de 31 decembrie 2001, sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. Aceste persoane juridice nu constituie provizioane pentru diferente nefavorabile de curs valutar deductibile fiscal, conform Hotararii Guvernului nr. 335/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) in conturile 476 "Diferente de conversie - activ", respectiv 477 "Diferente de conversie - pasiv", pentru celelalte persoane juridice.
    Aceste persoane juridice constituie provizioane pentru pierderi din schimb valutar la nivelul sumelor inregistrate in contul 476 "Diferente de conversie - activ", deductibile fiscal conform Hotararii Guvernului nr. 335/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    25. Mijloacele fixe si terenurile care fac obiectul participarii in natura a unei societati comerciale la capitalul social al altei societati comerciale se evidentiaza in contabilitate astfel:
    a) inregistrarea valorii titlurilor primite
     %      =   212   - cu valoarea de inregistrare in contabilitate
    281               - valoarea amortizarii calculate
    261               - valoarea neamortizata a mijloacelor fixe
           sau
    261     =   211   - valoarea titlurilor corespunzatoare terenurilor cedate
            si
    261     =  1068   - cu diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite si
                        valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv
                        valoarea terenurilor

    b) vanzarea titlurilor de participare
    461     = 7721*2) - cu valoarea negociata a titlurilor vandute

    c) scaderea din evidenta a titlurilor de participare vandute
     %      =  261    - cu valoarea de inregistrare a titlurilor vandute
    1068              - cu diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite si
                        valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv
                        valoarea terenurilor
    6721*3)           - cu diferenta dintre valoarea de inregistrare a
                        titlurilor si valoarea inregistrata in contul 1068
-------------
    *2) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, utilizeaza contul 7641 "Venituri din imobilizari financiare cedate".
    *3) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, utilizeaza contul 6641 "Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate".

    26. Principalele operatiuni privind primirea, vanzarea si scoaterea din evidenta a actiunilor dobandite ca urmare a majorarii capitalului social prin reinvestirea dividendelor cuvenite din profitul net, potrivit legii, se evidentiaza in contabilitate astfel:
    a) primirea titlurilor ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net
     %      =  761
    261
    262
    263

    b) vanzarea titlurilor la valoare negociata
    461     = 7721*1)

    c) scaderea din evidenta a titlurilor astfel dobandite

    6721*2) =   %
               261
               262
               263
------------
    *1) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, utilizeaza contul 7641 "Venituri din imobilizari financiare cedate".
    *2) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, utilizeaza contul 6641 "Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate".

    27. Persoanele juridice care au primit, in conditiile prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea in anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producatorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finantare de la bugetul de stat, aprobata si modificata prin Legea nr. 388/2001, si ale Hotararii Guvernului nr. 278/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2001, suma de un milion lei reprezentand sprijin financiar acordat pentru fiecare hectar de teren cultivat inregistreaza in contabilitate sumele primite, astfel:
    5121   =  741
    28. Societatile comerciale, companiile/societatile nationale si regiile autonome care au efectuat in anul 2001 cheltuieli ce au ca sursa de finantare subventii de la bugetul statului sau sume provenite din contributii financiare nerambursabile evidentiaza sumele de incasat, in baza decontului intocmit si aprobat de ordonatorii de credite, prin articolul contabil:
     445   =  741
    In cazul in care subventiile incasate depasesc nivelul cheltuielilor aferente, diferenta se inregistreaza in contul 472 "Venituri in avans".
    Subventiile trebuie transferate in contul de profit si pierdere ca venit, pe o baza sistematica si rationala, pe masura ce sunt inregistrate si cheltuielile aferente.
    29. Subventiile de primit pentru investitii, inclusiv sumele provenite din contributii financiare nerambursabile, se reflecta in contabilitate in contul 131 "Subventii pentru investitii". Aceste sume vor fi reluate la venituri pe masura amortizarii imobilizarilor respective.
    30. Operatiuni ocazionate de vanzarea marfurilor cu plata in rate:
    a) inregistrarea marfurilor achizitionate de societatea comerciala vanzatoare
     %     =  401    - valoarea marfurilor achizitionate
    371              - valoarea la cost de achizitie a marfurilor
    4426             - T.V.A. deductibila

    b) inregistrarea adaosului comercial si a taxei pe valoarea adaugata aferente in cazul vanzarilor cu amanuntul
    371    =   %     - valoarea adaosului comercial si T.V.A. aferenta
              378    - valoarea adaosului comercial
             4428    - T.V.A. neexigibila aferenta

    c) plata furnizorului
    401    = 5121    - valoarea facturii achitate furnizorului

    d) inregistrarea facturii pentru marfurile vandute cu plata in rate
    411    =   %     - valoarea marfurilor vandute la pret de vanzare
              707    - valoarea avansului si a ratelor
             4427    - T.V.A. aferenta avansului
             4428    - T.V.A. neexigibila aferenta ratelor scadente in
                       perioadele urmatoare
    472              - valoarea dobanzii de incasat

    e) inregistrarea avansului incasat
    5311 (5121) =  411    - valoarea avansului incasat

    f) inregistrarea scoaterii din evidenta a marfurilor vandute cu plata in rate
     %          =  371    - valoarea marfurilor vandute la pret cu amanuntul
    607                   - costul marfurilor vandute
    378                   - valoarea adaosului comercial aferent marfurilor
                            vandute
    4428                  - T.V.A. neexigibila

    g) inregistrarea ratei si a dobanzii incasate conform contractului
    5311 (5121) =  411    - valoarea ratei incasate, inclusiv dobanda
    4428        = 4427    - T.V.A. colectata aferenta ratei, conform
                            prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a
                            Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea
                            adaugata
                            si, concomitent,
    472         =  766    - valoarea dobanzii scadente trecute la venituri
                            conform contractului

    31. Vanzarea de mijloace fixe cu plata in rate
    31.1. Inregistrari efectuate de vanzator
    a) inregistrarea facturii emise pentru mijloace fixe vandute cu plata in rate
    461         =   %     - valoarea totala a facturii
                  7721*1) - valoarea mijlocului fix vandut, mai putin T.V.A. si
                            dobanda de incasat
                  4427    - T.V.A. colectata aferenta avansului incasat
                  4428    - T.V.A. neexigibila aferenta ratelor scadente in
                            perioadele urmatoare
                   472    - dobanda de incasat aferenta ratelor

    b) inregistrarea avansului incasat
    5121        =  461   - valoarea avansului, inclusiv T.V.A. colectata
                           aferenta avansului

    c) inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe vandute cu plata in rate
     %          = 212*2)  - valoarea mijlocului fix
    281                   - amortizarea cumulata
    6721*3)               - valoarea neamortizata

    d) inregistrarea ratei si a dobanzii incasate
    5121        =  461    - valoarea ratei, T.V.A. aferenta ratei si dobanda
                si
    472         =  766    - valoarea dobanzii
    4428        = 4427    - T.V.A. aferenta ratei

    31.2. Inregistrari efectuate la cumparator
    a) inregistrarea facturii furnizorului
     %          =  404    - valoarea totala a facturii
    212                   - valoarea mijlocului fix
    4426                  - T.V.A. deductibila aferenta avansului platit
    4428                  - T.V.A. neexigibila aferenta ratelor scadente in
                            perioadele urmatoare
    471                   - dobanda de platit aferenta ratelor

    b) inregistrarea achitarii avansului
    404         = 5121    - valoarea avansului platit, inclusiv T.V.A.
                            deductibila aferenta avansului

    c) inregistrarea achitarii ratei si a dobanzii aferente
    404         = 5121    - valoarea ratei si a dobanzii
                            si, concomitent,
    666         =  471    - valoarea dobanzii
    4426        = 4428    - T.V.A. aferenta ratei scadente
------------
    *1) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, utilizeaza contul 7583 "Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital".
    *2) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, utilizeaza conturile de mijloace fixe cuprinse in aceste reglementari.
    *3) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, utilizeaza contul 6583 "Venituri privind activele cedate si alte operatii de capital".

    NOTA:
    Tratamentul fiscal al veniturilor, respectiv al cheltuielilor, din operatiunile de vanzare cu plata in rate, precum si al taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale in vigoare.

    32. Dobanzile incasate si cele cuvenite, aferente exercitiului financiar, pentru imprumuturile acordate si pentru disponibilitatile banesti aflate in conturi la banci (inclusiv cele privind investitiile), aferente exercitiului financiar, se inregistreaza la venituri (contul 766 "Venituri din dobanzi", respectiv contul 763 "Venituri din creante imobilizate").
    33. Dobanzile datorate si neplatite pentru anul in curs, aferente creditelor primite, se inregistreaza in debitul contului 666 "Cheltuieli privind dobanzile" prin creditul contului 1687 "Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate".
    34. Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul 15 "Salarii", si sumele reprezentand drepturile cuvenite colaboratorilor - persoane fizice, evidentiate in contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii".
    Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, inscriu aceste sume la randul 20 "Cheltuieli cu remuneratiile personalului".
    35. Potrivit pct. 10 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, operatiunile efectuate de subunitatile proprii in strainatate pot fi inregistrate in cursul perioadei numai in devize, urmand ca la sfarsitul exercitiului financiar sa se faca convertirea in lei a soldurilor si rulajelor.
    In situatia in care operatiunile subunitatilor proprii in strainatate au fost evidentiate in cursul perioadei atat in devize, cat si in lei, pentru cuprinderea in situatiile financiare anuale ale persoanei juridice din tara vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate in lei.
    Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, se supun prevederilor acestor reglementari.
    36. Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor, constatate in contabilitate dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, vor fi corectate*1) in anul in care se constata, iar din punct de vedere fiscal se va depune o declaratie care sa rectifice calculul impozitului pe profit al exercitiului financiar la care se refera eroarea constatata.
------------
    *1) Inregistrarea in contabilitate a corectarii erorilor constatate se efectueaza astfel:
    - pentru persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, conform prevederilor IAS 8;
    - pentru celelalte persoane juridice, pe seama veniturilor sau a cheltuielilor exceptionale ale anului respectiv.

    37. Operatiunile de preschimbare de catre banci in euro a bancnotelor si monedelor nationale ale statelor participante la euro, detinute de persoanele juridice, se inregistreaza in contabilitate astfel:
    5124/analitic distinct euro = 5124/analitic distinct - cu valoarea valutelor
                                  pentru fiecare valuta    preschimbate
                                  preschimbata
    Conversia in euro a creantelor si, respectiv, a datoriilor exprimate in devize, ale persoanelor juridice, nu genereaza venituri sau cheltuieli financiare. Aceasta operatiune se efectueaza la deschiderea exercitiului financiar 2002.

    V. Prevederi specifice persoanelor juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001
    38. Situatiile financiare anuale se intocmesc pe baza balantei de verificare rezultate dupa aplicarea IAS, mai putin IAS 29, si se depun la organele in drept, potrivit legii.
    Persoanele juridice care au optat pentru aplicarea IAS 29 efectueaza ajustarile la inflatie extracontabil. Situatiile financiare obtinute pe baza ajustarilor extracontabile se depun la organele in drept, altele decat Ministerul Finantelor Publice, respectiv Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau oficiul registrului comertului, dupa caz.
    Situatiile financiare retratate in primul an de aplicare a Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, se supun aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
    39. In formatul bilantului din cadrul situatiilor financiare anuale, la randul 62 "Venituri in avans" nu se ia in considerare contul 131 "Subventii pentru investitii", acesta urmand sa fie inscris cu semnul minus la randul 49 "Total active minus datorii curente".
    40. In conditiile in care reducerile comerciale acordate ulterior facturarii au fost evidentiate in contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate", acestea sunt prezentate in formatul contului de profit si pierdere ca o corectie a cifrei de afaceri (randul 02 sau 03, dupa caz) si nu ca o cheltuiala financiara la randul 46.
    41. In cazul vanzarii de active care nu reprezinta activitate curenta, rezultatul cedarii se reflecta in contabilitate astfel:
    - in cazul inregistrarii unui castig din cedare, acesta se inscrie la randul 08 din formularul "Contul de profit si pierdere";
    - in cazul inregistrarii unei pierderi din cedare, aceasta se inscrie la randul 26 din formularul "Contul de profit si pierdere".
    42. Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate nu recunosc si, de asemenea, nu prezinta ca datorii bilantiere repartizarile efectuate din profit, daca acestea au fost propuse sau declarate dupa data bilantului. In acest sens sumele reprezentand dividende, respectiv varsaminte la buget, precum si participarea salariatilor la profit sunt evidentiate in creditul contului 1171 (articol contabil 129 = 1171), urmand ca dupa aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor a acestor destinatii sa fie reflectate in conturile corespunzatoare de datorii, prin debitul contului 1171 (articol contabil 1171 = 457, 446, 424 si, respectiv, 121 = 129).
    43. Atunci cand influentele asupra veniturilor si cheltuielilor prezentate in contul de profit si pierdere, rezultate din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29, pot fi identificate pentru anul in curs, se procedeaza la intocmirea si prezentarea unui cont de profit si pierdere retratat (pct. 5.35 din Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001). In aceasta situatie influentele aferente anului curent se inregistreaza in conturi de venituri si cheltuieli, iar influentele aferente anilor anteriori celui retratat se evidentiaza in contul 1172 "Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29". Daca acest lucru nu este posibil, contul de profit si pierdere din situatiile financiare retratate este acelasi cu cel intocmit potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, si ale regulamentului pentru aplicarea acesteia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.
    Declaratia privind impozitul pe profit pentru anul retratat conform Standardelor Internationale de Contabilitate se intocmeste pe baza datelor financiar-contabile existente inainte de retratare (de exemplu, Declaratia privind impozitul pe profit pe anul 2000 pentru cele 197 de persoane juridice cuprinse in lista-anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 a fost intocmita pe baza datelor financiar-contabile raportate prin bilantul contabil cu termen de depunere 15 aprilie 2001 si nu a situatiilor financiare retratate, cu termen de depunere 30 septembrie 2001, prelungit ulterior pana la data de 31 octombrie 2001).
    44. Informatiile cuprinse in situatiile financiare anuale sunt exprimate in mii lei.
    45. Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, iar in antetul bilantului se inscriu urmatoarele elemente:

Judetul ......................|..|..|  Forma de proprietate .............|..|..|
Persoana juridica ...................  Activitatea preponderenta
Adresa: localitatea ................,  (denumirea grupei CAEN) .................
str. .............. nr. ..., bl. ...,
sc. ..., ap. ..., sectorul ..........
Telefon ............ Fax ............  Codul grupei CAEN .............|..|..|..|
Numarul din registrul comertului/cod   Codul
unic de inregistrare ................  fiscal ...|..|..|..|..|..|..|..|..|..|..|

    46. Notele explicative cuprinse in cap. III din reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 nu sunt limitative, existand obligativitatea pastrarii ordinii de prezentare a notelor exemplificate in reglementarile mentionate, celelalte note urmand sa fie numerotate incepand cu nr. 11.
    47. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat in situatiile financiare ale unei persoane juridice, valoarea corespunzatoare pentru exercitiul financiar precedent trebuie prezentata intr-o coloana separata, cu exceptia situatiilor financiare retratate care prezinta numai informatii aferente anului curent.
    48. Fiecare element obligatoriu prezentat in situatiile financiare anuale ale unei persoane juridice poate fi prezentat mai detaliat decat se cere in formatul adoptat, daca aceasta detaliere conduce la prezentarea unei informatii mai elocvente pentru utilizatorii de informatii. De asemenea, nu se mentin in bilant si in contul de profit si pierdere acele elemente (posturi) pentru care nu exista valori nici in exercitiul financiar curent, nici in cel precedent.
    49. La situatiile financiare intocmite conform reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 se anexeaza si situatiile "Nota A" si "Nota B", conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele precizari.
    In Nota B, referitoare la "Date privind activele imobilizate", informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz, fara a fi prezentate influentele rezultate din ajustarea la inflatie.
    50. Cheltuielile rezultate din folosirea unor tratamente contabile diferite de cele prevazute in legislatia fiscala (de exemplu, durate de amortizare a mijloacelor fixe diferite de cele aprobate in temeiul Legii nr. 15/1994) sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

    VI. Alte prevederi fiscale privind microintreprinderile
    51. Persoanele juridice care la data de 31 decembrie 2000 indeplineau cumulativ conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor sunt obligate, incepand cu data de 1 septembrie 2001, sa plateasca un impozit de 1,5% aplicat asupra sumei totale a veniturilor trimestriale obtinute din orice sursa, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.880/2001.
    52. Persoanele juridice care s-au incadrat pe baza datelor de la sfarsitul anului 2000 in categoria microintreprinderilor, iar pe parcursul anului 2001 una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita au obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare stabilit de Ordonanta Guvernului nr. 24/2001, urmand ca din anul urmator sa plateasca impozit pe profit potrivit Ordonantei Guvernului nr. 70/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Ulterior, daca conditiile sunt indeplinite pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor, acestea nu vor mai avea posibilitatea de a reveni la modul de impunere cu o cota de 1,5% aplicata asupra sumei totale a veniturilor trimestriale obtinute din orice sursa, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.880/2001.

    ANEXA 1
    la precizari

                         CURSURILE PIETEI VALUTARE
comunicate de Banca Nationala a Romaniei la data de 31 decembrie 2001

                                                   Curs in lei
    1 dolar australian                   AUD          16.091
    1 dolar canadian                     CAD          19.780
    1 franc elvetian                     CHF          18.826
    1 coroana ceha                       CZK             873
    1 coroana daneza                     DKK           3.749
    1 lira egipteana                     EGP           6.899
    1 euro                               EUR          27.881
    1 lira sterlina                      GBP          45.776
    1 forint maghiar                     HUF             113
    100 yeni japonezi                    JPY          24.055
    1 leu moldovenesc                    MDL           2.415
    1 coroana norvegiana                 NOK           3.499
    1 zlot polonez                       PLN           7.976
    1 coroana suedeza                    SEK           2.982
    1.000 lire turcesti                  TRL              22
    1 dolar S.U.A.                       USD          31.597
    1 gram aur (pret in lei)             XAO         282.004
    1 DST                                XDR          39.637
    1 siling austriac                    ATS           2.026
    1 franc belgian                      BEF             691
    1 marca germana                      DEM          14.255
    100 pesetas spaniole                 ESP          16.757
    1 marca finlandeza                   FIM           4.689
    1 franc francez                      FRF           4.250
    1 lira irlandeza                     IEP          35.402
    100 lire italiene                    ITL           1.440
    1 gulden olandez                     NLG          12.652
    100 escudos portughezi               PTE          13.907
    100 drahme grecesti                  GRD           8.182

    ANEXA 2
    la precizari

                                 NOTA A

    Cod 30
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|   I. Date privind rezultatul inregistrat   | Nr.|  Nr.  |      Sume          |
|                                            |rand|unitati|                    |
|____________________________________________|____|_______|____________________|
|                   A                        |  B |   1   |          2         |
|____________________________________________|____|_______|____________________|
| Unitati care au inregistrat profit         | 01 |       |                    |
|____________________________________________|____|_______|____________________|
| Unitati care au inregistrat pierdere       | 02 |       |                    |
|____________________________________________|____|_______|____________________|
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|     II. Date privind platile restante      | Nr.|Total|       din care:      |
|                                            |rand| col.|______________________|
|                                            |    | 2+3 |  pentru   |  pentru  |
|                                            |    |     |activitatea|investitii|
|                                            |    |     |  curenta  |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
|                     A                      | B  |  1  |     2     |     3    |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Plati restante - total (rd. 04+08+14 la    | 03 |     |           |          |
| 18+22), din care:                          |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), | 04 |     |           |          |
| din care:                                  |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - peste 30 de zile                         | 05 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - peste 90 de zile                         | 06 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - peste 1 an                               | 07 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Obligatii restante fata de bugetul         | 08 |     |           |          |
| asigurarilor sociale - total (rd. 09 la    |    |     |           |          |
| 13), din care:                             |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - contributii pentru asigurari sociale     | 09 |     |           |          |
| de stat datorate de angajatori, salariati  |    |     |           |          |
| si alte persoane asimilate                 |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - contributii de la persoane juridice sau  | 10 |     |           |          |
| fizice care angajeaza personal salariat si |    |     |           |          |
| contributia persoanelor asigurate la Fondul|    |     |           |          |
| de asigurari sociale de sanatate           |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - contributia pentru pensia suplimentara   | 11 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - contributii de la persoane juridice sau  | 12 |     |           |          |
|   fizice care utilizeaza munca salariata si|    |     |           |          |
|   contributii pentru ajutorul de somaj de  |    |     |           |          |
|   la salariati                             |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| alte datorii sociale                       | 13 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Obligatii restante fata de bugetele        | 14 |     |           |          |
| fondurilor speciale                        |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Obligatii restante fata de alti creditori  | 15 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Impozite si taxe neplatite la termenul     | 16 |     |           |          |
| stabilit la bugetul de stat                |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Impozite si taxe neplatite la termenul     | 17 |     |           |          |
| stabilit la bugetele locale                |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Credite bancare nerambursate la scadenta   | 18 |     |           |          |
| - total (rd. 19 la 21), din care:          |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - restante dupa 30 de zile                 | 19 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - restante dupa 90 de zile                 | 20 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| - restante dupa 1 an                       | 21 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| Dobanzi restante                           | 22 |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
| III. Date privind intreprinderile mici si  | Nr.|     |   Sume    |          |
|      mijlocii (conform Legii nr. 133/1999, |rand|     |           |          |
|      cu completarile ulterioare)           |    |     |           |          |
|____________________________________________|____|_____|___________|__________|
|                      A                     |  B |             1              |
|____________________________________________|____|____________________________|
| Valoarea cotei-parti din profitul          | 23 |                            |
| reinvestit, in baza prevederilor art. 21^2 |    |                            |
|____________________________________________|____|____________________________|
| Valoarea reducerii impozitului pe profit,  | 24 |                            |
| ca urmare a facilitatii prevazute la       |    |                            |
| art. 21^3                                  |    |                            |
|____________________________________________|____|____________________________|
| Valoarea taxelor vamale pentru materii     | 25 |                            |
| prime, respectiv masini, instalatii,       |    |                            |
| echipamente industriale, instrumente,      |    |                            |
| aparate si know-how, de la plata carora    |    |                            |
| au fost scutite in baza art. 21^1 si 21^4  |    |                            |
|____________________________________________|____|____________________________|
|      IV. Numarul mediu de salariati        |    |      Anul        Anul      |
|                                            |    |   precedent     curent     |
|____________________________________________|____|____________________________|
|                  A                         |  B |       1            2       |
|____________________________________________|____|____________________________|
| Numarul mediu de salariati                 | 26 |              |             |
|____________________________________________|____|______________|_____________|

               Administrator,                            Intocmit
           ......................            ................................
             (numele, prenumele,             (numele, prenumele si semnatura)
      semnatura si stampila unitatii)

                                 NOTA B

    Cod 40
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|            Date               |               Valori brute                   |
| privind activele imobilizate  |                                              |
|_______________________________|______________________________________________|
|                               | Nr.| Sold  |Cresteri|     Reduceri    |Sold  |
|                               |rand|initial|        |_________________|final |
|     Elemente de imobilizari   |    |       |        |total| din care: |(col. |
|                               |    |       |        |     |dezmembrari|  5 = |
|                               |    |       |        |     | si casari |1+2-3)|
|_______________________________|____|_______|________|_____|___________|______|
|               A               |  B |  1(1) |  2(2)  | 3(3)|    4(4)   | 5(5) |
|_______________________________|____|_______|________|_____|___________|______|
| Imobilizari necorporale       | 01 |       |        |     |      X    |      |
|_______________________________|____|_______|________|_____|___________|______|
| Cheltuieli de constituire si  |    |       |        |     |           |      |
| de dezvoltare                 |    |       |        |     |           |      |
|_______________________________|____|_______|________|_____|___________|______|
| Alte imobilizari              | 02 |       |        |     |      X    |      |
|_______________________________|____|_______|________|_____|___________|______|
| Avansari si imobilizari       |    |       |        |     |           |      |
| necorporale in curs           | 03 |       |        |     |      X    |      |
|_______________________________|____|_______|________|_____|___________|______|
| TOTAL (rd. 01 la 03)          | 04 |       |        |     |      X    |      |
|_______________________________|____|_______|________|_____|___________|______|
| Imobilizari corporale         | 05 |       |        |     |      X    |      |
| Terenuri                      |    |       |        |     |           |      |
|_______________________________|____|_______|________|_____|___________|______|
| Constructii                   | 06 |       |        |     |           |      |
|_______________________________|____|_______|________|_____|___________|______|
| Instalatii tehnice si masini  | 07 |       |        |     |           |      |
|_______________________________|____|_______|________|_____|___________|______|
| Alte instalatii, utilaje si   | 08 |       |        |     |           |      |
| mobilier                      |    |       |        |     |           |      |
|_______________________________|____|_______|________|_____|___________|______|
| Avansuri si imobilizari       | 09 |       |        |     |           |      |
| corporale in curs             |    |       |        |     |      X    |      |
|_______________________________|____|_______|________|_____|___________|______|
| TOTAL (rd. 05 la 09)          | 10 |       |        |     |           |      |
|_______________________________|____|_______|________|_____|___________|______|
| Imobilizari financiare        | 11 |       |        |     |      X    |      |
|_______________________________|____|_______|________|_____|___________|______|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL    | 12 |       |        |     |           |      |
| (rd. 04+10+11)                |    |       |        |     |           |      |
|_______________________________|____|_______|________|_____|___________|______|
|                                                                              |
|              Administrator,                            Intocmit              |
|          ......................            ................................  |
|            (numele, prenumele,             (numele, prenumele si semnatura)  |
|       semnatura si stampila unitatii)                                        |
|                                                                              |
|                                 Amortizari                                   |
|______________________________________________________________________________|
|                            | Nr.| Sold  |Amortizare|  Amortizare  |Amortizare|
|                            |rand|initial|in cursul |   aferenta   |    la    |
|   Elemente de imobilizari  |    |       | anului   |imobilizarilor|sfarsitul |
|                            |    |       |          |  scoase din  |  anului  |
|                            |    |       |          |   evidenta   |(col. 9 = |
|                            |    |       |          |              |  6+7-8)  |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
|             A              |  B |  6(1) |   7(2)   |      8(3)    |    9(4)  |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
| Imobilizari necorporale    | 13 |       |          |              |          |
| Cheltuieli de constituire  |    |       |          |              |          |
| si de dezvoltare           |    |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
| Alte imobilizari           | 14 |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
| TOTAL (rd. 13+14)          | 15 |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
| Imobilizari corporale      | 16 |       |          |              |          |
| Terenuri                   |    |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
| Constructii                | 17 |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
| Instalatii tehnice si      | 18 |       |          |              |          |
| masini                     |    |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
| Alte instalatii, utilaje si| 19 |       |          |              |          |
| mobilier                   |    |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
| TOTAL (rd. 16 la 19)       | 20 |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|
| AMORTIZARI - TOTAL         | 21 |       |          |              |          |
| (rd. 15+20)                |    |       |          |              |          |
|____________________________|____|_______|__________|______________|__________|

                           Provizioane pentru depreciere
 ______________________________________________________________________________
|                             | Nr.| Sold  |Provizioane|Provizioane|   Sold    |
|                             |rand|initial|constituite| reluate   |   final   |
|   Elemente de imobilizari   |    |       | in cursul |    la     | (col. 13  |
|                             |    |       |  anului   | venituri  |= 10+11-12)|
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
|             A               |  B | 10(1) |   11(2)   |   12(3)   |    13(4)  |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
| Imobilizari necorporale     | 22 |       |           |           |           |
| Cheltuieli de constituire si|    |       |           |           |           |
| de dezvoltare               |    |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
| Alte imobilizari            | 23 |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
| Avansuri si imobilizari     | 24 |       |           |           |           |
| necorporale in curs         |    |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
| TOTAL (rd. 22 la 24)        | 25 |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
| Imobilizari corporale       | 26 |       |           |           |           |
| Terenuri                    |    |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
| Constructii                 | 27 |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
| Instalatii tehnice si masini| 28 |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
| Alte instalatii, utilaje si | 29 |       |           |           |           |
| mobilier                    |    |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
| Avansuri si imobilizari     | 30 |       |           |           |           |
| corporale in curs           |    |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
| TOTAL (rd. 26 la 30)        | 31 |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
| Imobilizari financiare      | 32 |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|
| PROVIZIOANE PENTRU          |    |       |           |           |           |
| DEPRECIERE - TOTAL          |    |       |           |           |           |
| (rd. 25+31+32)              | 33 |       |           |           |           |
|_____________________________|____|_______|___________|___________|___________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2332/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2332 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2332/2001
Ordin 875 2000
privind aprobarea Precizarilor pentru reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora
Ordin 338 2000
pentru aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 983/1998 privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si terenurilor, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 95/1999
Ordin 2242 1997
pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici
Ordin 1670 1997
pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni in valuta, a diferentelor de curs valutar si a altor operatiuni
Ordin 40 1997
pentru aprobarea Precizarilor privind masurile referitoare la incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1996 la agentii economici
Ordin 33 1996
pentru aprobarea Precizarilor privind masurile referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 1995 la agentii economici
Legea 82 1991
Legea contabilitatii nr. 82/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu