Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 270 din 12 mai 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 523 din 20 iunie 2005


SmartCity3


    Ioan Vida              - presedinte
    Nicolae Cochinescu     - judecator
    Aspazia Cojocaru       - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Acsinte Gaspar         - judecator
    Petre Ninosu           - judecator
    Ion Predescu           - judecator
    Serban Viorel Stanoiu  - judecator
    Ion Tiuca              - procuror
    Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, exceptie ridicata de Valeria Sahleanu in Dosarul nr. 235/2005 al Tribunalului Buzau - Sectia civila.
    La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, personal, lipsa fiind celelalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Cauza fiind in stare de judecata, autorul exceptiei solicita admiterea exceptiei, deoarece textul de lege criticat creeaza discriminari intre persoanele pensionate dupa data de 1 aprilie si cele pensionate anterior acestei date, desi acestea se afla in situatii identice.
    Reprezentantul Ministerului Public, facand referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata. Arata ca dispozitiile de lege criticate nu contravin art. 16 alin. (1) din Constitutie, situatia celor pensionati inainte de intrarea in vigoare a legii fiind diferita de cea a celor pensionati dupa intrarea in vigoare a dispozitiilor criticate, iar la situatii diferite tratamentul nu poate fi decat diferit.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 16 februarie 2005, pronuntata in Dosarul nr. 235/2005, Tribunalul Buzau - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 180 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, exceptie ridicata de Valeria Sahleanu.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine ca art. 180 din Legea nr. 19/2000 a instituit o discriminare nejustificata intre persoanele inscrise la pensie anterior datei de intrare in vigoare a acestei legi si cele pensionate dupa aceasta data, fiind grav prejudiciate persoanele pensionate in temeiul legislatiei anterioare. Hotararile Guvernului emise in temeiul acestor dispozitii legale au determinat scaderea punctajului de pensie initial stabilit pentru cei pensionati anterior, cu consecinta diminuarii relative a cuantumului pensiei. Aceasta discriminare lezeaza demnitatea umana, dreptul la pensie, dreptul la viata si la integritate fizica si psihica, precum si dreptul la ocrotirea sanatatii.
    Tribunalul Buzau - Sectia civila apreciaza ca exceptia ridicata este neintemeiata, intrucat art. 180 din Legea nr. 19/2000 nu instituie nici privilegii si nici discriminari, acesta fiind deopotriva aplicabil pentru toti pensionarii care se afla in situatii identice. Persoanele care s-au pensionat pe baza reglementarilor din legislatia in vigoare anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000 si cele pensionate conform acestei legi se afla in situatii diferite, fapt ce justifica si tratamentul juridic diferentiat, fara a putea considera ca acesta are caracter discriminator.
    In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicata.
    Guvernul arata ca dispozitiile de lege criticate nu incalca prevederile art. 47 din Constitutie, intrucat criteriile si conditiile pentru stabilirea dreptului la pensie, elementele si modul de calcul al cuantumului pensiei, cum ar fi determinarea valorii punctului de pensie si a punctajului mediu, anual si estimat, operatiunile de recorelare si celelalte aspecte privind sistemul public de pensii sunt reglementate prin lege, respectiv prin Legea nr. 19/2000, astfel cum dispune alin. (2) al art. 47 din Legea fundamentala. De asemenea, nu sunt incalcate nici prevederile constitutionale ale art. 16 ce instituie principiul egalitatii, deoarece persoanele pensionate in baza legislatiei anterioare sunt in situatii diferite fata de persoanele pensionate potrivit Legii nr. 19/2000, ceea ce justifica un tratament diferit, care nu indreptateste insa calificarea reglementarii ca fiind discriminatorie si, prin aceasta, neconstitutionala, esentiala fiind vointa legiuitorului de a elimina discrepantele inerente, in raport cu posibilitatile financiare existente.
    In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate potrivit careia dispozitia de lege criticata vine in contradictie cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 20, art. 22 si art. 34 alin. (1) din Constitutie, arata ca nici aceasta nu poate fi retinuta, deoarece aceste dispozitii din Constitutie contin prevederi principiale, care nu au incidenta in cauza dedusa controlului.
    Avocatul Poporului arata ca nu poate fi retinuta sustinerea potrivit careia dispozitiile criticate incalca art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, deoarece modul de calcul al punctajului mediu anual se face in aceleasi conditii pentru toate categoriile de pensionari aflate in aceeasi situatie, fara a determina privilegii sau discriminari. Dispozitiile criticate reglementeaza o procedura tehnica prin a carei aplicare se urmareste inlaturarea discrepantelor inerente intre cei pensionati sub imperiul legii anterioare si cei pensionati dupa intrarea in vigoare a noii reglementari, fara ca aceste discrepante sa indreptateasca calificarea reglementarii ca fiind discriminatorie. In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 fata de cele ale art. 47 din Constitutie, se arata ca nici aceasta nu poate fi retinuta, deoarece continutul si conditiile acordarii dreptului la pensie se stabilesc prin lege, si numai in raport de resursele financiare existente, care pot fi alocate in acest sens potrivit art. 138 alin. (5) din Constitutie.
    In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 din Legea nr. 19/2000 fata de prevederile art. 1 alin. (3), art. 20, art. 22 si art. 34 alin. (1) din Constitutie, arata ca aceste prevederi constitutionale nu au incidenta in cauza dedusa controlului.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 180 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, ordonanta aprobata cu modificari prin Legea nr. 338/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002. Ulterior modificarii aduse prin Legea nr. 338/2002, art. 180 din Legea nr. 19/2000 a fost modificat si completat prin Legea nr. 577/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2004.
    Acest text de lege are urmatorul continut:
    - Art. 180: "(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi pensiile de asigurari sociale de stat, pensiile suplimentare, pensiile de asigurari sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislatiei anterioare, precum si ajutoarele sociale stabilite potrivit legislatiei de pensii devin pensii in intelesul prezentei legi.
    (2) CNPAS va lua masurile necesare astfel incat la data intrarii in vigoare a prezentei legi sa determine punctajul mediu anual al fiecarui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislatiei anterioare, pe categoriile de pensii prevazute la art. 40, din care s-a dedus contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata conform legii, la valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile art. 80.
    (3) Pensionarilor de asigurari sociale de stat ale caror drepturi stabilite in perioada 1 ianuarie 1998 - 31 martie 2001 sunt mai mari decat un punctaj mediu estimat pentru persoanele ce se vor pensiona in conditiile prezentei legi, pe langa punctajul mediu anual determinat conform prevederilor alin. (2), li se atribuie si acest punctaj mediu estimat, care se are in vedere la operatiunile de indexare si recorelare.
    (3^1) Se excepteaza de la prevederile alin. (3) pensionarii de asigurari sociale de stat ale caror drepturi de pensie s-au stabilit in baza salariilor din ultimii 5 ani de activitate sau pe baza salariilor de pana la data de 1 aprilie 1992. Acestor categorii de persoane li se aplica prevederile alin. (2).
    (4) Punctajul mediu estimat, prevazut la alin. (3), se calculeaza de CNPAS.
    (5) Punctajul mediu anual si punctajul mediu estimat se pot corecta corespunzator recorelarii prevazute la art. 168 alin. (3) - (5).
    (5^1) Dupa definitivarea procesului de recorelare, punctajul mediu anual al pensiilor cuvenite persoanelor prevazute la alin. (3^1) nu poate fi mai mic decat cel calculat la data de 1 aprilie 2001.
    (6) Cuantumul pensiilor se stabileste pe baza prevederilor art. 76, luandu-se in considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, dupa caz, ce va fi stabilit conform alin. (2), (3), (5) si (5^1).
    (7) In situatia in care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decat cel stabilit in baza legislatiei anterioare, se pastreaza in plata cuantumul avantajos."
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prin dispozitia legala criticata sunt incalcate prevederile art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1) si (2), art. 20, art. 22, art. 34 alin. (1) si art. 47 din Constitutia Romaniei.
    - Art. 1 alin. (3): "Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.";
    - Art. 16 alin. (1) si (2): "(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.
    (2) Nimeni nu este mai presus de lege.";
    - Art. 20: "(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.
    (2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.";
    - Art. 22: "(1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate.
    (2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman ori degradant.
    (3) Pedeapsa cu moartea este interzisa.";
    - Art. 34 alin. (1): "Dreptul la ocrotirea sanatatii este garantat.";
    - Art. 47: "(1) Statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent.
    (2) Cetatenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate platit, la asistenta medicala in unitatile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurari sociale politice sau private, prevazute de lege. Cetatenii au dreptul si la masuri de asistenta sociala, potrivit legii."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca art. 180 din Legea nr. 19/2000 prevede determinarea punctajului mediu anual al fiecarui pensionar "prin raportarea pensiilor cuvenite conform legislatiei anterioare ... la valoarea unui punct de pensie stabilita in conditiile art. 80", fara a institui privilegii sau discriminari, acest text fiind deopotriva aplicabil pentru toti pensionarii care se afla in situatii identice. Determinarea punctajului mediu anual al fiecarei persoane este un procedeu de natura tehnica si se face in aceleasi conditii pentru toate persoanele pensionate anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000 si urmeaza a se avea in vedere la recalcularea si recorelarea pensiilor, operatiune ce se efectueaza esalonat in timp, in functie de posibilitatile financiare existente.
    Prin Decizia nr. 70 din 18 februarie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2003, Curtea Constitutionala a statuat ca nu poate fi retinuta critica potrivit careia art. 180 din Legea nr. 19/2000 incalca art. 16 din Constitutie, intrucat aceasta critica este infirmata de chiar continutul textului, care reglementeaza o procedura tehnica prin a carei aplicare, in timp, se urmareste inlaturarea discrepantelor inerente intre cei pensionati sub imperiul legii anterioare si cei pensionati dupa intrarea in vigoare a noii reglementari. Existenta unor asemenea discrepante nu indreptateste insa calificarea reglementarii ca fiind discriminatorie si, prin aceasta, neconstitutionala, esentiala fiind vointa legiuitorului de a le elimina, chiar daca un atare deziderat se realizeaza printr-un proces cu derulare in timp, si nu dintr-o data, ceea ce, pentru ratiuni evidente, nu este practic posibil.
    De altfel, alin. (7) al art. 180 elimina posibilitatea diminuarii unor drepturi stabilite pe baza legislatiei anterioare, prevazand ca, "In situatia in care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decat cel stabilit in baza legislatiei anterioare, se pastreaza in plata cuantumul avantajos". De asemenea, tinand seama de existenta unor diferente inechitabile intre pensiile stabilite pe baza unor reglementari legale succesive, legiuitorul a prevazut, chiar in Legea nr. 19/2000, ca masura de protectie sociala pentru cei defavorizati, recalcularea si recorelarea pensiilor stabilite pe baza legislatiei anterioare.
    De asemenea, Curtea constata ca nu poate fi retinuta nici sustinerea potrivit careia dispozitiile de lege criticate infrang prevederile constitutionale ale art. 47.
    Astfel, Curtea observa ca dispozitiile constitutionale ale art. 47 alin. (2) consacra, printre altele, dreptul la pensie, pentru toti cetatenii, in conditiile prevazute de lege. Astfel, criteriile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru beneficiul efectiv al dreptului la pensie, criteriile de acordare a pensiei si modul de calcul al cuantumului acesteia, toate celelalte norme de drept substantial ori de procedura privind functionarea sistemului public de asigurari sociale, precum si dreptul la celelalte masuri de asistenta sociala trebuie reglementate prin lege.
    Astfel, prin Decizia nr. 103 din 26 martie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 8 mai 2002, si Decizia nr. 476 din 9 decembrie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 din 11 februarie 2004, Curtea a statuat ca, in cadrul realizarii politicii in domeniul asigurarilor sociale de stat, legiuitorul are deplina autoritate sa stabileasca periodic noi modalitati si conditii de acordare si de calculare a pensiilor, cum a procedat si prin adoptarea Legii nr. 19/2000. Noile reglementari pot sa fie avantajoase sau chiar dezavantajoase beneficiarilor de pensii, dupa cum permite sau impune, dupa caz, situatia economico-financiara a tarii si fondurile de asigurari sociale de stat disponibile, iar in oricare dintre aceste ipoteze, dispozitiile legale noi se aplica numai pentru viitor, pentru persoane care se vor inscrie la pensie dupa intrarea lor in vigoare, neputand atinge drepturile de pensie anterior stabilite. De vreme ce drepturile de pensii anterior stabilite nu sunt atinse, nu sunt diminuate, iar pensiile stabilite reflecta, in cuantum, posibilitatile limitate in raport cu resursele existente intr-o perioada data, nu se poate sustine ca noile reglementari tranzitorii ar leza dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica sau psihica ori ca ar institui un tratament inuman sau degradant. Legiuitorul, prin dispozitiile tranzitorii ale Legii nr. 19/2000 si prin modificarea si completarea acestora, a urmarit realizarea, in cadrul limitelor actualmente posibile, a obligatiilor statului in domeniul masurilor de protectie sociala. Pe linia acestor preocupari, dispozitiile legale respective prevad, pentru o prima etapa, stabilirea punctajului anual si in privinta pensiilor anterior stabilite, precum si recorelarea acestora pentru a ajunge la nivelul punctajului mediu, stabilit pentru persoanele care se pensioneaza dupa intrarea in vigoare a legii. Sunt exceptati pensionarii ale caror drepturi anterior stabilite sunt mai mari decat punctajul mediu stabilit conform noilor reglementari. Aceste reglementari se aplica in mod egal pentru toate persoanele care se afla in situatii identice. Legea reglementeaza, la modul general, si etapele urmatoare ale recorelarii, abilitand Guvernul ca, in limita posibilitatilor ulterioare, sa elaboreze un program de recorelare etapizat, ca la finalizarea acestora toti pensionarii sa beneficieze de drepturi egale pentru aceeasi activitate si perioada de cotizare, indiferent de data inscrierii la pensie.
    Solutia adoptata si considerentele deciziilor citate sunt valabile si in prezenta cauza, intrucat nu au aparut elemente noi, de natura a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.
    In ceea ce priveste invocarea, de catre autorul exceptiei, a prevederilor art. 1 alin. (3) si art. 20 din Constitutie, Curtea retine ca aceste dispozitii constitutionale nu au relevanta in cauza dedusa controlului.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, exceptie ridicata de Valeria Sahleanu in Dosarul nr. 235/2005 al Tribunalului Buzau - Sectia civila.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 12 mai 2005.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Daniela Ramona MaritiuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 270/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 270 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 270/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu