E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2242 din 22 decembrie 1997

pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la incheierea


SmartCity3

exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici
ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 379 din 29 decembrie 1997

    Ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
    avand in vedere prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala legislatie contabila va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul finantelor,
                     Daniel Daianu

    ANEXA 1

                              PRECIZARI
privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici

    Pentru incheierea in mod corespunzator a exercitiului financiar-contabil pe anul 1997, agentii economici, indiferent de forma de proprietate, vor lua urmatoarele masuri:

    I. Pe linia intocmirii, verificarii, certificarii si depunerii bilantului contabil

    Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1996, toti agentii economici prevazuti la art. 1 din legea mentionata mai sus au obligatia sa organizeze si sa tina contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale in domeniu si sa intocmeasca bilantul contabil.
    In conformitate cu art. 11 alin. (6) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1996, coroborat cu art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 483/1996, societatile comerciale care au o cifra de afaceri de peste 100 milioane lei si la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au personal calificat angajat, potrivit legii, au obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea bilantului contabil numai cu persoane fizice si juridice autorizate, inscrise in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
    La agentii economici la care contabilitatea este organizata si tinuta de persoane fizice sau juridice autorizate, inscrise in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine atat persoanelor fizice sau juridice respective, cat si administratorilor.
    In cazurile in care contabilitatea nu se tine de catre persoane autorizate sau de personal angajat, potrivit legii, iar cifra de afaceri anuala realizata este sub 100 milioane lei, raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine patronului, care are obligatia de a anexa la bilantul contabil declaratia de asumare a raspunderii in acest sens, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele precizari.
    Declaratia respectiva se depune de catre patron si in cazul in care contabilitatea se tine de catre persoane angajate cu conventie civila, iar in conventia incheiata nu sunt prevazute clauze referitoare la raspunderea partilor privind conducerea contabilitatii potrivit legii.
    In baza art. 29 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, bilanturile contabile sunt supuse verificarii si certificarii de catre cenzori, experti contabili, contabili autorizati cu studii superioare sau societati comerciale de expertiza contabila, dupa caz (conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, si art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 483/1996).
    In conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, un exemplar din bilantul contabil anual se depune cel mai tarziu pana la data de 15 aprilie, anul urmator, la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    In conformitate cu prevederile art. 133 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 195/1997 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, agentii economici au obligatia sa depuna la Oficiul Registrului comertului o copie de pe bilantul contabil si de pe contul de profit si pierderi, la care se anexeaza raportul administratorilor si raportul cenzorilor, ambele in forma scurta, precum si procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
    In vederea aplicarii prevederilor alin. 2 al articolului sus-mentionat, la setul de documente solicitate se va atasa copia de pe recipisa care certifica depunerea bilantului contabil, prin posta, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, iar in cazul cand bilantul contabil se depune la registratura unitatilor Ministerului Finantelor, exemplarul pentru Oficiul Registrului comertului va contine stampila de inregistrare la acestea.

    II. Pe linia organizarii si conducerii contabilitatii

    1. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.
    Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.
    2. Operatiunile care afecteaza patrimoniul agentilor economici trebuie consemnate, in momentul producerii lor, in inscrisuri care dobandesc calitatea de document justificativ numai in cazul in care furnizeaza toate informatiile precizate la pct. 119 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, denumit in continuare regulament.
    Documentele justificative se inregistreaza in contabilitate in mod cronologic si sistematic.
    Operatiunile economico-financiare consemnate in documente justificative se inscriu in mod cronologic in registrele de contabilitate obligatorii (registrul-jurnal, registrul-cartea mare, registrul-inventar).
    Documentele justificative, precum si registrele contabile legale se pastreaza la sediul declarat al societatii comerciale.
    3. Unitatile patrimoniale au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, in vederea punerii de acord a datelor din contabilitate cu situatia reala a patrimoniului.
    Inventarierea patrimoniului se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.388 din 15 decembrie 1995, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului.
    Evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se efectueaza in conformitate cu prevederile pct. 132 din regulament.
    Evaluarea bunurilor produse de unitate se face la costul de productie care cuprinde cheltuielile directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia produselor stocate. La determinarea costului de productie trebuie avute in vedere prevederile pct. 110 din regulament, potrivit caruia costul subactivitatii se reflecta direct in rezultatul exercitiului financiar. In situatiile in care in costurile de productie au fost incluse si alte elemente decat cele prevazute la pct. 19 lit. a) din regulament, la incheierea exercitiului financiar aceste elemente se vor exclude din costul de productie, fiind considerate cheltuieli neincorporabile, asa cum se prevede la pct. 106 din regulament.
    Pentru a da o imagine fidela patrimoniului, situatiei financiare si rezultatelor obtinute, trebuie respectate principiile prevazute la pct. 23 din regulament.
    In acest sens se vor constitui provizioane pentru riscuri si cheltuieli, respectiv pentru deprecieri constatate cu ocazia inventarierii, in conformitate cu prevederile pct. 44, 60, 73, 85 si 94 din regulament, indiferent de regimul de deductibilitate a acestora.
    Referitor la principiul independentei exercitiului financiar, se va avea in vedere ca, potrivit prevederilor pct. 95 din regulament, cheltuielile unitatii patrimoniale reprezinta sumele sau valorile platite sau de platit pentru anul incheiat. In acest scop, in cheltuielile exercitiului financiar trebuie cuprinse si consumurile de prestatii pentru care nu au fost primite inca facturile de la furnizori (evidentiate in creditul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite"), cota cheltuielilor inregistrate in avans, aferenta exercitiului financiar (evidentiata in contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans"), precum si dobanzile de platit, care se vor evidentia in creditul contului 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" si, respectiv, al contului 5186 "Dobanzi de platit", dupa caz.
    Potrivit prevederilor pct. 100 din regulament, veniturile se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care sa ateste transferul de proprietate a bunurilor respective asupra clientilor.
    In veniturile exercitiului financiar trebuie cuprinse si livrarile de bunuri, prestarile de servicii, executarile de lucrari, pentru care, desi s-a efectuat transferul de proprietate, nu s-au intocmit facturile corespunzatoare (din debitul contului 418 "Clienti - facturi de intocmit"), cota veniturilor inregistrate in avans, aferenta perioadei (din contul 472 "Venituri inregistrate in avans"), precum si dobanzile de incasat (din debitul conturilor 2678 "Dobanzi aferente creantelor imobilizate" si, respectiv, 5187 "Dobanzi de incasat", dupa caz).
    4. Conform pct. 21 din regulament, reevaluarea activelor si pasivelor unitatii patrimoniale se efectueaza potrivit reglementarilor in vigoare.
    Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, prevede la art. 10 lit. a) ca, prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe, se intelege valoarea de intrare a fiecarui mijloc fix, reevaluata in conformitate cu prevederile legale. Ultima reevaluare s-a efectuat in anul 1994 pe baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, cu modificarile ulterioare, orice alta reevaluare urmand a avea la baza acte normative.
    In consecinta, evaluarile efectuate de catre expertii evaluatori nu pot fi reflectate in contabilitate, cu exceptiile prevazute de lege (de exemplu: aportul in natura la capitalul social).
    5. Eventualele erori constatate in contabilitate dupa aprobarea si depunerea bilantului contabil vor fi corectate in anul in care acestea se constata, bilanturile contabile ale exercitiilor financiare anterioare nemaiputand fi modificate (pct. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea si completarea regimului general al contabilitatii).
    6. Creantele si datoriile existente in valuta la data de 31 decembrie 1997 se evidentiaza in contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru aceasta data, iar diferentele nefavorabile sau favorabile de curs valutar se vor inregistra in conturile 476 "Diferente de conversie activ", respectiv 477 "Diferente de conversie pasiv", dupa caz.
    Disponibilitatile banesti existente in valuta la data de 31 decembrie 1997 se evidentiaza in contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data, iar diferentele de curs valutar rezultate se vor inregistra conform prevederilor Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.670/1997.
    7. Cupoanele valorice (bonuri de valoare), acordate agricultorilor, persoane fizice, in baza Ordonantei Guvernului nr. 21/1997, si utilizate pentru plata produselor livrate (seminte, material saditor, ingrasaminte, pesticide, motorina) si a serviciilor executate de catre agentii economici in calitate de furnizori, se inregistreaza in contabilitatea acestora astfel:
    411 = %    - cu valoarea totala a facturilor emise
                   de furnizor
         701   - cu valoarea produselor livrate sau a
        (704)    serviciilor prestate, cu plata pe baza
                 de cupoane pentru agricultori (conform
                 anexei nr. 5 la Normele metodologice
                 aprobate prin Hotararea Guvernului
                 nr. 465/1997)
        4427   - cu T.V.A. aferenta

    si, concomitent,

    5113/ = 411     - cu valoarea produselor livrate sau a
    analitic          serviciilor prestate, decontata pe
    distinct          baza de cupoane (coloana 5 din anexa
                      nr. 5 mentionata mai sus)
    5121 = 5113/    - cu sumele incasate, decontate de banca
           analitic   in functie de valoarea cupoanelor
           distinct   depuse.

    8. Mijloacele fixe care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al unei societati comerciale nou-infiintate se evidentiaza in contabilitate astfel:
    %   = 212      - cu valoarea de inregistrare in
                     contabilitate
    281            - cu valoarea amortizarii calculate
    261            - cu valoarea neamortizata a
                     mijloacelor fixe

    si

    261 = 1068/    - cu diferenta dintre valoarea
          analitic   titlurilor dobandite si valoarea
          distinct   neamortizata a mijloacelor fixe.

    In cazul vanzarii titlurilor astfel dobandite si inregistrate, operatiunile contabile vor fi urmatoarele:
    461 = 772     - cu valoarea de vanzare a titlurilor

    si

    % = 261       - cu valoarea de inregistrare in
                    contabilitate a titlurilor vandute
    1068/         - cu valoarea titlurilor inregistrate
    analitic        in rezerve
    distinct
    672           - cu diferenta dintre valoarea de
                    inregistrare a titlurilor si valoarea
                    inregistrata in contul 1068.

    9. Sumele platite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului de catre agentii economici peste nivelul prevazut de dispozitiile legale in vigoare pentru personalul angajat in institutiile publice si in regiile autonome cu specific deosebit reprezinta numai venituri supuse impozitarii potrivit art. 6 lit. a) din Legea nr. 32/1991, republicata, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 62/1997, caracterul specific al sumelor respective fiind acela de acoperire a cheltuielilor de deplasare efectuate si, ca atare, nu se cuprind in fondul de salarii.
    Cheltuielile in speta se reflecta in contabilitate in debitul contului 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari", analitic distinct, si se adauga, extracontabil, in statul de salarii, majorand masa totala a venitului impozabil.
    10. Impozitele, taxele, precum si celelalte venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, cu termene scadente pana la data de 31 decembrie 1997, se achita prin depunerea ordinelor de plata de catre platitori la societatile bancare unde au deschise conturile, astfel incat documentele de plata sa fie incasate in contul general al trezoreriei statului pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie 1997 inclusiv.
    De asemenea, regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat vor urmari respectarea prevederilor cuprinse in cap. I din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1997, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.101 din 27 noiembrie 1997.
    11. Unitatile patrimoniale vor asigura corecta determinare a obligatiilor fata de fondurile speciale (anexa nr. 2).
    12. Profitul net contabil se repartizeaza dupa cum urmeaza:
    a) la regiile autonome, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, aprobata prin Legea nr. 41/1997;
    b) la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/1995, cu modificarile ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare;
    c) la societatile comerciale cu capital majoritar privat, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
    Profitul net repartizat pentru constituirea surselor proprii de finantare potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1995, cu modificarile ulterioare, se inregistreaza in creditul contului 118 "Alte fonduri" analitic distinct (129 = 118).
    13. Fondul pentru construirea de locuinte noi si pentru punerea in siguranta a locuintelor aflate in proprietatea persoanelor juridice romane, ce se constituie in conformitate cu prevederile art. 5 si 6 din Legea nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare, se inregistreaza in creditul contului 118 "Alte fonduri" analitic distinct (129 = 118).
    Celelalte operatiuni privind construirea de locuinte se inregistreaza in contabilitatea agentilor economici potrivit Planului de conturi general si normelor de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.
    14. Rezerva disponibila aferenta actiunilor proprii dobandite, constituita din profitul ramas dupa plata impozitului pe profit, potrivit pct. 24 din Legea nr. 195/1997, se inregistreaza in creditul contului 1068 "Alte rezerve" analitic "Rezerva disponibila aferenta actiunilor proprii dobandite" (129 = 1068) sau 1063(1068) = 1068, dupa caz.
    15. Potrivit art. 6 lit. a) din Legea nr. 42/1993, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru produsele din productia interna (inclusiv produsele de alcool), baza de calcul a accizelor este... "contravaloarea bunurilor livrate, exclusiv accizele, si anume costurile plus profitul agentilor economici producatori...".
    Prin costuri se intelege costul complet al produselor, astfel cum este definit la pct. 106 din regulament.
    16. Majorarea capitalului social in conditiile prevazute la pct. 39 din Legea nr. 195/1997 se inregistreaza in creditul contului 1012 "Capital subscris varsat" prin debitul conturilor 1068 "Alte rezerve" sau 118 "Alte fonduri" (pentru partea provenita din profitul net).
    In categoria rezervelor legale se cuprind:
    - rezervele constituite in proportie de 5% din profitul brut potrivit art. 131 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare;
    - rezervele constituite din diferentele favorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor in devize, reprezentand capital social in devize, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 252/1996, cu modificarile ulterioare;
    - alte rezerve prevazute de acte normative.

    III. Pe linia determinarii profitului impozabil

    17. Contribuabilii care au determinat in anul 1995 si 1996 profitul impozabil in conformitate cu prevederile cap. II din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, republicata, cu modificarile ulterioare, vor tine seama si de urmatoarele:
    a) veniturile financiare reprezentand diferente de curs valutar favorabile, inregistrate, incepand cu data de 1 ianuarie 1997 la incasarea creantelor in devize, se deduc la calculul profitului impozabil, daca reprezinta influenta deprecierii cursului monedei nationale intre 1 ianuarie 1945 si 31 decembrie 1996;
    b) cheltuielile financiare reprezentand diferente de curs valutar nefavorabile la plata datoriilor in valuta, inregistrate incepand cu data de 1 ianuarie 1997, nu sunt deductibile fiscal daca reprezinta influenta deprecierii cursului monedei nationale intre 1 ianuarie 1995 si 31 decembrie 1996.
    Exceptie fac diferentele pentru care s-a constituit si s-a inregistrat in contabilitate provizion la nivelul pierderii nete in anul 1995 si 1996 potrivit art. 1 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 335/1995, republicata;
    c) dobanzile, discounturile, penalizarile si despagubirile aferente contractelor comerciale si de imprumut, determinate in scopul evaluarii creantelor si datoriilor in bilanturile fiscale ale anilor 1995 si 1996 si inregistrate in contabilitatea agentilor economici incepand cu anul 1997, nu reprezinta venituri impozabile, respectiv sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil pana la nivelul inregistrat in bilantul fiscal.
    18. In conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, republicata, cu modificarile ulterioare, pierderea fiscala care se recupereaza in urmatoarele 36 de luni este pierderea declarata de contribuabil in declaratiile de impunere ale anilor precedenti.
    Nu se recupereaza pierderea declarata de contribuabilii mari, determinata de cresterea obligatiilor in bilantul fiscal sau de evaluarea acestora cu dobanzile aferente, precum si pierderea declarata in situatia in care s-a realizat profit contabil.
    19. Referitor la reducerea impozitului pe profitul utilizat potrivit prevederilor art. 5 si 6 din Legea nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare, la determinarea acesteia se va lua in calcul profitul contabil utilizat pentru destinatiile prevazute de aceasta lege, dupa scaderea celorlalte surse de finantare, inclusiv a partii din acest profit asupra careia s-a calculat reducerea pentru reinvestire, potrivit prevederilor art. 7 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, republicata, cu modificarile ulterioare.
    20. Societatile comerciale care s-au privatizat si care beneficiaza, potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr. 77/1994, de reducerea cu 50% a impozitului pe profit pentru toate actiunile dobandite atat de la Fondul Proprietatii de Stat, cat si de la Fondurile Proprietatii Private, vor calcula, incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/1997, o reducere de 30%, aplicata pentru impozitul datorat de la aceasta data, corespunzator actiunilor dobandite, de la Fondul Proprietatii de Stat, raportat la capitalul social al societatii comerciale.
    Reducerea calculata pana la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/1997 ramane inscrisa in rd. 35 din declaratia de impunere, fara a se recalcula, adaugandu-se sumele calculate conform metodologiei enuntate la alineatul precedent, incepand cu impozitul datorat dupa aceasta data.
    21. Regularizarile prezentate mai sus vor fi inscrise in declaratia de impunere pentru anul fiscal expirat, care va fi depusa la termenul prevazut pentru depunerea bilantului contabil.

    IV. Probleme specifice societatilor comerciale din domeniul asigurarilor

    Societatile comerciale din domeniul asigurarilor organizeaza si tin contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, regulamentului de aplicare a acesteia, proiectului planului de conturi si normelor de utilizare a conturilor contabile specifice unitatilor cu profil de asigurare si reasigurare, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.247/1995.
    Pentru incheierea in mod corespunzator a exercitiului financiar-contabil pe anul 1997, societatile comerciale din domeniul asigurarilor, pe langa precizarile comune tuturor agentilor economici, vor avea in vedere si precizarile din anexa nr. 4.

    ANEXA 1

                          DECLARATIE

    Subsemnatul ......................................., in calitate
de patron al Societatii Comerciale ....., cod fiscal ......, am luat
cunostinta de prevederile art. 11 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1996, si
declar pe propria raspundere ca am asigurat organizarea si conducerea contabilitatii, precum si intocmirea bilantului contabil in stricta
conformitate cu reglementarile legale in domeniu.

         Numele ...................
         Prenumele ................
         Act de identitate ........
         seria ....... nr. ........

                                 Semnatura si stampila
                                .......................

    ANEXA 2

                          SITUATIA
obligatiilor agentilor economici fata de fondurile speciale in anul 1997
----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Fondul     Agentii     Baza           Baza de    Cota  Inregistrari
crt. special    economici   legala         calcul a         contabile
                platitori                  obligatiei
----------------------------------------------------------------------------
1. Contributia  Persoanele  - Ordonanta    Castiguri   2%   4311 = 447
   la Fondul    juridice      Guvernului   brute
   special      si fizice     nr. 22/1992  realizate
   pentru       care        - Legea nr.    de
   sanatate     utilizeaza    49/1992      salariati,
                personal    - Precizarile  aceleasi
                salariat      nr.          ca pentru        447 = 5121
                              947/181.679  C.A.S.
                              ale
                              Ministerului
                              Muncii si
                              Protectiei
                              Sociale si
                              ale
                              Ministerului
                              Finantelor
                            - Normele
                              metodologice
                              nr. 182.879/
                              34.686/1992
                              ale
                              Ministerului
                              Sanatatii si
                              Ministerului
                              Muncii si
                              Protectiei
                              Sociale
                Persoanele  - Ordonanta    Incasarile  10%   635 = 447
                juridice      Guvernului   din actiuni
                care          nr. 22/1992  publicitare
                realizeaza  - Legea nr.    la produsele
                incasari      114/1992     din tutun,
                din         - Normele      tigari si         447 = 5121
                actiuni       metodologice bauturi
                publicitare   nr. 182.879/ alcoolice
                la            34.686/1992
                produsele     ale
                din tutun,    Ministerului
                tigari si     Sanatatii si
                si            Ministerului
                bauturi       Muncii si
                alcoolice     Protectiei
                              Sociale
                            - Legea nr.
                              72/1997
                              (art. 40)
                Persoanele  - Ordonanta    Veniturile    1%  635 = 447
                juridice      Guvernului   din
                care          nr. 22/1992  vanzarile
                realizeaza  - Legea nr.    de produse
                venituri      114/1992     din tutun,
                din         - Normele      tigari si
                vanzarile     metodologice bauturi
                de produse    nr. 182.879/ alcoolice
                din tutun,    34.686/1992  ale
                tigari si     ale          agentilor         447 = 5121
                bauturi       Ministerului economici si
                alcoolice     Sanatatii si agentilor
                              Ministerului economici
                              Muncii si    importatori;
                              Protectiei   Adaosul
                              Sociale      comercial
                            - Legea nr.    aferent
                              72/1997      vanzarilor
                              (art. 40)    de produse
                                           din tutun
                                           si bauturi
                                           alcoolice
                                           dupa
                                           deducerea
                                           accizelor si
                                           a T.V.A.
                                           pentru
                                           agentii
                                           economici
                                           care
                                           comercializeaza
                                           astfel de
                                           produse
2. Contributia  Persoanele  - Legea nr.    Salariul          635 = 447
   la Fondul    juridice cu   57/1992      minim brut
   de risc si   un numar de   (art. 10)    pe tara
   accident     peste 250   - Legea nr.    inmultit cu
   pentru       de            72/1997      nr. de
   protectia    salariati,    (art. 41)    persoane          447 = 5121
   speciala a   care refuza                handicapate,
   persoanelor  sa                         refuzate a
   handicapate  incadreze                  fi incadrate
                cel
                putin 3%
                persoane
                handicapate
                Persoanele  - Legea nr.    Fondul de    1%   635 = 447
                juridice si   53/1992      salarii           447 = 5121
                fizice care
                utilizeaza
                personal
                salariat
3. Contributia  Agentii     - Legea nr.    Valoarea
   la Fondul    economici     8/1994       in vama a  0,25%  447 = 5121
   special      si          - Ordinul      marfurilor sau
   pentru       celelalte     ministrului  importate  0,5%
   dezvoltarea  persoane      de stat,     sau        conform
   si           juridice      ministrul    exportate  legii
   modernizarea care          finantelor,  (se
   punctelor    efectueaza    nr.          plateste
   de control   operatiuni    886/1994     o data cu
   pentru       de          - Legea nr.    plata
   trecerea     import-       72/1997      taxelor
   frontierei,  export        (art. 42)    vamale)
   precum       definitive
   si a
   celorlalte
   unitati
   vamale
4. Contributia  Consumatorii - Ordonanta   La costul     12%    la "Renel"
   la Fondul    de energie    Guvernului   energiei             635 = 447
   special      electrica     nr. 29/1994  electrice
   pentru       din                        livrate
   dezvoltarea  economie,                  consumatorilor
   sistemului   cu          - Legea nr.    La costul      3%    447 = 5121
   energetic    exceptia      136/1994     energiei
                celor                      termice
                casnici,                   livrate
                fiind                      consumatorilor
                colectat    - Legea nr.
                si virat      72/1997
                de Regia      (art. 43)
                Autonoma
                de
                Electricitate
                "Renel"
5. Contributia  Agentii     - Legea nr.    Pretul cu            635 = 447
   la Fondul    economici     118/1996,    ridicata,      25%
   special al   care produc   modificata   exclusiv             447 = 5121
   drumurilor   sau importa   si           accizele,
   publice      carburanti    completata   pentru
                auto          prin         carburanti
                              Ordonanta    auto
                              de           livrati
                              urgenta a    la intern
                              Guvernului   de
                              nr.          producatori
                              20/1997,     Valoarea
                              aprobata si  in vama        25%
                              modificata   stabilita
                              prin Legea   potrivit
                              nr.          legii,
                              164/1997     pentru
                            - Legea nr.    carburanti
                              72/1997      auto
                              (art. 44)    importati
                            - Normele
                              metodologice
                              nr. 147.T.B./
                              2.445/1997
                              ale
                              Ministerului
                              Transporturilor
                              si Ministerului
                              Finantelor
                              privind
                              constituirea
                              si utilizarea
                              Fondului
                              special al
                              drumurilor
                              publice
                            - Normele
                              metodologice
                              nr. 3.321/
                              22.947/1997
                              ale
                              Ministerului
                              Transporturilor
                              si Ministerului
                              Finantelor
                              privind
                              constituirea si
                              utilizarea
                              Fondului
                              special al
                              drumurilor
                              publice
                Agentii     - Legea nr.    Pretul cu     10%
                economici     118/1996,    ridicata,     sau    635 = 447
                care          modificata   exclusiv       5%
                produc        si           accizele,   potrivit 447 = 5121
                sau           completata   pentru        legii
                importa       prin         autovehiculele
                autovehicule  Ordonanta    si remorcile
                si remorci    de urgenta   livrate de
                              a guvernului catre
                              nr. 20/1997, producatorii
                              aprobata si  din tara pe
                              modificata   piata interna,
                              prin Legea   si valoarea
                              nr.          in vama a
                              164/1997     autovehiculelor
                            - Legea nr.    si remorcilor
                              72/1997      importate
                              (art. 44)
                            - Normele
                              metodologice
                              mai sus
                              mentionate
6. Contributia  Agentii     - Legea nr.     La volumul     0,5%  635 = 447
   la Fondul    economici     136/1995      de prime
   special      din         - Legea nr.     brute
   pentru       domeniul      72/1997       incasate
   protejarea   asigurarilor  (art. 45)                          447 = 5121
   asiguratilor si
                reasigurarilor
7. Contributia  Agentii      - Hotararea      Veniturile         635 = 447
   la Fondul    economici      Guvernului     realizate          447 = 5121
   de pensii    care produc,   nr. 3/1997     din
   si           industria-   - Instructiunile activitatea
   asigurari    lizeaza        nr.            de productie
   sociale ale  si             193/19.808/    agricola, de
agricultorilor  comerciali-    1997           industrializare
                zeaza          ale            a produselor
                produse        Ministerului   agricole si
                agricole si    Muncii si      alimentare,
                alimentare     Protectiei     dupa deducerea
                               Sociale si     accizelor,
                               Ministerului   respectiv din
                               Finantelor     adaosul
                               privind modul  comercial,
                               de calcul si   comisionul
                               de virare a    sau adaosul de
                               sumelor        alimentatie
                               datorate       publica
                               Fondului de    realizat din
                               pensii si      activitatea de
                               asigurari      comercializare
                               sociale ale    a produselor
                              agricultorilor  agricole si
                                              alimentare,
                                              astfel:
                                              - pentru
                                                productia
                                                agricola      3,5%
                                              - pentru
                                                activitatea
                                                de
                                             industrializare
                                                a produselor
                                                agricole      2%
                                              - pentru
                                             comercializarea
                                                produselor
                                                agricole si   4%
                                                alimentare
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                      PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE
emise in anul 1997, a caror aplicare are implicatii de ordin contabil in contabilitatea agentilor economici

    1) Precizari privind masurile referitoare la incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1996, la agentii economici, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 40 din 16 ianuarie 1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 24 ianuarie 1997.
    2) Masuri pentru reflectarea in contabilitate a unor operatiuni financiar-contabile din activitatea agentilor economici, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 104 din 10 aprilie 1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 10 aprilie 1997.
    3) Precizari privind efectuarea si reflectarea in contabilitate a operatiunilor in valuta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 155 din 29 aprilie 1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 77 din 29 aprilie 1997.
    4) Decizia nr. 9 din 23 iulie 1997 privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 189 din 8 august 1997.
    5) Norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 481 din 2 septembrie 1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 10 septembrie 1997.
    6) Precizari pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997, emise de Ministerul Finantelor sub nr. 9.634 din 16 septembrie 1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 bis din 30 septembrie 1997.
    7) Precizari privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni in valuta, a diferentelor de curs valutar si a altor operatiuni, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.670 din 30 septembrie 1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 3 noiembrie 1997.

    ANEXA 4

                        PROBLEME SPECIFICE
societatilor comerciale din domeniul asigurarilor

    1. Analiza soldurilor conturilor contabile, in sensul ca acestea sa reflecte real operatiunile efectuate si inregistrate in contabilitate pe baza de documente justificative intocmite cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Cu aceasta ocazie se va urmari, in principal, clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat in soldul unor conturi din activul si pasivul bilantului contabil, cum sunt conturile referitoare la debitori, creditori, decontari, operatiunile in legatura cu cedarile si primirile in reasigurare, cheltuielile efectuate in avans, veniturile incasate in avans, dobanzile neincasate sau neplatite, achitarea obligatiilor fata de bugetul de stat si fondurile speciale, precum si identificarea apartenentei si a naturii sumelor incasate, in conformitate cu normele legale specifice domeniului asigurarilor si reasigurarilor.
    2. Stabilirea corecta a nivelului veniturilor, precum si al cheltuielilor aferente acestor venituri, urmarindu-se:
    a) Inregistrarea veniturilor si a cheltuielilor pe feluri, dupa natura lor, cu respectarea principiului independentei exercitiului financiar, care presupune delimitarea in timp a veniturilor si a cheltuielilor aferente activitatii desfasurate, pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului financiar la care se refera.
    In vederea determinarii corecte a rezultatului exercitiului financiar, se vor inregistra in evidenta contabila ca venituri sumele rezultate din operatiunile de asigurare, reasigurare, intermediere etc. si cheltuielile aferente realizarii acestor venituri.
    Pentru delimitarea corecta in timp a veniturilor rezultate din operatiuni specifice domeniului asigurarilor care nu apartin exercitiului financiar incheiat, se va utiliza contul 472 "Venituri inregistrate in avans".
    b) In vederea determinarii profitului, din venituri se deduc sumele afectate rezervei de prime la asigurarile de viata, precum si sumele afectate rezervei de prime si daune pentru celelalte feluri de asigurari si reasigurari constituite potrivit prevederilor Legii nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor, prin efectuarea urmatorului articol contabil:
               651                =             106
    "Cheltuieli cu activitatea           "Rezerve legale"
    de asigurare si reasigurare"        (analitic distinct)
       (analitic distinct)
    3. Includerea pe cheltuieli a Fondului special pentru protejarea asiguratilor, in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania si ale Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.998/1996, prin efectuarea articolului contabil:
           635                     =              447
    "Cheltuieli cu alte impozite,     "Fonduri speciale, taxe si
    taxe varsaminte datorate"          varsaminte asimilate"
                                       (analitic distinct)
    4. Operatiunile de intermediere in asigurari, efectuate de catre societatile de intermediere din domeniul asigurarilor, vor avea la baza contractele incheiate cu societatile comerciale de asigurare, asigurare-reasigurare si reasigurare.
    Pentru evidentierea in contabilitate a venitului realizat in urma operatiunilor de intermediere in asigurari (comisionul de intermediere) societatile de intermediere din domeniul asigurarilor vor utiliza contul 751 "Venituri din activitatea de asigurari si reasigurari", analitic distinct.
    5. Constituirea si inregistrarea in contabilitate a rezervelor tehnice:
    a) Constituirea, majorarea sau diminuarea rezervelor tehnice la nivelul stabilit de prevederile art. 16 din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor si mentinerea acestora atata timp cat continua valabilitatea contractelor de asigurare si reasigurare.
    b) Pentru inregistrarea in contabilitate a rezervelor tehnice, avand in vedere necesitatea existentei unui sistem unitar de raportare a rezervelor tehnice constituite conform obligatiei legale stipulate in art. 16 din Legea nr. 47/1991, la contul 1061 "Rezerve legale" vor fi utilizate conturi analitice pe categorii de rezerve astfel:
    - "Rezerve de prime pentru asigurarile de viata";
    - "Rezerve de prime la asigurarile nonviata";
    - "Rezerve de daune la asigurarile nonviata";
    - "Rezerve de prime si daune din operatiuni de reasigurare".
    In cazul utilizarii sistemelor de prelucrare automata a datelor, se va asigura respectarea normelor contabile, evidenta contabila fiind astfel organizata incat sa permita cunoasterea cu exactitate a tuturor tipurilor de rezerve, la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar.
    6. Pentru verificarea indeplinirii prevederilor stipulate de art. 16 din Legea nr. 47/1991 privind nivelul rezervelor de daune, contul 651 "Cheltuieli cu activitatea de asigurare si reasigurare" este necesar sa se desfasoare pe urmatoarele analitice:
    - prime cedate in reasigurare;
    - daune platite;
    - rezerve de daune;
    - rezerve de prime;
    - comisioane de reasigurare.
    La contul 751 "Venituri din activitatea de asigurare si reasigurare" veniturile obtinute este necesar sa fie, de asemenea, desfasurate pe urmatoarele analitice:
    - prime de asigurare;
    - prime pentru reasigurari primite;
    - comisioane pentru reasigurari cedate;
    - daune recuperate din reasigurari cedate.
    7. Evidentierea in contabilitate a operatiunilor rezultate din contractele de reasigurare:
    a) Pentru reflectarea corecta in contabilitate a operatiunilor rezultate din activitatea de reasigurare, se vor utiliza conturile prevazute in proiectul planului de conturi specific unitatilor cu profil de asigurare si reasigurare, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.247/1995, respectiv:
    467  "Decontari din operatiuni de reasigurare";
    4671 "Decontari din operatiuni de reasigurare-primiri";
    4672 "Decontari din operatiuni de reasigurare-cedari";
    468  "Decontari pentru prime si daune in curs de lichidare din operatiuni de reasigurare".
    b) In contabilitatea societatilor, comisionul corespunzator primei cuvenite reasiguratorilor la operatiunea de cedari in reasigurare se va reflecta in debitul contului 4672 "Decontari din operatiuni de reasigurare cedari" prin creditul contului 751 "Venituri din activitatea de asigurare si reasigurare", analitic distinct.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2242/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2242 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2242/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu