E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 195 din 17 noiembrie 1997

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 335 din 28 noiembrie 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32 din 16 iunie 1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 133 din 27 iunie 1997, cu urmatoarele modificari:
    1. La articolul I punctul 1, articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol
determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.
    Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege."
    2. La articolul I punctul 1, articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde:
    a) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice. La societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati;
    b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
    c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
    d) capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;
    e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
    f) partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi;
    g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
    h) durata societatii;
    i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii."
    3. La articolul I punctul 1, articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde:
    a) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice. La societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati;
    b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
    c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
    d) capitalul social subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare;
    e) valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea;
    f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator. Daca sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni;
    g) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societatile in comandita pe actiuni se vor indica comanditatii care reprezinta si administreaza societatea;
    h) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice;
    i) clauze privind conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea societatii;
    j) durata societatii;
    k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
    l) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
    m) avantajele rezervate fondatorilor;
    n) actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;
    o) operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni;
    p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii."
    4. La articolul I punctul 1, articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 2.000.000 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 100.000 lei.
    Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile."
    5. La articolul I punctul 1, articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.
    O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.
    In caz de incalcare a prevederilor alin. 1 si 2, statul, prin Ministerul Finantelor, va cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati astfel constituita. De asemenea, camera de comert si industrie teritoriala sau oricare persoana interesata poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati constituite cu incalcarea prevederilor de mai sus.
    Pe baza hotararii de dizolvare, lichidarea se va face in conditiile prevazute de prezenta lege pentru societatile cu raspundere limitata."
    6. La articolul I punctul 1, articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate.
    Aporturile in natura sunt admise la toate formele de societate. Aceste aporturi se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare.
    Aporturile in creante sunt liberate potrivit art. 54. Asemenea aporturi nu sunt admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata.
    Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau marirea capitalului social.
     Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in munca cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau marirea capitalului social. In schimbul acestui aport, asociatii au dreptul sa participe, potrivit actului constitutiv, la impartirea beneficiilor si a activului social, ramanand, totodata, obligati sa participe la pierderi."
    7. La articolul I punctul 1, articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de Oficiul Registrului comertului privind disponibilitatea firmei si a emblemei."
    8. La articolul I punctul 1, articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica, fondatorii vor intocmi un prospect de emisiune, care va cuprinde datele prevazute de art. 8, cu exceptia celor privind pe administratori si cenzori, si in care se va stabili data inchiderii subscriptiei.
    Prospectul de emisiune, semnat de fondatori in forma autentica, va trebui depus, inainte de publicare, la Oficiul Registrului comertului din judetul in care se va stabili sediul societatii.
    Judecatorul delegat la Oficiul Registrului comertului, constatand indeplinirea conditiilor de la alin. 1 si 2, va autoriza publicarea prospectului de emisiune.
    Prospectele de emisiune care nu cuprind toate mentiunile sunt nule. Subscriitorul nu va putea invoca aceasta nulitate, daca a luat parte la adunarea constitutiva sau daca a exercitat drepturile si indatoririle de actionar."
    9. La articolul I punctul 1, articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Subscrierile de actiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor, vizate de judecatorul delegat.
    Subscrierea va cuprinde: numele si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului; numarul, in litere, al actiunilor subscrise; data subscrierii si declaratia expresa ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune.
    Participarile la beneficiile societatii, rezervate de fondatori in folosul lor, desi acceptate de subscriitori, nu au efect decat daca vor fi aprobate de adunarea constitutiva."
    10. La articolul I punctul 1, articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data inchiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutiva, printr-o instiintare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si in doua ziare cu larga raspandire, cu 15 zile inainte de data fixata pentru adunare. Instiintarea va cuprinde locul si data adunarii, care nu poate depasi doua luni de la data inchiderii subscrierii, si precizarea problemelor care vor face obiectul discutiilor."
    11. La articolul I punctul 1, articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Societatea se poate constitui numai daca intregul capital a fost subscris si fiecare acceptant a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la Casa de Economii si Consemnatiuni ori la o banca comerciala sau la una dintre unitatile acestora. Restul din capitalul social subscris va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare.
    Actiunile ce reprezinta aporturi in natura vor trebui acoperite integral."
    12. La articolul I punctul 1, articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni incheiate de fondatori in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, adunarea constitutiva numeste, in conditiile art. 34^4, unul sau mai multi experti, care isi vor da avizul asupra evaluarilor.
    Daca majoritatea ceruta nu poate fi intrunita, desemnarea expertilor se va face de judecatorul delegat, la cererea oricarui acceptant."
    13. La articolul I punctul 1, articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Dupa ce expertii au depus raportul de evaluare prevazut la art. 34^3, fondatorii convoaca din nou adunarea constitutiva, conform dispozitiilor art. 19.
    Daca valoarea aporturilor in natura, stabilita de experti, este inferioara cu o cincime aceleia prevazute de fondatori in prospectul de emisiune, oricare acceptant se poate retrage, anuntandu-i pe fondatori, pana la data fixata pentru adunarea constitutiva.
    Actiunile revenind acceptantilor care s-au retras pot fi preluate de fondatori in termen de 30 de zile sau, ulterior, de alte persoane, pe cale de subscriptie publica."
    14. La articolul I punctul 1, articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Varsamintele efectuate, potrivit art. 20, pentru constituirea societatii prin subscriptie publica vor fi predate persoanelor insarcinate cu incasarea lor, prin actul constitutiv, iar in lipsa unei dispozitii, persoanelor desemnate prin decizia consiliului de administratie, dupa prezentarea certificatului la Oficiul Registrului comertului, din care rezulta inmatricularea societatii.
    Daca constituirea societatii nu a avut loc, restituirea varsamintelor se va face direct acceptantilor."
    15. La articolul I punctul 1, articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    Fondatorii iau asupra lor consecintele actelor si ale cheltuielilor necesare constituirii societatii, iar daca, din orice cauza, aceasta nu se va constitui, ei nu se pot indrepta impotriva acceptantilor.
    Fondatorii sunt obligati sa predea administratorilor documentele si corespondenta referitoare la constituirea societatii."
    16. La articolul I punctul 1, articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Societatile comerciale pe actiuni constituite prin subscriptie publica vor fi considerate societati deschise in sensul art. 2 lit. k) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, care se completeaza cu dispozitiile prezentei legi in ceea ce priveste inmatricularea in Registrul comertului."
    17. La articolul I punctul 1, articolul 34^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34^1
    In termen de 15 zile de la data autentificarii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societatii, ori un imputernicit al acestora, vor cere inmatricularea societatii in Registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea.
    Cererea va fi insotita de:
    a) actul constitutiv al societatii;
    b) dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv;
    c) actele privind proprietatea aportului in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
    d) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati;
    e) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege.
    Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de catre autoritatile publice in functie de obiectul de activitate al unei societati, vor fi solicitate de catre Oficiul Registrului comertului, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, iar autoritatile competente vor trebui sa emita avizele sau actele de autorizare in termen de 15 zile. Nu este necesar a se depune avizele sau autorizarile tehnice si nici cele a caror eliberare este legal conditionata de inmatricularea societatii."
    18. La articolul I punctul 1, articolul 34^3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34^3
    La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni incheiate de fondatori in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, judecatorul delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul delegat. Pentru bunurile mobile noi va fi luata in considerare factura.
    Raportul va fi depus, in termen de 15 zile, la Oficiul Registrului comertului si va putea fi examinat de creditorii personali ai asociatilor sau de alte persoane. La cererea si pe cheltuiala acestora, li se pot elibera copii integrale sau partiale de pe raport."
    19. La articolul I punctul 1, articolul 34^7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34^7
    O data cu efectuarea inmatricularii, incheierea judecatorului delegat se comunica, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare, pe cheltuiala partilor, precum si administratiei financiare in raza careia se afla sediul societatii, pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de inmatriculare in Registrul comertului.
    La cererea si pe cheltuiala partilor, actul constitutiv, vizat de judecatorul delegat, se publica in acelasi Monitor Oficial al Romaniei, integral sau in extras.
    In cazul societatilor in nume colectiv sau in comandita simpla, in Monitorul Oficial al Romaniei se poate publica numai un extras al incheierii, vizat de judecatorul delegat, care va cuprinde: data incheierii, datele de identificare ale asociatilor, denumirea si, daca exista, emblema societatii, sediul, forma, obiectul de activitate, pe scurt, capitalul social, durata societatii, numarul de inmatriculare in Registrul comertului."
    20. La articolul I punctul 10, articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 61
    In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator.
    Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; in caz contrar, ele vor fi la purtator. Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
    Actiunile unei societati pe actiuni, emise prin oferta publica de valori mobiliare, definita ca atare prin Legea privind valorile mobiliare si bursele de valori, sunt supuse reglementarilor aplicabile pietei organizate pe care acele actiuni sunt tranzactionate."
    21. La articolul I punctul 11, articolul 61^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 61^1
    Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala.
    Actiunile neplatite in intregime sunt intotdeauna nominative.
    Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pana cand nu vor fi fost complet platite cele din emisiunea precedenta.
    Actiunile nominative pot fi convertite in actiuni la purtator si invers, prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in conditiile art. 76.
    Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe actiuni, cand acestea sunt nominative, emise in forma materiala."
    22. La articolul I punctul 12, articolul 62 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru actiunile nominative se vor mai mentiona: numele, prenumele si domiciliul actionarului, persoana fizica; denumirea, sediul si numarul de inmatriculare a actionarului, persoana juridica."
    23. La articolul I punctul 15, articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratie facuta in registrul de actionari al emitentului, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor, si prin mentiunea facuta pe actiune. Prin actul constitutiv se pot prevedea si alte modalitati de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative.
    Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite in conformitate cu Legea privind valorile mobiliare si bursele de valori.
    Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul de actionari."
    24. La articolul I punctul 18, articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69
    Societatea nu poate dobandi propriile sale actiuni fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama acestei societati, in afara de cazul in care adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste altfel, cu respectarea dispozitiilor care urmeaza.
    Autorizand dobandirea, adunarea generala extraordinara va stabili, in principal, modalitatile de dobandire, numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, care nu va putea depasi 18 luni de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Valoarea actiunilor proprii, dobandite de societate, inclusiv a celor aflate in portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris.
    Se pot dobandi numai actiuni integral liberate si numai in cazul in care capitalul social subscris este integral varsat.
    Plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din beneficiile distribuibile si din rezervele disponibile ale societatii, cu exceptia rezervelor legale, inscrise in ultimul bilant contabil aprobat. Daca actiunile dobandite vor fi contabilizate in activul bilantului, se va trece, la pasiv, o rezerva disponibila de aceeasi valoare, care va fi mentinuta pana la cesiunea sau la anularea acestor actiuni.
    In raportul de gestiune care insoteste bilantul contabil se vor arata: motivele care au determinat dobandirea de actiuni proprii, numarul, valoarea nominala, contravaloarea actiunilor dobandite si fractiunea de capital social pe care ele o reprezinta.
    Actiunile proprii dobandite cu incalcarea dispozitiilor prezentului articol vor fi instrainate in termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, in modul stabilit de adunarea generala extraordinara. Cele neinstrainate in acest termen vor fi anulate, societatea fiind obligata sa micsoreze corespunzator capitalul social."
    25. La articolul 1, punctul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "19. Dupa articolul 69 se introduc articolele 69^1, 69^2, 69^3 si 69^4, cu urmatorul cuprins:
    << Art. 69^1
    Restrictiile prevazute la art. 69 nu se aplica atunci cand dobandirea de catre societate a unui numar determinat de actiuni proprii, integral liberate, se face in vreuna din urmatoarele situatii:
    a) cu scopul de a reduce capitalul social, potrivit art. 154^1, prin anularea unui numar de actiuni proprii, de o valoare corespunzatoare reducerii;
    b) pentru cesionarea catre personalul societatii a unui numar de actiuni proprii, in limitele si in conditiile aprobate de adunarea generala a actionarilor. Operatiunea de cesionare nu va depasi un an de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei;
    c) prin efectul succesiunii universale sau al fuziunii ori al unei hotarari judecatoresti pronuntate intr-o procedura de urmarire silita impotriva unui debitor al societatii;
    d) cu titlu gratuit;
    e) in scopul regularizarii cursului actiunilor proprii pe piata bursiera sau pe piata organizata extrabursiera, dar numai cu avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    Art. 69^2
    O societate nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert.
    Luarea in gaj a propriilor actiuni fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama societatii, este asimilata cu dobandirea propriilor actiuni. Actiunile vor fi insa contabilizate separat.
    Dispozitiile prezentului articol nu se aplica operatiunilor curente ale societatilor bancare si de credit, nici operatiunilor efectuate in vederea dobandirii de catre salariatii societatii a actiunilor acesteia sau ale uneia dintre filialele sale.
    Art. 69^3
    Gajarea actiunilor se face prin declaratie, data de titularul lor, in forma autentica sau prin inscris sub semnatura privata, certificata de functionarul societatii sau, dupa caz, al registrului independent privat al actionarilor, declaratie sau inscris in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor gajate.
    Constituirea gajului se inscrie in registrul actionarilor.
    Creditorului gajist i se elibereaza dovada constituirii gajului.
    Art. 69^4
    Actiunile dobandite potrivit dispozitiilor art. 69^1 - 69^3 nu dau drept la dividende. Pe toata durata posedarii lor de catre societate, dreptul de vot pe care il confera aceste actiuni este suspendat.>>"
    26. La articolul I, punctul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "20. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 70
    Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor trebui sa intocmeasca un prospect de oferta, in conformitate cu prevederile Legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.>>"
    27. La articolul I punctul 22, articolul 75 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 75
    Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:
    a) schimbarea formei juridice a societatii;
    b) mutarea sediului societatii;
    c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
    d) prelungirea duratei societatii;
    e) marirea capitalului social;
    f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
    g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
    h) dizolvarea anticipata a societatii;
    i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
    j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    k) emisiunea de obligatiuni;
    l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare."
    28. La articolul I, dupa punctul 35 se introduce punctul 35, cu urmatorul cuprins:
    "35^1
    La articolul 98, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    << Presedintele consiliului de administratie poate fi si director general sau director, in care calitate conduce si comitetul de directie.>>"
    29. La articolul I punctul 43, articolul 119 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 119
    Pentru a proceda la emiterea de obligatiuni prin oferta publica, definite ca atare prin Legea privind valorile mobiliare si bursele de valori, administratorii vor publica un prospect de emisiune, care va cuprinde:
    a) denumirea, obiectul de activitate, sediul si durata societatii;
    b) capitalul social si rezervele;
    c) data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii de inmatriculare si modificarile ce s-au adus actului constitutiv;
    d) situatia patrimoniului social dupa ultimul bilant contabil aprobat;
    e) categoriile de actiuni emise de societate;
    f) suma totala a obligatiunilor care au fost emise anterior si a celor care urmeaza a fi emise, modul de rambursare, valoarea nominala a obligatiunilor, dobanda lor, indicarea daca sunt nominative sau la purtator, precum si indicarea daca sunt convertibile dintr-o categorie in alta ori in actiuni;
    g) sarcinile ce greveaza imobilele societatii;
    h) data la care a fost publicata hotararea adunarii generale extraordinare care a aprobat emiterea de obligatiuni."
    30. La articolul I punctul 47, articolul 127 alineatul 1 literele a) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) un registru al actionarilor, care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta de un registru independent privat al actionarilor, conform Legii privind valorile mobiliare si bursele de valori;"
    "f) un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt nominative. Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta conform Legii privind valorile mobiliare si bursele de valori."
    31. La articolul I punctul 50, articolul 133 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 133
    Administratorii sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe bilantul contabil, insotita de contul de profit si pierderi, la administratia financiara, anexand raportul lor, raportul cenzorilor si procesul-verbal al adunarii generale.
    Un exemplar al bilantului contabil, vizat de administratia financiara, impreuna cu actele mentionate la alineatul precedent vor fi depuse la Oficiul Registrului comertului.
    Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, pe cheltuiala societatii si prin grija Oficiului Registrului comertului, pentru societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 100 miliarde lei."
    32. La articolul I punctul 63, articolul 159 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 159
    In caz de marire a capitalului social, prin oferta publica, administratorii sunt raspunzatori solidar de exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate Oficiului Registrului comertului, in vederea maririi capitalului social."
    33. La articolul I punctul 83, articolul 174^3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 174^3
    In baza hotararii adunarii generale a actionarilor a fiecareia dintre societatile care participa la fuziune sau la divizare, administratorii acestora intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:
    a) forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune;
    b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;
    c) stabilirea si evaluarea activului si pasivului, care se transmit societatilor beneficiare;
    d) modalitatile de predare a actiunilor sau a partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividende;
    e) raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale si, daca este cazul, cuantumul sultei;
    f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
    g) drepturile care se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale;
    h) data bilantului contabil de fuziune sau a bilantului contabil de divizare, care va fi aceeasi pentru toate societatile participante;
    i) orice alte date care prezinta interes pentru operatiune."
    34. La articolul I punctul 85, articolul 175^4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 175^4
    Fuziunea sau divizarea are loc la urmatoarele date:
    a) in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, la data inmatricularii in Registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;
    b) in celelalte cazuri, la data inscrierii in Registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii absorbante."
    35. La articolul I punctul 100, articolul 194 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 194
    Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:
    a) prezinta, cu rea-credinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte, asemenea date;
    b) prezinta, cu rea-credinta, actionarilor un bilant contabil inexact sau date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situatiei ei reale;
    c) refuza sa puna la dispozitia expertilor, in cazurile si in conditiile prevazute la art. 25 si 34^3, documentele necesare sau ii impiedica, cu rea-credinta, sa indeplineasca insarcinarile primite."
    36. La articolul I, punctul 111 va avea urmatorul cuprins:
    "111. Articolele 205-207 si art. 209 se abroga."
    37. La articolul I, dupa punctul 111 se introduce punctul 111^1, cu urmatorul cuprins:
    "111^1. Articolul 208 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 208
    Se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasa, constand in una dintre urmatoarele fapte:
    a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii sau ascunderea unei parti din activul societatii; infatisarea de datorii inexistente sau prezentarea in registrele societatii, in alt act ori in bilantul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in vederea diminuarii aparente a valorii activelor;
    b) instrainarea, in frauda creditorilor, in caz de faliment al unei societati, a unei parti insemnate din active.>>"
    38. Articolul II va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Cuvintele contract de societate si/sau statut din tot cuprinsul legii, cu exceptia art. 5 si art. 212 alin. 1, se inlocuiesc cu cuvintele act constitutiv.
    Cuvintele vizat de instanta in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea, din art. 119, se inlocuiesc cu cuvintele vizat de judecatorul delegat la Registrul comertului in a carui raza teritoriala isi are sediul societatea.
    Cuvintele la instanta in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea, din art. 124 alin. 2, se elimina."
    39. Articolul VI va avea urmatorul cuprins:
    "Art. VI
    Societatile pe actiuni, in comandita pe actiuni si cu raspundere limitata existente, care nu au capitalul social minim prevazut la art. 10 si 11 din lege, au obligatia sa il completeze in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Pana la expirarea acestui termen, capitalul social varsat in contul majorarii de capital la societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris in acelasi scop.
    Majorarea capitalului social se va putea face si prin utilizarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si primelor legate de capital, inclusiv a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului social, ori in alte modalitati permise de lege.
    In locul completarii capitalului social, societatile prevazute la alin. 1 pot opta pentru transformarea societatii intr-o alta forma la care capitalul social corespunde, transformare care trebuie sa se efectueze in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    In cazul nerespectarii termenului de un an, tribunalul, la cererea statului, prin Ministerul Finantelor, ori a camerei de comert si industrie teritoriale sau a oricarei persoane interesate, va dispune dizolvarea societatii.
    Pentru motive intemeiate, tribunalul va putea acorda un termen de cel mult 6 luni pentru completarea capitalului social."
    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 4 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                         ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                                 PETRE ROMAN
SmartCity5

COMENTARII la Legea 195/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 195 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu