E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 10 din actul OUG 32 1997 republica Legea 31 1990
OUG 32 1997 modifica Legea 31 1990
Articolul 3 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 7 din actul Decretul-lege 122 1990
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 237 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 238 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 239 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 240 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 241 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 242 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 243 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 245 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 246 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 247 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 248 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 249 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 250 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 264 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 265 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 266 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 267 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 268 din actul Cod 0 1887
Articolul 9 din actul OUG 32 1997 modifica articolul 269 din actul Cod 0 1887
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 32 din 16 iunie 1997

pentru modificarea si completarea Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 133 din 27 iunie 1997


SmartCity3


    Art. 1
    Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 - 127 din 17 noiembrie 1990, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul I "Dispozitii generale" si titlul II "Constituirea societatilor" (art. 1 - 34^30) vor avea urmatorul cuprins:

    "TITLUL I
    Dispozitii generale
    Art. 1
    In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
    Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane.
    Art. 2
    Societatile comerciale se vor constitui in una dintre urmatoarele forme: a) societate in nume colectiv; b) societate in comandita simpla; c) societate pe actiuni; d) societate in comandita pe actiuni; si e) societate cu raspundere limitata.
    Art. 3
    Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.
    Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditari in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii societatii se vor indrepta mai intai impotriva acesteia pentru obligatiile ei si numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati.
    Actionarii, asociatii comanditari, precum si asociatii in societatea cu raspundere limitata raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.
    Art. 4
    Societatea comerciala va avea cel putin doi asociati, in afara de cazul cand legea prevede altfel.

    TITLUL II
    Constituirea societatilor comerciale

    CAP. 1
    Actul constitutiv al societatii comerciale

    Art. 5
    Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.
    Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. In acest caz se intocmeste numai statutul.
    Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.
    Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. In cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemneaza atat inscrisul unic, cat si contractul de societate si/sau statutul societatii.
    Actul constitutiv se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori si se incheie in forma autentica.
    Art. 6
    Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.
    Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.
    Art. 7
    Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde:
    a) numele de familie si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice; la societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati;
    b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
    c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
    d) capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris.
    La societatile cu raspundere limitata se vor arata numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;
    e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
    f) partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi;
    g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
    h) durata societatii;
    i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
    Art. 8
    Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde:
    a) numele de familie si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice; la societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati;
    b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
    c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
    d) capitalul social subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social varsat de fiecare actionar nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 6 luni de la inmatricularea societatii;
    e) valoarea bunurilor constituind aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea;
    f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator; daca sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni;
    g) numele de familie si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei; la societatile in comandita pe actiuni, indicarea asociatilor comanditati care reprezinta si administreaza societatea;
    h) numele de familie si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice;
    i) clauze privind conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea societatii;
    j) durata societatii;
    k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
    l) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
    m) avantajele rezervate fondatorilor;
    n) actiunile actionarilor comanditari in societatea in comandita pe actiuni;
    o) operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni;
    p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
    Art. 9
    Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.
    Art. 10
    Capitalul societatii pe actiuni si al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei.
    Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 5.
    Art. 11
    Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 1.000.000 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 100.000 lei.
    Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
    Administratorii vor elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra partilor sociale, cu mentiunea ca nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sanctiunea nulitatii transmiterii.
    Art. 12
    In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50.
    Art. 13
    In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor.
    Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate.
    In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.
    Art. 14
    O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.
    O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.
    In caz de incalcare a prevederilor alin. 1 si 2, statul, prin Ministerul Finantelor, orice camera de comert si industrie teritoriala sau orice persoana interesata poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati astfel constituite.
    Pe baza hotararii de dizolvare, lichidarea se va face in conditiile prevazute de prezenta lege pentru societatile cu raspundere limitata.
    Art. 15
    Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate.
    Aporturile in natura sunt admise la toate formele de societate. Aceste aporturi se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva a bunurilor catre societate.
    Aporturile in creante sunt liberate potrivit art. 54. Asemenea aporturi nu sunt admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata.
    Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in munca cu titlu de aport social. In schimbul acestui aport, asociatii au dreptul sa participe, potrivit actului constitutiv, la impartirea beneficiilor si a activului social, ramanand, totodata, obligati sa participe la pierderi.
    Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau marirea capitalului social.
    Art. 16
    La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de Oficiul Registrului comertului privind anterioritatea firmei si a emblemei.

    CAP. 2
    Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica

    Art. 17
    Cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica, fondatorii vor intocmi un prospect de emisiune, care va cuprinde datele prevazute de art. 8, cu exceptia celor privind pe administratori si cenzori si in care se va stabili data inchiderii subscriptiei.
    Prospectul de emisiune semnat de fondatori, in forma autentica, va trebui depus, inainte de publicare, la Oficiul Registrului comertului din judetul in care se va stabili sediul societatii.
    Judecatorul delegat la Oficiul Registrului comertului, constatand indeplinirea conditiilor de la alin. 1 si 2, va autoriza publicarea prospectului de emisiune.
    Prospectele de emisiune care nu cuprind toate mentiunile legale sunt nule. Subscriitorul nu va putea invoca aceasta nulitate, daca a luat parte la adunarea constitutiva sau daca a exercitat drepturile si indatoririle de actionar.
    Art. 18
    Subscrierile de actiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor, vizate de judecatorul delegat.
    Subscrierea va cuprinde: numele de familie si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului, numarul in litere al actiunilor subscrise, data subscrierii si declaratia expresa ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune.
    Participarile la beneficiile societatii, rezervate de fondatori in folosul lor, desi acceptate de subscriitori, nu au efect decat daca vor fi aprobate de adunarea constitutiva.
    Art. 19
    Cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data inchiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutiva, printr-o instiintare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei cu 15 zile inainte de ziua fixata pentru adunare. Instiintarea va cuprinde locul si data adunarii, care nu poate depasi doua luni de la data inchiderii subscrierii, si precizarea problemelor care vor face obiectul discutiilor.
    Art. 20
    Societatea se poate constitui numai daca intregul capital a fost subscris si fiecare acceptant a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la Casa de Economii si Consemnatiuni ori la o societate bancara sau la una dintre unitatile acestora. Restul din capitalul social subscris va trebui varsat in termen de 6 luni de la inmatriculare.
    Actiunile ce reprezinta aporturi in natura vor trebui acoperite integral.
    Art. 21
    Daca subscrierile publice depasesc capitalul social prevazut in prospectul de emisiune sau sunt mai mici decat acesta, fondatorii sunt obligati sa supuna aprobarii adunarii constitutive marirea sau, dupa caz, micsorarea capitalului social la nivelul subscriptiei.
    Art. 22
    Fondatorii sunt obligati sa intocmeasca o lista a celor care, acceptand subscriptia, au dreptul sa participe la adunarea constitutiva, cu mentionarea numarului actiunilor fiecaruia.
    Aceasta lista va fi afisata la locul unde se va tine adunarea, cu cel putin 5 zile inainte de adunare.
    Art. 23
    Adunarea alege un presedinte si doi sau mai multi secretari. Participarea acceptantilor se va constata prin liste de prezenta, semnate de fiecare dintre ei si vizate de presedinte si de unul dintre secretari.
    Oricare acceptant are dreptul sa faca observatii asupra listei afisate de fondatori, inainte de a se intra in ordinea de zi a adunarii, care va decide asupra observatiilor.
    Art. 24
    In adunarea constitutiva, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de actiunile subscrise. El poate fi reprezentat si prin procura speciala.
    Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanti.
    Acceptantii care au constituit aporturi in natura nu au drept de vot in deliberarile referitoare la aporturile lor, chiar daca ei sunt si subscriitori de actiuni in numerar ori se prezinta ca mandatari ai altor acceptanti.
    Adunarea constitutiva este legala daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul acceptantilor si ia hotarari cu votul majoritatii simple a celor prezenti.
    Art. 25
    Daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni incheiate de fondatori in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, adunarea constitutiva numeste unu sau mai multi experti, care isi vor da avizul asupra evaluarilor. In cazul in care majoritatea ceruta nu poate fi intrunita, desemnarea expertilor se va face de catre judecatorul delegat, la cererea oricarui acceptant.
    Art. 26
    Dupa ce expertii au depus raportul de evaluare prevazut la art. 34^3, fondatorii convoaca din nou adunarea constitutiva, conform dispozitiilor art. 19.
    Daca valoarea aporturilor in natura, stabilita de experti, este inferioara cu o cincime aceleia prevazute de fondatori in prospectul de emisiune, oricare acceptant se poate retrage, anuntand pe fondatori, pana la ziua fixata pentru adunarea constitutiva.
    Actiunile cuvenite acceptantilor care s-au retras pot fi preluate in termen de 30 de zile, de fondatori sau, ulterior, de alte persoane, prin subscriptie publica.
    Art. 27
    Adunarea constitutiva are urmatoarele obligatii:
    - verifica existenta varsamintelor;
    - examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor in natura; aproba participarile la beneficii ale fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii;
    - discuta si aproba actul constitutiv al societatii, membrii prezenti reprezentand, in acest scop, si pe cei absenti, si desemneaza pe aceia care se vor prezenta pentru autentificarea actului si indeplinirea formalitatilor cerute pentru constituirea societatii;
    - numeste pe administratori si cenzori.
    Art. 28
    Varsamintele efectuate, potrivit art. 20, pentru constituirea societatii prin subscriptie publica vor fi predate persoanelor insarcinate cu incasarea lor, prin actul constitutiv, iar in lipsa unei asemenea dispozitii, persoanelor desemnate prin decizia consiliului de administratie, dupa prezentarea certificatului eliberat de Oficiul Registrului comertului, din care rezulta inmatricularea societatii.
    Daca constituirea societatii nu a avut loc, restituirea varsamintelor se va face direct acceptantilor.
    Art. 29
    Fondatorii raspund de consecintele actelor si de cheltuielile necesare constituirii societatii, iar daca, din orice cauza, aceasta nu se va constitui, ei nu se pot indrepta impotriva acceptantilor si sunt obligati sa predea administratorilor documentele si corespondenta referitoare la constituirea societatii.
    Art. 30
    Fondatorii si primii administratori sunt solidar raspunzatori, din momentul constituirii societatii, fata de societate si de terti pentru:
    - subscrierea integrala a capitalului social si efectuarea varsamintelor stabilite de lege sau de actul constitutiv;
    - existenta aporturilor in natura;
    - veridicitatea publicatiilor facute in vederea constituirii societatii.
    Fondatorii sunt raspunzatori, de asemenea, de valabilitatea operatiunilor incheiate in contul societatii inainte de constituire si luate de aceasta asupra sa.
    Adunarea generala nu va putea da descarcare fondatorilor si primilor administratori, pentru raspunderea ce le revine in temeiul acestui articol si al art. 34^15 si 34^19, timp de 5 ani.
    Art. 31
    Adunarea constitutiva va hotari asupra cotei de participare din beneficiul net ce revine fondatorilor unei societati constituite prin subscriptie publica.
    Cota prevazuta la alin. 1 nu poate depasi 6% din beneficiul net si nu poate fi acordata pentru o perioada mai mare de 5 ani de la data constituirii societatii.
    In cazul maririi capitalului social, drepturile fondatorilor vor putea fi exercitate numai asupra beneficiului corespunzator capitalului social initial.
    De dispozitiile acestui articol pot beneficia numai persoanele fizice carora li s-a recunoscut calitatea de fondator prin actul constitutiv.
    Art. 32
    In caz de dizolvare anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca dizolvarea s-a facut in dauna drepturilor lor.
    Art. 33
    Dreptul la actiunea in daune se prescrie prin trecerea a 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor care a hotarat dizolvarea anticipata.
    Art. 34
    Constituirea unei societati pe actiuni prin oferta publica de valori mobiliare, definita ca atare prin Legea privind valorile mobiliare si bursele de valori*), este supusa dispozitiilor acelei legi, care se completeaza, in mod corespunzator, cu dispozitiile legii de fata privind inmatricularea in Registrul comertului.
----------------
    *) Legea nr. 52/1994.

    CAP. 3
    Inmatricularea societatii

    Art. 34^1
    In termen de 15 zile de la data autentificarii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societatii, ori un imputernicit al acestora, vor cere inmatricularea societatii in Registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea.
    Cererea va fi insotita de:
    - actul constitutiv al societatii;
    - dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv;
    - actele privind proprietatea aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificat constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
    - actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati;
    - celelalte acte si dovezi prevazute de lege.
    Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de catre autoritatile publice in functie de obiectul de activitate al unei societati, vor fi solicitate de catre Oficiul Registrului comertului, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, iar autoritatile competente vor trebui sa emita avizele sau actele de autorizare in termen de 15 zile. Nu este necesar a se depune avizele sau autorizarile tehnice si nici cele a caror eliberare este legal conditionata de inmatriculare societatii.
    Art. 34^2
    Controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se inregistreaza in Registrul comertului, se exercita de justitie printr-un judecator delegat.
    La inceputul fiecarui an judecatoresc, presedintele tribunalului va delega, la Oficiul Registrului comertului, unu sau mai multi judecatori ai tribunalului.
    Judecatorul delegat va putea dispune efectuarea unei expertize, in contul partilor, precum si administrarea altor dovezi.
    Art. 34^3
    La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni incheiate de fondatori in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, judecatorul delegat numeste unu sau mai multi experti care vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si evidentiind daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si, dupa caz, alte elemente indicate de judecatorul delegat. Pentru bunurile mobile noi va fi luata in considerare factura.
    Raportul va fi depus la Oficiul Registrului comertului si va putea fi examinat de creditorii personali ai asociatilor sau de alte persoane. La cererea si pe cheltuiala acestora, li se pot elibera copii integrale sau partiale de pe raport.
    Art. 34^4
    Nu pot fi numiti experti:
    - rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv, ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor;
    - persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu sau o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura.
    Art. 34^5
    In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, judecatorul delegat prin incheiere, pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea societatii si va dispune inmatricularea ei in Registrul comertului, in conditiile prevazute de legea privind acest registru.
    Incheierea de inmatriculare va reda, dupa caz, mentiunile actului constitutiv prevazute in art. 7 si 8.
    Art. 34^6
    Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in Registrul comertului.
    Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data la care incheierea judecatorului delegat a devenit irevocabila.
    Art. 34^7
    O data cu efectuarea inmatricularii, incheierea judecatorului delegat se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare, pe cheltuiala partilor, precum si administratiei financiare in raza careia se afla sediul societatii pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de inmatriculare in Registrul comertului.
    La cererea si pe cheltuiala partilor, actul constitutiv, vizat de judecatorul delegat, se publica in acelasi Monitor Oficial al Romaniei, integral sau in extras.
    In cazul societatilor in nume colectiv sau in comandita simpla, in Monitorul Oficial al Romaniei se poate publica numai un extras al incheierii, vizat de judecatorul delegat, care va cuprinde: data incheierii, datele de identificare a asociatilor, denumirea si, daca exista, emblema societatii, sediul, forma, obiectul de activitate, pe scurt, capitalul social, durata societatii, numarul de inmatriculare in Registrul comertului.
    Art. 34^8
    Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica si se infiinteaza intr-una dintre formele de societate enumerate la art. 2 si in conditiile prevazute pentru acea forma. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate in care s-au constituit.
    Art. 34^9
    Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inmatriculeaza, inainte de inceperea activitatii lor, in Registrul comertului din judetul in care vor functiona.
    Daca sucursala se infiinteaza intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea fondatoare, ea se va inmatricula in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inmatriculare independenta.
    Regimul juridic al sucursalei se aplica oricarui alt sediu secundar, indiferent de denumirea lui, caruia societatea care il infiinteaza ii atribuie statut de sucursala.
    Celelalte sedii secundare - agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii - se mentioneaza numai in cadrul inmatricularii societatii in Registrul comertului sediului principal.
    Nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiala.
    Art. 34^10
    Societatile comerciale straine pot infiinta in Romania, cu respectarea legii romane, filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, daca acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.
    Art. 34^11
    Reprezentantii societatii sunt obligati sa depuna la Oficiul Registrului comertului semnaturile lor, in termen de 15 zile de la data inmatricularii societatii, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere.
    Dispozitia alineatului precedent se aplica in mod corespunzator si conducatorilor sucursalelor.

    CAP. 4
    Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii

    Art. 34^12
    Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii, judecatorul delegat, din oficiu sau la cererea oricarui asociat ori a altor persoane interesate, va respinge, prin incheiere, motivat, cererea de inmatriculare, in afara de cazul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati. Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate.
    Art. 34^13
    In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal, oricare asociat poate cere Oficiului Registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, i-a pus in intarziere, iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire.
    Daca, totusi, inmatricularea nu s-a efectuat in termenele prevazute de alineatul precedent, asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor, dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv, in afara de cazul in care acesta prevede altfel.
    Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare, nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie.
    Art. 34^14
    In cazul unor neregularitati constatate dupa inmatriculare, societatea este obligata sa ia masuri pentru inlaturarea lor, in cel mult 8 zile de la data constatarii acelor neregularitati.
    Daca societatea nu se conformeaza, orice persoana interesata poate cere tribunalului sa oblige organele societatii, sub sanctiunea platii de daune cominatorii, sa le regularizeze.
    Dreptul la actiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data inmatricularii societatii.
    Art. 34^15
    Fondatorii, reprezentantii societatii, precum si primii membri ai organelor de conducere, de administrare si de control ale societatii raspund nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularitatile la care se refera art. 34^12 - 34^14.
    Art. 34^16
    Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta de lege, nu pot fi opuse tertilor, in afara de cazul in care societatea face dovada ca acestia le cunosteau.
    Operatiunile efectuate de societate inainte de a 16-a zi de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat nu sunt opozabile tertilor, care dovedesc ca au fost in imposibilitate de a lua cunostinta despre ele.
    Art. 34^17
    Tertii pot invoca insa actele cu privire la care nu s-a indeplinit publicitatea, in afara de cazul in care omisiunea publicitatii le lipseste de efecte.
    Art. 34^18
    Societatea este obligata sa verifice identitatea dintre textul depus la Oficiul Registrului comertului si cel publicat in Monitorul Oficial al Romaniei sau in presa. In caz de neconcordanta, tertii pot opune societatii oricare dintre texte, in afara de cazul in care societatea face dovada ca ei cunosteau textul depus la Oficiul Registrului comertului.
    Art. 34^19
    Fondatorii, reprezentantii si alte persoane, care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire, raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii, in afara de cazul in care societatea, dupa ce a dobandit personalitate juridica, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societatii inca de la data incheierii lor.
    Art. 34^20
    Nici societatea si nici tertii nu pot opune, pentru a se sustrage de la obligatiile asumate, o neregularitate in numirea reprezentantilor, administratorilor sau a altor persoane care fac parte din organele societatii, atunci cand aceasta numire a fost publicata in conformitate cu legea.
    Societatea nu poate invoca fata de terti numirile in functiile mentionate in alineatul precedent sau incetarea acestor functii, daca ele nu au fost publicate in conformitate cu legea.
    Art. 34^21
    In raporturile cu tertii, societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata este angajata prin actele organelor sale, chiar daca aceste acte depasesc obiectul de activitate, in afara de cazul in care ea dovedeste ca tertii cunosteau sau, in imprejurarile date, trebuiau sa cunoasca depasirea acestuia. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singura, dovada cunoasterii.
    Clauzele actului constitutiv ori hotararile organelor statuare ale societatilor prevazute in alineatul precedent, care limiteaza puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile tertilor, chiar daca au fost publicate.
    Art. 34^22
    Nulitatea unei societati inmatriculate in Registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand:
    a) lipseste actul constitutiv sau cand acesta nu a fost incheiat in forma autentica;
    b) toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii;
    c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;
    d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii;
    e) lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii;
    f) actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor si capitalul social subscris;
    g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;
    h) nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege.
    Art. 34^23
    Nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal.
    Art. 34^24
    Pe data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii a devenit irevocabila, societatea inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare. Dispozitiile legale privind lichidarea societatilor ca urmare a dizolvarii se aplica in mod corespunzator.
    Prin hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii se vor numi si lichidatorii societatii.
    Tribunalul va comunica dispozitivul acestei hotarari Oficiul Registrului comertului, care, dupa mentionare, il va trimite Monitorului Oficial al Romaniei spre publicare.
    Asociatii raspund pentru obligatiile sociale pana la acoperirea acestora in conformitate cu prevederile art. 3.
    Art. 34^25
    Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau.
    Nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea societatii.

    CAP. 5
    Unele dispozitii procedurale

    Art. 34^26
    Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in Registrul comertului sunt supuse numai recursului.
    Termenul de recurs este de 15 zile de la data pronuntarii incheierii.
    Recursul se depune si se mentioneaza in Registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, Oficiul Registrului comertului inainteaza recursul tribunalului sediului societatii, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, tribunalului acelui judet.
    Motivele recursului se pot depune cu cel putin doua zi inaintea termenului de judecata.
    Art. 34^27
    Hotararile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot fi atacate cu opozitie de catre creditorii sociali si de catre alte persoane prejudiciate prin aceste hotarari.
    In sensul prezentei legi, prin hotararea asociatilor se intelege si hotararea organelor statutare ale societatii, iar termenul asociati include si actionarii, in afara de cazul care din context rezulta altfel.
    Art. 34^28
    Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei, daca prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la Oficiul Registrului comertului care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta tribunalului sediului societatii.
    Opozitia suspenda fata de oponenti executarea hotararii asociatilor pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, in afara de cazul in care prezenta lege prevede altfel. Opozitia se judeca in camera de consiliu a tribunalului, cu citarea partilor.
    Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai recursului.
    Art. 34^29
    Cererile si caile de atac prevazute de prezenta lege, de competenta instantelor judecatoresti, se solutioneaza de tribunalul locului unde societatea isi are sediul principal, in afara de cazul in care legea dispune altfel.
    Art. 34^30
    Citarea partilor in fata judecatorului delegat si comunicarea actelor sale se fac, de catre Oficiul Registrului comertului, prin posta, cu scrisoare recomandata, atasandu-se recipisa la dosar, sau prin agenti ai Oficiului Registrului comertului, ori in conditiile Codului de procedura civila."
    2. Titlul III se va denumi: "Functionarea societatilor comerciale", iar dispozitiile sale se modifica potrivit dispozitiilor ce urmeaza:
    3. Articolul 35 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "In lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in Registrul comertului."
    4. Articolul 36 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare."
    5. Articolul 37 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Dividendele se vor plati asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel."
    6. Articolul 37 se completeaza cu un alineat final, cu urmatorul cuprins:
    "Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel."
    7. Articolul 41 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul incalcarii prevederilor alin. 1, societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune."
    8. Articolul 43 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, insa acestia o vor putea exercita numai in cazul deschiderii procedurii de lichidare judiciara a societatii."
    9. Articolul 44 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la o societate trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in Registrul comertului si codul fiscal."
    10. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 61
    In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator.
    Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; in caz contrar, ele vor fi la purtator. Actiunile nominative pot emise in forma materiala, pe suport hartie sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
    Actiunile unei societati pe actiuni, emise prin oferta publica de valori mobiliare, definita ca atare prin Legea privind valorile mobiliare si bursele de valori, sunt supuse reglementarilor aplicabile pietei organizate pe care acele actiuni sunt tranzactionate."
    11. Dupa articolul 61 se introduce articolul 61^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 61^1
    Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala.
    Actiunile neachitate in intregime sunt intotdeauna nominative.
    Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pana cand nu vor fi fost complet achitate cele din emisiunea precedenta.
    Actiunile nominative pot fi convertite in actiuni la purtator si invers, prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in conditiile art. 76.
    Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe actiuni, cand acestea sunt nominative, emise in forma materiala."
    12. Articolul 62 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru actiunile nominative se vor mai mentiona numele de familie, prenumele si domiciliul actionarului, persoana fizica; denumirea, sediul si numarul de inmatriculare a actionarului, persoana juridica."
    13. La articolul 63, dupa alineatul 1 se introduce un alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Se pot emite totusi, in conditiile actului constitutiv, categorii de actiuni care confera titularilor drepturi diferite, potrivit dispozitiilor art. 63^1 si 63^2.
    14. Dupa articolul 63 se introduc articolele 63^1, 63^2 si 63^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 63^1
    Se pot emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, ce confera titularului:
    a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar, inaintea oricarei alte prelevari;
    b) drepturile recunoscute actionarilor cu actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota, in temeiul acestor actiuni, in adunarile generale ale actionarilor.
    Actiunile cu dividend prioritar, fara drept de vot, nu pot depasi o patrime din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si actiunile ordinare.
    Reprezentantii, administratorii si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni cu dividend prioritar fara drept de vot.
    Actiunile preferentiale si actiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie in cealalta prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in conditiile art. 76.
    Art. 63^2
    Titularii fiecarei categorii de actiuni se reunesc in adunari speciale, in conditiile stabilite de actul constitutiv al societatii. Orice titular al unor asemenea actiuni poate participa la adunari speciale.
    Art. 63^3
    In cazul in care nu a emis si nu a eliberat actiuni in forma materiala, societatea, din oficiu sau la cererea actionarilor, le va elibera cate un certificat de actionar cuprinzand datele prevazute la art. 62 alin. 2 si 3 si, in plus, numarul, categoria si valoarea nominala a actiunilor, proprietate a actionarului, pozitia la care acesta este inscris in registrul actionarilor si, dupa caz, numarul de ordine al actiunilor."
    15. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor al emitentului, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor, si prin mentiunea facuta pe actiune. Prin actul constitutiv se pot prevedea si alte modalitati de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative.
    Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite in conformitate cu Legea privind valorile mobiliare si bursele de valori.
    Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor."
    16. Articolul 66 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Cand actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza, in termenele prevazute la art. 8 lit. d) si la art. 20 alin. 1, societatea ii va invita sa-si indeplineasca aceasta obligatie, printr-o somatie colectiva, publicata de doua ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire."
    17. Articolul 67 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Orice actiune achitata da dreptul la un vot in adunarea generala, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel."
    18. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69
    Societatea nu poate dobandi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama acestei societati, in afara de cazul in care adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste altfel, cu respectarea dispozitiilor care urmeaza.
    Autorizand dobandirea, adunarea generala extraordinara va stabili, in principal, modalitatile de dobandire, numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, perioada care nu va putea depasi 18 luni de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Valoarea actiunilor proprii, dobandite de societate, inclusiv a celor aflate in portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris.
    Se pot dobandi numai actiuni integral liberate si numai in cazul in care capitalul social subscris este integral varsat.
    Achitarea actiunilor astfel dobandite se va face numai din beneficiile distribuibile si din rezervele disponibile ale societatii, cu exceptia rezervelor legale, inscrise in ultimul bilant contabil aprobat. Daca actiunile dobandite vor fi contabilizate in activul bilantului, se va trece la pasivul acestuia o rezerva indisponibila de aceeasi valoare, care va fi mentinuta pana la cesiunea sau la anularea acestor actiuni.
    Actiunile dobandite potrivit dispozitiilor alineatelor precedente nu dau drept la dividende. Pe toata durata posedarii lor de catre societate, dreptul de vot pe care il confera aceste actiuni este suspendat.
    In raportul de gestiune care insoteste bilantul contabil se vor arata: motivele care au determinat dobandirea de actiuni proprii, numarul, valoarea nominala, contravaloarea actiunilor dobandite si fractiunea de capital social pe care ele o reprezinta.
    Actiunile proprii dobandite cu incalcarea dispozitiilor prezentului articol vor fi instrainate in termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, in modul stabilit de adunarea generala extraordinara. Cele neinstrainate in acest termen vor fi anulate, societatea fiind obligata sa micsoreze corespunzator capitalul social."
    19. Dupa articolul 69 se introduc articolele 69^1, 69^2 si 69^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 69^1
    Restrictiile prevazute la art. 69 nu se aplica atunci cand dobandirea de catre societate a unui numar determinat de actiuni proprii, integral liberate, se face in vreuna dintre situatiile urmatoare:
    a) cu scopul de a reduce capitalul social, potrivit art. 154^1, prin anularea unui numar de actiuni proprii de o valoare corespunzatoare reducerii;
    b) pentru cesionarea catre personalul societatii a unui numar de actiuni proprii, in limitele si in conditiile aprobate de adunarea generala a actionarilor. Operatiunea de cesionare nu va depasi un an de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei;
    c) prin efectul succesiunii universale sau al fuziunii ori al unei hotarari judecatoresti pronuntate intr-o procedura de urmarire silita impotriva unui debitor al societatii;
    d) cu titlu gratuit;
    e) in scopul regularizarii cursului actiunilor proprii pe piata bursiera sau pe piata organizata extrabursiera, dar numai cu avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    Art. 69^2
    O societate nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert.
    Luarea in gaj a propriilor actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama societatii, este asimilata cu dobandirea propriilor actiuni. Actiunile vor fi insa contabilizate separat.
    Dispozitiile prezentului articol nu se aplica operatiunilor curente ale societatilor bancare si de credit, nici operatiunilor efectuate in vederea dobandirii de catre salariatii societatii a actiunilor acesteia sau ale uneia dintre filialele sale.
    Art. 69^3
    Gajarea actiunilor se face prin declaratie, data de titularul lor, in forma autentica sau prin inscris sub semnatura privata, certificata de functionarul societatii sau, dupa caz, al registrului independent privat al actionarilor, declaratie sau inscris in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor gajate.
    Constituirea gajului se inscrie in registrul actionarilor.
    Creditorului gajist i se elibereaza o dovada a constituirii gajului."
    20. Articolul 70 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Transmiterea actiunilor de catre actionari prin oferta publica, definita ca atare prin Legea privind valorile mobiliare si bursele de valori, este supusa acelei legi."
    21. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 71
    Situatia actiunilor trebuie sa fie cuprinsa in anexa la bilantul contabil anual si, in mod deosebit, sa precizeze daca ele au fost integral achitate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor."
    22. Articolul 75 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 75
    Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:
    a) schimbarea formei juridice a societatii;
    b) mutarea sediului societatii;
    c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
    d) prelungirea duratei societatii;
    e) marirea capitalului social;
    f) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
    g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
    h) dizolvarea anticipata a societatii;
    i) emisiunea de obligatiuni;
    j) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare."
    23. Dupa articolul 75 se introduce articolul 75^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 75^1
    Adunarea generala extraordinara va putea delega consiliului de administratie sau, dupa caz, administratorului unic, in conditiile prevazute de actul constitutiv si cu majoritatile stabilite la art. 76, exercitiul atributiilor sale mentionate la art. 75 lit. b), c), e), f) si i)."
    24. Dupa articolul 76 se introduce articolul 76^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 76^1
    Hotararea unei adunari generale de a modifica drepturile sau obligatiile referitoare la o categorie de actiuni nu produce efecte decat in urma aprobarii acestei hotarari de catre adunarea speciala a detinatorilor de actiuni din acea categorie.
    Dispozitiile prezentei sectiuni privind convocarea, cvorumul si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor se aplica si adunarilor speciale.
    Hotararile initiate de adunarile speciale vor fi supuse aprobarii adunarilor generale corespunzatoare."
    25. La articolul 77, dupa alineatul 3 se introduc trei alineate, cu urmatorul cuprins:
    "Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata sau, daca statutul permite, prin scrisoare simpla, expediata cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.
    De asemenea, convocarea poate fi facuta prin afisare la sediul societatii, insotita de un convocator ce va fi semnat de actionari, cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii. Semnatura actionarului si data semnarii vor fi certificate de un functionar anume desemnat.
    Modurile de convocare prevazute la alin. 4 si 5 nu pot fi folosite, daca sunt interzise prin actul constitutiv al societatii sau prin dispozitii legale."
    26. La articolul 82 se adauga doua alineate, cu urmatorul cuprins:
    "Administratorul unic sau consiliul de administratie, dupa caz, va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita nu va depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara.
    Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta."
    27. Dupa articolul 82 se introduce articolul 82^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 82^1
    Daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale extraordinare.
    Daca actiunile sunt gajate, dreptul de vot apartine proprietarului lor."
    28. Articolul 83 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Prin actul constitutiv se poate deroga de la dispozitiile privitoare la reprezentarea numai prin actionari."
    29. Articolul 87 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de cenzori pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii."
    30. La articolul 87, dupa alineatul 2 se introduc patru alineate, cu urmatorul cuprins:
    "Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute in alineatul precedent sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.
    Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.
    Presedintele va putea desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute in alineatele precedente.
    Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi."
    31. Articolul 89 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului comertului, pentru a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. In cazul in care aceste hotarari implica modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul aditional cuprinzand textul integral al clauzelor modificate."
    32. Articolul 92 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala, cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societatii, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le poseda, la alegerea lor, fie proportional cu activul social net ce ar rezulta dupa ultimul bilant contabil aprobat, fie la valoarea medie de piata a actiunilor din ultimul trimestru, inscrisa in cota bursei sediului social ori, in lipsa, a bursei locului cel mai apropiat sau, dupa caz, de pe o piata organizata extrabursiera."
    33. Dupa articolul 94 se introduce articolul 94^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 94^1
    O persoana juridica poate fi numita sau aleasa administrator al unei societati comerciale, in conditiile art. 94.
    Drepturile si obligatiile partilor se stabilesc printr-un contract de administrare. In contract se va stipula, printre altele, ca persoana juridica este obligata sa-si desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica. Acesta este supus acelorasi conditii si obligatii si are aceeasi responsabilitate civila si penala ca si un administrator persoana fizica, ce actioneaza in nume propriu, fara ca prin aceasta persoana juridica pe care o reprezinta sa fie exonerata de raspundere sau sa i se micsoreze raspunderea solidara.
    Cand persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are obligatia sa numeasca, in acelasi timp, un inlocuitor."
    34. Articolul 95 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie pentru administratia sa, prevazuta in actul constitutiv ori, in lipsa unei clauze in acesta, aprobata de adunarea generala a actionarilor. Garantia nu poate fi mai mica decat valoarea nominala a 10 actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare."
    35. Articolul 97 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 97
    Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul administratorilor, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare.
    Deciziile in consiliul de administratie se iau cu majoritatea membrilor prezenti."
    36. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 101
    Administratorii vor putea sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, data in conditiile prevazut la art. 76."
    37. Articolul 107 alineatele 4 si 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "A patra parte din capitalul social se dovedeste prin depunerea actiunilor la societati bancare din Romania ori la unitati ale acestora, respectiv prin blocarea actiunilor in cont in cazul actiunilor emise in forma dematerializata.
    Actiunile vor ramane depuse, respectiv blocate, pana dupa intrunirea adunarii generale extraordinare si dovada depunerii, respectiv a blocarilor, va legitima participarea actionarilor la aceasta adunare."
    38. Dupa articolul 109 se introduce articolul 109^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 109^1
    In cazul in care administratorul sau directorii incheie acte juridice care prejudiciaza societatea, iar societatea, din cauza pozitiei detinute de acestia, nu actioneaza in vederea recuperarii prejudiciului, oricare dintre actionarii minoritari are dreptul sa introduca actiune in numele societatii, in scopul recuperarii prejudiciului respectiv."
    39. Dupa articolul 111 se introduce articolul 111^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 111^1
    Un cenzor extern independent, persoana fizica sau persoana juridica, poate fi numit sau ales cenzor al societatii. In acest caz, dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile legii speciale.
    Numirea sau alegerea unui cenzor extern independent este obligatorie in cazurile prevazute de lege."
    40. Articolul 114 alineatul ultim va avea urmatorul cuprins:
    "Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale."
    41. Articolul 118 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de 25.000 lei."
    42. La articolul 118, dupa alineatul ultim se introduce un alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont."
    43. Articolul 119 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 119
    Pentru a proceda la emiterea de obligatiuni prin subscriptie publica, administratorii vor publica un prospect de emisiune, in conditiile Legii privind valorile mobiliare si bursele de valori, care va cuprinde:
    a) denumirea, obiectul de activitate, sediul si durata societatii;
    b) capitalul social si rezervele;
    c) data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii de inmatriculare si modificarile ce s-au adus actului constitutiv;
    d) situatia patrimoniului social dupa ultimul bilant contabil aprobat;
    e) categoriile de actiuni emise de societate;
    f) suma totala a obligatiunilor care au fost emise anterior si a celor care urmeaza a fi emise, modul de rambursare, valoarea nominala a obligatiunilor, dobanda lor, indicarea daca sunt nominative sau la purtator, precum si indicarea daca sunt convertibile dintr-o categorie in alta, ori in actiuni;
    g) sarcinile ce greveaza imobilele societatii;
    h) data la care a fost publicata hotararea adunarii generale extraordinare care a aprobat emiterea de obligatiuni."
    44. Dupa articolul 119 se introduce articolul 119^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 119^1
    In cazul in care obligatiunile fac obiectul unei oferte publice definite ca atare de Legea privind valorile mobiliare si bursele de valori, emiterea si tranzactionarea lor sunt supuse acelei legi."
    45. La articolul 120, dupa ultimul alineat se introduce un alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Valoarea nominala a obligatiunilor convertibile in actiuni va trebui sa fie egala cu cea a actiunilor."
    46. La articolul 126, dupa alineatul 2 se introduce un alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Obligatiunile convertibile pot fi preschimbate in actiuni ale societatii emitente, in conditiile stabilite in prospectul de oferta publica."
    47. Articolul 127 alineatul 1 literele a) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) un registru al actionarilor, care sa arate, dupa caz, numele de familie si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor; evidenta actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta de un registru independent privat al actionarilor, conform Legii privind valorile mobiliare si bursele de valori;"
    "f) un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele de familie si prenumele, denumirea si domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt nominative; evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta conform Legii privind valorile mobiliare si bursele de valori."
    48. Dupa articolul 128 se introduc articolele 128^1 si 128^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 128^1
    Registrul actionarilor si registrul obligatiunilor se pot tine manual sau in sistem computerizat.
    Art. 128^2
    Societatea comerciala poate contracta cu o societate de registru independent privat tinerea registrului actionarilor in sistem computerizat si efectuarea inregistrarilor si a altor operatiuni legate de acest registru.
    Dispozitiile alineatului precedent sunt aplicabile, in mod corespunzator, si in ceea ce priveste registrul obligatiunilor.
    Tinerea registrului actionarilor si/sau a registrului obligatiunilor de catre o societate de registru independent autorizat este obligatorie in cazurile prevazute de lege."
    49. Articolul 132 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Bilantul contabil si contul de profit si pierderi, impreuna cu raportul administratorilor si cenzorilor vor ramane depuse la sediul societatii si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale, pentru a fi cercetate de actionari."
    50. Articolul 133 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 133
    Administratorii sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe bilantul contabil, insotita de contul de profit si pierderi, la administratia financiara, anexand raportul lor, raportul cenzorilor si procesul-verbal al adunarii generale.
    Un exemplar al bilantului contabil, vizat de administratia financiara, impreuna cu actele mentionate la alineatul precedent, vor fi depuse la Oficiul Registrului comertului.
    Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, pe cheltuiala societatii si prin grija Oficiului Registrului comertului."
    51. Articolul 140 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel."
    52. Articolul 149 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Bilantul contabil al societatii si contul de profit si pierderi vor fi intocmite dupa normele prevazute pentru societatea pe actiuni. Dupa aprobarea de catre adunarea generala a asociatilor, ele vor fi depuse de administratori, in termen de 15 zile, la administratia financiara. Un exemplar al bilantului contabil si al contului de profit si pierderi, vizat de administratia financiara, va fi depus la Oficiul Registrului comertului. Acesta va face anuntul prevazut la art. 133 alineatul ultim."
    53. Articolul 151 se abroga.
    54. Titlul IV se va denumi "Modificarea actului constitutiv" si se modifica potrivit dispozitiilor ce urmeaza:
    55. Articolul 153 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 153
    Actul constitutiv poate fi modificat de asociati, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute pentru incheierea lui.
    Modificarile privind mutarea sediului societatii in alta localitate, schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea capitalului social, fuziunea si divizarea, reducerea sau prelungirea duratei societatii, dizolvarea si lichidarea ei se vor mentiona in Registrul comertului numai in baza incheierii judecatorului delegat. Celelalte modificari se vor mentiona, cu respectarea dispozitiilor legale, in baza rezolutiei directorului Oficiului Registrului comertului. Aceasta rezolutie are, in mod corespunzator, regimul legal al incheierii judecatorului delegat.
    Actul aditional cuprinzand textul integral al prevederilor actului constitutiv, modificate, se depune la Oficiul Registrului comertului si se mentioneaza in acest registru, dupa care se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare, pe cheltuiala societatii.
    Actul modificator al actului constitutiv al unei societati in nume colectiv sau in comandita simpla, in forma autentica se depune la Oficiul Registrului comertului si se mentioneaza in acest registru, fara a fi obligatorie publicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Daca se aduc mai multe modificari actului constitutiv, fie concomitent, fie succesiv, acesta va fi actualizat cu toate modificarile la zi si, in aceasta forma, va fi depus la Oficiul Registrului comertului.
    In forma actualizata potrivit alineatului precedent, se pot omite numele sau denumirea si celelalte date de identificare ale fondatorilor si ale primilor membri ai organelor societatii.
    Omisiunea este permisa numai daca au trecut cel putin 5 ani de la data inmatricularii societatii si numai daca actul constitutiv nu prevede altfel."
    56. Dupa articolul 153 se introduce articolul 153^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 153^1
    Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi."
    57. Articolul 154 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 154
    Creditorii particulari ai asociatilor dintr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata pot face opozitie, in conditiile art. 34^28, impotriva hotararii adunarii asociatilor de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial, daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotararii.
    Cand opozitia a fost admisa, asociatii trebuie sa decida, in termen de o luna de la data la care hotararea a devenit irevocabila, daca inteleg sa renunte la prelungire sau sa excluda din societate pe asociatul debitor al oponentului.
    In acest din urma caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate pe baza ultimului bilant contabil aprobat."
    58. Dupa articolul 154 se introduce, in cadrul capitolului II "Reducerea sau marirea capitalului social", articolul 154^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 154^1
    Capitalul social poate fi redus prin:
    a) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;
    b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale;
    c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.
    Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:
    a) scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;
    b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea de capital si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;
    c) alte procedee prevazute de lege.
    59. Articolul 155 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Orice creditor al societatii, anterior publicarii hotararii, poate face opozitie in termenul mentionat la alin. 1 si in conditiile art. 34^28."
    60. Articolul 155 alineatul 4 se abroga.
    61. Dupa articolul 156 se introduce articolul 156^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 156^1
    Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.
    De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.
    Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social pot fi incluse in rezerve si utilizate pentru marirea capitalului social.
    Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune."
    62. Dupa articolul 158 se introduce articolul 158^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 158^1
    Marirea capitalului social al unei societati prin oferta publica de valori mobiliare, definita ca atare prin Legea privind valorile mobiliare si bursele de valori, este supusa acelei legi."
    63. Articolul 159 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 159
    In caz de marire a capitalului social, prin subscriptie publica, administratorii sunt solidar raspunzatori de exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate Oficiului Registrului comertului, in vederea maririi capitalului."
    64. Articolul 160 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca marirea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala extraordinara, care a hotarat aceasta, va numi unu sau mai multi experti pentru evaluarea acestor aporturi."
    65. La articolul 160, dupa alineatul 1 se introduce un alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Aporturi in creante nu sunt admise."
    66. Dupa articolul 161 se introduc articolele 161^1 si 162^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 161^1
    Adunarea generala va putea, pentru motive temeinice, sa ridice actionarilor dreptul de subscriere a noilor actiuni, in total sau in parte.
    Convocarea va trebui sa cuprinda, in acest caz, motivele maririi capitalului social, persoanele carora urmeaza a li se atribui noile actiuni, numarul de actiuni atribuit fiecareia dintre ele, valoarea de emisiune a actiunilor si bazele fixarii acesteia.
    Pentru luarea hotararii este necesara prezenta a trei patrimi din numarul titularilor capitalului social si votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.
    Art. 161^2
    Dreptul de preferinta inceteaza, daca noile actiuni reprezinta aporturi in natura."
    67. Articolul 163 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 163
    Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui achitate, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si integral in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale.
    In acelasi termen vor trebui achitate actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.
    Cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii.
    Dispozitiile art. 64 alin. 3 si ale art. 66 raman aplicabile."
    68. Titlul V se va denumi "Excluderea si retragerea asociatilor" si se modifica potrivit dispozitiilor ce urmeaza:
    69. Articolul 165 alineatul 1 lit. b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) asociatul cu raspundere nelimitata fata de care s-a deschis procedura lichidarii judiciare sau care a devenit legalmente incapabil."
    70. Dupa articolul 168 se introduce articolul 168^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 168^1
    Asociatul in societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea cu raspundere limitata se poate retrage din societate:
    a) in cazurile prevazute in actul constitutiv;
    b) cu acordul tuturor celorlalti asociati;
    c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.
    Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal."
    71. Titlul VI se va denumi "Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale" si se modifica potrivit dispozitiilor ce urmeaza:

    "CAP. 1
    Dizolvarea societatilor comerciale"

    72. Articolul 169 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 169
    Societatea se dizolva prin:
    a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
    b) imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia;
    c) declararea nulitatii societatii;
    d) hotararea adunarii generale;
    e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
    f) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.
    In cazul prevazut la lit. a), asociatii trebuie sa fie consultati, cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societatii cu privire la eventuala prelungire a acesteia. In lipsa, la cererea oricaruia dintre asociati, tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii."
    73. Dupa articolul 169 se introduce articolul 169^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 169^1
    Societatea pe actiuni se dizolva:
    a) in cazul si in conditiile prevazute de art. 110;
    b) cand capitalul social se micsoreaza sub minimul legal;
    c) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal.
    Societatea in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se dizolva in cazul pierderii unei jumatati din capitalul sau social sau, dupa caz, al micsorarii lui sub minimul legal.
    Dispozitiile alin. 1 si 2 nu se aplica in cazul in care, in termen de 9 luni de la data constatarii pierderii sau micsorarii capitalului social, acesta este reintregit sau este redus la suma ramasa ori la minimul legal sau cand societatea se transforma intr-o alta forma la care capitalul social existent corespunde.
    Dispozitiile alin. 1 lit. c) nu se aplica in cazul in care, in termen de 9 luni de la data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal, acest numar este completat."
    74. Articolul 170 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 170
    Societatile in nume colectiv sau cu raspundere limitata se dizolva prin deschiderea procedurii lichidarii judiciare fata de un asociat sau prin incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur.
    Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.
    Dispozitiile alineatelor precedente se aplica si societatilor in comandita simpla sau in comandita pe actiuni, daca acele cauze privesc pe singurul asociat comanditat sau comanditar."
    75. Dupa articolul 170 se introduce articolul 170^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 170^1
    In societatile in nume colectiv, daca un asociat decedeaza si daca nu exista conventie contrara, societatea trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor, dupa ultimul bilant aprobat, in termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, daca asociatii ramasi nu prefera sa continue societatea cu mostenitorii care consimt la aceasta.
    Prevederile alin. 1 se aplica si societatilor in comandita simpla, in caz de deces al unuia dintre asociatii comanditati, in afara de cazul cand mostenitorii sai nu prefera sa ramana in societate in aceasta calitate.
    Mostenitorii raman raspunzatori, potrivit art. 167, pana la publicarea schimbarilor intervenite."
    76. Articolul 171 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 171
    In caz de dizolvare a societatii prin hotarare a asociatilor, acestia vor putea reveni, cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotararii luate, atat timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ.
    Noua hotarare se mentioneaza in Registrul comertului, dupa care Oficiul Registrului comertului o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare, pe cheltuiala societatii.
    Creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii, in conditiile art. 34^28.
    77. Dupa articolul 171 se introduce articolul 171^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 171^1
    Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, in afara de cazul prevazut la art. 169 lit. a).
    Inscrierea si publicarea se vor face conform art. 153, cand dizolvarea are loc in baza unei hotarari a adunarii generale, si in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, cand dizolvarea a fost pronuntata de justitie.
    In cazul prevazut la art. 169 alin. 1 lit. f), dizolvarea se pronunta de tribunalul investit cu procedura lichidarii judiciare."
    78. Articolul 172 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazut de lege."
    79. Articolul 172 se completeaza cu un alineat final, cu urmatorul cuprins:
    "Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia."
    80. Articolul 173 alineatul 2 se abroga.
    81. Dupa articolul 173 se introduc articolele 173^1, 173^2 si 173^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 173^1
    In societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.
    Art. 173^2
    Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara lichidare.
    Transmiterea patrimoniului are loc si societatea isi inceteaza existenta la urmatoarele date:
    a) daca nu s-a facut opozitie, pe data expirarii termenului de introducere a opozitiei;
    b) daca s-a facut opozitie, pe data la care a devenit irevocabila hotararea de respingere a opozitiei sau, dupa caz, hotararea prin care se constata ca societatea sau asociatul unic a platit datoriile ori a oferit garantii acceptate de creditori sau a convenit cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor.
    Art. 173^3
    La cererea camerei de comert si industrie teritoriale sau a oricarei persoane interesate, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii, in cazurile in care:
    a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
    b) societatea nu a depus, timp de 3 ani consecutiv bilantul contabil sau alte acte care, potrivit legii, se depun la Oficiul Registrului comertului;
    c) societatea si-a incetat activitatea sau nu are sediu cunoscut ori asociatii au disparut sau nu au domiciliu ori resedinta cunoscuta;
    Dispozitiile lit. c) nu sunt aplicabile, in cazul in care societatea a fost in inactivitate temporara anuntata organelor fiscale si inscrisa in Registrul comertului. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.
    Hotararea tribunalului, prin care s-a pronuntat dizolvarea, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putand a se indrepta impotriva societatii.
    Impotriva hotararii orice persoana interesata poate face apel in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Pe data ramanerii definitive a hotararii tribunalului, societatea va fi radiata din Registrul comertului, din oficiu, in afara de cazul in care prin hotararea tribunalului s-a dispus altfel."

    CAP. 2
    Fuziunea si divizarea societatilor

    82. Articolul 174 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 174
    Fuziunea se face prin absorbirea unei societati de catre o alta societate sau prin contopirea a doua sau mai multe societati pentru a alcatui o societate noua.
    Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei societati care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe societati existente sau care iau, astfel, fiinta.
    Societatea nu isi inceteaza existenta, in cazul in care o parte din patrimoniul ei se desprinde si se transmite catre una sau mai multe societati existente sau care iau, astfel, fiinta.
    Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite.
    Societatile in lichidare pot fuziona sau se pot diviza, numai daca nu a inceput repartitia intre asociati a partilor ce li s-ar cuveni din lichidare."
    83. Dupa articolul 174 se introduc articolele 174^1, 174^2, 174^3, 174^4 si 174^5, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 174^1
    Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.
    Daca, prin fuziune sau divizare, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de prezenta lege pentru forma de societate convenita.
    Art. 174^2
    Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare, a societatii care isi inceteaza existenta si transmiterea universala a patrimoniului sau catre societatea sau societatile beneficiare, in starea in care se gaseste la data fuziunii sau a divizarii, in schimbul atribuirii de actiuni sau de parti sociale ale acestora catre asociatii societatii care inceteaza si, eventual, a unei sume in bani, care nu poate depasi 10% din valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale atribuite.
    Art. 174^3
    Administratorii societatilor care participa la fuziune sau la divizare intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:
    a) forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune;
    b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;
    c) stabilirea si evaluarea activului si pasivului, care se transmit societatilor beneficiare;
    d) modalitatile de predare a actiunilor sau a partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividende;
    e) raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale si, daca este cazul, cuantumul sultei;
    f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
    g) drepturile ce se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale;
    h) data bilantului contabil de fuziune sau a bilantului contabil de divizare, data care va fi aceeasi pentru toate societatile participante;
    i) orice alte date care prezinta interes pentru operatiune.
    Art. 174^4
    Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la Oficiul Registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii, despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau.
    Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor.
    Art. 174^5
    Oricare creditor al societatii care fuzioneaza sau se divide, avand o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opozitie in conditiile art. 34^28.
    Opozitia suspenda executarea fuziunii sau a divizarii pana la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, in afara de cazul in care societatea debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori convine cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor.
    Dispozitiile art. 34^28 raman aplicabile."
    84. Articolul 175 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 175
    Administratorii societatilor care fuzioneaza sau se divid vor pune la dispozitia asociatilor:
    a) proiectul de fuziune sau de divizare;
    b) darea de seama a administratorilor, in care se va preciza si raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale;
    c) raportul cenzorilor;
    d) bilantul contabil de fuziune sau bilantul contabil de divizare;
    e) evidenta contractelor cu valoare de peste 5.000.000 lei, in curs de executare, si repartizarea lor intre societatile beneficiare.
    La societatile pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se adauga raportul unuia sau mai multor experti numiti de judecatorul delegat, care isi vor da avizul de specialitate asupra fuziunii sau divizarii."
    85. Dupa articolul 175 se introduc articolele 175^1, 175^2, 175^3, 175^4, 175^5 si 175^6, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 175^1
    In cel mult doua luni de la expirarea termenului prevazut la art. 174^5 sau, dupa caz, de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, adunarea generala a fiecareia dintre societatile participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii.
    Actele constitutive ale societatilor nou-infiintate prin fuziune sau divizare se aproba de adunarea generala a societatii sau a societatilor care isi inceteaza existenta.
    Art. 175^2
    Prin derogare de la prevederile art. 76, atunci cand fuziunea sau divizarea are ca efect marirea obligatiilor asociatilor uneia dintre societatile participante, hotararea se ia cu unanimitate de voturi.
    Art. 175^3
    Actul modificator al actului constitutiv al societatii absorbante, in forma autentica, se inregistreaza in Registrul comertului sediului societatii si, vizat de judecatorul delegat, se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare, pe cheltuiala societatii.
    Art. 175^4
    Fuziunea sau divizarea are loc la urmatoarele date:
    a) in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, la data inmatricularii in Registrul comertului, a noii societati sau a ultimei dintre ele;
    b) in celelalte cazuri, la data ultimei adunari generale care a hotarat-o, in afara de cazul in care partile prevad o alta data. Aceasta data nu poate fi anterioara datei inchiderii ultimului exercitiu financiar al societatii sau societatilor al caror patrimoniu se transmite si nici nu poate depasi inchiderea exercitiului financiar in curs al societatii sau al societatilor beneficiare.
    Art. 175^5
    In cazul fuziunii prin absorbtie, societatea absorbanta dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatii pe care o absoarbe, iar in cazul fuziunii prin contopire, drepturile si obligatiile societatilor care isi inceteaza existenta trec asupra noii societati astfel infiintate.
    Art. 175^6
    Societatile care dobandesc bunuri prin efectul divizarii raspund fata de creditori pentru obligatiile societatii care si-a incetat existenta prin divizare, proportional cu valoarea bunurilor dobandite, in afara de cazul in care prin actul de divizare s-au stabilit alte proportii.
    Daca nu se poate stabili societatea raspunzatoare pentru o obligatie, societatile care au dobandit bunuri prin divizare raspund solidar.
    Aportul unei parti din activul patrimoniului unei societati la una sau mai multe societati existente sau care iau, astfel, fiinta, in schimbul actiunilor sau partilor sociale ce se atribuie asociatilor acelei societati la societatile beneficiare, este supus, in mod corespunzator, dispozitiilor legale privind divizarea, daca are loc prin desprindere potrivit art. 174 alin. 3."
    86. Titlul VII se va denumi "Lichidarea societatilor" si se modifica potrivit dispozitiilor ce urmeaza:
    87. La articolul 177 se introduce un alineat, care va fi alineatul 1, cu urmatorul cuprins:
    "Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti - persoane fizice ai societatii lichidatoare - trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii."
    88. La articolul 177 alineatele 1 - 4 devin alineatele 2 - 5.
    89. Dupa articolul 177 se introduce articolul 177^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 177^1
    In cazul societatilor comerciale a caror activitate s-a desfasurat in baza autorizatiei de mediu prevazute de Legea protectiei mediului, lichidatorii sunt obligati sa ia masuri pentru efectuarea bilantului de mediu, prevazut de aceasta lege, si sa comunice rezultatele acestui bilant agentiei teritoriale pentru protectia mediului."
    90. Articolul 178 alineatul 1 litera e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar si in cazul deschiderii procedurii reorganizarii si lichidarii judiciare."
    91. Articolul 179 alineatul ultim va avea urmatorul cuprins:
    "Impotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societatii pot face opozitie in conditiile art. 34^28."
    92. Articolul 183 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 183
    Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.
    Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din Registrul comertului.
    Radierea se poate face si din oficiu.
    Lichidarea nu libereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii reorganizarii si lichidarii judiciare fata de societate."
    93. Articolul 185 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Impotriva sentintei se poate declara numai recurs de catre asociati sau administratori, in termen de 15 zile de la pronuntare."
    94. Articolul 186 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Asociatul nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 34^28, in termen de 15 zile de la notificarea bilantului contabil de lichidare si a proiectului de repartizare."
    95. Articolul 186 alineatul final va avea urmatorul cuprins:
    "Dupa expirarea termenului prevazut la alin. 2 sau dupa ce sentinta asupra opozitiei a ramas irevocabila, bilantul contabil de lichidare si repartizarea se considera aprobate si lichidatorii sunt liberati."
    96. Articolul 187 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea oricaruia dintre administratori sau asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. Impotriva sentintei tribunalului se poate declara numai recurs in termen de 15 zile de la pronuntare."
    97. Articolul 189 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 34^28, in termen de 15 zile de la publicare."
    98. Articolul 191 alineatul ultim va avea urmatorul cuprins:
    "Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 34^28."
    99. Titlul VIII se va denumi "Infractiuni"
    100. Articolul 194 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 194
    Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:
    1. prezinta, cu rea-credinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului, date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte, asemenea date;
    2. prezinta, cu rea-credinta, actionarilor, un bilant contabil inexact sau date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situatiei ei reale;
    3. refuza sa puna la dispozitia expertilor, in cazurile si conditiile prevazute la art. 25 si 34^3, documentele necesar sau ii impiedica sa indeplineasca insarcinarile primite."
    101. Articolul 195 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 195
    Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:
    1. dobandeste, in contul societatii, actiuni ale altor societati la un pret pe care-l stie vadit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societatii, actiuni pe care acestea le detin, la preturi despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, in scopul obtinerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos in paguba societatii;
    2. foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect;
    3. se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza sau face ca una dintre aceste societati sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii;
    4. raspandeste stiri false sau intrebuinteaza alte mijloace frauduloase care au ca efect marirea sau scaderea valorii actiunilor sau a obligatiunilor societatii ori a altor titluri ce apartin, in scopul obtinerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos in paguba societatii;
    5. incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite, in lipsa de bilant contabil ori contrarii celor rezultate din acestea;
    6. incalca dispozitiile art. 131."
    102. Articolul 196 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 196
    Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:
    1. emite actiuni de o valoare mai mica decat valoare lor legala ori la un pret inferior valorii nominale sau emit noi actiuni in schimbul aporturilor in numerar, inainte ca actiunile precedente sa fi fost achitate in intregime;
    2. se foloseste, in adunarile generale, de actiunile nesubscrise sau nedistribuite actionarilor;
    3. acorda imprumuturi sau avansuri asupra actiunilor societatii;
    4. preda titularului actiunile inainte de termen sau preda actiuni liberate in total sau in parte, in afara de cazurile stabilite de lege, ori emite actiuni la purtator fara a fi achitate integral;
    5. nu respecta dispozitiile legale referitoare la anulare actiunilor neachitate;
    6. emite obligatiuni fara respectarea dispozitiilor legal sau actiuni fara sa cuprinda mentiunile cerute de lege."
    103. Articolul 197 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 197
    Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda de la 250.000 lei la 15.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:
    1. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la schimbarea formei societatii, la fuziunea ori la divizare acesteia sau la reducerea capitalului social, inainte de expirarea termenelor prevazute de lege;
    2. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la reducerea capitalului social, fara ca asociatii sa fi fost executati pentru efectuarea varsamantului datorat ori fara hotararea adunarii generale care ii scuteste de plata varsamintelor ulterioare.
    104. Articolul 198 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 198
    Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda de la 250.000 lei la 15.000.000 lei administratorul care:
    1. incalca, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozitiile art. 103;
    2. nu convoaca adunarea generala in cazurile prevazute de lege sau incalca dispozitiile art. 141 alin. 2;
    3. incepe operatiuni in numele unei societati cu raspundere limitata, inainte de a se fi efectuat varsamantul integral al capitalului social;
    4. emite titluri negociabile reprezentand parti sociale ale unei societati cu raspundere limitata;
    5. dobandeste actiuni ale societatii in contul acesteia, in cazurile interzise de lege.
    Cu pedeapsa prevazuta la alin. 1 se pedepseste si asociatul care incalca dispozitiile art. 85 sau ale art. 141 alin. 2."
    105. Articolul 199 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 199
    Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda de la 250.000 lei la 15.000.000 lei cenzorul care nu convoaca adunarea generala, in cazurile in care este obligat prin lege.
    Dispozitiile art. 195 pct. 3 se aplica, in mod corespunzator, si cenzorilor."
    106. Articolul 200 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 200
    Se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani persoana care a acceptat sau a pastrat insarcinarea de cenzor, contrar dispozitiilor art. 112 alin. 2, sau persoana care a acceptat insarcinarea de expert, cu incalcarea dispozitiilor art. 34^4.
    Hotararile luate de adunarile generale in baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit cu incalcarea dispozitiilor art. 112 alin. 2 si ale art. 34^4, nu pot fi anulate din cauza incalcarii dispozitiilor cuprinse in acele articole.
    Cu pedeapsa prevazuta la alin. 1 se pedepseste si fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv si cenzorul care exercita functiile sau insarcinarile lor cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate."
    107. Articolul 201 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 201
    Dispozitiile art. 194 - 200 se aplica si lichidatorului, in masura in care se refera la obligatii ce intra in cadrul atributiilor sale.
    Se pedepseste cu pedeapsa prevazuta la art. 198 lichidatorul care face plati asociatilor cu incalcarea dispozitiilor art. 179."
    108. Articolul 202 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 202
    Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 350.000 lei la 30.000.000 lei actionarul sau detinatorul de obligatiuni, care:
    1. trece actiunile sau obligatiunile sale pe numele altor persoane, in scopul formarii unei majoritati in adunarea generala, in detrimentul altor actionari sau detinatori de obligatiuni;
    2. voteaza, in adunari generale, in situatia prevazuta la pct. 1, ca proprietar de actiuni sau de obligatiuni care nu-i apartin in realitate;
    3. in cazurile nepermise de lege, isi ia - in schimbul unui avantaj material - obligatia de a vota intr-un anumit sens in adunarile generale sau de a nu lua parte la vot.
    Persoana care determina pe un actionar sau pe un detinator de obligatiuni ca, in schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, sa voteze intr-un anumit sens in adunarile generale ori sa nu ia parte la vot se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 350.000 lei la 30.000.000 lei."
    109. Articolul 203 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 203
    Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani, in afara de raspunderea pentru daunele pricinuite prin operatiunile sale, statului roman si tertilor, cel care exercita un comert in favoarea si pe seama unor societati constituite in tara straina, in cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru functionarea acelor societati in Romania."
    110. Articolul 204 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 204
    Faptele prevazute in prezentul titlu, daca constituie - potrivit Codului penal sau unor legi speciale - infractiuni mai grave, se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile acolo prevazute."
    111. Articolele 205-209 se abroga.
    112. Dispozitiile Titlului IX "Dispozitii finale si tranzitorii" se modifica potrivit dispozitiilor ce urmeaza:
    113. Articolele 210 si 211 se abroga.
    114. Articolul 212 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 212
    Societatile comerciale, organizate in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale privatizate sau care se vor privatiza, pot functiona numai pe baza de statut.
    Modificand, in conditiile legii, statutul, asociatii il pot denumi act constitutiv, fara ca prin aceasta sa ia nastere o societate comerciala noua.
    Societatile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat pot functiona cu orice numar de asociati."
    115. Articolul 213 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 213
    Incadrarea salariatilor la societatile comerciale se face pe baza de contract individual de munca, cu respectarea legislatiei muncii si asigurarilor sociale."
    116. Articolul 216 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 216
    Constituirea de societati comerciale cu participare straina, in asociere cu persoane juridice sau persoane fizice romane, sau cu capital integral strain se efectueaza cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si ale legii privind regimul investitiilor straine."
    117. Articolul 217 se abroga.
    118. Articolul 218 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 218
    Activitatile care nu pot face obiectul unei societati comerciale se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    119. Articolul 219 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 219
    Pentru autentificarea actului constitutiv se vor plati taxele de timbru si onorariile notariale legale."
    120. Articolul 221 se abroga.
    121. Articolul 222 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 222
    Intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ, persoane juridice, infiintate in baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative si reorganizate, pana la data de 17 septembrie 1991, intr-una dintre formele de societate prevazute de art. 2 din prezenta lege isi vor putea continua activitatea.
    Ele sunt succesoare de drept ale intreprinderilor mici sau ale asociatiilor cu scop lucrativ din care provin."
    122. Articolul 224 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 224
    Societatile cu participare straina infiintate pana la data de 17 decembrie 1990 isi vor putea continua activitatea potrivit actului lor de constituire, aprobat in conditiile legii."
    Art. 2
    Cuvintele contract de societate si/sau statut din cuprinsul legii, cu exceptia art. 5, se inlocuiesc cu cuvintele act constitutiv.
    Cuvintele la instanta in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea din art. 124 alin. 2 se elimina.
    Cuvantul numele din art. 146 alin. 1, din art. 158 alin. 2 lit. d) si din art. 160 alin. 3 se inlocuieste cu cuvintele numele de familie.
    Art. 3
    Societatile comerciale reglementate prin legi speciale raman supuse si dispozitiilor acelor legi.
    Art. 4
    Articolul 7 din Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine se modifica, eliminandu-se din text sintagma: la Camera de Comert si Industrie a Romaniei si.
    Art. 5
    Dispozitiile art. 34^9 alineatul final din lege nu se aplica filialelor fara personalitate juridica infiintate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Se recomanda societatilor care au infiintat unitati fara personalitate juridica sa modifice denumirea de filiala data acestora.
    Art. 6
    Societatile pe actiuni, in comandita pe actiuni si cu raspundere limitata existente, care nu au capitalul social minim prevazut la art. 10 si 11 din lege, au obligatia sa il completeze in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Pana la expirarea acestui termen, capitalul social varsat in contul majorarii de capital la societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris in acelasi scop.
    Majorarea capitalului social se va putea face si prin utilizarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si beneficiilor si primelor legate de capital, inclusiv a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului social ori in alte modalitati permise de lege.
    In locul completarii capitalului social, societatile prevazute la alin. 1 pot opta pentru transformarea societatii intr-o alta forma la care capitalul social corespunde, transformare care trebuie sa se efectueze in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    In cazul nerespectarii termenului de un an, tribunalul, la cererea statului, prin Ministerul Finantelor, ori a camerelor de comert si industrie teritoriale sau a oricarei persoane interesate va dispune dizolvarea societatii.
    Pentru motive intemeiate, tribunalul va putea acorda un termen de cel mult 6 luni pentru completarea capitalului social.
    Art. 7
    Cererile de inregistrare in Registrul comertului sau de autorizare a functionarii societatilor comerciale inregistrate anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor fi solutionate potrivit dispozitiilor in vigoare la data inregistrarii lor.
    Art. 8
    Dispozitiile legale referitoare la taxa de timbru si la timbrul judiciar pentru cererile in contencios administrativ privind anularea unui act administrativ se aplica in mod corespunzator si recursului prevazut la art. 34^26, precum si opozitiei prevazute la art. 34^28, ca si actiunii de regularizare prevazute la art. 34^14 din lege.
    Cererile introduse de camerele de comert si industrie teritoriale, in temeiul prezentei ordonante de urgenta, nu sunt supuse taxei de timbru si nici timbrului judiciar.
    Art. 9
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in a 30-a zi de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 237 - 250 art. 264 - 269 din Codul comercial.
    Art. 10
    Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se articolelor o noua numerotare; totodata, se vor schimba trimiterile la alte articole in conformitate cu noua numerotare.

                   PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministru de stat,
                          ministrul reformei,
                          Ulm Spineanu

                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Mircea Ciumara

                          Ministru de stat,
                          ministrul industriei
                          si comertului,
                          Calin Popescu-Tariceanu

                          Ministrul justitiei
                          Valeriu Stoica

                          Presedintele Camerei de Comert
                          si Industrie a Romaniei,
                          George CojocaruSmartCity5

COMENTARII la OUG 32/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 32 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu