E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 40 din 16 ianuarie 1997

pentru aprobarea Precizarilor privind masurile referitoare la incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1996 la agentii economici

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 24 ianuarie 1997


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    avand in vedere prevederile art. 36 alin. 1 si 2 din Legea contabilitatii nr. 82/1991,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile privind masurile referitoare la incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1996 la agentii economici, prevazute in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala a contabilitatii va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentul ordin.
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Mircea Ciumara

    ANEXA 1

                             PRECIZARI
privind masurile referitoare la incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1996 la agentii economici

    Pentru incheierea in mod corespunzator a exercitiului financiar pe anul 1996 la agentii economici, indiferent de forma de proprietate, se fac urmatoarele precizari:
    I. Pe linia organizarii si conducerii contabilitatii
    1. In baza prevederilor art. 11 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine administratorilor regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat si privat, precum si celorlalte persoane prevazute la art. 1 din lege.
    La agentii economici prevazuti la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, la care contabilitatea este organizata si tinuta de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine acestora, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 65/1994, aprobata prin Legea nr. 42/1995.
    De asemenea, potrivit prevederilor art. I pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 22 din 24 iulie 1996 privind actualizarea si completarea regimului general al contabilitatii si ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 483 din 18 iunie 1996, societatile comerciale la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte (art. 11 din Legea contabilitatii nr. 82/1991) si care nu au personal calificat angajat, potrivit legii, au obligatia de a incheia contracte de prestari de servicii pentru intocmirea bilantului contabil pe anul 1996 numai cu persoane fizice sau juridice inscrise in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, in situatia realizarii unei cifre de afaceri anuale de peste 100 milioane lei.
    2. Potrivit prevederilor art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, persoanele prevazute la art. 1 si 46 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 organizeaza si conduc contabilitatea la sediul de pe teritoriul Romaniei si in conformitate cu reglementarile legale, in domeniu, din Romania.
    Potrivit art. 3 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.
    3. Potrivit art. 6 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, inregistrarile in contabilitate se fac in mod cronologic si sistematic pe baza documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale efectuate, referitoare la bunurile mobile si imobile, la disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile, precum si la veniturile, cheltuielile si rezultatele obtinute.
    In acest scop, se va urmari ca toate operatiunile contabile efectuate sa fie consemnate in documentele prevazute de reglementarile legale in vigoare, iar acestea sa fie inregistrate in conturile sintetice si analitice in conformitate cu Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, in vederea verificarii concordantei datelor inregistrate si clarificarii diferentelor constatate.
    Inscrisurile care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in cazurile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare, respectiv cap. III pct. 119 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.
    Inscrisurile provenite din relatiile de vanzare-cumparare si de prestari de servicii cu persoane fizice trebuie sa contina toate elementele de identificare a persoanei respective (numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate, adresa completa, suma cuvenita, impozitele calculate si retinute conform legii) si suma achitata.
    Inscrisurile provenite din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi inregistrate in contabilitate numai in cazurile in care se face dovada intrarii in gestiune a bunurilor, respectiv prin intocmirea notei de intrare-receptie si constatare de diferente. In cazul in care documentele justificative se refera la cheltuieli pentru prestari de servicii efectuate de persoane fizice, pentru a fi inregistrate in contabilitate, acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau conventii, intocmite in acest scop.
    Toate documentele justificative in care sunt consemnate operatiuni economico-financiare, care stau la baza inregistrarii in contabilitate (facturi, avize de expeditie, chitante etc.) si care circula pe teritoriul Romaniei, se intocmesc obligatoriu in limba romana si in moneda nationala (lei).
    4. Efectuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale, precum si a bunurilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice si fizice, stabilirea rezultatelor inventarierii, inregistrarea in contabilitate si reflectarea acestora in bilantul contabil pe anul 1996, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, regulamentului de aplicare a acesteia, precum si normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.388 din 15 decembrie 1995. Modelele listelor de inventariere prevazute in Ordinul nr. 2.388 din 15 decembrie 1995 pot fi adaptate in functie de cerintele si specificul agentilor economici, cu conditia respectarii continutului de informatii prevazut.
    5. Potrivit art. 9 alin. 1 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, unitatile patrimoniale prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 sunt obligate sa pastreze, la sediul declarat, documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, precum si registrele contabile legale si sa le puna la dispozitia organelor in drept, in cadrul exercitarii atributiilor acestora.
    In vederea intaririi disciplinei cu privire la evidenta si utilizarea documentelor financiare si contabile cu caracter fiscal, se va respecta regimul unitar de numerotare, evidenta si gestionare a acestora cu ajutorul "Fisei de magazie a documentelor fiscale (cod 14-3-8/b), conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 92 din 15 februarie 1996.
    6. Clarificarea sumelor evidentiate in contul 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare" si trecerea acestora pe seama persoanelor vinovate sau a cheltuielilor, dupa caz, si, respectiv, identificarea apartenentei si naturii sumelor incasate si necuvenite unitatii, astfel incat acest cont sa nu prezinte sold la finele anului.
    In conditiile in care, desi s-au depus toate diligentele in vederea clarificarii sumelor, contul ramane totusi cu sold la finele anului, in anexa "Alte informatii privind regulile si metodele contabile si date complementare" la bilantul contabil anual, se vor preciza sumele ramase neclarificate, cu mentionarea cauzelor care au determinat aceasta situatie.
    7. Se va asigura determinarea corecta a obligatiilor fata de fondurile speciale (conform anexei nr. 1).
    8. Disponibilitatile banesti existente in devize la data de 31 decembrie 1996 se evidentiaza in contabilitate la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei de la acea data (prevazut in anexa nr. 2).
    Diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta (la banci si in casierie) se regularizeaza la 31 decembrie 1996 conform prevederilor pct. 90 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991.
    9. Diferentele de curs valutar aferente aportului in devize la capitalul social se vor inregistra in contabilitatea agentilor economici, tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 252/1996.
    10. Subventiile care urmeaza a fi primite de la bugetul de stat conform anexelor aprobate prin legea anuala a bugetului de stat si neincasate pana la data de 31 decembrie 1996 se inregistreaza in debitul contului 445 "Subventii", prin creditul contului 741 "Venituri din subventii de exploatare", pe baza certificarii legalitatii si a realitatii acestora de catre organele de control financiar teritoriale sau directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, potrivit Hotararii Guvernului nr. 528/1995 si normelor specifice in vigoare.
    Regularizarea subventiilor cu bugetul de stat se efectueaza potrivit prevederilor pct. 1.4. din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1996, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor nr. 2.488 din 29 noiembrie 1996.
    11. Majorarile de intarziere, inclusiv dobanzile datorate conform legii, amanate la plata in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 13/1996, se reflecta in contabilitatea agentilor economici tinand seama de Normele metodologice nr. 15.901/1996 date in aplicarea ordonantei.
    12. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, pentru determinarea corecta a profitului impozabil al anului fiscal, contribuabilii vor inregistra in evidenta contabila, ca venituri, valoarea bunurilor mobile livrate, a bunurilor imobiliare pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, valoarea prestarilor de servicii facturate si castigurile, indiferent de surse, din orice operatiuni care duc la cresterea valorii activului, precum si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestor venituri.
    In vederea determinarii profitului impozabil la contribuabilii mari, se va urmari actualizarea la inflatie a elementelor patrimoniale in conformitate cu instructiunile aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 974/1994 si cu Hotararea Guvernului nr. 759/1995. Totodata, pentru anul 1996, la determinarea profitului impozabil raman valabile solutiile prevazute prin Decizia nr. 1/1996 aprobata de Comisia centrala fiscala din Ministerul Finantelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, referitoare la aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994, avandu-se in vedere si prevederile art. 38, 39 si 46 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996, precum si ale art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996.
    13. Veniturile si cheltuielile privind operatiunile asocierilor in participatie intre persoanele juridice romane se contabilizeaza distinct de catre unul dintre asociati, conform prevederilor contractului de asociere.
    Veniturile si cheltuielile inregistrate dupa natura lor se transmit pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie si stabilirii profitului impozabil la nivelul persoanei juridice.
    Contabilitatea asocierilor in participatie intre persoane fizice sau juridice straine si persoane juridice romane se tine de catre una dintre persoanele juridice romane. Persoana juridica romana stabileste profitul impozabil, provenit din asocierea respectiva, aferent persoanei fizice sau juridice straine, calculeaza, retine si vireaza impozitul pe profit pentru aceasta, dupa care remite coparticipantilor decontul cuprinzand veniturile, cheltuielile si profitul net cuvenit. Totodata, persoana juridica romana isi preia in contabilitatea proprie veniturile si cheltuielile, dupa natura lor, provenite din asocierea respectiva. Similar se va proceda in cazul asocierii in participatie intre persoane juridice si persoane fizice romane.
    14. Includerea in cheltuielile de exploatare pe anul 1996 a amortizarii imobilizarilor corporale se va face potrivit gradului de utilizare efectiv a mijloacelor fixe stabilit pentru anul 1996 potrivit normelor ce se vor elabora in acest sens de catre Ministerul Finantelor.
    15. Constituirea provizioanelor se va face potrivit prevederilor Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, ale Normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile si Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 335/1995, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.459/1995.
    Regimul deductibilitatii fiscale a provizioanelor este prevazut in Hotararea Guvernului nr. 335/1995.
    Sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deductibilitate fiscala sunt venituri neimpozabile.
    16. Dobanzile incasate si cele cuvenite pentru imprumuturile acordate si pentru disponibilitatile banesti aflate in conturi la banci (inclusiv cele privind investitiile) se inregistreaza la venituri financiare prin contul 766 "Venituri din dobanzi" sau contul 763 "Venituri din creante imobilizate", dupa caz.
    De asemenea, dobanzile platite sau datorate, aferente exercitiului financiar privind creditele primite pentru investitii, se inregistreaza la cheltuieli financiare - cont 666 "Cheltuieli privind dobanzile" si sunt deductibile din punct de vedere fiscal potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994.
    17. Spezele si comisioanele platite sau datorate bancilor, aferente exercitiului financiar, inclusiv cele privind lucrarile de investitii, potrivit Normelor de utilizare a Planului de conturi general, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, se inregistreaza in contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate".
    Dobanzile si diferentele de curs valutar, precum si spezele si comisioanele bancare platite sau datorate, aferente exercitiului financiar, privind imobilizarile in curs, pot fi incluse in valoarea acestora.
    In acest caz, inregistrarile contabile sunt urmatoarele:
      % = 512 - cu valoarea cheltuielilor pe naturi
    627
    665
    666,
    iar reflectarea productiei de imobilizari in curs la nivelul costurilor de productie (inclusiv cheltuielile de la alineatul precedent) se face prin articolul contabil 231 = 722.
    18. Diferentele de curs valutar favorabile si nefavorabile, rezultate ca urmare a achitarii ratelor la creditele pentru investitii, se inregistreaza in conturile 765 "Venituri din diferente de curs valutar" sau 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar".
    In situatia in care pentru cheltuieli de aceasta natura au fost constituite provizioane, acestea se reiau, la venituri, prin debitarea conturilor respective de provizioane si creditarea conturilor corespunzatoare de venituri.
    19. Creantele si datoriile in devize se evalueaza la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din data de 31 decembrie 1996, iar diferentele nefavorabile sau favorabile de curs valutar se vor inregistra in conturile 476 "Diferente de conversie - activ", respectiv 477 "Diferente de conversie - pasiv".
    Aceasta prevedere se aplica si in cazul diferentelor de curs aferente sumelor in devize reprezentand garantii, depozite, alte imobilizari financiare reflectate in contul 267 "Creante imobilizate", precum si soldului creditor al contului 5124 "Conturi la banci in devize" reprezentand credite in devize utilizate de catre agentii economici.
    Operatiunile respective vor fi repuse la data de 1 ianuarie 1997, efectuandu-se inregistrarile contabile prevazute de Normele metodologice de utilizare a conturilor, in vigoare de la 1 ianuarie 1994, urmand ca, pe masura derularii efective a incasarilor si platilor in valuta, diferentele respective sa se reflecte in venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
    20. Profitul net contabil se repartizeaza dupa cum urmeaza:
    a) la regiile autonome, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome;
    b) la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/1995, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
    c) la societatile comerciale cu capital majoritar privat, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
    21. Reducerea impozitului pe profit cu cota de 50% aferenta profitului utilizat pentru modernizarea tehnologiilor de fabricatie sau extinderea activitatii in scopul obtinerii de profit suplimentar, precum si pentru investitii destinate protejarii mediului inconjurator, se calculeaza numai de catre contribuabilii mici, dupa utilizarea surselor proprii si imprumutate (amortizarea, sume provenite din valorificari de mijloace fixe si active, credite, fondul de dezvoltare constituit din anii precedenti etc.).
    22. Conturile 121 si 129 se inchid dupa verificarea si aprobarea bilantului contabil incheiat la 31 decembrie 1996 potrivit legii, efectuandu-se articolul contabil:
    121 = 129 - cu profitul contabil realizat, repartizat.
    23. Bunurile de natura mijloacelor fixe din patrimoniul societatilor comerciale care se reintegreaza sau se transmit fara plata, potrivit Legii nr. 84/1995 si Hotararii Guvernului nr. 391/1995, se scad din evidenta societatii comerciale prin diminuarea capitalului social, efectuandu-se articolul contabil:
    % - 212 - cu valoarea de inregistrare a mijloacelor fixe predate
        281 - cu valoarea amortizarii calculate, inclusa pe cheltuieli
       1012 - cu diferenta dintre valoarea de inregistrare si valoarea
              amortizarii calculate, inclusa pe cheltuieli si, dupa caz, se crediteaza contul 8045 "Amortizarea mijloacelor fixe aferenta gradului de neutilizare".
    24. Potrivit pct. 45 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, bunurile constatate lipsa sau distruse din vina unor persoane se evalueaza la valoarea lor de inlocuire.
    In situatia bunurilor de natura mijloacelor fixe constatate lipsa sau distruse din vina unor persoane, se efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:
      % = 212 - cu valoarea de inregistrare in contabilitate
    281       - cu valoarea amortizarii calculate
   6728       - cu valoarea neamortizata
    119 = 111 - cu valoarea ramasa neamortizata
    461 = %   - cu valoarea de inlocuire la data constatarii pagubei,
    sau         inclusiv T.V.A.
    428
         7728 - cu valoarea de inlocuire la data constatarii pagubei
         4427 - cu T.V.A. aferenta
    129 = 111 - cu valoarea stabilita ca diferenta intre valoarea de
                inlocuire si valoarea ramasa neamortizata dupa impozitare, potrivit legii.
    25. In anul 1996 mijloacele fixe care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al unei societati comerciale nou-infiintate se evidentiaza in contabilitate astfel:
      % = 212    - cu valoarea de inregistrare in contabilitate
    281          - cu valoarea amortizarii calculate
    261          - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe
    si
    261 = 1068/  - cu diferenta dintre valoarea titlurilor
    analitic       dobandite si valoarea neamortizata a
    distinct       mijloacelor fixe.
    In cazul vanzarii titlurilor astfel dobandite si inregistrate, operatiunile contabile vor fi urmatoarele:
    461 = 772      - cu valoarea de vanzare a titlurilor
    si
       % = 261     - cu valoarea titlurilor vandute
    1068/analitic - cu valoarea titlurilor inregistrate la rezerve
     672 distinct - cu diferenta dintre valoarea de inregistrare a titlurilor si
                    valoarea inregistrata in contul 1068.
    26. In cazul cumpararii de active de la terte persoane juridice la o valoare mai mare decat valoarea contabila a fiecarui bun in parte care formeaza activul, diferenta respectiva se poate evidentia, fie prin repartizare asupra bunurilor care fac obiectul contractului de vanzare-cumparare, fie in contul "Fond comercial".
    Bunurile asupra carora se repartizeaza diferentele respective se stabilesc de catre o comisie formata din specialisti, tinandu-se seama de starea fizica si de utilitatea acestora pentru societatea comerciala.
    27. Potrivit art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1995 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si B.E.R.D. privind Proiectul de dezvoltare a utilitatilor municipale, "regiile autonome beneficiare ale imprumutului B.E.R.D. vor deschide si vor alimenta anual, pana la rambursarea integrala a imprumutului extern si a celorlalte obligatii care decurg din acesta, un cont de rezerva, care va fi utilizat pentru dezvoltarea, intretinerea si inlocuirea mijloacelor fixe, precum si pentru acoperirea serviciului datoriei externe aferente imprumutului acordat de B.E.R.D.".
    In acest scop, regiile autonome beneficiare vor deschide, in cadrul contului 5121 "Disponibil la banca in lei", un cont analitic distinct, intitulat "Disponibil din fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente".
    In debitul acestui cont vor fi evidentiate sumele provenind din amortizarea, vanzarea si valorificarea mijloacelor fixe si partea din profitul net care, potrivit legii, este destinata intretinerii, inlocuirii si dezvoltarii mijloacelor fixe, precum si sumele provenite din alocatii de la bugetele locale sau judetene, dupa caz, de valoare cel putin egala cu varsamintele din profitul net efectuate si cu impozitul pe profit platit de regiile autonome catre bugetele locale sau judetene, iar in credit, utilizarea disponibilitatilor pentru dezvoltarea, intretinerea si inlocuirea mijloacelor fixe, precum si pentru acoperirea serviciului datoriei externe aferente imprumutului acordat de B.E.R.D.
    II. Obiective ce trebuie avute in vedere cu ocazia verificarii si certificarii bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 1996
    28. Potrivit prevederilor art. 129 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, administratorii trebuie sa prezinte cenzorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, bilantul exercitiului financiar precedent, contul de profit si pierderi, insotite de raportul lor si de documentele justificative.
    In raportul administratorilor (raportul de gestiune), care insoteste bilantul contabil supus aprobarii adunarii generale, se vor face referiri concrete cu privire la:
    - realizarea obligatiilor prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii;
    - respectarea principiilor contabilitatii (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului financiar, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
    - respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare;
    - respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil si, in principal, asigurarea ca posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarului;
    - intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale;
    - valorificarea rezultatelor inventarierii si reflectarea acestora in bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie 1996;
    - situatiile care au condus la prezentarea de solduri la unele conturi care, potrivit reglementarilor contabile, trebuiau regularizate pana la data de 31 decembrie;
    - reflectarea, in mod fidel, in contul de profit si pierderi, a veniturilor, a cheltuielilor si a rezultatelor financiare ale perioadei de raportare;
    - propunerile privind destinatiile profitului net si daca acestea sunt in conformitate cu dispozitiile legale;
    - cauzele care au condus la inregistrarea de pierderi (in situatia unitatilor care au inregistrat pierderi).
    Totodata, in raportul de gestiune se vor face mentiuni cu privire la:
    - sursele pentru activitatea desfasurata si pentru investitii si daca au fost utilizate potrivit reglementarilor legale;
    - concluziile rezultate din analiza creantelor si a obligatiilor unitatii, a eventualelor sume prescrise si masurile dispuse;
    - situatia creditelor si a altor imprumuturi ale societatii comerciale, garantia acestora, posibilitatea de rambursare si efectele asupra activitatii analizate, cat si asupra celei viitoare;
    - obligatiile fata de bugetul de stat si bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, fata de fondurile speciale, daca acestea au fost corect stabilite si varsate;
    - organizarea controlului financiar propriu;
    - masurile propuse pentru bunul mers al unitatii;
    - alte elemente care prezinta importanta asupra activitatii economico-financiare a unitatii respective.
    Elementele de mai sus care nu sunt limitative vor fi avute in vedere la intocmirea raportului de gestiune si de catre regiile autonome.
    29. In temeiul art. 29 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, asa cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1996, bilanturile contabile ale societatilor comerciale sunt supuse verificarii de catre cenzori, experti contabili, contabili autorizati cu studii superioare sau societati comerciale de expertiza contabila, dupa caz, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor.
    In conformitate cu prevederile art. 114 alin. 1, 2 si 3 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute la zi si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
    Despre toate acestea, precum si despre propunerile pe care le vor considera necesare asupra bilantului contabil si repartizarii profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit.
    Adunarea generala nu va putea aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    Constatarile rezultate din verificarile efectuate pe tot parcursul anului vor fi cuprinse in rapoarte detaliate care, potrivit legii, trebuie sa fie prezentate adunarii generale a actionarilor.
    Din aceste rapoarte nu pot lipsi referirile concrete cu privire la:
    - operatiunile legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social;
    - inventarierea patrimoniului, modul de valorificare a rezultatelor acesteia, precum si faptul ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse in bilantul anual;
    - organizarea gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale;
    - tinerea corecta si la zi a contabilitatii;
    - preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica;
    - intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale;
    - evaluarea patrimoniului, daca este facuta conform reglementarilor legale in vigoare;
    - contul de profit si pierderi, daca este intocmit pe baza datelor din contabilitate si priveste perioada de raportare;
    - stabilirea in conformitate cu dispozitiile legale a profitului net si punctul de vedere referitor la destinatiile acestuia, propuse de administratori;
    - situatia creditelor si a altor imprumuturi ale societatii comerciale si garantarea acestora;
    - propuneri de masuri pentru a fi avute in vedere de catre consiliul de administratie sau de catre adunarea generala a actionarilor, dupa caz.
    30. Totodata, la verificarea si certificarea bilanturilor contabile pe anul 1996 se va tine seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 483 din 18 iunie 1996 privind prestarea serviciilor in domeniul contabilitatii, verificarea si certificarea bilantului contabil in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, asa cum a fost actualizata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 22 din 24 iulie 1996.
    Prin personal calificat angajat potrivit legii se intelege personalul angajat cu contract de munca sau conventie civila, incheiata in conformitate cu prevederile Legii nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, care are studii economice superioare sau economice medii.
    In categoria personalului cu studii economice medii intra absolventii liceelor comerciale, financiare, ai scolilor tehnice de administratie economica, ai liceelor economice si de drept administrativ, ai scolilor postliceale cu durata de 2 (doi) ani in specialitatea contabilitate sau finante. In categoria personalului calificat intra si absolventii cu studii medii in alte domenii decat in cel economic, care au dobandit calificarea de "contabil" in baza unor reglementari legale (legi, decrete, hotarari ale Guvernului) si au desfasurat activitate practica in domeniul contabil sau financiar de cel putin 4 (patru) ani.
    Se considera practica in specialitate activitatile desfasurate in domeniul financiar-contabil, fiscal si bancar, de metodologie financiar-contabila, fiscala si bancara, de control financiar-contabil, fiscal si bancar.
    Pentru personalul calificat, angajat cu contract de munca sau cu conventie civila, potrivit legii, nu este obligatorie calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat.
    31. La regiile autonome, verificarea si certificarea bilanturilor contabile pe anul 1996 se va face tinand seama si de Normele privind obiectivele ce se verifica, in mod distinct, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.994 din 4 octombrie 1996 (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 din 5 noiembrie 1996).
    32. Orice solutie anterioara care contravine prezentelor precizari isi inceteaza aplicarea.
    Pentru celelalte probleme care nu fac obiectul prezentelor precizari se aplica prevederile Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu completarile ulterioare.

    ANEXA 1
    la precizari

                            SITUATIA
obligatiilor agentilor economici fata de fondurile speciale in anul 1996
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Fondul   Agenti economici   Baza   Baza de calcul       Inregistrari
 crt.  special  platitori         legala  al obligatiei  Cota  contabile
----------------------------------------------------------------------------
 0       1         2                3           4          5        6
---------------------------------------------------------------------------
 1. Contributia   Persoane      Legea       Salariul minim       635 = 447
    la Fondul     juridice cu   nr. 57/1992 brut pe tara         447 = 5121
    special de    un numar de   (art. 10)   inmultit cu nr.
    risc si       peste 250 de  Legea       de persoane
    accident      salariati,    nr. 29/1996 handicapate
    pentru        care refuza   (art. 30)   refuzate a fi
    protectia     sa incadreze              incadrate
    speciala a    cel putin un
    persoanelor   procent de 3%
    handicapate   persoane
                  handicapate
----------------------------------------------------------------------------
 2. Contributia   Persoane      Ordonanta   Castigurile       2%  4311 = 447
    Fondul        juridice si   Guvernului  brute realizate
    special       fizice care   nr. 22/1992 de salariati,
    pentru        utilizeaza    Legea       aceleasi ca           447 = 5121
    sanatate,     personal      nr. 49/1992 pentru C.A.S.
    suportat      salariat      Precizarile
    din C.A.S.                  Ministerului
                                Muncii
                                si
                                Protectiei
                                Sociale
                                nr. 947/1992
                                Precizarile
                                Ministerului
                                Finantelor nr.
                                181.679/1992
                                Normele
                                metodologice
                                ale
                                Ministerului
                                Sanatatii
                                si ale
                                Ministerului
                                Muncii
                                si
                                Protectiei
                                Sociale nr.
                                34.686/1992
 3. Contributia  Persoanele     Ordonanta    Incasarile    10%    635 = 447
    la Fondul    juridice care  Guvernului   din actiuni         447 = 5121
    special      realizeaza     nr. 22/1992  publicitare
    pentru       incasari din   Legea        la produsele
    sanatate     actiuni        nr. 114/1992 din tutun,
                 publicitare    Normele      tigari si
                 la produsele   metodologice bauturi
                 din tutun,     ale          alcoolice
                 tigari si      Ministerului
                 bauturi        Sanatatii
                 alcoolice      si ale
                                Ministerului
                                Muncii
                                si
                                Protectiei
                                Sociale nr.
                                34.686/1992
                                Legea
                                nr. 29/1996
                                (art. 29)
                 Persoanele     Ordonanta    Veniturile    1%    635 = 447
                 juridice       Guvernului   din vanzarile      447 = 5121
                 care           nr. 22/1992  de produse
                 realizeaza     Legea        din tutun,
                 venituri din   nr. 114/1992 tigari
                 vanzarile de   Normele      si bauturi
                 produse din    metodologice alcoolice
                 tutun,         ale          ale
                 tigari si      Ministerului agentilor
                 bauturi        Sanatatii    economici
                 alcoolice      si ale       si ale
                                Ministerului agentilor
                                Muncii si    economici
                                Protectiei   importatori;
                                Sociale nr.  Adaosul
                                34.686/1992  comercial
                                Legea        aferent
                                nr. 29/1996  vanzarilor
                                (art. 29)    de produse
                                             din tutun
                                             si bauturi
                                             alcoolice
                                             ale
                                             agentilor
                                             economici
                                             care
                                             comercializeaza
                                             astfel de
                                             produse
----------------------------------------------------------------------------
 4. Contributia   Agentii     Legea           Pretul cu        5% 447 = 5121
    la Fondul     economici   nr. 13/1994     ridicata
    special      care importa Instructiunile  negociat,
    pentru        carburanti  Ministerului    exclusiv
    dezvoltarea   auto        Transporturilor accizele,
    si            livrati la  nr. 2.056/1995  pentru
    modernizarea  intern,     si ale          cantitatile
    drumurilor    indiferent  Ministerului    de carburanti
    publice       de forma    Finantelor nr.  auto livrati
                  de plata    12.242/1995     de producatorii
                              Legea           din tara si
                              nr. 29/1996     destinati
                              (art. 33)       consumului
                                              intern;
                                              Valoarea in
                                              vama,
                                              stabilita
                                              potrivit
                                              legii, pentru
                                              carburanti
                                              auto
                                              importati
----------------------------------------------------------------------------
 5. Contributia   Agentii      Legea         Valoarea      0,5%  447 = 5121
    la Fondul     economici    nr. 8/1994    in vama a
    special       si celelalte Ordinul       marfurilor
    pentru        persoane     ministrului   importate
    dezvoltarea   juridice     de stat,      sau exportate
    si            care         ministrul     (se plateste o
    modernizarea  efectueaza   finantelor,   data cu
    punctelor     operatiuni   nr. 886/1994  plata taxelor
    de control    de import    Legea         vamale)
    pentru        - export     nr. 29/1996
    trecerea      definitive   (art. 31)
    frontierei,
    precum si a
    celorlalte
    unitati
    vamale
----------------------------------------------------------------------------
 6. Contributia   Consumatorii   Ordonanta    La costul      12%  La "Renel"
    la Fondul     de energie     Guvernului,  energiei             635 = 447
    special       electrica      nr. 29/1994  electrice
    pentru        din economie,  Legea        livrate
    dezvoltarea   cu exceptia    nr. 136/1994 consumatorilor
    sistemului    celor casnici, Legea        La costul
    energetic     fiind          nr. 29/1996  energiei        3%  447 = 5121
                  colectata si   (art. 32)    termice
                  virata de                   livrate
                  Regia                       consumatorilor
                  Autonoma
                  de
                  Electricitate
                  "Renel"
----------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    La pct. 6, cota consumatorilor la contributia Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic este cuprinsa in costul total al energiei electrice, facturat.
    Obligatiile fata de fondurile speciale in anul 1996, cuprinse in prezenta anexa, se completeaza corespunzator pentru restantele anilor anteriori la Fondul special de risc si accident pentru protectia persoanelor handicapate si la Fondul special pentru cercetare-dezvoltare.

    ANEXA 2
    la precizari

                          CURSURILE DE REFERINTA
ale Bancii Nationale a Romaniei pentru urmatoarele valute, cu valabilitate in zilele de 27, 28, 29, 30 si 31 decembrie 1996 si 1, 2, 3, 4 si 5 ianuarie 1997, sunt:
                                     Cursul in lei
                                     -------------
     1 siling austriac        ATS         369
     1 dolar australian       AUD        3213
     1 franc belgian          BEF         126
     1 dolar canadian         CAD       2.951
     1 franc elvetian         CHF       3.017
     1 marca germana          DEM       2.597
     1 coroana daneza         DKK         679
     1 lira egipteana         EGP       1.187
     100 pesetas spaniole     ESP       3.083
     1 marca finlandeza       FIM         870
     1 franc francez          FRF         770
     1 lira sterlina          GBP       6.760
     100 drahme grecesti      GRD       1.634
     1 lira irlandeza         IEP       6.700
     100 lire italiene        ITL         264
     100 yeni japonezi        JPY       3.538
     1 leu moldovenesc        MDL         876
     1 gulden olandez         NLG       2.315
     1 coroana norvegiana     NOK         624
     100 escudos portughezi   PTE       2.590
     1 coroana suedeza        SEK         590
     1.000 lire turcesti      TRL          38
     1 dolar S.U.A.           USD        4.035
     1 DST                    XDR        5.798
     1 ECU                    XEU        5.005

                                          SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 40/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 40 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 40/1997
Ordin 1994 1996
pentru aprobarea Normelor privind obiectivele ce se verifica, in mod distinct, la regiile autonome, in cadrul activitatii de verificare si certificare a bilanturilor contabile, potrivit art. 7 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 483/1996
Ordonanţa 23 1996
privind repartizarea profitului la regiile autonome
Ordonanţa 22 1996
privind actualizarea si completarea regimului general al contabilitatii
Decizia 1 1996
privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
Norma 15901 1996
de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor inlesniri referitoare la majorarile de intarziere
Ordonanţa 15 1996
privind intarirea disciplinei financiar-valutare
Ordin 2388 1995
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului
Ordonanţa 26 1995
privind impozitul pe dividende
Ordin 1459 1995
pentru aprobarea Precizarilor referitoare la reflectarea in contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 335/1995, precum si a altor operatiuni
Hotărârea 335 1995
privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare
Ordonanţa 70 1994
privind impozitul pe profit
Regulament 704 1993
de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991
Legea 82 1991
LEGEA contabilitatii
Legea 31 1990
privind societatile comerciale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu