E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 15901 din 16 februarie 1996

de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor inlesniri referitoare la majorarile de intarziere

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 41 din 27 februarie 1996


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor inlesniri referitoare la majorarile de intarziere si in baza art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,

    ministrul de stat, ministrul finantelor, emite prezentele norme metodologice.

    1. Potrivit art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1996 (denumita in continuare ordonanta), se amana la plata, pana la 31 decembrie 1997, majorarile de intarziere datorate de persoane juridice, indiferent de modul de organizare si de forma de proprietate, precum si de persoane fizice, pentru neplata la termenele legale a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului de stat, bugetului trezoreriei statului, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, calculate pana la 31 decembrie 1995 si neachitate pana la 31 ianuarie 1996.
    In categoria majorarilor de intarziere prevazute la alin. 1, datorate de persoane juridice, se cuprind:
    - majorarile de intarziere calculate prin acte de control incheiate de organele competente potrivit legii, precum si cele calculate pe propria raspundere pana la 31 decembrie 1995, inclusiv cele care au fost contestate, potrivit legii, si se afla in curs de solutionare de catre organele abilitate;
    - majorarile de intarziere pentru care s-au acordat, potrivit legii, amanari sau esalonari, pentru care termenul de plata, stabilit conform inlesnirii acordate, este ulterior datei de 31 ianuarie 1996 (data intrarii in vigoare a ordonantei);
    - majorarile de intarziere amanate la plata conform Ordonantei Guvernului nr. 28/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 132/1994;
    - majorarile de intarziere datorate bugetului trezoreriei statului, pentru nerambursarea la scadenta a ratelor de capital si neplata dobanzilor aferente imprumuturilor externe, stabilite potrivit contractelor subsidiare de imprumut, a plasamentelor financiare din contul general al trezoreriei statului, conform conventiilor incheiate, precum si pentru neachitarea obligatiilor asumate pe baza contractelor de garantie;
    - majorarile de intarziere si dobanzile, datorate de persoane juridice, stabilite de organele Curtii de Conturi in baza prevederilor Legii nr. 94/1992.
    2. Majorarile de intarziere datorate si neplatite de persoane fizice vor fi calculate de organele fiscale teritoriale, care vor edita, pe baza unui program elaborat de Centrul de tehnologia informatiei financiare, pana la 30 august 1996, instiintari privind cuantumul majorarilor de intarziere, debitul neachitat la 31 decembrie 1995, precum si facilitatile prevazute de ordonanta, in cazul achitarii debitului, si care vor fi transmise persoanelor fizice pana la 30 septembrie 1996.
    3. Se amana, de asemenea, la plata majorarile de intarziere datorate de persoane juridice si persoane fizice, calculate incepand cu 1 ianuarie 1996, pentru debitele restante la 31 decembrie 1995, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri, si achitate dupa data de 1 ianuarie 1996, precum si cele calculate pentru diferente de impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, stabilite pentru perioada de pana la 31 decembrie 1995, prin acte de control incheiate de organele competente ulterior datei de 31 ianuarie 1996.
    4. Potrivit prevederilor legale in materie, pe perioada de amanare la plata a majorarilor de intarziere, termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a acestora se suspenda. Organele teritoriale ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale vor lua masuri pentru retragerea dispozitiilor de incasare introduse in banci pentru incasarea majorarilor de intarziere.
    Prevederile alineatului precedent nu sunt aplicabile si debitelor care au generat majorari de intarziere, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare. Daca exista pericolul ca debitul sa nu poata fi realizat in termenul legal de prescriptie prin efectuarea platii din proprie initiativa, organele competente vor proceda la urmarirea acestuia prin modalitatile prevazute de lege pentru executarea silita.
    5. Organele fiscale teritoriale vor urmari ca debitele restante la 31 decembrie 1995 sa fie achitate conform reglementarilor legale, pe fiecare fel de venit bugetar, in ordinea vechimii acestora.
    Vechimea debitelor se socoteste in functie de data scadentei acestora, si nu in functie de termenul de plata stabilit ca urmare a aprobarii unor amanari sau esalonari la plata, ori a incheierii unui acord scris.
    6. Se scutesc la plata:
    - majorarile de intarziere prevazute la pct. 1 din prezentele norme metodologice, daca debitul care le-a generat a fost achitat pana la 31 decembrie 1995 inclusiv;
    - majorarile de intarziere prevazute la pct. 1 din prezentele norme metodologice si majorarile de intarziere calculate de la 1 ianuarie 1996 pana la data platii debitului restant, daca acesta se achita pana cel tarziu la data de 31 decembrie 1996.
    Prin debite restante la 31 decembrie 1995 se intelege:
    - sumele reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, cu termene de plata scadente pana la 31 decembrie 1995, datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului si bugetelor fondurilor speciale;
    - diferentele de impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, stabilite cu ocazia controlului efectuat de organele abilitate de lege in acest sens, datorate bugetelor mai sus mentionate, pentru perioade anterioare datei de 31 decembrie 1995.
    Nu beneficiaza de scutire la plata majorarilor de intarziere mentionate mai sus persoanele juridice sau fizice care achita partial, pana la 31 decembrie 1996, debitul restant.
    7. Daca debitele restante la 31 decembrie 1995, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului si bugetelor fondurilor speciale, se achita in perioada 1 ianuarie 31 decembrie 1997, majorarile de intarziere aferente se reduc cu 50%.
    In cazul in care debitul restant care a generat majorari de intarziere se plateste partial in anul 1996 si restul se achita pana la 31 decembrie 1997, majorarile de intarziere amanate la plata se vor reduce cu 50% .
    8. De inlesnirile la plata prevazute in ordonanta beneficiaza si persoanele fizice in sarcina carora organele Curtii de Conturi au stabilit, in baza Legii nr. 94/1992, obligatii la plata unor majorari si/sau dobanzi datorate unor persoane juridice pentru neplata la termenele legale a veniturilor cuvenite statului, daca aceste venituri cuvenite statului au fost achitate sau urmeaza a fi achitate, in conditiile art. 4 din ordonanta, de catre persoana juridica respectiva.
    9. Regiile autonome de interes national care primesc subventii de la bugetul de stat pentru produse si activitati beneficiaza (prin exceptie de la prevederile pct. 4 din prezentele norme metodologice) de scutire la plata majorarilor de intarziere datorate pana la 31 decembrie 1995 si neplatite pana la 31 ianuarie 1996 (data intrarii in vigoare a ordonantei).
    Regiile autonome care beneficiaza de prevederile de mai sus sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna, la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, dupa caz, pana la 1 martie 1996 inclusiv, grafice cuprinzand termenele si sumele ce urmeaza a fi platite pana la 31 decembrie 1996, din debitele restante la 31 decembrie 1995 reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare.
    10. Debitorii persoane juridice, inclusiv regiile autonome prevazute la art. 6 din ordonanta sunt obligati sa depuna, pana la 1 aprilie 1996, la organul fiscal teritorial in evidenta caruia se afla inregistrati, situatia majorarilor de intarziere calculate si neplatite pana la 31 decembrie 1995, evidentiate pe fiecare fel de venit bugetar, precum si a debitelor restante la 31 decembrie 1995, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    Debitorii mentionati la alin. 1 vor transmite directiilor de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, pana la 1 aprilie 1996, situatia majorarilor de intarziere pentru contributiile la bugetul asigurarilor sociale de stat, datorate pana la 31 decembrie 1995 si neplatite, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    Pentru majorarile de intarziere datorate bugetului trezoreriei statului, persoanele juridice debitoare vor intocmi situatia prevazuta in anexa nr. 3, care va fi prezentata Ministerului Finantelor, Directia generala de contabilitate publica si trezorerie a statului.
    11. Majorarile de intarziere si dobanzile prevazute la art. 1 din ordonanta, precum si cele calculate incepand cu 1 ianuarie 1996, pentru debitele restante la 31 decembrie 1995 si stabilite pana la data platii acestora, se vor reflecta in contabilitatea debitorilor, persoane juridice, in contul de ordine si evidenta 8038 "Alte valori in afara bilantului" analitice distincte, cu exceptia cazurilor in care acestea au fost reflectate in conturile bilantiere ale perioadelor anterioare anului 1995.
    Institutiile publice vor reflecta aceste operatiuni in contul 979 "Alte operatiuni in afara bilantului", analitice distincte, fiind exceptate, de asemenea, situatiile in care majorarile de intarziere si dobanzile aferente au fost reflectate in conturile de cheltuieli in perioadele anterioare anului 1995.
    Potrivit prevederilor art. 3 alin. 2 din ordonanta, in debitul contului 8038 "Alte valori in afara bilantului" vor fi reflectate si majorarile de intarziere, inclusiv de catre regiile autonome de interes national prevazute la art. 6 din ordonanta.
    12. Persoanele juridice care in anul 1995 au reflectat obligatiile de plata privind majorarile de intarziere si dobanzile prevazute la art. 1 din ordonanta (articolele contabile 671 = 448 si, respectiv, 666 = 518, dupa caz), inainte de intocmirea bilantului contabil pe anul 1995, vor proceda la stornarea acestora si, concomitent, sumele respective vor fi inregistrate in contul de ordine si evidenta 8038 "Alte valori in afara bilantului", analitice distincte. in mod similar se va proceda si cu majorarile de intarziere si cu dobanzile stabilite in sarcina persoanelor fizice sau juridice prevazute la art. 1 din ordonanta si care, initial, au fost reflectate in contabilitate in debitul contului 461 "Debitori diversi".
    13. Majorarile de intarziere, inclusiv dobanzile, calculate pana la 31 decembrie 1995, cuprinse in anexele nr. 1 s 2 si 3, se vor raporta in bilantul contabil pe anul 1995, iar cele calculate dupa 1 ianuarie 1996 se vor evidentia in debitul contului 8038 si se vor raporta in bilanturile contabile pe anii 1996 si 1997, dupa caz.
    14. In creditul contului 8038 "Alte valori in afara bilantului" inregistrarile se efectueaza astfel:
    - in anul 1996:
    a) majorarile de intarziere scutite conform art. 6 din ordonanta;
    b) majorarile de intarziere datorate la 31 decembrie 1995 de catre persoanele juridice care, la sfarsitul anului 1995, nu inregistreaza debite restante;
    c) majorarile de intarziere scutite integral la plata in conditiile ordonantei, calculate, dupa 1 ianuarie 1996, pentru debite restante la 31 decembrie 1995;
    - in anul 1997 - majorarile de intarziere reduse cu 50% potrivit art. 4 din ordonanta.
    In creditul contului 979 "Alte operatiuni in afara bilantului", la institutiile publice, in anii 1996 si 1997 se vor reflecta majorarile de intarziere si dobanzile scutite la plata in conditiile ordonantei.
    Creditarea contului 8038 si, respectiv, 979, se va face de catre persoanele juridice pe propria raspundere dupa achitarea debitului reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, restante la 31 decembrie 1995, instiintand despre aceasta organele teritoriale ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, care, cu ocazia controalelor ulterioare, vor verifica daca operatiunile au fost corect efectuate.
    15. In conditiile in care debitele restante datorate de persoane juridice nu au fost achitate pana la 31 decembrie 1997 (exclusiv cele prevazute la art. 6 din ordonanta), majorarile de intarziere aferente, precum si diferenta de 50% ramasa dupa aplicarea prevederilor art. 4 alin. 2 din ordonanta se reactiveaza in conturi bilantiere corespunzatoare si vor fi evidentiate in bilantul contabil pe anul 1997.

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu


    ANEXA 1

 /------------\
 |  ROMANIA   |
 | ---------- |
 | |  M. F. | |
 | ---------- |
 | MINISTERUL |
 | FINANTELOR |
 \------------/

-------------------------------------------------------------------------------
| Denumirea platitorului ...........................................           | | Adresa ...........................................................           |
| Inregistrat la .................. sub nr. ........................           |
| Codul de inregistrare fiscala ....................................           |
| Nr. de inregistrare .................... /........................           |
--------------------------------------------------------------------------------
                        Catre,
                        Directia generala a finantelor publice si controlului
                        financiar de stat a judetului ...................... /
                        municipiului Bucuresti

                           SITUATIA
majorarilor de intarziere pentru impozite, taxe si alte venituri cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, datorate pana la 31 decembrie 1995 si neplatite

                                                                        - lei -
--------------------------------------------------------------------------------
Nr. Impozitele, taxele si alte venituri cuvenite bugetului  Debitul  Majorarile
crt. de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor     restant la    de
                    speciale                                  31     intarziere
                                                            decembrie
                                                               1995
--------------------------------------------------------------------------------
 I.    Bugetul de stat - TOTAL:
 1.1   Impozit pe profit
 1.2   Impozit pe salarii
 1.3   Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice
       si juridice nerezidente
 1.4   Impozit pe dividendele societatilor comerciale
 1.5   I.C.M.
 1.6   Accize (pentru intern si in vama)
 1.7   Impozit pe titei si gaze naturale
 1.8   T.V.A. (pentru intern si in vama)
 1.9   Impozit din vanzari de active
 1.10  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
 1.11  Taxe vamale
 1.12  Alte venituri cuvenite bugetului de stat
       Total, din care:

 II.   Bugetele locale - TOTAL:
 2.1   Impozit pe profit
 2.2   Impozit pe cladiri si terenuri de la persoane juridice
 2.3   Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de
       persoane juridice
 2.4   Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
 2.5   Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
 2.6   Impozit pe spectacole
 2.7   Alte venituri cuvenite bugetelor locale - Total,
       din care:
 III.  Bugetele fondurilor speciale - TOTAL:
 3.1   Contributii la Fondul special pentru cercetare
        dezvoltare
 3.2   Contributii la Fondul special pentru sanatate
 3.3   Contributii la Fondul de risc si accident pentru
       protectia speciala a persoanelor handicapate
 3.4   Contributii la Fondul special pentru dezvoltarea
       sistemului energetic
 3.5   Contributii la Fondul special pentru dezvoltarea si
       modernizarea drumurilor publice
 3.6   Contributii la Fondul special pentru invatamant
 3.7   Contributii la Fondul special pentru dezvoltarea si
       modernizarea punctelor de control pentru trecerea
       frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale
 3.8   Contributii la Fondul special pentru protejarea
       asiguratilor
 3.9   Contributii la Fondul special pentru pensia
       suplimentara a pensionarilor militari
--------------------------------------------------------------------------------
        TOTAL GENERAL (I + II + III):
--------------------------------------------------------------------------------
    Sumele prevazute mai sus sunt calculate potrivit normelor legale.

              Conducatorul unitatii,
              (numele, prenumele, functia,
              semnatura si stampila)


              Conducatorul compartimentului
              financiar-contabil,
              (numele, prenumele, functia,
              semnatura si stampila)

   Data depunerii: ...................


    ANEXA  2

-------------------------------------------------------------------------------
| Denumirea platitorului ...........................................           | | Adresa ...........................................................           |
| Inregistrat la .................. sub nr. ........................           |
| Codul de inregistrare fiscala ....................................           |
| Nr. de inregistrare .................... /........................           |
--------------------------------------------------------------------------------
                        Catre,
                        Directia/directia generala de munca si protectie
                        sociala a judetului ............/ municipiul Bucuresti


                        SITUATIA
majorarilor de intarziere pentru contributiile la bugetele asigurarilor sociale de stat, datorate pana la 31 decembrie 1995 si neplatite

                                                                       - lei -
--------------------------------------------------------------------------------
                                                      Debitul        Majorarile
 Nr.        Contributii                              restant la          de
 crt.                                              1 decembrie 1995  intarziere
--------------------------------------------------------------------------------
 0              1                                        2               3
--------------------------------------------------------------------------------
 1.  Contributii pentru asigurarile sociale de stat
 2.  Contributii la Fondul pentru pensia suplimentara
 3.  Contributii la Fondul destinat platii pensiilor
     si celorlalte drepturi de asigurari sociale ale
     agricultorilor
 4.  Contributii la Fondul pentru plata ajutorului de
     somaj
--------------------------------------------------------------------------------
        TOTAL GENERAL:
--------------------------------------------------------------------------------

    Sumele prevazute mai sus sunt calculate potrivit normelor legale.

         Conducatorul unitatii,
        (numele, prenumele, functia,
         semnatura si stampila)


         Conducatorul compartimentului
         financiar-contabil,
         (numele, prenumele, functia,
         semnatura si stampila)

    Data depunerii: ...................


    ANEXA 3

-------------------------------------------------------------------------------
| Denumirea platitorului ...........................................           | | Adresa ...........................................................           |
| Inregistrat la .................. sub nr. ........................           |
| Codul de inregistrare fiscala ....................................           |
| Nr. de inregistrare .................... /........................           |
--------------------------------------------------------------------------------

                          Catre,
                          Ministerul Finantelor
                          Directia generala de contabilitate publica
                          si trezorerie a statului

                       SITUATIA
majorarilor de intarziere datorate bugetului trezoreriei statului la 31 decembrie 1995
                                                                     - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Descrierea operatiunii care a generat                       Majorarile
 crt.    majorarile de intarziere                                 de intarziere
--------------------------------------------------------------------------------
  0                  1                                                  3
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL GENERAL:
-------------------------------------------------------------------------------

    Sumele prevazute mai sus sunt calculate potrivit normelor legale.

         Conducatorul unitatii,
         (numele, prenumele, functia,
         semnatura si stampila)


         Conducatorul compartimentului
         financiar-contabil,
         (numele, prenumele, functia,
         semnatura si stampila)


    Data depunerii: ...................
SmartCity5

COMENTARII la Norma 15901/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 15901 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu