E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 15901 din 16 februarie 1996

de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor inlesniri referitoare la majorarile de intarziere

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 41 din 27 februarie 1996


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor inlesniri referitoare la majorarile de intarziere si in baza art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,

    ministrul de stat, ministrul finantelor, emite prezentele norme metodologice.

    1. Potrivit art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1996 (denumita in continuare ordonanta), se amana la plata, pana la 31 decembrie 1997, majorarile de intarziere datorate de persoane juridice, indiferent de modul de organizare si de forma de proprietate, precum si de persoane fizice, pentru neplata la termenele legale a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului de stat, bugetului trezoreriei statului, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, calculate pana la 31 decembrie 1995 si neachitate pana la 31 ianuarie 1996.
    In categoria majorarilor de intarziere prevazute la alin. 1, datorate de persoane juridice, se cuprind:
    - majorarile de intarziere calculate prin acte de control incheiate de organele competente potrivit legii, precum si cele calculate pe propria raspundere pana la 31 decembrie 1995, inclusiv cele care au fost contestate, potrivit legii, si se afla in curs de solutionare de catre organele abilitate;
    - majorarile de intarziere pentru care s-au acordat, potrivit legii, amanari sau esalonari, pentru care termenul de plata, stabilit conform inlesnirii acordate, este ulterior datei de 31 ianuarie 1996 (data intrarii in vigoare a ordonantei);
    - majorarile de intarziere amanate la plata conform Ordonantei Guvernului nr. 28/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 132/1994;
    - majorarile de intarziere datorate bugetului trezoreriei statului, pentru nerambursarea la scadenta a ratelor de capital si neplata dobanzilor aferente imprumuturilor externe, stabilite potrivit contractelor subsidiare de imprumut, a plasamentelor financiare din contul general al trezoreriei statului, conform conventiilor incheiate, precum si pentru neachitarea obligatiilor asumate pe baza contractelor de garantie;
    - majorarile de intarziere si dobanzile, datorate de persoane juridice, stabilite de organele Curtii de Conturi in baza prevederilor Legii nr. 94/1992.
    2. Majorarile de intarziere datorate si neplatite de persoane fizice vor fi calculate de organele fiscale teritoriale, care vor edita, pe baza unui program elaborat de Centrul de tehnologia informatiei financiare, pana la 30 august 1996, instiintari privind cuantumul majorarilor de intarziere, debitul neachitat la 31 decembrie 1995, precum si facilitatile prevazute de ordonanta, in cazul achitarii debitului, si care vor fi transmise persoanelor fizice pana la 30 septembrie 1996.
    3. Se amana, de asemenea, la plata majorarile de intarziere datorate de persoane juridice si persoane fizice, calculate incepand cu 1 ianuarie 1996, pentru debitele restante la 31 decembrie 1995, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri, si achitate dupa data de 1 ianuarie 1996, precum si cele calculate pentru diferente de impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, stabilite pentru perioada de pana la 31 decembrie 1995, prin acte de control incheiate de organele competente ulterior datei de 31 ianuarie 1996.
    4. Potrivit prevederilor legale in materie, pe perioada de amanare la plata a majorarilor de intarziere, termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a acestora se suspenda. Organele teritoriale ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale vor lua masuri pentru retragerea dispozitiilor de incasare introduse in banci pentru incasarea majorarilor de intarziere.
    Prevederile alineatului precedent nu sunt aplicabile si debitelor care au generat majorari de intarziere, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare. Daca exista pericolul ca debitul sa nu poata fi realizat in termenul legal de prescriptie prin efectuarea platii din proprie initiativa, organele competente vor proceda la urmarirea acestuia prin modalitatile prevazute de lege pentru executarea silita.
    5. Organele fiscale teritoriale vor urmari ca debitele restante la 31 decembrie 1995 sa fie achitate conform reglementarilor legale, pe fiecare fel de venit bugetar, in ordinea vechimii acestora.
    Vechimea debitelor se socoteste in functie de data scadentei acestora, si nu in functie de termenul de plata stabilit ca urmare a aprobarii unor amanari sau esalonari la plata, ori a incheierii unui acord scris.
    6. Se scutesc la plata:
    - majorarile de intarziere prevazute la pct. 1 din prezentele norme metodologice, daca debitul care le-a generat a fost achitat pana la 31 decembrie 1995 inclusiv;
    - majorarile de intarziere prevazute la pct. 1 din prezentele norme metodologice si majorarile de intarziere calculate de la 1 ianuarie 1996 pana la data platii debitului restant, daca acesta se achita pana cel tarziu la data de 31 decembrie 1996.
    Prin debite restante la 31 decembrie 1995 se intelege:
    - sumele reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, cu termene de plata scadente pana la 31 decembrie 1995, datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului si bugetelor fondurilor speciale;
    - diferentele de impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, stabilite cu ocazia controlului efectuat de organele abilitate de lege in acest sens, datorate bugetelor mai sus mentionate, pentru perioade anterioare datei de 31 decembrie 1995.
    Nu beneficiaza de scutire la plata majorarilor de intarziere mentionate mai sus persoanele juridice sau fizice care achita partial, pana la 31 decembrie 1996, debitul restant.
    7. Daca debitele restante la 31 decembrie 1995, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului si bugetelor fondurilor speciale, se achita in perioada 1 ianuarie 31 decembrie 1997, majorarile de intarziere aferente se reduc cu 50%.
    In cazul in care debitul restant care a generat majorari de intarziere se plateste partial in anul 1996 si restul se achita pana la 31 decembrie 1997, majorarile de intarziere amanate la plata se vor reduce cu 50% .
    8. De inlesnirile la plata prevazute in ordonanta beneficiaza si persoanele fizice in sarcina carora organele Curtii de Conturi au stabilit, in baza Legii nr. 94/1992, obligatii la plata unor majorari si/sau dobanzi datorate unor persoane juridice pentru neplata la termenele legale a veniturilor cuvenite statului, daca aceste venituri cuvenite statului au fost achitate sau urmeaza a fi achitate, in conditiile art. 4 din ordonanta, de catre persoana juridica respectiva.
    9. Regiile autonome de interes national care primesc subventii de la bugetul de stat pentru produse si activitati beneficiaza (prin exceptie de la prevederile pct. 4 din prezentele norme metodologice) de scutire la plata majorarilor de intarziere datorate pana la 31 decembrie 1995 si neplatite pana la 31 ianuarie 1996 (data intrarii in vigoare a ordonantei).
    Regiile autonome care beneficiaza de prevederile de mai sus sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna, la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, dupa caz, pana la 1 martie 1996 inclusiv, grafice cuprinzand termenele si sumele ce urmeaza a fi platite pana la 31 decembrie 1996, din debitele restante la 31 decembrie 1995 reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare.
    10. Debitorii persoane juridice, inclusiv regiile autonome prevazute la art. 6 din ordonanta sunt obligati sa depuna, pana la 1 aprilie 1996, la organul fiscal teritorial in evidenta caruia se afla inregistrati, situatia majorarilor de intarziere calculate si neplatite pana la 31 decembrie 1995, evidentiate pe fiecare fel de venit bugetar, precum si a debitelor restante la 31 decembrie 1995, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    Debitorii mentionati la alin. 1 vor transmite directiilor de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, pana la 1 aprilie 1996, situatia majorarilor de intarziere pentru contributiile la bugetul asigurarilor sociale de stat, datorate pana la 31 decembrie 1995 si neplatite, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    Pentru majorarile de intarziere datorate bugetului trezoreriei statului, persoanele juridice debitoare vor intocmi situatia prevazuta in anexa nr. 3, care va fi prezentata Ministerului Finantelor, Directia generala de contabilitate publica si trezorerie a statului.
    11. Majorarile de intarziere si dobanzile prevazute la art. 1 din ordonanta, precum si cele calculate incepand cu 1 ianuarie 1996, pentru debitele restante la 31 decembrie 1995 si stabilite pana la data platii acestora, se vor reflecta in contabilitatea debitorilor, persoane juridice, in contul de ordine si evidenta 8038 "Alte valori in afara bilantului" analitice distincte, cu exceptia cazurilor in care acestea au fost reflectate in conturile bilantiere ale perioadelor anterioare anului 1995.
    Institutiile publice vor reflecta aceste operatiuni in contul 979 "Alte operatiuni in afara bilantului", analitice distincte, fiind exceptate, de asemenea, situatiile in care majorarile de intarziere si dobanzile aferente au fost reflectate in conturile de cheltuieli in perioadele anterioare anului 1995.
    Potrivit prevederilor art. 3 alin. 2 din ordonanta, in debitul contului 8038 "Alte valori in afara bilantului" vor fi reflectate si majorarile de intarziere, inclusiv de catre regiile autonome de interes national prevazute la art. 6 din ordonanta.
    12. Persoanele juridice care in anul 1995 au reflectat obligatiile de plata privind majorarile de intarziere si dobanzile prevazute la art. 1 din ordonanta (articolele contabile 671 = 448 si, respectiv, 666 = 518, dupa caz), inainte de intocmirea bilantului contabil pe anul 1995, vor proceda la stornarea acestora si, concomitent, sumele respective vor fi inregistrate in contul de ordine si evidenta 8038 "Alte valori in afara bilantului", analitice distincte. in mod similar se va proceda si cu majorarile de intarziere si cu dobanzile stabilite in sarcina persoanelor fizice sau juridice prevazute la art. 1 din ordonanta si care, initial, au fost reflectate in contabilitate in debitul contului 461 "Debitori diversi".
    13. Majorarile de intarziere, inclusiv dobanzile, calculate pana la 31 decembrie 1995, cuprinse in anexele nr. 1 s 2 si 3, se vor raporta in bilantul contabil pe anul 1995, iar cele calculate dupa 1 ianuarie 1996 se vor evidentia in debitul contului 8038 si se vor raporta in bilanturile contabile pe anii 1996 si 1997, dupa caz.
    14. In creditul contului 8038 "Alte valori in afara bilantului" inregistrarile se efectueaza astfel:
    - in anul 1996:
    a) majorarile de intarziere scutite conform art. 6 din ordonanta;
    b) majorarile de intarziere datorate la 31 decembrie 1995 de catre persoanele juridice care, la sfarsitul anului 1995, nu inregistreaza debite restante;
    c) majorarile de intarziere scutite integral la plata in conditiile ordonantei, calculate, dupa 1 ianuarie 1996, pentru debite restante la 31 decembrie 1995;
    - in anul 1997 - majorarile de intarziere reduse cu 50% potrivit art. 4 din ordonanta.
    In creditul contului 979 "Alte operatiuni in afara bilantului", la institutiile publice, in anii 1996 si 1997 se vor reflecta majorarile de intarziere si dobanzile scutite la plata in conditiile ordonantei.
    Creditarea contului 8038 si, respectiv, 979, se va face de catre persoanele juridice pe propria raspundere dupa achitarea debitului reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, restante la 31 decembrie 1995, instiintand despre aceasta organele teritoriale ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, care, cu ocazia controalelor ulterioare, vor verifica daca operatiunile au fost corect efectuate.
    15. In conditiile in care debitele restante datorate de persoane juridice nu au fost achitate pana la 31 decembrie 1997 (exclusiv cele prevazute la art. 6 din ordonanta), majorarile de intarziere aferente, precum si diferenta de 50% ramasa dupa aplicarea prevederilor art. 4 alin. 2 din ordonanta se reactiveaza in conturi bilantiere corespunzatoare si vor fi evidentiate in bilantul contabil pe anul 1997.

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu


    ANEXA 1

 /------------\
 |  ROMANIA   |
 | ---------- |
 | |  M. F. | |
 | ---------- |
 | MINISTERUL |
 | FINANTELOR |
 \------------/

-------------------------------------------------------------------------------
| Denumirea platitorului ...........................................           | | Adresa ...........................................................           |
| Inregistrat la .................. sub nr. ........................           |
| Codul de inregistrare fiscala ....................................           |
| Nr. de inregistrare .................... /........................           |
--------------------------------------------------------------------------------
                        Catre,
                        Directia generala a finantelor publice si controlului
                        financiar de stat a judetului ...................... /
                        municipiului Bucuresti

                           SITUATIA
majorarilor de intarziere pentru impozite, taxe si alte venituri cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, datorate pana la 31 decembrie 1995 si neplatite

                                                                        - lei -
--------------------------------------------------------------------------------
Nr. Impozitele, taxele si alte venituri cuvenite bugetului  Debitul  Majorarile
crt. de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor     restant la    de
                    speciale                                  31     intarziere
                                                            decembrie
                                                               1995
--------------------------------------------------------------------------------
 I.    Bugetul de stat - TOTAL:
 1.1   Impozit pe profit
 1.2   Impozit pe salarii
 1.3   Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice
       si juridice nerezidente
 1.4   Impozit pe dividendele societatilor comerciale
 1.5   I.C.M.
 1.6   Accize (pentru intern si in vama)
 1.7   Impozit pe titei si gaze naturale
 1.8   T.V.A. (pentru intern si in vama)
 1.9   Impozit din vanzari de active
 1.10  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
 1.11  Taxe vamale
 1.12  Alte venituri cuvenite bugetului de stat
       Total, din care:

 II.   Bugetele locale - TOTAL:
 2.1   Impozit pe profit
 2.2   Impozit pe cladiri si terenuri de la persoane juridice
 2.3   Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de
       persoane juridice
 2.4   Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
 2.5   Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
 2.6   Impozit pe spectacole
 2.7   Alte venituri cuvenite bugetelor locale - Total,
       din care:
 III.  Bugetele fondurilor speciale - TOTAL:
 3.1   Contributii la Fondul special pentru cercetare
        dezvoltare
 3.2   Contributii la Fondul special pentru sanatate
 3.3   Contributii la Fondul de risc si accident pentru
       protectia speciala a persoanelor handicapate
 3.4   Contributii la Fondul special pentru dezvoltarea
       sistemului energetic
 3.5   Contributii la Fondul special pentru dezvoltarea si
       modernizarea drumurilor publice
 3.6   Contributii la Fondul special pentru invatamant
 3.7   Contributii la Fondul special pentru dezvoltarea si
       modernizarea punctelor de control pentru trecerea
       frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale
 3.8   Contributii la Fondul special pentru protejarea
       asiguratilor
 3.9   Contributii la Fondul special pentru pensia
       suplimentara a pensionarilor militari
--------------------------------------------------------------------------------
        TOTAL GENERAL (I + II + III):
--------------------------------------------------------------------------------
    Sumele prevazute mai sus sunt calculate potrivit normelor legale.

              Conducatorul unitatii,
              (numele, prenumele, functia,
              semnatura si stampila)


              Conducatorul compartimentului
              financiar-contabil,
              (numele, prenumele, functia,
              semnatura si stampila)

   Data depunerii: ...................


    ANEXA  2

-------------------------------------------------------------------------------
| Denumirea platitorului ...........................................           | | Adresa ...........................................................           |
| Inregistrat la .................. sub nr. ........................           |
| Codul de inregistrare fiscala ....................................           |
| Nr. de inregistrare .................... /........................           |
--------------------------------------------------------------------------------
                        Catre,
                        Directia/directia generala de munca si protectie
                        sociala a judetului ............/ municipiul Bucuresti


                        SITUATIA
majorarilor de intarziere pentru contributiile la bugetele asigurarilor sociale de stat, datorate pana la 31 decembrie 1995 si neplatite

                                                                       - lei -
--------------------------------------------------------------------------------
                                                      Debitul        Majorarile
 Nr.        Contributii                              restant la          de
 crt.                                              1 decembrie 1995  intarziere
--------------------------------------------------------------------------------
 0              1                                        2               3
--------------------------------------------------------------------------------
 1.  Contributii pentru asigurarile sociale de stat
 2.  Contributii la Fondul pentru pensia suplimentara
 3.  Contributii la Fondul destinat platii pensiilor
     si celorlalte drepturi de asigurari sociale ale
     agricultorilor
 4.  Contributii la Fondul pentru plata ajutorului de
     somaj
--------------------------------------------------------------------------------
        TOTAL GENERAL:
--------------------------------------------------------------------------------

    Sumele prevazute mai sus sunt calculate potrivit normelor legale.

         Conducatorul unitatii,
        (numele, prenumele, functia,
         semnatura si stampila)


         Conducatorul compartimentului
         financiar-contabil,
         (numele, prenumele, functia,
         semnatura si stampila)

    Data depunerii: ...................


    ANEXA 3

-------------------------------------------------------------------------------
| Denumirea platitorului ...........................................           | | Adresa ...........................................................           |
| Inregistrat la .................. sub nr. ........................           |
| Codul de inregistrare fiscala ....................................           |
| Nr. de inregistrare .................... /........................           |
--------------------------------------------------------------------------------

                          Catre,
                          Ministerul Finantelor
                          Directia generala de contabilitate publica
                          si trezorerie a statului

                       SITUATIA
majorarilor de intarziere datorate bugetului trezoreriei statului la 31 decembrie 1995
                                                                     - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Descrierea operatiunii care a generat                       Majorarile
 crt.    majorarile de intarziere                                 de intarziere
--------------------------------------------------------------------------------
  0                  1                                                  3
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL GENERAL:
-------------------------------------------------------------------------------

    Sumele prevazute mai sus sunt calculate potrivit normelor legale.

         Conducatorul unitatii,
         (numele, prenumele, functia,
         semnatura si stampila)


         Conducatorul compartimentului
         financiar-contabil,
         (numele, prenumele, functia,
         semnatura si stampila)


    Data depunerii: ...................
SmartCity5

COMENTARII la Norma 15901/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 15901 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu