E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 704 din 22 decembrie 1993

de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 303 bis  din 22 decembrie 1993


SmartCity3


    Prezentul regulament a fost emis in baza prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82 din 24 decembrie 1991, promulgata prin Decretul nr. 123 din 24 decembrie 1991 si publicata in Monitorul Oficial  al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 27 decembrie 1991.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii, obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome; societatilor comerciale; societatilor agricole; organizatiilor cooperatiei mestesugaresti; organizatiilor cooperatiei de consum si de credit; Bancii Nationale a Romaniei si societatilor bancare; institutiilor publice; unitatilor de asigurari sociale, altele decat cele de stat; asociatiilor; fundatiilor; sindicatelor; unitatilor de cult si altor organizatii obstesti, precum si celorlalte persoane care au dobandit personalitate juridica, potrivit legii.
    Prevederile legii se aplica persoanelor fizice care presteaza activitati independente, precum si asociatiilor familiale care exercita in mod obisnuit acte de comert si sunt inmatriculate la Oficiul Registrului comertului, potrivit legii.
    De asemenea, in baza art. 46 din lege, prevederile acesteia se aplica in mod corespunzator sucursalelor si altor subunitati fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, ce apartin persoanelor prevazute la pct. 1 cu sediul sau domiciliul in Romania, cat si sucursalelor si altor subunitati fara personalitate juridica cu sediul in Romania, ce apartin unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul in strainatate.
    2. In aplicarea prevederilor art. 2 si art. 6 din lege, persoanele juridice si fizice prevazute la pct. 1, denumite in cuprinsul acestui regulament unitati patrimoniale, au obligatia sa asigure, in conditiile legii:
    a) intocmirea documentelor justificative pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul unitatii;
    b) inregistrarea in contabilitate a operatiunilor patrimoniale;
    c) inventarierea patrimoniului unitatii;
    d) intocmirea bilantului contabil;
    e) controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate;
    f) furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatele obtinute de unitate.
    3. Unitatile patrimoniale care desfasoara activitati economice se clasifica in mici si mijlocii sau mari.
    In categoria unitatilor patrimoniale mici si mijlocii intra unitatile care indeplinesc criteriile prevazute de lege.
    4. Potrivit legii, documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat, aprobat ori inregistrat in contabilitate, dupa caz.
    Inregistrarea operatiunilor patrimoniale in contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de intocmire sau de intrare in unitate si sistematic, in conturi sintetice si analitice, cu ajutorul registrului-jurnal si al cartii mari, potrivit planurilor de conturi si normelor emise in conditiile prevederilor art. 4 din lege.
    5. Inventarierea trebuie sa cuprinda toate elementele de activ si de pasiv din patrimoniul unitatii care se inscriu in registrul inventar.
    Sunt supuse, de asemenea, inventarierii, bunurile aflate temporar in pastrare, custodie sau pentru alte scopuri in unitatea patrimoniala, apartinand altor persoane fizice sau juridice.
    Bunurile proprietate publica date in administrarea regiilor autonome se inventariaza si se evidentiaza in mod distinct in patrimoniul acestora.
    6. Registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare, impreuna cu documentele justificative, precum si bilantul contabil, intocmite potrivit normelor stabilite, constituie documente contabile oficiale pentru exercitarea controlului asupra operatiunilor patrimoniale efectuate si pot fi admise ca proba in justitie.
    7. Controlul asupra operatiunilor patrimoniale inregistrate in contabilitate se efectueaza de catre persoanele care conduc contabilitatea, care exercita controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, cenzori sau alte persoane imputernicite de unitatea patrimoniala, dupa caz. De asemenea, controlul asupra operatiunilor patrimoniale inregistrate in contabilitate se efectueaza de catre organele de control financiar si fiscal ale statului si alte organe cu atributii de control, potrivit legii.
    8. Informatiile necesare stabilirii patrimoniului national, executiei bugetului de stat, precum si intocmirii balantelor financiare (balanta financiara generala a economiei; balanta de plati externe; balanta de venituri si cheltuieli banesti ale populatiei si masei monetare; balanta creantelor si angajamentelor externe pe tari; balanta formarii capitalurilor pe economie; balanta financiara a resurselor si cheltuielilor  de investitii) si a bilantului pe ansamblul economiei nationale, precum si pentru Sistemul Conturilor Nationale sunt furnizate de catre unitatile patrimoniale prin bilantul contabil si darile de seama statistice, in conditiile legii.
    9. Documentele contabile oficiale, respectiv bilantul contabil, cartea mare, registrul-jurnal si registrul-inventar, potrivit legii, se tin in limba romana si in moneda nationala.
    10. Operatiunile privind investitiile de capital strain, titlurile de valoare, comertul exterior, cooperarea economica internationala, prestarile de servicii si executarile de lucrari externe, creditele si operatiunile bancare externe, schimbul valutar, disponibilitatile in devize, precum si alte operatiuni in devize se inregistreaza in contabilitate, atat in devize, cat si in lei, la cursul valutar de schimb in vigoare la data efectuarii lor.
    Operatiunile efectuate de subunitatile proprii in strainatate pot fi inregistrate in cursul perioadei de gestiune numai in devize, urmand ca la sfarsitul exercitiului financiar sa se faca convertirea in lei a soldurilor si a rulajelor conturilor.
    Convertirea in lei a preturilor externe pentru stabilirea valorii in vama a marfurilor din import se face potrivit cursului valutar de schimb in vigoare in prima zi a saptamanii in care se inregistreaza declaratia vamala, conform reglementarilor privind tariful vamal de import.
    11. In temeiul prevederilor art. 4 din lege, Ministerul Finantelor emite:
    a) planul de conturi general si normele metodologice privind utilizarea acestuia;
    b) modelele registrelor contabile, formularele comune privind activitatea financiara si contabila, precum si normele metodologice privind utilizarea acestora;
    c) modelele bilanturilor contabile si normele metodologice privind intocmirea acestora.
    12. Planul de conturi general, precum si normele de utilizare a acestuia sunt destinate tuturor unitatilor patrimoniale care desfasoara activitati economice si contin conturile necesare inregistrarii in contabilitate a operatiunilor patrimoniale, continutul si functia fiecarui cont, precum si monografia contabila a principalelor operatiuni.
    Planul de conturi general contine noua clase de conturi simbolizate cu o cifra, grupe de conturi simbolizate cu doua cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre. Conturile din clasele 1-7 sunt obligatorii, iar cele din clasele 8 si 9, precum si dezvoltarea in analitic a conturilor sintetice vor fi adaptate si completate de fiecare unitate patrimoniala, in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii. Unitatile patrimoniale mici sau mijlocii pot utiliza numai conturile sintetice de gradul I (cu trei cifre).
    Pentru institutii publice, Ministerul Finantelor emite plan de conturi general distinct si instructiuni de aplicare a acestuia.
    In baza planului de conturi general si a normelor de utilizare a acestuia, ministerele, departamentele, unitatile de grup (UCECOM, CENTROCOOP etc.), asociatiile profesionale si alte persoane autorizate pot elabora planuri de conturi si norme de utilizare specifice ramurilor si sectoarelor de activitate, cu avizul Ministerului Finantelor.
    13. Modelele registrelor contabile si ale formularelor comune privind activitatea financiara si contabila se utilizeaza de catre toate unitatile patrimoniale, conform normelor metodologice prevazute la pct. 11 lit. b) din prezentul regulament.
    14. Modelele bilanturilor contabile se stabilesc de Ministerul Finantelor. Normele metodologice privind utilizarea acestora cuprind: reguli privind intocmirea bilanturilor contabile, corelatiile ce trebuie asigurate intre indicatorii prevazuti in continutul acestora, verificarea si depunerea acestora la organele in drept, precum si modul de centralizare a bilanturilor contabile pe ramuri de activitate, in profil teritorial si departamental si alte criterii, precum si pe ansamblul economiei nationale.
    15. Modelele registrelor de contabilitate, precum si formularele comune ce se utilizeaza in activitatea financiara si contabila sunt prevazute in Nomenclatorul formularelor tipizate comune privind activitatea financiara si contabila elaborat de Ministerul Finantelor.
    In cazul utilizarii echipamentelor informatice pentru intocmirea documentelor justificative si pentru prelucrarea si inregistrarea datelor in contabilitate, registrele contabile si formularele privind activitatea financiara si contabila pot fi adaptate in functie de necesitatile proprii de utilizare, in conditiile respectarii continutului de informatii al modelelor prevazute in nomenclatorul mentionat la alineatul precedent.
    In afara de formularele prevazute in acest nomenclator, unitatile patrimoniale pot folosi in activitatea financiar-contabila si formulare specifice elaborate de ministere, departamente, unitati de grup, asociatii profesionale sau de unitatea patrimoniala, in functie de necesitati.
    16. Pentru societatile bancare, Banca Nationala a Romaniei elaboreaza impreuna cu acestea:
    a) planul de conturi si normele metodologice privind utilizarea acestuia;
    b) modelele bilanturilor contabile si formularele comune ce se folosesc in activitatea bancara, precum si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
    Potrivit legii, planul de conturi, modelele bilanturilor contabile, formularele comune ce se folosesc in activitatea bancara, precum si normele metodologice prevazute la alineatul precedent se aproba de catre Ministerul Finantelor.
    17. Potrivit art. 5 din lege, contabilitatea se conduce in partida dubla si trebuie sa asigure:
    a) inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altor conturi, denumite conturi corespondente;
    b) stabilirea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si a soldului final al fiecarui cont;
    c) intocmirea lunara a balantei de verificare, care reflecta egalitatea intre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;
    d) prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit si pierderi.
    18. Consiliile locale comunale, unitatile de cult, asociatiile de locatari, precum si asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente pot conduce contabilitatea in partida simpla, cu conditia sa asigure:
    a) inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a operatiunilor patrimoniale in functie de natura lor, in mod unilateral, numai in debitul sau creditul unor conturi, fara utilizarea unui cont corespondent;
    b) stabilirea totalului debitului si al creditului, precum si a soldului fiecarui cont.
    Contabilitatea in partida simpla se conduce cu ajutorul registrelor prevazute la cap. 3 "Registrele de contabilitate" din prezentul regulament.
    Unitatile patrimoniale care conduc contabilitatea in partida simpla nu au obligatia sa intocmeasca bilant contabil, cu exceptia unitatilor stabilite prin normele metodologice ale Ministerului Finantelor.
    Ministerul Finantelor poate aproba conducerea contabilitatii in partida simpla si pentru alte unitati patrimoniale, la cererea acestora, insusita de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.
    19. In conformitate cu prevederile art. 7 si art. 9 din lege, pentru evaluarea elementelor patrimoniale, se stabilesc urmatoarele reguli:
    a) la data intrarii in patrimoniu, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoarea contabila, care se stabileste astfel:
    - bunurile reprezentand aport la capitalul social sau obtinute cu titlu gratuit, la valoarea de utilitate, in functie de pretul pietei, utilitatea, starea si amplasarea acestora;
    - bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achizitie denumita cost de achizitie;
    - bunurile produse in unitatea patrimoniala, la costul de productie.
    Costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.
    Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime si materialelor consumate, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia acestuia.
    Cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere si cele financiare, de regula, nu se includ in costurile de productie.
    In costurile de productie pot fi incluse si dobanzile aferente creditelor bancare contractate pentru productia cu ciclu lung de fabricatie, aferente perioadei.
    Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala;
    b) evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala sau de utilitate a fiecarui element, denumita valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului in unitate si pretul pietei.
    Valoarea de utilitate a creantelor si datoriilor se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata;
    c) la incheierea exercitiului financiar, elementele patrimoniale se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
    In acest scop, valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea de utilitate stabilita pe baza inventarierii:
    - pentru elementele de activ, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinindu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii, in cazul cand deprecierea este ireversibila, sau se constituie un provizion, atunci cand deprecierea este reversibila, valoarea acestor elemente mentinindu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;
    - pentru elementele de pasiv, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinindu-se la valoarea lor de intrare.  Diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provizion, valoarea acestor elemente mentinindu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;
    d) la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.
    20. Metodele de evaluare adoptate de unitatea patrimoniala trebuie sa fie aceleasi in tot cursul exercitiului financiar, precum si de la un exercitiu financiar la altul. In cazurile justificate si in conditiile prevazute de lege, unitatea patrimoniala poate schimba metodele de evaluare, facand in acest sens mentiuni in anexa la bilant, prezentand influentele asupra situatiei patrimoniale si financiare, precum si asupra rezultatului exercitiului financiar.
    21. Reevaluarea activelor si pasivelor unitatii patrimoniale se efectueaza potrivit reglementarilor in vigoare. In aceste cazuri, valoarea de intrare a elementelor patrimoniale se modifica, aceasta fiind inlocuita cu valoarea lor actuala.
    22. Potrivit prevederilor art. 10 din lege, documentul oficial de gestiune al unitatii patrimoniale il constituie bilantul contabil, care trebuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.
    23. Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute trebuie respectate, cu buna-credinta, regulile privind evaluarea patrimoniului si celelalte norme si principii contabile, cum sunt:
    a) principiul prudentei, potrivit caruia nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinand cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea activitatii exercitiului financiar curent sau anterior;
    b) principiul permanentei metodelor, care conduce la continuitatea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;
    c) principiul continuitatii activitatii, potrivit caruia se presupune ca unitatea patrimoniala isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii;
    d) principiul independentei exercitiului financiar, care presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii unitatii patrimoniale pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului financiar la care se refera;
    e) principiul intangibilitatii bilantului de deschidere a unui exercitiu financiar care trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului financiar precedent;
    f) principiul necompensarii, potrivit caruia elementele de activ si de pasiv trebuie sa fie evaluate si inregistrate in contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului, precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate.
    24. Ministerul Finantelor actualizeaza periodic planul de conturi general, modelele bilanturilor si registrele contabile, formularele comune privind activitatea financiara si contabila, precum si normele prevazute la art. 4 din lege, in functie de reglementarile ce se adopta pe parcurs si de aplicarea si perfectionarea metodelor utilizate in domeniul contabilitatii.
    25. Pe langa Ministerul Finantelor functioneaza Colegiul Consultativ al Contabilitatii a carui componenta, atributii si functionare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 2
    Organizarea contabilitatii patrimoniului

    A. Organizarea compartimentului de contabilitate
    26. In conformitate cu prevederile art. 11 din lege, contabilitatea unitatilor patrimoniale se organizeaza, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul financiar-contabil, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
    27. Contabilitatea generala, denumita si financiara, are la baza norme unitare privind organizarea si conducerea acesteia, prevazute in lege si in prezentul regulament, care au caracter obligatoriu pentru toate unitatile patrimoniale, avand ca obiectiv principal furnizarea informatiilor necesare atat pentru necesitatile proprii, cat si in relatiile acestora cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice si fizice in sensul prevederilor art. 2 si art. 10 din lege.
    Contabilitatea de gestiune se organizeaza de catre fiecare unitate patrimoniala in functie de specificul activitatii si necesitatile  proprii, avand ca obiective principale urmatoarele: calcularea costurilor, stabilirea rezultatelor si a rentabilitatii produselor, lucrarilor si serviciilor executate; intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe feluri de activitati, urmarirea si controlul executarii acestora in scopul cunoasterii rezultatelor si furnizarii datelor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatii patrimoniale si altele.
    28. Directorul financiar-contabil, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie trebuie sa aiba studii economice superioare, potrivit art. 11 alin. (1) din lege.
    29. Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, in conformitate cu prevederile legii, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane, care are obligatia gestionarii patrimoniului.
    In acest scop, persoanele prevazute la alineatul precedent trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru: intocmirea documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale; organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii; organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil, publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei si depunerea la termen la organele in drept; pastrarea documentelor justificative, a registrelor si bilanturilor contabile; organizarea contabilitatii de gestiune adaptata la specificul unitatii.
    30. Atributiile directorului financiar-contabil, ale contabilului sef sau ale altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, precum si ale personalului din subordinea acestora, in domeniul contabilitatii, se stabilesc de catre administrator, ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligatia gestionarii patrimoniului, potrivit legii.
    31. In cazul in care contabilitatea unitatii patrimoniale se organizeaza si se tine de catre persoane juridice autorizate - societati comerciale sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil - raspunderea privind tinerea contabilitatii in conformitate cu normele contabile revine si acestor persoane, potrivit legii.
    Relatiile dintre aceste persoane si unitatea patrimoniala privind organizarea si tinerea contabilitatii se stabilesc, de regula, pe baza de contract de prestari de servicii. Lucrarile de contabilitate intocmite in aceste conditii poarta semnatura persoanelor autorizate prevazute la alineatul precedent.
    32. In cazul in care contabilitatea unitatii patrimoniale nu se tine de catre persoane autorizate, raspunderea asupra respectarii normelor contabile revine patronului sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului.
    33. In conformitate cu prevederile art. 12 din lege, obiectul contabilitatii il constituie reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, inclusiv solul, bogatiile naturale, zacamintele si alte bunuri cu potential economic, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile unitatilor patrimoniale, precum si miscarile si modificarile intervenite in urma operatiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obtinute de acestea.
    B. Sectiunile contabilitatii
    1. Contabilitatea operatiunilor de capital
    34. Conturile de capitaluri cuprind totalitatea surselor de finantare stabile, aflate la dispozitia unitatii patrimoniale, formate din capitalurile proprii, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli asimilate capitalurilor proprii, imprumuturile pe termen lung si mediu si alte surse cu durata de finantare mai mare de un an.
    35. Capitalul propriu reprezinta totalitatea capitalurilor proprietate individuala sau ale asociatilor care se inscriu in pasivul bilantului si se compun din aporturile de capital (capital social) si primele legate de capital, diferentele din reevaluare, rezervele si alte fonduri proprii, beneficiile nerepartizate reportate din anii precedenti, subventiile pentru investitii si provizioanele reglementate.
    36. Capitalul social este egal cu valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale, respectiv cu valoarea aportului in natura sau in numerar, a rezervelor incorporate si a profitului repartizat pentru majorarea capitalului sau altor operatiuni care conduc la modificarea acestuia.
    Capitalul subscris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire a societatii si a documentelor justificative privind varsamintele de capital.
    Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati, cuprinzand numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise si varsate.
    Principalele operatiuni ce se inregistreaza in contabilitate cu privire la marirea capitalului sunt urmatoarele: subscrierea si emisiunea de noi actiuni, incorporarea rezervelor si alte operatiuni, potrivit legii.
    Primele legate de capital (de emisiune, de fuziune, de aport) reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale.
    Operatiunile ce se inregistreaza in contabilitate  cu privire la micsorarea capitalului social sunt, in principal, urmatoarele: reducerea numarului de actiuni sau parti sociale, diminuarea valorii nominale a acestora, ca urmare a retragerii unor actionari sau asociati, rascumpararea actiunilor, acoperirea pierderilor din anii precedenti sau alte operatiuni, potrivit legii.
    37. Diferentele din reevaluare, reprezentand soldul diferentelor dintre valoarea actuala (mai mare) si valoarea inregistrata in contabilitate a elementelor de activ (mai mica), supuse reevaluarii in conditiile legii, se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct. Diferentele rezultate din reevaluarea elementelor de activ se transfera la rezerve, la capitalul social sau la alte destinatii stabilite potrivit reglementarilor in vigoare.
    38. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare si alte rezerve.
    Rezervele legale se constituie anual, din profitul unitatii patrimoniale, in cotele si limitele prevazute de lege, si din alte surse prevazute de lege.
    Rezervele astfel constituite, in caz de micsorare, se completeaza in conditiile prevazute de lege. De asemenea, in rezerve se include excedentul obtinut prin emisiunea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau nu este destinat amortizarilor.
    Rezervele statutare se constituie anual din profitul net al unitatilor patrimoniale, conform prevederilor din statutul acestora.
    Alte rezerve, neprevazute de lege sau de statut, pot fi constituite facultativ pe seama profitului net, pentru: acoperirea pierderilor sau pentru alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.
    39. Operatiunile privind aporturile si retragerile efectuate de persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, care conduc contabilitate in partida dubla, se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct.
    40. Contabilitatea fondurilor proprii se tine pe categorii de fonduri - fondul de dezvoltare, fondul de participare a salariatilor la profit, alte fonduri proprii - care trebuie sa asigure evidenta constituirii si utilizarii acestora, potrivit dispozitiilor legale.
    41. Fondul de dezvoltare se constituie si se utilizeaza potrivit legii.
    Fondul de participare a salariatilor la profit se constituie pe seama profitului net, in limitele aprobate potrivit legii.
    In cadrul altor fonduri se cuprind: fondul constituit din profitul net pentru cresterea resurselor proprii de finantare si alte fonduri.
    42. Subventiile pentru investitii reprezinta sumele alocate de la bugetul de stat sau din alte resurse nerambursabile, primite din afara, de care beneficiaza unitatea patrimoniala, in vederea procurarii sau producerii de echipamente ori de alte bunuri de natura imobilizarilor, pentru finantarea unor activitati pe termen lung sau a altor cheltuieli de natura investitiilor.
    In aceasta categorie de subventii se cuprinde si valoarea bunurilor de natura imobilizarilor primite cu titlu gratuit sau constatate in plus cu ocazia inventarierii. Subventia se inregistreaza la venituri exceptionale, pe masura amortizarii bunurilor respective.
    Contabilitatea subventiilor pentru investitii se tine cu ajutorul unui cont distinct, care se inchide prin conturile de venituri, pe masura amortizarii bunurilor procurate sau produse pe seama acestora.
    43. Provizioanele reglementate se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct, pe feluri de provizioane reglementate, stabilite potrivit dispozitiilor legale, prevazute expres in acest scop.
    44. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie, de regula, la finele exercitiului financiar pentru acele elemente de patrimoniu a caror realizare sau plata este incerta, ori pentru cheltuieli care devin exigibile in perioadele urmatoare, cum sunt:
    a) litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte;
    b) cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor;
    c) cheltuielile de repartizat pe mai multe exercitii financiare, cum sunt: cheltuielile cu reparatiile capitale esalonate, potrivit programului, pe mai multe perioade, precum si cheltuielile cu reparatiile curente, reviziile tehnice si alte cheltuieli la unitatile sezoniere si partial sezoniere;
    d) pierderi latente aferente unor datorii pe termen lung, in devize;
    e) alte provizioane specifice anumitor sectoare de activitate.
    Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se tine pe categorii, in functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
    La finele fiecarui exercitiu financiar, provizioanele constituite la sfarsitul anului precedent sau in cursul anului se analizeaza si se regularizeaza astfel:
    a) prin debitul contului de cheltuieli in cazul majorarii provizionului;
    b) prin creditul contului de venituri cand provizionul trebuie diminuat sau anulat, respectiv cand acesta devine total sau partial fara obiect;
    c) cand are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila, conturile de provizioane constituite anterior se inchid prin creditul conturilor de venituri si, concomitent, cheltuielile si pierderile respective, in raport de natura lor, se inregistreaza in conturile corespunzatoare.
    45. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate acestora se tine pe urmatoarele categorii: imprumuturi din emisiune de obligatiuni si primele de rambursare a acestora; creditele bancare pe termen lung si mediu; datorii legate de participatii si alte imprumuturi si datorii asimilate, precum si dobanzile aferente acestora.
    Imprumuturile din emisiunea de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise prin subscriptia publica, potrivit legii.
    Datoriile privind concesiunile si alte datorii similare se refera la bunurile preluate in patrimoniu, cu acest titlu, de catre unitatea primitoare, potrivit contractelor incheiate.
    2. Contabilitatea imobilizarilor
    46. Activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea unitatii patrimoniale, care nu se consuma la prima utilizare. Contabilitatea imobilizarilor se tine pe urmatoarele categorii: imobilizari necorporale, imobilizari corporale si imobilizari financiare.
    47. In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind: cheltuielile de constituire, cheltuielile de cercetare si dezvoltare, concesiunile, brevetele, licentele, marcile de fabrica si alte drepturi si valori similare, fondul comercial si alte imobilizari necorporale.
    48. Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuielile ocazionate de infiintarea si modificare unitatii patrimoniale (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emiterea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietei si de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea sau modificare unitatii patrimoniale).
    Cheltuielile de aceasta natura se amortizeaza intr-o  perioada de cel mult 5 ani.
    49. Cheltuielile de cercetare-dezvoltare cuprind cheltuielile ocazionate de efectuarea unor lucrari sau obiective de cercetare strict individualizate, care prezinta garantia realizarii eficientei scontate prin aplicarea acestora in unitatile patrimoniale. Contabilitatea analitica a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare se tine pe categorii de lucrari sau obiective.
    Cheltuielile de aceasta natura se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani.
    50. In cadrul activelor imobilizate in concesiuni si alte drepturi similare se cuprinde valoarea bunurilor preluate cu acest titlu in patrimoniu de catre unitatea primitoare, potrivit contractelor incheiate.
    Brevetele, licentele, know-how-urile, marcile de fabrica si de comert si alte drepturi de proprietate industriala si intelectuala similare aduse ca aport, achizitionate sau dobandite pe alte cai, se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale, la valoarea de aport de utilitate, costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.
    Activele imobilizate de natura celor mentionate la alineatul precedente se amortizeaza, pe durata prevazuta pentru utilizarea lor, de catre unitatea patrimoniala care le detine.
    51. Fondul comercial reprezinta partea din fondul de comert care nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concura la mentinerea sau la dezvoltarea potentialului unitatii, cum sunt: clientela, vadul, debuseurile, reputatia si alte elemente necorporale si se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct de imobilizari necorporale.
    Fondul comercial se determina ca diferenta intre valoarea de aport de utilitate sau costul de achizitie, dupa caz, a fondului de comert si valoarea elementelor de activ inregistrate in conturile corespunzatoare.
    Fondul comercial, de regula, nu este supus amortizarii. Daca se constata o depreciere ireversibila, aceasta poate fi amortizata.
    La alte imobilizari necorporale se inregistreaza programele informatice create de unitate sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile de utilizare proprii, evaluate la costul de productie, respectiv la costul de achizitie, precum si alte imobilizari necorporale.
    Valoarea programelor informatice se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 3 ani.
    52. In cadrul imobilizarilor corporale se cuprind terenurile si mijloacele fixe.
    Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri.
    In contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole si silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii si altele.
    Terenurile se inregistreaza in contabilitate, la intrarea in patrimoniu, la valoarea stabilita potrivit legii, in functie de clasele de fertilitate, suprafata si amplasarea acestora, precum si alte criterii, la costul de achizitie sau valoarea de aport de utilitate, dupa caz.
    Terenurile, de regula, nu sunt supuse amortizarii.
    Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor si alte lucrari similare sunt supuse amortizarii.
    53. Se considera mijloc fix obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are valoare mai mare decat limita stabilita de lege;
    b) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
    Pentru obiectele care sunt folosite in loturi, seturi sau formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set.
    Contabilitatea mijloacelor fixe trebuie sa asigure evidenta permanenta a existentei si miscarii, precum si calculul amortizarii si a provizioanelor constituite prin deprecierea acestora.
    Contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe urmatoarele categorii: cladiri; constructii speciale; masini, utilaje si instalatii de lucru; aparate si instalatii de masurare, control si reglare; mijloace de transport; animale de munca; plantatii; unelte, inventar gospodaresc si alte mijloace fixe (inclusiv ambalajele de natura mijloacelor fixe).
    54. Mijloacele fixe, la intrarea in patrimoniu, se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, prin care se intelege:
    a) costul de achizitie, pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
    b) costul de productie pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimoniala;
    c) valoarea actuala, estimata la inscrierea lor in activ, tinand seama de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici tehnice similare sau apropiate, pentru mijloacele fixe obtinute cu titlu gratuit;
    d) valoarea de aport de utilitate acceptata de parti, pentru mijloacele fixe intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., conform statutelor si contractelor;
    e) valoarea rezultata in urma reevaluarii, pentru mijloacele fixe reevaluate in baza unei dispozitii legale exprese.
    55. Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe se tine pe fiecare obiect de evidenta, prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile lui, destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitatea lui, o functie distincta.
    56. Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe.
    Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii acestora in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor si conditiilor de utilizare a acestora.
    Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre unitatea care le are in proprietate. Amortizarea investitiilor efectuate la mijloacele fixe inchiriate este in sarcina celui care a efectuat investitia si se inregistreaza in contabilitatea acestuia.
    Unitatile patrimoniale care desfasoara  activitati cu caracter economic amortizeaza mijloacele fixe utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare:
    a) amortizarea lineara, care consta in repartizarea uniforma a valorii de intrare a mijloacelor fixe pe toata durata de functionare stabilita a acestora;
    b) amortizarea degresiva, care presupune multiplicarea cotelor de amortizare lineara cu coeficientii prevazuti de lege;
    c) amortizarea accelerata, constand in calcularea, in exercitiul financiar in care mijloacele fixe intra in activul unitatii patrimoniale, a unei amortizari de pana la limita prevazuta de lege din valoarea de intrarea a acestora. In exercitiile financiare urmatoare, amortizarea se calculeaza dupa regimul amortizarii lineare.
    Amortizarea aferenta mijloacelor fixe se inregistreaza distinct in contabilitate, pe categorii si obiecte de evidenta. Prin deducerea amortizarii din valoarea de intrare se obtine valoarea contabila neta a mijloacelor fixe.
    57. Prin reevaluarea mijloacelor fixe se intelege operatiunea de stabilire a valorii actuale a fiecarui mijloc fix existent in patrimoniul unitatii. Valoarea actuala a mijlocului fix se stabileste, de regula, avandu-se in vedere: valoarea de intrare din contabilitatea unitatii patrimoniale, utilitatea si pretul pietei, precum si gradul de uzura estimat al mijlocului fix la data reevaluarii.
    58. Contabilitatea imobilizarilor in curs se tine  distinct pentru: imobilizari necorporale si imobilizari corporale.
    Imobilizarile in curs necorporale reprezinta costul de productie, respectiv costul de achizitie privind imobilizarile necorporale neterminate pana la finele exercitiului financiar.
    Imobilizarile in curs corporale reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza, care se evalueaza la costul de productie, respectiv la costul de achizitie, reprezentand pretul de deviz al investitiei.
    Imobilizarile in curs corporale se trec in categoria mijloacelor fixe dupa receptie, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.
    Investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, luate cu chirie sau in locatie de gestiune se inregistreaza in contabilitatea unitatii patrimoniale care le-a efectuat.
    La expirarea contractului de concesiune, inchiriere sau locatie de gestiune, valoarea investitiilor executate la mijloacele fixe luate cu acest titlu se scade din contabilitatea unitatii patrimoniale care le-a efectuat si se inregistreaza in contabilitatea unitatii patrimoniale careia i-au fost restituite, cu valoarea lor majorindu-se valoarea de intrare a mijloacelor fixe respective, potrivit contractelor incheiate.
    59. Conturile de imobilizari financiare cuprind titlurile de participare, titlurile imobilizate ale activitatii de portofoliu, alte titluri si creante imobilizate.
    Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare in capitalul altor unitati patrimoniale, care asigura unitatii patrimoniale detinatoare exercitarea unui control sau a unei influente notabile, respectiv realizarea unui profit.
    Titlurile imobilizate ale activitatii de portofoliu si alte titluri imobilizate constau in acele titluri pe care unitatea patrimoniala le dobandeste, in vederea realizarii unor venituri financiare, fara a putea interveni in gestiunea unitatii patrimoniale emitatoare, precum si alte titluri de plasament detinute pe o perioada indelungata.
    La intrarea in patrimoniu, titlurile de participare si alte titluri imobilizate se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare sau valoarea determinata prin contractul de achizitie a acestora.
    Cheltuielile accesorii privind achizitionarea titlurilor de participare si a altor titluri imobilizate se inregistreaza direct in cheltuielile de exploatare ale exercitiului financiar.
    Contabilitatea creantelor imobilizate se tine pe urmatoarele categorii: creante legate de participatii, imprumuturi acordate pe termen lung si alte creante imobilizate.
    Creantele legate de participatii reprezinta acele creante ale unitatii patrimoniale create cu ocazia acordarii de imprumuturi unitatilor patrimoniale la care detine titluri de participare.
    In conturile de imprumuturi pe termen lung se inregistreaza sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care unitatea patrimoniala percepe dobanzi, potrivit legii.
    La alte creante imobilizate se cuprind garantiile si cautiunile depuse de unitatea patrimoniala la terti.
    Pentru deprecierea titlurilor, creantelor imobilizate si a altor imobilizari financiare se constituie provizioane, reprezentand diferenta dintre valoarea de intrare a acestora si valoarea de utilitate stabilita cu ocazia inventarierii.
    60. Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor necorporale, corporale, a imobilizarilor in curs si a celor financiare nesupuse amortizarii se constituie pe seama cheltuielilor, de regula, la finele exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii.
    In perioadele urmatoare, la finele fiecarui exercitiu financiar sau la iesirea din patrimoniu a imobilizarilor, in urma analizarii provizioanelor constituite pentru deprecieri, se procedeaza astfel:
    a) in situatia in care deprecierea este superioara provizionului constituit, se constituie un provizion suplimentar;
    b) in cazul in care deprecierea constatata este inferioara provizionului constituit, diferenta se deduce din provizionul constituit si se inregistreaza la venituri;
    c) cu ocazia anularii unui provizion, la iesirea din patrimoniu a imobilizarilor, provizioanele constituite se inregistreaza la venituri.
    3. Contabilitatea stocurilor si a productie in curs de executie
    61. Contabilitatea stocurilor si a comenzilor in curs de executie cuprinde ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul unitatii patrimoniale, destinate:
    - fie a fi vandute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie;
    - fie a fi consumate la prima lor utilizare.
    In cadrul stocurilor propriu-zise se cuprind:
    a) marfurile, respectiv bunurile pe care unitatea patrimoniala le cumpara in vederea revanzarii;
    b) materiile prime care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata;
    c) materialele consumabile ( materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile), care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se regasi, de regula, in produsul finit;
    d) produsele, respectiv:
    - semifabricatele, prin care se intelege produsele al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o sectie (faza de fabricatie) si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii (faze de fabricatie) sau se livreaza tertilor;
    - produsele finite, respectiv produsele care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii patrimoniale, putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor;
    - produsele reziduale reprezentand rebuturile, materialele recuperabile sau deseurile;
    e) animalele si pasarile, respectiv animalele nascute si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, minji si altele), crescute si folosite pentru reproductie, animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum si animalele  pentru productie
    - lina, lapte si blana;
    f) ambalajele.
    62. In categoria ambalajelor se includ ambalajele refolosibile achizitionate sau fabricate, destinate produselor vandute si care in mod temporar pot fi pastrate de terti cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in contracte. In contabilitatea tertilor acestea vor fi evidentiate distinct.
    Ambalajele de natura obiectelor de inventar, care nu circula pe baza de decontare, ci se folosesc numai in interiorul unitatii patrimoniale, se inregistreaza in contabilitate in categoria obiectelor de inventar.
    Ambalajele si materialele pentru ambalat, produse in unitatea patrimoniala pentru a fi vandute ca atare, sunt considerate produse finite.
    63. O categorie distincta in cadrul stocurilor o constituie obiectele de inventar, baracamentele si amenajarile provizorii.
    Obiectele de inventar reprezinta bunuri cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu, sau cu o durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor, precum si bunurile asimilate acestora (echipamentul de protectie, echipamentul de lucru, imbracamintea speciala, mecanismele, dispozitivele, verificatoarele, SDV-urile, aparatele de masura si control, matritele folosite la executarea anumitor produse si alte obiecte similare).
    Obiectele de inventar in folosinta se evidentiaza distinct in contabilitatea analitica.
    Baracamentele si amenajarile provizorii sunt bunurile achizitionate sau construite de unitatile patrimoniale pentru executarea lucrarilor si prestatiilor de constructii. Nu se includ in aceasta categorie lucrarile de organizare la care, prin demontare sau demolare, nu se recupereaza materiale (platforme betonate, drumuri si cai de acces, gropi de var si altele).
    Valoarea obiectelor de inventar se include in cheltuieli integral, la darea lor in folosinta sau esalonat, intr-o perioada de cel mult 3 ani.
    Valoarea sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor cu destinatie speciala (SDV-uri) si a aparatelor de masura si control (AMC-uri) afectate fabricarii produselor in serie sau in masa se include, de regula, esalonat, in costurile de productie ale acestor produse.
    In cazul includerii esalonate in cheltuieli sau integral la darea lor in folosinta, se utilizeaza un cont distinct pentru evidenta uzurii obiectelor de inventar.
    64. Productia in curs de executie reprezinta productia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime. In cadrul productiei in curs de executie se cuprind, de asemenea, lucrarile si serviciile, precum si studiile in curs de executie sau neterminate.
    5. Bunurile de natura celor prevazute la pct. 61-63 sunt considerate ca fiind in proprietatea unitatii patrimoniale care le detine, in cadrul acestora incluzandu-se si bunurile aflate in custodie, in prelucrare sau in consignatie la terti, care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri.
    66. Potrivit art. 12 alin. (2) din lege, detinerea de valori materiale si banesti sub orice forma si cu orice titlu, a oricaror drepturi si obligatii patrimoniale, precum si efectuarea de operatiuni patrimoniale fara inregistrarea lor in contabilitate sunt interzise.
    In aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure:
    a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in patrimoniul unitatii si inregistrarea lor la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, in custodie sau in consignatie, se receptioneaza si se inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. In contabilitate, valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului;
    b) in situatia unor decalaje ivite intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea unitatii patrimoniale, se procedeaza astfel:
    - bunurile materiale in curs de aprovizionare sau sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in patrimoniu;
    - bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;
    c) in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor, acestea se inregistreaza ca iesiri din patrimoniu, nemaifiind considerate proprietatea unitatii, astfel:
    - bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in contabilitate, in conturi in afara bilantului;
    - bunurile livrate, dar nefacturate, se inregistreaza ca iesiri din gestiune atat la locurile de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii;
    d) bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze de rezerve de proprietate se inregistreaza la intrari si, respectiv, la iesiri, atat in gestiune, cat si in contabilitate, potrivit contractelor incheiate.
    67. La intrarea in patrimoniu, bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate astfel:
    a) materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar, marfurile, ambalajele si alte bunuri procurate cu titlu oneros, la costul de achizitie;
    b) productia in curs de executie, semifabricatele si produsele finite, obiectele de inventar, ambalajele si alte bunuri produse de catre unitatea patrimoniala, la costul de productie;
    c) animalele si pasarile, la costul de achizitie sau la costul de productie, dupa caz.
    68. La iesirea din patrimoniu, bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei "costului mediu ponderat" (C.M.P.), metodei "primei intrari - primei iesiri" (FIFO) sau a metodei "ultimei intrari - primei iesiri" (LIFO).
    Costul unitar mediu ponderat se calculeaza fie dupa fiecare intrare, fie lunar, ca raport intre valoarea totala a stocului initial plus valoarea intrarilor si cantitatea existenta in stocul initial plus cantitatile intrate.
    Potrivit metodei "primei intrari - primei iesiri" (FIFO) bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie ( sau de productie) al lotului urmator, in ordine cronologica.
    Potrivit metodei "ultimei intrari - primei iesiri" (LIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al lotului anterior, in ordine cronologica.
    69. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a materiilor prime, produselor, marfurilor si a altor bunuri de natura stocurilor se pot face si la preturi standard (prestabilite), pe baza preturilor medii ale bunurilor respective, denumite preturi de inregistrare, cu conditia evidentierii distincte a diferentelor de pret fata de costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.
    Diferentele de pret astfel stabilite, la intrarea bunurilor respective in patrimoniu, se inregistreaza proportional, atat asupra valorii bunurilor iesite, cat si asupra stocurilor.
    Preturile standard, folosite pentru inregistrarea in contabilitate a bunurilor de natura celor prevazute la primul alineat, este necesar sa fie actualizate periodic, de regula cel putin o data pe an, in functie de evolutia preturilor si de alti factori.
    In cazul in care evaluarea bunurile materiale se face la preturi standard (prestabilite) conform alineatului precedent, diferentele stabilite intre pretul de inregistrare si costul de achizitie, respectiv costul de productie efectiv, se inregistreaza distinct in contabilitate.
    Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel:
          Soldul initial al diferentelor + Diferente de pret aferente
                  de pret                  intrarilor in cursul perioadei,
Coeficient                                 cumulat de la inceputul anului
   de   = ------------------------------------------------------------------
repartizare                                Valoarea intrarilor in cursul
           Soldul initial al stocurilor   + perioadei la pret de inregistrare,
            la pret de inregistrare         cumulat de la inceputul anului

    Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare, iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite.
    Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul I si II prevazute in planul general de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri.
    La finele perioadei, soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri, la pret de inregistrare, astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie, respectiv de productie, dupa caz.
    70. Rechizitele de birou, imprimatele si alte materiale consumabile, pe care unitatea patrimoniala considera ca nu este cazul sa le stocheze, pot fi incluse direct in cheltuieli, cu exceptia formularelor cu regim special care se gestioneaza potrivit normelor elaborate in acest scop.
    71. Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la finele perioadei, prin metode tehnice de constatare a stadiului sau gradului de efectuare a operatiunilor tehnologice si evaluarea acesteia la costurile de productie.
    72. Potrivit art. 13 alin. (2) din lege, contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
    In conditiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ, cat si valoric.
    Inventarul intermitent, care poate fi aplicat in unitatile patrimoniale din categoria celor mici sau mijlocii, consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la finele perioadei. In acest caz, iesirile se determina ca diferenta intre valoarea stocurilor initiale plus valoarea intrarilor si valoarea stocurilor finale, determinate pe baza inventarierii.
    In cazul folosirii inventarului permanent, contabilitatea analitica a stocurilor se poate organiza dupa una din urmatoarele metode, in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale unitatii patrimoniale:
    a) metoda operativ-contabila (pe solduri), care consta in tinerea, la locul de depozitare, a evidentei cantitative a bunurilor materiale pe categorii, iar in contabilitate, a evidentei valorice desfasurate pe gestiuni, iar in cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de bunuri, dupa caz. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din contabilitate se asigura lunar, prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fisele de magazie in registrul stocurilor;
    b) metoda cantitativ-valorica (pe fise de cont analitic), care consta in tinerea evidentei cantitative pe categorii de bunuri la locul de depozitare, iar in contabilitate, a evidentei cantitativ-valorice.
    Contabilitatea stocurilor se desfasoara pe gestiuni, iar in cadrul acestora pe categorii de bunuri. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantitatile inregistrate in fisele de depozit si cele din fisele de cont analitic de la contabilitate;
    c) metoda global-valorica, care consta in tinerea evidentei numai valoric, atat la nivelul gestiunii, cat si in contabilitate.
    Controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii cu cea din contabilitate se face periodic. Aceasta metoda se aplica, in principal, pentru evidenta marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanuntul si pentru alte bunuri, in cazul unitatilor care nu au dotarea tehnica de calcul corespunzatoare. Pe masura dotarii cu tehnica de calcul, unitatile vor trece la utilizarea metodei cantitativ-valorice.
    73. Pentru deprecierea stocurilor de marfuri, materii prime si materiale, obiecte de inventar, produse si alte bunuri materiale, precum si a productiei in curs de executie, de regula, la finele exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.
    In perioadele urmatoare, la finele fiecarui exercitiu financiar sau la iesirea din patrimoniu a bunurilor respective, provizioanele constituite se suplimenteaza, se diminueaza sau se anuleaza in conditiile prevederilor pct. 60 alin. 2 din prezentul regulament.
    4. Contabilitatea tertilor
    74. Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si a creantelor unitatii patrimoniale in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, salariatii, asigurarile sociale, bugetul statului, unitatile din cadrul grupului, asociatii, actionarii, diversi debitori si creditori si alte persoane fizice sau juridice.
    In contabilitatea furnizorilor si clientilor se inregistreaza operatiunile patrimoniale privind livrarile de marfuri si produse, lucrarile executate si serviciile prestate, precum si alte operatiuni efectuate, de regula, in baza contractelor incheiate intre acestia.
    Avansurile acordate furnizorilor si creantele din ambalaje si alte bunuri de primit de la acestia, precum si avansurile primite de la clienti si datoriile pentru ambalaje si alte bunuri de livrat acestora se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
    75. Operatiunile privind vinzarile-cumpararile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii efectuate pe baza efectelor de comert se inregistreaza in contabilitate in conturile corespunzatoare de efecte de plata sau de primit, dupa caz.
    Efectele comerciale scontate, neajunse la scadenta, se inregistreaza intr-un cont in afara bilantului si se mentioneaza in anexa la bilant.
    Efectele de comert trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si de fond prevazute de reglementarile in vigoare, fara de care validitatea lor poate fi anulata sau contestata.
    76. Potrivit art. 7 alin. (2) din lege, creantele si datoriile unitatii patrimoniale se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.
    Creantele si datoriile in devize se inregistreaza in contabilitate in lei, la cursul valutar de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor.
    Diferentele de curs valutar, intre data inregistrarii creantelor si datoriilor in devize si data incasarii, respectiv a platii lor, se inregistreaza ca venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
    77. Potrivit art. 15 din lege, contabilitatea furnizorilor si a clientilor, a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.
    In acest sens, in contabilitatea analitica, furnizorii si clientii se grupeaza astfel: interni si externi, iar in cadrul acestora, pe termene de plata, respectiv de incasare (termen lung - peste 5 ani, mediu - de la 1 la 5 ani si scurt - sub 1 an).
    In cadrul conturilor de furnizori si clienti se grupeaza distinct datoriile si creantele izvorate din tranzactiile cu clauze de rezerva de proprietate. De asemenea, in contabilitatea analitica se grupeaza distinct clientii si furnizorii la care unitatea patrimoniala detine titluri de participare.
    78. Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate.
    79. Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca platite din fondul de salarii si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de unitatile patrimoniale personalului pentru munca prestata si care se suporta, potrivit reglementarilor in vigoare, din fondul de salarii.
    In contabilitate se inregistreaza distinct alte drepturi si avantaje, care, potrivit reglementarilor in vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (masa calda, alimentatie antidot etc.), stimulentele din profitul net realizat, acordate dupa aprobarea bilantului contabil anual, precum si avansurile acordate potrivit legii.
    Drepturile de personal neridicate in termen de 3 zile se inregistreaza intr-un cont distinct, pe persoane.
    Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata in rate, chirii sau pentru alte obligatii opozabile salariatilor, datorate tertilor (popriri, pensii alimentare si altele), se efectueaza numai in baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale.
    Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume ce urmeaza a fi incasate de la acesta, aferente exercitiului financiar in curs, se inregistreaza, la finele acestuia, ca alte datorii si creante in legatura cu personalul.
    80. Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale cuprinde obligatiile unitatii patrimoniale pentru contributia la asigurari sociale si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj, precum si contributia personalului pentru pensia suplimentara si pentru ajutorul de somaj.
    Eventualele sume datorate sau care urmeaza a se incasa de catre unitatea patrimoniala in perioadele urmatoare, aferente exercitiului financiar in curs, se inregistreaza la finele acestuia ca alte datorii si creante sociale.
    81. In cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe salarii, subventiile de primit si alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.
    Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste lunar, pe baza de decont, ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (pentru T.V.A. colectata) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si servicii (T.V.A. deductibila).
    In situatia in care exista decalaje intre faptul generator de T.V.A. si exigibilitatea acesteia, totalul T.V.A. se inregistreaza intr-un cont distinct, denumit T.V.A. neexigibila, care, pe masura ce devine exigibila, se trece la T.V.A. colectata, respectiv la T.V.A. deductibila.
    De asemenea, in acest cont se inregistreaza si T.V.A. deductibila sau colectata, pentru livrari de bunuri si servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au intocmit facturile pana la data incheierii exercitiului financiar.
    Diferenta de taxa, in plus sau in minus, dintre T.V.A. colectata si T.V.A. deductibila se inregistreaza in conturi distincte (T.V.A. de plata, respectiv T.V.A. de recuperat) si se regularizeaza in conditiile legii.
    Impozitul pe salarii, care se inregistreaza in contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate asupra veniturilor impozabile lunare ale personalului unitatii patrimoniale, precum si impozitul retinut din drepturile banesti acordate salariatilor zilieri, temporari, precum si colaboratorilor de orice fel, potrivit legii.
    Impozitul suplimentar, datorat de unitatea patrimoniala in cazul depasirii fondului de salarii admisibil, determinat, potrivit legii, in raport cu gradul de depasire a acestuia, se inregistreaza in contabilitate intr-un cont analitic distinct.
    La alte impozite, taxe si varsaminte datorate  bugetului statului sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, varsamintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si alte impozite si taxe. Acestea se defalca in contabilitatea analitica pe categorii de impozite, taxe si varsaminte asimilate.
    Subventiile primite sau de primit de catre unitatea patrimoniala se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct.
    82. Contabilitatea decontarilor in cadrul unitatilor de grup si cu asociatii cuprinde: operatiunile care se inregistreaza reciproc si in aceeasi perioada de gestiune, atat in contabilitatea unitatii patrimoniale debitoare, cat si a celei creditoare, apartinand aceluiasi grup, precum si decontarile intre asociati si unitatea patrimoniala privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontari cu asociatii si, de asemenea, conturile coparticipantilor referitoare la operatiunile efectuate in comun, in cazul asocierilor in participatie.
    Sumele depuse sau lasate temporar de catre asociati la unitatea patrimoniala, precum si dobanzile aferente se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
    Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme si echipament de lucru, precum si debitele provenite din pagube materiale, amenzile si penalitatile pretinse, stabilite in baza unor hotarari ale instantelor judecatoresti, si alte creante fata de personalul unitatii se inregistreaza ca alte creante in legatura cu personalul. Creantele datorate de alte persoane fizice sau juridice se inregistreaza in conturile de debitori diversi.
    Sumele datorate de unitatea patrimoniala unor terte persoane fizice sau juridice, altele decat personalul propriu, clienti si furnizori, se inregistreaza in contul de creditori diversi.
    83. Operatiunile care nu pot fi inregistrate direct in conturile corespunzatoare, pentru care sunt necesare clarificari ulterioare, se inregistreaza, provizoriu, intr-un cont distinct. Sumele inregistrate in acest cont trebuie clarificate de catre unitatea patrimoniala intr-un termen cat mai scurt, dar nu mai tarziu de incheierea exercitiului financiar.
    La incheierea exercitiului financiar, diferentele de curs valutar, fata de data inregistrarii in contabilitate a creantelor si datoriilor, se inregistreaza in conturile de diferente de conversie, de activ (nefavorabile) sau de pasiv (favorabile), dupa caz, si se reiau la deschiderea exercitiului financiar urmator, neadmitindu-se compensari intre acestea. Pentru diferentele de conversie nefavorabile se constituie provizioane pentru deprecierea creantelor.
    84. Cheltuielile efectuate si veniturile realizate in perioada curenta, dar care privesc perioadele sau exercitiile financiare urmatoare, precum si cheltuielile de repartizat pe mai multe exercitii financiare se inregistreaza distinct in contabilitate, prin folosirea conturilor de regularizare.
    In aceste conturi se inregistreaza, in principal, urmatoarele cheltuieli si venituri: cheltuielile pentru reparatii capitale neprevizibile, chiriile, abonamentele si alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente si alte venituri aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare.
    85. Pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti, decontari in cadrul unitatilor de grup si debitori, de regula, la finele exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor, care se regularizeaza in conditiile prevazute la pct. 60 si 73 din prezentul regulament.
    5. Contabilitatea trezoreriei
    86. Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii titlurilor de plasament, disponibilitatilor in conturi la banci si in casa, creditelor bancare pe termen scurt si altor valori de trezorerie.
    87. Titlurile de plasament reprezinta actiunile proprii rascumparate, actiunile achizitionate de unitatea patrimoniala, obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte titluri de plasament achizitionate de unitatea patrimoniala in vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt.
    La intrarea in patrimoniu, titlurile de plasament se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare, sau la valoarea determinata potrivit contractelor.
    Cheltuielile accesorii de cumparare a titlurilor de plasament, cum sunt comisioanele si alte cheltuieli similare, se inregistreaza direct in cheltuielile de exploatare ale exercitiului financiar.
    88. Conturile la banci cuprind: valorile de incasat, cum sunt cecurile si efectele comerciale depuse la banci, disponibilitatile in lei si in devize, carnetele de cecuri cu limita de suma, creditele bancare pe termen scurt, precum si dobanzile aferente disponibilitatilor si creditelor bancare.
    Sumele virate sau depuse la banci sau prin mandat postal de catre terti si unitatile apartinand aceluiasi grup, pe baza de documente prezentate unitatii patrimoniale si neaparute inca in extrasele de cont, se inregistreaza intr-un cont distinct.
    Conturile curente la banci se dezvolta in analitic pe fiecare banca in parte.
    Dobanzile de incasat, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci, se inregistreaza distinct in contabilitate, fata de cele de platit, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, precum si cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
    Dobanzile de platit si cele de incasat, aferente exercitiului financiar in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare, respectiv la venituri financiare.
    89. Contabilitatea mijloacelor banesti aflate in casieria unitatii patrimoniale, precum si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate in numerar, se tine distinct in lei si in devize.
    90. Operatiunile privind disponibilitatile in devize se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei sau la un curs fix.
    La inchiderea exercitiului financiar, disponibilitatile in devize se evalueaza la cursul valutar de schimb in vigoare la acea data, iar diferentele de curs rezultate se inregistreaza in contabilitate ca venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
    91. In vederea achitarii unor obligatii fata de furnizorii de bunuri si servicii, unitatile patrimoniale pot solicita deschiderea de acreditive in banci, in lei sau in devize, in favoarea acestora. Avansurile de trezorerie reprezentand sumele depuse la banci, precum si sumele in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, persoane juridice sau fizice, in vederea efectuarii unor plati in favoarea unitatii patrimoniale, se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
    92. Operatiunile de transferuri de disponibilitati banesti intre conturile la banci, precum si intre conturile la banci si casieria unitatii patrimoniale se inregistreaza in contabilitate printr-un cont de viramente interne.
    93. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor financiare in lei sau in devize se efectueaza cu respectarea regulamentului operatiunilor de casa, a regulamentelor emise de Banca Nationala a Romaniei potrivit legii si a altor reglementari.
    94. Provizioanele pentru deprecierea conturilor de trezorerie (titlurilor de plasament) se constituie si se regularizeaza in conditiile prevazute la pct. 60 si 73 din prezentul regulament.
    6. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor
    95. Cheltuielile unitatii patrimoniale reprezinta sumele sau valorile platite sau de platit, pentru:
    - consumurile, lucrarile executate si serviciile prestate de care beneficiaza unitatea patrimoniala;
    - cheltuieli cu personalul;
    - executarea unor obligatii legale sau contractuale de catre unitatea patrimoniala;
    - cheltuieli exceptionale.
    In cadrul cheltuielilor pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar se cuprind, de asemenea:
    - amortizarile si provizioanele constituite;
    - valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.
    96. Potrivit legii, contabilitatea cheltuielilor se tine pe categorii de cheltuieli, dupa natura lor, care se grupeaza astfel:
    a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:
    - cheltuieli privind consumurile de materii prime si materiale auxiliare, combustibilul, ambalajele, piesele de schimb, semintele si materialele de plantat, furajele si alte materiale consumabile, costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate sau uzura acestora, costul de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor, costul de achizitie al energiei si apei consumate, costul de achizitie al animalelor si pasarilor si costul marfurilor vandute;
    - cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti (intretinere si reparatii); redevente; locatii de gestiune si chirii; studii si cercetari, inclusiv sumele platite pentru contractele de cercetare; cheltuielile cu alte servicii executate de terti (colaboratori, comisioane, inclusiv cele platite agentilor economici cu activitate de comert exterior si onorarii, cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, transportul de bunuri si personal, deplasari, detasari si transferari, tarife postale si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si altele);
    - cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate suportate de unitatea patrimoniala (impozitul suplimentar pe salarii, impozitul pe cladiri, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, cum sunt taxa pentru folosirea terenurilor, taxa asupra mijloacelor de transport si altele);
    - cheltuieli cu personalul (salariile si alte drepturi de personal, asigurarile si protectia sociala, contributia unitatii la asigurarile sociale si pentru ajutorul de somaj, cheltuieli cu pregatirea si perfectionarea profesionala si alte cheltuieli cu personalul suportate de unitatea patrimoniala);
    - alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creante etc.);
    b) cheltuieli financiare care cuprind: pierderile din creante legate de participatii; pierderile din vanzarea titlurilor de plasament, diferentele nefavorabile de curs valutar din operatiunile curente si disponibilitatile in devize; dobanzile curente aferente imprumuturilor primite si altor datorii privind exercitiul financiar in curs; sconturile acordate clientilor; alte cheltuieli financiare (pierderi din creante de natura financiara si altele);
    c) cheltuieli exceptionale reprezentand acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se refera fie la operatiuni de gestiune (despagubiri, amenzi, perisabilitati si lipsuri de inventar, donatii si subventii acordate, inclusiv prelevarile si donatiile facute in scopuri umanitare, precum si pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale si sportive, pierderi din debitori diversi), fie la operatiuni de capital (valoarea contabila a imobilizarilor cedate si alte cheltuieli exceptionale);
    d) cheltuieli cu amortizarile si provizioanele, grupate in functie de natura cheltuielilor, prevazute la lit. a), b), c), dupa caz, cuprinzand: amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale;
    e) provizioanele pentru riscuri si cheltuieli; provizioanele privind deprecierea imobilizarilor; provizioanele pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie; provizioanele pentru deprecierea creantelor si provizioanele pentru deprecierea titlurilor de plasament, amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor; provizioanele reglementate;
    f) cheltuieli cu impozitul pe profit calculat potrivit legii.
    97. Cheltuielile privind sumele platite pentru contractele de cercetare care nu se includ in costuri; comisioanele platite agentilor economici cu activitate de comert exterior; taxa pentru folosirea terenurilor; taxa asupra mijloacelor dr transport; cotele prevazute de lege pentru constituirea Fondului special de cercetare-dezvoltare si a Fondului asigurarilor sociale pentru agricultori; cheltuieli cu pregatirea si perfectionarea  profesionala; prelevarile si donatiile facute in scopuri umanitare si pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale si sportive si alte cheltuieli care, potrivit legii, se scad din venituri, se inregistreaza distinct in conturi analitice, in cadrul conturilor respective de cheltuieli.
    In cadrul categoriilor de cheltuieli dupa natura lor, prevazute la pct. 96, conturile de cheltuieli respective se pot dezvolta in analitic in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit nevoilor proprii.
    98. Principalele elemente care formeaza veniturile unitatii patrimoniale sunt sumele sau valorile incasate sau de incasat, din:
    - livrarile de bunuri, executarea de lucrari, prestarile de servicii si din avantajele pe care unitatea patrimoniala a consimtit sa le primeasca;
    - executarea unei obligatii legale sau contractuale din partea tertilor;
    - venituri exceptionale.
    In cadrul veniturilor pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar se cuprind, de asemenea, veniturile din:
    - productia stocata;
    - productia imobilizata;
    - diminuarea sau anularea provizioanelor;
    - pretul de vanzare al activelor cedate.
    99. Cifra de afaceri, conform prezentului regulament, se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri, executarea de lucrari si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin rabaturile, remizele si alte reduceri acordate clientilor.
    100. Potrivit legii, contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, dupa natura lor, care se grupeaza astfel:
    a) venituri din exploatare, care cuprind:
    - venituri din vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si din serviciile prestate.
    In contabilitate, aceste venituri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul de proprietate a bunurilor respective asupra clientilor;
    - venituri din productia stocata, reprezentand variatia in plus (crestere) sau minus (reducere) intre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse si a productiei in curs de la finele perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in curs, neluind in calcul provizioanele pentru depreciere, constituite.
    Veniturile din productia stocata se inscriu, alaturi de celelalte venituri, in contul de profit si pierderi, cu semnul + (sold creditor) sau - (sold debitor);
    - veniturile din productia de imobilizari, reprezentand costul lucrarilor si al cheltuielilor efectuate de unitatea patrimoniala pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale si necorporale;
    - venituri din subventii de exploatare, reprezentand subventiile primite pentru acoperirea diferentelor de pret si pentru acoperirea pierderilor, precum si alte subventii (finantarea activitatii de cercetare si alte finantari) de care beneficiaza unitatea patrimoniala din partea statului, a colectivitatilor publice sau altor unitati patrimoniale;
    - alte venituri din exploatarea curenta, cuprinzand veniturile din creante recuperate si alte venituri din exploatare;
    - veniturile realizate in avans, reprezentand incasari sau creante aferente unor bunuri nelivrate, a unor lucrari sau prestatii neefectuate, nu se considera venituri ale exercitiului financiar, acestea inregistrindu-se in contabilitate intr-un cont distinct, care se reflecta in bilant;
    b) veniturile financiare, cuprinzand: venituri din participatii; venituri din alte imobilizari financiare; venituri din creante imobilizate; venituri din titluri de plasament; venituri din diferente de curs valutar, venituri din dobanzi; venituri din sconturi obtinute si alte venituri financiare;
    c) veniturile exceptionale, reprezentand acele venituri care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se refera fie la operatiuni de exploatare fie la operatiuni de capital, cum sunt: despagubiri si penalitati incasate; venituri din cedarea activelor; cotele-parti de subventii pentru investitii, virate la rezultatul exercitiului financiar; alte venituri exceptionale (donatii, salarii neridicate, prescrise si alte venituri);
    d) venituri din diminuarea sau anularea provizioanelor.
    Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite se inregistreaza la venituri din exploatare, venituri financiare sau venituri exceptionale, in cazurile in care nu se mai justifica mentinerea provizioanelor constituite, respectiv are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila.
    101. Cheltuielile si veniturile determinate de operatiunile asocierilor in participatie se contabilizeaza distinct de catre unul din asociati, conform prevederilor contractului de asociere.
    La sfarsitul perioadei de raportare, cheltuielile  si veniturile inregistrate, in functie de natura lor, se transmit pe baza de decont fiecarui asociat in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie.
    102. Potrivit art. 19 alin. (1) din lege, in contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste lunar.
    In acest sens, conturile de cheltuieli si conturile de venituri in care se inregistreaza, in raport cu natura lor, cheltuielile, respectiv, veniturile prevazute la pct. 96 si 100 din prezentul regulament se inchid, provizoriu, prin rezultatul exercitiului financiar.
    Rezultatul exercitiului financiar, respectiv profitul sau pierderea, se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii lor.
    Rezultatul exercitiului financiar (profitul sau pierderea) cuprinde rezultatul curent, rezultatul exceptional si impozitul pe profit.
    Rezultatul curent reprezinta diferenta dintre veniturile din operatiunile curente, respectiv veniturile din exploatare, si veniturile financiare si cheltuielile curente, respectiv cheltuielile de exploatare si cheltuielile financiare.
    Rezultatul exceptional reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile exceptionale, ca urmare a unor operatiuni efectuate de unitatea patrimoniala, care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a acesteia.
    Rezultatul exercitiului financiar reprezinta soldul final al contului de profit si pierderi supus repartizarii.
    Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    7. Contabilitatea angajamentelor si a altor elemente nepatrimoniale
    103. Drepturile si obligatiile, precum si unele bunuri care nu pot fi integrate in activul si pasivul unitatii patrimoniale se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, denumite si conturi de ordine si evidenta.
    In aceasta categorie se cuprind angajamente (giruri, cautiuni, garantii) acordate sau primite in relatiile cu tertii, mijloace fixe luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie, debitori scosi din activ, urmariti in continuare, redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadenta, precum si alte valori.
    104. Contabilitatea elementelor prevazute la pct. 103 se poate tine in partida simpla sau in partida dubla, in functie de optiunea unitatii patrimoniale.
    8. Contabilitatea de gestiune
    105. Contabilitatea de gestiune este destinata, in principal, pentru inregistrarea operatiunilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, respectiv pe activitati, sectii, faze de fabricatie etc., decontarea productiei, precum si calculul costului de productie al produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, inclusiv al productiei in curs.
    Modul de organizare a contabilitatii de gestiune este la latitudinea fiecarei unitati patrimoniale, in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale acesteia.
    In acest sens, pe langa conturile de cheltuieli pe destinatii si de calculatie a costurilor, pot fi utilizate conturi de venituri si rezultate analitice corespunzatoare, in functie de optiunea fiecarei unitati patrimoniale.
    106. Pentru calcularea costurilor de productie, cheltuielile, dupa natura lor, inregistrate in contabilitatea  generala, pot fi grupate astfel:
    a) cheltuieli directe (materii prime si materiale directe, remuneratii directe, contributia privind asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli directe);
    b) cheltuieli indirecte de productie (cheltuieli comune ale sectiei);
    c) cheltuieli de desfacere;
    d) cheltuieli generale de administratie.
    Cheltuielile directe plus cheltuielile indirecte de productie, repartizate rational asupra produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, formeaza costul de productie al acestora.
    Cheltuielile generale de administratie si cheltuielile de desfacere sunt in general excluse din costul de  productie, in afara de cazul cand conditiile specifice de exploatare justifica luarea lor in consideratie.
    Daca la costul de productie se adauga cheltuielile generale de administratie si cheltuielile de desfacere se obtine costul complet al acestora.
    Nu se include in costul de productie costul subactivitatii.
    Cheltuielile financiare nu se includ in costul de productie, cu exceptia dobanzilor aferente imprumuturilor, la unitatile cu ciclu lung de fabricatie, care pot fi repartizate asupra costurilor de productie ale produselor respective.
    Cheltuielile exceptionale nu se includ in costul de productie.
    In toate cazurile cand in contabilitatea de gestiune, in costurile de productie s-au inclus alte elemente decat cele prevazute la pct. 19 lit. a), la inchiderea exercitiului financiar, cu ocazia evaluarii stocurilor si productiei in curs de executie, acestea se vor exclude din costul de productie fiind considerate costuri neincorporabile.
    107. Cheltuielile indirecte de productie se repartizeaza asupra costurilor in raport cu cheltuielile comune ale sectiei, salariile directe, consumurile de materiale directe, orele de functionare a utilajelor si alti factori care sa asigure repartizarea rationala a acestor cheltuieli asupra produselor, lucrarilor executate sau serviciilor prestate.
    Cheltuielile de desfacere se adauga la costul de productie al produselor pentru care s-au efectuat, iar in cazul in care identificarea lor nu este posibila pe produs, acestea pot fi repartizate asupra costului acestora, proportional cu greutatea sau volumul produselor livrate sau in functie de alte criterii.
    In masura in care cheltuielile generale de administratie se includ in costul de productie, repartizarea asupra costurilor produselor se face similar cheltuielilor indirecte de productie.
    108. Cheltuielile prevazute la pct. 106 se pot grupa, in functie de dependenta lor fata de volumul productiei, in cheltuieli variabile si cheltuieli fixe (constante). Cheltuielile variabile sunt acelea a caror marime evolueaza proportional cu productia la care se refera, fiind insa relativ fixe sau constante pe unitatea de produs, cum sunt: consumurile de materii prime si materiale auxiliare directe, remuneratiile directe, energia, combustibilul, materialele folosite in  scopuri tehnologice si alte cheltuieli.
    Cheltuieli fixe sunt acelea care au un nivel relativ constant, indiferent de oscilatiile volumului de productie, cum sunt: cheltuielile generale ale intreprinderii, o parte din cheltuielile comune ale sectiei si din cheltuielile de desfacere si altele.
    109. Calculatia costurilor de productie poate fi efectuata dupa metoda costurilor standard sau normate, metoda pe comenzi, metoda pe faze, metoda globala, metoda costurilor directe sau alte metode adoptate de unitatea patrimoniala, in functie de organizarea procesului de productie, specificul activitatii si necesitatile proprii.
    Metoda costurilor standard sau normate consta in determinarea cu anticipatie fata de punerea in fabricatie a produselor atat a cheltuielilor directe, cat si a celor indirecte (grupate in cheltuieli fixe si variabile), cuprinse in costul de productie sub forma unor antecalculatii.
    Abaterile de la costurile standard se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
    Prin adaugarea sau scaderea lor, dupa caz, la costurile standard, se determina costurile efective ale productiei obtinute.
    Metoda pe comenzi se aplica, de regula, in productia industriala sau de serie. La aplicarea acestei metode, obiectul evidentei si calcularii costurilor efective il constituie comanda lansata pentru o anumita cantitate (lot) de produse sau de semifabricate, care reprezinta elementele asamblabile (piese, agregate si ansambluri) ale produselor.
    Metoda consta in colectarea cheltuielilor directe pe comenzi si repartizarea cheltuielilor indirecte de productie pe fiecare comanda in parte, prin procedee conventionale.
    Costul unitar se calculeaza, dupa terminarea comenzii, prin impartirea acestor cheltuieli la numarul de unitati produse din fiecare comanda.
    In cazul in care se fabrica loturi partiale de produse, care se predau la magazie inainte de terminarea intregii comenzi, aceste produse se evalueaza, in lipsa costului efectiv, la costul antecalculat sau la costul efectiv al produselor similare. La decontarea partiala, cheltuielile ce se repartizeaza asupra produselor terminate si predate la magazie nu vor putea depasi suma cheltuielilor efective, inregistrate la comanda in cauza. Metoda de evaluare adoptata la inceputul anului pentru aceleasi produse se mentine pana la sfarsitul anului. Eventualele diferente care apar la terminarea comenzii se includ in costul efectiv al ultimului lot.
    Metoda pe faze este folosita, de regula, in unitatile patrimoniale care au ca obiect productia de masa, unde, pentru obtinerea produsului finit, se parcurg in procesul de fabricatie mai multe faze. Obiectul calculatiei il constituie produsele si fazele parcurse in procesul de fabricatie, costurile de productie fiind inregistrate in conturi deschise lunar pe fiecare faza, astfel ca la finele perioadei de gestiune, prin cumularea tuturor cheltuielilor in ultima faza de productie, sa se obtina costul efectiv al produsului finit.
    Metoda globala se aplica de catre unitatile care fabrica un singur produs la care, de regula, la sfarsitul perioadei nu exista semifabricate sau productie neterminata.
    Costul pe unitatea de produs se stabileste prin impartirea costurilor totale de productie la cantitatea obtinuta din produsul in cauza.
    Metoda costurilor directe presupune gruparea cheltuielilor in cheltuieli fixe si cheltuieli variabile si includerea in costul efectiv al produsului numai a celor variabile. Cheltuielile fixe sunt considerate cheltuieli ale perioadei si afecteaza marja, respectiv diferenta dintre pretul de vanzare si cheltuielile variabile.
    110. Prin aplicarea metodelor de calculatie a costurilor, prevazute la pct. 109 din prezentul regulament, este necesar sa se asigure determinarea costului subactivitatii care, de regula, nu se include in costul produselor, ci se reflecta direct in rezultatul exercitiului financiar.
    Costul subactivitatii se poate determina dupa formula:
  Costul subactivitatii =       nivelul real al activitatii
  = Cheltuieli fixe X     (1- ------------------------------)
                              nivelul normal al activitatii
    Pentru stabilirea nivelului de activitate pot fi luate in calcul: volumul productiei, orele de functionare a utilajelor, gradul de utilizare a capacitatilor de productie sau alti factori.
    In costul subactivitatii vor fi incluse si pierderile din rebuturi determinate de esecul tehnic al productiei.
    111. Incepand cu exercitiul financiar al anului 1994, unitatile patrimoniale isi vor adapta actualele reguli de baza privind evidenta si calculatia costurilor de productie in functie de specificul activitatii si de prevederile prezentului regulament.
    9. Inchiderea si deschiderea conturilor
    112. Potrivit art. 27 alin. (4) din lege, exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate cand acesta incepe la data infiintarii, respectiv a inmatricularii persoanelor prevazute la art. 1 din aceeasi lege.
    La incheierea exercitiului financiar trebuie efectuate toate operatiunile de stabilire a totalului rulajelor si soldurilor conturilor pe ansamblul exercitiului financiar incheiat, precum si repunerea soldurilor in exercitiul financiar urmator, in conditiile respectarii principiului contabil prevazut la pct. 23 lit. e) din prezentul regulament.
    Inchiderea si deschiderea conturilor se pot efectua fie prin utilizarea unor conturi distincte "bilant de inchidere" si "bilant de deschidere", fie prin debitarea conturilor cu solduri creditoare si creditarea conturilor cu solduri debitoare.

    CAP. 3
    Registrele de contabilitate

    113. Potrivit art. 20 alin. (1) din lege, principalele registre care se folosesc in contabilitate sunt: registrul-jurnal, registrul-inventar si registrul "cartea mare".
    Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente inregistreaza operatiunile patrimoniale cu ajutorul "Registrului-jurnal de incasari si plati".
    114. Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza prin articole contabile, in mod cronologic, operatiunile patrimoniale prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate.
    Operatiunile de aceeasi natura, privind acelasi loc de activitate, pot fi recapitulate intr-un document centralizator, care sta la baza inregistrarii in registrul-jurnal.
    Registrul-jurnal poate fi prezentata sub forma unui registru-jurnal general sau sub forma unor registre-jurnal auxiliare pentru operatiuni patrimoniale de aceeasi natura.
    Principalele registre-jurnal auxiliare care pot fi utilizate sunt cele privind aprovizionarile, vanzarile, trezoreria, operatiunile diverse, in functie de necesitatile patrimoniale.
    Periodic, de regula lunar, totalurile jurnalelor auxiliare se centralizeaza in registrul-jurnal general.
    Inregistrarile operatiunilor patrimoniale in registrul-jurnal cuprind elemente cu privire la: felul, numarul si data documentului justificativ, sumele partiale si totale, explicatiile si conturile debitoare si creditoare corespunzatoare operatiunilor efectuate.
    115. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale inscrise in registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil.
    116. Registrul "cartea mare" este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile efectuate in registrul-jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale.
    "Cartea mare" sta la baza intocmirii balantei de verificare.
    117. Registrele de contabilitate pot fi prezentate sub forma de registre, foi volante, fise, documente informatice.
    118. Potrivit art. 21 din lege, registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora, se prezinta in mod ordonat si se completeaza astfel incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor patrimoniale efectuate.
    Registrele de contabilitate prevazute la pct. 113 se numeroteaza inainte sau pe masura intocmirii lor, iar la inchiderea conturilor, acestea se bareaza, nefiind admisa inregistrarea unor operatiuni ulterioare.
    119. Potrivit art. 6 alin. (2) din lege, orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobindind astfel calitatea de document justificativ.
    Documentele justificative cuprind, de regula, urmatoarele elemente principale:
    a) denumirea documentelor;
    b) denumirea si sediul unitatii patrimoniale care intocmeste documentul;
    c) numarul si data intocmirii documentului;
    d) mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunilor patrimoniale (cand este cazul);
    e) continutul operatiunii patrimoniale  si, cand este cazul, si temeiul legal al efectuarii ei;
    f) datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate;
    g) numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, dupa caz;
    h) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.
    Inscrierea datelor in documentele justificative si in registrele contabile se face manual sau cu mijloace de prelucrare automata, astfel incat acestea sa fie lizibile, nefiind admise stersaturi, razaturi, modificari sau alte asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise in acestea.
    120. In conformitate cu prevederile art. 22 din lege, pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale se intocmeste lunar balanta de verificare.
    Balanta de verificare este un document contabil care serveste pentru intocmirea bilantului contabil.
    Balanta de verificare cuprinde pentru toate conturile unitatii patrimoniale, de regula, urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor, in ordinea din planul de conturi, soldurile initiale debitoare si creditoare, rulajele debitoare si creditoare, totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare si creditoare.
    Cu ajutorul balantei de verificare se verifica corelatiile dintre egalitatile generate de dubla inregistrare a operatiunilor patrimoniale in contabilitate, respectiv concordanta dintre totalul inregistrarilor din registrul-jurnal, totalul rulajelor debitoare si totalul rulajelor creditoare din balanta, precum si concordanta dintre totalul soldurilor finale debitoare si creditoare din "cartea mare" si totalul soldurilor finale debitoare si creditoare din balanta.
    Balanta de verificare se intocmeste atat pentru conturile sintetice cat si pentru cele analitice; pentru conturile analitice se poate intocmi numai situatia soldurilor.
    Prin intermediul balantei de verificare analitice se verifica concordanta dintre conturile sintetice si conturile lor analitice.
    121. Pentru inregistrarea operatiunilor patrimoniale in contabilitate, unitatea poate folosi forma de inregistrare "pe jurnale", "maestru-sah", "jurnal-cartea mare" sau alte forme de inregistrare contabila adoptate in conditiile respectarii prevederilor de la pct. 114 la 118 din prezentul regulament.
    122. Potrivit art. 23 din lege, persoanele fizice si juridice care utilizeaza sistemele de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure respectarea normelor contabile, stocarea, pastrarea sub forma suportilor tehnici si controlul datelor inregistrate in contabilitate.
    Organizarea sistemului de prelucrare automata a datelor trebuie sa asigure toate informatiile necesare unui eventual control.
    Sistemele de prelucrare automata a datelor trebuie sa precizeze tipul de suport pentru pastrarea datelor de intrare, pe hartie sau alt suport care asigura conservarea acestora in conditii de siguranta, precum si listele inregistrarilor efectuate in evidenta contabila pe baza de documente justificative care sa fie numerotate in ordine cronologica, interzicindu-se inserari, intercalari, precum si orice eliminari sau adaugari ulterioare.
    Originea, continutul si apartenenta fiecarei date trebuie sa fie indicate cu claritate. Fiecare data inregistrata in contabilitate trebuie sa aiba la baza continutul unui document scris, la care sa poata avea acces atat beneficiarii cat si organele de control.
    Sistemele de prelucrare automata a datelor trebuie sa permita, in orice moment, reconstituirea elementelor si a continutului conturilor, a listelor si informatiilor supuse verificarii, pornind fie de la datele de intrare, fie, in ordine inversa, de la continutul sintetic al conturilor, listelor sau altor informatii pe baza carora sa se poata determina datele de intrare.
    Toate soldurile conturilor trebuie sa fie rezultatul unei liste de inregistrari si, dupa caz, al unui sold anterior al acelui cont. Fiecare inregistrare trebuie sa aiba la baza elementele de identificare a datelor supuse prelucrarii.
    Organele de control, cu ocazia verificarilor care se efectueaza la unitatile care prelucreaza in sistem automat datele din evidenta contabila, au dreptul de acces la documentatia de analiza, programare si de utilizare a tehnicii de calcul, in vederea efectuarii corespunzatoare a testelor necesare.
    Procedurile de prelucrare automata a datelor trebuie sa fie organizate astfel incat sa permita controlul respectarii reglementarilor in vigoare cu privire la securitatea datelor si a fiabilitatii sistemului de prelucrare.
    Unitatile de informatica sau persoanele care efectueaza lucrari cu ajutorul tehnicii de calcul poarta raspunderea prelucrarii cu exactitate a informatiilor din documente, iar beneficiarii raspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.
    Responsabilitatile care revin personalului unitatii, cu privire la utilizarea tehnicii de calcul, se stabilesc prin regulamente interne.
    123. Potrivit art. 24 din lege, inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea sau incetarea, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 din lege se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii.
    Principalele operatiuni care se inregistreaza in contabilitate, in cazul fuziunii, sunt: majorarea capitalurilor la unitatea patrimoniala absorbanta, respectiv lichidarea capitalurilor la unitatea absorbita, evaluarea aporturilor in natura si stabilirea paritatii intre acestea, precum si alte operatiuni, potrivit contractului de fuziune.
    124. In cazul lichidarii, principalele operatiuni care se inregistreaza in contabilitate se refera la: evaluarea activului si pasivului unitatii patrimoniale, realizarea activelor, plata pasivelor exigibile, stabilirea partajului intre asociati si efectuarea celorlalte operatiuni legate de lichidare.
    Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor legate de lichidarea unitatii patrimoniale se efectueaza in registre contabile distincte, care se intocmesc potrivit prevederilor de la pct. 113-121.
    125. Potrivit art. 25 din lege, registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarii lor in contabilitate, se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 din lege, timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.
    Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva, de regula, in forma lor originala, grupate in functie de natura operatiunilor si in ordinea cronologica, in cadrul exercitiului financiar la care acestea se refera. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora in termenele prevazute de lege.
    126. Potrivit art. 26 din lege, in caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare.
    Responsabilitatea reconstituirii documentelor contabile, in cazurile prevazute la alineatul precedent revine persoanelor prevazute la art. 11 alin. (3) din lege.
    Documentele contabile reconstituite vor purta mentiunea "Reconstituit".

    CAP. 4
    Inventarierea patrimoniului

    127. In conformitate cu prevederile art. 8 din lege, persoanele prevazute la pct. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului: la inceputul activitatii; cel putin o data pe an pe parcursul functionarii sale; in cazul fuzionarii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.
    Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice.
    Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ si valoric sau numai valoric, dupa caz, existente in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.
    La inceputul activitatii, inventarierea are ca obiect principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale care constituie aport in natura.
    Pe parcursul functionarii sale, unitatea patrimoniala efectueaza inventarierea patrimoniului cel putin o data pe an, de regula cu ocazia incheierii exercitiului financiar.
    128. In baza prevederilor art. 8 alin. (2) din lege, Ministerul Finantelor poate aproba exceptii de la regula inventarierii obligatorii anuale, la solicitarea justificata a unitatii patrimoniale, cu avizul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    129. Bunurile din patrimoniul cultural national se inventariaza in conditiile si la termenele stabilite de lege.
    130. In aplicarea prevederilor art. 8 din lege, in functie de natura si complexitatea activitatii lor, unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure, in principal, urmatoarele: stabilirea perioadelor, organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea; pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii; inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiunilor aferente exercitiului financiar; efectuarea faptica a inventarierii; determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora.
    131. Inventarierea se efectueaza la locurile de existenta, de depozitare sau de pastrare a bunurilor, prin numarare, cantarire, masurare sau prin alte mijloace de determinare a existentei faptice a acestora.
    Toate bunurile inventariate, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri, se inscriu in liste de inventariere, care se semneaza de catre persoanele imputernicite sa efectueze inventarierea.
    Bunurile apartinand altor persoane fizice sau juridice (in custodie, consignatie, prelucrare, inchiriere etc.) se inventariaza si se inscriu in liste separate. O copie de pe aceste liste se trimite, de regula, si persoanei juridice sau fizice, dupa caz, careia ii apartin bunurile respective.
    Cu ocazia inventarierii, disponibilitatile aflate in conturile de la banci, precum si creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse, de regula, verificarii si confirmarii pe baza extraselor de cont sau punctajelor reciproce in functie de necesitati, dupa caz.
    Pentru toate celelalte elemente patrimoniale, de activ si pasiv, cu ocazia inventarierii se verifica realitatea soldurilor conturilor respective. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fara desfacere sau greu vandabile, comenzi in curs, abandonate sau sistate, precum si pentru creantele si obligatiile incerte ori in litigiu se intocmesc, de regula, liste de inventariere separate.
    132. Evaluarea elementelor patrimoniale, cu ocazia inventarierii, in sensul prevederilor pct. 19 lit. b) din prezentul regulament, se face astfel:
    a) Bunurile de natura imobilizarilor, stocurile si celelalte bunuri se evalueaza la valoarea actuala, denumita valoare de inventar.
    Diferentele intre soldurile scriptice corespunzatoare bunurilor respective si stocurile constatate cu ocazia inventarierii se inregistreaza in contabilitate ca plusuri sau minusuri de inventar, dupa efectuarea, in prealabil, a compensarilor admise, de regula, numai in cazurile in care exista riscul de confuzie intre acestea, pentru aceeasi perioada de gestiune.
    Creantele si datoriile se evalueaza la valoarea lor nominala.
    b) Bunurile depreciate de natura celor prevazute la pct. 131 se evalueaza la valoarea de utilitate a fiecarui element, in functie de utilitatea bunului in unitate si de pretul pietei.
    Creantele si datoriile incerte si in litigiu se evalueaza, de asemenea, la valoarea lor de utilitate, stabilita in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata.
    Creantele, datoriile, precum si disponibilitatile in devize se evalueaza la cursul valutar in vigoare din ultima zi a exercitiului financiar.
    Titlurile imobilizate se evalueaza la valoarea de utilitate pe care o prezinta pentru unitatea patrimoniala, iar titlurile de plasament, la cursul valutar mediu al ultimei luni a exercitiului financiar sau la valoarea probabila de negociere, dupa caz.
    133. Rezultatele inventarierii se consemneaza intr-un proces-verbal de inventariere, in care se inscriu, in principal: perioada si gestiunile inventariate, precum si persoanele care au efectuat inventarierea; plusurile si minusurile constatate; compensarile efectuate; bunurile depreciate, precum si creantele si datoriile prevazute la pct. 132; valorificarea rezultatelor inventarierii; constituirea si regularizarea provizioanelor, precum si alte elemente privind concluziile si propunerile referitoare la inventarierea patrimoniului unitatii.

    CAP. 5
    Bilantul contabil

    134. Potrivit art. 27 din lege, bilantul contabil se intocmeste obligatoriu anual, precum si in situatia fuziunii sau incetarii, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la pct. 1, dupa caz.
    Regiile autonome si societatile comerciale in care statul detine cel putin 20% din capitalul social, precum si celelalte persoane juridice care desfasoara activitati economice, intocmesc si depun, trimestrial, bilant contabil, la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor, in baza prevederilor art. 4 din lege.
    Bilantul contabil se compune din: bilant, contul de profit si pierderi, respectiv contul de executie in cazul institutiilor publice, anexa si este insotit de raportul de gestiune.
    135. Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta activul si pasivul unitatii patrimoniale la incheierea exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.
    Bilantul unitatilor patrimoniale care desfasoara activitati economice cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa destinatie si, respectiv, provenienta lor.
    In activul bilantului se cuprind urmatoarele grupe principale de elemente:
    a) activele imobilizate (imobilizari necorporale; imobilizari corporale; imobilizari financiare);
    b) activele circulante (stocuri, creante, titluri de plasament, disponibilitati si alte valori);
    c) conturile de regularizare si asimilate - activ (cheltuieli inregistrate in avans, diferentele de conversie - activ si alte elemente tranzitorii si de regularizat de activ);
    d) primele de rambursare a obligatiunilor.
    Capitalul social subscris nevarsat se inscrie distinct in grupa activelor circulante ale bilantului.
    Pasivul bilantului cuprinde urmatoarele grupe principale de elemente:
    a) capitalurile proprii (capitalul social sau individual; primele legate de capital si diferentele din reevaluare; rezervele; rezultatul reportat nerepartizat; rezultatul exercitiului financiar; fondurile proprii; subventiile pentru investitii si provizioanele reglementate);
    b) provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;
    c) datoriile (imprumuturi si datorii asimilate; furnizori si conturi asimilate; datorii fata de personal; datorii fata de bugetul statului, asigurarile sociale, creditori si alte datorii);
    d) conturile de regularizare si asimilate - pasiv (veniturile inregistrate in avans; diferente de conversie - pasiv; alte elemente tranzitorii si de regularizat de pasiv).
    136. Contul de profit si pierderi cuprinde: cifra de afaceri, veniturile si cheltuielile exercitiului financiar, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului financiar (profit sau pierderi).
    Rezultatul exercitiului financiar se defalca in: rezultat curent, rezultat exceptional si impozitul pe profit.
    137. La intocmirea bilantului contabil, potrivit prevederilor art. 28 din lege, se au in vedere urmatoarele reguli:
    a) posturile inscrise in bilant sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;
    b) compensarile intre conturile ce se inscriu in bilant si, respectiv, intre veniturile si cheltuielile din contul de profit si pierderi nu sunt admise.
    Bilantul si contul de profit si pierderi cuprind: soldurile debitoare si creditoare, respectiv veniturile, cheltuielile si rezultatul privind exercitiul financiar incheiat si cel precedent.
    138. In bilantul contabil, elementele patrimoniale se evalueaza si se reflecta avand in vedere prevederile pct. 19 lit. c) din prezentul regulament.
    139. Anexa are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierderi si contine informatii cu privire la situatia patrimoniala si financiara, rezultatele aferente exercitiului financiar incheiat, cum sunt:
    a) activele imobilizate;
    b) stocurile si productia in curs;
    c) creantele si datoriile;
    d) provizioanele;
    e) determinarea rezultatului fiscal;
    f) repartizarea rezultatului exercitiului financiar;
    g) informatii suplimentare cu privire la: metodele de evaluare aplicate pentru diferitele posturi din bilant si contul de profit si pierderi; mentinerea si justificarea cazurilor de modificare a acestora, precum si metodele utilizate pentru calculul amortismentelor si provizioanelor; mentionarea motivelor pentru care unele posturi din bilant si contul de profit si pierderi nu sunt comparabile de la un exercitiu financiar la altul; alte informatii pe care unitatea patrimoniala le considera semnificative cu privire la aprecierea modului de intocmire a bilantului contabil pentru exercitiul financiar incheiat.
    140. Raportul de gestiune contine, in principal, urmatoarele: prezentarea situatiei unitatii patrimoniale si evolutia sa previzibila; elementele deosebite intervenite in activitatea unitatii patrimoniale dupa incheierea exercitiului financiar; participatiile de capital la alte unitati; activitatea si rezultatele de ansamblu ale sucursalelor si altor subunitati proprii; activitatea de cercetare-dezvoltare si alte referiri cu privire la activitatea desfasurata, care sunt considerate necesare a fi inscrise in raportul de gestiune.
    141. Potrivit art. 29 din lege, bilanturile contabile sunt supuse verificarii si certificarii de catre cenzori, contabili autorizati sau experti contabili, dupa caz.
    Sunt supuse verificarii si certificarii bilanturile contabile ale societatilor comerciale si ale altor unitati patrimoniale care, potrivit legii, statutelor sau contractelor de asociere, au obligatia sa aiba cenzori.
    Prin verificarea si certificarea bilanturilor se confirma ca acestea dau o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatului exercitiului financiar. In acest scop, pe baza verificarilor din cursul anului, precum si a altor elemente apreciate ca fiind necesare in vederea formularii unor concluzii corecte cu privire la certificarea bilanturilor contabile, se intocmeste un raport din care sa rezulte, in principal, urmatoarele:
    - daca bilantul contabil concorda sau nu cu registrele de contabilitate;
    - daca registrele de contabilitate sunt tinute in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    - respectarea cu buna-credinta a regulilor privind evaluarea patrimoniului si a celorlalte norme si principii contabile.
    Bilantul contabil poate fi certificat fara rezerve, cu rezerve sau se refuza certificarea acestuia.
    Motivele certificarii cu rezerve sau ale refuzului de certificare se mentioneaza in raport.
    142. Bilantul contabil se aproba si se publica in conditiile prevazute de lege.
    Publicarea bilantului contabil se poate face intr-o forma simplificata.
    143. Unitatile patrimoniale mici sau mijlocii pot intocmi bilantul contabil in forma simplificata.
    Bilantul, contul de profit si pierderi si anexa, precum si bilantul contabil in forma simplificata se intocmesc pe baza modelelor stabilite de Ministerul Finantelor, potrivit prevederilor art. 4 din lege.
    144. In caz de incetare a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 din lege, bilantul contabil, registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarii in contabilitate, se predau si se arhiveaza potrivit art. 30 alin. (3) din lege.
    145. Potrivit art. 184 din Legea nr. 31/1990, societatile comerciale in nume colectiv, in comandita simpla si cele cu raspundere limitata, dupa terminarea lichidarii, depun documentele prevazute la pct. 144 la asociatul desemnat de majoritatea asociatilor.
    In cazul societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni, acestea se depun la Registrul comertului.
    Documentele contabile ale acestor societati se pastreaza timp de 5 ani.
    146. Bilantul contabil, certificat si aprobat conform pct. 141 si 142 din prezentul regulament, insotit de raportul cenzorilor, se depune la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana respectiv a municipiului Bucuresti.
    147. Bilantul contabil se pastreaza timp de 50 de  ani, potrivit art. 30 alin. (2) din lege, in arhiva unitatii patrimoniale, in conditiile prevazute la pct. 125 din prezentul regulament.
    148. Institutiile publice intocmesc bilantul contabil, contul de executie si celelalte anexe, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor.
    Potrivit prevederilor art. 31 din lege, institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, depun un exemplar din bilantul contabil la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
    Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefecturile, consiliile locale, consiliile judetene si consiliul municipiului Bucuresti, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, depun la Ministerul Finantelor bilantul contabil anual pana la data de 31 ianuarie a anului urmator.
    149. Asociatiile, fundatiile, sindicatele, unitatile de cult si alte asemenea unitati patrimoniale cu personalitate juridica intocmesc anual bilant contabil si cont de executie, care se depun la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pana la data de 31 martie a anului urmator. Continutul si structura bilantului contabil si a contului de executie pentru aceste unitati se stabilesc prin reglementari ale Ministerului Finantelor.
    Organizatiile obstesti care au in subordine filiale teritoriale primesc si centralizeaza bilanturile contabile ale acestora si depun un exemplar din bilantul contabil centralizat la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza carora acestea isi desfasoara activitatea.
    Subventiile primite, potrivit legii, de organizatiile obstesti se raporteaza prin bilanturile contabile trimestriale si anuale.
    Pentru subventiile acordate direct organizatiilor obstesti centrale, acestea au obligatia de a raporta trimestrial si anual Ministerului Finantelor modul de utilizare.
    150. In aplicarea art. 32 din lege, unitatile patrimoniale care desfasoara activitati economice depun periodic la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti deconturile privind rezultatele financiare si obligatiile fiscale, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor.

    CAP. 6
    Contabilitatea trezoreriei finantelor publice, a institutiilor publice si bilantul pe ansamblul economiei nationale

    151. In baza prevederilor art. 33 alin. (1) din lege, Ministerul Finantelor este autorizat sa organizeze contabilitatea trezoreriei finantelor publice privind executia de casa a bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat; constituirea si utilizarea mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinatie speciala; gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate potrivit legii.
    Contabilitatea trezoreriei se organizeaza in cadrul Directiei generale a trezoreriei din Ministerul Finantelor, precum si in trezoreriile judetene si a municipiului Bucuresti, trezoreriile municipale, orasenesti si ale perceptiilor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv administratiilor financiare, circumscriptiilor fiscale si perceptiilor rurale.
    Contabilitatea veniturilor incasate prin trezorerie se tine distinct, pe bugete, respectiv: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale. In cadrul fiecarui buget se organizeaza evidenta veniturilor pe surse de venituri conform capitolelor si subcapitolelor din clasificatia bugetara, precum si pe platitori (agenti economici, institutii publice, alte persoane juridice si contribuabili - persoane fizice).
    152. Contabilitatea creditelor bugetare si a platilor efectuate prin trezorerie se organizeaza distinct pentru bugetul de stat, bugetele locale si bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Creditele deschise pe seama ordonatorilor de credite finantati din bugetul de stat si bugetele locale se inregistreaza in contabilitatea trezoreriei de la toate nivelurile, pe baza cererii de deschidere de credite, in conturi in afara bilantului, distinct pentru fiecare capitol si subcapitol de cheltuieli, dupa caz, si pe categorii de cheltuieli.
    Creditele repartizate de catre ordonatorii principali de credite pe seama institutiilor publice subordonate se evidentiaza in conturi in afara bilantului.
    Contabilitatea platilor efectuate din creditele deschise sau repartizate se conduce pe capitole si subcapitole, iar in cadrul acestora pe categorii de cheltuieli.
    153. Contabilitatea creditelor deschise de trezoreria centrala, precum si a celor repartizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat se conduce cu ajutorul conturilor in afara bilantului, deschise pe ordonatori de credite secundari si tertiari, pe capitole si subcapitole de cheltuieli.
    154. Contabilitatea platilor de casa efectuate din bugetul asigurarilor sociale de stat prin trezorerie se conduce distinct pe subcapitole de cheltuieli si in cadrul acestora pe categorii de cheltuieli.
    155. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor fondurilor cu afectatie speciala (fondul constituit pentru acoperirea unor cheltuieli cu caracter economic, fondul pentru pensia suplimentara, fondul pentru plata ajutorului de somaj etc.) se conduce cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I si II, iar in cadrul acestora pe conturi sintetice de gradul III, distinct pentru venituri si distinct pentru cheltuieli.
    Contabilitatea fondurilor cu destinatie speciala constituite la nivelul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si la institutiile din subordinea acestora, in scopul acoperirii unor cheltuieli in afara bugetului, se asigura cu ajutorul unui cont special in care se evidentiaza: veniturile aferente fondurilor respective, precum si platile efectuate pentru acoperirea cheltuielilor prevazute de lege.
    In mod similar se asigura si contabilitatea constituirii si utilizarii mijloacelor extrabugetare, in acest caz deschizandu-se cate un cont de disponibil pentru fiecare institutie publica, chiar daca aceasta gestioneaza mai multe categorii de mijloace extrabugetare.
    156. Contabilitatea trezoreriei asigura, de asemenea, evidenta depozitelor constituite, imprumuturilor de stat, utilizarii si rambursarii acestora, dobanzilor aferente, precum si a plasamentelor efectuate si a altor operatiuni financiare.
    157. Organizarea si conducerea contabilitatii trezoreriei finantelor publice se efectueaza potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor.
    158. Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum si institutiile publice cu personalitate juridica din subordinea acestora, organizeaza si conduc contabilitatea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinatie speciala.
    159. Veniturile incasate de institutiile publice se varsa la buget, daca legea nu prevede altfel.
    Institutiile publice finantate de la buget incaseaza, potrivit legii, veniturile cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale sau bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa caz, in conturi distincte deschise in acest scop sau direct in contul bugetului respectiv, potrivit normelor elaborate de Ministerul Finantelor.
    Contabilitatea veniturilor respective se organizeaza si se conduce pe categorii de venituri, dupa natura lor, potrivit Clasificatiei indicatorilor financiari si bugetului aprobat.
    160. Veniturile realizate de institutiile publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare, potrivit legii, provenind din taxe, chirii, manifestari culturale, valorificari de produse din activitati proprii sau anexe, concursuri artistice, publicatii, impresariat, exploatarea filmelor, prestatii editoriale, consultatii si servicii medicale, studii, proiecte, prestari de servicii, lucrari, exploatari ale unor bunuri pe care le au in administrare, si altele stabilite potrivit legii, se incaseaza prin conturile de disponibil deschise pe seama acestora, fara a se efectua varsaminte la bugetul de stat sau local, daca legea nu prevede altfel.
    Contabilitatea veniturilor extrabugetare se organizeaza si se conduce pe domenii de activitate, iar in cadrul acestora, pe categorii de activitati, potrivit clasificatiei bugetare.
    Subventiile primite de la buget, in cazul institutiilor finantate partial din venituri extrabugetare, se evidentiaza distinct in cadrul contului de venituri.
    161. Inregistrarea veniturilor in contabilitatea institutiilor publice, indiferent de sursa de finantare a acestora, se face pe baza documentelor care atesta crearea obligatiei de incasare sau in momentul incasarii efective a acestora.
    162. Stabilirea, evidenta, urmarirea, controlul si raportarea veniturilor bugetului de stat si ale bugetelor locale se fac potrivit normelor elaborate de Ministerul Finantelor, iar cele privind bugetul asigurarilor sociale de stat, potrivit normelor specifice elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu avizul Ministerului Finantelor.
    163. Contabilitatea veniturilor fondurilor speciale constituite potrivit legii se organizeaza si se conduce pe surse de venituri potrivit bugetului special aprobat.
    164. Contabilitatea cheltuielilor finantate din buget si din venituri extrabugetare asigura, potrivit legii, atat evidenta platilor de casa, cat si a cheltuielilor efective, pe structura clasificatiei functionale si economice.
    Platile efectuate din contul de finantare bugetara sau din contul de disponibil pentru procurari de materiale, alimente, medicamente etc., aprovizionate de la furnizori, lucrarile executate si serviciile prestate, procurarea de cecuri cu limita de suma si a altor valori reprezinta plati de casa.
    In aceasta categorie se cuprind si platile efectuate prin casierie, direct din incasari, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    Contabilitatea sintetica si analitica a platilor de casa si a cheltuielilor efective se organizeaza distinct, pe structura clasificatiei economice, potrivit bugetului aprobat.
    165. Inregistrarea cheltuielilor in contabilitatea institutiilor publice, indiferent de sursa din care au fost efectuate, se face pe baza documentelor justificative, vizate de controlul financiar preventiv si aprobate de ordonatorul de credite.
    166. Institutiile finantate din bugetul de stat, bugetele locale si bugetul asigurarilor sociale de stat organizeaza si conduc contabilitatea creditelor bugetare, a platilor de casa si a cheltuielilor efective pe capitole si subcapitole de cheltuieli si, in cadrul acestora, pe articole si alineate.
    167. Institutiile finantate integral sau partial din venituri extrabugetare organizeaza si conduc distinct evidenta platilor de casa si a cheltuielilor efective pe domenii de activitate si categorii de unitati si in cadrul acestora pe articole si alineate prevazute in clasificatia functionala si economica, potrivit bugetului aprobat.
    168. Contabilitatea creditelor bugetare, respectiv a prevederilor din buget, in cazul veniturilor extrabugetare, platilor de casa si cheltuielilor efective se asigura cu ajutorul "Fisei pentru operatiuni bugetare".
    169. Contabilitatea cheltuielilor finantate din fonduri speciale se organizeaza si se conduce pentru fiecare fond special pe capitolele si subcapitolele clasificatiei cheltuielilor, potrivit bugetului fondului respectiv.
    170. Reflectarea unitara in contabilitate a cheltuielilor efectuate de institutiile publice pe articolele si alineatele prevazute in Clasificatia economica se asigura cu ajutorul "Indrumarului" elaborat de ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in calitate de ordonatori principali de credite, cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    171. Trezoreria centrala intocmeste trimestrial si anual, pe baza datelor din contabilitatea proprie si a trezoreriilor din subordine si a celor prezentate de ordonatorii principali de credite, bilantul general al trezoreriei, contul de executie a bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor locale, precum si alte lucrari de executie pe ansamblul economiei nationale.
    172. Ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta trimestrial si anual bilanturi si conturi de executie privind bugetul de venituri si cheltuieli in structura si la termenele prevazute in instructiunile Ministerului Finantelor. Aceeasi obligatie au si toate institutiile publice de a intocmi si prezenta organelor ierarhice superioare bilanturi si conturi de executie.
    173. Contabilitatea trezoreriilor finantelor publice si a institutiilor publice constituie baza sistemului informational care functioneaza de la nivelul de baza pana la nivelul economiei nationale, cu ajutorul caruia se urmareste derularea permanenta a executiei financiare a sectorului public.
    174. Potrivit prevederilor art. 36 si 37 din lege, Ministerul Finantelor intocmeste anual bilantul pe ansamblul economiei nationale, care se prezinta Guvernului o data cu contul general de executie a bugetului de stat.
    Bilantul pe ansamblul economiei nationale se intocmeste pe baza bilanturilor contabile ale unitatilor patrimoniale care desfasoara activitati economice, institutiilor publice si celorlalte persoane juridice care au obligatia sa depuna bilant contabil, potrivit legii.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    175. In aplicarea prevederilor art. 11 din lege, avand in vedere situatia existenta in unele unitati patrimoniale, persoanele cu studii medii in cauza pot indeplini, in continuare, atributiile de contabil sef, primind drepturile salariale potrivit reglementarilor in vigoare, fiind incadrate pe alte posturi, urmand ca, pe parcurs, posturile de director financiar-contabil sau de contabil sef sa fie ocupate de persoane care indeplinesc conditiile prevazute de lege.
    Numirea directorului financiar-contabil, a contabilului sef sau a conducatorului compartimentului financiar-contabil din cadrul ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se face cu avizul Ministerului Finantelor.
    Conducatorii compartimentelor financiar-contabile din cadrul institutiilor subordonate ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se numesc cu avizul conducatorului compartimentului financiar-contabil din cadrul ministerului sau organului central respectiv, pe baza propunerii ordonatorului de credite al institutiei respective.
    Conducatorii compartimentelor financiar-contabile din cadrul consiliilor locale, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale se numesc cu avizul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.
    Conducatorii compartimentelor financiar-contabile din cadrul institutiilor publice finantate din bugetele consiliilor locale municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale se numesc cu avizul conducatorului compartimentului financiar-contabil al consiliului local respectiv.
    176. Pe data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga:
    - Normele metodologice privind contabilitatea unitatilor economice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 595 din 31 decembrie 1970;
    - orice alta norma contrara prevederilor prezentului regulament.

                     PLANUL DE CONTURI GENERAL
    CLASA  1  - CONTURI DE CAPITALURI
    10        CAPITAL SI REZERVE
              101    Capital social
                     1011     Capital subscris nevarsat
                     1012     Capital subscris varsat
              104    Prime legate de capital
                     1041     Prime de emisiune sau de aport
                     1042     Prime de fuziune
              105    Diferente din reevaluare (*1)
              106    Rezerve
                     1061     Rezerve legale
                     1063     Rezerve statutare
                     1068     Alte rezerve
              107    Rezultatul reportat
              108    Contul intreprinzatorului individual
    11        FONDURI (*1)
              111    Fond de dezvoltare
              112    Fond de participare la profit
              118    Alte fonduri
              119    Repartizari la fondul de dezvoltare
    12        REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
              121    Profit si pierderi
              129    Repartizarea profitului
    13        SUBVENTII PENTRU INVESTITII
              131    Subventii pentru investitii
    14        PROVIZIOANE REGLEMENTATE (*2)
              141    Provizioane reglementate
---------------------------
    *1) Se utilizeaza potrivit dispozitiilor legale
    *2) Continutul si utilizarea conturilor din aceasta grupa se stabilesc in functie de dispozitiile legale.
    15        PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
              151    Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
                     1511     Provizioane pentru litigii
                     1512     Provizioane pentru garantii acordate
                              clientilor
                     1513     Provizioane pentru cheltuieli de
                              repartizat pe mai multe exercitii financiare
                     1514     Provizioane pentru pierderi din
                              schimb valutar
                     1518     Alte provizioane pentru riscuri
                              si cheltuieli
    16        IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
              161    Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
              162    Credite bancare pe termen lung si mediu
                     1621     Credite bancare pe termen lung si
                              mediu
                     1622    Credite bancare pe termen lung si mediu
                             nerambursate la scadenta
                     1623    Credite externe guvernamentale
                     1624    Credite externe garantate de stat
                     1625    Credite externe garantate de banci
                     1626    Credite de la trezoreria statului
              166    Datorii legate de participatii
              167    Alte imprumuturi si datorii asimilate
              168    Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor
                     asimilate
                     1681     Dobanzi aferente imprumuturilor din
                              emisiunea de obligatiuni
                     1682     Dobanzi aferente creditelor bancare
                              pe termen lung si mediu
                     1686   Dobanzi aferente datoriilor
                              legate de participatii
                     1687     Dobanzi aferente altor imprumuturi
                              si datorii asimilate
              169    Prime privind rambursarea obligatiunilor
    CLASA  2 - CONTURI DE IMOBILIZARI
    20        IMOBILIZARI NECORPORALE
              201    Cheltuieli de constituire
              203    Cheltuieli de cercetare si dezvoltare
              205    Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori
                     similare
              207    Fond comercial
              208    Alte imobilizari necorporale
    21        IMOBILIZARI CORPORALE
              211    Terenuri
                     2111     Terenuri
                     2112     Amenajari de terenuri
              212    Mijloace fixe
                     2121     Cladiri
                     2122     Constructii speciale
                     2123    Masini, utilaje si instalatii de lucru
                     2124     Aparate si instalatii de masura,
                              control si reglare
                     2125     Mijloace de transport
                     2126     Animale de munca
                     2127     Plantatii
                     2128     Unelte, inventar gospodaresc si alte
                              mijloace fixe
    23        IMOBILIZARI IN CURS
              230  Imobilizari necorporale in curs
              231  Imobilizari corporale in curs
    26        IMOBILIZARI  FINANCIARE
              261    Titluri de participare
              262    Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu
              263    Alte titluri imobilizate
              267    Creante imobilizate
                     2671     Creante legate de participatii
                     2672     Imprumuturi acordate pe termen lung
                     2677     Alte creante imobilizate
                     2678     Dobanzi aferente creantelor imobilizate
              269    Varsaminte de efectuat pentru imobilizari
                     financiare
    28        AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
              280    Amortizari privind imobilizarile necorporale
                     2801     Amortizarea cheltuielilor de constituire
                     2803     Amortizarea cheltuielilor de
                              cercetare si dezvoltare
                     2805     Amortizarea concesiunilor, brevetelor
                              si a altor drepturi si valori similare
                     2807     Amortizarea fondului comercial
                     2808     Amortizarea altor imobilizari necorporale
              281    Amortizari privind imobilizarile corporale
                     2810     Amortizarea terenurilor
                     2811     Amortizarea cladirilor
                     2812     Amortizarea constructiilor speciale
                     2813     Amortizarea masinilor, utilajelor
                              si instalatiilor de lucru
                     2814     Amortizarea aparatelor si instalatiilor
                              de masura, control si reglare
                     2815     Amortizarea mijloacelor de transport
                     2816     Amortizarea animalelor de munca
                     2817     Amortizarea plantatiilor
                     2818     Amortizarea uneltelor, inventarului
                              gospodaresc si a altor mijloace fixe
    29        PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR
              290    Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
                     necorporale
              291    Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
                     corporale
              293    Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
                     in curs
              296    Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
                     financiare
    CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
    30        STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE
              300    Materii prime
              301    Materiale consumabile
                     3011     Materiale auxiliare
                     3012     Combustibili
                     3013     Materiale pentru ambalat
                     3014     Piese de schimb
                     3015     Seminte si materiale de plantat
                     3016     Furaje
                     3018     Alte materiale consumabile
              308    Diferente de pret la materii prime si materiale
    32        OBIECTE DE INVENTAR
              321    Obiecte de inventar
              322    Uzura obiectelor de inventar
              323    Baracamente si amenajari provizorii
              328    Diferente de pret la obiecte de inventar
    33        PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE
              331    Produse in curs de executie
              332    Lucrari si servicii in curs de executie
    34        PRODUSE
              341    Semifabricate
              345    Produse finite
              346    Produse reziduale
              348    Diferente de pret la produse
    35        STOCURI AFLATE LA TERTI
              351    Materii si materiale aflate la terti
              352    Obiecte de inventar la terti
              354    Produse aflate la terti
              356    Animale aflate la terti
              357    Marfuri in custodie sau consignatie la terti
              358    Ambalaje aflate la terti
    36        ANIMALE
              361    Animale si pasari
              368    Diferente de pret la animale si pasari
    37        MARFURI
              371    Marfuri
              378    Diferente de pret la marfuri
    38        AMBALAJE
              381    Ambalaje
              388    Diferente de pret la ambalaje
    39        PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI
              IN CURS DE EXECUTIE
              390    Provizioane pentru deprecierea materiilor prime
              391    Provizioane pentru deprecierea materialelor
                     consumabile
              392    Provizioane pentru deprecierea obiectelor
                     de inventar
              393   Provizioane pentru deprecierea productiei
                     in curs de executie
              394    Provizioane pentru deprecierea produselor
              395    Provizioane pentru deprecierea stocurilor
                     aflate la terti
              396    Provizioane pentru deprecierea animalelor
              397    Provizioane pentru deprecierea marfurilor
              398    Provizioane pentru deprecierea ambalajelor
    CLASA 4 - CONTURI DE TERTI
    40        FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
              401    Furnizori
              403    Efecte de platit
              404    Furnizori de imobilizari
              405    Efecte de platit pentru imobilizari
              408    Furnizori - facturi nesosite
              409    Furnizori - debitori
    41        CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
              411    Clienti
              413    Efecte de primit
              416    Clienti incerti
              418    Clienti-facturi de intocmit
              419    Clienti - creditori
    42        PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
              421    Personal - remuneratii datorate
              423    Personal - ajutoare materiale datorate
              424    Participarea personalului la profit
              425    Avansuri acordate personalului
              426    Drepturi de personal neridicate
              427    Retineri din remuneratii datorate tertilor
              428    Alte datorii si creante in legatura cu personalul
                     4281    Alte datorii in legatura cu
                             personalul
                     4282    Alte creante in legatura cu
                             personalul
    43        ASIGURARI SOCIALE,  PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
              431    Asigurari sociale
                     4311     Contributia unitatii la asigurarile sociale
                     4312     Contributia personalului pentru pensia
                              suplimentara
              437    Ajutor de somaj
                     4371    Contributia unitatii la fondul de somaj
                     4372    Contributia personalului la fondul
                             de somaj
              438    Alte datorii si creante sociale
                     4381     Alte datorii sociale
                     4382     Alte creante sociale
    44        BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
              441    Impozitul pe profit
              442    Taxa pe valoarea adaugata
                     4423     TVA de plata
                     4424     TVA de recuperat
                     4426     TVA deductibila
                     4427     TVA colectata
                     4428     TVA neexigibila
              444    Impozitul pe salarii
              445    Subventii
              446    Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
              447    Fonduri speciale - taxe si varsaminte
                     asimilate
              448    Alte datorii si creante cu bugetul statului
                     4481    Alte datorii fata de bugetul statului
                     4482    Alte creante privind bugetul
                             statului
                     4483    *) Datorii fata de stat
                     4484    *) Creante in legatura cu statul
------------------------
    *) Se utilizeaza potrivit instructiunilor emise de Ministerul Finantelor.

    45        GRUP SI ASOCIATI
              451    Decontari in cadrul grupului
                     4511     Decontari in cadrul grupului
                     4518     Dobanzi aferente decontarilor in
                              cadrul grupului
              455    Asociati - conturi curente
                     4551     Asociati - conturi curente
                     4558     Dobanzi - conturi asociati
              456    Decontari cu asociatii privind capitalul
              457    Dividende de plata
              458    Decontari din operatiuni in participatie
                     4581     Decontari din operatiuni in
                              participatie - activ
                      4582       Decontari din operatiuni in
                                 participatie - pasiv
    46        DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
              461    Debitori diversi
              462    Creditori diversi
    47        CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
              471    Cheltuieli inregistrate in avans
              472    Venituri inregistrate  in avans
              473    Decontari din operatiuni in curs de
                     clarificare
              476    Diferente de conversie - activ
              477    Diferente de conversie - pasiv
    48        DECONTARI IN CADRUL UNITATII
              481    Decontari intre unitate si subunitati
              482    Decontari intre subunitati
    49        PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
              491    Provizioane pentru deprecierea
                     creantelor - clienti
              495    Provizioane pentru deprecierea
                     creantelor - decontari in cadrul grupului,
                     unitatii si cu asociatii
              496    Provizioane pentru deprecierea creantelor -
                     debitori diversi
    CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
    50        TITLURI DE PLASAMENT
              502    Actiuni proprii
              503    Actiuni
              505    Obligatiuni emise si rascumparate
              506    Obligatiuni
              508    Alte valori de plasament si creante asimilate
                     5081     Alte titluri de plasament
                     5088     Dobanzi la obligatiuni si titluri
                              de plasament
              509    Varsaminte de efectuat pentru titluri de
                     plasament
    51        CONTURI LA BANCI
              511    Valori de incasat
                     5112     Cecuri de incasat
                     5113     Efecte de incasat
                     5114     Efecte remise spre scontare
              512    Conturi curente la banci
                     5121     Conturi la banci in lei
                     5124     Conturi la banci in devize
                     5125     Sume in curs de decontare
                     5126     Carnete de cecuri cu limita de suma
              518    Dobanzi
                     5186     Dobanzi de platit
                     5187     Dobanzi de incasat
              519    Credite bancare pe termen scurt
                     5191     Credite bancare pe termen scurt
                     5192     Credite bancare pe termen scurt
                              nerambursate la scadenta
                     5193     Credite externe guvernamentale
                     5194     Credite externe garantate de stat
                     5195     Credite externe garantate de banci
                     5196     Credite de la trezoreria statului
                     5198     Dobanzi aferente creditelor bancare
                              pe termen scurt
    53        CASA
              531    CASA
                     5311     Casa in lei
                     5314     Casa in devize
              532    Alte valori
                     5321     Timbre fiscale si postale
                     5322     Bilete de tratament si odihna
                     5323     Tichete si bilete de calatorie
                     5328     Alte valori
    54        ACREDITIVE
              541    Acreditive
                     5411     Acreditive in lei
                     5412     Acreditive in devize
              542    Avansuri de trezorerie
    58        VIRAMENTE INTERNE
              581    Viramente interne
    59        PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE
              590    Provizioane pentru deprecierea titlurilor
                     de plasament
    CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
    60        CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MATERIALE SI MARFURI
              600    Cheltuieli cu materiile prime
              601    Cheltuieli cu materialele consumabile
                     6011     Cheltuieli cu materialele auxiliare
                     6012     Cheltuieli privind combustibilii
                     6013     Cheltuieli privind materialele pentru
                              ambalat
                     6014     Cheltuieli privind piesele de schimb
                     6015     Cheltuieli privind semintele si
                              materialele de plantat
                     6016     Cheltuieli privind furajele
                     6018     Cheltuieli privind alte materiale consumabile
              602    Cheltuieli privind obiectele de inventar
              603    Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile
                     provizorii
              604    Cheltuieli privind materialele nestocate
              605    Cheltuieli privind energia si apa
              606    Cheltuieli cu animalele si pasarile
              607    Cheltuieli privind marfurile
              608    Cheltuieli privind ambalajele
    61        CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
              611    Cheltuieli cu intretinere si reparatii
              612    Cheltuieli cu redeventele, locatiile de
                     gestiune si chiriile
              613    Cheltuieli cu primele de asigurare
              614    Cheltuieli cu studiile si cercetarile
    62        CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
              621    Cheltuieli cu colaboratorii
              622    Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
              623    Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
              624    Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal
              625    Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
              626    Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
              627    Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
              628    Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
    63        CHELTUIELI CU IMPOZITELE, TAXELE SI VARSAMINTELE
              ASIMILATE
              631    Cheltuieli cu impozitul pe salarii
              635    Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
                     asimilate
    64        CHELTUIELI CU PERSONALUL
              641    Cheltuieli cu remuneratiile personalului
              645    Cheltuieli privind asigurarile si protectia
                     sociala
                     6451     Cheltuieli privind contributia unitatii la
                              asigurarile sociale
                     6452     Cheltuieli privind contributia unitatii pentru
                              ajutorul de somaj
                     6458     Alte cheltuieli privind asigurarile
                              si protectia sociala
    65        ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
              654    Pierderi din creante
              658    Alte cheltuieli de exploatare
    66        CHELTUIELI FINANCIARE
              663    Pierderi din creante legate de participatii
              664    Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate
              665    Cheltuieli din diferente de curs valutar
              666    Cheltuieli privind dobanzile
              667    Cheltuieli privind sconturile acordate
              668    Alte cheltuieli financiare
    67        CHELTUIELI EXCEPTIONALE
              671    Cheltuieli exceptionale privind operatiunile
                     de gestiune
                     6711     Despagubiri, amenzi si penalitati
                     6712     Donatii si subventii acordate
                     6714     Pierderi din debitori diversi
                     6718     Alte cheltuieli exceptionale
                              privind operatiunile de gestiune
              672    Cheltuieli privind operatiunile de capital
                     6721     Cheltuieli privind activele cedate
                     6728     Alte cheltuieli exceptionale
                              privind operatiunile de capital
    68          CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE
              681    Cheltuieli de exploatare privind amortizarile
                     si provizioanele
                     6811     Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
                              imobilizarilor
                     6812     Cheltuieli de exploatare privind
                              provizioane pentru riscuri si cheltuieli
                     6813     Cheltuieli de exploatarea privind
                              provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
                     6814     Cheltuieli de exploatare privind
                              provizioane pentru deprecierea activelor
                              circulante
              686    Cheltuieli financiare privind amortizarile si
                     provizioanele
                     6862     Cheltuieli financiare privind provizioane
                              pentru riscuri si cheltuieli
                     6863     Cheltuieli financiare privind provizioane
                              pentru deprecieri
                     6868     Cheltuieli financiare privind amortizarea
                              primelor privind rambursarea obligatiunilor
              687    Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si
                     provizioanele
                     6871     Cheltuieli exceptionale privind amortizarea
                              imobilizarilor
                     6872     Cheltuieli exceptionale privind provizioane
                              pentru riscuri si cheltuieli
                     6873     Cheltuieli exceptionale privind provizioane
                              pentru deprecieri
                     6874     Cheltuieli exceptionale privind provizioane
                              reglementate
    69        CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
              691    Cheltuieli cu impozitul pe profit
    CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI
    70        VENITURI DIN VANZARI DE PRODUSE, MARFURI, SERVICII PRESTATE SI DIN
              ALTE ACTIVITATI
              701    Venituri din vanzarea produselor finite
              702    Venituri din vanzarea semifabricatelor
              703    Venituri din vanzarea produselor reziduale
              704    Venituri din lucrari executate si servicii prestate
              705    Venituri din studii si cercetari
              706    Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
              707    Venituri din vanzarea marfurilor
              708    Venituri din activitati diverse
    71        VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA
              711    Venituri din productia stocata
    72        VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI
              721    Venituri din productia de imobilizari necorporale
              722    Venituri din productia de imobilizari corporale
    74        VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
              741    Venituri din subventii de exploatare
    75        ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
              754    Venituri din creante reactivate
              758    Alte venituri din exploatare
    76        VENITURI FINANCIARE
              761    Venituri din participatii
              762    Venituri din alte imobilizari financiare
              763    Venituri din creante imobilizate
              764    Venituri din titluri de plasament
              765    Venituri din diferente de curs valutar
              766    Venituri din dobanzi
              767    Venituri din sconturi obtinute
              768    Alte venituri financiare
    77        VENITURI EXCEPTIONALE
              771    Venituri exceptionale din operatiuni de gestiune
                     7711     Venituri din despagubiri si penalitati
                     7718     Alte venituri exceptionale din operatiuni
                              de gestiune
              772    Venituri din operatiuni de capital
                     7721     Venituri din cedarea activelor
                     7727     Subventii pentru investitii virate la
                              venituri
                     7728     Alte venituri exceptionale din operatiuni
                              de capital
    78        VENITURI DIN PROVIZIOANE
              781    Venituri din provizioane privind activitatea de
                     exploatare
                     7812    Venituri din provizioane pentru riscuri si
                             cheltuieli
                     7813    Venituri din provizioane pentru deprecierea
                             imobilizarilor
                     7814    Venituri din provizioane pentru deprecierea
                             activelor circulante
              786    Venituri financiare din provizioane
                     7862    Venituri din provizioane pentru riscuri si
                             cheltuieli
                     7863    Venituri din provizioane pentru deprecieri
              787    Venituri exceptionale din provizioane
                     7872    Venituri exceptionale din provizioane
                             pentru riscuri si cheltuieli
                     7873    Venituri exceptionale din provizioane
                             pentru deprecieri
                     7874    Venituri exceptionale din provizioane
                             reglementate
    CLASA 8 - CONTURI SPECIALE
    80        CONTURI IN AFARA BILANTULUI
              801    Angajamente acordate
                     8011     Giruri si garantii acordate
                     8018     Alte angajamente acordate
              802    Angajamente primite
                     8021     Giruri si garantii primite
                     8028     Alte angajamente primite
              803    Alte conturi in afara bilantului
                     8031     Mijloace fixe luate cu chirie
                     8032     Valori materiale primite spre prelucrare
                              sau reparare
                     8033     Valori materiale primite in pastrare sau
                              custodie
                     8034     Debitori scosi din activ, urmariti in
                              continuare
                     8035     Debitori din amenzi si penalitati pretinse
                     8036     Redevente, locatii de gestiune, chirii si
                              alte datorii asimilate
                     8037     Efecte scontate neajunse la scadenta
                     8038     Alte valori in afara bilantului
    89        BILANT
              891    Bilant de deschidere
              892    Bilant de inchidere
    CLASA  9 - CONTURI DE GESTIUNE
    90         DECONTARI INTERNE
              901    Decontari interne privind cheltuielile
              902    Decontari interne privind productia obtinuta
              903    Decontari interne privind diferentele de pret
    92        CONTURI DE CALCULATIE
              921    Cheltuielile activitatii de baza
              922    Cheltuielile activitatilor auxiliare
              923    Cheltuieli indirecte de productie
              924    Cheltuieli generale de administratie
              925    Cheltuieli de desfacere
    93        COSTUL PRODUCTIEI
              931    Costul productiei obtinute
              933    Costul productiei in curs de executiei


                       NORME METODOLOGICE
            de utilizare a conturilor contabile

              CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI"

    Din clasa 1 "Conturi de capitaluri" fac parte urmatoarele grupe: 10 "Capital si rezerve", 11 "Fonduri", 12 "Rezultatul exercitiului financiar", 13 "Subventii pentru investitii", 14 "Provizioane reglementate", 15 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli", 16 "Imprumuturi si datorii asimilate".

            GRUPA 10 "CAPITAL SI REZERVE"

    Din grupa 10 "Capital si rezerve" fac parte:
    Contul 101 "Capital social"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului social subscris si varsat in natura si/sau in numerar de actionarii sau asociatii societatii, precum si maririi sau reducerii capitalului social.
    Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati cuprinzand numarul si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale subscrise sau varsate.
    Contul 101 "Capitalul social" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 101 "Capital social" se inregistreaza:
    - capitalul social subscris de actionari sau asociati in natura si/sau in numerar (456);
    - rezervele destinate maririi capitalului social (106);
    - profitul net realizat in exercitiile precedente, destinat maririi capitalului social (107);
    - profitul net realizat la inchiderea exercitiului financiar precedent, destinat maririi capitalului social (129);
    - primele de fuziune si de aport legate de capital, incorporate la capital social (104);
    - valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate, in cazul maririi capitalului social (111);
    In debitul contului 101 "Capital social" se inregistreaza:
    - capitalul social retras de actionari sau asociati (456);
    - pierderile realizate in exercitiile financiare precedente si dupa incheierea exercitiului financiar curent, care reduc capitalul social (107, 121);
    Soldul contului reprezinta capitalul social subscris, varsat/nevarsat.
    Contul  104 "Prime legate de capital"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de emisiune, de fuziune si de aport la capital.
    Contul 104 "Prime legate de capital" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 104 "Prime legate de capital" se inregistreaza:
    - primele stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii sau aportului la capital (456).
    In debitul contului 104 "Prime legate de capital" se inregistreaza:
    - primele de fuziune si de aport la capital, incorporate la capitalul social (101);
    - primele de emisiune, transferate la rezerve (106).
    Soldul contului reprezinta primele de emisiune, de fuziune sau de aport la capital, neincorporate la capitalul social sau la rezerve.
    Contul  105 "Diferente din reevaluare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor din reevaluarea elementelor de activ si de pasiv, efectuata potrivit normelor legale.
    Contul 106 "Rezerve"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite.
    Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare si alte rezerve.
    Contul 106 "Rezerve" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 106 "Rezerve" se inregistreaza:
    - profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, virat la rezerve (107);
    - rezervele constituite din profitul realizat in exercitiile financiare precedente (129);
    - primele de emisiune transferate la rezerve (104).
    In debitul contului 106 "Rezerve" de inregistreaza:
    - rezervele destinate maririi capitalului social (101);
    - rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate in exercitiile financiare precedente (107, 121).
    Soldul contului reprezinta rezervele existente.
    Contul 107 "Rezultatul reportat"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului financiar precedent a carui repartizare a fost amanata de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.
    Contul 107 "Rezultatul reportat" este un cont bifunctional.
    In debitul contului 107 "Rezultatul reportat" se inregistreaza:
    - pierderile realizate in exercitiile financiare precedente, care nu au fost repartizate (121);
    - profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, destinat maririi capitalului social sau virat la rezerve (101, 106);
    - dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat in exercitiile financiare precedente (457).
    In creditul contului 107 "Rezultatul reportat" se inregistreaza:
    - rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate in exercitiile financiare precedente (106);
    - profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, nerepartizat, precum si pierderea reportata din exercitiul financiar anterior, acoperita din profitul realizat in perioada curenta (121);
    - pierderile realizate in exercitiile financiare precedente, care reduc capitalul social (101).
    Soldul debitor al contului reprezinta pierderea nerepartizata, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.
    Contul 108 "Contul intreprinzatorului individual"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta aporturilor si retragerilor in natura si/sau in numerar ale intreprinzatorului individual.
    Contul 108 "Contul intreprinzatorului individual" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 108 "Contul intreprinzatorului individual" se inregistreaza:
    - valoarea brevetelor si altor drepturi si valori similare, valoarea altor imobilizari necorporale, valoarea imobilizarilor corporale si financiare si valoarea stocurilor reprezentand aportul intreprinzatorului individual (205, 208, 211, 212, 261, 262, 263, 300, 301, 321, 323, 361, 371, 381);
    - valoarea in numerar reprezentand aportul intreprinzatorului individual (531);
    - sumele reprezentand alte valori aduse de intreprinzatorul individual (532);
    - sumele depuse in contul de disponibil, ca aport al intreprinzatorului individual (512).
    In debitul contului 108 "Contul intreprinzatorului individual" se inregistreaza:
    - valoarea brevetelor si altor drepturi si valori similare, valoarea altor imobilizari necorporale, valoarea imobilizarilor corporale si financiare si valoarea stocurilor retrase de intreprinzatorul individual (205, 208, 211, 212, 261, 262, 263, 300, 301, 321, 323, 361, 371, 381);
    - valoarea in numerar a aportului retras de intreprinzatorul individual (531);
    - sumele retrase din contul de disponibil, de intreprinzatorul individual (512);
    - alte valori retrase de intreprinzatorul individual (532).
    Soldul contului reprezinta aportul intreprinzatorului individual in natura si/sau in numerar.

                       GRUPA 11 "FONDURI"

    Din grupa 11 "Fonduri" fac parte:
    Contul 111 "Fondul de dezvoltare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii si utilizarii fondului de dezvoltare potrivit legii.
    Contul 111 "Fondul de dezvoltare" este un cont de pasiv.
    In creditul contului "Fond de dezvoltare" se inregistreaza:
    - amortizarea inclusa in cheltuieli (119);
    - sume rezultate din valorificarea materialelor obtinute din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune, mai putin cheltuielile efectuate (129);
    - sumele incasate din vanzarea de mijloace fixe mai putin valoarea ramasa neamortizata (129);
    - sumele incasate din vanzarea activelor, mai putin impozitul datorat aferent vanzarilor de active, costul proiectelor de evaluare, precum si valoarea ramasa neamortizata (129);
    - profitul net realizat in exercitiul financiar curent, repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare (129).
    In debitul contului 111 "Fondul de dezvoltare" se inregistreaza:
    - valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit, din sumele incasate din vanzarea mijloacelor fixe si a activelor (118);
    - valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit,  din sumele incasate din vanzarea mijloacelor fixe si a activelor, in cazul maririi capitalului social (101);
    - valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din amortizare (119).
    Soldul contului reprezinta fondul de dezvoltare neutilizat.
    Contul  112 "Fondul de participare la profit"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii si utilizarii fondului de participare a salariatilor la profit.
    Contul 112 "Fondul de participare la profit" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 112 "Fondul de participare la profit" se inregistreaza:
    - profitul net realizat in exercitiul financiar curent, repartizat pentru constituirea fondului de participare la profit (129).
    In debitul contului 112 "Fondul de participare la profit" se inregistreaza:
    - sumele utilizate din fondul de participare la profit (424).
    Soldul contului reprezinta fondul de participare la profit, neutilizat.
    Contul 118 "Alte fonduri"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondurilor constituite, cum sunt: fondul cresterii surselor proprii de finantare din profitul net realizat, fondul baracamentelor si amenajarilor provizorii, fondul pentru organizarea santierului, precum si alte fonduri constituite potrivit legii.
    Contabilitatea analitica se tine pe feluri de fonduri.
    Contul 118 "Alte fonduri" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 118 "Alte fonduri se inregistreaza:
    - sumele incasate in avans de la beneficiari pentru executarea lucrarilor de organizare a santierelor (512);
    - valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit, din sumele incasate din vanzarea mijloacelor fixe si a activelor (111);
    - profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului pentru cresterea surselor proprii de finantare (129).
    In debitul contului 118 "Alte fonduri" se inregistreaza:
    - transferul fondului baracamentelor si amenajarilor provizorii la venituri, in cazul iesirii acestora din patrimoniu (771).
    Soldul contului reprezinta fondurile neutilizate.
    Contul 119 "Repartizari la fondul de dezvoltare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii amortizarii la fondul de dezvoltare.
    Contul 119 "Repartizari la fondul de dezvoltare" este un cont de activ.
    In debitul contului 119 "Repartizari la fondul de dezvoltare" se inregistreaza:
    - amortizarea inclusa in cheltuieli (111).
    In creditul contului 119 "Repartizari la fondul de dezvoltare" se inregistreaza:
    - valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din amortizare (111).
    Soldul contului reprezinta amortizarea neutilizata pentru investitii.

                GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR"

    Din grupa 12 "Rezultatul exercitiului financiar" fac parte:
    Contul  121 "Profit si pierderi"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta profitului sau pierderii realizate in cursul exercitiului financiar.
    Contul 121 "Profit si pierderi" este un cont bifunctional.
    In creditul contului 121 "Profit si pierderi" se inregistreaza:
    - la sfarsitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701 la 787);
    - pierderile realizate in exercitiile financiare precedente, care reduc capitalul social (101);
    - pierderile realizate in exercitiile financiare precedente, care nu au fost repartizate (107).
    In debitul contului 121 "Profit si pierderi" se inregistreaza:
    - la sfarsitul perioadei, soldul debitor al conturilor din clasa 6 (600 la 691);
    - profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, nerepartizat, precum si pierderea reportata din exercitiul financiar anterior, acoperita din profitul realizat in perioada curenta (107).
    - profitul net realizat in exercitiul financiar precedent, destinat repartizarii (129).
    Soldul creditor reprezinta profitul realizat, daca veniturile depasesc cheltuielile, iar soldul debitor, pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc veniturile.
    Contul  129 "Repartizarea profitului"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului.
    Contabilitatea analitica se tine pe destinatiile profitului, stabilite potrivit legii.
    Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ.
    In debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se inregistreaza:
    - profitul net realizat la inchiderea exercitiului financiar precedent, destinat maririi capitalului social (101);
    - rezervele constituite din profitul realizat in exercitiile financiare precedente (106);
    - sumele rezultate din valorificare materialelor obtinute din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune, mai putin cheltuielile efectuate (111);
    - profitul net realizat in exercitiul financiar curent, repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare (111);
    - profitul net realizat in exercitiul financiar curent, repartizat pentru constituirea fondului de participare la profit (112);
    - profitul net realizat in exercitiul financiar curent, repartizat pentru constituirea fondului pentru cresterea surselor proprii de finantare (118);
    - dividendele datorate actionarilor sau asociatilor realizate in exercitiul curent (457);
    - sumele incasate din vanzarea mijloacelor fixe, mai putin valoarea ramasa neamortizata (111);
    - sumele incasate din vanzarea activelor, mai putin impozitul datorat, aferent vanzarilor de active, costul proiectelor de evaluare, precum si valoarea ramasa neamortizata (111).
    In creditul contului  129 "Repartizarea profitului" se inregistreaza:
    - profitul net realizat in exercitiul financiar precedent, destinat repartizarii (121).
    Soldul contului reprezinta repartizarile din profit efectuate in cursul anului.

             GRUPA 13 "SUBVENTII PENTRU INVESTITII"

    Din grupa 13 "Subventii pentru investitii" face parte:
    Contul 131 "Subventii pentru investitii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor alocate de la bugetul de stat sau din alte resurse pentru finantarea investitiilor, precum si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit.
    Contul  131 "Subventii pentru investitii" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 131 "Subventii pentru investitii" se inregistreaza:
    - valoarea subventiilor pentru investitii de primit sau primite (445, 512);
    - brevetele si alte drepturi si valori similare primite cu titlu gratuit (205);
    - valoarea terenurilor si mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit (211, 212).
    In debitul contului 131 "Subventii pentru investitii" se inregistreaza:
    - cota-parte a subventiilor pentru investitii virata asupra rezultatului exercitiului financiar (772).
    Soldul contului reprezinta subventiile pentru investitii nevirate la rezultatul exercitiului financiar.

              GRUPA  14 "PROVIZIOANE REGLEMENTATE"

    Din grupa 14 "Provizioane reglementate" face parte:
    Contul  141 "Provizioane reglementate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor reglementate (majorarea preturilor aferente stocurilor, calcularea amortizarii accelerate etc.) constituite pe seama cheltuielilor, potrivit dispozitiilor legale.
    Contul 141 "Provizioane reglementate" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 141 "Provizioane reglementate" se inregistreaza:
    - valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor reglementate (687).
    In debitul contului 141 "Provizioane reglementate" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor reglementate (787).
    Soldul contului reprezinta provizioanele reglementate constituite.

       GRUPA 15 "PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI"

    Din grupa 15 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" face parte:
    Contul 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii, garantii acordate clientilor, cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii, pierderi din schimb valutar, precum si pentru alte riscuri si cheltuieli, constituite, de regula, la finele exercitiului.
    Contul 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" se inregistreaza:
    - valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli, cand acestea privesc exploatarea, activitatea financiara, precum si cele cu caracter exceptional (681, 686 si 687).
    In debitul contului 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli care privesc exploatarea, activitatea financiara, precum si cele cu caracter exceptional (781, 786, 787).
    Soldul contului reprezinta provizioanele pentru riscuri si cheltuieli constituite.

          GRUPA 16 "IMPRUMUTURI DIN DATORII ASIMILATE"

    Din grupa 16 "Imprumuturi si datorii asimilate" fac parte:
    Contul 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor din emisiunea obligatiunilor.
    Contul 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" se inregistreaza:
    - suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (461);
    - suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (169).
    In debitul contului 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" se inregistreaza:
    - suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate (512);
    - valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (505);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, exprimate in devize (765).
    Soldul contului reprezinta imprumuturile din emisiuni de obligatiuni nerambursate.
    Contul 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bancare pe termen lung si mediu primite de la alte societati comerciale si institutii bancare.
    Contabilitatea analitica se organizeaza distinct.
    Contul 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" se inregistreaza:
    - suma creditelor pe termen lung si mediu primite (401, 404, 512);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar anterior (477);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor exprimate in devize, ca urmare a cresterii cursului valutar (476).
    In debitul contului 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" se inregistreaza:
    - suma creditelor pe termen lung si mediu rambursate (512);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar anterior (476);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma scaderii cursului valutar al imprumuturilor pe termen lung si mediu exprimate in devize, la incheierea exercitiului financiar (477);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor in devize (765).
    Soldul contului reprezinta creditele pe termen lung si mediu nerambursate.
    Contul 166 "Datorii legate de participatii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor legate de participatii.
    Contul 166 "Datorii legate de participatii" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 166 "Datorii legate de participatii" se inregistreaza:
    - sumele incasate de la societatile comerciale ce detin titluri de participare ale unitatii patrimoniale (512);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar anterior (477);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor exprimate in devize, ca urmare a cresterii cursului valutar (476).
    In debitul contului 166 "Datorii legate de participatii" se inregistreaza:
    - sumele restituite societatilor comerciale care detin titluri de participare ale unitatii patrimoniale (512);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar anterior (476);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma scaderii cursului valutar al imprumutului pe termen lung si mediu, exprimat in devize, la incheierea exercitiului financiar (477);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii datoriilor legate de participatii, in devize (765).
    Soldul contului reprezinta sumele primite si nerestituite.
    Contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor imprumuturi si datorii asimilate, cum sunt: depozite, garantii primite si alte datorii asimilate.
    Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi si datorii asimilate.
    Contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" se inregistreaza:
    - sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (512);
    - diferentele din lichidarea imprumuturilor si datoriilor asimilate (658);
    - valoarea concesiunilor (205);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar anterior (477);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate la incheierea exercitiului financiar aferente altor imprumuturi si datorii asimilate, ca urmare a cresterii cursului valutar (476);
    In debitul contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate rambursate (512);
    - valoarea bunurilor preluate in concesiune conform contractelor incheiate, restituite (205);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar (476);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma scaderii cursului valutar, aferente altor imprumuturi si datorii asimilate, la incheierea exercitiului financiar (477);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii altor imprumuturi si datorii asimilate, in devize (765).
    Soldul contului reprezinta alte imprumuturi si datorii asimilate nerestituite.
    Contul 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, creditelor bancare pe termen lung si mediu, datoriilor legate de participatii, precum si celor aferente altor imprumuturi si altor datorii asimilate.
    Contul 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" se inregistreaza:
    - valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (666).
    In debitul contului 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" se inregistreaza:
    - suma dobanzilor platite (451, 512);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor si datoriilor asimilate, in devize (765).
    Soldul contului reprezinta dobanzile neplatite.
    Contul 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de rambursare reprezentand diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea de rambursare.
    Contul 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" este un cont de activ.
    In debitul contului 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" se inregistreaza:
    - suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni (161).
    In creditul contului 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" se inregistreaza:
    - valoarea primelor de rambursare, amortizate (686).
    Soldul contului reprezinta valoarea primelor de rambursare, neamortizate.

            CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZARI"

    Din clasa 2 "Conturi de imobilizari" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 20 "Imobilizari necorporale", 21 "Imobilizari corporale", 23 "Imobilizari in curs", 26 "Imobilizari financiare", 28 "Amortizari privind imobilizarile" si 29 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor".

               GRUPA 20 "IMOBILIZARI NECORPORALE"

    Din grupa 20 "Imobilizari necorporale" fac parte:
    Contul 201 "Cheltuieli de constituire"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unitatii patrimoniale (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietei, de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea si extinderea activitatii unitatii patrimoniale).
    Contul 201 "Cheltuieli de constituire" este un cont de activ.
    In debitul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se inregistreaza:
    - cheltuielile ocazionate de infiintarea societatii comerciale (512, 531, 404).
    In creditul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se inregistreaza:
    - cheltuielile de constituire amortizate integral (280).
    Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de constituire existente.
    Contul 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de cercetare si dezvoltare inregistrate in contul imobilizarilor necorporale.
    Contul 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" este un cont de activ.
    In debitul contului 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" se inregistreaza:
    - lucrarile si proiectele de cercetare si dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achizitionate de la terti (230, 404, 721).
    In creditul contului 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" se inregistreaza:
    - valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare cedate (672);
    - cheltuielile de cercetare si dezvoltare amortizate integral, precum si cheltuielile de cercetare si dezvoltare aferente brevetelor sau licentelor (280, 205).
    Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare existente.
    Contul 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor, brevetelor, licentelor, know-how-urilor, marcilor de fabrica si de comert si altor drepturi si valori similare aportate, achizitionate sau dobandite pe alte cai.
    Contul 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" este un cont de activ.
    In debitul contului 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" se inregistreaza:
    - brevetele, licentele si alte valori similare achizitionate, realizate pe cont propriu, aportul in natura, precum si cele primite cu titlu gratuit (108, 131, 203, 230, 404, 456, 721);
    - valoarea concesiunilor preluate (167).
    In creditul contului 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" se inregistreaza:
    - concesiuni, brevete, licente, alte drepturi si valori similare amortizate integral, valoarea neamortizata la cedarea imobilizarii (280, 672);
    - valoarea brevetelor si altor drepturi si valori similare retrase de intreprinzatorul individual sau de asociati (108, 456);
    - valoarea bunurilor preluate in concesiune conform contractelor, restituite (167).
    Soldul contului reprezinta concesiunile, brevetele si alte drepturi si valori similare existente.
    Contul 207 "Fond comercial"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului de comert care nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concura la mentinerea sau la dezvoltarea potentialului activitatii unitatii, cum sunt: clientela, vadul, debuseurile, reputatia si alte elemente necorporale. Fondul comercial se determina ca diferenta  intre valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz, si valoarea activului net al acestuia.
    Contul 207 "Fond comercial" este un cont de activ.
    In debitul contului 207 "Fond comercial" se inregistreaza:
    - valoarea fondului comercial achizitionat, precum si a celui aportat la capitalul societatii (404, 456).
    In creditul contului 207 "Fond comercial" se inregistreaza:
    - valoarea fondului comercial cedat care nu a fost amortizat (672);
    - valoarea fondului comercial amortizat integral (280).
    Soldul contului reprezinta valoarea fondului comercial existent.
    Contul 208 "Alte imobilizari necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice create de unitate sau achizitionate de la terti, precum si a altor imobilizari necorporale.
    Contul 208 "Alte imobilizari necorporale" este un cont de activ.
    In debitul contului 208 "Alte imobilizari necorporale" se inregistreaza:
    - valoarea altor imobilizari necorporale achizitionate, realizate pe cont propriu, reprezentand aportul intreprinzatorului individual si al asociatilor la capitalul societatii (108, 230, 404, 456, 721).
    In creditul contului 208 "Alte imobilizari necorporale" se inregistreaza:
    - valoarea altor imobilizari necorporale cedate sau scoase din activ (280, 672);
    - valoarea altor imobilizari necorporale retrase (108, 456).
    Soldul contului reprezinta valoarea altor imobilizari necorporale existente.

                GRUPA 21 "IMOBILIZARI CORPORALE"

    Din grupa 21 "Imobilizari corporale" fac parte:
    Contul 211 "Terenuri"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor si a amenajarilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, imprejmuirile, lucrarile de acces etc.).
    Contul 211 "Terenuri" este un cont de activ.
    In debitul contului 211 "Terenuri" se inregistreaza:
    - valoarea terenurilor achizitionate si a celor reprezentand aport la capital (108, 404, 456);
    - valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (131).
    - valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu (231, 722).
    In creditul contului 211 "Terenuri" se inregistreaza:
    - valoarea terenurilor cedate, amortizate (281, 672);
    - valoarea terenurilor aportate, retrase (108, 456).
    Soldul contului reprezinta valoarea terenurilor si costul efectiv al amenajarilor de teren.
    Contul 212 "Mijloace fixe"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii mijloacelor fixe.
    Contul 212 "Mijloace fixe" este un cont de activ.
    In debitul contului 212 "Mijloace fixe" se inregistreaza:
    - valoarea mijloacelor fixe achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, ca aport al asociatilor la capitalul social si aportul intreprinzatorului individual (108, 131, 404, 456, 722).
    In creditul contului 212 "Mijloace fixe" se inregistreaza:
    - valoarea mijloacelor fixe cedate sau scoase din activ (281, 672);
    - valoarea mijloacelor fixe retrase de intreprinzatorul individual (108).
    Soldul contului reprezinta valoarea mijloacelor fixe existente.

                 GRUPA 23 "IMOBILIZARI IN CURS"
    Din grupa 23 "Imobilizari in curs" fac parte:

    Contul 230 "Imobilizari necorporale in curs"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor necorporale in curs.
    Contul 230 "Imobilizari necorporale in curs" este un cont de activ.
    In debitul contului 230 "Imobilizari necorporale in curs" se inregistreaza:
    - valoarea imobilizarilor necorporale facturate de furnizori (404);
    - avansurile acordate furnizorilor de imobilizari (512);
    - valoarea imobilizarilor necorporale in curs, realizate pentru nevoi proprii (721);
    - imobilizarile necorporale in curs, aportate de asociati la capitalul social (456).
    In creditul contului 230 "Imobilizari necorporale in curs" se inregistreaza:
    - valoarea imobilizarilor necorporale in curs, receptionate (203, 205, 208);
    - valoarea avansurilor decontate furnizorilor (404).
    Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale in curs.
    Contul 231 "Imobilizari corporale in curs"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale in curs.
    Contul 231 "Imobilizari corporale in curs" este un cont de activ.
    In debitul contului 231 "Imobilizari corporale in curs" se inregistreaza:
    - valoarea imobilizarilor corporale in curs, realizate in regie proprie sau facturate la furnizor,  precum si aportul in natura (108, 404, 456, 722);
    - avansurile acordate furnizorilor de imobilizari (512).
    In creditul contului 231 "Imobilizari corporale in curs" se inregistreaza:
    - valoarea imobilizarilor corporale receptionate (212);
    - valoarea avansurilor decontate furnizorilor (404).
    Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs.

               GRUPA 26 "IMOBILIZARI FINANCIARE"

    Din grupa 26 "Imobilizari financiare" fac parte:
    Contul 261 "Titluri de participare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare.
    Contul 261 "Titluri de participare" este un cont de activ.
    In debitul contului 261 "Titluri de participare" se inregistreaza:
    - valoarea titlurilor de participare achizitionate, a celor reprezentand aportul intreprinzatorului individual, precum si aportul in natura al asociatilor la capitalul societatii (108, 269, 456, 512, 531).
    In creditul contului 261 "Titluri de participare" se inregistreaza:
    - valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare cedate (672).
    - valoarea titlurilor de participare retrase (108, 456).
    Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de participare existente.
    Contul 262 "Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor imobilizate ale activitatii de portofoliu, pe care unitatea patrimoniala le dobandeste in vederea realizarii unor venituri financiare, fara interventia in gestiunea societatilor la care sunt detinute titlurile.
    Contul 262 "Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu" este un cont de activ.
    In debitul contului 262 "Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu" se inregistreaza:
    - valoarea titlurilor achizitionate, aportate de intreprinzatorul individual, precum si cele aportate de asociati la capitalul social (108, 269, 456).
    In creditul contului 262 "Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu" se inregistreaza:
    - valoarea cheltuielilor privind titlurile cedate sau retrase de intreprinzatorul individual (108, 672).
    Soldul contului reprezinta titlurile imobilizate ale activitatii de portofoliu existente.
    Contul 263 "Alte titluri imobilizate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de valoare detinute pe o perioada indelungata.
    Contul 263 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ.
    In debitul contului 263 "Alte titluri imobilizate" se inregistreaza:
    - valoarea altor titluri imobilizate achizitionate, aportate de intreprinzatorul individual, precum si a celor aportate de asociati la capitalul social (108, 269, 456);
    In creditul contului 263 "Alte titluri imobilizate" se inregistreaza:
    - valoarea altor titluri imobilizate cedate (672);
    - valoarea altor titluri imobilizate retrase de intreprinzatorul individual (108).
    Soldul contului reprezinta alte titluri imobilizate existente.
    Contul 267 "Creante imobilizate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor legate de participatii, a imprumuturilor acordate pe termen lung si a altor creante imobilizate, cum sunt depozite si garantii platite.
    Contul 267 "Creante imobilizate" este un cont de activ.
    In debitul contul 267 "Creante imobilizate" se inregistreaza:
    - valoarea imprumutului acordat si a veniturilor din dobanzile aferente creantelor imobilizate, precum si a garantiilor depuse la furnizori (269, 512, 763);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar anterior (476);
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate, la incheierea exercitiului financiar (477).
    In creditul contului 267 "Creante imobilizate" se inregistreaza:
    - valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente, incasate (512, 531);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate altor unitati, la incheierea exercitiului financiar (476);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar, la incheierea exercitiului financiar anterior 477);
    - valoarea pierderilor din creante imobilizate (663);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii creantelor (665).
    Soldul contului reprezinta valoarea imprumuturilor acordate altor unitati si a altor creante imobilizate.
    Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat cu ocazia achizitionarii imobilizarilor financiare.
    Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" se inregistreaza:
    - sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizari financiare (261, 262, 263, 267).
    In debitul contului 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" se inregistreaza:
    - sumele platite pentru imobilizari financiare (512, 531).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate pentru imobilizarile financiare.

           GRUPA 28 "AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE"

    Din grupa 28 "Amortizari privind imobilizarile" fac parte:
    Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor necorporale.
    Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" se inregistreaza:
    - valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale (681).
    In debitul contului 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" se inregistreaza:
    - amortizarea aferenta imobilizarilor vandute sau scoase din activ  (201, 203, 205, 207, 208).
    Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor necorporale.
    Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale.
    Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se inregistreaza:
    - cheltuielile aferente amortizarii imobilizarilor corporale (681);
    - valoarea amortizarii imobilizarilor  utilizate in operatiuni de participatie, transferata conform contractelor (458).
    In debitul contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se inregistreaza:
    - valoarea amortizarii imobilizarilor corporale vandute sau scoase din activ (212).
    Soldul  contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale.

          GRUPA 29 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR"

    Din grupa 29 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor" fac parte:
    Contul 290 "Provizioane privind deprecierea imobilizarilor necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale.
    Contul 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (681, 687).
    In debitul contului 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (781, 787).
    Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor necorporale.
    Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale.
    Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (681, 687).
    In debitul contului 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor  corporale (781, 787).
    Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor corporale.
    Contul 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale si corporale in curs.
    Contul  293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs (681, 687).
    In debitul contului 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs " se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea  imobilizarilor  in  curs (781, 787).
    Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor in curs.
    Contul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare.
    Contul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (686).
    In debitul contului 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (786).
    Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor financiare.

         CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE"

    Din clasa 3 "Conturi de stocuri si productie in curs de executie" fac parte urmatoarele  grupe de conturi: 30 "Stocuri  de materii si materiale"; 32 "Obiecte de inventar"; 33 "Productie in curs de executie"; 34 "Produse"; 35 "Stocuri aflate la terti"; 36 "Animale"; 37 "Marfuri"; 38 "Ambalaje"; 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie".

          GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII SI MATERIALE"

    Din grupa 30 "Stocuri de materii si materiale" fac parte:
    Contul 300 "Materii prime"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime.
    Contul 300 "Materii prime" este un cont de activ.
    In situatia aplicarii inventarului permanent:
    In debitul contului 300 "Materii prime" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aduse de la terti (351, 401);
    - valoarea la pret de inregistrare  a materiilor prime reprezentand aport in natura, precum si a celor primite cu titlu gratuit (108, 456, 771);
    - valoarea materiilor prime constatate plus la inventar (600);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la grup, unitate sau subunitati (451, 481, 482).
    In creditul contului 300 "Materii prime" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, precum si pierderile din deprecieri (600);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime retrase din aport de intreprinzatori (108);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vandute ca atare (371);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime livrate la grup, unitate sau la subunitati (451, 481, 482);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati (671);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351).
    Soldul contului reprezinta valoarea materiilor prime existente in stoc.
    Contul 301 "Materiale consumabile"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile).
    Contul  301 "Materiale consumabile" este un cont de activ.
    In situatia aplicarii inventarului permanent:
    In debitul contul 301 "Materiale consumabile" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aduse de la terti (351, 401);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile reprezentand aport in natura, precum si a celor primite cu titlu gratuit (108, 456, 771);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventar (601);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la grup, unitate sau subunitati (451, 481, 482).
    In creditul contului 301 "Materiale consumabile" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile, incluse pe cheltuieli, a celor constatate lipsa la inventar, cat si pierderile din deprecieri (601);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vandute ca atare (371);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile retrase din aport de intreprinzator (108);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile livrate la grup, unitate sau subunitati (451, 481, 482);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile donate, cat si pierderile din calamitati (671);
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc.
    Contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in plus sau in minus) intre pretul de inregistrare prestabilit si costul de achizitie, aferente materiilor prime si materialelor consumabile.
    Contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a materiilor prime si al materialelor consumabile.
    In debitul contului 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul prestabilit) aferente materiilor prime si materialelor consumabile intrate in gestiune prin achizitionare de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 542);
    - diferentele de pret in minus aferente materiilor prime si materialelor consumabile iesite din gestiune (600, 601).
    In creditul contului 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in minus aferente materiilor prime si materialelor consumabile achizitionate de la furnizori (300, 301);
    - diferentele de pret in plus aferente materiilor prime si materialelor consumabile iesite din gestiune (600, 601).
    Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente materiilor prime si materialelor consumabile existente in stoc.
    In situatia aplicarii inventarului intermitent:
    Conturile 300 "Materiile prime" si 301 "Materiale consumabile" se debiteaza numai la sfarsitul perioadei cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si materialelor consumabile existente in stoc, stabilita pe baza inventarului prin creditul conturilor 600 "Cheltuieli cu materiile prime" sau 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile". Stocurile existente la inceputul exercitiului financiar precum si intrarile de materii prime si materiale consumabile in cursul perioadei se inregistreaza direct in debitul conturilor 600 "Cheltuieli cu materiile prime" si 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile".

             GRUPA 32  "OBIECTE DE INVENTAR"

    Din aceasta grupa fac parte:
    Contul 321 "Obiecte de inventar"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de obiecte de inventar.
    Contul 321 "Obiecte de inventar" este un cont de activ.
    In debitul contului 321 "Obiecte de inventar" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
    - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar aduse de la terti (352, 401);
    - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar reprezentand aport in natura, precum si a celor primite cu titlu gratuit (108, 456, 771);
    - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar constatate ca plus la inventar (602);
    - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar primite de la grup, unitate sau subunitati (451, 481, 482).
    In creditul contului 321 "Obiecte de inventar" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar scoase din folosinta, constatate lipsa la inventar, cat si pierderile din deprecieri (322);
    - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar vandute ca atare (371);
    - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar trimise la terti (352);
    - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar donate, cat si pierderile din calamitati (671);
    - valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar retrase din aport de intreprinzator (108).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar existente in stoc.
    Contul 322 "Uzura obiectelor de inventar"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta uzurii obiectelor de inventar a caror valoare se include in cheltuielile de exploatare, fie integral la darea in folosinta, fie in mod esalonat pe o durata de cel mult trei ani, pe baza de scadentar.
    Contul 322 "Uzura obiectelor de inventar" este un cont rectificativ al valorii obiectelor de inventar.
    In creditul contului 322 "Uzura obiectelor de inventar" se inregistreaza uzura obiectelor de inventar, inclusa pe cheltuieli (602).
    In debitul contului 322 "Uzura obiectelor de inventar" se inregistreaza valoarea obiectelor de inventar scoase din folosinta (321).
    Soldul contului reprezinta valoarea uzurii obiectelor de inventar inclusa pe cheltuieli.
    Contul 323 "Baracamente si amenajari provizorii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta baracamentelor si amenajarilor provizorii, achizitionate sau construite in vederea executarii lucrarilor si prestatiilor de constructii.
    Contul 323 "Baracamente si amenajari provizorii" este un cont de activ.
    In debitul contului 323 "Baracamente si amenajari provizorii" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii cumparate de la furnizori (401);
    - valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii reprezentand aportul in natura al intreprinzatorului sau asociatilor si actionarilor (108, 456);
    - valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii realizate din productie proprie (711);
    - valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii primite gratuit (771).
    In creditul contului 323 "Baracamente si amenajari provizorii" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii vandute, demolate sau constatate lipsa la inventariere (603);
    - valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii retrase din aport de catre intreprinzator (108).
    - valoarea pierderilor din calamitati la baracamente (671).
    Soldul reprezinta valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii existente.
    Contul 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar"
    Acest cont se foloseste numai in situatia inregistrarii stocurilor de obiecte de inventar la preturi prestabilite (standard).

             GRUPA 33 "PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE"

    Din grupa 33 "Produse in curs de executie" fac parte:
    Contul 331 "Produse in curs de executie"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta produselor in curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute de procesul tehnologic, respectiv productia neterminata) existente la sfarsitul perioadei.
    Contul 331 "Produse in curs de executie" este un cont de activ.
    In debitul contului 331 "Produse in curs de executie" se inregistreaza valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar (711).
    In creditul contului 331 "Produse in curs de executie" se inregistreaza scaderea din gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (711).
    Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei.
    Contul 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei.
    Contul 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" este un cont de activ.
    In debitul contului 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" se inregistreaza valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei (711).
    In creditul contului 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" se inregistreaza scaderea din gestiune a valorii lucrarilor si serviciilor in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (711).
    Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei.

               GRUPA 34 "PRODUSE"

    Din grupa 34 "Produse" fac parte:
    Contul 341 "Semifabricate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de semifabricate.
    Contul 341 "Semifabricate" este un cont de activ.
    In debitul contului 341 "Semifabricate" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie, precum si plusurile constatate cu ocazia inventarierii (711);
    - valoarea semifabricatelor aduse de la terti (354, 401).
    In creditul contului 341 "Semifabricate" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute (facturate), precum si lipsurile constatate la inventariere (711);
    - valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise la terti (354).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor existente in stoc.
    Contul 345 "Produse finite"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse finite.
    Contul 345 "Produse finite" este un cont de activ.
    In debitul contului 345 "Produse finite" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune, precum si plusurile de inventar (711);
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor finite aduse de la terti (354).
    In creditul contului 345 "Produse finite" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor finite vandute, precum si lipsurile de inventar (711);
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor finite livrate prin magazinele proprii de desfacere (371);
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti (354).
    - valoarea pierderilor din calamitati sau donatiile de produse finite (671).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor finite existente in stoc.
    Contul 346 "Produse reziduale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deseuri).
    Contul 346 "Produse reziduale" este un cont de activ.
    In debitul contului 346 "Produse reziduale" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune din productie proprie (711);
    - valoarea produselor reziduale aduse de la terti (354, 401).
    In creditul contului 346 "Produse reziduale" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale vandute (711);
    - valoarea produselor reziduale trimise la terti (354).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale existente in stoc.
    Contul 348 "Diferente de pret la produse"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor intre pretul prestabilit (standard) si costul de productie la produse.
    Contul 348 "Diferente de pret la produse" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare.
    In debitul contului 348 "Diferente de pret la produse" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul prestabilit) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie (711);
    - diferentele de pret in minus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare (711).
    In creditul contului 348 "Diferente de pret la produse" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in minus aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie (711);
    - diferentele de pret in plus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare (711).
    Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente produselor existente in stoc.

             GRUPA  35 "STOCURI AFLATE LA TERTI"

    Din grupa 35 "Stocuri aflate la terti" fac parte:
    Contul 351 "Materii si materiale aflate la terti"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime si materiale consumabile trimise la terti, precum si cele in curs de aprovizionare.
    Contul 351 "Materii si materiale aflate la terti" este un cont de activ.
    In debitul contului 351 "Materii si materiale aflate la terti" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor si materialelor consumabile aflate la terti si a celor in curs de aprovizionare (300, 301, 401).
    In creditul contului 351 "Materii si materiale aflate la terti" se inregistreaza:
    - valoarea materiilor si materialelor intrate in gestiune, aduse de la terti si a celor in curs de aprovizionare (300, 301).
    Soldul contului reprezinta valoarea materiilor si materialelor trimise la terti, precum si a celor in curs de aprovizionare.
    Contul 352 "Obiecte de inventar la terti"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de obiecte de inventar trimise la terti si a celor aflate in curs de aprovizionare.
    Contul 352 "Obiecte de inventar la terti" este un cont de activ.
    In debitul contului 352 "Obiecte de inventar la terti" se inregistreaza valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar aflate la terti si a celor in curs de aprovizionare (321, 401).
    In creditul contului 352 "Obiecte de inventar la terti" se inregistreaza valoarea obiectelor de inventar reintrate in gestiune, aduse de la terti si a celor aflate in curs de aprovizionare (321).
    Soldul contului reprezinta valoarea obiectelor de inventar aflate la terti si a celor in curs de aprovizionare.
    Contul 354 "Produse aflate la terti"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse trimise la terti.
    Contul 354 "Produse aflate la terti" este un cont de activ.
    In debitul contului 354 "Produse aflate la terti" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor (semifabricatelor, produselor finite sau produselor reziduale) trimise la terti (341, 345, 346).
    In creditul contului 354 "Produse aflate la terti" se inregistreaza valoarea produselor intrate in gestiune, aduse de la terti (341, 345, 346).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor aflate la terti.
    Continutul si functiunea conturilor 356 "Animale la terti", 357 "Marfuri in custodie sau in consignatie la terti" si 358 "Ambalaje aflate la terti" sunt similare cu cele ale conturilor prezentate la aceasta grupa.

               GRUPA 36 "ANIMALE"

    Din grupa 36 "Animale" fac parte:
    Contul 361 "Animale si pasari"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectivelor de animale si pasari, respectiv a animalelor nascute si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, minji etc.), in vederea cresterii si folosirii lor pentru munca si reproductie; animalelor si pasarilor la ingrasat pentru valorificare; coloniilor de albine, precum si a animalelor pentru productie (lina, lapte si blana).
    Contul 361 "Animale si pasari" este un cont de activ.
    In debitul contului 361 "Animale si pasari" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
    - valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aduse de la terti (356, 401);
    - valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aduse ca aport in natura de catre intreprinzatori sau actionari si asociati (108, 456);
    - valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie, sporuri de greutate si plusurile de inventar la produse (711);
    - valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de la unitate sau subunitati (481, 482);
    - valoarea  animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit (771).
    In creditul contului 361 "Animale si pasari" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor iesite din gestiune prin vanzare, incluse pe cheltuieli, constatate minus la inventar, cat si cele trimise la terti (356, 371, 606, 711);
    - valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor livrate la unitate sau subunitati (481, 482);
    - valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor retrase din aport de intreprinzatorul individual (108);
    - valoarea pierderilor din calamitati, constatate la animale si pasari (671).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor existente la sfarsitul perioadei.
    Contul 368 "Diferente de pret la animale si pasari"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor, in plus sau in minus, intre pretul de inregistrare prestabilit (standard) si costul de achizitie, respectiv costul de productie. Contul 368 "Diferente de pret la animale si pasari" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a animalelor si pasarilor.
    In debitul contului 368 "Diferente de pret la animale si pasari" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in plus aferente animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 542);
    - diferentele de pret in minus aferente valorii animalelor incluse pe cheltuieli (606);
    - diferentele de pret in plus aferente animalelor din productie proprie (711);
    - diferentele de pret in minus repartizate asupra valorii animalelor si pasarilor iesite din gestiune prin vanzare sau alte cai (711).
    In creditul contului 368 "Diferente de pret la animale si pasari" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (361, 542);
    - diferentele de pret in plus aferente animalelor incluse pe cheltuielile exercitiului financiar (606);
    - diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor din productie proprie (711);
    - diferentele de pret in plus repartizate asupra valorii animalelor din productie proprie iesite din gestiune prin vanzare sau alte cai (711).
    Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente animalelor si pasarilor existente.

              GRUPA 37 "MARFURI"

    Din grupa 37 "Marfuri" fac parte:
    Contul 371 "Marfuri"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri.
    Contul 371 "Marfuri" este un cont de activ.
    In debitul contului 371 "Marfuri" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
    - valoarea la pret de inregistrare a marfurilor reprezentand aportul in natura al intreprinzatorului individual sau al actionarilor si asociatilor (108, 456);
    - valoarea marfurilor aduse de la terti (357, 401);
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor auxiliare, obiectelor de inventar, animalelor si pasarilor, a altor valori de natura stocurilor vandute ca atare (300, 301, 321, 361 s.a);
    - valoarea la pret de inregistrare a produselor finite livrate prin magazinele proprii de desfacere (345);
    - valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate in plus la inventar, cat si a celor primite cu titlu gratuit (607, 771);
    - valoarea adaosului comercial si taxa pe valoarea adaugata neexigibila, in situatia in care inregistrarea marfurilor se tine la pret cu amanuntul (378, 4428).
    In creditul contului 371 "Marfuri" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vanzare, precum si lipsurile de inventar (607);
    - valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise in custodie sau in consignatie la terti (357);
    - valoarea la pret de inregistrare a marfurilor retrase din aport de catre intreprinzatorul individual (108);
    - valoarea adaosului comercial si a taxei pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor vandute, in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul (378, 4428);
    - valoarea donatiilor si a pierderilor din calamitati constatate la marfuri (671).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente.
    Contul 378 "Diferente de pret la marfuri"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta adaosului comercial (marja comerciantului) aferent marfurilor existente in gestiunea unitatii cu activitate comerciala.
    Contul 378 "Diferente de pret la marfuri" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a marfurilor.
    In creditul contului 378 "Diferente de pret la marfuri" se inregistreaza valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiune (371).
    In debitul contului 378 "Diferente de pret la marfuri" se inregistreaza valoarea adaosului comercial aferent marfurilor vandute (371).
    Soldul contului reprezinta valoarea adaosului comercial aferenta marfurilor existente in stoc.

              GRUPA 38 "AMBALAJE"

    Din grupa 38 "Ambalaje" fac parte:
    Contul 381 "Ambalaje"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje, achizitionate sau confectionate in unitate, care sunt destinate ambalarii si transportului produselor finite, cat si al marfurilor.
    Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ.
    In debitul contului 381 "Ambalaje" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
    - valoarea ambalajelor reprezentand aportul in natura al intreprinzatorului individual sau al actionarilor si asociatilor (108, 456);
    - valoarea ambalajelor aduse de la terti (358, 401);
    - valoarea ambalajelor nerestituite furnizorilor, in situatia in care acestea circula pe principiul restituirii (409);
    - valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus de inventar, cat si a celor primite cu titlu gratuit (608, 771);
    - valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor realizate din productie proprie (711).
    In creditul contului 381 "Ambalaje" se inregistreaza:
    - valoarea ambalajelor iesite din gestiune prin retragerea aportului in natura al intreprinzatorului individual (108);
    - valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute ca atare (371);
    - valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor incluse pe cheltuieli, precum si lipsurile constatate la inventar (608);
    - valoarea ambalajelor trimise la terti (358);
    - valoarea pierderilor din calamitati inregistrate la ambalaje (671).
    Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor existente.
    Contul 388 "Diferente de pret la ambalaje"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in minus sau in plus) intre pretul prestabilit si costul de achizitie, aferente ambalajelor intrate in gestiune.
    Contul 388 "Diferente de pret la ambalaje" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a ambalajelor.
    In debitul contului 388 "Diferente de pret la ambalaje" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in plus (costul de achizitie mai mare decat pretul prestabilit) aferente ambalajelor intrate in gestiune (401, 542);
    - diferentele de pret in minus aferente ambalajelor iesite din gestiune (608).
    In creditul contului 388 "Diferente de pret la ambalaje" se inregistreaza:
    - diferentele de pret in minus aferente ambalajelor achizitionate de la furnizori si din avansuri de trezorerie (381, 542);
    - diferentele de pret in plus aferente ambalajelor date in consum (608).
    Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente ambalajelor existente in stoc.

             GRUPA 39 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR
                  SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE"

    Din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie" fac parte conturile:
    390 "Provizioane pentru deprecierea materiilor prime";
    391 "Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile";
    392 "Provizioane pentru deprecierea obiectelor de inventar";
    393 "Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie";
    394 "Provizioane pentru deprecierea  produselor";
    395 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti";
    396 "Provizioane pentru deprecierea animalelor";
    397 "Provizioane pentru deprecierea marfurilor";
    398 "Provizioane pentru deprecierea ambalajelor".
    Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta constituirii, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar, a provizioanelor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, productie in curs de executie, produse, animale, marfuri si ambalaje, precum si a suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora, potrivit legii.
    Conturile din aceasta grupa sunt conturi de pasiv.
    In creditul conturilor din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie" se inregistreaza valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs, constituite sau suplimentate, potrivit legii, pe feluri de provizioane, pe seama cheltuielilor de exploatare (681).
    In debitul conturilor din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie" se inregistreaza sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs (781).
    Soldul conturilor reprezinta valoarea provizioanelor constituite la sfarsitul perioadei.

             CLASA 4 "CONTURI DE TERTI"

    Din clasa 4 "Conturi  de terti" fac parte urmatoarele grupe de conturi:
    40 "Furnizori si conturi asimilate"
    41 "Clienti si conturi asimilate"
    42 "Personal si conturi asimilate"
    43 "Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate"
    44 "Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate"
    45 "Grup si asociati"
    46 "Debitori si creditori diversi"
    47 "Conturi de regularizare si asimilate"
    48 "Decontari in cadrul unitatii"
    49 "Provizioane pentru deprecierea creantelor".

            GRUPA 40 "FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE"

    Din grupa 40 "Furnizori si conturi asimilate" fac parte:
    Contul 401 "Furnizori"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri, lucrarile executate sau serviciile prestate.
    Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 401 "Furnizori" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de cumparare sau prestabilit a materiilor prime si materialelor consumabile, obiectelor de inventar, animalelor tinere si la ingrasat, a marfurilor si ambalajelor intrate in patrimoniu, achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi (300, 301, 321, 323, 361, 371, 381), precum si diferentele de pret nefavorabile aferente, in cazul in care evidenta acestora se tine la preturi prestabilite (308, 328, 368, 378, 388);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente furnizorilor neachitati la incheierea exercitiului financiar (476);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar precedent (477);
    - valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli, consumul de energie si apa (604, 605);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate la furnizori (409);
    - valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti (611 la 626, 628, 471);
    - valoarea facturilor primite in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite (408);
    - taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile furnizorilor (4426, 4428);
    - valoarea timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si calatorie si a altor valori achizitionate (532).
    In debitul contului 401 "Furnizori" se inregistreaza:
    - platile efectuate catre furnizori (162, 512, 531, 541, 542);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar (476);
    - valoarea biletelor la ordin sau a cambiilor subscrise acceptate de furnizori (403);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii externi (765);
    - valoarea avansurilor virate furnizorilor cu ocazia regularizarii platilor cu acestia (409);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la incheierea exercitiului financiar (477);
    - sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul retinut (512, 531, 444);
    - valoarea sconturilor obtinute de la furnizori (767).
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire predate furnizorului (409).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor.
    Contul 403 "Efecte de platit"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata stabilite pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
    Contul 403 "Efecte de platit" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 403 "Efecte de platit" se inregistreaza:
    - valoarea acceptata a cambiilor sau a biletelor la ordin subscrise (401);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor fata de furnizorii externi, exprimate in devize, ce urmeaza a se deconta pe baza de efecte comerciale (476);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata, exprimate in devize, inregistrate la incheierea exercitiului financiar (477).
    In debitul contului 403 "Efecte de platit" se inregistreaza:
    - diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize (765);
    - diferentele de curs favorabile aferente efectelor de plata neachitate la incheierea exercitiului financiar (477);
    - platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale (512);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori, ce se deconteaza pe baza de efecte comerciale (476).
    Soldul contului reprezinta valoarea efectelor de platit.
    Contul 404 "Furnizori de imobilizari"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale.
    Contul 404 "Furnizori de imobilizari " este un cont de pasiv.
    In creditul contului 404 "Furnizori de imobilizari" se inregistreaza:
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (476);
    - reluarea diferentelor favorabile aferente furnizorului de imobilizari inregistrate la incheierea exercitiului financiar (477);
    - valoarea imobilizarilor facturate de furnizori, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate de terti pentru realizarea unor imobilizari (201, 203, 205, 207, 208, 211, 212);
    - taxa pe valoarea adaugata inscrisa in factura furnizorilor de imobilizari (4426, 4428).
    In debitul contului 404 "Furnizori de imobilizari" se inregistreaza:
    - diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (765);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente furnizorilor de imobilizari neachitate la incheierea exercitiului financiar (477);
    - sumele achitate furnizorilor de imobilizari (162, 512, 531, 541, 542);
    - valoarea efectelor comerciale subscrise, acceptate  de catre furnizorii de imobilizari (405);
    - valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari (767);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (476).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari.
    Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari stabilite pe baza de efecte comerciale (biletul la ordin, cambia etc.).
    Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" se inregistreaza:
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata pentru imobilizari neachitate la incheierea exercitiului financiar (477);
    - valoarea acceptata de catre furnizorii de imobilizari a cambiilor sau biletelor la ordin subscrise (404);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizorii de investitii, ce se deconteaza pe baza de efecte comerciale (476).
    In debitul contului 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" se inregistreaza:
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (765);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata pentru imobilizari, exprimate in devize, la incheierea exercitiului financiar (477);
    - platile efectuate catre furnizorii de imobilizari pe baza de efecte comerciale, la scadenta acestora (512);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari ce se deconteaza pe baza de efecte comerciale (476).
    Soldul contului reprezinta valoarea efectelor de platit pentru imobilizarile achizitionate.
    Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri, lucrarile executate si prestarile de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.
    Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite " se inregistreaza:
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori (477);
    - valoarea bunurilor aprovizionate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori (300, 301, 321, 323, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626, 628);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturile (476).
    In debitul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se inregistreaza:
    - valoarea facturilor sosite (401);
    - diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori pentru care nu s-au primit facturile (477);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, inregistrate la incheierea exercitiului financiar anterior, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturile (476).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.
    Contul 409 "Furnizori - debitori"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri, executari de lucrari si prestari de servicii.
    Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ.
    In debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se inregistreaza:
    - valoarea avansurilor achitate in contul unor livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari  (512, 531);
    - diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente avansurilor in devize (477);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta existente la finele exercitiului financiar (476);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate la furnizori (401).
    In creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se inregistreaza:
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate  furnizorilor (665);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor la incheierea exercitiului financiar (476);
    - valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrarilor sau serviciilor (401);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize existente la finele exercitiului financiar (477);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire inapoiate furnizorilor, precum si inregistrarea degradarilor de ambalaje (401, 608);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, retinute in stoc (381).
    Soldul contului reprezinta  avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.

             GRUPA 41 "CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE"

    Din grupa 41 "Clienti si conturi asimilate" fac parte:
    Contul 411 "Clienti"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vandute, lucrari executate si servicii prestate, pe baza de facturi.
    Contul 411 "Clienti" este un cont de activ.
    In debitul contului 411 "Clienti" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de vanzare a marfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrarilor efectuate si serviciilor prestate, precum si taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta (701-708, 4427, 4428);
    - valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate evidentiate anterior in contul "Clienti-facturi de intocmit" (418);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate in devize, la incheierea exercitiului financiar (477);
    - reluarea diferentelor de curs valutar nefavorabile aferente clientilor, exprimate devize, la incheierea exercitiului financiar (476);
    - valoarea creantelor reactivate (754);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (419).
    In creditul contului 411 "Clienti" se inregistreaza:
    - sumele incasate de la clienti in conturile de disponibilitati bancare sau in numerar (512, 531);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize la incheierea exercitiului financiar (476);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate in devize (665);
    - valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate (511, 413);
    - valoarea sconturilor acordate clientilor (667);
    - sumele datorate de clienti incerti, dubiosi, rau platnici sau aflati in litigiu (416);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente creantelor in devize existente la incheierea exercitiului financiar (477).
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti (419);
    - decontarea avansurilor incasate de la clienti (419).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de clienti.
    Contul 413 "Efecte de primit"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de creanta stabilite pe baza de efecte comerciale.
    Contul 413 "Efecte de primit" este un cont de activ.
    In debitul contului 413 "Efecte de primit" se inregistreaza:
    - sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale, acceptate (411);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor datorate de clientii externi a caror decontare se face pe baza de efecte comerciale, la incheierea exercitiului financiar (477);
    - reluarea diferentelor de curs nefavorabile, aferente creantelor din conturile de clienti, inregistrate la incheierea exercitiului financiar (476).
    In creditul contului 413 "Efecte de primit"  se inregistreaza:
    - efecte comerciale primite  de la clienti (511);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize, a caror decontare se face pe baza de efecte comerciale (477);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, la lichidarea efectelor de primit in devize (665).
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente creantelor datorate de clientii externi, a caror decontare se face pe baza de efecte comerciale, la incheierea exercitiului financiar (476);
    - sumele incasate de la clienti prin conturile curente (512).
    Soldul contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.
    Contul 416 "Clienti incerti"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta clientilor incerti, rau-platnici, dubiosi sau aflati in litigiu.
    Contul 416 "Clienti incerti" este un cont de activ.
    In debitul contului 416 "Clienti incerti" se inregistreaza:
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente clientilor incerti, la incheierea exercitiului financiar (476);
    - valoarea bunurilor livrate, prestatiilor efectuate sau a lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau-platnici, dubiosi, incerti sau in litigiu (411);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente clientilor incerti sau in litigiu, la incheierea exercitiului financiar (477).
    In creditul contului 416 "Clienti incerti" se inregistreaza:
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente clientilor incerti sau in litigiu (665);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente clientilor incerti, la incheierea exercitiului financiar (476);
    - sumele incasate in conturile de disponibilitati sau in numerar de la clientii incerti sau in litigiu (512, 531);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente creantelor datorate de clientii incerti sau in litigiu, inregistrate la incheierea exercitiului financiar (477);
    - sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta (4427, 654).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de clientii incerti sau in litigiu.
    Contul 418 "Clienti - facturi de intocmit"
    Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza livrarile de bunuri, prestarile de servicii sau executarile de lucrari, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru care nu s-au intocmit facturi.
    Contul 418 "Clienti - facturi de intocmit" este un cont de activ.
    In debitul contului 418 "Clienti - facturi de intocmit" se inregistreaza:
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize, pentru care nu s-au intocmit facturi la inchiderea exercitiului financiar (476);
    - valoarea livrarilor de bunuri, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate catre clienti, aferente exercitiului financiar in curs, pentru care nu s-au intocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta (4428, 701 la 708);
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize, inregistrate la incheierea exercitiului financiar, pentru care nu s-au intocmit facturi (477).
    In creditul contului 418 "Clienti - facturi de intocmit" se inregistreaza:
    - valoarea facturilor intocmite catre clienti (411);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente clientilor - facturi de intocmit (665);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize, nefacturate la incheierea exercitiului financiar (476);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar (477).
    Soldul contului reprezinta valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate, pentru care nu s-au intocmit facturi.
    Contul 419 "Clienti - creditori"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta clientilor - creditori, reprezentand avansurile incasate de la clienti.
    Contul 419 "Clienti - creditori" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 419 "Clienti - creditori" se inregistreaza:
    - sumele incasate de la clienti reprezentand avansuri  pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (512, 531);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (411);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor in devize primite de la clienti, la incheierea exercitiului financiar (476);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente avansurilor primite de la clienti in devize, inregistrate la incheierea exercitiului financiar (477).
    In debitul contului 419 "Clienti - creditori" se inregistreaza:
    - diferente favorabile de curs valutar, aferente avansurilor in devize de la clienti (765);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor in devize catre clienti, constatate la incheierea exercitiului financiar (477);
    - valoarea ambalajelor  care circula in sistem de restituire, primite de la clienti (411);
    - decontarea avansurilor incasate de la clienti (411);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize, primite de la clienti, la incheierea exercitiului financiar (476);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite de clienti (708).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate clientilor.

            GRUPA 42 "PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE"

    Din grupa 42 "Personal si conturi asimilate" fac parte:
    Contul 421 "Personal - remuneratii datorate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru salariile cuvenite acestora in bani sau in natura, inclusiv a adaosurilor si premiilor achitate din fondul de salarii.
    Contul 421 "Personal - remuneratii datorate" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 421 "Personal - remuneratii datorate" se inregistreaza:
    -  salariile si alte drepturi cuvenite personalului (641).
    In debitul contului 421 "Personal - remuneratii datorate" se inregistreaza:
    - retineri din salarii reprezentand: avansuri, sume opozabile salariatilor datorate tertilor, contributia pentru pensia suplimentara, contributia pentru ajutorul de somaj, impozitul pe salarii, precum si alte retineri datorate unitatii (425, 427, 428, 431, 437, 444);
    - sumele neridicate de personal in termen legal (426);
    - salariile nete achitate personalului (531).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate salariatilor.
    Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de munca, a celor pentru ingrijirea copilului, a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate.
    Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se inregistreaza:
    - sumele datorate personalului, reprezentand ajutoare materiale suportate din contributia unitatii pentru asigurari sociale, precum si cele acordate, potrivit legii, pentru protectia sociala (431, 645).
    In debitul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se inregistreaza:
    - sumele platite (531);
    - retinerile reprezentand: avansuri acordate, sume datorate unitatii sau tertilor, contributia pentru pensia suplimentara si pentru ajutorul de somaj si impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444);
    - sumele neridicate (426).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate salariatilor.
    Contul 424 "Participarea personalului la profit"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stimulentelor cuvenite personalului din profit.
    Contul 424 "Participarea personalului la profit" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 424 "Participarea personalului la profit" se inregistreaza:
    - sumele alocate din fondul de participare la profit (112).
    In debitul contului 424 "Participarea personalului la profit" se inregistreaza:
    - sumele achitate salariatilor (531);
    - sumele neridicate de personal (426);
    - impozitul retinut (444).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate personalului.
    Contul 425 "Avansuri acordate personalului"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate personalului.
    Contul  425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ.
    In debitul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se inregistreaza:
    - avansurile platite personalului conform contractului de munca (531);
    - avansurile neridicate (426).
    In creditul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se inregistreaza:
    - sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale reprezentand avansuri acordate (421, 423).
    Soldul contului reprezinta avansurile platite.
    Contul 426 "Drepturi de personal neridicate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de personal, neridicate in termenul legal.
    Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se inregistreaza:
    - sumele datorate personalului, neridicate in termen, reprezentand salarii, sporuri, adaosuri, alocatii de stat pentru copii, stimulente din profit, ajutoare de boala si alte drepturi (421, 423, 424, 425).
    In debitul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se inregistreaza:
    - sumele achitate personalului (531);
    - drepturile de personal neridicate prescrise, datorate bugetului statului potrivit legii, sau inregistrate ca venituri exceptionale aferente perioadei (448, 771).
    Soldul contului reprezinta drepturi de personal neridicate.
    Contul 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta retinerilor si popririlor din remuneratii, datorate tertilor.
    Contul 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" se inregistreaza:
    - sumele retinute de la salariati, datorate tertilor, reprezentand chirii, cumparari cu plata in rate si alte obligatii fata de terti (421, 423).
    In debitul contului 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" se inregistreaza:
    - sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri din salarii (512, 531).
    Soldul contului reprezinta sumele retinute de la salariati, datorate tertilor.
    Contul 428 "Alte datorii si creante  in legatura cu personalul"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii la incheierea exercitiului financiar pentru a permite inregistrarea cheltuielilor si veniturilor aferente exercitiului financiar expirat, precum si a altor creante si datorii in raporturile cu personalul.
    Contul 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" este un cont bifunctional.
    In creditul contului 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" se inregistreaza:
    - sumele datorate salariatilor, pentru care nu s-au intocmit state de plata, determinate de activitatea exercitiului financiar care urmeaza sa se incheie, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pana la incheierea exercitiului financiar (641);
    - sumele datorate personalului sub forma de ajutoare (438);
    - sumele incasate de la salariati, evidentiate anterior in acest cont (531).
    In debitul contului 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" se inregistreaza:
    - sumele achitate personalului, evidentiate anterior in acest cont (531,);
    - sumele datorate de personal, reprezentand chirii si consumuri, care se fac venit la unitate, precum si eventualele sume datorate privind debite, remuneratii, avansuri nejustificate, sporuri sau adaosuri necuvenite, ajutoare de boala necuvenite (542, 758, 706, 708, 4427, 438).
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate salariatilor, iar soldul debitor, sumele datorate de salariati.

         GRUPA 43 "ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA
                      SI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 43 "Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate" fac parte:
    Contul 431 "Asigurari sociale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind  contributia unitatii la asigurarile sociale, precum si contributia personalului pentru pensia suplimentara.
    Contul 431 "Asigurari sociale" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 431 "Asigurari sociale" se inregistreaza:
    - contributia unitatii la asigurarile sociale (645);
    - contributia personalului pentru pensia suplimentara (421, 423).
    In debitul contului 431 "Asigurari sociale" se inregistreaza:
    - sumele virate asigurarilor sociale (512);
    - sumele datorate personalului, ce se suporta din asigurari sociale (423);
    - sumele datorate fondului special pentru sanatate (447).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale.
    Contul 437 "Ajutor de somaj"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind ajutorul de somaj, datorat de unitate, precum  si de salariati, potrivit legii.
    Contul 437 "Ajutor de somaj" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 437 "Ajutor de somaj" se inregistreaza:
    - sumele datorate de unitate pentru constituirea fondului de somaj (645);
    - sumele datorate de catre personal pentru constituirea fondului de somaj (421, 423).
    In debitul contului 437 "Ajutor de somaj" se inregistreaza:
    - sumele virate reprezentand contributia unitatii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj (512);
    - sume acordate salariatilor, potrivit legii, din fondul de ajutor de somaj (531, 512).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de unitate si de salariati pentru constituirea fondului de somaj.
    Contul 438 "Alte datorii si creante sociale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor de achitat sau a creantelor de incasat in  contul asigurarilor sociale aferente exercitiului financiar in curs, precum si plata acestora.
    Contul 438 "Alte datorii si creante sociale" este un cont bifunctional.
    In creditul contului 438 "Alte datorii si creante sociale" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand ajutoare materiale achitate in plus personalului (428).
    In debitul contului 438 "Alte datorii si creante sociale" se inregistreaza:
    - sumele datorate personalului, sub forma de ajutoare (428);
    - sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii si creante sociale (512);
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului asigurarilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmeaza a se incasa de la bugetul asigurarilor sociale.

       GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE"

    Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate" fac parte:
    Contul 441 "Impozitul pe profit"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind impozitul pe profit.
    Contul 441 "Impozitul pe profit" este un cont bifunctional.
    In creditul contului 441 "Impozitul pe profit" se inregistreaza:
    - sumele datorate de unitate catre bugetul statului, reprezentand impozitul pe profit (691).
    In debitul contului 441 "Impozitul pe profit" se inregistreaza:
    - sumele virate la bugetul statului, reprezentand impozitul pe profit (512).
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate, iar soldul debitor, sumele varsate in plus.
    Contul 442 "Taxa pe valoarea adaugata"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adaugata.
    Contul 442 "Taxa pe valoarea adaugata" este un cont bifunctional.
    Pentru evidentierea distincta a taxei pe valoarea adaugata se utilizeaza urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
    4423 "TVA de plata"
    4424 "TVA de recuperat"
    4426 "TVA deductibila"
    4427 "TVA colectata"
    4428 "TVA neexigibila"
    Contul 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de platit bugetului statului.
    Contul 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" se inregistreaza:
    - diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adaugata colectata mai mare si taxa pe valoarea adaugata deductibila (4427).
    In debitul contului 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" se inregistreaza:
    - platile efectuate catre bugetul statului, reprezentand taxa pe valoarea adaugata (512);
    - taxa pe valoarea adaugata de recuperat, compensata (4424).
    Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata exigibila la plata.
    Contul  4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.
    Contul 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" este un cont de activ.
    In debitul contului 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" se inregistreaza:
    - diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adaugata colectata mai mica si taxa pe valoarea adaugata deductibila mai mare (4426).
    In creditul contului 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" se inregistreaza:
    - taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului in baza cererii de rambursare sau taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata in perioadele urmatoare cu taxa pe valoarea adaugata de plata (512, 4423).
    Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.
    Contul 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise de furnizori pentru bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate de unitate, sau aferenta mijloacelor fixe realizate in regie proprie, deductibila din punct de vedere fiscal.
    Contul 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" este un cont de activ.
    In debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata deductibila potrivit legii (401, 404, 512, 4428, 542);
    - sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta mijloacelor fixe realizate in regie proprie (4427).
    In creditul contului 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" se inregistreaza:
    - sumele deductibile din TVA colectata (4427);
    - sumele reprezentand TVA deductibila ce depasesc valoarea TVA colectata ce urmeaza a se incasa de la bugetul statului (4424).
    - cu prorata din TVA deductibila, devenita nedeductibila (635).
    La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.
    Contul 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate de unitatea patrimoniala bugetului de stat, reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de marfuri si bunuri, prestarilor de servicii sau executarilor de lucrari.
    Contul 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" se inregistreaza:
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta mijloacelor fixe realizate in regie proprie (4426);
    - taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise catre clienti sau alte documente legale reprezentand vanzarile de marfuri si bunuri, prestarile de servicii si executarile de lucrari (411, 461, 531, 428);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta lipsurilor imputate (428, 461);
    - taxa pe valoarea adaugata neexigibila devenita exigibila in cursul lunii (4428);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor peste normele legale neimputabile, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura (635).
    In debitul contului 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" se inregistreaza:
    - taxa pe valoarea adaugata, de plata datorata bugetului statului (4423);
    - sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata deductibila (4426);
    - sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta clientilor insolvabili scosi din activ (416).
    La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.
    Contul 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta  taxei pe valoarea adaugata neexigibila rezultata din vanzarile si cumpararile de bunuri, servicii, lucrari efectuate cu plata in rate, precum si cea inclusa in pretul de vanzare cu amanuntul la unitatile comerciale  ce tin evidenta la acest pret.
    Contul 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" este un cont bifunctional.
    In creditul contului 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" se inregistreaza:
    - taxa pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari cu plata in rate (411);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii, executarilor de lucrari pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta marfurilor din unitatile comerciale cu amanuntul (371);
    - taxa pe valoarea adaugata, aferenta cumparaturilor efectuate cu plata in rate, precum si cea aferenta facturilor sosite, devenita deductibila  (4426).
    In debitul contului 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" se inregistreaza:
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor nesosite (408);
    - taxa pe valoarea adaugata, aferenta cumparaturilor efectuate cu plata in rate (401, 404);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de marfuri din unitatile comerciale cu amanuntul (371);
    - taxa pe valoarea adaugata, aferenta vanzarilor de bunuri, serviciilor sau prestarilor de lucrari cu plata in rate, devenita exigibila in cursul exercitiului financiar (4427).
    Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata neexigibila.
    Contul 444 "Impozitul pe salarii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta impozitelor pe salarii si a altor drepturi similare datorate bugetului.
    Contul 444 "Impozitul pe salarii" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 444 "Impozitul pe salarii" se inregistreaza:
    - sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor, potrivit legii (421, 423, 424);
    - sumele retinute de unitate, reprezentand impozit datorat de catre colaboratorii unitatii pentru platile efectuate catre acestia (401);
    - sumele datorate bugetului statului, reprezentand impozit suplimentar datorat de unitate pentru depasirea fondului de salarii admisibil (631).
    In debitul contului 444 "Impozitul pe salarii" se inregistreaza:
    - sumele virate la buget reprezentand impozit pe salarii si alte drepturi similare (512, 542).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului.
    Contul 445 "Subventii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind fondurile alocate de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, subventiile pentru diferentele de pret, precum si alte subventii, potrivit legii.
    Contul 445 "Subventii" este un cont de activ.
    In debitul contului 445 "Subventii" se inregistreaza:
    - sumele alocate de la bugetul de stat, precum si valoarea altor subventii pentru investitii de primit (131).
    - valoarea subventiilor pentru diferentele de pret si a altor subventii, de primit, potrivit legii (741);
    In creditul contului 445 "Subventii" se inregistreaza:
    - valoarea alocatiilor de la buget, a subventiilor pentru diferente de pret si a altor subventii incasate (512).
    Soldul contului reprezinta subventiile de primit.
    Contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele si varsamintele asimilate cum sunt: accizele, impozitul pe titeiul din  productia interna si pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, varsaminte din profitul net al regiilor publice, ICM inclus in facturile emise inainte de 01.07.1993, alte impozite si taxe.
    Contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
    - valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului statului (129, 635);
    - impozitul pe dividende datorat (457);
    - sumele restituite de la buget, reprezentand varsaminte efectuate in plus din impozite, taxe si alte varsaminte asimilate (512).
    In debitul contului 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
    - platile efectuate bugetului statului sau bugetelor locale privind alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (512).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.
    Contul 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a varsamintelor efectuate catre alte organisme publice, cum sunt: contributia unitatii pentru constituirea fondului de cercetare - dezvoltare, pentru constituirea fondului special pentru agricultura, a fondului special pentru sanatate, a fondului pentru risc si accidente, precum si alte varsaminte asimilate.
    Contul 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
    - datoriile si varsamintele de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice (431, 635).
    In debitul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
    - platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate datorate acestora (512, 542).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de unitate organismelor publice.
    Contul  448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si creante cu bugetul statului.
    Contul 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" este un cont bifunctional.
    In creditul contului 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand salariile neridicate, prescrise, datorate bugetului statului (426);
    - alte datorii fata de bugetul statului, cum sunt: amenzile si penalitatile (671);
    - sumele incasate de la buget reprezentand varsaminte efectuate in plus din alte datorii si creante (512).
    In debitul contului 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" se inregistreaza;
    - sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta (512);
    - sumele cuvenite unitatii, datorate de buget, altele decat impozitele si taxele (771).
    Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate bugetului, iar soldul debitor, sumele datorate de buget.

               GRUPA 45 "GRUP SI ASOCIATI"

    Din grupa 45 "Grup si asociati" fac parte:
    Contul 451 "Decontari in cadrul grupului"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operatiunilor privind virarile de sume intre unitatile apartinand aceluiasi grup.
    Contul 451 "Decontari in cadrul grupului" este un cont bifunctional.
    In debitul contului 451 "Decontari in cadrul grupului" se inregistreaza:
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize (765);
    - pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate la unitati din cadrul grupului (772);
    - sumele virate altor unitati din cadrul aceluiasi grup (512);
    - dobanzile aferente imprumuturilor acordate (766);
    - dividendele de incasat din participatii (761).
    In creditul contului 451 "Decontari in cadrul grupului" se inregistreaza:
    - sumele incasate de la alte unitati din cadrul aceluiasi grup (512);
    - dobanzile aferente imprumuturilor incasate (666);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize (665);
    - dobanzile aferente imprumuturilor pe termen lung si mediu primite de la alte unitati din cadrul grupului (168);
    - valoarea debitelor scazute din evidenta (671);
    - incasarea dividendelor din participatii (512).
    Soldul debitor al contului reprezinta datoriile celorlalte unitati ale grupului fata de unitate, iar soldul creditor, datoriile unitatii fata de celelalte  unitati din cadrul grupului.
    Contul 455 "Asociati - conturi curente"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor lasate temporar la dispozitia unitatii de catre asociati.
    Contul 455 "Asociati - conturi curente" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 455 "Asociati - conturi curente" se inregistreaza:
    - sumele depuse de asociati (512, 531);
    - dobanzile curente cuvenite asociatilor pentru disponibilitatile depuse la unitate (666);
    - sumele lasate in contul curent al asociatilor, reprezentand dividende (457).
    In debitul contului 455 "Asociati - conturi curente" se inregistreaza:
    - diferentele favorabile de curs valutar, cu ocazia restituirii sumelor depuse in devize (765);
    - sumele virate sau restituite in numerar catre asociati (512, 531).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de unitate catre asociati.
    Contul 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta aporturilor subscrise de asociati pentru constituirea si cresterea capitalului social.
    Contul 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" este un cont de activ.
    In debitul contului 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" se inregistreaza:
    - capitalul subscris de actionari sau asociati, in natura si/sau in numerar (101);
    - valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii sau aportului la capital (104);
    - sumele achitate asociatilor cu ocazia retragerii capitalului (512, 531);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor si datoriilor in valuta (765).
    In creditul contului 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" se inregistreaza:
    - aportul in natura si in imobilizari financiare al asociatilor la capitalul social (205 la 267, 300 la 381);
    - sumele depuse ca aport in numerar sau in titluri de plasament la constituirea capitalului social (503 la 508, 512, 531);
    - capitalul social retras de actionari sau asociati (101);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate cu ocazia varsarii capitalului subscris (665).
    Soldul contului reprezinta aportul la capital subscris si nevarsat.
    Contul 457 "Dividende de plata"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dividendelor datorate actionarilor sau asociatilor potrivit aportului la capital.
    Contul 457 "Dividende de plata" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 457 "Dividende de plata" se inregistreaza:
    - dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat (129, 107).
    In debitul contul 457 "Dividende de plata" se inregistreaza:
    - sumele achitate actionarilor sau asociatilor (512, 531);
    - impozitul pe dividende (446);
    - sumele lasate in contul curent al asociatilor, reprezentand dividende (455).
    Soldul contului reprezinta dividendele datorate actionarilor sau asociatilor.
    Contul 458 "Decontari din operatiuni in participatie"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operatiunilor din participatie, a decontarii cheltuielilor si veniturilor realizate din operatiuni in participatie, precum si a sumelor virate intre coparticipanti.
    Contul 458 "Decontari din operatiuni in participatie" este un cont bifunctional.
    In creditul contului 458 "Decontari din operatiuni in participatie" se inregistreaza:
    - veniturile realizate din operatiuni in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere (701 la 787);
    - cheltuielile primite prin transfer din operatiuni in participatie (600 la 687);
    - sumele primite de la coparticipanti sau cele primite ca rezultat al operatiunilor in participatie (512, 531).
    In debitul contului 458 "Decontari din operatiuni in participatie" se inregistreaza:
    - veniturile primite prin transfer din operatiuni in participatie (701 la 787);
    - amortizarea transferata pentru imobilizari utilizate in operatiuni de participatie conform contractelor (281);
    - cheltuielile transferate din operatiuni in participatie (600 la 687);
    - sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiunii in participatie (512, 531).
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca rezultat favorabil (profit) din operatiuni in participatie, precum si sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatiuni in participatie.
    Soldul debitor al contului reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate din operatiuni in participatie ca rezultat favorabil (profit) sau sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatiuni in participatie.

            GRUPA 46 "DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI"

    Din grupa 46 "Debitori si creditori diversi" fac parte:
    Contul 461 "Debitori diversi"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor din reclamatii si pagube materiale create de terti si a altor creante izvorate din existenta unor titluri executorii.
    Contul 461 "Debitori diversi" este un cont de activ.
    In debitul contului 461 "Debitori diversi" se inregistreaza:
    - valoarea debitelor reactivate (754);
    - valoarea titlurilor mobiliare de plasament cedate (764, 502 la 508);
    - pretul de vanzare al elementelor de activ cedate (446, 772, 4427);
    - suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (161);
    - diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente debitelor in devize (477);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente debitelor in devize la incheierea exercitiului financiar (476);
    - valoarea bunurilor si a productiei in curs de executie, constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (758, 4427);
    - sumele datorate de terti pentru concesiuni, locatii de gestiune, licente, brevete si alte drepturi similare (706);
    - dividende de incasat aferente titlurilor de plasament (761, 762).
    In  creditul contului 461 "Debitori diversi" se inregistreaza:
    - valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
    - valoarea debitelor incasate (512, 531);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente debitelor (477);
    - diferentele de curs valutar nefavorabile aferente debitelor in devize, la incheierea exercitiului financiar (476);
    - valoarea debitelor scazute din evidenta datorita insolvabilitatii (671);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente debitelor in devize (665).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate unitatii de catre debitori.
    Contul 462 "Creditori diversi"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate tertilor pe baza de titluri executorii sau a unor obligatii ale unitatii fata de terti provenind din alte operatiuni.
    Contul 462 "Creditori diversi" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 462 "Creditori diversi" se inregistreaza:
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creditelor in devize la incheierea exercitiului financiar (476);
    - datoriile privind achizitionarea titlurilor de plasament (502 la 508);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente creditelor in devize la incheierea exercitiului financiar (477);
    - sumele incasate si necuvenite (512, 531).
    In debitul contului 462 "Creditori diversi" se inregistreaza:
    - sume achitate creditorilor (512, 531);
    - plata datoriilor pentru achizitionarea titlurilor de plasament (512, 531);
    - sconturile obtinute de la creditori (767);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente creditelor (765);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente creditelor in devize, la incheierea exercitiului financiar (476);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente creditorilor in devize, la incheierea exercitiului financiar (477).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate creditorilor.

         GRUPA 47 "CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE"

    Din grupa  47 "Conturi de regularizare si asimilate" fac parte:
    Contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor anticipate sau efectuate in avans, care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar, in perioadele sau in exercitiile financiare viitoare.
    Contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" este un cont de activ.
    In debitul contului 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" se inregistreaza:
    - cheltuielile privind reparatiile capitale neprevizibile, reparatiile curente si reviziile tehnice, abonamentele, chiriile si alte cheltuieli efectuate anticipat (401, 512, 531);
    - cheltuielile constatate la incheierea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiului financiar urmator (611 la 628, 658, 666);
    - valoarea reparatiilor capitale, efectuate cu forte proprii, constatate la incheierea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare (758).
    In creditul contului 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" se inregistreaza:
    - sumele repartizate in perioadele urmatoare sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli, conform scadentarelor (605, 611 la 628, 658, 668, 666);
    - cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar in curs (611 la 628, 658, 666, 668);
    - valoarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii, repartizate in perioadele urmatoare conform scadentarului (658).
    Soldul contului reflecta cheltuielile anticipate sau efectuate in avans.
    Contul 472 "Venituri inregistrate in avans"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor anticipate si a veniturilor de realizat.
    Contul 472 "Venituri inregistrate in avans" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 472 "Venituri inregistrate in avans" se inregistreaza:
    - veniturile inregistrate in avans, precum si veniturile de realizat, aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare cum sunt: incasarile din chirii, din vanzarile de locuinte cu plata in rate, abonamente, asigurari etc. (411, 418, 512, 531).
    In debitul contului 472 "Venituri inregistrate in avans" se inregistreaza:
    - veniturile inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului financiar in curs (704 la 708).
    Soldul contului reprezinta veniturile inregistrate in avans.
    Contul 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor in curs de clarificare (amenzi, locatii, cheltuieli de judecata), a operatiunilor efectuate in conturile bancare pentru care nu exista documente, operatiuni ce nu pot fi inregistrate pe cheltuieli, rezultate financiare sau alte conturi in mod direct, fiind necesare cercetari si lamuriri suplimentare.
    Contul 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare" este un cont bifunctional.
    In debitul contului 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare" se inregistreaza:
    - sumele in curs de lamurire si platile pentru care, in momentul efectuarii sau constatarii acestora, nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont, necesitand clarificari suplimentare (512);
    - sumele restituite necuvenite unitatii (512, 531).
    In creditul contului 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare" se inregistreaza sumele clarificate trecute pe cheltuieli, precum si sumele incasate in conturile de trezorerie (512, 600 la 658).
    Soldul contului reprezinta sumele in curs de clarificare.
    Contul 476 "Diferente de conversie-activ"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor nefavorabile de curs valutar intre valoarea de intrare a creantelor si datoriilor exprimate in devize si valoarea acestora la cursul ultimei zile a exercitiului financiar.
    Contul 476 "Diferente de conversie-activ" este un cont de activ.
    In debitul contului 476 "Diferente de conversie-activ" se inregistreaza:
    - diferentele nefavorabile rezultate la incheierea exercitiului financiar, aferente creantelor in devize ca urmare a scaderii cursului valutar (267, 411 la 419, 461);
    - diferentele nefavorabile rezultate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor exprimate in devize ca urmare a cresterii cursului (162 la 168, 401 la 409, 462).
    In creditul contului 476 "Diferente de conversie-activ" se inregistreaza la inceputul exercitiului financiar urmator reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar anterior (162 la 168, 267, 401 la 409, 411 la 419, 461).
    Soldul contului reprezinta diferentele de conversie-activ, existente.
    Contul 477 "Diferente de conversie-pasiv"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor favorabile de curs valutar intre data de intrare a creantelor si datoriilor exprimate in devize si data incheierii exercitiului financiar.
    Contul 477 "Diferente de conversie-pasiv" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 477 "Diferente de conversie-pasiv" se inregistreaza:
    - diferentele favorabile rezultate in urma cresterii cursului valutar al creantelor exprimate in devize (267, 411 la 419, 461);
    - diferentele favorabile rezultate in urma scaderii cursului valutar pentru datoriile exprimate in devize (162 la 167, 401 la 409, 462).
    In debitul contului 477 "Diferente de conversie-pasiv" se inregistreaza reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar, la incheierea exercitiului financiar anterior (162 la 167, 267, 401 la 409, 411 la 419, 461, 462).
    Soldul contului reprezinta diferentele de conversie-pasiv, existente.

          GRUPA 48 "DECONTARI IN CADRUL UNITATII"

    Din grupa 48 "Decontari in cadrul unitatii" fac parte:
    Contul 481 "Decontari intre unitate si subunitati"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre unitate si subunitatile sale fara personalitate juridica care conduc contabilitate proprie.
    Contul 481 "Decontari intre unitate si subunitati" este un cont bifunctional.
    In debitul contului 481 "Decontari intre unitate si subunitati" se inregistreaza:
    - valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, ambalajelor, semifabricatelor si marfurilor livrate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatii) (300, 301, 308, 321, 328, 341, 348, 371, 378, 381, 388);
    - sumele virate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau a unitatii (in contabilitatea subunitatilor) (512, 531).
    In creditul contului 481 "Decontari intre unitate si subunitati" se inregistreaza:
    - valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, ambalajelor si semifabricatelor primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatii) sau cele primite de subunitate de la unitate (in contabilitatea subunitatilor) (300, 301, 308, 321, 328, 341, 348, 371, 378, 381, 388);
    - sumele primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatilor) sau sumele primite de subunitate de la unitate (in contabilitatea subunitatilor) (512, 531).
    Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat, iar soldul creditor, sume datorate pentru operatiuni reciproce.
    Contul 482 "Decontari intre subunitati"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre subunitatile fara personalitate juridica si contabilitate proprie din cadrul aceleiasi unitati.
    Contul 482 "Decontari intre subunitati" este un cont bifunctional.
    In debitul contului 482 "Decontari intre subunitati" se inregistreaza:
    - valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, semifabricatelor, marfurilor, ambalajelor, precum si sumele virate intre subunitati (300, 301, 308, 321, 328, 341, 348, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
    In creditul contului 482 "Decontari intre subunitati" se inregistreaza:
    - valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, semifabricatelor, marfurilor, ambalajelor, precum si sumele primite (300, 301, 308, 321, 328, 341, 348, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
    Soldul debitor reprezinta sumele cuvenite de la alta subunitate, iar soldul creditor, sumele datorate acesteia.

        GRUPA 49 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR"

    Din grupa 49 "Provizioane pentru deprecierea creantelor" fac parte:
    Contul 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti.
    Contul 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti" se inregistreaza:
    - valoarea provizioanelor constituite pentru  creante  neincasabile, clienti dubiosi, rau platnici sau aflati in litigiu (681).
    In debitul contului 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti" se inregistreaza:
    - diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - clienti constituite (781).
    Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.
    Contul 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor
    - decontari in cadrul grupului, unitatii si cu asociatii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor evidentiate in conturile de decontari in cadrul grupului si cu asociatii.
    Contul 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului, unitatii si cu asociatii" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului, unitatii si cu asociatii" se inregistreaza:
    - constituirea provizioanelor pentru depreciere de natura financiara, constatate in cadrul conturilor de decontari in cadrul grupului, unitatii si cu asociatii (686).
    In debitul contului 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului, unitatii si cu asociatii" se inregistreaza:
    - diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de decontari in cadrul grupului, unitatii sau cu asociatii (786).
    Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.
    Contul 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor - debitori diversi.
    Contul 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor -debitori diversi" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi" se inregistreaza:
    - provizioanele constituite pentru  deprecierea creantelor (cu caracter exceptional) cuprinse in conturile de debitori diversi (687).
    In debitul contului 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi" se inregistreaza:
    - diminuarea sau anularea provizioanelor constituite  pentru deprecierea creantelor (cu caracter exceptional) cuprinse in conturile de debitori diversi (787).
    Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.

              CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE"

    Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 50 "Titluri de plasament", 51 "Conturi la banci", 53 "Casa", 54 "Acreditive", 58 "Viramente interne", 59 "Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie".

              GRUPA  50  "TITLURI DE PLASAMENT"

    Din grupa 50 "Titluri de plasament" fac parte:
    Contul 502 "Actiuni proprii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor proprii, rascumparate.
    Contul 502 "Actiuni proprii" este un cont de activ.
    In debitul contului 502 "Actiuni proprii" se inregistreaza:
    - costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate (512, 531).
    In creditul contului 502 "Actiuni proprii se inregistreaza:
    - valoarea actiunilor proprii rascumparate, distribuite angajatilor sau tertilor (456, 512, 531).
    - diferenta intre pretul de achizitie si pretul de cesiune (664).
    Soldul contului reprezinta costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate, existente.
    Contul 503 "Actiuni"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta  actiunilor cotate si necotate, cumparate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt.
    Contul 503 "Actiuni" este un cont de activ.
    In debitul contului 503 "Actiuni" se inregistreaza:
    - valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate (509, 512, 531).
    In creditul contului 503 "Actiuni" se inregistreaza:
    - valoarea actiunilor cedate (512, 531, 664).
    Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor cumparate, existente.
    Contul 505 "Obligatiuni emise si rascumparate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor emise si rascumparate.
    Contul 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" este un cont de activ.
    In debitul contului 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" se inregistreaza:
    - valoarea obligatiunilor emise si rascumparate (509, 512, 531).
    In creditul contului 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" se inregistreaza:
    - valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (161).
    Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, neanulate.
    Contul 506 "Obligatiuni"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor cumparate.
    Contul 506 "Obligatiuni" este un cont de activ.
    In debitul contului 506 "Obligatiuni" se inregistreaza:
    - valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumparate (509, 512, 531).
    In creditul contului 506 "Obligatiuni" se inregistreaza:
    - valoarea obligatiunilor cedate (512, 531, 664).
    Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor existente.
    Contul 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de plasament si creante asimilate, cumparate.
    Contul 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" este un cont de activ.
    In debitul contului 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" se inregistreaza:
    - valoarea la cost de achizitie a altor titluri de plasament si creante asimilate cumparate (509, 512, 531).
    In creditul contului 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" se inregistreaza:
    - valoarea altor titluri de plasament si creante asimilate cedate (512, 531, 664).
    Soldul contului reprezinta valoarea altor titluri de plasament si creante asimilate existente.
    Contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru titlurile de plasament cumparate.
    Contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" se inregistreaza:
    - valoarea datorata pentru titlurile de plasament cumparate (502, 503, 505, 506, 508).
    In debitul contului 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" se inregistreaza:
    - valoarea achitata a titlurilor de plasament cumparate (512, 531).
    Soldul contului reprezinta valoarea datorata pentru titlurile de plasament cumparate.

              GRUPA 51 "CONTURI LA BANCI"

    Din grupa 51 "Conturi la banci" fac parte:
    Contul 511 "Valori de incasat"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor de incasat, cum sunt cecurile si efectele comerciale primite de la clienti.
    Contul 511 "Valori de incasat" este un cont de activ.
    In debitul contului 511 "Valori de incasat" se inregistreaza:
    - valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti (411, 413).
    In creditul contului 511 "Valori de incasat" se inregistreaza:
    - valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (512);
    - valoarea sconturilor acordate (667).
    Soldul contului reprezinta valoarea cecurilor si a efectelor comerciale neincasate.
    Contul 512 "Conturi curente la banci"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si devize aflate in conturi la banci, a carnetelor de cecuri cu limita de suma si a sumelor in curs de decontare, precum si a miscarii acestora.
    Contul 512 "Conturi curente la banci" este un cont bifunctional.
    In debitul contului 512 "Conturi curente la banci" se inregistreaza:
    - sumele depuse sau virate in cont, rezultate din incasarile in numerar, din carnetele cec cu limita de suma, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
    - sumele depuse in cont ca aport de catre intreprinzatorul individual (108);
    - valoarea subventiilor pentru investitii si a subventiilor primite (131, 445);
    - suma creditelor bancare pe termen lung si mediu primite (162);
    - sumele incasate de la societatile comerciale ce detin titluri de participare ale unitatii sau de la alte unitati din cadrul grupului (166, 451);
    - sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (167);
    - valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente, incasate (267);
    - sumele incasate de la clienti (411, 413, 419);
    - sumele reprezentand dobanzi de primit, incasate (5187);
    - sumele incasate de la clienti incerti (416);
    - taxa pe valoarea adaugata de recuperat, incasata de la bugetul statului (4424);
    - sumele restituite de la buget, reprezentand varsaminte efectuate in plus din impozite, taxe, alte datorii si creante (446, 448);
    - sumele depuse in cont de catre asociati (455);
    - sumele depuse ca aport in bani la capitalul social (456);
    - sumele incasate de la diversi debitori (461);
    - sumele virate in cont si necuvenite unitatii (462);
    - sumele incasate in avans si care privesc exercitiile financiare urmatoare (472);
    - valoarea cecurilor si efectelor comerciale incasate (511);
    - sumele virate in cont pe masura clarificarii operatiunilor (473);
    - sumele incasate reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
    - sumele incasate reprezentand dobanzile aferente disponibilitatilor in conturi la banci (766);
    - sumele incasate reprezentand subventiile de echilibru (pentru acoperirea pierderilor) si diferentele de pret la produsele subventionate (741, 445);
    - sumele incasate reprezentand veniturile provenite din exploatarea curenta (758);
    - sumele incasate reprezentand dividendele pentru participatiile la capitalul altor societati (761, 762);
    - sumele incasate reprezentand dobanzile aferente creantelor imobilizate (763);
    - diferentele favorabile intre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune (764);
    - veniturile din diferentele favorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor la banca in devize, la incheierea exercitiului financiar (765);
    - sumele incasate din donatii (771).
    In creditul contului 512 "Conturi curente la banci" se inregistreaza:
    - sumele ridicate in numerar din cont  sau virate in alt cont de trezorerie (581);
    - sumele retrase din cont, de catre intreprinzatorul individual (108);
    - valoarea obligatiunilor emise si rascumparate (505);
    - suma creditelor pe termen lung si mediu, rambursate (162);
    - valoarea varsamintelor efectuate pentru titlurile imobilizate si de plasament (269, 509);
    - sumele restituite societatilor comerciale care detin titluri de participare ale unitatii sau altor unitati din cadrul grupului (166, 451);
    - sumele platite reprezentand rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate (167);
    - suma dobanzilor platite (168, 518, 666);
    - cheltuielile ocazionate de infiintarea societatii (201);
    - valoarea imprumuturilor pe termen lung, virate (267);
    - platile efectuate catre furnizori (401, 403, 404, 405, 409);
    - sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri din salarii (427);
    - sumele achitate reprezentand contributia unitatii la asigurarile sociale, precum si contributia salariatilor pentru pensia suplimentara (431);
    - sumele achitate reprezentand contributia unitatii si a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437);
    - sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
    - sumele platite la buget, reprezentand impozitul pe profit (441);
    - plata catre buget a taxei pe valoarea adaugata datorata (4423);
    - platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate datorate (447);
    - plata catre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe si varsaminte asimilate (446);
    - plata la bugetul de stat a impozitului pe salarii, inclusiv a impozitului suplimentar datorat de unitate pentru depasirea fondului de salarii admisibil (444);
    - sumele achitate asociatilor din disponibilitatile acestora aflate la unitati (455);
    - sumele achitate actionarilor sau asociatilor din dividendele cuvenite (457);
    - platile pentru lichidarea obligatiilor fata de creditori diversi (462);
    - restituirea sumelor aflate in curs de clarificare (473);
    - platile privind cheltuielile cu abonamentele, chiriile s.a. (471, 612, 628);
    - costul actiunilor proprii rascumparate la valoarea de achizitie (502);
    - valoarea primelor de asigurare achitate (613);
    - platile pentru alte servicii executate de terti (621, 622, 623, 624, 625, 626, 628);
    - valoarea serviciilor bancare platite (627);
    - diferentele de curs valutar nefavorabile, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banca in devize la incheierea exercitiului financiar (665);
    - valoarea despagubirilor, amenzilor, penalitatilor, donatiilor si subventiilor acordate, platite (671);
    Soldul debitor reprezinta disponibilitatile in lei si in devize, iar soldul creditor, creditele primite.
    Contul 518 "Dobanzi"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, precum si a dobanzilor de incasat, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, respectiv disponibilitatilor aflate in conturile curente.
    Dobanzile datorate si cele de incasat, aferente exercitiului financiar in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.
    Contul 518 "Dobanzi" este un cont bifunctional.
    In debitul contului 518 "Dobanzi" se inregistreaza:
    - dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente si cele platite, aferente imprumuturilor primite (766, 512);
    In creditul contului 518 "Dobanzi" se inregistreaza:
    - dobanzile datorate, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente si cele incasate, aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (666, 512).
    Soldul debitor reprezinta dobanzile de primit, iar soldul creditor, dobanzile de platit.
    Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt"
    Cu ajutorul acestui cont  se tine evidenta creditelor acordate de banci pe termen scurt.
    Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se inregistreaza:
    - creditele bancare pe termen scurt, acordate de banca pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobanzile datorate (512, 666).
    In debitul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se inregistreaza:
    - creditele bancare pe termen scurt, restituite bancii finantatoare, inclusiv dobanzile platite (512).
    Soldul contului reprezinta creditele bancare pe termen scurt nerestituite.

                 GRUPA 53 "CASA"

    Din grupa 53 "Casa" fac parte:
    Contul 531 "Casa"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate.
    Contul 531 "Casa" este un cont de activ.
    In debitul contului 531 "Casa" se inregistreaza:
    - ridicarile de numerar de la banca (581);
    - valoarea aportului in numerar depus de intreprinzatorul individual (108);
    - sumele incasate in numerar de la clienti (411, 416, 419);
    - sumele depuse in numerar de catre asociati (455);
    - sumele depuse in numerar ca aport la capitalul social (456);
    - sumele incasate in numerar de la diversi debitori (461);
    - sumele incasate in numerar de la diversi creditori (462);
    - veniturile anticipate, incasate in numerar (472);
    - sumele restituite in numerar din avansuri de trezorerie, neutilizate (542);
    - incasarile in numerar reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
    - valoarea marfurilor vandute in numerar (707, 4427);
    - incasari din despagubiri si alte venituri din exploatare (758);
    - diferentele de curs valutar favorabile, aferente disponibilitatilor in devize sau operatiunilor efectuate in numerar (765).
    In creditul contului 531 "Casa" se inregistreaza:
    - depunerile de numerar la banci (581);
    - valoarea aportului retras de intreprinzatorul individual  (108);
    - platile efectuate pentru constituirea societatii (201);
    - costul de achizitie al titlurilor de participare cumparate in numerar (261);
    - costul de achizitie al altor titluri de plasament imobilizate, cumparate in numerar (263, 269);
    - platile efectuate catre furnizori (401, 404);
    - valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (409);
    - remuneratiile achitate personalului (421);
    - platile in numerar catre personal, reprezentand ajutoarele materiale si protectia sociala (423);
    - sumele achitate personalului, reprezentand participare la profit (424);
    - avansurile acordate personalului (425);
    - sumele achitate, evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate (426);
    - sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din remuneratii (427);
    - sumele achitate personalului, evidentiate anterior ca alte datorii fata de acesta (428);
    - sumele restituite in numerar catre asociati (455, 456, 457);
    - platile in numerar catre diversi creditori (462);
    - platile in numerar efectuate in avans (471);
    - avansurile de trezorerie acordate in numerar (542);
    - platile privind redevente, locatii de gestiune si chirii datorate (612);
    - valoarea primelor de asigurari achitate in numerar (613);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor sau operatiunilor efectuate in numerar (665);
    - valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor platite in numerar, a donatiilor si subventiilor acordate (671).
    Soldul contului reprezinta numerarul existent in casierie.
    Contul 532 "Alte valori"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie, a altor valori, precum si a miscarii acestora.
    Contul 532 "Alte valori" este un cont de activ.
    In debitul contului 532 "Alte valori" se inregistreaza:
    - valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori, achizitionate (401, 531).
    In creditul contului 532 "Alte valori" se inregistreaza:
    - valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori, consumate (301, 624, 625, 626, 645).
    Soldul contului reprezinta alte valori existente.
    Grupa 54 "ACREDITIVE"
    Din grupa 54 "Acreditive" fac parte:
    Contul 541 "Acreditive"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acreditivelor deschise la banci pentru efectuarea de plati in favoarea tertilor.
    Contul 541 "Acreditive"  este un cont de activ.
    In debitul contului 541 "Acreditive" se inregistreaza:
    - sumele virate in conturile de acreditive deschise la dispozitia tertilor (581);
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente soldului la incheierea exercitiului financiar privind acreditivele deschise in devize (765).
    In creditul contului 541 "Acreditive" se inregistreaza:
    - sumele platite tertilor sau virate in conturile de disponibilitati ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivului (401, 404, 581);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor si soldului privind acreditivele deschise in devize (665).
    Soldul contului reprezinta acreditivele deschise la banci, existente.
    Contul 542 "Avansuri de trezorerie"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor de trezorerie.
    Contul 542 "Avansuri de trezorerie" este un cont de activ.
    In debitul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se inregistreaza:
    - sumele virate in conturi la banci sau acordate in numerar (531, 581).
    In creditul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se inregistreaza:
    - platile efectuate din avansurile de trezorerie (401, 451, 531);
    - cheltuielile efectuate pentru actiunile de protocol, reclama si publicitate (623);
    - cheltuielile efectuate privind transportul de bunuri, precum si transportul colectiv de personal (624);
    - cheltuielile ocazionate de deplasari, detasari, transferari (625);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, cu ocazia lichidarii avansurilor de trezorerie (665);
    - valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii (626);
    - platile efectuate pentru alte servicii executate de terti (628).
    Soldul contului reprezinta sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.

              GRUPA  58 "VIRAMENTE INTERNE"

    Din grupa 58 "Viramente interne" fac parte:
    Contul 581 "Viramente interne"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie.
    Contul 581 "Viramente interne" este un cont de activ.
    In debitul contului 581 "Viramente interne" se inregistreaza:
    - sumele virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie (512, 531, 541, 542).
    In creditul contului 581 "Viramente interne" se inregistreaza:
    - sumele intrate intr-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531, 541, 542).
    Contul nu prezinta sold.

       GRUPA 59 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE"

    Din grupa 59 "Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie" fac parte:
    Contul 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament.
    Contul 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" este un cont de pasiv.
    In creditul contului 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand constituirea sau majorarea provizioanelor aferente deprecierii titlurilor de plasament, constatate cu ocazia inventarierii (686).
    In debitul contului 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor privind deprecierea titlurilor de plasament (786).
    Soldul contului reprezinta provizioanele constituite pentru deprecierile constatate, aferente titlurile de plasament existente.

             CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI"

    Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 60 "Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri", 61 "Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti", 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti", 63 "Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate", 64 "Cheltuieli cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de exploatare" 66 "Cheltuieli financiare", 67 "Cheltuieli exceptionale", 68 "Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele" si 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit".
    Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" sunt conturi cu functie de activ.
    Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" pot fi creditate in cursul perioadei, in situatiile prevazute in prezentele norme metodologice de utilizare a conturilor contabile.
    La sfarsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit si pierderi (121).

       GRUPA 60 "CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MATERIALE SI MARFURI"

    Din grupa 60 "Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri" fac parte:
    Contul 600 "Cheltuieli cu materiile prime"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materiile prime.
    In debitul contului 600 "Cheltuieli cu materiile prime" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (300, 308).
    Contul 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta  cheltuielilor cu materialele consumabile.
    In debitul contului 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile date in consum, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (301, 308).
    Contul 602 "Cheltuieli privind obiectele de inventar"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta uzurii obiectelor de inventar, inclusa pe cheltuieli, integral la darea in folosinta sau esalonat pe durata mai multor exercitii financiare, in functie de metoda utilizata.
    In debitul contului 602 "Cheltuieli privind obiectele de inventar" se inregistreaza:
    - uzura obiectelor de inventar inclusa pe cheltuieli (322).
    Contul 603 "Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind baracamentele si amenajarile provizorii iesite din unitate.
    In debitul contului 603 "Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii" se inregistreaza:
    - valoarea la cost de achizitie a baracamentelor si amenajarilor provizorii vandute, demolate, constatate lipsa la inventariere (323).
    Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele nestocate.
    In debitul contului 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" se inregistreaza:
    - valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408).
    Contul 605 "Cheltuieli privind energia si apa"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind consumurile de energie si apa.
    In debitul contului 605 "Cheltuieli privind energia si apa" se inregistreaza:
    - valoarea consumurilor de energie si apa (401, 408, 471).
    Contul 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu animalele si pasarile iesite din unitate.
    In debitul contului 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile" se inregistreaza:
    - valoarea la cost de achizitie a animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (361, 368).
    Contul 607 "Cheltuieli privind marfurile"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind marfurile.
    In debitul contului 607 "Cheltuieli privind marfurile" se inregistreaza:
    - valoarea marfurilor vandute, constatate lipsa la inventariere (371).
    Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind ambalajele.
    In debitul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se inregistreaza:
    - valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (381, 388);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor (409).

        GRUPA  61 "CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI"

    Din grupa 61 "Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti" fac parte:
    Contul 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile executate de terti.
    In debitul contului 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii" se inregistreaza:
    - valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti (401, 408, 471).
    Contul 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile.
    In debitul contului 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" se inregistreaza:
    - cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate sau platite (401, 408, 471, 512, 531).
    Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu primele de asigurare.
    In debitul contului 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"  se inregistreaza:
    - valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (401, 408, 471, 512, 531).
    Contul 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu studiile si cercetarile.
    In debitul contului 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile" se inregistreaza:
    - valoarea studiilor si a cercetarilor executate de terti (401, 408, 471).

           GRUPA 62 "CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI"

    Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti" fac parte:
    Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu colaboratorii.
    In debitul contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"  se inregistreaza:
    - sumele datorate colaboratorilor externi pentru prestatiile efectuate (401, 471).
    Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor reprezentand comisioanele datorate pentru cumpararea sau vanzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum si a altor cheltuieli similare.
    In debitul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" se inregistreaza:
    - sumele datorate privind comisioanele si onorariile (401, 408, 471).
    Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate.
    In debitul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" se inregistreaza:
    - valoarea facturilor datorate sau achitate care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate (401, 408, 471, 512, 531, 542).
    Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transportul de bunuri si personal executate de terti.
    In debitul contului 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" se inregistreaza;
    - valoarea facturilor datorate sau achitate pentru transportul de bunuri, precum si pentru transportul colectiv de personal (401, 408, 471, 512, 532, 542).
    Contul 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu deplasarile, detasarile si transferarile personalului.
    In debitul contului 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" se inregistreaza:
    - sumele datorate sau achitate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (inclusiv transportul) (401, 408, 471, 512, 532, 542).
    Contul 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii.
    In debitul contului 626 "Cheltuieli postale si taxe  de telecomunicatii" se inregistreaza:
    - valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate sau achitate (401, 408, 471, 512, 532, 542).
    Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate.
    In debitul contului 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" se inregistreaza:
    - valoarea serviciilor bancare si asimilate platite (471, 512, 532).
    Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli cu serviciile executate de terti.
    In debitul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" se inregistreaza:
    - sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terti (401, 408, 471, 512, 542).

      GRUPA 63 "CHELTUIELI CU IMPOZITELE, TAXELE SI VARSAMINTELE ASIMILATE"

    Din grupa 63 "Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate" fac parte:
    Contul 631 "Cheltuieli cu impozitul pe salarii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul suplimentar datorat, potrivit legii, bugetului statului, pentru depasirea fondului de salarii admisibil.
    In debitul contului 631 "Cheltuieli cu impozitul pe salarii" se inregistreaza:
    - sumele datorate, potrivit legii, bugetului statului, reprezentand impozitul suplimentar pentru depasirea fondului de salarii admisibil (444).
    Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice.
    In debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
    - prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila, devenita nedeductibila (4426);
    - taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor peste normele legale, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura (4427);
    - decontarile cu bugetul statului privind impozite, taxe si varsaminte asimilate, cum sunt: diferentele de pret la gaze si titei obtinute din productia interna, impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, ICM inclus in facturile emise inainte de 01.07.1993, precum si alte impozite si taxe (446);
    - datoriile si varsamintele de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice (contributia la constituirea fondului special pentru cercetare-dezvoltare, a fondului special pentru ajutorarea persoanelor handicapate, a fondului de asigurari sociale a taranimii etc.) (447).

               GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL"

    Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" fac parte:
    Contul 641 "Cheltuieli cu remuneratiile personalului"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu remuneratiile personalului.
    In debitul contului 641 "Cheltuieli cu remuneratiile personalului" se inregistreaza:
    - valoarea remuneratiilor si a altor drepturi cuvenite personalului (421);
    - drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit statele de plata, aferente exercitiului financiar incheiat (428).
    Contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala.
    In debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" se inregistreaza:
    - sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protectia sociala (423);
    - contributia unitatii la asigurarile sociale (431);
    - contributia unitatii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437).
               GRUPA  65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE"

    Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" fac parte:
    Contul 654 "Pierderi din creante"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante.
    In debitul contului 654 "Pierderi din creante" se inregistreaza:
    - sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu (416).
    Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli de exploatare, in situatia cand acestea reprezinta operatiuni curente ale unitatii.
    In debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se inregistreaza:
    - diferentele din lichidarea datoriilor si creantelor (167, 401 la 409, 411 la 419, 421 la 428, 431 la 438, 441 la  448, 451 la 457, 461, 462);
    - valoarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii, repartizate in perioadele urmatoare conform scadentarului (471).

             GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE"

    Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte:
    Contul 663 "Pierderi din creante legate de participatii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante imobilizate.
    In debitul contului 663 "Pierderi din creante legate de participatii" se inregistreaza:
    - valoarea pierderilor din creante imobilizate (267).
    Contul 664 "Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind titlurile de plasament cedate.
    In debitul contului 664 "Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate" se inregistreaza:
    - diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a titlului de plasament si pretul de cesiune (502, 503, 506, 508).
    Contul 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind diferentele de curs valutar.
    In debitul contului 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" se inregistreaza:
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta (267, 409, 411 la 418, 451, 456, 461, 512);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor bancare in devize, disponibilitatilor in devize existente in caserie, precum si existentului in conturile de acreditive in devize (512, 531, 541, 542).
    Contul 666 "Cheltuieli privind dobanzile"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind dobanzile.
    In debitul contului 666 "Cheltuieli privind dobanzile" se inregistreaza:
    - valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (168);
    - valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor incasate in cadrul grupului (451);
    - valoarea dobanzilor cuvenite asociatilor pentru disponibilitatile depuse la unitate (455);
    - valoarea dobanzilor platite, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente (512);
    - valoarea dobanzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519).
    Contul  667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta  cheltuielilor privind sconturile acordate.
    In debitul contului 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" se inregistreaza:
    - valoarea sconturilor acordate clientilor, debitorilor sau bancilor (411, 461, 511).
    Contul 668 "Alte cheltuieli financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.
    Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" functioneaza similar cu celelalte conturi din grupa 66 "Cheltuieli financiare".

             GRUPA 67 "CHELTUIELI EXCEPTIONALE"

    Din grupa 67 "Cheltuieli exceptionale" fac parte:
    Contul 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor exceptionale privind operatiunile de gestiune.
    In debitul contului 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune" se inregistreaza:
    - valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor, datorate sau platite (448, 512);
    - valoarea debitelor prescrise sau a debitorilor insolvabili, scosi din evidenta (451, 461);
    - valoarea altor cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune (512, 531);
    - valoarea pierderilor din calamitati (300, 301, 321, 323, 341, 345, 361, 371, 381);
    - valoarea donatiilor si subventiilor acordate (300, 301, 321, 323, 345, 371, 512, 531).
    Contul 672 "Cheltuieli privind operatiunile de capital"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind operatiunile de capital.
    In debitul contului 672 "Cheltuieli privind operatiunile de capital" se inregistreaza:
    - valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale, corporale sau financiare, cedate sau scoase din evidenta (203, 205, 207, 208, 211, 212, 261, 262, 263).

         GRUPA 68 "CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE"

    Din grupa 68 "Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele" fac parte:
    Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de exploatare privind amortizarile si provizioanele.
    In debitul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" se inregistreaza:
    - valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli cand acestea privesc exploatarea (151);
    - amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale si corporale (280, 281);
    - valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale sau corporale, precum si a imobilizarilor in curs (290, 291, 293);
    - valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (390 la 398);
    - valoarea provizioanelor constituite pentru creante neincasabile, clienti dubiosi, rau platnici sau in litigiu (491).
    Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare cu amortizarile si provizioanele.
    In debitul contului  686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile  si provizioanele" se inregistreaza:
    - valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli cand acestea privesc activitatea financiara (151);
    - valoarea primelor privind rambursarea obligatiunilor amortizate (169);
    - valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (296);
    - valoarea provizioanelor constituite  pentru deprecierile de natura financiara, a creantelor din conturile de decontari din cadrul grupului sau cu asociatii (495);
    - valoarea provizioanelor privind deprecierea titlurilor de plasament (590).
    Contul 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor exceptionale privind amortizarile si provizioanele.
    In debitul contului 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele" se inregistreaza:
    - valoarea amortizarilor si provizioanelor aferente imobilizarilor necorporale sau corporale (280, 281, 290, 291, 293);
    - valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor reglementate (141);
    - valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli cand acestea au caracter exceptional (151);
    - valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierile cu caracter exceptional survenite in conturile de creante - debitori diversi (496).

          GRUPA 69 "CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT"

    Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" face parte:
    Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit.
    In debitul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" se inregistreaza:
    - valoarea impozitului pe profit (441).

                  CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI"

    Din clasa 7 "Conturi de venituri" fac parte urmatoarele grupe: 70 "Venituri din vanzari de produse, marfuri, servicii prestate si din alte activitati", 71 "Venituri din productia stocata"; 72 "Venituri din productia de imobilizari"; 74 "Venituri din subventii de exploatare"; 75 "Alte venituri din exploatare"; 76 "Venituri financiare"; 77 "Venituri exceptionale"; 78 "Venituri din provizioane".
    Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" sunt conturi cu functie de pasiv cu exceptia contului 711 "Venituri din productia stocata" care este bifunctional.
    Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" pot fi debitate, in cursul perioadei, in situatiile prevazute in prezentele norme metodologice de utilizare a conturilor contabile.
    La sfarsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit si pierderi (121).

          GRUPA 70 "VENITURI DIN VANZARI DE PRODUSE, MARFURI, SERVICII
                 PRESTATE SI DIN ALTE ACTIVITATI"

    Din grupa 70 "Venituri din vanzari de produse, marfuri, servicii prestate si din alte activitati" fac parte:
    Contul 701 "Venituri din vanzarea produselor finite"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta vanzarilor de produse finite.
    In creditul contului 701 "Venituri din vanzarea produselor finite" se inregistreaza:
    - pretul de vanzare al produselor finite (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), livrate clientilor; (411);
    - pretul de vanzare al produselor finite (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418).
    Contul 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea semifabricatelor.
    In creditul contului 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor" se inregistreaza:
    - pretul de vanzare al semifabricatelor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), livrate clientilor (411);
    - pretul de vanzare al semifabricatelor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418).
    Contul 703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea produselor reziduale.
    In creditul contului 703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale" se inregistreaza:
    - pretul de vanzare al produselor reziduale (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), livrate clientilor (411);
    - pretul de vanzare al produselor reziduale (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
    Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din lucrari executate si servicii prestate.
    In creditul contului 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" se inregistreaza:
    - tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care au fost emise facturi catre clienti (411);
    - tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
    - tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), incasate in numerar (531).
    Contul 705 "Venituri din studii si cercetari"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din studii si cercetari.
    In creditul contului 705 "Venituri din studii si cercetari" se inregistreaza:
    - valoarea studiilor si a contractelor de cercetare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care au fost emise facturi catre clienti (411);
    - valoarea studiilor si a contractelor de cercetare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418).
    Contul 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din redevente, locatii de gestiune si chirii.
    In creditul contului 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" se inregistreaza:
    - valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
    - sumele datorate de personal, reprezentand chirii care se fac venituri ale unitatii (428);
    - valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care au fost emise facturi catre concesionari, locatari sau chiriasi (461);
    - sumele incasate in avans care se fac venituri ale exercitiului financiar in curs (472);
    - sumele incasate reprezentand  valoarea redeventelor datorate pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor, precum si pentru folosirea brevetelor, marcilor si a altor drepturi similare (512, 531).
    Contul 707 "Venituri din vanzarea marfurilor"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea marfurilor.
    In creditul contului 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" se inregistreaza:
    - pretul de vanzare al marfurilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), livrate clientilor (411);
    - pretul de vanzare al marfurilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
    - sumele incasate in numerar din vanzarea marfurilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) (531).
    Contul 708 "Venituri din activitati diverse"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diverse activitati cum sunt: comisioane, servicii prestate in interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatiile cu tertii.
    In creditul contului 708 "Venituri din activitati diverse" se inregistreaza:
    - sumele facturate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), reprezentand venituri din activitati diverse (411);
    - sumele datorate de clienti (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite de clienti (419);
    - sumele datorate de personal, reprezentand consumuri efectuate pentru acesta si care se fac venituri ale unitatii (428);
    - sumele incasate de la terti (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), reprezentand venituri din activitatile diverse (512, 531).

            GRUPA 71 "VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA"

    Din grupa 71 "Venituri din productia stocata" face parte:
    Contul 711 "Venituri din productia stocata"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia stocata.
    In creditul contului 711 "Venituri din productia stocata" se inregistreaza:
    - la sfarsitul perioadei, costul productiei, lucrarilor si serviciilor in curs de executie (331, 332);
    - pretul prestabilit al semifabricatelor, produselor finite si produselor reziduale obtinute, precum si diferentele intre pretul prestabilit si costul de productie (341 la 348);
    - costul de productie al baracamentelor si amenajarilor provizorii, obtinute din productie proprie (323);
    - pretul de inregistrare al animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie, precum si diferentele de pret aferente (361, 368).
    In debitul contului 711 "Venituri din productia stocata" se inregistreaza:
    - la inceputul perioadei, reluarea productiei, lucrarilor si serviciilor in curs de executie (331, 332);
    - valoarea semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la inventariere (323, 341 la 348, 361, 368).
    Soldul creditor sau debitor al contului 711 "Venituri din productia stocata", la sfarsitul perioadei, se transfera asupra contului 121 "Profit si pierderi".

        GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI"

    Din grupa 72 "Venituri din productia de imobilizari" fac parte:
    Contul 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari necorporale.
    In creditul contului 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" se inregistreaza:
    - lucrarile si proiectele de cercetare si dezvoltare efectuate pe cont propriu (203);
    - valoarea concesiunilor, brevetelor, licentelor si altor drepturi si valori similare, realizate pe cont propriu (205);
    - valoarea altor imobilizari necorporale realizate pe cont propriu (208);
    - valoarea imobilizarilor necorporale in curs, realizate pentru nevoi proprii (230).
    Contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari corporale.
    In creditul contului 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" se inregistreaza:
    - valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri, realizate pe cont propriu (211);
    - valoarea la cost de productie a mijloacelor fixe, obtinute din productie proprie (212);
    - valoarea la cost de productie a imobilizarilor corporale in curs, obtinute din productie proprie (231).

         GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE"

    Din grupa 74 "Venituri din subventii de exploatare" face parte:
    Contul 741 "Venituri din subventii de exploatare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor primite de unitatea patrimoniala pentru acoperirea pierderilor, pentru diferentele de pret la produsele subventionate si alte subventii.
    In creditul contului 741 "Venituri din subventii de exploatare" se inregistreaza:
    - subventiile de exploatare primite sau ce urmeaza a fi primite pentru acoperirea pierderilor si diferentelor de pret (445, 512).

             GRUPA 75 "ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE"

    Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" fac parte:
    Contul 754 "Venituri din creante reactivate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor reactivate privind clienti si debitori diversi.
    In creditul contului 754 "Venituri din creante reactivate" se inregistreaza:
    - veniturile din creantele reactivate (411, 461).
    Contul 758 "Alte venituri din exploatare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare.
    In creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" se inregistreaza:
    - sumele datorate de personal privind debite, remuneratii, sporuri sau adaosuri necuvenite si avansuri nejustificate (428);
    - sumele datorate de diversi debitori, ca urmare a pagubelor produse de catre acestia (461);
    - sumele incasate reprezentand venituri din exploatarea curenta (512, 531);
    - valoarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii, constatate la incheierea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare (471).

                 GRUPA 76 "VENITURI FINANCIARE"

    Din grupa 76 "Venituri financiare" fac parte:
    Contul 761 "Venituri din participatii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din titlurile  de participare.
    In creditul contului 761 "Venituri din participatii" se inregistreaza:
    - dividendele aferente titlurilor de participare (451, 461, 512).
    Contul 762 "Venituri din alte imobilizari financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din titlurile imobilizate ale activitatii de portofoliu si alte imobilizari financiare.
    In creditul contului 762 "Venituri din alte imobilizari financiare" se inregistreaza:
    - dividendele aferente altor titluri imobilizate (461, 512).
    Contul 763 "Venituri din creante imobilizate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din creante imobilizate.
    In creditul contului 763 "Venituri din creante imobilizate" se inregistreaza:
    - dobanzile aferente creantelor imobilizate (267, 512).
    Contul 764 "Venituri din titluri de plasament"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor nete rezultate din vanzarea titlurilor de plasament.
    In creditul contului 764 "Venituri din titluri de plasament" se inregistreaza:
    - diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune (461, 512).
    Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar.
    In creditul contului 765 "Venituri din diferente de curs valutar" se inregistreaza:
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor si datoriilor in valuta ale unitatii (161 la 168, 401 la 405, 419, 451, 456, 462);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor bancare in devize, disponibilitatilor in devize existente in casierie, precum si existentului in conturile de acreditive in devize (511, 512, 531, 541).
    Contul  766 "Venituri din dobanzi"
    Cu ajutorul  acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din dobanzile cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare (inclusiv cele pentru investitii), pentru imprumuturile acordate sau pentru livrarile pe credit.
    In creditul contului 766 "Venituri din dobanzi" se inregistreaza:
    - dobanzile cuvenite, aferente imprumuturilor acordate in cadrul grupului (451);
    - dobanzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi (461);
    - dobanzile primite, aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (512);
    - dobanzi de primit aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (518);
    - dobanzi incasate in avans care se fac venituri ale exercitiului financiar in curs (472).
    Contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din sconturile obtinute de la furnizori si alti creditori.
    In creditul contului 767 "Venituri din sconturi obtinute" se inregistreaza:
    - valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori (401, 404, 462, 512).
    Contul 768 "Alte venituri financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.
    Contul 768 "Alte venituri financiare" functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 76 "Venituri financiare".

             GRUPA 77 "VENITURI EXCEPTIONALE"

    Din grupa 77 "Venituri exceptionale" fac parte:
    Contul 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acelor venituri care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale, dar se refera la operatiuni de exploatare.
    In creditul contului 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" se inregistreaza:
    - bunurile sau valorile primite gratuit (300, 301, 321, 323, 361, 371, 381, 512, 531);
    - bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari (300, 301, 321, 371);
    - drepturi de personal neridicate, prescrise (426);
    - sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele decat impozite si taxe (448).
    Contul 772 "Venituri din operatiuni de capital"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din cedarea activelor, din subventiile pentru investitii virate la venituri, precum si alte venituri exceptionale din operatiuni de capital.
    In creditul contului 772 "Venituri din operatiuni de capital" se inregistreaza:
    - cota-parte a subventiilor pentru investitii virate asupra rezultatului exercitiului financiar (131);
    - pretul de vanzare al activelor imobilizate cedate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata (451, 461).

            GRUPA 78 "VENITURI DIN PROVIZIOANE"

    Din grupa  78 "Venituri din provizioane" fac parte:
    Contul 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, pentru deprecierea imobilizarilor, pentru deprecierea activelor circulante.
    In creditul contului 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (151);
    - sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor (290, 291, 293);
    - sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (390 la 398);
    - sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - clienti (491).
    Contul 786 "Venituri financiare din provizioane"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din provizioane.
    In creditul contului 786 "Venituri financiare din provizioane" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (151);
    - sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor privind deprecierea imobilizarilor financiare (296);
    - sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii (496);
    - sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament (590).
    Contul 787 "Venituri exceptionale din provizioane"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor exceptionale din provizioane reglementate, provizioane pentru riscuri si cheltuieli si provizioane pentru deprecieri.
    In creditul contului 787 "Venituri exceptionale din provizioane" se inregistreaza:
    - sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor reglementate (141);
    - sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (151);
    - sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - debitori diversi (496);
    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor aferente imobilizarilor necorporale sau corporale (290, 291, 293).

              CLASA 8 "CONTURI SPECIALE"

    Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte doua grupe de conturi: grupa 80 "Conturi in afara bilantului" si grupa 89 "Bilant".
    Pentru grupa 80 "Conturi in afara bilantului" se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla; inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente. Conturile din grupa 89 "Bilant" functioneaza in partida dubla, intrind in corespondenta cu conturile de activ si de pasiv la inceputul si incheierea fiecarui exercitiu financiar.

             GRUPA 80 "CONTURI IN AFARA BILANTULUI"

    Din grupa 80 "Conturi in afara bilantului" fac parte:
    Contul 801 "Angajamente acordate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor acordate de catre unitate (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente acordate), reflectand creanta eventuala a unitatii asupra tertilor, in cazul in care ea va fi determinata sa plateasca, in locul tertilor, suma constituind obiectul angajamentului.
    In debitul contului 801 "Angajamente acordate" se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul acordarii lor de catre unitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor.
    Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor acordate de catre unitate, existente la un moment dat.
    Contul 802 "Angajamente primite"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor primite de catre unitate (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente primite), reflectand creanta eventuala a tertilor asupra unitatii, in cazul in care tertii vor fi determinati sa plateasca, in locul unitatii, suma constituind obiectul angajamentului.
    In debitul contului 802 "Angajamente primite" se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul primirii lor de catre unitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor.
    Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor primite de catre unitate, existente la un moment dat.
    Contul 8031 "Mijloace fixe luate cu chirie"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta mijloacelor fixe luate cu chirie de la terti, in baza contractelor incheiate in acest scop.
    In debitul contului 8031 "Mijloace fixe luate cu chirie" se inregistreaza, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de inchiriere, valoarea de inventar a mijloacelor fixe respective luate cu chirie, iar in credit, valoarea acelorasi mijloace fixe restituite titularilor, pe baza proceselor-verbale de predare.
    Soldul contului reprezinta valoarea de inventar a mijloacelor fixe luate cu chirie la un moment dat.
    Contul 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materiilor, materialelor si altor valori materiale (mijloace fixe, obiecte pretioase etc.) apartinand tertilor, primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, pe baza de contract.
    In debitul contului 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" se inregistreaza, la preturile prevazute in contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar in credit se inregistreaza, la aceleasi preturi, valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor.
    Soldul contului reprezinta valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare.
    Contul 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor materiale (materii si materiale, marfuri, mijloace fixe etc.) primite temporar spre pastrare sau in custodie pe baza de act de predare-primire (scoatere) din custodie, incheiat in acest scop.
    In debitul contului 8033 "Venituri materiale primite in pastrare sau custodie" se inregistreaza, la preturile prevazute in documentele incheiate, valorile materiale primite in custodie  sau pastrare temporara, iar in credit, la aceleasi preturi, valorile materiale iesite din custodie sau pastrare ca urmare a restituirii, achizitionarii pentru nevoile unitatii, distrugerii din cauza calamitatilor, lipsurile de inventar etc.
    Soldul contului reprezinta valoarea materialelor primite in pastrare sau custodie, existente la un moment dat.
    Contul 8034 "Debitori scosi din activ, urmariti in continuare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor care au fost scosi din activul unitatii, ca insolvabili sau disparuti, care, in conformitate cu dispozitiile legale, trebuie urmariti in continuare pana la reactivare sau implinirea termenului de prescriptie.
    In debitul contului 8034 "Debitori scosi din activ, urmariti in continuare" se inregistreaza sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti, scosi din activ, iar in credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale caror termene de urmarire s-au prescris.
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti, scosi din activ, nereactivate.
    Contul 8035 "Debitori din amenzi si penalitati pretinse"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor din amenzi si penalitati pretinse furnizorilor si altor contractanti pentru nerespectarea clauzelor din contractele incheiate cu acestia.
    In debitul contului 8035 "Debitori din amenzi si penalitati pretinse" se inregistreaza sumele  calculate drept amenzi si penalitati pretinse de la furnizori sau alti contractanti, iar in credit, sumele incasate de la acestia, care se vor inregistra in conturile de bilant, precum si sumele respinse de organele de judecata sau de arbitraj.
    Soldul contului reprezinta sumele ramase de incasat de la furnizori si alti contractanti.
    Contul 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta redeventelor, locatiilor de gestiune, chiriilor si altor datorii asimilate, datorate de catre unitate pentru bunurile luate in concesiune, locatii sau chirie.
    In debitul contului 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" se inregistreaza sumele reprezentand redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, iar in credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv platite de catre unitate.
    Soldul contului reprezinta contravaloarea redeventelor, locatiilor de gestiune, chiriilor si altor datorii asimilate pe care unitatea le are de platit la un moment dat.
    Contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenta"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectelor scontate depuse la banca, dar neajunse la scadenta.
    In debitul contului 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenta" se inregistreaza efectele scontate, dar neajunse la scadenta, depuse la banca, iar in credit, efectele scontate ajunse la termen.
    Soldul contului reprezinta efectele scontate depuse la banca, neajunse la scadenta.
    Contul 8038 "Alte valori in afara bilantului"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor valori in afara bilantului decat cele cuprinse in conturile 8031-8037.
    In debitul contului 8038 "Alte valori in afara bilantului" se inregistreaza alte valori in afara bilantului existente in unitate, iar in credit, stingerea obligatiilor unitatii in legatura cu aceste valori.
    Soldul contului reprezinta alte valori in afara bilantului, existente in unitate la un moment dat.

                    GRUPA 89 "BILANT"

    Din grupa 89 "Bilant" fac parte:
    Contul 891 "Bilant de deschidere"
    Cu ajutorul acestui cont se asigura deschiderea conturilor la inceputul fiecarui exercitiu financiar.
    In debitul contului 891 "Bilant de deschidere" se inregistreaza soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza.
    Contul 892 "Bilant de inchidere"
    Cu ajutorul acestui cont se asigura inchiderea tuturor conturilor la finele fiecarui exercitiu financiar.
    In debitul contului 892 "Bilant de inchidere" se inregistreaza soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza.

               CLASA 9 "CONTURI DE GESTIUNE"

    (Utilizarea conturilor din aceasta clasa nu este obligatorie)
    Din clasa 9 "Conturi de gestiune" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 90 "Decontari interne"; 92 "Conturi de calculatie" si 93 "Costul productiei".

               GRUPA 90 "DECONTARI INTERNE"

    Din grupa 90 "Decontari interne" fac parte:
    Contul 901 "Decontari interne privind cheltuielile"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor interne privind cheltuielile activitatii de baza si auxiliare, cheltuielile comune ale sectiei, cheltuielile generale de administratie, precum si cheltuielile de desfacere si se stabileste diferenta intre preturile de inregistrare (prestabilite sau cu ridicata) si costul efectiv al produselor finite, semifabricatelor din productie destinate vanzarii, lucrarilor executate si serviciilor prestate care formeaza productia marfa a unitatii.
    Contul 901 "Decontari interne privind cheltuielile" este un cont bifunctional.
    Contul 901 "Decontari interne privind cheltuielile" se crediteaza, in cursul lunii, prin debitul conturilor 921 "Cheltuielile activitatii de baza", 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare", 923 "Cheltuieli indirecte de productie", 924 "Cheltuieli generale de administratie", 925 "Cheltuieli de desfacere" si se debiteaza, la sfarsitul lunii, prin creditul conturilor 931 "Costul productiei obtinute" si 903 "Decontari interne privind diferentele de pret.
    Contul 902 "Decontari interne privind productia obtinuta"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor interne privind costul productiei obtinute in cursul lunii, la pret de inregistrare (prestabilit sau cu ridicata).
    Contul 902 "Decontari interne privind productia obtinuta" este un cont bifunctional.
    Contul 902 "Decontari interne privind productia obtinuta" se crediteaza, in cursul lunii, prin debitul conturilor 903 "Decontari interne privind diferentele de pret" si 931 "Costul productiei obtinute" si se debiteaza, la sfarsitul lunii, prin  creditul conturilor 921 "Cheltuielile activitatii de baza", 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare", 923 "Cheltuieli indirecte de productie", 924 "Cheltuieli generale de administratie", 925 "Cheltuieli de desfacere" si 933 "Costul productiei in curs de executie".
    Contul 903 "Decontari interne privind diferentele de pret"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de pret calculate, la sfarsitul lunii, intre costul efectiv al productiei obtinute si pretul de inregistrare (prestabilit sau cu ridicata) al acestora.
    Contul 903 "Decontari interne privind diferentele de pret" este un cont de activ.
    Contul 903 "Decontari interne privind diferentele de pret" se debiteaza, la sfarsitul lunii, prin creditul contului 902 "Decontari interne privind productia obtinuta" si se crediteaza prin debitul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile".

           GRUPA 92 "CONTURI DE CALCULATIE"

    Din grupa 92 "Conturi de calculatie" fac parte:
    Contul 921 "Cheltuielile activitatii de baza"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor aferente activitatii de baza a unitatii.
    Contul 921 "Cheltuielile activitatii de baza" este un cont de activ.
    Contul 921 "Cheltuielile activitatii de baza" se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile", iar la sfarsitul lunii, prin creditul conturilor 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare, 923 "Cheltuieli indirecte de productie", 924 "Cheltuieli generale de administratie", 925 "Cheltuieli de desfacere" si se crediteaza, la sfarsitul lunii, prin debitul conturilor 902 "Decontari interne privind productia obtinuta" si 933 "Costul productiei in curs de executie".
    Contul  922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor activitatilor auxiliare ale unitatii.
    Contul 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare" este un cont de activ.
    Contul 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare" se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile", iar la sfarsitul lunii, prin creditul contului 924 "Cheltuieli generale de administratie" si se crediteaza, la sfarsitul lunii, prin debitul conturilor 902 "Decontari interne privind productia obtinuta", 921 "Cheltuielile activitatii de baza" si 933 "Costul productiei in curs de executie".
    Contul 923 "Cheltuieli indirecte de productie"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si functionarea utilajelor si a cheltuielilor generale ale fiecarei sectii de productie.
    Contul 923 "Cheltuieli indirecte de productie" este un cont  de activ.
    Contul 923 "Cheltuieli indirecte de productie" se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile" si se crediteaza, la sfarsitul lunii, prin debitul conturilor 902 "Decontari interne privind  productia obtinuta", 921 "Cheltuielile activitatii de baza" si 933 "Costul productiei in curs de executie".
    Contul 924 "Cheltuieli generale de administratie"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de administratie si conducere a unitatii.
    Contul 924 "Cheltuieli generale de administratie" este un cont de activ.
    Contul 924 "Cheltuieli generale de administratie" se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile" si se crediteaza, la sfarsitul lunii, prin debitul conturilor 902 "Decontari interne privind productia obtinuta", 921 "Cheltuielile activitatii de baza", 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare", 925 "Cheltuieli de desfacere" si 933 "Costul productiei in curs de productie".
    Contul 925 "Cheltuieli de desfacere"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor pentru desfacerea produselor fabricate.
    Contul 925 "Cheltuieli de desfacere" este un cont de activ.
    Contul 925 "Cheltuieli de desfacere" se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile",  iar la sfarsitul lunii, prin creditul conturilor 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare" si 924 "Cheltuieli generale de administratie" si se crediteaza, la sfarsitul lunii, prin debitul contului 902 "Decontari interne privind productia obtinuta".

              GRUPA 93 "COSTUL PRODUCTIEI"

    Din aceasta grupa fac parte:
    Contul 931 "Costul productiei obtinute"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta productiei finite obtinute, constand in produse finite, semifabricate, destinate vanzarii, lucrari executate si servicii prestate pentru terti, investitii proprii sau alte activitati.
    Contul 931 "Costul productiei obtinute" este un cont de activ.
    Contul 931 "Costul productiei obtinute" se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 902 "Decontari interne privind productia obtinuta" si se crediteaza, la sfarsitul lunii, prin debitul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile".
    Contul 933 "Costul productiei in curs de executie"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului efectiv al productiei in curs de executie.
    Contul 933 "Costul productiei in curs de executie"  este un cont de activ.
    Contul 933 "Costul productiei in curs de executie" se debiteaza, la sfarsitul lunii, prin creditul conturilor 921 "Cheltuielile activitatii de baza", 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare, 923 "Cheltuieli indirecte de productie", 924 "Cheltuieli generale de administratie" si se crediteaza prin debitul contului 902 "Decontari interne privind productia obtinuta".

             REGISTRELE DE CONTABILITATE

    Registrele de contabilitate sunt documente contabile obligatorii in care unitatile patrimoniale inregistreaza periodic, cronologic si sistematic operatiunile economico-financiare consemnate in documente justificative, care produc modificari in patrimoniul acestora.
    Principalele registre care se folosesc in contabilitate sunt: Registrul-jurnal (cod 14-1-1), Registrul-inventar (cod 14-1-2)  si Registrul "cartea mare" (cod 14-1-3).
    Registrul-jurnal (cod 14-1-1) si Registrul-inventar (cod 14-1-2) au regim de inregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, snuruiesc si parafeaza inainte de depunere la organele fiscale pentru inregistrare.
    Registrele de contabilitate numerotate, snuruite, parafate, inregistrate la organele fiscale si conduse regulat pot fi admise ca proba in cazul litigiilor unitatilor patrimoniale, in caz de faliment, precum si in orice alte situatii.
    Totodata, absenta registrelor de contabilitate sau netinerea regulata a acestora, lipseste agentii economici de mijloacele de proba in relatiile cu organele fiscale si da posibilitatea acestora din urma de a stabili obligatiile fata de bugetul statului, fara a tine seama de datele  din contabilitate.
    Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registre sau foi volante si listari informatice legate sub forma de registru.
    Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza zilnic in mod cronologic, operatiune cu operatiune, fara spatii libere si fara stersaturi, toate miscarile patrimoniului unitatii.
    Operatiunile de aceeasi natura, realizate in acelasi loc de activitate (atelier, sectie etc.), si in cursul aceleiasi zile, pot fi recapitulate intr-un document centralizator.
    Registrul-jurnal se poate prezenta sub forma unui registru-jurnal general, iar unitatile cu volum mare de operatiuni pot utiliza pentru detaliere registre-jurnal auxiliare pentru: operatiunile de casa si banca, decontarile cu furnizorii, situatia incasarii-achitarii facturilor, situatia avansurilor spre decontare etc.
    Orice inregistrare in registrul-jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la: felul, numarul si data documentului justificativ, sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate, explicatii privind operatiunile respective si conturile debitoare si creditoare in care s-au inregistrat.
    Unitatile patrimoniale care utilizeaza jurnale auxiliare inregistreaza sumele centralizate din acestea in Registrul-jurnal general, periodic, de regula lunar.
    Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu, in care se inregistreaza grupat toate elementele patrimoniale inventariate de unitati potrivit normelor legale.
    La sfarsitul fiecarui an, in acest registru se inscriu, intr-o forma sintetica recapitulativa, elementele de inventar dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecaruia dintre posturile bilantului contabil.
    Registrul "cartea mare" (cod 14-1-3) este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor patrimoniale, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent. Registrul "cartea mare" contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate.
    Acest registru poate fi suplinit de Fisa de cont pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22), in conditiile utilizarii formei de inregistrare in contabilitate "maestru-sah".
    Continutul acestui registru obligatoriu sta la baza intocmirii balantei de verificare a conturilor contabile.
    Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat completate, astfel incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor patrimoniale efectuate. Ele se pastreaza in unitate timp de zece ani, de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, iar in caz de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite in termen de maximum 30 de zile de la constatare.

         NORME DE UTILIZARE A REGISTRELOR DE CONTABILITATE

                         REGISTRUL-JURNAL
                   (Cod 14-1-1 si cod 14-1-1/b)

    Format A4, tiparit pe o singura fata, in registre a 100 file.
    1. Serveste ca:
    - document obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a miscarii patrimoniului unitatii ;
    - proba in litigii.
    2. Se intocmeste de catre regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice, unitatile cooperatiste, asociatiile si celelalte persoane juridice, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, certificat si parafat.
    Se intocmeste zilnic sau lunar, dupa caz, prin inregistrare cronologica, fara stersaturi si spatii libere, a documentelor in care se reflecta miscarea patrimoniului unitatii.
    In cazul in care societatea foloseste registre-jurnal auxiliare, totalul lunar al fiecaruia se trece in Registrul-jurnal general. In caz contrar, acest registru se intocmeste zilnic.
    In coloana 1 se inscrie numarul curent al operatiunilor inregistrate incepand de la 1 ianuarie, respectiv inceputul activitatii, pana la 31 decembrie, respectiv incetarea activitatii.
    In coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) cand se face inregistrarea, care trebuie sa coincida cu ziua in care are loc efectiv operatiunea.
    In coloana 3 se trece felul documentului (factura, jurnal-situatie privind operatiunile de casa si banca, jurnalul decontarilor cu furnizorii etc.), precum si numarul si data documentului.
    In coloana 4 se trece felul operatiunii dandu-se explicatiile necesare in legatura cu operatiunea respectiva, precum si alte elemente de identificare.
    In coloanele 5 si 6 se trece simbolul contului, debitor si creditor.
    In coloanele 7 si 8 se trec, daca este cazul, sumele partiale din documentul respectiv. Aceste coloane se regasesc numai in registrul-jurnal (cod 14-1-1/b).
    In coloanele 7 si 8 ale formularului cod 14-1-1, respectiv 9 si 10 in cazul formularului cod 14-1-1/b se trec sumele totale, debitoare si/sau creditoare din documentul respectiv (bon, factura, registrul-jurnal auxiliar etc.).
    In registrul-jurnal general se trec toate operatiunile economice privind miscarea patrimoniului unitatii, indiferent daca acestea au loc in numerar sau prin contul de decontare de la banca, netinindu-se seama daca a avut loc plata sau incasarea efectiva etc.
    Registrul-jurnal general se numeroteaza si se snuruieste.
    Acest registru se parafeaza de catre organele in drept, la inceperea activitatii, la incetarea activitatii unitatii, precum si ori de cate ori este cazul.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza de catre unitatea care este obligata sa-l pastreze impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

       ...................
       (Unitatea)

                             Registrul - jurnal
                                                             Nr. pagina ....
 ----------------------------------------------------------------------------
|Nr.| Data|  Documentul    | Explicatii |   Simbol     |    Sume             |
|crt|inreg|  (felul, nr.,  |            |   conturi    |                     |
|   |     |     data)      |            |              |                     |
|---|-----|----------------|------------|-------|------|---------|-----------|
| 1 | 2   |      3         |       4    |   5   |   6  |    7    |    8      |
|---|-----|----------------|------------|-------|------|---------|-----------|
|   |     |                | Report:    |   x   |   x  |         |           |
|---|-----|----------------|------------|-------|------|---------|-----------|
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|   |     |                |            |       |      |         |           |
|---|-----|----------------|------------|-------|------|---------|-----------|
|   |                      | De reportat:              |         |           |
------------------------------------------------------------------------------
                                                               14-1-1  A4
          Intocmit,                             Verificat,
       ..................
          (Unitatea)
                         Registrul - jurnal
                                                   Nr. pagina ...............
-----------------------------------------------------------------------------
|Nr.|data  |Documentul |Explicatii|  Simbol   |        S u m e               |
|c  |inreg.|(felulnr.)|          |  conturi  |------------------------------|
|r  |      |  data)    |          |-----------| Partiale    |  Totale        |
|t. |      |           |          |Debi-|Credi|------------------------------|
|   |      |           |          |toare|toare|debi- |Credi-|Debi- | Credi-  |
|   |      |           |          |     |     |toare |toare |toare |toare    |
|---|------|-----------|----------|-----|-----|------|------|------|---------|
|1  |  2   |    3      |     4    |  5  |  6  |  7   |  8   |  9   |   10    |
|---|------|-----------|----------|-----|-----|------|------|------|---------|
|   |      |           |  Report: |   x |  x  |   x  |  x   |      |         |
|---|------|-----------|----------|-----|-----|------|------|------|---------|
|   |      |           |          |     |     |      |      |      |         |
|   |      |           |          |     |     |      |      |      |         |
|   |      |           |          |     |     |      |      |      |         |
|   |      |           |          |     |     |      |      |      |         |
|   |      |           |          |     |     |      |      |      |         |
|   |      |           |          |     |     |      |      |      |         |
|   |      |           |          |     |     |      |      |      |         |
|   |      |           |          |     |     |      |      |      |         |
|   |      |           |          |     |     |      |      |      |         |
|   |      |           |          |     |     |      |      |      |         |
|   |      |           |          |     |     |      |      |      |         |
|   |      |           |          |     |     |      |      |      |         |
|   |      |           |          |     |     |      |      |      |         |
|   |      |           |          |     |     |      |      |      |         |
|---|------|-----------|----------|-----|-----|------|------|------|---------|
|   |      |           | De reportat:                       |      |         |
------------------------------------------------------------------------------
                                                              14-1-1/b   A4
          Intocmit,                              Verificat,


             REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI
0                          (Cod 14-1-1/a)

    Format A4, tiparit pe o singura fata, in registre a 100 file.
    1. Serveste ca:
    - document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor, pe baza actelor justificative;
    - document de stabilire a situatiei financiare a agentului economic respectiv.
    2. Se intocmeste, intr-un singur exemplar, de catre agentii economici, persoane fizice (meseriasi etc.) si asociatiile familiale, facandu-se inregistrarea operatiunilor efectuate pe baza actelor justificative, zilnic, distinct, pe fiecare operatiune in parte, fara a se lasa randuri libere.
    In coloana 1 se inscrie numarul curent al operatiunilor inregistrate, incepand de la 1 ianuarie, respectiv inceputul activitatii, pana la 31 decembrie, respectiv incetarea activitatii.
    In coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) cand se face inregistrarea, care trebuie sa coincida cu ziua in care are loc efectiv operatiunea.
    In coloana 3 se trece felul documentului (factura, bon de comanda, bon de vanzare, borderou de vanzari etc.), precum si numarul documentului.
    In coloana 4 se trece felul operatiunii, dandu-se explicatiile necesare in legatura cu operatiunea respectiva.
    In coloana 5 se trec incasarile de orice fel (din vanzari, imprumuturi, credite, dobanzi incasate, restituiri etc.)
    In coloana 6 se trec sumele platite pentru: marfuri cumparate, impozite, taxe, asigurari sociale etc.
    In registrul de incasari si plati se inregistreaza nu numai operatiunile in numerar, ci si cele facute prin contul de decontare de la banca (indiferent daca a avut loc plata sau incasarea efectiva).
    Registrul de incasari si plati se numeroteaza si se snuruieste.
    Acest registru se vizeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea activitatii, la incetarea activitatii, precum si anual.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza de catre unitate, care este obligata  sa-l pastreze impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.
   ..........................
         (Unitatea)

              REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI
                                                       Nr. pagina .....
 ======================================================================
|Nr. | Data | Documentul |   Felul operatiei   |  Incasari |   Plati   |
|crt.|      |(felul, nr.)|    (explicatii)     |           |           |
|----|------|------------|---------------------|-----------|-----------|
|_ 1_|___2__|______3_____|__________4__________|_____5_____|______6____|
|    |      |            | Report: .......     |           |           |
|----|------|------------|---------------------|-----------|-----------|
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|    |      |            |                     |           |           |
|----|------|------------|---------------------|-----------|-----------|
|    |      |            | De reportat: ...    |           |           |
========================================================================
                                                           14-1-1/a

                     REGISTRUL -INVENTAR
                      (Cod 14-1-2)

    Format A4, netiparit, registru de 100 file sau foi volante.
    1. Serveste ca:
    - document contabil obligatoriu de inregistrare anuala si de grupare a rezultatelor inventarierii patrimoniului;
    - proba in litigii.
    2. Se intocmeste de catre regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice, unitatile cooperatiste, asociatiile si celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care au calitatea de comerciant, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat si parafat.
    Se intocmeste la sfarsitul anului, fara stersaturi si fara spatii libere, pe baza datelor cuprinse in listele de inventariere a elementelor patrimoniale, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi.
    In coloana 1 se inscrie numarul curent al fiecarei operatiuni inregistrate in registru, cronologic, de la  deschiderea acestuia pana la epuizarea filelor sau incetarea activitatii.
    In coloana 2 se inscrie obiectul inventarierii, respectiv al conturilor de valori materiale pe gestiuni, al conturilor privind debitorii, creditorii, provizioanele etc.
    In coloana 3 se inscrie valoarea din contabilitate privind conturile supuse inventarierii.
    In coloana 4 se inscrie valoarea de inventar a elementelor patrimoniale, stabilita de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere si a proceselor-verbale de inventariere).
    In coloana 5 se trec diferentele din evaluare de inregistrat, calculate ca diferenta intre valoarea contabila si valoarea de inventar.
    In coloana 6 se mentioneaza cauzele diferentelor (deprecieri, dezasortari, schimbari ale structurii productiei).
    Registrul-inventar se numeroteaza si se snuruieste.
    Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea activitatii, la incetarea activitatii unitatii, precum si in cazul epuizarii filelor din acesta si deschiderii unui registru nou.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza de catre unitatea care este obligata sa-l pastreze impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

 .......................
      (Unitatea)

                       REGISTRUL-INVENTAR
                    La data de 31 decembrie .........
                                                            Nr. pagina ......
-----------------------------------------------------------------------
|Nr. |Recapitulatia| Valoarea  |Valoarea  |  Diferente din evaluare   |
|crt.| elementelor | contabila |   de     |     (de inregistrat)      |
|    |inventariate |           |inventar  |---------------------------|
|    |             |           |          |    Valoarea |Cauzele dif. |
|----|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|
|  1 |      2      |     3     |     4    |       5     |      6      |
|----|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|    |             |           |          |             |             |
|----|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|
|                     Intocmit,                 Verificat,            |
-----------------------------------------------------------------------
                                                      14-1-2 A4

                            CARTEA MARE
                           (Cod 14-1-3)

    Format A3, tiparit pe ambele fete, in foi volante.
    1. Serveste:
    - la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice, la unitatile care aplica forma  de inregistrare "pe jurnale";
    - la verificarea inregistrarilor contabile efectuate;
    - la furnizarea de date pentru efectuarea analizei activitatii economice si financiare a unitatii;
    - la intocmirea balantei de verificare.
    2. Se intocmeste la sfarsitul lunii, in cadrul compartimentului financiar-contabil, astfel:
    - rulajul creditor se reporteaza din jurnalul contului respectiv, intr-o singura suma, fara desfasurarea pe conturi corespondente;
    - sumele cu care a fost debitat contul respectiv in diverse jurnale se reporteaza din acele jurnale, obtinindu-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente;
    - soldul debitor sau creditor al fiecarui cont se stabileste in functie de rulajele debitoare si creditoare ale contului respectiv, tinandu-se seama de soldul de la inceputul anului (care se inscrie pe randul destinat in acest scop).
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
      ..............
       (Unitatea)

                       CARTEA MARE
-----------------------------------------------------------------------------|
                          CONTUL                                             |
-----------------------------------------------------------------------------|
                 |         CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARE                  |
                 | -----------------------------------------------------
      Lunile     | Cont |Cont  |Cont  |Cont  |Cont  |Cont  |Cont  |Cont  |Cont
                 |......|..... |......|......|......|......|......|......|...
                 |Jurnal|jurnal|jurnal|jurnal|jurnal|jurnal|jurnal|jurnal|jurnal
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------
|  Total rulaj    |     SOLD             |
|_________________|______________________|
|debitor|creditor |  debitor | creditor  |
| La 1 ianuarie   |          |           |
|    199...       |          |           |
|_________________|__________|___________|
|Ianuarie_________|______|______|______|______|______|______|______|______|___
|_______|_________|__________|___________|
|Februarie________|______|______|______|______|______|______|______|______|___
|_______|_________|__________|___________|
|Martie___________|______|______|______|______|______|______|______|______|___
|_______|_________|__________|___________|
|Total_tr.I_______|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Aprilie__________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Mai______________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Iunie____________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Totaltr.I+II_____|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Iulie____________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|August___________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Septembrie_______|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Total_tr.I+II+III|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|______ |_________|__________|___________|
|Octombrie________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Noiembrie________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Decembrie________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Total_gen.(I-IV)_|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|__ ____|_________|__________|___________|
                           Intocmit,                              Verificat,

------------------------------------------------------------------------------

14-1-3    A3 t2
(verso)
___________________________
       (Unitatea)

                 CARTEA MARE
-----------------------------------------------------------------------------|
                          CONTUL
-----------------------------------------------------------------------------|
                 |        CONTRURI CORESPONDENTE CREDITOARE
                 |-------------------------------------------------------------
      Lunile     | Cont |Cont  |Cont  |Cont  |Cont  |Cont  |Cont  |Cont  |Cont
                 |......|..... |......|......|......|......|......|......|...
                 |Jurnal|jurnal|jurnal|jurnal|jurnal|jurnal|jurnal|jurnal|jurnal
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------
|  Total rulaj    |     SOLD             |
|_________________|______________________|
|debitor|creditor |  debitor | creditor  |
| La 1 ianuarie   |          |           |
|    199...       |          |           |
|_________________|__________|___________|
|Ianuarie_________|______|______|______|______|______|______|______|______|___
|_______|_________|__________|___________|
|Februarie________|______|______|______|______|______|______|______|______|___
|_______|_________|__________|___________|
|Martie___________|______|______|______|______|______|______|______|______|___
|_______|_________|__________|___________|
|Total_tr.I_______|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Aprilie__________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Mai______________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Iunie____________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Totaltr.I+II_____|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Iulie____________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|August___________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Septembrie_______|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Total_tr.I+II+III|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|______ |_________|__________|___________|
|Octombrie________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Noiembrie________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Decembrie________|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|_______|_________|__________|___________|
|Total_gen.(I-IV)_|______|______|______|______|______|______|______|______|____
|__ ____|_________|__________|___________|

        Intocmit,                                       Verificat,
                      CARTEA MARE
                   (SAH - Cod 14-1-3/a)
    Format A4, tiparit pe ambele fete, in foi volante.
    1. Serveste:
    - la tinerea contabilitatii sintetice a operatiunilor economice si financiare in unitatile care utilizeaza forma de inregistrare contabila "maestru-sah";
    - la intocmirea balantei de verificare a conturilor sintetice;
    - la furnizarea de date pentru analiza economica  si financiara.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, in cadrul compartimentului financiar-contabil, lunar, separat pentru debitul si separat pentru creditul fiecarui cont sintetic,  deschizandu-se dupa necesitati, pe masura inregistrarii operatiunilor.
    Se completeaza pe baza documentelor justificative, documentelor cumulative centralizatoare si notelor contabile.
    In cazul cand la unele conturi corespondente intervin mai multe conturi decat numarul coloanelor pe care le cuprinde fisa, se deschide o fisa anexa cu acelasi simbol de cont, pe care se va continua inscrierea conturilor corespondente. In fisa anexa nu se trece suma  din coloana principala, aceasta figurand in coloana  "Suma" a fiecarei fise.
    La inceputul anului, la deschiderea fiselor, pe primul rand al coloanei "Suma" se inregistreaza soldul initial, pe baza balantei conturilor sintetice, incheiata la finele anului precedent. Soldul inscris in fisa se bareaza si apoi se efectueaza inregistrarea operatiunilor lunii ianuarie.
    La sfarsitul lunii, se aditioneaza pe verticala sumele pe conturi corespondente si se bareaza. Totalul sumelor din coloanele "Conturi corespondente" adunate pe orizontala trebuie sa fie egal cu totalul sumelor din coloana "Suma" adunate pe verticala.
    Cartea mare (sah) poate fi folosita pentru o perioada mai mare (trimestru, semestru, an), daca numarul operatiunilor economice si financiare nu sunt prea numeroase. In acest caz, este necesar sa se stabileasca totalul sumelor separat pentru fiecare luna in parte.
    Acest procedeu de utilizare a Registrului "cartea mare" (sah) se aplica in cazul folosirii balantei de verificare cu opt coloane (cod 14-6-30), care serveste si la stabilirea rulajelor cumulate de la inceputul anului (inclusiv soldurile initiale).
    In cazul cand se considera posibila folosirea balantei cu patru coloane (14-6-30/b), in Cartea mare (sah), pe langa rulajele lunare, este necesar sa se stabileasca  si rulajele cumulate de la inceputul anului (inclusiv soldurile initiale).
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

------------------------------------------------------------------------------
|                                                  ---------------------------
|CARTEA MARE (SAH )                                |Simbol cont|debit  |Pagina
|Denumirea contului                                |-----------|_______|-------
|                                                  |           |Credit |
|........................                          |___________|_______|_______
|------------------------------------------------------------------------------
|Nr. din|data | Suma  |                     Conturi corespondente
|regis- |oper.|       |--------------------------------------------------------
|trul-  |199..|       |    |    |    |    |    |   |   |    |   |   |    |
|jurnal |     |       |    |    |    |    |    |   |   |    |   |   |    |
|-------|-----|-------|----|----|----|----|----|---|---|----|---|---|----|-----
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____
                                                           14-1-3/a    A4  t2
                                                                  (verso)
-------------------------------------------------------------------------------
|CARTEA MARE (SAH)                                 |Simbol cont|debit  |Pagina|
|Denumirea contului                                |-----------|_______|------|
|                                                  |           |Credit |      |
| ........................                         |___________|_______|______|
-------------------------------------------------------------------------------
|Nr. din|data |Suma |      Conturi corespondente
|regis- |oper.|     |----------------------------------------------------------
|trul-  |199..|     |__________________________________________________________
|jurnal |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___

                          BILANTUL CONTABIL
                          - Sistem de baza -
      1. BILANTUL
      2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
      3. ANEXA
         3.1. Situatia activelor imobilizate                    - anexa 1
         3.2. Situatia  stocurilor  si  productiei in curs      - anexa 2
         3.3. Situatia creantelor si datoriilor                 - anexa 3
         3.4. Situatia provizioanelor                           - anexa 4
         3.5. Determinarea rezultatului fiscal                  - anexa 5
         3.6. Repartizarea rezultatului exercitiului financiar  - anexa 6
         3.7. Alte informatii privind  reguli si
              metode contabile si date complementare            - anexa 7

                            MODEL
JUDETUL ___________ | | |             FORMA DE PROPRIETATE ________ | | |
DENUMIREA                             RAMURA __________________ | | | | |
INTREPRINDERII ___________            TITULARUL _________________ | | | |
ADRESA                                DEPARTAMENTUL _______________ | | |
INTREPRINDERII ____________           COD FISCAL _________ | | | | || | |
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI _____/_____/____
TELEFONUL _______________
                               BILANT
                          Incheiat la_____________
-------
|  10 |                     SISTEM DE BAZA                    - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
|              ACTIV                         |NR.|COD|EXERCITIU FINANCIAR    |
|                                            |rd.|   |-----------------------|
|                                            |   |   | INCHEIAT | PRECEDENT  |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|                  A                         | B | C |    1     |    2       |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|A| IMOBILIZARI NECORPORALE                  |   |   |          |            |
|C|  Cheltuieli de constituire si de         |   |   |          |            |
|T| cercetare-dezvoltare (ct. 201+203-2801-  |01 |   |          |            |
|I| -2803-290*)                              |   |   |          |            |
|V|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|E| Alte imobilizari (ct. 205+207+208-2805-  |02 |   |          |            |
| | -2807-2808-290*)                         |   |   |          |            |
|I|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|M| Imobilizari in curs (ct. 230-293*)       |03 |   |          |            |
|O|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|B|  TOTAL (rd. 01 la 03)                    |04 | 01|          |            |
|I|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|L| IMOBILIZARI CORPORALE                    |   |   |          |            |
|I|   Terenuri (ct. 211-2810-291*)           |05 |   |          |            |
|Z|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|A| Cladiri (ct. 2121-2811-291*)             |06 |   |          |            |
|T|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|E| Constructii speciale (ct. 2122-2812-291*)|07 |   |          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Masini si utilaje                        |   |   |          |            |
| | (ct. 2123+2125-2813-2815-291*)           |08 |   |          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Alte imobilizari corporale (ct. 2124+    |   |   |          |            |
| | +2126+2127+2128-2814-2816-2817-2818-291*)|09 |   |          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Imobilizari in curs (ct. 231-293*)       |10 |   |          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | TOTAL (rd. 05 la 10)                     |11 | 02|          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | IMOBILIZARI FINANCIARE                   |   |   |          |            |
| | Titluri de participare (ct.261-269*-296*)|12 |   |          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Alte titluri imobilizate                 |   |   |          |            |
| | (ct. 262+263-269*-296*)                  |13 |   |          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Creante imobilizate (ct. 267-296*)       |14 |   |          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| |  TOTAL (rd. 12 la 14 )                   |15 | 03|          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+11+15) |16 | 04|          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
    *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|                  A                         | B | C |     1    |    2       |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | STOCURI                                  |   |   |          |            |
| |  Stocuri de materii si materiale, obiecte|   |   |          |            |
|A|  de inventar si stocuri aflate la terti  |   |   |          |            |
|C| (ct. 300+301+/-308+321+323-322+/-328+351+|   |   |          |            |
|T| +352+354+356+357+358-390-391-392-395)    |17 |   |          |            |
|I|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|V| Productia in curs de executie            |   |   |          |            |
|E| (ct. 331+332-393)                        |18 |   |          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Produse (ct. 341+345+346+/-348-394)      |19 |   |          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Animale (ct. 361+/-368-396)              |20 |   |          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|C| Marfuri (ct. 371+/-378-397+381+/-388-398)|21 |   |          |            |
|I|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|R|   TOTAL (rd. 17 la 21)                   |22 | 05|          |            |
|C|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|U|  ALTE ACTIVE CIRCULANTE                  |   |   |          |            |
|L| Furnizori-debitori (ct. 409)             |23 | 06|          |            |
|A|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|N| Clienti si conturi asimilate             |   |   |          |            |
|T| (ct. 411+413+416+418-491)                |24 | 07|          |            |
|E|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Alte creante (ct. 425+4282+4382+441*+   |   |   |          |            |
| | 4424+4428*+445+446*+447*+4482+4484+   |   |   |          |            |
| | +451*+4581+461+481*+482*-495-496)     |25 | 08|          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Decontari cu asociatii privind capitalul |   |   |          |            |
| | (ct. 456)                                |26 | 09|          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Titluri de plasament                     |   |   |          |            |
| | (ct. 502+503+505+506+508-590)            |27 | 10|          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Conturi la banci, casa si acreditive     |   |   |          |            |
| | (ct. 511+512+5187+531+532+541+542)       |28 | 11|          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | TOTAL ( rd. 23 la 28)                    |29 |   |          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+29)   |30 | 12|          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE       |   |   |          |            |
| Cheltuieli efectuate in avans (ct. 471+473)|31 | 13|          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| Diferente de conversie  (ct. 476)          |32 | 14|          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| III. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE- |33 | 15|          |            |
|     TOTAL (rd. 31+32)                      |   |   |          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA              |   |   |          |            |
| OBLIGATIUNILOR  (ct. 169)                  |34 | 16|          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|  TOTAL GENERAL-ACTIV (rd. 16+30+33+34)     |35 | 17|          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|

-------
| 10  |                                                       - mii lei -
---------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|               PASIV                        |Nr.|COD| EXERCITIU FINANCIAR   |
|                                            |rd.|   |-----------------------|
|                                            |   |   | INCHEIAT | PRECEDENT  |
|----------------------------------------------------------------------------|
|              A                             | B | C |    1     |    2       |
|----------------------------------------------------------------------------|
|C| Capital social (ct. 101)                 |40 | 18|          |            |
|A|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|P|  din care: Capital subscris varsat       |   |   |          |            |
|I|    (ct. 1012)                            |41 | 19|          |            |
|T|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|A| Contul intreprinzatorului individual     |   |   |          |            |
|L| (ct. 108):                               |   |   |          |            |
|U|   - sold creditor                        |42 | 20|          |            |
|R|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|I|   - sold debitor                         |43 | 21|          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Prime legate de capital (ct. 104)        |44 | 22|          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Diferente din reevaluare (ct. 105)       |45 | 23|          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|P| Rezerve (ct. 106)                        |46 | 24|          |            |
|R|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|O| Rezultatul reportat (ct. 107)            |   |   |          |            |
|P| Profitul nerepartizat                    |47 | 25|          |            |
|R|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|I| Pierderea neacoperita                    |48 | 26|          |            |
|I|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| |  Rezultatul exercitiului (ct. 121)       |   |   |          |            |
| |  Profit (ct. 121)                        |49 | 27|          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| |  Pierdere (ct. 121)                      |50 | 28|          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Repartizarea profitului (ct. 129)        |51 | 29|          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Fonduri (ct. 111+112+118)                |52 | 30|          |            |
| | -----------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Repartizari la fondul de dezvoltare      |   |   |          |            |
| |    (ct. 119)                             |53 | 31|          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Subventii pentru investitii (ct. 131)    |54 | 32|          |            |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Provizioane reglementate (ct. 141)       |55 | 33|          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL              |   |   |          |            |
|(rd.40+42-43+44la47-48+49-50-51+52-53+54+55)|56 | 34|          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| Provizioane pentru riscuri                 |   |   |          |            |
|   (ct. 1511+1512+1518*)                    |57 |   |          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| Provizioane pentru cheltuieli              |   |   |          |            |
|   (ct. 1513+1514+1518*)                    |58 |   |          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| II.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI|   |   |          |            |
|     (rd. 57+58)                            |59 | 35|          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Imprumuturi si datorii asimilate         |   |   |          |            |
|D| (ct.161+162+166+167+168+512*+5186+519  |60 | 36|          |            |
|A|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|T| Furnizori si conturi asimilate           |   |   |          |            |
|O|  (ct. 401+403+404+405+408)               |61 | 37|          |            |
|R|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|I|  Clienti-creditori (ct. 419)             |62 | 38|          |            |
|I|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Alte datorii (ct.421+423+424+426+427+    |   |   |          |            |
| | 4281+431+437+4381+441*+4423+4428*+   |   |   |          |            |
| | 444+446*+447*+4481+4483+451*+455+  |   |   |          |            |
| | 457+4582+462+509+481*+482*)          |63 | 39|          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| III. DATORII - TOTAL (rd. 60 la 63)        |64 | 40|          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| CONTURI DE REGULARIZARI SI ASIMILATE       |   |   |          |            |
| Venituri inregistrate in avans (ct. 472)   |65 | 41|          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| Diferente de conversie (ct. 477)           |66 | 42|          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| IV. CONTURI DE REGULARIZARI SI ASIMILATE-  |   |   |          |            |
|  TOTAL (rd. 65+66)                         |67 | 43|          |            |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| TOTAL GENERAL- PASIV (rd. 56+59+64+67)     |68 | 44|          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------
    *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective
    *) Solduri debitoare ale conturilor respective
    *) Solduri creditoare ale conturilor respective
    CONDUCATORUL UNITATII,              CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
                                           FINANCIAR-CONTABIL,

                            MODEL

JUDETUL ___________ | | |             FORMA DE PROPRIETATE ________ | | |
DENUMIREA                             RAMURA __________________ | | | | |
INTREPRINDERII ___________            TITULARUL _________________ | | | |
ADRESA                                DEPARTAMENTUL _______________ | | |
INTREPRINDERII ____________           COD FISCAL _________ | | | | || | |
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI _____/_____/____
TELEFONUL _______________
                         CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
                          Incheiat la: _____________
-------
|  20 |                     - SISTEM DE BAZA -               - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
|           INDICATORI                          |Nr.|COD| EXERCITIU FINANCIAR|
|                                               |rd.|   |--------------------|
|                                               |   |   |INCHEIAT | PRECEDENT|
|-----------------------------------------------|---|---|---------|----------|
|                  A                            | B | C |    1    |  2       |
|--------------------------------------------- -|---|---|---------|----------|
| V | Vanzari de marfuri (ct. 707)              |01 | 01|         |          |
| E |------------------------------------------------------------------------|
| N | Productia vanduta                         |   |   |         |          |
| I | (ct. 701+702+703+704+705+706+708)         |02 | 02|         |          |
| T |------------------------------------------------------------------------|
| U | Cifra de afaceri (ct. 70) (rd. 01+02)     |03 | 03|         |          |
| R |------------------------------------------------------------------------|
| I | Productia stocata (ct. 711) Sold creditor |04 | 04|         |          |
|   |------------------------------------------------------------------------|
|   |  Sold debitor                             |05 | 05|         |          |
|DIN|------------------------------------------------------------------------|
|   | Productia imobilizata (ct. 721+722)       |06 | 06|         |          |
|EX |------------------------------------------------------------------------|
|PLO| Productia exercitiului (rd. 02+04-05+06)  |07 | 07|         |          |
|ATA|------------------------------------------------------------------------|
|RE | Subventii de exploatare (ct. 741)         |08 | 08|         |          |
|   |------------------------------------------------------------------------|
|   | Alte venituri din exploatare (ct. 754+758)|09 | 09|         |          |
|   |------------------------------------------------------------------------|
|   | Venituri din provizioane privind          |   |   |         |          |
|   |  exploatarea (ct. 781)                    |10 | 10|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL            |   |   |         |          |
|   (rd. 03+04-05+06+08 la 10)                  |11 | 11|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| C | Costul marfurilor vandute (ct. 607)       |12 | 12|         |          |
| H |------------------------------------------------------------------------|
| E | Materii prime si materiale consumabile    |   |   |         |          |
| L |  (ct. 600+601)                            |13 | 13|         |          |
| T |------------------------------------------------------------------------|
| U | Combustibil, energie si apa (ct. 605)     |14 | 14|         |          |
| I |------------------------------------------------------------------------|
| E | Alte cheltuieli materiale                 |   |   |         |          |
| L | (ct. 602+603+604+606+608)                 |15 | 15|         |          |
| I |------------------------------------------------------------------------|
|   | Cheltuieli materiale-total (rd. 13 la 15) |16 | 16|         |          |
| P |------------------------------------------------------------------------|
| E | Lucrari si servicii executate de terti    |   |   |         |          |
| N | (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+     |   |   |         |          |
| T |   625+626+627+628)                        |17 | 17|         |          |
| R |------------------------------------------------------------------------|
| U | Impozite, taxe si varsaminte asimilate    |   |   |         |          |
|   |    (ct. 631+635)                          |18 | 18|         |          |
|EX |------------------------------------------------------------------------|
|PLO| Salarii personal (ct. 641)                |19 | 19|         |          |
|ATA|------------------------------------------------------------------------|
|RE | Asigurari si protectie sociala (ct. 645)  |20 | 20|         |          |
|   |------------------------------------------------------------------------|
|   | Cheltuieli cu personalul-total (rd. 19+20)|21 | 21|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   | Alte cheltuieli de exploatare (ct.654+658)|22 | 22|         |          |
|   |------------------------------------------------------------------------|
|   | Amortizari si provizioane (ct. 681)       |23 | 23|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| III. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE-TOTAL       |   |   |         |          |
|   (rd. 12+16+17+18+21+22+23)                  |24 | 24|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   | REZULTATUL DIN EXPLOATARE                 |   |   |         |          |
|   | PROFIT (rd.11-24)                         |25 | 25|         |          |
| A |------------------------------------------------------------------------|
|   | PIERDERE (rd. 24-11)                      |26 | 26|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| VENITURI |  Titluri si creante imobilizate    |   |   |         |          |
|FINANCIARE|  (ct. 761+762+763)                 |27 |   |         |          |
|    din:  |-----------------------------------------------------------------|
|          | Titluri de plasament (ct. 764)     |28 |   |         |          |
|          |-----------------------------------------------------------------|
|          | Diferente de curs valutar (ct. 765)|29 |   |         |          |
|          |-----------------------------------------------------------------|
|          | Alte venituri financiare           |30 |   |         |          |
|          | (ct. 766+767+768)                  |   |   |         |          |
|          |-----------------------------------------------------------------|
|          | Provizioane (ct. 786)              |31 |   |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| III. VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 27 la 31) |32 | 27|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| CHELTU-  | Creante imobilizate  (ct. 663)     |33 |   |         |          |
|  IELI    |-----------------------------------------------------------------|
|          | Titluri de plasament (ct. 664)     |34 |   |         |          |
| FINANCI- |-----------------------------------------------------------------|
|   ARE    | Diferente de curs valutar (ct. 665)|35 |   |         |          |
|          |-----------------------------------------------------------------|
| privind: | Alte cheltuieli financiare         |   |   |         |          |
|          |  (ct. 666+667+668)                 |36 |   |         |          |
|          |-----------------------------------------------------------------|
|          | Amortizari si provizioane (ct.686) |37 |   |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| IV.CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.33 la 37)  |38 | 28|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   | REZULTATUL FINANCIAR                      |   |   |         |          |
|   | PROFIT (rd. 32-38)                        |39 | 29|         |          |
| B |------------------------------------------------------------------------|
|   | PIERDERE (rd. 38-32)                      |40 | 30|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI              |   |   |         |          |
|   PROFIT  (rd. 11+32-24-38)                   |41 | 31|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|  PIERDERE  (rd. 24+38-11-32)                  |42 | 32|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|VENITURI| Operatii de gestiune (ct. 771)       |43 |   |         |          |
| EXCEP- |-------------------------------------------------------------------|
|TIONALE | Operatii de capital (ct. 772)        |44 |   |         |          |
|        |-------------------------------------------------------------------|
|  din:  | Provizioane (ct. 787)                |45 |   |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| V. VENITURI EXCEPTIONALE-TOTAL (rd.43 la 45)  |46 | 33|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| CHELTU-| Operatii de gestiune (ct. 671)       |47 |   |         |          |
|  IELI  |-------------------------------------------------------------------|
| EXCEP- | Operatii de capital (ct. 672)        |48 |   |         |          |
|TIONALE |-------------------------------------------------------------------|
|  din:  | Amortizari si provizioane (ct. 687)  |49 |   |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE-TOTAL (rd.47 la 49)|50 | 34|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   |REZULTATUL EXCEPTIONAL AL EXERCITIULUI     |   |   |         |          |
| C |  PROFIT (rd. 46-50)                       |51 | 35|         |          |
|   |------------------------------------------------------------------------|
|   | PIERDERE (rd. 50-46)                      |52 | 36|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| IMPOZIT PE PROFIT (ct. 691)                   |53 | 37|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| REZULTATUL EXERCITIULUI                       |   |   |         |          |
|   PROFIT  (rd. 11+32+46-24-38-50-53           |54 | 38|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|  PIERDERE  (rd. 24+38+50+53-11-32-46)         |55 | 39|         |          |
------------------------------------------------------------------------------
     CONDUCATORUL UNITATII,           CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

                                          FINANCIAR-CONTABIL,
                            MODEL
    ANEXA 1

    PARTEA I
                     SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
                        - SISTEM DE BAZA -
-----
| 21 |              A. VALOAREA BRUTA                 - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
|                                         |Nr.|sold| In- |Virari|iesiri| Sold|
|  ELEMENTE DE IMOBILIZARI                |rd.|ini-|trari|inter-|      |final|
|                                         |   |tial|     | ne,  |      |     |
|                                         |   |    |     | Fuzi-|      |     |
|                                         |   |    |     | uni, |      |     |
|                                         |   |    |     |Reeva-|      |     |
|                                         |   |    |     |luari |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|              A                          | B | 1  |  2  |  3   |  4   |  5  |
|----------------------------------------------------------------------------|
|IMOBILIZARI NECORPORALE                   |   |    |     |      |      |     |
| Cheltuieli de constituire si de         |   |    |     |      |      |     |
| cercetare-dezvoltare (ct. 201+203)      | 01|    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Alte imobilizari (ct. 205+207+208)      | 02|    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Imobilizari in curs (ct. 230)           | 03|    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE         |   |    |     |      |      |     |
|   (rd. 01 la 03)                        | 04|    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   IMOBILIZARI CORPORALE                 |   |    |     |      |      |     |
|   Terenuri (ct. 211)                    | 05|    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Cladiri (ct. 2121)                      | 06|    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Constructii speciale (ct. 2122)         | 07|    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Masini si utilaje (ct. 2123+2125)       | 08|    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Alte imobilizari corporale              |   |    |     |      |      |     |
|   (ct. 2124+2126+2127+2128)             | 09|    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Imobilizari in curs (ct. 231)           | 10|    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd.05 la 10)| 11|    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| IMOBILIZARI FINANCIARE                  |   |    |     |      |      |     |
| Titluri de participare (ct. 261)        | 12|    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Alte titluri imobilizate (ct. 262+263)  | 13|    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Creante imobilizate (ct. 267)           | 14|    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE (rd.12la 14)| 15|    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 04+11+15)  | 16|    |     |      |      |     |
------------------------------------------------------------------------------

     MODEL

    ANEXA 1

    PARTEA II
                     SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
                         - SISTEM DE BAZA -
------
| 22 |             B. AMORTIZARI PENTRU DEPRECIERI           - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
|                                        |Nr.|sold | Chel-|Amorti-|Relu-| Sold|
|                                        |rd.|ini- |tuieli| zare  | ari |final|
|                                        |   |tial |      |cedata |     |     |
|                                        |   |(A/P)|(A/P) |  (A)  | (P) |(A/P)|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|               A                        | B |  1  |  2   |  3    |  4  |  5  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE       |   |     |      |       |     |     |
|  NECORPORALE                           |   |     |      |       |     |     |
| Cheltuieli de constituire si de cerce- |   |     |      |       |     |     |
| tare-dezvoltare (ct. 2801+2803)        | 01|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alte imobilizari necorporale           |   |     |      |       |     |     |
|  (ct. 2805+2807+2808)                  | 02|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Subtotal (rd. 01+02)                   | 03|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| IMOBILIZARI CORPORALE                  |   |     |      |       |     |     |
| Terenuri (ct. 2810)                    | 04|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cladiri (ct. 2811)                     | 05|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Constructii speciale (ct. 2812)        | 06|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Masini si utilaje (ct. 2813+2815)      | 07|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alte imobilizari corporale             | 08|     |      |       |     |     |
| (ct. 2814+2816+2817+2818)              |   |     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Subtotal (rd. 04 la 08)                | 09|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| AMORTIZARI-TOTAL (rd. 03+09)           | 10|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      C. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| IMOBILIZARI NECORPORALE                |   |     |      |       |     |     |
| Alte imobilizari necorporale (ct. 290) | 11|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Imobilizari in curs (ct. 293*)         | 12|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Subtotal (rd. 11+12)                   | 13|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| IMOBILIZARI CORPORALE                  |   |     |      |       |     |     |
| Terenuri (ct. 291*)                    | 14|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cladiri (ct. 291*)                     | 15|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Constructii speciale (ct. 291*)        | 16|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Masini si utilaje (ct. 291*)           | 17|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alte imobilizari corporale (ct. 291*)  | 18|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Imobilizari in curs (ct. 293*)         | 19|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Subtotal (rd. 14 la 19)                | 20|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  IMOBILIZARI FINANCIARE                |   |     |      |       |     |     |
| Titluri de participare (ct. 296*)      | 21|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alte titluri (ct. 296*)                | 22|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Creante imobilizate (ct. 296*)         | 23|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Subtotal (rd. 21 la 23)                | 24|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROVIZIOANE-TOTAL (rd. 13+20+24)       | 25|     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL GENERAL-AMORTIZARI SI PROVIZI-   |   |     |      |       |     |     |
| OANE PENTRU DEPRECIERI (rd. 10+25)     | 26|     |      |       |     |     |
------------------------------------------------------------------------------
----------------------
    *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective

    MODEL

    ANEXA 2

                    SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS
                            - VALORI BRUTE -
 ____
| 23 |              - SISTEM DE BAZA -                    - mii lei -
|-----------------------------------------------------------------------------
|                               |      |             EXERCITIU  FINANCIAR     |
|      ELEMENTE DE STOCURI      | Nr.  |--------------------------------------|
|                               | rd.  |      INCHEIAT       |    PRECEDENT   |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
|           A                   |  B   |       1             |         2      |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
|   Materii prime               |      |                     |                |
|   (ct. 300 +/- 308*)          | 01   |                     |                |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
|   Materiale consumabile       |      |                     |                |
| (ct. 301 +/- 308*)            | 02   |                     |                |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
|  Obiecte de inventar          |      |                     |                |
| (ct. 321 - 322 +/- 328 + 323) | 03   |                     |                |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
| Productie in curs de executie |      |                     |                |
| (ct. 331 + 332)               | 04   |                     |                |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
|  Produse (ct. 341 + 345 + 346 |      |                     |                |
|   +/- 348)                    | 05   |                     |                |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
|     Stocuri aflate la terti   | 06   |                     |                |
|   (ct. 351 + 352 + 354        |      |                     |                |
|    + 356 + 357 + 358)         |      |                     |                |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
|  Animale (ct. 361 +/- 368)    | 07   |                     |                |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
|    Marfuri (ct. 371 +/- 378   |      |                     |                |
|     + 381 +/-388)             | 08   |                     |                |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
|   TOTAL STOCURI (rd. 01 la 08)| 09   |                     |                |
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
    *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

    MODEL

    ANEXA 3

                   SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
                         - SISTEM DE BAZA -

 ----
| 24 |                                                     - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
|                                      |      |Suma |  Termen de lichiditate |
|                                      |      |     |       a activului      |
|      C R E A N T E                   |  Nr. |bruta|------------------------|
|                                      | rand |     | sub 1 an |  peste 1 an |
|--------------------------------------|------|-----|----------|-------------|
|                 A                    |  B   |  1  |    2     |     3       |
------------------------------------------------------------------------------
|AC-  | Creante legate de participatii |      |     |          |             |
|     |    (ct. 2671)                  |  01  |     |          |             |
|TIVE |-----------------------------------------------------------------------
|     | Imprumuturi acordate pe termen |      |     |          |             |
|     |  lung                          |  02  |     |          |             |
|IMO- | (ct. 2672)                     |      |     |          |             |
|BILI-|-----------------------------------------------------------------------
|ZATE | Alte creante imobilizate       |      |     |          |             |
|     |   (ct. 2677 + 2678)            |  03  |     |          |             |
------------------------------------------------------------------------------
|I. CREANTE LA ACTIVE IMOBILIZATE -    |  04  |     |          |             |
|   TOTAL   (rd. 01 la 03)             |      |     |          |             |
------------------------------------------------------------------------------
|     | Furnizori-debitori (ct. 409)   |  05  |     |          |             |
|     |-----------------------------------------------------------------------
|     | Clienti                        |      |     |          |             |
|     | (ct. 411 + 413 + 416 + 418)    |  06  |     |          |             |
|     |-----------------------------------------------------------------------
|     | Creante personal si asigurari  |      |     |          |             |
|  A  |sociale (ct. 425 + 4282 + 4382) |  07  |     |          |             |
|  C  |-----------------------------------------------------------------------
|  T  | Impozit pe profit (ct. 441*)  |  08  |     |          |             |
|  I  | ----------------------------------------------------------------------
|  V  | Taxa pe valoarea adaugata      |      |     |          |             |
|  E  |  (ct. 442*)                   |  09  |     |          |             |
|     |-----------------------------------------------------------------------
|     | Alte creante cu statul si      |      |     |          |             |
|  C  |institutii publice (ct. 445 +   |  10  |     |          |             |
|  I  |446* +447* + 4482+ 4484+48*) |      |     |          |             |
|  R  |-----------------------------------------------------------------------
|  C  | Decontari cu asociatii privind |  11  |     |          |             |
|  U  | capitalul (ct. 456)            |      |     |          |             |
|  L  |-----------------------------------------------------------------------
|  A  | Grupuri si alte conturi cu     |      |     |          |             |
|  N  | asociati                       |  12  |     |          |             |
|  T  | (ct. 451*  + 4581)            |      |     |          |             |
|  E  |-----------------------------------------------------------------------
|     | Debitori diversi (ct. 461)     |  13  |     |          |             |
------------------------------------------------------------------------------
|  II. TOTAL CREANTE ACTIVE CIRCULANTE |      |     |          |             |
|        (rd. 05 la 13)                |  14  |     |          |             |
------------------------------------------------------------------------------
| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN      |      |     |          |             |
|       AVANS (ct. 471)                |  15  |     |          |             |
------------------------------------------------------------------------------
| CREANTE - TOTAL (rd. 04 + 14 + 15)   |  16  |     |          |             |
------------------------------------------------------------------------------

 ----
| 24 |                                                            - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
|                                      |Nr.| Suma|termen de exigibilitate      |
|                                      |   |     |     a pasivului             |
|                                      |   |     |------------------------------
|                 D A T O R I I        |rd.|bruta|sub 1 an|1-5 ani|peste 5 ani |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
|                   A                  | B |  1  |   2    |   3   |    4       |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Imprumuturi din emisiune de          |17 |     |        |       |            |
| obligatiuni  (ct. 161 + 1681)        |   |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Imprumuturi bancare pe termen lung   |18 |     |        |       |            |
|(ct. 1620+1623+1624+1625+1626+1682)   |   |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
|    din care: cu garantia statului    |19 |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Imprumuturi bancare pe termen lung   |20 |     |        |       |            |
|nerambursate la scadenta (ct. 1622)   |   |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
|    din care: cu garantia statului    |21 |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
|   Alte imprumuturi si datorii        |   |     |        |       |            |
| financiare (ct. 166 + 167 + 1686 +   |22 |     |        |       |            |
| + 1687 +512* + 5186 + 519*)      |   |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
|TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE |23 |     |        |       |            |
|    (rd. 17 la 22)                    |   |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)  |24 |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Clienti-creditori (ct. 419)          |25 |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Datorii cu personalul si asigurari   |   |     |        |       |            |
|sociale (ct. 421 + 423 + 424 + 426 +  |26 |     |        |       |            |
| 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381)       |   |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Impozit pe profit (ct. 441*)       |27 |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
|Taxa pe valoarea adaugata (ct. 442*)|28 |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Alte datorii fata de stat si         |   |     |        |       |            |
|institutii publice  (ct. 444 + 446 +  |29 |     |        |       |            |
| 447 + 4481 + 4483 + 48*)           |   |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Grupuri si alte conturi cu asociatii |30 |     |        |       |            |
| (ct. 451* + 455 + 457 + 4582)      |   |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Creditori diversi (ct. 462)          |31 |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| TOTAL ALTE DATORII (rd. 24 la 31)    |32 |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
|  Venituri inregistrate in avans      |   |     |        |       |            |
|  (ct. 472)                           |33 |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| TOTAL DATORII   (rd. 23 + 32 + 33)   |34 |     |        |       |            |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
----------------------
    *) Solduri debitoare ale conturilor respective
    *) Solduri creditoare ale conturilor respective

    MODEL

    ANEXA 4

                       SITUATIA ALTOR PROVIZIOANE*
                          - SISTEM DE BAZA -
------
| 25 |                                                       - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
|                                         |Nr.|sold| Cheltuieli|venituri| Sold|
|   NATURA PROVIZIOANELOR                 |rd.|ini-| privind   | din    |final|
|                                         |   |tial|provizioane|provizi-|     |
|                                         |   |    |           | oane   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                A                        | B | 1  |    2      |   3    |  4  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| I. PROVIZIOANE REGLEMENTATE (ct. 141)   | 01|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Provi-| Provizioane pentru litigii      |   |    |           |        |     |
|zioane | (ct. 1511)                      | 02|    |           |        |     |
| pentru|---------------------------------------------------------------------|
|riscuri| Provizioane pentru garantii     |   |    |           |        |     |
|   si  |acordate clientilor (ct. 1512)   | 03|    |           |        |     |
|cheltu-|---------------------------------------------------------------------|
| ieli  | Provizioane pentru cheltuieli de|   |    |           |        |     |
|       |repartizat pe mai multe exercitii|   |    |           |        |     |
|       |  (ct. 1513)                     | 04|    |           |        |     |
|       |---------------------------------------------------------------------|
|       | Provizioane pentru pierderi din |   |    |           |        |     |
|       |schimb valutar (ct. 1514)        | 05|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | Alte provizioane pentru riscuri |   |    |           |        |     |
|       | si cheltuieli (ct. 1518)        | 06|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI       |   |    |           |        |     |
| CHELTUIELI-TOTAL (rd. 02 la 06)         | 07|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS            |   |    |           |        |     |
| Materii prime (ct. 390)                 | 08|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Materiale consumabile (ct. 391)         | 09|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Obiecte de inventar (ct. 392)           | 10|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Productie in curs de executie (ct. 393) | 11|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produse (ct. 394)                       | 12|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Stocuri aflate la terti (ct. 395)       | 13|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Animale (ct. 396)                       | 14|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Marfuri (ct. 397)                       | 15|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ambalaje (ct. 398)                      | 16|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (rd. 08 la 16)                    | 17|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| CREANTE                                 |        |           |        |     |
| Clienti (ct. 491)                       | 18|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grupuri si alte conturi cu asociatii    |   |    |           |        |     |
|          (ct. 495)                      | 19|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Debitori diversi (ct. 496)              | 20|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (rd. 18 la 20)                    | 21|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Provizioane pentru titlurile de         |   |    |           |        |     |
|  plasament  (ct. 590)                   | 22|    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| III. ALTE PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE | 23|    |           |        |     |
|    (rd. 17+21+22)                       |   |    |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL GENERAL (rd. 01+07+23)            | 24|    |           |        |     |
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
    *) Cu exceptia provizioanelor cuprinse in situatia imobilizarilor

   MODEL

   ANEXA 5

                       DETERMINAREA REZULTATULUI FISCAL
 ----                          - SISTEM DE BAZA -
| 26 |                                                           - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
|           EXPLICATII                | Nr. |     EXERCITIU   FINANCIAR      |
|                                     | rd. |--------------------------------|
|                                     |     |    INCHEIAT     |   PRECEDENT  |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
|                  A                  |  B  |        1        |      2       |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| I. REZULTATUL EXERCITIULUI INAINTE  | 01  |                 |              |
|    DE IMPOZITARE                    |     |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| II. CHELTUIELI NEADMISE A SE        |     |                 |              |
|     DEDUCE DIN REZULTATUL FISCAL    |     |                 |              |
| - depasiri cheltuieli protocol      | 02  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - depasiri cheltuieli transport     | 03  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - provizioane nedeductibile         | 04  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - amenzi si penalitati              | 05  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - alte cheltuieli                   | 06  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| -                                   | 07  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| -                                   | 08  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| TOTAL (rd. 02 la 08)                | 09  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| III. DEDUCERI FISCALE               |     |                 |              |
| - rezerve legale                    | 10  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - reduceri - 50% imp. pe profit     | 11  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - pierderi din anii precedenti      | 12  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - sumele incasate din valorificarea |     |                 |              |
| materialelor rezultate din dezmem-  |     |                 |              |
| brarea  mijloacele fixe scoase din  |     |                 |              |
| functiune, mai putin cheltuielile   |     |                 |              |
|   efectuate                         | 13  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - sume incasate din vanzarea        |     |                 |              |
|   activelor, mai putin impozitul    |     |                 |              |
|   aferent acestora, costul          |     |                 |              |
|   proiectelor de evaluare, precum   |     |                 |              |
|   si valoarea ramasa neamortizata   | 14  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| -                                   | 15  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| -                                   | 16  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| TOTAL (rd. 10 la 16)                | 17  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| IV. REZULTAT | PROFIT IMPOZABIL     | 18  |                 |              |
|     FISCAL   |----------------------|-----|-----------------|--------------|
|              | DEFICIT              | 19  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
|     IMPOZIT PE PROFIT               | 20  |                 |              |
------------------------------------------------------------------------------

    MODEL

    ANEXA 6

                     REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI
                              - SISTEM DE BAZA -
 ----
| 27 |                                                           - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
|           EXPLICATII                | Nr. |     EXERCITIU   FINANCIAR      |
|                                     | rd. |--------------------------------|
|                                     |     |    INCHEIAT     |   PRECEDENT  |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
|                  A                  |  B  |        1        |      2       |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| REZULTATUL EXERCITIULUI             | 01  |                 |              |
| repartizat pentru :                 |     |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Rezerve legale                      | 02  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Fondul de participare a salariatilor| 03  |                 |              |
| la profit                           |     |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Fondul de dezvoltare                | 04  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Cota de 50% din reducerea           |     |                 |              |
| impozitului pe profit aferente      | 05  |                 |              |
| sumelor reinvestite                 |     |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Varsaminte la buget                 | 06  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Alte rezerve prevazute de lege      | 07  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Dividende                           | 08  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Reportul la noul exercitiu          | 09  |                 |              |
------------------------------------------------------------------------------

    MODEL

    ANEXA 7

        ALTE INFORMATII PRIVIND REGULILE SI METODELE CONTABILE
                       SI DATE COMPLEMENTARE

    I. Informatii obligatorii
    Reguli si metode contabile
    1. Informatii asupra regulilor si metodelor contabile folosite:
    - indicarea modului de evaluare a diverselor pozitii din bilant si contul de
profit si pierderi;
    - metode utilizate pentru calculul amortismentelor si provizioanelor;
    - indicarea si justificarea derogarilor de la principiile generale;
    - comentarii asupra absentei comparabilitatii conturilor si asupra
eventualelor adaptari ale informatiilor prezentate in exercitiul financiar
precedent.
    II. Alte informatii
    1. Angajamente financiare reflectate in conturi in afara bilantului.
    2. Informatii referitoare la modificarea capitalului.
    3. Analiza conturilor urmatoare:
    - actiuni proprii;
    - cheltuieli si venituri exceptionale;
    - cheltuieli si venituri pentru exercitiul financiar anterior;
    - diferente de conversie;
    - alte conturi.
    4. Informatii privind numarul mediu de salariati folositi in timpul
exercitiului financiar.
    5. Alte elemente semnificative:
    - comentarii asupra cifrei de afaceri;
    - evenimente posterioare incheierii exercitiului financiar care nu au fost
contabilizate in conturile exercitiului financiar incheiat;
    - alte informatii pe care unitatea considera ca este necesar sa le prezinte.

                       BILANTUL CONTABIL
                     - Sistem simplificat -

    1. BILANTUL
    2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
    3. ANEXA
    3.1. Situatia activelor imobilizate                  - anexa 1
    3.2. Situatia stocurilor si productiei in curs       - anexa 2
    3.3. Situatia creantelor si datoriilor               - anexa 3
    3.4. Determinarea rezultatului fiscal                - anexa 4
    3.5. Informatii complementare relative               - anexa 5
    3.6. Alte informatii privind reguli si metode
         contabile si date complementare                 - anexa 6

                            MODEL

JUDETUL ___________ | | |             FORMA DE PROPRIETATE ________ | | |
DENUMIREA                             RAMURA __________________ | | | | |
INTREPRINDERII ___________            TITULARUL _________________ | | | |
ADRESA                                DEPARTAMENTUL _______________ | | |
INTREPRINDERII ____________           COD FISCAL _________ | | | | || | |
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI _____/_____/____
TELEFONUL _______________
                               BILANT
                          Incheiat la _____________
-------
|  10 |                     -SISTEM SIMPLIFICAT-               - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
|              ACTIV                             |NR.|EXERCITIU FINANCIAR    |
|                                                |rd.|-----------------------|
|                                                |   | INCHEIAT | PRECEDENT  |
|------------------------------------------------|---|----------|------------|
|                  A                             | B |    1     |    2       |
|------------------------------------------------|---|----------|------------|
|AC-|IMOBILIZARI NECORPORALE                     |   |          |            |
|TI-| (ct. 20+230-280-290*-293*)                 |01 |          |            |
|VE |------------------------------------------------------------------------|
|IMO|IMOBILIZARI CORPORALE                       |   |          |            |
|BI-| (ct.21+231-281-291-293*                    | 02|          |            |
|LI-|------------------------------------------------------------------------|
|ZA-|IMOBILIZARI FINANCIARE                      |   |          |            |
|TE |  (ct.26-269-296)                           | 03|          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| I. ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.01 la 03)      | 04|          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
|A| STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS                 |   |          |            |
|C| (ct.300+301+/-380+321+323-322+/-328+33+34+35 | 05|          |            |
|I| +361+/-368+371+/-378-39+/-348 )              |   |          |            |
|R|--------------------------------------------------------------------------|
|C| FURNIZORI-DEBITORI   (ct. 409)               | 06|          |            |
|U|--------------------------------------------------------------------------|
|L|CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE (ct.41-419-491)  | 07|          |            |
|A|--------------------------------------------------------------------------|
|N| ALTE CREANTE  (ct.425+4282+4382+441*+442*+ |   |          |            |
|T| 445+446*+447*+4482+4484+451*+4581+461+    | 08|          |            |
|E| +48-495-496)                                 |   |          |            |
| |--------------------------------------------------------------------------|
| | DECONTARI CU ASOCIATII PRIVIND CAPITALUL     |   |          |            |
| |    (ct. 456)                                 | 09|          |            |
| |--------------------------------------------------------------------------|
| | TITLURI DE PLASAMENT (ct. 50-509-590)        | 10|          |            |
| |--------------------------------------------------------------------------|
| | CONTURI LA BANCI, CASA SI ACREDITIVE         |   |          |            |
| | (ct.511+512*+5187+531+532+541+542+53+54)    | 11|          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| II. ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd.05 la 11)      | 12|          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
|CONTURI DE REGULARIZARI SI ASIMILATE            |   |          |            |
| Cheltuieli efectuate in avans (ct. 471+473*)  | 13|          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Diferente de conversie (ct. 476)               | 14|          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
|III. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE       |   |          |            |
|    (rd. 13+14)                                 | 15|          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
|IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR    |   |          |            |
|      (ct.169)                                  | 16|          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL GENERAL - ACTIV (rd.04+12+15+16)          | 17|          |            |
|=============================================================================
|                                                |Nr.| EXERCITIU FINANCIAR   |
|                 PASIV                          |rd.|-----------------------|
|                                                |   |INCHEIAT  |PRECEDENT   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                         A                      | B |   1      |     2      |
|----------------------------------------------------------------------------|
|C |Capital social sau individual (ct.101)       | 18|          |            |
|A |-------------------------------------------------------------------------|
|P | din care: Capital subscris varsat (ct. 1012)| 19|          |            |
|I |-------------------------------------------------------------------------|
|T |Contul intreprinzatorului individual (ct.108)|   |          |            |
|A | - sold creditor                             | 20|          |            |
|L |-------------------------------------------------------------------------|
|U | - sold debitor                              | 21|          |            |
|R |-------------------------------------------------------------------------|
|I | Prime legate de capital (ct. 104)           | 22|          |            |
|  |-------------------------------------------------------------------------|
|  | Diferente din reevaluare (ct. 105)          | 23|          |            |
|  |-------------------------------------------------------------------------|
|  | Rezerve (ct. 106)                           | 24|          |            |
|P |-------------------------------------------------------------------------|
|R | Rezultatul reportat (ct. 107)               |   |          |            |
|O |  Profitul nerepartizat                      | 25|          |            |
|P |-------------------------------------------------------------------------|
|R | Pierderea neacoperita                       | 26|          |            |
|I |-------------------------------------------------------------------------|
|I | Rezultatul exercitiului (ct. 121)           |   |          |            |
|  |   Profit (ct. 121)                          | 27|          |            |
|  |-------------------------------------------------------------------------|
|  |   Pierdere (ct. 121)                        | 28|          |            |
|  |-------------------------------------------------------------------------|
|  | Repartizarea profitului (ct. 129)           | 29|          |            |
|  |-------------------------------------------------------------------------|
|  | Fonduri (ct. 111+112+118)                   | 30|          |            |
|  |-------------------------------------------------------------------------|
|  | Repartizari la fondul de dezvoltare (ct.119)| 31|          |            |
|  |-------------------------------------------------------------------------|
|  | Subventii pentru investitii (ct. 131)       | 32|          |            |
|  |-------------------------------------------------------------------------|
|  | Provizioane reglementate (ct. 141)          | 33|          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL                  |   |          |            |
| (rd. 18+20-21+22 la 25-26+27-28-29+30-31+32+33)| 34|          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| II.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI    |   |          |            |
|  (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)                | 35|          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| | Imprumuturi si datorii asimilate             | 36|          |            |
|D| (ct. 16-169+512*+5186+519)                 |   |          |            |
|A|--------------------------------------------------------------------------|
|T| Furnizori si conturi asimilate               |   |          |            |
|O| (ct. 401+403+404+405+408)                    | 37|          |            |
|R|--------------------------------------------------------------------------|
|I| Clienti-creditori (ct.419)                   | 38|          |            |
|I|--------------------------------------------------------------------------|
| | Alte datorii (ct.421+423+424+426+427+4281+   |   |          |            |
| | 431+437+4381++441*+442*+444+446*+      |   |          |            |
| | 447*+4481++4483+451*+455+457+4582+       | 39|          |            |
| | +462+481*+482*+509)                      |   |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| III. DATORII - TOTAL (rd.36 la 39)             | 40|          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| CONTURI DE REGULARIZARI SI ASIMILATE           |   |          |            |
| Venituri inregistrate in avans (ct. 472)       | 41|          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Diferente de conversie pasiv (ct.477)          | 42|          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
|IV. CONTURI DE REGULARIZARI SI ASIMILATE        |   |          |            |
|  PASIV   (rd. 41+42)                           | 43|          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL GENERAL - PASIV (rd. 34+35+40+43)        | 44|          |            |
------------------------------------------------------------------------------
----------------------
   *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective
  *) Solduri debitoare ale conturilor respective
 *) Solduri creditoare ale conturilor respective

          CONDUCATORUL UNITATII,           CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
                                              FINANCIAR-CONTABIL,

                            MODEL
JUDETUL ___________ | | |             FORMA DE PROPRIETATE ________ | | |
DENUMIREA                             RAMURA __________________ | | | | |
INTREPRINDERII___________             TITULARUL _________________ | | | |
ADRESA                                DEPARTAMENTUL _______________ | | |
INTREPRINDERII____________            COD FISCAL _________ | | | | || | |
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI_____/_____/____
TELEFONUL_______________
                         CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
                          Incheiat la: _____________
-------
|  20 |                      SISTEM SIMPLIFICAT          - mii lei-
------------------------------------------------------------------------------
|           INDICATORI                              |Nr.| EXERCITIU FINANCIAR|
|                                                   |rd.|--------------------|
|                                                   |   |INCHEIAT | PRECEDENT|
|---------------------------------------------------|---|---------|----------|
|                  A                                | B |    1    |  2       |
|--------------------------------------------- -----|---|---------|----------|
|   | Vanzari de marfuri (ct. 707)                  | 01|         |          |
|   |------------------------------------------------------------------------|
|   | Productia vanduta                             |   |         |          |
|   | (ct.701+702+703+704+705+706+708)              | 02|         |          |
|   |------------------------------------------------------------------------|
|VE | 1.Cifra de afaceri (ct.70) (rd.01+02)         | 03|         |          |
|NI |------------------------------------------------------------------------|
|TU | 2.Productia stocata (ct.71)  Sold creditor    | 04|         |          |
|RI |------------------------------------------------------------------------|
|   |  Sold debitor                                 | 05|         |          |
|DIN|------------------------------------------------------------------------|
|   | 3.Productia imobilizata (ct. 721+722)         | 06|         |          |
|EX |------------------------------------------------------------------------|
|PLO| Productia exercitiului (rd. 02+04-05+06)      | 07|         |          |
|ATA|------------------------------------------------------------------------|
|RE | 4.Subventii de exploatare (ct. 741)           | 08|         |          |
|   |------------------------------------------------------------------------|
|   | 5.Alte venituri din exploatare (ct. 754+758)  | 09|         |          |
|   |------------------------------------------------------------------------|
|   | 6.Venituri din provizioane privind            |   |         |          |
|   |  exploatarea (ct.781)                         | 10|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                |   |         |          |
|   (rd. 03+04-05+06+08 la 10)                      | 11|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|C  | 1.Costul marfurilor vandute (ct. 607)         | 12|         |          |
|H  |------------------------------------------------------------------------|
|E  | 2.Materii prime si materiale consumabile      |   |         |          |
|L  |  (ct. 600+601)                                | 13|         |          |
|T  |------------------------------------------------------------------------|
|U  | 3. Combustibil, energie si apa (ct. 605)      | 14|         |          |
|I  |------------------------------------------------------------------------|
|E  | 4.Alte cheltuieli materiale                   |   |         |          |
|L  |  (ct. 602+603+604+606+608)                    | 15|         |          |
|I  |------------------------------------------------------------------------|
|   | Cheltuieli materiale-total (rd. 13 la 15)     | 16|         |          |
|PEN|------------------------------------------------------------------------|
|TRU| 5.Lucrari si servicii executate de terti      |   |         |          |
|   |   ( ct. 61+62)                                | 17|         |          |
|EX |------------------------------------------------------------------------|
|PLO| 6.Impozite, taxe si varsaminte asimilate      |   |         |          |
|ATA|    (ct. 631+635)                              | 18|         |          |
|RE |------------------------------------------------------------------------|
|   | 7.Salarii personal (ct. 641)                  | 19|         |          |
|   |------------------------------------------------------------------------|
|   | 8.Asigurari si protectie sociala (ct. 645)    | 20|         |          |
|   |------------------------------------------------------------------------|
|   | Cheltuieli cu personalul-total (rd. 19+20)    | 21|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   | 9.Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654+658) | 22|         |          |
|   |------------------------------------------------------------------------|
|   |10.Amortizari si provizioane (ct. 681)         | 23|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| III. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE-TOTAL           |   |         |          |
|   (rd. 12+16+17+18+21+22+23)                      | 24|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |REZULTATUL DIN EXPLOATARE   PROFIT (rd. 11-24)   | 25|         |          |
|A|--------------------------------------------------------------------------|
| | PIERDERE (rd. 24-11)                            | 26|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|VENITURI FINANCIARE (ct. 76+786)                   | 27|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 66+686)                 | 28|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| | REZULTATUL FINANCIAR   PROFIT (rd.27-28)        | 29|         |          |
|B|--------------------------------------------------------------------------|
| | PIERDERE  (rd.28-27)                            | 30|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| | REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI               |   |         |          |
| | PROFIT  (rd. 11+27-24-28)                       | 31|         |          |
|C|--------------------------------------------------------------------------|
| | PIERDERE (rd. 24+28-11-27)                      | 32|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|VENITURI EXCEPTIONALE (ct. 77+787)                 | 33|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| CHELTUIELI EXCEPTIONALE (ct. 67+687)              | 34|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| | REZULTATUL EXCEPTIONAL AL EXERCITIULUI          |   |         |          |
| | PROFIT (rd.33-34)                               | 35|         |          |
|D|--------------------------------------------------------------------------|
| | PIERDERE (rd. 34-33)                            | 36|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| IMPOZIT PE PROFIT   (ct. 691)                     | 37|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| REZULTATUL EXERCITIULUI                           |   |         |          |
|  PROFIT (rd.11+27+33-24-28-34-37)                 | 38|         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| PIERDERE (rd.24+28+34+37-11-27-33)                | 39|         |          |
------------------------------------------------------------------------------
           CONDUCATORUL UNITATII,            CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
                                                FINANCIAR-CONTABIL,

     MODEL

    ANEXA 1

    PARTEA I

                     SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
                        - SISTEM SIMPLIFICAT -
-----
| 21 |              A. VALOAREA BRUTA                 - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
|                                         |Nr.|sold| In- |Virari|iesiri| Sold|
|  ELEMENTE DE IMOBILIZARI                |rd.|ini-|trari|inter-|      |final|
|                                         |   |tial|     | ne,  |      |     |
|                                         |   |    |     | Fuzi-|      |     |
|                                         |   |    |     | uni, |      |     |
|                                         |   |    |     |Reeva-|      |     |
|                                         |   |    |     |luari |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|              A                          | B | 1  |  2  |  3   |  4   |  5  |
|----------------------------------------------------------------------------|
|IMOBILIZARI NECORPORALE                  |   |    |     |      |      |     |
|(ct. 201+203+205+207+208+230)            |01 |    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|IMOBILIZARI CORPORALE   Terenuri (ct.211)|02 |    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Cladiri (ct.2121)                       |03 |    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Constructii speciale (ct. 2122)         |04 |    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Masini si utilaje (ct. 2123+2125)       |05 |    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Alte imobilizari corporale              |   |    |     |      |      |     |
| (ct.2124+2126+2127+2128)                |06 |    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Imobilizari in curs (ct. 231)           |07 |    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd.02 la 07)|08 |    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|IMOBILIZARI FINANCIARE                   |   |    |     |      |      |     |
| Titluri de participare si alte titluri  |   |    |     |      |      |     |
| imobilizate (ct. 261+262+263)           |09 |    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Creante imobilizate (ct. 267)           |10 |    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE (rd.09+10)  |11 |    |     |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.01+08+11)   |12 |    |     |      |      |     |
------------------------------------------------------------------------------


     MODEL

     ANEXA 1

     PARTEA II

                     SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
                        - SISTEM SIMPLIFICAT -

------
| 22 |      B. AMORTIZARI SI PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERI    - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
|                                        |Nr.|sold | Chel-|Amorti-|Relu-| Sold|
|    Elemente de                         |rd.|ini- |tuieli| zare  | ari |final|
|     imobilizari                        |   |tial |      |cedata |     |     |
|                                        |   |(A/P)|(A/P) |  (A)  | (P) |(A/P)|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|               A                        | B |  1  |  2   |  3    |  4  |  5  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|IMOBILIZARI NECORPORALE                 |   |     |      |       |     |     |
|Amortizari pentru imobilizari           |   |     |      |       |     |     |
| necorporale (ct. 280)                  |01 |     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Provizioane pentru deprecierea         |   |     |      |       |     |     |
|imobilizarilor necorporale (ct.290+293*)|02 |     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| IMOBILIZARI CORPORALE                  |   |     |      |       |     |     |
|Amortizarea terenurilor, cladirilor si  |   |     |      |       |     |     |
|constructiilor speciale                 |   |     |      |       |     |     |
|  (ct. 2810+2811+2812)                  |03 |     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Amortizarea altor active imobilizate    |   |     |      |       |     |     |
|(ct.2813+2814+2815+2816+2817+2818)      |04 |     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Provizioane pentru deprecierea terenuri-|   |     |      |       |     |     |
|lor, cladirilor si constructiilor       |   |     |      |       |     |     |
| speciale (ct. 291*)                    |05 |     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Provizioane pentru deprecierea altor    |   |     |      |       |     |     |
|active imobilizate (ct.291+293*)        |06 |     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  TOTAL   (rd.03+06)                    |07 |     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|IMOBILIZARI FINANCIARE                  |   |     |      |       |     |     |
|Provizioane pentru deprecierea imo-     |08 |     |      |       |     |     |
|bilizarilor financiare (ct. 296)        |   |     |      |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  TOTAL GENERAL (rd. 01+02+07+08)       |09 |     |      |       |     |     |
-------------------------------------------------------------------------------


    MODEL

    ANEXA 2

                   SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS
A. VALOAREA BRUTA
 ----
| 23 |                            - SISTEM SIMPLIFICAT -         - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------|
|                                           |   |    EXERCITIU  FINANCIAR   |
|            ELEMENTE DE STOCURI            |Nr.|---------------------------|
|                                           |rd.|    AN      |     AN       |
|                                           |   |  INCHEIAT  | PRECEDENT    |
|-------------------------------------------|---|------------|--------------|
|                          A                | B |     1      |     2        |
|-------------------------------------------|---|------------|--------------|
| Materii prime si materiale consumabile    | 01|            |              |
|  (ct.300 + 301 +/- 308)                   |   |            |              |
|-------------------------------------------|---|------------|--------------|
|Obiecte de inventar (ct.321-322+/-328+323) | 02|            |              |
|-------------------------------------------|---|------------|--------------|
|Productie in curs de executie si produse   |   |            |              |
| (ct. 33+34+/-348)                         | 03|            |              |
|-------------------------------------------|---|------------|--------------|
|Stocuri aflate la terti si animale         |04 |            |              |
|      (ct.35+36+/-368)                     |   |            |              |
|-------------------------------------------|---|------------|--------------|
| Marfuri (ct.37 +/_ 378 + 381 +/_ 388)     |05 |            |              |
|-------------------------------------------|---|------------|--------------|
|     TOTAL STOCURI (rd.01 la 05)           | 06|            |              |
-----------------------------------------------------------------------------

        B. PROVIZIOANE                                          - mii lei -
--------------------------------|-------------------------------------------
|                               |Nr.rd.|  Sold |Cheltuieli| Reluari|  Sold  |
|                               |      |initial|           |       |  final |
--------------------------------|--------------------------------------------
|                       A       |  B   |    1  |     2     |  3    |    4   |
--------------------------------|--------------------------------------------
|Provizioane pentru deprecierea |      |       |           |       |        |
|  stocurilor    (ct. 39)       |  07  |       |           |       |        |
-----------------------------------------------------------------------------


     MODEL

     ANEXA 3

                      SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
                           - SISTEM SIMPLIFICAT -
 ----
| 24 |        A. VALOAREA BRUTA                                    - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
|                                          |    | Suma  |Termen de lichiditate|
|             C R E A N T E                | Nr.| bruta |      a activului    |
|                                          |    |       |---------------------|
|                                          |rand|       |sub 1 an |peste 1 an |
|------------------------------------------|----|-------|---------------------|
|                       A                  |  B |     1 |    2    |     3     |
-------------------------------------------|----------------------------------|
| Creante imobilizate (ct.267)             |  01|       |         |           |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Clienti (ct.41 - 419)                    | 02 |       |         |           |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Alte creante (ct.42 + 43 + 409)          | 03 |       |         |           |
-------------------------------------------|----------------------------------|
| Creante cu statul si institutii publice  | 04 |       |         |           |
| (ct.44* + 48*)                           |    |       |         |           |
-------------------------------------------|----------------------------------|
| Grupuri, asociatii si debitori diversi   | 05 |       |         |           |
| (ct.451* + 456 + 4581 + 461)            |    |       |         |           |
|------------------------------------------|----------------------------------|
|Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471) | 06 |       |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------
|  TOTAL CREANTE (rd.01 la 06)             | 07 |       |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------
|                                   |      |    |      Termen de exigibilitate|
|                D A T O R I I      |      |    |       a pasivului           |
|                                   |      |    | -----------------------------
|                                   |      |    |sub 1 an| 1-5 ani|peste 5 an |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|             A                     |  B   | 1  |   2    |   3    |     4     |
|-----------------------------------|------|----|--------|---------------------
|Imprumuturi si datorii financiare, |  08  |    |        |        |           |
|   din care :  (ct. 16-169+512* + |      |    |        |        |           |
|5186* + 519*)                    |      |    |        |        |           |
|-----------------------------------|------|----|--------|--------|------------
|     - cu garantia statului        |  09  |             |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------
|  Furnizori (ct.40 - 409)          |  10  |             |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------
|  Alte datorii (ct.42 + 43 + 419)  |  11  |             |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------
|Datorii fata de stat si institutii |  12  |             |        |           |
|publice (ct. 441+442+444+446+447+  |      |             |        |           |
| +4481+4483+48*)                  |      |             |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------
|Grupuri asociati si creditori      |      |             |        |           |
| diversi  (ct. 451* + 455 +       |  13  |             |        |           |
| + 457 + 4582 + 462)               |      |             |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------
|Venituri inregistrate in avans     |      |             |        |           |
|      (ct.472)                     |  14  |             |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------
|  TOTAL DATORII (rd.08 + 10 la 14 )|  15  |             |        |           |
-------------------------------------------------------------------------------
              B. PROVIZIOANE                                       - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
|                              |Nr.| Sold    |Cheltuieli |Reluari |Sold final |
|                              |rd.|initial  |           |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------
|                          A   |B |       1  |     2     |    3   |     4     |
|------------------------------------------------------------------------------
|Provizioane pentru deprecierea|  |          |           |        |           |
|stocurilor  (ct.39)           |16|          |           |        |           |
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------
 *) Soldurile debitoare ale conturilor respective
*) Soldurile creditoare ale conturilor respective

    MODEL

    ANEXA 4

                       DETERMINAREA REZULTATULUI FISCAL
 ----                       - SISTEM SIMPLIFICAT -
| 26 |                                                           - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
|           EXPLICATII                | Nr. |     EXERCITIU   FINANCIAR      |
|                                     | rd. |--------------------------------|
|                                     |     |    INCHEIAT     |   PRECEDENT  |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
|                  A                  |  B  |        1        |      2       |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| I. REZULTATUL EXERCITIULUI INAINTE  | 01  |                 |              |
|    DE IMPOZITARE                    |     |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| II. CHELTUIELI NEADMISE A SE        |     |                 |              |
|     DEDUCE DIN REZULTATUL FISCAL    |     |                 |              |
| - depasiri cheltuieli protocol      | 02  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - depasiri cheltuieli transport     | 03  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - provizioane nedeductibile         | 04  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - amenzi si penalitati              | 05  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - alte cheltuieli nedeductibile     | 06  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| -                                   | 07  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| -                                   | 08  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| TOTAL (rd.02 la 08)                 | 09  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| III. DEDUCERI FISCALE               |     |                 |              |
| - rezerve legale                    | 10  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - reduceri - 50% imp. pe profit     | 11  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - pierderi din anii precedenti      | 12  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - sume incasate din valorificarea   |     |                 |              |
| materialelor rezultate din dezmem-  |     |                 |              |
| brarea  mijloacele fixe scoase din  |     |                 |              |
|   functiune, mai putin cheltuielile |     |                 |              |
|   efectuate                         | 13  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - sume incasate din vanzarea        |     |                 |              |
|   activelor, mai putin impozitul    |     |                 |              |
|   aferent acestora, costul          |     |                 |              |
|   proiectelor de evaluare, precum   |     |                 |              |
|   si valoarea ramasa neamortizata   | 14  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
|                                     | 15  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
|                                     | 16  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| TOTAL (rd.10 la 16)                 | 17  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| IV. REZULTAT | PROFIT IMPOZABIL     | 18  |                 |              |
|     FISCAL   |----------------------|-----|-----------------|--------------|
|              | DEFICIT              | 19  |                 |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
|     IMPOZIT PE PROFIT               | 20  |                 |              |
------------------------------------------------------------------------------

    MODEL

    ANEXA 5

                       INFORMATII COMPLEMENTARE PRIVIND
                         - REPARTIZAREA REZULTATULUI
                         - ALTE PROVIZIOANE
                                 - SISTEM SIMPLIFICAT -
 ----
| 27 |   A. REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI               - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------|
                            | Nr.  |      EXERCITIU  FINANCIAR                |
|                           | rand |------------------------------------------|
                            |      | INCHEIAT       |    PRECEDENT            |
-------------------------------------------------------------------------------
|                        A  |  B   |       1        |        2                |
-------------------------------------------------------------------------------
| REZULTATUL EXERCITIULUI   |  01  |                |                         |
| repartizat pentru :       |      |                |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
| Rezervele legale          |  02  |                |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
| Fondul de participare a   |      |                |                         |
| salariatilor la profit    |  03  |                |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
| Fond de dezvoltare        |  04  |                |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
| Cota de 50% din reducerea |      |                |                         |
| impozitului pe profit     |  05  |                |                         |
|aferent sumelor reinvestite|      |                |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
| Varsaminte la buget       |  06  |                |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
| Alte rezerve prevazute de |      |                |                         |
| lege                      |  07  |                |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
| Dividende                 |  08  |                |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
| Raportul la noul exercitiu|  09  |                |                         |
-------------------------------------------------------------------------------

 ----
| 28 |   B. DETALIEREA ALTOR PROVIZIOANE                          - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |Nr.rd.| Sold initial|cheltuieli| Reluari| Sold final|
|-------------------------|------|-------------|----------|--------|-----------|
|          A              |   B  |       1     |     2    |    3   |    4      |
|-------------------------|------|-------------|----------|--------|-----------|
|Provizioane reglementate |      |             |          |        |           |
|      (ct.14)            |  01  |             |          |        |           |
|-------------------------|------|-------------|----------|--------|-----------|
|Provizioane pentru       |      |             |          |        |           |
| riscuri si cheltuieli   |      |             |          |        |           |
|  (ct.15)                |  02  |             |          |        |           |
|-------------------------|------|-------------|----------|--------|-----------|
|Provizioane pentru       |      |             |          |        |           |
|deprecierea titlurilor de|  03  |             |          |        |           |
|   plasament (ct.59)     |      |             |          |        |           |
|-------------------------|------|-------------|----------|--------|-----------|
|   TOTAL (rd.01 la 03)   |  04  |             |          |        |           |
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6

                      ALTE INFORMATII PRIVIND
                     REGULILE SI METODELE CONTABILE
                       SI DATE COMPLEMENTARE
                        - Sistem simplificat -
    I. Informatii obligatorii
    Reguli si metode contabile
    1. Informatii asupra regulilor si metodelor contabile folosite :
    - indicarea modului de evaluare a diverselor pozitii din bilant si contul de
profit si pierderi;
    - metode utilizate pentru calculul amortismentelor si provizioanelor;
    - indicarea si justificarea derogarilor de la principiile generale;
    - comentarii asupra absentei comparabilitatii conturilor si asupra
eventualelor adaptari ale informatiilor prezentate in exercitiul financiar
precedent.
    II. Alte informatii
    1. Angajamente financiare reflectate in conturi in afara bilantului.
    2. Informatii referitoare la modificarea capitalului.
    3. Analiza conturilor urmatoare:
    - actiuni proprii;
    - cheltuieli si venituri exceptionale;
    - cheltuieli si venituri pentru exercitiul financiar anterior;
    - diferente de conversie;
    - alte conturi.
    4. Informatii privind numarul mediu de salariati folositi in timpul
exercitiului financiar.
    5. Alte elemente semnificative:
    - comentarii asupra cifrei de afaceri;
    - evenimente posterioare incheierii exercitiului financiar care nu au fost
contabilizate in conturile exercitiului financiar incheiat;
    - alte informatii pe care unitatea considera ca este necesar sa le prezinte.

                        NORME METODOLOGICE
          pentru intocmirea si prezentarea bilantului contabil

    A. Sfera de aplicare
    B. Persoane imputernicite sa semneze bilantul contabil
    C. Data si modalitatile de depunere si publicare
    D. Continutul bilantului contabil - sistem de baza
    E. Continutul bilantului contabil - sistem simplificat
    F. Modalitati practice de utilizare a formularelor
    1. Indicatii generale
    2. Corelatii bilantiere - sistem de baza
    3. Corelatii bilantiere - sistem simplificat

    A. Sfera de aplicare
    Conform art. 1 si 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991: regiile autonome,
societatile comerciale si alte persoane juridice care desfasoara activitate
economica, intocmesc bilanturi contabile anuale (bilant, cont de profit si
pierderi si anexa), astfel:
    - in sistem simplificat intreprinderile mici si mijlocii;
    - in sistem de baza intreprinderile mari.
    Intreprinderile mici si mijlocii pot intocmi bilantul contabil in sistem de
baza sau simplificat, in functie de optiune.
    Trecerea unui agent economic dintr-o categorie in alta se poate face daca
indeplineste in timpul a doua exercitii financiare consecutive criteriile
stabilite de lege.
    Anual se elaboreaza norme tehnice de completare a bilantului contabil si
continutul raportului de gestiune.

    B. Persoane imputernicite sa semneze bilantul contabil
    Bilantul contabil se semneaza de conducatorul unitatii patrimoniale si
directorul financiar contabil sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca
aceasta functie.

    C. Data si modalitatile de depunere si publicare
    Dupa certificare si aprobare, conform dispozitiilor legale si
reglementarilor privind functionarea unitatilor patrimoniale mai sus mentionate,
bilantul contabil insotit de raportul de gestiune si raportul cenzorilor, dupa
caz, se depune pana cel mai tarziu 15 aprilie anul urmator (bilant contabil
anual) la Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de
stat judetene, respectiv administratiile financiare ale municipiului Bucuresti,
precum si la Oficiul Registrului comertului in raza caruia unitatea patrimoniala
isi are sediul.
    In principiu, unitatile patrimoniale ce desfasoara activitati economice,
publica bilantul contabil in Monitorul Oficial al Romaniei intr-o forma
simplificata.

    D. Continutul bilantului contabil  - sistem de baza
    Bilantul contabil in sistem de baza cuprinde urmatoarele documente:
      Bilant (formular cod 10),
      Contul de profit si pierderi (formular cod 20), Anexa din:
       - Situatia activelor imobilizate:
    A. Valori brute (formular cod 21)
    B. Amortizari pentru deprecieri (formular cod 22)
    C. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor (formular cod 22)
      - Situatia stocurilor si productiei in curs - valori brute (formular cod
23):
     - Situatia creantelor si datoriilor (formular cod 24)
     - Situatia altor provizioane (formular cod 25)
     - Determinarea rezultatului fiscal (formular cod 26)
     - Repartizarea rezultatului exercitiului financiar (formular cod 27)
     - Alte informatii privind regulile si metodele contabile si date
complementare
    E. Continutul bilantului contabil  - sistem simplificat
    Bilantul contabil in sistemul simplificat cuprinde urmatoarele documente:
     - Bilantul (formular cod 10),
     - Contul de profit si pierderi (formular cod 20),
     - Anexa formata din:
     - Situatia activelor imobilizate:
    A. Valoarea bruta (formular cod 21)
    B. Amortizari si provizioane (formular cod 22)
       - Situatia stocurilor si productiei in curs (formular  cod 23):
    A. Valori brute
    B. Provizioanele pentru deprecierea stocurilor
       - Situatia creantelor si datoriilor (formular cod 24):
    A. Valoarea bruta a creantelor si datoriilor
    B. Provizioane pentru deprecierea creantelor
       - Determinarea rezultatului fiscal (formular cod 26)
       - Informatii complementare privind:
    A. Repartizarea rezultatului exercitiului financiar (formular cod 27)
    B. Detalierea altor provizioane (formular cod 28)
       - Alte informatii privind regulile si metodele contabile si date
complementare
    F. Modalitati practice de utilizare a formularelor
    1. Indicatii generale
    In antetul formularelor cod 10 (bilant) si cod 20 (contul de profit si
pierderi) se vor completa informatiile cerute, necesare identificarii unitatii
patrimoniale.
    Bilantul contabil in sistem simplificat se intocmeste utilizand formularele
tipizate de la cod 10 la cod 28, iar informatiile privind regulile si metodele
contabile si date complementare se inscriu pe foi libere.
    Utilizarea exclusiva a rubricilor mentionate in formulare este obligatorie.
Prelucrarea automata a datelor  nu trebuie sa afecteze  codul rubricilor
mentionate in formulare, codul formularelor, iar rubricile nu pot fi modificate.
    In special, nici o acolada sau adaugari intre randuri nu sunt admise.
Formularele utilizate sunt cele aprobate si tipizate pentru exercitiul financiar
incheiat.
    Sumele inscrise se completeaza in mii lei.
    Unele  conturi sunt insotite in rubrici de unul sau mai multe asteriscuri cu
urmatoarele semnificatii:
-----------------------
      * Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective
     * Solduri debitoare ale conturilor respective
    * Solduri creditoare ale conturilor respective.
    Corelatiile urmatoare trebuie sa fie intocmai respectate.

    2. Corelatii bilantiere - sistem de baza
    Corelatiile urmatoare trebuie sa fie intocmai respectate.
 F10 col. 1 rd. 01 = F21 col. 1 rd. 01 - F22 col.1 rd. 01
 F10 col. 2 rd. 01 = F21 col. 5 rd. 01 - F22 col.5 rd. 01
 F10 col. 1 rd. 02 = F21 col. 1 rd. 02 - F22 col. 1 rd. (02+11)
 F10 col. 2 rd. 02 = F21 col. 5 rd. 02 - F22 col. 5 rd. (02+11)
 F10 col. 1 rd. 03 = F21 col. 1 rd. 03 - F22 col. 1 rd. 12
 F10 col. 2 rd. 03 = F21 col. 5 rd. 03 - F22 col. 5 rd. 12
 F10 col. 1 rd. 05 = F21 col. 1 rd. 05 - F22 col. 1 rd. (04+14)
 F10 col. 2 rd. 05 = F21 col. 5 rd. 05 - F22 col. 5 rd. (04+14)
 F10 col. 1 rd. 06 = F21 col. 1 rd. 06 - F22 col. 1 rd. (05+15)
 F10 col. 2 rd. 06 = F21 col. 5 rd. 06 - F22 col. 5 rd. (05+15)
 F10 col. 1 rd. 07 = F21 col. 1 rd. 07 - F22 col. 1 rd. (06+16)
 F10 col. 2 rd. 07 = F21 col. 5 rd. 07 - F22 col. 5 rd. (06+16)
 F10 col. 1 rd. 08 = F21 col. 1 rd. 08 - F22 col. 1 rd. (07+17)
 F10 col. 2 rd. 08 = F21 col. 5 rd. 08 - F22 col. 5 rd. (07+17)
 F10 col. 1 rd. 09 = F21 col. 1 rd. 09 - F22 col. 1 rd. (08+18)
 F10 col. 2 rd. 09 = F21 col. 5 rd. 09 - F22 col. 5 rd. (08+18)
 F10 col. 1 rd. 10 = F21 col. 1 rd. 10 - F22 col. 1 rd. 19
 F10 col. 2 rd. 10 = F21 col. 5 rd. 10 - F22 col. 5 rd. 19
 F10 col. 1 rd. 12 = F21 col. 1 rd. 12 - F22 col. 1 rd. 21
 F10 col. 2 rd. 12 = F21 col. 5 rd. 12 - F22 col. 5 rd. 21
 F10 col. 1 rd. 13 = F21 col. 1 rd. 13 - F22 col. 1 rd. 22
 F10 col. 2 rd. 13 = F21 col. 5 rd. 13 - F22 col. 5 rd. 22
 F10 col. 1 rd. 04 = F21 col. 1 rd. 04 - F22 col. 1 rd. (03+13)
 F10 col. 2 rd. 04 = F21 col. 5 rd. 04 - F22 col. 5 rd. (03+13)
 F10 col. 1 rd. 11 = F21 col. 1 rd. 11 - F22 col. 1 rd. (09+20)
 F10 col. 2 rd. 11 = F21 col. 5 rd. 11 - F22 col. 5 rd. (09+20)
 F10 col. 1 rd. 15 = F21 col. 1 rd. 15 - F22 col. 1 rd. 24
 F10 col. 2 rd. 15 = F21 col. 5 rd. 15 - F22 col. 5 rd. 24
 F10 col. 1 rd. 16 = F21 col. 1 rd. 16 - F22 col. 1 rd. 26
 F10 col. 2 rd. 16 = F21 col. 5 rd. 16 - F22 col. 5 rd. 26
 F10 col. 1 rd. 17 = F23 col. 1 rd. (01+02+03+06)-F25 col. 1 rd. (08+09+10+13)
 F10 col. 2 rd. 17 = F23 col. 2 rd. (01+02+03+06)-F25 col. 4 rd. (08+09+10+13)
 F10 col. 1 rd. 18 = F23 col. 1 rd. 04 - F25 col. 1 rd. 11
 F10 col. 2 rd. 18 = F23 col. 2 rd. 04 - F25 col. 4 rd. 11
 F10 col. 1 rd. 19 = F23 col. 1 rd. 05 - F25 col. 4 rd. 12
 F10 col. 2 rd. 19 = F23 col. 2 rd. 05 - F25 col. 4 rd. 12
 F10 col. 1 rd. 20 = F23 col. 1 rd. 07 - F25 col. 1 rd. 14
 F10 col. 2 rd. 20 = F23 col. 2 rd. 07 - F25 col. 4 rd. 14
 F10 col. 1 rd. 21 = F23 col. 1 rd. 08 - F25 col. 1 rd. (15+16)
 F10 col. 2 rd. 21 = F23 col. 2 rd. 08 - F25 col. 4 rd. (15+16)
 F10 col. 1 rd. 22 = F23 col. 1 rd. 09 - F25 col. 1 rd. 17
 F10 col. 2 rd. 22 = F23 col. 2 rd. 09 - F25 col. 4 rd. 17
 F10 col. 2 rd. 23 = F24 col. 1 rd. 05
 F10 col. 2 rd. 24 = F24 col. 1 rd. 06 - F25 col. 4 rd. 18
 F10 col. 2 rd. 26 = F24 col. 1 rd. 11
 F10 col. 2 rd. 25 = F24 col. 1 rd. (07+08+09+10+12+13)-F25 col. 4 rd. (19+20)
 F10 col. 2 rd. 31 = F24 col. 1 rd. 15
 F10 col. 1 rd. 55 = F25 col. 1 rd. 01
 F10 col. 2 rd. 55 = F25 col. 4 rd. 01
 F10 col. 1 rd. 59 = F25 col. 1 rd. 07
 F10 col. 2 rd. 59 = F25 col. 4 rd. 07
 F10 col. 2 rd. 60 = F24 col. 1 rd. 22
 F10 col. 2 rd. 61 = F24 col. 1 rd. 24
 F10 col. 2 rd. 62 = F24 col. 1 rd. 25
 F10 col. 2 rd. 63 = F24 col. 1 rd. (26+27+28+29+30+31)
 F10 col. 2 rd. 64 = F24 col. 1 rd. (23+32)
 F10 col. 2 rd. 65 = F24 col. 1 rd. 33
 F10 col. 1 rd. 49 = F20 col. 1 rd. 54
 F10 col. 2 rd. 49 = F20 col. 2 rd. 54
 F10 col. 1 rd. 50 = F20 col. 1 rd. 55
 F10 col. 2 rd. 50 = F20 col. 2 rd. 55
 F20 col. 1 rd. 41+51-42-52 = F27 col.1 rd. 01
 F20 col. 2 rd. 41+51-42-52 = F27 col. 2 rd. 01
 F10 col. 1 rd. 49 = F27 col. 1 rd. 01
 F10 col. 2 rd. 49 = F27 col. 2 rd. 01
 F21 col. 5 rd. 15 = F24 col. 1 rd. 04
 F20 col. 2 rd. 23<sau = F22 col. 2 rd. (10+13+20) + F25 col. 2 rd. (07+21)
 F20 col. 2 rd. 37>sau = F22 col. 2 rd. 24 + F25 col. 2 rd. (05+22)
 F20 col. 2 rd. 10<sau = F22 col. 4 rd. (09+13+19) + F25 col. 3 rd. (07+21)
 F20 col. 2 rd. 31>sau = F22 col. 4 rd.24 + F25 col. 3 rd. (05+22)
 F20 col. 2 rd. 45<sau = F25 col. 3 rd. (01+07)
     3. Corelatii bilantiere - sistem simplificat
 F10 col. 1 rd. 01 = F21 col. 1 rd. 01 - F22 col. 1 rd. (01+02)
 F10 col. 2 rd. 01 = F21 col. 5 rd. 01 - F22 col. 5 rd. (01+02)
 F10 col. 1 rd. 02 = F21 col. 1 rd. 08 - F22 col. 1 rd. 07
 F10 col. 2 rd. 02 = F21 col. 5 rd. 08 - F22 col. 5 rd. 07
 F10 col. 1 rd. 03 = F21 col. 1 rd. 11 - F22 col. 1 rd. 08
 F10 col. 2 rd. 03 = F21 col. 5 rd. 11 - F22 col. 5 rd. 08
 F10 col. 1 rd. 04 = F21 col. 1 rd. 12 - F22 col. 1 rd. 09
 F10 col. 2 rd. 04 = F21 col. 5 rd. 12 - F22 col. 5 rd. 09
 F10 col. 1 rd. 05 = F23 col. 1 rd. 06 - F23 col. 1 rd. 07
 F10 col. 2 rd. 05 = F23 col. 2 rd. 06 - F23 col. 4 rd. 07
 F10 col. 2 rd. (06+07+08) = F24 col. 1 rd. (02+03+04+05) - F24 col. 1 rd. 16
 F10 col. 2 rd. 13 = F24 col. 1 rd. 06
 F10 col. 2 rd. 41 = F24 col. 1 rd. 14
 F10 col. 1 rd. 33 = F28 col. 1 rd. 01
 F10 col. 2 rd. 33 = F28 col. 4 rd. 01
 F10 col. 1 rd. 35 = F28 col. 1 rd. 02
 F10 col. 2 rd. 35 = F28 col. 4 rd. 02
 F10 col. 2 rd. 40 = F24 col. 1 rd. (08+10+11+12+13)
 F10 col. 2 rd. 41 = F24 col. 1 rd. 14
 F21 col. 5 rd. 10 = F24 col. 1 rd. 01
 F20 col. 1 rd. (31+35) = F26 col. 1 rd. 01
 F20 col. 2 rd. (31+35) = F26 col. 2 rd. 01
 F20 col. 2 rd. 23 = F22 col. 2 rd.(01+02+07)+ F24 col.1 rd.16+ F28 col.1 rd. 02
 F20 col.2 rd. 10 = F22 col. 4 rd. (01+02+07)+F24 col.3 rd.16 +F28 col.3 rd. 02


                      TRANSPUNEREA
     soldurilor conturilor din balanta de verificare
                  la 31 decembrie 1993
               in noul plan de conturi general

------------------------------------------------------------------------------|
|   CONTURI NOI                     |        CONTURI VECHI                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Simbol|  Denumire cont             |Simbol|   Denumire cont                  |
| cont |                            | cont |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                 CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI                             |
|                   GRUPA 10 - CAPITAL SI REZERVE                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|101   | Capital social             | 700  |  Capital social                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 702  | Fond social                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1011| Capital subscris nevarsat  |      | Din bilant                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1012| Capital subscris varsat    |      | Din bilant                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|104   | Prime legate de capital    |      | Cont nou                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1041| Prime de emisiune sau de   |      |  Cont nou                        |
|      |   aport                    |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1042| Prime de fuziune           |      |   Cont nou                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|105   |  Diferente din reevaluare  |494   |Diferente din reevaluarea         |
|      |                            |      | stocurilor                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|106   | Rezerve                    |703   | Fondul de rezerva                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1061 |Rezerve legale              |703   |Fond de rezerva (analitic         |
|      |                            |      |   distinct                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1063 |Rezerve statutare           |      |  Cont nou                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1068 | Alte rezerve               |      |  Cont nou                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|107   | Rezultatul reportat        |750   |Beneficii si pierderi-analitic.   |
|      |                            |      | "Pierderi din anul 1993"
|-----------------------------------------------------------------------------|
|108   | Contul intreprinzatorului  |      | Cont nou                         |
|      |     individual             |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       GRUPA 11 - FONDURI                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|111   |Fond de dezvoltare          |716   | Fondul de investitii             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |433   | Decontari privind cheltuielile cu|
|      |                            |      | descoperirea rezervelor          |
|      |                            |      | geologice                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|112   | Fond de participare la     |721   | Fondul de participare la         |
|      |  profit                    |      |  beneficii                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|118   | Alte fonduri               |742   |Finantarea unor actiuni de la     |
|      |                            |      |       buget                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |477   | Decontari privind investitiile   |
|      |                            |      | (soldul creditor)                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |705   | Fond de cercetare-dezvoltare     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |706   | Fondul pentru finantarea         |
|      |                            |      | actiunilor de interes general    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |709   | Fondul de rezerva din prime      |
|      |                            |      | pentru asigurari de viata        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |710   | Fond de asigurare                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |712   | Fond pentru organizarea          |
|      |                            |      |     santierelor                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |719   | Alte fonduri                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |720   |Fondul de premiere                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |725   |Fondul pentru actiuni social-     |
|      |                            |      | culturale si sportive            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |749   | Alte finantari                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|119   | Repartizari la fondul de   |477   |Decontari privind investitiile    |
|      |  dezvoltare                |      | (sold debitor)                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCITIULUI                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|121   | Profit si pierdere         |226   |Diferente de pret la produse,     |
|      |                            |      | lucrari si servicii facturate    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |750   | Beneficii si pierderi, analitic  |
|      |                            |      |"Profit si pierdere din exercitiul|
|      |                            |      |    curent"                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|129   |Repartizarea profitului     |751   | Repartizarea beneficiilor        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       GRUPA 13 - SUBVENTII PENTRU INVESTITII                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|131   |Subventii pentru investitii |719   |Alte fonduri (analitic distinct)  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |740   |Subventii (analitic distint)      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       GRUPA 14 - PROVIZIOANE REGLEMENTATE                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|141   |Provizioane reglementate    |      | Cont nou                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       GRUPA 15 - PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|151   | Provizioane pentru riscuri |730   | Rezerve pentru cheltuieli        |
|      |  si cheltuieli             |      | preliminate                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1511 | Provizioane pentru litigii |      | Cont nou                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1512 | Provizioane pentru garantii| 730  | Rezerve pentru cheltuieli preli- |
|      | acordate clientilor        |      | minate (analitic distinct)       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1513 | Provizioane pentru cheltu- | 730  | Rezerve pentru cheltuieli preli- |
|      |ieli de repartizat pe mai   |      | minate (analitic distinct)       |
|      | multe exercitii            |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1514 | Provizioane pentru pierderi|      | Cont nou                         |
|      | din schimb valutar         |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1518 | Alte provizioane pentru    | 730  | Rezerve pentru cheltuieli preli- |
|      | riscuri si cheltuieli      |      | minate (analitic distinct)       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       GRUPA 16 - IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|161   | Imprumuturi din emisiuni   | 830  | Imprumuturi din obligatiuni si   |
|      | de obligatiuni             |      | alte titluri de valori emise     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|162   | Credite bancare pe termen  |      |                                  |
|      | lung si mijlociu           |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1621 | Credite bancare pe termen  | 802  | Credite bancare pe termen        |
|      | lung si mediu              |      |   mijlociu                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 804  | Credite bancare pe termen lung   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 816  | Credite pentru export pe termen  |
|      |                            |      | mijlociu si lung                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 822  | Credite bancare in valuta pe     |
|      |                            |      | termen mijlociu                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 824  | Credite bancare in valuta pe     |
|      |                            |      | termen lung                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 833  | Credite pentru investitii        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1622 | Credite bancare pe termen  | 803  | Credite bancare pe termen mij-   |
|      | lung si mediu nerambursate |      | lociu nerambursate la scadenta   |
|      | la scadenta                |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 805  | Credite bancare pe termen lung   |
|      |                            |      | nerambursate la scadenta         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 817  | Credite pentru export pe credit  |
|      |                            |      | pe termen mijlociu si lung       |
|      |                            |      | nerambursate la scadenta         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 833  | Credite pentru investitii        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1623 | Credite externe guverna-   |      |   Cont nou                       |
|      | mentale                    |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1624 | Credite externe garantate  |      |   Cont nou                       |
|      | de stat                    |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1625 | Credite externe garantate  |      |   Cont nou                       |
|      | de banci                   |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1626 | Credite de la trezoreria   |      |   Cont nou                       |
|      | statului                   |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|166   | Datorii legate de          | 499  | Creditori-analitic distinct      |
|      |  participatii              |      | "Creditori din participatii"     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|167   | Alte imprumuturi si datorii| 499  | Creditori - analitic distinct    |
|      | asimilate                  |      | "Creditori privind concesiunile  |
|      |                            |      |  si alte datorii"                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|168   | Dobanzi aferente imprumu-  |      |    Cont nou                      |
|      | turilor si datoriilor      |      |                                  |
|      | asimilate                  |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1681 | Dobanzi aferente imprumutu-|      |     Cont nou                     |
|      | rilor din emisiunea de     |      |                                  |
|      | obligatiuni                |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1682 | Dobanzi aferente creditelor|      |     Cont nou                     |
|      | bancare pe termen lung si  |      |                                  |
|      | mediu                      |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1686 | Dobanzi aferente datoriilor|      |     Cont nou                     |
|      | legate de participatii     |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1687 | Dobanzi aferente altor     |      |     Cont nou                     |
|      | imprumuturi si datorii     |      |                                  |
|      | asimilate                  |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|169   | Prime privind rambursarea  |      |     Cont nou                     |
|      | obligatiunilor             |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                      GRUPA 20 - IMOBILIZARI NECORPORALE                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|201   | Cheltuieli de constituire  | 530  | Cheltuieli anticipate            |
|      |                            |      | (analitic distinct)              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|203   | Cheltuieli de cercetare si |      |     Cont nou                     |
|      | dezvoltare                 |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|205   | Concesiuni, brevete si alte| 105  | Concesiuni, licente, brevete si  |
|      | drepturi si valori similare|      |alte drepturi si valori similare  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|207   | Fond comercial             |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|208   | Alte imobilizari           | 530  | Cheltuieli anticipate            |
|      | necorporale                |      | (analitic distinct)              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        GRUPA 21 - IMOBILIZARI CORPORALE                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|211   | Terenuri                   | 101  | Terenuri                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2111 | Terenuri                   | 101  | Terenuri                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2112 | Amenajari de terenuri      | 100  | Mijloace fixe (analitic distinct)|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|212   | Mijloace fixe              | 100  | Mijloace fixe                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2121 | Cladiri                    | 100  | Mijloace fixe -analitic distinct |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2122 |  Constructii speciale      | 100  | Mijloace fixe -analitic distinct |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2123 | Masini, utilaje si         | 100  | Mijloace fixe -analitice         |
|      | instalatii de lucru        |      |distincte (100.01.03 si (100.01.04|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2124 | Aparate si instalatii de   | 100  | Mijloace fixe -analitic distinct |
|      |masurare, control si reglare|      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2125 | Mijloace de transport      | 100  | Mijloace fixe -analitic distinct |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2126 | Animale de munca           | 100  | Mijloace fixe -analitic distinct |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2127 | Plantatii                  | 100  | Mijloace fixe -analitic distinct |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2128 | Unelte, inventar gospoda-  | 100  | Mijloace fixe -analitic distinct |
|      | resc si alte mijloace fixe |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       GRUPA 23 - IMOBILIZARI IN CURS                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|230   | Imobilizari in curs        |      |     Cont nou                     |
|      |  necorporale               |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|231   | Imobilizari in curs        | 123  | Investitii in curs               |
|      |  corporale                 |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 478  | Debitori pentru investitii       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       GRUPA 26 - IMOBILIZARI FINANCIARE                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|261   | Titluri de participare     | 130  | Titluri de participare           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|262   | Titluri imobilizate ale    |      |     Cont nou                     |
|      | activitatii de portofoliu  |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|263   | Alte titluri imobilizate   |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|267   | Creante imobilizate        | 139  | Alte investitii financiare       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 498  | Debitori -analitic "Debitori     |
|      |                            |      | pentru garantii depuse"          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2671 | Creante legate de          | 139  | Alte investitii financiare       |
|      | participatii               |      | (imprumuturi acordate in cadrul  |
|      |                            |      | participatiilor)                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2672 | Imprumuturi acordate pe    | 133  | Imprumuturi acordate pe termen   |
|      | termen lung                |      |  lung                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 139  | Alte investitii financiare       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2677 | Alte creante imobilizate   | 498  | Debitori -analitic "Debitori     |
|      |                            |      | pentru garantii depuse"          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 139  | Alte investitii financiare       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2678 | Dobanzi aferente creantelor|      |     Cont nou                     |
|      | imobilizate                |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|269   | Varsaminte de efectuat     |      |     Cont nou                     |
|      | pentru imobilizari         |      |                                  |
|      | financiare                 |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       GRUPA 28 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|280   | Amortizari privind         | 110  | Amortizarea mijloacelor fixe -   |
|      | imobilizarile necorporale  |      | analitic distinct                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2801 | Amortizarea cheltuielilor  |      |     Cont nou                     |
|      | de constituire             |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2803 | Amortizarea cheltuielilor  |      |     Cont nou                     |
|      | de cercetare si dezvoltare |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2805 | Amortizarea concesiunilor, | 110  | Amortizarea mijloacelor fixe -   |
|      | brevetelor si altor        |      | analitic "Amortizarea concesiu-  |
|      | drepturi si valori similare|      | nilor, licentelor, brevetelor si |
|      |                            |      | altor drepturi si valori         |
|      |                            |      | similare"                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2807 | Amortizarea fondului       |      |    Cont nou                      |
|      |  comercial                 |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2808 | Amortizarea altor imobili- |      |     Cont nou                     |
|      | zari necorporale           |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|281   | Amortizari privind         | 110  | Amortizarea mijloacelor fixe     |
|      | imobilizarile corporale    |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2810 | Amortizarea terenurilor    | 110  | Amortizarea mijloacelor fixe -   |
|      |                            |      | analitic "Amortizarea amenajari- |
|      |                            |      | lor de terenuri"                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2811 | Amortizarea cladirilor     | 110  | Amortizarea mijloacelor fixe -   |
|      |                            |      | analitic distinct                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2812 | Amortizarea constructiilor | 110  | Amortizarea mijloacelor fixe -   |
|      |  speciale                  |      | analitic distinct                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2813 | Amortizarea masinilor,     | 110  | Amortizarea mijloacelor fixe -   |
|      | utilajelor si instalatiilor|      | analitice distincte (110.01.03   |
|      | de lucru                   |      | si 110.01.04)                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2814 | Amortizarea aparatelor si  | 110  | Amortizarea mijloacelor fixe -   |
|      | instalatiilor de masurare, |      | analitic distinct                |
|      | control si reglare         |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2815 | Amortizarea mijloacelor de | 110  | Amortizarea mijloacelor fixe -   |
|      | transport                  |      | analitic distinct                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2816 | Amortizarea animalelor de  | 110  | Amortizarea mijloacelor fixe -   |
|      | munca                      |      | analitic distinct                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2817 | Amortizarea plantatiilor   | 110  | Amortizarea mijloacelor fixe -   |
|      |                            |      | analitic distinct                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2818 | Amortizarea uneltelor, in- | 110  | Amortizarea mijloacelor fixe -   |
|      | ventarului gospodaresc si  |      |  analitic distinct               |
|      | a altor mijloace fixe      |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                GRUPA 29 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|290   | Provizioane pentru depre-  |      |     Cont nou                     |
|      | cierea imobilizarilor      |      |                                  |
|      | necorporale                |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|291   | Provizioane pentru depre-  |      |                                  |
|      | cierea imobilizarilor      |      |     Cont nou                     |
|      | corporale                  |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|293   | Provizioane pentru depre-  |      |                                  |
|      | cierea imobilizarilor      |      |     Cont nou                     |
|      | in curs                    |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|296   | Provizioane pentru depre-  |      |                                  |
|      | cierea imobilizarilor      |      |      Cont nou                    |
|      | financiare                 |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|         CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|             GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII SI MATERIALE                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|300   | Materii prime              | 200  | Materiale - analitic distinct    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|301   | Materiale consumabile      | 200  | Materiale - analitic distinct    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 263  |Materiale si utilaje pt.investitii|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 295  |Stocuri de materiale in rezerva   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3011 | Materiale auxiliare        | 200  | Materiale -analitic distinct     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3012 | Combustibili               | 200  | Materiale - analitic distinct    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3013 | Materiale pentru ambalat   | 200  | Materiale - analitic distinct    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3014 | Piese de schimb            | 200  | Materiale - analitic distinct    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 292  | Piese de schimb pentru perioada  |
|      |                            |      | de garantie si post garantie     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3015 | Seminte si materiale de    | 200  | Materiale -analitic distinct     |
|      | plantat                    |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3016 | Furaje                     | 200  | Materiale - analitic distinct    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3018 | Alte materiale consumabile | 200  | Materiale - analitic distinct    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 291  | Obiecte pentru castiguri         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 296  | Publicatii perimate              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|308*  | Diferente de pret la mate- | 204* | Cheltuieli de transport-aprovi-  |
|      | rii prime si materiale     |      | zionare -analitic distinct       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 264* | Cheltuieli de transport-aprovi-  |
|      |                            |      | zionare pentru investitii        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       GRUPA 32 - OBIECTE DE INVENTAR                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|321   | Obiecte de inventar        | 201  | Obiecte de inventar in depozit   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 202  |  Obiecte de inventar in folosinta|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 293  | Obiecte destinate inchirierii    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|322   |Uzura obiectelor de inventar| 203  | Uzura obiectelor de inventar     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 294  |Uzura obiectelor destinate        |
|      |                            |      | inchirierii                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|323   | Baracamente si amenajari   | 290  | Baracamente si amenajari         |
|      |  provizorii                |      |   provizorii                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|328* |Diferente de pret la obiecte| 204*| Cheltuieli de transport-aprovizi-|
|      | de inventar                |      | onare - analitic distinct        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|               GRUPA 33 - PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|331   | Produse in curs de executie| 500  | Cheltuielile activitatii de baza |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 510  |Cheltuielile activitatilor        |
|      |                            |      | auxiliare
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 512  |Cheltuieli pentru lucrari de      |
|      |                            |      | constructii interne              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|332   |Lucrari si servicii in curs | 500  | Cheltuielile activitatii de baza |
|      | de executie                |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 510  | Cheltuielile activitatilor       |
|      |                            |      | auxiliare                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 512  | Cheltuieli pentru lucrari de     |
|      |                            |      | constructii interne              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                      GRUPA 34 - PRODUSE                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|341* | Semifabricate              | 222*| Semifabricate                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|345* | Produse finite             | 220*| Produse finite                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 271  | Imobile construite destinate     |
|      |                            |      | vanzarii                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|346   | Produse reziduale          | 541  | Rebuturi si remanieri            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|348* | Diferente de pret la       | 221*| Diferente de pret la produse     |
|      | produse                    |      | finite                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 223*|Diferente de pret la semifabricate|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| *  In cazul evidentei materiilor prime si materialelor potrivit metodei de  |
| evaluare "standard". In cazul folosirii celorlalte metode prevazute in      |
| Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii, cheltuielile de transport- |
| aprovizionare se repartizeaza asupra contului 300 sau 301, dupa caz, intr-  |
| un analitic distinct, de unde vor fi repartizate pe cheltuieli, concomitent |
| cu consumul de materii prime si materiale existente in stoc la 1 ianuarie   |
| 1994, pana la lichidarea soldului contului respectiv.                       |
| *   Se va proceda similar ca la contul 308.                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERTI                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|351   | Materii si materiale aflate| 205  | Materiale si obiecte de inventar |
|      | la terti                   |      | in curs de aprovizionare         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 206  | Materiale si obiecte de inventar |
|      |                            |      |aflate la terti -analitic distinct|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 207  | Materiale si obiecte de inventar |
|      |                            |      |in transfer intre gestiuni        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|352   | Obiecte de inventar la     | 206  |Materiale si obiecte de inventar  |
|      | terti                      |      |aflate la terti -analitic distinct|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|354   |Produse aflate la terti     | 224  | Produse aflate la terti          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|356   |Animale aflate la terti     |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|357   | Marfuri in custodie sau    | 236  | Marfuri aflate la terti          |
|      | consignatie la terti       |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|358   | Ambalaje aflate la terti   |236.05| Ambalaje aflate la terti         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       GRUPA 36 - ANIMALE                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|361   |  Animale si pasari         | 210  | Animale si pasari adulte de      |
|      |                            |      |productie si reproductie          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 211  | Animale tinere si la ingrasat    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 212  | Animale pentru experienta        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|368   | Diferente de pret la       |      |                                  |
|      | animale si pasari          |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       GRUPA 37 - MARFURI                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|371   | Marfuri                    | 230  | Marfuri in depozit               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 231  |Marfuri in unitatile cu amanuntul |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 234  |Marfuri in curs de aprovizionare  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 237  | Marfuri expediate                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 270  |Imobile cumparate destinate       |
|      |                            |      | vanzarii                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|378   |Diferente de pret la marfuri| 239  | Adaos comercial                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       GRUPA 38 - AMBALAJE                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|381   | Ambalaje                   | 250  | Ambalaje                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|388   | Diferente de pret la       | 251  | Bonificatie la ambalaje          |
|      | ambalaje                   |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|            GRUPA 39 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI          |
|                     PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|390   | Provizioane pentru depre-  |      |                                  |
|      | cierea materiilor prime    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|391   | Provizioane pentru depre-  |      |                                  |
|      | cierea materialelor        |      |                                  |
|      | consumabile                |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|392   | Provizioane pt. deprecierea|      |                                  |
|      | obiectelor de inventar     |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|393   | Provizioane pentru depre-  |      |                                  |
|      | cierea productiei in curs  |      |                                  |
|      | de executie                |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|394   | Provizioane pentru depre-  |      |                                  |
|      | cierea produselor          |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|395   | Provizioane pentru depre-  |      |                                  |
|      | cierea stocurilor aflate   |      |                                  |
|      | la terti                   |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|396   | Provizioane pentru depre-  |      |                                  |
|      | cierea animalelor          |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|397   | Provizioane pentru depre-  |      |                                  |
|      | cierea marfurilor          |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|398   | Provizioane pentru depre-  |      |                                  |
|      | cierea ambalajelor         |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       CLASA 4 - CONTURI DE TERTI                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|             GRUPA 40 - FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|401   |  Furnizori                 | 410  | Furnizori                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 454  | Furnizori externi                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|403   | Efecte de platit           | 412  | Efecte comerciale de platit      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|404   | Furnizori de imobilizari   | 470  | Furnizori si antreprenori pentru |
|      |                            |      | investitii                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|405   | Efecte de platit pentru    |      |                                  |
|      | imobilizari                |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|408   | Furnizori-facturi nesosite | 410  | Facturi -analitic distinct       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|409   | Furnizori - debitori       | 411  |Achizitori si producatori agricoli|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 455  |Avansuri acordate furnizorilor    |
|      |                            |      | externi                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 490  | Decontari prin plati planificate |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 498  | Debitori -analitic distinct      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                   GRUPA 41 - CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|411   | Clienti                    | 225  | Produse, lucrari si servicii     |
|      |                            |      | facturate                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 400  |  Clienti                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 401  | Clienti cu plata in rate         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 450  | Decontari cu partenerii externi  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 451  |Decontari din trafic international|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 452  | Clienti externi                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|413   |Efecte de primit            | 402  | Efecte comerciale de primit      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|416   | Clienti incerti            | 498  | Debitori - analitic distinct     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|418   |Clienti -facturi de intocmit|      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|419   | Clienti - creditori        | 453  |Avansuri de la clienti externi    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 499  | Creditori -analitic distinct     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 408  | Avansuri de la clienti           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                      GRUPA 42 - PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|421   |Personal-remuneratii        | 420  | Decontari cu salariatii          |
|      |  datorate                  |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 421  | Decontari cu personalul operativ |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 422  | Decontari cu membrii cooperatori |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|423   |Personal -ajutoare materiale|      |     Cont nou                     |
|      | datorate                   |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|424   |Participarea personalului   |      |                                  |
|      | la profit                  |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|425   |Avansuri acordate           | 420  | Decontari cu salariatii          |
|      |personalului                |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 421  |Decontari cu personalul operativ  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 422  |Decontari cu membrii cooperatori  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|426   |Drepturi de personal        | 499  | Creditori -analitic distinct     |
|      | neridicate                 |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|427   | Retineri din remuneratii   | 499  | Creditori -analitic distinct     |
|      | datorate tertilor          |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|428   | Alte datorii si creante in | 730  | Rezerve pentru cheltuieli preli- |
|      | legatura cu personalul     |      | minate -analitic distinct        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4281 | Alte datorii in legatura   | 730  | Rezerve pentru cheltuieli preli- |
|      | cu personalul              |      | minate -analitic distinct        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4282 | Alte creante in legatura   | 498  | Debitori -analitic distinct      |
|      | cu personalul              |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                  GRUPA 43 - ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA            |
|                              SI CONTURI ASIMILATE                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|431   | Asigurari sociale          | 431  | Decontari cu asigurarile sociale |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4311 | Contributia unitatii la    | 431  | Decontari cu asigurarile sociale |
|      | asigurarile sociale        |      | - analitic distinct              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4312 | Contributia salariatilor   | 431  | Decontari cu asigurarile sociale |
|      | pentru pensia suplimentara |      | - analitic distinct              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|437   | Ajutor de somaj            | 438  | Fond pentru plata ajutorului de  |
|      |                            |      |  somaj                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4371 | Contributia unitatii la    | 438  | Fond pentru plata ajutorului de  |
|      | fondul de somaj            |      | somaj -analitic distinct         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4372 | Contributia personalului   | 438  | Fond pentru plata ajutorului de  |
|      | la fondul de somaj         |      | somaj -analitic distinct         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|438   | Alte datorii si creante    |      |                                  |
|      | sociale                    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4381 | Alte datorii sociale       |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4382 | Alte creante sociale       |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|          GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|441   | Impozitul pe profit        | 430  | Decontari cu bugetul statului    |
|      |                            |      | - analitic distinct              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|442   | Taxa pe valoarea adaugata  | 430  | Decontari cu bugetul statului    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4423 | T.V.A. de plata            |430.33| T.V.A. de plata                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4424 | T.V.A. de recuperat        |430.34| T.V.A. de incasat                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4426 | T.V.A. deductibila         |430.31| T.V.A. deductibila               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4427 | T.V.A. colectata           |430.32| T.V.A. colectata                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4428 | T.V.A. neexigibila         |430.35| T.V.A. neexigibila               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|444   | Impozitul pe salarii       | 430  | Decontari cu bugetul statului    |
|      |                            |      | - analitic distinct              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|445   |  Subventii                 |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|446   | Alte impozite, taxe si     | 430  | Decontari cu bugetul statului    |
|      | varsaminte asimilate       |      | - analitic distinct              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|447   | Fonduri speciale-taxe si   | 499  | Creditori -analitic distinct     |
|      | varsaminte asimilate       |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|448   | Alte datorii si creante cu | 430  | Decontari cu bugetul statului    |
|      | bugetul statului           |      | - analitic distinct              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4481 | Alte datorii fata de buge- | 430  | Decontari cu bugetul statului    |
|      | tul statului               |      | - analitic distinct              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4482 | Alte creante privind       | 430  | Decontari cu bugetul statului    |
|      | bugetul statului           |      | - analitic distinct              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4483 | Datorii fata de stat       |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4484 | Credite in legatura cu     |      |                                  |
|      | statul                     |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       GRUPA 45 - GRUP SI ASOCIATI                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|451   |Decontari in cadrul grupului| 407  | Decontari pentru activitati gos- |
|      |                            |      | podaresti pe baza de contract    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 440  | Decontari intre unitate si orga- |
|      |                            |      | nul ierarhic superior            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4511 |Decontari in cadrul grupului|      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4518 |Dobanzi aferente decontari- |      |                                  |
|      | lor in cadrul grupului     |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|455   |Asociati -conturi curente   | 337  | Imprumuturi acordate pe termen   |
|      |                            |      | scurt - analitic distinct        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4551 | Asociati- conturi curente  |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4558 |Dobanzi -conturi asociati   |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|456   | Decontari cu asociatii     | 460  | Decontari cu actionarii si       |
|      | privind capitalul          |      | asociatii                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|457   | Dividende de plata         | 461  | Dividende de platit              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|458   | Decontari din operatii in  |      |                                  |
|      | participatie               |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4581 | Decontari din operatii in  |      |                                  |
|      | participatie - activ       |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4582 | Decontari din operatii in  |      |                                  |
|      | participatie - pasiv       |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                  GRUPA 46 - DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|461   | Debitori diversi           | 337  |Imprumuturi acordate pe termen    |
|      |                            |      | scurt                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 478  | Debitori pentru investitii       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 498  | Debitori                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|462   | Creditori diversi          | 479  | Creditori pentru investitii      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 499  | Creditori -analitic distinct     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                GRUPA 47 - CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|471   | Cheltuieli inregistrate    | 530  | Cheltuieli anticipate            |
|      | in avans                   |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 531  |                                  |
|      |                            |      |  Cheltuieli de efectuat          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|472   | Venituri inregistrate in   | 610  | Venituri anticipate              |
|      |  avans                     |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 611  | Venituri de realizat             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|473   | Decontari din operatii in  |434.07| Taxe vamale- analitic distinct   |
|      | curs de clarificare        |      | Decontari privind fondul de      |
|      |                            |      | regularizare a influentelor      |
|      |                            |      | conjucturale                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 435  | Decontari cu fondul de plata a   |
|      |                            |      | dobanzilor externe si de rambur- |
|      |                            |      | sare a creditelor externe        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 437  | Diferente din activitatea de     |
|      |                            |      | comert exterior                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 495  | Decontari din operatiuni in      |
|      |                            |      | curs de lamurire                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|476   |Diferente de conversie-activ| 494  | Decontari din reevaluarea        |
|      |                            |      | stocurilor -analitic distinct    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|477   |Diferente de conversie-pasiv| 494  | Decontari din reevaluarea        |
|      |                            |      | stocurilor -analitic distinct    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                 GRUPA 48 - DECONTARI IN CADRUL UNITATII                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|481   |Decontari intre unitate si  | 441  | Decontari intre unitate si       |
|      | subunitati                 |      | subunitati                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 443  | Decontari intre uniune si uniunea|
|      |                            |      |  centrala                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|482   |Decontari intre subunitati  | 442  | Decontari intre subunitati       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 444  | Decontari intre unitati          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 445  | Decontari intre cooperative si   |
|      |                            |      | asociatii intercooperatiste      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|              GRUPA 49 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|491   | Provizioane pentru depre-  |      |                                  |
|      | cierea creantelor -clienti |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|495   | Provizioane pentru depre-  |      |                                  |
|      | cierea creantelor -decon-  |      |                                  |
|      | tari in cadrul grupului si |      |                                  |
|      | cu asociatii               |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|496   | Provizioane pentru depreci-|      |                                  |
|      | erea creantelor -debitori  |      |                                  |
|      | diversi                    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE                       |
|                   GRUPA 50 - TITLURI DE PLASAMENT                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|502   | Actiuni proprii            | 330  | Actiuni proprii                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|503   | Actiuni                    | 331  |Actiuni mobiliare de plasament    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|505   |Obligatiuni emise si        |      |                                  |
|      | rascumparate               |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|506   | Obligatiuni                | 332  |Obligatiuni imobiliare de plasament
|-----------------------------------------------------------------------------|
|508   |Alte titluri de plasament   | 335  |Alte valori mobiliare de plasament|
|      | creante asimilate          |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5081 | Alte titluri de plasament  | 335  |Alte valori mobiliare de plasament|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5088 | Dobanzi la obligatiuni si  |      |                                  |
|      | titluri de plasament       |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|509   | Varsaminte de efectuat     |      |                                  |
|      | pentru titluri de          |      |                                  |
|      | plasament                  |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                      GRUPA 51 - CONTURI LA BANCI                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|511   | Valori de incasat          |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5112 | Cecuri de incasat          |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5113 | Efecte de incasat          |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5114 | Efecte remise spre scontare|      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|512   | Conturi curente la banci   |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5121 | Conturi la banca in lei    | 310  | Disponibil la banca in lei       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 312  | Disponibil pentru investitii     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 320  | Disponibil din avansuri banesti  |
|      |                            |      | pentru produsele contractate in  |
|      |                            |      | anul urmator                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 321  | Disponibil la banca pentru       |
|      |                            |      | organizarea santierelor          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 322  | Disponibil la banca pentru opera-|
|      |                            |      | tii de transfer                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 323  | Disponibil din avansuri banesti  |
|      |                            |      | pentru produsele contractate in  |
|      |                            |      | operatiunile de cooperare        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 324  | Disponibil din avansuri pentru   |
|      |                            |      | produse contractate in sectoare  |
|      |                            |      | si ferme specializate            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 328  | Disponibil din subventii         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5124 | Conturi la banca in devize | 311  | Disponibil la banca in devize    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 350  | Disponibil la banca in devize    |
|      |                            |      | convertibile pentru operatiuni de|
|      |                            |      | aport valutar                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 356  |Disponibil la banca in strainatate|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 359  |Disponibil la banca din diferen-  |
|      |                            |      | tele de pret aferente schimbului |
|      |                            |      | de marfuri                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5125 | Sume in curs de decontare  | 392  | Mijloace banesti in curs de      |
|      |                            |      | decontare                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 413  | Decontari in curs                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5126 | Carnete de cecuri cu       |      |Carnete cec cu limita de suma     |
|      | limita de suma             | 390  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|518   | Dobanzi                    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5186 | Dobanzi de platit          |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5187 |  Dobanzi de incasat        |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|519   |Credite bancare pe termen   | 800  | Credite bancare pe termen scurt  |
|      | scurt                      |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5191 | Credite bancare pe termen  | 800  | Credite bancare pe termen scurt  |
|      |  scurt                     |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 811  | Credite pentru export de marfuri |
|      |                            |      | pe credit pe termen scurt        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 820  | Credite bancare in valuta pe     |
|      |                            |      | termen scurt                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5192 | Credite bancare pe termen  | 801  | Credite bancare pe termen scurt  |
|      | scurt nerambursate la      |      | nerambursate la scadenta         |
|      |  scadenta                  |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 815  | Credite pentru export import pe  |
|      |                            |      | termen scurt nerambursate la     |
|      |                            |      | scadenta                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5193 | Credite externe guverna-   |      |                                  |
|      | mentale                    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5194 | Credite externe garantate  |      |                                  |
|      | de stat                    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5195 | Credite externe garantate  |      |                                  |
|      |  de banci                  |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5196 | Credite de la trezoreria   |      |                                  |
|      | statului                   |      |      Cont nou                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5198 | Dobanzi aferente creditelor|      |                                  |
|      | bancare pe termen scurt    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|               GRUPA 53 - CASA                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|531   | Casa                       | 300  |   Casa                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5311 | Casa in lei                | 300  | Casa in lei                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5314 | Casa in devize             | 301  |  Casa in devize                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|532   |  Alte valori               | 399  | Alte valori                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5321 | Timbre fiscale si postale  | 399  | Alte valori -analitic distinct   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5322 | Bilete de tratament si     | 399  | Alte valori -analitic distinct   |
|      | odihna                     |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5323 | Tichete si bilete de       | 399  | Alte valori -analitic distinct   |
|      |  calatorie                 |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5328 | Alte valori                | 399  | Alte valori -analitic distinct   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                   GRUPA 54 - ACREDITIVE                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|541   | Acreditive                 | 391  | Acreditive                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5411 | Acreditive in lei          | 391  | Acreditive -analitic distinct    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5412 | Acreditive in devize       | 391  | Acreditive -analitic distinct    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|542   | Avansuri de trezorerie     | 498  | Debitori -analitic distinct      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                  GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|581   | Viramente interne          |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|     GRUPA 59 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE                 |
|                            TREZORERIE                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|590   | Provizioane pentru depre-  |      |                                  |
|      | cierea titlurilor de       |      |                                  |
|      | plasament                  |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                    CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI                          |
|           GRUPA 60 -CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME, MATERIALE SI MARFURI     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|600   |Cheltuieli cu materiile prime|     |      Cont nou                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|601   |Cheltuieli cu materialele   |      |                                  |
|      | consumabile                |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6011 | Cheltuieli cu materiale    |      |                                  |
|      | auxiliare                  |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6012 | Cheltuieli privind         |      |                                  |
|      |  combustibilul             |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6013 | Cheltuieli privind materi- |      |                                  |
|      | alele pentru ambalat       |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6014 | Cheltuieli privind piesele |      |                                  |
|      | de schimb                  |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6015 | Cheltuieli privind seminte-|      |                                  |
|      | le si materialele de       |      |                                  |
|      | plantat                    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6016 | Cheltuieli privind furajele|      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6018 | Cheltuieli privind materi- |      |                                  |
|      | alele consumabile          |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|602   | Cheltuieli privind         |      |                                  |
|      |  obiectele de inventar     |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|603   |Cheltuieli privind baraca-  |      |                                  |
|      | mentele si amenajarile     |      |                                  |
|      | provizorii                 |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|604   | Cheltuieli privind         |      |                                  |
|      | materialele nestocate      |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|605   | Cheltuieli privind energia |      |                                  |
|      |  si apa                    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|606   | Cheltuieli cu animalele    |      |                                  |
|      | si pasarile                |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|607   |Cheltuieli privind marfurile|      |      Cont nou                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|608   |Cheltuieli privind ambalajele|     |      Cont nou                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|        GRUPA 61 - CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|611   | Cheltuieli cu intretinerea |      |                                  |
|      | si reparatiile             |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|612   | Cheltuieli cu redeventele, |      |                                  |
|      | locatiile de gestiune si   |      |                                  |
|      | chiriile                   |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|613   | Cheltuieli cu primele de   |      |                                  |
|      |  asigurare                 |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|614   | Cheltuieli cu studiile si  |      |                                  |
|      | cercetarile                |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|             GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|621   | Cheltuieli cu colaboratorii|      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|622   | Cheltuieli privind comi-   | 434  | Comisioanele vamale -analitic    |
|      | sioanele si onorariile     |      | distinct                         |
|      |                            |      | Decontarile privind fondul de    |
|      |                            |      | regularizare a influentelor      |
|      |                            |      | conjuncturale                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|623   | Cheltuieli de protocol,    |      |                                  |
|      | reclama si publicitate     |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|624   | Cheltuieli cu transportul  |      |                                  |
|      | de bunuri si de personal   |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|625   | Cheltuieli cu deplasari,   |      |                                  |
|      | detasari si transferari    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|626   | Cheltuieli postale si taxe |      |                                  |
|      | de telecomunicatii         |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|627   | Cheltuieli cu serviciile   |      |                                  |
|      | bancare si asimilate       |      |      Cont nou                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|628   | Alte cheltuieli cu servi-  |      |                                  |
|      | ciile executate de terti   |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|          GRUPA 63 - CHELTUIELI CU IMPOZITELE, TAXELE SI VARSAMINTELE        |
|                                    ASIMILATE                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|631   | Cheltuieli cu impozitul pe |      |                                  |
|      |  salarii                   |      |      Cont nou                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|635   |Cheltuieli cu alte impozite,|      |                                  |
|      |   taxe si varsaminte       |      |                                  |
|      | asimilate                  |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                 GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|641   | Cheltuieli cu salariile    |      |                                  |
|      | personalului               |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|645   | Cheltuieli privind asigu-  |      |                                  |
|      | rarile si protectia sociala|      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6451 | Contributia unitatii la    |      |                                  |
|      | asigurarile sociale        |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6452 | Contributia unitatii pentru|      |                                  |
|      | ajutorul de somaj          |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6458 | Alte cheltuieli privind    |      |                                  |
|      | asigurarile si protectia   |      |                                  |
|      | sociala                    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|654   | Pierderi din creante       |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|658   |Alte cheltuieli de exploatare|     |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|663   | Pierderi din creante legate|      |                                  |
|      | de participatii            |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|664   | Cheltuieli privind titluri-|      |                                  |
|      | le de plasament cedate     |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|665   | Cheltuieli din diferente   |      |                                  |
|      | de curs valutar            |      |      Cont nou                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|666   |Cheltuieli privind dobanzile|      |      Cont nou                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|667   | Cheltuieli privind scon-   |      |                                  |
|      |  turile acordate           |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|668   |Alte cheltuieli financiare  |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|              GRUPA 67 - CHELTUIELI EXCEPTIONALE                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|671   |Cheltuieli exceptionale     |      |                                  |
|      | privind operatiile de      |      |                                  |
|      | gestiune                   |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6711 | Despagubiri, amenzi si     |      |                                  |
|      | penalitati                 |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6712 | Donatii si subventii       |      |                                  |
|      | acordate                   |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6714 | Pierderi din debitori      |      |                                  |
|      | diversi                    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6718 | Alte cheltuieli exceptiona-|      |                                  |
|      | le privind operatiile de   |      |                                  |
|      | gestiune                   |      |      Cont nou                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|672   | Cheltuieli privind opera-  |      |                                  |
|      | tiile de capital           |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6721 | Cheltuieli privind         |      |                                  |
|      | activele cedate            |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6728 | Alte cheltuieli exceptio-  |      |                                  |
|      | nale privind operatiile    |      |                                  |
|      | de capital                 |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                    GRUPA 68 - CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|681   | Cheltuieli de exploatare   |      |                                  |
|      | privind amortizarile si    |      |                                  |
|      | provizioanele              |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6811 | Cheltuieli de exploatare   |      |                                  |
|      | privind amortizarea        |      |                                  |
|      | imobilizarilor             |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6812 | Cheltuieli de exploatare   |      |                                  |
|      | privind provizioane pentru |      |                                  |
|      | riscuri si cheltuieli      |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6813 | Cheltuieli de exploatare   |      |                                  |
|      | privind provizioane pentru |      |                                  |
|      | deprecierea imobilizarilor |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6814 | Cheltuieli de exploatare   |      |                                  |
|      | privind provizioane pentru |      |                                  |
|      | deprecierea activelor      |      |                                  |
|      | circulante                 |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|686   | Cheltuieli financiare pri- |      |                                  |
|      | vand amortizarile si       |      |                                  |
|      | provizioanele              |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6862 | Cheltuieli financiare      |      |                                  |
|      | privind provizioane pentru |      |                                  |
|      | riscuri si cheltuieli      |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6863 | Cheltuieli financiare      |      |                                  |
|      | privind provizioane pentru |      |                                  |
|      | depreciere                 |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6868 | Cheltuieli financiare      |      |                                  |
|      | privind amortizarea prime- |      |                                  |
|      | lor de rambursare a        |      |                                  |
|      | obligatiunilor             |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|687   | Cheltuieli exceptionale    |      |                                  |
|      | privind amortizarile si    |      |                                  |
|      | provizioanele              |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6871 | Cheltuieli exceptionale    |      |                                  |
|      | privind amortizarea        |      |                                  |
|      | imobilizarilor             |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6872 | Cheltuieli exceptionale    |      |                                  |
|      | privind provizioane pentru |      |                                  |
|      | riscuri si cheltuieli      |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6873 | Cheltuieli exceptionale    |      |                                  |
|      | privind provizioane pentru |      |                                  |
|      | deprecieri                 |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6874 | Cheltuieli exceptionale    |      |                                  |
|      | privind provizioane        |      |                                  |
|      | reglementate               |      |      Cont nou                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                 GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|691   | Cheltuieli cu impozitul    |      |                                  |
|      | pe profit                  |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|           GRUPA 70 - VENITURI DIN VANZARI DE PRODUSE, MARFURI, SERVICII     |
|                        PRESTATE SI DIN ALTE ACTIVITATI                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|701   | Venituri din vanzarea      |      |                                  |
|      | produselor finite          |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|702   | Venituri din vanzarea      |      |                                  |
|      | semifabricatelor           |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|703   | Venituri din vanzarea      |      |                                  |
|      | produselor reziduale       |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|704   | Venituri din lucrari execu-|      |                                  |
|      | tate si servicii prestate  |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|705   | Venituri din studii si     |      |                                  |
|      | cercetari                  |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|706   | Venituri din redevente,    |      |                                  |
|      | locatii de gestiune si     |      |                                  |
|      | chirii                     |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|707   | Venituri din vanzari de    |      |                                  |
|      | marfuri                    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|708   | Venituri din activitatile  |      |                                  |
|      | diverse                    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|              GRUPA 71 - VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|711   | Venituri din productia     |      |                                  |
|      | stocata                    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|             GRUPA 72 - VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|721   | Venituri din productia de  |      |                                  |
|      | imobilizari necorporale    |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|722   | Venituri din productia de  |      |                                  |
|      | imobilizari corporale      |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|             GRUPA 74 - VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|741   | Venituri din subventii de  |      |                                  |
|      | exploatare                 |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|             GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|754   | Venituri din creante       |      |                                  |
|      | reactivate                 |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|758  |Alte venituri din exploatare |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|              GRUPA 76 - VENITURI FINANCIARE                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|761   | Venituri din participatii  |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|762   | Venituri din alte imobili- |      |                                  |
|      | zari financiare            |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|763   | Venituri din creante       |      |                                  |
|      | imobilizate                |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|764   | Venituri din titluri de    |      |                                  |
|      | plasament                  |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|765   | Venituri din diferente de  |      |                                  |
|      | curs valutar               |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|766   | Venituri din dobanzi       |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|767   | Venituri din scontari      |      |                                  |
|      | obtinute                   |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|768   | Alte venituri financiare   |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                  GRUPA 77 - VENITURI EXCEPTIONALE                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|771   | Venituri exceptionale din  |      |                                  |
|      | operatiuni de gestiune     |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7711 | Venituri din despagubiri   |      |                                  |
|      | si penalitati              |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7718 | Alte venituri exceptionale |      |                                  |
|      | din operatiuni de gestiune |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|772   | Venituri din operatiuni    |      |                                  |
|      | de capital                 |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7721 | Venituri din cedarea       |      |                                  |
|      | activelor                  |      |      Cont nou                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7727 | Subventii pentru investitii|      |                                  |
|      | virate la venituri         |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7728 | Alte venituri exceptionale |      |                                  |
|      | din operatiuni de capital  |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                  GRUPA 78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|781   | Venituri din provizioane   |      |                                  |
|      | privind activitatea de     |      |                                  |
|      | exploatare                 |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7812 | Venituri din provizioane   |      |                                  |
|      | pentru riscuri si cheltuieli|     |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7813 | Venituri din provizioane   |      |                                  |
|      |pentru deprecierea          |      |                                  |
|      | imobilizarilor             |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7814 | Venituri din provizioane   |      |                                  |
|      | pentru deprecierea active- |      |                                  |
|      | lor circulante             |      |      Cont nou                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|786   | Venituri financiare din    |      |                                  |
|      | provizioane                |      |      Cont nou                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7862 | Venituri din provizioane   |      |                                  |
|      |pentru riscuri si cheltuieli|      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7863 | Venituri din provizioane   |      |                                  |
|      | pentru deprecieri          |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|787   | Venituri exceptionale din  |      |                                  |
|      | provizioane                |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7872 | Venituri exceptionale din  |      |                                  |
|      |provizioane pentru riscuri  |      |                                  |
|      | si cheltuieli              |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7873 | Venituri exceptionale din  |      |                                  |
|      | provizioane pentru         |      |                                  |
|      | deprecieri                 |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7874 | Venituri exceptionale din  |      |                                  |
|      | provizioane reglementate   |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       CLASA 8 - CONTURI SPECIALE                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|             GRUPA 80 - CONTURI IN AFARA BILANTULUI                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|801   | Angajamente acordate       |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8011 |Giruri si garantii acordate |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8018 |Alte angajamente acordate   |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|802   | Angajamente primite        |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8021 | Giruri si garantii primite | 014  | Garantii depuse pe librete CEC   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8028 | Alte angajamente primite   |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|803   | Alte conturi in afara      |      |                                  |
|      | bilantului                 |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8031 |Mijloace fixe luate cu      | 001  | Mijloace fixe luate cu chirie    |
|      | chirie                     |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8032 | Valori materiale primite   |  010 | Valori materiale primite spre    |
|      | spre prelucrare sau reparare|     | prelucrare sau reparare          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8033 | Valori materiale primite in| 011  | Valori materiale primite in      |
|      | pastrare sau custodie      |      | pastrare sau custodie            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                            | 043  | Marfuri in consignatie           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8034 | Debitori scosi din activ - | 021  | Debitori scosi din activ-        |
|      | urmariti in continuare     |      | urmariti in continuare           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8035 | Debitori din amenzi si     | 022  | Debitori din amenzi si penalitati|
|      | penalitati pretinse        |      | pretinse                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8036 | Redevente, locatii de      |      |                                  |
|      | gestiune, chirii si alte   |      |                                  |
|      | datorii asimilate          |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8037 | Efecte scontate neajunse   |      |                                  |
|      | la scadenta                |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8038 | Alte valori in afara       |      |                                  |
|      | bilantului                 |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                            GRUPA 89 - BILANT                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|891   | Bilant de deschidere       |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|892   | Bilant de inchidere        |      |     Cont nou                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
--------------------------
    NOTA:
    La conturile 1623, 1624, 1625 si 1626 se vor prelua sumele corespunzatoare
creditelor pe termen lung si mediu din conturile 820, 822, 824 si 833, iar la
conturile 5193, 5194, 5195 si 5196 sumele aferente creditelor pe termen scurt
din aceleasi conturi.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 704/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 704 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 704/1993
Hotărârea 22 2003
pentru abrogarea unor dispozitii legale, precum si pentru modificarea si completarea unor metodologii contabile si fiscale
Ordin 403 1999
pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale
Ordin 15515 1998
pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare
Ordin 40 1997
pentru aprobarea Precizarilor privind masurile referitoare la incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1996 la agentii economici
Ordin 1459 1995
pentru aprobarea Precizarilor referitoare la reflectarea in contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 335/1995, precum si a altor operatiuni
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu