E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 403 din 22 aprilie 1999

pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 480 din  4 octombrie 1999


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale, structurate astfel:
    - volumul I, care cuprinde Cadrul general de armonizare a reglementarilor contabile cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale;
    - volumul II, care cuprinde Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internationale.
    Art. 2
    (1) Reglementarile prevazute la art. 1 se aplica pentru situatiile financiare ale anului 1999 de un esantion reprezentativ de societati comerciale cotate la Bursa de Valori si de intreprinderi de interes national, conform listei anexate.
    (2) Pentru perioada 2000 - 2005 programul de implementare a prezentelor reglementari este prevazut in volumul I.
    (3) In primul an de aplicare, situatiile financiare ale unitatilor care intra sub incidenta acestor reglementari vor fi intocmite atat in conformitate cu acestea, cat si pe baza Regulamentului pentru aplicarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Pe baza concluziilor desprinse ca urmare a aplicarii acestor reglementari la esantionul de societati mentionat la alin. (1), prevederile cuprinse in volumul I vor putea face obiectul unor eventuale completari.
    Art. 3
    Societatile comerciale cotate la Bursa de Valori si celelalte intreprinderi care vor intra sub incidenta prezentelor reglementari au obligatia auditarii situatiilor financiare potrivit regulilor de auditare care privesc aceasta categorie de unitati.
    Art. 4
    Pentru implementarea corespunzatoare a prezentelor reglementari, in semestrul II al anului 1999 se va initia un program national de formare si perfectionare profesionala in domeniu.
    Art. 5
    Directia generala legislatie contabila va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial.

                          Ministrul finantelor,
                          Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                  LISTA AGENTILOR ECONOMICI-PILOT
---------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea
 crt.
---------------------------------------------------------
  1.    COMBINATUL SIDERURGIC SIDEX - S.A. - GALATI
  2.    S.C. COMPANIA NATIONALA TAROM - S.A.
  3.    S.C. ARCTIC - S.A. - GAESTI
  4.    S.C. EXCELENT - S.A. - BUCURESTI
  5.    S.C. POLICOLOR - S.A. - BUCURESTI
  6.    S.C. ALRO - S.A. - SLATINA
  7.    S.C. TERAPIA - S.A. - CLUJ-NAPOCA
  8.    S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - MEDIAS
  9.    S.C. MOBIL ROM S.A. - BUCURESTI
 10.    S.C. AUTOLIV - S.A. - BRASOV
 11.    S.C. COMPA - S.A. - SIBIU
 12.    S.C. AUTOMOBILE DACIA - S.A. - PITESTI
 13.    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA
---------------------------------------------------------

    MINISTERUL FINANTELOR

                       REGLEMENTARI CONTABILE
armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (C.E.E.) si cu Standardele de Contabilitate Internationale

                          VOLUMELE I + II

                              CUPRINS

    VOLUMUL I    CADRUL GENERAL DE ARMONIZARE A REGLEMENTARILOR CONTABILE CU
                 DIRECTIVA A IV-A A COMUNITATILOR ECONOMICE EUROPENE SI CU
                 STANDARDELE DE CONTABILITATE INTERNATIONALE

    DISPOZITII GENERALE

    CAPITOLUL I    Reglementari privind contabilitatea si situatiile financiare
                   ale intreprinderii .........................................

    SECTIUNEA 1    CONTABILITATEA INTREPRINDERII ..............................
    SECTIUNEA 2    EXERCITIUL FINANCIAR .......................................
    SECTIUNEA 3    SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ALE INTREPRINDERII ............
    SECTIUNEA 4    FORMA SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ALE
                   INTREPRINDERII .............................................
    SECTIUNEA 5    PRINCIPII SI REGULI CONTABILE ..............................
    SECTIUNEA 6    APROBAREA SI SEMNAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE
                   INTREPRINDERII; APROBAREA DISTRIBUIRII PROFITULUI ..........
    SECTIUNEA 7    RAPORTUL ADMINISTRATORILOR .................................
    SECTIUNEA 8    AUDITUL ....................................................
    SECTIUNEA 9    APROBAREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE SI A
                   RAPORTULUI ANUAL AL INTREPRINDERII .........................
    SECTIUNEA 10   PUBLICAREA RAPORTULUI ANUAL AL INTREPRINDERII ..............

    CAPITOLUL II   Planul de conturi general ..................................

    CAPITOLUL III  Formatul conturilor anuale .................................
                   - BILANT ...................................................
                   - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE .............................
                   - NOTE LA CONTURILE ANUALE .................................

    CAPITOLUL IV   Corespondenta Planului de conturi general cu formatul
                   conturilor anuale ..........................................

    CAPITOLUL V    Explicarea unor termeni utilizati si colaterali acestora ...
                   ............................................................

    VOLUMUL II     CADRUL GENERAL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR
                   FINANCIARE, ELABORAT DE COMITETUL PENTRU STANDARDE DE
                   CONTABILITATE INTERNATIONALE*) .............................

    PREFATA
                                                                 Paragraful nr.
    INTRODUCERE    ................................................   1 -  11
                   Obiect si statut ...............................     1 - 4
                   Aria de aplicabilitate .........................     5 - 8
                   Utilizatorii si necesitatile de informare ale
                   acestora .......................................    9 - 11

    OBIECTIVUL SITUATIILOR FINANCIARE .............................   12 - 21
                   Pozitia financiara, performanta si modificarile
                   pozitiei financiare ............................   15 - 21
                      Note si materiale suplimentare ..............        21

    CONCEPTE DE BAZA ..............................................   22 - 23
                   Contabilitatea de angajament ...................        22
                   Principiul continuitatii activitatii ...........        23

    CARACTERISTICI CALITATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE ..........   24 - 46
                   Inteligibilitatea ..............................        25
                   Relevanta ......................................   26 - 30
                      Pragul de semnificatie ......................   29 - 30
                   Credibilitatea .................................   31 - 38
                      Reprezentarea fidela ........................   33 - 34
                      Prevalenta economicului asupra juridicului ..        35
                      Neutralitatea ...............................        36
                      Prudenta ....................................        37
                      Integralitatea ..............................        38
                   Comparabilitatea ...............................   39 - 42
                   Limite ce privesc informatia relevanta si
                   credibila ......................................   43 - 45
                      Oportunitatea ...............................        43
                      Raportul cost-beneficiu .....................        44
                      Echilibrul intre caracteristicile
                      calitative ..................................        45
                   Imaginea fidela/Prezentarea fidela .............        46

    STRUCTURILE SITUATIILOR FINANCIARE ............................   47 - 81
                   Pozitia financiara .............................   49 - 52
                   Active .........................................   53 - 59
                   Datorii ........................................   60 - 64
                   Capitalul propriu ..............................   65 - 68
                   Performanta ....................................   69 - 73
                   Venituri .......................................   74 - 77
                   Cheltuieli .....................................   78 - 80
                   Ajustari pentru mentinerea nivelului
                   capitalului ....................................        81

    RECUNOASTEREA STRUCTURILOR SITUATIILOR FINANCIARE .............   82 - 98
                   Probabilitatea realizarii unor beneficii
                   economice viitoare .............................        85
                   Credibilitatea evaluarii .......................   86 - 88
                   Recunoasterea activelor ........................   89 - 90
                   Recunoasterea datoriilor .......................        91
                   Recunoasterea veniturilor ......................   92 - 93
                   Recunoasterea cheltuielilor ....................   94 - 98

    EVALUAREA STRUCTURILOR SITUATIILOR FINANCIARE .................  99 - 101

    CONCEPTELE DE CAPITAL SI DE MENTINERE A NIVELULUI
    CAPITALULUI ................................................... 102 - 110
                   Conceptul de capital ........................... 102 - 103
                   Conceptele de mentinere a nivelului capitalului
                   si de determinare a profitului ................. 104 - 110
------------
    *) Versiune oficiala in limba romana acceptata de Grupul roman de lucru pentru traducerea Standardelor de Contabilitate Internationale, recunoscut de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internationale.

                                  VOLUMUL I
    CADRUL GENERAL DE ARMONIZARE A REGLEMENTARILOR CONTABILE CU DIRECTIVA A IV-A A COMUNITATILOR ECONOMICE EUROPENE SI CU STANDARDELE DE CONTABILITATE INTERNATIONALE

    DISPOZITII GENERALE

    Prezentele reglementari stabilesc principiile si regulile contabile de baza, forma si continutul situatiilor financiare anuale, avand ca scop general asimilarea deplina a Directivei a IV-a a C.E.E. (78/669/EEC) si continuarea armonizarii cu Standardele de Contabilitate Internationale.
    Aria de aplicabilitate
    1. Prezentele reglementari privesc intocmirea, prezentarea, aprobarea si publicarea situatiilor financiare ale intreprinderii.
    2. Intreprinderile vor fi integrate in aria de aplicabilitate a acestor reglementari, dupa urmatorul program:
    A. Pentru situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 1999, aplicarea priveste un esantion reprezentativ de societati comerciale cotate la Bursa de Valori si unele intreprinderi de interes national, conform listei aprobate prin ordin al ministrului finantelor.
    B. Pentru situatiile financiare ale anului 2000, aplicarea prezentelor reglementari priveste trei categorii de unitati grupate astfel:
    Categoria I       - Intreprinderi cotate la Bursa de Valori
    Categoria a II-a  - Regii autonome, companii, societati nationale si
                        alte intreprinderi de interes national
    Categoria a III-a - Categorii specifice de intreprinderi ce opereaza pe
                        piata de capital.
    Lista unitatilor care vor fi cuprinse in cele trei categorii va fi stabilita prin ordin al ministrului finantelor.
    C. Incepand cu exercitiul financiar al anului 2001, prezentele reglementari vor fi aplicate de persoanele juridice din categoria a IV-a, care satisfac cel putin doua dintre criteriile mentionate in tabelul de mai jos.

    Criteriile respective vor fi determinate pe baza situatiilor financiare publicate pentru exercitiul financiar anterior si a ratei de schimb euro - lei, la sfarsitul anului anterior.
----------------------------------------------------------------------------
     Sfarsitul        Cifra de afaceri    Total active        Numarul mediu
     exercitiului     a anului anterior   pentru anul         de salariati
     financiar              (euro)        anterior            ai anului
                                            (euro)            anterior
----------------------------------------------------------------------------
  31 decembrie 2001   peste 9 milioane    peste 4,5 milioane       250
  31 decembrie 2002   peste 8 milioane    peste 4,0 milioane       200
  31 decembrie 2003   peste 7 milioane    peste 3,5 milioane       150
  31 decembrie 2004   peste 6 milioane    peste 3,0 milioane       100
  31 decembrie 2005   peste 5 milioane    peste 2,5 milioane        50
----------------------------------------------------------------------------

    D. Incepand cu exercitiul financiar al anului 2006, raman in afara
prezentelor reglementari numai intreprinderile care, potrivit legislatiei in vigoare la acea data, se vor incadra in categoria societatilor mici. Aceste intreprinderi aplica prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si ale Regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, cu modificarile si completarile ulterioare.
    1. Incepand cu exercitiul financiar al anului 2000, intreprinderile vor putea, cu aprobarea Ministerului Finantelor, sa opteze pentru aplicarea acestor reglementari inainte de data specificata, in functie de modul de derulare a Programului national de pregatire in domeniu.
    2. In primul an de aplicare, intreprinderile vor prezenta situatiile financiare atat in conformitate cu prezentele reglementari, cat si pe baza Regulamentului pentru aplicarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 1
    Reglementari privind contabilitatea si situatiile financiare ale intreprinderii

    SECTIUNEA 1
    CONTABILITATEA INTREPRINDERII

    Moneda
    1.1. - Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Pentru necesitatile proprii de informare, intreprinderile pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare si intr-o moneda stabila (euro, USD etc).

    Obligativitatea organizarii si tinerii contabilitatii
    1.2. - Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, revine administratorului sau altei persoane, care are obligatia gestionarii patrimoniului.
    In acest scop, persoanele prevazute la alineatul precedent trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru: intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale; organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii; organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, publicarea si depunerea la termen a acestora la organele in drept; pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare si organizarea contabilitatii de gestiune adaptata la specificul intreprinderii.
    1.3. - Potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, precum si a celorlalte prevederi legale privind intocmirea si utilizarea formularelor comune si a celor cu regim special utilizate in activitatea financiara si contabila, orice operatie patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
    Documentele justificative cuprind, de regula, urmatoarele elemente principale:
    a) denumire documentului;
    b) denumirea si sediul intreprinderii care intocmeste documentul;
    c) numarul si data intocmirii acestuia;
    d) mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiei patrimoniale (cand este cazul);
    e) continutul operatiei patrimoniale si, daca este cazul, temeiul legal al efectuarii acesteia;
    f) datele cantitative si valorice aferente operatiei efectuate;
    g) numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, dupa caz;
    h) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiilor efectuate.

    Pastrarea registrelor si a documentelor justificative
    1.4. - Potrivit prevederilor art. 25 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, se pastreaza, timp de zece ani, in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 din lege, cu incepere de la data incheierii exercitiului in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.
    Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva, de regula, in forma lor originala, grupate in functie de natura operatiilor si in ordine cronologica, in cadrul exercitiului financiar la care acestea se refera. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora in termenele prevazute de lege.
    Potrivit art. 26 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, in caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare.
    Responsabilitatea reconstituirii documentelor contabile, in cazurile prevazute la alineatul precedent, revine administratorilor intreprinderii sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului.
    Documentele contabile reconstituite vor purta mentiunea "Reconstituit".

    SECTIUNEA 2
    EXERCITIUL FINANCIAR
    2.1. - Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate, cand acesta incepe la data infiintarii, respectiv inmatricularii, potrivit legii, la registrul comertului.

    SECTIUNEA 3
    SITUATIILE FINANCIARE ANUALE*1) ALE INTREPRINDERII

    *1) Denumirea este preluata din Standardele de Contabilitate Internationale. In Directiva a IV-a CEE, prin conturile anuale se inteleg situatiile cuprinse la pct. 3.2 lit. a), b) si d).

    3.1. - Fiecare intreprindere are obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.
    3.2. - Situatiile financiare anuale trebuie sa cuprinda:
    a) Bilantul
    b) Contul de profit si pierdere
    c) Situatia fluxurilor de trezorerie
    d) Note la conturile anuale.
    3.3. - Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a patrimoniului intreprinderii, precum si a profitului sau pierderii si fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru respectivul exercitiu financiar.
    3.4. - Situatiile financiare trebuie sa respecte prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, ale reglementarilor cuprinse in prezentul volum, ale Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internationale, prezentat in volumul 2, si ale Standardelor de contabilitate obligatorii incluse in volumul 3, referitoare la: forma si continutul bilantului, ale contului de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, informatiile aditionale ce trebuie furnizate sub forma notelor la conturile anuale.
    De asemenea, situatiile financiare pot fi armonizate si cu Standardele de contabilitate optionale din volumul 3.
    3.5. - In situatia in care pentru intocmirea situatiilor financiare ale unei intreprinderi nu exista nici un Standard de Contabilitate National relevant, aceasta va utiliza Standardele de Contabilitate Internationale ca ghid pentru modul de contabilizare a operatiilor. Daca nu exista nici un Standard de Contabilitate International relevant, administratorii intreprinderii vor elabora politici contabile in acord cu "Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare" prezentat in volumul 2 si se vor asigura ca situatiile financiare furnizeaza informatii care:
    - reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a intreprinderii;
    - reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu numai forma legala a acestora;
    - sunt impartiale;
    - sunt prudente;
    - prezinta toate aspectele semnificative.
    3.6. - Atunci cand respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, ale prezentelor reglementari si ale volumului 2, referitoare la elementele ce trebuie incluse in situatiile financiare individuale, nu va fi suficienta pentru oferirea unei imagini fidele, informatiile aditionale necesare vor fi prezentate in notele la conturile anuale.
    3.7. - Legea contabilitatii nr. 82/1991 va fi aplicata impreuna cu:
    Volumul 1    Cadrul general de armonizare a reglementarilor contabile cu
                 Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu
                 Standardele de Contabilitate Internationale
    Volumul 2    Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor
                 financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de
                 Contabilitate Internationale (IASC)
    Volumul 3    Standarde de contabilitate internationale si nationale*1)
    Volumul 4    Ghiduri profesionale*2).
------------
    *1) Denumirea este preluata din Standardele de Contabilitate Internationale. In Directiva a IV-a CEE, prin conturile anuale se inteleg situatiile cuprinse la pct. 3.2 lit. a), b) si d).
    *2) Se publica dupa parcurgerea fazei "pilot" (implementarea pe un esantion reprezentativ de intreprinderi).

    3.8. - La delimitarea prevederilor volumelor 1, 2 si 3 s-au avut in vedere urmatoarele:
    - Volumul 1 asigura conformitatea cu prevederile Directivei a IV-a a CEE si unele prevederi ale Standardelor de Contabilitate Internationale, care nu contravin directivei;
    - Volumul 2 cuprinde Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internationale;
    - Volumul 3 va respecta intocmai prevederile din volumele 1 si 2.
    3.9. - Daca in imprejurari speciale ce privesc o intreprindere, respectarea prevederilor din volumele 1, 2 si 3 nu raspunde cerintei de a prezenta o imagine fidela, administratorii intreprinderii se vor abate de la cerintele volumelor 1, 2 si 3 atat cat este necesar pentru a prezenta o imagine fidela. In acest caz, intreprinderea trebuie sa prezinte, in notele la conturile anuale, urmatoarele aspecte:
    a) faptul ca administratorii au ajuns la concluzia ca situatiile financiare prezinta o imagine fidela a patrimoniului intreprinderii, a rezultatelor financiare si a fluxurilor de trezorerie;
    b) mentiunea ca intreprinderea a respectat sub toate aspectele semnificative volumele 1, 2 si 3, cu exceptia abaterilor de la o anumita cerinta a acestora, in vederea obtinerii unei imagini fidele;
    c) prevederile sau standardele de la care s-au facut abateri, natura abaterilor, tratamentul contabil solicitat de reglementari sau de standarde si motivul pentru care tratamentul prevazut de reglementari sau de standarde a fost considerat necorespunzator in imprejurarile respective, precum si tratamentul adoptat;
    d) impactul financiar al abaterilor asupra capitalurilor proprii, profitului net sau pierderii intreprinderii, activelor, obligatiilor si asupra fluxurilor de trezorerie ale intreprinderii, pentru fiecare dintre exercitiile financiare prezentate.

    SECTIUNEA 4
    FORMA SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ALE INTREPRINDERII

    Aspecte generale
    4.1. - Potrivit prevederilor acestor reglementari:
    a) Bilantul trebuie sa prezinte cel putin posturile enumerate in formatul de bilant prezentat la pct. 4.10;
    b) Contul de profit si pierdere trebuie sa prezinte cel putin elementele enumerate in formatul de cont de profit si pierdere prezentat la pct. 4.27;
    c) Situatia fluxurilor de trezorerie trebuie sa prezinte elementele enumerate in formatul situatiei fluxurilor de trezorerie conform pct. 4.30.
    4.2. - Fiecare element obligatoriu prezentat in bilantul si in contul de profit si pierdere al unei intreprinderi conform pct. 4.1, poate fi prezentat mai detaliat decat se cere in formatul adoptat, daca aceasta detaliere concura la prezentarea unei informatii mai elocvente pentru activitatea unitatii.
    4.3. - Bilantul unei intreprinderi si contul de profit si pierdere al acesteia pot fi dezvoltate cu orice element de activ sau pasiv, venit sau cheltuiala, care nu este prevazut in formatul adoptat.
    4.4. - a) In situatia in care specificul activitatii intreprinderii necesita astfel de dezvoltari, bilantul si contul de profit si pierdere vor respecta ordinea elementelor cerute de formatul obligatoriu, detalierile efectuandu-se numai la pozitiile numerotate cu cifre arabe.
    b) Structura bilantului si a contului de profit si pierdere, in special in ceea ce priveste formatul obligatoriu, nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul. In cazuri exceptionale se admit derogari de la acest principiu. Orice derogare trebuie prezentata in notele la conturile anuale, impreuna cu motivele care au determinat-o.
    4.5. - Elementele din bilant si contul de profit si pierdere indicate cu cifre arabe pot fi combinate intr-un singur element in situatiile financiare ale unei intreprinderi, daca:
    a) valorile individuale nu sunt semnificative pentru evaluarea situatiei patrimoniale, a profitului sau a pierderii intreprinderii pentru exercitiul financiar respectiv,
    sau
    b) combinatia imbunatateste claritatea prezentarii; valorile individuale ale oricaror elemente combinate in acest fel vor fi prezentate in notele la conturile anuale.
    4.6. - Contul de profit si pierdere al unei intreprinderi trebuie sa prezinte separat, in notele la conturile anuale, repartizarea profitului net pe destinatii, respectiv:
    a) dividendele propuse spre a fi platite;
    b) sumele repartizate la rezerve;
    c) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
    d) alte repartizari prevazute de lege.
    4.7. - Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat in bilantul sau contul de profit si pierdere al unei intreprinderi, valoarea corespunzatoare pentru exercitiul financiar precedent trebuie prezentata intr-o coloana separata. Fac exceptie situatiile financiare ale intreprinderii care se afla in primul an de aplicare a prezentelor reglementari, cu conditia ca situatiile financiare ale anului precedent sa fie anexate acestora.
    4.8. - In situatia in care valorile corespunzatoare exercitiului financiar curent si precedent inscrise in bilant si contul de profit si pierdere nu sunt comparabile, cele aferente exercitiului precedent trebuie retratate corespunzator, astfel incat sa se asigure comparabilitatea. Particularitatile retratarii si motivele pentru care a fost facuta trebuie prezentate in notele la conturile anuale.
    4.9. - Nu se vor mentine in bilant si in contul de profit si pierdere acele elemente (posturi) pentru care nu exista valori atat in exercitiul financiar curent, cat si in cel precedent.

    Formatul cerut pentru conturile anuale
    4.10. - Formatul cerut pentru bilant este urmatorul:
    Bilant
    A. Active imobilizate
    I. Imobilizari necorporale
    1. Cheltuieli de constituire (cand legislatia permite imobilizarea acestora)
    2. Cheltuieli de dezvoltare (cand legislatia permite imobilizarea acestora)
    3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale, daca au fost:
    a) achizitionate contra unei plati si nu trebuie prezentate la lit. A pct. I.4; sau
    b) create de societate, in cazul in care legislatia permite inscrierea acestora in active.
    4. Fondul comercial, in cazul in care a fost achizitionat
    5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie
    II. Imobilizari corporale
    1. Terenuri si constructii
    2. Instalatii tehnice si masini
    3. Alte instalatii, utilaje si mobilier
    4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie
    III. Imobilizari financiare
    1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului
    2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului
    3. Titluri sub forma de interese de participare
    4. Creante din interese de participare
    5. Titluri detinute ca imobilizari
    6. Alte creante
    7. Actiuni proprii (cu indicarea valorii nominale)

    B. Active circulante
    I. Stocuri
    1. Materii prime si consumabile
    2. Productia in curs de executie
    3. Produse finite si marfuri
    4. Avansuri pentru cumparari de stocuri
    II. Creante
    (Sumele ce trebuie sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie sa fie prezentate separat pentru fiecare element)
    1. Creante comerciale
    2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului
    3. Sume de incasat din interese de participare
    4. Alte creante
    5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat
    III. Investitii financiare
    1. Titluri de participare in societatile din cadrul grupului
    2. Actiuni proprii (cu indicarea valorii nominale)
    3. Alte investitii financiare
    IV. Casa si conturi la banci

    C. Cheltuieli in avans si venituri angajate

    D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an
    1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile in monede convertibile
    2. Sume datorate institutiilor de credit
    3. Avansuri incasate in contul comenzilor, atata timp cat nu sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri
    4. Datorii comerciale - furnizori
    5. Efecte de comert de platit
    6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului
    7. Sume datorate privind interesele de participare
    8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale

    E. Active circulante, respectiv obligatii curente nete

    F. Total active minus obligatii curente

    G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
    1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile in monede convertibile
    2. Sume datorate institutiilor de credit
    3. Avansuri incasate in contul comenzilor, atata timp cat nu sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri
    4. Datorii comerciale - furnizori
    5. Efecte de comert de platit
    6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului
    7. Sume datorate privind interesele de participare
    8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale

    H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare
    2. Provizioane pentru impozite
    3. Alte provizioane

    I. Venituri in avans si cheltuieli angajate

    J. Capital si rezerve
    I. Capital subscris (prezentandu-se separat capitalul varsat si cel nevarsat)
    II. Prime de capital
    III. Rezerve din reevaluare
    IV. Rezerve
    1. Rezerve legale
    2. Rezerve pentru actiuni proprii
    3. Rezerve statutare sau contractuale
    4. Alte rezerve
    V. Rezultatul reportat
    VI. Rezultatul exercitiului financiar

    Reglementari referitoare la bilant
    4.11. - Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si de pasiv ale intreprinderii la incheierea exercitiului, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.
    Bilantul cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa destinatie si, respectiv, provenienta lor.
    4.12. - In cazul in care un element de activ sau o obligatie este in relatie cu mai mult de un alt element bilantier, relatia sa cu celelalte elemente trebuie prezentata fie sub elementul la care apare, fie in notele la conturile anuale, daca prezentarea este esentiala pentru intelegerea conturilor anuale.
    4.13. - Actiunile proprii si actiunile detinute in filiale vor fi prezentate numai la posturile prevazute pentru acestea.
    4.14. - Toate angajamentele sub forma garantiilor de orice fel, in cazul in care nu exista nici o obligatie de a le inregistra in bilant ca datorii, trebuie sa fie prezentate in mod clar in notele la conturile anuale. Se va face distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia romaneasca, cat si intre acestea si tipurile de garantii pe care legislatia romaneasca nu le recunoaste. Pentru orice garantie semnificativa ce a fost constituita trebuie facuta o prezentare detaliata. Daca angajamentele mentionate mai sus exista si fata de societati din cadrul grupului, se va face o prezentare separata.
    4.15. - Cu exceptia situatiilor mentionate la pct. 4.5, pentru fiecare element care se prezinta in cadrul postului "active imobilizate" sau in notele la conturile anuale trebuie furnizate urmatoarele informatii:
    a) valorile corespunzatoare ce privesc acest element, la inceputul si la incheierea exercitiului financiar;
    b) miscarile privind acest element ocazionate de:
    (i) modificarea valorii (inclusiv reevaluari) in cursul exercitiului, conform criteriilor mentionate la pct. 5.32 si 5.34 pana la 5.36;
    (ii) intrari de active in timpul exercitiului financiar;
    (iii) iesiri de active in timpul exercitiului respectiv si
    (iv) transferurile de active catre si din acel post bilantier, efectuate in timpul exercitiului.
    4.16. - Valorile prezentate conform pct. 4.15 a) se vor determina pe baza unuia din urmatoarele criterii:
    a) costul de achizitie sau costul de productie
    b) oricare criteriu mentionat la pct. 5.32 si 5.34 pana la 5.36 fara a se tine seama de amortizare si provizioanele pentru depreciere.
    4.17. - Pentru fiecare element de activ imobilizat se va prezenta, in conditiile pct. 4.15:
    a) valoarea amortizarii cumulate si a provizioanelor pentru depreciere la inceputul si sfarsitul exercitiului;
    b) valoarea amortizarii si provizioanelor care privesc exercitiul financiar respectiv;
    c) valoarea ajustarilor efectuate cu privire la amortizari si provizioane in cursul exercitiului, ca urmare a iesirii de active imobilizate din patrimoniu;
    d) valoarea ajustarilor efectuate asupra amortizarii si provizioanelor care privesc exercitiile anterioare.
    4.18. - In cazul in care in primul exercitiu financiar de aplicare a acestor reglementari, costul de achizitie sau costul de productie al unui activ nu este cunoscut si nu exista informatii privind preturile sau cheltuielile necesare pentru determinarea lor sau in cazul in care astfel de informatii nu pot fi obtinute fara cheltuieli sau intarzieri nejustificate, costul de achizitie sau costul de productie va fi reprezentat, pentru respectarea pct. 5.15 pana la 5.23, de valoarea atribuita activului. Aceasta situatie va fi prezentata la inceputul exercitiului financiar.
    4.19. - In cazul in care se aplica prevederile pct. 5.34, miscarile elementelor reprezentand active imobilizate la care se refera pct. 4.15 b) se vor prezenta, tinand cont de valoarea rezultata din reevaluare.
    4.20. - Punctele 4.15 si 4.17 se vor aplica si la prezentarea cheltuielilor de constituire.
    4.21. - Drepturile asupra imobilizarilor si alte drepturi similare, asa cum sunt ele definite prin lege, vor fi prezentate la elementul bilantier "Terenuri si constructii".
    4.22. - Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care se refera la un exercitiu ulterior, impreuna cu orice venituri care, desi se refera la exercitiul financiar respectiv, nu sunt incasate pana la incheierea acestuia, se vor prezenta la "Cheltuieli in avans si venituri angajate", acestea din urma fiind inregistrate prin conturile de creante corespunzatoare. Acest element se va prezenta in bilant la lit. C. Daca sunt semnificative, veniturile se vor prezenta in notele la conturile anuale.
    4.23. - Veniturile incasate inainte de data incheierii exercitiului, dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior, impreuna cu orice cheltuieli care, desi se refera la exercitiul financiar respectiv, vor fi platite in cursul unui exercitiu ulterior, se vor prezenta la "Venituri in avans si cheltuieli angajate", acestea din urma fiind inregistrate prin conturile de datorii corespunzatoare. Acest element se va prezenta in bilant la lit. I. Daca sunt semnificative, cheltuielile se vor prezenta in notele la conturile anuale.
    4.24. - Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie in scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate in ceea ce priveste natura lor, dar care, la data inchiderii bilantului, sunt probabile sau certe, dar nedeterminate ca valoare sau ca data de producere.
    De asemenea, se constituie provizioane, avand ca scop acoperirea cheltuielilor care isi au originea in exercitiul in curs sau intr-un exercitiu anterior, clar precizate in ceea ce priveste natura lor, care la data inchiderii exercitiului pot fi probabile sau certe, dar nedeterminate in ceea ce priveste valoarea sau data producerii lor.
    4.25. - Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli nu pot avea drept scop corectarea valorilor elementelor de activ.
    4.26. - Suma provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli trebuie corelata strict cu riscurile sau cheltuielile previzibile.
    Provizioanele care figureaza in bilant la postul "Alte provizioane" trebuie prezentate in notele la conturile anuale in masura in care acestea sunt semnificative.

    Contul de profit si pierdere
    4.27. - Formatul cerut pentru contul de profit si pierdere este urmatorul:
    Contul de profit si pierdere
    1. Cifra de afaceri neta
    2. Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie
    3. Productia efectuata in scopuri proprii si capitalizata
    4. Alte venituri din exploatare
    5. a) Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele
    b) Alte cheltuieli din afara
    6. Cheltuieli cu personalul
    a) Salarii
    b) Cheltuieli cu asigurarile sociale, cu mentionarea distincta a celor referitoare la pensii
    7. a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
    b) Ajustarea valorii activelor circulante
    8. Alte cheltuieli de exploatare
    - Profitul sau pierderea din exploatare
    9. Venituri din interese de participare
    10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi ce fac parte din activele imobilizate, cu mentionarea separata a celor generate de societatile din cadrul grupului
    11. Venituri din dobanzi si alte venituri similare, cu mentionarea separata a celor generate de societatile din cadrul grupului
    12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante
    13. Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli similare, cu mentionarea separata a celor ce privesc societatile din cadrul grupului
    14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta
    15. Venituri extraordinare
    16. Cheltuieli extraordinare
    17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
    18. Impozitul pe profit
    19. Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus
    20. Rezultatul exercitiului financiar

    Prevederi ce privesc contul de profit si pierdere
    4.28. - Contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului (profit sau pierdere).
    4.29. - In notele la conturile anuale se vor prezenta explicatii privind valoarea si natura veniturilor si cheltuielilor extraordinare (prezentate la poz. 15 si 16) cu exceptia cazului in care aceste valori sunt nesemnificative pentru aprecierea rezultatelor. Similar, vor fi prezentate veniturile si cheltuielile ce se refera la exercitiul financiar precedent.

    Situatia fluxurilor de trezorerie
    4.30. - Situatia fluxurilor de trezorerie se intocmeste potrivit modelului prevazut in volumul 3.

    SECTIUNEA 5
    PRINCIPII SI REGULI CONTABILE

    PRINCIPIILE CONTABILE
    5.1. - Conform prevederilor pct. 5.10 de mai jos, evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale unei intreprinderi trebuie sa fie efectuata in acord cu principiile prezentate la pct. 5.2 - 5.9.
    5.2. - Principiul continuitatii activitatii. Acesta presupune ca intreprinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. Daca administratorii intreprinderii au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele la conturile anuale. In cazul in care situatiile financiare nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata, impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a raportarii financiare respective si motivele ce au stat la baza deciziei conform careia intreprinderea nu isi mai poate continua activitatea.
    5.3. - Principiul permanentei metodelor. Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
    5.4. - Principiul prudentei. Valoarea oricarui element trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei. In mod special, se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
    a) se vor lua in considerare numai profiturile obtinute pana la data incheierii exercitiului financiar;
    b) se va tine cont de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului;
    c) se va tine cont de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, chiar daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere.
    5.5. - Principiul independentei exercitiului. Se vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.
    5.6. - Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv.*1) In vederea stabilirii sumei totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, se va determina separat suma sau valoarea corespunzatoare fiecarui element individual de activ sau de pasiv.
------------
    *1) Directiva a IV-a a C.E.E. art. 31 pct. 1 e).

    5.7. - Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.
    5.8. - Principiul necompensarii. Valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.
    5.9. - Principiul prevalentei economicului asupra juridicului*2). Informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.
------------
    *2) Conform Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare (vol. 2, par. 35).

    5.10. - Principiul pragului de semnificatie.*3) Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat separat in cadrul situatiilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeasi natura sau cu functii similare vor fi insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.
------------
    *3) Conform Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare (vol. 2, par. 29 si 30).

    Abateri de la principiile contabile
    5.11. - Abaterile de la aceste principii generale vor fi permise numai in cazuri exceptionale. Asemenea abateri se vor prezenta in notele la conturile anuale. De asemenea, se vor prezenta motivele pentru care au avut loc aceste abateri si o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si profitului sau pierderii intreprinderii.

    TRATAMENTE CONTABILE
    Aspecte generale
    5.12. - In conformitate cu prevederile art. 7 si art. 9 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, pentru evaluarea elementelor patrimoniale, se stabilesc urmatoarele reguli:
    a) la data intrarii in patrimoniu, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoare contabila, care se stabileste astfel:
    - bunurile reprezentand aport la capitalul social, la valoarea stabilita in urma evaluarii efectuate potrivit legii, in functie de pretul pietei, utilitatea, starea si amplasarea acestora;
    - bunurile obtinute cu titlu gratuit, la valoarea de utilitate stabilita in functie de pretul pietei, starea si amplasarea acestora;
    - valoarea de aport si respectiv de utilitate sunt asimilate costului de achizitie;
    - bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achizitie denumita cost de achizitie;
    - bunurile produse in unitatea patrimoniala, la costul de productie.
    Costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.
    Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia acestuia.
    Cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere si cele financiare nu se includ in costurile de productie, cu exceptia situatiilor descrise in standardele de contabilitate (volumul 3).
    In costurile de productie pot fi incluse si dobanzile aferente perioadei de fabricatie, in cazul productiei cu ciclu lung de fabricatie.
    Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala, respectiv la valoarea de intrare, denumita valoare contabila;
    b) evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala sau de utilitate a fiecarui element, denumita si valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului si pretul pietei.
    In cazul creantelor si datoriilor, aceasta valoare se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata;
    c) la incheierea exercitiului, elementele patrimoniale se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
    In acest scop, valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea de utilitate stabilita pe baza inventarierii, astfel:
    - pentru elementele de activ, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii, in cazul cand deprecierea este ireversibila sau se constituie un provizion, atunci cand deprecierea este reversibila, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;
    - pentru elementele de pasiv de natura obligatiilor sau datoriilor, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura obligatiilor sau datoriilor se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provizion, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;
    d) la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.
    5.13. - In cazul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie, respectiv mai mare de un an, daca costul de productie include dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea producerii activului, acest aspect trebuie prezentat in notele la conturile anuale, cu mentionarea valorii dobanzilor aferente exercitiului financiar.
    5.14. - Pentru respectarea prevederilor pct. 5.32, elementele prezentate in situatiile financiare se vor evalua in conformitate cu pct. 5.15 - 5.31. Ajustarile la inflatie si tratamentele contabile alternative se vor prezenta in situatiile financiare conform prevederilor de la pct. 5.34 - 5.45.

    Imobilizari
    5.15. - Cu exceptia cazurilor in care s-a inregistrat un provizion sau o reducere a valorii in conformitate cu pct. 5.16 - 5.19, valoarea ce urmeaza a fi inscrisa in bilant pentru fiecare element al imobilizarilor este reprezentata de costul de achizitie sau costul de productie.
    5.16. - In cazul activelor cu durata normala de functionare limitata, costul de achizitie sau costul de productie din care s-a dedus valoarea reziduala estimata se va diminua in mod sistematic pe perioada duratei de functionare a activului prin calcularea amortismentelor corespunzatoare.
    5.17. - In cazul diminuarii valorii unei imobilizari financiare ce a fost inregistrata la pozitia A III se va constitui un provizion corespunzator acestei diminuari, stabilit ca diferenta intre costul de achizitie si valoarea realizabila neta. Valoarea inscrisa trebuie sa fie cea diminuata, iar provizioanele astfel constituite, trebuie sa fie prezentate separat in notele la conturile anuale.
    5.18. - Este obligatorie constituirea de provizioane pentru fiecare activ imobilizat a carui valoare s-a diminuat, indiferent daca durata de utilizare a acelei imobilizari este limitata sau nu. Valoarea care trebuie inscrisa in conturile anuale va fi diminuata corespunzator, iar provizioanele astfel constituite se vor prezenta, separat, in notele la conturile anuale.
    5.19. - Daca motivele ce au dus la constituirea provizionului, conform pct. 5.17 sau 5.18, au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acel provizion se va relua corespunzator la venituri. Aceste reluari se vor prezenta separat in notele la conturile anuale. In situatia in care deprecierea este superioara provizionului constituit, se constituie un provizion suplimentar.

    Reguli speciale aditionale privind imobilizarile

    Cheltuieli de constituire
    5.20. - O intreprindere poate imobiliza cheltuielile de constituire. In aceasta situatie, suma reflectata in contul de imobilizari necorporale se va amortiza sistematic pe parcursul unei perioade de maxim cinci ani. Elementele inscrise la postul "Cheltuieli de constituire" se vor prezenta detaliat in notele la conturile anuale.

    Cheltuieli de dezvoltare
    5.21. - a) Cheltuielile de dezvoltare vor fi inscrise in bilant numai in anumite situatii descrise in volumul 3, unde se indica si perioada in care acestea se amortizeaza.
    b) Daca in bilant figureaza o valoare la postul "Cheltuieli de dezvoltare", atunci, in notele la conturile anuale, trebuie prezentate urmatoarele informatii:
    (i) perioada pe parcursul careia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmeaza a fi amortizata;
    (ii) motivele care au determinat imobilizarea respectivelor cheltuieli.

    Fondul comercial
    5.22. - Aplicarea pct. 5.15 - 5.19 cu privire la fondul comercial, in toate cazurile in care fondul comercial este tratat ca un activ, se face pe baza urmatoarelor prevederi:
    a) valoarea fondului comercial achizitionat de catre o intreprindere trebuie amortizata sistematic in limita prevederilor lit. b);
    b) perioada de amortizare nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare a fondului comercial respectiv si in nici un caz nu poate depasi 20 de ani de la data achizitiei;
    c) in situatia in care fondul comercial achizitionat este inclus in bilantul intreprinderii ca activ, se va prezenta, in notele la conturile anuale, perioada aleasa pentru amortizare si motivele care au dus la determinarea acelei perioade.

    Capitalizarea platilor viitoare de dobanda (Prime privind rambursarea obligatiunilor)
    5.23. - Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se inregistreaza intr-un cont de activ. Aceasta se prezinta in bilant ca o corectie a imprumutului din emisiunea de obligatiuni, iar in notele la conturile anuale va fi prezentata distinct. Aceasta diferenta trebuie amortizata prin sume anuale rezonabile, cel mai tarziu pana in momentul rambursarii datoriei.

    Investitii
    5.24. - Pentru societatile asociate si participatiile minoritare se vor prezenta, separat, in bilant sumele incluse la lit. A pct. III. 3 si 4 de la pct. 4.10.

    Activele circulante
    5.25. - Valoarea activelor circulante inregistrate in contabilitate va fi egala cu costul de achizitie sau costul de productie al acestor elemente in limita prevederilor pct. 5.12.
    5.26. - Daca valoarea realizabila neta a unui activ circulant este mai mica decat costul de achizitie sau costul de productie, atunci acea valoare realizabila neta corespunzatoare activului circulant este cea care trebuie prezentata in situatiile financiare, respectiv valoarea activului, mai putin provizionul constituit.
    5.27. - In situatia in care provizionul constituit devine total sau partial fara obiect, intrucat motivele care au dus la constituirea acestuia, in vederea respectarii pct 5.26, au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acel provizion trebuie reluat corespunzator la venituri.

    Ajustari pentru diminuarea valorii activelor
    5.28. - (1) Imobilizarile corporale care sunt reinnoite in mod constant si a caror valoare globala este de importanta secundara pentru intreprindere, pot fi trecute in activ la o cantitate si o valoare fixa, daca valoarea, cantitatea si structura lor nu se modifica semnificativ.
    (2) Ajustarea pentru diminuarea valorii activelor se efectueaza in functie de intentia intreprinderii de a pastra activul in scopul utilizarii in productie sau nu. Daca intreprinderea intentioneaza sa utilizeze activul in procesul de productie, ajustarea pentru diminuarea valorii activelor este calculata prin compararea valorii de recuperare cu valoarea contabila. Daca intreprinderea nu intentioneaza sa utilizeze activul in procesul de productie, ajustarea pentru diminuarea valorii activelor se calculeaza prin compararea valorii realizabile nete cu valoarea contabila (volumul 4 "Ghiduri profesionale").

    Reguli privind stocurile si activele fungibile
    5.29. - Valoarea ce trebuie inscrisa in bilant pentru activele din categoria "stocuri" si a activelor fungibile, incluzand activele financiare, poate fi determinata prin utilizarea oricarei metode mentionate la pct. 5.30 de mai jos asupra activelor apartinand aceleiasi clase.
    5.30. - (1) Metoda aplicata trebuie sa fie considerata de catre administratori ca fiind cea mai adecvata situatiei respective. Aceste metode sunt:
    a) metoda FIFO;
    b) metoda LIFO;
    c) metoda costului mediu ponderat;
    d) orice alta metoda similara celor de mai sus.
    Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare stocurilor si de la un exercitiu financiar la altul. Daca, in situatii exceptionale, administratorii decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau active fungibile, trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii:
    (i) motivul schimbarii metodei
    (ii) efectele sale asupra rezultatului exercitiului.
    (2) Materiile prime si consumabilele care sunt reinnoite in mod constant si a caror valoare globala este de importanta secundara pentru intreprindere pot fi trecute in activ la o cantitate si o valoare fixa, daca valoarea, cantitatea si structura acestora nu se modifica semnificativ.
    5.31. - In situatia in care valoarea prezentata in bilant, la inchiderea exercitiului, difera substantial, ca urmare a aplicarii metodelor de calcul specificate la pct. 5.30, fata de valoarea bazata pe ultima valoare de piata cunoscuta inainte de inchiderea exercitiului, aceasta diferenta se va prezenta, pe total si pe categorii, in notele la conturile anuale.

    TRATAMENTE CONTABILE ALTERNATIVE

    Aspecte generale
    5.32. - Regulile stabilite la pct. 5.15 - 5.31 se vor numi in continuare reguli ale costului istoric. Aceste reguli, cu exceptia pct. 5.15, 5.20 - 5.27 si 5.29 - 5.31, se vor numi in continuare reguli privind amortizarea si provizioanele. Referintele cu privire la regulile costului istoric nu includ regulile privind amortizarea si provizioanele, asa cum se aplica ele in virtutea pct. 5.16 - 5.19.

    Tratamente contabile alternative
    5.33. - In conformitate cu prevederile pct. 5.35 - 5.45, valorile atribuite activelor de orice tip mentionate la pct. 5.34 pot fi determinate prin orice metoda mentionata la aceste puncte.
    5.34. - Prin derogare de la pct. 5.32, pe baza unor reglementari legale, elementele patrimoniale pot fi prezentate in bilant la o alta valoare, dupa cum urmeaza:
    a) Valoarea determinata pe baza metodei valorii de inlocuire, pentru imobilizarile corporale cu durata de viata limitata si pentru stocuri;
    b) Evaluarea prin metode, altele decat cea prevazuta la pct. a), care sunt destinate sa tina cont de inflatie pentru elementele prezentate in conturile anuale, inclusiv capitalurile proprii;
    c) Reevaluarea imobilizarilor corporale si a imobilizarilor financiare.
    La aplicarea uneia dintre cele trei metode, in reglementarile legale trebuie prevazute continutul, limitele si regulamentul de aplicare.
    5.35. - Ministerul Finantelor poate solicita intreprinderilor care intra sub incidenta acestor reglementari sa urmeze prevederile Standardului de Contabilitate National "Contabilitatea de inflatie" inclus in volumul 3. In acest caz, elementele bilantiere vor fi prezentate la alta valoare decat costul istoric, conform unor reglementari speciale.
    5.36. - In cazul in care valoarea unui activ al intreprinderii este determinata potrivit unor reglementari legale, acea valoare va fi atribuita activului la inregistrarea in contabilitate sau va constitui punctul de plecare pentru determinarea acelei valori, in locul costului de achizitie sau costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui activ. In astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului prin substituirea costului de productie sau a celui de achizitie cu valoarea cea mai recent atribuita acelui activ in baza reglementarilor legale sau ca rezultat al aplicarii ajustarilor la inflatie.

    Informatii aditionale ce trebuie prezentate in cazul abaterii de la regulile privind costul istoric
    5.37. - In cazul aplicarii tratamentelor contabile alternative, elementele influentate de acestea, precum si baza de evaluare adoptata pentru determinarea valorilor activelor respective trebuie prezentate, pentru fiecare element in parte, in notele la conturile anuale.
    5.38. - In cazul fiecarui element bilantier influentat ca urmare a aplicarii unui tratament alternativ, valorile comparative determinate pe baza costului istoric trebuie prezentate separat in notele la conturile anuale.

    Valorile comparative se refera la:
    a) valoarea totala a activelor incluse in acel element bilantier determinata pe baza costului istoric;
    b) valoarea totala a ajustarilor efectuate pentru determinarea valorii activelor pentru care s-a aplicat tratamentul contabil alternativ.
    5.40. - In conditiile in care profitul sau pierderea exercitiului financiar au fost influentate de aplicarea tratamentelor contabile alternative, influenta trebuie cuantificata si prezentata in notele la conturile anuale.

    Rezerva din reevaluare
    5.41. - Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea oricarui activ, pe una din bazele mentionate la pct. 5.34, trebuie reflectate in debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare", dupa caz.
    5.42. - Rezerva din reevaluare trebuie prezentata in bilant la un subpost separat in cadrul postului de rezerve.
    5.43. - a) Rezerva din reevaluare poate fi capitalizata in totalitate sau partial, in orice moment;
    b) Rezerva din reevaluare trebuie redusa in masura in care sumele inregistrate la acest post bilantier nu mai corespund metodei de evaluare utilizate;
    c) Rezerva din reevaluare nu poate face obiectul unei distribuiri, directe sau indirecte, daca ea nu corespunde unei plusvalori efectiv realizate;
    d) Rezerva din reevaluare nu poate fi redusa decat in situatiile prevazute mai sus.
    In cazul aplicarii metodelor de evaluare prevazute la pct. 5.30, 5.31, 5.34 si 5.35 se vor mentiona, in notele la conturile anuale, continutul, limitele si modalitatile de aplicare, cu indicarea posturilor influentate din bilant si din contul de profit si pierdere, precum si metoda adoptata pentru calculul valorilor obtinute.
    5.44. - Miscarile din cursul exercitiului financiar in contul "Rezerve din reevaluare" se vor prezenta in notele la conturile anuale, cu urmatoarele informatii:
    a) valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului;
    b) sumele creditate in contul "Rezerve din reevaluare" in timpul exercitiului;
    c) sumele transferate din contul "Rezerve din reevaluare" pentru a fi capitalizate sau pentru alte motive, cu prezentarea naturii transferului care a avut loc;
    d) valoarea rezervei din reevaluare la incheierea exercitiului financiar.
    5.45. - In notele la conturile anuale se va prezenta, de asemenea, tratamentul fiscal al sumelor inregistrate in creditul sau debitul contului "Rezerve din reevaluare".

    NOTELE LA CONTURILE ANUALE

    Aspecte generale
    5.46. - Notele la conturile anuale contin informatii suplimentare, relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce priveste situatia patrimoniala, financiara si rezultatele obtinute. Notele din cadrul situatiilor financiare trebuie prezentate intr-o maniera sistematica. Fiecare element al bilantului, contului de profit si pierdere si situatiei fluxurilor de trezorerie, trebuie sa fie insotit de o trimitere la nota care cuprinde informatii legate de acel element. Pe langa informatiile ce trebuie prezentate conform acestor reglementari si a celor cuprinse in volumul 3, notele la conturile anuale trebuie sa includa, de asemenea, cel putin informatiile prevazute la pct. 5.47 - 5.87.
    5.47. - Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cat ori este necesar, pentru buna lor intelegere:
    a) numele intreprinderii care face raportarea;
    b) faptul ca situatiile financiare sunt proprii intreprinderii si nu grupului;
    c) data la care s-au incheiat conturile anuale sau perioada la care se refera situatiile financiare;
    d) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare;
    e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (ex. mii lei).
    5.48. - Pentru elementele mentionate in notele la conturile anuale, se va prezenta si suma corespunzatoare anului precedent celui la care se refera acesta.
    In situatia in care suma corespunzatoare nu este comparabila, aceasta trebuie ajustata, prezentandu-se particularitatile ajustarii si motivele pentru care aceasta trebuie efectuata.
    5.49. - Pct. 5.48 nu se aplica acelor sume ce trebuie sa fie prezentate conform urmatoarelor puncte ale prezentelor reglementari:
    a) 4.15 (modificari ale activelor imobilizate)
    b) 4.17 (modificari ale amortizarii)
    c) 4.20 (modificari ale cheltuielilor de constituire)
    d) 5.58 (modificari ale capitalurilor proprii)
    e) 5.59 (provizioane pentru riscuri si cheltuieli)

    Prezentarea politicilor contabile
    5.50. - Notele la conturile anuale trebuie sa prezinte politicile contabile adoptate de catre intreprindere pentru a determina valorile elementelor din bilant, ale profitului sau pierderii aferente fiecarui exercitiu si ale fluxurilor de trezorerie. In acest sens, se vor mentiona urmatoarele:
    a) daca imobilizarile sunt incluse in conturile anuale la costul istoric sau la valoarea reevaluata;
    b) politicile contabile specifice adoptate, adecvate pentru a permite o corecta intelegere a situatiilor financiare.
    Se va mentiona, totodata, daca situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 si cu prevederile cuprinse in volumele 1, 2 si 3.

    Informatii care vin in completarea bilantului
    Capitalul social
    5.51. - In legatura cu capitalul social al intreprinderii se vor furniza urmatoarele informatii:
    a) capitalul social subscris;
    b) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, in cazul in care exista mai multe tipuri de actiuni emise.
    5.52. - In cazul in care capitalul social cuprinde si actiuni rascumparabile, se vor furniza urmatoarele informatii:
    a) data cea mai apropiata si data limita la care intreprinderea poate rascumpara respectivele actiuni;
    b) daca acele actiuni trebuie rascumparate obligatoriu sau daca rascumpararea este la alegerea intreprinderii sau a actionarilor;
    c) daca trebuie platita o prima de rascumparare si, in caz afirmativ, care este valoarea acesteia.
    5.53. - In situatia in care intreprinderea a emis actiuni in timpul exercitiului financiar, in notele la conturile anuale se vor prezenta urmatoarele informatii:
    a) tipul de actiuni emise;
    b) pentru fiecare tip de actiune, numarul de actiuni emise, valoarea lor nominala totala si valoarea incasata de catre intreprindere la distribuirea lor.
    5.54. - In ceea ce priveste eventualele drepturi legate de distribuirea actiunilor, se vor furniza urmatoarele informatii:
    a) numarul, descrierea si valoarea actiunilor care fac obiectul exercitarii acestor drepturi;
    b) perioada pe parcursul careia drepturile pot fi exercitate;
    c) pretul care trebuie platit pentru actiunile distribuite.

    Obligatiuni
    5.55. - In cazul in care intreprinderea a emis alte instrumente de capital pe parcursul exercitiului financiar, se vor prezenta urmatoarele informatii:
    a) tipul instrumentelor de capital emise;
    b) pentru fiecare tip de instrument de capital emis: valoarea emisa si suma primita la emitere de catre intreprindere.
    5.56. - In cazul in care obligatiunile emise de o intreprindere sunt detinute de catre o persoana nominalizata sau imputernicita de catre acea intreprindere, se va mentiona valoarea nominala a obligatiunii si valoarea la care aceasta este inregistrata in notele la conturile anuale.

    Rezerve
    5.57. - Pentru fiecare rezerva inclusa in capitalurile proprii, se va descrie natura sa si scopul pentru care a fost constituita.

    Evolutia capitalurilor proprii
    5.58. - Evolutia capitalurilor proprii se va prezenta in notele la conturile anuale. Acestea trebuie sa cuprinda o prezentare a soldurilor de deschidere si de inchidere pentru capitalul social, fiecare rezerva si profitul reportat, precum si valorile acestora sub forma unui tabel, incluzand:
    a) suma la inceputul exercitiului financiar;
    b) sumele transferate in sau din cont in timpul exercitiului financiar;
    c) natura, sursa sau destinatia oricaror asemenea transferuri;
    d) suma ramasa la sfarsitul exercitiului financiar.

    Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    5.59. - Daca in timpul exercitiului financiar o suma este transferata la sau de la provizioane pentru riscuri si cheltuieli, urmatoarele informatii vor fi prezentate sub forma de tabel in notele la conturile anuale:
    a) valoarea provizioanelor la inceputul exercitiului financiar;
    b) sumele transferate la sau de la provizioane in timpul exercitiului financiar;
    c) natura, sursa sau destinatia oricaror astfel de transferuri;
    d) valoarea provizioanelor la sfarsitul exercitiului financiar.

    Informatii privind datoriile
    5.60. - Pentru fiecare element care figureaza in conturile de datorii din bilantul intreprinderii, se va mentiona valoarea totala a datoriilor incluse in acel post din bilant, care au termen de plata dupa cinci ani de la data inchiderii exercitiului financiar.
    5.61. - In ceea ce priveste datoriile care sunt incluse in categoria prevazuta la pct. 5.60, trebuie mentionate clauzele legate de achitarea sau rambursarea respectivei datorii, precum si rata dobanzii aferente.
    5.62. - Pentru fiecare element care figureaza in conturile de obligatii din bilantul intreprinderii, se vor mentiona de asemenea:
    a) valoarea totala a datoriilor incluse la acel post din bilant pentru care intreprinderea a depus anumite garantii;
    b) informatii privind natura acestor garantii depuse.

    Garantii si alte obligatii contractuale financiare
    5.63. - In note se vor specifica toate cazurile in care intreprinderea a depus garantii sau a gajat/a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii in favoarea unui tert, mentionandu-se, daca este posibil, si valoarea acestora.
    5.64. - Pentru orice obligatie eventuala pentru care nu s-a constituit provizion, se vor prezenta urmatoarele informatii:
    a) valoarea precisa sau estimata a acelei obligatii;
    b) aspectul juridic al obligatiei si efectul acesteia;
    c) daca intreprinderea a depus vreo garantie semnificativa cu privire la acea obligatie si, in caz afirmativ, natura acelei garantii.
    5.65. - Trebuie mentionate, daca este posibil, valorile totale sau cele estimate ale contractelor pentru cheltuieli de capital pentru care nu s-au constituit provizioane.
    5.66. - Totodata, se vor prezenta detalii privind:
    a) obligatiile contractuale viitoare privind plata pensiilor, pentru care s-au constituit provizioane incluse in bilantul intreprinderii;
    b) orice obligatii privind grupurile;
    c) orice astfel de obligatii viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane.
    5.67. - De asemenea, se vor prezenta informatii referitoare la alte obligatii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situatia economica a intreprinderii.

    Informatii privind anumite elemente de cheltuieli
    5.68. - Valorile privind urmatoarele elemente de cheltuieli, care au fost inregistrate in contul de profit si pierdere pe parcursul exercitiului financiar, se vor prezenta separat, in notele la conturile anuale:
    a) cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational;
    b) onorariile platite auditorilor financiari;
    c) profitul sau pierderea aferenta iesirilor din patrimoniu (vanzare, casare etc.) ale mijloacelor fixe.

    Detalii privind impozitul pe profit
    5.69. - Valoarea diferentei dintre cheltuiala cu impozitul pe profit pentru exercitiul financiar curent si pentru exercitiile financiare anterioare, pe de o parte, si valoarea impozitului de plata aferent acelor ani, pe de alta parte, se va prezenta, in notele la conturile anuale, daca aceasta diferenta este semnificativa pentru scopul calcularii impozitelor viitoare.
    5.70. - Se vor prezenta in acelasi timp si informatii cu privire la proportia in care impozitul pe profit revine rezultatului activitatii curente, respectiv rezultatului activitatii extraordinare. De asemenea, se va include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exercitiului financiar si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit.

    Detalii privind cifra de afaceri
    5.71. - In cazul in care, pe parcursul exercitiului financiar, intreprinderea si-a desfasurat activitatea in doua sau mai multe sectoare economice care, in opinia administratorilor, sunt substantial diferite intre ele, este necesar sa se mentioneze, pentru fiecare sector economic (cu descrierea de rigoare), valoarea cifrei de afaceri provenita din sectorul respectiv.
    5.72. - In cazul in care, pe parcursul exercitiului financiar, intreprinderea si-a comercializat produsele pe doua sau mai multe tipuri de piata care, in opinia administratorilor, sunt substantial diferite intre ele, atunci este necesar sa se mentioneze, pentru fiecare tip de piata, valoarea cifrei de afaceri provenita din vanzarile pe acea piata.
    5.73. - In scopul aplicarii pct. 5.72 si 5.73, pentru a analiza sursa cifrei de afaceri (in raport cu sectorul economic sau cu piata de desfacere), administratorii intreprinderii vor lua in considerare modul in care sunt organizate activitatile intreprinderii respective.
    5.74. - In vederea aplicarii corespunzatoare a pct. 5.72 si 5.73, daca in opinia administratorilor, sectoarele de activitate sau pietele nu difera substantial intre ele, acestea se vor trata ca si cum ar fi o singura activitate, respectiv o singura piata.
    Orice valoare a cifrei de afaceri provenita dintr-un anumit sector de activitate sau de pe o anumita piata care insa nu este semnificativa poate fi inclusa in valoarea cifrei de afaceri corespunzatoare altui sector sau piete.
    5.75. - Daca, in opinia administratorilor, prezentarea oricarei informatii cerute de pct. 5.72 - 5.75 ar putea prejudicia interesele economice ale respectivei intreprinderi, acestia pot renunta la furnizarea acelei informatii, cu conditia ca acest fapt sa fie mentionat in situatiile financiare.

    Detalii privind salarizarea administratorilor si directorilor
    5.76. - In note se vor cuprinde detalii legate de salariile platite sau care urmeaza a fi platite administratorilor si directorilor ce detin aceste functii pe parcursul exercitiului financiar. De asemenea, se vor mentiona distinct obligatiile contractuale in care intreprinderea este implicata, cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori, indicandu-se valoarea totala a obligatiei pentru fiecare categorie de mai sus.
    5.77. - Se va mentiona, totodata, valoarea avansurilor si creditelor acordate de catre intreprindere, directorilor si administratorilor sai in timpul exercitiului financiar, indicandu-se rata dobanzii aplicate, principalele clauze ale creditului, suma rambursata pana la acea data, existenta oricaror obligatii viitoare de genul garantiilor, pe care intreprinderea si le-a asumat in numele acestora, indicandu-se valoarea totala pentru fiecare categorie.
    5.78. - Administratorul sau directorul unei intreprinderi sau orice persoana care este sau a fost administrator al acesteia pe o perioada de cinci ani are obligatia de a anunta intreprinderea cu privire la orice elemente legate de sine, ce ar putea fi necesare in scopul respectarii pct. 5.76 si 5.77 de mai sus.

    Detalii privind salariatii
    5.79. - In note se vor mentiona urmatoarele informatii cu privire la salariatii intreprinderii:
    a) numarul mediu de salariati angajati in cursul exercitiului financiar;
    b) numarul mediu de salariati pentru fiecare categorie de personal.
    5.80. - Numarul mediu de salariati cu contract de munca se determina ca medie aritmetica simpla a numarului zilnic al salariatilor, corespunzatoare zilelor calendaristice din luna respectiva, inclusiv zilele de repaus saptamanal sau sarbatorile legale pentru care se ia in calcul numarul salariatilor din ziua precedenta, impartita la numarul total al zilelor calendaristice.
    5.81. - Numarul mediu de salariati va fi, pentru fiecare luna a exercitiului, urmatorul:
    a) pentru aplicarea pct. 5.79 a), numarul persoanelor angajate de intreprindere cu contract de munca, in luna respectiva, indiferent daca acestia au lucrat pe toata durata lunii sau doar o parte din ea;
    b) pentru aplicarea pct. 5.79 b), numarul persoanelor, calculat potrivit pct. 5.80, pentru fiecare categorie de salariati, insumandu-se, in fiecare caz, numarul de salariati al fiecarei luni.
    5.82. - Pentru toti salariatii care sunt luati in considerare la determinarea numarului mediu anual cerut de pct. 5.79 a), trebuie prezentate valorile totale ale:
    a) salariilor platite sau de platit aferente acelui exercitiu financiar;
    b) cheltuielilor cu asigurarile sociale suportate de intreprindere in numele salariatilor respectivi;
    c) altor cheltuieli reprezentand contributiile intreprinderii pentru pensiile salariatilor, cu exceptia cazurilor in care aceste valori sunt deja prezentate in cadrul contului de profit si pierdere.
    5.83. - Categoriile de salariati pentru care se cere numarul mediu anual de la pct. 5.79 b) se vor determina in functie de decizia directorilor si administratorilor intreprinderii, tinand cont de modul in care este organizata activitatea acesteia.

    Alte aspecte
    5.84. - In cazul in care anumite elemente exprimate initial intr-o moneda straina au fost inregistrate in contabilitatea intreprinderii, reflectate in bilant sau in contul de profit si pierdere, se va mentiona baza folosita pentru exprimarea acelor elemente in raport cu moneda nationala.
    5.85. - Intreprinderea va prezenta urmatoarele date, in cazul in care ele nu au fost prezentate in situatiile financiare:
    a) sediul si forma juridica a intreprinderii, tara unde s-a infiintat si adresa sediului oficial (sau a principalului loc unde isi desfasoara activitatea, daca este diferit de sediul oficial);
    b) o descriere a naturii activitatii desfasurate de intreprindere si principalele domenii de activitate;
    c) numele societatii-mama directe si cel al detinatorului final in cadrul grupului;
    d) orice alta informatie care, in opinia directorilor si administratorilor, ajuta la furnizarea unei imagini fidele asupra intreprinderii respective.
    5.86. - Pentru fiecare filiala, societate asociata sau alte intreprinderi, in care se detin titluri de participare strategice pe care directorii si administratorii le considera semnificative pentru activitatea societatii in cauza, trebuie prezentate urmatoarele informatii:
    a) numele filialei, al societatii asociate sau al altor societati in care se detin titluri de participare strategice;
    b) adresa sediului si tara unde a fost infiintata;
    c) natura activitatii desfasurate;
    d) tipul de actiuni si procentul pe care intreprinderea in cauza il detine in cadrul respectivei filiale sau societati asociate;
    e) data sfarsitului ultimului exercitiu financiar al filialei (societatii asociate);
    f) profitul sau pierderea acesteia pentru acel exercitiu;
    g) totalul capitalului social si al rezervelor acesteia la sfarsitul acelui exercitiu financiar.

    SECTIUNEA 6
    APROBAREA SI SEMNAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE INTREPRINDERII; APROBAREA DISTRIBUIRII PROFITULUI
    6.1. - Situatiile financiare ale unei intreprinderi se vor semna de persoana insarcinata cu elaborarea acestora.
    6.2. - Situatiile financiare ale unei intreprinderi vor fi insusite de consiliul de administratie, semnate in numele consiliului de presedintele acestuia si aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.
    6.3. - Conform Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, actionarii vor aproba distribuirea profitului in adunarea generala anuala.

    SECTIUNEA 7
    RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
    7.1. - Consiliul de administratie va elabora pentru fiecare exercitiu financiar un raport care va contine:
    a) o analiza fidela a evolutiei activitatii intreprinderii pe durata exercitiului financiar si a situatiei sale la incheierea acestuia;
    b) valoarea dividendelor propuse, care a fost recomandata de consiliul de administratie si aprobata de asociati/actionari;
    c) informatii privind evenimente importante survenite de la incheierea exercitiului financiar, care au afectat intreprinderea;
    d) informatii asupra evolutiei probabile a activitatii intreprinderii;
    e) informatii asupra activitatilor din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
    f) urmatoarele informatii in ceea ce priveste actiunile proprii ale intreprinderii care au fost achizitionate sau detinute la orice moment in cursul exercitiului financiar:
    (i) motivele oricaror achizitii efectuate in cursul exercitiului financiar;
    (ii) numarul si valoarea nominala a actiunilor achizitionate si vandute in cursul exercitiului financiar si ponderea pe care o reprezinta in capitalul social;
    (iii) in cazul achizitiilor sau vanzarilor, valoarea platilor sau incasarilor pentru actiunile respective;
    (iv) numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor achizitionate si detinute de intreprindere, precum si ponderea pe care o reprezinta acestea in capitalul social;
    g) numele si pregatirea profesionala a fiecarui administrator.
    7.2. - Raportul administratorilor se va aproba de consiliul de administratie si se va semna in numele acestuia de presedintele consiliului.

    SECTIUNEA 8
    AUDITUL
    (Prevederi referitoare la auditarea situatiilor financiare)
    8.1. - Situatiile financiare anuale ale intreprinderii care fac obiectul acestor reglementari vor fi auditate de persoane autorizate, in conformitate cu legea nationala privind auditul financiar.
    8.2. - Auditorul va verifica daca situatiile financiare intocmite sunt in conformitate cu prevederile prezentului volum, precum si daca informatiile din raportul administratorilor corespund cu cele din situatiile financiare intocmite pentru acelasi exercitiu.

    SECTIUNEA 9
    APROBAREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE SI A RAPORTULUI ANUAL AL INTREPRINDERII
    9.1. - Cu minimum 15 zile inaintea adunarii generale a asociatilor sau actionarilor la care se discuta si aproba situatiile financiare anuale, intreprinderea are obligatia:
    a) sa trimita o copie a situatiilor financiare anuale ale intreprinderii, aprobate de consiliul de administratie, impreuna cu raportul administratorilor si raportul auditorilor asupra situatiilor financiare respective, denumite generic "raportul anual", tuturor asociatilor sau actionarilor;
    sau
    b) sa notifice tuturor asociatilor sau actionarilor ca raportul anual este disponibil la intreprindere, gratuit, la cerere.
    9.2. - O copie a situatiilor financiare ale intreprinderii, aprobate de consiliul de administratie, o copie a raportului administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si a raportului auditorilor vor fi supuse spre aprobare de catre adunarea generala a asociatilor sau actionarilor.
    9.3. - O copie a situatiilor financiare ale intreprinderii, aprobate de consiliul de administratie, o copie a raportului administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si a raportului auditorilor asupra situatiilor financiare vor fi trimise de consiliul de administratie in termenul prevazut de lege la directia teritoriala a Ministerului Finantelor unde intreprinderea este inregistrata.
    9.4. - In conformitate cu prevederile legii societatilor comerciale, o copie a situatiilor financiare ale intreprinderii, aprobate de consiliul de administratie si de asociati sau actionari, o copie a raportului administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si a raportului auditorilor asupra situatiilor financiare vor fi trimise de consiliul de administratie, in termenul prevazut de lege, la registrul comertului.
    9.5. - Potrivit legii societatilor comerciale, consiliul de administratie se va asigura ca situatiile financiare ale intreprinderii, raportul administratorilor si raportul auditorilor sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in termenul prevazut de lege.

    SECTIUNEA 10
    PUBLICAREA RAPORTULUI ANUAL AL INTREPRINDERII
    10.1. - Raportul anual va fi disponibil tuturor asociatilor sau actionarilor, precum si altor persoane, la cerere; in termen de doua zile de la primirea cererii, intreprinderea le va emite acestora o copie a raportului anual.
    Rapoartele anuale vor fi emise gratuit pentru asociati sau actionari, iar pentru alte persoane decat acestia, pretul raportului anual nu trebuie sa depaseasca costul administrativ al acestuia.
    10.2. - De fiecare data cand situatiile financiare si raportul administratorilor sunt publicate integral, ele trebuie sa fie reproduse in forma si continutul pe baza carora auditorul si-a formulat opinia de audit. Acestea vor fi insotite de textul integral al raportului auditorilor. Daca auditorul a facut anumite obiectii sau a refuzat sa intocmeasca un raport asupra situatiilor financiare, acest fapt trebuie prezentat impreuna cu motivele respective.
    10.3. - In cazul in care situatiile financiare nu se publica integral sau sunt diferite de cele intocmite conform legislatiei, se va preciza daca este vorba de o versiune prescurtata sau diferita si se va face o referire la locul unde acestea au fost depuse conform pct. 9.3 si 9.4. Daca situatiile financiare nu au fost depuse inca, acest lucru trebuie mentionat. Certificarea de catre persoana care a auditat conturile nu poate insoti aceasta publicare, dar trebuie mentionat daca certificarea a fost data cu sau fara rezerve sau daca certificarea a fost refuzata.

    CAP. 2
    Planul de conturi general

    CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

    10. CAPITAL SI REZERVE
    101. Capital*1)
    1011. Capital subscris nevarsat
    1012. Capital subscris varsat
    1015. Patrimoniul regiei
    1016. Patrimoniul public
    104. Prime legate de capital
    1041. Prime de emisiune
    1042. Prime de fuziune
    1043. Prime de aport
    1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni
    105. Rezerve din reevaluare
    1051. Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie
    1052. Rezerve din reevaluare aferente exercitiului in curs
    1058. Rezerve din reevaluari dispuse prin acte normative
    106. Rezerve
    1061. Rezerve legale
    1062. Rezerve pentru actiuni proprii
    1063. Rezerve statutare sau contractuale
    1068. Alte rezerve
    11. REZULTATUL REPORTAT
    117. Rezultatul reportat
    12. REZULTATUL EXERCITIULUI
    121. Profit si pierdere
    129. Repartizarea profitului
    13. SUBVENTII PENTRU INVESTITII
    131. Subventii pentru investitii
    14. PROVIZIOANE REGLEMENTATE
    141. Provizioane reglementate*2)
    15. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
    151. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    1511. Provizioane pentru litigii
    1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor
    1513. Provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii
    1518. Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
    161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
    1614. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat
    1615. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci
    1617. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat
    162. Credite bancare pe termen lung si mediu
    1621. Credite bancare pe termen lung si mediu
    1622. Credite bancare pe termen lung si mediu nerambursate la scadenta
    1623. Credite externe guvernamentale
    1624. Credite bancare externe garantate de stat
    1625. Credite bancare externe garantate de banci
    1626. Credite de la trezoreria statului
    1627. Credite bancare interne garantate de stat
    166. Datorii ce privesc investitiile financiare
    1661. Datorii catre societatile din cadrul grupului
    1662. Datorii catre societatile care detin interese de participare
    167. Alte imprumuturi si datorii asimilate
    168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
    1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni
    1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung si mediu
    1685. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului
    1686. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin interese de participare
    1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate
    169. Prime privind rambursarea obligatiunilor
------------
    *1) In functie de forma juridica a intreprinderii se va inscrie: capital social, capital individual, patrimoniul regiei etc.
    *2) Se utilizeaza potrivit dispozitiilor legale.

    CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI

    20. IMOBILIZARI NECORPORALE
    201. Cheltuieli de constituire
    203. Cheltuieli de dezvoltare
    205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare
    2051. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare achizitionate
    2052. Brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare obtinute cu resurse proprii
    207. Fond comercial
    208. Alte imobilizari necorporale
    21. IMOBILIZARI CORPORALE
    211. Terenuri si constructii
    2111. Terenuri si amenajari de terenuri
    2112. Constructii
    212. Instalatii tehnice si masini
    2121. Masini, utilaje si instalatii de lucru
    2122. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
    2123. Mijloace de transport
    2124. Animale si plantatii
    213. Alte instalatii, utilaje si mobilier
    2131. Mobilier si aparatura birotica
    2132. Echipamente de protectie a valorilor umane si materiale
    2138. Alte imobilizari corporale
    23. IMOBILIZARI IN CURS
    231. Imobilizari corporale in curs
    2311. Amenajari de terenuri si constructii
    2312. Instalatii tehnice si masini
    2313. Alte imobilizari corporale
    232. Avansuri acordate pentru comenzi de imobilizari corporale
    2321. Avansuri acordate pentru terenuri si constructii
    2322. Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini
    2323. Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale
    233. Imobilizari necorporale, in curs
    234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale
    26. IMOBILIZARI FINANCIARE
    261. Titluri de participare detinute la societati in cadrul grupului
    262. Titluri de participare detinute la societati in afara grupului
    263. Imobilizari financiare sub forma de interese de participare
    2633. Titluri de participare detinute in societati asociate din cadrul grupului
    2634. Titluri de participare detinute in societati asociate din afara grupului
    2635. Titluri de participare strategice in cadrul grupului
    2636. Titluri de participare strategice in afara grupului
    264. Alte titluri imobilizate
    267. Creante imobilizate
    2671. Sume datorate de filiale
    2672. Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale
    2673. Imprumuturi acordate pe termen lung
    2674. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung
    2675. Creante legate de interesele de participare
    2676. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare
    2677. Actiuni proprii - active imobilizate*1)
    2678. Alte creante imobilizate
    2679. Dobanzi aferente creantelor imobilizate
    269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
    2691. Varsaminte de efectuat referitoare la titluri de participare detinute la societati in cadrul grupului
    2692. Varsaminte de efectuat referitoare la interesele de participare
    2698. Alte varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
    28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
    280. Amortizari privind imobilizarile necorporale
    2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire
    2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
    2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si valori similare
    2807. Amortizarea fondului comercial
    2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale
    281. Amortizari privind imobilizarile corporale
    2811. Amortizarea amenajarii terenurilor si constructiilor
    2812. Amortizarea instalatiilor tehnice si masinilor
    2813. Amortizarea mobilierului si altor imobilizari corporale
    29. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR
    290. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
    2903. Provizioane pentru cheltuielile de dezvoltare
    2905. Provizioane pentru concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare
    2907. Provizioane pentru fondul comercial
    2908. Provizioane pentru alte imobilizari necorporale
    291. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale
    2911. Provizioane pentru deprecierea terenurilor si constructiilor
    2912. Provizioane pentru deprecierea instalatiilor tehnice si masinilor
    2913. Provizioane pentru deprecierea mobilierului si altor imobilizari corporale
    293. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs
    2931. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs
    2933. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs
    296. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare
    2961. Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare detinute la societati in cadrul grupului
    2962. Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare detinute la societati in afara grupului
    2963. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare sub forma de interese de participare
    2964. Provizioane pentru deprecierea altor titluri imobilizate
    2965. Provizioane pentru deprecierea sumelor datorate de filiale
    2966. Provizioane pentru deprecierea imprumuturilor acordate pe termen lung
    2967. Provizioane pentru deprecierea creantelor legate de interesele de participare
    2968. Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii - active imobilizate
    2969. Provizioane pentru deprecierea creantelor imobilizate
------------
    *1) Sunt reflectate actiunile proprii clasificate in active imobilizate in functie de intentia cu privire la durata de detinere de peste un an, stabilita cu ocazia achizitiei sau reclasarii.

    CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

    30. STOCURI DE MATERII SI MATERIALE
    301. Materii prime
    302. Materiale consumabile
    3021. Materiale auxiliare
    3022. Combustibili
    3023. Materiale pentru ambalat
    3024. Piese de schimb
    3025. Seminte si materiale de plantat
    3026. Furaje
    3028. Alte materiale consumabile
    303. Materiale de natura obiectelor de inventar
    308. Diferente de pret la materii prime si materiale
    33. PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE
    331. Produse in curs de executie
    332. Lucrari si servicii in curs de executie
    34. PRODUSE
    341. Semifabricate
    345. Produse finite
    346. Produse reziduale
    348. Diferente de pret la produse
    3481. Diferente de pret la semifabricate
    3485. Diferente de pret la produse finite
    3486. Diferente de pret la produse reziduale
    35. STOCURI AFLATE LA TERTI
    351. Materii si materiale aflate la terti
    354. Produse aflate la terti
    3541. Semifabricate aflate la terti
    3545. Produse finite aflate la terti
    3546. Produse reziduale aflate la terti
    356. Animale aflate la terti
    357. Marfuri aflate la terti
    358. Ambalaje aflate la terti
    36. ANIMALE
    361. Animale si pasari
    368. Diferente de pret la animale si pasari
    37. MARFURI
    371. Marfuri
    378. Diferente de pret la marfuri
    38. AMBALAJE
    381. Ambalaje
    388. Diferente de pret la ambalaje
    39. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE
    391. Provizioane pentru deprecierea materiilor prime
    392. Provizioane pentru deprecierea materialelor
    3921. Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile
    3922. Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
    393. Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie
    394. Provizioane pentru deprecierea produselor
    3941. Provizioane pentru deprecierea semifabricatelor
    3945. Provizioane pentru deprecierea produselor finite
    3946. Provizioane pentru deprecierea produselor reziduale
    395. Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
    3951. Provizioane pentru deprecierea materiilor prime si consumabilelor aflate la terti
    3952. Provizioane pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti
    3953. Provizioane pentru deprecierea produselor finite aflate la terti
    3954. Provizioane pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti
    3956. Provizioane pentru deprecierea animalelor aflate la terti
    3957. Provizioane pentru deprecierea marfurilor aflate la terti
    3958. Provizioane pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti
    396. Provizioane pentru deprecierea animalelor
    397. Provizioane pentru deprecierea marfurilor
    398. Provizioane pentru deprecierea ambalajelor

    CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

    40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
    401. Furnizori
    403. Efecte de platit
    404. Furnizori de imobilizari
    405. Efecte de platit pentru imobilizari
    408. Furnizori - facturi nesosite
    409. Furnizori - debitori
    4091. Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor
    4092. Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari
    41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
    411. Clienti
    4111. Clienti
    4118. Clienti incerti sau in litigiu
    413. Efecte de primit de la clienti
    418. Clienti - facturi de intocmit
    419. Clienti - creditori
    42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
    421. Personal - salarii datorate
    423. Personal - ajutoare materiale datorate
    424. Participarea personalului la profit
    425. Avansuri acordate personalului
    426. Drepturi de personal neridicate
    427. Retineri din salarii datorate tertilor
    428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul
    4281. Alte datorii in legatura cu personalul
    4282. Alte creante in legatura cu personalul
    43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
    431. Asigurari sociale
    4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale
    4312. Contributia personalului pentru pensia suplimentara
    437. Ajutor de somaj
    4371. Contributia unitatii la fondul de somaj
    4372. Contributia personalului la fondul de somaj
    438. Alte datorii si creante sociale
    4381. Alte datorii sociale
    4382. Alte creante sociale
    44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
    441. Impozitul pe profit
    442. Taxa pe valoarea adaugata
    4423. TVA de plata
    4424. TVA de recuperat
    4426. TVA deductibila
    4427. TVA colectata
    4428. TVA neexigibila
    444. Impozitul pe salarii
    445. Subventii
    446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
    447. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
    448. Alte datorii si creante cu bugetul statului
    4481. Alte datorii fata de bugetul statului
    4482. Alte creante privind bugetul statului
    45. GRUP SI ASOCIATI
    451. Decontari in cadrul grupului
    4511. Decontari in cadrul grupului
    4518. Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului
    452. Decontari privind interesele de participare
    4521. Decontari privind interesele de participare
    4528. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare
    455. Sume datorate asociatilor
    4551. Asociati - conturi curente
    4558. Asociati - dobanzi la conturi curente
    456. Decontari cu asociatii privind capitalul
    457. Dividende de plata
    458. Decontari din operatii in participatie
    4581. Decontari din operatii in participatie-activ
    4582. Decontari din operatii in participatie-pasiv
    46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
    461. Debitori diversi
    462. Creditori diversi
    47. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
    471. Cheltuieli inregistrate in avans
    472. Venituri inregistrate in avans
    473. Decontari din operatii in curs de clarificare
    476. Diferente de conversie - activ
    477. Diferente de conversie - pasiv
    48. DECONTARI IN CADRUL UNITATII
    481. Decontari intre unitate si subunitati
    482. Decontari intre subunitati
    49. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
    491. Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti
    495. Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii
    4951. Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra societatilor in cadrul grupului
    4952. Provizioane pentru deprecierea creantelor referitoare la interesele de participare
    4953. Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra asociatilor
    496. Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi

    CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

    50. INVESTITII FINANCIARE
    501. Titluri de participare la societati din cadrul grupului
    502. Actiuni proprii
    503. Actiuni
    5031. Actiuni cotate
    5032. Actiuni necotate
    505. Obligatiuni emise si rascumparate
    506. Obligatiuni
    5061. Obligatiuni cotate
    5062. Obligatiuni necotate
    508. Alte investitii financiare si creante asimilate
    5081. Alte titluri de plasament
    5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament
    509. Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare
    5091. Varsaminte de efectuat pentru titluri de participare la societatile din cadrul grupului
    5092. Varsaminte de efectuat pentru interese de participare
    5098. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii financiare
    51. CONTURI LA BANCI
    511. Valori de incasat
    5112. Cecuri de incasat
    5113. Efecte de incasat
    5114. Efecte remise spre scontare
    512. Conturi curente la banci
    5121. Conturi la banci in lei
    5124. Conturi la banci in valuta
    5125. Sume in curs de decontare
    518. Dobanzi
    5186. Dobanzi de platit
    5187. Dobanzi de incasat
    519. Credite bancare pe termen scurt
    5191. Credite bancare pe termen scurt
    5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta
    5193. Credite externe guvernamentale
    5194. Credite externe garantate de stat
    5195. Credite externe garantate de banci
    5196. Credite de la trezoreria statului
    5197. Credite interne garantate de stat
    5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
    5199. Dobanzi aferente creditelor guvernamentale externe
    53. CASA
    531. Casa
    5311. Casa in lei
    5314. Casa in valuta
    532. Alte valori
    5321. Timbre fiscale si postale
    5322. Bilete de tratament si odihna
    5323. Tichete si bilete de calatorie
    5328. Alte valori
    54. ACREDITIVE
    541. Acreditive
    5411. Acreditive in lei
    5412. Acreditive in valuta
    542. Avansuri de trezorerie
    58. VIRAMENTE INTERNE
    581. Viramente interne
    59. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE
    591. Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare in societati de grup
    592. Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii
    593. Provizioane pentru deprecierea actiunilor
    595. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate
    596. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor
    598. Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare si creante asimilate

    CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

    60. CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME, MATERIALE SI MARFURI
    601. Cheltuieli cu materiile prime
    602. Cheltuieli cu materialele consumabile
    6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
    6022. Cheltuieli privind combustibilul
    6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
    6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
    6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
    6026. Cheltuieli privind furajele
    6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
    603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
    604. Cheltuieli privind materialele nestocate
    605. Cheltuieli privind energia si apa
    606. Cheltuieli privind animalele si pasarile
    607. Cheltuieli privind marfurile
    608. Cheltuieli privind ambalajele
    61. CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
    611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
    612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
    613. Cheltuieli cu primele de asigurare
    614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile
    62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
    621. Cheltuieli cu colaboratorii
    622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
    623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
    624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
    625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
    626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
    627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
    628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
    63. CHELTUIELI CU IMPOZITELE, TAXELE SI VARSAMINTELE ASIMILATE
    635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
    64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
    641. Cheltuieli cu salariile personalului
    645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
    6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale
    6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
    6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
    65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
    654. Pierderi din creante si debitori diversi
    658. Alte cheltuieli de exploatare
    6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
    6582. Donatii si subventii acordate
    6583. Cheltuieli privind activele cedate
    6588. Alte cheltuieli de exploatare
    66. CHELTUIELI FINANCIARE
    663. Pierderi din creante legate de participatii
    664. Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate
    665. Cheltuieli din diferente de curs valutar
    666. Cheltuieli privind dobanzile
    667. Cheltuieli privind sconturile acordate
    668. Alte cheltuieli financiare
    67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
    671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare
    68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTAREA LA INFLATIE
    681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele
    6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
    6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    6813. Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
    6814. Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante
    686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele
    6862. Cheltuieli financiare privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    6863. Cheltuieli financiare privind provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare
    6864. Cheltuieli financiare privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante
    6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor
    687. Cheltuieli privind provizioanele reglementate
    688. Cheltuieli din ajustarea la inflatie
    68. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE
    691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
    698. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus*1)
------------
    *1) Se utilizeaza conform reglementarilor legale.

    CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

    70. CIFRA DE AFACERI
    701. Venituri din vanzarea produselor finite
    702. Venituri din vanzarea semifabricatelor
    703. Venituri din vanzarea produselor reziduale
    704. Venituri din lucrari executate si servicii prestate
    705. Venituri din studii si cercetari
    706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
    707. Venituri din vanzarea marfurilor
    708. Venituri din activitati diverse
    71. VARIATIA STOCURILOR
    711. Variatia stocurilor
    72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI
    721. Venituri din productia de imobilizari necorporale
    722. Venituri din productia de imobilizari corporale
    74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
    741. Venituri din subventii de exploatare
    7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
    7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile
    7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli din afara
    7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
    7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari sociale
    7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
    7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
    7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata
    75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
    754. Venituri din creante reactivate si debitori
    758. Alte venituri din exploatare
    7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
    7582. Venituri din donatii si subventii
    7583. Venituri din vanzarea activelor si din alte operatii de capital
    7584. Venituri din subventii pentru investitii
    7588. Alte venituri din exploatare
    76. VENITURI FINANCIARE
    761. Venituri din imobilizari financiare
    7611. Venituri din titluri de participare detinute la filiale in cadrul grupului
    7612. Venituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului
    7613. Venituri din titluri de participare detinute in societati asociate din cadrul grupului
    7614. Venituri din titluri de participare detinute in societati asociate din afara grupului
    7615. Venituri din titluri de participare strategice in cadrul grupului
    7616. Venituri din titluri de participare strategice in afara grupului
    7617. Venituri din alte titluri imobilizate
    762. Venituri din investitii financiare
    763. Venituri din creante imobilizate
    764. Venituri din titluri de plasament cedate
    7641. Venituri din titluri de plasament cedate - active imobilizate
    7642. Venituri din titluri de plasament cedate - active circulante
    765. Venituri din diferente de curs valutar
    766. Venituri din dobanzi
    767. Venituri din sconturi obtinute
    768. Alte venituri financiare
    77. VENITURI EXTRAORDINARE
    771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare
    78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTAREA LA INFLATIE
    781. Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare
    7812. Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    7813. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
    7814. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante
    786. Venituri financiare din provizioane
    7862. Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
    7863. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
    7864. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante
    787. Venituri din provizioane reglementate
    788. Venituri din ajustarea la inflatie

    CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

    80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI
    801. Angajamente acordate
    8011. Giruri si garantii acordate
    8018. Alte angajamente acordate
    802. Angajamente primite
    8021. Giruri si garantii primite
    8028. Alte angajamente primite
    803. Alte conturi in afara bilantului
    8031. Mijloace fixe luate cu chirie
    8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
    8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie
    8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
    8035. Debitori din amenzi si penalitati pretinse
    8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
    8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
    8038. Alte valori in afara bilantului
    89. BILANT
    891. Bilant de deschidere
    892. Bilant de inchidere

    CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE

    90. DECONTARI INTERNE
    901. Decontari interne privind cheltuielile
    902. Decontari interne privind productia obtinuta
    903. Decontari interne privind diferentele de pret
    92. CONTURI DE CALCULATIE
    921. Cheltuielile activitatii de baza
    922. Cheltuielile activitatilor auxiliare
    923. Cheltuieli indirecte de productie
    924. Cheltuieli generale de administratie
    925. Cheltuieli de desfacere
    93. COSTUL PRODUCTIEI
    931. Costul productiei obtinute
    933. Costul productiei in curs de executie

    CAP. 3
    Formatul conturilor anuale

                              BILANT
    incheiat la data de 31 decembrie 1999

                                                                 - mii lei -
______________________________________________________________________________
                                                     Nr.        Sold la
                                                     rd.
                                                          inceputul  sfarsitul
                                                            anului     anului
______________________________________________________________________________
                         A                            B       1          2
______________________________________________________________________________
  A  ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZARI NECORPORALE
     1. Cheltuieli de constituire                     01
        (ct. 201-2801)
     2. Cheltuieli de dezvoltare                      02
        (ct. 203-2803-2903)
     3. Concesiuni, brevete, licente, marci,
        drepturi si valori similare                   03
        (ct. 2051+2052-2805-2905)
     4. Fondul comercial                              04
        (ct. 207-2807-2907)
     Alte imobilizari necorporale                     05
     (ct. 208-2808-2908)
     5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs   06
        (ct. 233+234-2933)
     TOTAL: (rd. 01 la 06)                            07

 II. IMOBILIZARI CORPORALE
     1. Terenuri si constructii                       08
       (ct. 2111+2112-2811-2911)
     2. Instalatii tehnice si masini                  09
        (ct. 2121+2122+2123+2124-2812-2912)
     3. Alte instalatii, utilaje si mobilier          10
        (ct. 2131+2132+2138-2813-2913)
     4. Avansuri si imobilizari corporale in curs     11
        (ct. 2311+2321+2312+2322+2313+2323-2931)
     TOTAL: (rd. 08 la 11)                            12

III. IMOBILIZARI FINANCIARE
     1. Titluri de participare detinute la
        societatile din cadrul grupului               13
        (ct.261-2961)
     2. Creante asupra societatilor din cadrul
        grupului                                      14
        (ct. 2671+2672-2965)
     3. Titluri sub forma de interese de participare  15
        (ct. 263-2963)
     4. Creante din interese de participare           16
        (ct. 2675+2676-2967)
     5. Titluri detinute ca imobilizari               17
        (ct. 262+264-2962-2964)
     6. Alte creante                                  18
        (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)
     7. Actiuni proprii (ct. 2677-2968)               19
     TOTAL: (rd. 13 la 19)                            20

     ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                       21
     (rd. 07+12+20)
  B  ACTIVE CIRCULANTE
  I. STOCURI
     1. Materii prime si materiale consumabile        22
        (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026
        +3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391
        -3921-3922-3951-3958-398)
     2. Productia in curs de executie                 23
        (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)
     3. Produse finite si marfuri                     24
        (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356
        +357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953
        -3954-3956-3957-396-397-4428)
     4. Avansuri pentru cumparari de stocuri          25
        (ct. 4091)
     TOTAL: (rd. 22 la 25)                            26

 II. CREANTE
     1. Creante comerciale                            27
        (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)
     2. Sume de incasat de la societatile din
        cadrul grupului                               28
        (ct. 4511+4518-4951)
     3. Sume de incasat din interese de participare   29
        (ct. 4521 +4528-4952)
     4. Alte creante                                  30
        (ct. 425+4282+4311+4312+4371+4372+4382+441
        +4424+4428+444+445+446+447+4482+4581+461+
        +473-496+5187)
     5. Creante privind capitalul subscris si
        nevarsat                                      31
        (ct. 456-4953)
        TOTAL: (rd. 27 la 31)                         32

III. INVESTITII FINANCIARE
     1. Titluri de participare detinute la
        societati in cadrul grupului                  33
        (ct. 501-591)
     2. Actiuni proprii (ct. 502-592)                 34
     3. Alte investitii financiare                    35
        (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5081+5088
        -593-595-596-598+5113+5114)
     TOTAL: (rd. 33 la 35)                            36

 V.  CASA SI CONTURI LA BANCI                         37
     (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322
     +5323+5328+5411+5412+542)                        37
     ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                        38
     (rd. 26+32+36+37)
  C  CONTURI DE REGULARIZARE                          39
     (ct. 471+476)
  D  DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
     DE UN AN
     1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni       40
        (ct. 1614+1615+1617+1681-169)
     2. Sume datorate institutiilor de credit         41
        (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191
        +5192+5198)
     3. Avansuri incasate in contul comenzilor        42
        (ct. 419)
     4. Datorii comerciale - furnizori                43
        (ct. 401+404+408)
     5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)      44
     6. Sume datorate societatilor din cadrul
        grupului                                      45
        (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)
     7. Sume datorate privind interesele de
        participare                                   46
        (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)
     8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si
        alte datorii pentru asigurarile sociale       47
        (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+
        +426+427+4281+4311+4312+4371+4372+4381+
        +4423+4428+441+444+446+447+4481+4551+4558+
        +456+457+4582+462+473+509+5186+5193+5194+
        +5195+5196+5197+5199)
     TOTAL: (rd. 40 la 47)                            48
  E  ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV OBLIGATII
     CURENTE NETE                                     49
     (rd. 38+39-48-64)
  F  TOTAL ACTIVE MINUS OBLIGATII CURENTE             50
     (rd. 21+49)
  G  DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
     MAI MARE DE UN AN
     1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni       51
        (ct. 1614+1615+1617+1681-169)
     2. Sume datorate institutiilor de credit         52
        (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+
        +5192+5198)
     3. Avansuri incasate in contul comenzilor        53
        (ct. 419)
     4. Datorii comerciale - furnizori                54
        (ct. 401+404+408)
     5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)      55
     6. Sume datorate societatilor din cadrul
        grupului                                      56
        (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)
     7. Sume datorate privind interesele de
        participare                                   57
        (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)
     8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si
        datorii pentru asigurarile sociale            58
        (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+
        +426+427+4281+4311+4312+4371+4372+4381+
        +4423+4428+441+444+446+447+4481+4551+4558+
        +456+457+4582+462+473+509+5186+5193+5194+
        +5195+5196+5197+5199)
     TOTAL: (rd. 51 la 58)                            59

  H  PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
     1. Provizioane pentru pensii                     60
     2. Provizioane pentru impozite                   61
     3. Alte provizioane                              62
        (ct. 141+1511+1512+1513+1518)
     TOTAL PROVIZIOANE (rd. 60 la 62)                 63
  I  CONTURI DE REGULARIZARE                          64
     (ct. 131+472+477)
  J  CAPITAL SI REZERVE                               65
     CAPITAL (rd. 66 la 68),
  I. din care:
     - capital subscris nevarsat (ct. 1011)           66
     - capital subscris varsat (ct. 1012)             67
     - patrimoniul regiei (ct. 1015)                  68
 II.  PRIME LEGATE DE CAPITAL                         69
      (ct. 1041+1042+1043+1044)
III.  REZERVE DIN REEVALUARE Sold C                   70
      (ct. 105)              Sold D                   71
 IV.  REZERVE (ct. 106) (rd. 73 la 76)                72
      1. Rezerve legale (ct. 1061)                    73
      2. Rezerve pentru actiuni proprii               74
         (ct. 1062)
      3. Rezerve statutare sau contractuale           75
         (ct. 1063)
      4. Alte rezerve (ct. 1068)                      76
 V.  REZULTATUL REPORTAT
     Profitul nerepartizat (ct. 117)                  77
     Pierderea neacoperita (ct. 117)                  78
 VI. REZULTATUL EXERCITIULUI
     Profit (ct. 121)                                 79
     Pierdere (ct. 121)                               80
     Repartizarea profitului (ct. 129)                81
     TOTAL CAPITALURI PROPRII                         82
     (rd. 65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)
     Patrimoniul public (ct. 1016)                    83
     TOTAL CAPITALURI (rd. 82+83)                     84
______________________________________________________________________________

                       CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
    incheiat la data de 31 decembrie 1999

                                                                 - mii lei -
______________________________________________________________________________
                                                          Exercitiul financiar
            Denumirea indicatorului                  Nr.
                                                     rd.  precedent   incheiat
______________________________________________________________________________
                       A                              B       1           2
______________________________________________________________________________
 1. Cifra de afaceri neta                            01
    (rd. 02 la 04)
 Productia vanduta                                   02
    (ct. 701+702+703+704+705+706+708)
 Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)          03
 Venituri din subventii de exploatare aferente
 cifrei de afaceri nete                              04
    (ct. 7411)
 2. Variatia stocurilor    Sold C                    05
    (ct. 711)              Sold D                    06
 3. Productia efectuata in scopuri proprii si
    capitalizata                                     07
    (ct. 721+722)
 4. Alte venituri din exploatare                     08
    (ct. 758+7417)
 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                     09
    (rd. 01+05-06+07+08)
 5.a. Cheltuieli cu materiile prime si materialele
      consumabile                                    10
    (ct. 601+602-7412)
 Alte cheltuieli materiale                           11
    (ct. 603+604+606+608)
 b. Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)    12
    (ct. 605-7413)
 Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)              13
 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)             14
 a. Salarii (ct. 641-7414)                           15
 b. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala   16
    (ct. 645-7415)
 7.a. Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
      necorporale (rd. 18-19)                        17
 a.1. Cheltuieli (ct. 6811+6813)                     18
 a.2. Venituri (ct. 7813)                            19
 7.b. Ajustarea valorii activelor circulante         20
      (rd. 21-22)
 b.1. Cheltuieli (ct. 654+6814)                      21
 b.2. Venituri (ct. 754+7814)                        22
 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)     23
 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe         24
      (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+
      +626+627+628-7416)
 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
      varsaminte asimilate (ct. 635)                 25
 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si
      activele cedate (ct. 658)                      26
 Ajustari privind provizioanele pentru riscuri
 si cheltuieli si provizioanele reglementate         27
 (rd. 28-29)
 Cheltuieli (ct. 6812+687)                           28
 Venituri (ct. 7812+787)                             29
 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                    30
 (rd. 10 la 14+17+20+23+27)
 REZULTATUL DIN EXPLOATARE
    - Profit (rd. 09-30)                             31
    - Pierdere (rd. 30-09)                           32
 9. Venituri din interese de participare             33
    (ct. 7613+7614+7615+7616)
    - din care in cadrul grupului                    34
 10. Venituri din alte investitii financiare si
     creante ce fac parte din activele imobilizate   35
     (ct. 7611+7612)
     - din care in cadrul grupului                   36
 11. Venituri din dobanzi (ct. 766)                  37
     - din care in cadrul grupului                   38
 Alte venituri financiare                            39
 (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)
 VENITURI FINANCIARE - TOTAL                         40
 (rd. 33+35+37+39)
 12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare
     si a investitiilor financiare detinute
     ca active circulante (rd. 42-43)                41
 Cheltuieli (ct. 686)                                42
 Venituri (ct. 786)                                  43
 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)     44
     - din care in cadrul grupului                   45
 Alte cheltuieli financiare                          46
 (ct. 663+664+665+667+668+688)
 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL                       47
 (rd. 41+44+46)
 REZULTATUL FINANCIAR
    - Profit (rd. 40-47)                             48
    - Pierdere (rd. 47-40)                           49
 14. REZULTATUL CURENT
    - Profit (rd. 31+48)                             50
    - Pierdere (rd. 32+49)                           51
 15. Venituri extraordinare (ct. 771)                52
 16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)              53
 17. REZULTATUL EXTRAORDINAR
    - Profit (rd. 52-53)                             54
    - Pierdere (rd. 53-52)                           55
 VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)                      56
 CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)                    57
 REZULTATUL BRUT
    - Profit (rd. 56-57)                             58
    - Pierdere (rd. 57-56)                           59
 18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)                   60
 19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in
     elementele de mai sus (ct. 698)                 61
 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI
    - Profit                                         62
    - Pierdere                                       63
______________________________________________________________________________

                         NOTE LA CONTURILE ANUALE

    1. Capitaluri proprii
    2. Active imobilizate
    3. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli si alte provizioane
    4. Repartizarea profitului
    5. Analiza rezultatului din exploatare
    6. Situatia creantelor si datoriilor
    7. Principii, politici si metode contabile
    8. Actiuni si obligatiuni
    9. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii
    10. Alte informatii

    NOTA 1

                            CAPITALURI PROPRII

                                                       - mii lei -
____________________________________________________________________
 Element       Sold la                                Sold la
 de capital    1 ianuarie        Transferuri*)        31 decembrie
____________________________________________________________________
     0             1         2                  3     4 = 1+2-3
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
    *) Cu explicarea naturii acestora.

    Ex. Capital social
    Rezerve*)
------------
    *) Se va prezenta scopul constituirii acestora, iar pentru rezervele din reevaluare se va prezenta si tratamentul fiscal aplicat.

    NOTA 2

                            ACTIVE IMOBILIZATE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Sold la 1 ianuarie
    B - Sold la 31 decembrie
                                                                  - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                    Valoare bruta*)                 Deprecieri*)
                                              (amortizare si provizioane)
             ---------------------------   ------------------------------------
Elemente de                                   Deprecierea
active*)     A  Cresteri  Reduceri  B      A  inregistrata  Reduceri       B
                                              in cursul     sau reluari
                                              exercitiului
_______________________________________________________________________________
    0        1     2         3    4=1+2-3  5        6           7       8=5+6-7
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

    *) Pentru "Cheltuielile de dezvoltare" si "Fondul comercial" se vor prezenta motivele imobilizarii si "perioada" de amortizare, cu justificarea acesteia.
    *) Se vor prezenta modificarile acesteia in functie de tratamentele contabile aplicate.
    *) Se vor prezenta ajustarile care privesc exercitiile viitoare.

    NOTA 3

          PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI SI ALTE PROVIZIOANE

                                                         - mii lei -
______________________________________________________________________
 Denumirea        Sold la           Transferuri*)       Sold la
 provizionului    1 ianuarie    --------------------    31 decembrie
                                In cont     Din cont
______________________________________________________________________
      0               1            2           3          4=1+2-3
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

    *) Cu explicarea naturii acestora.

    NOTA 4

                       REPARTIZAREA PROFITULUI

                                                       - mii lei -
____________________________________________________________________
        Destinatia                                 Suma
____________________________________________________________________

 PROFIT NET DE REPARTIZAT:
    - Rezerva legala
    - Acoperirea pierderii contabile
    - Dividende

 PROFIT NEREPARTIZAT
____________________________________________________________________

    NOTA 5

                   ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

                                                       - mii lei -
____________________________________________________________________
    Indicatorul                             Exercitiul    Exercitiul
                                            precedent     curent
____________________________________________________________________
         0                                       1            2
____________________________________________________________________

 1. Cifra de afaceri neta
 2. Costul bunurilor vandute si serviciilor
    prestate (3+4+5)
 3. Cheltuielile activitatii de baza
 4. Cheltuielile activitatii auxiliare
 5. Cheltuielile indirecte de productie
 6. Rezultatul brut aferent cifrei de
    afaceri nete (1-2)
 7. Cheltuielile de distributie
 8. Cheltuieli administrative
 9. Alte venituri din exploatare
10. REZULTATUL DIN EXPLOATARE (6-7-8+9)
____________________________________________________________________

    NOTA 6

                     SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

                                                       - mii lei -
____________________________________________________________________
    CREANTE         Sold la 31            Termen de lichiditate
                    31 decembrie     -------------------------------
                    (col. 2+3)        Sub 1 an           Peste 1 an
____________________________________________________________________
       0                1                 2                  3
____________________________________________________________________

 Total, din care:


____________________________________________________________________

                                                                - mii lei -
__________________________________________________________________________
 DATORII*)   Sold la 31 decembrie         Termen de exigibilitate
               (col. 2+3+4)          ------------------------------------
                                      Sub 1 an   1 - 5 ani   Peste 5 ani
__________________________________________________________________________
    0                1                   2          3             4
__________________________________________________________________________

 Total, din care:

__________________________________________________________________________

    *) Se vor mentiona urmatoarele informatii:
    - clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
    - datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:
      - valoarea datoriei;
      - valoarea si natura garantiilor;
    - valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
    - valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

    NOTA 7

                 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

    Se vor prezenta:
    - Abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, mentionandu-se:
      - Natura;
      - Motivele;
      - Evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului si pozitiei financiare.
    - Tratamentele contabile alternative, mentionandu-se:
      - Elementele afectate si valoarea acestora la costul istoric;
      - Baza de evaluare adoptata;
      - Ajustarile efectuate in vederea aplicarii tratamentului contabil alternativ;
      - Influenta asupra rezultatului;
      - Continutul, limitele si modalitatile de aplicare.
    - Suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie.

    NOTA 8

                          ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

    Se vor prezenta urmatoarele informatii:
    - Capital social subscris;
    - Numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise;
    - Actiuni rascumparabile:
      - Data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
      - Caracterul obligatoriu sau nu al rascumpararii;
      - Valoarea eventualei prime de rascumparare.
    - Actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
      - Tipul de actiuni;
      - Numar de actiuni emise;
      - Valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
      - Drepturi legate de distributie:
        - numar, descriere si valoare actiuni corespunzatoare;
        - perioada de exercitare a drepturilor;
        - pretul platit pentru actiunile distribuite.
    - Obligatiuni emise:
      - Tipul obligatiunilor emise;
      - Valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
      - Obligatiuni emise de intreprindere, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
        - valoarea nominala;
        - valoarea inregistrata in momentul platii.

    NOTA 9

        INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

    Se vor face mentiuni cu privire la:
    - Salarizare directori si administratori:
    - Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori:
      - obligatie totala pentru fiecare categorie.
    - Valoarea avansurilor si creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului;
      - rata dobanzii;
      - principalele clauze ale creditului;
      - suma rambursata pana la acea data.
    - Obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de intreprindere in numele acestora.
    - Salariati:
    - Numar mediu aferent exercitiului;
    - Numar mediu (fiecare categorie);
    - Salarii platite sau de platit aferente exercitiului;
    - Cheltuieli cu asigurarile sociale;
    - Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

    NOTA 10

                            ALTE INFORMATII

    a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:
    - sediul si forma juridica a intreprinderii;
    - tara de infiintare;
    - adresa sediului oficial;
    - etc.
    b) Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, societati asociate sau alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice:
    - numele intreprinderilor;
    - tara de infiintare;
    - adresa;
    - etc.
    c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor exprimate initial intr-o moneda straina.
    d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
    - Proportia intre activitatea curenta si extraordinara.
    - Reconcilierea intre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit.
    e) Cifra de afaceri:
    - Prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de piete de desfacere.
    f) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational.
    g) Onorariile platite auditorilor.

    CAP. 4
    Corespondenta Planului de conturi general cu formatul conturilor anuale

    Acest document stabileste corespondenta Planului de conturi general cu formatul bilantului si contului de profit si pierdere prevazut in Legea contabilitatii nr. 82/1991 si in volumul 1.

                               BILANT
__________________________________________________________
 A. Active imobilizate
__________________________________________________________
   I. Imobilizari necorporale
     1. Cheltuieli de constituire                    201
                                                    2801
     2. Cheltuieli de dezvoltare, in masura in       203
        care volumul 3 permite acestora sa fie      2803
        prezentate ca active                        2903
     3. Concesiuni, brevete, licente, marci,
        drepturi si valori similare si alte         2051
        imobilizari necorporale                     2052
                                                     208
                                                    2805
                                                    2808
                                                    2905
                                                    2908
     4. Fond comercial, in masura in care a
        fost achizitionat                            207
                                                    2807
                                                    2907
     5. Avansuri si imobilizari necorporale in
        curs de executie                             233
                                                     234
                                                    2933
  II. Imobilizari corporale
     1. Terenuri si constructii                     2111
                                                    2112
                                                    2811
                                                    2911
     2. Instalatii tehnice si masini                2121
                                                    2122
                                                    2123
                                                    2124
                                                    2812
                                                    2912
     3. Alte instalatii, utilaje si mobilier        2131
                                                    2132
                                                    2138
                                                    2813
                                                    2913
     4. Avansuri si imobilizari corporale in curs   2311
        de executie                                 2321
                                                    2312
                                                    2322
                                                    2313
                                                    2323
                                                    2931
 III. Imobilizari financiare
     1. Titluri de participare detinute la
        societatile din cadrul grupului              261
                                                    2961
     2. Creante asupra societatilor din cadrul      2671
        grupului                                    2672
                                                    2965
     3. Titluri sub forma de interese de             263
        participare                                 2963
     4. Creante din interese de participare         2675
                                                    2676
                                                    2967
     5. Titluri detinute ca imobilizari              262
                                                     264
                                                    2962
                                                    2964
     6. Alte creante                                2673
                                                    2674
                                                    2678
                                                    2679
                                                    2966
                                                    2969
     7. Actiuni proprii (cu indicarea valorii       2677
        nominale)                                   2968
__________________________________________________________

 B. Active circulante
__________________________________________________________
   I. Stocuri
     1. Materii prime si consumabile                 301
                                                    3021
                                                    3022
                                                    3023
                                                    3024
                                                    3025
                                                    3026
                                                    3028
                                                     303
                                                     308
                                                     351
                                                     358
                                                     381
                                                     388
                                                     391
                                                    3921
                                                    3922
                                                    3951
                                                    3958
                                                     398
     2. Productia in curs de executie                331
                                                     332
                                                     341
                                                    3481
                                                    3541
                                                     393
                                                    3941
                                                    3952
     3. Produse finite si marfuri                    345
                                                     346
                                                    3485
                                                    3486
                                                    3545
                                                    3546
                                                     356
                                                     357
                                                     361
                                                     368
                                                     371
                                                     378
                                                    3945
                                                    3946
                                                    3953
                                                    3954
                                                    3956
                                                    3957
                                                     396
                                                     397
                                                    4428
     4. Avansuri pentru cumparari de stocuri        4091

  II. Creante
      (Sumele ce trebuie sa fie incasate dupa o
      perioada mai mare de un an trebuie sa fie
      prezentate separat pentru fiecare element)
     1. Creante comerciale                          4092
                                                    4111
                                                    4118
                                                     413
                                                     418
                                                     491
     2. Sume de incasat de la societatile din
        cadrul grupului                             4511
                                                    4518
                                                    4951
     3. Sume de incasat din interese de
        participare                                 4521
                                                    4528
                                                    4952
     4. Alte creante                                 425
                                                    4282
                                                    4311
                                                    4312
                                                    4371
                                                    4372
                                                    4382
                                                     441
                                                    4424
                                                    4428
                                                     444
                                                     445
                                                     446
                                                     447
                                                    4482
                                                    4581
                                                     461
                                                     473
                                                     496
                                                    5187
     5. Creante privind capitalul subscris si
        nevarsat                                     456
                                                    4953

 III. Investitii financiare
     1. Titluri de participare detinute la
        societati din cadrul grupului                501
                                                     591
     2. Actiuni proprii (cu indicarea valorii
        nominale)                                    502
                                                     592
     3. Alte investitii financiare                  5031
                                                    5032
                                                     505
                                                    5061
                                                    5062
                                                    5081
                                                    5088
                                                     593
                                                     595
                                                     596
                                                     598
                                                    5113
                                                    5114
  IV. Casa si conturi la banci                      5112
                                                    5121
                                                    5124
                                                    5125
                                                    5311
                                                    5314
                                                    5321
                                                    5322
                                                    5323
                                                    5328
                                                    5411
                                                    5412
                                                     542
__________________________________________________________

  C. Cheltuieli in avans si venituri angajate        471
                                                     476*)
__________________________________________________________

  D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an
__________________________________________________________
     1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni,   1614
        prezentandu-se separat imprumuturile in     1615
        monede convertibile                         1617
                                                    1681
                                                     169
     2. Sume datorate institutiilor de credit       1621
                                                    1622
                                                    1624
                                                    1625
                                                    1627
                                                    1682
                                                    5191
                                                    5192
                                                    5198
     3. Avansuri incasate in contul comenzilor,      419
        atata timp cat nu sunt prezentate separat
        ca deduceri din stocuri
     4. Datorii comerciale - furnizori               401
                                                     404
                                                     408
     5. Efecte de comert de platit                   403
                                                     405
     6. Sume datorate societatilor din cadrul       1661
        grupului                                    1685
                                                    2691
                                                    4511
                                                    4518
     7. Sume datorate privind interesele de         1662
        participare                                 1686
                                                    2692
                                                    4521
                                                    4528
     8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si   1623
        datorii pentru asigurarile sociale          1626
                                                     167
                                                    1687
                                                    2698
                                                     421
                                                     423
                                                     424
                                                     426
                                                     427
                                                    4281
                                                    4311
                                                    4312
                                                    4371
                                                    4372
                                                    4381
                                                     441
                                                    4423
                                                    4428
                                                     444
                                                     446
                                                     447
                                                    4481
                                                    4551
                                                    4558
                                                     456
                                                     457
                                                    4582
                                                     462
                                                     473
                                                     509
                                                    5186
                                                    5193
                                                    5194
                                                    5195
                                                    5196
                                                    5197
                                                    5199
__________________________________________________________
  E. Active circulante, respectiv obligatii
     curente nete                               Subtotal
__________________________________________________________
  F. Total active minus obligatii curente       Subtotal
__________________________________________________________
  G. Datorii ce trebuie platite intr-o
     perioada mai mare de un an
__________________________________________________________
     1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni,
        prezentandu-se separat imprumuturile in
        monede convertibile                         1614
                                                    1615
                                                    1617
                                                    1681
                                                     169
     2. Sume datorate institutiilor de credit       1621
                                                    1622
                                                    1624
                                                    1625
                                                    1627
                                                    1682
                                                    5191
                                                    5192
                                                    5198
     3. Avansuri incasate in contul comenzilor,      419
        atata timp cat nu sunt prezentate separat
        ca deduceri din stocuri
     4. Datorii comerciale - furnizori               401
                                                     404
                                                     408
     5. Efecte de comert de platit                   403
                                                     405
     6. Sume datorate societatilor din cadrul       1661
        grupului                                    1685
                                                    2691
                                                    4511
                                                    4518
     7. Sume datorate privind interesele de         1662
        participare                                 1686
                                                    2692
                                                    4521
                                                    4528
     8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale      1623
        si datorii pentru asigurarile sociale       1626
                                                     167
                                                    1687
                                                    2698
                                                     421
                                                     423
                                                     424
                                                     426
                                                     427
                                                    4281
                                                    4311
                                                    4312
                                                    4371
                                                    4372
                                                    4381
                                                     441
                                                    4423
                                                    4428
                                                     444
                                                     446
                                                     447
                                                    4481
                                                    4551
                                                    4558
                                                     456
                                                     457
                                                    4582
                                                     462
                                                     473
                                                     509
                                                    5186
                                                    5193
                                                    5194
                                                    5195
                                                    5196
                                                    5197
                                                    5199
__________________________________________________________
  H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
__________________________________________________________
     1. Provizioane pentru pensii si alte
        obligatii similare
     2. Provizioane pentru impozite
     3. Alte provizioane                             141
                                                    1511
                                                    1512
                                                    1513
                                                    1518
                                                     131
__________________________________________________________
     1. Venituri in avans si cheltuieli angajate     472
                                                     477*)
__________________________________________________________

  J. Capital si rezerve
__________________________________________________________

   I Capital subscris (prezentandu-se separat       1011
     capitalul varsat si cel nevarsat)              1012
                                                    1015
                                                    1016
  II Prime de capital                               1041
                                                    1042
                                                    1043
                                                    1044
 III Rezerve din reevaluare                          105
  IV Rezerve
     1. Rezerve legale                              1061
     2. Rezerve pentru actiuni proprii              1062
     3. Rezerve statutare sau contractuale          1063
     4. Alte rezerve                                1068
   V Rezultatul reportat                             117
  VI Rezultatul exercitiului financiar               121
                                                     129
__________________________________________________________

    *) Se utilizeaza potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor.

                   CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
__________________________________________________________
  1. Cifra de afaceri neta                           701
                                                     702
                                                     703
                                                     704
                                                     705
                                                     706
                                                     707
                                                     708
                                                    7411
  2. Variatia stocurilor de produse finite si        711
     produse in curs de executie
  3. Productia efectuata in scopuri proprii si       721
     capitalizata                                    722
  4. Alte venituri din exploatare                   7417
                                                     758
  5. a) Cheltuieli cu materii prime si               601
        consumabile                                  602
                                                     603
                                                     604
                                                     606
                                                     607
                                                     608
                                                    7412
     b) Alte cheltuieli din afara (cu energia        605
        si apa)                                     7413
  6. Cheltuieli cu personalul
     a) Salarii                                      641
                                                    7414
     b) Cheltuieli cu asigurarile sociale,
        cu mentionarea separata a celor              645
        referitoare la pensii                       7415
  7. a) Ajustarea valorii imobilizarilor            6811
        corporale si necorporale                    6813
                                                    7813
     b) Ajustarea valorii activelor circulante       654
                                                    6814
                                                     754
                                                    7814
  8. Alte cheltuieli de exploatare                   611
                                                     612
                                                     613
                                                     614
                                                     621
                                                     622
                                                     623
                                                     624
                                                     625
                                                     626
                                                     627
                                                     628
                                                     635
                                                     658
                                                    6812
                                                     687
                                                    7416
                                                    7812
                                                     787
     Profitul sau pierderea din exploatare      Subtotal
  9. Venituri din interese de participare           7613
                                                    7614
                                                    7615
                                                    7616
 10. Venituri din alte investitii financiare        7611
     si creante ce fac parte din activele           7612
     imobilizate, cu mentionarea separata a
     celor generate de societatile din cadrul
     grupului
 11. Venituri din dobanzi si alte venituri          7617
     similare, cu mentionarea separata a             762
     celor generate de societatile din cadrul        763
     grupului                                        764
                                                     765
                                                     766
                                                     767
                                                     768
                                                     788
 12. Ajustarea valorii imobilizarilor                686
     financiare si a investitiilor financiare        786
     detinute ca active circulante
 13. Cheltuieli privind dobanzile si alte            663
     cheltuieli similare, cu mentionarea             664
     separata a celor ce privesc societatile         665
     din cadrul grupului                             666
                                                     667
                                                     668
                                                     688
                                                    7418
 14. Rezultatul curent                          Subtotal
 15. Venituri extraordinare                          771
 16. Cheltuieli extraordinare                        671
 17. Rezultatul extraordinar                    Subtotal
 18. Impozit pe profit                               691
 19. Alte impozite care nu apar in elementele
     de mai sus                                      698
 20. Rezultatul exercitiului financiar
__________________________________________________________

    NOTA:
    Unele conturi sunt bifunctionale si pot avea solduri atat creditoare, cat si debitoare. Corespondenta acestor conturi trebuie sa fie facuta conform soldurilor; de exemplu:
    4511 [B II 2] sau [D6 si G6]
    4518 [B II 2] sau [D6 si G6]

    Anumite conturi se cuprind atat la lit. D, cat si la lit. G. Este posibil ca aceste conturi sa contina solduri exigibile (partial sau total) in cursul unui exercitiu financiar sau dupa inchiderea acestuia. In acest caz, contul va fi impartit intre D (termen scurt) si G (termen lung).

    CAP. 5
    Explicarea unor termeni utilizati si colaterali acestora

    1. Activele circulante sunt elemente patrimoniale care se utilizeaza pe o perioada scurta in activitatea intreprinderii si, in general, participa la un singur circuit economic, modificandu-si in permanenta forma.
    2. Activele imobilizate sunt activele unei intreprinderi destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia.
    3. Activitatea de dezvoltare reprezinta activitatea desfasurata in scopul aplicarii rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte in cadrul unui plan sau proiect pentru producerea de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau substantial imbunatatite, inainte de inceperea productiei sau utilizarii in scopuri comerciale.
    4. Activitatea curenta este activitatea desfasurata de o intreprindere potrivit obiectului sau de activitate, inclusiv activitatile legate de/derivate din realizarea acestuia.
    5. Activitatea extraordinara reprezinta evenimente sau tranzactii diferite de activitatile curente ale intreprinderii si care nu apar frecvent sau cu regularitate.
    6. Brevete, licente, marci, drepturi si valori similare reprezinta drepturi de proprietate industriala sau intelectuala, dupa caz.
    7. Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natura care nu se pot distinge in mod substantial unele de altele.
    8. Capitalul propriu reprezinta dreptul actionarilor (interesul rezidual) in activele intreprinderii, dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia.
    9. Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuielile inregistrate nemijlocit ca rezultat al constituirii intreprinderii ca persoana juridica distincta.
    10. Cheltuielile de dezvoltare sunt cheltuielile care se atribuie direct activitatii de dezvoltare sau care pot fi alocate in mod rational acesteia.
    11. Cifra de afaceri neta, care trebuie prezentata la pozitia 1 in contul de profit si pierdere, cuprinde sumele provenind din vanzarea de bunuri si servicii ce intra in categoria activitatilor curente ale intreprinderii, dupa scaderea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe aferente.
    12. Concesiunea este conventia prin care o persoana fizica sau juridica dobandeste dreptul de utilizare a anumitor bunuri sau servicii in schimbul unor beneficii pentru concesionar. Din punct de vedere contabil, concesiunea este o imobilizare necorporala a carei valoare este determinata de valoarea bunurilor sau serviciilor preluate cu titlu de concesiune, pe baza de contract.
    13. Contabilitatea generala, denumita si financiara, reprezinta ansamblul operatiunilor de inregistrare a existentei si miscarii elementelor patrimoniale ale unei intreprinderi pe baza regulilor si normelor speciale.
    In Romania, normele unitare privind organizarea si conducerea acesteia sunt prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, si de prezentele reglementari, avand ca obiectiv principal furnizarea informatiilor atat pentru necesitatile proprii, cat si in relatiile cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice si fizice, in sensul prevederilor art. 2 si art. 10 din legea mai sus mentionata.
    14. Conturile anuale cuprind bilantul, contul de profit si pierdere si note.
    15. Costul administrativ al raportului anual reprezinta costul de intocmire, distribuire si publicare a acestuia.
    16. Costul de inlocuire sau curent net este costul potential al unui activ pe care intreprinderea ar putea sa-l suporte in situatia in care ar fi nevoita sa inlocuiasca activul la data bilantului.
    17. Costul de productie este determinat prin adaugarea, la costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor utilizate, a costurilor inregistrate de intreprindere, care sunt direct atribuite producerii acelui bun. In plus, costul de productie mai poate cuprinde:
    1) o pondere rezonabila din costurile inregistrate de intreprindere care sunt numai indirect atribuite producerii acelui bun, dar numai in masura in care ele se refera la perioada de productie;
    2) in cazul activelor cu ciclu lung de productie, dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea producerii acelui bun, in masura in care aceasta se acumuleaza in raport de perioada de productie.
    Un activ cu ciclu lung de productie este un activ care necesita o perioada substantiala de timp pentru a fi gata pentru utilizare sau vanzare, cum sunt stocurile ce necesita o perioada substantiala de timp pentru a fi aduse la stadiul de a fi vandabile, navele, aeronavele etc. Investitiile si stocurile ce se produc in cantitati mari, in mod repetat, intr-o perioada scurta de timp sau cu ciclu de productie normal, nu sunt active cu ciclu lung de productie. Activele care pot fi utilizate sau vandute in momentul in care au fost achizitionate nu sunt active cu ciclu lung de productie.
    In cazul activelor circulante, costurile de distributie nu pot fi incluse in costurile de productie.
    18. Dividendele reprezinta partea din profitul net al intreprinderii, care se distribuie actionarilor sau asociatilor.
    19. Dividendele propuse sunt (1) dividendele propuse pentru a fi platite din profitul de distribuit, dar care nu sunt platite inca si (2) dividendele propuse pentru a fi platite din profitul de distribuit, dar nu sunt inca aprobate.
    20. Documentele justificative sunt documentele primare care probeaza legal o operatiune.
    21. Drept de subscriere la alocarea actiunilor reprezinta optiunea oricarei persoane de a subscrie si dreptul de a cere alocarea de actiuni provenind fie din conversia in actiuni a titlurilor de valoare de orice alta natura, fie din alte surse.
    22. Filiala este o societate controlata de societatea mama.
    23. Fondul comercial reprezinta partea din fondul de comert*1) care nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care contribuie la mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activitati al intreprinderii, reprezentat de clientela, vad comercial, reputatie, debusee, pozitie geografica etc. Fondul comercial (engl. goodwill), din punct de vedere contabil este o imobilizare necorporala care se determina ca diferenta de achizitie intre valoarea reala, stabilita ca valoare recunoscuta de parti in cadrul tranzactiilor directe, si valoarea inregistrata in contabilitate pentru bunurile identificabile care au facut obiectul tranzactiei.
------------
    *1) Definit in Codul comercial.

    24. Grupul de intreprinderi cuprinde o societate mama si toate filialele sale.
    25. Interesele de participare reprezinta interesele detinute de o intreprindere in actiunile unei alte intreprinderi. Interesele de participare sunt detinute pe termen lung in scopul garantarii contributiei la activitatile intreprinderii respective. Un interes in actiuni include un interes ce poate fi convertit intr-o participatie in actiuni si o optiune de a achizitiona actiuni sau orice fel de astfel de participatii, fara a se tine seama de faptul ca actiunile la care se refera pot fi, dupa conversie sau dupa exercitarea optiunii, neemise. O participatie detinuta in contul unei alte intreprinderi va fi tratata ca fiind detinuta de intreprindere in sine. Interesele de participare cuprind investitiile in societatile asociate si investitiile strategice. O participare de 10% sau mai mult se presupune ca este o investitie strategica, daca nu se demonstreaza contrariul.
    26. Investitia directa reprezinta investitia care se realizeaza prin aport de fonduri financiare, bunuri mobile si imobile sau orice alte drepturi de proprietate ce pot fi evaluate in bani, prin crearea sau extinderea unei societati comerciale integral detinute de aceasta, a unei filiale, prin achizitionarea integrala a unei societati existente, prin participarea partiala intr-o societate noua sau existenta, cu sau fara posibilitatea de a exercita o influenta directa asupra administrarii societatii.
    27. Investitia de portofoliu reprezinta o alta investitie decat cea directa, care se realizeaza prin intermediul urmatoarelor categorii de instrumente: valori mobiliare specifice pietei de capital, instrumente specifice pietei monetare, instrumente de plasament colectiv, operatiuni in conturi curente, operatiuni in conturi de depozit.
    28. Intreprinderea este unitatea patrimoniala de tipul regiilor autonome, societatilor comerciale pe actiuni, societatilor cu raspundere limitata sau alte tipuri de societati comerciale, definite prin Legea nr. 31/1990, republicata, care intocmesc situatii financiare ce reflecta activitatea proprie.
    29. Obligatiile curente reprezinta obligatiile care:
    - se asteapta sa fie exigibile in cadrul ciclului normal de exploatare al intreprinderii;
    sau
    - sunt exigibile in 12 luni de la data bilantului.
    Toate celelalte obligatii reprezinta obligatii pe termen lung (mai mare de un an).
    30. Obligatiunea este valoarea mobiliara negociabila, care confera detinatorului calitatea de creditor. El are dreptul de a incasa de la emitent dobanzile aferente sumei date cu imprumut.
    31. Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica apartinand unei intreprinderi, implicit bunurile la care acestea se refera.
    32. Piata (in sensul aprecierii cifrei de afaceri) reprezinta o piata delimitata dupa criterii geografice.
    33. Pragul de semnificatie este o expresie a semnificatiei sau importantei relative a unei probleme in contextul situatiilor financiare. O problema sau valoare este considerata semnificativa daca omiterea sa ar influenta in mod vadit deciziile utilizatorilor situatiilor financiare.
    34. Prevalenta economicului asupra juridicului este principiul potrivit caruia informatia contabila, pentru a fi credibila, trebuie ca evenimentele si tranzactiile pe care le reprezinta sa fie reflectate in contabilitate in concordanta cu realitatea economica si nu numai cu forma lor juridica.
    35. Productia imobilizata reprezinta costul lucrarilor si cheltuielile efectuate de intreprindere pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale si necorporale.
    36. Raportul anual cuprinde situatiile financiare, raportul administratorilor si raportul auditorilor.
    37. Sectorul de activitate (in sensul aprecierii cifrei de afaceri) reprezinta o parte distincta a activitatii unei intreprinderi ce furnizeaza un produs sau un serviciu diferit, sau un grup diferit de produse sau servicii inrudite, in primul rand clientilor din afara societatii.
    38. Situatiile financiare cuprind conturile anuale si notele la acestea.
    39. Societatea asociata reprezinta o intreprindere in care investitorul are o influenta semnificativa si care nu este nici filiala, nici afiliata. In mod normal, aceasta este evidentiata prin detinerea de catre investitor a 20 pana la 50% din actiunile cu drept de vot ale intreprinderii asociate.
    40. Societatea mama este societatea care are una sau mai multe filiale.
    41. Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute in capitalul altor societati comerciale a caror detinere durabila este considerata utila acesteia.
    42. Titluri de participare strategice reprezinta titluri de participare care sunt detinute intr-un procent de pana la 20% si nu asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative.
    In situatia in care titlurile de participare strategice sunt detinute intr-un procent de sub 10%, sunt considerate interese minoritare.
    43. Titlurile de participare detinute in societati asociate reprezinta titluri de participare ale unei intreprinderi a caror detinere intr-o proportie cuprinsa intre 20 - 50% asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative.
    44. Valoarea contabila neta este suma la care este inregistrat un activ in bilant dupa deducerea tuturor deprecierilor.
    45. Valoarea de piata a unui activ reprezinta pretul care poate fi obtinut pe o piata activa. O piata activa exista atunci cand:
    a) activele de pe piata sunt relativ omogene;
    b) sunt cantitati suficiente de asemenea active tranzactionate, in asa fel incat oricand pot fi gasiti potentiali cumparatori si vanzatori;
    c) preturile sunt disponibile pentru a fi cunoscute de catre public.
    46. Valoarea reala (engl. fair value) este valoarea recunoscuta de parti in cadrul tranzactiilor directe.
    47. Valoarea realizabila este pretul estimat la care activul poate fi vandut sau instrainat in mod normal, in jurul datei de inchidere a bilantului.
    48. Valoarea realizabila neta reprezinta pretul de vanzare estimat la care activul ar putea fi vandut sau instrainat in mod normal, in apropierea datei de inchidere a bilantului, mai putin costurile estimate pentru finalizare si costurile de vanzare necesare.
    49. Valoarea recuperabila este suma pe care intreprinderea se asteapta sa o recupereze din utilizarea viitoare a unui activ, inclusiv valoarea sa reziduala in momentul instrainarii.
    50. Valoarea reziduala reprezinta valoarea neta pe care o intreprindere estimeaza sa o obtina prin cedarea unui activ la incheierea duratei sale de utilizare, dupa deducerea cheltuielilor aferente cedarii.
    51. Variatia stocurilor de produse finite si productie in curs de executie reprezinta variatia in plus (crestere) sau in minus (reducere) dintre valoarea la cost de productie a stocurilor de produse si productie in curs de la finele perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in curs, fara a lua in calcul provizioanele constituite pentru depreciere.
    52. Venituri/cheltuieli angajate sunt veniturile/cheltuielile ce se inregistreaza in exercitiul financiar in care au aparut, fara a tine seama de momentul efectiv al incasarii/platii acestora.
    53. Venituri/cheltuieli in avans sunt veniturile/cheltuielile care se incaseaza/platesc in exercitiul financiar curent, dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior.
    54. Veniturile si cheltuielile extraordinare sunt venituri si cheltuieli care nu provin din activitatile curente ale intreprinderii si, ca urmare, nu apar frecvent sau cu regularitate.

                             VOLUMUL II
    CADRUL GENERAL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE ELABORAT DE COMITETUL PENTRU STANDARDE DE CONTABILITATE INTERNATIONALE

                              PREFATA

    Intreprinderi din intreaga lume intocmesc situatii financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor externi. Desi astfel de situatii financiare pot parea similare de la o tara la alta, exista diferente care pot fi cauzate de o varietate de factori sociali, economici si juridici, precum si de faptul ca anumite tari, in momentul stabilirii cerintelor nationale, au avut in vedere necesitatile diversilor utilizatori ai situatiilor financiare.
    Acesti factori au condus la utilizarea de diverse definitii ale structurilor situatiilor financiare, cum sunt: active, datorii, capital propriu, venituri si cheltuieli. Totodata, acesti factori au contribuit la utilizarea unor criterii diferite pentru recunoasterea structurilor din situatiile financiare si la optiunea pentru diferite baze de evaluare. Aria de aplicabilitate si informatiile prezentate in situatiile financiare au fost, de asemenea, influentate.
    Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internationale (IASC) este angajat in atenuarea acestor diferente, cautand sa armonizeze reglementarile, standardele si procedurile contabile referitoare la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Acesta considera ca armonizarea se poate realiza cel mai bine punandu-se accent pe intocmirea situatiilor financiare ce au ca scop furnizarea unor informatii utile pentru adoptarea deciziilor economice.
    Consiliul IASC considera ca situatiile financiare intocmite cu acest scop raspund necesitatilor comune majoritatii utilizatorilor. Aceasta se datoreaza faptului ca aproape toti utilizatorii iau decizii economice pentru:
    a) a hotari cand sa cumpere, sa pastreze sau sa vanda o investitie de capital;
    b) a evalua raspunderea sau gestionarea manageriala;
    c) a evalua capacitatea intreprinderii de a plati si de a oferi alte beneficii angajatilor sai;
    d) a evalua garantiile pentru creditele acordate intreprinderii;
    e) a determina politicile de impozitare;
    f) a determina profitul si dividendele ce se pot distribui;
    g) a elabora si utiliza date statistice despre venitul national;
    h) a reglementa activitatea intreprinderilor.
    Consiliul IASC recunoaste totusi ca guvernele pot stabili, in particular, cerinte diferite sau suplimentare pentru scopurile lor proprii. Cu toate acestea, aceste cerinte nu ar trebui sa influenteze in nici un caz situatiile financiare publicate in beneficiul altor utilizatori, decat in situatia in care raspund si cerintelor acestora.
    Situatiile financiare sunt, de regula, intocmite conform unui model contabil bazat pe costul istoric recuperabil si pe conceptul de mentinere a nivelului capitalului financiar nominal. Alte modele si concepte ar putea fi mai adecvate pentru a satisface obiectivul de furnizare a informatiei, care sa fie utila la luarea deciziilor economice, dar pana in prezent nu exista un consens pentru aceasta modificare. Cadrul general a fost creat astfel incat sa poata fi aplicat unei serii de modele contabile si concepte privind capitalul si mentinerea nivelului capitalului.

    INTRODUCERE

    Obiect si statut
    1. Acest cadru general stabileste conceptele ce stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare pentru utilizatorii externi. Obiectivul acestui cadru este:
    a) sprijinirea Consiliului IASC in elaborarea viitoarelor Standarde de Contabilitate Internationale (IAS - International Accounting Standards) si in revizuirea celor existente;
    b) sprijinirea Consiliului IASC in promovarea armonizarii reglementarilor, standardelor si procedurilor de contabilitate referitoare la prezentarea situatiilor financiare prin realizarea unor concepte de baza care sa reduca numarul tratamentelor contabile alternative permise de IAS;
    c) sprijinirea organismelor nationale de elaborare a standardelor, in procesul de dezvoltare a standardelor nationale;
    d) sprijinirea celor ce intocmesc situatii financiare conform IAS si de a face fata problemelor care nu se regasesc in acestea;
    e) sprijinirea auditorilor la formarea unei opinii referitoare la conformitatea situatiilor financiare cu IAS;
    f) sprijinirea utilizatorilor la interpretarea informatiilor prezentate in situatiile financiare elaborate in conformitate cu IAS;
    g) furnizarea de informatii celor interesati de activitatea IASC privind modul de elaborare a standardelor.
    2. Acest cadru nu constituie un Standard de Contabilitate International si prin urmare nu defineste standarde privind evaluarea sau prezentarea unor anumite elemente de evaluare sau informatii. Prevederile acestui cadru general nu primeaza in fata Standardului de Contabilitate International specific.
    3. Conducerea IASC recunoaste ca intr-un numar limitat de cazuri poate exista un conflict intre "cadrul general" si un Standard de Contabilitate International. In acele cazuri in care exista un conflict, cerintele Standardului de Contabilitate International primeaza asupra acelora din "cadrul general". Avand in vedere ca activitatea conducerii IASC se orienteaza dupa "cadrul general" la elaborarea standardelor viitoare si la revizuirea celor existente, numarul cazurilor de conflict dintre "cadrul general" si IAS se va diminua.
    4. "Cadrul general" va fi revizuit periodic pe baza experientei conducerii IASC in utilizarea acestuia.

    Aria de aplicabilitate
    5. "Cadrul general" abordeaza:
    a) obiectivul situatiilor financiare;
    b) caracteristicile calitative care determina utilitatea informatiilor din situatiile financiare;
    c) definirea, recunoasterea si evaluarea elementelor pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare;
    d) conceptele de capital si de mentinere a nivelului capitalului.
    6. "Cadrul general" se refera la situatiile financiare cu scop general (denumite in continuare "situatii financiare"), inclusiv la situatiile financiare consolidate. Aceste situatii financiare sunt intocmite si prezentate cel putin anual, venind in intampinarea nevoilor comune de informatii ale unei sfere largi de utilizatori. O parte din acesti utilizatori pot solicita, si au capacitatea de a obtine, informatii suplimentare fata de cele continute de situatiile financiare. Multi utilizatori trebuie, totusi, sa se bazeze pe situatiile financiare ca principala lor sursa de informatii si, de aceea, astfel de situatii financiare trebuie elaborate si prezentate, avand in vedere necesitatile lor. Rapoartele financiare cu scop special, de exemplu, declaratiile si alte situatii intocmite in scopuri fiscale, se situeaza in afara acestui "cadrul general". Cu toate acestea, "cadrul general" poate fi aplicat la elaborarea rapoartelor cu scop special acolo unde este posibil.
    7. Situatiile financiare constituie o parte a procesului de raportare financiara. Un set complet de situatii financiare include, de regula, un bilant, un cont de profit si pierdere, o situatie a modificarilor pozitiei financiare (care poate fi prezentata in diverse moduri, de exemplu, ca situatie a fluxurilor de trezorerie sau situatie a fluxurilor de fonduri), si acele note, precum si alte situatii si materiale explicative care sunt parte integranta a situatiilor financiare. Pot fi incluse, de asemenea, materiale si informatii suplimentare sau derivate care vin in completarea acestora. Astfel de materiale si informatii suplimentare se pot referi, de exemplu, la informatii financiare despre segmentele industriale si geografice si la prezentarea efectelor variatiei preturilor. Situatiile financiare, totusi, nu includ elemente ca: rapoartele directorilor, declaratiile presedintelui, discutiile si analizele conducerii si elemente similare care pot fi incluse intr-un raport financiar sau anual.
    8. "Cadrul general" se aplica situatiilor financiare ale tuturor intreprinderilor comerciale, industriale, fie din sectorul public, fie din cel privat. Intreprinderea raportoare este intreprinderea pentru care exista utilizatori de informatii pentru care situatiile financiare reprezinta principala sursa de informatii financiare.

    Utilizatorii si necesitatile de informare ale acestora
    9. Utilizatorii de situatii financiare includ investitorii prezenti si potentiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii si alti creditori comerciali, clientii, Guvernul si institutiile acestuia, precum si publicul. Acestia folosesc situatiile financiare pentru a-si satisface o parte din diversele lor necesitati de informatii, cum sunt:
    a) Investitorii. Ofertantii de capital si consultantii lor sunt preocupati de riscul inerent tranzactiilor si de beneficiul adus de investitiile lor. Ei au nevoie de informatii pentru a decide daca ar trebui sa cumpere, sa pastreze sau sa vanda. Actionarii sunt interesati si de informatii care le permit sa evalueze capacitatea intreprinderii de a plati dividende.
    b) Angajatii. Personalul angajat si grupurile lor reprezentative (sindicate etc.) sunt interesati de informatii privind stabilitatea si profitabilitatea intreprinderilor lor. Acestia sunt interesati si de informatii care le permit sa evalueze capacitatea intreprinderii de a oferi remuneratii, pensii si alte avantaje, precum si oportunitati profesionale.
    c) Creditorii financiari. Creditorii financiari sunt interesati de informatii care le permit sa determine daca imprumuturile acordate si dobanzile aferente vor fi rambursate la scadenta.
    d) Furnizorii si alti creditori comerciali. Furnizorii si alti creditori comerciali sunt interesati de informatii care le permit sa determine daca sumele care le sunt datorate vor fi platite la scadenta. Creditorii comerciali sunt probabil interesati de o intreprindere pe o perioada mai scurta decat creditorii, numai daca nu sunt dependenti de continuarea activitatii intreprinderii ca principal client.
    e) Clientii. Clientii sunt interesati de informatii despre continuitatea activitatii unei intreprinderi, in special atunci cand au o colaborare pe termen lung cu intreprinderea respectiva sau sunt dependenti de ea.
    f) Guvernul si institutiile sale. Guvernul si institutiile sale sunt interesate de alocarea resurselor si, implicit, de activitatea intreprinderilor. Acestia solicita informatii si pentru a reglementa activitatea intreprinderilor, pentru a determina politica fiscala si ca baza pentru calculul venitului national si a altor indicatori statistici similari.
    g) Publicul. Intreprinderile influenteaza publicul intr-o varietate de moduri. De exemplu, intreprinderile pot avea o contributie substantiala la economia locala in multe moduri, avand in vedere numarul de angajati si colaborarea cu furnizorii locali. Situatiile financiare pot ajuta publicul prin oferirea de informatii despre evolutia recenta si tendintele legate de prosperitatea intreprinderii si a sferei activitatilor acesteia.
    10. Desi nu toate necesitatile de informatie ale utilizatorilor pot fi satisfacute de situatiile financiare, exista cerinte comune tuturor utilizatorilor. Intrucat investitorii sunt ofertantii de capital de risc ai intreprinderii, furnizarea de situatii financiare, care satisfac necesitatile lor, va satisface majoritatea necesitatilor altor utilizatori.
    11. Responsabilitatea principala de a intocmi si prezenta situatiile financiare ale intreprinderii revine conducerii acesteia. Managerii acestora sunt interesati si de informatiile cuprinse in situatiile financiare, chiar daca au acces la informatii financiare si de gestiune suplimentare, care ajuta la infaptuirea proceselor de planificare, luare a deciziilor si de control. Conducerea are capacitatea de a determina forma si continutul unor astfel de informatii suplimentare pentru a satisface propriile necesitati. Raportarea acestor informatii depaseste scopul prezentului "cadru general". Cu toate acestea, situatiile financiare publicate se bazeaza pe informatiile utilizate de conducere, despre pozitia financiara, rezultatele si modificarile pozitiei financiare ale intreprinderii.

    OBIECTIVUL SITUATIILOR FINANCIARE
    12. Obiectivul situatiilor financiare este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare ale intreprinderii, care sunt utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor economice.
    13. Situatiile financiare elaborate in acest scop satisfac necesitatile comune ale majoritatii utilizatorilor. Totusi, situatiile financiare nu ofera toate informatiile de care utilizatorii au nevoie pentru luarea deciziilor economice, intrucat acestea, in mare masura, releva efectele financiare ale unor evenimente din trecut si nu ofera, de regula, informatii nefinanciare.
    14. Situatiile financiare prezinta, de asemenea, rezultatele administrarii intreprinderii de catre conducatori, inclusiv modul de gestionare de catre acestia a resurselor incredintate. Acei utilizatori ce doresc sa evalueze modul de administrare sau responsabilitatea conducerii fac acest lucru pentru a putea lua decizii economice; aceste decizii pot viza, de exemplu, optiunea de a pastra sau a vinde investitia in intreprinderea respectiva sau inlocuirea ori reconfirmarea conducerii.

    Pozitia financiara, performanta si modificarile pozitiei financiare
    15. Deciziile economice, care sunt luate de utilizatorii situatiilor financiare, necesita evaluarea capacitatii unei intreprinderi de a genera numerar sau echivalente ale numerarului si a perioadei si sigurantei generarii lor. In ultima instanta, de aceasta depinde, de exemplu, capacitatea unei intreprinderi de a-si plati angajatii si furnizorii, de a plati dobanzi, de a rambursa credite si de a remunera proprietarii acesteia. Utilizatorii sunt mai in masura sa evalueze aceasta capacitate de a genera numerar sau echivalente ale numerarului daca le sunt oferite informatii concentrate asupra pozitiei financiare, performantei si modificarilor pozitiei financiare a unei intreprinderi.
    16. Pozitia financiara a unei intreprinderi este influentata de resursele economice pe care le controleaza, de structura sa financiara, lichiditatea si solvabilitatea sa, si de capacitatea sa de a se adapta schimbarilor mediului in care isi desfasoara activitatea. Informatiile despre resursele economice controlate de intreprindere si capacitatea sa din trecut de a modifica aceste resurse sunt utile pentru a anticipa capacitatea intreprinderii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului in viitor. Informatiile despre structura financiara sunt utile pentru a anticipa nevoile viitoare de creditare si modul in care profiturile si fluxurile viitoare de trezorerie vor fi repartizate intre cei care au un interes fata de intreprindere; acestea sunt utile si pentru anticiparea sanselor intreprinderii de a primi finantare in viitor. Informatiile despre lichiditate si solvabilitate sunt utile pentru a anticipa capacitatea intreprinderii de a-si onora angajamentele financiare scadente. Lichiditatea se refera la disponibilitatile de numerar in viitorul apropiat, dupa luarea in calcul a obligatiilor financiare aferente acestei perioade. Solvabilitatea se refera la disponibilitatile de numerar pe o perioada mai lunga de timp in care urmeaza sa se onoreze angajamentele financiare scadente.
    17. Informatiile despre performanta unei intreprinderi, in special profitabilitatea acesteia, sunt necesare pentru evaluarea modificarilor potentiale ale resurselor economice pe care intreprinderea le va putea controla in viitor. In acest sens, informatiile despre variabilitatea performantelor sunt importante. Informatiile despre performante sunt utile in a anticipa capacitatea intreprinderii de a genera fluxuri de trezorerie cu resursele existente. Ele sunt utile si pentru formularea rationamentelor despre eficienta cu care intreprinderea poate utiliza noi resurse.
    18. Informatiile privind modificarile pozitiei financiare a unei intreprinderi sunt utile pentru a evalua activitatile sale de exploatare, finantare si investitii in perioada de raportare. Aceste informatii sunt utile, oferind utilizatorului o baza pentru evaluarea capacitatii intreprinderii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului si a nevoilor intreprinderii de a utiliza aceste fluxuri de trezorerie. La intocmirea unei situatii a modificarilor pozitiei financiare, fondurile pot fi definite in diverse moduri, cum ar fi: toate resursele financiare, fondul de rulment, lichiditatile sau numerarul. In acest "cadru general" nu s-a incercat definirea notiunii de "fonduri".
    19. Informatiile privind pozitia financiara sunt oferite, in primul rand, de bilant. Informatiile privind performanta sunt oferite, in primul rand, de contul de profit si pierdere. Informatiile privind modificarile pozitiei financiare sunt furnizate in situatiile financiare prin intermediul unei situatii distincte.
    20. Partile componente ale situatiilor financiare se interrelationeaza, deoarece ele reflecta diferite aspecte ale acelorasi tranzactii sau ale altor evenimente. Desi fiecare situatie ofera informatii diferite, este probabil ca nici una sa nu serveasca unui singur scop sau sa ofere toate informatiile impuse de necesitatile specifice ale utilizatorilor. De exemplu, contul de profit si pierdere ofera o imagine incompleta a performantei daca nu este folosit impreuna cu bilantul si situatia modificarilor pozitiei financiare.

    Note si materiale suplimentare
    21. Situatiile financiare cuprind, de asemenea, note, materiale suplimentare, precum si alte informatii. De exemplu, pot cuprinde informatii suplimentare relevante pentru necesitatile utilizatorilor, referitor la elementele din bilant si contul de profit si pierdere. Pot fi incluse, de asemenea, informatii privind riscurile si incertitudinile ce afecteaza intreprinderea, precum si orice resurse si obligatii care nu apar in bilant (de exemplu, rezervele minerale). Informatiile despre segmentele geografice si industriale, precum si efectul modificarii preturilor asupra intreprinderii pot fi, de asemenea, oferite sub forma informatiilor suplimentare.

    CONCEPTE DE BAZA
    Contabilitatea de angajament
    22. Pentru a-si atinge obiectivele, situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente. Situatiile financiare intocmite in baza acestui principiu ofera informatii utilizatorilor nu numai despre tranzactiile trecute, care au implicat plati si incasari, dar si despre obligatiile de plata din viitor si despre resursele privind incasarile viitoare. Deci, acestea furnizeaza cele mai utile informatii referitoare la tranzactii si la alte evenimente trecute care sunt necesare utilizatorilor in luarea deciziilor economice.

    Principiul continuitatii activitatii
    23. Situatiile financiare sunt elaborate, de regula, pornind de la prezumtia ca o intreprindere isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Astfel, se presupune ca intreprinderea nu are intentia si nici nevoia de a lichida sau reduce in mod semnificativ activitatea sa; daca o astfel de intentie sau nevoie exista, s-ar putea sa fie nevoie ca situatiile financiare sa fie intocmite pe o baza diferita de evaluare si, in acest caz, vor fi prezentate informatiile referitoare la baza utilizata.

    CARACTERISTICI CALITATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE

    24. Caracteristicile calitative sunt atributele care determina utilitatea informatiei oferite de situatiile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt: inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si comparabilitatea.

    Inteligibilitatea
    25. O calitate esentiala a informatiilor furnizate de situatiile financiare este aceea ca ele pot fi usor intelese de utilizatori. In acest scop, se presupune ca utilizatorii dispun de cunostinte suficiente privind desfasurarea afacerilor si a activitatilor economice, de notiuni de contabilitate si au dorinta de a studia informatiile prezentate cu diligentele cuvenite. Totusi, informatiile asupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse in situatiile financiare datorita relevantei lor in luarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse doar pe motivul ca ar putea fi prea dificil de inteles pentru anumiti utilizatori.

    Relevanta
    26. Pentru a fi utile, informatiile trebuie sa fie relevante fata de necesitatile de luare a deciziilor de catre utilizatori. Informatiile sunt relevante atunci cand influenteaza deciziile economice ale utilizatorilor, ajutandu-i pe acestia sa evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, confirmand sau corectand evaluarile lor anterioare.
    27. Rolul de previziune si cel de confirmare al informatiilor sunt in stransa legatura. De exemplu, informatiile despre nivelul actual si structura activelor au valoare pentru utilizatori atunci cand acestia incearca sa previzioneze capacitatea intreprinderii de a profita de oportunitati si de a reactiona la situatii nefavorabile. Aceleasi informatii au rolul de a confirma previziunile anterioare, de exemplu, modul in care intreprinderea poate fi structurata sau rezultatul activitatilor planificate.
    28. Informatiile despre pozitia financiara sau performantele precedente sunt frecvent folosite ca baza pentru previzionarea pozitiei si performantei financiare viitoare si a altor probleme despre care utilizatorii sunt direct interesati, cum ar fi plata dividendelor si salariilor, modificarile pretului garantiilor, precum si capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile scadente. Pentru a avea valoare previzionala, informatiile nu trebuie sa fie sub forma unei prognoze explicite. Capacitatea de a previziona pe baza situatiilor financiare este imbunatatita, totusi, prin maniera in care informatiile asupra tranzactiilor si evenimentelor trecute sunt expuse. De exemplu, valoarea previzionata a contului de profit si pierdere este imbunatatita daca informatiile privind veniturile sau cheltuielile neobisnuite, anormale si cu frecventa rara sunt evidentiate separat.

    Pragul de semnificatie
    29. Relevanta informatiei este influentata de natura sa si pragul de semnificatie. In anumite cazuri, natura informatiei este suficienta, prin ea insasi, pentru a determina relevanta sa. De exemplu, raportarea unui nou segment de activitate poate influenta evaluarea riscurilor si oportunitatilor intreprinderii, indiferent de dimensiunea rezultatelor obtinute prin segmentul respectiv in perioada de raportare. In alte cazuri, atat natura cat si pragul de semnificatie sunt importante, de exemplu, volumul valoric al stocurilor din fiecare categorie principala pe care o intreprindere ar trebui sa le detina pentru a avea o activitate adecvata.
    30. Informatiile sunt semnificative daca omisiunea sau declararea lor eronata ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare. Pragul de semnificatie depinde de marimea elementului sau a erorii, judecate in imprejurarile specifice ale omisiunii sau declararii gresite. Astfel, pragul de semnificatie ofera mai degraba o limita, decat sa reprezinte o caracteristica calitativa primara pe care informatia trebuie sa o aiba pentru a fi utila.

    Credibilitatea
    31. Pentru a fi utila, informatia trebuie sa fie credibila. Informatia are calitatea de a fi credibila atunci cand nu contine erori semnificative, nu este partinitoare, iar utilizatorii pot avea incredere ca reprezinta corect ceea ce informatia si-a propus sa reprezinte sau ceea ce se asteapta, in mod rezonabil, sa reprezinte.
    32. Informatia poate fi relevanta, dar atat de putin credibila sub aspectul naturii sau reprezentarii, astfel incat recunoasterea acesteia sa poata induce in eroare. De exemplu, daca validitatea si valoarea daunelor pentru despagubiri sunt disputate intr-un litigiu, nu ar fi adecvat pentru intreprindere sa inregistreze in bilant intreaga suma a despagubirilor cerute, desi ar fi adecvata prezentarea sumei solicitate si a circumstantelor conflictului intr-o nota a situatiilor financiare.

    Reprezentarea fidela
    33. Pentru a fi credibila, informatia trebuie sa reprezinte cu fidelitate tranzactiile si alte evenimente pe care aceasta fie si-a propus sa le reprezinte sau ceea ce ar putea fi de asteptat, in mod rezonabil, sa reprezinte. De exemplu, bilantul trebuie sa reprezinte, in mod credibil, tranzactiile si alte evenimente care se concretizeaza in active, datorii si capital propriu al intreprinderii la data raportarii si indeplinesc criteriile de recunoastere.
    34. Cea mai mare parte a informatiilor financiare este supusa unui anumit risc de a da o reprezentare mai putin credibila decat ar trebui. Aceasta nu se datoreaza partinirii, ci mai degraba dificultatilor inerente, fie identificarii tranzactiilor si a altor evenimente ce urmeaza a fi evaluate, fie conceperii si aplicarii tehnicilor de evaluare si prezentare ce pot transmite mesaje care corespund acelor tranzactii si evenimente. In anumite cazuri, masurarea efectelor financiare ale elementelor ar putea fi atat de incerta incat, intreprinderile, in general, nu le recunosc in situatiile financiare; de exemplu, desi majoritatea intreprinderilor genereaza fond comercial ("goodwill") in timp, de obicei este greu de identificat sau evaluat acest fond comercial in mod credibil. In alte cazuri, totusi, poate fi relevanta recunoasterea elementelor respective si prezentarea, in acelasi timp, a riscului de eroare, ce planeaza asupra recunoasterii si evaluarii lor.

    Prevalenta economicului asupra juridicului
    35. Pentru ca informatia sa prezinte, credibil, evenimentele si tranzactiile pe care le reprezinta, este necesar ca acestea sa fie contabilizate si prezentate in concordanta cu fondul lor si cu realitatea economica, si nu doar cu forma lor juridica. Fondul tranzactiilor sau al altor evenimente nu este intotdeauna in concordanta cu ceea ce transpare din forma lor juridica sau conventionala. De exemplu, o intreprindere instraineaza un activ unei alte parti, intr-un astfel de mod incat, documentele sa sustina transmiterea dreptului de proprietate partii respective; cu toate acestea, pot exista contracte care sa asigure intreprinderii dreptul de a se bucura in continuare de beneficii economice viitoare de pe urma activului respectiv. In astfel de circumstante, raportarea unei vanzari nu ar reprezenta, credibil, operatiunea incheiata (daca intr-adevar ar exista o operatiune de aceasta natura).

    Neutralitatea
    36. Pentru a fi credibila, informatia cuprinsa in situatiile financiare trebuie sa fie neutra, adica lipsita de influente. Situatiile financiare nu sunt neutre daca, prin selectarea si prezentarea informatiei, influenteaza luarea unei decizii sau formularea unui rationament pentru a realiza un rezultat sau obiectiv predeterminat.

    Prudenta
    37. Cei care elaboreaza situatii financiare trebuie sa se confrunte cu incertitudini care, inevitabil, planeaza asupra multor evenimente si circumstante, cum ar fi incasarea creantelor indoielnice, durata de utilizare probabila a utilajelor si echipamentelor si numarul eventualelor reclamatii cu privire la produsele in garantie. Astfel de incertitudini sunt recunoscute prin prezentarea naturii si valorii lor, dar si prin exercitarea prudentei in intocmirea situatiilor financiare. Prudenta inseamna includerea unui grad de precautie in exercitarea rationamentelor necesare pentru a face estimarile cerute in conditii de incertitudine, astfel incat activele si veniturile sa nu fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile sa nu fie subevaluate. Totusi, exercitarea prudentei nu permite, de exemplu, constituirea de rezerve ascunse sau provizioane excesive, subevaluarea deliberata a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberata a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situatiile financiare nu ar mai fi neutre si, de aceea, nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

    Integralitatea
    38. Pentru a fi credibila, informatia din situatiile financiare trebuie sa fie completa in limitele rezonabile ale pragului de semnificatie si ale costului obtinerii acelei informatii. O omisiune poate face ca informatia sa fie falsa sau sa induca in eroare si astfel sa devina necredibila si defectuoasa din punct de vedere al relevantei.

    Comparabilitatea
    39. Utilizatorii trebuie sa poata compara situatiile financiare ale unei intreprinderi in timp pentru a identifica tendintele in pozitia financiara si performantele sale. Utilizatorii trebuie, totodata, sa poata compara situatiile financiare ale diverselor intreprinderi, pentru a le evalua pozitia lor financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare. Astfel, masurarea si prezentarea efectului financiar al acelorasi tranzactii si evenimente trebuie efectuate intr-o maniera consecventa in cadrul unei intreprinderi si de-a lungul timpului pentru acea intreprindere, si intr-o maniera consecventa pentru diferite intreprinderi.
    40. O implicatie importanta a caracteristicii calitatii informatiei de a fi comparabila este ca utilizatorii sa fie informati despre politicile contabile utilizate in elaborarea situatiilor financiare si despre orice schimbare a acestor politici, precum si efectele unor astfel de schimbari. Utilizatorii trebuie sa fie in masura sa identifice diferentele intre politicile contabile pentru tranzactii si alte evenimente asemanatoare utilizate de aceeasi intreprindere de la o perioada la alta, cat si de diferite intreprinderi. Conformitatea cu Standardele de Contabilitate Internationale, inclusiv prezentarea politicilor contabile utilizate de intreprindere, ajuta la realizarea comparabilitatii.
    41. Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundata cu simpla uniformitate si nu trebuie lasata sa devina un impediment in introducerea de standarde de contabilitate imbunatatite. Nu este indicat pentru o intreprindere sa continue evidentierea in contabilitate in aceeasi maniera pentru o tranzactie sau alt eveniment daca metoda adoptata nu mentine caracteristicile calitative de relevanta si credibilitate. Nu este indicat pentru o intreprindere nici sa lase politicile sale contabile neschimbate atunci cand exista alternative mai relevante si credibile.
    42. Deoarece utilizatorii doresc sa compare pozitia financiara, performanta si modificarile pozitiei financiare a unei intreprinderi in timp, este important ca situatiile financiare sa releve informatii corespunzatoare pentru perioadele precedente.

    Limite ce privesc informatia relevanta si credibila
    Oportunitatea
    43. Daca exista o intarziere exagerata in raportarea informatiei, aceasta isi poate pierde relevanta. Conducerea poate fi nevoita sa aleaga intre valoarea relativa a raportarii la un anumit moment si furnizarea de informatii credibile. Pentru a furniza informatii oportune, deseori poate fi necesara raportarea tuturor aspectelor unei tranzactii sau ale altui eveniment, inainte ca acestea sa fie cunoscute, desi in acest fel este afectata credibilitatea. Dimpotriva, daca raportarea este intarziata pana cand toate aspectele sunt cunoscute, informatia poate fi foarte credibila, dar de utilitate redusa pentru utilizatorii care au trebuit, intre timp sa ia decizii. Pentru a realiza un echilibru intre relevanta si credibilitate, considerentul fundamental este satisfacerea adecvata a necesitatilor utilizatorilor in procesul de luare a deciziilor economice.

    Raportul cost-beneficiu
    44. Raportul cost-beneficiu este mai degraba o constrangere generala decat o caracteristica calitativa. Beneficiile de pe urma informatiei ar trebui sa depaseasca costul furnizarii acesteia. Evaluarea beneficiilor si costurilor reprezinta, in fond, rezultatul unui rationament profesional. In plus, costurile nu sunt suportate, neaparat, de acei utilizatori care se bucura si de beneficii. De beneficii se pot bucura si alti utilizatori decat aceia pentru care informatia este pregatita; de exemplu, furnizarea de informatii suplimentare creditorilor poate reduce costurile indatorarii intreprinderii. Din acest motiv, testul cost-beneficiu este dificil de aplicat, oricarui caz particular. Cu toate acestea, cei abilitati sa emita standardele, ca si cei care intocmesc si utilizeaza situatiile financiare, ar trebui sa fie constienti de aceasta limita.

    Echilibrul intre caracteristicile calitative
    45. In practica, stabilirea unui echilibru intre caracteristicile calitative este deseori necesara. In general, telul este de a realiza un echilibru adecvat intre caracteristicile respective pentru a satisface obiectivul situatiilor financiare. Importanta relativa a caracteristicilor in diferite cazuri este o problema de rationament profesional.

    Imaginea fidela/Prezentarea fidela
    46. Situatiile financiare sunt frecvent descrise ca prezentand o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei si modificarilor pozitiei financiare a unei intreprinderi. Desi acest "cadru general" nu abordeaza direct astfel de concepte, aplicarea caracteristicilor calitative principale si a standardelor adecvate de contabilitate are, in mod normal, ca rezultat intocmirea unor situatii financiare care reflecta, in general, o imagine fidela a situatiei intreprinderii.

    STRUCTURILE SITUATIILOR FINANCIARE
    47. Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in clase cuprinzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite "structurile situatiilor financiare". Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si capitalul propriu. Structurile contului de profit si pierdere legate in mod direct de evaluarea performantei sunt veniturile si cheltuielile. Situatia modificarilor pozitiei financiare reflecta, de obicei, structurile din contul de profit si pierdere si modificarile structurilor din bilant; in consecinta, cadrul general nu identifica structurile specifice acesteia.
    48. Prezentarea acestor structuri in bilant si in contul de profit si pierdere implica un proces de subclasificare. De exemplu, activele si datoriile pot fi clasificate dupa natura sau functia lor in activitatea intreprinderii, cu scopul de a prezenta informatii in cea mai folositoare maniera pentru utilizatori, in scopul adoptarii deciziilor economice.

    Pozitia financiara
    49. Elementele legate direct de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si capitalul propriu. Acestea sunt definite dupa cum urmeaza:
    a) Un activ reprezinta o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere.
    b) O datorie reprezinta o obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice.
    c) Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale.
    50. Definitiile activelor si datoriilor identifica elementele esentiale ale acestora, dar nu incearca sa specifice criteriile ce trebuie indeplinite inainte de a fi recunoscute in bilant. Astfel, definitiile includ si elemente ce nu sunt recunoscute ca fiind active sau datorii in bilant, deoarece nu satisfac criteriile de recunoastere prezentate in paragrafele 82 - 98. Fluxurile de beneficii economice viitoare dinspre sau catre intreprindere, trebuie sa fie suficient de sigure pentru a indeplini criteriile de probabilitate din paragraful 83 inainte de a recunoaste un activ sau o datorie.
    51. La stabilirea momentului in care un element satisface definitia activelor, datoriilor sau capitalurilor proprii, trebuie acordata atentie substantei si realitatii economice a acestuia si nu numai formei sale juridice. Astfel, de exemplu, in cazul contractelor de leasing financiar, substanta si realitatea economica reprezinta faptul ca locatarul obtine beneficiile economice ale utilizarii activului contractat pe cea mai mare parte a duratei de utilizare a acestuia in schimbul obligatiei de a plati pentru acest drept o suma aproximativ egala cu valoarea reala a activului si dobanda aferenta. Din acest motiv, leasingul financiar da nastere unor elemente ce satisfac definitiile activelor si datoriilor si care sunt recunoscute in consecinta in bilantul locatarului.
    52. Bilanturile elaborate conform Standardelor de Contabilitate Internationale actuale pot include si elemente ce nu satisfac definitiile activelor sau ale datoriilor si nici nu sunt prezentate ca parte a capitalurilor proprii. Definitiile din paragraful 49 vor sta la baza revizuirilor viitoare ale Standardelor de Contabilitate Internationale, cat si la baza elaborarii unor noi standarde.

    Active
    53. Beneficiile economice viitoare incorporate in active reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar si echivalente ale numerarului catre intreprindere. Acest potential poate fi unul productiv, fiind parte a activitatilor de exploatare ale intreprinderii. De asemenea, se poate transforma in numerar sau echivalente ale numerarului sau poate avea capacitatea de a reduce iesirile de numerar, cum ar fi un proces alternativ de productie care micsoreaza costurile.
    54. De obicei, o intreprindere isi utilizeaza activele pentru a produce bunuri sau pentru a presta servicii, capabile sa satisfaca dorintele sau necesitatile clientilor; datorita faptului ca aceste bunuri sau servicii pot satisface aceste dorinte sau necesitati, clientii sunt dispusi sa plateasca pentru a le obtine, contribuind, astfel, la fluxul de trezorerie al intreprinderii. Numerarul in sine confera un avantaj intreprinderii, datorita faptului ca se impune fata de celelalte resurse.
    55. Beneficiile economice viitoare incorporate in active pot intra in intreprindere in mai multe moduri. De exemplu, un activ poate fi:
    a) utilizat separat sau impreuna cu alte active pentru prestarea de servicii sau productia de bunuri destinate vanzarii de catre intreprindere;
    b) schimbat cu alte active;
    c) utilizat pentru stingerea unei datorii; sau
    d) repartizat actionarilor intreprinderii.
    56. Multe active, de exemplu, terenurile si mijloacele fixe, au o forma fizica. Cu toate acestea, forma fizica nu este esentiala pentru existenta unui activ, de aceea, brevetele si drepturile de autor (copyright) sunt active daca se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare intreprinderii si daca sunt controlate de aceasta.
    57. Multe active, de exemplu, creantele, terenurile si cladirile, sunt asociate cu drepturi legale, inclusiv cu dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate nu este esential pentru determinarea existentei unui activ desi, de exemplu, o proprietate detinuta intr-un contract de leasing este un activ in cazul in care intreprinderea controleaza beneficiile oferite de proprietatea respectiva. Desi capacitatea unei intreprinderi de a controla beneficiile este, de obicei, rezultatul drepturilor legale, cu toate acestea, un element poate satisface definitia unui activ, chiar si fara a exista un control legal. De exemplu, know-how-ul obtinut dintr-o activitate de dezvoltare, poate satisface definitia unui activ atunci cand intreprinderea controleaza beneficiile acestui know-how tinandu-l secret.
    58. Activele unei intreprinderi rezulta din tranzactii sau evenimente anterioare. In mod normal, intreprinderile obtin activele prin cumpararea sau producerea acestora, dar si alte tranzactii sau evenimente pot genera active, exemple ar putea fi proprietatile primite de intreprindere de la guvern ca parte a unui program de incurajare a cresterii economice intr-o regiune si de descoperire a rezervelor minerale. Tranzactiile sau evenimentele ce sunt asteptate in viitor nu genereaza prin ele insele active, de aceea, de exemplu, intentia de a cumpara un bun nu satisface, prin ea insasi, definitia unui activ.
    59. Exista o legatura stransa intre iesirile de numerar si generarea de active, dar nu este neaparat necesar ca cele doua sa coincida. De aceea, in momentul in care se produce o iesire de numerar, aceasta poate insemna ca se urmareste obtinerea de beneficii economice viitoare, dar nu este o dovada concludenta ca elementul obtinut corespunde definitiei unui activ. Similar, absenta unei iesiri de numerar nu exclude posibilitatea ca un element sa satisfaca definitia unui activ, si care poate fi recunoscut in bilant, de exemplu, elemente care au fost donate unei intreprinderi pot satisface definitia unui activ.

    Datorii
    60. O caracteristica esentiala a unei datorii este faptul ca intreprinderea are o obligatie actuala. O obligatie reprezinta un angajament sau o responsabilitate de a actiona intr-un anumit fel. Legea poate impune intreprinderii sa-si respecte obligatiile, ca o consecinta a unui contract sau a unei cerinte legale. In mod normal, acestea reprezinta sume ce trebuie platite pentru bunuri si servicii primite. De asemenea, obligatiile apar si din activitatea normala, din dorinta de a mentine bune relatii de afaceri sau de a se comporta intr-o maniera echitabila. Daca, de exemplu, o intreprindere decide sa remedieze defectiunile produselor sale chiar si dupa ce perioada de garantie a expirat, sumele ce se asteapta sa fie cheltuite in legatura cu bunurile deja vandute reprezinta datorii.
    61. Trebuie facuta distinctia intre o obligatie actuala si un angajament viitor. Decizia conducerii unei intreprinderi de a achizitiona active in viitor nu reprezinta, prin ea insasi, o obligatie prezenta. In mod normal, obligatia apare numai in momentul livrarii activului sau in momentul in care intreprinderea are un acord irevocabil de cumparare a activului. In cazul din urma, natura irevocabila a acordului poate conduce la consecinte economice ca urmare a neonorarii obligatiei; de exemplu, din cauza existentei unei penalizari substantiale, intreprinderea poate fi in imposibilitatea de a impiedica fluxul resurselor catre o alta parte.
    62. Stingerea unei obligatii prezente implica, de obicei, renuntarea intreprinderii la anumite resurse care incorporeaza beneficii economice, in scopul satisfacerii cererilor celeilalte parti. Stingerea unei obligatii prezente se poate face in mai multe moduri, de exemplu, prin:
    a) plata in numerar;
    b) transferul altor active;
    c) prestarea de servicii;
    d) inlocuirea respectivei obligatii cu o alta obligatie; sau
    e) transformarea obligatiei in capital propriu.
    O obligatie poate fi stinsa si prin alte mijloace, cum ar fi renuntarea de catre creditor la drepturile sale.
    63. Datoriile rezulta din tranzactii sau alte evenimente trecute. De exemplu, achizitia de bunuri sau utilizarea serviciilor da nastere unor datorii comerciale (in afara cazului in care se face plata in avans sau se plateste in momentul livrarii), iar primirea unui credit de la banca da nastere unei obligatii de rambursare a creditului. De asemenea, o intreprindere poate recunoaste reduceri viitoare pe baza cumpararilor anuale facute de clienti, ca fiind obligatii; in acest caz, vanzarea bunurilor din perioada anterioara este tranzactia care da nastere datoriei respective.
    64. Unele datorii pot fi determinate doar prin utilizarea unui grad ridicat de estimare. Unele intreprinderi considera aceste datorii drept provizioane. In anumite tari, asemenea provizioane nu sunt privite ca datorii, deoarece conceptul de datorie este definit mai restrans, in asa fel incat sa includa doar sumele ce pot fi stabilite fara a fi necesar sa se faca estimari. Definitia unei datorii din paragraful 49 este bazata pe o abordare mai cuprinzatoare. Astfel, cand un provizion implica o obligatie prezenta si satisface restul definitiei, este o datorie, chiar daca suma trebuie sa fie estimata. Exemplele din aceasta categorie se refera la provizioanele pentru plati ce trebuie facute pentru garantiile existente si provizioanele pentru acoperirea obligatiilor privind pensiile.

    Capitalul propriu
    65. Desi capitalul propriu este definit in paragraful 49 ca interes rezidual al actionarilor, acesta poate fi subclasificat in bilant. De exemplu, intr-o intreprindere, fondurile cu care au contribuit actionarii, profitul capitalizat, rezervele ce reprezinta alocarea rezultatului reportat si rezervele ce reprezinta ajustari pentru mentinerea nivelului capitalului pot fi prezentate separat. Asemenea clasificari pot fi relevante pentru procesul de luare a deciziilor utilizatorilor situatiilor financiare, cand exista restrictii legale sau de alta natura privind capacitatea intreprinderii de a distribui sau de a utiliza intr-un alt mod capitalul sau propriu. De asemenea, ar putea reflecta faptul ca partile care au interese in capitalul intreprinderii au drepturi diferite cu privire la primirea dividendelor sau la rambursarea capitalului.
    66. Constituirea rezervelor este ceruta uneori de lege, de statut sau de alte acte normative, in scopul asigurarii unei masuri suplimentare de protectie impotriva efectelor pierderilor pentru intreprindere si creditorii acesteia. Pot fi constituite alte rezerve daca legislatia fiscala nationala asigura scutirea sau reducerea impozitului cand se fac transferuri catre astfel de rezerve. Existenta si marimea unor asemenea rezerve legale, statutare si fiscale este o informatie ce poate fi relevanta pentru luarea deciziilor utilizatorilor. Transferurile catre asemenea rezerve sunt mai degraba alocari ale rezultatului reportat, decat cheltuieli.
    67. Suma cu care este inregistrat capitalul propriu in bilant depinde de evaluarea activelor si datoriilor. In mod normal, suma cumulata a capitalurilor proprii nu poate corespunde decat din intamplare cu valoarea de piata a actiunilor intreprinderii sau cu suma care ar putea fi obtinuta prin vanzarea pe elemente a activului net, sau a intreprinderii in intregime, presupunand continuitatea activitatii.
    68. Activitatile comerciale si industriale se regasesc, de obicei, sub forma intreprinderilor cu asociat unic, parteneriate, precum si a diferitelor tipuri de intreprinderi cu capital de stat. Cadrul legal si de reglementare pentru astfel de intreprinderi este adesea diferit de cel care se aplica in cazul societatilor comerciale. De exemplu, pot exista unele restrictii in ceea ce priveste repartizarea sumelor incluse in capitalurile proprii catre proprietari sau catre alti beneficiari. Totusi, definitia capitalului propriu, precum si alte aspecte ale acestui cadru general referitoare la capitalul propriu sunt valabile si pentru astfel de intreprinderi.

    Performanta
    69. Profitul este frecvent utilizat ca o masura a performantei sau ca baza de referinta pentru alti indicatori, cum ar fi rentabilitatea investitiei sau rezultatul pe actiune. Veniturile si cheltuielile constituie elemente direct legate de masurarea profitului. Recunoasterea si masurarea veniturilor si a cheltuielilor, si deci a profitului, depind partial de conceptele de capital si de mentinere a nivelului capitalului, concepte utilizate de intreprinderi in elaborarea situatiilor financiare. Aceste concepte sunt prezentate in cadrul paragrafelor 102 - 110.
    70. Elementele de venituri si cheltuieli sunt definite dupa cum urmeaza:
    a) Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.
    b) Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.
    71. Definitiile veniturilor si cheltuielilor surprind caracteristicile lor esentiale dar nu specifica criteriile ce trebuie indeplinite pentru a putea fi inregistrate in contul de profit si pierdere. Criteriile de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor sunt prezentate in paragrafele 82 - 98.
    72. Veniturile si cheltuielile se pot regasi in contul de profit si pierdere in diferite moduri, astfel incat sa furnizeze informatia relevanta pentru procesul decizional. De exemplu, se foloseste adesea distinctia intre acele elemente de venituri si cheltuieli, care sunt rezultatul activitatilor curente ale intreprinderii si cele care nu sunt rezultatul acestor activitati. Aceasta distinctie se realizeaza plecand de la prezumtia ca sursa unui element (de venituri sau cheltuieli) este relevanta in procesul de evaluare a capacitatii intreprinderii de a genera in viitor numerar si echivalente ale numerarului. De exemplu, activitati intamplatoare, cum ar fi instrainarea unei investitii pe termen lung, nu pot aparea in mod curent. In procesul de separare a veniturilor si cheltuielilor in functie de caracterul lor curent sau extraordinar, este necesara analiza naturii si activitatii intreprinderii. Elementele care pentru unele intreprinderi sunt rezultatul unor activitati curente pot reprezenta, in cazul altor intreprinderi, activitati extraordinare.
    73. De asemenea, distinctia dintre elementele de venituri si cheltuieli si combinarea acestora in diferite moduri permite intreprinderii sa-si prezinte in mod variat performantele. Aceste clasificari prezinta diferite grade de cuprindere. De exemplu, situatia veniturilor poate include marja bruta, profitul din activitatile curente - inainte de impozitare, profitul din activitatile curente - dupa impozitare, si profitul net.

    Venituri
    74. Definitia veniturilor include atat venituri din activitatile curente, cat si castiguri din orice alte surse. Veniturile din activitatile curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi vanzari, comisioane, dobanzi, dividende, redevente si chirii.
    75. Castigurile reprezinta alte elemente care corespund definitiei veniturilor si pot aparea sau nu ca rezultat al activitatii curente a intreprinderii. Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice si, din acest punct de vedere, nu difera ca natura de venituri. Prin urmare, in acest cadru, castigurile nu sunt privite ca elemente separate.
    76. Castigurile includ, de exemplu, sumele rezultate in urma iesirii activelor pe termen mediu si lung. Definitia veniturilor include totodata si castigurile nerealizate, de exemplu, cele rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament si cele rezultate din cresterea valorii contabile a activelor pe termen lung. Prezentarea castigurilor in contul de profit si pierdere se realizeaza, de obicei, distinct, deoarece cunoasterea existentei acestora este importanta pentru procesul decizional. Castigurile sunt prezentate, de regula, la valoarea neta, exclusiv cheltuielile aferente.
    77. Veniturile pot fi utilizate pentru achizitionarea de active sau pentru cresterea valorii diferitelor tipuri de active, de exemplu, numerar, creante, bunuri si servicii primite in schimbul bunurilor si serviciilor furnizate. Veniturile pot rezulta, de asemenea, din lichidarea datoriilor. De exemplu, o intreprindere poate furniza bunuri si servicii unui creditor in scopul lichidarii unei datorii legate de un credit in derulare.

    Cheltuieli
    78. Definitia cheltuielilor include pierderile, precum si acele cheltuieli care apar in procesul desfasurarii activitatilor curente ale intreprinderii. De exemplu, cheltuielile ce apar in cursul activitatilor curente ale intreprinderii includ costul vanzarilor, salariile si amortizarea. Ele se regasesc, de obicei, sub forma iesirilor sau scaderii valorii activelor, cum ar fi numerarul sau echivalentele numerarului, stocurile, terenurile si mijloacele fixe.
    79. Pierderile reprezinta alte elemente care corespund definitiei cheltuielilor si care pot aparea sau nu pe parcursul desfasurarii activitatilor curente ale intreprinderii. Pierderile reprezinta diminuari ale beneficiilor economice si, din acest punct de vedere, nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli. Prin urmare, in acest cadru general, ele nu sunt considerate ca structura distincta.
    80. In categoria pierderilor sunt incluse, de exemplu, cele rezultate din dezastre, cum ar fi inundatiile sau incendiile, precum si cele rezultate din iesirea activelor pe termen lung. De asemenea, definitia cheltuielilor include si pierderile nerealizate, de exemplu, cele rezultate din cresterea cursului de schimb valutar in cazul unor imprumuturi pe care intreprinderea le-a contractat in valuta. De obicei, in contul de profit si pierdere, prezentarea pierderilor se efectueaza distinct, datorita importantei cunoasterii existentei si valorii acestora in procesul decizional. Pierderile sunt raportate, de regula, la valoarea neta, exclusiv veniturile aferente.

    Ajustari pentru mentinerea nivelului capitalului
    81. Reevaluarea sau ajustarea valorii activelor si datoriilor determina cresteri sau diminuari ale capitalului propriu. Desi aceste cresteri sau diminuari corespund definitiei veniturilor si cheltuielilor, ele nu sunt incluse in contul de profit si pierdere in baza anumitor concepte legate de mentinerea nivelului capitalului. In schimb, ele sunt incluse in capitalul propriu, ca ajustari pentru mentinerea nivelului capitalului sau ca rezerve din reevaluare. Conceptele de mentinere a nivelului capitalului sunt prezentate in paragrafele 102 - 110 din acest cadru general.

    RECUNOASTEREA STRUCTURILOR SITUATIILOR FINANCIARE
    82. Recunoasterea este procesul incorporarii in bilant sau in contul de profit si pierdere a unui element care indeplineste criteriile de recunoastere stabilite in paragraful 83. Acest proces implica descrierea in cuvinte a respectivului element si asocierea unei anumite sume, precum si includerea respectivei sume in totalul bilantului sau al contului de profit si pierdere. Elementele care satisfac criteriile de recunoastere trebuie prezentate in bilant sau in contul de profit si pierdere. Nerecunoasterea acestor elemente nu poate fi corectata nici prin prezentarea politicilor contabile folosite, nici prin note sau informatii suplimentare.
    83. Un element care corespunde definitiei unei structuri a situatiei financiare trebuie recunoscut in cazul in care:
    a) este probabil ca orice beneficiu economic viitor asociate sa intre sau sa iasa in sau din intreprindere;
    si
    b) elementul are un cost sau o valoare care poate fi evaluata in mod credibil.
    84. In procesul de evaluare a indeplinirii sau neindeplinirii criteriilor de recunoastere in situatiile financiare, trebuie acordata atentie consideratiilor legate de pragul de semnificatie prezentate in paragrafele 29 si 30. Interdependenta intre structuri exista in cazul in care un element ce corespunde definitiei si indeplineste criteriile de recunoastere pentru o anumita structura, de exemplu un activ, impun automat recunoasterea unei alte structuri, de exemplu, un venit sau o datorie.

    Probabilitatea realizarii unor beneficii economice viitoare
    85. Conceptul de probabilitate este utilizat pentru criteriile de recunoastere referitoare la gradul de incertitudine in realizarea unui beneficiu economic viitor, asociat unui element. Acest concept este impus de incertitudinea ce caracterizeaza mediul in care isi desfasoara activitatea orice intreprindere. Evaluarea gradului de incertitudine legat de beneficiile economice viitoare ia in calcul informatia disponibila in momentul intocmirii situatiilor financiare. De exemplu, cand incasarea unei creante a intreprinderii este probabila, in absenta oricarei probe care sa demonstreze contrariul, se justifica recunoasterea creantei ca activ. In cazul unei diversitati mari a creantelor, totusi, va fi considerata normala probabilitatea aparitiei unui grad de neincasare si, prin urmare, reducerea prognozata a beneficiului economic va fi inregistrata drept cheltuiala.

    Credibilitatea evaluarii
    86. A doua conditie pe care un element trebuie sa o indeplineasca pentru a fi recunoscut este ca acesta sa aiba un cost sau o valoare ce poate fi evaluata in mod credibil, conform celor prezentate in paragrafele 31 - 38 ale acestui cadru general. In multe cazuri, costul sau valoarea trebuie estimate; folosirea unor estimari rezonabile constituie o parte esentiala in elaborarea situatiilor financiare si nu influenteaza credibilitatea lor. In cazul in care, totusi, nu poate fi realizata o estimare rezonabila, elementul nu va fi recunoscut in bilant sau in contul de profit si pierdere. De exemplu, incasarile previzionate in urma unui proces in instanta pot corespunde definitiei activelor si veniturilor, precum si criteriului de probabilitate a realizarii; totusi, daca nu este posibila evaluarea credibila a castigului, acestea nu pot fi inregistrate ca active sau ca venituri; aceste incasari previzionate trebuie, totusi, prezentate in cadrul unor note sau informatii suplimentare.
    87. Un element care, la un anumit moment, nu mai corespunde criteriilor de recunoastere stabilite in paragraful 83, poate fi recunoscut mai tarziu ca urmare a unor circumstante sau evenimente ulterioare.
    88. Informatii referitoare la un element care are caracteristicile esentiale ale unei structuri a situatiilor financiare, dar nu indeplineste criteriile de recunoastere pot fi, totusi, prezentate in note si informatii suplimentare. Acest procedeu este recomandat in cazul in care cunoasterea existentei acestui element este relevanta pentru evaluarea pozitiei financiare a intreprinderii, a performantei financiare sau a modificarii pozitiei financiare, de catre utilizatorii situatiilor financiare.

    Recunoasterea activelor
    89. Un activ este recunoscut in bilant in momentul in care este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre intreprindere si activul are un cost sau o valoare, care pot fi evaluate in mod credibil.
    90. Un activ nu este recunoscut in bilant atunci cand este improbabil ca iesirea de numerar sa genereze beneficii economice pentru intreprindere in perioadele viitoare. In schimb, o astfel de tranzactie va avea ca efect recunoasterea unei cheltuieli in contul de profit si pierdere. Acest tratament nu inseamna ca scopul pentru care s-au efectuat cheltuielile a fost altul decat obtinerea unui beneficiu economic pentru intreprindere sau ca managementul a fost deficitar. Singura implicatie este aceea ca gradul de siguranta privind obtinerea unui beneficiu intr-o perioada contabila ulterioara este insuficient pentru a garanta recunoasterea unui activ.

    Recunoasterea datoriilor
    91. O datorie este recunoscuta in bilant in momentul in care este probabil ca o iesire de resurse, purtatoare de beneficii economice, va rezulta din lichidarea unei obligatii prezente, iar valoarea la care se va realiza aceasta lichidare poate fi evaluata in mod credibil. In practica, obligatiile rezultate din contracte in care nu s-au respectat inca obligatiile contractuale (de exemplu, datoriile pentru stocuri comandate dar neprimite inca) nu sunt, in general, recunoscute ca datorii in situatiile financiare. Totusi, astfel de obligatii pot corespunde definitiei datoriilor si in cazul in care criteriile de recunoastere sunt indeplinite in anumite circumstante, acestea pot fi recunoscute. In astfel de circumstante, recunoasterea datoriilor implica si recunoasterea activelor sau cheltuielilor aferente.

    Recunoasterea veniturilor
    92. Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand a avut loc o crestere a beneficiilor economice viitoare aferente cresterii unui activ sau diminuarii unei datorii, modificare ce poate fi evaluata credibil. Aceasta presupune ca recunoasterea veniturilor se realizeaza simultan cu recunoasterea cresterii activelor sau reducerii datoriilor (de exemplu, cresterea neta a activelor rezultata din vanzarea produselor sau serviciilor sau descresterea datoriilor ca rezultat al anularii unei datorii).
    93. Procedurile adoptate in practica in mod normal pentru recunoasterea veniturilor, de exemplu cerinta ca venitul sa fie obtinut, constituie aplicatii ale criteriilor de recunoastere prezentate in acest cadru general. Astfel de proceduri conduc, in general, la limitarea recunoasterii ca venituri numai a acelor elemente ce pot fi evaluate credibil si care au un grad suficient de certitudine.

    Recunoasterea cheltuielilor
    94. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare, aferente diminuarii unui activ sau cresterii unei datorii, modificare ce poate fi evaluata credibil. De fapt, aceasta inseamna ca recunoasterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoasterea cresterii datoriilor sau reducerii activelor (de exemplu, drepturile salariale angajate sau amortizarea mijloacelor fixe).
    95. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe baza asocierii directe intre costurile implicate si obtinerea elementelor specifice de venit. Acest proces, cunoscut sub numele de conectarea costurilor la venituri, implica recunoasterea simultana sau combinata a veniturilor si cheltuielilor care rezulta direct si concomitent din aceleasi tranzactii sau alte evenimente. De exemplu, diversele componente ale cheltuielilor care contribuie la determinarea costului bunurilor vandute sunt recunoscute in acelasi timp cu venitul din vanzarea bunurilor. Totusi, aplicarea conceptului conectarii in conformitate cu prevederile prezentului cadru general nu permite recunoasterea in bilant a elementelor care nu corespund definitiei activelor sau datoriilor.
    96. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe baza unei proceduri de alocare sistematica si rationala, atunci cand se asteapta sa se obtina beneficii economice in decursul mai multor perioade contabile si cand asocierea acestora cu veniturile poate fi determinata doar vag sau indirect. Aceasta modalitate este deseori necesara in procesul recunoasterii cheltuielilor asociate cu utilizarea unor active, ca: terenuri si mijloace fixe, fond comercial, licente si marci de comert; in astfel de cazuri, cheltuiala este prezentata ca amortizare. Aceste proceduri de alocare au drept scop recunoasterea cheltuielilor in cadrul perioadelor contabile in care se consuma sau expira beneficiile economice asociate acestor elemente.
    97. O cheltuiala este recunoscuta imediat in contul de profit si pierdere cand un cost nu genereaza beneficii economice viitoare sau atunci cand, si in masura in care, viitoarele beneficii economice nu corespund, sau inceteaza sa mai corespunda conditiilor pentru recunoasterea in bilant sub forma de activ.
    98. O cheltuiala este, de asemenea, recunoscuta in contul de profit si pierdere in acele cazuri in care apare o datorie fara recunoasterea unui activ, cum ar fi cazul in care datoria apare ca urmare a acordarii de garantii pentru produsele vandute.

    EVALUAREA STRUCTURILOR SITUATIILOR FINANCIARE
    99. Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de profit si pierdere. Aceasta presupune alegerea unei anumite baze de evaluare.
    100. Diverse baze de evaluare sunt utilizate in situatiile financiare in combinatii variate. Ele includ urmatoarele:
    a) Costul istoric. Activele sunt inregistrate la suma platita in numerar sau echivalente ale numerarului sau la valoarea reala din momentul cumpararii lor. Datoriile sunt inregistrate la valoarea echivalentelor obtinute in schimbul obligatiei sau, in anumite imprejurari (de exemplu, impozitul pe profit) la valoarea ce se asteapta sa fie platita in numerar sau echivalente ale numerarului pentru a stinge datoriile, potrivit cursului normal al afacerilor.
    b) Costul curent. Activele sunt inregistrate la valoarea in numerar sau echivalente ale numerarului care ar trebui platita daca acelasi activ sau unul asemanator ar fi achizitionat in prezent. Datoriile sunt inregistrate la valoarea neactualizata in numerar sau echivalente ale numerarului, necesara pentru a deconta in prezent obligatia.
    c) Valoarea realizabila (de decontare a obligatiei). Activele sunt inregistrate la valoarea in numerar sau echivalente ale numerarului, care poate fi obtinuta in prezent prin vanzarea normala a activelor. Datoriile sunt inregistrate la valoarea lor de decontare; aceasta reprezinta valoarea neactualizata in numerar sau echivalente ale numerarului, care trebuie platita pentru a achita datoriile potrivit cursului normal al afacerilor.
    d) Valoarea actualizata. Activele sunt inregistrate la valoarea actualizata a viitoarelor intrari nete de numerar, care urmeaza a fi generate in derularea normala a activitatii intreprinderii. Datoriile sunt inregistrate la valoarea actualizata a viitoarelor iesiri de numerar, care se asteapta sa fie necesare pentru a deconta datoriile, potrivit cursului normal al afacerilor.
    101. Baza de evaluare cel mai frecvent adoptata de intreprinderi in elaborarea situatiilor financiare este costul istoric. Acesta este, de obicei, combinat cu alte baze de evaluare. De exemplu, stocurile sunt, de obicei, inregistrate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta, titlurile tranzactionabile - la valoarea de piata, iar datoriile privind pensiile - la valoarea lor actualizata. Mai mult, unele intreprinderi utilizeaza costul curent, ca raspuns la incapacitatea modelului contabil bazat pe costul istoric de a rezolva problemele legate de efectul modificarii preturilor activelor nemonetare.

    CONCEPTELE DE CAPITAL SI DE MENTINERE A NIVELULUI CAPITALULUI
    Conceptul de capital
    102. In elaborarea situatiilor financiare, majoritatea intreprinderilor adopta conceptul financiar al capitalului. Conform acestui concept, ca de exemplu banii investiti sau puterea de cumparare investita, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalul propriu al intreprinderii. Conform conceptului fizic al capitalului, cum ar fi capacitatea de exploatare, capitalul reprezinta capacitatea de productie a intreprinderii, exprimata, de exemplu, in unitati de productie pe zi.
    103. Selectarea de catre o intreprindere a celui mai potrivit concept privind capitalul trebuie sa aiba la baza necesitatile utilizatorilor situatiilor financiare. Astfel, trebuie adoptat conceptul financiar al capitalului in cazul in care utilizatorii situatiilor financiare sunt preocupati in primul rand de mentinerea capitalului nominal investit sau a puterii de cumparare a capitalului investit. Daca principala preocupare a utilizatorilor o reprezinta capacitatea de exploatare a intreprinderii, trebuie utilizat conceptul fizic al capitalului. Conceptul ales indica obiectivul urmarit in determinarea profitului, desi pot aparea anumite dificultati de evaluare la punerea in practica a conceptului.

    Conceptele de mentinere a nivelului capitalului si de determinare a profitului
    104. Conceptele privind capitalul prezentate in paragraful 102 conduc la aparitia urmatoarelor concepte de mentinere a nivelului capitalului:
    a) Mentinerea capitalului financiar. Conform acestui concept, profitul se obtine doar daca valoarea financiara (sau monetara) a activelor nete la sfarsitul perioadei este mai mare decat valoarea financiara (sau monetara) a activelor nete la inceputul perioadei, dupa excluderea oricaror distribuiri catre proprietari si a oricaror contributii din partea proprietarilor in timpul perioadei analizate. Mentinerea capitalului financiar poate fi evaluata atat in unitati monetare nominale, cat si in unitati de putere constanta de cumparare.
    b) Mentinerea capitalului fizic. Conform acestui concept, profitul se obtine doar atunci cand capacitatea fizica productiva (sau capacitatea de exploatare) a intreprinderii (sau resursele, respectiv fondurile necesare atingerii acestei capacitati) la sfarsitul perioadei depaseste capacitatea fizica productiva de la inceputul perioadei, dupa ce s-a exclus orice distribuire catre proprietari si orice contributie din partea proprietarilor in timpul perioadei analizate.
    105. Conceptul de mentinere a nivelului capitalului ia in considerare modul in care o intreprindere defineste capitalul pe care doreste sa-l mentina. Acesta asigura legatura intre conceptele de capital si cele de profit, deoarece ofera punctul de referinta fara de care profitul nu poate fi masurat. Este o conditie esentiala pentru distinctia intre rentabilitatea intreprinderii si rambursarea capitalului sau; doar intrarile de active in plus fata de sumele necesare pentru mentinerea capitalului pot fi considerate profit, si deci castig produs de capitalul investit. Astfel, profitul este valoarea care ramane dupa ce cheltuielile (inclusiv ajustarile pentru mentinerea capitalului, acolo unde este cazul) au fost deduse din venituri. Daca cheltuielile depasesc veniturile, valoarea reziduala este o pierdere neta.
    106. Conceptul de mentinere a capitalului fizic necesita adoptarea costului curent ca baza de evaluare. Conceptul de mentinere a capitalului financiar nu impune folosirea unei anumite baze de evaluare. Selectarea bazei in cazul acestui concept depinde de tipul capitalului financiar pe care intreprinderea doreste sa-l mentina.
    107. Diferenta principala dintre cele doua concepte referitoare la mentinerea capitalului este reprezentata de tratamentul efectelor variatiei preturilor activelor si datoriilor intreprinderii. In termeni generali, o intreprindere si-a mentinut capitalul daca la sfarsitul perioadei are un capital egal cu cel de la inceputul perioadei. Orice valoare in plus fata de cea necesara pentru a mentine capitalul la nivelul de la inceputul perioadei este considerata profit.
    108. Conform conceptului de mentinere a capitalului financiar, unde capitalul este definit in termenii unitatilor monetare nominale, profitul reprezinta cresterea capitalului monetar nominal de-a lungul perioadei. Astfel, cresterile preturilor activelor, care au loc de-a lungul perioadei, cunoscute sub numele de castiguri din detinerea de active, reprezinta profit. Ele pot sa nu fie recunoscute in acest fel, pana in momentul in care activele sunt puse in vanzare. Cand conceptul mentinerii capitalului financiar este definit in termenii unitatilor de putere constanta de cumparare, profitul reprezinta cresterea puterii de cumparare investita in cursul perioadei. Astfel, doar acea parte a cresterii preturilor activelor care depaseste cresterea nivelului general al preturilor este considerata profit. Restul cresterii reprezinta o ajustare pentru mentinerea capitalului, si ca atare reprezinta o parte a capitalului propriu.
    109. Conform conceptului mentinerii capitalului fizic, unde capitalul este definit in termenii capacitatii fizice de productie, profitul reprezinta cresterea acestui capital in cursul perioadei. Toate modificarile de preturi care afecteaza activele si datoriile intreprinderii sunt privite ca modificari in masurarea capacitatii productive fizice a acesteia; astfel, ele sunt tratate ca ajustari de mentinere a nivelului capitalului, care fac pare din capitalul propriu, si nu ca profit.
    110. Alegerea bazelor de evaluare si a conceptului de mentinere a nivelului capitalului vor determina modelul contabil utilizat pentru elaborarea situatiilor financiare. Diversele modele contabile prezinta grade diferite de relevanta si credibilitate si, ca si in alte domenii, managementul trebuie sa caute un echilibru intre relevanta si credibilitate. Acest cadru general se aplica unei game de modele contabile si ofera recomandari pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare elaborate sub modelul ales. In prezent, Consiliul IASC nu are intentia de a prescrie un anumit model, in afara de cazuri exceptionale, ca de exemplu pentru acele intreprinderi care raporteaza in moneda unei economii hiperinflationiste. Totusi, in perspectiva evolutiilor pe plan mondial, aceasta intentie va fi revizuita.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 403/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 403 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu