Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 629 din  5 mai 2000

pentru aprobarea deciziilor nr. 1/2000 si nr. 2/2000 ale Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe, constituita in baza Ordinului ministrului finantelor nr. 173/2000, referitoare la aplicarea unitara a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 254 din  7 iunie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza atributiilor prevazute in Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 85 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, ale art. 3 din Ordinul ministrului finantelor nr. 173/2000 privind constituirea Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe din cadrul Ministerului Finantelor, precum si ale art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba deciziile nr. 1/2000 si nr. 2/2000 ale Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe, referitoare la aplicarea unitara a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia impozite directe, Directia generala proceduri fiscale si asistarea contribuabililor, precum si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul finantelor,
                          Decebal Traian Remes

                           DECIZIA Nr. 1/2000
privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unitara a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

    Comisia centrala fiscala a impozitelor directe, constituita in baza Ordinului ministrului finantelor nr. 173/2000, aproba solutiile pentru aplicarea unitara a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit prevazute in anexa, adoptate in sedinta din data de 4 februarie 2000.

                              Presedintele
            Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe,
                          ministrul finantelor,
                          Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    Sunt venituri realizate anterior datei de 1 ianuarie 2000, conform prevederilor art. 78 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, sumele evidentiate ca obligatii de plata individualizate si reflectate in evidenta contabila a platitorului de venit pentru anul 1999, de natura celor prevazute in Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si a celor prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, aprobata si modificata prin Legea nr. 246/1998.
    Definitivarea impunerii pentru veniturile realizate in anul 1999 de persoanele fizice care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative se efectueaza conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 246/1998.

                           DECIZIA Nr. 2/2000
privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unitara a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

    Comisia centrala fiscala a impozitelor directe, constituita in baza Ordinului ministrului finantelor nr. 173/2000, aproba solutiile pentru aplicarea unitara a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit prevazute in anexa, adoptate in sedinta din data de 27 aprilie 2000.

                              Presedintele
            Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe,
                          ministrul finantelor,
                          Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    I. In aplicarea art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit se fac urmatoarele precizari:
    A. 1. In sensul art. 12 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, prin copil aflat in intretinere se intelege copilul minor care, conform legii, este considerat intotdeauna intretinut, indiferent daca se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala si altele asemenea, precum si in unitati de invatamant, inclusiv in situatia in care costul de intretinere este suportat de aceste unitati.
    2. Pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui deducerea personala suplimentara se acorda integral unuia dintre parinti, conform intelegerii dintre acestia, respectiv tutorelui.
    3. Pentru copilul minor provenit din casatorii anterioare dreptul la coeficientul de deducere personala suplimentara pentru copilul aflat in intretinere revine unuia dintre soti care formeaza noua familie, conform intelegerii dintre acestia, indiferent daca s-a facut o adoptie cu efecte restranse si chiar daca parintii firesti ai acestuia contribuie la intretinerea lui prin plata unei pensii de intretinere.
    4. Pentru copilul minor primit in plasament sau incredintat unei persoane ori unei familii coeficientul de deducere personala suplimentara pentru acest copil se acorda:
    - persoanei care l-a primit in plasament sau careia i s-a incredintat copilul;
    - unuia dintre soti care formeaza familia careia i-a fost incredintat sau i-a fost dat in plasament copilul, conform intelegerii dintre acestia.
    5. Nu se acorda deducerea personala suplimentara prevazuta la art. 12 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 urmatorilor:
    - parintilor ai caror copii sunt dati in plasament sau sunt incredintati unei familii ori persoane;
    - parintilor copiilor incredintati unui organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, in cazul in care parintii respectivi sunt pusi sub interdictie sau sunt decazuti din drepturile parintesti.
    6. Copilul minor cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii, devine contribuabil si beneficiaza de deducerea personala de baza, situatie in care parintii nu mai au dreptul la acordarea deducerii personale suplimentare, intrucat deducerea personala se acorda o singura data.
    B. 1. In sensul art. 12 alin. (3) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, in categoria alt membru de familie aflat in intretinere se cuprind:
    - copiii majori - rude de gradul intai cu contribuabilul sau cu sotul/sotia acestuia;
    - celelalte rude ale contribuabilului si ale sotului/sotiei acestuia, pana la gradul al patrulea inclusiv, astfel cum sunt prezentate in anexa nr. 1.
    2. Nu sunt considerate persoane in intretinere persoanele majore condamnate care executa pedepse privative de libertate.
    3. Contribuabilul beneficiaza de deducere personala suplimentara pentru alt membru de familie aflat in intretinere, daca persoana fizica intretinuta nu are venituri sau daca veniturile acesteia sunt sub plafonul rezultat din aplicarea coeficientului aferent de deducere personala suplimentara la deducerea personala de baza.
    4. Deducerile personale suplimentare se acorda contribuabilului pe baza declaratiei pe care a depus-o, insotita in mod obligatoriu de declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere. Aceste declaratii trebuie sa contina in mod obligatoriu informatiile prevazute in modelele prezentate in anexa nr. 2. Modelele nu reprezinta formulare tipizate care urmeaza sa fie puse la dispozitie de Ministerul Finantelor. Pentru declaratiile depuse pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, care nu cuprind toate informatiile solicitate, angajatorii vor solicita angajatilor completarea cu informatiile necesare. Contribuabilul are obligatia sa prezinte si documentele prevazute in normele metodologice care atesta gradul de rudenie intre contribuabil si persoana aflata in intretinere, precum si documente privind veniturile persoanei aflate in intretinere in situatia in care aceasta din urma realizeaza un venit. De asemenea, dupa caz, se vor anexa si documentele care atesta gradul de invaliditate sau de handicap al persoanei aflate in intretinere, prin certificatul emis de Comisia de expertiza medicala sau prin decizia de pensionare pentru cazurile de invaliditate.
    C. 1. In aplicarea prevederilor art. 12 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, in ceea ce priveste acordarea deducerilor personale suplimentare in functie de veniturile persoanelor intretinute pentru verificarea incadrarii veniturilor acestor persoane in plafonul determinat potrivit pct. B.3, plafonul se compara cu veniturile brute realizate de persoana fizica aflata in intretinere.
    2. In cazul persoanelor fizice aflate in intretinere, care realizeaza venituri din pensii, se va lua in considerare pensia din care s-a scazut contributia de asigurari sociale de sanatate.
    3. In cursul anului fiscal, in cazul in care angajatul obtine venituri la functia de baza, pentru a stabili dreptul acestuia la deduceri suplimentare pentru persoane aflate in intretinere, se compara venitul lunar realizat de persoana aflata in intretinere cu plafonul lunar stabilit conform prevederilor pct. B.3, astfel:
    a) in cazul in care persoana aflata in intretinere realizeaza venituri lunare de natura pensiilor, indemnizatiilor, alocatiilor si altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana intretinuta rezulta din insumarea tuturor drepturilor de aceasta natura realizate intr-o luna;
    b) in cazul in care venitul este realizat sub forma de castiguri la jocuri de noroc, prime si premii la diverse competitii, dividende, dobanzi si altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana fizica aflata in intretinere se determina prin impartirea venitului realizat la numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului, exclusiv luna de realizare a venitului;
    c) in cazul in care persoana intretinuta realizeaza atat venituri lunare, cat si venituri aleatorii, venitul lunar se determina prin insumarea acestor venituri.
    4. In functie de venitul lunar al persoanei intretinute angajatorul va proceda dupa cum urmeaza:
    a) in situatia in care persoana aflata in intretinere, pentru care contribuabilul - angajatul - beneficiaza de deducerea personala suplimentara, obtine in cursul anului un venit lunar mai mare decat plafonul lunar, angajatorul va inceta acordarea deducerii personale suplimentare pentru persoana aflata in intretinere, incepand cu luna urmatoare celei in care a fost realizat venitul;
    b) in situatia in care contribuabilul solicita acordarea deducerii suplimentare pentru persoana aflata in intretinere ca urmare a situarii venitului lunar al acesteia din urma sub plafonul lunar, angajatorul va incepe acordarea deducerii personale suplimentare pentru persoana in intretinere o data cu plata drepturilor lunare aferente lunii in care angajatul a depus solicitarea. Situatia definitiva a deducerilor personale suplimentare se va stabili o data cu determinarea venitului anual impozabil si cu calculul impozitului anual, caz in care se face si regularizarea.
    II. Urmatoarele venituri realizate de persoanele fizice se impoziteaza in conformitate cu prevederile art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999:
    - remuneratiile pentru munca prestata in interesul unitatilor apartinand Directiei Generale a Penitenciarelor, precum si in atelierele locurilor de detinere, acordate, potrivit legii, condamnatilor care executa pedepse privative de libertate;
    - veniturile primite de studenti sub forma indemnizatiilor pentru participarea la sedintele senatului universitar;
    - veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla etc. si care nu provin din gospodaria proprie;
    - veniturile realizate din prestari de servicii cu caracter intamplator, desfasurate in agricultura si silvicultura, pentru care nu este necesara autorizarea de desfasurare ca activitate independenta.
    Pentru veniturile prevazute la art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorului de venit, in cazul in care platitorul este o persoana juridica, o asociatie fara personalitate juridica, o persoana fizica care desfasoara o activitate independenta sau alte entitati.
    Impozitul se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost realizat venitul.
    III. Veniturile obtinute de condamnatii care executa pedepse la locul de munca sunt asimilate veniturilor de natura salariala si se impun in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999.
    IV. Termenul de plata pentru diferentele de impozit rezultate din definitivarea impunerii veniturilor realizate de persoanele fizice pentru anul 1999, in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/1997, este cel prevazut la art. 64 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999.
    V. Platitorii de venit cu regim de retinere la sursa a impozitului declara impozitul calculat si retinut, completand in acest sens Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, lit. M "Alte impozite si taxe datorate la bugetul de stat", si efectueaza plata acestuia la unitatea fiscala in evidenta careia sunt inregistrati.
    VI. Impozitul datorat pentru drepturile de natura salariala, acordate de angajatori persoanelor fizice ulterior incetarii raportului de munca, se calculeaza si se retine conform art. 24 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999.
    VII. La evaluarea avantajului folosirii in scop personal a vehiculului din patrimoniul afacerii cu folosinta mixta, pus la dispozitie unui angajat, nu se ia in considerare distanta dus-intors, de la domiciliu la locul de munca, evidentiata in foaia de parcurs.
    VIII. Veniturile sub forma de dividende aferente exercitiului financiar 1999, distribuite persoanelor fizice in anul 2000, se supun impunerii de catre platitorii de venituri cu cota de 5% .
    IX. Sumele platite in anul 2000 din fondul de participare a salariatilor la profit, constituit si aprobat de adunarea generala a asociatilor sau actionarilor pe baza bilantului contabil pentru anul 1999, se impoziteaza conform art. 24 si 25 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999.
    X. 1. In conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, pentru veniturile sub forma de dobanzi, in cazul produselor bancare, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri in momentul calculului, considerat momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului respectiv in cazul dobanzilor capitalizate si momentul rascumpararii in cazul unor instrumente de economisire cum sunt certificatele de depozit.
    2. In cazul sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate in baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectueaza in momentul platii dobanzilor.
    3. In cazul veniturilor sub forma de dobanzi reprezentand excedentul rezultat din fructificarea rezervelor constituite din primele platite de asigurati, componenta investitionala, in cazul asigurarilor de tipul economisirii pure, momentul calculului este considerat:
    a) implinirea termenului de scadenta a contractului de asigurare (expirarea contractului de asigurare);
    b) momentul platii in cazul intamplarii riscului asigurat;
    c) momentul platii valorii de rascumparare a contractului de asigurare.

    ANEXA 1

                            GRUPAREA
            rudelor pana la gradul al patrulea inclusiv

    Dupa gradul de rudenie, rudele se grupeaza astfel:
    - rude de gradul intai:
       - parinti (linie dreapta ascendenta);
       - copii*) (linie dreapta descendenta);
    - rude de gradul al doilea:
       - bunici (linie dreapta ascendenta);
       - nepoti (linie dreapta descendenta);
       - frati/surori (linie colaterala);
    - rude de gradul al treilea:
       - strabunici (linie dreapta ascendenta);
       - stranepoti (linie dreapta descendenta);
       - nepoti de frate/sora (linie colaterala);
       - unchi/matusi (linie colaterala);
    - rude de gradul al patrulea:
       - stra-strabunici (linie dreapta ascendenta);
       - stra-stranepoti (linie dreapta descendenta);
       - copii ai nepotilor de frate/sora (linie colaterala);
       - veri primari (linie colaterala).

------------
    *) Pentru copiii minori aflati in intretinere contribuabilul are dreptul la deduceri personale suplimentare conform art. 12 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, iar pentru copiii majori aflati in intretinere, conform art. 12 alin. (3) lit. c) din aceeasi ordonanta.

    ANEXA 2
    - Modelul nr. 1 -

                  DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
    a persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului

    Subsemnatul/Subsemnata .........................., domiciliat/domiciliata in localitatea ......................, str. ........................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul ...., judetul .........................., codul numeric personal ................., declar pe propria raspundere ca datele mentionate mai jos sunt reale, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale.

    I. Persoana care contribuie la intretinerea mea si pentru care sunt de acord sa beneficieze de coeficientul de deducere personala suplimentara pentru intretinerea mea, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit:
    Numele si prenumele ..............................
    Codul numeric personal ...........................
    Gradul de rudenie ................................

    II. La data declaratiei realizez un venit in suma de ............. lei/luna, reprezentand ........................ .
    Ma oblig sa anunt de indata persoana prevazuta la pct. I, in cazul in care vor interveni schimbari in situatia venitului realizat.

    Data ..............          Semnatura .................

    ANEXA 2
    - Modelul nr. 2 -

                      DECLARATIA CONTRIBUABILULUI

    Subsemnatul/Subsemnata ................................., salariat/salariata la ...................................., avand in vedere prevederile art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, in vederea stabilirii deducerilor personale suplimentare pentru persoanele aflate in intretinerea mea, prin prezenta declar pe propria raspundere ca datele mentionate mai jos sunt reale si corespund situatiei actuale, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale.
    Ma oblig sa anunt angajatorul in termenul legal in cazul in care vor interveni schimbari in situatia comunicata si sa prezint actele justificative.

    I. Datele personale ale angajatului:
    Numele si prenumele ..............................
    Codul numeric personal ...........................
    Domiciliul: localitatea ......................, str. ....................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul ...., judetul ................

    II. Date pentru copiii (minori) aflati in intretinerea subsemnatului/subsemnatei conform intelegerii cu sotia/sotul*)
___________________________________________________________
Nr.      Numele si prenumele     Codul numeric   Handicapul
crt.         copilului             personal      A        G
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
    *) Se va anexa adeverinta de la angajatorul celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere suplimentara pentru acel copil.

    III. Date pentru persoanele aflate in intretinere (sotul/sotia, copiii, altii etc.):
    1. Numele si prenumele .............., codul numeric personal ............., venitul persoanei aflate in intretinere ...................... lei/luna, invalid gradul I sau II ori cu handicap grav sau accentuat ................., data de la care este in intretinere ................... .
    2. Numele si prenumele .............., codul numeric personal ............., venitul persoanei aflate in intretinere ...................... lei/luna, invalid gradul I sau II ori cu handicap grav sau accentuat ................., data de la care este in intretinere ................... .
    3. Numele si prenumele .............., codul numeric personal ............., venitul persoanei aflate in intretinere ...................... lei/luna, invalid gradul I sau II ori cu handicap grav sau accentuat ................., data de la care este in intretinere ................... .
    4. Numele si prenumele .............., codul numeric personal ............., venitul persoanei aflate in intretinere ...................... lei/luna, invalid gradul I sau II ori cu handicap grav sau accentuat ................., data de la care este in intretinere ................... .
    5. Numele si prenumele .............., codul numeric personal ............., venitul persoanei aflate in intretinere ...................... lei/luna, invalid gradul I sau II ori cu handicap grav sau accentuat ................., data de la care este in intretinere ................... .

    Data ..............          Semnatura .................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 629/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 629 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu