Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 54 din 16 ianuarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 83 din 11 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 81 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002, cu completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002, cu completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

    Ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA a 2-a
    Contribuabili

    Art. 2
    (1) Este subiect al impozitului pe venit, in conditiile prezentei ordonante, persoana fizica rezidenta, denumita in continuare contribuabil:
    a) persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, pentru veniturile obtinute atat din Romania, cat si din strainatate;
    b) persoana fizica romana fara domiciliu in Romania, pentru veniturile obtinute din Romania prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat;
    c) persoana fizica straina, pentru veniturile obtinute din Romania prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat.
    (2) Sunt, de asemenea, contribuabili, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, precum si persoanele fizice straine, care realizeaza venituri din Romania in alte conditii decat cele mentionate la alin. (1) lit. b) si c) si potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri, dupa caz.

    Norme metodologice:

    Potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta, persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania sunt rezidente in Romania in intelesul ordonantei si se supun impunerii pentru veniturile pe care le obtin intr-un an fiscal, atat din Romania, cat si din strainatate, cu exceptia veniturilor din salarii si celor asimilate salariilor, realizate din strainatate, ca urmare a activitatilor desfasurate in strainatate.
    Persoanele fizice straine care isi stabilesc domiciliul in Romania potrivit legislatiei in vigoare se supun impozitului in Romania numai pentru veniturile realizate din Romania, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) din ordonanta.
    Sunt contribuabili, potrivit art. 2 alin. (2) din ordonanta, persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, precum si persoanele fizice straine, rezidente ale unor state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, care realizeaza venituri din Romania in urmatoarele conditii:
    - veniturile sunt obtinute din activitati care nu se realizeaza prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei;
    - veniturile sunt obtinute intr-o perioada care nu depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat, in conditiile prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri.
    Copilul minor care realizeaza venituri este contribuabil.

    Ordonanta:

    SECTIUNEA a 3-a
    Sfera de aplicare

    Art. 4
    (1) Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt:
    a) venituri din activitati independente;
    b) venituri din salarii;
    c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
    d) venituri din dividende si dobanzi;
    e) venituri din pensii, pentru suma ce depaseste 5.000.000 lei pe luna;
    f) venituri din activitati agricole, definite potrivit prezentei ordonante;
    g) alte venituri.
    (2) In categoriile de venituri prevazute la alin. (1) se includ atat veniturile in bani, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura.

    Norme metodologice:

    Veniturile din activitati independente, inclusiv veniturile realizate de persoanele fizice in cadrul unor asociatii fara personalitate juridica, veniturile din salarii si din cedarea folosintei bunurilor sunt venituri care se supun procedurii de globalizare si de determinare a impozitului pe venitul anual global.
    Veniturile din dividende si dobanzi, din activitati agricole, definite potrivit ordonantei, precum si cele cuprinse in categoria "alte venituri" se supun impozitarii, pe fiecare loc de realizare, in cadrul acestor categorii de venituri, impozitul fiind final.
    Veniturile din pensii se supun impozitarii prin cumularea tuturor veniturilor de aceasta natura, realizate intr-o luna, impozitul fiind final.

    Ordonanta:

    Art. 5
    Nu sunt venituri impozabile si nu se impoziteaza, potrivit prezentei ordonante, urmatoarele:
    a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la terte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, care sunt venituri de natura salariala;

    Norme metodologice:

    In categoria veniturilor neimpozabile se cuprind veniturile obtinute de persoanele fizice, potrivit legii, cum sunt:
    - alocatia de stat pentru copii;
    - alocatia de intretinere pentru fiecare copil incredintat sau dat in plasament familial;
    - ajutorul special lunar acordat pentru cei care sunt inapti de munca din cauza handicapului;
    - indemnizatia lunara acordata nevazatorilor cu handicap grav, potrivit legii, care realizeaza si venituri salariale in baza unui contract individual de munca;
    - contravaloarea serviciilor hoteliere acordate, potrivit legii, membrilor de familie care insotesc in spital copii cu handicap sau copii bolnavi in varsta de pana la 3 ani;
    - alocatia suplimentara pentru familiile cu copii;
    - ajutorul pentru incalzirea locuintei;
    - alocatia pentru copii nou-nascuti, acordata pentru fiecare dintre primii 4 copii nascuti vii;
    - ajutorul social care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu;
    - ajutorul social acordat potrivit legii;
    - ajutorul de urgenta acordat de Guvern si de primari in situatii de necesitate ca urmare a calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege, in limita fondurilor existente;
    - ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale;
    - ajutorul lunar sau alocatia de sprijin acordata cadrelor militare trecute in rezerva, fara drept de pensie, apte de munca, care nu se pot incadra din lipsa de locuri de munca corespunzatoare pregatirii lor;
    - indemnizatia de somaj si alte drepturi neimpozabile acordate conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile ulterioare;
    - sume platite din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru completarea veniturilor persoanelor care se angajeaza inainte de expirarea perioadei de somaj;
    - prima de incadrare si prima de instalare acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj;
    - sprijinul material acordat, potrivit legii, membrilor de familie ai magistratului decedat sau membrilor de familie ai altei persoane din cadrul organelor autoritatii judecatoresti, care a decedat;
    - echivalentul salariului acordat membrilor familiei functionarului public, in caz de deces al acestuia;
    - indemnizatia reparatorie lunara acordata persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, marilor mutilati si urmasilor celor care au decedat ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989;
    - indemnizatia reparatorie lunara acordata parintilor persoanelor care au decedat ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989;
    - indemnizatia reparatorie lunara acordata sotului supravietuitor al persoanei care a decedat ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989 si care are in intretinere unul sau mai multi copii ai acesteia;
    - indemnizatia lunara de ingrijire acordata persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, precum si marilor mutilati;
    - indemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate din motive politice si etnice;
    - indemnizatia lunara acordata magistratilor care in perioada anilor 1945 - 1952 au fost inlaturati din justitie din motive politice;
    - indemnizatia de veteran de razboi, inclusiv sporul, acordata potrivit legii;
    - renta lunara acordata, potrivit legii, veteranilor de razboi;
    - ajutorul anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice, acordat veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, precum si altor persoane defavorizate, potrivit legii;
    - sprijinul material acordat sotului supravietuitor si copiilor urmasi ai membrilor Academiei Romane;
    - ajutoarele acordate emigrantilor politici potrivit legislatiei in vigoare;
    - ajutorul rambursabil pentru refugiati;
    - ajutoarele umanitare, medicale si sociale;
    - ajutorul de deces acordat potrivit legislatiei privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si ajutorul pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice acordate in baza legislatiei de pensii;
    - renta viagera acordata de la bugetul de stat, bugetele locale si din alte fonduri publice, potrivit legii;
    - drepturi reprezentand transportul gratuit urban si interurban, acordate, potrivit legii, pentru adultii cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali si insotitorii acestora.
    In sensul art. 5 lit. a) din ordonanta, prin terte persoane se intelege, printre altii, si:
    - casa de ajutor reciproc a pensionarilor, pentru ajutoarele umanitare, medicale si sociale acordate membrilor din contributiile acestora;
    - organizatiile umanitare, sindicat, crucea rosie, unitati de cult recunoscute in Romania si alte entitati care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale.

    Ordonanta:

    Art. 5 lit. b): contravaloarea darurilor acordate copiilor minori ai angajatilor cu ocazia zilei de 1 iunie si a sarbatorilor Craciunului sau a altor sarbatori similare, specifice altor culte religioase recunoscute de lege, precum si angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, in limita sumei de 1.000.000 lei pentru fiecare persoana si eveniment;

    Norme metodologice:

    Prevederea se aplica atat darurilor constand in bunuri, cat si celor in bani.
    Prevederea se aplica in cazul tuturor angajatorilor de forta de munca.

    Ordonanta:

    Art. 5 lit. c): ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi insemnate in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, precum si in cazul unor boli grave sau incurabile, acordate angajatului;

    Norme metodologice:

    Ajutoarele de inmormantare sunt venituri neimpozabile atat in cazul angajatului, cat si in cazul altor persoane, potrivit clauzelor din contractele de munca sau prevederilor din legi speciale, indiferent de sursa din care sunt acordate.

    Ordonanta:

    Art. 5 lit. d): sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum si excedentul rezultat din fructificarea rezervelor constituite din primele platite de asigurati;

    Norme metodologice:

    Sunt neimpozabile urmatoarele venituri:
    - despagubirile, sumele asigurate si orice alte drepturi acordate asiguratilor, beneficiarilor sau tertelor persoane pagubite, din asigurarile de orice fel, potrivit Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile ulterioare;
    - sume reprezentand rascumparari partiale in contul persoanei asigurate, in cazul in care contractantul asigurarii este aceeasi persoana care suporta primele de asigurare si este beneficiarul sumei respective;
    - venituri rezultate din fructificarea rezervelor constituite din primele platite de asigurati.

    Ordonanta:

    Art. 5 lit. h): contravaloarea echipamentelor tehnice, echipamentului individual de protectie si de lucru, alimentatiei de protectie, medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, precum si alte drepturi de protectie a muncii, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;

    Norme metodologice:

    Nu sunt venituri impozabile:
    - contravaloarea echipamentelor tehnice primite de angajat sub forma de aparatura, dispozitive, unelte, alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul muncii;
    - contravaloarea echipamentului individual de protectie cu care este dotat fiecare participant in procesul muncii pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc;
    - contravaloarea echipamentului individual de lucru care cuprinde mijloacele primite de un angajat in vederea utilizarii lor in timpul procesului muncii pentru a-i proteja imbracamintea si incaltamintea;
    - contravaloarea alimentatiei de protectie primite in mod gratuit de persoanele fizice care lucreaza in locuri de munca cu conditii grele si vatamatoare;
    - contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite in mod gratuit de persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deosebita;
    - contravaloarea medicamentelor primite de cadrele militare in activitate, sportivi, personalul navigant si alte categorii de personal, potrivit legii;
    - contravaloarea echipamentului si a materialelor de resortul echipamentului, cum ar fi: materiale de spalat si de igiena, materiale de gospodarie, materiale pentru atelierele de reparatii si intretinere, rechizite si furnituri de birou, primite in mod gratuit de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, in conditiile legii;
    - altele asemenea.

    Ordonanta:

    Art. 5 lit. j): alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral de angajator, si hrana acordata potrivit dispozitiilor legale;

    Norme metodologice:

    In aceasta categorie se cuprind:
    - alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa, primita de angajati si suportata integral de angajator, potrivit legii;
    - alocatiile zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanta, interna si internationala, diferentiata pe categorii de actiuni;
    - contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentatiei de efort necesare in perioada de pregatire;
    - drepturile de hrana in timp de pace, primite de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala;
    - alte drepturi de aceasta natura primite potrivit actelor normative specifice, cum ar fi: alocatia de hrana zilnica pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave; alocatia zilnica de hrana pentru consumurile colective din unitatile bugetare si din regiile autonome/societatile comerciale cu specific deosebit; alocatia de hrana acordata donatorilor onorifici de sange; alocatia de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice si altele asemenea.

    Ordonanta:

    Art. 5 lit. l): sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;

    Norme metodologice:

    Prin cheltuieli de mutare in interesul serviciului se intelege cheltuielile cu transportul personal si al membrilor de familie ai angajatului, precum si al bunurilor din gospodarie, cu ocazia mutarii salariatului intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in situatia in care, potrivit legii, se deconteaza de angajator.

    Ordonanta:

    Art. 5 lit. m): sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura celor de transport, cazare, indemnizatiei acordate pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu exceptia celor acordate de persoanele juridice fara scop lucrativ peste limitele legale stabilite pentru institutiile publice;

    Norme metodologice:

    In categoria cheltuielilor de delegare si detasare se cuprind cheltuielile cu transportul, cazarea, precum si indemnizatia de delegare si de detasare in tara si in strainatate, stabilita potrivit legii.

    Ordonanta:

    Art. 5 lit. n): indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca;

    Norme metodologice:

    Sunt considerate venituri neimpozabile indemnizatiile de instalare si mutare primite de beneficiarii de astfel de venituri, acordate in conformitate cu prevederile legilor speciale.

    Ordonanta:

    Art. 5 lit. p): bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare profesionala in cadru institutionalizat;

    Norme metodologice:

    Prin cadru institutionalizat se intelege orice institutie care are ca obiect de activitate educatia scolara, universitara sau pregatirea profesionala, recunoscuta de autoritati ale statului roman.

    Ordonanta:

    Art. 5 lit. s): veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute la cap. II subcap. B sectiunea a 7-a.

    Norme metodologice:

    In categoria veniturilor din agricultura si silvicultura considerate neimpozabile se cuprind:
    - veniturile realizate de proprietar/arendas din valorificarea in stare naturala a produselor obtinute de pe terenurile agricole si silvice, proprietate privata sau luate in arenda;
    - veniturile provenite din: cresterea animalelor si pasarilor, apicultura si sericicultura;
    - veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala, prin unitati specializate, cum ar fi centre sau puncte de achizitie, a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica.
    Se considera in stare naturala: produsele agricole obtinute dupa recoltare, materialul lemnos pe picior sau transformat in busteni ori in bile, precum si produsele de origine animala, cum ar fi: lapte, lana, oua, piei crude si altele asemenea, plante si animale din flora si fauna salbatica, cum ar fi: plante medicinale, fructe de padure, ciuperci, melci, scoici, serpi, broaste si altele asemenea.

    Ordonanta:

    Art. 6
    Sunt venituri scutite de impozit pe venit, potrivit prezentei ordonante, urmatoarele:
    ...........................................................................
    e) premiile si orice alte avantaje in bani si/sau in natura, obtinute de elevi si studenti la concursuri interne si internationale;

    Norme metodologice:

    In aceasta categorie se cuprind:
    - premii obtinute la concursuri pe obiecte sau discipline de invatamant, pe meserii, cultural-stiintifice, festivaluri, simpozioane, concursuri tehnico-stiintifice, premii obtinute la campionate si concursuri sportive scolare, nationale si internationale;
    - contravaloarea avantajelor sub forma de masa, cazare si transport;
    - alte drepturi materiale primite de participanti cu ocazia acestor manifestari;
    - altele asemenea.

    Ordonanta:

    Art. 6 lit. f): premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice;
    Art. 6 lit. f^1): premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti prevazuti la art. 62 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta:
    - clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice;
    - calificarea si participarea la campionatele europene, mondiale si jocurile olimpice, in cazul jocurilor sportive;
    Art. 6 lit. f^2): primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti prevazuti la art. 62 din Legea nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romaniei;

    Norme metodologice:

    In afara sportivilor, antrenorilor si tehnicienilor, beneficiaza de aceste prevederi si urmatorii specialisti: profesorii cu diploma de licenta sau de absolvire, instructorii si managerii din domeniu, precum si alte persoane calificate pentru asistenta medicala, cercetare si asistenta stiintifica, organizare si conducere tehnica si alte ocupatii complementare potrivit reglementarilor in materie.

    Ordonanta:

    Art. 6 lit. j): veniturile reprezentand avantajele in bani si/sau in natura acordate persoanelor cu handicap, veteranilor de razboi, invalizilor si vaduvelor de razboi, accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, urmasilor eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanelor persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945;

    Norme metodologice:

    Aceste venituri sunt acordate prin legi speciale si cuprind, printre altele:
    - contravaloarea protezelor acordate gratuit pentru marii mutilati si persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, a medicamentelor gratuite, accesului gratuit la sanatorii si baze de tratament apartinand Ministerului Sanatatii si Familiei, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne;
    - contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun si altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - contravaloarea protezelor acordate gratuit marilor mutilati si persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca;
    - contravaloarea asistentei medicale si a medicamentelor acordate in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor, a transportului gratuit cu mijloacele de transport in comun si pe calea ferata romana, contravaloarea biletului gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica si altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care intra sub incidenta prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - contravaloarea calatoriilor gratuite la clasa I pe calea ferata, gratuitatile pe mijloacele de transport in comun in mediul urban, a lemnelor de foc sau echivalent carbuni, a asistentei medicale gratuite in toate institutiile medicale civile de stat sau militare si asigurarea de medicamente gratuite atat in tratamentele ambulatorii, cat si pe timpul spitalizarii, a biletelor de tratament gratuite, in limita posibilitatilor existente, in statiuni balneoclimaterice, a protezelor, a carjelor, a ghetelor ortopedice, a carucioarelor, a aparatelor auditive si implanturilor cardiace, mijloacelor moto si auto speciale pentru cei handicapati locomotor si altele asemenea, potrivit Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata;
    - contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloace de transport in comun pentru adultii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali sau pentru insotitorii acestora, a transportului interurban gratuit cu trenul, asistenta medicala gratuita in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 si ale reglementarilor emise de Ministerul Sanatatii si Familiei, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, si altele asemenea, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata si modificata prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare;
    - altele asemenea, aprobate prin lege.
    Persoanele fizice prevazute la art. 6 lit. j) din ordonanta nu beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe venit pentru categoriile de venituri prevazute la art. 4 din ordonanta.

    Ordonanta:

    SECTIUNEA a 4-a
    Perioada impozabila si cotele de impunere

    Art. 7
    (1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.
    (2) Venitul impozabil realizat pe o fractiune de an se considera venit anual impozabil.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), perioada impozabila este inferioara anului calendaristic in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului.

    Norme metodologice:

    Anul fiscal corespunde cu perioada celor 12 luni ale unui an calendaristic in care se realizeaza venituri. Venitul impozabil ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an se considera venit anual impozabil.
    In cazul decesului contribuabilului, perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, cuprinzand numarul de luni din anul calendaristic pana la data decesului.

    Ordonanta:

    Art. 8
    (1) Pentru calculul impozitului lunar asupra veniturilor din salarii si din pensii din trimestrul IV al anului 2001, baremul lunar de impunere in vigoare se actualizeaza, prin ordin al ministrului finantelor publice, in functie de rata inflatiei realizate pe perioada iunie - august 2001 comunicata de Institutul National de Statistica.
    (2) Pentru anul fiscal 2001 impozitul anual se calculeaza prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual obtinut pe baza baremului prevazut la alin. (1), corectat cu rata inflatiei realizate pe perioada septembrie - decembrie 2001, comunicata de Institutul National de Statistica. Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2001 este urmatorul:
 ______________________________________________________________________________
|  Venit anual impozabil  |                  Impozitul anual                   |
|          (lei)          |                       (lei)                        |
|_________________________|____________________________________________________|
| pana la 19.700.000      |                        18%                         |
| 19.700.001 - 49.900.000 | 3.546.000 + 23% pentru ceea ce depaseste suma de   |
|                         | 19.700.000 lei                                     |
| 49.900.001 - 78.800.000 | 10.492.000 + 28% pentru ceea ce depaseste suma de  |
|                         | 49.900.000 lei                                     |
| 78.800.001 - 110.400.000| 18.584.000 + 34% pentru ceea ce depaseste suma de  |
|                         | 78.800.000 lei                                     |
| peste 110.400.000       | 29.328.000 + 40% pentru ceea ce depaseste suma de  |
|                         | 110.400.000 lei                                    |
|_________________________|____________________________________________________|

    (3) Incepand cu anul fiscal 2002 baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit se stabileste luandu-se in calcul 1/2 din rata inflatiei prognozate pentru anul respectiv, aplicata la baremul de impunere construit pe baza ratei inflatiei realizate pe perioada ianuarie - octombrie si a prognozei pe lunile noiembrie - decembrie ale anului precedent. Aceste baremuri se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (4) Incepand cu anul fiscal 2002, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, pe baza baremului anual prevazut la alin. (3), corectat cu variatia ratei inflatiei realizate fata de cea prognozata pe perioada impozabila.

    Norme metodologice:

    Baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit, aplicabil in anul 2002, este stabilit prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1/2002 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii, a actualizarii sumelor fixe, precum si a baremului anual pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2002, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.
    La determinarea impozitului anual, cat si a platilor anticipate cu titlu de impozit calculat pentru veniturile prevazute de art. 4 din ordonanta, bazele de calcul ale impozitului vor fi stabilite prin rotunjire la mia de lei, prin neglijarea fractiunilor sub 1.000 lei.

    Ordonanta:

    CAP. 2
    Determinarea veniturilor

    SUBCAPITOLUL A
    Reguli comune pentru categoriile de venituri

    Art. 9
    (1) In aplicarea prezentei ordonante, in categoriile de venituri prevazute la art. 4 se cuprind si orice avantaje in bani si in natura primite de o persoana fizica, cu titlu gratuit sau cu plata partiala, precum si folosirea in scop personal a bunurilor si drepturilor aferente desfasurarii activitatii. Avantajele acordate includ folosinta in scop personal a vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci casnice, reducerile de preturi sau de tarife in cazul cumpararii unor bunuri sau prestari de servicii pentru salariatii proprii, gratuitatile de bunuri si servicii, inclusiv sumele acordate pentru distractii sau recreere, precum si altele asemenea.
    (2) Nu sunt avantaje:
    a) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau locuintei din incinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si compensarea diferentei de chirie suportate de persoana fizica conform legilor speciale;
    b) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei.

    Norme metodologice:

    1. Avantajele in bani si in natura sunt considerate a fi orice foloase primite de contribuabil de la terti sau ca urmare a unei relatii contractuale intre parti, precum contractul de munca, conventia civila de prestari de servicii si altele, dupa caz.
    2. In aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din ordonanta, la stabilirea venitului impozabil se au in vedere si avantajele primite de catre persoana fizica, cum ar fi:
    a) folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii in scop personal;
    b) acordarea de produse alimentare, imbracaminte, cherestea, lemne de foc, carbuni, energie electrica, termica si altele;
    c) abonamentele de radio si televiziune, de transport, abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartele telefonice;
    d) permise de calatorie pe diverse mijloace de transport;
    e) bilete de tratament si odihna;
    f) cadouri primite cu diverse ocazii, cu exceptia celor mentionate la art. 5 lit. b) din ordonanta;
    g) contravaloarea folosintei unei locuinte in scop personal si a cheltuielilor conexe de intretinere, cum sunt cele privind consumul de apa, consumul de energie electrica si termica si altele asemenea, cu exceptia celor prevazute in mod expres de art. 9 alin. (2) din ordonanta;
    h) cazarea si masa acordate in unitati proprii de tip hotelier;
    i) contravaloarea primelor de asigurare suportate de persoana juridica sau de o alta entitate, pentru angajatii proprii, precum si pentru alti beneficiari, cu exceptia primelor de asigurare obligatorii potrivit legislatiei in materie. Tratamentul fiscal al avantajului reprezentand contravaloarea primelor de asigurare este urmatorul:
    - pentru beneficiarii care obtin venituri salariale si asimilate salariilor de la suportatorul primelor de asigurare, acestea sunt impuse prin cumularea cu veniturile de aceasta natura ale lunii in care sunt platite primele de asigurare;
    - pentru alti beneficiari care nu au o relatie generatoare de venituri salariale si asimilate salariilor cu suportatorul primelor de asigurare, acestea sunt impuse in conformitate cu prevederile art. 43 din ordonanta;
    - pana la data aplicarii prezentelor norme metodologice, in situatia in care suportatorul primelor de asigurare le-a inregistrat si le-a suportat drept cheltuieli nedeductibile, acestea nu sunt supuse tratamentului fiscal de mai sus.
    Avantajele in bani pot fi sumele primite pentru procurarea de bunuri si servicii, precum si sumele acordate pentru distractii sau recreere.
    3. Tratamentul fiscal al avantajului va fi stabilit in aceeasi maniera ca si pentru categoria de venituri in care este incadrat, potrivit prevederilor cap. II din ordonanta.
    Avantajele in bani si echivalentul in lei al avantajelor in natura sunt impozabile, indiferent de forma organizatorica a entitatii care le acorda.
    4. Fac exceptie veniturile care sunt expres mentionate ca fiind neimpozabile sau scutite, in limitele si conditiile prevazute la art. 5 si 6 din ordonanta.
    5. Veniturile in natura, precum si avantajele in natura primite cu titlu gratuit sunt evaluate la pretul pietei la locul si data acordarii avantajului. Avantajele primite cu plata partiala sunt evaluate ca diferenta intre pretul pietei la locul si data acordarii avantajului si suma reprezentand plata partiala.
    6. Evaluarea avantajelor in natura sub forma folosirii numai in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii se face astfel:
    a) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a vehiculului se face aplicandu-se un procent de 1,7% pentru fiecare luna, la valoarea de intrare a acestuia. In cazul in care vehiculul este inchiriat de la o terta persoana, avantajul este evaluat la nivelul chiriei;
    b) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a locuintei primite se face la nivelul chiriei practicate pentru suprafetele locative detinute de stat. Avantajele conexe, cum ar fi apa, gaz, electricitate, cheltuieli de intretinere si reparatii si altele asemenea, sunt evaluate la valoarea lor efectiva;
    c) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a altor bunuri decat vehiculul si locuinta se face la nivelul totalului cheltuielilor aferente fiecarui bun pe unitate de masura specifica sau la nivelul pretului practicat pentru terti.
    7. Evaluarea utilizarii in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii cu folosinta mixta se face astfel:
    a) pentru vehicule evaluarea se face conform pct. 6 lit. a), iar avantajul se determina proportional nu numarul de kilometri parcursi in interes personal, justificat cu foaia de parcurs;
    b) pentru alte bunuri evaluarea se face conform prevederilor pct. 6 si avantajul se determina proportional cu numarul de metri patrati folositi pentru interes personal sau cu numarul de ore de utilizare in scop personal.
    8. Nu sunt considerate avantaje:
    - folosinta locuintei sau contravaloarea chiriei, acordata in cazul in care, prin repartitia de serviciu, numire potrivit legii sau specificitatii activitatii, se asigura angajatilor o resedinta in localitatea sau incinta unde se afla locul de munca si care presupune prezenta permanenta in acel loc.
    Prin locuinte acordate ca urmare a specificitatii activitatii se intelege acele locuinte asigurate angajatilor cand activitatea se desfasoara in locuri izolate, precum statiile meteo, statiile pentru controlul miscarilor seismice, sau in conditiile in care este solicitata prezenta permanenta pentru supravegherea unor instalatii, utilaje si altele asemenea;
    - contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta si nu se suporta contravaloarea chiriei;
    - contravaloarea abonamentelor pe mijloacele de transport in comun pentru angajatii a caror activitate presupune deplasarea frecventa in interiorul localitatii;
    - cheltuieli efectuate de angajator privind pregatirea profesionala sau perfectionarea angajatului, legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator;
    - reduceri de preturi practicate in scopul vanzarii, de care pot beneficia clientii persoane fizice;
    - sumele cu care se diminueaza obligatiile de intretinere ale proprietarilor/locatarilor ca urmare a veniturilor din cedarea folosintei unor spatii comune ale asociatiei de proprietari/locatari;
    - costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
    - contravaloarea folosintei in scop personal a autoturismului de serviciu sau a telefonului atribuit pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, atunci cand angajatul suporta aceasta suma.
    9. Angajatorul stabileste partea corespunzatoare din convorbirile telefonice reprezentand folosinta in scop personal, care reprezinta avantaj impozabil, in conditiile art. 9 din ordonanta, si se va impozita prin cumulare cu veniturile salariale ale lunii in care salariatul primeste acest avantaj. In acest scop angajatorul stabileste limita convorbirilor telefonice aferente sarcinilor de serviciu pentru fiecare post telefonic, urmand ca ceea ce depaseste aceasta limita sa fie considerat avantaj in natura, in situatia in care salariatului in cauza nu i s-a imputat costul convorbirilor respective.
    Pentru angajatii institutiilor publice reprezinta avantaj partea care depaseste limita convorbirilor telefonice stabilita potrivit legii.
    10. La evaluarea avantajului folosirii in scop personal a vehiculului din patrimoniul afacerii cu folosinta mixta, pus la dispozitie unui angajat, nu se ia in considerare distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca, evidentiata in foaia de parcurs.

    Ordonanta:

    Art. 10
    (1) In vederea determinarii venitului net ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se aplica urmatoarele reguli:
    a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii acestuia, justificate prin documente;
    b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente venitului;
    c) cheltuielile recunoscute ca deductibile sunt cele aferente venitului, in limitele prevazute de legislatia in vigoare, dupa caz. Cheltuielile de reclama si publicitate sunt deductibile in conditiile si in limitele stabilite de legislatia in vigoare pentru persoanele juridice. Cheltuielile privind amortizarea sunt deductibile in conditiile in care calculul se efectueaza conform legislatiei in materie;
    d) cheltuielile corespunzatoare veniturilor ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, care sunt neimpozabile sau sunt scutite de impozit pe venit, nu sunt cheltuieli deductibile;
    e) impozitul pe venit datorat conform prezentei ordonante, precum si impozitul pe venitul realizat in strainatate nu sunt cheltuieli deductibile;
    f) cheltuielile cu bunurile din patrimoniul afacerii, utilizate si in scop personal, precum si cu bunurile din patrimoniul personal al contribuabilului sau asociatilor, utilizate pentru afacere, sunt deductibile in limitele stabilite prin hotarare a Guvernului.
    (2) Veniturile si cheltuielile in natura se evalueaza potrivit metodelor stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante.

    Norme metodologice:

    Cheltuielile de reclama si publicitate reprezinta cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui contribuabilului, produsului sau serviciului in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare cand reclama si publicitatea se efectueaza prin mijloace proprii.
    Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri acordate cu scopul stimularii vanzarilor.
    In vederea evaluarii cheltuielilor cu bunurile din patrimoniul personal cu folosinta mixta, pentru afacere si in scop personal, precum si a cheltuielilor cu bunurile din patrimoniul afacerii utilizate si in scop personal se vor avea in vedere regulile prevazute la pct. 7 din normele metodologice date in aplicarea art. 9 din ordonanta, iar cheltuielile deductibile se determina proportional cu:
    - numarul de kilometri parcursi in interes de afacere;
    - numarul de metri patrati folositi in interes de afacere;
    - numarul de unitati de masura specifice, cum ar fi: kW/h, metri cubi, impulsuri telefonice si altele asemenea, utilizate in interes de afacere, in alte cazuri.

    Ordonanta:

    Art. 11
    Venitul net obtinut din exploatarea bunurilor si drepturilor de orice fel, detinute in comun, este considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructuari sau de alti detinatori legali, inscrisi intr-un document oficial, si se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate sau in mod egal, in situatia in care acestea nu se cunosc.

    Norme metodologice:

    1. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala detinute in comun ca urmare a unor creatii comune se repartizeaza intre coautori conform reglementarilor in vigoare specifice fiecarui domeniu.
    In lipsa unor astfel de reglementari, repartizarea veniturilor se face proportional cu contributia fiecarui autor la creatia respectiva.
    Daca aceasta contributie nu este determinata, repartizarea se face in mod egal intre coautori.
    2. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun pe cote-parti se repartizeaza intre coproprietari proportional cu cotele detinute de acestia in coproprietate. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun in devalmasie se repartizeaza in mod egal intre proprietarii comuni. Repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus se face in conditiile in care in contractul de cedare a folosintei se mentioneaza ca partea contractanta care cedeaza folosinta este reprezentata de coproprietari. In conditiile in care coproprietarii decid asupra unei alte impartiri, se va anexa la contract un act autentificat din care sa rezulte vointa partilor.

    Ordonanta:

    Art. 12
    (1) Contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub forma de deducere personala de baza si deduceri personale suplimentare, acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile.
    (2) Deducerea personala de baza incepand cu luna ianuarie 2000 este fixata la suma de 800.000 lei pe luna.
    (3) Deducerea personala suplimentara pentru sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, aflati in intretinere, este de 0,5 inmultit cu deducerea personala de baza.
    (4) Contribuabilii mai beneficiaza de deduceri personale suplimentare in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere, in afara sumelor rezultate din calcul potrivit alin. (2) si (3), astfel:
    a) 1,0 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul I si persoanele cu handicap grav;
    b) 0,5 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul II si persoanele cu handicap accentuat.
    (5) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere acele persoane ale caror venituri (impozabile, neimpozabile si scutite) depasesc sumele reprezentand deduceri personale conform alin. (3) si (4). In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala a acesteia se imparte in parti egale intre contribuabili, exceptand cazul in care ei se inteleg asupra unui alt mod de impartire a sumei. Copiii minori (in varsta de pana la 18 ani impliniti) ai contribuabilului sunt considerati intretinuti, iar suma reprezentand deducerea personala suplimentara se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.
    (6) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:
    - persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane;
    - persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, a legumelor si a zarzavaturilor in sere, in solarii amenajate in acest scop si in sistem irigat, a arbustilor si plantelor decorative, a ciupercilor si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.
    (7) Veniturile agricole, obtinute din cresterea animalelor de persoanele fizice aflate in intretinere, vor fi evaluate de autoritatile locale pe baza limitelor minime ale veniturilor care se pot obtine din cresterea si valorificarea animalelor si pasarilor, precum si din valorificarea altor bunuri realizate in gospodarie, aprobate potrivit legii, pentru acordarea ajutorului social, precum si a criteriilor proprii elaborate de consiliile locale in acest scop.
    (8) Sunt considerati alti membri de familie, potrivit alin. (3), rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv.
    (9) Deducerile personale prevazute la alin. (2), (3) si (4) se insumeaza. Suma deducerilor personale admisa pentru calculul impozitului nu poate depasi de 3 ori deducerea personala de baza si se acorda in limita venitului realizat.
    (10) Deducerile personale determinate potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.

    Norme metodologice:

    Incepand cu luna ianuarie 2002 deducerea personala de baza lunara potrivit art. 12 alin. (2) din ordonanta pentru calculul impozitului anticipat pentru veniturile din salarii este de 1.600.000 lei, stabilita prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1/2002.
    1. Determinarea coeficientilor si a sumei reprezentand deduceri personale de baza si suplimentare pentru fiecare contribuabil se efectueaza astfel:
    a) de catre angajatorii cu sediul sau domiciliul in Romania pentru veniturile din salarii realizate pe teritoriul Romaniei, la functia de baza;
    b) de catre organul fiscal pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii, altele decat cele prevazute la lit. a), pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor, precum si in alte situatii aparute in aplicarea prevederilor ordonantei.
    2. Deducerile personale de baza se acorda contribuabilului automat pentru fiecare luna a perioadei impozabile, in cursul sau la sfarsitul anului, potrivit pct. 1, dupa caz. Deducerile personale suplimentare pentru persoanele aflate in intretinere se acorda o singura data numai pe lunile in care persoanele se afla in intretinerea contribuabilului, iar cele pentru starea de invaliditate/handicap, numai pentru perioada existentei acestei stari, atestata prin documente justificative. In cazul in care perioada impozabila este inferioara anului calendaristic ca urmare a decesului contribuabilului in cursul anului, acesta beneficiaza de un numar de deduceri personale de baza lunare si de deduceri personale suplimentare corespunzator numarului de luni ale anului calendaristic pana in luna decesului, inclusiv.
    3. Deducerile personale suplimentare pentru persoanele aflate in intretinere se acorda numai pentru acele persoane care sunt efectiv in intretinerea contribuabilului, chiar daca acestia nu au domiciliul comun. Coeficientul de deducere personala suplimentara este de 0,5 pentru fiecare persoana valida aflata in intretinere. Pentru starea de invaliditate/handicap a persoanei aflate in intretinere coeficientul de deducere personala suplimentara se majoreaza corespunzator. Pentru ca o persoana sa fie in intretinere, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    - existenta unor raporturi juridice intre contribuabil si persoana aflata in intretinere;
    - incadrarea in plafon.
    Sunt considerate persoane aflate in intretinere sotul/sotia contribuabilului, copiii acestuia, precum si alti membri de familie pana la gradul al doilea inclusiv.
    In sensul art. 12 alin. (8) din ordonanta, in categoria "alt membru de familie aflat in intretinere" se cuprind rudele contribuabilului si ale sotului/sotiei acestuia, pana la gradul al doilea inclusiv.
    Dupa gradul de rudenie rudele se grupeaza astfel:
    - rude de gradul intai, cum ar fi: parinti si copii;
    - rude de gradul al doilea, cum ar fi: bunici, nepoti si frati/surori.
    Sunt considerate persoane in intretinere militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile, peste varsta de 18 ani, daca veniturile obtinute sunt sub plafonul stabilit de ordonanta.
    Nu sunt considerate persoane in intretinere persoanele majore condamnate care executa pedepse privative de libertate.
    Copilul minor este considerat intotdeauna intretinut, indiferent daca se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala si altele asemenea, precum si in unitati de invatamant, inclusiv in situatia in care costul de intretinere este suportat de aceste unitati. In acest caz eventualele venituri obtinute de copilul minor nu se au in vedere la acordarea deducerii personale suplimentare.
    Pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui deducerea personala suplimentara se acorda integral unuia dintre parinti, conform intelegerii dintre acestia, respectiv tutorelui.
    Pentru copilul minor provenit din casatorii anterioare dreptul la coeficientul de deducere personala suplimentara pentru copilul aflat in intretinere revine parintelui caruia i-a fost incredintat copilul sau unuia dintre soti care formeaza noua familie, conform intelegerii dintre acestia, indiferent daca s-a facut o adoptie cu efecte restranse si chiar daca parintii firesti ai acestuia contribuie la intretinerea lui prin plata unei pensii de intretinere. Plata unei pensii de intretinere nu da dreptul la deducere personala suplimentara parintelui obligat la aceasta plata.
    Pentru copilul minor primit in plasament sau incredintat unei persoane ori unei familii dreptul la coeficientul de deducere personala suplimentara pentru acest copil se acorda:
    - persoanei care l-a primit in plasament sau careia i s-a incredintat copilul;
    - unuia dintre soti care formeaza familia careia i-a fost incredintat sau i-a fost dat in plasament copilul, conform intelegerii dintre acestia.
    Pentru copiii aflati in intretinerea unei familii deducerea personala suplimentara va fi acordata parintilor, conform intelegerii dintre acestia. Nu se va fractiona intre parinti deducerea personala suplimentara pentru fiecare copil aflat in intretinere. Astfel, in situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, deducerile personale suplimentare se pot acorda unuia dintre parinti pentru toti copiii sau fiecarui parinte pentru un numar de copii, conform intelegerii dintre parinti. In aceste situatii angajatii vor prezenta angajatorilor sau organului fiscal fie o declaratie pe propria raspundere din partea sotului/sotiei, fie o adeverinta emisa de angajatorul acestuia/acesteia, dupa caz, din care sa rezulte numarul si identitatea copiilor pentru care beneficiaza de deduceri personale suplimentare.
    Nu se acorda deducere personala suplimentara urmatorilor:
    - parintilor ai caror copii sunt dati in plasament sau incredintati unei familii ori persoane;
    - parintilor copiilor incredintati unui organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, in cazul in care parintii respectivi sunt pusi sub interdictie sau sunt decazuti din drepturile parintesti.
    Copilul minor cu varsta intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii, devine contribuabil si beneficiaza de deducerea personala de baza, situatie in care parintii nu mai au dreptul la acordarea deducerii personale suplimentare, intrucat deducerea personala se acorda o singura data.
    Contribuabilul beneficiaza de deducere personala suplimentara pentru persoanele aflate in intretinere potrivit art. 12 alin. (3) din ordonanta, daca persoana fizica intretinuta nu are venituri sau veniturile acesteia sunt sub plafonul rezultat din aplicarea coeficientului aferent de deducere personala suplimentara la deducerea personala de baza.
    Verificarea incadrarii veniturilor acestor persoane in plafonul determinat se realizeaza comparand veniturile brute realizate de persoana fizica aflata in intretinere cu plafonul.
    In cazul persoanelor fizice aflate in intretinere, care realizeaza venituri din pensii, se va lua in considerare pensia din care s-a scazut contributia de asigurari sociale de sanatate.
    In cursul anului fiscal, in cazul in care angajatul, obtine venituri la functia de baza, pentru a stabili dreptul acestuia la deduceri suplimentare pentru persoane aflate in intretinere, se compara venitul lunar realizat de persoana aflata in intretinere cu plafonul lunar, astfel:
    a) in cazul in care persoana aflata in intretinere realizeaza venituri lunare de natura pensiilor, indemnizatiilor, alocatiilor si altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana intretinuta rezulta din insumarea tuturor drepturilor de aceasta natura realizate intr-o luna;
    b) in cazul in care venitul este realizat sub forma de castiguri la jocuri de noroc, prime si premii la diverse competitii, dividende, dobanzi si altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana fizica aflata in intretinere se determina prin impartirea venitului realizat la numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului, exclusiv luna de realizare a venitului;
    c) in cazul in care persoana intretinuta realizeaza atat venituri lunare, cat si aleatorii, venitul lunar se determina prin insumarea acestor venituri.
    In functie de venitul lunar al persoanei intretinute, angajatorul va proceda dupa cum urmeaza:
    a) in situatia in care persoana aflata in intretinere, pentru care contribuabilul - angajatul - beneficiaza de deducerea personala suplimentara, obtine in cursul anului un venit lunar mai mare decat plafonul lunar, angajatorul va inceta acordarea deducerii personale suplimentare pentru persoana in intretinere, incepand cu luna urmatoare celei in care a fost realizat venitul;
    b) in situatia in care contribuabilul solicita acordarea deducerii personale suplimentare pentru persoana aflata in intretinere ca urmare a situarii venitului lunar al acesteia din urma sub plafonul lunar, angajatorul va incepe acordarea deducerii personale suplimentare pentru persoana in intretinere o data cu plata drepturilor lunare ale lunii in care angajatul a depus solicitarea.
    Daca venitul unei persoane aflate in intretinere depaseste plafonul deducerii personale suplimentare, ea nu este considerata intretinuta.
    Pentru determinarea coeficientilor de deduceri personale suplimentare contribuabilul va depune la angajator o declaratie pe propria raspundere, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
    - date de identificare a salariatului (numele si prenumele, domiciliul, codul numeric personal);
    - date de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele, codul numeric personal), precum si situatia invaliditatii sau handicapului, daca este cazul.
    In ceea ce priveste copiii aflati in intretinere, la aceasta declaratie salariatul va anexa si adeverinta de la angajatorul celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere personala suplimentara pentru acel copil.
    Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
    - date de identificare a persoanei aflate in intretinere, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
    - date de identificare a contribuabilului care beneficiaza de coeficientul de deducere personala suplimentara, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
    - acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa beneficieze de coeficientul de deducere personala suplimentara;
    - nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere, inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute, precum si declaratia afirmativa sau negativa cu privire la desfasurarea de activitati de: cultivare a terenurilor cu flori, legume si zarzavat in sere, in solarii amenajate si in sistem irigat; cultivare a arbustilor si plantelor decorative, ciupercilor; exploatare a pepinierelor viticole si pomicole;
    - angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat.
    Declaratiile pe propria raspundere depuse in vederea acordarii de deduceri personale suplimentare nu sunt formulare tipizate.
    Contribuabilul va prezenta angajatorului sau organului fiscal si documentele justificative care sa ateste situatia proprie si a persoanelor aflate in intretinere, cum sunt: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, certificatul emis de comisia de expertiza medicala sau decizia de pensionare pentru cazurile de invaliditate, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, angajatorul sau organul fiscal, dupa caz, pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul. Contribuabilii care depun declaratia de venit global prin posta si care solicita acordarea deducerilor de catre organul fiscal vor anexa la aceasta declaratie copii legalizate de pe documentele justificative care atesta dreptul la deduceri personale suplimentare.
    Daca la un angajat intervine o schimbare care are influenta asupra deducerilor personale suplimentare acordate si aceasta schimbare duce la diminuarea deducerii personale suplimentare, angajatul este obligat sa instiinteze angajatorul in termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea.
    In situatia in care solicitarea si/sau depunerea documentelor justificative privind acordarea deducerilor personale suplimentare se fac ulterior aparitiei evenimentului care da nastere sau modifica dreptul la deducere, angajatorul va acorda deducerile cuvenite o data cu plata drepturilor salariale aferente lunii in care angajatul a depus toate documentele justificative.
    Situatia definitiva a deducerilor personale suplimentare se va stabili o data cu determinarea venitului anual impozabil si cu calculul impozitului anual.
    In situatia in care depunerea documentelor justificative se face dupa calcularea impozitului si regularizarea anuala potrivit prevederilor art. 27 din ordonanta, corectiile se fac de catre organul fiscal, pe baza cererii contribuabilului, la care se anexeaza toate documentele justificative care atesta dreptul acestuia la deduceri personale suplimentare. In cerere se va mentiona obligatoriu perioada pentru care se solicita acordarea deducerilor, in termenul legal de prescriptie.

    Ordonanta:

    Art. 13
    (1) Deducerea personala de baza lunara, precum si celelalte sume fixe, exprimate in lei, din cuprinsul prezentei ordonante, acordate in trimestrul IV al anului 2001, se stabilesc conform procedurii prevazute la art. 8 alin. (1).
    (2) Incepand cu anul fiscal 2002 deducerea personala de baza se stabileste conform procedurii prevazute la art. 8 alin. (3) si (4).
    (3) Incepand cu anul fiscal 2002 sumele fixe, exprimate in lei, din cuprinsul prezentei ordonante, altele decat deducerea personala de baza si limitele amenzilor si penalitatilor prevazute la art. 72 alin. (2), respectiv la art. 72^1, se stabilesc conform procedurii prevazute la art. 8 alin. (3).
    (4) Sumele fixe se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (5) Sumele exprimate in valuta se transforma in lei, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
    (6) Sumele si transele de venituri lunare impozabile sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, in sensul ca fractiunile sub 50.000 lei inclusiv nu se iau in calcul, iar ceea ce depaseste 50.000 lei se majoreaza la 100.000 lei.

    Norme metodologice:

    Sumele fixe calculate prin rotunjirea la suta de mii de lei sunt cele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. e), art. 5 lit. b), art. 12 alin. (2) si art. 39 din ordonanta.
    Rotunjirea la suta de mii de lei potrivit art. 13 alin. (6) din ordonanta se refera si la transele de venituri din baremele de impunere. Atat sumele fixe, cat si baremele de impunere sunt aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice si sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Ordonanta:

    Art. 14
    (1) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, completand Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile stabilite prin norme.
    (2) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla pentru activitatea respectiva.
    (3) Contribuabilii care obtin venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, la care venitul net se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli, au obligatia, pentru activitatea respectiva, sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati.
    (4) In Registrul-inventar se trec toate bunurile si drepturile aferente desfasurarii activitatii.

    Norme metodologice:

    Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, precum si cei care realizeaza venituri din activitati agricole definite potrivit art. 46 din ordonanta si care au optat pentru determinarea venitului in sistem real sunt obligati sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, completand Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile stabilite prin norme.
    Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla pentru activitatea respectiva.
    In aplicarea art. 14 alin. (3) din ordonanta contribuabilii vor completa numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari. Aceasta reglementare este optionala pentru cei care considera ca isi pot indeplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit. Acesti contribuabili au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele justificative cel putin in limita termenului de prescriptie prevazut de lege.

    Ordonanta:

    SUBCAPITOLUL B
    Reguli speciale de determinare a veniturilor

    SECTIUNEA 1
    Venituri din activitati independente

    1. Definirea venitului
    Art. 15
    (1) In intelesul prezentei ordonante, veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
    (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, altele decat cele prevazute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii.
    (3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemanatoare, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
    (4) Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

    Norme metodologice:

    1. Se supun impozitului pe veniturile din activitati independente persoanele fizice romane si straine care realizeaza aceste venituri in mod individual sau asociate pe baza unui contract de asociere incheiat in vederea desfasurarii de activitati producatoare de venit, asociere care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale si care nu da nastere unei persoane juridice.
    2. Exercitarea unei activitati independente presupune desfasurarea acesteia in mod obisnuit, pe cont propriu si urmarind un scop lucrativ. Printre criteriile care definesc preponderent existenta unei activitati independente sunt: libera alegere a desfasurarii activitatii, a programului de lucru si a locului de desfasurare a activitatii; riscul pe care si-l asuma intreprinzatorul; activitatea se desfasoara pentru mai multi clienti; activitatea se poate desfasura nu numai direct, ci si cu personalul angajat de intreprinzator.
    3. Persoanele fizice romane care nu au domiciliul in Romania si persoanele fizice straine sunt supuse impozitarii in Romania pentru veniturile obtinute din desfasurarea in Romania, potrivit legii, a unei activitati independente, printr-o baza fixa.
    Prin baza fixa se intelege locul prin intermediul caruia activitatea unei persoane fizice romane care nu are domiciliul in Romania sau a unei persoane fizice straine pe teritoriul Romaniei se desfasoara, in totalitate sau numai partial, in scopul obtinerii de venit.
    Definirea notiunii de baza fixa cuprinde elemente referitoare la un centru de activitate care are un caracter fix sau permanent. Se considera baza fixa spatiul pentru acordarea de consultanta pe diverse domenii, detinut in proprietate sau inchiriat, precum si sediul unitatii beneficiare a serviciului prestat. In aceasta notiune se cuprinde si biroul pentru exercitarea unei profesii independente.
    4. Sunt considerate venituri comerciale veniturile realizate din fapte de comert de catre persoane fizice sau asociatii fara personalitate juridica, din prestari de servicii, altele decat cele realizate din profesii libere, precum si cele obtinute din practicarea unei meserii.
    Principalele activitati care constituie fapte de comert sunt:
    - activitati de productie;
    - activitati de cumparare efectuate in scopul revanzarii;
    - organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive si altele asemenea;
    - activitati al caror scop este facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare si alte asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de perioada pentru care a fost incheiat contractul;
    - vanzarea in regim de consignatie a bunurilor cumparate in scopul revanzarii sau produse pentru a fi comercializate;
    - activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita, si altele asemenea;
    - transport de bunuri si de persoane;
    - alte activitati definite in Codul comercial.
    5. Pentru persoanele fizice asociate impunerea se face la nivelul fiecarei persoane asociate din cadrul asocierii fara personalitate juridica, potrivit contractului de asociere, inclusiv al societatii civile profesionale, asupra venitului net distribuit.
    6. Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile obtinute din prestari de servicii cu caracter profesional, desfasurate in mod individual sau in diverse forme de asociere, in domeniile stiintific, literar, artistic si educativ, cum ar fi: medici, avocati, notari publici, executori judecatoresti, experti tehnici si contabili, contabili autorizati, consultanti de plasament in valori mobiliare, auditori, consultanti fiscali, arhitecti, traducatori, sportivi, precum si alte profesii asemanatoare.
    7. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: inventii, mai putin realizarile tehnice, know-how, marci inregistrate, franciza si altele asemenea, recunoscute si protejate prin inscrisuri ale institutiilor specializate, precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor. Veniturile de aceasta natura se supun regulilor de determinare pentru veniturile din activitati independente si in situatia in care drepturile respective fac obiectul unor contracte de cesiune, inchiriere, colaborare, cercetare, licenta, franciza si altele asemenea, precum si cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acorda, cum ar fi: remuneratie directa, remuneratie secundara, onorariu, redeventa, tantieme si altele asemenea. Veniturile reprezentand drepturi banesti ale autorului unei realizari tehnice nu sunt considerate, din punct de vedere fiscal, venituri din drepturi de proprietate intelectuala.
    In situatia existentei unei activitati dependente ca urmare a unui raport de munca, remuneratia prestarilor rezultate din cesiunile de drepturi de proprietate intelectuala care intra in sfera sarcinilor de serviciu reprezinta venituri de natura salariala, conform prevederilor mentionate in mod expres in contractul dintre angajat si angajator, si se supun impozitarii potrivit prevederilor art. 24 din ordonanta.
    Persoanele fizice angajate la o persoana juridica, precum si cele care incheie contracte, altele decat cele prin care sunt reglementate relatiile de munca, si care desfasoara activitati utilizand baza materiala a persoanei juridice, in vederea realizarii de inventii, realizari tehnice sau procedee tehnice, opere stiintifice, literare si artistice, obtin venituri de natura salariala.
    Veniturile rezultate din cesiunile de drepturi de proprietate intelectuala prevazute in mod expres in contractul incheiat intre parti reprezinta venituri din drepturi de proprietate intelectuala. De asemenea, sunt incluse in categoria veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala si veniturile din cesiuni pentru care reglementarile in materie stabilesc prezumtia de cesiune a drepturilor in lipsa unei prevederi contrare in contract.
    Sunt considerate venituri din activitati independente si veniturile obtinute de agentii de asigurare persoane fizice, precum si de sportivii profesionisti care participa la competitii sportive pe cont propriu si nu au relatii contractuale de munca cu cluburile sau cu asociatiile sportive.

    Ordonanta:

    2. Metode de determinare
    Art. 16
    (1) Venitul net din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.
    (2) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile.
    (3) Venitul brut cuprinde sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura, inclusiv contravaloarea bunurilor din patrimoniul afacerii, ramase dupa incetarea definitiva a activitatii. Nu sunt considerate venituri brute sumele primite sub forma de credite.
    (4) Nu sunt cheltuieli deductibile:
    a) amenzile, majorarile de intarziere si penalitatile, altele decat cele de natura contractuala;
    b) donatiile de orice fel;
    c) cheltuielile de sponsorizare sau mecenat, care depasesc limitele prevazute de lege;
    d) cheltuielile pentru protocol, care depasesc limita de 0,25% aplicata asupra bazei calculate conform alin. (5);
    e) ratele aferente creditelor angajate;
    f) dobanzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe, in cazul in care dobanda este cuprinsa in valoarea de intrare a imobilizarii corporale potrivit prevederilor legale;
    g) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
    h) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile;
    i) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare;
    j) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;
    k) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura indemnizatiei zilnice de delegare sau de detasare, acordate pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, care depasesc limitele stabilite pentru societatile comerciale;
    l) cheltuielile cu dobanzile aferente imprumuturilor care depasesc nivelul taxei oficiale a scontului stabilit de Banca Nationala a Romaniei si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    m) alte sume care depasesc limitele cheltuielilor prevazute prin legislatia in vigoare.
    (5) Baza de calcul la care se aplica limitele de cheltuieli prevazute la alin. (4) lit. c) si d) se determina prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor aferente deductibile, exclusiv a celor pentru care se face calculul plafonului.
    (6) Venitul net din activitati independente, realizat de persoanele fizice in cadrul unor asociatii intre persoane fizice, fara personalitate juridica, se calculeaza la nivelul asociatiei, conform prevederilor prezentului articol, cu respectarea regulilor prevazute la cap. IV.
    (7) Venitul net din activitati independente, realizat de persoanele fizice in cadrul unor asociatii dintre persoane fizice si persoane juridice, care nu dau nastere unei persoane juridice, se calculeaza la nivelul asociatiei, cu respectarea regulilor prevazute la cap. IV.

    Norme metodologice:

    1. In venitul brut se includ toate veniturile in bani si in natura, cum sunt: venituri din vanzarea de produse si de marfuri, venituri din prestarea de servicii si executarea de lucrari, venituri din vanzarea sau inchirierea bunurilor din patrimoniul afacerii si orice alte venituri obtinute din exercitarea activitatii, precum si veniturile din dobanzile primite de la banci pentru disponibilitatile banesti aferente afacerii, din alte activitati adiacente si altele asemenea.
    Prin activitati adiacente se intelege toate activitatile care au legatura cu obiectul de activitate autorizat.
    In cazul incetarii definitive a activitatii sumele obtinute din valorificarea bunurilor din patrimoniul afacerii, inscrise in Registrul-inventar, cum ar fi: mijloace fixe, obiecte de inventar si altele asemenea, precum si stocurile de materii prime, materiale, produse finite si marfuri ramase nevalorificate sunt incluse in venitul brut.
    In cazul in care bunurile din patrimoniul afacerii trec in patrimoniul personal al contribuabilului, din punct de vedere fiscal se considera o instrainare, iar suma reprezentand contravaloarea acestora se include in venitul brut al afacerii.
    In toate cazurile evaluarea se face la preturile practicate pe piata sau stabilite prin expertiza tehnica.
    Nu constituie venit brut urmatoarele:
    - aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;
    - sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;
    - sumele primite ca despagubiri;
    - sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.
    2. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizarii venitului, astfel cum rezulta din evidentele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea regulilor prevazute in normele metodologice date in aplicarea art. 10 din ordonanta.
    Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:
    a) sa fie efectuate in interesul direct al activitatii;
    b) sa corespunda unor cheltuieli efective si sa fie justificate cu documente;
    c) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
    Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:
    - cheltuielile cu achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si marfuri;
    - cheltuielile cu lucrarile executate si serviciile prestate de terti;
    - cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrari si prestarea de servicii pentru clienti;
    - chiria aferenta spatiului in care se desfasoara activitatea, cea aferenta utilajelor si altor instalatii utilizate in desfasurarea activitatii, in baza unui contract de inchiriere;
    - dobanzile aferente creditelor bancare;
    - dobanzile aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei;
    - cheltuielile cu comisioanele si cu alte servicii bancare;
    - cheltuielile cu primele de asigurare care privesc imobilizarile corporale si necorporale, inclusiv pentru stocurile detinute, precum si cheltuielile de asigurare pentru boli profesionale si risc profesional si impotriva accidentelor de munca;
    - cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, cand acestea reprezinta garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii independente a contribuabilului;
    - cheltuielile cu reclama si publicitatea;
    - cheltuielile de protocol ocazionate de acordarea unor cadouri, tratatii si mese partenerilor de afaceri, efectuate in scopul afacerii;
    - cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii;
    - cheltuielile cu energia si apa;
    - cheltuielile cu transportul de bunuri si de persoane;
    - cheltuielile de delegare, detasare si deplasare; cheltuielile reprezentand indemnizatia de delegare, detasare in tara si in strainatate sunt deductibile in limitele prevazute de legislatia privind impozitul pe profit, respectiv in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;
    - cheltuieli de natura salariala;
    - cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decat impozitul pe venit;
    - cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarile sociale, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru asigurarile sociale de sanatate, precum si alte contributii obligatorii pentru contribuabil si angajatii acestuia;
    - cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, asociatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
    - cheltuielile cu amortizarea, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    - valoarea ramasa neamortizata a bunurilor si drepturilor amortizabile instrainate, determinata prin deducerea din pretul de cumparare a amortizarii incluse pe costuri in cursul exploatarii, in limita venitului realizat din instrainare;
    - cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
    - cheltuielile cu pregatirea profesionala pentru contribuabili si salariatii lor;
    - cheltuieli ocazionate de participarea la congrese si alte intruniri cu caracter profesional;
    - cheltuielile cu functionarea si intretinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit intelegerii din contract, pentru partea aferenta utilizarii in scopul afacerii;
    - cheltuieli reprezentand tichetele de masa acordate de angajator potrivit legii;
    - alte cheltuieli efectuate pentru realizarea veniturilor.
    Cheltuielile cu sponsorizarea si mecenatul sunt deductibile in limitele stabilite prin legislatia in vigoare.
    3. Veniturile obtinute din valorificarea in regim de consignatie sau prin vanzare directa catre agenti economici si alte institutii a bunurilor rezultate in urma unei prelucrari sau procurate in scopul revanzarii sunt considerate venituri din activitati independente. In aceasta situatie se vor solicita documentele care atesta provenienta bunurilor respective, precum si autorizatia de functionare.
    Nu se incadreaza in aceste prevederi bunurile din patrimoniul personal.

    Ordonanta:

    Art. 17
    (1) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si isi desfasoara activitatea individual, venitul net se determina pe baza de norme de venit. Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului finantelor publice, stabileste nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza de norme de venit.
    (2) Normele de venit si coeficientii de corectie ai acestora, stabiliti in functie de conditiile specifice de desfasurare a activitatii, se aproba de directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel tarziu in ultima zi a lunii decembrie a anului fiscal precedent celui pentru care sunt stabiliti.
    (3) Organul fiscal competent va comunica contribuabilului pana la data de 15 aprilie a anului fiscal suma reprezentand venitul net si nivelul platilor anticipate in contul impozitului anual.
    (4) In cazul contribuabililor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care isi desfasoara activitatea pe perioade mai mici de un an normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata.
    (5) Norma de venit, comunicata contribuabilului potrivit alineatelor precedente, reprezinta venit net si intra in componenta venitului anual global impozabil.
    (6) Pentru contribuabilii care desfasoara mai multe activitati la care impunerea se face pe baza de norme de venit, impozitul se stabileste in functie de norma de venit cea mai mare. Contribuabilii care desfasoara atat activitati impuse pe baza de norme de venit, cat si activitati care nu se regasesc in nomenclatorul prevazut la alin. (1) se impun in sistem real.
    (7) Activitatea de taximetrie se impune numai pe baza de norme de venit, inclusiv in situatia in care aceasta activitate se desfasoara in cadrul unor agenti economici, in baza unor intelegeri, altele decat contractul individual de munca sau conventia civila de prestari de servicii.
    (8) Pentru contribuabilii care desfasoara mai multe activitati, printre care si cea de taximetrie, impunerea se face in sistem real. In acest caz venitul net nu poate fi inferior normei de venit, stabilita pentru activitatea de taximetrie.

    Norme metodologice:

    1. In sensul acestui articol, pentru persoanele fizice autorizate care realizeaza venituri din activitati independente si desfasoara activitati cuprinse in nomenclatorul stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice, individual, fara angajati, venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit. La stabilirea normelor anuale de venit se vor avea in vedere si caracterul sezonier al unor activitati, precum si durata concediului legal de odihna.
    Pentru contribuabilii care desfasoara mai multe activitati, printre care si cea de taximetrie, impunerea se face in sistem real. In acest caz venitul net din activitatea de taximetrie luat in calcul nu poate fi inferior normei de venit, stabilita pentru aceasta activitate.
    Persoanele care desfasoara activitatea de taximetrie cu autoturismele proprietate personala in baza unor contracte, altele decat contractele de munca sau conventiile civile de prestari de servicii, incheiate cu agenti economici care au ca obiect de activitate taximetria, sunt supuse impozitarii in aceleasi conditii cu taximetristii care isi desfasoara activitatea in mod independent, pe baza de norme de venit.
    2. La stabilirea coeficientilor de corectie a normelor de venit se vor avea in vedere urmatoarele criterii:
    - vadul comercial si clientela;
    - varsta contribuabililor;
    - timpul afectat desfasurarii activitatii, cu exceptia cazurilor prevazute la pct. 3 si 4;
    - starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;
    - activitatea se desfasoara intr-un spatiu proprietate a contribuabilului sau inchiriat;
    - realizarea de lucrari, prestarea de servicii si obtinerea de produse cu material propriu sau al clientului;
    - folosirea de masini, dispozitive si scule, actionate manual sau de forta motrice;
    - alte criterii specifice.
    Diminuarea normelor de venit ca urmare a indeplinirii criteriului de varsta a contribuabilului se opereaza incepand cu anul urmator celui in care acesta a implinit numarul de ani care ii permite reducerea normei. Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au si calitatea de salariat sau isi pierd aceasta calitate se face incepand cu luna urmatoare incheierii/desfacerii contractului individual de munca.
    3. Venitul net din activitati independente, determinat pe baza de norme anuale de venit, se reduce proportional cu:
    - perioada de la inceputul anului si pana la momentul autorizarii din anul inceperii activitatii;
    - perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, in situatia incetarii activitatii, la cererea contribuabilului.
    4. Pentru intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor accidente, spitalizarii si altor cauze obiective, dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata, la cererea contribuabililor. In situatia incetarii activitatii in cursul anului, respectiv a intreruperii temporare, persoanele fizice autorizate si asociatiile fara personalitate juridica sunt obligate sa depuna autorizatia de functionare si sa instiinteze in scris, in termen de 5 zile, organele fiscale in a caror raza teritoriala acestia isi desfasoara activitatea. In acest sens se va anexa, in copie, dovada din care sa rezulte depunerea autorizatiei.
    5. Pentru contribuabilii impusi pe baza de norme de venit, care isi exercita activitatea o parte din an, in situatiile prevazute la pct. 3 si 4, venitul net aferent perioadei efectiv lucrate se determina prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate.
    In acest scop organul fiscal intocmeste o nota de constatare care va cuprinde date si informatii privind:
    - situatia care a generat corectarea normei de venit, cum ar fi: inceputul/sfarsitul activitatii, intreruperea temporara, conform pct. 4, si altele asemenea;
    - perioada in care nu s-a desfasurat activitate;
    - documentele justificative depuse de contribuabil;
    - recalcularea normei, conform pct. 5.
    6. Pentru contribuabilul care opteaza sa fie impus pe baza de norma de venit si care anterior a fost impus in sistem real, avand investitii in curs de amortizare, valoarea amortizarii nu diminueaza norma de venit. Veniturile realizate din valorificarea investitiilor respective sau trecerea lor in patrimoniul personal, in caz de incetare a activitatii, majoreaza norma de venit proportional cu valoarea amortizata in perioada impunerii in sistem real.
    7. In cazul contribuabilului impus pe baza de norma de venit, care pe perioada anterioara a avut impunere in sistem real si a efectuat investitii care au fost amortizate integral, veniturile din valorificarea sau trecerea acestora in patrimoniul personal ca urmare a incetarii activitatii vor majora norma de venit.
    8. Contribuabilii care in cursul anului fiscal nu mai indeplinesc conditiile de impunere pe baza de norma de venit vor fi impusi in sistem real de la data respectiva, venitul net anual urmand sa fie determinat prin insumarea fractiunii din norma de venit aferenta perioadei de impunere pe baza de norma de venit cu venitul net rezultat din evidenta contabila.

    Ordonanta:

    Art. 18
    (1) Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuala reprezinta totalitatea incasarilor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura realizate din drepturi de proprietate intelectuala.
    (2) Venitul net se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 40%, aplicata la venitul brut, precum si a contributiilor obligatorii, datorate potrivit legii.
    (3) Venitul net din drepturi de autor aferente operelor de arta monumentala se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 50%, aplicata la venitul brut, precum si a contributiilor obligatorii, datorate potrivit legii.

    Norme metodologice:

    1. Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuala cuprinde atat sumele incasate in cursul anului, cat si retinerile in contul platilor anticipate efectuate cu titlu de impozit si contributiile obligatorii retinute de platitorii de venituri.
    In cazul in care determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala se face pe baza de cote forfetare de cheltuieli, nu exista obligativitatea inregistrarii in evidenta contabila a cheltuielilor efectuate aferente venitului.
    2. Cheltuielile forfetare prevazute de ordonanta includ si comisioanele si alte sume care revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de venituri drept plata a serviciilor prestate pentru gestiunea drepturilor de catre acestia din urma catre titularii de drepturi.
    3. Sunt considerate opere de arta monumentala urmatoarele:
    - lucrari de decorare, cum ar fi pictura murala a unor spatii si cladiri de mari dimensiuni, interior-exterior;
    - lucrari de arta aplicata in spatii publice, cum ar fi: ceramica, metal, lemn, piatra, marmura si altele asemenea;
    - lucrari de sculptura de mari dimensiuni, design monumental, amenajari de spatii publice;
    - lucrari de restaurare a acestora.
    4. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala obtinute din strainatate se supun regulilor aplicabile veniturilor din strainatate, astfel cum acestea sunt prevazute in sectiunea "Aspecte internationale", indiferent daca sunt incasate direct de titulari sau prin intermediul entitatilor responsabile cu gestiunea drepturilor de proprietate intelectuala, potrivit legii.
    5. Cotele de cheltuieli forfetare prevazute la art. 18 alin. (2) si (3) din ordonanta nu cuprind contributia la Fondul asigurarilor sociale de sanatate si contributia la asigurarile sociale.
    6. Cota de cheltuieli forfetare nu se acorda in cazul in care persoanele fizice utilizeaza baza materiala a beneficiarului acestor drepturi de proprietate intelectuala.

    Ordonanta:

    Art. 19
    In cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si in cazul remuneratiei reprezentand dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri, potrivit legii, fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevazute la art. 18 alin. (2) si (3).

    Norme metodologice:

    1. In urmatoarele situatii venitul net din drepturi de proprietate intelectuala se determina ca diferenta intre venitul brut si comisionul cuvenit organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor intre titularii de drepturi:
    - venituri din drepturi de proprietate intelectuala transmise prin succesiune;
    - venituri din exercitarea dreptului de suita;
    - venituri reprezentand remuneratia compensatorie pentru copia privata.
    2. Dreptul de suita este dreptul acordat de lege autorului unei opere de arta plastica de a primi o cota de 5% din pretul de revanzare al operei respective, daca revanzarea se face prin licitatie sau prin intermediul unui agent comisionar ori de catre un comerciant. Licitatorii, agentii comisionari si comerciantii au obligatia sa retina si sa plateasca autorului suma corespunzatoare cotei de 5% din pretul de vanzare.
    3. Remuneratia compensatorie pentru copia privata este o suma stabilita printr-o dispozitie expresa a legii drept compensatie pecuniara pentru prejudiciile cauzate titularilor de drepturi prin reproducerea/copierea de catre diverse persoane, in scop personal, a unor opere protejate, cum ar fi creatii si prestatii cuprinse intr-o fixare comerciala.
    Aceasta remuneratie este platita de catre fabricantii sau importatorii de aparate ce permit reproducerea acestor opere sau de suporturi utilizabile pentru reproducerea operelor. Remuneratia este de 5% din pretul de vanzare sau din valoarea inscrisa in documentele vamale pentru aceste aparate sau suporturi.
    Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, care repartizeaza sumele astfel colectate fiecarui beneficiar.

    Ordonanta:

    Art. 20
    (1) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, potrivit art. 16.
    (2) Optiunea se face pe baza de cerere adresata organului fiscal competent pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal sau o data cu depunerea declaratiei privind venitul estimat si este obligatorie pentru contribuabil pe perioada anului fiscal. Optiunea se considera reinnoita pentru un nou an fiscal in cazul in care contribuabilul nu depune o cerere de renuntare la optiunea privind impunerea in sistem real.

    Norme metodologice:

    1. Optiunea de a determina venitul net in sistem real se face astfel:
    a) in cazul contribuabililor prevazuti la art. 17 alin. (1) din ordonanta, care au desfasurat activitate in anul precedent si au fost impusi pe baza de norme de venit, prin depunerea pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal a cererii de optiune pentru sistemul real de impunere, precum si a declaratiei privind venitul estimat;
    b) in cazul contribuabililor prevazuti la art. 17 alin. (1) din ordonanta, care incep activitatea in cursul anului fiscal, prin depunerea in termen de 15 zile de la inceperea activitatii a declaratiei privind venitul estimat, insotita de cererea de optiune pentru sistemul real de impunere.
    Fac exceptie persoanele fizice care exercita activitate de taximetrie.
    2. Contribuabilii impusi in sistem real au dreptul de a renunta la optiune pe baza unei cereri depuse pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal.
    3. Cererea depusa, cuprinzand optiunea pentru sistemul real, precum si cererea de renuntare la optiune se considera aprobate de drept prin depunere si inregistrare la organul fiscal.

    Ordonanta:

    Art. 21
    (1) Beneficiarii de venit datoreaza in cursul anului un impozit retinut la sursa, reprezentand plati anticipate, stabilit in situatiile si in cuantumurile urmatoare:
    a) 15% din venitul brut incasat, in cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala;
    b) 10% din venitul brut incasat, ca urmare a valorificarii de bunuri in regim de consignatie;
    c) 10% aplicat la venitul brut incasat, ca urmare a unor activitati desfasurate in baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial;
    d) 10% din venitul brut incasat, in cazul activitatilor de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara.
    (2) Platitorii veniturilor prevazute la alin. (1) au obligatia sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul la bugetul de stat pana la data de 10 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata venitului.
    (3) Impozitul retinut de persoana juridica in contul persoanei fizice pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, care nu da nastere unei persoane juridice, reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual pe venit. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului determinat conform metodologiei stabilite in legislatia privind impozitul pe profit revine persoanei juridice romane.

    Norme metodologice:

    1. Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala au obligatia de a calcula si de a retine in cursul anului fiscal o suma reprezentand 15% din venitul brut realizat de titularii de drepturi de proprietate intelectuala ca urmare a exploatarii drepturilor respective. Aceasta suma reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de contribuabili.
    2. Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, carora le revine obligatia calcularii si retinerii impozitului anticipat, sunt, dupa caz:
    - utilizatorii de opere, inventii, know-how si altele asemenea, in situatia in care titularii de drepturi isi exercita drepturile de proprietate intelectuala in mod personal, iar relatia contractuala dintre titularul de drepturi de proprietate intelectuala si utilizatorul respectiv este directa;
    - organismele de gestiune colectiva sau alte entitati, care, conform dispozitiilor legale, au atributii de gestiune a drepturilor de proprietate intelectuala, a caror gestiune le este incredintata de catre titulari. In aceasta situatie se incadreaza si producatorii si agentii mandatati de titularii de drepturi, prin intermediul carora se colecteaza si se repartizeaza drepturile respective.
    3. In situatia in care sumele reprezentand venituri din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala se colecteaza prin mai multe organisme de gestiune colectiva sau prin alte entitati asemanatoare, obligatia calcularii si retinerii impozitului anticipat revine organismului sau entitatii care efectueaza plata catre titularul de drepturi de proprietate intelectuala.
    4. In cazul contribuabililor ale caror plati anticipate sunt calculate in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) si c) din ordonanta pentru veniturile realizate pe baza contractelor de consignatie, agent, comision sau mandat comercial si care realizeaza venituri comerciale si in alte conditii, pentru acestea din urma au obligatia sa le evidentieze in contabilitate separat si sa plateasca in cursul anului plati anticipate trimestriale, in conformitate cu art. 66 din ordonanta.
    5. Impozitul anticipat se calculeaza si se retine in momentul platii sumelor reprezentand venituri comerciale si din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala catre titularul de drepturi.
    6. Impozitul retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care se fac plata venitului si retinerea impozitului.

    Ordonanta:

    SECTIUNEA a 2-a
    Venituri din salarii

    1. Definirea veniturilor din salarii
    Art. 22
    Sunt considerate venituri din salarii, denumite in continuare salarii, toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul de ingrijire a copilului in varsta de pana la 2 ani.
    Art. 23
    In vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:
    a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
    a^1) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;
    b) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale cadrelor militare, acordate potrivit legii;
    c) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;
    d) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;
    e) veniturile realizate din incadrarea in munca ca urmare a incheierii unei conventii civile de prestari de servicii;
    f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie si in comisia de cenzori;
    g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, conform legii;
    h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;
    i) alte drepturi de natura salariala sau asimilate salariilor.

    Norme metodologice:

    1. Veniturile de natura salariala prevazute la art. 22 si 23 din ordonanta, denumite in continuare venituri din salarii, sunt venituri din activitati dependente, daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:
    - partile care intra in relatia de munca, denumite in continuare angajator si angajat, stabilesc de la inceput: felul activitatii, timpul de lucru si locul desfasurarii activitatii;
    - partea care utilizeaza forta de munca pune la dispozitia celeilalte parti mijloacele de munca, cum ar fi: spatii cu inzestrare corespunzatoare, imbracaminte speciala, unelte de munca si altele asemenea;
    - persoana care activeaza contribuie numai cu forta ei fizica sau cu capacitatea ei intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
    - platitorul de venituri de natura salariala suporta cheltuielile de deplasare in interesul serviciului ale angajatului, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, si alte cheltuieli de aceasta natura, precum si indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru concediu medical, in caz de boala;
    - persoana care activeaza lucreaza sub indrumarea unei alte persoane si este obligata sa respecte indrumarile acesteia.
    2. In scopul determinarii impozitului pe veniturile din salarii, se considera angajator persoana juridica sau persoana fizica si orice alta entitate la care isi desfasoara activitatea una sau mai multe persoane fizice care presteaza munca in schimbul unei plati.
    Angajatul este persoana fizica care isi desfasoara activitatea la un angajator in baza unei relatii contractuale de munca, cum ar fi: contract individual de munca, conventie civila de prestari de servicii, sau in baza unor legi speciale, in schimbul unei plati.
    3. Veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate ca urmare a unei relatii contractuale de munca, precum si orice sume de natura salariala primite in baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se refera, si care sunt realizate din:
    a) sume primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca, a contractului colectiv de munca, precum si pe baza actului de numire:
    a^1) salariile de baza;
    a^2) sporurile si adaosurile de orice fel;
    a^3) indemnizatiile de orice fel;
    a^4) recompensele si premiile de orice fel;
    a^5) sumele reprezentand premiul anual si stimulentele acordate, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulentele din fondul de participare la profit, acordate salariatilor agentilor economici dupa aprobarea bilantului contabil, potrivit legii;
    a^6) sumele primite pentru concediul de odihna;
    a^7) sumele primite in caz de incapacitate temporara de munca si in caz de maternitate;
    a^8) sumele primite pentru concediul de ingrijire a copilului in varsta de pana la 2 ani;
    a^9) sumele primite pentru concediul de ingrijire a copilului cu handicap, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani;
    a^10) sumele primite pentru concedii medicale de ingrijire a copiilor cu handicap accentuat sau grav, pana la implinirea de catre copii a varstei de 18 ani;
    a^11) orice alte castiguri in bani si in natura, primite de la angajatori de catre angajati, ca plata a muncii lor;
    b) indemnizatiile, precum si orice alte drepturi acordate persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, alese sau numite in functie potrivit legii, precum si altora asimilate cu functiile de demnitate publica, stabilite potrivit sistemului de stabilire a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;
    c) drepturile cadrelor militare in activitate si ale militarilor angajati pe baza de contract, reprezentand solda lunara compusa din solda de grad, solda de functie, gradatii si indemnizatii, precum si prime, premii si alte drepturi stabilite potrivit legislatiei speciale;
    d) drepturile administratorilor, obtinute in baza contractului de administrare incheiat cu companiile/societatile nationale, societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si cu regiile autonome, stabilite potrivit legii, cum ar fi indemnizatia lunara bruta, suma cuvenita prin participare la profitul net al societatii;
    e) sumele platite membrilor fondatori ai unei societati comerciale constituite prin subscriptie publica, potrivit cotei de participare la profitul net, stabilita de adunarea constitutiva, potrivit legislatiei in vigoare;
    f) veniturile realizate din activitati desfasurate in baza unei conventii civile de prestari de servicii, platite de agenti economici, institutii publice si de alte entitati;
    g) sumele primite de reprezentantii numiti in adunarea generala a actionarilor si sumele primite de membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, stabilite potrivit prevederilor legale;
    h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, conform legii;
    i) sumele primite de catre persoanele fizice agreate de Ministerul Finantelor Publice sa efectueze certificarea bilantului contabil si a contului de executie bugetara la institutiile publice care nu au compartiment propriu de audit intern si care nu isi desfasoara activitatea in cabinete individuale inregistrate la organele fiscale teritoriale;
    j) indemnizatiile, primele si alte asemenea sume acordate membrilor alesi ai unor entitati, cum ar fi: organizatii sindicale, organizatii patronale, alte organizatii neguvernamentale, asociatii de locatari/proprietari si altele asemenea;
    k) indemnizatiile acordate ca urmare a participarii in comisii, comitete, consilii si altele asemenea, constituite conform legii;
    l) veniturile obtinute de condamnatii care executa pedepse la locul de munca;
    m) sumele platite sportivilor amatori, ca urmare a participarii in competitii sportive oficiale, precum si sumele platite sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti in domeniu de catre cluburile sau asociatiile sportive cu care acestia au relatii contractuale de munca, indiferent de forma sub care se platesc, inclusiv prima de joc, cu exceptia celor prevazute la art. 6 lit. f^1) si f^2) din ordonanta;
    n) compensatii banesti individuale acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii, potrivit dispozitiilor prevazute in contractul de munca;
    o) indemnizatii sau alte drepturi acordate angajatilor cu ocazia angajarii sau mutarii acestora intr-o alta localitate, stabilite potrivit contractelor de munca, statutelor sau altor dispozitii legale, cu exceptia celor prevazute la art. 5 lit. l), m) si n) din ordonanta;
    p) alte drepturi si indemnizatii de natura salariala sau asimilate salariilor.

    Ordonanta:

    2. Determinarea venitului din salarii
    Art. 24
    (1) Venitul brut din salarii reprezinta suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc de realizare a venitului.
    (2) Venitul net din salarii se determina prin deducerea din venitul brut, determinat potrivit prevederilor alin. (1), a urmatoarelor cheltuieli, dupa caz:
    a) contributiile obligatorii datorate, potrivit legii, pentru protectia sociala a somerilor, pentru asigurarile sociale de sanatate, contributia individuala de asigurari sociale, precum si alte contributii obligatorii stabilite prin lege, dupa caz;
    b) o cota de 15% din deducerea personala de baza, acordata cu titlu de cheltuieli profesionale, o data cu deducerea personala de baza la acelasi loc de munca.
    (3) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar reprezentand plati anticipate, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.
    (4) Impozitul lunar prevazut la alin. (3) se determina astfel:
    a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea baremului lunar prevazut la art. 8 asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii aferent unei luni si deducerile personale acordate pentru luna respectiva;
    b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea baremului lunar prevazut la art. 8 asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributia la asigurarile sociale de sanatate, pe fiecare loc de realizare a acestuia.
    (5) Abrogat.
    (6) In cazul salariilor sau diferentelor de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, beneficiarii de astfel de venituri datoreaza un impozit final care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 20% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii prevazute de lege, si nu se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale ale lunii in care se platesc.
    (7) Sumele reprezentand prime de vacanta, acordate pe langa indemnizatia de concediu de odihna, potrivit prevederilor contractelor de munca sau ale unor legi speciale, in limita salariului de baza din luna anterioara plecarii in concediu, se impoziteaza separat de celelalte drepturi salariale ale lunii in care se platesc, prin aplicarea baremului lunar asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributia la asigurarile sociale de sanatate. Veniturile se supun procedurii prevazute la art. 27.
    (8) In cazul veniturilor incasate in avans in cursul anului pentru plata indemnizatiilor de concediu de odihna, acestea se cuprind in baza de calcul a lunilor la care se refera.

    Norme metodologice:

    1. Venitul brut din salarii reprezinta totalitatea veniturilor realizate conform art. 22 si 23 din ordonanta, precum si a avantajelor primite conform art. 9 din ordonanta de o persoana fizica, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate.
    2. Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei sunt considerate venituri din salarii realizate din Romania sumele primite de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul in Romania, precum si de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, indiferent unde este primita suma.
    3. Pentru persoanele fizice straine si cele romane care nu au domiciliul in Romania, astfel cum sunt prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) si alin. (2) din ordonanta, se impoziteaza numai salariul obtinut din Romania.
    4. Contribuabilii care realizeaza venituri din salarii datoreaza lunar impozit reprezentand plati anticipate in contul impozitului pe venitul anual, calculat si retinut de catre platitorul de venituri.
    5. Drepturile salariale acordate in natura, precum si avantajele acordate angajatilor se evalueaza conform prevederilor art. 9 din ordonanta si se impoziteaza in luna in care au fost primite. Documentele referitoare la calculul contravalorii veniturilor si avantajelor in natura primite de angajat se vor anexa la statul de plata.
    6. Transformarea in lei a sumelor obtinute, potrivit legii, in valuta, reprezentand venituri din salarii realizate in Romania, se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a lunii pentru care se face plata acestor drepturi. In situatia in care veniturile din salarii sunt platite in cursul lunii sau in cazul incetarii raporturilor de munca, se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ziua precedenta celei in care se face plata.
    7. Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat baremul lunar de impozit se aplica asupra bazei de calcul determinate astfel:
    a) asupra venitului net lunar din salarii, determinat prin scaderea din venitul brut a contributiilor obligatorii retinute si a sumei reprezentand cheltuieli profesionale, diminuat cu deducerile personale de baza si suplimentare, acordate in luna respectiva, dupa caz, pentru veniturile din salarii la functia de baza;
    b) asupra venitului net calculat ca diferenta intre venitul brut realizat intr-o luna si contributia la asigurarile sociale de sanatate, pe fiecare loc de realizare a acestuia, pentru veniturile din salarii, altele decat cele de la functia de baza. Aceasta regula se aplica si in cazul veniturilor sub forma indemnizatiei lunare a asociatului unic, precum si pentru drepturile de natura salariala acordate de angajator persoanelor fizice ulterior incetarii raporturilor de munca.
    8. In scopul determinarii impozitului pe veniturile salariale, prin locul unde se afla functia de baza se intelege:
    a) pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de munca, ultimul loc inscris in carnetul de munca sau in documentele specifice care, potrivit reglementarilor legale, sunt asimilate acestora;
    b) in cazul cumulului de functii, locul ales de persoanele fizice.
    9. Suma care depaseste nivelul salariului de baza din luna anterioara acordarii primei de vacanta se cumuleaza cu veniturile de natura salariala ale lunii in care se plateste aceasta prima. Contributiile obligatorii datorate asupra primei de vacanta in limita salariului brut sunt deductibile la calculul venitului net al drepturilor salariale platite in luna respectiva.
    In situatia in care prima de vacanta se acorda in mai multe transe, daca si concediul de odihna se acorda fractionat sau in alte conditii prevazute in mod expres in contractul de munca, in vederea impozitarii separate se compara cuantumul fractionat al primei de vacanta acordate cu salariul de baza din fiecare luna anterioara plecarii in concediu.
    10. In cazul persoanelor care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii, deductibilitatea contributiilor individuale la asigurarile sociale si de somaj, datorate si achitate de contribuabili, se face o data cu determinarea impozitului anual pe venit, pe baza documentelor emise de institutiile beneficiare ale acestor contributii.
    11. Indemnizatiile aferente concediilor de odihna nu se cumuleaza cu veniturile lunii in care se platesc, urmand sa fie impuse in lunile la care se refera, cumulat cu veniturile platite in aceste luni.

    Ordonanta:

    3. Obligatiile platitorilor de venituri si ale contribuabililor
    Art. 25
    Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare.

    Norme metodologice:

    1. Impozitul pe veniturile din salarii se calculeaza si se retine lunar, pe baza statelor de salarii, de angajatorii care au sediul sau domiciliul in Romania.
    2. Veniturile in natura se considera platite la ultima plata a drepturilor salariale pentru luna respectiva. Impozitul aferent veniturilor si avantajelor in natura se retine din salariul primit de angajat in numerar pentru aceeasi luna.
    3. Calculul si retinerea impozitului lunar pe veniturile din salarii se efectueaza de angajatori astfel:
    a) in situatia in care veniturile din salarii se platesc o singura data pe luna sau sub forma de avans si lichidare, calculul si retinerea se fac la data ultimei plati a drepturilor salariale aferente fiecarei luni, conform prevederilor art. 24 din ordonanta;
    b) in situatia in care in cursul unei luni angajatorii efectueaza plati de venituri, altele decat cele cuprinse la lit. a), cum sunt premii, stimulente de orice fel, sume acordate potrivit legii pentru concediul de odihna neefectuat si altele asemenea, denumite plati intermediare, impozitul se calculeaza si se retine la fiecare plata, pe baza statelor de salarii, prin aplicarea baremului lunar asupra platilor intermediare cumulate pana la data ultimei plati intermediare pentru care se face calculul. Impozitul de retinut la fiecare plata intermediara reprezinta diferenta dintre impozitul calculat si suma impozitelor retinute la platile intermediare anterioare.
    La data ultimei plati a drepturilor salariale aferente unei luni impozitul se calculeaza, potrivit art. 24 din ordonanta, asupra veniturilor totale obtinute prin cumularea drepturilor respective cu platile intermediare.
    Impozitul de retinut la aceasta data reprezinta diferenta dintre impozitul calculat asupra veniturilor totale si suma impozitelor retinute la platile intermediare.
    4. In cazul in care un angajat care obtine venituri din salariu la functia de baza se muta in cursul unei luni la un alt angajator, calculul impozitului se face pentru fiecare loc de realizare a venitului. Deducerile personale si cheltuielile profesionale se acorda numai de primul angajator, in limita veniturilor realizate pentru acea luna, pana la data lichidarii, recalcularea urmand sa se efectueze o data cu calculul impozitului anual.
    5. Impozitul calculat si retinut lunar se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.
    6. Fisele fiscale pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate se completeaza de catre unitatea care a incheiat contractele de munca cu acestia.
    In situatia in care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, angajatorul care a detasat comunica angajatorului la care acestia sunt detasati date referitoare la coeficientii de deducere, precum si eventualele modificari ale acestora aparute in cursul anului.
    Pe baza acestor date unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unitatii de la care au fost detasati informatii privind venitul net si impozitul retinut pentru fiecare angajat, in scopul completarii fisei fiscale.
    Pentru angajatii permanenti care nu au alta sursa de venit angajatorul de la care au fost detasati efectueaza regularizarea conform art. 27 din ordonanta si transmite unitatii la care salariatii au fost detasati informatii privind diferentele de impozit pentru restituirea sau retinerea prin statele de plata.
    7. Contributiile obligatorii reprezentand cheltuieli deductibile aferente veniturilor din salarii se determina conform reglementarilor legale in materie.

    Ordonanta:

    Art. 26
    (1) Calculul impozitului pe veniturile din salarii se face pe baza informatiilor cuprinse in fisa fiscala.
    (2) Platitorii de venituri au obligatia sa solicite organului fiscal, pe baza de cerere, pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an pentru anul urmator, formularul tipizat al fiselor fiscale pentru salariati si pentru persoanele fizice care obtin venituri asimilate salariilor.
    (3) Fisa fiscala va fi completata de platitorul de venituri cu datele personale ale contribuabilului, mentiunile referitoare la deducerile personale, veniturile din salarii obtinute si impozitul retinut si virat in cursul anului, precum si rezultatul regularizarii impozitului platit pe venitul anual sub forma de salarii. Pana la completarea fisei fiscale cu datele personale necesare acordarii deducerilor personale suplimentare salariatii vor beneficia de deducerea personala de baza, urmand ca angajatorii sa efectueze regularizarea veniturilor salariale.
    (4) Platitorul de venituri are obligatia sa completeze formularele prevazute la alin. (1) pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor, sa recalculeze si sa regularizeze anual impozitul pe salarii.
    (5) Platitorul este obligat sa pastreze fisa fiscala pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent si angajatului, sub semnatura, cate o copie pentru fiecare an pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul fiscal expirat.
    (6) Datele personale din fisele fiscale se vor completa pe baza de documente justificative. Deducerile personale suplimentare pentru persoanele aflate in intretinere se acorda pe baza de declaratie pe propria raspundere a contribuabilului, insotita de documente justificative.

    Norme metodologice:

    1. Calculul impozitului pe veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza se face pe baza informatiilor cuprinse in Fisa fiscala 1, care are regim de declaratie de impozite si taxe. In Fisa fiscala 1 se inscriu sumele cuprinse in statele de salarii aferente perioadei impozabile si platite salariatilor pana la data de depunere a fiselor fiscale.
    2. In cazul incetarii activitatii in timpul anului, angajatorul va elibera angajatului un exemplar al fisei fiscale la data lichidarii, iar organului fiscal in a carui raza teritoriala angajatorul isi are sediul ii va transmite fisa fiscala respectiva dupa incheierea anului fiscal, in perioada 1 ianuarie - 28/29 februarie a anului fiscal urmator.
    3. Fisa fiscala se depune la organul fiscal la care angajatorul este inregistrat ca platitor de impozit pe venit din salarii.
    4. In situatia in care, in cursul anului, ca urmare a unor masuri organizatorice, are loc reorganizarea unei entitati, cu preluarea in totalitate a unor structuri si a personalului aferent acestora, noua structura va indeplini obligatiile legale prevazute la art. 26 alin. (4) si (5) din ordonanta.
    Pentru personalul preluat in conditiile de mai sus fosta entitate nu mai are obligatia sa transmita fisele fiscale organului fiscal si angajatilor.

    Ordonanta:

    Art. 27
    (1) Platitorii de venituri de natura salariala au obligatia sa determine venitul anual impozabil din salarii si sa stabileasca diferenta dintre impozitul calculat la nivelul anului si cel calculat si retinut lunar anticipat in cursul anului fiscal, pana in ultima zi lucratoare a lunii februarie a anului fiscal urmator, precum si sa efectueze regularizarea acestor diferente in termen de 90 de zile de la aceasta data, pentru persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au fost angajatii permanenti ai platitorului in cursul anului, cu functie de baza;
    b) nu au alte surse de venit care se cuprind in venitul anual global impozabil.
    (2) Diferentele de impozit rezultate din operatiunile de regularizare influenteaza obligatia de plata pentru bugetul de stat a impozitului pe venitul din salarii, a angajatorului, pentru luna in care are loc regularizarea, rezultand impozitul de virat pentru luna respectiva.
    (3) Sumele reprezentand deduceri personale cuvenite, dar neacordate in cursul anului fiscal de catre angajatori, precum si deduceri personale acordate, dar necuvenite, se regularizeaza cu ocazia stabilirii impozitului anual pe venit.

    Norme metodologice:

    1. Pentru angajatii care obtin venituri din salarii numai la functia de baza impozitul anual pe veniturile din salarii se calculeaza prin aplicarea baremului anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil, prevazut la art. 8 alin. (4) din ordonanta, asupra bazei de impozitare anuale, determinata ca diferenta intre venitul net anual corectat cu diferenta de cheltuiala profesionala si suma deducerilor personale cuvenite in acel an.
    2. Angajatii permanenti care au realizat si alte venituri de natura celor care se globalizeaza, respectiv venituri din salarii, altele decat cele de la functia de baza, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, sunt obligati sa instiinteze in scris angajatorul despre acest fapt in perioada 1 - 15 ianuarie a anului urmator celui pentru care se face regularizarea. Sunt angajati permanenti, in sensul ordonantei, persoanele fizice care pe intreaga perioada a anului fiscal si-au desfasurat activitatea la acelasi angajator.
    3. Angajatorul va regulariza fisele fiscale ale angajatilor permanenti care nu l-au instiintat ca realizeaza si alte venituri.
    4. In situatia in care persoana fizica pentru care angajatorul a efectuat calculul impozitului anual nu mai are calitatea de angajat la data efectuarii regularizarii diferentelor de impozit, angajatorul va comunica organului fiscal de domiciliu al persoanei fizice diferentele rezultate, in vederea luarii acestuia in evidenta organului fiscal.
    In acest caz angajatorul depune la organul fiscal pachetul cu fisele fiscale completate pentru persoana respectiva, insotite de o situatie centralizatoare/borderou.

    Ordonanta:

    Art. 28
    (1) Contribuabilii care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania au obligatia ca, personal sau printr-un reprezentant fiscal, sa calculeze impozitul conform art. 24, sa il declare si sa il plateasca in termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul.
    (2) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine autorizate, potrivit legii, sa isi desfasoare activitatea in Romania pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii, prevazute in prezenta ordonanta.
    (3) Persoana juridica sau fizica la care contribuabilul isi desfasoara activitatea potrivit alin. (1) este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a incetarii acesteia, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

    Norme metodologice:

    1. Contribuabilii care desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate care, potrivit ordonantei, se impun in Romania, precum si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania, pentru care angajatorul nu indeplineste obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe salarii, au obligatia sa depuna lunar o declaratie la organul fiscal competent.
    Organul fiscal competent este:
    - organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul - pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania;
    - organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are resedinta - pentru persoanele fizice romane care nu au domiciliul in Romania si pentru persoanele fizice straine.
    2. In vederea solicitarii formularelor de declaratii, contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere. La cerere se va anexa o copie de pe documentul care reglementeaza raportul de munca sau, dupa caz, o traducere legalizata a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea.
    3. Persoanele fizice sau juridice la care isi desfasoara activitatea contribuabilii prevazuti la art. 28 alin. (1) din ordonanta au obligatia sa depuna o declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii acestor contribuabili.
    Declaratia informativa se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul persoana fizica ori juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul, ori de cate ori apar modificari de natura inceperii/incetarii activitatii in documentele care atesta raporturile de munca, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

    Ordonanta:

    SECTIUNEA a 3-a
    Venituri din cedarea folosintei bunurilor

    1. Definirea venitului
    Art. 29
    Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.

    Norme metodologice:

    1. In aceasta categorie de venit se cuprind veniturile din inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile, precum si veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal.
    2. Veniturile obtinute din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor si altele asemenea, a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere/subinchiriere, uzufruct, arendare si altele asemenea, inclusiv a unor parti din acestea, utilizate in scop de reclama, afisaj si publicitate.

    Ordonanta:

    Art. 30
    Veniturile din cedarea folosintei bunurilor se stabilesc pe baza contractului incheiat intre parti, in forma scrisa, si inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia.

    Norme metodologice:

    1. Cedarea folosintei bunurilor obliga la incheierea intre parti a unui contract in forma scrisa si la inregistrarea acestuia la organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat bunul generator de venit, in cazul bunurilor imobile, sau in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul, in cazul bunurilor mobile.
    2. Obligatia de a inregistra la organul fiscal contractul de cedare a folosintei, in forma scrisa, revine proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal, dupa caz.

    Ordonanta:

    2. Determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor
    Art. 31
    (1) Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura, realizate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.
    (2) Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
    (3) Venitul brut anual din cedarea folosintei bunurilor se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul platii chiriei sau a arendei.
    (4) In situatia in care chiria/arenda reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut anual se determina pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere.

    Norme metodologice:

    1. In vederea determinarii venitului brut, la sumele reprezentand chiria sau arenda in bani si/sau la echivalentul in lei al veniturilor in natura se adauga, daca este cazul, si valoarea cheltuielilor ce sunt, conform dispozitiilor legale sau intelegerii contractuale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
    In conformitate cu legislatia in materie, proprietarul are obligatia de a efectua cheltuielile referitoare la intretinerea si repararea locuintei inchiriate, ca de exemplu:
    - intretinerea in bune conditii a elementelor structurii de rezistenta a cladirii, elementelor de constructie exterioara a cladirii, cum ar fi: acoperis, fatada, curtile si gradinile, precum si spatii comune din interiorul cladirii, cum ar fi: casa scarii, casa ascensorului si altele asemenea;
    - intretinerea in bune conditii a instalatiilor comune proprii cladirii, respectiv ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze;
    - repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si de functionare a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei.
    In cazul efectuarii de catre chirias a unor astfel de cheltuieli care cad in sarcina proprietarului si se incadreaza in cota forfetara de cheltuieli, cu diminuarea corespunzatoare a chiriei, impunerea ramane nemodificata.
    2. In cazul in care arenda se achita in natura, evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine. Preturile medii sunt folosite pentru stabilirea platilor anticipate ale anului fiscal urmator. Pentru anul 2003 aceste hotarari se emit pana la finele lunii februarie.

    Ordonanta:

    Art. 32
    Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se determina prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cote de cheltuieli reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului, astfel:
    a) 50%, aplicata la venitul brut, in cazul constructiilor;
    b) 30%, aplicata la venitul brut, in celelalte cazuri.

    Norme metodologice

    1. Venitul net se determina ca diferenta dintre sumele reprezentand chiria/arenda in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura, prevazute in contractul incheiat intre parti, si cota de cheltuiala forfetara de 50%, respectiv 30%, reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului.
    In cazul contractelor care au ca obiect atat inchirierea/arendarea de constructii, cat si de terenuri si in care nu se mentioneaza distinct chiria/arenda aferenta constructiei si cea aferenta terenului, se va aplica cota de cheltuiala forfetara de 30% .
    2. Pentru recunoasterea deductibilitatii cheltuielilor stabilite forfetar proprietarul nu este obligat sa prezinte organului fiscal documente justificative.
    Cheltuielile deductibile aferente venitului, cuprinse in cotele forfetare de 50% sau 30% aplicate la venitul brut, reprezinta uzura bunurilor inchiriate si cheltuielile ocazionate de intretinerea si repararea acestora, impozitele si taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul retinut de intermediari, primele de asigurare platite pentru bunul cedat spre folosinta, respectiv eventuale nerealizari ale veniturilor din arendare scontate, generate de conditii naturale nefavorabile, cum ar fi: grindina, seceta, inundatii, incendii si altele asemenea.
    Constructiile sunt definite conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

    Ordonanta:

    SECTIUNEA a 4-a
    Venituri din dividende si dobanzi

    1. Definirea venitului
    Art. 33
    (1) Dividendul este orice distribuire facuta de o persoana juridica, in bani si/sau in natura, in favoarea actionarilor sau asociatilor, din profitul stabilit pe baza bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi.
    (2) Se cuprind in aceasta categorie de venit, in vederea impunerii, si sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii.

    Norme metodologice:

    In cazul fondurilor inchise de investitii se vor supune impunerii veniturile obtinute de persoanele fizice sub forma de dividende.

    Ordonanta:

    Art. 34
    Veniturile sub forma de dobanzi sunt venituri obtinute din titluri de creante de orice natura si orice fel de sume cuvenite pentru folosirea banilor imprumutati, precum si din titluri de participare la fonduri deschise de investitii pentru care pretul de rascumparare este mai mare decat pretul de cumparare.

    Norme metodologice:

    Sunt considerate venituri de aceasta natura:
    - dobanzi obtinute din obligatiuni;
    - dobanzi obtinute pentru depozitele la termen, inclusiv la certificatele de depozit;
    - suma primita de detinatorul de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, stabilita ca diferenta intre pretul de rascumparare si pretul de cumparare;
    - suma primita sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate;
    - alte venituri obtinute din titluri de creanta.

    Ordonanta:

    2. Metode de determinare
    Art. 36
    (1) Veniturile sub forma de dividende distribuite, precum si sumele prevazute la art. 33 alin. (2) se impun cu o cota de 5% din suma acestora.
    (2) Veniturile sub forma de dobanzi se impun cu o cota de 1% din suma acestora.
    (3) Veniturile obtinute potrivit alin. (1) si (2) nu se supun globalizarii.

    Norme metodologice:

    Pentru veniturile realizate sub forma de dobanzi ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, baza de calcul se determina ca diferenta intre pretul de rascumparare si pretul de cumparare.
    Pretul de rascumparare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond si este format din valoarea unitara a activului net din ziua anterioara depunerii cererii de rascumparare, din care se scad comisioanele de rascumparare.
    Pretul de cumparare/subscriere este pretul platit de investitor, persoana fizica, si este format din valoarea unitara a activului net la care se adauga comisionul de cumparare, daca este cazul.

    Ordonanta:

    Art. 37
    (1) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului pe dividende este pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.
    (2) Pentru veniturile sub forma de dobanzi impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri in momentul calculului acestora si se vireaza de catre acestia, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face calculul dobanzii.
    (3) Impozitul retinut conform prezentului articol este impozit final.

    Norme metodologice:

    1. In cazul veniturilor realizate ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine:
    - societatii de investitii, in cazul in care nu are incheiat un contract de administrare;
    - societatii de administrare, in cazul in care societatea de investitii are incheiat un contract de administrare cu societatea de administrare.
    2. Pentru veniturile sub forma de dobanzi impozitul se calculeaza, se retine si se vireaza de catre platitorii de astfel de venituri, cum ar fi: banci, societati de administrare si altele.
    3. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, in cazul produselor bancare, impozitul se calculeaza si se retine de platitorii de astfel de venituri in momentul calculului, considerat momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, in cazul dobanzilor capitalizate, respectiv momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, cum sunt certificatele de depozit.
    4. In cazul sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate in baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectueaza in momentul platii dobanzilor.
    5. In cazul veniturilor realizate ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, obligatia calcularii, retinerii si virarii revine societatii de administrare.

    Ordonanta:

    SECTIUNEA a 5-a
    Alte venituri

    1. Definirea venitului
    Art. 38
    In aceasta categorie se cuprind:
    a) veniturile obtinute din jocuri de noroc;
    b) veniturile sub forma de castiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale;
    c) veniturile sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen;
    d) veniturile sub forma de premii in bani si/sau in natura, altele decat cele prevazute la art. 6, 22 si 23;
    e) diverse venituri care nu se regasesc mentionate in mod expres in prezenta ordonanta, precum si veniturile cu caracter intamplator.

    Norme metodologice:

    1. In aceasta categorie se cuprind venituri, ca de exemplu:
    - venituri obtinute din jocuri de noroc, cum sunt: venituri din jocuri tip cazino, din jocuri tip bingo si keno in sali de joc, pronosticuri si pariuri sportive, jocuri-concurs cu castiguri de orice fel, loterii, inclusiv premiile de orice fel, in bani sau in natura, precum si veniturile obtinute din organizarea de tombole;
    - venituri sub forma de premii de orice fel in bani si/sau in natura, altele decat cele prevazute la art. 6 lit. f^1) si f^2) din ordonanta, pentru sportivi, antrenori si tehnicieni, acordate, cu exceptia celor care sunt generate de o relatie contractuala de munca sau a celor obtinute pe cont propriu, potrivit art. 16 din ordonanta;
    - venituri sub forma de premii de orice fel, in bani si/sau in natura, acordate oamenilor de cultura, stiinta si arta la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri nationale sau internationale, concursuri pe meserii sau profesii si orice alte castiguri de aceeasi natura;
    - venituri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale;
    - castiguri acordate persoanelor fizice de societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare.
    2. Valori mobiliare pot fi: actiunile, obligatiunile, precum si orice alte instrumente financiare, calificate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in aceasta categorie.

    Ordonanta:

    Art. 39
    Sunt scutite de impozit veniturile obtinute din jocuri de noroc si din premii, in bani si/sau in natura, prevazute la art. 38, sub valoarea sumei neimpozabile, stabilita conform procedurii prevazute la art. 13 alin. (3), pentru fiecare castig realizat, de la acelasi organizator sau platitor, intr-o singura zi.

    Norme metodologice:

    1. Incepand cu luna ianuarie 2002 suma fixa neimpozabila prevazuta la art. 39 din ordonanta este stabilita la 6.000.000 lei, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2002, si se actualizeaza potrivit procedurii prevazute la art. 13 din ordonanta.
    2. Beneficiarii de venituri realizate din premii si indemnizatii sportive in conditiile prevazute de Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutiti de impozit pe venit incepand cu data intrarii in vigoare a acesteia.

    Ordonanta:

    2. Metode de determinare
    Art. 40
    (1) Veniturile obtinute din jocuri de noroc, in bani si/sau in natura, prevazute la art. 38, se impun prin retinere la sursa cu o cota de 20% aplicata asupra diferentei dintre venitul brut si suma reprezentand venitul scutit potrivit art. 39.
    (2) Veniturile din premii, in bani si/sau in natura, prevazute la art. 38, se impun prin retinere la sursa cu o cota de 10% aplicata asupra diferentei dintre venitul brut si suma reprezentand venitul scutit potrivit art. 39.
    (3) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri, impozitul fiind final.

    Norme metodologice:

    Contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din jocuri de noroc, din premii in bani si/sau in natura, indiferent de forma sub care sunt acordate, datoreaza un impozit calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre castigul realizat si suma reprezentand venitul scutit, care, incepand cu data de 1 ianuarie 2002, este de 6.000.000 lei pentru fiecare castig realizat de la acelasi organizator sau platitor intr-o singura zi.
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 inclusiv cota de impozit aplicabila asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre castigul realizat si suma reprezentand venitul scutit, din jocuri de noroc, precum si din trageri de amortizare, este de 20% .
    Platitorii de venituri din jocuri de noroc sunt obligati sa organizeze evidenta astfel incat sa poata determina castigul realizat de fiecare persoana fizica la sfarsitul zilei. In caz contrar se considera castig venitul realizat la sfarsitul zilei.
    In cazul cazinoului reprezinta castig diferenta dintre valoarea jetoanelor decontate in cursul unei zile si valoarea jetoanelor cumparate, asa cum rezulta din evidenta pe jucator. In cazul in care nu exista aceasta evidenta, reprezinta castig totalitatea jetoanelor decontate in cursul unei zile.

    Ordonanta:

    Art. 41
    (1) Veniturile din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sunt castigurile de capital obtinute ca urmare a operatiunilor de vanzare-cumparare de valori mobiliare.
    (2) Castigul de capital reprezinta diferenta obtinuta in plus dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare pe tipuri de valori mobiliare, diminuata, dupa caz, cu comisioanele datorate intermediarilor.
    (3) In cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale, venitul supus impunerii este castigul obtinut ca urmare a vanzarii partilor sociale. Castigul din vanzarea partilor sociale se determina ca diferenta intre valoarea de vanzare si valoarea nominala.
    (4) Impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1% asupra castigului de capital din vanzarea valorilor mobiliare, precum si asupra castigului din vanzarea partilor sociale.
    (5) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile sub forma de castiguri de capital revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz, potrivit legii.
    (6) In cazul castigului obtinut ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale si al castigului de capital obtinut din operatiunile de vanzare-cumparare de valori mobiliare in cazul societatilor inchise, obligatia calcularii si retinerii impozitului revine dobanditorului de parti sociale sau de valori mobiliare in momentul incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti. Termenul de plata a impozitului pentru platitorii de venituri catre bugetul de stat este pana la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau valorilor mobiliare la registrul comertului sau in registrul actionarilor, dupa caz, operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat.
    (7) Pentru veniturile reprezentand castig de capital din tranzactii pe piata de capital, impozitul se calculeaza si se retine in momentul inregistrarii castigului la data efectuarii tranzactiei.
    (8) Impozitul calculat, retinut si varsat conform prevederilor de mai sus, este final.
    (9) In cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice, cu titlu gratuit, in cadrul Programului de privatizare in masa, valoarea nominala a acestora va fi asimilata cu pretul de cumparare, la prima tranzactionare.
    (10) Pierderile inregistrate din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale nu se compenseaza cu castigul realizat din astfel de operatiuni de vanzare-cumparare.
    (11) In aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizeaza norme privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital obtinut de persoanele fizice, care se emit de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

    Norme metodologice:

    In cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine societatii de servicii de investitii financiare.
    In cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale, cand dobanditorul acestora nu este o persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, obligatia de calcul, retinere si virare a impozitului revine persoanei fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venitul. In situatia in care dobanditorul isi desemneaza un reprezentant fiscal in Romania, acesta indeplineste toate obligatiile fiscale in contul dobanditorului.
    In cazul in care partile sociale vandute au fost dobandite prin mai multe tranzactii de cumparare succesive, valoarea nominala va fi inlocuita cu costul de achizitie pe baza contractului incheiat intre parti si a documentelor justificative.
    Incepand cu a doua tranzactie a partilor sociale, valoarea nominala va fi inlocuita cu costul de achizitie, care include si cheltuieli privind comisioanele, taxe aferente tranzactiei si alte cheltuieli similare, justificate cu documente.
    Cursul de schimb necesar pentru transformarea in lei a sumelor exprimate in valuta, in cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale, este cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua anterioara efectuarii platii venitului.
    In situatia in care partile contractante convin ca plata partilor sociale sa se faca esalonat, in rate, cursul de schimb utilizat este cel al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua anterioara efectuarii fiecarei plati.

    Ordonanta:

    Art. 41^1
    (1) Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni si se impun prin aplicarea unei cote de impozit de 1%, in momentul inchiderii operatiunii si evidentierii in contul clientului, iar virarea impozitului se efectueaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
    (2) Impozitul calculat, retinut si varsat conform prevederilor alin. (1) este final.
    (3) Pierderile inregistrate nu se compenseaza cu castigul realizat din astfel de operatiuni.

    Norme metodologice:

    Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 inclusiv impozitul pe veniturile realizate din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit de 1% asupra bazei de calcul, reprezentand castigurile realizate din diferentele de curs favorabile din astfel de operatiuni.

    Ordonanta:

    Art. 43
    (1) Veniturile care nu se regasesc in mod expres mentionate in prezenta ordonanta se supun impunerii cu o cota de 10%, impozitul fiind final.
    (2) Impozitul se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare realizarii venitului. In functie de natura venitului care se incadreaza in aceasta categorie, Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului finantelor publice, poate stabili alte termene de plata.

    Norme metodologice:

    1. In aceasta categorie se includ urmatoarele venituri realizate de persoanele fizice:
    - remuneratiile pentru munca prestata in interesul unitatilor apartinand Directiei Generale a Penitenciarelor, precum si in atelierele locurilor de detinere, acordate, potrivit legii, condamnatilor care executa pedepse privative de libertate;
    - veniturile primite de studenti sub forma indemnizatiilor pentru participarea la sedintele senatului universitar;
    - veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea si care nu provin din gospodaria proprie;
    - sumele platite persoanelor care insotesc elevii la concursuri si alte manifestari scolare, de catre organizatori;
    - indemnizatiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar pentru executarea atributiilor privind desfasurarea alegerilor prezidentiale, parlamentare si locale;
    - veniturile obtinute de persoanele care fac figuratie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate si altele asemenea.
    Veniturile enumerate se supun impunerii cu o cota de 10% aplicata asupra veniturilor brute, impozitul fiind final.
    Pentru aceste venituri obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorului de venit, in cazul in care platitorul este o persoana juridica, o asociatie fara personalitate juridica, o persoana fizica care desfasoara o activitate independenta sau alte entitati.
    Impozitul se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost realizat venitul.
    2. Diferentele de curs favorabile, rezultate din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta efectuate de clientii bancilor comerciale - persoane fizice, se supun impunerii cu o cota de impozit de 10% aplicata asupra veniturilor brute, impozitul fiind final.
    Venitul brut reprezinta diferenta de curs favorabila, rezultata din efectuarea de operatiuni de vanzare-cumparare de valuta pe baza de contract.
    Pierderile rezultate din astfel de operatiuni nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, necompensandu-se cu veniturile de aceasta natura si reprezentand pierderi definitive ale contribuabilului.
    Obligatia de calcul si de retinere a impozitului revine platitorului de astfel de venituri in momentul inchiderii operatiunii si evidentierii lor in contul clientului. Virarea impozitului la bugetul de stat se efectueaza pana la data de 25 a lunii urmatoare realizarii venitului. Platitorii veniturilor cu regim de retinere la sursa a impozitului, respectiv bancile comerciale, sunt obligati sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului, la organul fiscal competent, la termenul stabilit de Ministerul Finantelor Publice conform prevederilor art. 68 - 70 din ordonanta. Reglementarile cuprinse in prezentul punct raman in vigoare pana la data de 31 decembrie 2002 inclusiv. Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 inclusiv, impunerea veniturilor rezultate din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, intra sub incidenta art. 41^1 din ordonanta.

    Ordonanta:

    SECTIUNEA a 6-a
    Venituri din pensii

    Art. 45
    (1) Impozitul pe veniturile din pensii se calculeaza lunar de unitatile platitoare a acestor venituri, prin aplicarea baremului lunar prevazut la art. 8 asupra venitului impozabil lunar din pensii, determinat potrivit art. 44 alin. (4).
    (2) Impozitul calculat se retine la data efectuarii platii pensiei si se vireaza la bugetul de stat la unitatea fiscala pe raza careia isi au sediul platitorii de venituri din pensii, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiilor, impozitul fiind final.
    (3) Drepturile de pensii restante se defalca pe lunile la care se refera, in vederea calcularii impozitului datorat.

    Norme metodologice:

    1. Venitul net din pensii se determina prin insumarea tuturor drepturilor cu titlu de pensie de asigurari sociale de stat si cele de serviciu, finantate de la bugetul de stat, din care se deduc contributiile obligatorii pentru asigurarile sociale de sanatate, aferente acestor venituri.
    2. Impozitul lunar aferent venitului din pensii se calculeaza prin aplicarea baremului lunar de impunere prevazut la art. 8 alin. (3) din ordonanta asupra venitului net din pensii, determinat potrivit pct. 1, din care se scade suma fixa neimpozabila prevazuta la art. 44 din ordonanta.
    3. Sunt impozabile veniturile realizate din pensii de catre contribuabili ca urmare a unor contributii obligatorii la un sistem public de pensii, alte sisteme proprii de asigurari sociale, precum si cele finantate de la bugetul de stat.
    4. Impozitul pe veniturile din pensii se calculeaza, se retine lunar de catre administratorii fondurilor de pensii si se vireaza de catre unitatile platitoare ale acestor venituri pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiilor, la organul fiscal in a carui raza isi au sediul platitorii de venituri.
    5. Administratorii fondurilor de pensii vor emite norme interne specifice privind aplicarea prevederilor pct. 4.
    6. Eventualele sume reprezentand impozit pe veniturile din pensii, retinute, dar nedatorate la bugetul de stat, se vor regulariza prin diminuarea viramentelor efectuate cu ocazia platilor din luna urmatoare.
    7. Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate in functie de numarul acestora, iar impozitarea se va face in raport cu drepturile cuvenite fiecarui urmas.

    Ordonanta:

    CAP. 3
    Aspecte fiscale internationale

    Art. 47
    Venitul este considerat din Romania, in intelesul prezentei ordonante, daca locul de provenienta a veniturilor persoanei fizice, al exercitarii activitatii sau locul de unde aceasta obtine venit se afla pe teritoriul Romaniei, indiferent daca este platit in Romania sau din/in strainatate.

    Norme metodologice:

    Venitul este considerat din Romania, in intelesul ordonantei, daca:
    - platitorul venitului isi are sediul sau domiciliul pe teritoriul Romaniei, in cazul dobanzilor platite unei persoane fizice de catre o banca situata pe teritoriul Romaniei, al salariilor platite unor persoane fizice de catre un angajator care are sediul sau domiciliul pe teritoriul Romaniei si altele asemenea;
    - bunul generator de venituri se afla pe teritoriul Romaniei, in cazul veniturilor din inchirierea unor bunuri imobile situate pe teritoriul Romaniei, si altele asemenea;
    - prestarea activitatii se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in cazul veniturilor din salarii realizate ca urmare a desfasurarii unei activitati dependente, platite din strainatate, al veniturilor obtinute din reparatii sau intretineri efectuate, asistenta tehnica, studiul pietei, precum si din orice alte prestatii efectuate, platite din strainatate.

    Ordonanta:

    Art. 49
    (1) Contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. a), care pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in Romania a impozitului platit in strainatate, in limitele prevazute in prezenta ordonanta, denumit in continuare credit fiscal extern.
    (2) Creditul fiscal extern se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) impozitul aferent venitului realizat in strainatate a fost platit direct sau prin retinere la sursa, lucru dovedit cu documente care atesta plata;
    b) impozitul datorat si platit in strainatate este de aceeasi natura cu impozitul pe venit datorat in Romania.

    Norme metodologice:

    1. Persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania sunt supuse impozitarii in Romania pentru veniturile din Romania si din strainatate. Fac exceptie veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate din strainatate ca urmare a activitatii desfasurate in strainatate, conform prevederilor art. 76 din ordonanta. In situatia in care pentru venitul din strainatate statul respectiv si-a exercitat dreptul de impunere, aceste persoane au dreptul sa deduca din impozitul pe venit datorat in Romania impozitul pe venit platit in strainatate pentru acel venit, in conditiile prevazute de ordonanta.
    2. Creditul fiscal extern se acorda daca:
    a) impozitul platit in strainatate pentru venitul obtinut in strainatate a fost efectiv platit in mod direct de persoana fizica sau de reprezentantul sau legal ori prin retinere la sursa de catre platitorul venitului. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ. Autoritatea fiscala romana accepta ca document atestand plata impozitului in strainatate urmatoarele:
    - documentul eliberat de autoritatea fiscala a statului strain respectiv;
    - documentul eliberat de angajator, in cazul veniturilor din salarii, sau de alt platitor de venit, pentru alte categorii de venituri;
    b) venitul pentru care se acorda credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevazute la art. 4 din ordonanta.
    3. Veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, cu exceptia celor prevazute la art. 76 din ordonanta, se declara in Romania, in conformitate cu procedura de declarare prevazuta la art. 62 din ordonanta.
    Creditul fiscal extern nu va fi acordat in lipsa anexarii la declaratia de venit global a documentului care atesta plata in strainatate a impozitului care se solicita sa fie recunoscut.
    Daca documentul care atesta plata nu se depune o data cu declaratia de venit global la termenul stabilit prin ordonanta, la momentul prezentarii acestui document organele fiscale romane vor declansa procedura de regularizare a impozitului pe venitul anual, ramas de achitat in Romania.

    Ordonanta:

    Art. 50
    (1) Creditul fiscal extern se acorda la nivelul impozitului platit in strainatate, aferent venitului din sursa din strainatate, dar nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania, potrivit prezentei ordonante, aferenta venitului din strainatate.
    (2) Calculul creditului fiscal extern se face separat pentru veniturile realizate pe fiecare tara, cu respectarea prevederilor alin. (3).
    (3) In cazul veniturilor a caror impunere in Romania este finala, creditul fiscal extern se acorda pentru fiecare venit similar din Romania, potrivit prezentei ordonante.
    (4) In vederea calculului creditului fiscal extern sumele in valuta se transforma la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului.

    Norme metodologice:

    1. Impozitul platit in strainatate, care se deduce din impozitul pe venitul anual global datorat in Romania, este limitat la partea de impozit pe venit datorat in Romania, calculat astfel:

                     venit din sursa
    credit fiscal    din strainatate     impozit pe venit
    extern        = ----------------- X  anual global
                      venit mondial

    Prin venit mondial se intelege suma veniturilor din Romania si din strainatate din categoriile de venituri din activitati independente, salarii si cedarea folosintei bunurilor, realizate de o persoana fizica romana cu domiciliul in Romania.
    Veniturile din salarii si asimilate salariilor, realizate din strainatate ca urmare a activitatii desfasurate in strainatate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, nu se iau in calcul la determinarea venitului mondial.
    2. Daca suma reprezentand creditul fiscal extern este mai mare decat impozitul platit in strainatate, suma recunoscuta care se deduce este la nivelul impozitului platit in strainatate. In situatia in care suma reprezentand creditul fiscal extern este mai mica decat impozitul platit in strainatate, suma recunoscuta reprezentand creditul fiscal extern acordat este la nivelul sumei calculate conform pct. 1.
    3. Calcularea creditului fiscal extern se face de organul fiscal, separat pe fiecare natura de venit, prin raportarea la venitul mondial.
    In situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul extern admis a fi dedus din impozitul datorat in Romania se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare natura de venit si pe fiecare tara.
    4. Veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala, se supun impozitarii in Romania, recunoscandu-se impozitul platit in strainatate, sub forma creditului fiscal, dar limitat la impozitul pe venitul similar datorat in Romania.
    5. Creditul fiscal extern pentru veniturile din strainatate, a caror impunere in Romania este finala, se va acorda astfel:
    a) in situatia in care in strainatate cota de impozit este mai mare decat cea prevazuta in ordonanta pentru un venit similar, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit calculat, aplicandu-se cota prevazuta in ordonanta;
    b) in situatia in care cota de impozit este mai mica in strainatate decat cota de impozit pentru un venit similar din Romania, creditul fiscal extern este calculat la nivelul impozitului platit in strainatate, iar impozitul anual ramas de achitat in Romania se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe venit calculat aplicandu-se cota de impozit prevazuta in ordonanta si impozitul pe venit platit in strainatate pentru venitul realizat in strainatate.
    6. Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, precum si impozitul aferent, a carui plata in strainatate este atestata cu document justificativ eliberat de autoritatea fiscala a statului strain, de angajator sau de alt platitor de venituri, exprimate in unitatile monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.
    Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, precum si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma in lei prin intermediul unei valute de circulatie internationala, cum ar fi: dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.
    7. Pentru veniturile din pensii si sume asimilate acestora, obtinute din strainatate, pentru care Romania are drept de impunere, contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna o declaratie speciala, respectiv "Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala". Impozitul datorat in Romania se determina prin aplicarea baremului anual de impunere asupra venitului brut anual de aceasta natura. Plafonul lunar de venit neimpozabil se acorda si in acest caz.
    8. Persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt retribuite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre angajatorul roman, se impun in Romania pentru veniturile realizate din activitatea salariala desfasurata in strainatate.
    In situatia in care persoanele in cauza desfasoara o activitate salariala in strainatate ce depaseste o perioada de 183 de zile in cursul anului fiscal vizat, dreptul de impunere revine statului in care se desfasoara activitatea.
    In vederea globalizarii la sfarsitul anului fiscal vizat persoana in cauza va prezenta angajatorului roman sau organului fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul documentul justificativ privind venitul realizat si impozitul platit, eliberat de organul abilitat din tara in care a desfasurat activitatea salariala, pentru acordarea creditului fiscal in conditiile stabilite prin prezentele norme metodologice.
    Cu ocazia acordarii creditului fiscal se va realiza regularizarea impozitului datorat de persoana in cauza.

    Ordonanta:

    Art. 51
    (1) Pentru veniturile realizate de contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) si la art. 2 alin. (2), prevederile cap. II se aplica in mod corespunzator, aceste venituri necumulandu-se in vederea impunerii in Romania.
    (2) Contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (2), care realizeaza venituri din Romania in calitate de artisti de spectacol, cum sunt: artistii de teatru, de film, de radio sau de televiziune, ori ca interpreti muzicali sau ca sportivi, din activitatile lor personale desfasurate in aceasta calitate, precum si cei care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala se impun cu o cota de 15% aplicata la venitul brut, prin retinere la sursa, impozitul fiind final. Impozitul retinut la sursa de catre platitorii venitului se varsa la bugetul de stat in aceeasi zi in care se efectueaza plata venitului supus impunerii.
    (3) Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri beneficiarul venitului va prezenta organelor fiscale din Romania certificatul de rezidenta fiscala, in original, eliberat de organul fiscal din tara de rezidenta, prin care sa se ateste ca este rezident al statului respectiv si ca ii sunt aplicabile prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri.
    (4) Cand nu se face dovada rezidentei potrivit alin. (3) sau persoana fizica apartine unui stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, prevederile prezentei ordonante se aplica pentru veniturile impozabile, altele decat cele supuse impunerii potrivit legislatiei privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si persoane juridice nerezidente.

    Norme metodologice:

    1. Veniturile din Romania, indiferent de categoria din care fac parte si de locul de realizare, obtinute de contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) si alin. (2) din ordonanta, se impoziteaza separat pe fiecare categorie de venit.
    Pentru veniturile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si c) din ordonanta impozitul se determina prin aplicarea cotelor de impozitare asupra venitului net aferent fiecarui loc de realizare a fiecarei categorii de venituri, astfel:
    - pentru veniturile din salarii impozitul se va calcula lunar, sumele reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual pe venit;
    - pentru calculul impozitului pe venituri obtinute din cedarea folosintei bunurilor, din activitati comerciale, din profesii libere, altele decat cele prevazute la art. 21 si la art. 51 alin. (2) din ordonanta, sumele reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual pe venit se stabilesc de catre organul fiscal in conditiile art. 66 din ordonanta.
    Dupa incheierea anului fiscal organul fiscal va recalcula impozitul anual pe baza baremului anual stabilit potrivit art. 8 alin. (4) din ordonanta, va emite o decizie de impunere pentru fiecare sursa si categorie de venit si va elibera documentul care sa ateste venitul realizat si impozitul platit.
    Profesorii si cercetatorii nerezidenti care desfasoara activitatea in Romania ce depaseste perioada de scutire stabilita prin conventiile de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu diverse state, au obligatia sa depuna declaratia speciala pentru veniturile realizate ca urmare a activitatii desfasurate in Romania, pentru intervalul de timp ce depaseste perioada de scutire, la termenul si in conditiile prevazute de ordonanta.
    2. La determinarea impozitului se va avea in vedere principiul celor 183 de zile care incep sau sfarsesc in anul calendaristic vizat.
    Veniturile din salarii, realizate de persoanele fizice romane care nu au domiciliul in Romania sau de persoanele fizice straine pentru activitatea desfasurata in Romania, vor fi impozitate astfel:
    a) daca persoana fizica este prezenta in Romania o perioada ce depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat, veniturile din salarii se impoziteaza incepand cu prima zi de la data sosirii acesteia, dovedita cu viza de intrare in Romania de pe pasaport. Organele fiscale romane vor elibera documentul care atesta plata impozitului in Romania, la cererea contribuabilului, pentru fiecare an fiscal;
    b) daca persoana fizica este prezenta in Romania o perioada mai mica de 183 de zile in orice perioada de 12 luni incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat, dar este rezidenta intr-un stat cu care Guvernul Romaniei a incheiat o conventie sau un acord de evitare a dublei impuneri, veniturile din salarii vor fi impozitate in strainatate daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    - persoana fizica care beneficiaza de salariu sta in Romania o perioada sau perioade care nu depasesc in total 183 de zile intr-o perioada de 12 luni calendaristice incepand sau sfarsind in anul fiscal vizat;
    - salariul este platit de un angajator care nu este rezident al Romaniei;
    - salariul nu este suportat de un sediu permanent sau de o baza fixa pe care angajatorul o are in Romania.
    3. Contribuabilii prevazuti la pct. 2 lit. b) sunt obligati ca in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii sa se adreseze organului fiscal in a carui raza teritoriala isi au resedinta, in vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil acestor venituri, in conformitate cu prevederile conventiilor si acordurilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Guvernul Romaniei cu alte state.
    Astfel, contribuabilul va depune la organul fiscal urmatoarele:
    - cerere;
    - copie de pe documentul care reglementeaza raportul de munca si traducerea legalizata a acestuia;
    - certificatul de rezidenta fiscala, eliberat de autoritatea fiscala competenta a statului al carui rezident este, si traducerea legalizata a acestuia;
    - documentul care atesta dreptul de munca pe teritoriul Romaniei, respectiv permisul de munca.
    Daca persoanele fizice straine si persoanele fizice romane care nu au domiciliul in Romania nu prezinta in termenul stabilit documentele prevazute la alineatul precedent, acestea datoreaza impozit pe veniturile din salarii din prima zi de desfasurare a activitatii. In situatia in care persoanele respective depun ulterior documentele solicitate, organul fiscal va efectua regularizarea impozitului platit.
    4. In cazul in care contribuabilii prevazuti la pct. 2 lit. b) isi prelungesc perioada de sedere in Romania, precum si cei care, prin prezente repetate in Romania, totalizeaza peste 183 de zile, sunt obligati sa instiinteze in scris organul fiscal competent despre depasirea acestui termen, caz in care se aplica regimul fiscal prevazut la pct. 2 lit. a).
    In aceasta situatie impozitul pe veniturile din salarii platite din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania este datorat incepand cu prima zi de sosire in Romania. In acest caz contribuabilul depune la organul fiscal competent declaratii lunare de impunere, care vor cuprinde veniturile lunare realizate in perioada anterioara prelungirii sederii in Romania, in termen de 15 zile de la ultima zi a perioadei de 183 de zile expirate.
    In situatia in care beneficiarul venitului realizeaza salariul intr-o suma globala pe un interval de timp, dupa ce a expirat perioada de 183 de zile, sumele inscrise in declaratii se pot stabili la nivelul unei medii lunare, respectiv suma globala a salariului declarat impartita la numarul de luni din acea perioada.
    5. Persoanele fizice straine care realizeaza venituri din Romania cu rezidenta intr-un alt stat contractant cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri se impun in Romania conform ordonantei, atunci cand nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala, pentru veniturile, altele decat cele supuse impunerii potrivit legislatiei privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si persoane juridice nerezidente.
    In aceleasi conditii si pentru aceleasi categorii de venituri se impun si persoanele fizice straine care realizeaza venituri din Romania si sunt rezidenti ai unor state cu care Romania nu are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri.
    6. In situatia in care exista conventii internationale de evitare a dublei impuneri, persoana fizica cu dubla cetatenie - romana si a unui stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri - cu domiciliul in Romania se va impune in Romania, coroborat cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri. Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri persoana fizica respectiva va prezenta autoritatilor fiscale romane certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala a celuilalt stat, precum si traducerea legalizata a acestuia. Pentru a stabili al carui rezident este persoana fizica respectiva, contribuabilul va face dovada "centrului intereselor vitale", respectiv va prezenta organului fiscal documentele necesare prin care se atesta ca veniturile obtinute in celalalt stat sunt superioare celor realizate in Romania si autoritatea fiscala a statului respectiv isi rezerva dreptul de a-l considera rezident fiscal din punct de vedere al globalizarii veniturilor, caz in care impunerea acestui contribuabil in Romania se va face numai pentru veniturile din Romania. Prin documente necesare se intelege copiile declaratiilor de impunere din celalalt stat, declaratia pe propria raspundere privind situatia copiilor scolarizati, situatia de avere, dupa caz, a familiei si altele asemenea. In situatia in care veniturile din celalalt stat nu sunt la nivelul care sa conduca la acordarea rezidentei fiscale in acest stat si autoritatea fiscala romana apreciaza ca sunt intrunite conditiile pentru globalizarea veniturilor in Romania, acestui contribuabil i se vor globaliza veniturile in Romania si, prin schimb de informatii, autoritatile competente romana si din celalalt stat se vor informa asupra acestui caz.
    7. Certificatul de rezidenta fiscala se depune la organul fiscal de domiciliu sau la platitorul de venit, dupa caz, in original, tradus in limba romana si autentificat de un notar public, inainte sau la prima plata efectuata in anul fiscal vizat, si este valabil pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.
    8. Contribuabilii persoane fizice romane care locuiesc in strainatate si care isi mentin domiciliul in Romania se impun in Romania in acelasi mod ca si persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta, iar obligatiile fiscale se exercita direct sau, in situatia in care nu isi indeplinesc obligatiile in mod direct, prin desemnarea unui reprezentant fiscal, potrivit art. 71 alin. (2) din ordonanta, pentru veniturile realizate atat din Romania, cat si din strainatate.
    9. Cetatenii straini refugiati si care sunt prezenti in Romania, potrivit autorizarilor specifice acordate, se impoziteaza pentru veniturile realizate pe teritoriul Romaniei.
    10. Veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate de persoanele fizice din strainatate ca urmare a inchirierii/darii in arenda a proprietatilor din Romania se declara si se impun si prin procedura desemnarii unui reprezentant fiscal care achita impozitele datorate de contribuabil, raspunzand solidar cu acesta.
    11. Modul de calcul al celor 183 de zile se va face aplicandu-se metoda zilelor de prezenta. Contribuabilul are posibilitatea sa furnizeze dovezi referitoare la prezenta sa pe baza datelor din documentele de transport, pasaport si alte documente prin care atesta intrarea in Romania. In calculul celor 183 de zile se includ: ziua de sosire, ziua de plecare si toate celelalte zile petrecute pe teritoriul Romaniei. Orice fractiune de zi in care contribuabilul este prezent in Romania conteaza drept zi de prezenta pentru calculul celor 183 de zile.

    Ordonanta:

    CAP. 4
    Reguli privind asociatiile fara personalitate juridica

    Art. 53
    (1) In aplicarea prezentei ordonante, pentru fiecare asociatie fara personalitate juridica constituita potrivit legii asociatii au obligatia sa incheie contracte de asociere in forma scrisa, la inceperea activitatii, care sa cuprinda inclusiv date referitoare la:
    a) partile contractante;
    b) obiectul de activitate si sediul asociatiei;
    c) contributia asociatilor in bunuri si drepturi;
    d) cota procentuala de participare a fiecarui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asociatiei;
    e) desemnarea asociatului care sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice;
    f) conditiile de incetare a asocierii.
    (2) Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul asociatia, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze inregistrarea contractelor in cazul in care acestea nu cuprind date solicitate conform alin. (1).

    Norme metodologice:

    1. Sunt supuse obligatiei de incheiere si inregistrare a unui contract de asociere atat asociatiile fara personalitate juridica, ale caror constituire si functionare sunt reglementate prin acte normative speciale, respectiv asociatii familiale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civila medicala, cabinete asociate de avocati, societate civila profesionala de avocati, notari publici asociati, asociatii in participatiune constituite potrivit legii, precum si orice asociere fara personalitate juridica constituita in baza Codului civil.
    2. Asociatul desemnat conform prevederilor art. 53 alin. (1) lit. e) din ordonanta are si urmatoarele obligatii:
    - sa asigure organizarea si conducerea evidentelor contabile;
    - sa determine venitul net/pierderea obtinut/obtinuta in cadrul asociatiei, precum si distribuirea venitului net/pierderii pe asociati;
    - sa depuna o declaratie privind veniturile si cheltuielile estimate, la termenele prevazute de ordonanta, la organul fiscal teritorial in a carui raza isi are sediul asociatia;
    - sa inregistreze contractul de asociere, precum si orice modificare a acestuia la organul fiscal teritorial in a carui raza isi are sediul asociatia, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia;
    - sa reprezinte asociatia in controalele efectuate de organele fiscale, precum si in ceea ce priveste depunerea de obiectiuni, contestatii, plangeri asupra actelor de control incheiate de organele fiscale;
    - sa raspunda la toate solicitarile organelor fiscale, atat cele privind asociatia, cat si cele privind asociatii, legate de activitatea desfasurata de asociatie;
    - sa completeze Registrul pentru evidenta aportului si rezultatului distribuit;
    - alte obligatii ce decurg din aplicarea ordonantei.

    Ordonanta:

    Art. 55
    Asociatiile au obligatia sa depuna la organul fiscal competent declaratii anuale de venit conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati, pana la data de 15 martie a anului urmator.

    Norme metodologice:

    Asociatia, prin asociatul desemnat, depune pana la data de 15 martie a anului urmator, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul, o declaratie anuala care cuprinde venitul net/pierderea realizat/realizata pe asociatie, precum si distributia venitului net/pierderii pe fiecare asociat.
    O copie de pe declaratie se transmite de catre asociatul desemnat fiecarui asociat. Pe baza acestei copii asociatii vor cuprinde in declaratia de venit global venitul net/pierderea ce le revine din activitatea asociatiei.

    Ordonanta:

    Art. 56
    Venitul/pierderea anual/anuala, realizate in cadrul asociatiei, se distribuie asociatilor proportional cu cota procentuala de participare, conform contractului de asociere.

    Norme metodologice:

    1. Venitul net/pierderea asociatiei se distribuie asociatilor in functie de cota lor de participare. Venitul net se considera distribuit si daca acesta ramane la asociatie sau este pus la dispozitie asociatilor.
    2. In cazul modificarii cotelor de participare in cursul anului, pentru distribuirea venitului net anual se va proceda astfel:
    a) se determina un venit net/o pierdere intermediar/intermediara la sfarsitul lunii in care s-au modificat cotele pe baza venitului brut si a cheltuielilor, astfel cum acestea sunt inregistrate in evidentele contabile;
    b) venitul net/pierderea intermediar/intermediara se aloca fiecarui asociat, in functie de cotele de participare, pana la data modificarii acestora;
    c) la sfarsitul anului, din venitul net/pierderea anual/anuala se deduce venitul net/pierderea intermediar/intermediara, iar diferenta se aloca asociatilor in functie de cotele de participare ulterioare modificarii acestora;
    d) venitul net/pierderea anual/anuala distribuit/distribuita fiecarui asociat se determina prin insumarea veniturilor nete/pierderilor intermediare determinate potrivit lit. b) si c).

    Ordonanta:

    Art. 58
    (1) Prevederile art. 53 - 57 se aplica in cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau nastere unei persoane juridice.
    (2) Prevederile prezentului capitol nu se aplica fondurilor de investitii constituite ca asociatii fara personalitate juridica.
    (3) In cazul asociatiilor constituite intre persoane fizice si persoane juridice romane, care nu dau nastere unei persoane juridice, sunt aplicabile regulile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit.
    (4) Profitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, care nu da nastere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor stabilite in legislatia privind impozitul pe profit, este asimilat, in vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitati independente, din care se deduc contributiile obligatorii in vederea obtinerii venitului net.

    Norme metodologice:

    Persoanele fizice care obtin profituri dintr-o activitate desfasurata in asociere cu o persoana juridica romana, care nu da nastere unei persoane juridice, incepand cu anul fiscal 2003, au obligatia sa asimileze acest profit venitului brut din activitati independente. Venitul net se determina prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii prevazute de lege, datorate de persoanele fizice, acesta fiind o componenta a venitului anual global.

    Ordonanta:

    CAP. 5
    Procedura de globalizare a veniturilor, de determinare si de plata a impozitului pe venit si sanctiuni

    SECTIUNEA 1
    Determinarea venitului global impozabil si regimul pierderilor

    Art. 59
    Venitul anual global impozabil este format din suma veniturilor nete a categoriilor de venituri prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c), determinate conform prevederilor cap. II, si a veniturilor de aceeasi natura, obtinute de persoanele fizice romane din strainatate, din care se scad, in ordine, pierderile fiscale reportate si deducerile personale.

    Norme metodologice:

    1. Categoriile de venituri care se supun procedurii de globalizare sunt:
    - venituri din activitati independente, pentru care venitul net anual se determina potrivit prevederilor art. 16 - 21 din ordonanta;
    - venituri din salarii, pentru care venitul net se determina potrivit art. 24 din ordonanta;
    - venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina potrivit art. 32 din ordonanta.
    Pentru contribuabilii care realizeaza venituri exclusiv din conventii civile de prestari de servicii se va avea in vedere deducerea contributiilor obligatorii, platite de catre persoanele fizice, pe baza documentelor doveditoare ale platii.
    Impozitul pe venitul anual global impozabil se calculeaza pentru veniturile din Romania si/sau din strainatate, pe care o persoana fizica romana cu domiciliul in Romania le realizeaza in cursul aceluiasi an calendaristic.
    2. Urmatoarele venituri nu se cuprind in venitul anual global impozabil:
    - veniturile din pensii;
    - veniturile din dividende si dobanzi;
    - veniturile din activitati agricole;
    - veniturile obtinute din jocuri de noroc;
    - veniturile sub forma de castiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale;
    - veniturile sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen;
    - veniturile sub forma de premii in bani si/sau in natura, altele decat cele prevazute la art. 6, 22 si 23 din ordonanta;
    - diverse venituri care nu se regasesc mentionate in mod expres in ordonanta;
    - veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate din strainatate ca urmare a activitatii desfasurate in strainatate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania.
    3. Pentru determinarea venitului anual global impozabil se procedeaza astfel:
    a) se determina venitul net/pierderea fiscala pentru activitatea desfasurata in cadrul fiecarei categorii de venit supuse globalizarii, potrivit regulilor proprii. Pentru persoanele fizice asociate venitul net/pierderea anuala luat/luata in calcul la determinarea venitului anual global impozabil este venitul net/pierderea distribuita;
    b) se insumeaza veniturile nete, avandu-se in vedere si pierderile admise la compensare pentru anul fiscal de impunere. Din rezultatul obtinut se deduc, in ordine, pierderile fiscale reportate, acesta reprezentand venitul anual global. Daca pierderile sunt mai mari decat suma veniturilor nete, rezultatul reprezinta pierdere de reportat;
    c) din venitul anual global se scad deducerile personale determinate potrivit art. 12 din ordonanta, rezultand venitul anual global impozabil.
    In cazul in care la globalizarea anuala a veniturilor se cuprind si venituri din salarii realizate la functia de baza prin prezenta Fisei fiscale 1, venitul net din salarii va fi corectat cu diferenta de cheltuiala profesionala efectiva.

    Ordonanta:

    Art. 60
    (1) Pierderea fiscala anuala inregistrata din activitati independente se poate compensa cu rezultatele pozitive ale celorlalte categorii de venituri cuprinse in venitul anual, altele decat cele din salarii si asimilate salariilor, obtinute in cursul aceluiasi an fiscal. Pierderea care ramane necompensata in cursul aceluiasi an fiscal devine pierdere reportata.
    (2) Pierderile provenind din strainatate ale persoanelor fizice romane se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura, din strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal, sau se reporteaza pe urmatorii 5 ani asupra veniturilor realizate din tara respectiva.

    Norme metodologice:

    1. Rezultatul negativ dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, inregistrate pentru fiecare loc de realizare la o categorie de venituri, reprezinta pierdere fiscala obtinuta dintr-un loc de desfasurare a activitatii pentru acea categorie de venit.
    2. Compensarea pierderilor fiscale anuale se realizeaza astfel:
    a) pierderea fiscala obtinuta dintr-un loc de desfasurare a unei activitati independente se poate compensa cu venitul net obtinut in alt loc de desfasurare a unei activitati independente. Daca pierderea fiscala obtinuta dintr-un loc de desfasurare a unei activitati independente se compenseaza numai partial cu venitul net obtinut in alt loc de desfasurare a unei activitati independente, suma ramasa necompensata reprezinta pierdere fiscala anuala din activitati independente;
    b) pierderea fiscala anuala din activitate independenta din Romania nu se poate compensa cu veniturile din salarii, dar se poate compensa cu veniturile nete din cedarea folosintei bunurilor obtinute, in cursul aceluiasi an fiscal;
    c) pierderea fiscala anuala din activitati independente inregistrata de un contribuabil in Romania nu poate fi compensata cu veniturile realizate de acesta din strainatate;
    d) pierderea fiscala din strainatate se compenseaza cu veniturile din strainatate, de aceeasi natura si din aceeasi tara, in cursul aceluiasi an fiscal. Pierderea anuala necompensata se reporteaza pe urmatorii 5 ani si se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si din aceeasi tara, obtinute in perioada respectiva.

    Ordonanta:

    Art. 61
    Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:
    a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 5 ani consecutivi;
    b) dreptul la report este personal si netransmisibil;
    c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului;
    d) compensarea pierderii reportate se efectueaza numai din veniturile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si c).

    Norme metodologice:

    1. Daca in urma compensarilor admise pentru anul fiscal ramane o pierdere necompensata, aceasta reprezinta pierdere fiscala reportata pe anii urmatori pana la al cincilea an inclusiv. Astfel, pierderea fiscala inregistrata in anul 2002 poate fi reportata, daca nu a putut fi compensata cu veniturile obtinute in anul 2002, pana in anul 2007. Daca aceasta pierdere nu va fi compensata cu veniturile realizate pana in anul 2007, diferenta de pierdere care nu a putut fi compensata in limita de 5 ani va reprezenta pierdere definitiva. Pierderile fiscale inregistrate in anii fiscali 2000 si 2001 sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, reportarea lor efectuandu-se cu respectarea regulilor stabilite prin ordonanta.
    2. Regulile de compensare si reportare a pierderilor sunt urmatoarele:
    a) reportarea pierderilor se va face an dupa an, incepand cu pierderea cea mai veche;
    b) dreptul la reportul pierderii este personal si supus identitatii contribuabilului; nu poate fi transmis mostenitorilor sau oricarei alte persoane, in scopul reducerii sarcinii fiscale ce revine acesteia, si reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului decedat.

    Ordonanta:

    SECTIUNEA a 2-a
    Obligatii declarative

    Art. 62
    (1) Contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent o declaratie de venit global, precum si declaratii speciale pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de realizare a venitului.
    (2) Declaratiile speciale se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia.
    (3) Organul fiscal competent prevazut la alin. (1) se stabileste prin hotarare a Guvernului.
    (4) Contribuabilii care realizeaza venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, la functia de baza, pe intregul an fiscal, pentru care angajatorul a efectuat operatiunile prevazute la art. 27, nu au obligatia sa depuna declaratiile de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizeaza venituri din Romania, a caror impunere este finala si pentru care exista obligatia retinerii la sursa a impozitului anual datorat, nu au obligatia sa depuna declaratia speciala pentru aceste venituri.

    Norme metodologice:

    1. Declaratia de venit global este documentul prin care contribuabilii declara veniturile obtinute in anul fiscal de raportare, in vederea calcularii de catre organul fiscal a venitului anual global impozabil si a impozitului pe venitul anual global.
    2. Declaratia de venit global se depune de catre contribuabilii, persoane fizice romane cu domiciliul in Romania, care obtin, atat din Romania, cat si din strainatate, venituri care, potrivit art. 59 din ordonanta, se globalizeaza.
    3. Nu depun declaratie de venit global:
    a) contribuabilii care obtin venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, de la functia de baza, pe intregul an fiscal, pentru activitati desfasurate in Romania, in situatia in care angajatorul a efectuat operatiile de regularizare prevazute la art. 27 din ordonanta;
    b) contribuabilii care obtin numai venituri din Romania de natura dividendelor, dobanzilor, pensiilor, veniturilor din activitati agricole, precum si de natura celor prevazute la art. 38 din ordonanta, a caror impunere este finala;
    c) contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) si alin. (2) din ordonanta.
    4. Declaratia se depune pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent.
    5. Contribuabilii, cu exceptia celor pentru care deducerile personale suplimentare sunt calculate de angajatori, au obligatia de a anexa la declaratia de venit global si documentele justificative care atesta dreptul la deduceri personale suplimentare.
    6. Declaratiile speciale sunt documentele prin care contribuabilii declara veniturile si cheltuielile efectiv realizate, pe fiecare categorie de venit si pe fiecare sursa, in vederea stabilirii de catre organul fiscal a platilor anticipate.
    7. Declaratiile speciale se depun de toti contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) din ordonanta, care realizeaza, individual sau dintr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor.
    Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.
    Nu se depun declaratii speciale pentru urmatoarele categorii de venituri:
    a) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor.
    Pentru aceste venituri informatiile sunt cuprinse in fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe si care se depun de platitorul de venit pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul fiscal expirat, sau in declaratii lunare depuse de contribuabilii prevazuti la art. 28 din ordonanta;
    b) venituri de natura dividendelor, dobanzilor, precum si veniturile de natura celor prevazute la art. 38 din ordonanta, a caror impunere este finala;
    c) venituri din pensii, astfel cum sunt definite la art. 44 din ordonanta;
    d) venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria/arenda este stabilita in lei, iar contractul nu contine clauze care sa prevada obligatia suportarii de catre chirias/arendas a cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal ori clauze care nu sunt evaluabile la momentul incheierii contractului;
    e) venituri din activitati independente pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit.
    8. Declaratiile speciale se depun, in functie de tipul venitului si de forma de organizare, la organul fiscal teritorial competent, care se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) pentru venituri din activitati independente - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul desfasurarii activitatii.
    In cazul persoanelor fizice care au si puncte de lucru situate in raza teritoriala a altor organe fiscale, declaratiile speciale se depun la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul principal.
    Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sursa venitului este considerata domiciliul contribuabilului;
    b) pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor imobile - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul;
    c) pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor mobile - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului;
    d) pentru veniturile din strainatate - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului sau resedinta, in cazul persoanelor fizice straine;
    e) pentru veniturile obtinute dintr-o forma de asociere - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei.
    9. In cazul in care sediul principal si domiciliul contribuabilului se afla in raza teritoriala a aceluiasi organ fiscal, contribuabilul va depune atat declaratia de venit global, cat si declaratia speciala la organul fiscal de domiciliu.
    10. Contribuabilul care obtine venituri din mai multe surse sau categorii de venituri va depune cate o declaratie speciala pentru fiecare sursa sau categorie de venit.
    11. Contribuabilii care, potrivit legislatiei in vigoare, beneficiaza de scutiri de la plata impozitului pe venit au obligatia sa depuna atat declaratia anuala de venit global, cat si declaratiile speciale corespunzatoare activitatii desfasurate.
    12. Contribuabilii persoane fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din strainatate a caror impunere in Romania este finala, au obligatia sa declare in Romania veniturile respective pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de realizare a venitului.

    Ordonanta:

    Art. 63
    (1) Contribuabilii, precum si asociatiile fara personalitate juridica, care incep o activitate in cursul anului fiscal, sunt obligate sa depuna la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie de la prevederile acestui alineat contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa.
    (2) Contribuabilii care au realizat pierderi si cei care au inceput activitatea in cursul anului fiscal sau au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care din motive obiective estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun o data cu declaratia speciala si declaratia estimativa de venit.
    (3) Contribuabilul care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania are obligatia sa depuna la organul fiscal competent o declaratie a veniturilor impozabile cuprinzand veniturile realizate pana la acel moment.

    Norme metodologice:

    1. Declaratiile privind venitul estimat cuprind informatii despre veniturile si cheltuielile estimate a se realiza in anul la care se refera declaratia.
    Declaratiile privind venitul estimat se depun de contribuabili si de asociatiile fara personalitate juridica, in cazul realizarii unei categorii sau surse noi de venit in cursul anului sau in cazurile prevazute la art. 66 alin. (6) din ordonanta.
    2. Contribuabilii care incep o activitate independenta in vederea obtinerii de venituri comerciale sau de venituri din profesii libere au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, la organul fiscal unde se afla sursa venitului, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
    Aceasta obligatie revine atat contribuabililor care determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla, cat si celor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit.
    In cazul in care contribuabilul obtine venituri de aceasta natura intr-o forma de asociere, fiecare asociat va completa si va depune, individual, o declaratie privind veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asociatiei.
    Contribuabilii care sunt impusi pe baza de norme de venit si care solicita trecerea pentru anul fiscal urmator la impunerea in sistem real, o data cu cererea de optiune, vor depune si declaratia privind venitul estimat.
    3. Asociatiile fara personalitate juridica ce incep o activitate independenta au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au sediul, in termen de 15 zile de la incheierea contractului de asociere, o data cu inregistrarea acestui contract la organul fiscal.
    4. Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti.
    Declaratia privind venitul estimat se depune o data cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti.
    Organul fiscal la care se inregistreaza contractul intre parti si se depune declaratia privind venitul estimat este:
    a) pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor imobile - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul;
    b) pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor mobile - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului.
    5. Contribuabilii care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania vor depune la organul fiscal de domiciliu o declaratie de venit global, insotita de declaratii speciale. Declaratia se depune o data cu cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala. Baremul de impunere folosit pentru plati anticipate de impunere este folosit si pentru determinarea impozitului pe venit in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania in cursul anului fiscal.
    6. Declaratiile vor cuprinde veniturile si cheltuielile aferente anului fiscal curent, pentru perioada in care contribuabilii au avut domiciliul in Romania.
    7. In termen de 5 zile de la depunerea declaratiei, organul fiscal de domiciliu va emite decizia de impunere si va comunica contribuabilului eventualele sume de plata sau de restituit.
    8. Certificatul de atestare fiscala va fi eliberat numai dupa plata integrala a impozitului datorat de contribuabil.

    Ordonanta:

    SECTIUNEA a 3-a
    Determinarea impozitului pe venitul anual global

    Art. 65
    (1) Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal in raza caruia isi are domiciliul contribuabilul ori de alte organe stabilite prin hotarare a Guvernului, dupa caz, pe baza declaratiei de venit global, prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil, determinat in conditiile prezentei ordonante.
    (2) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat pentru anul precedent si emite o decizie de impunere in intervalul stabilit anual prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) In aceasta decizie organul fiscal stabileste si diferentele de impozit anual ramase de achitat sau impozitul anual de restituit, care se determina prin scaderea din impozitul anual datorat a obligatiilor reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit si a creditelor fiscale externe pentru veniturile realizate din categoriile de venituri prevazute la art. 59.
    (4) Organul fiscal va emite o noua decizie de impunere in cazul in care apar elemente care conduc la modificarea impozitului datorat.
    (5) Pentru constructiile de locuinte proprietate personala se acorda o reducere a impozitului pe venit in cuantum de 20% din valoarea materialelor folosite. Se excepteaza de la prevederile acestui alineat cei care construiesc locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte sau beneficiaza de alte facilitati prevazute de lege.

    Norme metodologice:

    In situatia in care angajatorul a efectuat operatiunile de regularizare prevazute la art. 27 din ordonanta, iar la impunerea anuala organul fiscal constata ca salariatul respectiv a mai realizat si alte venituri in afara celor din salarii de la functia de baza, se va considera ca plata anticipata impozitul anual calculat de angajator si inscris la cap. VI din Fisa fiscala 1.

    Ordonanta:

    SECTIUNEA a 4-a
    Plata impozitului pe venit

    Art. 66
    (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, in baza deciziei de impunere emise de organul fiscal competent, exceptandu-se cazul retinerilor la sursa.
    (2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal pe raza caruia se afla sursa de venit, pe fiecare categorie de venit si loc de realizare, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz. La impunerile efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), sumele datorate pentru trimestrele respective se stabilesc la nivelul trimestrului IV al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii finale. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor se stabilesc de organul fiscal, pe baza chiriei sau a arendei din contractul incheiat intre parti. In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, chiria sau arenda reprezinta echivalentul in lei al unei valute, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.
    (3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, care se plateste in doua rate egale, pana la 1 septembrie inclusiv si, respectiv, 15 noiembrie inclusiv.
    (4) Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu platile anticipate, in urmatoarele cazuri:
    a) contribuabilul nu a depus declaratia de venit global pentru anul fiscal incheiat;
    b) contribuabilul nu conduce o evidenta contabila sau datele din contabilitatea condusa nu sunt certe;
    c) contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul estimat sau daca exista documente potrivit carora datele furnizate sunt incorecte.
    (5) Organul fiscal are dreptul de a modifica o decizie de plata anticipata, emisa conform alin. (1), si de a stabili alte plati anticipate fie in baza unui control ulterior, fie in baza unor date detinute, referitoare la activitatea contribuabilului.
    (6) Contribuabilul are dreptul sa solicite emiterea unei noi decizii de plata anticipata cu titlu de impozit, daca prezinta organului fiscal noi acte justificative referitoare la veniturile realizate din activitatea desfasurata. Aceasta modificare a platilor anticipate se poate solicita numai daca venitul se modifica cu mai mult de 20% fata de venitul luat in calculul impozitului, o singura data pe an, in cursul semestrului II. In cazul diferentelor de impozit in plus fata de impozitul stabilit initial, acestea se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal, iar in cazul diferentelor de impozit in minus se diminueaza sumele reprezentand plati anticipate proportional, pe urmatoarele termene de plata, stabilite initial prin "Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit" sau, dupa caz, cand acestea nu sunt suficiente se diminueaza sumele reprezentand plati anticipate, pentru perioadele anterioare aferente termenelor de plata, incepand cu cele mai apropiate.

    Norme metodologice:

    1. Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor sunt obligati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit. Prevederile art. 66 din ordonanta nu se aplica contribuabililor pentru care platile anticipate se calculeaza potrivit art. 21 din ordonanta.
    Platile se vor efectua la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul, indiferent de locul unde obtine venitul respectiv si pentru care a intocmit si a depus declaratia speciala prevazuta la art. 62 alin. (2) din ordonanta.
    Pentru stabilirea platilor anticipate organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul din declaratia speciala pentru anul fiscal precedent, dupa caz.
    In acest caz, pentru stabilirea platilor anticipate se va utiliza baremul anual de impunere prevazut la art. 8 alin. (3) din ordonanta.
    2. Sumele reprezentand plati anticipate se achita in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie.
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 sumele reprezentand plati anticipate aferente impozitului pe veniturile din arendare se platesc in doua rate egale, la urmatoarele termene: pana la 1 septembrie inclusiv si, respectiv, 15 noiembrie inclusiv.
    In cazul in care arenda se achita in natura, la stabilirea platilor anticipate se va folosi evaluarea prevazuta la pct. 2 din normele metodologice pentru aplicarea art. 31 din ordonanta.
    3. In cazul contribuabililor impusi pe baza de norme de venit, stabilirea platilor anticipate se face pe baza normelor de venit aprobate pentru anul de impunere, corespunzator activitatii desfasurate.
    4. Solicitarea emiterii unei noi decizii de plata anticipata, potrivit art. 66 alin. (6) din ordonanta, se face prin depunerea de catre contribuabil a unei declaratii privind venitul estimat.
    5. Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
    6. In cazul contribuabililor care obtin venituri de aceeasi natura, pentru care platile anticipate se stabilesc atat de organul fiscal, cat si prin retinere la sursa, la stabilirea platilor anticipate de catre organul fiscal se exclud din venitul net veniturile pentru care platile anticipate se realizeaza prin retinere la sursa, proportional cu ponderea acestora in totalul veniturilor brute.

    Ordonanta:

    Art. 67
    (1) Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere.
    (2) In cazul in care din decizia de impunere rezulta diferente de impozit de restituit de la bugetul de stat, sumele platite in plus se compenseaza cu obligatii neachitate in termen, din anul fiscal curent, iar diferenta se restituie in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

    Norme metodologice:

    1. Decizia de impunere anuala se stabileste, in baza documentelor necesare, de catre organul fiscal care va efectua globalizarea, respectiv de organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul.
    2. Diferentele de impozit pe venitul anual global, calculate prin deciziile de impunere, se platesc la organul fiscal de domiciliu.
    3. Pentru neplata la termen a acestor diferente contribuabilul datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere calculate conform legii. Daca impozitul anual stabilit in decizia de impunere este inferior sumei datorate cu titlu de plati anticipate in contul impozitului pe venitul global, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere calculate la sumele inscrise in decizia de plati anticipate se recalculeaza pentru impozitul inscris in decizia de impunere, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, iar data la care compensarea este posibila va fi data de 31 decembrie a anului pentru care se efectueaza globalizarea.
    4. Daca sumele platite anticipat cu titlu de impozit, stabilite prin decizia de impunere pentru plati anticipate, sunt mai mari decat sumele datorate de contribuabil ca urmare a emiterii deciziei de impunere anuala, sumele platite in plus se compenseaza cu impozite, taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, inclusiv majorari de intarziere aferente si penalitati de orice fel, datorate de acesta, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    5. Diferentele ramase dupa compensarea din oficiu se restituie de organul fiscal daca in urma analizei fiselor de cont personal nu rezulta alte obligatii de plata fata de bugetul de stat, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.
    6. In situatia in care organul fiscal competent constata diferente de venituri supuse globalizarii, se va emite o noua decizie de impunere anuala prin care se stabilesc diferente de impozite de plata, situatie in care majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere se vor calcula de la termenul de plata stabilit in decizia de impunere initiala comunicata.

    Ordonanta:

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 73
    Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002, cu exceptia prevederilor art. 8 si 13, care se aplica incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Norme metodologice:

    Prezentele norme metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu exceptia prevederilor referitoare la art. 6 lit. f^1) si f^2) din ordonanta, intra in vigoare cu data de 1 ianuarie 2003.
    Incepand cu anul fiscal 2003 isi inceteaza aplicabilitatea normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.066/1999, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2000.

    Ordonanta:

    Art. 75
    (1) Scutirile de la plata impozitului pe venit prevazute in actele normative privind unele masuri de protectie ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul disponibilizat, raman valabile pana la data expirarii lor.
    (2) Scutirile de la plata impozitului, in cazul serviciilor turistice prestate in mediul rural, potrivit legii, raman in vigoare pana la data de 31 decembrie 2004.
    (3) Pierderile inregistrate in perioada de scutire de contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2) nu se compenseaza cu veniturile obtinute din celelalte categorii de venituri in anii respectivi si nu se reporteaza, reprezentand pierderi definitive ale contribuabililor.

    Norme metodologice:

    Scutirile de impozit pe venit prevazute in legislatia privind disponibilizarile colective si cele aferente serviciilor turistice prestate in mediul rural raman in vigoare neconditionat, pana la data expirarii lor, respectiv pana la data de 31 decembrie 2004.

    Ordonanta:

    Art. 76
    Veniturile din salarii si cele asimilate salariilor realizate din strainatate ca urmare a activitatilor desfasurate in strainatate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania nu se supun procedurii de globalizare.

    Norme metodologice:

    Veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate din strainatate, incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei, de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania nu se supun procedurii de globalizare, inclusiv procedurii de impunere anuala pentru veniturile de aceeasi natura.
    In acest sens, veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate din strainatate dupa data de 1 ianuarie 2002 de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, cu exceptia celor realizate intr-o perioada mai mica de 183 de zile, nu se supun impozitarii in Romania, fiind excluse din procedura de globalizare.

    Ordonanta:

    Art. 78
    Apatrizii sunt supusi impozitarii, potrivit prezentei ordonante, pentru veniturile obtinute din Romania.

    Norme metodologice:

    Persoanele fizice apatride primesc tratamentul fiscal al persoanelor fizice straine, potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din ordonanta.
    Veniturile obtinute din Romania de catre persoanele fizice apatride se impoziteaza separat pe fiecare categorie de venit, potrivit regulilor stabilite in cap. III din ordonanta.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 54/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 54 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu