E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Cod 0 1968 completat de Legea 58 2008
Cod 0 1968 modificat de OUG 31 2008
Cod 0 1968 modificat de Legea 57 2008
Cod 0 1968 admite exceptie Decizia 190 2008
Cod 0 1968 modificat de Legea 79 2007
Cod 0 1968 modificat de Legea 140 1996
Articolul 238 din actul Cod 0 1968 in legatura cu Decizia 25 1996
Articolul 60 din actul Cod 0 1968 in legatura cu Decizia 128 1994
Articolul 200 din actul Cod 0 1968 in legatura cu Decizia 81 1994
Articolul 249 din actul Cod 0 1968 in legatura cu Decizia 24 1994
Articolul 249 din actul Cod 0 1968 in legatura cu Decizia 18 1994
Articolul 248 din actul Cod 0 1968 in legatura cu Decizia 11 1994
Articolul 224 din actul Cod 0 1968 in legatura cu Decizia 49 1993
Articolul 234 din actul Cod 0 1968 in legatura cu Decizia 49 1993
Cod 0 1968 in legatura cu Decizia 1 1993
Articolul 223 din actul Cod 0 1968 modificat de Decizia 38 1993
Articolul 224 din actul Cod 0 1968 modificat de Decizia 38 1993
Articolul 229 din actul Cod 0 1968 modificat de Decizia 38 1993
Articolul 224 din actul Cod 0 1968 in legatura cu Decizia 33 1993
Articolul 225 din actul Cod 0 1968 in legatura cu Decizia 31 1993
Articolul 223 din actul Cod 0 1968 in legatura cu Decizia 32 1993
Cod 0 1968 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 104 1992
Cod 0 1968 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 88 1992
Cod 0 1968 in legatura cu Legea 65 1992
Cod 0 1968 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 20 1990
Cod 0 1968 in legatura cu Legea 12 1990
Cod 0 1968 in legatura cu Decretul-lege 112 1990
Cod 0 1968 in legatura cu Decretul-lege 12 1990
Cod 0 1968 in legatura cu Decretul-lege 6 1990
Articolul 302 din actul Cod 0 1968 articole noi... Decretul 99 1983
Cod 0 1968 in legatura cu Legea 30 1968
Cod 0 1968 republicat de Cod 0 1968
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CODUL PENAL * Republicat

CODUL  PENAL    * Republicat

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 55 - 56  din 23 aprilie 1973


SmartCity3


    *) Republicat in temeiul art. III din Legea nr. 6/1973, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 49 din 6 aprilie 1973.
    Codul penal a fost publicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 79 - 79 bis din 21 iunie 1968.

    PARTEA GENERALA

    TITLUL I
    LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

    CAP. 1
    DISPOZITII PRELIMINARE

    Art. 1
    Scopul legii penale
    Legea penala apara, impotriva infractiunilor, Republica Socialista Romania, suveranitatea, independenta si unitatea statului, proprietatea socialista, persoana si drepturile acesteia, precum si intreaga ordine de drept.
    Art. 2
    Legalitatea incriminarii
    Legea prevede care fapte constituie infractiuni, pedepsele ce se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua in cazul savirsirii acestor fapte.

    CAP. 2
    LIMITELE APLICARII LEGII PENALE

    Sectiunea I
    Aplicarea legii penale in spatiu
    Art. 3
    Teritorialitatea legii penale
    Legea penala se aplica infractiunilor savirsite pe teritoriul Romaniei.
    Art. 4
    Personalitatea legii penale
    Legea penala se aplica infractiunilor savirsite in afara teritoriului tarii, daca faptuitorul este cetatean roman sau daca, neavind nici o cetatenie, are domiciliul in tara.
    Art. 5
    Realitatea legii penale
    Legea penala se aplica infractiunilor savirsite in afara teritoriului tarii, contra securitatii statului roman sau contra vietii unui cetatean roman, ori prin care s-a adus o vatamare grava integritatii corporale sau sanatatii unui cetatean roman, cind sint savirsite de catre un cetatean strain sau de o persoana fara cetatenie care nu domiciliaza pe teritoriul tarii.
    Punerea in miscare a actiunii penale pentru infractiunile prevazute in alineatul precedent se face numai cu autorizarea prealabila a procurorului general.
    Art. 6
    Universalitatea legii penale
    Legea penala se aplica si altor infractiuni decit celor prevazute in art. 5 alin. 1, savirsite in afara teritoriului tarii, de un cetatean strain sau de o persoana fara cetatenie care nu domiciliaza pe teritoriul tarii, daca:
    a) fapta este prevazuta ca infractiune si de legea penala a tarii unde a fost savirsita;
    b) faptuitorul se afla in tara.
    Pentru infractiunile indreptate impotriva intereselor statului roman sau contra unui cetatean roman, infractorul poate fi judecat si in cazul cind s-a obtinut extradarea lui.
    Dispozitiile alineatelor precedente nu se aplica in cazul cind, potrivit legii statului in care infractorul a savirsit infractiunea, exista vreo cauza care impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei, sau cind pedeapsa a fost executata ori este considerata ca executata. Cind pedeapsa nu a fost executata sau a fost executata numai in parte, se procedeaza potrivit dispozitiilor legale privitoare la recunoasterea hotaririlor straine.
    Art. 7
    Legea penala si conventiile internationale
    Dispozitiile cuprinse in art. 5 si 6 se aplica daca nu se dispune altfel printr-o conventie internationala.
    Art. 8
    Imunitatea de jurisdictie
    Legea penala nu se aplica infractiunilor savirsite de catre reprezentantii diplomatici ai statelor straine sau de catre alte persoane care, in conformitate cu conventiile internationale, nu sint supuse jurisdictiei penale a statului roman.
    Art. 9
    Extradarea
    Extradarea se acorda sau poate fi solicitata pe baza de conventie internationala, pe baza de reciprocitate si, in lipsa acestora, in temeiul legii.

    Sectiunea II
    Aplicarea legii penale in timp
    Art. 10
    Activitatea legii penale
    Legea penala se aplica infractiunilor savirsite in timpul cit ea se afla in vigoare.
    Art. 11
    Neretroactivitatea legii penale
    Legea penala nu se aplica faptelor care, la data cind au fost savirsite, nu erau prevazute ca infractiuni.
    Art. 12
    Retroactivitatea legii penale
    Legea penala nu se aplica faptelor savirsite sub legea veche, daca nu mai sint prevazute de legea noua. In acest caz executarea pedepselor, a masurilor de siguranta si a masurilor educative, pronuntate in baza legii vechi, precum si toate consecintele penale ale hotaririlor judecatoresti privitoare la aceste fapte, inceteaza prin intrarea in vigoare a legii noi.
    Legea care prevede masuri de siguranta sau masuri educative se aplica si infractiunilor care nu au fost definitiv judecate pina la data intrarii in vigoare a legii noi.
    Art. 13
    Aplicarea legii penale mai favorabile
    In cazul in care de la savirsirea infractiunii pina la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea cea mai favorabila.
    Cind legea anterioara este mai favorabila, pedepsele complimentare care au corespondent in legea penala noua se aplica in continutul si limitele prevazute de aceasta, iar cele care nu mai sint prevazute in legea penala noua nu se mai aplica.
    Art. 14
    Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile in cazul pedepselor definitive
    Cind dupa raminerea definitiva a hotaririi de condamnare si pina la executarea completa a pedepsei inchisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsa mai usoara, sanctiunea aplicata, daca depaseste maximul special prevazut de legea noua pentru infractiunea savirsita, se reduce la acest maxim.
    Daca dupa raminerea definitiva a hotaririi de condamnare la moarte si pina la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeasi fapta pedeapsa inchisorii, pedeapsa cu moartea se inlocuieste cu maximul inchisorii prevazut pentru acea infractiune.
    Daca legea noua prevede in locul pedepsei inchisorii numai amenda, pedeapsa aplicata se inlocuieste cu amenda, fara a se putea depasi maximul special prevazut in legea noua. Tinindu-se seama de partea executata din pedeapsa inchisorii, se poate inlatura in totul sau in parte executarea amenzii.
    Pedepsele complimentare, masurile de siguranta, precum si masurile educative neexecutate si neprevazute in legea noua, nu se mai executa, iar cele care au corespondent in legea noua se executa in continutul si limitele prevazute de aceasta lege.
    Cind o dispozitie din legea noua se refera la pedepse definitiv aplicate, se tine seama, in cazul pedepselor executate pina la data intrarii in vigoare a acesteia, de pedeapsa redusa sau inlocuita potrivit dispozitiilor alineatelor precedente.
    Art. 15
    Aplicarea facultativa a legii penale mai favorabile in cazul pedepselor definitive
    Cind dupa raminerea definitiva a hotaririi de condamnare si pina la executarea completa a pedepsei inchisorii a intervenit o lege care prevede o pedeapsa mai usoara, iar sanctiunea aplicata este mai mica decit maximul special prevazut de legea noua, tinindu-se seama de infractiunea savirsita, de persoana condamnatului, de conduita acestuia dupa pronuntarea hotaririi sau in timpul executarii pedepsei si de timpul cit a executat din pedeapsa, se poate dispune fie mentinerea, fie reducerea pedepsei. Pedeapsa aplicata nu poate fi coborita sub limita ce ar rezulta din reducerea acestei pedepse proportional cu micsorarea maximului special prevazut pentru infractiunea savirsita.
    Dispozitiile art. 14 alin. 5 se aplica si in cazul condamnarilor aratate in prezentul articol, executate pina la data intrarii in vigoare a legii noi, pedeapsa din hotarire reducindu-se cu o treime.
    Art. 16
    Aplicarea legii penale temporare
    Legea penala temporara se aplica infractiunii savirsite in timpul cind era in vigoare, chiar daca fapta nu a fost urmarita sau judecata in acel interval de timp.

    TITLUL II
    INFRACTIUNEA

    CAP. 1
    DISPOZITII GENERALE

    Art. 17
    Trasaturile esentiale ale infractiunii
    Infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savirsita cu vinovatie si prevazuta de legea penala.
    Infractiunea este singurul temei al raspunderii penale.
    Art. 18*)
    Pericolul social al faptei
    Fapta care prezinta pericol social in intelesul legii penale este orice actiune sau inactiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile aratate in art. 1 si pentru sanctionarea careia este necesara aplicarea unei pedepse.
------------------
    *) Art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 18^1*)
    Fapta care nu prezinta pericolul social al unei infractiuni
    Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca prin atingerea minima adusa uneia din valorile aparate de lege si prin continutul ei concret, fiind lipsita in mod vadit de importanta, nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.
    La stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savirsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului.
    In cazul faptelor prevazute in prezentul articol, procurorul sau instanta aplica una din sanctiunile cu caracter administrativ prevazute in art. 92.
------------------
    *) Art. 18^1 a fost introdus prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 19
    Vinovatia
    Vinovatie exista cind fapta care prezinta pericol social este savirsita cu intentie sau din culpa.
    1) Fapta este savirsita cu intentie cind infractorul:
    a. prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savirsirea acelei fapte;
    b. prevede rezultatul faptei sale si desi nu-l urmareste, accepta posibilitatea producerii lui.
    2) Fapta este savirsita din culpa cind infractorul:
    a. prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce;
    b. nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l prevada.
    Fapta constind intr-o actiune savirsita din culpa constituie infractiune numai atunci cind in lege se prevede in mod expres aceasta.
    Fapta constind intr-o inactiune constituie o infractiune fie ca este savirsita cu intentie, fie din culpa, afara de cazul cind legea sanctioneaza numai savirsirea ei cu intentie.

    CAP. 2
    TENTATIVA

    Art. 20
    Continutul tentativei
    Tentativa consta in punerea in executare a hotaririi de a savirsi infractiunea, executare care a fost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
    Exista tentativa si in cazul in care consumarea infractiunii nu a fost posibila datorita insuficientei sau defectuozitatii mijloacelor folosite, ori datorita imprejurarii ca in timpul cind s-au savirsit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde faptuitorul credea ca se afla.
    Nu exista tentativa atunci cind imposibilitatea de consumare a infractiunii este datorita modului cum a fost conceputa executarea.
    Art. 21
    Pedepsirea tentativei
    Tentativa se pedepseste numai cind legea prevede expres aceasta.
    Tentativa se sanctioneaza cu o pedeapsa cuprinsa intre jumatatea minimului si jumatatea maximului prevazute de lege pentru infractiunea consumata, fara ca minimul sa fie mai mic decit minimul general al pedepsei. In cazul cind pedeapsa prevazuta de lege este moartea, se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 20 de ani.
    Art. 22
    Desistarea si impiedicarea rezultatului
    Este aparat de pedeapsa faptuitorul care s-a desistat ori a impiedicat mai inainte de descoperirea faptei producerea rezultatului.
    Daca actele indeplinite pina in momentul desistarii sau impiedicarii producerii rezultatului constituie o alta infractiune, se aplica pedeapsa pentru acea infractiune.

    CAP. 3
    PARTICIPATIA

    Art. 23
    Participantii
    Participanti sint persoanele care contribuie la savirsirea unei fapte prevazute de legea penala in calitate de autori, instigatori sau complici.
    Art. 24
    Autorul
    Autor este persoana care savirseste in mod nemijlocit fapta prevazuta de legea penala.
    Art. 25
    Instigatorul
    Instigator este persoana care, cu intentie, determina pe o alta persoana sa savirseasca o fapta prevazuta de legea penala.
    Art. 26
    Complicele
    Complice este persoana care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savirsirea unei fapte prevazute de legea penala. Este de asemenea complice persoana care promite, inainte sau in timpul savirsirii faptei, ca va tainui bunurile provenite din aceasta sau ca va favoriza pe faptuitor, chiar daca dupa savirsirea faptei promisiunea nu este indeplinita.
    Art. 27
    Pedeapsa in caz de participatie
    Instigatorul si complicele la o fapta prevazuta de legea penala savirsita cu intentie se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se tine seama de contributia fiecaruia la savirsirea infractiunii, precum si de dispozitiile art. 72.
    Art. 28
    Circumstantele personale si reale
    Circumstantele privitoare la persoana unui participant nu se rasfring asupra celorlalti.
    Circumstantele privitoare la fapta se rasfring asupra participantilor, numai in masura in care acestia le-au cunoscut sau le-au prevazut.
    Art. 29
    Instigare neurmata de executare
    Actele de instigare neurmate de executarea faptei, precum si actele de instigare urmate de desistarea autorului ori de impiedicarea de catre acesta a producerii rezultatului, se sanctioneaza cu o pedeapsa intre minimul special al pedepsei pentru infractiunea la care s-a instigat si minimul general. In cazul cind pedeapsa prevazuta de lege este moartea, se aplica pedeapsa inchisorii de la 2 la 10 ani.
    Actele aratate in alineatul precedent nu se sanctioneaza, daca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la care s-a instigat este de 2 ani sau mai mica, afara de cazul cind actele indeplinite de autor pina in momentul desistarii constituie alta fapta prevazuta de legea penala.
    Art. 30
    Impiedicarea savirsirii faptei
    Participantul nu se pedepseste daca in cursul executarii, dar inainte de descoperirea faptei, impiedica consumarea acesteia. Daca actele savirsite pina in momentul impiedicarii constituie o alta fapta prevazuta de legea penala, participantului i se aplica pedeapsa pentru aceasta fapta.
    Art. 31
    Participatia improprie
    Determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savirsirea din culpa de catre o alta persoana, a unei fapte prevazute de legea penala, se sanctioneaza cu pedeapsa pe care legea o prevede pentru fapta comisa cu intentie.
    Determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savirsirea unei fapte prevazute de legea penala, de catre o persoana care comite acea fapta fara vinovatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune.
    Dispozitiile art. 28-30 se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 4
    PLURALITATEA DE INFRACTIUNI

    Art. 32
    Formele pluralitatii
    Pluralitatea de infractiuni constituie, dupa caz, concurs de infractiuni sau recidiva.
    Art. 33
    Concursul de infractiuni
    Concursul de infractiuni exista:
    a) cind doua sau mai multe infractiuni au fost savirsite de aceeasi persoana, inainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna dintre ele. Exista concurs chiar daca una dintre infractiuni a fost comisa pentru savirsirea sau ascunderea altei infractiuni;
    b) cind o actiune sau inactiune, savirsita de aceeasi persoana, datorita imprejurarilor in care a avut loc si urmarilor pe care le-a produs, intruneste elementele mai multor infractiuni.
    Art. 34
    Pedeapsa principala in caz de concurs de infractiuni
    In caz de concurs de infractiuni se stabileste pedeapsa pentru fiecare infractiune in parte, iar dintre acestea se aplica pedeapsa dupa cum urmeaza:
    a) cind s-au stabilit numai pedepse cu inchisoare, se aplica pedeapsa cea mai grea, care poate fi sporita pina la maximul ei special, iar cind acest maxim nu este indestulator, se poate adauga un spor pina la 3 ani;
    b) cind s-au stabilit numai amenzi, se aplica amenda cea mai mare, care poate fi sporita pina la maximul ei special, iar daca acest maxim nu este indestulator, se poate adauga un spor pina la o patrime din acel maxim;
    c) cind s-a stabilit o pedeapsa cu inchisoare si o pedeapsa cu amenda, se aplica pedeapsa inchisorii, la care se poate adauga amenda, in totul sau in parte;
    d) cind s-au stabilit mai multe pedepse cu inchisoare si mai multe pedepse cu amenda, se aplica pedeapsa inchisorii potrivit dispozitiei de la lit. a, la care se poate adauga amenda potrivit dispozitiei de la lit. b.
    Sporul prevazut la lit. a se poate mari pina la 5 ani, daca una dintre infractiunile aflate in concurs este o infractiune contra securitatii statului, contra avutului obstesc, ori o infractiune de omor, sau o infractiune contra pacii si omenirii, ori o infractiune prin care s-a produs o paguba importanta economiei nationale.
    Prin aplicarea dispozitiilor din alineatele precedente nu se poate depasi totalul pedepselor stabilite de instanta pentru infractiunile concurente.
    Art. 35
    Pedeapsa complimentara si masurile de siguranta in caz de concurs de infractiuni
    Daca pentru una din infractiunile concurente s-a stabilit si o pedeapsa complimentara, aceasta se aplica alaturi de pedeapsa inchisorii.
    Daca s-au stabilit mai multe pedepse complimentare de natura diferita, sau chiar de aceeasi natura dar cu continut diferit, acestea se aplica alaturi de pedeapsa inchisorii.
    Daca s-au stabilit mai multe pedepse complimentare de aceeasi natura si cu acelasi continut, se aplica cea mai grea dintre acestea.
    Dispozitiile alineatului precedent se aplica si in cazul pedepsei confiscarii partiale a averii.
    Masurile de siguranta de natura deosebita, luate in cazul infractiunilor concurente, se cumuleaza.
    Art. 36
    Contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente
    Daca infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infractiune concurenta, se aplica dispozitiile art. 34 si 35.
    Dispozitiile art. 34 si 35 se aplica si in cazul in care, dupa ce o hotarire de condamnare a ramas definitiva, se constata ca cel condamnat suferise si o alta condamnare definitiva pentru o infractiune concurenta.
    Daca infractorul a executat in totul sau in parte pedeapsa aplicata prin hotarirea anterioara, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infractiunile concurente.
    Dispozitiile privitoare la aplicarea pedepsei in caz de concurs de infractiuni se aplica si in cazul in care condamnarea la pedeapsa cu moartea a fost comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii.
    Art. 37
    Recidiva
    *) Recidiva exista in urmatoarele cazuri:
    a) cind dupa raminerea definitiva a unei hotariri de condamnare la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni, cel condamnat savirseste din nou o infractiune cu intentie, inainte de inceperea executarii pedepsei, in timpul executarii acesteia sau in stare de evadare, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru a doua infractiune este inchisoarea mai mare de un an;
    b) cind dupa executarea unei pedepse cu inchisoare mai mare de 6 luni, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii unei asemenea pedepse, cel condamnat savirseste din nou o infractiune cu intentie pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de un an;
    c) cind dupa condamnarea la cel putin trei pedepse cu inchisoare pina la 6 luni sau dupa executare, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori dupa prescrierea executarii a cel putin trei asemenea pedepse, cel condamnat savirseste din nou o infractiune cu intentie pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de un an.
    Pentru stabilirea starii de recidiva in cazurile prevazute la lit. a si b se poate tine seama si de hotarirea de condamnare pronuntata in strainatate, pentru o fapta prevazuta si de legea romana, daca hotarirea de condamnare a fost recunoscuta potrivit dispozitiilor legii.
----------------
    *) Art. 37 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 38
    Condamnarile care nu atrag starea de recidiva
    La stabilirea starii de recidiva nu se tine seama de hotaririle de condamnare privitoare la:
    a) infractiunile savirsite in timpul minoritatii;
    *) a^1) infractiunile savirsite din culpa;
    b) infractiunile amnistiate;
    c) faptele care nu mai sint prevazute ca infractiuni de legea penala.
    De asemenea, nu se tine seama de condamnarile pentru care a intervenit reabilitarea, sau in privinta carora s-a implinit termenul de reabilitare.
----------------
    *) Lit. a^1 a art. 38 a fost introdusa prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 39
    Pedeapsa in caz de recidiva
    In cazul recidivei prevazute in art. 37 lit. a, pedeapsa stabilita pentru infractiunea savirsita ulterior si pedeapsa aplicata pentru infractiunea anterioara se contopesc potrivit dispozitiilor art. 34 si 35. Sporul prevazut in art. 34 lit. a se poate mari pina la 5 ani.
    Daca pedeapsa anterioara a fost executata in parte, contopirea se face intre pedeapsa ce a mai ramas de executat si pedeapsa aplicata pentru infractiunea savirsita ulterior.
    In cazul savirsirii unei infractiuni dupa evadare, prin pedeapsa anterioara se intelege pedeapsa care se executa, cumulata cu pedeapsa aplicata pentru evadare.
    *) In cazul recidivei prevazute in art. 37 lit. b, se poate aplica o pedeapsa pina la maximul special. Daca maximul special este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor pina la 5 ani, iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special.
    In cazul recidivei prevazute in art. 37 lit. c se aplica in mod corespunzator dispozitiile din alineatele precedente.
    Daca dupa raminerea definitiva a hotaririi de condamnare si mai inainte ca pedeapsa sa fi fost executata sau considerata ca executata, se descopera ca cel condamnat se afla in stare de recidiva, instanta aplica dispozitiile din alin. 1 in cazul recidivei prevazute in art. 37 lit. a si dispozitiile din alin. 4 in cazul recidivei prevazute in art. 37 lit. b.
    Dispozitiile alineatului precedent se aplica si in cazul in care condamnarea la pedeapsa cu moartea a fost comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii.
    Sporurile prevazute in prezentul articol se pot mari pina la 7 ani, daca infractiunea savirsita ulterior este o infractiune contra securitatii statului, contra avutului obstesc, ori o infractiune de omor, sau o infractiune contra pacii si omenirii, ori o infractiune prin care s-a produs o paguba importanta economiei nationale.
---------------
    *) Art. 39 alin. 4 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 40
    Pedeapsa in unele cazuri cind nu exista recidiva
    Cind dupa condamnarea definitiva cel condamnat savirseste din nou o infractiune, inainte de inceperea executarii pedepsei, in timpul executarii acesteia sau in stare de evadare, si nu sint intrunite conditiile prevazute de lege pentru starea de recidiva, pedeapsa se aplica potrivit regulilor pentru concursul de infractiuni.
    Art. 41
    Unitatea infractiunii continuate si a celei complexe
    In cazul infractiunii continuate si al infractiunii complexe nu exista pluralitate de infractiuni.
    Infractiunea este continuata cind o persoana savirseste la diferite intervale de timp, dar in realizarea aceleiasi rezolutii, actiuni sau inactiuni care prezinta, fiecare in parte, continutul aceleiasi infractiuni.
    Infractiunea este complexa cind in continutul sau intra, ca element sau ca circumstanta agravanta, o actiune sau inactiune care constituie prin ea insasi o fapta prevazuta de legea penala.
    Art. 42
    Pedeapsa pentru infractiunea continuata
    Infractiunea continuata se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savirsita, la care se poate adauga un spor potrivit dispozitiilor art. 34.
    Art. 43
    Recalcularea pedepsei pentru infractiunea continuata sau complexa
    Daca infractorul condamnat definitiv pentru o infractiune continuata sau complexa este judecat ulterior si pentru alte actiuni sau inactiuni care intra in continutul aceleiasi infractiuni, tinindu-se seama de infractiunea savirsita in intregul ei, se stabileste o pedeapsa corespunzatoare, care nu poate fi mai usoara decit cea pronuntata anterior.

    CAP. 5
    CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

    Art. 44
    Legitima aparare
    Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savirsita in stare de legitima aparare.
    Este in stare de legitima aparare acela care savirseste fapta pentru a inlatura un atac material, direct, imediat si injust, indreptat impotriva sa, a altuia sau impotriva unui interes obstesc, si care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obstesc.
    Este de asemenea in legitima aparare si acela care din cauza tulburarii sau temerii a depasit limitele unei aparari proportionale cu gravitatea pericolului si cu imprejurarile in care s-a produs atacul.
    Art. 45
    Starea de necesitate
    Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savirsita in stare de necesitate.
    Este in stare de necesitate acela care savirseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al altuia sau un interes obstesc.
    Nu este in stare de necesitate persoana care in momentul cind a savirsit fapta si-a dat seama ca pricinuieste urmari vadit mai grave decit cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era inlaturat.
    Art. 46
    Constringerea fizica si constringerea morala
    Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savirsita din cauza unei constringeri fizice careia faptuitorul nu i-a putut rezista.
    De asemenea, nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savirsita din cauza unei constringeri morale, exercitata prin amenintare cu un pericol grav pentru persoana faptuitorului ori a altuia si care nu putea fi inlaturat in alt mod.
    Art. 47
    Cazul fortuit
    Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, al carei rezultat este consecinta unei imprejurari care nu putea fi prevazuta.
    Art. 48
    Iresponsabilitatea
    Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca faptuitorul, in momentul savirsirii faptei, fie din cauza alienatiei mintale, fie din alte cauze, nu putea sa-si dea seama de actiunile sau inactiunile sale, ori nu putea fi stapin pe ele.
    Art. 49
    Betia
    Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca faptuitorul, in momentul savirsirii faptei, se gasea, datorita unor imprejurari independente de vointa sa, in stare de betie completa produsa de alcool sau alte substante.
    Starea de betie voluntara completa produsa de alcool sau de alte substante nu inlatura caracterul penal al faptei. Ea poate constitui, dupa caz, o circumstanta atenuanta sau agravanta.
    Art. 50
    Minoritatea faptuitorului
    Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savirsita de un minor care la data comiterii acesteia nu indeplinea conditiile legale pentru a raspunde penal.
    Art. 51
    Eroarea de fapt
    Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, cind faptuitorul, in momentul savirsirii acesteia, nu cunostea existenta unei stari, situatii sau imprejurari de care depinde caracterul penal al faptei.
    Nu constituie o circumstanta agravanta imprejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o in momentul savirsirii infractiunii.
    Dispozitiile alin. 1 si 2 se aplica si faptelor savirsite din culpa pe care legea penala le pedepseste, numai daca necunoasterea starii, situatiei sau imprejurarii respective nu este ea insasi rezultatul culpei.
    Necunoasterea sau cunoasterea gresita a legii penale nu inlatura caracterul penal al faptei.

    TITLUL III
    PEDEPSELE

    CAP. 1
    DISPOZITII GENERALE

    Art. 52
    Pedeapsa si scopul ei
    Pedeapsa este o masura de constringere si un mijloc de reeducare a condamnatului. Scopul pedepsei este prevenirea savirsirii de noi infractiuni.
    Prin executarea pedepsei se urmareste formarea unei atitudini corecte fata de munca, fata de ordinea de drept si fata de regulile de convietuire sociala. Executarea pedepsei nu trebuie sa cauzeze suferinte fizice si nici sa injoseasca persoana condamnatului.

    CAP. 2
    CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

    Art. 53
    Felurile pedepselor
    Pedepsele sint principale, complimentare si accesorii.
    1) Pedepsele principale sint:
    a. inchisoarea de la 15 zile la 25 de ani;
    *) b. amenda de la 500 la 20.000 lei.
    2) Pedepsele complimentare sint:
    a. interzicerea unor drepturi de la unu la 10 ani;
    b. degradarea militara;
    c. confiscarea averii, partiala sau totala.
    3) Pedeapsa accesorie este interzicerea unor drepturi anume prevazute de lege.
-----------------
    *) Art. 53 pct. 1 lit. b este reprodusa astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 54
    Pedeapsa cu moartea
    Ca masura exceptionala pentru infractiunile cele mai grave se aplica, in cazurile si conditiile prevazute de lege, pedeapsa cu moartea.
    Pedeapsa cu moartea nu se aplica infractorului care nu implinise virsta de 18 ani la data savirsirii infractiunii.
    De asemenea, pedeapsa cu moartea nu se aplica femeii gravide sau care copil in virsta pina la 3 ani la data savirsirii infractiunii ori pronuntarii hotaririi; in aceste cazuri se aplica pedeapsa inchisorii pe timp de 25 ani.
    Cind legea prevede ca pedeapsa cu moartea nu poate fi aplicata, se pronunta pe linga pedeapsa principala a inchisorii si pedeapsa confiscarii averii, daca este prevazuta de lege pentru infractiunea savirsita, precum si pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durata ei maxima.
    Art. 55
    Inlocuirea pedepsei cu moartea
    Pedeapsa cu moartea nu poate fi executata daca condamnata este gravida sau are copil in virsta pina la 3 ani; in aceste cazuri pedeapsa cu moartea se inlocuieste cu inchisoarea pe timp de 25 ani.
    Pedeapsa cu moartea se inlocuieste cu pedeapsa inchisorii pe timp de 25 ani, daca nu a fost executata in termen de 2 ani in cazul cind condamnatul a fost prezent la judecata, iar pentru cel care nu a fost prezent la judecata sau care s-a sustras de la executare, in termen de 2 ani de la data cind s-a predat sau a fost prins, ori de 7 ani de la data cind hotarirea de condamnare a ramas definitiva.
    Cind pedeapsa cu moartea definitiv pronuntata se inlocuieste cu pedeapsa inchisorii, se mentine pedeapsa confiscarii averii. Instanta aplica in mod obligator pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durata ei maxima.

    CAP. 3
    PEDEPSELE PRINCIPALE

    Sectiunea I
    Inchisoarea
    Art. 56
    Regimul general al executarii pedepsei
    Regimul executarii pedepsei, inchisorii se intemeiaza pe obligatia condamnatilor de a presta o munca utila, daca sint apti pentru aceasta, pe actiunea educativa ce trebuie desfasurata fata de condamnati, pe respectarea de catre acestia a disciplinei muncii si a ordinii interioare a locurilor de detinere, precum si pe stimularea si recompensarea celor staruitori in munca, disciplinati si care dau dovezi temeinice de indreptare.
    Toate aceste mijloace trebuie folosite in asa fel incit sa conduca la reeducarea celor condamnati.
    Dupa implinirea virstei de 60 de ani pentru barbati si de 55 de ani pentru femei, condamnatii nu au obligatia de a munci in timpul executarii pedepsei; ei pot fi admisi la munca daca cer aceasta.
    Art. 57
    Regimul de detinere
    Executarea pedepsei inchisorii se face, potrivit dispozitiilor legii privind executarea pedepselor, in locuri de detinere anume destinate.
    Femeile condamnate la pedeapsa inchisorii executa aceasta pedeapsa separat de condamnatii barbati.
    Minorii condamnati la pedeapsa inchisorii executa pedeapsa separat de condamnatii majori sau in locuri de detinere speciale, asigurindu-li-se posibilitatea de a continua invatamintul general obligatoriu si de a dobindi o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile lor.
    Art. 58
    Regimul de munca
    Munca prestata de condamnat este remunerata, cu exceptia muncilor cu caracter gospodaresc necesare locului de detinere. Prin legea privind executarea pedepselor se stabilesc cazurile in care si aceste din urma munci sint remunerate.
    Normele, timpul de munca si remuneratia muncii condamnatilor sint cele stabilite prin lege.
    Din remuneratia muncii condamnatului o parte revine acestuia, iar cealalta parte revine administratiei locului de detinere. Aceste parti, precum si modul de folosire a lor se stabilesc prin legea privind executarea pedepselor.
    Art. 59
    Liberarea conditionata
    Dupa ce a executat cel putin jumatate din durata pedepsei in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, sau cel putin doua treimi in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, condamnatul care este staruitor in munca, disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare, tinindu-se seama si de antecedentele sale penale, poate fi liberat conditionat inainte de executarea in intregime a pedepsei.
    In calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute in alin. 1 se tine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. In acest caz insa, liberarea conditionata nu poate fi acordata inainte de executarea efectiva a cel putin o treime din durata pedepsei cind aceasta nu depaseste 10 ani si a cel putin jumatate cind pedeapsa este mai mare de 10 ani.
    Cind condamnatul executa mai multe pedepse cu inchisoare care nu se contopesc, fractiunile de pedeapsa aratate in alin. 1 se socotesc in raport de totalul pedepselor.
    In aplicarea dispozitiilor alineatelor precedente se are in vedere durata pedepsei pe care o executa condamnatul.
    Art. 60
    Liberarea conditionata in cazuri speciale
    In cazul condamnarilor pentru infractiuni contra securitatii statului, contra avutului obstesc, ori pentru infractiunea de omor, sau pentru infractiuni contra pacii si omenirii, ori pentru infractiuni prin care s-a produs o paguba importanta economiei nationale, liberarea conditionata prevazuta in art. 59 alin. 1 poate fi acordata numai dupa ce condamnatul a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei in cazul cind aceasta nu depaseste 10 ani, sau cel putin trei patrimi in cazul pedepsei inchisorii mai mari de 10 ani.
    In cazul condamnarilor prevazute in alin. 1, daca condamnatul beneficiaza de reducerea fractiunilor de pedeapsa potrivit art. 59 alin. 2, liberarea conditionata nu poate fi acordata inainte de executarea efectiva a cel putin jumatate din durata pedepsei cind aceasta nu depaseste 10 ani, sau de doua treimi cind pedeapsa este mai mare de 10 ani.
    Condamnatul care din cauza sanatatii sau din alte cauze nu a fost niciodata folosit la munca ori nu mai este folosit, poate fi liberat conditionat dupa executarea fractiunilor de pedeapsa aratate in art. 59 sau, dupa caz, in alin. 1 si 2 din prezentul articol, daca da dovezi temeinice de disciplina si de indreptare.
    Cei condamnati in timpul minoritatii cind ajung la virsta de 18 ani, precum si condamnatii trecuti de virsta de 60 de ani pentru barbati si de 55 de ani pentru femei, pot fi liberati conditionat, dupa executarea unei patrimi din durata pedepsei in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani sau a unei treimi in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, daca indeplinesc celelalte conditii prevazute in art. 59 alin. 1. La calculul fractiunii de o patrime sau o treime se tine seama de partea din durata pedepsei considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate.
    Dispozitiile art. 59 alin. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 61
    Efectele liberarii conditionate
    Pedeapsa se considera executata daca in intervalul de timp de la liberare si pina la implinirea duratei pedepsei, cel condamnat nu a savirsit din nou o infractiune. Daca in acelasi interval cel liberat a comis din nou o infractiune, instanta, tinind seama de gravitatea acesteia, poate dispune fie mentinerea liberarii conditionate, fie revocarea. In acest din urma caz, pedeapsa stabilita pentru infractiunea savirsita ulterior si restul de pedeapsa ce a mai ramas de executat din pedeapsa anterioara se contopesc, putindu-se aplica un spor pina la 5 ani.
    Revocarea este obligatorie in cazul cind fapta savirsita este o infractiune contra securitatii statului, contra avutului obstesc, ori o infractiune de omor, sau o infractiune contra pacii si omenirii, ori o infractiune prin care s-a produs o paguba importanta economiei nationale.
    Art. 62
    Executarea pedepsei intr-o unitate militara disciplinara
    Executarea pedepsei inchisorii care nu depaseste 2 ani, de catre militarii in termen, se face intr-o unitate militara disciplinara in cazurile prevazute de lege, precum si in cazurile cind instanta judecatoreasca, tinind seama de imprejurarile cauzei si de persoana condamnatului, dispune aceasta.
    Daca militarul condamnat a executat jumatate din durata pedepsei si a dat dovezi temeinice de indreptare, partea din durata pedepsei ce a mai ramas de executat se reduce cu o treime, iar daca s-a evidentiat in mod deosebit, reducerea poate depasi o treime, putind cuprinde chiar tot restul pedepsei.
    Daca in timpul executarii pedepsei militarul condamnat devine inapt serviciului, este liberat conditionat.
    Daca in timpul executarii pedepsei militarul condamnat savirseste din nou o infractiune, instanta care pronunta condamnarea pentru aceasta infractiune face, dupa caz, aplicarea art. 39 alin. 1 si 2 sau a art. 40. Pedeapsa astfel stabilita se executa intr-un loc de detinere.
    Dupa executarea pedepsei potrivit alin. 1-3 sau dupa gratierea totala ori dupa gratierea restului de pedeapsa, cel condamnat este reabilitat de drept.
    Dispozitiile alineatelor precedente sint aplicabile si celor care au devenit militari in termen dupa raminerea definitiva a hotaririi de condamnare.
    *) In cazul in care, inainte de inceperea executarii pedepsei intr-o unitate militara disciplinara, condamnatul a fost trecut in rezerva, pedeapsa se executa intr-un loc de detinere.
------------------
    *) Alin. 7 al art. 62 a fost introdus prin Legea nr. 6/1973.

    Sectiunea II
    Amenda
    Art. 63*)
    Stabilirea amenzii
    Pedeapsa amenzii consta in suma de bani pe care infractorul este condamnat sa o plateasca.
    Ori de cite ori legea prevede ca o infractiune se pedepseste numai cu amenda, fara a-i arata limitele, minimul special al acesteia este de 1.000 lei, iar maximul de 5.000 lei.
    Cind legea prevede pedeapsa amenzii fara a-i arata limitele, alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult 1 an, minimul special al amenzii este de 2.000 lei si maximul special de 7.000 lei, iar cind prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an, minimul special este de 3.000 lei si maximul special de 15.000 lei.
    In caz de aplicare a cauzelor de atenuare sau de agravare a pedepselor, amenda nu poate sa depaseasca limitele generale aratate in art. 53 pct. 1 lit. b.
    Amenda se stabileste tinindu-se seama de dispozitiile art. 72, fara a-l pune insa pe infractor in situatia de a nu-si putea indeplini indatoririle privitoare la intretinerea, cresterea, invatatura si pregatirea profesionala a persoanelor fata de care are aceste obligatii legale.
----------------
    *) Art. 63 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 63^1*)
    Inlocuirea pedepsei amenzii
    Daca cel condamnat se sustrage cu rea-credinta de la executarea amenzii, instanta poate inlocui aceasta pedeapsa cu pedeapsa inchisorii in limitele prevazute pentru infractiunea savirsita, tinind seama de partea din amenda care a fost achitata.
-----------------
    *) Art. 63^1 a fost introdus prin Legea nr. 6/1973.

    CAP. 4
    PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

    Sectiunea I
    Pedepsele complimentare
    Art. 64
    Interzicerea unor drepturi
    Pedeapsa complimentara a interzicerii unor drepturi consta in interzicerea unuia sau unora din urmatoarele drepturi:
    a) dreptul de a alege si de a fi ales in organele puterii de stat si in functii elective de stat sau obstesti;
    b) dreptul de a ocupa o functie implicind exercitiul autoritatii de stat;
    c) dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savirsirea infractiunii;
    d) drepturile parintesti;
    e) dreptul de a fi tutore sau curator.
    Interzicerea drepturilor prevazute la lit. b nu se poate pronunta decit pe linga interzicerea drepturilor prevazute la lit. a, afara de cazul cind legea dispune astfel.
    Art. 65
    Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi
    Pedeapsa complimentara a interzicerii unor drepturi poate fi aplicata, daca pedeapsa principala stabilita este inchisoarea de cel putin 2 ani si instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, imprejurarile cauzei si persoana infractorului, aceasta pedeapsa este necesara.
    Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este obligatorie cind legea prevede aceasta pedeapsa.
    Conditia aratata in alin. 1 cu privire la cuantumul pedepsei principale trebuie sa fie indeplinita si in cazul in care aplicarea pedepsei prevazute in acel alineat este obligatorie.
    Art. 66
    Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi
    Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi incepe dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori dupa prescriptia executarii pedepsei.
    Art. 67
    Degradarea militara
    Pedeapsa complimentara a degradarii militare consta in pierderea gradului si a dreptului de a purta uniforma.
    Degradarea militara se aplica in mod obligatoriu condamnatilor militari si rezervisti, daca pedeapsa principala stabilita este inchisoarea mai mare de 10 ani.
    Degradarea militara poate fi aplicata condamnatilor militari si rezervisti pentru infractiuni savirsite cu intentie, daca pedeapsa principala stabilita este de cel putin 5 ani si de cel mult 10 ani.
    Art. 68
    Confiscarea partiala si confiscarea totala a averii
    Pedeapsa complimentara a confiscarii partiale a averii consta in trecerea in proprietatea statului a unuia sau mai multor bunuri ale condamnatului, anume determinate prin hotarirea de condamnare.
    Confiscarea partiala a averii se aplica in mod facultativ si numai in cazul infractiunilor pentru care este prevazuta in partea speciala.
    Pedeapsa confiscarii totale a averii este obligatorie si se aplica in cazurile anume prevazute de lege.
    Prin bunurile condamnatului se inteleg atit bunurile care se gaseau in patrimoniul acestuia la data savirsirii infractiunii, cit si bunurile intrate in patrimoniul sau pina la data raminerii definitive a hotaririi de condamnare.
    Pedeapsa confiscarii se aplica chiar daca la data pronuntarii hotaririi nu sint cunoscute bunurile care apartin condamnatului si care ar putea fi confiscate; in acest caz, daca se aplica confiscarea partiala a averii, intinderea acesteia se determina prin fixarea unei cote-parti.
    Art. 69
    Efectele confiscarii averii
    Bunurile confiscate trec in patrimoniul statului din momentul raminerii definitive a hotaririi de condamnare, fara a se aduce atingere sarcinilor reale ce le greveaza, cit si altor drepturi de orice natura izvorite din obligatiile celui condamnat, nascute inainte de inceperea urmaririi penale sau chiar dupa inceperea urmaririi penale daca acestea decurg din fapte ilicite, ori sint urmarea unor acte incuviintate de organele de urmarire penala sau de instantele de judecata.
    Drepturile reale si obligatiile prevazute in alineatul precedent se lichideaza in conditiile stabilite de lege.
    Art. 70
    Bunurile exceptate de la confiscare
    Nu sint supuse confiscarii bunurile necesare uzului casnic sau folosintei personale a condamnatului si familiei sale, bunurile care servesc la exercitarea profesiei condamnatului ori a membrilor familiei sale, precum si bunurile care sint de stricta trebuinta pentru asigurarea traiului acestuia sau al familiei sale. Determinarea acestor bunuri se face prin lege.

    Sectiunea II
    Pedepsele accesorii
    Art. 71
    Continutul si executarea pedepsei accesorii
    Pedeapsa accesorie consta in interzicerea tuturor drepturilor prevazute in art. 64.
    Condamnarea la pedeapsa inchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor aratate in alineatul precedent din momentul in care hotarirea de condamnare a ramas definitiva si pina la terminarea executarii pedepsei, pina la gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori pina la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei.
    *) Dispozitiile alineatelor precedente se aplica si in cazul cind s-a dispus obligarea la munca corectionala a condamnatului, interzicerea drepturilor prevazute in art. 64 lit. d si e fiind lasata la aprecierea instantei.
-----------------
    *) Alin. 3 al art. 71 a fost introdus prin Legea nr. 6/1973.

    CAP. 5
    INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

    Sectiunea I
    Dispozitii generale
    Art. 72
    Criteriile generale de individualizare
    La stabilirea si aplicarea pedepselor se tine seama de dispozitiile partii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, de gradul de pericol social al faptei savirsite, de persoana infractorului si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.
    Cind pentru infractiunea savirsita legea prevede pedepse alternative, se tine seama de dispozitiile alineatului precedent atit pentru alegerea uneia dintre pedepsele alternative, cit si pentru proportionalizarea acesteia.

    Sectiunea II
    Circumstantele atenuante si agravante
    Art. 73
    Circumstante atenuante
    Urmatoarele imprejurari constituie circumstante atenuante:
    a) depasirea limitelor legitimei aparari sau ale starii de necesitate;
    b) savirsirea infractiunii sub stapinirea unei puternice tulburari sau emotii, determinata de o provocare din partea persoanei vatamate, produsa prin violenta, printr-o atingere grava a demnitatii persoanei sau prin alta actiune ilicita grava.
    Art. 74
    Imprejurari care pot constitui circumstante atenuante
    Urmatoarele imprejurari pot fi considerate circumstante atenuante:
    a) conduita buna a infractorului inainte de savirsirea infractiunii;
    b) staruinta depusa de infractor pentru a inlatura rezultatul infractiunii sau a repara paguba pricinuita;
    c) atitudinea infractorului dupa savirsirea infractiunii, rezultind din prezentarea sa in fata autoritatii, comportarea sincera in cursul procesului, inlesnirea descoperirii ori arestarii participantilor.
    Imprejurarile enumerate in prezentul articol au caracter exemplificativ.
    Art. 75
    Circumstante agravante
    Urmatoarele imprejurari constituie circumstante agravante:
    a) savirsirea faptei de trei sau de mai multe persoane impreuna;
    b) savirsirea infractiunii prin acte de cruzime sau prin metode ori mijloace care prezinta pericol public;
    c) savirsirea infractiunii de catre un infractor major, daca aceasta a fost comisa impreuna cu un minor;
    d) savirsirea infractiunii din motive josnice;
    e) savirsirea infractiunii in stare de betie anume provocata in vederea comiterii faptei;
    f) savirsirea infractiunii de catre o persoana care a profitat de situatia prilejuita de o calamitate.
    Instanta poate retine ca circumstante agravante si alte imprejurari care imprima faptei un caracter grav.
    Art. 76
    Efectele circumstantelor atenuante
    In cazul in care exista circumstante atenuante, pedeapsa principala se reduce sau se schimba, dupa cum urmeaza:
    a) cind minimul special al pedepsei inchisorii este de 10 ani sau mai mare pedeapsa se coboara sub minimul special, dar nu mai jos de 3 ani;
    b) cind minimul special al pedepsei inchisorii este de 5 ani sau mai mare, pedeapsa se coboara sub minimul special, dar nu mai jos de un an;
    c) cind minimul special al pedepsei inchisorii este de 3 ani sau mai mare, pedeapsa se coboara sub minimul special, dar nu mai jos de 3 luni;
    d) cind minimul special al pedepsei inchisorii este de un an sau mai mare, pedeapsa se coboara sub acest minim, pina la minimul general;
    *) e) cind minimul special al pedepsei inchisorii este de 3 luni sau mai mare, pedeapsa se coboara sub acest minim, pina la minimul general, sau se poate aplica amenda care nu poate fi mai mica de 2.000 lei, iar cind minimul special este sub 3 luni se aplica o amenda care nu poate fi mai mica de 1.500 lei;
    *) f) cind pedeapsa prevazuta de lege este amenda, aceasta se coboara sub minimul ei special, putind fi redusa pina la 1.000 lei in cazul cind minimul special este de 3.000 lei sau mai mare, ori pina la minimul general, cind minimul special este sub 3.000 lei.
    *) In cazul infractiunilor contra securitatii statului, contra avutului obstesc, ori al infractiunii de omor, sau al infractiunilor contra pacii si omenirii, ori al infractiunilor prin care s-a produs o paguba importanta economiei nationale, daca se constata ca exista circumstante atenuante, pedeapsa inchisorii poate fi redusa cel mult pina la o treime din minimul special.
    Cind exista circumstante atenuante, pedeapsa complimentara privativa de drepturi prevazuta de lege pentru infractiunea savirsita poate fi inlaturata, iar in locul pedepsei complimentare a confiscarii totale a averii se aplica confiscarea partiala.
------------------
    *) Art. 76 alin. 1 lit. e si f si alin. 2 sint reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 77
    Circumstantele atenuante in cazul pedepsei cu moartea
    Cind pentru infractiunea savirsita legea prevede pedeapsa cu moartea, daca exista circumstante atenuante se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 20 de ani.
    Art. 78
    Efectele circumstantelor agravante
    *) In cazul in care exista circumstante agravante se poate aplica o pedeapsa pina la maximul special. Daca maximul special este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor pina la 3 ani, care nu poate depasi o treime din acest maxim, iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o cincime din maximul special.
    Sporul prevazut in alineatul precedent este pina la 5 ani in cazul infractiunilor contra securitatii statului, contra avutului obstesc, ori al infractiunii de omor, sau in cazul infractiunilor contra pacii si omenirii, ori in cazul infractiunilor prin care s-a adus o paguba importanta economiei nationale.
-------------------
    *) Art. 78 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 79
    Indicarea circumstantelor
    Orice imprejurare retinuta ca circumstanta atenuanta sau ca circumstanta agravanta trebuie aratata in hotarire.
    Art. 80
    Concursul intre cauzele de agravare si de atenuare
    In caz de concurs intre cauzele de agravare si cauzele de atenuare, pedeapsa se stabileste tinindu-se seama de circumstantele agravante, de circumstantele atenuante si de starea de recidiva.
    In caz de concurs intre circumstantele agravante si atenuante, coborirea pedepsei sub minimul special nu este obligatorie.
    In cazul aplicarii concomitente a dispozitiilor cu privire la circumstantele agravante, recidiva si la concurs de infractiuni, pedeapsa nu poate depasi 20 de ani, daca maximul special pentru fiecare infractiune este de 10 ani sau mai mic, si 25 de ani daca maximul special pentru cel putin una dintre infractiuni este mai mare de 10 ani.

    Sectiunea III
    Suspendarea conditionata a executarii pedepsei
    Art. 81
    Conditiile de aplicare a suspendarii conditionate
    Instanta poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o anumita durata, daca sint intrunite urmatoarele conditii:
    a) pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 2 ani sau amenda, iar pentru infractiunile contra avutului obstesc pedeapsa aplicata este de cel mult un an;
    b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii, afara de cazul cind condamnarea intra in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 38;
    c) se apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia.
    Suspendarea conditionata a executarii pedepsei poate fi acordata si in caz de concurs de infractiuni, daca pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult un an si sint intrunite conditiile prevazute in alin. 1 lit. b si c. Daca una dintre faptele aflate in concurs este o infractiune contra avutului obstesc, suspendarea poate fi acordata daca pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 6 luni si sint intrunite conditiile prevazute in alin. 1 lit. b si c.
    In cazul condamnarii pentru o infractiune prin care s-a produs o paguba avutului obstesc, instanta poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei numai daca paguba a fost integral reparata pina la pronuntarea hotaririi.
    Suspendarea conditionata a executarii pedepsei nu atrage suspendarea executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotarirea de condamnare.
    Suspendarea conditionata a executarii pedepsei trebuie motivata.
    Art. 82
    Termenul de incercare
    Durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei constituie termen de incercare pentru condamnat si se compune din cuantumul pedepsei inchisorii aplicate, la care se adauga un interval de timp de 2 ani.
    In cazul cind pedeapsa a carei executare a fost suspendata este amenda, termenul de incercare este de un an.
    Termenul de incercare se socoteste de la data cind hotarirea prin care s-a pronuntat suspendarea conditionata a executarii pedepsei a ramas definitiva.
    Art. 83
    Revocarea in cazul savirsirii unei infractiuni
    Daca in cursul termenului de incercare cel condamnat a savirsit din nou o infractiune, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea conditionata, dispunind executarea in intregime a pedepsei, care nu se contopeste cu pedeapsa aplicata pentru noua infractiune.
    Revocarea suspendarii pedepsei nu are loc insa, daca infractiunea savirsita ulterior a fost descoperita dupa expirarea termenului de incercare.
    Daca infractiunea ulterioara este savirsita din culpa, se poate aplica suspendarea conditionata a executarii pedepsei chiar daca infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei. In acest caz nu mai are loc revocarea primei suspendari.
    La stabilirea pedepsei pentru infractiunea savirsita dupa raminerea definitiva a hotaririi de suspendare nu se mai aplica sporul prevazut de lege pentru recidiva.
    Art. 84
    Revocarea in cazul neexecutarii obligatiilor civile
    Daca pina la expirarea termenului de incercare condamnatul nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotarirea de condamnare, instanta poate dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei, afara de cazul cind cel condamnat dovedeste ca nu a avut putinta de a indeplini acele obligatii.
    Art. 85
    Anularea suspendarii pentru infractiuni savirsite anterior
    Daca se descopera ca cel condamnat mai savirsise o infractiune inainte de pronuntarea hotaririi prin care s-a dispus suspendarea sau pina la raminerea definitiva a acesteia, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea termenului de incercare, suspendarea conditionata a executarii pedepsei se anuleaza, aplicindu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni sau recidiva.
    Anularea suspendarii executarii pedepsei nu are loc, daca infractiunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperita dupa expirarea termenului de incercare.
    In cazurile prevazute in alin. 1, daca pedeapsa rezultata in urma contopirii nu depaseste un an, instanta aplica dispozitiile art. 81 alin. 2. In cazul cind se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, termenul de incercare se calculeaza de la data raminerii definitive a hotaririi prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionata a executarii pedepsei.
    Art. 86
    Reabilitarea in cazul suspendarii conditionate a executarii pedepsei
    Daca condamnatul nu a savirsit din nou o infractiune inauntrul termenului de incercare si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in baza art. 83 si 84, el este reabilitat de drept.

    Sectiunea III^1*)
    Munca corectionala
------------------
    *) Sectiunea III^1 Munca corectionala a fost introdusa prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 86^1
    Conditii de aplicare
    In cazul in care instanta apreciaza ca sint suficiente temeiuri ca scopul pedepsei sa fie atins, fara privatiune de libertate, prin prestarea unei munci, poate dispune obligarea la munca corectionala a condamnatului, pe durata pedepsei aplicate, daca sint intrunite si urmatoarele conditii:
    a) pedeapsa aplicata este inchisoare de cel mult 2 ani;
    b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii, afara de cazul cind condamnarea intra in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 38;
    Obligarea la munca corectionala poate fi dispusa si in caz de concurs de infractiuni, daca pedeapsa aplicata pentru concursul de infractiuni este de cel mult 2 ani inchisoare si sint intrunite celelalte conditii prevazute in alineatul precedent.
    Art. 86^2
    Cazuri de neaplicare
    Obligarea la munca corectionala nu poate fi dispusa in cazul savirsirii infractiunilor contra securitatii statului, infractiunilor contra capacitatii de aparare a Republicii Socialiste Romania, infractiunilor contra pacii si omenirii, infractiunii de omor, infractiunilor contra sigurantei circulatiei pe caile ferate, infractiunilor la regimul stabilit pentru anumite activitati economice, infractiunilor de fals, precum si in cazul savirsirii infractiunilor prevazute in art. 177, 178 alin. 3-5, 179, 182, 183, 185, 189-191, 194-204, 209, 211, 212, 214, 215 alin. 2 si 3, 218, 223-229, 231, 232 alin. 2-4, 234-236, 238 alin. 2, 239 alin. 2, 240, 245, 248 alin. 2, 250-255, 259-261, 264 alin. 2, 266-271, 279, 280, 308-315, 317-319, 322 alin. 3, 323, 324 si art. 222 in masura in care se refera la infractiuni prevazute in acest alineat.
    Obligarea la munca corectionala nu se aplica minorilor care nu au implinit virsta de 16 ani, precum si militarilor in termen.
    Art. 86^3
    Locul de executare si felul muncii
    Munca corectionala se presteaza pe santiere, in unitati agricole sau forestiere, ori in alte organizatii socialiste, condamnatul urmind sa desfasoare o activitate productiva sau de specialitate.
    Daca la data aplicarii pedepsei condamnatul lucreaza intr-o organizatie socialista, instanta, tinind seama de aportul deosebit in munca al acestuia si de posibilitatile lui de reeducare, poate dispune ca munca sa se presteze in aceeasi organizatie.
    Cind se stabileste ca munca sa se presteze in aceeasi organizatie socialista, instanta dispune ca cel condamnat sa o efectueze in alt loc de munca, ori chiar in acelasi loc daca desfasoara o activitate productiva sau de specialitate.
    Daca la data aplicarii pedepsei condamnatul nu lucreaza intr-o organizatie socialista, el va executa pedeapsa in una din organizatiile prevazute in alin. 1.
    Munca corectionala se presteaza in temeiul mandatului de executare a pedepsei, fara a se incheia contract de munca. Daca la data raminerii definitive a hotaririi, cel condamnat avea incheiat un astfel de contract, acesta inceteaza.
    In timpul prestarii muncii condamnatul nu poate ocupa functii de conducere, administrative, instructiv-educative sau de gestiune.
    Art. 86^4
    Conditii de executare
    Condamnatul este obligat sa indeplineasca in timpul prestarii muncii toate indatoririle ce revin la locul de munca, dupa caz, salariatilor sau membrilor cooperatori, avind drepturile ce revin acestora cu urmatoarele limitari:
    a) din remuneratia neta cuvenita condamnatului, potrivit normelor legale pentru munca prestata, se retine o cota de 15-50% stabilita in raport de cuantumul acestei remuneratii si de indatoririle condamnatului pentru intretinerea altor persoane si care se face venit la bugetul statului. Aceasta cota si organul care o stabileste sint prevazute in legea privind executarea pedepselor. In cazul condamnatului minor, limitele retinerii se reduc la jumatate;
    b) condamnatul nu are drept la concediu de odihna, iar durata muncii prestate nu se considera vechime in munca;
    c) cuantumul ajutorului pentru incapacitate temporara de munca determinata de boala sau accident, ori al ajutorului in caz de maternitate este de 50% din remuneratia neta cuvenita condamnatului dupa retinerea cotei prevazute la lit. a.
    Condamnatul nu poate parasi localitatea unde se afla organizatia socialista la care presteaza munca fara aprobarea organului militiei.
    Art. 86^5
    Revocarea obligarii la munca corectionala
    Daca condamnatul nu se prezinta la locul de munca ori se sustrage in orice mod de la prestarea muncii, instanta revoca obligarea la munca corectionala.
    In cazul in care condamnatul nu-si indeplineste in mod corespunzator indatoririle de munca ori paraseste fara invoire localitatea unde se afla organizatia socialista la care presteaza munca, instanta poate revoca obligarea la munca corectionala.
    Cind condamnatul nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacitatii de munca, instanta revoca obligarea la munca corectionala si, tinind seama de imprejurarile care au determinat incapacitatea de munca si de dispozitiile art. 72, dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei chiar daca nu sint indeplinite conditiile prevazute in art. 81, ori executarea pedepsei sau a restului de pedeapsa ramas neexecutat intr-un loc de detinere.
    Daca dupa raminerea definitiva a hotaririi prin care s-a dispus obligarea la munca corectionala cel condamnat savirseste din nou o infractiune, inainte de inceperea executarii pedepsei sau in timpul executarii acesteia, instanta revoca obligarea la munca corectionala. Pedeapsa se aplica potrivit dispozitiilor art. 39 alin. 1 si 2 sau, dupa caz, ale art. 40.
    Daca infractiunea ulterioara este savirsita din culpa si nu este exceptata de dispozitiile art. 86^2 alin. 1, instanta poate aplica si pentru aceasta infractiune pedeapsa inchisorii cu obligarea la munca corectionala. In acest caz, revocarea nu mai are loc si pedeapsa se aplica potrivit regulilor pentru concursul de infractiuni.
    Obligarea la munca corectionala se revoca si in cazul in care aceasta s-a aplicat condamnatului care a devenit militar in termen in cursul judecarii sau dupa raminerea definitiva a hotaririi de condamnare, dispozitiile art. 62 fiind aplicabile in mod corespunzator.
    Daca obligarea la munca se revoca potrivit alin. 1, 2 si 4, pedeapsa aplicata sau, dupa caz, restul de pedeapsa ramas neexecutat, se executa intr-un loc de detinere.
    Art. 86^6
    Anularea obligarii la munca corectionala
    Daca cel condamnat mai savirsise o infractiune pina la raminerea definitiva a hotaririi si aceasta se descopera mai inainte ca munca corectionala sa fi fost executata sau considerata ca executata, instanta, daca nu sint intrunite conditiile prevazute in art. 86^1, anuleaza obligarea la munca corectionala. Anularea se dispune si in cazul in care hotarirea de condamnare pentru infractiunea descoperita ulterior se pronunta dupa ce munca corectionala a fost executata sau considerata ca executata. Pedeapsa se stabileste, dupa caz, potrivit regulilor de la concursul de infractiuni sau recidiva.
    La scaderea pedepsei executate in totul sau in parte ori, dupa caz, la contopirea pedepselor, se aplica dispozitiile privitoare la pedeapsa inchisorii, fara a se tine seama daca una din pedepse se executa prin munca corectionala. Pedeapsa astfel stabilita se executa intr-un loc de detinere.
    Art. 86^7
    Incetarea obligarii la munca corectionala
    Daca cel condamnat a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei, a dat dovezi temeinice de indreptare, a avut o buna conduita, a fost disciplinat si staruitor in munca, instanta poate dispune incetarea obligarii la munca corectionala, la cererea organului colectiv de conducere al organizatiei socialiste in care condamnatul presteaza munca.
    Pedeapsa se considera executata daca in intervalul de timp de la incetarea obligarii la munca corectionala si pina la implinirea duratei pedepsei, cel condamnat nu a savirsit din nou o infractiune. Daca in acelasi interval condamnatul a comis din nou o infractiune, instanta poate dispune revocarea incetarii obligarii la munca corectionala, dispozitiile art. 61 si 86^6 alin. 2 fiind aplicabile in mod corespunzator.

    Sectiunea IV
    Calculul pedepselor
    Art. 87
    Durata executarii
    Durata executarii pedepsei inchisorii se socoteste din ziua in care condamnatul incepe sa execute hotarirea definitiva de condamnare.
    Ziua in care incepe executarea pedepsei si ziua in care inceteaza se socotesc in durata executarii.
    Timpul in care condamnatul, in cursul executarii pedepsei, se afla bolnav in spital, intra in durata executarii, afara de cazul in care si-a provocat in mod voit boala, iar aceasta imprejurare se constata in cursul executarii pedepsei.
    *) In durata executarii pedepsei inchisorii cu obligarea la munca corectionala nu intra timpul in care condamnatul lipseste de la locul de munca.
---------------
    *) Alin. 4 al art. 87 a fost introdus prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 88
    Computarea retinerii si a arestarii preventive
    Timpul retinerii si al arestarii preventive se scade din durata pedepsei inchisorii pronuntate. Scaderea se face si atunci cind condamnatul a fost urmarit sau judecat, in acelasi timp ori in mod separat, pentru mai multe infractiuni concurente, chiar daca a fost scos de sub urmarire, s-a incetat urmarirea penala sau a fost achitat ori s-a incetat procesul penal pentru fapta care a determinat retinerea sau arestarea preventiva.
    Scaderea retinerii si a arestarii preventive se face si in caz de condamnare la amenda, prin inlaturarea in totul sau in parte a executarii amenzii.
    Art. 89
    Computarea privatiunii de libertate executata in afara tarii
    In cazul infractiunilor savirsite in conditiile art. 4, 5 sau 6, partea din pedeapsa precum si retinerea si arestarea preventiva executate in afara teritoriului tarii se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeasi infractiune de instantele romane.

    TITLUL IV
    INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE
    Art. 90
    Formele de inlocuire
    Raspunderea penala poate fi inlocuita cu raspunderea care atrage fie aplicarea unei forme de influentare obsteasca, fie o sanctiune cu caracter administrativ ce se aplica de instanta de judecata.
    Art. 91
    Formele de influentare obsteasca
    In caz de inlocuire a raspunderii penale, formele de influentare obsteasca se realizeaza prin:
    a) rezolvarea directa a unor anumite cauze de catre organul de influentare obsteasca din organizatiile prevazute in art. 145;
    b) trimiterea cauzei la o organizatie din cele prevazute in art. 145, in vederea luarii unei masuri de influentare obsteasca;
    c) incredintarea faptuitorului pe garantie unei organizatii din cele prevazute in art. 145.
    Organizatia careia i se trimite cauza, organul competent sa ia masuri de influentare obsteasca, masurile de influentare obsteasca, precum si persoanele exceptate de la competenta acestui organ, sint stabilite prin lege.
    Art. 92
    Sanctiunile cu caracter administrativ
    Sanctiunile cu caracter administrativ pe care le aplica instanta de judecata in caz de inlocuire a raspunderii penale sint:
    a) mustrarea;
    b) mustrarea cu avertisment;
    c) amenda de la 100 la 1000 lei.
    Art. 93
    Rezolvarea directa a cauzei de catre organul de influentare obsteasca
    Inlocuirea raspunderii penale prin rezolvarea directa a cauzei de catre organul de influentare obsteasca se face in cazul infractiunilor sanctionate de lege cu pedeapsa inchisorii de cel mult 6 luni, pentru care actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate si procedura de impaciuire este obligatorie, daca nu s-a ajuns la impacarea partilor si persoana vatamata cere sa se ia fata de faptuitor masuri de influentare obsteasca de catre acest organ.
    Art. 94
    Inlocuirea raspunderii penale de catre instanta de judecata
    Cind cauza nu a fost rezolvata de organul de influentare obsteasca si persoana vatamata a sesizat instanta de judecata, aceasta, daca constata din atitudinea faptuitorului dupa savirsirea infractiunii ca regreta fapta si ca a depus staruinta pentru a repara paguba pricinuita prin infractiune, poate inlocui raspunderea penala, aplicind una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevazute in art. 92.
    Art. 95
    Trimiterea cauzei la o organizatie
    Trimiterea cauzei la o organizatie din cele prevazute in art. 145 poate fi dispusa de catre procuror in faza de urmarire penala sau de catre instanta de judecata, in cazul infractiunilor pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 6 luni si pentru care procedura de impaciuire nu este obligatorie, daca din atitudinea faptuitorului dupa savirsirea infractiunii rezulta ca regreta fapta si ca a depus staruinta pentru a repara paguba pricinuita prin infractiune.
    In cazul prevazut in alineatul precedent, organizatia trimite cauza organului de influentare obsteasca, care va lua fata de faptuitor o masura de influentare, de natura sa contribuie la educarea acestuia.
    Daca faptuitorul este o persoana exceptata de la competenta organului de influentare obsteasca potrivit prevederilor art. 91 alin. 2, instanta, dispunind inlocuirea raspunderii penale, va aplica ea insasi sanctiunile potrivit dispozitiilor art. 94.
    Art. 96
    Incredintarea faptuitorului pe garantie
    Incredintarea faptuitorului pe garantie se poate dispune pe timp de un an, de catre procuror sau de catre instanta de judecata, in cazul infractiunilor pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 6 luni, daca sint indeplinite urmatoarele conditii:
    a) fapta, in continutul ei concret si in imprejurarile in care a fost savirsita, prezinta un grad de pericol social redus si nu a produs urmari grave;
    b) din comportarea trecuta si prezenta a faptuitorului rezulta suficiente temeiuri ca acesta poate fi indreptat fara a i se aplica o pedeapsa.
    Incredintarea pe garantie poate fi dispusa numai la cererea organizatiei din care face parte faptuitorul, daca fapta a fost savirsita la locul de munca sau in exercitiul atributiilor de serviciu. In celelalte cazuri, incredintarea pe garantie se poate dispune de asemenea la cererea organizatiei, daca se stabileste ca aceasta este in masura de a supraveghea conduita faptuitorului.
    Cererea pentru incredintare pe garantie se face numai pe baza hotaririi luate de adunarea generala a angajatilor sau a membrilor organizatiei. Adunarea generala, hotarind ca este cazul sa fie ceruta incredintarea pe garantie, dispune asupra masurilor ce urmeaza a fi luate in vederea indreptarii faptuitorului si desemneaza colectivul care se va ingriji de aducerea la indeplinire a masurilor luate.
    Daca faptuitorul cere, procesul penal continua.
    Faptuitorul incredintat pe garantie trebuie sa aiba o buna conduita, sa dea dovada de sirguinta la locul de munca si sa respecte masurile pe care organizatia le-a luat in vederea indreptarii sale.
    Art. 97
    Revocarea incredintarii pe garantie
    Incredintarea pe garantie se revoca daca, inauntrul termenului de incredintare, organizatia, constatind ca faptuitorul nu da dovada de indreptare, renunta la luarea pe garantie.
    Incredintarea pe garantie poate fi revocata si daca inauntrul termenului de incredintare faptuitorul este condamnat pentru alta infractiune sau daca se descopera ca a fost anterior condamnat.
    Art. 98
    Inlocuirea in caz de pluralitate de infractori sau de infractiuni
    In caz de participatie, inlocuirea raspunderii penale poate avea loc numai pentru acei faptuitori fata de care sint indeplinite conditiile prevazute in prezentul titlu.
    Inlocuirea raspunderii penale poate fi dispusa si in cazul concursului de infractiuni, daca pentru fiecare infractiune aflata in concurs sint indeplinite conditiile de inlocuire a raspunderii penale.

    TITLUL V
    MINORITATEA
    Art. 99
    Limitele raspunderii penale
    Minorul care nu a implinit virsta de 14 ani nu raspunde penal.
    Minorul care are virsta intre 14 si 16 ani raspunde penal, numai daca se dovedeste ca a savirsit fapta cu discernamint.
    Minorul care a implinit virsta de 16 ani raspunde penal.
    Art. 100
    Consecintele raspunderii penale
    Fata de minorul care raspunde penal se poate lua o masura educativa ori i se poate aplica o pedeapsa. La alegerea sanctiunii se tine seama de gradul de pericol social al faptei savirsite, de starea fizica, de dezvoltarea intelectuala si morala, de comportarea lui, de conditiile in care a fost crescut si in care a trait si de orice alte elemente de natura sa caracterizeze persoana minorului.
    Pedeapsa se aplica numai daca se apreciaza ca luarea unei masuri educative nu este suficienta pentru indreptarea minorului.
    Art. 101
    Masurile educative
    Masurile educative care se pot lua fata de minori sint:
    a) mustrarea;
    b) libertatea supravegheata;
    *) c) internarea intr-un centru de reeducare;
    d) internarea intr-un institut medical-educativ.
------------------
    *) Potrivit Decretului nr. 545/1972, publicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 162 din 30 decembrie 1972, denumirea de "centrul de reeducare" a inlocuit denumirea de "institutul special de reeducare", in cuprinsul acestui cod.

    Art. 102
    Mustrarea
    Masura educativa a mustrarii consta in dojenirea minorului, in aratarea pericolului social al faptei savirsite, in sfatuirea minorului sa se poarte in asa fel incit sa dea dovada de indreptare, atragindu-i-se totodata atentia ca daca va savirsi din nou o infractiune, se va lua fata de el o masura mai severa sau i se va aplica o pedeapsa.
    Art. 103
    Libertatea supravegheata
    Masura educativa a libertatii supravegheate consta in lasarea minorului in libertate pe timp de un an, sub supraveghere deosebita. Supravegherea poate fi incredintata, dupa caz, parintilor minorului, celui care l-a infiat sau tutorelui. Daca acestia nu pot asigura supravegherea in conditii satisfacatoare, instanta dispune incredintarea supravegherii minorului, pe acelasi interval de timp, unei persoane de incredere, de preferinta unei rude mai apropiate, la cererea acesteia, ori unei institutii legal insarcinate cu supravegherea minorilor.
    Instanta pune in vedere celui caruia i s-a incredintat supravegherea indatorirea de a veghea indeaproape asupra minorului, in scopul indreptarii lui. De asemenea, i se pune in vedere ca are obligatia sa instiinteze instanta de indata, daca minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui sau are purtari rele, ori a savirsit din nou o fapta prevazuta de legea penala. Totodata instanta atrage atentia minorului asupra consecintelor comportarii sale.
    Dupa luarea masurii libertatii supravegheate, instanta incunostiinteaza scoala unde minorul invata sau unitatea la care este angajat, pentru ca acestea sa colaboreze la reeducarea minorului impreuna cu persoana careia acesta i-a fost incredintat.
    Daca inauntrul termenului prevazut in alin. 1 minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui sau are purtari rele, ori savirseste o fapta prevazuta de legea penala, instanta revoca libertatea supravegheata si ia fata de minor masura internarii intr-un centru de reeducare. Daca fapta prevazuta de legea penala constituie infractiune, instanta ia masura internarii sau aplica o pedeapsa.
    Termenul de un an prevazut de alin. 1 curge de la data punerii in executare a libertatii supravegheate.
    Art. 104
    Internarea intr-un centru de reeducare
    Masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare se ia in scopul reeducarii minorului, caruia i se asigura posibilitatea de a dobindi invatatura necesara si o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile sale.
    Masura internarii se ia fata de minorul in privinta caruia celelalte masuri educative sint neindestulatoare.
    Art. 105
    Internarea intr-un institut medical-educativ
    Masura internarii intr-un institut medical-educativ se ia fata de minorul care, din cauza starii sale fizice sau psihice, are nevoie de un tratament medical si de un regim special de educatie.
    Art. 106
    Durata masurilor
    Masurile prevazute in art. 104 si 105 se iau pe timp nedeterminat, insa nu pot dura decit pina la implinirea virstei de 18 ani. Masura prevazuta in art. 105 trebuie sa fie ridicata de indata ce a disparut cauza care a impus luarea acesteia. Instanta, dispunind ridicarea masurii prevazute in art. 105, poate, daca este cazul, sa ia fata de minor masura internarii intr-un centru de reeducare.
    La data cind minorul devine major, instanta poate dispune prelungirea internarii pe o durata de cel mult 2 ani, daca aceasta este necesara pentru realizarea scopului internarii.
    Art. 107
    Liberarea minorului inainte de a deveni major
    Daca a trecut cel putin un an de la data internarii in centrul de reeducare si minorul a dat dovezi temeinice de indreptare, de sirguinta la invatatura si la insusirea pregatirii profesionale, se poate dispune liberarea acestuia inainte de a deveni major.
    Art. 108
    Revocarea liberarii sau internarii minorului
    Daca in perioada liberarii acordate potrivit articolului precedent, minorul are o purtare necorespunzatoare, se poate dispune revocarea liberarii.
    Daca in perioada internarii intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical-educativ ori a liberarii inainte de a deveni major, minorul savirseste din nou o infractiune pentru care se apreciaza ca este cazul sa i se aplice pedeapsa inchisorii, instanta revoca internarea. In cazul cind nu este necesara o pedeapsa, se mentine masura internarii si se revoca liberarea.
    Art. 109
    Pedepsele pentru minori
    Pedepsele ce se pot aplica minorului sint inchisoarea sau amenda prevazute de lege pentru infractiunea savirsita. Limitele pedepselor se reduc cu o treime. In urma reducerii, in nici un caz minimul pedepsei nu va depasi 5 ani.
    Cind legea prevede pentru infractiunea savirsita pedeapsa cu moartea, se aplica minorului inchisoarea de la 5 la 20 de ani.
    Pedepsele complimentare nu se aplica minorului.
    Condamnarile pronuntate pentru fapte savirsite in timpul minoritatii nu atrag incapacitati sau decaderi.
    Art. 110
    Suspendarea conditionata a executarii pedepsei
    In caz de suspendare conditionata a executarii pedepsei aplicate minorului, termenul de incercare se compune din durata pedepsei inchisorii, la care se adauga un interval de timp de la 6 luni la 2 ani, fixat de instanta. Daca pedeapsa aplicata este amenda, termenul de incercare este de 6 luni.
    Odata cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei se poate dispune incredintarea supravegherii minorului unei persoane sau institutii din cele aratate in art. 103, careia ii revin obligatiile prevazute de acelasi articol. Aceasta masura nu poate dura decit pina la implinirea virstei de 18 ani.
    *) Dispozitiile alineatului precedent se aplica in mod corespunzator si in caz de liberare conditionata a minorului.
------------------
    *) Alin. 3 al art. 110 a fost introdus prin Legea nr. 6/1973.

    TITLUL VI
    MASURILE DE SIGURANTA

    CAP. 1
    DISPOZITII GENERALE

    Art. 111
    Scopul masurilor de siguranta
    Masurile de siguranta au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintimpinarea savirsirii faptelor prevazute de legea penala.
    Masurile de siguranta se iau fata de persoanele care au comis fapte prevazute de legea penala.
    Masurile de siguranta se pot lua chiar daca faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa, cu exceptia masurii prevazute in art. 112 lit. d.
    Art. 112
    Felurile masurilor de siguranta
    Masurile de siguranta sint:
    a) obligarea la tratament medical;
    b) internarea medicala;
    c) interzicerea de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o alta ocupatie;
    d) interzicerea de a se afla in anumite localitati;
    e) expulzarea strainilor;
    f) confiscarea speciala.

    CAP. 2
    REGIMUL MASURILOR DE SIGURANTA

    Art. 113
    Obligarea la tratament medical
    Daca faptuitorul, din cauza unei boli ori a intoxicarii cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substante, prezinta pericol pentru societate, poate fi obligat a se prezenta in mod regulat la tratament medical pina la insanatosire.
    Cind persoana fata de care s-a luat aceasta masura nu se prezinta regulat la tratament, se poate dispune internarea medicala.
    Daca persoana obligata la tratament este condamnata la pedeapsa inchisorii, tratamentul se efectueaza si in timpul executarii pedepsei.
    Masura obligarii la tratament medical poate fi luata in mod provizoriu si in cursul urmaririi penale sau al judecatii.
    Art. 114
    Internarea medicala
    Cind faptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman si se afla intr-o stare care prezinta pericol pentru societate, se poate lua masura internarii intr-un institut medical de specialitate, pina la insanatosire.
    Aceasta masura poate fi luata in mod provizoriu si in cursul urmaririi penale sau al judecatii.
    Art. 115
    Interzicerea unei functii sau profesii
    Cind faptuitorul a savirsit fapta datorita incapacitatii, nepregatirii sau altor cauze care il fac impropriu pentru ocuparea unei anumite functii, ori pentru exercitarea unei profesii, meserii sau altei ocupatii, se poate lua masura interzicerii de a ocupa acea functie sau de a exercita acea profesie, meserie ori ocupatie.
    Aceasta masura poate fi revocata la cerere, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, daca se constata ca temeiurile care au impus luarea ei au incetat. O noua cerere nu se poate face decit dupa trecerea unui termen de cel putin un an de la data respingerii cererii anterioare.
    Art. 116
    Interzicerea de a se afla in anumite localitati
    Cind persoana condamnata la pedeapsa inchisorii de cel putin un an a mai fost condamnata pentru alte infractiuni, daca instanta constata ca prezenta acesteia in localitatea unde a savirsit infractiunea sau in alte localitati constituie un pericol grav pentru societate, poate lua fata de aceasta persoana masura interzicerii de a se afla in acea localitate sau in alte localitati anume determinate prin hotarirea de condamnare.
    Conditia ca faptuitorul sa fi fost condamnat anterior pentru alte infractiuni nu se cere, cind se pronunta o condamnare mai mare de 5 ani.
    Aceasta masura poate fi luata pe o durata pina la 5 ani si poate fi prelungita daca pericolul social subzista. Prelungirea nu poate depasi durata masurii luate initial.
    *) In cazul infractiunilor de furt, tilharie, specula, ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, cersetorie, prostitutie, viol, relatii sexuale intre persoane de acelasi sex si perversiune sexuala, masura de siguranta poate fi luata oricare ar fi pedeapsa aplicata, durata sau cuantumul acesteia si chiar daca faptuitorul nu a mai fost condamnat anterior pentru alte infractiuni.
    Masura de siguranta poate fi revocata la cerere sau din oficiu, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, dar numai daca temeiurile care au impus luarea ei au incetat. O noua cerere nu se poate face decit dupa trecerea unui termen de cel putin un an de la respingerea cererii anterioare.
-----------------
    *) Alin. 4 al art. 116 a fost introdus prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 117
    Expulzarea
    Cetateanului strain care a comis o infractiune i se poate interzice raminerea pe teritoriul tarii.
    Dispozitia alineatului precedent se aplica si persoanei fara cetatenie care nu are domiciliu in tara.
    In cazul in care expulzarea insoteste pedeapsa inchisorii, aducerea la indeplinire a expulzarii are loc dupa executarea pedepsei.
    Art. 118
    Confiscarea speciala
    Sint supuse confiscarii speciale:
    a) lucrurile produse prin fapta prevazuta de legea penala;
    b) lucrurile care au servit sau care au fost destinate sa serveasca la savirsirea unei infractiuni, daca sint ale infractorului;
    c) lucrurile care au fost date pentru a determina savirsirea unei infractiuni sau pentru a rasplati pe infractor;
    d) lucrurile dobindite in mod vadit prin savirsirea infractiunii, daca nu sint restituite persoanei vatamate si in masura in care nu servesc la despagubirea acesteia;
    e) lucrurile detinute in contra dispozitiilor legale.

    TITLUL VII
    CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

    CAP. 1
    AMNISTIA SI GRATIEREA

    Art. 119
    Efectele amnistiei
    Amnistia inlatura raspunderea penala pentru fapta savirsita. Daca intervine dupa condamnare, ea inlatura si executarea pedepsei pronuntate, precum si celelalte consecinte ale condamnarii. Amenda incasata anterior amnistiei nu se restituie.
    Amnistia are efecte asupra confiscarii averii numai in masura in care aceasta pedeapsa nu a fost inca executata.
    Amnistia nu are efecte asupra masurilor de siguranta, masurilor educative si asupra drepturilor persoanei vatamate.
    Art. 120
    Efectele gratierii
    Gratierea are ca efect inlaturarea, in totul sau in parte, a executarii pedepsei ori comutarea acesteia in alta mai usoara.
    Gratierea are efecte si asupra pedepselor a caror executare este suspendata conditionat. In acest caz, partea din termenul de incercare care reprezinta durata pedepsei pronuntate de instanta se reduce in mod corespunzator. Daca suspendarea conditionata este revocata sau anulata, se executa numai partea de pedeapsa ramasa negratiata.
    Gratierea nu are efecte asupra pedepselor complimentare, afara de cazul cind se dispune astfel prin actul de gratiere.
    In cazul comutarii pedepsei cu moartea in pedeapsa inchisorii, se aplica cu privire la pedeapsa complimentara privativa de drepturi dispozitiile art. 55 alin. 3.
    Gratierea nu are efecte asupra masurilor de siguranta si masurilor educative.

    CAP. 2
    PRESCRIPTIA

    Art. 121
    Prescriptia raspunderii penale
    Prescriptia inlatura raspunderea penala.
    Prescriptia nu inlatura raspunderea penala in cazul infractiunilor contra pacii si omenirii.
    Art. 122
    Termenele de prescriptie a raspunderii penale
    Termenele de prescriptie a raspunderii penale sint:
    a) 15 ani, cind legea prevede pentru infractiunea savirsita pedeapsa cu moartea sau pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani;
    b) 10 ani, cind legea prevede pentru infractiunea savirsita pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depaseste 15 ani;
    c) 8 ani, cind legea prevede pentru infractiunea savirsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;
    d) 5 ani, cind legea prevede pentru infractiunea savirsita pedeapsa inchisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste 5 ani;
    e) 3 ani, cind legea prevede pentru infractiunea savirsita pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an sau amenda.
    Termenele aratate in prezentul articol se socotesc de la data savirsirii infractiunii. In cazul infractiunilor continue termenul curge de la data incetarii actiunii sau inactiunii, iar in cazul infractiunilor continuate, de la data savirsirii ultimei actiuni sau inactiuni.
    Art. 123
    Intreruperea cursului prescriptiei
    Cursul termenului prescriptiei prevazute in art. 122 se intrerupe prin indeplinirea oricarui act care, potrivit legii, trebuie comunicat invinuitului sau inculpatului in desfasurarea procesului penal.
    Dupa fiecare intrerupere incepe sa curga un nou termen de prescriptie.
    Intreruperea cursului prescriptiei produce efecte fata de toti participantii la infractiune, chiar daca actul de intrerupere priveste numai pe unii dintre ei.
    Art. 124
    Prescriptia speciala
    Prescriptia inlatura raspunderea penala oricite intreruperi ar interveni, daca termenul de prescriptie prevazut in art. 122 este depasit cu inca jumatate.
    Art. 125
    Prescriptia executarii pedepsei
    Prescriptia inlatura executarea pedepsei principale.
    Prescriptia nu inlatura executarea pedepsei principale pronuntate pentru infractiunile contra pacii si omenirii.
    Art. 126
    Termenele de prescriptie a executarii pedepsei
    Termenele de prescriptie a executarii pedepsei sint:
    a) 20 de ani, cind pedeapsa care urmeaza a fi executata este inchisoarea mai mare de 15 ani;
    b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmeaza a fi executata, dar nu mai mult de 15 ani, in cazul celorlalte pedepse cu inchisoarea;
    c) 3 ani, in cazul cind pedeapsa este amenda.
    *) Termenul de prescriptie a executarii sanctiunilor cu caracter administrativ prevazute in art. 18^1 si art. 92 este de un an.
    *) Termenele aratate in alin. 1 se socotesc de la data cind hotarirea de condamnare a ramas definitiva, iar cele aratate in alin. 2 curg de la raminerea definitiva a hotaririi sau, dupa caz, de la data cind poate fi pusa in executare, potrivit legii, ordonanta prin care s-a aplicat sanctiunea.
    *) In cazul revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei sau, dupa caz, a obligarii la munca corectionala, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cind hotarirea de revocare a ramas definitiva.
    Masurile de siguranta nu se prescriu.
-----------------
    *) Art. 126 alin. 2, 3 si 4 sint reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 127
    Intreruperea cursului prescriptiei executarii
    Cursul termenului prescriptiei prevazute in art. 126 se intrerupe prin inceperea executarii pedepsei sau prin savirsirea din nou a unei infractiuni.
    Sustragerea de la executare, dupa inceperea executarii pedepsei, face sa curga un nou termen de prescriptie de la data sustragerii.
    Art. 128
    Suspendarea cursului prescriptiei
    Cursul termenului prescriptiei prevazute in art. 122 este suspendat pe timpul cit o dispozitie legala sau o imprejurare de neprevazut ori de neinlaturat impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal.
    Cursul termenului prescriptiei prevazute in art. 126 este suspendat in cazurile si conditiile prevazute in Codul de procedura penala.
    Prescriptia isi reia cursul din ziua in care a incetat cauza de suspendare.
    Art. 129
    Termenele de prescriptie pentru minori
    Termenele de prescriptie a raspunderii penale si a executarii pedepsei se reduc la jumatate pentru cei care la data savirsirii infractiunii erau minori.
    Art. 130
    Prescriptia executarii pedepsei care a inlocuit pedeapsa cu moartea
    Executarea pedepsei inchisorii, atunci cind aceasta inlocuieste pedeapsa cu moartea potrivit art. 55, se prescrie in 20 de ani. Termenul de prescriptie curge de la raminerea definitiva a hotaririi de condamnare la moarte.

    CAP. 3
    LIPSA PLINGERII PREALABILE SI IMPACAREA PARTILOR

    Art. 131
    Lipsa plingerii prealabile
    In cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plingeri prealabile de catre persoana vatamata, lipsa acestei plingeri inlatura raspunderea penala.
    Retragerea plingerii prealabile, de asemenea, inlatura raspunderea penala.
    Fapta care a adus vatamare mai multor persoane atrage raspunderea penala, chiar daca plingerea prealabila s-a facut sau se mentine numai de catre una dintre ele.
    Fapta atrage raspunderea penala a tuturor participantilor la savirsirea ei, chiar daca plingerea prealabila s-a facut sau se mentine cu privire numai la unul dintre ei.
    *) In cazul in care cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restrinsa, actiunea penala se pune in miscare si din oficiu.
------------------
    *) Art. 131 alin. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 132
    Impacarea partilor
    Impacarea partilor in cazurile prevazute de lege inlatura raspunderea penala si stinge si actiunea civila.
    Impacarea este personala si produce efecte numai daca intervine pina la raminerea definitiva a hotaririi.
    *) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu impacarea se face numai de reprezentantii lor legali. Cei cu capacitate de exercitiu restrinsa se pot impaca cu incuviintarea persoanelor prevazute de lege. Impacarea produce efecte si in cazul in care actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu.
-----------------
    *) Art. 132 alin. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    CAP. 4
    REABILITAREA

    Art. 133
    Efectele reabilitarii
    Reabilitarea face sa inceteze decaderile si interdictiile precum si incapacitatile care rezulta din condamnare.
    Reabilitarea nu are ca urmare obligatia de reintegrare in functia din care infractorul a fost scos in urma condamnarii, ori de rechemare in cadrele permanente ale armatei sau de redare a gradului militar pierdut.
    De asemenea, reabilitarea nu are efecte asupra masurilor de siguranta, cu exceptia celei prevazute in art. 112 lit. d.
    Art. 134
    Reabilitarea de drept
    Reabilitarea are loc de drept in cazul condamnarii la amenda sau la pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an, daca in decurs de 3 ani condamnatul nu a savirsit nici o alta infractiune.
    Reabilitarea de drept prevazuta in alineatul precedent nu are loc in cazul condamnarii pentru infractiuni contra avutului obstesc.
    Art. 135
    Reabilitarea judecatoreasca
    Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanta judecatoreasca:
    a) in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii pina la 5 ani pentru infractiuni contra avutului obstesc, precum si in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de un an pina la 5 ani pentru celelalte infractiuni, dupa trecerea unui termen de 4 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate;
    b) in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani pina la 10 ani, dupa trecerea unui termen de 5 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate;
    c) in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, dupa trecerea unui termen de 7 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate;
    d) in cazul pedepsei cu moartea comutate sau inlocuite cu pedeapsa inchisorii, dupa trecerea unui termen de 7 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei cu inchisoare.
    Procurorul general poate dispune, in cazuri exceptionale, reducerea termenelor prevazute in acest articol.
    Art. 136
    Calculul termenului de reabilitare
    Termenele prevazute in art. 134 si 135 se socotesc de la data cind a luat sfirsit executarea pedepsei principale sau de la data cind aceasta s-a prescris.
    Pentru cei condamnati la pedeapsa cu amenda termenul curge din momentul in care amenda a fost achitata sau executarea ei s-a stins in alt mod.
    In caz de gratiere totala sau de gratiere a restului de pedeapsa, termenul curge de la data actului de gratiere.
    Art. 137
    Conditiile reabilitarii judecatoresti
    Cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat intruneste urmatoarele conditii:
    a) nu a suferit o noua condamnare in intervalul prevazut in art. 135;
    b) isi are asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, precum si in cazul cind are virsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca;
    c) a avut o buna conduita;
    d) a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat, afara de cazul cind partea vatamata a renuntat la despagubiri, sau cind instanta constata ca cel condamnat si-a indeplinit in mod regulat obligatiile privitoare la dispozitiile civile din hotarirea de condamnare.
    Cind instanta constata ca nu este indeplinita conditia de la lit. d, dar aceasta nu se datoreste relei-vointe a condamnatului, poate dispune reabilitarea.
    Art. 138
    Reinnoirea cererii de reabilitare
    In caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate face o noua cerere decit dupa un termen de 3 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, dupa un termen de 2 ani in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani si dupa un termen de un an in celelalte cazuri; aceste termene se socotesc de la data respingerii cererii.
    Conditiile aratate in art. 137 trebuie sa fie indeplinite si pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.
    Cind respingerea cererii se bazeaza pe lipsa de forme, ea poate fi reinnoita potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala.
    Art. 139
    Anularea reabilitarii
    Reabilitarea judecatoreasca va fi anulata cind dupa acordarea ei s-a descoperit ca cel reabilitat mai suferise o alta condamnare, care daca ar fi fost cunoscuta, ducea la respingerea cererii de reabilitare.

    TITLUL VIII
    INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA
    Art. 140
    Dispozitii generale
    Ori de cite ori legea penala foloseste un termen sau o expresie din cele aratate in prezentul titlu, intelesul acestora este cel prevazut in articolele urmatoare, afara de cazul cind legea penala dispune altfel.
    Art. 141
    Legea penala
    Prin "lege penala" se intelege orice dispozitie cu caracter penal cuprinsa in legi sau decrete.
    Art. 142
    Teritoriul
    Prin termenul "teritoriu" din expresiile "teritoriul Romaniei" si "teritoriul tarii" se intelege intinderea de pamint si apele cuprinse intre frontiere, cu subsolul si spatiul aerian, precum si marea teritoriala cu solul, subsolul si spatiul aerian ale acesteia.
    Art. 143
    Infractiunea savirsita pe teritoriul tarii
    Prin "infractiune savirsita pe teritoriul tarii" se intelege orice infractiune comisa pe teritoriul aratat in art. 142 sau pe o nava ori o aeronava romana.
    Infractiunea se considera savirsita pe teritoriul tarii si atunci cind pe acest teritoriu ori pe o nava sau aeronava romana s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infractiunii.
    Art. 144
    Savirsirea unei infractiuni
    Prin "savirsirea unei infractiuni" sau "comiterea unei infractiuni" se intelege savirsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste ca infractiune consumata sau ca tentativa, precum si participarea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice.
    Art. 145
    Obstesc
    Prin termenul "obstesc" se intelege tot ce intereseaza organizatiile de stat, organizatiile obstesti sau orice organizatii care desfasoara o activitate utila din punct de vedere social si care functioneaza potrivit legii.
    Art. 146
    Consecinte grave si consecinte deosebit de grave
    Infractiunile cuprinse in partea speciala, Titlurile III si IV, se considera ca au avut "consecinte grave" sau "consecinte deosebit de grave", atunci cind au produs pagube materiale mari, au avut repercursiuni asupra realizarii planului de stat sau al unitatii, au produs o stinjenire importanta activitatii unitatii ori au cauzat alte asemenea urmari.
    Art. 147
    Functionar
    Prin "functionar" se intelege orice salariat care exercita, permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent daca si cum a fost investit, o insarcinare in serviciul unui organ sau institutii de stat, ori unei intreprinderi sau organizatii economice de stat.
    Sint asimilate cu functionarii persoanele care indeplinesc o insarcinare in serviciul unei organizatii din cele prevazute in alin. 1, indiferent daca primesc sau nu o retributie.
    Art. 148
    Alti salariati
    Prin "alti salariati" se inteleg salariatii care exercita, in conditiile art. 147 alin. 1, o insarcinare in serviciul uneia dintre celelalte organizatii prevazute in art. 145.
    Sint asimilate cu "alti salariati" persoanele care indeplinesc o insarcinare in serviciul unei organizatii din cele prevazute in alin. 1, indiferent daca primesc sau nu o retributie.
    Art. 149
    Rude apropiate
    "Rude apropiate" sint ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copii acestora, precum si persoanele devenite prin infiere, potrivit legii, astfel de rude.
    Dispozitiile din legea penala privitoare la rude apropiate, in limitele prevazute de alineatul precedent, se aplica in caz de infiere cu efecte depline, persoanei infiate cit si descendentilor acesteia si in raport cu rudele firesti, iar in caz de infiere cu efecte restrinse, infiatului cit si descendentilor acestuia si in raport cu rudele infietorului.
    Art. 150
    Secrete de stat si inscrisuri oficiale
    "Secrete de stat" sint documentele si datele care prezinta in mod vadit acest caracter, precum si cele declarate sau calificate astfel prin hotarire a Consiliului de Ministri.
    "Inscris oficial" este orice inscris care emana de la o organizatie din cele prevazute in art. 145, sau care apartine unei asemenea organizatii.
    Art. 151
    Arme
    "Arme" sint instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispozitii legale.
    Sint asimilate armelor orice alte obiecte de natura a putea fi folosite ca arme si care au fost intrebuintate pentru atac.
    Art. 152
    Fapta savirsita in public
    Fapta se considera savirsita "in public" atunci cind a fost comisa:
    a) intr-un loc care prin natura sau destinatia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar daca nu este prezenta nici o persoana;
    b) in orice alt loc accesibil publicului, daca sint de fata doua sau mai multe persoane;
    c) in loc neaccesibil publicului, cu intentia insa ca fapta sa fie auzita sau vazuta si daca acest rezultat s-a produs fata de doua sau mai multe persoane;
    d) intr-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu exceptia reuniunilor care pot fi considerate ca au caracter de familie, datorita naturii relatiilor dintre persoanele participante;
    e) prin orice mijloace cu privire la care faptuitorul si-a dat seama ca fapta ar putea ajunge la cunostinta publicului.
    Art. 153
    Timp de razboi
    "Timp de razboi" este intervalul de timp de la data declararii mobilizarii sau de la inceperea operatiilor de razboi pina la data trecerii armatei la starea de pace.
    Art. 154
    Calculul timpului
    La calcularea timpului ziua se socoteste de 24 de ore si saptamina de 7 zile. Luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care au inceput sa curga.

    PARTEA SPECIALA

    TITLUL I
    INFRACTIUNI CONTRA SECURITATII STATULUI
    Art. 155
    Tradarea
    Fapta cetateanului roman sau a persoanei fara cetatenie domiciliata pe teritoriul statului roman, de a intra in legatura cu o putere sau cu o organizatie straina ori cu agenti ai acestora, in scopul de a suprima sau stirbi unitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin actiuni de provocare de razboi contra tarii sau de inlesnire a ocupatiei militare straine, ori de subminare economica sau politica a statului, ori de aservire fata de o putere straina, sau de ajutare a unei puteri straine pentru desfasurarea unei activitati dusmanoase impotriva securitatii statului, se pedepseste cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 156
    Tradarea prin ajutarea inamicului
    Fapta cetateanului roman sau a persoanei fara cetatenie domiciliata pe teritoriul statului roman, care, in timp de razboi:
    a) preda teritorii, orase, pozitii de aparare, depozite ori instalatii ale armatei romane sau care servesc apararii;
    b) preda nave, aeronave, masini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot sluji purtarii razboiului;
    c) procura dusmanului oameni, valori si materiale de orice fel;
    d) trece de partea inamicului sau efectueaza alte actiuni care sint de natura sa favorizeze activitatea dusmanului, ori sa slabeasca puterea de lupta a armatei romane sau a armatelor aliate,
    se pedepseste moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea totala a averii.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza cetateanul roman sau persoana fara cetatenie domiciliata pe teritoriul statului roman, care, in timp de razboi, lupta sau face parte din formatii de lupta impotriva statului roman sau a aliatilor sai.
    Art. 157
    Tradarea prin transmitere de secrete
    Transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, precum si procurarea de documente sau date ce constituie secrete de stat, ori detinerea de asemenea documente de catre acei care nu au calitatea de a le cunoaste, in scopul transmiterii lor unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, savirsite de un cetatean roman sau de o persoana fara cetatenie domiciliata pe teritoriul statului roman, se pedepseste cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Aceleasi fapte, daca privesc alte documente sau date care prin caracterul si importanta lor fac ca fapta savirsita sa pericliteze securitatea statului, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 157^1*)
    Tradarea prin refuzul inapoierii in tara
    Abrogat.
-------------------
    *) Introdus prin Decretul nr. 154/1970 si abrogat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 158
    Actiunile dusmanoase contra statului
    Faptele prevazute in art. 155 si in art. 156, savirsite de un cetatean strain sau de o persoana fara cetatenie care nu domiciliaza pe teritoriul statului roman, se pedepsesc cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani si confiscarea partiala a averii.
    Art. 159
    Spionajul
    Faptele prevazute in art. 157, savirsite de un cetatean strain sau de o persoana fara cetatenie care nu domiciliaza pe teritoriul statului roman, se pedepsesc cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani si confiscarea partiala a averii.
    Art. 160
    Atentatul care pune in pericol securitatea statului
    Atentatul savirsit contra vietii, integritatii corporale ori sanatatii unei persoane care indeplineste o activitate importanta de stat sau obsteasca, in imprejurari care fac ca fapta sa puna in pericol securitatea statului, se pedepseste cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 161
    Atentatul contra unei colectivitati
    Atentatul savirsit contra unei colectivitati prin otraviri in masa, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, de natura sa slabeasca puterea de stat, se pedepseste cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 162
    Subminarea puterii de stat
    Actiunea armata de natura sa slabeasca puterea de stat se pedepseste cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Orice alte actiuni violente savirsite de mai multe persoane impreuna, de natura sa atraga aceleasi urmari, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 163
    Actele de diversiune
    Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, in intregime sau in parte, prin explozii, incendii sau in orice alt mod, a uzinelor, instalatiilor industriale, masinilor, cailor de comunicatie, mijloacelor de transport, mijloacelor de telecomunicatie, constructiilor, produselor industriale sau agricole, ori a alte bunuri, daca fapta este de natura sa aduca in orice mod atingere securitatii statului, se pedepsesc cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 164*)
    Sabotajul
    Fapta functionarului ori a altui salariat care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o perturbare deosebit de grava a activitatii unei organizatii din cele prevazute in art. 145 ori o paguba importanta economiei nationale, in scopul de a aduce in orice mod atingere securitatii statului, se pedepseste cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
------------------
    *) Art. 164 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 165
    Subminarea economiei nationale
    Fapta de a folosi o organizatie din cele prevazute in art. 145, ori de a impiedica activitatea normala a acesteia, daca fapta este de natura sa submineze economia nationala, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Daca fapta prevazuta in alineatul precedent a produs pagube importante economiei nationale, pedeapsa este moartea si confiscarea totala a averii, sau inchisoarea de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 166
    Propaganda impotriva orinduirii socialiste
    Propaganda cu caracter fascist savirsita prin orice mijloace, in public, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    Propaganda sau intreprinderea oricarei actiuni pentru schimbarea orinduirii socialiste, sau din care ar rezulta un pericol pentru securitatea statului, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    Art. 167
    Complotul
    Initierea sau constituirea unei asociatii sau grupari in scopul savirsirii vreuneia dintre infractiunile prevazute in art. 155-165, ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asociatii sau grupari, se pedepseste cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Pedeapsa pentru complot nu poate fi mai mare decit sanctiunea prevazuta de lege pentru cea mai grava dintre infractiunile care intra in scopul asociatiei sau gruparii.
    Cu pedeapsa prevazuta in alin. 1 se sanctioneaza si asocierea mai multor persoane in vederea desfasurarii unei activitati cu caracter fascist ori antidemocratic, sau a oricarei alte activitati prin care se urmareste schimbarea orinduirii socialiste, precum si aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asocieri.
    Daca faptele prevazute in alin. 1 sau 3 au fost urmate de savirsirea unei infractiuni, se aplica regulile de la concursul de infractiuni.
    Nu se pedepseste persoana care, savirsind fapta prevazuta in alin. 1 sau 3, o denunta mai inainte de a fi fost descoperita.
    Art. 168
    Compromiterea unor interese de stat
    Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau inscris in care sint stabilite drepturi ale statului roman in raport cu o putere straina, daca fapta este de natura a compromite interesele de stat, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    Art. 169
    Divulgarea secretului care pericliteaza securitatea statului
    Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie secrete de stat ori a altor documente sau date, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca fapta este de natura sa puna in pericol securitatea statului, se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    Detinerea in afara indatoririlor de serviciu a unui document ce constituie secret de stat, daca fapta este de natura sa puna in pericol securitatea statului, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani.
    Cu pedeapsa prevazuta in alin. 2 se sanctioneaza detinerea in afara indatoririlor de serviciu a altor documente in vederea divulgarii, daca fapta este de natura sa puna in pericol securitatea statului.
    Daca faptele prevazute in alineatele precedente sint savirsite de orice alta persoana, pedeapsa este inchisoare de la unu la 7 ani.
    Art. 170
    Nedenuntarea
    Omisiunea de a denunta de indata savirsirea vreuneia dintre infractiunile prevazute in art. 155-165 si in art. 167 se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Omisiunea de a denunta, savirsita de sot sau de o ruda apropiata, se pedepseste numai atunci cind prin denuntare s-ar fi putut impiedica consumarea vreuneia dintre infractiunile aratate in alin. 1. In acest caz, limitele pedepsei prevazute in alin. 1 se reduc la jumatate.
    Nu se pedepseste persoana care mai inainte de a se fi inceput urmarirea penala pentru infractiunea nedenuntata, incunostinteaza autoritatile competente despre acea infractiune sau care, chiar dupa ce s-a inceput urmarirea penala ori dupa ce vinovatii au fost descoperiti, a inlesnit arestarea acestora.
    Art. 171
    Infractiuni contra reprezentantului unui stat strain
    Infractiunile contra vietii, integritatii corporale, sanatatii, libertatii sau demnitatii, savirsite impotriva reprezentantului unui stat strain, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta savirsita, al carei maxim se sporeste cu 2 ani.
    Actiunea penala se pune in miscare la dorinta exprimata de guvernul strain.
    Art. 172
    Unele cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei
    Participantul la infractiunile prevazute in prezentul titlu nu se pedepseste, daca denunta in timp util savirsirea infractiunii, astfel ca sa fie impiedicata consumarea ei, sau daca impiedica el insusi consumarea infractiunii si apoi o denunta.
    Participantul care, dupa ce urmarirea penala a inceput ori infractorii au fost descoperiti, inlesneste arestarea acestora, se sanctioneaza cu o pedeapsa ale carei limite se reduc la jumatate.
    Art. 173
    Sanctionarea tentativei, tainuirii si favorizarii
    Tentativa infractiunilor prevazute in prezentul titlu se pedepseste.
    Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunilor prevazute in art. 156, 157, 159-166 si art. 158 raportat la infractiunea de tradare prin ajutarea inamicului.
    Tainuirea si favorizarea privitoare la infractiunile din acest titlu se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
    Pedeapsa aplicata tainuitorului sau favorizatorului nu poate fi mai mare decit pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.
    Tainuirea si favorizarea savirsite de sot sau de o ruda apropiata in cazul infractiunilor prevazute in art. 155-165 si in art. 167 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevazute in alin. 3 se reduc la jumatate, iar in cazul celorlalte infractiuni, tainuirea si favorizarea nu se pedepsesc.

    TITLUL II
    INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

    CAP. 1
    INFRACTIUNI CONTRA VIETII, INTEGRITATII CORPORALE SI SANATATII

    Sectiunea I
    Omuciderea
    Art. 174
    Omorul
    Uciderea unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 175
    Omorul calificat
    Omorul savirsit in vreuna din urmatoarele imprejurari:
    a) cu premeditare;
    b) din interes material;
    c) asupra sotului sau unei rude apropiate;
    d) profitind de starea de neputinta a victimei de a se apara;
    e) prin mijloace ce pun in pericol viata mai multor persoane;
    f) in legatura cu indeplinirea indatoririlor de serviciu sau obstesti ale victimei;
    g) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmarire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse;
    h) pentru a inlesni sau a ascunde savirsirea altei infractiuni,
    se pedepseste cu inchisoare de la 15 la 20 ani si interzicerea unor drepturi.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 176
    Omorul deosebit de grav
    Omorul savirsit in vreuna din urmatoarele imprejurari:
    a) prin cruzimi;
    b) asupra a doua sau mai multor persoane;
    c) de catre o persoana care a mai savirsit un omor;
    d) pentru a savirsi sau a ascunde savirsirea unei tilharii sau piraterii;
    e) asupra unei femei gravide,
    se pedepseste cu moartea, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 177
    Pruncuciderea
    Uciderea copilului nou-nascut, savirsita imediat dupa nastere de catre mama aflata intr-o stare de tulburare pricinuita de nastere, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Art. 178
    Uciderea din culpa
    Uciderea din culpa a unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii, ori pentru efectuarea unei anume activitati, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Cind uciderea din culpa a unei persoane este savirsita de un conducator de vehicul cu tractiune mecanica, avind in singe o imbibatie alcoolica care depaseste limita legala, sau care se afla in stare de ebrietate, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta savirsita din culpa, de orice alta persoana in exercitiul profesiei sau meseriei si care se afla in stare de ebrietate.
    Daca prin fapta savirsita s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, la maximul pedepselor prevazute in alineatele precedente se poate adauga un spor pina la 3 ani.
    Art. 179
    Determinarea sau inlesnirea sinuciderii
    Fapta de a determina sau de a inlesni sinuciderea unei persoane, daca sinuciderea sau incercarea de sinucidere a avut loc, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Cind fapta prevazuta in alineatul precedent s-a savirsit fata de un minor sau fata de o persoana care nu era in stare sa-si dea seama de fapta sa, ori nu putea fi stapina pe actele sale, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.

    Sectiunea II
    Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii
    Art. 180
    Lovirea sau alte violente
    Lovirea sau orice acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
    *) Lovirea sau actele de violenta care au pricinuit o vatamare ce necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 20 zile se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.
    Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
------------------
    *) Art. 180 alin. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 181
    Vatamarea corporala
    Fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii o vatamare care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.
    Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
    Art. 182
    Vatamarea corporala grava
    Fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii o vatamare care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult de 60 de zile, sau care a produs vreuna dintre urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, incetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul, ori punerea in primejdie a vietii persoanei, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Cind fapta a fost savirsita in scopul producerii consecintelor prevazute in alineatul precedent, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 8 ani.
    Tentativa faptei prevazute in alin. 2 se pedepseste.
    Art. 183
    Loviturile sau vatamarile cauzatoare de moarte
    Daca vreuna dintre faptele prevazute in art. 180-182 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.
    Art. 184*)
    Vatamarea corporala din culpa
    Fapta prevazuta in art. 180 alin. 2 care a pricinuit o vatamare ce necesita pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult de 10 zile, precum si cea prevazuta in art. 181, savirsite din culpa, se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
    Daca fapta a avut vreuna din urmarile prevazute in art. 182 alin. 1, pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.
    Cind savirsirea faptei prevazute in alin. 1 este urmarea nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii, ori pentru indeplinirea unei anume activitati, pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.
    Fapta prevazuta in alin. 2 daca este urmarea nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere aratate in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Pentru faptele prevazute in alin. 1 si 3, actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
----------------
    *) Art. 184 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Sectiunea III
    Avortul
    Art. 185
    Provocarea ilegala a avortului
    Intreruperea cursului sarcinii prin orice mijloace, in afara conditiilor admise de lege, cu consimtamintul femeii insarcinate, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani.
    Fapta prevazute in alin. 1, savirsita fara consimtamintul femeii insarcinate, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 3 ani.
    Daca prin fapta prevazuta in alineatele precedente s-a cauzat femeii insarcinate vreo vatamare corporala grava, pedeapsa este in cazul prevazut in alin. 1 inchisoarea de la 2 la 5 ani, iar in cazul prevazut in alin. 2, inchisoarea de la 3 la 6 ani.
    Daca prin fapta prevazuta in alin. 1 sau 2 s-a cauzat moartea femeii insarcinate, pedeapsa este in cazul prevazut in alin. 1 inchisoarea de la 5 la 10 ani, iar in cazul alin. 2, inchisoarea de la 7 la 12 ani.
    Cind fapta s-a comis in scopul de a obtine un folos material, maximul special al pedepsei se sporeste cu 2 ani.
    In cazul cind avortul a fost provocat de un medic, pe linga pedeapsa inchisorii se va putea aplica si interdictia exercitarii profesiei de medic potrivit art. 64 lit. c.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 186
    Avortul provocat de femeie
    *) Intreruperea cursului sarcinii, savirsita de catre femeia insarcinata, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta femeii insarcinate de a fi consimtit la intreruperea cursului sarcinii efectuata de alta persoana.
-----------------
    *) Art. 186 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 187
    Detinerea de instrumente sau materiale avortive
    *) Detinerea, in afara institutiilor sanitare de specialitate, a oricaror instrumente speciale pentru intreruperea cursului sarcinii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza detinerea in afara institutiilor sanitare de specialitate, in vederea intreruperii cursului sarcinii, a oricaror alte mijloace avortive, stabilite de organul competent.
-----------------
    *) Art. 187 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 188
    Omisiunea de a anunta efectuarea avortului
    Fapta medicului care, dupa ce a efectuat in caz de extrema urgenta intreruperea cursului sarcinii, fara a avea autorizatie legala, nu anunta despre aceasta organul competent, in termenul prevazut de lege, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni.

    CAP. 2
    INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII PERSOANEI

    Art. 189
    Lipsirea de libertate in mod ilegal
    Lipsirea de libertate a unei persoane in mod ilegal se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    In cazul in care fapta este savirsita prin simulare de calitati oficiale, prin rapire, ori de catre o persoana inarmata, sau de catre doua ori mai multe persoane impreuna, sau daca in schimbul eliberarii se cere un folos material, ori daca victima este un minor sau este supusa unor suferinte, ori daca sanatatea sau viata ii sint puse in pericol, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.
    Art. 190
    Sclavia
    Punerea sau tinerea unei persoane in stare de sclavie, precum si traficul de sclavi, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 191
    Supunerea la munca fortata sau obligatorie
    Fapta de a supune o persoana, in alte cazuri decit cele prevazute de dispozitiile legale, la prestarea unei munci contra vointei sale sau la o munca obligatorie, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Art. 192
    Violarea de domiciliu
    Patrunderea fara drept, in orice mod, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit tinind de acestea, fara consimtamintul persoanei care le foloseste, sau refuzul de a le parasi la cererea acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.
    In cazul in care fapta se savirseste de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane impreuna, in timpul noptii, sau prin folosire de calitati mincinoase, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.
    Pentru fapta prevazuta in alin. 1, actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
    Art. 193
    Amenintarea
    Fapta de a ameninta o persoana cu savirsirea unei infractiuni sau a unei fapte pagubitoare indreptate impotriva ei, a sotului ori a unei rude apropiate, daca este de natura sa o alarmeze, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda, fara ca pedeapsa aplicata sa poata depasi sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea care a format obiectul amenintarii.
    Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.
    Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
    Art. 194
    Santajul
    *) Constringerea unei persoane prin violenta sau amenintare, sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, daca fapta este comisa spre a dobandi in mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Cind constringerea consta in amenintarea darii in vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromitatoare pentru persoana amenintata, pentru sotul acesteia sau pentru o ruda apropiata, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.
-------------------
    *) Art. 194 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 195
    Violarea secretului corespondentei
    Deschiderea, fara drept, a unei corespondente adresate altuia, ori interceptarea unei convorbiri sau comunicari efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanta, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza sustragerea, distrugerea sau retinerea unei corespondente, precum si divulgarea continutului unei corespondente, chiar atunci cind a fost trimisa deschisa sau a fost deschisa din greseala, ori divulgarea continutului unei convorbiri sau comunicari interceptate, chiar in cazul in care faptuitorul a luat cunostinta de aceasta din greseala sau din intimplare.
    Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.
    Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
    Art. 196
    Divulgarea secretului profesional
    *) Divulgarea, fara drept, a unor date, de catre acela caruia i-au fost incredintate, sau de care a luat cunostinta in virtutea profesiei ori functiei, daca fapta este de natura a aduce prejudicii unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.
    Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
----------------
    *) Art. 196 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    CAP. 3
    INFRACTIUNI PRIVITOARE LA VIATA SEXUALA

    Art. 197
    Violul
    Raportul sexual cu o persoana de sex feminin, prin constringerea acesteia, sau profitind de imposibilitatea ei de a se apara ori de a-si exprima vointa, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani, daca:
    a) victima nu implinise virsta de 14 ani;
    b) fapta a fost savirsita de mai multe persoane;
    c) victima se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau in tratamentul faptuitorului;
    d) s-a cauzat victimei o vatamare grava a integritatii corporale sau a sanatatii.
    Pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani, daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei.
    Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. 1 se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.
    Faptele prevazute in alin. 1 si 2 nu se pedepsesc, daca inainte ca hotarirea sa fi ramas definitiva a intervenit casatoria dintre autor si victima, iar in caz de participatie, daca a intervenit casatoria dintre autor si victima si oricare dintre participanti. Aceasta cauza de nepedepsire produce efecte fata de toti participantii.
    Art. 198
    Raportul sexual cu o minora
    Raportul sexual cu o persoana de sex feminin care nu a implinit virsta de 14 ani se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza raportul sexual cu o persoana de sex feminin intre 14 - 18 ani, daca fapta este savirsita de tutore sau curator, ori de catre supraveghetor, ingrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosind calitatea sa.
    Cind fapta prevazuta in alin. 1 a fost savirsita in imprejurarile prevazute in art. 197 alin. 2 lit. c, ori daca faptele prevazute in alin. 1 si 2 au avut urmarile prevazute in art. 197 lit. d, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.
    Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani.
    Dispozitiile art. 197 alin. final se aplica si in cazul faptelor prevazute in alin. 1-3.
    Art. 199
    Seductia
    Fapta aceluia care, prin promisiuni de casatorie, determina o persoana de sex feminin mai mica de 18 ani de a avea cu el raport sexual, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
    Art. 200
    Relatiile sexuale intre persoane de acelasi sex
    Relatiile sexuale intre persoane de acelasi sex se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Fapta prevazuta in alin. 1, savirsita asupra unui minor, asupra unei persoane in imposibilitatea de a se apara, ori de a-si exprima vointa, sau prin constringere, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Daca fapta prevazuta in alin. 2 are ca urmare vatamarea grava a integritatii corporale sau a sanatatii, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani, iar daca are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani.
    Indemnarea sau ademenirea unei persoane in vederea practicarii faptei prevazute in alin. 1 se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Art. 201
    Perversiunea sexuala
    Savirsirea actelor de perversiune sexuala care au produs scandal public se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Dispozitiile art. 200 alin. 2-4 se aplica in mod corespunzator.
    Constituie acte de perversiune sexuala orice acte nefiresti in legatura cu viata sexuala, altele decit cele prevazute in art. 200.
    Art. 202*)
    Coruptia sexuala
    Actele cu caracter obscen savirsite asupra unui minor sau in prezenta unui minor se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
-------------------
    *) Art. 202 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 203
    Incestul
    Raportul sexual intre rude in linie directa sau intre frati si surori se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Art. 204
    Sanctionarea tentativei
    Tentativa infractiunilor prevazute in art. 197-198 si 200-203 se pedepseste.

    CAP. 4
    INFRACTIUNI CONTRA DEMNITATII

    Art. 205
    Insulta
    Atingerea adusa onoarei ori reputatiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin alte mijloace, ori prin expunerea la batjocura, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
    Aceeasi pedeapsa se aplica si in cazul cind se atribuie unei persoane un defect, boala sau infirmitate care, chiar reale de-ar fi, nu ar trebui relevate.
    Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.
    Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
    Art. 206
    Calomnia
    Afirmarea ori imputarea in public a unei fapte determinate privitoare la o persoana, care, daca ar fi adevarata, ar expune acea persoana la o sanctiune penala, administrativa sau disciplinara, ori dispretului public, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.
    Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.
    Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
    Art. 207
    Proba veritatii
    Proba veritatii celor afirmate sau imputate este admisibila, daca afirmarea sau imputarea a fost savirsita pentru apararea unui interes legitim. Fapta cu privire la care s-a facut proba veritatii nu constituie infractiunea de insulta sau calomnie.

    TITLUL III
    INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI PERSONAL SAU PARTICULAR
    Art. 208
    Furtul
    *) Luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamintul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Se considera bunuri mobile si orice energie care are o valoare economica, precum si inscrisurile.
    Fapta constituie furt chiar daca bunul apartine in intregime sau in parte faptuitorului, dar in momentul savirsirii acel bun se gasea in posesia sau detinerea legitima a altei persoane.
    De asemenea, constituie furt luarea in conditiile alin. 1 a unui vehicul, cu scopul de a-l folosi pe nedrept.
-------------------
    *) Art. 208 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 209
    Furtul calificat
    Furtul savirsit in urmatoarele imprejurari:
    a) de doua sau mai multe persoane impreuna;
    b) de o persoana avind asupra sa o arma sau o substanta narcotica;
    c) intr-un loc public;
    d) in vreun mijloc de transport in comun;
    e) in timpul noptii;
    f) in timpul unei calamitati;
    g) prin efractie, escaladare, sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate ori a unei chei mincinoase,
    se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza furtul unui act care serveste pentru dovedirea starii civile, pentru legitimare sau identificare.
    Art. 210
    Pedepsirea unor furturi la plingerea prealabila
    Furtul savirsit intre soti ori intre rude apropiate, sau de catre un minor in paguba tutorelui sau, ori de catre cel care locuieste impreuna cu persoana vatamata sau este gazduit de aceasta, se urmareste numai la plingerea prealabila a persoanei vatamate.
    Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
    Art. 211
    Tilharia
    Furtul savirsit prin intrebuintare de violente sau amenintari, ori prin punerea victimei in stare de inconstienta sau neputinta de a se apara, precum si furtul urmat de intrebuintarea unor astfel de mijloace pentru pastrarea bunului furat sau pentru inlaturarea urmelor infractiunii, ori pentru ca faptuitorul sa-si asigure scaparea, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    *) Daca tilharia a avut urmarea aratata in art. 180 alin. 2, iar vatamarea a necesitat pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult de 10 zile, sau vreuna dintre urmarile aratate in art. 181, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 8 ani, iar daca a avut vreuna din urmarile aratate in art. 182, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    *) Tilharia care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
--------------------
    *) Art. 211 alin. 2 si 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 212
    Pirateria
    Jefuirea prin acte de violenta savirsite in scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave impotriva persoanelor sau bunurilor care se gasesc pe acea nava ori impotriva altei nave, daca navele se afla in marea libera sau intr-un loc care nu este supus jurisdictiei nici unui stat, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Daca pirateria a avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 181 sau 182, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.
    Pirateria care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si cind infractiunea de piraterie s-a comis pe o aeronava sau intre aeronave si nave.
    Art. 213
    Abuzul de incredere
    Insusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept, ori refuzul de a-l restitui, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.
    Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
    Art. 214*)
    Gestiunea frauduloasa
    Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credinta, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia, de catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
------------------
    *) Art. 214 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 215
    Inselaciunea
    *) Inducerea in eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust si daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Inselaciune savirsita prin folosire de nume sau calitati mincinoase ori de alte mijloace frauduloase, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani. Daca mijlocul fraudulos constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.
    Inducerea sau mentinerea in eroare a unei persoane, cu prilejul incheierii sau executarii unui contract, savirsita in asa fel incit fara aceasta eroare cel inselat nu ar fi incheiat sau executat contractul in conditiile stipulate, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alineatele precedente, dupa distinctiile acolo aratate.
-------------------
    *) Art. 215 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 216
    Insusirea bunului gasit
    Fapta de a nu preda in termen de 10 zile un bun gasit autoritatilor sau celui care l-a pierdut, sau de a dispune de acel bun ca de al sau, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si insusirea pe nedrept a unui bun mobil ce apartine altuia, ajuns din eroare in posesia faptuitorului.
    Art. 217
    Distrugerea
    Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun apartinind altuia, sau impiedicarea luarii masurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum si inlaturarea masurilor luate, se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.
    In cazul in care bunul are deosebita valoare artistica, stiintifica, istorica, arhivistica sau o alta valoare sociala, pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la 3 ani.
    Cu pedeapsa prevazuta in alin. 2 se sanctioneaza si distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a unui cablu telegrafic, telefonic sau de inalta tensiune ori a unei conducte petroliere.
    Daca distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare se savirseste prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc si daca rezulta pericol public, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.
    Dispozitiile prevazute in alin. 2, 3 si 4 se aplica chiar daca bunul apartine faptuitorului.
    Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. 1 se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
    Art. 218
    Distrugerea calificata
    Daca faptele prevazute in articolul precedent au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
    Dezastrul consta in distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport in comun, de marfuri sau de persoane, ori a unor instalatii sau lucrari si care a avut ca urmare moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori sanatatii mai multor persoane.
    Art. 219
    Distrugerea din culpa
    Distrugerea, degradarea ori aducerea in starea de neintrebuintare, din culpa, a unui bun, chiar daca acesta apartine faptuitorului, daca fapta este savirsita prin incendiere, explozie sau orice alt asemenea mijloc si daca rezulta pericol public, se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza distrugerea ori degradarea din culpa a unui cablu telegrafic, telefonic sau de inalta tensiune ori a unei conducte petroliere, daca a avut ca urmare aducerea in stare de neintrebuintare a acestora.
    Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare, din culpa, a unui bun, chiar daca acesta apartine faptuitorului, daca a avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani, iar daca a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.
    Cind dezastrul ori consecintele deosebit de grave s-au produs ca urmare a parasirii postului, sau a savirsirii oricarei alte fapte de catre personalul de conducere al unui mijloc de transport in comun, ori de catre personalul care asigura direct securitatea unor asemenea transporturi, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani.
    Art. 220
    Tulburarea de posesie
    Ocuparea in intregime sau in parte, fara drept, prin violenta sau amenintare, ori prin desfiintare sau stramutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat in posesia altuia, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.
    Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.
    Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
    Art. 221
    Tainuirea
    *) Primirea, dobindirea sau transformarea unui bun, ori inlesnirea valorificarii acestuia, cunoscind ca bunul provine din savirsirea unei fapte prevazute de legea penala, daca prin aceasta s-a urmarit obtinerea pentru sine ori pentru altul a unui folos material, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, fara ca sanctiunea aplicata sa poata depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea din care provine bunul tainuit.
    Tainuirea savirsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.
-----------------
    *) Art. 221 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 222
    Sanctionarea tentativei
    Tentativa infractiunilor prevazute in art. 208-212, 215, 217 si 218 se pedepseste.

    TITLUL IV
    INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC
    Art. 223
    Delapidarea
    Insusirea, folosirea sau traficarea de catre un functionar ori alt salariat, in interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri din avutul obstesc, pe care le gestioneaza sau administreaza, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si confiscarea partiala a averii.
    In cazul in care delapidarea a avut consecinte grave, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Daca delapidarea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este moartea si confiscarea totala a averii, sau inchisoarea de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 224
    Furtul in paguba avutului obstesc
    *) Furtul savirsit in paguba avutului obstesc se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani, iar cind este calificat, cu inchisoare de la unu la 7 ani.
    *) Cind furtul a avut consecinte grave, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Daca furtul a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este moartea si confiscarea totala a averii, sau inchisoarea de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
---------------
    *) Art. 224 alin. 1 si 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 154/1970.

    Art. 225
    Tilharia in paguba avutului obstesc
    Tilharia savirsita in paguba avutului obstesc se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Cind tilharia a avut consecinte grave ori vreuna dintre urmarile prevazute in art. 181 sau 182, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Daca tilharia a avut ca urmare moartea victimei sau alte consecinte deosebit de grave, pedeapsa este moartea si confiscarea totala a averii, sau inchisoarea de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 226
    Pirateria in paguba avutului obstesc
    Pirateria savirsita in paguba avutului obstesc se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in art. 225.
    Art. 227
    Abuzul de incredere in paguba avutului obstesc
    Abuzul de incredere savirsit in paguba avutului obstesc se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani.
    Art. 228
    Gestiunea frauduloasa in paguba avutului obstesc
    Gestiunea frauduloasa savirsita in paguba avutului obstesc se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Art. 229
    Inselaciunea in paguba avutului obstesc
    *) Inselaciunea savirsita in paguba avutului obstesc se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani, iar cind este savirsita in conditiile art. 215 alin. 2, cu inchisoare de la unu la 7 ani.
    *) Inselaciunea care a avut consecinte grave se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Daca inselaciunea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este moartea si confiscarea totala a averii, sau inchisoarea de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
--------------------
    *) Art. 229 alin. 1 si 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 154/1970.

    Art. 230*)
    Insusirea in paguba avutului obstesc a bunului gasit
    Insusirea in paguba avutului obstesc a unui bun gasit se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
-------------------
    *) Art. 230 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 231
    Distrugerea in paguba avutului obstesc
    Distrugerea savirsita in paguba avutului obstesc se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
    Distrugerea savirsita in conditiile art. 217 alin. 2-4 se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Daca distrugerea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Cind distrugerea a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este moartea si confiscarea totala a averii, sau inchisoarea de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 232
    Distrugerea din culpa in paguba avutului obstesc
    *) Distrugerea din culpa in paguba avutului obstesc, savirsita in conditiile art. 219 alin. 1 si 2, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.
    Cind distrugerea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 6 ani si interzicerea unor drepturi.
    Daca distrugerea a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
    Cind dezastrul sau consecintele deosebit de grave s-au produs in conditiile art. 219 alin. 4, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
-------------------
    *) Art. 232 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 233
    Tulburarea de posesie in paguba avutului obstesc
    Tulburarea de posesie savirsita in paguba avutului obstesc se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
    Art. 234
    Tainuirea in paguba avutului obstesc
    Tainuirea savirsita in paguba avutului obstesc se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Tainuirea savirsita de sot sau de o ruda apropiata in cazul infractiunilor prevazute in art. 223 alin. 3, 224 alin. 3, 225 alin. 3 si 229 alin. 3 se pedepseste. Limitele pedepsei prevazute in alin. 1 se reduc la jumatate, iar in cazul celorlalte infractiuni, tainuirea nu se pedepseste.
    Art. 235
    Sanctionarea tentativei
    Tentativa infractiunilor prevazute in art. 223-226, 229 si 231 se pedepseste.

    TITLUL V
    INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII
    Art. 236
    Ofensa adusa unor insemne
    Orice manifestare prin care se exprima dispret pentru insemnele Republicii Socialiste Romania se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Manifestarea prin care se exprima dispret pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritatile se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.
    Art. 237
    Defaimarea unei organizatii
    Defaimarea unei organizatii de stat sau obstesti, prin orice mijloace, in public, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Art. 238
    Ofensa adusa autoritatii
    Atingerea adusa onoarei sau amenintarea, in public, savirsita impotriva uneia dintre persoanele prevazute in art. 160, in legatura cu activitatea acesteia si de natura sa aduca atingere autoritatii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Lovirea sau orice acte de violenta savirsite impotriva uneia dintre persoanele si in conditiile aratate in alineatul precedent se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Art. 239
    Ultrajul
    *) Insulta, calomnia ori amenintarea savirsita nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa, contra unui functionar care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Lovirea sau orice acte de violenta, precum si vatamarea corporala savirsite impotriva persoanei prevazute in alineatul precedent, aflata in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
------------------
    *) Art. 239 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 240
    Uzurparea de calitati oficiale
    Folosirea fara drept a unei calitati oficiale, insotita sau urmata de indeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Art. 241
    Portul nelegal de decoratii sau semne distinctive
    Purtarea, fara drept, de decoratii, de uniforme sau de semne distinctive ale unui organ de stat, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
    Purtarea, fara drept, de uniforme, grade sau insigne militare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Daca fapta prevazuta in alineatul precedent se savirseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.
    Art. 242
    Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri
    Sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt inscris care se afla in pastrarea ori in detinerea unei organizatii din cele prevazute in art. 145, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
    Distrugerea din culpa a vreunuia dintre inscrisurile prevazute in alineatul precedent, care prezinta o valoare artistica, stiintifica, istorica, arhivistica sau o alta valoare sociala, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.
    Daca faptele prevazute in alin. 1 si 2 sint savirsite de un functionar ori alt salariat in exercitiul atributiilor de serviciu, maximul pedepselor prevazute in aceste alineate se majoreaza cu un an.
    Tentativa infractiunii prevazute in alin. 1 se pedepseste.
    Art. 243
    Ruperea de sigilii
    Inlaturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.
    *) Daca fapta a fost savirsita de custode, pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.
-----------------
    *) Art. 243 alin. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 244
    Sustragerea de sub sechestru
    Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.
    *) Daca fapta a fost savirsita de custode, pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.
------------------
    *) Art. 244 alin. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 245
    Trecerea frauduloasa a frontierei
    Intrarea sau iesirea din tara prin trecerea frauduloasa a frontierei se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Tentativa la iesirea frauduloasa din tara se pedepseste.
    Se considera tentativa si procurarea de mijloace ori instrumente sau luarea de masuri, daca rezulta in mod neindoios ca faptuitorul urmareste sa treaca fraudulos frontiera.

    TITLUL VI
    INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE ACTIVITATII ORGANIZATIILOR DE STAT,
    ORGANIZATIILOR OBSTESTI SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

    CAP. 1
    INFRACTIUNI DE SERVICIU SAU IN LEGATURA CU SERVICIUL

    Art. 246*)
    Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor
    Fapta functionarului care in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare intereselor legale ale unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
------------------
    *) Art. 246 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 247
    Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi
    Ingradirea de catre un functionar a folosintei sau a exercitiului drepturilor vreunui cetatean, ori crearea pentru acesta a unor situatii de inferioritate pe temei de nationalitate, rasa, sex sau religie, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Art. 248
    Abuzul in serviciu contra intereselor obstesti
    Fapta functionarului care in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o tulburare insemnata bunului mers al unei organizatii din cele prevazute in art. 145 sau o paguba avutului obstesc, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Fapta prevazuta in alin. 1, daca a avut ca urmare o perturbare deosebit de grava a activitatii unei organizatii din cele prevazute in art. 145, ori a produs o paguba importanta economiei nationale, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 249
    Neglijenta in serviciu
    Incalcarea din culpa de catre un functionar a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca s-a cauzat o tulburare insemnata bunului mers al unei organizatii din cele prevazute in art. 145, ori o vatamare importanta intereselor legale ale unei persoane, sau o paguba avutului obstesc, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.
    Fapta prevazuta in alin. 1, daca a avut ca urmare o perturbare deosebit de grava a activitatii unei organizatii din cele prevazute in art. 145, ori a produs o paguba importanta economiei nationale, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani.
    Art. 250*)
    Purtarea abuziva
    Intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana, de catre un functionar in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.
    Lovirile sau alte violente savirsite in aceleasi conditii se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
------------------
    *) Art. 250 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 251
    Divulgarea unor secrete privind interesele obstesti
    Divulgarea secretului de stat, daca nu constituie infractiunea prevazuta in art. 169, precum si divulgarea de date sau informatii care desi nu constituie secrete de stat, nu sint destinate publicitatii, daca fapta este de natura sa aduca atingere intereselor obstesti, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Art. 252
    Neglijenta in pastrarea secretului de stat
    Neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat, precum si neglijenta care a dat prilej altei persoane sa afle un asemenea secret, daca fapta este de natura sa aduca atingere intereselor statului, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
    Art. 253*)
    Refuzul inapoierii in tara
    Fapta cetateanului roman care, avind o insarcinare de stat sau de interes obstesc in strainatate, nu se intoarce in tara la terminarea misiunii, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 7 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta cetateanului roman care are acces la informatii, date sau documente, strict secrete de importanta deosebita si, plecind in strainatate, nu se intoarce in tara la expirarea termenului pentru care a fost acordata viza.
-----------------
    *) Art. 253 a fost abrogat prin Decretul nr. 154/1970 si introdus prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 254
    Luarea de mita
    Fapta functionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, in scopul de a indeplini, a nu indeplini, ori a intirzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu, sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.
    Art. 255
    Darea de mita
    Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, in modurile si scopurile aratate in art. 254, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Fapta prevazuta in alineatul precedent nu constituie infractiune atunci cind mituitorul a fost constrins prin orice mijloace de catre cel care a luat mita.
    Mituitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai inainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea infractiune.
    Dispozitiile art. 254 alin. 2 se aplica in mod corespunzator, chiar daca oferta nu a fost urmata de acceptare.
    Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat in cazurile aratate in alin. 2 si 3.
    Art. 256
    Primirea de foloase necuvenite
    Primirea de catre un functionar, direct sau indirect, de bani ori de alte foloase, dupa ce a indeplinit un act in virtutea functiei sale si la care era obligat in temeiul acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.
    Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.
    Art. 257
    Traficul de influenta
    Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase, ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, savirsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar sau alt salariat, pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra in atributiile sale de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Dispozitiile art. 256 alin. 2 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 258
    Faptele savirsite de alti salariati
    Dispozitiile art. 248 si 249 privitoare la functionari se aplica si altor salariati, daca s-a cauzat o paguba avutului obstesc ori economiei nationale.
    De asemenea, dispozitiile din prezentul capitol privitoare la functionari se aplica si altor salariati, cu exceptia cazurilor prevazute in alin. 1, maximul pedepsei reducindu-se insa cu o treime.

    CAP. 2
    INFRACTIUNI CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEI

    Art. 259
    Denuntarea calomnioasa
    Invinuirea mincinoasa facuta prin denunt sau plingere, cu privire la savirsirea unei infractiuni de catre o anume persoana, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Producerea ori ticluirea de probe mincinoase, in sprijinul unei invinuiri nedrepte, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Daca cel care a savirsit fapta declara mai inainte de punerea in miscare a actiunii penale fata de persoana in contra careia s-a facut denuntul sau plingerea, ori impotriva careia s-au produs probele, ca denuntul, plingerea sau probele sint mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art. 76.
    Art. 260
    Marturia mincinoasa
    Fapta martorului care intr-o cauza penala, civila, disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori, face afirmatii mincinoase, ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Fapta prevazuta in alineatul precedent nu se pedepseste daca, in cauzele penale mai inainte de a se produce arestarea inculpatului, ori in toate cauzele mai inainte de a se fi pronuntat o hotarire sau de a se fi dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, martorul isi retrage marturia.
    Daca retragerea marturiei a intervenit in cauzele penale dupa ce s-a produs arestarea inculpatului sau in toate cauzele dupa ce s-a pronuntat o hotarire sau dupa ce s-a dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, instanta va reduce pedeapsa potrivit art. 76.
    Dispozitiile alin. 1-3 se aplica in mod corespunzator si expertului sau interpretului.
    Art. 261
    Incercarea de a determina marturia mincinoasa
    *) Incercarea de a determina o persoana prin constringere ori corupere sa dea declaratii mincinoase intr-o cauza penala, civila, disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Dispozitiile din alineatul precedent se aplica si in cazul in care fapta este savirsita fata de un expert sau de un interpret.
-----------------
    *) Art. 261 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 262
    Nedenuntarea unor infractiuni
    Omisiunea de a denunta indata savirsirea vreuneia dintre infractiunile prevazute in art. 174, 175, 176, 211, 212, 223-226, 229, 231 alin. 2-4 si art. 276 alin. 3, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
    Fapta prevazuta in alin. 1, savirsita de sot sau de o ruda apropiata, nu se pedepseste.
    Nu se pedepseste persoana care, mai inainte de a se fi inceput urmarirea penala pentru infractiunea nedenuntata, incunostinteaza autoritatile competente despre acea infractiune sau care, chiar dupa ce s-a inceput urmarirea penala ori dupa ce vinovatii au fost descoperiti, a inlesnit arestarea acestora.
    Art. 263
    Omisiunea sesizarii organelor judiciare
    Fapta functionarului sau a altui salariat care, luind cunostinta de savirsirea unei infractiuni in legatura cu serviciul in cadrul caruia isi indeplineste sarcinile, omite sesizarea de indata a procurorului sau a organului de urmarire penala potrivit legii de procedura penala, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
    Daca fapta este savirsita de catre o persoana cu functie de conducere intr-o organizatie socialista, sau de catre o persoana cu atributii de control, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
    Art. 264
    Favorizarea infractorului
    Ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savirsirii infractiunii, pentru a ingreuia sau zadarnici urmarirea penala, judecata sau executarea pedepsei, ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
    Daca fapta prevazuta in alin. 1 priveste o persoana care a savirsit o infractiune contra avutului obstesc, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 7 ani.
    Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decit pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.
    Favorizarea savirsita de sot sau de o ruda apropiata in cazul infractiunilor prevazute in art. 223 alin. 3, 224 alin. 3, 225 alin. 3, 229 alin. 3 si 231 alin. 4 se pedepseste. Limitele pedepsei prevazute in alin. 2 se reduc la jumatate, iar in cazul celorlalte infractiuni favorizarea nu se pedepseste.
    Art. 265
    Omisiunea de a incunostinta organele judiciare
    *) Fapta de a nu aduce la cunostinta organelor judiciare a unor imprejurari care, daca ar fi cunoscute, ar duce la stabilirea nevinovatiei unei persoane trimise in judecata sau condamnate pe nedrept ori la eliberarea unei persoane tinute in arest preventiv pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.
    Fapta prevazuta in alineatul precedent nu se pedepseste daca prin aducerea la cunostinta, persoana care are aceasta obligatie ar produce un prejudiciu pentru ea, pentru sotul sau sau pentru o ruda apropiata.
---------------
    *) Art. 265 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 266
    Arestarea nelegala si cercetarea abuziva
    Retinerea sau arestarea nelegala, ori supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, masuri de siguranta sau educative, in alt mod decit cel prevazut prin dispozitiile legale, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Intrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente impotriva unei persoane aflate in curs de cercetare, ancheta penala ori de judecata, pentru obtinerea de declaratii, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si intrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente fata de un martor, expert sau interpret.
    Art. 267
    Supunerea la rele tratamente
    Supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate in stare de retinere, detinere ori in executarea unei masuri de siguranta sau educative, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani.
    Art. 268
    Represiunea nedreapta
    Fapta de a pune in miscare actiunea penala, de a dispune arestarea, de a trimite in judecata sau de a condamna pe o persoana, stiind ca este nevinovata, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Art. 269
    Evadarea
    Evadarea din starea legala de retinere sau de detinere se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.
    Daca fapta este savirsita prin folosire de violente, de arme sau de alte instrumente, ori de catre doua sau mai multe persoane impreuna, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.
    Pedeapsa aplicata pentru infractiunea de evadare se adauga la pedeapsa ce se executa, fara a se putea depasi maximul general al inchisorii.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 270
    Inlesnirea evadarii
    Inlesnirea prin orice mijloace a evadarii se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani, iar daca fapta s-a savirsit de catre o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Inlesnirea evadarii in conditiile art. 269 alin. 2 se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani, iar daca fapta este savirsita de o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.
    Inlesnirea evadarii unei persoane retinute, arestate sau condamnate pentru o infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa mai mare de 10 ani, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, iar daca fapta este savirsita de o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani.
    Inlesnirea evadarii savirsita in culpa, de catre o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel care a evadat, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.
    Tentativa la faptele prevazute in alin. 1, 2 si 3 se pedepseste.
    Art. 271
    Nerespectarea hotaririlor judecatoresti
    Impotrivirea la executarea unei hotariri judecatoresti prin acte de violenta sau de amenintare fata de organul de executare se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    *) Impiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori parte dintr-o locuinta sau imobil, detinute in baza unei hotariri judecatoresti, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Daca fapta prevazuta in alin. 2 se savirseste prin amenintare sau violenta, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.
    *) Nerespectarea hotaririlor judecatoresti, prin sustragerea de la executarea masurilor de siguranta prevazute in art. 112 lit. c si d, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
----------------
    *) Art. 271 alin. 2 si 4 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 272*)
    Retinerea sau distrugerea de inscrisuri
    Retinerea sau distrugerea unui inscris emis de un organ de urmarire penala, de o instanta de judecata sau de un alt organ de jurisdictie, ori impiedicarea in orice mod ca un inscris destinat unuia dintre organele sus-aratate sa ajunga la aceasta, cind astfel de inscrisuri sint necesare solutionarii unei cauze, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
-----------------
    *) Art. 272 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    CAP. 3
    INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE CAILE FERATE

    Art. 273
    Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, din culpa
    Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, din culpa, de catre angajatii cailor ferate, daca aceasta ar fi putut pune in pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Cind fapta prevazuta in alineatul precedent a avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 7 ani, iar in cazul cind s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani.
    Art. 274
    Neindeplinirea cu stiinta a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa
    Neindeplinirea cu stiinta a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, de catre angajatii cailor ferate, daca aceasta ar putea pune in pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Daca indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea cu stiinta aratata in alin. 1 a avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani, iar in cazul cind s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 275
    Parasirea postului si prezenta la serviciu in stare de ebrietate
    Parasirea postului, in orice mod si sub orice forma, de angajatii care asigura direct siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate, daca prin aceasta s-ar fi putut pune in pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza exercitarea atributiilor de serviciu in stare de ebrietate de catre angajatii care asigura direct siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate.
    Cind prin faptele prevazute in alineatele precedente s-a produs o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani, iar in cazul cind s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 276
    Distrugerea si semnalizarea falsa
    Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a liniei ferate sau a instalatiilor de cale ferata, ori asezarea de obstacole pe linia ferata, daca prin aceasta s-ar fi putut pune in pericol siguranta mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepsesc cu inchisoarea de la 3 la 12 ani.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savirsirea de acte de semnalizare falsa sau savirsirea oricaror alte acte de natura a induce in eroare personalul cailor ferate in timpul executarii serviciului, daca aceste fapte ar fi putut expune la un pericol de accident sau de catastrofa de cale ferata.
    In cazul cind faptele prevazute in alineatele precedente au avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii, iar daca au produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este moartea si confiscarea totala a averii, sau inchisoarea de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Savirsirea din culpa a faptelor aratate in alin. 1, 2 si 3 se pedepseste in cazul alin. 1 si 2 cu inchisoare de la unu la 5 ani, iar in cazul alin. 3, cu inchisoare de la 3 la 7 ani daca s-a produs o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, si inchisoare de la 10 la 15 ani daca s-a produs o catastrofa de cale ferata.
    Daca vreuna dintre faptele prevazute in acest articol este savirsita de catre un angajat al cailor ferate, la maximul pedepsei prevazute pentru fapta comisa se poate adauga un spor pina la 2 ani, fara a se putea depasi maximul general al pedepsei.
    Tentativa la faptele prevazute in alin. 1-3 se pedepseste.
    Art. 277
    Accidentul si catastrofa de cale ferata
    Accidentul de cale ferata consta in distrugerea sau degradarea importanta adusa materialului rulant de cale sau altor instalatii feroviare in cursul circulatiei sau manevrei mijloacelor de transport ale cailor ferate.
    Catastrofa de cale ferata consta in deraierea, rasturnarea sau prabusirea unui mijloc de transport al cailor ferate, sau in producerea unui alt asemenea rezultat, precum si in ciocnirea a doua mijloace de transport ale cailor ferate sau a unui mijloc de transport al cailor ferate cu un alt vehicul, daca s-au produs urmari deosebit de grave prin moartea sau vatamarea integritatii corporale a unor persoane, ori prin distrugerea sau degradarea mijloacelor de transport ale cailor ferate, a instalatiilor de cale ferata sau a marfurilor incredintate pentru transport.
    Art. 278
    Punerea in miscare a actiunii penale
    Actiunea penala pentru faptele prevazute in art. 273 alin. 1, 274 alin. 1 si 275 alin. 1 si 2 se pune in miscare numai la sesizarea organelor competente ale cailor ferate.

    CAP. 4
    INFRACTIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITATI
    REGLEMENTATE DE LEGE

    Art. 279
    Nerespectarea regimului armelor si munitiilor
    Detinerea, portul, confectionarea, transportul, precum si orice operatie privind circulatia armelor si munitiilor sau functionarea atelierelor de reparat arme, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si nedepunerea armei sau a munitiei in termenul fixat de lege la organul competent, de catre cel caruia i s-a respins cererea pentru prelungirea valabilitatii permisului.
    Se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani:
    a) detinerea, instrainarea sau portul, fara drept, de arme ascunse ori de arme militare, precum si a munitiei pentru astfel de arme;
    b) detinerea, instrainarea sau portul, fara drept, a mai multor arme cu exceptia celor prevazute la lit. a, precum si a armelor de panoplie, ori a munitiei respective in cantitati mari;
    c) portul de arme, fara drept, in localul organizatiilor de stat sau obstesti, la intruniri publice ori in localuri de alegeri.
    Art. 280
    Nerespectarea regimului materiilor explozive sau radioactive
    Fabricarea, prelucrarea, detinerea, transportul, folosirea sau orice operatie privind circulatia materiilor explozive ori radioactive, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Art. 281
    Exercitarea fara drept a unei profesii
    Exercitarea fara drept a unei profesii sau a oricarei alte activitati pentru care legea cere autorizatie, ori exercitarea acestora in alte conditii decit cele legale, daca legea speciala prevede ca savirsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.

    TITLUL VII
    INFRACTIUNI DE FALS

    CAP. 1
    FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI

    Art. 282
    Falsificarea de monede sau de alte valori
    Falsificarea de moneda metalica, moneda de hirtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea platilor, emise de institutia bancara ori de alte institutii de credit competente, sau falsificarea oricaror alte titluri ori valori asemanatoare, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza punerea in circulatie, in orice mod, a valorilor falsificate aratate in alineatul precedent, sau detinerea lor in vederea punerii in circulatie.
    Daca faptele prevazute in alineatele precedente ar fi putut cauza o paguba importanta sistemului financiar, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii, iar daca au cauzat o paguba importanta sistemului financiar, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 283
    Falsificarea de timbre, marci sau de bilete de transport
    Falsificarea de timbre, marci postale, plicuri postale, carti postale, bilete ori foi de calatorie sau transport, cupoane raspuns international, ori punerea in circulatie a unor astfel de valori falsificate, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 284
    Falsificarea de valori straine
    Dispozitiile cuprinse in acest capitol se aplica si in cazul cind infractiunea priveste monede sau timbre ale altor state ori alte valori straine.
    Art. 285
    Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori
    Fabricarea ori detinerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate in art. 282-284 se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

    CAP. 2
    FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE

    Art. 286
    Falsificarea instrumentelor oficiale
    Falsificarea unui sigiliu, unei stampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc organizatiile prevazute in art. 145 se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 287
    Folosirea instrumentelor oficiale false
    Folosirea instrumentelor false aratate in art. 286 se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
    *) Folosirea fara drept a unui sigiliu ori a unei stampile cu stema tarii se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
-------------------
    *) Art. 287 alin. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    CAP. 3
    FALSURI IN INSCRISURI

    Art. 288
    Falsul material in inscrisuri oficiale
    Falsificarea unui inscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod, de natura sa produca consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
    Falsul prevazut in alineatul precedent, savirsit de un functionar ori alt salariat in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Sint asimilate cu inscrisuri oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producatoare de consecinte juridice.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 289
    Falsul intelectual
    Falsificarea unui inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia, de catre un functionar ori alt salariat aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului, ori prin omisiunea cu stiinta de a insera unele date sau imprejurari, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 290
    Falsul in inscrisuri sub semnatura privata
    *) Falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288, daca faptuitorul foloseste inscrisul falsificat ori il incredinteaza altei persoane spre folosire, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Tentativa se pedepseste.
-----------------
    *) Art. 290 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Lege nr. 6/1973.

    Art. 291*)
    Uzul de fals
    Folosirea unui inscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscind ca este fals, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani cind inscrisul este oficial, si cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda cind inscrisul este sub semnatura privata.
-----------------
    *) Art. 291 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 292*)
    Falsul in declaratii
    Declararea necorespunzatoare adevarului facuta unei organizatii din cele prevazute in art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cind potrivit legii ori imprejurarilor declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
------------------
    *) Art. 292 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 293
    Falsul privind identitatea
    Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identitati altei persoane, pentru a induce in eroare o organizatie din cele prevazute in art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza incredintarea unui inscris care serveste pentru dovedirea starii civile ori pentru legitimare sau identificare, spre a fi folosit fara drept.
    Art. 294
    Falsul prin folosirea emblemei Crucii Rosii
    *) Folosirea fara drept a emblemei sau denumirii de "Crucea Rosie" ori a unei embleme sau denumiri asimilate acesteia, precum si folosirea oricarui semn sau oricarei denumiri care constituie o imitatie a vreunei asemenea embleme ori denumiri, daca fapta a cauzat pagube materiale, se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.
    Daca fapta se savirseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.
-------------------
    *) Art. 294 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    TITLUL VIII
    INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE
    Art. 295
    Specula
    Savirsirea uneia dintre urmatoarele fapte:
    a) cumpararea in scop de revinzare a produselor industriale sau agricole care potrivit dispozitiilor legale nu pot face obiectul comertului particular;
    b) cumpararea de produse industriale sau agricole, in scop de prelucrare in vederea revinzarii, daca ceea ce ar rezulta din prelucrare nu poate face, potrivit dispozitiilor legale, obiectul comertului particular;
    c) exercitarea comertului fara autorizatie, ca indeletnicire;
    d) darea de bani cu dobinda ca indeletnicire sau cu dobinda mai mare decit cea legala, precum si primirea de dobinda la dobinda,
    se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Art. 296
    Inselaciunea la masuratoare
    Inselarea prin folosirea unui instrument de masurat inexact, ori prin folosirea frauduloasa a unui instrument de masurat exact, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 3 ani.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 297
    Inselaciunea cu privire la calitatea marfurilor
    Falsificarea ori substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum si expunerea spre vinzare sau vinzarea de asemenea bunuri, cunoscind ca sint falsificate ori substituite, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Daca marfurile sau produsele au devenit, prin falsificare sau substituire, vatamatoare sanatatii, sint aplicabile dispozitiile art. 313.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 298
    Divulgarea secretului economic
    Divulgarea unor date sau informatii care nu sint destinate publicitatii, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca fapta este de natura sa produca pagube avutului obstesc, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Daca fapta prevazuta in alineatul precedent este savirsita de alta persoana, oricare ar fi modul prin care a ajuns sa cunoasca datele sau informatiile, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
    Art. 299
    Contrafacerea obiectului unei inventii
    Contrafacerea sau folosirea, fara drept, a obiectului unei inventii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Art. 300
    Punerea in circulatie a produselor contrafacute
    Punerea in circulatie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii, fara drept, a obiectului unei inventii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Art. 301
    Concurenta neloiala
    Fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false, precum si aplicarea pe produsele puse in circulatie de mentiuni false privind brevetele de inventii, ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizatiilor de comert ori industriale, in scopul de a induce in eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.
    Art. 302
    Nerespectarea dispozitiilor privind operatii de import sau export
    Efectuarea, fara autorizatie, a oricaror acte sau fapte care potrivit dispozitiilor legale sint considerate operatiuni de import, export sau tranzit, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si confiscarea partiala a averii.

    TITLUL IX
    INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

    CAP. 1
    INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI

    Art. 303
    Bigamia
    Incheierea unei noi casatorii de catre o persoana casatorita se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Persoana necasatorita care se casatoreste cu o persoana pe care o stie casatorita se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Faptele prevazute in prezentul articol nu se sanctioneaza daca prima sau cea de-a doua casatorie este declarata nula pentru alt motiv decit bigamia.
    Art. 304
    Adulterul
    *) Fapta persoanei casatorite de a avea relatii sexuale afara de casatorie se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.
    Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a sotului nevinovat.
    Sotul nevinovat poate cere oricind incetarea urmaririi penale sau a procesului penal, iar dupa raminerea definitiva a hotaririi, incetarea executarii pedepsei.
    Proba adulterului se poate face numai prin procesul-verbal de constatare a infractiunii flagrante sau prin scrisori care emana de la sotul vinovat.
    Urmarirea sau procesul penal inceteaza si in caz de moarte a sotului care a facut plingerea, precum si in caz de anulare a casatoriei sotului vinovat.
    Urmarirea penala nu poate incepe daca fapta a fost comisa dupa indemnul sau incurajarea celuilalt sot, sau daca viata conjugala era intrerupta in fapt si sotii traiau despartiti.
    Dispozitiile art. 27 nu sint aplicabile.
-----------------
    *) Art. 304 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 305
    Abandonul de familie
    Savirsirea de catre persoana care are obligatia legala de intretinere, fata de cel indreptatit la intretinere, a uneia dintre urmatoarele fapte:
    a) parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, expunindu-l la suferinte fizice sau morale;
    b) neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de intretinere prevazute de lege;
    c) neplata cu rea-credinta, timp de 2 luni, a pensiei de intretinere stabilita pe cale judecatoreasca,
    *) se pedepseste, in cazurile prevazute la lit. a si b cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, iar in cazul prevazut la lit. c, cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.
    Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
    Daca partile nu s-au impacat, dar in cursul judecatii inculpatul isi indeplineste obligatiile, instanta, in cazul cind stabileste vinovatia, pronunta impotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, chiar daca nu sint indeplinite conditiile prevazute in art. 81.
    Revocarea suspendarii conditionate nu are loc decit in cazul cind, in cursul termenului de incercare, condamnatul savirseste din nou infractiunea de abandon de familie.
------------------
    *) Art. 305 alin. 1 partea finala este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 306
    Relele tratamente aplicate minorului
    Punerea in primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de orice persoana careia minorul i-a fost incredintat spre crestere si educare, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Art. 307
    Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului
    Retinerea de catre un parinte a copilului sau minor, fara consimtamintul celuilalt parinte sau al persoanei careia i-a fost incredintat minorul potrivit legii, daca cresterea si educarea copilului ar fi primejduita, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta persoanei careia i s-a incredintat minorul prin hotarire judecatoreasca, spre crestere si educare, de a impiedica in mod repetat pe oricare dintre parinti sa aiba legaturi personale cu minorul, in conditiile stabilite de parti sau de catre organul competent.
    Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.
    Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

    CAP. 2
    INFRACTIUNI CONTRA SANATATII PUBLICE

    Art. 308*)
    Zadarnicia combaterii bolilor
    Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare, daca a avut ca urmare raspindirea unei asemenea boli, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.
-----------------
    *) Art. 308 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 309
    Contaminarea venerica
    Transmiterea unei boli venerice prin raport sexual, prin relatii sexuale intre persoane de acelasi sex, sau prin acte de perversiune sexuala, de catre o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Art. 310
    Raspindirea bolilor la animale sau plante
    Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale sau plante ori a daunatorilor, daca a avut ca urmare raspindirea unei asemenea boli ori a daunatorilor, sau alte urmari grave, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.
    Art. 311
    Infectarea apei
    Infectarea prin orice mijloace a surselor sau retelelor de apa, daca este daunatoare sanatatii oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.
    Art. 312
    Traficul de stupefiante
    Producerea, detinerea sau orice operatie privind circulatia produselor ori substantelor stupefiante sau toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante, ori experimentarea produselor sau substantelor toxice, toate acestea fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza prescrierea de catre medic, fara a fi necesar, a produselor sau substantelor stupefiante, precum si organizarea ori ingaduirea consumului de asemenea produse sau substante, in locuri anumite.
    Art. 313
    Falsificarea de alimente sau alte produse
    Prepararea de alimente ori bauturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vatamatoare sanatatii, expunerea spre vinzare sau vinzarea unor astfel de alimente sau bauturi cunoscind ca sint falsificate sau alterate ori interzise consumului, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza falsificarea sau substituirea altor marfuri sau produse, daca prin falsificare sau substituire acestea au devenit vatamatoare sanatatii.
    Punerea in consumul public de carne sau produse de carne, provenite din taieri de animale sustrase controlului veterinar, daca a avut ca urmare imbolnavirea unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

    CAP. 3
    INFRACTIUNI PRIVITOARE LA ASISTENTA CELOR IN PRIMEJDIE

    Art. 314
    Punerea in primejdie a unei persoane in neputinta de a se ingriji
    Parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, in orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putinta de a se ingriji, de catre acela care o are sub paza sau ingrijire, punindu-i in pericol iminent viata, sanatatea sau integritatea corporala, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
    Este aparata de pedeapsa persoana care, dupa savirsirea faptei, isi reia de buna-voie indatoririle.
    Art. 315
    Lasarea fara ajutor
    Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a instiinta autoritatea, de catre cel care a gasit o persoana a carei viata, sanatate sau integritate corporala este in primejdie si care este lipsita de putinta de a se salva, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.
    Art. 316
    Lasarea fara ajutor prin omisiunea de instiintare
    Neinstiintarea autoritatii de catre cel ce gaseste o persoana abandonata sau pierduta, care are nevoie de ajutor, fiindu-i pusa in pericol viata, sanatatea ori integritatea corporala, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

    CAP. 4
    ALTE INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

    Art. 317
    Propaganda nationalist-sovina
    Propaganda nationalist-sovina, atitarea urii de rasa sau nationale, daca fapta nu constituie infractiunea prevazuta in art. 166, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Art. 318
    Impiedicarea libertatii cultelor
    Impiedicarea sau tulburarea libertatii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat si functioneaza potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta de a obliga o persoana, prin constringere, sa participe la serviciile religioase ale vreunui cult, sau sa indeplineasca un act religios legat de exercitarea unui cult.
    Art. 319
    Profanarea de morminte
    Profanarea prin orice mijloace a unui mormint, a unui monument sau a unei urne funerare ori a unui cadavru, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
    Art. 320
    Tulburarea folosintei locuintei
    Fapta prin care se tulbura in mod repetat folosinta locuintei locatarilor dintr-un imobil, ori prin care se impiedica normala folosinta a locuintei, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.
    Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
    Art. 321
    Ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice
    *) Fapta persoanei care, in public, savirseste acte sau gesturi, profereaza cuvinte ori expresii, sau se deda la orice alte manifestari prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Daca prin fapta prevazuta in alin. 1 s-a tulburat grav linistea publica, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
-------------------
    *) Art. 321 alin. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 6/1973.

    Art. 322
    Incaierarea
    Participarea la o incaierare intre mai multe persoane se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.
    Daca in cursul incaierarii s-a cauzat o vatamare grava a integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane, cel care a savirsit aceasta fapta se pedepseste pentru infractiunea savirsita, al carei maxim se reduce cu un an. Ceilalti participanti la incaierare se pedepsesc cu pedeapsa prevazuta in alin. 1.
    In cazul prevazut in alin. 2, daca nu se cunoaste care dintre participanti au savirsit faptele aratate in acel alineat, se aplica tuturor inchisoarea de la 6 luni la 5 ani pentru fapta de vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii. In cazul in care s-a cauzat moartea, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.
    Nu se pedepseste cel care a fost prins in incaierare impotriva vointei sale, sau care a incercat sa desparta pe altii, sa respinga un atac ori sa apere pe altul.
    Art. 323
    Asocierea pentru savirsirea de infractiuni
    Fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savirsirii uneia sau mai multor infractiuni, altele decit cele aratate in art. 167, ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asocieri, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea ce intra in scopul asocierii.
    Daca fapta de asociere a fost urmata de savirsirea unei infractiuni, se aplica celor care au savirsit infractiunea respectiva pedeapsa pentru acea infractiune, in concurs cu pedeapsa prevazuta in alin. 1.
    Nu se pedepsesc persoanele prevazute in alin. 1, care denunta autoritatilor asocierea mai inainte de a fi descoperita si de a se fi inceput savirsirea infractiunii care intra in scopul asocierii.
    Art. 324
    Instigarea publica si apologia infractiunilor
    Fapta de a indemna publicul prin grai, scris sau prin orice mijloace, de a nu respecta legile, ori de a savirsi fapte ce constituie infractiuni, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savirsirea careia s-a instigat.
    Daca instigarea publica a avut ca urmare savirsirea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune.
    Purtarea in public a unei uniforme, embleme, insigne sau altor asemenea semne distinctive neautorizate, in scopurile aratate in alin. 1, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza laudarea in public a celor care au savirsit infractiuni sau a infractiunilor savirsite de acestia.
    Art. 325
    Raspindirea de materiale obscene
    Fapta de a vinde sau raspindi, precum si de a confectiona ori detine in vederea raspindirii, obiecte, desene, scrieri sau alte materiale cu caracter obscen, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Art. 326
    Cersetoria
    Fapta persoanei care, avind capacitatea de a munci, apeleaza in mod repetat la mila publicului, cerind ajutor material, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 ani.
    Art. 327
    Vagabondajul
    Fapta persoanei care nu are locuinta statornica si nici mijloace de trai si care, desi are capacitate de a munci, nu exercita in mod obisnuit o ocupatie sau o profesie, ori nu presteaza nici o alta munca pentru intretinerea sa, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 ani.
    Art. 328
    Prostitutia
    Fapta persoanei care isi procura mijloacele de existenta sau principalele mijloace de existenta, practicind in acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
    Art. 329
    Proxenetismul
    Indemnul sau constringerea la prostitutie, ori inlesnirea practicarii prostitutiei, sau tragerea de foloase de pe urma practicarii prostitutiei de catre o persoana, precum si recrutarea unei persoane pentru prostitutie, ori traficul de persoane in acest scop, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
    Daca fapta prevazuta in alin. 1 este savirsita fata de un minor sau prezinta un alt caracter grav, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 330
    Jocul de noroc
    Organizarea sau ingaduirea jocurilor de noroc pentru public, fara autorizare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza organizarea sau ingaduirea in mod obisnuit a jocurilor de noroc, intr-o casa particulara, in scopul de a realiza foloase materiale.

    TITLUL X
    INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

    CAP. 1
    INFRACTIUNI SAVIRSITE DE MILITARI

    Sectiunea I
    Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare
    Art. 331
    Absenta nejustificata
    Absenta nejustificata de la unitate sau serviciu, care a depasit 24 de ore dar nu mai mult de 3 zile, a militarului, in termen sau concentrat, pina la gradul de sergent inclusiv, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an.
    Pedeapsa aplicata militarului in termen se executa intr-o unitate militara disciplinara.
    In timp de razboi, absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau serviciu, care a depasit 4 ore dar nu mai mult de 24 de ore, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Art. 332
    Dezertarea
    Absenta nejustificata de la unitate sau serviciu, care depaseste 3 zile, a oricarui militar, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 7 ani.
    In timp de razboi, absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau serviciu, care a depasit 24 ore, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.
    Art. 333
    Calcarea de consemn
    Calcarea regulilor serviciului de garda, de paza, de insotire sau de securitate, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si parasirea comenzii sau oricarui alt post de catre militar.
    Calcarea consemnului de catre santinela aflata in serviciu de garda sau de paza pe linga depozitele de armament, munitii sau materiale explozive, la frontiera ori in alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori daca fapta ar fi putut avea urmari grave, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Faptele de mai sus savirsite in timp de razboi se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 12 ani.
    Art. 334
    Insubordonarea
    Refuzul de a executa un ordin cu privire la indatoririle de serviciu se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.
    Daca fapta este savirsita de un ofiter, de un maistru militar sau subofiter, de doi sau mai multi militari impreuna, ori in fata trupei adunate, sau daca fapta are urmari grave, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.
    In timp de razboi, pedeapsa pentru fapta prevazuta in alin. 1 este inchisoarea de la 2 la 7 ani, iar pentru fapta prevazuta in alin. 2, de la 3 la 12 ani.
    Art. 335
    Lovirea sau insulta superiorului
    Lovirea superiorului de catre inferior sau a sefului de catre subordonat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.
    In cazul in care cel lovit se gaseste in exercitiul atributiilor de serviciu, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.
    Insulta superiorului de catre inferior sau a sefului de catre subordonat se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an.
    Daca faptele de mai sus sint savirsite in timp de razboi, maximul pedepselor se sporeste cu 2 ani.
    Art. 336
    Lovirea sau insulta inferiorului
    Lovirea inferiorului ori subordonatului de catre superior sau sef se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an.
    Insulta inferiorului ori subordonatului de catre superior sau sef se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni.
    Dispozitiile alin. 1 si 2 nu se aplica in timp de razboi, daca faptele au fost determinate de o necesitate militara.
    Art. 337
    Punerea in miscare a actiunii penale
    Actiunea penala pentru infractiunile din prezenta sectiune se pune in miscare numai la sesizarea comandantului.

    Sectiunea II
    Infractiuni pe cimpul de lupta
    Art. 338
    Capitularea
    Predarea in miinile inamicului de catre comandant a fortelor militare pe care le comanda, lasarea in miinile dusmanului, distrugerea sau aducerea in stare de neintrebuintare de catre comandant a mijloacelor de lupta sau a altor mijloace necesare pentru purtarea razboiului, fara ca aceasta sa fi fost determinata de conditiile de lupta, se pedepsesc cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea totala a averii.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 339
    Parasirea cimpului de lupta
    Parasirea cimpului de lupta sau refuzul de a actiona, savirsite in timpul luptei, ori predarea in captivitate, sau savirsirea altor asemenea fapte de natura a servi cauzei dusmanului, se pedepseste cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea totala a averii.
    Tentativa se pedepseste.

    Sectiunea III
    Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare
    Art. 340
    Zborul neautorizat
    Zborul cu o aeronava apartinind fortelor armate ale statului roman, fara prealabila autorizatie, precum si nerespectarea regulilor de zbor, daca prin aceasta se pericliteaza securitatea zborului in spatiul aerian sau a aeronavei, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.
    Daca fapta prevazuta in alineatul precedent a cauzat urmari grave, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani, iar daca a cauzat un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    Art. 341
    Parasirea navei
    Parasirea unei nave militare in caz de naufragiu, de catre comandant, mai inainte de a-si fi exercitat pina la capat indatoririle de serviciu, precum si de catre orice persoana ce face parte din echipajul navei, fara ordinul comandantului, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Aceeasi fapta savirsita in timp de razboi se pedepseste cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea totala a averii.
    Art. 342
    Parasirea comenzii
    Parasirea comenzii de catre comandantul unei nave sau al unei grupari de nave militare, in situatii ce ar fi putut periclita nava sau navele militare ori echipajul acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    In cazul in care parasirea comenzii s-a savirsit in timpul luptei, de catre comandantul unei nave sau al unei grupari de nave militare, pedeapsa este moartea si confiscarea totala a averii, sau inchisoarea de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea totala a averii.
    Art. 343
    Neluarea masurilor necesare in operatiile navale
    Fapta comandantului unei nave militare sau grupari de nave militare care fara a fi fost oprit prin vreun ordin, sau fara a fi fost impiedicat de misiunea speciala pe care o avea, nu ia masurile necesare sa atace, sa lupte impotriva dusmanului, sa ajute o nava a statului roman sau a unei tari aliate urmarita de dusman ori angajata in lupta, sau nu ia masurile necesare pentru a distruge un convoi dusman, ori nu urmareste navele de razboi sau comerciale ale dusmanului, se pedepseste cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea totala a averii.
    Art. 344
    Coborirea pavilionului
    Coborirea pavilionului in timpul luptei, in scopul de a servi cauza dusmanului, savirsita de catre comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, precum si de catre orice alta persoana ambarcata, se pedepseste cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea totala a averii.
    Art. 345
    Coliziunea
    Fapta comandantului unei nave militare sau a oricarei persoane aflate la bordul navei, prin care s-a cauzat, din culpa, o coliziune sau punerea pe uscat a navei, daca fapta a avut ca urmare avarierea grava a navei sau alte urmari grave, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    In cazul in care fapta prevazuta in alineatul precedent a fost savirsita cu intentie, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    In timp de razboi, fapta prevazuta in alin. 2 se pedepseste cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea totala a averii.
    Art. 346
    Sanctionarea tentativei
    Tentativa infractiunilor prevazute in art. 340, 341, 342, 344 si 345 alin. 2 si 3 se pedepseste.
    Art. 347
    Infractiuni privitoare la aeronave
    Dispozitiile art. 341-346 se aplica in mod corespunzator si in ce priveste aeronavele militare.

    CAP. 2
    INFRACTIUNI SAVIRSITE DE MILITARI SAU CIVILI

    Art. 348
    Sustragerea de la serviciul militar
    Fapta persoanei care isi provoaca vatamari integritatii corporale sau sanatatii, simuleaza o boala sau infirmitate, foloseste inscrisuri false sau orice alte mijloace, in scopul de a se sustrage serviciului militar, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani, iar in timp de razboi cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
    Actiunea penala se pune in miscare numai la sesizarea comandantului.
    Art. 349
    Defetismul
    Raspindirea sau publicarea in timp de razboi de zvonuri sau informatii false, exagerate sau tendentioase relative la situatia economica si politica a tarii, la starea morala a populatiei in legatura cu declararea si mersul razboiului, precum si savirsirea altor asemenea fapte de natura sa slabeasca rezistenta morala a populatiei, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    Art. 350
    Jefuirea celor cazuti pe cimpul de lupta
    Jefuirea pe cimpul de lupta a mortilor sau ranitilor de obiectele aflate asupra lor se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta aratata in alineatul precedent, care, fara sa fie savirsita pe cimpul de lupta, este urmarea unor operatii de razboi.
    Art. 351
    Folosirea emblemei Crucii Rosii in timpul operatiilor militare
    Folosirea, fara drept, in timp de razboi si in legatura cu operatiile militare, a emblemei ori denumirii de "Crucea Rosie" sau a celor asimilate acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.
    Art. 352
    Sustragerea de la rechizitii militare
    Refuzul nejustificat de a pune la dispozitia fortelor armate bunurile legal rechizitionate, sustragerea de la indeplinirea acestor obligatii, ori nedeclararea la recensamint a bunurilor supuse rechizitionarii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.
    In cazul cind fapta se savirseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

    CAP. 3
    INFRACTIUNI SAVIRSITE DE CIVILI

    Art. 353
    Sustragerea de la recrutare
    Sustragerea de la recrutare in timp de pace se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
    Sustragerea de la recrutare in timp de razboi se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Art. 354
    Neprezentarea la incorporare sau concentrare
    Neprezentarea la incorporare sau concentrare in termen de 3 zile de la incunostintare, iar daca termenul de prezentare fixat este mai mare de 3 zile, neprezentarea la acest termen a celui chemat de autoritatea militara, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si neprezentarea celor incorporati sau concentrati la unitatea la care au fost repartizati.
    In timp de mobilizare sau razboi, precum si in caz de chemare urgenta, expres prevazuta in ordinul de chemare, termenele de prezentare vor fi cele specificate in ordin. In caz de neprezentare, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.
    Termenele de prezentare prevazute in alineatele precedente se sporesc cu 10 zile in cazul in care cei chemati se afla in strainatate.
    Art. 355
    Punerea in miscare a actiunii penale
    Actiunea penala pentru infractiunile prevazute in prezentul capitol se pune in miscare numai la sesizarea comandantului.

    TITLUL XI
    INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII
    Art. 356
    Propaganda pentru razboi
    Propaganda pentru razboi, raspindirea de stiri tendentioase sau inventate, de natura sa serveasca atitarii la razboi, sau orice alte manifestari in favoarea dezlantuirii unui razboi, savirsite prin grai, scris, radio, televiziune, cinematograf sau prin alte asemenea mijloace, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 357
    Genocidul
    Savirsirea in scopul de a distruge in intregime sau in parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre urmatoarele fapte:
    a) uciderea membrilor colectivitatii sau grupului;
    b) vatamarea grava a integritatii fizice sau mintale a membrilor colectivitatii sau grupului;
    c) supunerea colectivitatii ori grupului la conditii de existenta sau tratament de natura sa duca la distrugere fizica;
    d) luarea de masuri tinzind la impiedicarea nasterilor in sinul colectivitatii sau grupului;
    e) transferarea fortata a copiilor apartinind unei colectivitati sau unui grup, in alta colectivitate sau in alt grup,
    se pedepseste cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Daca fapta este savirsita in timp de razboi, pedeapsa este moartea si confiscarea totala a averii.
    Intelegerea in vederea savirsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Art. 358
    Tratamentele neomenoase
    Supunerea la tratamente neomenoase a ranitilor ori bolnavilor, a membrilor personalului civil sanitar sau al Crucii Rosii ori al organizatiilor asimilate acesteia, a naufragiatilor, a prizonierilor de razboi si in general a oricarei alte persoane cazute sub puterea adversarului, ori supunerea acestora la experiente medicale sau stiintifice care nu sint justificate de un tratament medical in interesul lor, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savirsirea fata de persoanele aratate in alineatul precedent a vreuneia din urmatoarele fapte:
    a) constringerea de a servi in fortele armate ale adversarului;
    b) luarea de ostateci;
    c) deportarea;
    d) dislocarea sau lipsirea de libertate fara temei legal;
    e) condamnarea sau executia fara o judecata prealabila efectuata de catre un tribunal constituit in mod legal si care sa fi judecat cu respectarea garantiilor judiciare fundamentale prevazute de lege.
    Torturarea, mutilarea sau exterminarea celor prevazuti in alin. 1 se pedepseste cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Daca faptele prevazute in prezentul articol sint savirsite in timp de razboi, pedeapsa este moartea si confiscarea totala a averii.
    Art. 359
    Distrugerea unor obiective si insusirea unor bunuri
    Distrugerea in intregime sau in parte:
    a) a cladirilor, a oricaror alte constructii sau a navelor care servesc de spitale;
    b) a mijloacelor de transport de orice fel afectate unui serviciu sanitar sau de Cruce Rosie, ori al organizatiilor asimilate acesteia, pentru transportul ranitilor, bolnavilor, materialelor sanitare sau al materialelor Crucii Rosii sau ale organizatiilor asimilate acesteia;
    c) a depozitelor de materiale sanitare,
    daca toate acestea poarta semnele distinctive reglementare, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza insusirea sub orice forma, nejustificata de o necesitate militara si savirsita in proportii mari, a mijloacelor sau materialelor destinate pentru ajutorul ori ingrijirea ranitilor sau bolnavilor cazuti sub puterea adversarului.
    Tot astfel se sanctioneaza distrugerea in intregime sau in parte, ori insusirea sub orice forma, nejustificata de vreo necesitate militara si savirsita in proportii mari, a oricaror alte bunuri.
    Art. 360
    Distrugerea, jefuirea sau insusirea unor valori culturale
    Distrugerea sub orice forma, fara necesitate militara, de monumente sau constructii care au o valoare artistica, istorica ori arheologica, de muzee, mari biblioteci, arhive de valoare istorica sau stiintifica, opere de arta, manuscrise, carti de valoare, colectii stiintifice sau colectii importante de carti, de arhive, ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus si in general a oricaror valori culturale ale popoarelor, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza jefuirea sau insusirea sub orice forma a vreuneia dintre valorile culturale aratate in prezentul articol, de pe teritoriile aflate sub ocupatie militara.
    Art. 361
    Sanctionarea tentativei, tainuirii si favorizarii
    Tentativa infractiunilor prevazute in prezentul titlu se pedepseste.
    Tainuirea si favorizarea privitoare la infractiunile din acest titlu se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
    Tainuirea si favorizarea savirsite de sot sau de o ruda apropiata in cazul infractiunilor prevazute in art. 357 si 358 alin. 3 si 4 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevazute in alin. 2 se reduc la jumatate, iar in cazul celorlalte infractiuni, tainuirea si favorizarea nu se pedepsesc.

    DISPOZITII FINALE
    Art. 362
    Dispozitiile din partea generala a acestui cod se aplica si faptelor sanctionate penal prin legi speciale, afara de cazul cind legea dispune altfel.
    Art. 363
    Prezentul cod intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1969.

    NOTA:
    Potrivit dispozitiilor art. II din Legea nr. 6/1973, in cazul pedepselor definitive la data intrarii in vigoare a acestei legi, prevederile art. 14 si 15 din Codul penal se aplica numai cu privire la dispozitiile art. I pct. 20, 22, 24 si 26 din Legea nr. 6/1973.

                                            SmartCity5

COMENTARII la Cod 0/1968

Momentan nu exista niciun comentariu la Cod 0 din 1968
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Cod 0/1968
OUG 31 2008
privind modificarea art. 482 din Codul de procedura penala
Legea 57 2008
pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedura penala
Legea 58 2008
pentru completarea art. 258 din Codul penal
Decizia 190 2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 362 alin. 1 lit. a) teza a doua din Codul de procedura penala
Legea 79 2007
pentru modificarea art. 28 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedura penala
Legea 140 1996
pentru modificarea si completarea Codului penal
Decizia 25 1996
privind pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 din Codul penal
Decizia 128 1994
privind solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 60 din Codul penal
Decizia 81 1994
privind solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a alin. 2 al art. 200 din Codul penal
Decizia 18 1994
asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145, art. 147 si art. 148 din Codul penal, a titlului IV si a titlului VI cap. I, Partea speciala
Decizia 24 1994
cu privire la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 - 229 din Codul penal
Decizia 11 1994
privind solutionarea recursului formulat de Ministerul Public impotriva Deciziei Curtii Constitutionale nr. 52 din 13 octombrie 1993
Decizia 49 1993
asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 224 si ale art. 234 din Codul penal
Decizia 1 1993
privind dispozitiile Codului penal referitoare la avutul obstesc in contextul prevederilor constitutionale despre proprietate
Decizia 38 1993
solutionarea recursurilor declarate de Procuratura Generala impotriva deciziilor Curtii nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 16, nr. 17 si nr. 18/1993
Decizia 31 1993
privind exceptia de neconstitutionalitate a art. art. 225 alin. 2 din Codul penal
Decizia 32 1993
privind solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 223 din Codul penal
Decizia 33 1993
privind solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 224 din Codul penal
Legea 104 1992
pentru modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedura penala si a altor legi, precum si pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 si a Decretului nr. 218/1977
Legea 88 1992
pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal si din Codul de procedura penala
Legea 65 1992
pentru modificarea si completarea Codului penal, privind unele fapte de coruptie
Legea 20 1990
pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal si Codul de procedura penala
Legea 12 1990
privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite
Decretul-lege 112 1990
privind modificarea si completarea articolului 189 din Codul penal
Decretul-lege 12 1990
privind abrogarea si modificarea unor dispozitii din Codul penal si din Codul de procedura penala
Decretul-lege 6 1990
pentru abolirea pedepsei cu moartea, pentru modificarea si abrogarea unor prevederi din Codul penal si alte acte normative
Decretul 99 1983
privind modificarea Codului penal
Legea 30 1968
pentru punerea in aplicare a Codului penal al Republicii Socialiste Romania din 21 iunie 1968
Cod 0 1968
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu