E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 140 din  5 noiembrie 1996

pentru modificarea si completarea Codului penal

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 289 din 14 noiembrie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Codul penal se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Scopul legii penale
    Legea penala apara, impotriva infractiunilor, Romania, suveranitatea, independenta, unitatea si indivizibilitatea statului, persoana, drepturile si libertatile acesteia, proprietatea, precum si intreaga ordine de drept."
    2. Articolul 21 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Tentativa se sanctioneaza cu o pedeapsa cuprinsa intre jumatatea minimului si jumatatea maximului prevazute de lege pentru infractiunea consumata, fara ca minimul sa fie mai mic decat minimul general al pedepsei. In cazul cand pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata, se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 25 de ani."
    3. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Pedeapsa principala in caz de concurs de infractiuni
    In caz de concurs de infractiuni, se stabileste pedeapsa pentru fiecare infractiune in parte, iar dintre acestea se aplica pedeapsa, dupa cum urmeaza:
    a) cand s-a stabilit o pedeapsa cu detentiune pe viata si una sau mai multe pedepse cu inchisoare ori cu amenda, se aplica pedeapsa detentiunii pe viata;
    b) cand s-au stabilit numai pedepse cu inchisoare, se aplica pedeapsa cea mai grea, care poate fi sporita pana la maximul ei special, iar cand acest maxim nu este indestulator, se poate adauga un spor de pana la 5 ani;
    c) cand s-au stabilit numai amenzi, se aplica pedeapsa cea mai mare, care poate fi sporita pana la maximul ei special, iar daca acest maxim nu este indestulator, se poate adauga un spor de pana la jumatate din acel maxim;
    d) cand s-a stabilit o pedeapsa cu inchisoare si o pedeapsa cu amenda, se aplica pedeapsa inchisorii, la care se poate adauga amenda, in totul sau in parte;
    e) cand s-au stabilit mai multe pedepse cu inchisoare si mai multe pedepse cu amenda, se aplica pedeapsa inchisorii, potrivit dispozitiei de la lit. b), la care se poate adauga amenda, potrivit dispozitiei de la lit. c).
    Prin aplicarea dispozitiilor din alineatul precedent nu se poate depasi totalul pedepselor stabilite de instanta pentru infractiunile concurente."
    4. Articolul 35 alineatul 4 se abroga.
    5. La articolul 37, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
    "Exista recidiva si in cazurile in care una dintre pedepsele prevazute la alin. 1 este detentiunea pe viata."
    6. La articolul 37, alineatul 2 devine alineatul 3 si va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru stabilirea starii de recidiva in cazurile prevazute in alin. 1 lit. a) si b) si alin. 2, se poate tine seama si de hotararea de condamnare pronuntata in strainatate, pentru o fapta prevazuta si de legea romana, daca hotararea de condamnare a fost recunoscuta potrivit dispozitiilor legii."
    7. Articolul 39 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul recidivei prevazute in art. 37 alin. 1 lit. a), pedeapsa stabilita pentru infractiunea savarsita ulterior si pedeapsa aplicata pentru infractiunea anterioara se contopesc potrivit dispozitiilor art. 34 si 35. Sporul prevazut in art. 34 alin. 1 lit. b) se poate mari pana la 7 ani."
    8. Articolul 39 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul recidivei prevazute in art. 37 alin. 1 lit. b) se poate aplica o pedeapsa pana la maximul special. Daca maximul special este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor de pana la 10 ani, iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult doua treimi din maximul special."
    9. Articolul 39 alineatul ultim se abroga.
    10. Articolul 53 punctul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "1. Pedepsele principale sunt:
    a) detentiunea pe viata;
    b) inchisoarea de la 15 zile la 30 de ani;
    c) amenda de la 100.000 lei la 50.000.000 lei."
    11. Articolul 53 punctul 2 litera c) se abroga.
    12. In Capitolul III din Titlul III al Partii generale se introduce o sectiune noua Sectiunea I, cu denumirea "Detentiunea pe viata", care va avea urmatorul cuprins:

    "Sectiunea I
    Detentiunea pe viata
    Art. 54
    Regimul detentiunii pe viata
    Detentiunea pe viata se executa in penitenciare anume destinate pentru aceasta sau in sectii speciale ale celorlalte penitenciare.
    Regimul executarii pedepsei detentiunii pe viata este reglementat in Legea pentru executarea pedepselor.
    Art. 55
    Neaplicarea pedepsei detentiunii pe viata
    Pedeapsa detentiunii pe viata nu se aplica aceluia care, la data pronuntarii hotararii de condamnare, a implinit varsta de 60 de ani. In acest caz, in locul pedepsei detentiunii pe viata se aplica pedeapsa inchisorii pe timp de 25 de ani si pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durata ei maxima.
    In cazul in care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata a implinit varsta de 60 de ani in timpul executarii pedepsei, detentiunea pe viata se inlocuieste cu inchisoarea pe timp de 25 de ani.
    Art. 55^1
    Liberarea conditionata
    Cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata poate fi liberat conditionat dupa executarea efectiva a 20 de ani de detentiune, daca este staruitor in munca, disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama si de antecedentele sale penale.
    Condamnatul trecut de varsta de 60 de ani pentru barbati si de 55 de ani pentru femei poate fi liberat conditionat dupa executarea efectiva a 15 ani de detentiune, daca sunt indeplinite si celelalte conditii prevazute in alin. 1.
    Pedeapsa se considera executata, daca in termen de 10 ani de la liberare cel condamnat nu a savarsit din nou o infractiune. Daca in acest interval de timp cel liberat a comis din nou o infractiune, se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 61.
    Art. 55^2
    Calculul pedepsei in caz de comutare sau inlocuire
    In cazul comutarii sau inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata cu pedeapsa inchisorii, perioada de detentiune executata se considera ca parte executata din pedeapsa inchisorii."

    13. Sectiunea I
    "Inchisoarea" din Capitolul III al Titlului III din Partea generala devine Sectiunea II.
    14. La articolul 59, alineatele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "Dupa ce a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani sau cel putin trei patrimi in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, condamnatul care este staruitor in munca, disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama si de antecedentele sale penale, poate fi liberat conditionat inainte de executarea in intregime a pedepsei.
    In calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute in alin. 1 se tine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. In acest caz insa, liberarea conditionata nu poate fi acordata inainte de executarea efectiva a cel putin jumatate din durata pedepsei cand aceasta nu depaseste 10 ani si a cel putin doua treimi cand pedeapsa este mai mare de 10 ani."
    15. Dupa articolul 59 se introduce articolul 59^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 59^1
    Liberarea conditionata in cazul infractiunilor savarsite din culpa
    Cel condamnat pentru savarsirea uneia sau mai multor infractiuni din culpa poate fi liberat conditionat inainte de executarea in intregime a pedepsei, dupa ce a executat cel putin jumatate din durata pedepsei in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani sau cel putin doua treimi in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, daca indeplineste si celelalte conditii prevazute in art. 59 alin. 1.
    Dispozitiile art. 59 alin. 2 se aplica in mod corespunzator, liberarea conditionata neputand fi acordata inainte de executarea efectiva a cel putin o treime din durata pedepsei cand aceasta nu depaseste 10 ani si a cel putin jumatate cand pedeapsa este mai mare de 10 ani.
    In cazul in care pedeapsa ce se executa este rezultata din concursul intre infractiuni savarsite din culpa si infractiuni intentionate, se aplica dispozitiile art. 59.
    Dispozitiile art. 59 alin. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator."
    16. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60
    Liberarea conditionata in cazuri speciale
    Condamnatul care, din cauza starii sanatatii sau din alte cauze, nu a fost niciodata folosit la munca ori nu mai este folosit, poate fi liberat conditionat dupa executarea fractiunilor de pedeapsa aratate in art. 59 sau, dupa caz, in art. 59^1, daca da dovezi temeinice de disciplina si de indreptare.
    Cei condamnati in timpul minoritatii, cand ajung la varsta de 18 ani, precum si condamnatii trecuti de varsta de 60 de ani pentru barbati si de 55 de ani pentru femei, pot fi liberati conditionat, dupa executarea unei treimi din durata pedepsei in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani sau a unei jumatati in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, daca indeplinesc celelalte conditii prevazute in art. 59 alin. 1.
    Persoanele prevazute in alin. 2, condamnate pentru savarsirea unei infractiuni din culpa, pot fi liberate conditionat dupa executarea unei patrimi din durata pedepsei in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani sau a unei treimi in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, daca indeplinesc celelalte conditii prevazute in art. 59 alin. 1.
    Daca pedeapsa ce se executa este rezultata din concursul intre infractiuni savarsite din culpa si infractiuni intentionate, se aplica dispozitiile privind liberarea conditionata in cazul infractiunilor intentionate.
    Cand condamnatul executa mai multe pedepse cu inchisoare, care nu se contopesc, fractiunile de pedeapsa se socotesc in raport cu totalul pedepselor.
    In toate cazurile, la calculul fractiunii de pedeapsa se tine seama de partea din durata pedepsei considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate.
    Dispozitiile art. 59 alin. 4 se aplica in mod corespunzator."
    17. Articolul 61 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Revocarea este obligatorie in cazul cand fapta savarsita este o infractiune contra sigurantei statului, o infractiune contra pacii si omenirii, o infractiune de omor, o infractiune savarsita cu intentie care a avut ca urmare moartea unei persoane sau o infractiune prin care s-au produs consecinte deosebit de grave."
    18. Sectiunea II
    "Amenda" din Capitolul III al Titlului III din Partea generala devine Sectiunea III.
    19. La articolul 63, alineatele 2, 3 si 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "Ori de cate ori legea prevede ca o infractiune se pedepseste numai cu amenda, fara a-i arata limitele, minimul special al acesteia este de 150.000 lei, iar maximul de 10.000.000 lei.
    Cand legea prevede pedeapsa amenzii fara a-i arata limitele, alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult un an, minimul special al amenzii este de 250.000 lei si maximul special de 15.000.000 lei, iar cand prevede pedeapsa amenzi alternativ cu pedeapsa inchisorii mai mare de un an, minimul special este de 350.000 lei si maximul special de 30.000.000 lei.
    In caz de aplicare a cauzelor de atenuare sau de agravare a pedepselor, amenda nu poate sa depaseasca limitele generale aratate in art. 53 pct. 1 lit. c)."
    20. Articolul 64 alineatul 1 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) dreptul de a alege si de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice;"
    21. Articolul 67 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Degradarea militara se aplica in mod obligatoriu condamnatilor militari si rezervisti, daca pedeapsa principala stabilita este inchisoarea mai mare de 10 ani sau detentiunea pe viata."
    22. Articolele 68, 69 si 70 se abroga.
    23. Articolul 71 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata sau a inchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor aratate in alineatul precedent din momentul in care hotararea de condamnare a ramas definitiva si pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa ori pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei."
    24. La articolul 76 alineatul 1, literele e) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "e) cand minimul special al pedepsei inchisorii este de 3 luni sau mai mare, pedeapsa se coboara sub acest minim, pana la minimul general, sau se aplica o amenda care nu poate fi mai mica de 300.000 lei, iar cand minimul special este sub 3 luni, se aplica o amenda care nu poate fi mai mica de 200.000 lei;
    f) cand pedeapsa prevazuta de lege este amenda, aceasta se coboara sub minimul ei special, putand fi redusa pana la 150.000 lei in cazul cand minimul special este de 350.000 lei sau mai mare, ori pana la minimul general cand minimul special este sub 350.000 lei."
    25. La articolul 76, alineatele 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "In cazul infractiunilor contra sigurantei statului, infractiunilor contra pacii si omenirii, al infractiunii de omor, al infractiunilor savarsite cu intentie care au avut ca urmare moartea unei persoane, sau al infractiunilor prin care s-au produs consecinte deosebit de grave, daca se constata ca exista circumstante atenuante, pedeapsa inchisorii poate fi redusa cel mult pana la o treime din minimul special.
    Cand exista circumstante atenuante, pedeapsa complimentara privativa de drepturi, prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita, poate fi inlaturata."
    26. Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 77
    Circumstante atenuante in cazul pedepsei detentiunii pe viata
    Cand pentru infractiunea savarsita legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata, daca exista circumstante atenuante, se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 25 de ani."
    27. Articolul 78 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul in care exista circumstante agravante, se poate aplica o pedeapsa pana la maximul special. Daca maximul special este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor pana la 5 ani, care nu poate depasi o treime din acest maxim, iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult jumatate din maximul special."
    28. Articolul 78 alineatul 2 se abroga.
    29. Articolul 80 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul aplicarii concomitente a dispozitiilor cu privire la circumstante agravante, recidiva si concurs de infractiuni, pedeapsa inchisorii nu poate depasi 25 de ani, daca maximul special pentru fiecare infractiune este de 10 ani sau mai mic, si 30 de ani, daca maximul special pentru cel putin una din infractiuni este mai mare de 10 ani."
    30. La articolul 81, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat care va avea urmatorul cuprins:
    "Suspendarea conditionata a executarii pedepsei nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 12 ani, precum si in cazul infractiunilor de vatamare corporala grava, viol si tortura."
    31. La articolul 81, alineatul 3, care devine alineatul 4, va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul condamnarii pentru o infractiune prin care s-a produs o paguba, instanta poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei numai daca pana la pronuntarea hotararii paguba a fost integral reparata sau plata despagubirii este garantata de o societate de asigurare."
    32. La articolul 86^1, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat care va avea urmatorul cuprins:
    "Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 12 ani, precum si in cazul infractiunilor de vatamare corporala grava, viol si tortura."
    33. La articolul 86^1, alineatul 3, care devine alineatul 4, va avea urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile art. 81 alin. 4 si 5 se aplica si in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere."
    34. Articolul 86^7 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Executarea pedepsei la locul de munca nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 12 ani, precum si in cazul infractiunilor de vatamare corporala grava, viol si tortura."
    35. Articolul 87 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "In durata executarii pedepsei inchisorii la locul de munca nu intra timpul in care condamnatul lipseste de la locul de munca."
    36. Articolul 90 alineatul 1 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoare de cel mult un an sau amenda ori s-au savarsit infractiunile prevazute in art. 208, 213, 215 alin. 1, art. 215^1 alin. 1, art. 217 alin. 1, art. 219 alin. 1, daca valoarea pagubei nu depaseste 100.000 lei sau infractiunea prevazuta in art. 249, daca valoarea pagubei nu depaseste 500.000 lei;"
    37. Articolul 91 litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei."
    38. Articolul 103 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Instanta pune in vedere, celui caruia i s-a incredintat supravegherea, indatorirea de a veghea indeaproape asupra minorului, in scopul indreptarii lui. De asemenea, i se pune in vedere ca are obligatia sa instiinteze instanta de indata, daca minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui sau are purtari rele ori a savarsit din nou o fapta prevazuta de legea penala."
    39. La articolul 103, dupa alineatul 2 se introduc doua alineate noi, care devin alineatele 3 si 4, cu urmatorul cuprins:
    "Instanta poate sa impuna minorului respectarea uneia sau mai multora din urmatoarele obligatii:
    a) sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;
    b) sa nu intre in legatura cu anumite persoane;
    c) sa presteze o activitate neremunerata intr-o institutie de interes public fixata de instanta, cu o durata intre 50 si 200 de ore, de maximum 3 ore pe zi, dupa programul de scoala, in zilele nelucratoare si in vacanta.
    Instanta atrage atentia minorului asupra consecintelor comportarii sale."
    40. La articolul 103, alineatul 3, care devine alineatul 5, va avea urmatorul cuprins:
    "Dupa luarea masurii libertatii supravegheate, instanta incunostinteaza scoala unde minorul invata sau unitatea unde este angajat si, dupa caz, institutia la care presteaza activitatea stabilita de instanta."
    41. La articolul 110, alineatele 2 si 3 se abroga.
    42. Dupa articolul 110 se introduce articolul 110^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 110^1
    Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere sau sub control
    O data cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei inchisorii aplicate minorului in conditiile art. 110, instanta poate dispune, pe durata termenului de incercare, dar pana la implinirea varstei de 18 ani, incredintarea supravegherii minorului unei persoane sau institutii din cele aratate in art. 103, putand stabili, totodata, pentru minor una sau mai multe obligatii dintre cele prevazute in art. 103 alin. 3, iar dupa implinirea varstei de 18 ani, respectarea de catre acesta a masurilor de supraveghere ori a obligatiilor prevazute in art. 86^3.
    Dispozitiile art. 81 alin. 3 si 4, art. 82 alin. 3, art. 83, 84 si 86 se aplica in mod corespunzator.
    Sustragerea minorului de la indeplinirea obligatiilor prevazute in art. 103 alin. 3 poate atrage revocarea suspendarii conditionate. In cazul neindeplinirii masurilor de supraveghere ori a obligatiilor stabilite de instanta, potrivit art. 86^3, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 86^4 alin. 2.
    Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si in caz de liberare conditionata a minorului."
    43. Articolul 113 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca persoana obligata la tratament este condamnata la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa inchisorii, tratamentul se efectueaza si in timpul executarii pedepsei."
    44. Articolul 119 alineatul 2 se abroga.
    45. Articolul 126 alineatul 1 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) 20 de ani, cand pedeapsa care urmeaza a fi executata este detentiunea pe viata sau inchisoarea mai mare de 15 ani;"
    46. La articolul 126, alineatele 2 si 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "Termenul de prescriptie a executarii sanctiunilor cu caracter administrativ prevazute in art. 18^1 si in art. 91 este de un an."
    "In cazul revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei, a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau, dupa caz, a executarii pedepsei la locul de munca, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand hotararea de revocare a ramas definitiva."
    47. Dupa articolul 129 se reintroduce articolul 130, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 130
    Prescriptia executarii pedepsei care a inlocuit pedeapsa detentiunii pe viata
    Executarea pedepsei inchisorii, atunci cand aceasta inlocuieste pedeapsa detentiunii pe viata, se prescrie in 20 de ani. Termenul de prescriptie curge de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la detentiunea pe viata."
    48. Articolul 133 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Reabilitarea nu are ca urmare obligatia de reintegrare in functia din care infractorul a fost scos in urma condamnarii ori de rechemare in cadrele permanente ale fortelor armate sau de redare a gradului militar pierdut."
    49. Articolul 134 alineatul 2 se abroga.
    50. Articolul 135 alineatul 1 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de un an pana la 5 ani, dupa trecerea unui termen de 4 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate;"
    51. Articolul 145 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 145
    Public
    Prin termenul "public" se intelege tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice, institutiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publica, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public."
    52. Articolul 146 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 146
    Consecinte deosebit de grave
    Prin "consecinte deosebit de grave" se intelege o paguba materiala mai mare de 50.000.000 lei sau o perturbare deosebit de grava a activitatii, cauzata unei autoritati publice sau oricareia dintre unitatile la care se refera art. 145 ori altei persoane juridice sau fizice."
    53. Articolul 147 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 147
    Functionar public si functionar
    Prin "functionar public" se intelege orice persoana care exercita permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investita, o insarcinare de orice natura, retribuita sau nu, in serviciul unei unitati dintre cele la care se refera art. 145.
    Prin "functionar" se intelege persoana mentionata in alin. 1, precum si orice salariat care exercita o insarcinare in serviciul unei alte persoane juridice decat cele prevazute in acel alineat."
    54. Articolul 148 se abroga.
    55. Articolul 150 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Inscris oficial" este orice inscris care emana de la o unitate din cele la care se refera art. 145 sau care apartine unei asemenea unitati."
    56. Titlul I din Partea speciala va fi denumit "Infractiuni contra sigurantei statului".
    57. Articolul 155 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 155
    Tradarea
    Fapta cetateanului roman sau a persoanei fara cetatenie, domiciliata pe teritoriul statului roman, de a intra in legatura cu o putere sau cu o organizatie straina ori cu agenti ai acestora, in scopul de a suprima sau stirbi unitatea si indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin actiuni de provocare de razboi contra tarii sau de inlesnire a ocupatiei militare straine, ori de subminare economica sau politica a statului, ori de aservire fata de o putere straina, sau de ajutare a unei puteri straine pentru desfasurarea unei activitati dusmanoase impotriva sigurantei statului, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi."
    58. La articolul 156 alineatul 1, literele a) si d) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) preda teritorii, orase, pozitii de aparare, depozite ori instalatii ale fortelor armate romane sau care servesc apararii;"
    "d) trece de partea inamicului sau efectueaza alte actiuni care sunt de natura sa favorizeze activitatea dusmanului ori sa slabeasca puterea de lupta a fortelor armate romane sau a armatelor aliate,"
    59. Articolul 160 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 160.
    Atentatul care pune in pericol siguranta statului
    Atentatul savarsit contra vietii, integritatii corporale ori sanatatii unei persoane care indeplineste o activitate importanta de stat sau alta activitate publica importanta, in imprejurari care fac ca fapta sa puna in pericol siguranta statului, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi."
    60. Articolul 166 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 166
    Propaganda in favoarea statului totalitar
    Propaganda in vederea instaurarii unui stat totalitar, savarsita prin orice mijloace, in public, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
    Propaganda consta in raspandirea, in mod sistematic, sau in apologia unor idei, conceptii sau doctrine cu intentia de a convinge si de a atrage noi adepti."
    61. Dupa articolul 166 se introduce articolul 166^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 166^1
    Actiuni impotriva ordinii constitutionale
    Initierea, organizarea, savarsirea sau sprijinirea de actiuni care pot pune in pericol sub orice forma ordinea constitutionala, caracterul national, suveran, independent, unitar si indivizibil al statului roman se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    Fapta de a indemna publicul la savarsirea faptelor prevazute in alin. 1 se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Daca fapta prevazuta in alin. 2 a avut ca urmare savarsirea infractiunii la care s-a indemnat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune.
    Intreprinderea oricarei actiuni pentru schimbarea prin violenta a ordinii constitutionale se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi."
    62. Articolul 167 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Initierea sau constituirea unei asociatii sau grupari in scopul savarsirii vreuneia dintre infractiunile prevazute in art. 155-163, 165 si 166^1 ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asociatii sau grupari se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi"
    63. Articolul 167 alineatul 3 se abroga.
    63 bis. La articolul 167, alineatul 4, care devine alineatul 3, va avea urmatorul cuprins:
    "Daca faptele prevazute in alin. 1 au fost urmate de savarsirea unei infractiuni, se aplica regulile de la concursul de infractiuni."
    64. Dupa articolul 168 se introduce articolul 168^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 168^1
    Comunicarea de informatii false
    Comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, daca fapta este de natura sa aduca atingere sigurantei statului sau relatiilor internationale ale Romaniei, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani."
    65. La articolul 170, alineatele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "Omisiunea de a denunta de indata savarsirea vreuneia dintre infractiunile prevazute in art. 155-163, 165, 166^1 si 167 se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    Omisiunea de a denunta, savarsita de sot sau de o ruda apropiata, nu se pedepseste."
    66. La articolul 173, alineatele 2 si 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunilor prevazute in art. 156, 157, 159-163, 165, 166, 166^1 si art. 158 raportat la infractiunea de tradare prin ajutorarea inamicului."
    "Tainuirea si favorizarea savarsite de sot sau de o ruda apropiata in cazul infractiunilor prevazute in art. 155-163, 165, 166^1 si 167 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevazute in alin. 3 se reduc la jumatate, iar in cazul celorlalte infractiuni tainuirea si favorizarea nu se pedepsesc."
    67. Articolul 175 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Omorul savarsit in vreuna din urmatoarele imprejurari:
    a) cu premeditare;
    b) din interes material;
    c) asupra sotului sau unei rude apropiate;
    d) profitand de starea de neputinta a victimei de a se apara;
    e) prin mijloace ce pun in pericol viata mai multor persoane;
    f) in legatura cu indeplinirea indatoririlor de serviciu sau publice ale victimei;
    g) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmarire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse;
    h) pentru a inlesni sau a ascunde savarsirea altei infractiuni;
    i) in public,
    se pedepseste cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi."
    68. Articolul 176 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Omorul savarsit in vreuna din urmatoarele imprejurari:
    a) prin cruzimi;
    b) asupra a doua sau mai multor persoane;
    c) de catre o persoana care a mai savarsit un omor;
    d) pentru a savarsi sau a ascunde savarsirea unei talharii sau piraterii;
    e) asupra unei femei gravide;
    f) asupra unui magistrat, politist, jandarm ori asupra unui militar, in timpul sau in legatura cu indeplinirea indatoririlor de serviciu sau publice ale acestora,
    se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi."
    69. Articolul 178 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Cand uciderea din culpa a unei persoane este savarsita de un conducator de vehicul cu tractiune mecanica, avand in sange o imbibatie alcoolica ce depaseste limita legala sau care se afla in stare de ebrietate, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani."
    70. Articolul 181 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii o vatamare care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani."
    71. Articolul 182 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Cand fapta a fost savarsita in scopul producerii consecintelor prevazute in alineatul precedent, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani."
    72. Articolul 183 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 183
    Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte
    Daca vreuna dintre faptele prevazute in art. 180-182 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani."
    73. Dupa articolul 184 se reintroduce articolul 185, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 185
    Provocarea ilegala a avortului
    Intreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, savarsita in vreuna dintre urmatoarele imprejurari:
    a) in afara institutiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate in acest scop;
    b) de catre o persoana care nu are calitatea de medic de specialitate;
    c) daca varsta sarcinii a depasit patrusprezece saptamani, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Intreruperea cursului sarcinii, savarsita in orice conditii, fara consimtamantul femeii insarcinate, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
    Daca prin faptele prevazute in alin. 1 si 2 s-a cauzat femeii insarcinate vreo vatamare corporala grava, pedeapsa este inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca fapta a avut ca urmare moartea femeii insarcinate, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    In cazul cand fapta prevazuta in alin. 2 si 3 a fost savarsita de medic, pe langa pedeapsa inchisorii, se va aplica si interdictia exercitarii profesiei de medic, potrivit art. 64 lit. c).
    Tentativa se pedepseste.
    Nu se pedepseste intreruperea cursului sarcinii efectuata de medic:
    a) daca intreruperea cursului sarcinii era necesara pentru a salva viata, sanatatea sau integritatea corporala a femeii insarcinate de la un pericol grav si iminent si care nu putea fi inlaturat altfel;
    b) in cazul prevazut in alin. 1 lit. c), cand intreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozitiilor legale;
    c) in cazul prevazut in alin. 2, cand femeia insarcinata s-a aflat in imposibilitatea de a-si exprima vointa, iar intreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozitiilor legale."
    74. La articolul 189, alineatele 1, 2 si 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "Lipsirea de libertate a unei persoane in mod ilegal se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani."
    "In cazul in care fapta este savarsita prin simularea de calitati oficiale, prin rapire, de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane impreuna sau daca in schimbul eliberarii se cere un folos material sau orice alt avantaj, precum si in cazul in care victima este minora sau este supusa unor suferinte ori sanatatea sau viata ii sunt puse in pericol, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani."
    "Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani."
    75. La articolul 192, alineatele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "Patrunderea fara drept, in orice mod, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit tinand de acestea, fara consimtamantul persoanei care le foloseste, sau refuzul de a le parasi la cererea acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
    In cazul in care fapta se savarseste de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane impreuna, in timpul noptii sau prin folosire de calitati mincinoase, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani."
    76. Articolul 193 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Fapta de a ameninta o persoana cu savarsirea unei infractiuni sau a unei fapte pagubitoare indreptate impotriva ei, a sotului ori a unei rude apropiate, daca este de natura sa alarmeze, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda, fara ca pedeapsa aplicata sa poata depasi sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea care a format obiectul amenintarii."
    77. Articolul 194 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 194
    Santajul
    Constrangerea unei persoane, prin violenta sau amenintare, sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, daca fapta este comisa spre a dobandi in mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Cand constrangerea consta in amenintarea cu darea in vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromitatoare pentru persoana amenintata, pentru sotul acesteia sau pentru o ruda apropiata, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani."
    78. Articolul 195 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Deschiderea unei corespondente adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicari efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanta, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani."
    79. La articolul 197, alineatele 1-3 si 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "Raportul sexual cu o persoana de sex feminin, prin constrangerea acesteia sau profitand de imposibilitatea ei de a se apara ori de a-si exprima vointa, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
    Pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani, daca:
    a) fapta a fost savarsita de doua sau mai multe persoane impreuna;
    b) victima se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau in tratamentul faptuitorului;
    c) s-a cauzat victimei o vatamare grava a integritatii corporale sau a sanatatii.
    Pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani daca victima nu a implinit varsta de 14 ani, iar daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani.
    Faptele prevazute in alin. 1, 2 lit. b) si c) si alin. 3 teza I nu se pedepsesc daca inainte ca hotararea sa fi ramas definitiva a intervenit casatoria dintre autor si victima. In caz de participatie, in alte conditii decat aceea prevazuta in alin. 2 lit. a), casatoria dintre autor si victima produce aceleasi efecte si fata de participanti."
    80. Articolul 198 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Cand fapta prevazuta in alin. 1 a fost savarsita in imprejurarile prevazute in art. 197 alin. 2 lit. b) ori daca faptele prevazute in alin. 1 si 2 au avut urmarile prevazute in art. 197 alin. 2 lit. c), pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani."
    81. Articolul 200 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 200
    Relatiile sexuale intre persoane de acelasi sex
    Relatiile sexuale intre persoane de acelasi sex, savarsite in public sau daca au produs scandal public, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Fapta majorului de a avea relatii sexuale cu un minor de acelasi sex se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
    Relatiile sexuale cu o persoana de acelasi sex in imposibilitate de a se apara ori de a-si exprima vointa sau prin constrangere se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    Daca fapta prevazuta in alin. 2 si 3 are ca urmare vatamarea grava a integritatii corporale sau a sanatatii, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
    Indemnarea sau ademenirea unei persoane in vederea practicarii de relatii sexuale intre persoane de acelasi sex, precum si propaganda ori asocierea sau orice alte acte de prozelitism savarsite in acelasi scop se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani."
    82. La articolul 201, alineatele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "Actele de perversiune sexuala savarsite in public sau daca au produs scandal public se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Dispozitiile art. 200 alin. 2-5 se aplica in mod corespunzator."
    83. Articolul 205 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Atingerea adusa onoarei ori reputatiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocura, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda."
    84. Articolul 206 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Afirmarea ori imputarea in public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoana, care, daca ar fi adevarata, ar expune acea persoana la o sanctiune penala, administrativa sau disciplinara ori dispretului public, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda."
    85. Titlul III din Partea speciala va fi denumit "Infractiuni contra patrimoniului".
    86. Articolul 208 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamantul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 12 ani."
    87. Articolul 209 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 209
    Furtul calificat
    Furtul savarsit in urmatoarele imprejurari:
    a) de doua sau mai multe persoane impreuna;
    b) de o persoana avand asupra sa o arma sau o substanta narcotica;
    c) de catre o persoana mascata, deghizata sau travestita;
    d) asupra unei persoane aflate in imposibilitate de a-si exprima vointa sau de a se apara;
    e) intr-un loc public;
    f) intr-un mijloc de transport in comun;
    g) in timpul noptii;
    h) in timpul unei calamitati;
    i) prin efractie, escaladare sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate ori a unei chei mincinoase,
    se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si furtul privind:
    a) produsele petroliere sau gazele naturale din conducte, depozite ori cisterne;
    b) un bun care face parte din patrimoniul cultural;
    c) un act care serveste pentru dovedirea starii civile, pentru legitimare sau identificare.
    Furtul care a produs consecinte deosebit de grave se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi."
    88. Articolul 211 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 211
    Talharia
    Furtul savarsit prin intrebuintare de violente sau amenintari ori prin punerea victimei in stare de inconstienta sau neputinta de a se apara, precum si furtul urmat de intrebuintarea unor astfel de mijloace pentru pastrarea bunului furat sau pentru inlaturarea urmelor infractiunii ori pentru ca faptuitorul sa-si asigure scaparea, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 18 ani.
    Talharia savarsita in urmatoarele imprejurari:
    a) de doua sau mai multe persoane impreuna;
    b) de o persoana avand asupra sa o arma sau o substanta narcotica;
    c) de o persoana mascata, deghizata sau travestita;
    d) in timpul noptii;
    e) intr-un loc public sau intr-un mijloc de transport;
    f) intr-o locuinta sau in dependinte ale acesteia;
    g) in timpul unei calamitati;
    h) a avut vreuna din urmarile aratate in art. 182,
    se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 de ani.
    Talharia care a produs consecinte deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi."
    89. La articolul 212, alineatele 1-3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Jefuirea prin acte de violenta savarsite in scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave impotriva persoanelor sau bunurilor care se gasesc pe acea nava ori impotriva altei nave, daca navele se afla in marea libera sau intr-un loc care nu este supus jurisdictiei nici unui stat, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 18 ani.
    Daca pirateria a avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 182, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani.
    Pirateria care a produs consecinte deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi."
    90. Articolul 213 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 213
    Abuzul de incredere
    Insusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept ori refuzul de a-l restitui, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 4 ani sau cu amenda.
    Daca bunul este proprietate privata, cu exceptia cazului cand acesta este in intregime sau in parte al statului, actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala."
    91. Articolul 214 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 214
    Gestiunea frauduloasa
    Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credinta, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia, de catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Gestiunea frauduloasa savarsita in scopul de a dobandi un folos material se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
    Daca bunul este proprietate privata, cu exceptia cazului cand acesta este in intregime sau in parte proprietatea statului, actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. 1 se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate."
    92. Articolul 215 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 215
    Inselaciunea
    Inducerea in eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust si daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 12 ani.
    Inselaciunea savarsita prin folosire de nume sau calitati mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani. Daca mijlocul fraudulos constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.
    Inducerea sau mentinerea in eroare a unei persoane cu prilejul incheierii sau executarii unui contract, savarsita in asa fel incat, fara aceasta eroare, cel inselat nu ar fi incheiat sau executat contractul in conditiile stipulate, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alineatele precedente, dupa distinctiile acolo aratate.
    Emiterea unui cec asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind ca pentru valorificarea lui nu exista provizia sau acoperirea necesara, precum si fapta de a retrage, dupa emitere, provizia, in totul sau in parte, ori de a interzice trasului de a plati inainte de expirarea termenului de prezentare, in scopul aratat in alin. 1, daca s-a pricinuit o paguba posesorului cecului, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. 2.
    Inselaciunea care a avut consecinte deosebit de grave se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi."
    93. Dupa articolul 215 se introduce articolul 215^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 215^1
    Delapidarea
    Insusirea, folosirea sau traficarea, de catre un functionar, in interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 15 ani.
    In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi."
    94. Articolul 217 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 217
    Distrugerea
    Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun apartinand altuia sau impiedicarea luarii masurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum si inlaturarea masurilor luate, se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 3 ani sau cu amenda.
    In cazul in care bunul are deosebita valoare artistica, stiintifica, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 10 ani.
    Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de inalta tensiune, a echipamentelor si instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apa si a conductelor magistrale de alimentare cu apa, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 10 ani.
    Daca distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare se savarseste prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc si daca rezulta pericol public, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani.
    Dispozitiile prevazute in alin. 2, 3 si 4 se aplica chiar daca bunul apartine faptuitorului.
    Daca bunul este proprietate privata, cu exceptia cazului cand acesta este in intregime sau in parte al statului, actiunea penala pentru fapta prevazuta la alin. 1 se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala."
    95. Articolul 218 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca faptele prevazute in art. 217 au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi."
    96. Articolul 219 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 219
    Distrugerea din culpa
    Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare, din culpa, a unui bun, chiar daca acesta apartine faptuitorului, in cazul in care fapta este savarsita prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc si daca rezulta pericol public, se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.
    Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza distrugerea ori degradarea din culpa a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de inalta tensiune, a echipamentelor si instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apa si a conductelor magistrale de alimentare cu apa, daca a avut ca urmare aducerea in stare de neintrebuintare a acestora.
    Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, din culpa, a unui bun, chiar daca acesta apartine faptuitorului, in cazul in care a avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 6 ani, iar daca a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani.
    Cand dezastrul ori consecintele deosebit de grave s-au produs ca urmare a parasirii postului sau a savarsirii oricarei alte fapte de catre personalul de conducere al unui mijloc de transport in comun ori de catre personalul care asigura direct securitatea unor asemenea transporturi, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani."
    97. Articolul 220 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 220
    Tulburarea de posesie
    Ocuparea, in intregime sau in parte, fara drept, a unui imobil aflat in posesia altuia, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.
    Daca fapta prevazuta in alin. 1 se savarseste prin violenta sau amenintare ori prin desfiintarea sau stramutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat in posesia altuia, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
    Daca fapta prevazuta in alin. 2 se savarseste de doua sau mai multe persoane impreuna, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 7 ani.
    Daca imobilul se afla in posesia unei persoane private, cu exceptia cazului cand acesta este in intregime sau in parte al statului, actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala."
    98. Articolul 221 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 221
    Tainuirea
    Primirea, dobandirea sau transformarea unui bun ori inlesnirea valorificarii acestuia, cunoscand ca bunul provine din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, daca prin aceasta s-a urmarit obtinerea, pentru sine ori pentru altul, a unui folos material, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani, fara ca sanctiunea aplicata sa poata depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea din care provine bunul tainuit.
    Tainuirea savarsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste."
    99. Articolul 222 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 222
    Sanctionarea tentativei
    Tentativa infractiunilor prevazute in art. 208-212, 215, 215^1, 217 si 218 se pedepseste."
    100. Titlul IV, denumit "Infractiuni contra avutului obstesc", din Partea speciala, care cuprinde articolele 223-235, se abroga.
    101. Dupa articolul 236 se introduce articolul 236^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 236^1
    Defaimarea tarii sau a natiunii
    Manifestarile publice savarsite cu intentia de a defaima tara sau natiunea romana se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani."
    102. Articolul 238 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 238
    Ofensa adusa autoritatii
    Atingerea adusa onoarei sau amenintarea savarsita in public, impotriva uneia dintre persoanele prevazute in art. 160, in legatura cu activitatea acesteia si de natura a aduce atingere autoritatii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Lovirea sau orice alte acte de violenta, precum si vatamarea corporala, savarsite impotriva uneia dintre persoanele si in conditiile aratate in alin. 1, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani, iar daca s-a produs vatamarea corporala grava, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi."
    103. Articolul 239 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 239
    Ultrajul
    Insulta, calomnia ori amenintarea savarsita nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa contra unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 4 ani.
    Lovirea sau orice acte de violenta, precum si vatamarea corporala savarsite impotriva persoanei prevazute in alin. 1, aflata in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 7 ani, iar daca s-a produs vatamarea corporala grava, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani.
    Daca faptele prevazute in alineatele precedente sunt savarsite impotriva unui magistrat,  politist sau jandarm ori alt militar, maximul special al pedepsei se majoreaza cu 3 ani."
    104. Dupa articolul 239 se introduce articolul 239^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 239^1
    Cazuri speciale de pedepsire
    In cazul infractiunilor prevazute in art. 180-182, 189 si 193 savarsite impotriva sotului, copiilor sau parintilor persoanelor prevazute in art. 238 sau in art. 239 alin. 3, in scop de intimidare sau de razbunare pentru acte sau fapte indeplinite in exercitiul functiunii, maximul pedepsei se majoreaza cu o treime."
    105. Articolul 242 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 242
    Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri
    Sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt inscris care se afla in pastrarea ori in detinerea unui organ sau unei institutii de stat ori a unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani.
    Distrugerea din culpa a vreunuia dintre inscrisurile prevazute in alineatul precedent, care prezinta o valoare artistica, stiintifica, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Daca faptele prevazute in alin. 1 si 2 sunt savarsite de un functionar public in exercitiul atributiilor de serviciu, maximul pedepselor prevazute in aceste alineate se majoreaza cu un an.
    Tentativa infractiunii prevazute in alin. 1 se pedepseste."
    106. Titlul VI din Partea speciala va avea urmatoarea denumire:
    "Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege."
    107. Articolul 246 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 246
    Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor
    Fapta functionarului public, care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare intereselor legale ale unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani."
    108. Articolul 247 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 247
    Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi
    Ingradirea, de catre un functionar public, a folosintei sau a exercitiului drepturilor vreunui cetatean, ori crearea pentru acesta a unor situatii de inferioritate pe temei de nationalitate, rasa, sex sau religie, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani."
    109. Articolul 248 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 248
    Abuzul in serviciu contra intereselor publice
    Fapta functionarului public, care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o tulburare insemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani."
    110. Dupa articolul 248 se introduce articolul 248^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 248^1
    Abuzul in serviciu in forma calificata
    Daca faptele prevazute in art. 246, 247 si 248 au avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi."
    111. Articolul 249 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 249
    Neglijenta in serviciu
    Incalcarea din culpa, de catre un functionar public, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca s-a cauzat o tulburare insemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia ori o vatamare importanta intereselor legale ale unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.
    Fapta prevazuta in alin. 1, daca a avut consecinte deosebit de grave, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani."
    112. Articolul 250 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 250
    Purtarea abuziva
    Intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana, de catre un functionar public in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
    Lovirea sau alte acte de violenta savarsite in conditiile alin. 1 se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani."
    113. La articolul 254, alineatele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "Fapta functionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, in scopul de a indeplini, a nu indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
    Fapta prevazuta in alin. 1, daca a fost savarsita de un functionar cu atributii de control, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi."
    114. Articolul 256 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Primirea de catre un functionar, direct sau indirect, de bani ori de alte foloase, dupa ce a indeplinit un act in virtutea functiei sale si la care era obligat in temeiul acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani."
    115. Articolul 257 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, savarsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra in atributiile sale de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani."
    116. Articolul 258 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 258
    Fapte savarsite de alti functionari
    Dispozitiile art. 246-250 privitoare la functionari publici se aplica si celorlalti functionari, in acest caz maximul pedepsei reducandu-se cu o treime."
    117. Dupa articolul 261 se introduce articolul 261^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 261^1
    Impiedicarea participarii in proces
    Impiedicarea participarii intr-o cauza penala, civila, disciplinara sau in orice alta cauza, a unui martor, expert, interpret sau aparator, savarsita prin violenta, amenintare sau prin orice alt mijloc de constrangere indreptat impotriva sa ori a sotului sau a unei rude apropiate, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 7 ani.
    Tentativa se pedepseste."
    118. Articolul 262 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Omisiunea de a denunta de indata savarsirea vreuneia dintre infractiunile prevazute in  art. 174, 175, 176, 211, 212, 215^1, 217 alin. 2-4, art. 218 alin. 1 si art. 276 alin. 3 se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani."
    119. Articolul 263 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 263
    Omisiunea sesizarii organelor judiciare
    Fapta functionarului public care, luand cunostinta de savarsirea unei infractiuni in legatura cu serviciul in cadrul caruia isi indeplineste sarcinile, omite sesizarea de indata a procurorului sau a organului de urmarire penala, potrivit legii de procedura penala, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani.
    Daca fapta este savarsita de catre un functionar public cu atributii de conducere sau de control, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 7 ani."
    120. Articolul 264 va avea urmatorul cuprins;
    "Art. 264
    Favorizarea infractorului
    Ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii, pentru a ingreuna sau a zadarnici urmarirea penala, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani.
    Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.
    Favorizarea savarsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste."
    121. Articolul 267 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 267
    Supunerea la rele tratamente
    Supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate in stare de retinere, detinere ori in executarea unei masuri de siguranta sau educative se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani."
    122. Articolul 267^1 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Tortura care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani."
    123. Articolul 269 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca fapta este savarsita prin folosire de violente, de arme sau de alte instrumente ori de catre doua sau mai multe persoane impreuna, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 8 ani."
    124. Articolul 271 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Impotrivirea la executarea unei hotarari judecatoresti, prin amenintare fata de organul de executare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani, iar daca fapta a fost savarsita prin acte de violenta, pedeapsa este de la unu la 7 ani."
    125. Articolul 271 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca fapta prevazuta in alin. 2 se savarseste prin amenintare, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar daca fapta a fost savarsita prin acte de violenta, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani."
    126. La articolul 279, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat care va avea urmatorul cuprins:
    "Tentativa se pedepseste."
    127. Dupa articolul 279 se introduce articolul 279^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 279^1
    Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive
    Primirea, detinerea, folosirea, cedarea, modificarea, instrainarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum si orice alte operatiuni privind circulatia acestora, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    Daca faptele prevazute in alin. 1 au produs pericol public, au avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 181 sau 182 ori au cauzat o paguba materiala, pedeapsa este inchisoarea de la 4 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
    Sustragerea ori distrugerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    Daca faptele prevazute in alin. 3 au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 181 sau 182, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
    In cazul in care faptele prevazute in alin. 1 si 3 au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
    Amenintarea, adresata unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, in scopul de a provoca vatamarea corporala sau moartea unor persoane ori pagube materiale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.
    Daca fapta prevazuta in alin. 6 este conditionata de indeplinirea sau neindeplinirea unui act sau cand prin amenintare, sub orice forma, se pretinde a se da ori a se preda materiale nucleare sau alte materii radioactive, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    Tentativa se pedepseste."
    128. Articolul 280 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 280
    Nerespectarea regimului materiilor explozive
    Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul sau folosirea materiilor explozive sau orice alte operatiuni privind aceste materii fara drept se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    Sustragerea materiilor explozive se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    Cand faptele prevazute in alin. 1 si 2 privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cand cantitatea de exploziv este insotita de materiale de initiere, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
    Faptele prevazute in alin. 1 si 2, daca au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 181 sau 182, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta prevazuta in alin. 1, daca a cauzat o paguba materiala.
    In cazul in care faptele prevazute in alineatele precedente au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
     Amenintarea, adresata unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materiilor explozive in scopul de a provoca vatamarea corporala sau moartea unor persoane ori pagube materiale se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.
    Fapta de amenintare cu folosirea materiilor explozive, savarsita in conditiile aratate in art. 279^1 alin. 7, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in acel alineat.
    Tentativa se pedepseste."
    129. Articolul 282 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Falsificarea de moneda metalica, moneda de hartie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea platilor, emise de institutia bancara ori de alte institutii de credit competente, sau falsificarea oricaror alte titluri ori valori asemanatoare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi."
    130. Articolul 288 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Falsul prevazut in alineatul precedent, savarsit de un functionar in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani."
    131. Articolul 289 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Falsificarea unui inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia, de catre un functionar aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului ori prin omisiunea cu stiinta de a insera unele date sau imprejurari, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani."
    132. Articolul 292 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 292
    Falsul in declaratii
    Declararea necorespunzatoare adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."
    133. Articolul 293 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identitati altei persoane, pentru a induce sau a mentine in eroare un organ sau o institutie de stat sau o alta unitate dintre cele la care se refera art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani."
    134. Articolul 296 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Inselarea prin folosirea unui instrument de masurat inexact ori prin folosirea frauduloasa a unui instrument de masurat exact se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani."
    135. Articolul 297 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Falsificarea ori substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum si expunerea spre vanzare sau vanzarea de asemenea bunuri, cunoscand ca sunt falsificate ori substituite, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani."
    136. Articolul 298 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Divulgarea unor date sau informatii care nu sunt destinate publicitatii, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca fapta este de natura sa produca pagube, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani."
    137. Articolul 300 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 300
    Punerea in circulatie a produselor contrafacute
    Punerea in circulatie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fara drept a obiectului unei inventii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani."
    138. Articolul 302^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 302^1
    Deturnarea de fonduri
    Schimbarea destinatiei fondurilor banesti sau a resurselor materiale, fara respectarea prevederilor legale, daca fapta a cauzat o perturbare a activitatii economico-financiare sau a produs o paguba unui organ ori unei institutii de stat sau unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Daca fapta prevazuta la alin. 1 a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi."
    139. Articolul 306 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 306
    Relele tratamente aplicate minorului
    Punerea in primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de orice persoana careia minorul i-a fost incredintat spre crestere si educare, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 12 ani."
    140. Articolul 307 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Retinerea de catre un parinte a copilului sau minor, fara consimtamantul celuilalt parinte sau al persoanei careia i-a fost incredintat minorul potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda."
    141. Articolul 309 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 309
    Contaminarea venerica si transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit
    Transmiterea unei boli venerice prin raport sexual, prin relatii sexuale intre persoane de acelasi sex sau prin acte de perversiune sexuala, de catre o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
    Transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit - SIDA - de catre o persoana care stie ca sufera de aceasta boala se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani.
    Instanta de judecata va dispune masura de siguranta a obligarii la tratament medical."
    142. Dupa articolul 309 se introduce articolul 309^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 309^1
    Sustragerea de la tratament medical
    Sustragerea de la executarea masurii de siguranta a obligarii la tratament medical, in cazul infractiunii de contaminare venerica, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda."
    143. Articolul 312 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 312
    Traficul de stupefiante
    Producerea, detinerea sau orice operatiune privind circulatia produselor ori substantelor stupefiante sau toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante ori experimentarea produselor sau substantelor toxice, toate acestea fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    Daca fapta prevazuta in alin. 1 a fost savarsita organizat, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
    Prescrierea de catre medic, fara a fi necesar, a produselor sau substantelor stupefiante, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani, iar organizarea sau ingaduirea consumului de asemenea produse ori substante in locuri anumite se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    Tentativa se pedepseste."
    144. Articolul 313 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Prepararea de alimente ori bauturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vatamatoare sanatatii, expunerea spre vanzare sau vanzarea unor astfel de alimente sau bauturi, cunoscand ca sunt falsificate sau alterate ori interzise consumului, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 8 ani."
    145. Articolul 313 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Punerea in consum public de carne sau produse din carne, provenite din taieri de animale sustrase controlului veterinar, daca a avut ca urmare imbolnavirea unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani, iar daca a avut ca urmare moartea, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani."
    146. Articolul 322 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul prevazut in alin. 2, daca nu se cunoaste care dintre participanti au savarsit faptele aratate in acel alineat, se aplica tuturor inchisoarea de la 6 luni la 5 ani, cand s-a cauzat vatamarea integritatii corporale sau sanatatii. In cazul in care s-a cauzat moartea, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani."
    147. Articolul 323 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni, altele decat cele aratate in art. 167, ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asocieri, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea ce intra in scopul asocierii."
    148. La articolul 324, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat care va avea urmatorul cuprins:
    "Daca fapta prevazuta in alin. 1 este savarsita de un functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat ori de catre o persoana din cele prevazute in art. 160, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat."
    149. Articolul 325 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 325
    Raspandirea de materiale obscene
    Fapta de a vinde sau raspandi, precum si de a confectiona ori detine, in vederea raspandirii, obiecte, desene, scrieri sau alte materiale cu caracter obscen, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda."
    150. Articolul 329 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Indemnul sau constrangerea la prostitutie ori inlesnirea practicarii prostitutiei sau tragerea de foloase de pe urma practicarii prostitutiei de catre o persoana, precum si recrutarea unei persoane pentru prostitutie ori traficul de persoane in acest scop, se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi."
    151. La articolul 329, dupa alineatul 2 se introduce alineatul 3 care va avea urmatorul cuprins:
    "Banii, valorile sau orice alte bunuri care au servit sau au fost destinate sa serveasca, direct sau indirect, la comiterea infractiunii prevazute in alin. 1 si 2 si cele care au fost dobandite prin savarsirea acesteia se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani."
    152. Articolul 334 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca fapta este savarsita de un ofiter, de un maistru militar sau subofiter, de un militar angajat, de doi sau mai multi militari impreuna ori in fata trupei adunate sau daca fapta are urmari grave, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani."
    153. La Titlul I "Infractiuni contra sigurantei statului" din Partea speciala - art. 156 alin. 1, art. 157 alin. 1, art. 158, 159, 161, 162 alin. 1, art. 163, 165 alin. 2, la Titlul VI Capitolul III "Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate" din Partea speciala - art. 276 alin. 3 teza a II-a -, la Titlul X "Infractiuni contra capacitatii de aparare a Romaniei" din Partea speciala - art. 338 alin. 1, art. 339 alin. 1, art. 341 alin. 2, art. 342 alin. 2, art. 343, 344, 345 alin. 3 - si la Titlul XI "Infractiuni contra pacii si omenirii" din Partea speciala - art. 357 alin. 1 si art. 358 alin. 3 - cuvintele "detentiunea pe viata si confiscarea totala a averii sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii", sau, dupa caz, cuvintele "detentiunea pe viata si confiscarea totala a averii sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea totala a averii" se inlocuiesc cu cuvintele "detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi."
    154. La Titlul I "Infractiuni contra sigurantei statului" din Partea speciala - art. 157 alin. 2, art. 162 alin. 2 si art. 165 alin. 1 - si la Titlul XI "Infractiuni contra pacii si omenirii" din Partea speciala - art. 357 alin. 3, art. 358 alin. 1, art. 359 alin. 1 si art. 360 alin. 1 -, cuvintele "inchisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii" se inlocuiesc cu cuvintele "inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi."
    155. Prevederile din Codul penal si legile speciale referitoare la pedeapsa confiscarii averii, partiala sau totala, se abroga.
    156. Cuvintele "organizatiile prevazute in art. 145" se inlocuiesc cu cuvintele "unitatile la care se refera art. 145."
    157. Cuvintele "interes obstesc" se inlocuiesc cu cuvintele "interes public", cu exceptia art. 44 si 45.
    Art. 2
    Dispozitiile prezentei legi privitoare la liberarea conditionata nu se aplica celor condamnati definitiv inainte de intrarea in vigoare a legii, cu exceptia celor care s-au sustras de la executare.
    Dispozitiile art. 39 alin. 6 sunt aplicabile si in cazul in care condamnarea la pedeapsa cu moartea a fost comutata sau inlocuita cu pedeapsa detentiunii pe viata sau a inchisorii.
    Art. 3
    Codul penal, cu modificarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Ministerul Justitiei este singurul autorizat sa editeze si sa publice, in volum, editia oficiala a Codului penal.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                 PRESEDINTELE SENATUI
               prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                       ADRIAN NASTASE
SmartCity5

COMENTARII la Legea 140/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 140 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu