E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 409 din 24 mai 1999

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii"- I.N.C.D.D.D. Tulcea

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 257 din  4 iunie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 18 alin. (1) si al art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, persoana juridica, cu sediul in municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, judetul Tulcea, in coordonarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, prin reorganizarea Institutului de Cercetari si Proiectari "Delta Dunarii" Tulcea, care se desfiinteaza.
    (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile art. 17 - 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, precum si ale regulamentului de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative in domeniul ecologiei si protectiei mediului, avand ca scop fundamentarea managementului in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" si in alte zone umede de interes national si international pentru conservarea biodiversitatii si pentru dezvoltare durabila.
    Art. 3
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea se preia prin transfer de la Institutul de Cercetari si Proiectari "Delta Dunarii" Tulcea si isi pastreaza salariile avute la data transferului pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    (2) Noul contract colectiv de munca va si inregistrat, potrivit legii, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 5
    Imobilul, anexele si terenul aferent, situate in municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, judetul Tulcea, in care a functionat Institutul de Cercetari si Proiectari "Delta Dunarii" Tulcea, precum si bazele de cercetare amplasate in teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" trec in administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea.
    Art. 6
    (1) Activul si pasivul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, stabilit pe baza situatiei patrimoniului la data de 31 decembrie 1998, este de 12.327.000.000 lei, actualizat potrivit reglementarilor actuale, din care patrimoniul inregistrat drept capital social al Institutului de Cercetari si Proiectari "Delta Dunarii" Tulcea este de 1.853.825.000 lei.
    (2) Patrimoniul prevazut la alin. (1) se preia pe baza de protocol de predare-primire in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare pentru realizarea unor investitii, dotari, echipamente si instalatii pentru Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    Pozitia nr. 3 de la lit. C "Unitati de cercetare stiintifica si proiectare aflate in coordonarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului" din cuprinsul anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 1 martie 1999, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea>>.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Presedintele
                       Agentiei Nationale pentru Stiinta,
                       Tehnologie si Inovare,
                       Lanyi Szabolcs

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
    "DELTA DUNARII" - I.N.C.D.D.D. TULCEA

                           STRUCTURA ORGANIZATORICA

   _______________         __________________        ____________
  | CONSILIUL DE  |_______| DIRECTOR GENERAL |______| CONSILIUL  |
  | ADMINISTRATIE |       |__________________|      | STIINTIFIC |
  |_______________|               |                 |____________|
       ___________________________|_____________________________
 _____|______   ______|_______   _____|____   ____|_____   _____|______
| DIRECTOR   | | COLECTIV     | | DIRECTOR | | DIRECTOR | | SERVICIU   |
| STIINTIFIC | | DOCUMENTARE, | | TEHNIC   | | ECONOMIC | | PROGRAME,  |
|            | | INFORMARE,   | |__________| |__________| | CONTRACTE, |
|            | | EDITARE      |      |            |       | PERSONAL,  |
|____________| |______________|      |            |       | SALARIZARE |
      |                              |            |       | JURIDIC    |
  ____|____                      ____|____    ____|____   |____________|
 | MODUL 1 |                    | MODUL 2 |  | MODUL 3 |
 |_________|                    |_________|  |_________|


    Semnificatie MODUL 1
                            _________
                           | MODUL 1 |
                           |_________|
        ________________________|________________________
       |              |         |            |           |
 ______|___________   |   ______|________    |    _______|________
| DEPARTAMENT      |  |  | DEPARTAMENT   |   |   | DEPARTAMENT    |
| CONSERVAREA      |  |  | RECONSTRUCTIE |   |   | SISTEM         |
| BIODIVERSITATII  |  |  | ECOLOGICA     |   |   | INFORMATIONAL  |
| SI DEZVOLTARE    |  |  |_______________|   |   |________________|
| DURABILA         |  |  | - Renaturare  |   |   | - Banca de     |
|__________________|  |  |   habitate    |   |   |   date         |
| - Biodiversitate |  |  | - Reabilitare |   |   | - Modelare     |
| - Resurse        |  |  |   ecosisteme  |   |   |   sisteme      |
|   naturale       |  |  | - Redresare   |   |   | - Aplicatii    |
| - Factori de     |  |  |   specii      |   |   |   GIS          |
|   mediu          |  |  |   periclitate |   |   | - Tehnici de   |
| - Protectie      |  |  |_______________|   |   |   teledetectie |
|   zone umede     |  |                      |   |________________|
| - Comunitati     |  |                      |
|   umane          |  |                      |
| - Impact         |  |                      |
|   antropic       |  |                      |
| - Agrosisteme    |  |                      |
|   ecologice      |  |                      |
|__________________|  |                      |
           ___________|_________      _______|________
          | BAZE DE CERCETARE   |    | LABORATOARE    |
          | IN DELTA DUNARII    |    | CHIMIE SI      |
          |_____________________|    | HIDROBIOLOGIE  |
                                     |________________|

    Semnificatie MODUL 2
                            _________
                           | MODUL 2 |
                           |_________|
                       _________|___________
               _______|________     ________|_________
              | ATELIER STUDII |   | SERVICIU         |
              | SI PROIECTE    |   | MECANOENERGETIC, |
              | TEHNICE        |   | INVESTITII,      |
              |________________|   | TRANSPORT SI     |
                                   | APROVIZIONARE    |
                                   |__________________|

    Semnificatia MODUL 3
                            _________
                           | MODUL 3 |
                           |_________|
                                |
                   _____________|____________
                  |         DIRECTIE         |
                  | FINANCIAR-CONTABILITATE, |
                  |      ADMINISTRATIV       |
                  |__________________________|


    ANEXA 2

                              REGULAMENT
de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, denumit in continuare institut, este persoana juridica aflata in coordonarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, care functioneaza conform Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2.
    (1) Structura organizatorica a institutului este prevazuta in anexa nr. 1 la hotarare.
    (2) Institutul poate infiinta in cadrul structurii sale organizatorice subunitati fara personalitate juridica, necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora, relatiile lor in cadrul institutului, precum si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul ecologiei si protectiei mediului din zona Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" si din alte zone umede de interes national si international, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "ORIZONT 2000", precum si ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
    A. Activitati de cercetare-dezvoltare
    1. In cadrul Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "ORIZONT 2000", precum si in cadrul Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, institutul efectueaza cercetari fundamentale si aplicative pentru aprofundarea cunoasterii si a fundamentarii managementului in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" si in alte zone umede de interes national si international, pentru conservarea biodiversitatii si pentru dezvoltare durabila, in urmatoarele domenii de activitate:
    a) structura, evolutia si functionarea ecosistemelor specifice pentru zonele umede;
    b) monitoringul biodiversitatii si al factorilor de mediu;
    c) modelarea proceselor de baza in functionarea ecosistemelor;
    d) valorificarea durabila a resurselor biologice naturale (piscicole, vegetale, cinegetice si peisagistice);
    e) evaluarea si reducerea impactului antropic;
    f) renaturarea si refacerea ecosistemelor deviate ecologic prin interventii antropice inadecvate;
    g) reconstructie ecologica;
    h) redresarea ecologica a populatiilor unor specii aflate in declin;
    i) armonizarea intereselor economice si sociale cu obiectivele de conservare a diversitatii biologice;
    j) dezvoltarea Sistemului informational geografic si a utilizarii tehnicilor de teledetectie;
    k) strategii de conservare a biodiversitatii si de valorificare durabila a resurselor naturale;
    l) planuri de management pentru gestionarea zonelor umede si a resurselor acvatice;
    m) elaborarea de harti tematice, atlase si monografii;
    n) fundamentarea stiintifica a proiectelor de acte normative care reglementeaza protectia mediului;
    o) cercetari si studii specifice pentru implementarea conventiilor internationale pe probleme de mediu la care Romania a aderat;
    p) consultanta pentru armonizarea legislatiei interne cu cea a Uniunii Europene in domeniul mediului.
    2. In afara Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "ORIZONT 2000", precum si a Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare:
    a) studii de specialitate suport pentru elaborarea solutiilor de renaturare, reconstructie ecologica si imbunatatirea conditiilor de mediu;
    b) studii de impact si bilanturi de mediu;
    c) proiecte de cercetare internationale in domenii care privesc zonele umede de interes conservativ pentru flora si fauna;
    d) cercetari aplicative pentru adaptarea tehnologiilor de productie din zonele amenajate agricol, piscicol si silvic la cerintele protectiei mediului;
    e) asistenta stiintifica, expertize de specialitate si servicii de consultanta;
    f) testarea de produse fitofarmaceutice, erbicide si tehnologii;
    g) colaborarea cu alte institute nationale, institutii academice si cu societati stiintifice in sfera preocuparilor de protectia mediului, pescuit si acvacultura;
    h) organizarea de sesiuni, simpozioane, congrese si alte manifestari stiintifice cu caracter intern si international in domeniul sau de activitate.
    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare:
    a) studii si proiecte pentru executarea lucrarilor de reconstructie ecologica si imbunatatirea conditiilor de mediu;
    b) studii de fezabilitate, proiecte tehnice si detalii de executie, pentru lucrari de amenajari piscicole, amenajari agricole, constructii hidrotehnice, constructii civile, industriale si agrozootehnice;
    c) studii si proiecte pentru alimentari cu apa si canalizari, instalatii termice, frigorifice, ventilatie-climatizare si de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori;
    d) asistenta tehnica pentru proiectarea si executia obiectivelor de investitii;
    e) lucrari de cadastru, geodezie si cartografie;
    f) studii topografice, geotehnice, pedologice si hidrologice pentru fundamentarea proiectelor de investitii;
    g) studii de fezabilitate, evaluari de active, documentatii pentru participarea la licitatii pentru lucrari de proiectare si executie;
    h) expertize privind starea si situatia constructiilor, echipamentelor si instalatiilor aferente.
    C. Activitati de formare si specializare profesionala in domeniul propriu de activitate:
    a) pregatire profesionala si specializare de nivel mediu;
    b) pregatire profesionala de nivel postuniversitar si doctoratura, potrivit legii;
    c) efectuarea practicii studentesti in specialitati de profil, organizarea cursurilor de informare si perfectionare stiintifica a personalului didactic de nivel general si mediu;
    d) formarea si perfectionarea personalului managerial in activitatea de protectie a mediului si de gestionare a resurselor biologice naturale;
    e) colaborarea cu organizatii neguvernamentale, cu licee si scoli in cadrul programelor de educatie ecologica.
    D. Activitati de editare si tiparire a publicatiilor de specialitate:
    a) analele stiintifice ale institutului;
    b) buletine de informare stiintifica si tehnica;
    c) studii, rapoarte, sinteze, harti tematice si alte publicatii in domeniul propriu de activitate.
    E. Activitate de transfer si de valorificare a rezultatelor cercetarilor:
    a) rezultatele obtinute in activitatea de cercetare - rapoarte anuale, strategii, planuri de management, recomandari, publicatii, baze de date, harti tematice - vor fi utilizate de catre: Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", autoritatile centrale si locale, comunitatea stiintifica, organizatii neguvernamentale si agenti economici;
    b) organizarea de sesiuni stiintifice si cursuri de instruire in domeniul protectiei mediului;
    c) acordarea de asistenta tehnica si consultanta in domeniul conservarii si protectiei mediului;
    d) activitatea de microproductie pentru producerea si livrarea de material biologic pentru repopularea ecosistemelor naturale, precum si in sisteme de cultura;
    e) implementarea de tehnologii specifice de acvacultura, agricultura si silvicultura in statii-pilot.
    F. Activitati de cooperare internationala:
    a) participarea la programe internationale in reteaua rezervatiilor biosferei si a zonelor umede de interes conservativ;
    b) colaborari cu organisme internationale implicate in activitati legate de conservarea si protectia mediului;
    c) colaborari cu institute si cu alte persoane juridice pentru desfasurarea in comun a unor cercetari in domeniul sau de activitate;
    d) participarea la sesiuni, simpozioane, congrese si la alte manifestari stiintifice in domeniul propriu de activitate.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Conform situatiei patrimoniului incheiate la data de 31 decembrie 1998, institutul are un patrimoniu propriu de 12.327.000.000 lei.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
    (3) In exercitarea drepturilor sale institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si a Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.
    (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice, necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.
    Art. 8
    (1) Modificarile in structura organizatorica si functionala a institutului se propun de directorul general, cu avizul consiliului de administratie, si se aproba de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, potrivit legii.
    (2) Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 9
    Conducatorii subunitatilor din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    (1) Conducerea institutului este asigurata de:
    - consiliul de administratie;
    - comitetul de directie;
    - directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice a institutului sunt asigurate de consiliul stiintific.
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (2) Consiliul de administratie este alcatuit din:
    - un presedinte;
    - un vicepresedinte;
    - 5 membri.
    Art. 12
    (1) Din consiliul de administratie fac parte in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului, presedinte;
    - un reprezentant al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    - un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Ceilalti membri ai consiliului de administratie pot fi ingineri, economisti, juristi, alti specialisti din institut, precum si reprezentanti ai agentilor economici de profil.
    (3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, cu avizul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, la propunerea conducatorului autoritatii de la care acestia provin.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau lipsa de activitate in executarea mandatului se face de acelasi organ care i-a numit.
    Art. 13
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani si:
    a) isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    b) sunt remunerati pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie si nu pot participa in aceeasi calitate la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese contrare.
    (2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale direct concurente.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt in competenta altor organe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului o impun, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie va fi reprogramata intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 17
    La sedintele consiliului de administratie este invitat permanent si reprezentantul sindicatului, conform legii.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza specialisti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi compensata material conform prevederilor legale.
    Art. 19
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris despre aceasta organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura acestuia, necesare pentru realizarea obiectului de activitate al institutului;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il inainteaza Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare;
    d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune aprobarii Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    f) analizeaza raportarea semestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut;
    h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamenteaza si prezinta Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului;
    l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 35 alin. (1) si stabileste modul de rambursare a acestora;
    m) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    n) exercita orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an consiliul de administratie prezinta Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
    Art. 23
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie compus din directorul general si directorii din structura organizatorica a institutului.
    Art. 24
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice;
    d) bugetul de venituri si cheltuieli;
    e) programul de investitii;
    f) sistemul de asigurare a calitatii;
    g) alte obligatii.
    Art. 25
    Comitetul de directie se intruneste decadal sau ori de cate ori interesele institutului o impun. La sedintele comitetului de directie reprezentantul sindicatului are statut de invitat permanent.
    Art. 26
    (1) La nivelul subunitatilor institutului se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului, si este prezidat de directorul subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general al institutului si aprobate de consiliul de administratie.
    Art. 27
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, cu acordul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, pe baza rezultatului concursului organizat conform conditiilor si criteriilor stabilite de consiliul stiintific.
    Art. 28
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
    c) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    d) numeste si revoca conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie:
    e) angajeaza si concediaza personalul propriu, in conformitate cu prevederile legii si ale contractului colectiv de munca;
    f) asigura negocierea contractului colectiv de munca si a salariilor personalului din institut prin comitetul de directie, aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea in functiile de cercetator principal gradele I, II si III si cercetator stiintific, la propunerea consiliului stiintific;
    h) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    i) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior prin compartimentele proprii specializate;
    j) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996;
    k) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    l) exercita orice alte atributii care ii sunt delegate de consiliul de administratie;
    m) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
    Art. 29
    (1) Consiliul stiintific este format din 15 membri reprezentand toate directiile stiintifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori si proiectanti cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pentru o perioada de 2 ani, prin vot secret, de catre membrii consiliului. Din consiliul stiintific fac parte de drept directorul general, directorul stiintific si directorul tehnic. Reprezentantul sindicatului participa in calitate de observator.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu.
    Art. 30
    Atributiile consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare, si la elaborarea Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, in domeniul conservarii si protectiei mediului;
    b) intocmeste Programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice in domeniul de activitate al institutului;
    c) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare;
    d) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    e) avizeaza hotararile consiliului de administratie si ale comitetului de directie care implica politica de cercetare si proiectare a institutului;
    f) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si pentru incadrarea personalului de cercetare si proiectare in grade profesionale;
    g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si de promovare a personalului de cercetare si proiectare;
    h) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirma rezultatele concursurilor pentru functiile de cercetator stiintific, cercetator principal gradele III, II, I;
    i) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    j) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    k) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in tara si in strainatate;
    l) stabileste criteriile si conditiile de organizare a concursului pentru functia de director general al institutului.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 31
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se avizeaza de consiliul de administratie, se supune spre aprobare Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, se transmite Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 33
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli, stabilit potrivit legii.
    Art. 35
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care in cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu bancile comerciale in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 36
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legea de adoptare a acestuia, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutare stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la bancile comerciale cu sediul in Romania.
    Art. 38
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si cu avizul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.
    Art. 41
    Prevederile prezentului regulament se completeaza, in cazul unor aspecte nereglementate in continutul acestuia, cu dispozitiile legale aplicabile regiilor autonome.
    Art. 42
    Statutul de institut national de cercetare dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare care are loc intr un interval de maximum 5 ani.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 409/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 409 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu