E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 506 din 26 mai 2010

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 382 din 9 iunie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 23 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului are sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6."

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului are în structura sa două subunităţi cu personalitate juridică, organizate ca persoane juridice de drept public:

a)   Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, judeţul Tulcea;

b)   Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 300, judeţul Constanţa."

3.  La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi pentru subunităţile sale este de 418."

4.  La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Personalul institutelor desfiinţate se preia de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi de către subunităţile sale şi va fi încadrat în limita posturilor prevăzute la art. 5, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul acestuia."

5.  La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Personalul prevăzut la alin. (1) se repartizează după cum urmează:

a) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului preia un număr de 185 de posturi, aferente Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - Ic'lM Bucureşti;

b) subunitatea cu personalitate juridică Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea preia un număr de 125 de posturi;

c) subunitatea cu personalitate juridică Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanţa preia un număr de 108 posturi."

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului este constituit prin preluarea patrimoniului fostului Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, desfiinţat potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu completările ulterioare, conform evidenţelor contabile la data de 31 decembrie 2009, urmând a fi reevaluat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea, subunitate cu personalitate juridică, este constituit prin preluarea din patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului a patrimoniului fostului Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea, desfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009, cu completările ulterioare, conform evidenţelor contabile la data de 31 decembrie 2009, urmând a fi reevaluat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanţa, subunitate cu personalitate juridică, este constituit prin preluarea din patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului a patrimoniului fostului Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa»" - I.N.C.D.M. Constanţa, desfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009, cu completările ulterioare, conform evidenţelor contabile la data de 31 decembrie 2009, urmând a fi reevaluat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4)  Patrimoniul constituit potrivit prevederilor alin. (1)-(3) se predă/se preia pe bază de protocol de predare-preluare în termen de 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri."

7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile legale sau contractuale aferente fostului Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, desfiinţat prin comasare, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

(2)   Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea, subunitate cu personalitate juridică, preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile legale sau contractuale aferente Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului preluate de la fostul Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea, desfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009, cu completările ulterioare, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

(3) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanţa, subunitate cu personalitate juridică, preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile legale sau contractuale aferente Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului preluate de la fostul  Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanţa, desfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009, cu completările ulterioare, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

(4) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului se subrogă în contractele şi angajamentele în care a fost parte fostul Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea, subunitate cu personalitate juridică, se subrogă în contractele şi angajamentele în care este parte Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi care au fost preluate de la fostul Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea, desfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009, cu completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanţa, subunitate cu personalitate juridică, se subrogă în contractele şi angajamentele în care este parte Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi care au fost preluate de la fostul Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanţa, desfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009, cu completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."

8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi subunităţile sale sunt finanţate din venituri proprii şi sunt sprijinite financiar de la bugetul de stat, pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii, potrivit legii.

(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său fondurile necesare pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente şi instalaţii de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi de către subunităţile sale."

9. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Până la obţinerea de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi de către subunităţile sale a atestărilor şi acreditărilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, acestea pot desfăşura activităţile de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului în baza acreditărilor şi atestărilor celor 3 institute absorbite."

10.  Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

11.  La anexa nr. 2, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, denumit în continuare institut naţional, este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei mediului, gospodăririi apelor, ecologiei şi dezvoltării durabile, scop pe care îl desfăşoară prin aparatul propriu, precum şi prin subunităţile sale."

12. In anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Obiectul de activitate al institutului naţional şi al subunităţilor sale cu personalitate juridică cuprinde în principal activităţi de cercetare-dezvoltare şi cercetări fundamentale, aplicative şi de dezvoltare tehnologică, în domeniile ingineriei mediului, oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, ecologiei şi protecţiei mediului marin, gestionării resurselor vii din Marea Neagră, ecologiei şi protecţiei mediului din zona Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» şi din alte zone umede de interes naţional şi internaţional."

13. In anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoană juridică executantă, şi ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

14.  In anexa nr. 2, la articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Inregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare se efectuează potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi reglementărilor contabile aplicabile."

15. In anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi subunităţile sale administrează bunurile din domeniul public al statului prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezentul regulament."

16.  La anexa nr. 2, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Institutul naţional şi subunităţile sale au în structură departamente, secţii, laboratoare, baze de cercetare, precum şi alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului său de activitate.

(2)  Pentru realizarea obiectului său de activitate institutul naţional are în cadrul structurii sale organizatorice două institute naţionale de cercetare-dezvoltare, organizate ca subunităţi cu personalitate juridică.

(3) In funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, la propunerea directorului subunităţii, cu aprobarea Consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate."

17. In anexa nr. 2, la articolul 9 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) conducătorii subunităţilor din cadrul institutului naţional."

18.  In anexa nr. 2, la articolul 11 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:

,,ş) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a celor două subunităţi."

19. In anexa nr. 2, la articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru sumele primite de la bugetul de stat, directorul general este ordonator secundar de credite, iar conducătorii subunităţilor din cadrul institutului naţional sunt ordonatori terţiari de credite."

20. Anexa la regulament se modifică şi se înlocuieşte cu anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Termenul privind reevaluarea patrimoniului prevăzut la art. I pct. 6, respectiv la art. 7 alin. (2)-(4), curge de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Dispoziţiile de la art. I pct. 7, respectiv de la art. 8 alin. (4)-(6), se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.442/2009)

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ

Numărul total de posturi: 418

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1 la regulament)

BUNURILE

din domeniul public al statului administrate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Codul de clasificare

B -Anul dobândirii în folosinţă

In administrare/concesiune: In administrare

Nr. M.F.P.

A

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

B

Valoarea de

inventar

(în lei)

Baza legală

149641

8.29.06

Teren INCDPM- ICIM Bucureşti

Suprafata terenului = 78.384,01 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1951

39.545.939,4

Decizia nr. 944/1951, Legea nr. 337/1999, H.G. nr. 1.159/2005, H.G. nr. 758/2006

149642

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucureşti

Corp clădire 0, S+P+2E, curte engleză, Suprafata construită = 1.026 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1975

6.868.000

Legea nr. 337/1999

149644

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucureşti

Hala III Canalul hidrostatic + corp C (P+3E) Suprafata construită = 1.183 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1965

3.412.000,0

Legea nr. 337/1999

149645

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucureşti

Baza experimentală pentru mecanica rocilor şi procese tehnologice Corp (ABC) Suprafata construită = 1.368 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1984

1.498.800

Legea nr. 337/1999

149647

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucureşti

Atelier pentru

execuţia de modelare

fizică

Suprafata construită =

756 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1960

1.004.900

Legea nr. 337/1999

149648

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucureşti

Hale de modelare hidraulică (I+II) Suprafata construită = 3.567 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1960

2.361.400

Legea nr. 337/1999

149649

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucureşti

Hala IV încercări hidraulice + corp clădire (P+2E) Suprafata construită = 1.489 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1978

1.702.700

Legea nr. 337/1999

149650

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucureşti

Hala V încercări hidraulice şi platformă

Suprafata construită = 3.534 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1984

674,400

Legea nr. 337/1999

149651

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucureşti

Stand de încercări modele spaţiale Suprafata construită = 156,4 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1973

27.300

Legea nr. 337/1999

149652

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucureşti

Magazii 3 buc. Suprafata construită = 185,8 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1960

38.200

Legea nr. 337/1999

Nr. M.F.P.

A

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

B

Valoarea de

inventar

(în lei)

Baza legală

149653

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucureşti

Garaj auto

Suprafata construită = 176 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1965

274.200

Legea nr. 337/1999

149654

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucureşti

Cabină poartă Suprafata construită = 4 m2

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1965

0

Legea nr. 337/1999

149655

8.29.06

Sediu INCDPM- ICIM Bucureşti

Barăci metalice 5 buc.

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

1960

18.700

Legea nr. 337/1999

149656

8.29.06

Teren INCDPM- ICIM, comuna Glina

Suprafaţa = 33.133 m2

Judeţul Ilfov, comuna Glina

1970

416,293

Legea nr. 337/1999

149657

8.29.06

Sediu INCDPM, comuna Glina

Pavilion laboratoare Suprafata construită = 256,2 m2

Judeţul Ilfov, comuna Glina

1973

72.900

Legea nr. 337/1999

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 2 la regulament)

BUNURILE

din domeniul public al statului administrate de subunitatea cu personalitate juridică Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Codul de clasificare

B -Anul dobândirii în folosinţă

In administrare/concesiune: In administrare

Nr. M.F.P.

A

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

B

Valoarea de

inventar

(în lei)

Baza legală

116028

8.29.06

Laboratoare de cercetare şi spaţii de proiectare

D+P+3

Suprafata construită = 388,5 m2

Suprafaţa desfăşurată = 1.942m2

Suprafata terenului = 1.200 m2

Judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, str. Babadag nr. 165

1984

1,915,000

Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

116035

8.29.06

Anexe institut

Clădire P

Suprafata construită =

179,26 m2

Judeţul Tulcea,

MRJ Tulcea,

str. Babadag nr. 165

1987

126,473

Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

116039

8.29.06

Garaje institut

Clădire P,

S = 80,33 m2

Judeţul Tulcea,

MRJ Tulcea,

str. Babadag nr. 165

1995

6,000

Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

116049

8.29.06

Baza de cercetare Chilia Veche - sediu laboratoare

Suprafaţa totală a terenului =

460.86 mp, clădire P+1

Suprafaţa construită =

241.87 m2  

Suprafaţa desfăşurată = 457,76 m2

Judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, comuna Chilia Veche

1994

85,429

Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

Nr. M.F.P.

A

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

B

Valoarea de

inventar

(în lei)

Baza legală

116054

8.29.06

Baza de cercetare Enisala - baza de producere icre embrionate de şalău, anexe gospodăreşti

Clădire P

Suprafata construită =

188 m2

Suprafata anexelor =

625 m2

Suprafata totală =

5.649 m2

Judeţul Tulcea, comuna Sarichioi

1975

52,101

Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

116061

8.29.06

Baza de cercetare Maliuc - laboratoare

Clădire P

Suprafata construită = 216,92 m2 Suprafata totală = 1.177 m2

Judeţul Tulcea, comuna Maliuc

1982

1

Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 3 la regulament)

BUNURILE

din domeniul public al statului administrate de subunitatea cu personalitate juridică Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Codul de clasificare

B -Anul dobândirii în folosinţă

In administrare/concesiune: In administrare

Nr. M.F.P.

A

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

B

Valoarea de

inventar

(în lei)

Baza legală

104477

8.29.06

Sediu INCDM

Clădire P+2

Teren în suprafata totală = 6.100 m2 Suprafata construită = 1.450 m2

Judeţul Constanţa, bd. Mamaia nr. 300

1983

1.815.965,6

Decret nr. 465/1983 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003

104479

8.29.06

Teren

Suprafaţa = 5.160 m2

Judeţul Constanţa, bd. Mamaia nr. 304

1948

1

Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 506/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 506 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu