E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 337 din 29 aprilie 1999

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 218 din 18 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 19 si 25 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6, in coordonarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, prin reorganizarea Institutului de Cercetari si Ingineria Mediului Bucuresti care se desfiinteaza.
    (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile art. 17 - 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative, dezvoltarea tehnologica, participarea la elaborarea de studii, sinteze si prognoze pentru programe nationale si strategii nationale in domeniul protectiei mediului, activitati de utilitate publica, proiectarea tehnologica in domeniul protectiei mediului si hidroedilitar, normative tehnice si economice de interes public si national care privesc domeniul protectiei mediului, coordonarea stiintifica a retelei nationale de supraveghere a mediului, indrumarea tehnica si instruirea personalului agentiilor teritoriale de protectie a mediului, perfectionarea profesionala in domeniul mediului.
    Art. 3
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) Valoarea activului si a pasivului Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, stabilita pe baza situatiei patrimoniului la data de 30 iunie 1998, este de 9.142.477.000 lei, din care patrimoniul inregistrat drept capital social al Institutului de Cercetari si Ingineria Mediului Bucuresti este de 1.126.288.161 lei, si se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la acesta.
    (2) Valoarea patrimoniului se va definitiva dupa finalizarea actiunii de reevaluare a acestuia, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 983/1998 privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, precum si cu celelalte acte normative incidente in domeniu, in conditiile legii.
    Art. 5
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 6
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti va prelua toate drepturile si va fi tinut de toate obligatiile Institutului de Cercetari si Ingineria Mediului Bucuresti, potrivit reglementarilor legale sau contractuale, substituindu-se in toate litigiile in curs.
    Art. 7
    (1) Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti se preia prin transfer de la Institutul de Cercetari si Ingineria Mediului Bucuresti si isi pastreaza salariile avute la data transferului pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    (2) Noul contract colectiv de munca va fi inregistrat la directia generala de munca si protectie sociala in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 8
    Imobilele, anexele si terenul aferent, situate in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6, in care a functionat Institutul de Cercetari si Ingineria Mediului Bucuresti, statia experimentala ICIM, situata in comuna Glina, satul Bobesti, sos. Libertatii nr. 154, judetul Ilfov, precum si cele in care functioneaza Laboratorul de aparatura de mediu, cu sediul in municipiul Sibiu, Str. Autogarii nr. 14, judetul Sibiu, trec in administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti.
    Art. 9
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare pentru realizarea unor investitii, dotari, prestari de servicii, aparatura, echipamente si instalatii.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    Pozitia nr. 1 de la pct. II lit. C "Unitati de cercetare stiintifica si proiectare aflate in coordonarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului" din cuprinsul anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 1 martie 1999, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti"

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Stiinta, Tehnologie
                       si Inovare,
                       Lanyi Szabolcs

                       p. Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Norica Nicolai,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
    PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - ICIM BUCURESTI

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA

                      ____________________________
                     | CONSILIUL DE ADMINISTRATIE |
                     |____________________________|
                                   |
 ____________                 _____|____           ______________
| CONSILIUL  |               | DIRECTOR |         | COMITETUL DE |
| STIINTIFIC |---------------| GENERAL  |---------| DIRECTIE     |
|____________|               |__________|         |______________|
                                   |               ______________
                                   |--------------| CONSILIERI   |
                                   |              |______________|
                                   |               ______________
                                   |              | COMPARTIMENT |
                                   |--------------| JURIDIC      |
                                   |              |______________|
       ____________________________|__________________________________
 _____|______    _____|____        |               |             _____|____
| DIRECTOR   |  | DIRECTOR |       |               |            | DIRECTOR |
| STIINTIFIC |  | TEHNIC   |       |               |            | ECONOMIC |
|____________|  |__________|       |               |            |__________|
  ____|____      _____|____   _____|______   ______|_______   ________|_______
 | MODUL 1 |    | MODUL 2  | | Serviciul  | | Colectiv     | | Directia       |
 |_________|    |__________| | programe   | | documentare, | | financiar,     |
                             | cercetare, | | informare,   | | contabilitate, |
                             | resurse    | | editare      | | aprovizionare  |
                             | umane      | |              | |                |
                             |____________| |______________| |________________|


    MODUL 1
                                  ____________
                                 | DIRECTOR   |
                                 | STIINTIFIC |
                                 |____________|
                       _________________|______________________________
 ___________   _______|_________  ______|_______  ______|______  ______|_______
| LABORATOR | | DEPARTAMENT     || DEPARTAMENT  || DEPARTAMENT || DEPARTAMENT  |
| NATIONAL  |_| MONITORIZAREA   || POLITICI SI  || GESTIUNEA   || RELATIA      |
| DE        | | FACTORILOR DE   || STRATEGII DE || DURABILA A  || MEDIU -      |
| REFERINTA | | MEDIU           || MEDIU        || RESURSELOR  || ACTIVITATI   |
|___________| |                 ||              || NATURALE    || UMANE        |
              |_________________||______________||_____________||______________|
              |                 ||              ||             ||              |
              | - Apa           || - Legislatii || -Dispersia  || - Mediu -    |
              | - Aer           || si conventii || poluantilor || asezari      |
              | - Deseuri si    ||internationale|| - Ingineria || umane        |
              | substante       || - Economia   || protectiei  || - Mediu -    |
              | periculoase     || mediului     || mediului    || industrie,   |
              |- Radioactivitate||              ||             || comert,      |
              |                 ||              ||             || energie,     |
              |                 ||              ||             || spatiu rural |
              |                 ||              ||             || - Mediu -    |
              |                 ||              ||             || constructii  |
              |                 ||              ||             || si           |
              |                 ||              ||             || transporturi |
              |_________________||______________||_____________||______________|


    MODUL 2
                                  __________
                                 | DIRECTOR |
                                 | TEHNIC   |
                                 |__________|
         ______________________________|______________________
  ______|_______   _______|_______   ________|________   _____|____
 | Laboratorul  | | Sectia        | | Serviciul       | | Coloana  |
 | de aparatura | | modele si     | | mecanoenergetic | | auto     |
 | de mediu     | | prototipuri,  | |                 | |          |
 | Sibiu        | | intretinere,  | |                 | |          |
 |              | | administrativ | |                 | |          |
 |______________| |_______________| |_________________| |__________|

    ANEXA 2

                                 REGULAMENT
de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, denumit in continuare institut, este persoana juridica aflata in coordonarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, care functioneaza conform Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Structura organizatorica a institutului este prezentata in anexa nr. 1 la hotarare.
    (2) Institutul poate infiinta in cadrul structurii sale organizatorice si alte subunitati fara personalitate juridica, necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul protectiei mediului, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "Orizont 2000".
    Art. 4
    Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
    A. Activitati de cercetare-dezvoltare:
    a) In cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si in cadrul Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "Orizont 2000" institutul efectueaza cercetari fundamentale si aplicative, de interes public si national, privind:
    - cresterea nivelului de cunostinte in domeniul mediului;
    - realizarea de modele experimentale, standuri si statii-pilot, precum si tehnologii si instalatii pentru cercetari aplicative viitoare in diverse domenii de activitate, legate de mediu;
    - elaborarea de studii si cercetari aplicative in vederea retehnologizarii si modernizarii intreprinderilor economice pentru asigurarea calitatii factorilor de mediu;
    - elaborarea de strategii, studii de diagnoza si prognoza, planuri de management in domeniul mediului;
    - elaborarea de standarde si norme.
    b) In afara Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare si a Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "Orizont 2000" institutul efectueaza:
    - cercetare aplicativa si dezvoltare tehnologica pentru solutionarea problemelor complexe din domeniul mediului si al gospodaririi apelor;
    - studii de impact, bilanturi de mediu si evaluari de risc.
    Activitatea de cercetare-dezvoltare se desfasoara pe programe si subprograme de cercetare, tematica fiind structurata pe urmatoarele directii principale:
    1. starea si evolutia calitatii mediului:
    1.1. urmarirea continua a calitatii componentelor mediului (apa, aer, radioactivitate etc.);
    1.2. evaluarea impactului activitatilor antropice asupra calitatii componentelor mediului:
    - poluarea atmosferei (efectul de sera, acidifierea atmosferei, distrugerea stratului de ozon etc.);
    - poluarea resurselor de apa;
    - acumularea poluantilor persistenti in ecosisteme;
    - zgomotul si vibratiile;
    - altele;
    2. modelarea matematica si simularea fenomenelor fizice de transport, transfer si de transformare a substantelor, care au loc in mediu, in vederea aprecierii si predictiei evolutiei calitatii componentelor de mediu;
    3. modelarea fizica a proceselor antropice si naturale;
    4. elaborarea, imbunatatirea si adoptarea de tehnici, metode si standarde pentru determinarea poluantilor si a noxelor care afecteaza calitatea componentelor mediului;
    5. monitorizarea integrata a componentelor mediului:
    5.1. elaborarea si actualizarea Catalogului cu indicatorii starii de calitate a componentelor mediului;
    5.2. stabilirea retelelor de monitorizare si a parametrilor tehnici ai acestora, in vederea obtinerii de informatii relevante privind indicatorii starii de calitate a componentelor mediului;
    6. elaborarea de tehnologii pentru combaterea poluarii componentelor de mediu;
    7. realizarea de metodologii, echipamente, instalatii, instrumente si aparatura pentru investigarea componentelor de mediu;
    8. evaluarea riscului de mediu asupra mediului, predictia, prevenirea si reducerea efectelor acestuia:
    8.1. inlaturarea efectelor asupra mediului in cazul producerii unor accidente industriale, dezastre naturale etc.;
    8.2. optimizarea fluxurilor informationale pentru usurarea luarii deciziilor, in cazul producerii unor evenimente deosebite;
    8.3. prevenirea poluarilor accidentale;
    9. evaluarea starii de siguranta a lucrarilor hidrotehnice, inclusiv a celor de tip special (halde de zgura si de cenusa etc.);
    10. metode de analiza a impactului asupra mediului pe durata ciclului de viata a produselor;
    11. metode, tehnologii si tehnici de remediere, reabilitare si reconstructie ecologica;
    12. metode si tehnologii de reciclare, reutilizare si de eliminare a deseurilor;
    13. optiuni social-economice pentru dezvoltare durabila:
    - gospodarirea durabila a mediului;
    - fundamentarea stiintifica a actelor legislative si a normativelor care reglementeaza protectia mediului;
    - economia mediului.
    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare pe care le desfasoara institutul:
    - asistenta tehnica si consultanta;
    - furnizarea de servicii stiintifice si tehnologice in domeniul protectiei mediului;
    - activitati de utilitate publica;
    - expertizare si contraexpertizare;
    - proiectare tehnologica si proiectare de produse speciale care prezinta interes pentru profilul institutului;
    - testare de produse, tehnologii, echipamente si instalatii in vederea omologarii;
    - proiectare tehnologica in domeniul retelelor de monitorizare a calitatii apelor, aerului, radioactivitatii, al statiilor de tratare a apei, de alimentare, al statiilor de epurare a apelor uzate, al statiilor de tratare a deseurilor, al amenajarilor hidrotehnice, precum si proiectare tehnologica in domeniul hidroedilitar;
    - colaborarea cu agentii economici pentru realizarea automonitorizarii surselor de poluare (emisii, imisii).
    C. Activitatea operationala in domeniu:
    1. centralizarea si prelucrarea datelor din sistemul de monitoring integrat al mediului si transmiterea catre autoritatea centrala pentru protectia mediului a informatiilor necesare acesteia pentru elaborarea sintezelor anuale si a Raportului national anual privind starea mediului in Romania;
    2. crearea, intretinerea, perfectionarea si exploatarea bazelor de date referitoare la starea componentelor mediului, gestiunea deseurilor si siguranta chimica;
    3. participarea, la solicitarea autoritatii centrale de protectie a mediului, la:
    - procesul de armonizare a legislatiei nationale in domeniul protectiei mediului si al gospodaririi apelor cu cea a Uniunii Europene;
    - aplicarea prevederilor conventiilor internationale in domeniul mediului si al gospodaririi apelor;
    - derularea proiectelor si programelor internationale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor;
    - procesul de acreditare a laboratoarelor din cadrul agentiilor teritoriale de protectie a mediului si a autoritatilor de gospodarire a apelor;
    - activitatile de intercalibrare si validare a datelor;
    - elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pentru protectia mediului si a Programului national de actiune pentru protectia mediului;
    - controlul aplicarii Programului national de actiune pentru protectia mediului;
    - elaborarea de specificatii si criterii tehnice in vederea achizitionarii de catre autoritatile de protectie a mediului de aparatura, echipamente si instalatii specifice activitatilor de monitorizare a starii mediului;
    - activitatea comisiilor de licitatie si receptie tehnica, organizate pentru achizitionarea de aparatura, echipamente si instalatii pentru monitorizarea starii mediului;
    - activitatea comisiilor de omologare de tehnologii, echipamente si aparatura din domeniul de activitate al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    - inventarierea surselor si emisiilor de poluanti;
    4. acordarea de asistenta tehnica si stiintifica la solicitarea autoritatii centrale de protectie a mediului;
    5. analize, evaluari si expertize privind radioactivitatea mediului, securitatea nucleara, radioprotectia si asigurarea calitatii in domeniul nuclear;
    6. analize, evaluari si expertize privind efectele investitiilor pentru protectia mediului;
    7. elaborarea programelor de dezvoltare pentru asigurarea cantitativa si calitativa a resurselor de apa, apararea impotriva actiunii distructive a apelor, precum si valorificarea potentialului apelor in raport cu cerintele dezvoltarii durabile a societatii si in acord cu strategia si politicile de mediu;
    8. participarea la programele internationale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor;
    9. colaborarea impreuna cu autoritatea centrala de protectie a mediului la organizarea de seminarii nationale si internationale.
    D. Activitatea de formare continua si de specializare profesionala in domeniul protectiei mediului:
    1. elaboreaza si propune spre aprobare autoritatii centrale de protectie a mediului norme si metodologii a caror aplicare urmareste cresterea capacitatii agentiilor de protectie a mediului pentru:
    - organizarea, realizarea si perfectionarea monitorizarii integrate a mediului;
    - eficientizarea actiunilor de autorizare si control referitoare la calitatea componentelor mediului;
    - implementarea procedurilor necesare in vederea acreditarii laboratoarelor si aplicarea practica a sistemului de calitate a datelor;
    2. asigura specialistii necesari pentru realizarea programului de instruire, indrumare tehnica si metodologica, organizat de autoritatea centrala pentru personalul din agentiile de protectie a mediului.
    E. Activitatea de editare si tiparire a publicatiilor de specialitate:
    - revista "Mediul inconjurator";
    - studii, rapoarte, sinteze si alte publicatii in domeniul protectiei mediului;
    - elaborarea periodica a unor buletine informative privind evolutia tehnica si stiintifica in domeniul protectiei mediului pe plan national si mondial.
    F. Activitati de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii din domeniul protectiei mediului si al gospodaririi apelor, in conformitate cu legile in vigoare.
    G. Valorificarea rezultatelor cercetarilor din domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor, in conformitate cu legile in vigoare.
    H. Activitati de productie in vederea sustinerii cercetarii si dezvoltarii tehnologice in domeniu, prin unicate si serii mici de produse, microproductie (pentru valorificarea cercetarilor experimentale elaborate), precum si expozitii de profil.
    I. (1) Activitati de comert interior si activitati de import-export, potrivit legii, exclusiv pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    (2) Activitatile mentionate la alin. (1) pot fi efectuate si in cadrul unor contracte internationale.
    J. Institutul este laboratorul national de referinta in domeniul apei, aerului, radioactivitatii, zgomotului, vibratiilor si deseurilor.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    (1) Institutul are un patrimoniu in valoare de 9.142.477.000 lei, conform situatiei patrimoniului, incheiata la data de 30 iunie 1998.
    (2) Stabilirea valorii patrimoniului net se va finaliza dupa efectuarea operatiunilor de reevaluare efectuate potrivit Hotararii Guvernului nr. 983/1998 si celorlalte acte normative incidente in domeniu.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si bunurile dobandite din fonduri publice se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
    (3) In exercitarea drepturilor sale institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea, in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si a Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.
    (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati, sectii, laboratoare, precum si alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii, pot fi organizate colective specializate sau colective interdisciplinare.
    Art. 8
    (1) Modificarile in structura organizatorica si functionala a institutului se propun de catre directorul general, cu avizul consiliului de administratie, si se aproba, potrivit legii, de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (2) Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si poate acorda conducatorilor acestor subunitati imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 9
    Conducatorii subunitatilor din structura institutului raspund fata de consiliul de administratie si fata de directorul general pentru indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de catre acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    (1) Conducerea institutului este asigurata de:
    - consiliul de administratie;
    - comitetul de directie;
    - directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice a institutului sunt asigurate de consiliul stiintific.
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (2) Consiliul de administratie este alcatuit din:
    - un presedinte;
    - un vicepresedinte;
    - 5 membri.
    Art. 12
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului - presedinte;
    - un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare;
    - un reprezentant al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Al saptelea membru al consiliului de administratie poate fi inginer, economist, jurist sau alt specialist din domeniul de activitate al institutului.
    (3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, cu avizul presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, la propunerea conducatorului autoritatii de la care acestia provin.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de catre acelasi organ care i-a numit.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani si:
    a) isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    b) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie si nu pot participa, in aceeasi calitate, la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau cu care este in concurs de interese;
    d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil sau cu profil diferit, cu care institutul se afla in relatii comerciale directe sau concurente.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului o impun, convocarea sa facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie isi poate desfasura activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramata intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 17
    La sedintele consiliului de administratie este invitat permanent si reprezentantul sindicatului si/sau reprezentantul salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi compensata material conform prevederilor legale.
    Art. 19
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii care s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat, in scris, despre aceasta organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura acestuia, necesare pentru realizarea obiectului de activitate al institutului;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune planul anual de cercetare-dezvoltare si inovare, pe care il inainteaza Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare;
    d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pe care il depune la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in vederea aprobarii lui prin hotarare a Guvernului;
    e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune aprobarii Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    f) analizeaza raportarea semestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut;
    h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamenteaza si prezinta Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public, specifice activitatii institutului;
    l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 35 alin. (1) si stabileste modul de rambursare a acestora;
    m) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    n) exercita orice alte atributii, stabilite potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an consiliul de administratie prezinta Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului un raport asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
    Art. 23
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie, format din directorul general si directorii din structura organizatorica a institutului.
    Art. 24
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    - strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    - programul anual de cercetare-dezvoltare;
    - bugetul de venituri si cheltuieli;
    - programul de investitii;
    - sistemul de asigurare a calitatii;
    - alte obligatii.
    Art. 25
    Comitetul de directie se intruneste decadal sau ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 26
    (1) La nivelul subunitatilor din institut se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului, si este prezidat de directorul subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general al institutului si aprobate de consiliul de administratie.
    Art. 27
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, cu acordul presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, pe baza rezultatului concursului organizat conform conditiilor si criteriilor propuse de consiliul stiintific si aprobate de conducerea institutului.
    Art. 28
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    c) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
    d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut, prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    e) ii numeste si ii revoca pe conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si pe directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    f) angajeaza si concediaza personalul institutului, in conditiile legii si ale contractului colectiv de munca;
    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea in functiile de cercetator principal gradele I, II si III si de cercetator stiintific, la propunerea consiliului stiintific;
    h) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996;
    i) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    j) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior, prin compartimente proprii specializate;
    k) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale; aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    l) exercita orice alte atributii care ii sunt delegate de consiliul de administratie;
    m) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
    Art. 29
    (1) Consiliul stiintific este format din 23 de membri reprezentand toate directiile stiintifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, din cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pe o perioada de 2 ani, prin vot secret, de catre membrii acestuia. Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific al institutului.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu.
    Art. 30
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare a institutului si la elaborarea de propuneri pentru Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare in domeniul propriu de activitate;
    b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare;
    c) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    d) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului;
    e) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si pentru incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si de promovare a personalului de cercetare-dezvoltare;
    g) propune comisiile de concurs pentru promovarea in functiile atestabile si confirma rezultatele concursurilor pentru functiile de cercetator principal gradele I, II si III si de cercetator stiintific;
    h) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    i) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, in scop stiintific;
    j) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate;
    k) propune criteriile si conditiile de organizare a concursului pentru functia de director general al institutului.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 31
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se avizeaza de consiliul de administratie, se supune spre aprobare Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, se transmite Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 33
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri care urmeaza a fi realizate si cheltuielile totale care urmeaza a fi efectuate.
    Art. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli, stabilit potrivit legii.
    Art. 35
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care in cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu bancile, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 36
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii, alocatii bugetare si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta prevederilor art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiara, stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la banci cu sediul in Romania.
    Art. 38
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si cu avizul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.
    Art. 41
    Prevederile prezentului regulament se completeaza, in cazul unor aspecte nereglementate in continutul sau, cu dispozitiile legale aplicabile regiilor autonome.
    Art. 42
    Statutul de institut national de cercetare dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr un interval de maximum 5 ani.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 337/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 337 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu