Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 861 din 31 decembrie 1992

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plati pentru produsele si serviciile de gospodarire a apelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 6 din 18 ianuarie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Anexele nr. 1-4 la Hotararea Guvernului nr. 1001/1990 se abroga si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 1993.

                   PRIM-MINISTRU
                 NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul
                         finantelor,
                         Florin Georgescu

                         Ministrul apelor,
                         padurilor si
                         protectiei mediului,
                         Aurel Constantin Ilie

    ANEXA 1

                           PRETURI DE LIVRARE
pentru produsele de gospodarire a apelor din sursele de apa bruta
------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Produsele de gospodarire a apelor              Pretul de livrare
crt.          si utilizatorii               (lei/1.000 mc apa bruta prelevata)
------------------------------------------------------------------------------
 0                     1                                   2
------------------------------------------------------------------------------
  1. Apa din raurile interioare
1.1. Agenti economici industriali, de constructii-montaj,
     de transporturi, de gospodarie comunala (pentru
     industrii), agrozootehnici de tip industrial,
     termocentrale in limita volumului de apa asigurat          2.593
1.2. Irigatii si piscicultura                                      65
1.3. Termocentrale, apa peste volumul asigurat                     17
1.4. Agenti economici de gospodarie comunala (pentru
     populatie, institutii publice, unitati de cult)              950
1.5. Pastravarii                                                   12
1.6. Alti agenti economici                                      2.593
  2. Apa din Dunare
2.1. Agenti economici industriali, de constructii-montaj,
     de transporturi, de gospodarie comunala (pentru
     industrii), agrozootehnici de tip industrial, termocentrale
     in limita volumului asigurat                                 311
2.2. Irigatii si piscicultura                                      15
2.3. Agenti economici de gospodarie comunala (pentru
     populatie, institutii publice, unitati de cult)              183
2.4. Alti agenti economici                                        311
  3. Apa din subteran
3.1. Agenti economici industriali, de constructii-montaj,
     de transporturi, de gospodarie comunala (pentru
     industrii) si altii care au nevoie de apa, de calitatea apei
     subterane                                                  3.194
3.2. Agenti economici de gospodarie comunala (pentru
     populatie, institutii publice, unitati de cult)              730
3.3. Irigatii                                                     235
3.4. Agenti economici agrozootehnici                              967
3.5. Alti agenti economici                                      3.194
------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
    NOTA:
    Sunt supuse regimului de preturi numai debitele medii mai mari de 0,2 l/s sau volumele mai mari de 7.500 mc/an. Nu se aplica regimul de preturi pentru apa din surse mici locale, utilizata in gospodariile populatiei din localitatile urbane si rurale pentru baut, spalat, adapat animale, actionari hidraulice de mica putere si irigarea terenurilor din gospodaria populatiei, cu exceptia celor situate in suprafetele amenajate special pentru irigatii.

    ANEXA 2

                             TARIFE
pentru servicii de gospodarire a apelor realizate prin unitatile de gospodarire a apelor
------------------------------------------------------------------------------
Nr.         Serviciul de gospodarire a apelor         U.M.        Tariful
crt.                                                             (lei/U.M.)
------------------------------------------------------------------------------
 0                        1                            2              3
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Primirea in apele de suprafata a substantelor
     evacuate in cadrul limitelor reglementate prin
     acte normative
1.1. Pentru suspensii si substante in solutie (toti
     indicatorii din autorizatie)                     t              859
1.2. Pentru substantele consumatoare de oxigen        t            3.468
  2. Concentrarea prin barajele regiei a
     potentialului hidroenergetic
2.1. Pentru cadere medie asigurata de baraje:
     - la hidrocentrale cu putere instalata mai mica
       de 4 MW                                        m cadere    15.533
     - la hidrocentrale cu putere instalata cuprinsa
       intre 4 MW si 8 MW                             m cadere    20.880
     - la hidrocentrale cu putere instalata mai mare
       de 8 MW                                        m cadere    25.735
2.2. Pentru volumul de apa utilizat:
     - la hidrocentrale cu putere instalata mai mica
       de 4 MW                                        10.000 mc       32
     - la hidrocentrale cu putere instalata cuprinsa
       intre 4 MW si 8 MW                             10.000 mc       44
     - la hidrocentrale cu putere instalata peste
       8 MW                                           10.000 mc       73
  3. Gospodarirea debitelor solide pentru
     extragerea balastului, pietrisului, nisipului si
     altele                                           mc material
                                                      extras          10
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

              SERVICII DE GOSPODARIRE A APELOR,
        in scopul prelucrarii si utilizarii acestora

    1. Servicii de captare, tratare, pompare si transport al apei
    2. Servicii de distribuire a apei prin reteaua publica
    3. Servicii de distribuire a apei pe platforme industriale
    4. Servicii de distribuire a apei brute prin reteaua de irigatii
    5. Servicii de distribuire a apei prin reteaua altor unitati
    6. Servicii de canalizare, epurare si pompare a apelor uzate
    7. Servicii de asigurare a folosirii potentialului de turism si agrement al lacurilor naturale si de acumulare
    8. Servicii de asigurare a folosirii potentialului piscicol al lacurilor naturale si de acumulare
    9. Alte servicii privind prelucrarea si utilizarea apei.

    ANEXA 4

                        PENALITATI
pentru abateri de la normele privind prelevarea apelor din surse si evacuarea apelor impurificate
------------------------------------------------------------------------------
Nr.       Natura abaterii             Marimea     U.M.   Nivelul penalitatilor
crt                                  abaterii                   (lei/U.M.)
------------------------------------------------------------------------------
1. Depasirea debitelor sau a volumelor
   prelevate, prevazute in actele
   de reglementare in vigoare sau in
   contract                            - peste 10%        - de doua ori pretul
                                         pana la 20%        de livrare
                                       - peste 20%        - de trei ori pretul
                                         pana la 50%        de livrare
                                       - peste 50%        - de patru ori
                                                            pretul de livrare
2. Depasirea, in perioade de restrictii,
   a debitelor sau volumelor prelevate,
   prevazute in planurile de
   restrictii aprobate, potrivit legii,
   de unitatile de gospodarire a
   apelor                              - peste 10%        - de doua ori pretul
                                         pana la 20%        de livrare
                                       - peste 20%        - de trei ori pretul
                                         pana la 50%        de livrare
                                       - peste 50%        - de patru ori
                                         pana la 75%        pretul de livrare
                                       - peste 75%        - de sase ori pretul
                                                            de livrare
3. Preluarea din subteran a unor volume
   de apa mai mari decat cele prevazute
   in actele de reglementare in vigoare  volum            - de cinci ori
                                                            pretul de livrare
4. Preluarea produselor si serviciilor
   fara acte de reglementare in vigoare
   si fara contract                      volum            - de zece ori pretul
                                                            de livrare sau
                                                            tariful
5. Folosirea apei in alt scop decat
   cel prevazut in actele de
   reglementare in vigoare               volum            - de trei ori pretul
                                                            de livrare
6. Depasirea valorilor medii zilnice
   ale indicatorilor de calitate
   inscrisi in actele de reglementare
   in vigoare                          Diferentele dintre
                                       valorile indicatorilor
                                       de calitate efectiv
                                       realizati si valorile
                                       din actele de
                                       reglementare in
                                       vigoare
   - suspensii totale                                      kg         1,74
   - cloruri, sulfati, magneziu, sodiu,
     calciu                                                kg         2,62
   - azotati, substante organice (CCOCR)                   kg         3,50
   - substante organice (CBO5)                             kf         7,80
   - amoniu, azotiti, cobalt                               kg        17,40
   - crom trivalent, detergenti, anioni
     activi, fluor, fier total                             kg        34,80
   - amoniac, fosfor total, mangan,
     nichel, produse petroliere extractibile
     in eter de petrol                                     kg       104,40
   - cromhexavalent, molibden, plumb,
     cupru, zinc, sulfura sau hidrogen
     sulfurat                                              kg       348,10
   - argint, arsen, seleniu                                kg       696,30
   - cianuri                                               kg     1.044,40
   - clori rezidual liber (Cl2)                            kg     1.392,60
   - cadmiu, fenoli, nitroetilbenzen                       kg     1.740,70
7. Substante cu efect deosebit de toxic,
   a caror evacuare in sursele de apa
   este interzisa prin lege:
   - mercur                                                kg    20.888
   - pesticide organohalogenice persistente,
     organosilicice persistente,
     organofosforice                                       kg    34.814
   - substante cancerigenice (benzpirenul
     si compusii lui, nitroderivati -
     dinitro-ortocrezol, dinitro-sec-butil-
     fenol - etc.), compusi organici ai
     mercurului                                            kg    87.035
   - deseuri radioactive, care se
     concentreaza in mediu sau organisme
     acvatice                                            conform reglementarii
                                                         in vigoare
------------------------------------------------------------------------------
    Valorile penalitatilor de la pct. 6 si 7 sunt valabile pentru anii 1994 si 1995, iar pentru anii 1992 si 1993 se aplica reducerile prevazute la art. 16.
    Incepand cu anul 1996, valoarea penalitatilor se dubleaza pana in momentul atingerii parametrilor nominali autorizati. Se excepteaza indicatorul "cloruri" de la US - S.A. Govora, UPESOM - S.A. Ocna Mures si CHIM COMPLEX - S.A. Borzesti, pentru care nivelul de penalitati se va mentine la valorile anului 1992 pana la rezolvarea problemei epurarii acestora.
    Determinarea cantitatilor de substante impurificatoare evacuate si analizele de constatare a depasirii valorilor medii zilnice se vor realiza pentru toti indicatorii de calitate stipulati in contract, in conformitate cu instructiunile tehnice pentru aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1001/1990.
    Depasirea valorilor indicatorilor de calitate autorizati atrage dupa sine penalizarea, indiferent de valoarea debitului evacuat, cantitatea de substante impurificatoare evacuate pentru care se aplica penalizari reprezentand produsul dintre diferenta de concentratie cu care depaseste indicatorul aprobat si debitul evacuat.
    Sumele cu care se penalizeaza depasirea fiecarui indicator de calitate se cumuleaza.
    Din penalitatile aplicate conform pct. 1-5, sumele echivalente aplicarii pretului sau tarifului prevazute in anexele nr. 1 si 2 se fac venituri ale Regiei Autonome a apelor "Apele Romane", iar diferenta se varsa la Fondul apelor.
    Penalitatile cuprinse in prezenta anexa se refera si la serviciile de gospodarie comunala privind distributia apei potabile si preluarea in reteaua de canalizare publica a apelor uzate, in relatiile unitatilor de gospodarire comunala cu celelalte unitati integrate total sau partial sistemelor hidroedilitare ale localitatilor.
    Intocmirea si aplicarea planurilor de seceta pentru irigatii se vor face de comun acord cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.

                                             


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 861/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 861 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu