Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 106 din 2 decembrie 2010

pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 825 din 9 decembrie 2010Având în vedere obligatia Guvernului de a modifica si completa sistemul de contributii, plati, bonificatii, tarife si penalitati din domeniul gospodaririi apelor, prevazut în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române", aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, într-un termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a art. II1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 146/2010,

luând în considerare urgenta realizarii, în cel mai scurt timp, a lucrarilor de gospodarire a apelor, care au rol de aparare împotriva inundatiilor si de reducere a eroziunii costiere, prin utilizarea fondurilor europene,

având în vedere necesitatea demonstrarii catre Comisia Europeana a faptului ca sunt asigurate sursele financiare pentru întretinerea lucrarilor de aparare împotriva inundatiilor si de reducere a eroziunii costiere, care vor finantate prin fonduri europene,

pentru restructurarea sistemului de contributii, plati, bonificatii, tarife si penalitati specifice activitatii de gospodarire a resurselor de apa, potrivit dispozitiilor Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara în domeniul apei, cu respectarea principiilor generale de dezvoltare durabila, precautie si preventie, conform carora beneficiarul si poluatorul platesc,

tinând cont de faptul ca întârzierea promovarii prezentului act normativ ar conduce la neîndeplinirea obligatiilor asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene si la întârzierea absorbtiei fondurilor europene necesare realizarii lucrarilor de gospodarire a apelor, care au rol de aparare împotriva inundatiilor si de reducere a eroziunii costiere, lipsa acestor lucrari având efecte negative asupra mediului,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic. -Anexa nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

p. Ministrul mediului si padurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

ANEXA

(Anexa nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002)

Sistemul de contributii specifice de gospodarire a apelor si serviciile comune de gospodarire a apelor

I. Sistemul de contributii specifice de gospodarire a apelor

A. Contributia pentru utilizarea resurselor de apa, pe categorii de surse si utilizatori:

A.1. de suprafata, Marea Neagra, Dunarea, râuri interioare, lacuri naturale si lacuri de acumulare amenajate, indiferent de detinator, în scopul utilizarii de catre:

1.1. operatori economici, inclusiv servicii de gospodarie comunala, institutii publice, unitati de cult, operatori economici agrozootehnici de tip industrial si altii;

1.2. operatori economici producatori de energie electrica si termica prin termocentrale, prin centrale nucleare;

1.3. operatori economici producatori de energie electrica prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalata, în regim de uzinare;

1.4. irigatii si acvacultura;

A.2. din subteran, în scopul utilizarii de catre:

2.1. operatori economici industriali;

2.2. operatori economici de gospodarie comunala, institutii publice, unitati de cult si altii care folosesc apa în scop potabil;

2.3. irigatii si acvacultura;

2.4. operatori economici agrozootehnici.

B. Contributia pentru primirea apelor uzate în resursele de apa*):

B.1.contributia pentru primirea apelor uzate în resursele de apa de suprafata:

a) la materii în suspensie;

b) la substante în solutie;

c) la germeni patogeni;

d) la poluarea termica;

e) la substante consumatoare de oxigen;

B.2. contributia pentru primirea apelor uzate în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere asigurata natural:

a) la materii în suspensie;

b) la substante în solutie;

c) la germeni patogeni;

d) la substante consumatoare de oxigen;

B.3. contributia pentru primirea apelor uzate industriale, de mina sau de zacamânt, injectate în straturi de foarte mare adâncime:

a) la materii în suspensie;

b) la substante în solutie;

c) la germeni patogeni.

NOTA:

*) Indicatorii folositi pentru contributiile specifice mentionate sunt:

a) indicatori chimici generali:

- materii totale în suspensie (MTS);

- cloruri (CI), sulfati (S042-);

- sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+);

- azotati (N03-);

- clor rezidual liber (CI2);

- amoniu (NH4+), azot (Ntotal). azotiti (NO2);

- amoniac (NH3);

- consum biochimic de oxigen (CBO5);

- consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu);

- consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu);

- fosfati (P043-);

- fosfor total (P);

- mangan total (Mn2+);

- aluminiu total (Al3+), fier ionic total (Fe2+, Fe3+);

- substante extractibile cu eter de petrol, produse petroliere;

- detergenti sintetici anionactivi, biodegradabili;

- reziduu filtrabil uscat la 105°C;

b) indicatori chimici specifici:

- sulfiti (SO32), fluoruri (F), fenoli (index fenolic) (C6H5OH);

- crom trivalent total (Cr+);

- bariu total (Ba2+), zinc total (Zn2+), cobalt total (Co2+);

- sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S);

c) indicatori chimici toxici si foarte toxici:

- arsen (As);

- cianuri (Cn-);

- detergenti anionactivi;

- argint (Ag+), zinc total (Zn2+), molibden (Mo2+);

- cupru total (Cu2+), crom (Cr2+), molibden (Mo2+);

- plumb si compusi;

- mercur (Hg2+) si compusi;

- nichel (Ni) si compusi;

d) indicatori bacteriologici:

- bacterii coliforme totale;

- bacterii coliforme fecale;

- streptococi fecali;

e) indicatori fizici:

- temperatura.

C. Contributia pentru potentialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române":

C.1. cadere medie asigurata la hidrocentrale cu puterea instalata mai mica de 4 MW;

C.2. cadere medie asigurata la hidrocentrale cu puterea instalata cuprinsa între 4 MW si 8 MW;

C.3. cadere medie asigurata la hidrocentrale cu puterea instalata mai mare de 8 MW.

D. Contributia pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de apa si cuvetele lacurilor de acumulare

II. Servicii comune de gospodarire a apelor în scopul prelucrarii si utilizarii acestora

Denumirea serviciului:

1. captarea, tratarea si pomparea apei;

2. aductiunea apei pentru distributie în reteaua publica;

3. distributia apei pe platforme industriale;

4. aductiunea apei pentru distributie în reteaua de irigatii;

5. distributia apei prin reteaua altor unitati;

6. transportul apei prin conducte si canale;

7. asigurarea folosirii potentialului de turism si agrement al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunarii, plajei si marii teritoriale;

8. practicarea pescuitului recreativ sportiv în cursuri de apa, lacuri si balti naturale;

9. analize de calitate a apei pentru terti;

10. apararea împotriva inundatiilor prin lucrari de gospodarire a apelor;

11. suplimentarea debitelor;

12. asigurarea caderii în scop hidroenergetic de catre alti operatori economici, prin barajele si prizele proprii;

13. pomparea apelor în vederea protectiei lacurilor terapeutice, precum si din incinte îndiguite;

14. activitati conexe legate de valorificarea potentialelor apelor si a patrimoniului;

15. alte servicii privind prelucrarea si utilizarea apei, cu potentialele ei;

16. servicii de întretinere - reparatii constructii în domeniul gospodaririi apelor.


SmartCity5

COMENTARII la OUG 106/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 106 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu