Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 106 din 2 decembrie 2010

pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 825 din 9 decembrie 2010Având în vedere obligatia Guvernului de a modifica si completa sistemul de contributii, plati, bonificatii, tarife si penalitati din domeniul gospodaririi apelor, prevazut în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române", aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, într-un termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a art. II1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 146/2010,

luând în considerare urgenta realizarii, în cel mai scurt timp, a lucrarilor de gospodarire a apelor, care au rol de aparare împotriva inundatiilor si de reducere a eroziunii costiere, prin utilizarea fondurilor europene,

având în vedere necesitatea demonstrarii catre Comisia Europeana a faptului ca sunt asigurate sursele financiare pentru întretinerea lucrarilor de aparare împotriva inundatiilor si de reducere a eroziunii costiere, care vor finantate prin fonduri europene,

pentru restructurarea sistemului de contributii, plati, bonificatii, tarife si penalitati specifice activitatii de gospodarire a resurselor de apa, potrivit dispozitiilor Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara în domeniul apei, cu respectarea principiilor generale de dezvoltare durabila, precautie si preventie, conform carora beneficiarul si poluatorul platesc,

tinând cont de faptul ca întârzierea promovarii prezentului act normativ ar conduce la neîndeplinirea obligatiilor asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene si la întârzierea absorbtiei fondurilor europene necesare realizarii lucrarilor de gospodarire a apelor, care au rol de aparare împotriva inundatiilor si de reducere a eroziunii costiere, lipsa acestor lucrari având efecte negative asupra mediului,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic. -Anexa nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

p. Ministrul mediului si padurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

ANEXA

(Anexa nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002)

Sistemul de contributii specifice de gospodarire a apelor si serviciile comune de gospodarire a apelor

I. Sistemul de contributii specifice de gospodarire a apelor

A. Contributia pentru utilizarea resurselor de apa, pe categorii de surse si utilizatori:

A.1. de suprafata, Marea Neagra, Dunarea, râuri interioare, lacuri naturale si lacuri de acumulare amenajate, indiferent de detinator, în scopul utilizarii de catre:

1.1. operatori economici, inclusiv servicii de gospodarie comunala, institutii publice, unitati de cult, operatori economici agrozootehnici de tip industrial si altii;

1.2. operatori economici producatori de energie electrica si termica prin termocentrale, prin centrale nucleare;

1.3. operatori economici producatori de energie electrica prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalata, în regim de uzinare;

1.4. irigatii si acvacultura;

A.2. din subteran, în scopul utilizarii de catre:

2.1. operatori economici industriali;

2.2. operatori economici de gospodarie comunala, institutii publice, unitati de cult si altii care folosesc apa în scop potabil;

2.3. irigatii si acvacultura;

2.4. operatori economici agrozootehnici.

B. Contributia pentru primirea apelor uzate în resursele de apa*):

B.1.contributia pentru primirea apelor uzate în resursele de apa de suprafata:

a) la materii în suspensie;

b) la substante în solutie;

c) la germeni patogeni;

d) la poluarea termica;

e) la substante consumatoare de oxigen;

B.2. contributia pentru primirea apelor uzate în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere asigurata natural:

a) la materii în suspensie;

b) la substante în solutie;

c) la germeni patogeni;

d) la substante consumatoare de oxigen;

B.3. contributia pentru primirea apelor uzate industriale, de mina sau de zacamânt, injectate în straturi de foarte mare adâncime:

a) la materii în suspensie;

b) la substante în solutie;

c) la germeni patogeni.

NOTA:

*) Indicatorii folositi pentru contributiile specifice mentionate sunt:

a) indicatori chimici generali:

- materii totale în suspensie (MTS);

- cloruri (CI), sulfati (S042-);

- sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+);

- azotati (N03-);

- clor rezidual liber (CI2);

- amoniu (NH4+), azot (Ntotal). azotiti (NO2);

- amoniac (NH3);

- consum biochimic de oxigen (CBO5);

- consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu);

- consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu);

- fosfati (P043-);

- fosfor total (P);

- mangan total (Mn2+);

- aluminiu total (Al3+), fier ionic total (Fe2+, Fe3+);

- substante extractibile cu eter de petrol, produse petroliere;

- detergenti sintetici anionactivi, biodegradabili;

- reziduu filtrabil uscat la 105°C;

b) indicatori chimici specifici:

- sulfiti (SO32), fluoruri (F), fenoli (index fenolic) (C6H5OH);

- crom trivalent total (Cr+);

- bariu total (Ba2+), zinc total (Zn2+), cobalt total (Co2+);

- sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S);

c) indicatori chimici toxici si foarte toxici:

- arsen (As);

- cianuri (Cn-);

- detergenti anionactivi;

- argint (Ag+), zinc total (Zn2+), molibden (Mo2+);

- cupru total (Cu2+), crom (Cr2+), molibden (Mo2+);

- plumb si compusi;

- mercur (Hg2+) si compusi;

- nichel (Ni) si compusi;

d) indicatori bacteriologici:

- bacterii coliforme totale;

- bacterii coliforme fecale;

- streptococi fecali;

e) indicatori fizici:

- temperatura.

C. Contributia pentru potentialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române":

C.1. cadere medie asigurata la hidrocentrale cu puterea instalata mai mica de 4 MW;

C.2. cadere medie asigurata la hidrocentrale cu puterea instalata cuprinsa între 4 MW si 8 MW;

C.3. cadere medie asigurata la hidrocentrale cu puterea instalata mai mare de 8 MW.

D. Contributia pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de apa si cuvetele lacurilor de acumulare

II. Servicii comune de gospodarire a apelor în scopul prelucrarii si utilizarii acestora

Denumirea serviciului:

1. captarea, tratarea si pomparea apei;

2. aductiunea apei pentru distributie în reteaua publica;

3. distributia apei pe platforme industriale;

4. aductiunea apei pentru distributie în reteaua de irigatii;

5. distributia apei prin reteaua altor unitati;

6. transportul apei prin conducte si canale;

7. asigurarea folosirii potentialului de turism si agrement al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunarii, plajei si marii teritoriale;

8. practicarea pescuitului recreativ sportiv în cursuri de apa, lacuri si balti naturale;

9. analize de calitate a apei pentru terti;

10. apararea împotriva inundatiilor prin lucrari de gospodarire a apelor;

11. suplimentarea debitelor;

12. asigurarea caderii în scop hidroenergetic de catre alti operatori economici, prin barajele si prizele proprii;

13. pomparea apelor în vederea protectiei lacurilor terapeutice, precum si din incinte îndiguite;

14. activitati conexe legate de valorificarea potentialelor apelor si a patrimoniului;

15. alte servicii privind prelucrarea si utilizarea apei, cu potentialele ei;

16. servicii de întretinere - reparatii constructii în domeniul gospodaririi apelor.


SmartCity5

COMENTARII la OUG 106/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 106 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu