Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 106 din 2 decembrie 2010

pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 825 din 9 decembrie 2010Având în vedere obligatia Guvernului de a modifica si completa sistemul de contributii, plati, bonificatii, tarife si penalitati din domeniul gospodaririi apelor, prevazut în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române", aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, într-un termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a art. II1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 146/2010,

luând în considerare urgenta realizarii, în cel mai scurt timp, a lucrarilor de gospodarire a apelor, care au rol de aparare împotriva inundatiilor si de reducere a eroziunii costiere, prin utilizarea fondurilor europene,

având în vedere necesitatea demonstrarii catre Comisia Europeana a faptului ca sunt asigurate sursele financiare pentru întretinerea lucrarilor de aparare împotriva inundatiilor si de reducere a eroziunii costiere, care vor finantate prin fonduri europene,

pentru restructurarea sistemului de contributii, plati, bonificatii, tarife si penalitati specifice activitatii de gospodarire a resurselor de apa, potrivit dispozitiilor Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara în domeniul apei, cu respectarea principiilor generale de dezvoltare durabila, precautie si preventie, conform carora beneficiarul si poluatorul platesc,

tinând cont de faptul ca întârzierea promovarii prezentului act normativ ar conduce la neîndeplinirea obligatiilor asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene si la întârzierea absorbtiei fondurilor europene necesare realizarii lucrarilor de gospodarire a apelor, care au rol de aparare împotriva inundatiilor si de reducere a eroziunii costiere, lipsa acestor lucrari având efecte negative asupra mediului,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic. -Anexa nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

p. Ministrul mediului si padurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

ANEXA

(Anexa nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002)

Sistemul de contributii specifice de gospodarire a apelor si serviciile comune de gospodarire a apelor

I. Sistemul de contributii specifice de gospodarire a apelor

A. Contributia pentru utilizarea resurselor de apa, pe categorii de surse si utilizatori:

A.1. de suprafata, Marea Neagra, Dunarea, râuri interioare, lacuri naturale si lacuri de acumulare amenajate, indiferent de detinator, în scopul utilizarii de catre:

1.1. operatori economici, inclusiv servicii de gospodarie comunala, institutii publice, unitati de cult, operatori economici agrozootehnici de tip industrial si altii;

1.2. operatori economici producatori de energie electrica si termica prin termocentrale, prin centrale nucleare;

1.3. operatori economici producatori de energie electrica prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalata, în regim de uzinare;

1.4. irigatii si acvacultura;

A.2. din subteran, în scopul utilizarii de catre:

2.1. operatori economici industriali;

2.2. operatori economici de gospodarie comunala, institutii publice, unitati de cult si altii care folosesc apa în scop potabil;

2.3. irigatii si acvacultura;

2.4. operatori economici agrozootehnici.

B. Contributia pentru primirea apelor uzate în resursele de apa*):

B.1.contributia pentru primirea apelor uzate în resursele de apa de suprafata:

a) la materii în suspensie;

b) la substante în solutie;

c) la germeni patogeni;

d) la poluarea termica;

e) la substante consumatoare de oxigen;

B.2. contributia pentru primirea apelor uzate în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere asigurata natural:

a) la materii în suspensie;

b) la substante în solutie;

c) la germeni patogeni;

d) la substante consumatoare de oxigen;

B.3. contributia pentru primirea apelor uzate industriale, de mina sau de zacamânt, injectate în straturi de foarte mare adâncime:

a) la materii în suspensie;

b) la substante în solutie;

c) la germeni patogeni.

NOTA:

*) Indicatorii folositi pentru contributiile specifice mentionate sunt:

a) indicatori chimici generali:

- materii totale în suspensie (MTS);

- cloruri (CI), sulfati (S042-);

- sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+);

- azotati (N03-);

- clor rezidual liber (CI2);

- amoniu (NH4+), azot (Ntotal). azotiti (NO2);

- amoniac (NH3);

- consum biochimic de oxigen (CBO5);

- consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu);

- consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu);

- fosfati (P043-);

- fosfor total (P);

- mangan total (Mn2+);

- aluminiu total (Al3+), fier ionic total (Fe2+, Fe3+);

- substante extractibile cu eter de petrol, produse petroliere;

- detergenti sintetici anionactivi, biodegradabili;

- reziduu filtrabil uscat la 105°C;

b) indicatori chimici specifici:

- sulfiti (SO32), fluoruri (F), fenoli (index fenolic) (C6H5OH);

- crom trivalent total (Cr+);

- bariu total (Ba2+), zinc total (Zn2+), cobalt total (Co2+);

- sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S);

c) indicatori chimici toxici si foarte toxici:

- arsen (As);

- cianuri (Cn-);

- detergenti anionactivi;

- argint (Ag+), zinc total (Zn2+), molibden (Mo2+);

- cupru total (Cu2+), crom (Cr2+), molibden (Mo2+);

- plumb si compusi;

- mercur (Hg2+) si compusi;

- nichel (Ni) si compusi;

d) indicatori bacteriologici:

- bacterii coliforme totale;

- bacterii coliforme fecale;

- streptococi fecali;

e) indicatori fizici:

- temperatura.

C. Contributia pentru potentialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române":

C.1. cadere medie asigurata la hidrocentrale cu puterea instalata mai mica de 4 MW;

C.2. cadere medie asigurata la hidrocentrale cu puterea instalata cuprinsa între 4 MW si 8 MW;

C.3. cadere medie asigurata la hidrocentrale cu puterea instalata mai mare de 8 MW.

D. Contributia pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de apa si cuvetele lacurilor de acumulare

II. Servicii comune de gospodarire a apelor în scopul prelucrarii si utilizarii acestora

Denumirea serviciului:

1. captarea, tratarea si pomparea apei;

2. aductiunea apei pentru distributie în reteaua publica;

3. distributia apei pe platforme industriale;

4. aductiunea apei pentru distributie în reteaua de irigatii;

5. distributia apei prin reteaua altor unitati;

6. transportul apei prin conducte si canale;

7. asigurarea folosirii potentialului de turism si agrement al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunarii, plajei si marii teritoriale;

8. practicarea pescuitului recreativ sportiv în cursuri de apa, lacuri si balti naturale;

9. analize de calitate a apei pentru terti;

10. apararea împotriva inundatiilor prin lucrari de gospodarire a apelor;

11. suplimentarea debitelor;

12. asigurarea caderii în scop hidroenergetic de catre alti operatori economici, prin barajele si prizele proprii;

13. pomparea apelor în vederea protectiei lacurilor terapeutice, precum si din incinte îndiguite;

14. activitati conexe legate de valorificarea potentialelor apelor si a patrimoniului;

15. alte servicii privind prelucrarea si utilizarea apei, cu potentialele ei;

16. servicii de întretinere - reparatii constructii în domeniul gospodaririi apelor.


SmartCity5

COMENTARII la OUG 106/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 106 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu