E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 404 2003 aproba OUG 107 2002
Articolul 1 din actul Legea 404 2003 modifica articolul 1 din actul OUG 107 2002
Articolul 1 din actul Legea 404 2003 modifica articolul 2 din actul OUG 107 2002
Articolul 1 din actul Legea 404 2003 modifica articolul 3 din actul OUG 107 2002
Articolul 1 din actul Legea 404 2003 modifica articolul 5 din actul OUG 107 2002
Articolul 1 din actul Legea 404 2003 modifica articolul 8 din actul OUG 107 2002
Articolul 1 din actul Legea 404 2003 modifica articolul 9 din actul OUG 107 2002
Articolul 1 din actul Legea 404 2003 modifica articolul 12 din actul OUG 107 2002
Articolul 1 din actul Legea 404 2003 abrogă articolul 1 din actul OUG 107 2002
Articolul 1 din actul Legea 404 2003 modifica articolul 4 din actul OUG 107 2002
Articolul 1 din actul Legea 404 2003 modifica articolul 5 din actul OUG 107 2002
Articolul 1 din actul Legea 404 2003 modifica articolul 6 din actul OUG 107 2002
Articolul 1 din actul Legea 404 2003 modifica articolul 7 din actul OUG 107 2002
Articolul 1 din actul Legea 404 2003 modifica articolul 81 din actul Legea 107 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 404 din  7 octombrie 2003

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane"

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 713 din 13 octombrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 1, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Administratia Nationala <<Apele Romane>> isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta."
    2. La articolul 2, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Bunurile din domeniul public, constituite din: lacurile care nu sunt declarate de interes public national, digurile de aparare impotriva inundatiilor, care nu se constituie intr-o linie continua de aparare, consolidarile si apararile de maluri si lucrarile de dirijare, trec, prin hotarare a Guvernului, in administrarea beneficiarilor care sunt deserviti de acestea."
    3. La articolul 3 alineatul (2), litera k) va avea urmatorul cuprins:
    "k) avizarea, autorizarea si controlul lucrarilor construite pe ape sau in legatura cu apele, controlul folosintelor de apa, indiferent de detinator, in conditiile legii;"
    4. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Administratia Nationala <<Apele Romane>> este operator unic pentru apa de suprafata si subterana si serviciile specifice de gospodarire a apelor."
    5. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Atributiile si competentele consiliului de administratie sunt cuprinse in regulamentul de organizare si functionare prevazut la art. 1 alin. (3)."
    6. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Personalul Administratiei Nationale <<Apele Romane>> si cel aferent activitatii de hidrologie, hidrogeologie si gospodarire a apelor de la Compania Nationala <<Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor>> - S.A. se preiau de la Compania Nationala <<Apele Romane>> - S.A., conform prevederilor legale in vigoare, pe posturile din noua structura aprobata, urmand a se incheia contracte individuale de munca."
    7. La articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Metodologia cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarire a apelor va fi elaborata de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, aprobata prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    8. La articolul 12 punctul 1, alineatul (3) al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Administratia Nationala <<Apele Romane>> este operator unic pentru apa de suprafata subterana si serviciile specifice de gospodarire a apelor."
    9. Anexa nr. 1 se abroga.
    10. Anexa nr. 4 va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 4

                        SERVICII DE GOSPODARIRE A APELOR

    A. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODARIRE A APELOR

    SERVICII DE ASIGURARE A APEI BRUTE PE CATEGORII DE SURSE SI UTILIZATORI

    1. RAURI INTERIOARE, LACURI NATURALE SI LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA ALTOR AGENTI ECONOMICI:
    1.1. Agenti economici (inclusiv servicii de gospodarie comunala), institutii publice, unitati de cult, agrozootehnici de tip industrial si altii
    1.2. Agenti economici producatori de energie electrica si termica prin termocentrale, in regim de recirculare maxim tehnic realizabil
    1.3. Agenti economici producatori de energie electrica prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalata, in regim de uzinare
    1.4. Irigatii, piscicultura.

    2. DUNARE:
    2.1. Agenti economici (inclusiv servicii de gospodarie comunala), institutii publice, unitati de cult, agrozootehnici de tip industrial, si altii
    2.2. Agenti economici producatori de energie electrica si termica prin termocentrale si producatori de energie nuclearo-electrica, in regim de circuit deschis
    2.3. Agenti economici producatori de energie electrica prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalata, in regim de uzinare
    2.4. Irigatii, piscicultura.

    3. SUBTERAN:
    3.1. Agenti economici (inclusiv servicii de gospodarie comunala pentru industrie), exclusiv cei care folosesc apa in scop potabil
    3.2. Agenti economici de gospodarie comunala pentru populatie, institutii publice, unitati de cult si altii care folosesc apa in scop potabil
    3.3. Irigatii, piscicultura
    3.4. Agenti economici agrozootehnici.

    4. LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA UNITATILOR DE GOSPODARIRE A APELOR:
    4.1. Agenti economici industriali, de constructii-montaj, de transporturi, de gospodarie comunala (pentru populatie, industrie etc.), institutii publice, unitati de cult
    4.2. Agenti economici producatori de energie electrica si termica prin termocentrale, in regim de recirculare maxim tehnic realizabil
    4.3. Agenti economici producatori de energie electrica prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalata, in regim de uzinare
    4.4. Irigatii, piscicultura.

    5. SERVICII PENTRU CADEREA MEDIE ASIGURATA PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN ADMINISTRAREA "APELOR ROMANE":
    5.1. Cadere medie asigurata la hidrocentrale cu puterea instalata mai mica de 4 MW
    5.2. Cadere medie asigurata la hidrocentrale cu puterea instalata cuprinsa intre 4 MW si 8 MW
    5.3. Cadere medie asigurata la hidrocentrale cu puterea instalata mai mare de 8 MW.

    6.1. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODARIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVA A APELOR DE SUPRAFATA SI DE PROTECTIE A CALITATII RESURSELOR DE APA*1):
    a) la materii in suspensie;
    b) la substante in solutie;
    c) la germeni patogeni;
    d) la poluarea termica;
    e) la substante consumatoare de oxigen.

    NOTA:
    *1) Indicatorii folositi pentru stabilirea datelor contractuale pentru serviciile specifice mentionate sunt:
    a. INDICATORI CHIMICI GENERALI
    - Materii totale in suspensie (MTS)
    - Cloruri (Cl^-), sulfati (SO4^2-)
    - Sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+), magneziu (Mg^2+)
    - Azotati (NO3^-)
    - Amoniu (NH4^+), azot (Ntotal), azotiti (NO2^-)
    - Consum biochimic de oxigen (CBO5)
    - Consum chimic de oxigen (CCOMn)
    - Consum chimic de oxigen (CCOCr)
    - Fosfati (PO4^3-)
    - Fosfor (P)
    - Mangan (Mn^2+)
    - Aluminiu (Al^3+), fier total ionic (Fe^2+, Fe^3+)
    - Substante extractibile cu eter de petrol, produse petroliere
    - Detergenti sintetici anionactivi, biodegradabili
    - Reziduu filtrabil uscat la 105 grade C;
    b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI
    - Sulfiti (SO3^2-), fluoruri (F^-), fenoli antrenabili cu vapori de apa (C6H5OH)
    - Nichel (Ni^2+), crom (Cr^3+)
    - Amoniac (NH3)
    - Bariu (Ba^2+), zinc (Zn^2+), cobalt (Co^2+)
    - Sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat (H2S);
    c. INDICATORI CHIMICI TOXICI SI FOARTE TOXICI
    - Arsen (As)
    - Cianuri (Cn2^-)
    - Mercur (Hg^2+), cadmiu (Cd^2+)
    - Plumb (Pb^2+), argint (Ag^2+), crom (Cr^6+), cupru (Cu^2+), molibden (Mo^2+);
    d. INDICATORI BACTERIOLOGICI
    - Bacterii coliforme totale
    - Bacterii coliforme fecale
    - Streptococi fecali
    e. INDICATORI FIZICI
    - Temperatura.

    6.2. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODARIRE A APELOR, PENTRU AMELIORAREA CALITATIVA A APELOR EVACUATE IN SOLURI PERMEABILE SAU IN DEPRESIUNI CU SCURGERE ASIGURATA NATURAL SI PENTRU PROTECTIA CALITATII APELOR SUBTERANE:
    a) la materii in suspensie;
    b) la substante in solutie;
    c) la germeni patogeni;
    d) la substante consumatoare de oxigen.

    6.3. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODARIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVA A APELOR DE MINA SAU DE ZACAMANT, INJECTATE IN STRATURI DE FOARTE MARE ADANCIME:
    a) la materii in suspensie;
    b) la substante in solutie;
    c) la germeni patogeni.

    7. SERVICII DE GOSPODARIRE A DEBITELOR SOLIDE - SERVICII DE GOSPODARIRE A NISIPURILOR SI PIETRISURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APA, MALURILOR SI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE:
    7.1. Servicii de gospodarire a nisipurilor si pietrisurilor din albiile minore ale cursurilor de apa, malurilor si cuvetelor lacurilor de acumulare amenajate
    7.2. Servicii de gospodarire a nisipurilor si pietrisurilor din albia minora a fluviului Dunarea.

    B. SERVICII COMUNE DE GOSPODARIRE A APELOR IN SCOPUL PRELUCRARII SI UTILIZARII ACESTORA

    Denumirea serviciului:
    1. Captarea, tratarea si pomparea apei
    2. Distributia apei prin reteaua publica
    3. Distributia apei pe platforme industriale
    4. Distributia apei prin reteaua de irigatii
    5. Distributia apei prin reteaua altor unitati
    6. Transportul apei prin conducte si canale
    7. Asigurarea folosirii potentialului de turism si agrement al raurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunarii si marii teritoriale
    8. Asigurarea folosirii potentialului piscicol al raurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunarii si marii teritoriale
    9. Apararea impotriva inundatiilor prin lucrari de gospodarire a apelor
    10. Suplimentarea debitelor
    11. Pomparea apelor in vederea protectiei lacurilor terapeutice, precum si din incinte indiguite
    12. Activitati conexe legate de valorificarea potentialelor apelor si a patrimoniului
    13. Alte servicii privind prelucrarea si utilizarea apei, cu potentialele ei."
    11. La anexa nr. 5, alineatele (4) si (5) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Calitatea apei brute asigurata in sursa este clasificata pe categorii, conform normelor si standardelor in vigoare.
    (5) Divergentele aparute la incheierea contractelor intre directiile bazinale sau unitatile subordonate Administratiei Nationale "Apele Romane" si agentii economici, in calitate de beneficiar, se negociaza ca etapa finala a concilierii, la nivelul central al Administratiei Nationale "Apele Romane", in prezenta autoritatii competente, dupa caz."
    12. Anexa nr. 6 va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 6

                                 TARIFELE
            pentru serviciile specifice de gospodarire a apelor

________________________________________________________________________________
              Denumirea serviciului                        U.M.       Tarif*)
                                                                     (lei/U.M.)
________________________________________________________________________________
     SERVICII DE ASIGURARE A APEI BRUTE,
     PE CATEGORII DE SURSE SI UTILIZATORI

1.   RAURI INTERIOARE, LACURI NATURALE SI LACURI DE
     ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA ALTOR
     AGENTI ECONOMICI:
1.1. Agenti economici (inclusiv servicii de
     gospodarie comunala), institutii publice,
     unitati de cult, agrozootehnici de tip
     industrial si altii                                    mc            238,00
1.2. Agenti economici producatori de energie
     electrica si termica prin termocentrale, in
     regim de recirculare maxim tehnic realizabil           mc            238,00
1.3. Agenti economici producatori de energie
     electrica prin hidrocentrale, indiferent de
     puterea instalata, in regim de uzinare                 mc              1,00
1.4. Irigatii, piscicultura.                                mc             18,00

2.   DUNARE:
2.1. Agenti economici (inclusiv servicii de
     gospodarie comunala), institutii publice,
     unitati de cult, agrozootehnici de tip
     industrial si altii                                    mc             28,00
2.2. Agenti economici producatori de energie
     electrica si termica prin termocentrale si
     producatori de energie nuclearo-electrica,
     in regim de circuit deschis                            mc              1,00
2.3. Agenti economici producatori de energie
     electrica prin hidrocentrale, indiferent de
     puterea instalata, in regim de uzinare                 mc              1,00
2.4. Irigatii, piscicultura.                                mc             18,00

3.   SUBTERAN:
3.1. Agenti economici (inclusiv servicii de
     gospodarie comunala pentru industrie), exclusiv
     cei care folosesc apa in scop potabil                  mc            264,00
3.2. Agenti economici de gospodarie comunala pentru
     populatie, institutii publice, unitati de cult
     si altii care folosesc apa in scop potabil             mc            123,00
3.3. Irigatii, piscicultura                                 mc             18,00
3.4. Agenti economici agrozootehnici.                       mc            156,00

4.   LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN
     ADMINISTRAREA UNITATILOR DE GOSPODARIRE
     A APELOR:
4.1. Agenti economici industriali, de
     constructii-montaj, de transporturi, de
     gospodarie comunala (pentru populatie,
     industrie etc.), institutii publice, unitati
     de cult                                                mc            240,00
4.2. Agenti economici producatori de energie
     electrica si termica prin termocentrale, in
     regim de recirculare maxim tehnic realizabil           mc            240,00
4.3. Agenti economici producatori de energie
     electrica prin hidrocentrale, indiferent de
     puterea instalata in regim de uzinare                  mc              1,00
4.4. Irigatii, piscicultura                                 mc             18,00

5.   SERVICII PENTRU CADEREA MEDIE ASIGURATA PRIN
     BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN
     ADMINISTRAREA "APELOR ROMANE":
5.1. Caderea medie asigurata la hidrocentrale cu
     puterea instalata mai mica de 4 MW                mcad/luna    1.300.055,00
5.2. Caderea medie asigurata la hidrocentrale cu
     puterea instalata cuprinsa intre 4MW si 8MW       mcad/luna    1.747.510,00
5.3. Caderea medie asigurata la hidrocentrale cu
     puterea instalata mai mare de 8MW                 mcad/luna    2.154.114,00

6.1. SERVICIILE SPECIFICE DE GOSPODARIRE A APELOR
     PENTRU AMELIORAREA CALITATIVA A APELOR DE
     SUPRAFATA SI DE PROTECTIE A CALITATII
     RESURSELOR DE APA*):
a.   INDICATORI CHIMICI GENERALI:
     - Materii totale in suspensie (MTS)                    kg             53,00
     - Cloruri (Cl^-), sulfati (SO4^2-)                     kg            217,00
     - Sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+),
       magneziu (Mg^2+)                                     kg            217,00
     - Azotati (NO3^-)                                      kg            217,00
     - Amoniu (NH4^+), azot (Ntotal), azotiti (NO2^-)       kg            870,00
     - Consum biochimic de oxigen (CBO5)                    kg            217,00
     - Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu
       permanganat de potasiu)                              kg            217,00
     - Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu
       bicromat de potasiu)                                 kg            217,00
     - Fosfati (PO4^3-)                                     kg             43,00
     - Fosfor (P)                                           kg            870,00
     - Mangan (Mn^2+)                                       kg          2.175,00
     - Aluminiu (Al^3+), fier total ionic
       (Fe^2+, Fe^3+)                                       kg          2.610,00
     - Substante extractibile cu eter de petrol,
       produse petroliere                                   kg          1.631,00
     - Detergenti sintetici anionactivi,
       biodegradabili                                       kg            870,00
     - Reziduu filtrabil uscat la 105 grade C;              kg            217,00
b.   INDICATORI CHIMICI SPECIFICI:
     - Sulfiti (SO3^2-) fluoruri (F^-), fenoli
       antrenabili cu vapori de apa (C6HsOH)                kg            870,00
     - Nichel (Ni^2+), crom (Cr^3+)                         kg         54.389,00
     - Amoniac (NH3)                                        kg         54.389,00
     - Bariu (Ba^2+), zinc (Zn^2+), cobalt (Co^2+)          kg          2.610,00
     - Sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat (H2S);             kg          2.719,00
c.   INDICATORI CHIMICI TOXICI SI FOARTE TOXICI:
     - Arsen (As)                                           kg        169.167,00
     - Cianuri (Cn^-)                                       kg        169.167,00
     - Mercur (Hg^2+), cadmiu (Cd^2+)                       kg        217.556,00
     - Plumb (Pb^2+), argint (Ag^+), crom (Cr^6+),
       cupru (Cu^2+), molibden (Mo^2+);                     kg         54.389,00
d.   INDICATORI BACTERIOLOGICI:
     - Bacterii coliforme totale                     10^6 bacterii/        18,00
                                                     100 cm^3
     - Bacterii coliforme fecale                     10^4 bacterii/
                                                     100 cm^3             315,00
     - Streptococi fecali;                           5 x 10^3
                                                     bacterii/
                                                     100 cm^3             810,00
e.   INDICATORI FIZICI
     - Temperatura.                                  mc x grade C           2,00

7.   SERVICII DE GOSPODARIRE A DEBITELOR SOLIDE -
     SERVICII DE GOSPODARIRE A NISIPURILOR SI
     PIETRISURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR
     DE APA, MALURILOR SI CUVETELOR LACURILOR DE
     ACUMULARE AMENAJATE:
7.1. SERVICII DE GOSPODARIRE A NISIPURILOR SI
     PIETRISURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR
     DE APA, MALURILOR SI CUVETELOR LACURILOR DE
     ACUMULARE AMENAJATE                                   mc          25.000,00
7.2. SERVICII DE GOSPODARIRE A NISIPURILOR SI
     PIETRISURILOR DIN ALBIA MINORA A FLUVIULUI
     DUNAREA.                                              mc          14.000,00
________________________________________________________________________________
    *) Tarifele nu contin T.V.A.
    *) Diferenta dintre evacuare si prelevare."

    13. La anexa nr. 7, asteriscul va avea urmatorul cuprins:
    "*) Diferenta dintre evacuare si 35 grade C."
    Art. 2
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 404/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 404 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu