E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1491 din  9 septembrie 2004

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 885 din 28 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, denumit in continuare regulamentul-cadru, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Constituirea structurilor prevazute in regulamentul-cadru prevazut la art. 1 se face in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 3
    Raspunderea pentru aplicarea prevederilor regulamentului-cadru revine, potrivit competentelor legale, ministrilor, conducatorilor institutiilor publice centrale, prefectilor si primarilor, dupa caz.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea centrelor operationale pentru situatii de urgenta se stabilesc in cuprinsul actelor normative care reglementeaza organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta.
    (2) La 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    a) Hotararea Guvernului nr. 438/1996 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 din 17 iunie 1996, cu modificarile ulterioare;
    b) Hotararea Guvernului nr. 210/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructii Hidrotehnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 28 mai 1997, cu modificarile ulterioare;
    c) Hotararea Guvernului nr. 639/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru incendii in masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 20 octombrie 1997;
    d) Hotararea Guvernului nr. 674/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 17 iulie 2002;
    e) Hotararea Guvernului nr. 967/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 1 septembrie 2003, cu modificarile ulterioare,
precum si orice alte prevederi contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         p. Ministrul apararii nationale,
                         Sorin Encutescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Silvia Adriana Ticau

                         Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                         Speranta Maria Ianculescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT-CADRU
privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Comitetele si centrele operative pentru situatii de urgenta sunt organisme si structuri abilitate in managementul situatiilor de urgenta, care, potrivit legii, se constituie pe niveluri sau domenii de competenta si fac parte din Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, denumit in continuare Sistem National.
    Art. 2
    (1) Comitetele pentru situatii de urgenta sunt:
    a) Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitet National;
    b) comitetele pentru situatii de urgenta, constituite la ministere si la alte institutii publice centrale, denumite in continuare comitete ministeriale;
    c) Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitetul Municipiului Bucuresti;
    d) comitetele judetene pentru situatii de urgenta, denumite in continuare comitete judetene;
    e) comitetele locale pentru situatii de urgenta, la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor si al comunelor, denumite in continuare comitete locale.
    (2) Centrele operative pentru situatii de urgenta, denumite in continuare centre operative, sunt:
    a) centre operative cu activitate permanenta la nivelul ministerelor si al institutiilor publice centrale;
    b) centre operative cu activitate temporara la celelalte ministere si institutii publice centrale cu atributii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta, precum si la sectoarele municipiului Bucuresti, in municipii, orase si comune.
    Art. 3
    Prevederile prezentului regulament-cadru se aplica comitetelor si centrelor operative prevazute la art. 2, cu exceptia Comitetului National.
    Art. 4
    (1) Comitetele pentru situatii de urgenta sunt organisme interinstitutionale de sprijin al managementului situatiilor de urgenta.
    (2) Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului, respectiv al conducatorului institutiei publice centrale.
    (3) Comitetul Municipiului Bucuresti si comitetul judetean se constituie prin ordin al prefectului.
    (4) Comitetul local se constituie prin dispozitie a primarului, cu avizul prefectului.
    Art. 5
    (1) Centrele operative cu activitate permanenta sunt structuri tehnico-operative de specialitate, care se constituie in cadrul aparatului propriu al unor ministere si institutii publice centrale cu atributii si functii de sprijin complexe in prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta si indeplinesc functiile prevazute la art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, in vederea indeplinirii permanente a functiilor de monitorizare, evaluare, instiintare, prealarmare, alertare si coordonare tehnica operationala a interventiilor in situatii de urgenta, in domeniile de competenta ale ministerelor si institutiilor publice centrale respective.
    (2) Ministerele si institutiile publice centrale la care se constituie centre operative cu activitate permanenta sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentul regulament-cadru.
    (3) Centrele operative cu activitate permanenta organizeaza si asigura secretariatele tehnice permanente ale comitetelor ministeriale respective.
    Art. 6
    (1) Centrele operative cu activitate temporara sunt structuri tehnico-administrative infiintate in scopul indeplinirii functiilor specifice pe durata starii de alerta, in cazul situatiilor de urgenta, precum si pe timpul unor exercitii, aplicatii si antrenamente pentru pregatirea raspunsului in astfel de situatii.
    (2) Centrele prevazute la alin. (1) se constituie din personalul aparatului propriu al unor ministere si institutii publice centrale, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1, ori din personalul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale oraselor si comunelor, precum si la structurile teritoriale subordonate, coordonate ori de sub autoritatea institutiilor prevazute la art. 5. La nivelul municipiului Bucuresti, atributiile centrului operativ se exercita de catre centrul operational din structura inspectoratului pentru situatii de urgenta.
    (3) Centrele operative cu activitate temporara asigura si organizeaza secretariatele tehnice ale comitetelor pentru situatii de urgenta, constituite de autoritatile publice centrale sau locale prevazute la alin. (2).
    Art. 7
    Centrele operative permanente si temporare se constituie prin ordin al ministrului/conducatorului institutiei publice centrale sau prin dispozitie a primarului, dupa caz.
    Art. 8
    La stabilirea structurii organizatorice, a atributiilor, modului de functionare si a dotarii componentelor Sistemului National prevazute la art. 2 se aplica principiile managementului situatiilor de urgenta prevazute de lege.

    CAP. 2
    Structuri organizatorice si functionarea acestora

    Art. 9
    (1) Comitetele pentru situatii de urgenta au in componenta un presedinte, un vicepresedinte, membri si consultanti.
    (2) Presedintele comitetului pentru situatii de urgenta este ministrul, conducatorul institutiei publice centrale, prefectul sau primarul, dupa caz.
    (3) Vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta este, de regula, un secretar de stat, un adjunct al conducatorului institutiei publice centrale, presedintele consiliului judetean, primarul general sau un viceprimar, dupa caz.
    (4) Membrii comitetului pentru situatii de urgenta sunt:
    a) in comitetul ministerial: persoane cu functii de conducere din aparatul propriu si din unele institutii si unitati aflate in subordinea ministerului sau institutiei publice centrale ori sub autoritatea acestora;
    b) in Comitetul Municipiului Bucuresti: viceprimarii de sectoare, sefii de servicii publice deconcentrate, descentralizate si de gospodarire comunala, conducatori ai unor institutii, regii autonome si societati comerciale, ai agentilor economici care, prin specificul activitatilor desfasurate, constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgenta;
    c) in comitetul judetean: sefii de servicii deconcentrate, descentralizate si de gospodarire comunala, conducatori ai unor institutii, regii autonome si societati comerciale, ai agentilor economici care, prin specificul activitatilor desfasurate, constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgenta;
    d) in comitetul local: secretarul comunei, orasului, municipiului ori ai sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, si reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institutii si agenti economici din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, precum si manageri sau conducatori ai agentilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activitatii, constituie factori generatori de situatii de urgenta.
    (5) Consultanti in comitetele pentru situatii de urgenta sunt:
    a) experti si specialisti din aparatul propriu al autoritatilor administratiei publice, care constituie comitetele, sau din institutii si unitati in subordine;
    b) reprezentanti ai altor ministere, institutii si servicii publice cu atributii in domeniu, manageri ai societatilor comerciale si regiilor autonome care desfasoara activitati in domeniul de competenta respectiv, cooptati in comitetele ministeriale la solicitarea presedintilor comitetelor respective.
    Art. 10
    (1) Comitetele pentru situatii de urgenta se intrunesc semestrial si ori de cate ori situatia o impune, la convocarea presedintelui.
    (2) Sedintele comitetelor pentru situatii de urgenta se desfasoara in prezenta majoritatii membrilor sau a inlocuitorilor desemnati.
    (3) Hotararile comitetelor pentru situatii de urgenta se adopta cu votul a doua treimi din numarul membrilor prezenti, cu exceptia punerii in aplicare a planului de evacuare, care se face in baza deciziei presedintelui comitetului.
    (4) Consultantii nu au drept de vot.
    (5) Comitetele pentru situatii de urgenta isi desfasoara activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.
    Art. 11
    Persoanele din componenta comitetului pentru situatii de urgenta au urmatoarele obligatii principale:
    a) presedintele: convoaca intrunirea comitetului, stabileste ordinea de zi si conduce sedintele acestuia; semneaza hotararile, planurile, programele, regulamentele si masurile adoptate; semneaza avizele, acordurile, imputernicirile, protocoalele si proiectele de acte normative; il informeaza operativ pe presedintele comitetului ierarhic superior;
    b) vicepresedintele indeplineste obligatiile presedintelui in lipsa acestuia, precum si pe cele ce ii revin ca membru al comitetului;
    c) membrii: participa la sedintele comitetului; prezinta informari si puncte de vedere; ii informeaza operativ pe conducatorii institutiilor si unitatilor pe care le reprezinta asupra problemelor dezbatute, concluziilor rezultate, hotararilor si masurilor adoptate si urmaresc aplicarea acestora in sectoarele de competenta; mentin permanent legatura cu centrele operative corespondente;
    d) consultantii: participa la sedintele comitetului; ii consiliaza pe membrii acestora asupra problemelor tehnice si de specialitate; asigura documentarea tehnica de specialitate.
    Art. 12
    (1) Centrele operative cu activitate permanenta sunt conduse nemijlocit de sefii acestora si au in compunere compartimente adecvate exercitarii, in domeniile de competenta ale ministerelor si institutiilor publice centrale respective, a functiilor prevazute la art. 5 alin. (1), precum si a atributiilor secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor ministeriale. Numarul de posturi aferent centrelor operative cu activitate permanenta poate fi de maximum 20 de posturi, in raport cu sarcinile ce revin ministerului sau institutiei, si se asigura prin redistribuirea personalului.
    (2) Centrele operative cu activitate permanenta se incadreaza cu personal specializat pe tipurile de riscuri repartizate pentru gestionare, precum si in comunicatii, informatica si relatii publice.
    (3) Activitatea operationala a centrelor operative prevazute la alin. (2) se desfasoara permanent, pe criteriul "24h/24h", in ture sau pe schimburi. Prin exceptie, in functie de natura si tipul riscurilor gestionate, conducatorul institutiei pe langa care functioneaza centrul operativ poate aproba ca activitatea operationala a acestuia sa se desfasoare cu respectarea programului normal de lucru, potrivit legii.
    (4) Dimensionarea centrelor operative cu activitate permanenta se face in raport cu natura, frecventa si gravitatea riscurilor majore repartizate pentru coordonarea gestionarii, precum si cu complexitatea functiilor de sprijin indeplinite de ministerul sau institutia publica centrala respectiva.

    CAP. 3
    Atributii

    Art. 13
    (1) Comitetele ministeriale, comitetele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si comitetele locale indeplinesc atributiile prevazute la art. 21 - 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004.
    (2) Comitetele sectoarelor municipiului Bucuresti indeplinesc atributiile comitetelor locale.
    (3) Pentru indeplinirea atributiilor legale specialistii cooptati in cadrul comitetelor judetene se pot constitui in grupuri de suport tehnic, coordonate de un membru al comitetului.
    Art. 14
    Centrele operative cu activitate permanenta indeplinesc atributiile prevazute la art. 27 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004.
    Art. 15
    Centrele operative cu activitate temporara, in timpul functionarii, indeplinesc atributiile stabilite potrivit art. 27 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004.
    Art. 16
    Atributiile specifice ale comitetelor si centrelor operative prevazute la art. 13 - 15 se prevad in regulamentele de organizare si functionare proprii institutiilor respective, in raport cu specificul situatiilor de urgenta gestionate si al functiilor de sprijin pe care le indeplinesc, avizate si aprobate conform Ordonantei de urgenta nr. 21/2004.
    Art. 17
    Documentele si baza de date referitoare la situatiile de urgenta detinute de centrele operative se gestioneaza astfel:
    a) la cele cu activitate permanenta, de catre personalul propriu;
    b) la cele cu activitate temporara, de catre persoane anume desemnate de conducatorul institutiei din cadrul aparatului propriu al autoritatilor care le-au constituit.
    Art. 18
    Centrele operative asigura secretariatele tehnice permanente ale comitetelor si indeplinesc urmatoarele atributii specifice:
    a) asigura convocarea comitetelor pentru situatii de urgenta si transmiterea ordinii de zi;
    b) primesc si pregatesc materialele pentru sedintele comitetelor pentru situatii de urgenta si le prezinta presedintilor si membrilor acestor comitete;
    c) executa lucrarile si operatiunile de secretariat pe timpul sedintelor;
    d) asigura redactarea hotararilor adoptate, precum si a proiectelor de ordine sau dispozitii, pe care le prezinta spre aprobare;
    e) difuzeaza la componentele Sistemului National si la autoritatile interesate documentele emise de comitetele respective privind activitatea preventiva si de interventie;
    f) intocmesc informari periodice privind situatia operativa sau stadiul indeplinirii hotararilor adoptate;
    g) intocmesc proiecte de comunicate de presa;
    h) urmaresc realizarea suportului logistic pentru desfasurarea sedintelor comitetelor pentru situatii de urgenta;
    i) gestioneaza documentele comitetelor pentru situatii de urgenta;
    j) asigura punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;
    k) indeplinesc alte sarcini stabilite de comitete, de presedintii acestora, de sefii centrelor operationale sau de sefii centrelor operative permanente respective.
    Art. 19
    Pe timpul indeplinirii atributiilor de serviciu personalul centrelor operative este investit cu exercitiul autoritatii publice.
    Art. 20
    Coordonarea tehnica si de specialitate a centrelor operative se realizeaza, potrivit legii, de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, care asigura si mentinerea permanenta a fluxului informational cu acestea.
    Art. 21
    Pentru prevenirea si gestionarea unor riscuri majore, comitetele pentru situatii de urgenta pot initia si elabora programe locale, zonale sau nationale, care se aproba de organele abilitate.

    CAP. 4
    Dotarea

    Art. 22
    (1) Lucrarile comitetelor pentru situatii de urgenta se desfasoara in spatii special amenajate prin grija autoritatilor administratiei publice centrale sau locale care le-au constituit.
    (2) Spatiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatura si echipament de comunicatii, echipament de comunicatii speciale si de cooperare, informatica si birotica, corespunzator componentei comitetului respectiv si atributiilor acestuia.
    (3) Aparatura si echipamentul de comunicatii si informatica prevazute la alin. (2), exceptand echipamentul de comunicatii speciale si de cooperare, se conecteaza cu centrul operativ corespondent si fac parte din sistemul de comunicatii, de prelucrare automata si stocare a datelor necesare functionarii Sistemului National.
    (4) Comitetele pentru situatii de urgenta se asigura cu spatii destinate conferintelor si comunicatelor de presa, de regula cele utilizate in mod curent pentru astfel de activitati de catre autoritatile si institutiile in cauza.
    Art. 23
    (1) Lista cuprinzand dotarile principale necesare desfasurarii activitatii comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta este prevazuta in anexa nr. 2 la prezentul regulament-cadru.
    (2) Dotarile pentru spatiile de lucru ale comitetelor si pentru mass-media se asigura de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale care le-au constituit.
    (3) Dotarile pentru centrele operative se asigura de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale care le-au constituit.
    (4) Costurile lucrarilor de telecomunicatii speciale vor fi suportate de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale in conditiile alin. (2) si (3).
    Art. 24
    Fondurile banesti pentru realizarea dotarilor necesare fiecarui minister sau fiecarei institutii publice centrale sau locale cu atributii in aplicarea prevederilor prezentei hotarari se asigura din bugetele alocate anual acestora cu aceasta destinatie.
    Art. 25
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament-cadru.

    ANEXA 1
    la regulamentul-cadru

                    MINISTERELE SI INSTITUTIILE PUBLICE CENTRALE
la care se constituie centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta*)

    *) Centrele operative pentru situatii de urgenta pot functiona ca structuri distincte in cadrul altor centre sau compartimente cu atributii asemanatoare sau complementare.

    1. Ministerul Administratiei si Internelor*)
    2. Ministerul Apararii Nationale
    3. Ministerul Afacerilor Externe
    4. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului
    5. Ministerul Economiei si Comertului
    6. Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
    7. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
    8. Ministerul Sanatatii
    9. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
    10. Serviciul Roman de Informatii
    11. Serviciul de Telecomunicatii Speciale
    12. Serviciul de Protectie si Paza
    13. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
-------------
    *) La Ministerul Administratiei si Internelor activitatile specifice centrului operativ se indeplinesc de catre centrul operational national din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

    ANEXA 2
    la regulamentul-cadru

                                     LISTA
cuprinzand dotarile principale necesare desfasurarii activitatii comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

    A. Comitetele pentru situatii de urgenta
    1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, masa de consiliu
    2. Aparate radio si TV color
    3. Mijloace de comunicatii si informatice
    4. Aparatura de multiplicat documente
    5. Harti ale Romaniei si judetelor, planul municipiului Bucuresti
    6. Harti si planuri topografice si cadastrale
    7. Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului
    8. Mijloace individuale de protectie, de iluminat, de prim ajutor si de p.s.i.
    9. Colectii de norme, normative si alte acte normative specifice
    10. Planuri si programe specifice
    11. Rechizite si consumabile pentru tehnoredactare si multiplicare
    12. Echipamente de comunicatii speciale si de cooperare

    B. Centre operative

________________________________________________________________________________
Nr.             MIJLOACE SI MATERIALE                 Ministeriale      Locale
crt.                                              ______________________________
                                                  Permanente Temporare Temporare
________________________________________________________________________________
  1. Mobilier: birouri, scaune, fiset, masa de
     consiliu                                         x          x         x
________________________________________________________________________________
  2. Aparate radio                                    x          x         x
________________________________________________________________________________
  3. Aparate TV color                                 x
________________________________________________________________________________
  4. Mijloace de comunicatii:
     a) telefoane fixe                                x          x         x
     b) telefoane mobile                              x          x         x
     c) fax                                           x          x         x
     d) radiotelefoane fixe                           x          x         x
     e) radiotelefoane portabile                      x          x         x
     f) modem Internet                                x          x         x
     g) echipament de videoconferinta                 x
     h) dispecerat de urgenta                         x          x
     i) receptor pe unde scurte                       x          x         x
________________________________________________________________________________
  5. Mijloace informatice:
     a) statii de lucru                               x          x         x
     b) software                                      x          x         x
     c) servere                                       x          x
________________________________________________________________________________
  6. Harti digitale                                   x          x
________________________________________________________________________________
  7. Harti ale:
     a) Romaniei si Europei                           x
     b) judetelor                                     x          x         x
________________________________________________________________________________
  8. Planuri cadastrale                                                    x
________________________________________________________________________________
  9. Planuri de situatie ale localitatilor si
     constructiilor, cuprinzand retelele si
     instalatiile cu apa, gaze, energie electrica
     si canalizare                                                         x
________________________________________________________________________________
 10. Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului
     de siguranta pentru continuarea lucrului         x          x         x
________________________________________________________________________________
 11. Mijloace individuale de protectie, de
     iluminat, de prim ajutor si de p.s.i.            x          x         x
________________________________________________________________________________
 12. Colectii de norme, normative si alte acte
     normative specifice                              x          x         x
________________________________________________________________________________
 13. Planuri si programe specifice                    x          x         x
________________________________________________________________________________
 14. Baza de date privind situatiile de urgenta       x          x         x
________________________________________________________________________________
 15. Aparatura de multiplicat documente               x          x         x
________________________________________________________________________________
 16. Rechizite si consumabile pentru
     tehnoredactare si multiplicare                   x          x         x
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    In functie de necesitati, prezenta anexa se completeaza cu alte categorii de bunuri materiale utile indeplinirii atributiilor specifice, in raport cu extinderea competentelor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1491/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1491 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1491/2004
OUG 21 2004
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
Hotărârea 967 2003
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii
Hotărârea 1297 2002
privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 438/1996
Hotărârea 674 2002
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane
Hotărârea 639 1997
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru incendii in masa
Hotărârea 210 1997
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice
Hotărârea 438 1996
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu