E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1491 din  9 septembrie 2004

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 885 din 28 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, denumit in continuare regulamentul-cadru, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Constituirea structurilor prevazute in regulamentul-cadru prevazut la art. 1 se face in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 3
    Raspunderea pentru aplicarea prevederilor regulamentului-cadru revine, potrivit competentelor legale, ministrilor, conducatorilor institutiilor publice centrale, prefectilor si primarilor, dupa caz.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea centrelor operationale pentru situatii de urgenta se stabilesc in cuprinsul actelor normative care reglementeaza organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta.
    (2) La 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    a) Hotararea Guvernului nr. 438/1996 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 din 17 iunie 1996, cu modificarile ulterioare;
    b) Hotararea Guvernului nr. 210/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructii Hidrotehnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 28 mai 1997, cu modificarile ulterioare;
    c) Hotararea Guvernului nr. 639/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru incendii in masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 20 octombrie 1997;
    d) Hotararea Guvernului nr. 674/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 17 iulie 2002;
    e) Hotararea Guvernului nr. 967/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 1 septembrie 2003, cu modificarile ulterioare,
precum si orice alte prevederi contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         p. Ministrul apararii nationale,
                         Sorin Encutescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Silvia Adriana Ticau

                         Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                         Speranta Maria Ianculescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT-CADRU
privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Comitetele si centrele operative pentru situatii de urgenta sunt organisme si structuri abilitate in managementul situatiilor de urgenta, care, potrivit legii, se constituie pe niveluri sau domenii de competenta si fac parte din Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, denumit in continuare Sistem National.
    Art. 2
    (1) Comitetele pentru situatii de urgenta sunt:
    a) Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitet National;
    b) comitetele pentru situatii de urgenta, constituite la ministere si la alte institutii publice centrale, denumite in continuare comitete ministeriale;
    c) Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitetul Municipiului Bucuresti;
    d) comitetele judetene pentru situatii de urgenta, denumite in continuare comitete judetene;
    e) comitetele locale pentru situatii de urgenta, la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor si al comunelor, denumite in continuare comitete locale.
    (2) Centrele operative pentru situatii de urgenta, denumite in continuare centre operative, sunt:
    a) centre operative cu activitate permanenta la nivelul ministerelor si al institutiilor publice centrale;
    b) centre operative cu activitate temporara la celelalte ministere si institutii publice centrale cu atributii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta, precum si la sectoarele municipiului Bucuresti, in municipii, orase si comune.
    Art. 3
    Prevederile prezentului regulament-cadru se aplica comitetelor si centrelor operative prevazute la art. 2, cu exceptia Comitetului National.
    Art. 4
    (1) Comitetele pentru situatii de urgenta sunt organisme interinstitutionale de sprijin al managementului situatiilor de urgenta.
    (2) Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului, respectiv al conducatorului institutiei publice centrale.
    (3) Comitetul Municipiului Bucuresti si comitetul judetean se constituie prin ordin al prefectului.
    (4) Comitetul local se constituie prin dispozitie a primarului, cu avizul prefectului.
    Art. 5
    (1) Centrele operative cu activitate permanenta sunt structuri tehnico-operative de specialitate, care se constituie in cadrul aparatului propriu al unor ministere si institutii publice centrale cu atributii si functii de sprijin complexe in prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta si indeplinesc functiile prevazute la art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, in vederea indeplinirii permanente a functiilor de monitorizare, evaluare, instiintare, prealarmare, alertare si coordonare tehnica operationala a interventiilor in situatii de urgenta, in domeniile de competenta ale ministerelor si institutiilor publice centrale respective.
    (2) Ministerele si institutiile publice centrale la care se constituie centre operative cu activitate permanenta sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentul regulament-cadru.
    (3) Centrele operative cu activitate permanenta organizeaza si asigura secretariatele tehnice permanente ale comitetelor ministeriale respective.
    Art. 6
    (1) Centrele operative cu activitate temporara sunt structuri tehnico-administrative infiintate in scopul indeplinirii functiilor specifice pe durata starii de alerta, in cazul situatiilor de urgenta, precum si pe timpul unor exercitii, aplicatii si antrenamente pentru pregatirea raspunsului in astfel de situatii.
    (2) Centrele prevazute la alin. (1) se constituie din personalul aparatului propriu al unor ministere si institutii publice centrale, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1, ori din personalul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale oraselor si comunelor, precum si la structurile teritoriale subordonate, coordonate ori de sub autoritatea institutiilor prevazute la art. 5. La nivelul municipiului Bucuresti, atributiile centrului operativ se exercita de catre centrul operational din structura inspectoratului pentru situatii de urgenta.
    (3) Centrele operative cu activitate temporara asigura si organizeaza secretariatele tehnice ale comitetelor pentru situatii de urgenta, constituite de autoritatile publice centrale sau locale prevazute la alin. (2).
    Art. 7
    Centrele operative permanente si temporare se constituie prin ordin al ministrului/conducatorului institutiei publice centrale sau prin dispozitie a primarului, dupa caz.
    Art. 8
    La stabilirea structurii organizatorice, a atributiilor, modului de functionare si a dotarii componentelor Sistemului National prevazute la art. 2 se aplica principiile managementului situatiilor de urgenta prevazute de lege.

    CAP. 2
    Structuri organizatorice si functionarea acestora

    Art. 9
    (1) Comitetele pentru situatii de urgenta au in componenta un presedinte, un vicepresedinte, membri si consultanti.
    (2) Presedintele comitetului pentru situatii de urgenta este ministrul, conducatorul institutiei publice centrale, prefectul sau primarul, dupa caz.
    (3) Vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta este, de regula, un secretar de stat, un adjunct al conducatorului institutiei publice centrale, presedintele consiliului judetean, primarul general sau un viceprimar, dupa caz.
    (4) Membrii comitetului pentru situatii de urgenta sunt:
    a) in comitetul ministerial: persoane cu functii de conducere din aparatul propriu si din unele institutii si unitati aflate in subordinea ministerului sau institutiei publice centrale ori sub autoritatea acestora;
    b) in Comitetul Municipiului Bucuresti: viceprimarii de sectoare, sefii de servicii publice deconcentrate, descentralizate si de gospodarire comunala, conducatori ai unor institutii, regii autonome si societati comerciale, ai agentilor economici care, prin specificul activitatilor desfasurate, constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgenta;
    c) in comitetul judetean: sefii de servicii deconcentrate, descentralizate si de gospodarire comunala, conducatori ai unor institutii, regii autonome si societati comerciale, ai agentilor economici care, prin specificul activitatilor desfasurate, constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgenta;
    d) in comitetul local: secretarul comunei, orasului, municipiului ori ai sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, si reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institutii si agenti economici din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, precum si manageri sau conducatori ai agentilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activitatii, constituie factori generatori de situatii de urgenta.
    (5) Consultanti in comitetele pentru situatii de urgenta sunt:
    a) experti si specialisti din aparatul propriu al autoritatilor administratiei publice, care constituie comitetele, sau din institutii si unitati in subordine;
    b) reprezentanti ai altor ministere, institutii si servicii publice cu atributii in domeniu, manageri ai societatilor comerciale si regiilor autonome care desfasoara activitati in domeniul de competenta respectiv, cooptati in comitetele ministeriale la solicitarea presedintilor comitetelor respective.
    Art. 10
    (1) Comitetele pentru situatii de urgenta se intrunesc semestrial si ori de cate ori situatia o impune, la convocarea presedintelui.
    (2) Sedintele comitetelor pentru situatii de urgenta se desfasoara in prezenta majoritatii membrilor sau a inlocuitorilor desemnati.
    (3) Hotararile comitetelor pentru situatii de urgenta se adopta cu votul a doua treimi din numarul membrilor prezenti, cu exceptia punerii in aplicare a planului de evacuare, care se face in baza deciziei presedintelui comitetului.
    (4) Consultantii nu au drept de vot.
    (5) Comitetele pentru situatii de urgenta isi desfasoara activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.
    Art. 11
    Persoanele din componenta comitetului pentru situatii de urgenta au urmatoarele obligatii principale:
    a) presedintele: convoaca intrunirea comitetului, stabileste ordinea de zi si conduce sedintele acestuia; semneaza hotararile, planurile, programele, regulamentele si masurile adoptate; semneaza avizele, acordurile, imputernicirile, protocoalele si proiectele de acte normative; il informeaza operativ pe presedintele comitetului ierarhic superior;
    b) vicepresedintele indeplineste obligatiile presedintelui in lipsa acestuia, precum si pe cele ce ii revin ca membru al comitetului;
    c) membrii: participa la sedintele comitetului; prezinta informari si puncte de vedere; ii informeaza operativ pe conducatorii institutiilor si unitatilor pe care le reprezinta asupra problemelor dezbatute, concluziilor rezultate, hotararilor si masurilor adoptate si urmaresc aplicarea acestora in sectoarele de competenta; mentin permanent legatura cu centrele operative corespondente;
    d) consultantii: participa la sedintele comitetului; ii consiliaza pe membrii acestora asupra problemelor tehnice si de specialitate; asigura documentarea tehnica de specialitate.
    Art. 12
    (1) Centrele operative cu activitate permanenta sunt conduse nemijlocit de sefii acestora si au in compunere compartimente adecvate exercitarii, in domeniile de competenta ale ministerelor si institutiilor publice centrale respective, a functiilor prevazute la art. 5 alin. (1), precum si a atributiilor secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor ministeriale. Numarul de posturi aferent centrelor operative cu activitate permanenta poate fi de maximum 20 de posturi, in raport cu sarcinile ce revin ministerului sau institutiei, si se asigura prin redistribuirea personalului.
    (2) Centrele operative cu activitate permanenta se incadreaza cu personal specializat pe tipurile de riscuri repartizate pentru gestionare, precum si in comunicatii, informatica si relatii publice.
    (3) Activitatea operationala a centrelor operative prevazute la alin. (2) se desfasoara permanent, pe criteriul "24h/24h", in ture sau pe schimburi. Prin exceptie, in functie de natura si tipul riscurilor gestionate, conducatorul institutiei pe langa care functioneaza centrul operativ poate aproba ca activitatea operationala a acestuia sa se desfasoare cu respectarea programului normal de lucru, potrivit legii.
    (4) Dimensionarea centrelor operative cu activitate permanenta se face in raport cu natura, frecventa si gravitatea riscurilor majore repartizate pentru coordonarea gestionarii, precum si cu complexitatea functiilor de sprijin indeplinite de ministerul sau institutia publica centrala respectiva.

    CAP. 3
    Atributii

    Art. 13
    (1) Comitetele ministeriale, comitetele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si comitetele locale indeplinesc atributiile prevazute la art. 21 - 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004.
    (2) Comitetele sectoarelor municipiului Bucuresti indeplinesc atributiile comitetelor locale.
    (3) Pentru indeplinirea atributiilor legale specialistii cooptati in cadrul comitetelor judetene se pot constitui in grupuri de suport tehnic, coordonate de un membru al comitetului.
    Art. 14
    Centrele operative cu activitate permanenta indeplinesc atributiile prevazute la art. 27 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004.
    Art. 15
    Centrele operative cu activitate temporara, in timpul functionarii, indeplinesc atributiile stabilite potrivit art. 27 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004.
    Art. 16
    Atributiile specifice ale comitetelor si centrelor operative prevazute la art. 13 - 15 se prevad in regulamentele de organizare si functionare proprii institutiilor respective, in raport cu specificul situatiilor de urgenta gestionate si al functiilor de sprijin pe care le indeplinesc, avizate si aprobate conform Ordonantei de urgenta nr. 21/2004.
    Art. 17
    Documentele si baza de date referitoare la situatiile de urgenta detinute de centrele operative se gestioneaza astfel:
    a) la cele cu activitate permanenta, de catre personalul propriu;
    b) la cele cu activitate temporara, de catre persoane anume desemnate de conducatorul institutiei din cadrul aparatului propriu al autoritatilor care le-au constituit.
    Art. 18
    Centrele operative asigura secretariatele tehnice permanente ale comitetelor si indeplinesc urmatoarele atributii specifice:
    a) asigura convocarea comitetelor pentru situatii de urgenta si transmiterea ordinii de zi;
    b) primesc si pregatesc materialele pentru sedintele comitetelor pentru situatii de urgenta si le prezinta presedintilor si membrilor acestor comitete;
    c) executa lucrarile si operatiunile de secretariat pe timpul sedintelor;
    d) asigura redactarea hotararilor adoptate, precum si a proiectelor de ordine sau dispozitii, pe care le prezinta spre aprobare;
    e) difuzeaza la componentele Sistemului National si la autoritatile interesate documentele emise de comitetele respective privind activitatea preventiva si de interventie;
    f) intocmesc informari periodice privind situatia operativa sau stadiul indeplinirii hotararilor adoptate;
    g) intocmesc proiecte de comunicate de presa;
    h) urmaresc realizarea suportului logistic pentru desfasurarea sedintelor comitetelor pentru situatii de urgenta;
    i) gestioneaza documentele comitetelor pentru situatii de urgenta;
    j) asigura punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;
    k) indeplinesc alte sarcini stabilite de comitete, de presedintii acestora, de sefii centrelor operationale sau de sefii centrelor operative permanente respective.
    Art. 19
    Pe timpul indeplinirii atributiilor de serviciu personalul centrelor operative este investit cu exercitiul autoritatii publice.
    Art. 20
    Coordonarea tehnica si de specialitate a centrelor operative se realizeaza, potrivit legii, de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, care asigura si mentinerea permanenta a fluxului informational cu acestea.
    Art. 21
    Pentru prevenirea si gestionarea unor riscuri majore, comitetele pentru situatii de urgenta pot initia si elabora programe locale, zonale sau nationale, care se aproba de organele abilitate.

    CAP. 4
    Dotarea

    Art. 22
    (1) Lucrarile comitetelor pentru situatii de urgenta se desfasoara in spatii special amenajate prin grija autoritatilor administratiei publice centrale sau locale care le-au constituit.
    (2) Spatiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatura si echipament de comunicatii, echipament de comunicatii speciale si de cooperare, informatica si birotica, corespunzator componentei comitetului respectiv si atributiilor acestuia.
    (3) Aparatura si echipamentul de comunicatii si informatica prevazute la alin. (2), exceptand echipamentul de comunicatii speciale si de cooperare, se conecteaza cu centrul operativ corespondent si fac parte din sistemul de comunicatii, de prelucrare automata si stocare a datelor necesare functionarii Sistemului National.
    (4) Comitetele pentru situatii de urgenta se asigura cu spatii destinate conferintelor si comunicatelor de presa, de regula cele utilizate in mod curent pentru astfel de activitati de catre autoritatile si institutiile in cauza.
    Art. 23
    (1) Lista cuprinzand dotarile principale necesare desfasurarii activitatii comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta este prevazuta in anexa nr. 2 la prezentul regulament-cadru.
    (2) Dotarile pentru spatiile de lucru ale comitetelor si pentru mass-media se asigura de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale care le-au constituit.
    (3) Dotarile pentru centrele operative se asigura de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale care le-au constituit.
    (4) Costurile lucrarilor de telecomunicatii speciale vor fi suportate de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale in conditiile alin. (2) si (3).
    Art. 24
    Fondurile banesti pentru realizarea dotarilor necesare fiecarui minister sau fiecarei institutii publice centrale sau locale cu atributii in aplicarea prevederilor prezentei hotarari se asigura din bugetele alocate anual acestora cu aceasta destinatie.
    Art. 25
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament-cadru.

    ANEXA 1
    la regulamentul-cadru

                    MINISTERELE SI INSTITUTIILE PUBLICE CENTRALE
la care se constituie centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta*)

    *) Centrele operative pentru situatii de urgenta pot functiona ca structuri distincte in cadrul altor centre sau compartimente cu atributii asemanatoare sau complementare.

    1. Ministerul Administratiei si Internelor*)
    2. Ministerul Apararii Nationale
    3. Ministerul Afacerilor Externe
    4. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului
    5. Ministerul Economiei si Comertului
    6. Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
    7. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
    8. Ministerul Sanatatii
    9. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
    10. Serviciul Roman de Informatii
    11. Serviciul de Telecomunicatii Speciale
    12. Serviciul de Protectie si Paza
    13. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
-------------
    *) La Ministerul Administratiei si Internelor activitatile specifice centrului operativ se indeplinesc de catre centrul operational national din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

    ANEXA 2
    la regulamentul-cadru

                                     LISTA
cuprinzand dotarile principale necesare desfasurarii activitatii comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

    A. Comitetele pentru situatii de urgenta
    1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, masa de consiliu
    2. Aparate radio si TV color
    3. Mijloace de comunicatii si informatice
    4. Aparatura de multiplicat documente
    5. Harti ale Romaniei si judetelor, planul municipiului Bucuresti
    6. Harti si planuri topografice si cadastrale
    7. Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului
    8. Mijloace individuale de protectie, de iluminat, de prim ajutor si de p.s.i.
    9. Colectii de norme, normative si alte acte normative specifice
    10. Planuri si programe specifice
    11. Rechizite si consumabile pentru tehnoredactare si multiplicare
    12. Echipamente de comunicatii speciale si de cooperare

    B. Centre operative

________________________________________________________________________________
Nr.             MIJLOACE SI MATERIALE                 Ministeriale      Locale
crt.                                              ______________________________
                                                  Permanente Temporare Temporare
________________________________________________________________________________
  1. Mobilier: birouri, scaune, fiset, masa de
     consiliu                                         x          x         x
________________________________________________________________________________
  2. Aparate radio                                    x          x         x
________________________________________________________________________________
  3. Aparate TV color                                 x
________________________________________________________________________________
  4. Mijloace de comunicatii:
     a) telefoane fixe                                x          x         x
     b) telefoane mobile                              x          x         x
     c) fax                                           x          x         x
     d) radiotelefoane fixe                           x          x         x
     e) radiotelefoane portabile                      x          x         x
     f) modem Internet                                x          x         x
     g) echipament de videoconferinta                 x
     h) dispecerat de urgenta                         x          x
     i) receptor pe unde scurte                       x          x         x
________________________________________________________________________________
  5. Mijloace informatice:
     a) statii de lucru                               x          x         x
     b) software                                      x          x         x
     c) servere                                       x          x
________________________________________________________________________________
  6. Harti digitale                                   x          x
________________________________________________________________________________
  7. Harti ale:
     a) Romaniei si Europei                           x
     b) judetelor                                     x          x         x
________________________________________________________________________________
  8. Planuri cadastrale                                                    x
________________________________________________________________________________
  9. Planuri de situatie ale localitatilor si
     constructiilor, cuprinzand retelele si
     instalatiile cu apa, gaze, energie electrica
     si canalizare                                                         x
________________________________________________________________________________
 10. Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului
     de siguranta pentru continuarea lucrului         x          x         x
________________________________________________________________________________
 11. Mijloace individuale de protectie, de
     iluminat, de prim ajutor si de p.s.i.            x          x         x
________________________________________________________________________________
 12. Colectii de norme, normative si alte acte
     normative specifice                              x          x         x
________________________________________________________________________________
 13. Planuri si programe specifice                    x          x         x
________________________________________________________________________________
 14. Baza de date privind situatiile de urgenta       x          x         x
________________________________________________________________________________
 15. Aparatura de multiplicat documente               x          x         x
________________________________________________________________________________
 16. Rechizite si consumabile pentru
     tehnoredactare si multiplicare                   x          x         x
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    In functie de necesitati, prezenta anexa se completeaza cu alte categorii de bunuri materiale utile indeplinirii atributiilor specifice, in raport cu extinderea competentelor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1491/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1491 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1491/2004
OUG 21 2004
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
Hotărârea 967 2003
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistenta medicala de urgenta in caz de dezastre si epidemii
Hotărârea 1297 2002
privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 438/1996
Hotărârea 674 2002
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane
Hotărârea 639 1997
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru incendii in masa
Hotărârea 210 1997
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apararea impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice
Hotărârea 438 1996
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu