Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 257 din 24 septembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 alin. (2) si ale art. 183 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 756 din 16 octombrie 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Paula C. Pantea       - procuror
    Laurentiu Cristescu   - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 alin. (2) si ale art. 183 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, exceptie ridicata de Ionica Speianu in Dosarul nr. 2.122/C/2002 al Tribunalului Galati - Sectia civila intr-un litigiu de munca.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public arata ca, fata de prevederile art. 98 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibila potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicata, deoarece prin Legea nr. 338/2002 dispozitia criticata a fost modificata in sensul ca se recunoaste ca vechime de cotizare si perioada necontributiva in care salariata a beneficiat de drepturi de asigurari sociale. Dispozitiile art. 183 alin. (3) din aceeasi lege nu sunt determinante in solutionarea cauzei, astfel ca si fata de acestea exceptia este inadmisibila. Solicita respingerea exceptiei.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 7 iunie 2002, pronuntata in Dosarul nr. 2.122/C/2002, Tribunalul Galati - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 alin. (2) si ale art. 183 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, exceptie ridicata de Ionica Speianu.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile legale criticate sunt intr-o contradictie flagranta cu pactele si tratatele internationale referitoare la drepturile fundamentale ale omului, la protectia mamei si copilului, precum si a muncii salarizate, tratate la care Romania este parte, fiind incalcate prevederile art. 20 alin. (2) din Constitutie. Astfel dispozitiile art. 98 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 sunt contrare prevederilor art. 8 pct. 1 din Carta sociala europeana revizuita, precum si ale art. 10 pct. 2 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, intrucat nu recunosc dreptul salariatelor care au un stagiu minim de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de a naste un nou copil si de a beneficia de indemnizatia de asigurari sociale fara a fi necesar un nou stagiu minim de cotizare, iar dispozitiile art. 183 alin. (2) sunt contrare prevederilor art. 2 pct. 2 si ale art. 7 lit. a) pct. (i) din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale.
    Tribunalul Galati - Sectia civila apreciaza ca exceptia ridicata este intemeiata in privinta art. 98 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, intrucat dispozitiile acestuia contravin prevederilor art. 8 pct. 1 din Carta sociala europeana revizuita si ale art. 10 pct. 2 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale. In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 183 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, instanta considera ca aceasta este nefondata.
    In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul apreciaza ca, fata de reglementarile cuprinse in Carta sociala europeana revizuita si in Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, invocate de autorul exceptiei, cu raportare la dispozitiile art. 20 alin. (2) din Constitutie, "prevederile art. 98 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi considerate ca neconstitutionale". Avand in vedere, insa, modificarea adusa textului de lege examinat prin Legea nr. 338/2002, potrivit careia stagiul de cotizare de cel putin 6 luni in ultimele 12 luni anterioare producerii riscului poate fi "realizat in conditiile art. 37 si/sau in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 38", motivul de neconstitutionalitate a incetat, iar exceptia a devenit inadmisibila. In legatura cu dispozitiile art. 183 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, referitoare la majorarea veniturilor salariale si a celor asigurate, pentru evitarea diminuarii venitului net al salariatilor ca urmare a suportarii de catre acestia a contributiei la asigurarile sociale, arata ca se ridica doar probleme de aplicare a legii, iar nu de constitutionalitate.
    Avocatul Poporului apreciaza ca textul art. 98 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 este neconstitutional, intrucat "contravine prevederilor art. 43 alin. (2) din Constitutia Romaniei, care garanteaza concediul de maternitate platit, fara a distinge asupra nasterii copiilor". In ceea ce priveste dispozitiile art. 183 alin. (2) din aceeasi lege, considera ca sub acest aspect se ridica o problema de aplicare a reglementarilor legale, iar nu constitutionalitatea textelor de lege criticate, or, "interpretarea legii este atributul suveran al instantei de judecata in opera de infaptuire a justitiei".
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul judecatorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei il constituie dispozitiile art. 98 alin. (2) si ale art. 183 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, dispozitii care au urmatorul continut:
    - Art. 98 alin. (2): "Beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) asiguratii care au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat in ultimele 12 luni anterioare producerii riscului.";
    - Art. 183 alin. (3): "Pentru asiguratii care realizeaza venituri salariale lunare mai mari decat plafonul stabilit la 3 salarii medii brute pe economie majorarea prevazuta la alin. (2) se aplica la acest plafon."
    Art. 98 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 prevede, printre altele, dreptul la "a) indemnizatia pentru maternitate; [...] d) indemnizatia pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav". Potrivit art. 121 lit. a) din aceeasi lege, indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda pana la implinirea varstei de 2 ani a copilului, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap. In sensul dispozitiilor art. 98 alin. (2) persoana care a beneficiat de indemnizatie pentru cresterea unui copil poate beneficia de indemnizatie pentru maternitate sau pentru cresterea copilului urmator numai daca in ultimele 12 luni a cotizat la asigurarile sociale o perioada de cel putin 6 luni.
    Art. 183 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 se refera la majorarea drepturilor salariale si a veniturilor asigurate corespunzator cu majorarea cotei de contributie de asigurari sociale, suportate de asigurati.
    Potrivit sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 20 alin. (2) din Constitutie, potrivit carora: "Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale." Neconcordanta dispozitiilor legale criticate se sustine in raport cu urmatoarele reglementari internationale:
    - Art. 8 pct. 1 din Carta sociala europeana revizuita, ratificata de Romania prin Legea nr. 74/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 din 4 mai 1999, conform caruia: "In vederea asigurarii exercitarii efective a dreptului lucratoarelor la protectia maternitatii, partile se angajeaza:
    1. sa asigure lucratoarelor, inainte si dupa nastere, un repaus cu o durata totala de cel putin 14 saptamani fie prin concediu platit, fie prin prestatii adecvate de securitate sociala sau prin prestatii din fonduri publice;"
    - Art. 2. pct. 2 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, ratificat de Romania prin Decretul nr. 212/1974, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974, avand urmatorul continut: "Statele parti la prezentul pact se angajeaza sa garanteze ca drepturile enuntate in el vor fi exercitate fara nici o discriminare intemeiata pe rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alta imprejurare.";
    - Art. 7 lit. a) pct. (i) din acelasi pact, potrivit caruia "Statele parti la prezentul pact recunosc dreptul pe care il are orice persoana de a se bucura de conditii de munca juste si prielnice, care sa asigure indeosebi:
    a) remuneratia care asigura tuturor membrilor cel putin:
    (i) un salariu echitabil si o remuneratie egala pentru o munca de valoare egala, fara nici o distinctie; in special, femeile trebuie sa aibe garantia ca conditiile de munca ce li se acorda nu sunt inferioare acelora de care beneficiaza barbatii si sa primeasca aceeasi remuneratie ca ei pentru aceeasi munca;".
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:
    Potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) din Constitutie, "Cetatenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate platit, la asistenta medicala in unitatile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asistenta sociala prevazute de lege". Aceasta norma constitutionala prevede dreptul neconditionat al femeilor la "concediu de maternitate platit". Interpretata si aplicata in concordanta cu reglementarile art. 8 pct. 1 din Carta sociala europeana revizuita, dispozitia constitutionala obliga statul "sa asigure lucratoarelor, inainte si dupa nastere, un repaus cu o durata totala de cel putin 14 saptamani fie prin concediu platit, fie prin prestatii adecvate de securitate sociala sau prin prestatii din fonduri publice", interpretare obligatorie conform art. 20 alin. (1) din Constitutie.
    Dispozitiile art. 98 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 prevad acordarea indemnizatiei pentru maternitate femeilor care au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat in ultimele 12 luni anterioare producerii riscului.
    Indemnizatia pentru maternitate (pentru sarcina si lauzie) se acorda, conform art. 118 din Legea nr. 19/2000, pe o perioada de 126 de zile, deci peste perioada minima prevazuta in reglementarile internationale. In aceleasi conditii, ca o alta masura de asistenta sociala, potrivit art. 121 alin. (1) lit. a) din aceeasi lege, se acorda oricaruia dintre parinti indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv a varstei de 3 ani in cazul copilului cu handicap.
    Dispozitiile legale criticate nu ridica probleme in legatura cu drepturile ce se cuvin asiguratilor la nasterea si la ingrijirea primului copil. Probleme se ridica atunci cand, dupa expirarea perioadei de 2 ani in care femeia a beneficiat de indemnizatie pentru maternitate si pentru ingrijirea copilului, dar inainte de realizarea unui nou stagiu de cotizare la asigurarile sociale de 6 luni, aceasta naste un al doilea copil, situatie in care nu i se recunoaste dreptul la indemnizatia pentru maternitate. Avand in vedere ca pe perioada in care o salariata a beneficiat de indemnizatie pentru maternitate si pentru ingrijirea copilului nu a incetat calitatea sa de salariata, contractul de munca fiind doar suspendat, neacordarea indemnizatiei pentru maternitate la nasterea celui de-al doilea copil apare ca fiind contrara dispozitiilor art. 43 alin. (2) din Constitutie si ale art. 8 pct. 1 din Carta sociala europeana revizuita.
    In aplicarea dispozitiilor art. 98 din Legea nr. 19/2000 trebuie avute in vedere si prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) si ale art. 38 alin. (1) lit. a) din aceeasi lege, potrivit carora din indemnizatia pentru maternitate si pentru ingrijirea copilului nu se datoreaza contributie la asigurarile sociale, iar perioada in care se acorda aceste indemnizatii este asimilata cu stagiul de cotizare. Astfel:
    - Art. 26 alin. (1) lit. a): "(1) Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand:
    a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de acesta, potrivit prezentei legi;";
    - Art. 38. alin. (1) lit. a): (1) In sistemul public se asimileaza stagiul de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:
    a) a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, cu exceptia celor prevazute la art. 40 lit. a), b), c) si e)" (exceptiile se refera la pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata partiala si la pensia de urmas).
    Dupa sesizarea Curtii Constitutionale, prin Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (legea de aprobare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002), art. 98 alin. (2) a fost modificat in sensul recunoasterii stagiului de cotizare si pentru perioada necontributiva. Astfel, textul de lege criticat are in prezent urmatorul continut: "Beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) asiguratii care in ultimele 12 luni anterioare producerii riscului au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat in conditiile art. 37 si/sau in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 38." Aceasta modificare legislativa face ca exceptia ridicata sa devina inadmisibila, conform prevederilor art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicata.
    Dispozitiile art. 183 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 nu sunt determinante in solutionarea cauzei in care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate. De altfel, aceste dispozitii se refera la majorarea salariilor proportional cu majorarea cotelor de contributie la asigurarile sociale, nefiind contrare nici unei prevederi constitutionale. De asemenea, Curtea constata ca reglementarile din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, invocate de autor, nu au nici o legatura cu dispozitiile legale supuse controlului de constitutionalitate.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, al art. 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 alin. (2) si ca fiind inadmisibila cat priveste dispozitiile art. 183 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, exceptie ridicata de Ionica Speianu in Dosarul nr. 2.122/C/2002 al Tribunalului Galati - Sectia civila.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 24 septembrie 2002.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Laurentiu CristescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 257/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 257 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 257/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu