E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 674 din  3 iulie 2002

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 516 din 17 iulie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane, constituita pe langa Ministerul Industriei si Resurselor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Sergiu Sechelariu,
                         secretar de stat

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru Lificiu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prin prezentul regulament se stabilesc modul de organizare si functionare, componenta, atributiile specifice si sistemul de relatii ale Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane, constituita pe langa Ministerul Industriei si Resurselor.
    Art. 2
    (1) Comisia centrala pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane, denumita in continuare Comisia centrala, organizeaza si conduce la nivel national toate activitatile legate de urmatoarele tipuri de dezastre:
    - explozii mari la suprafata si in subteran;
    - accidente chimice;
    - avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane.
    (2) Masurile dispuse de Comisia centrala sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice in zona de responsabilitate in care isi exercita competentele.
    Art. 3
    (1) Comisia centrala se subordoneaza Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor.
    (2) Comisia centrala coopereaza cu serviciile publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta, aflate in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a consiliilor locale ale sectoarelor acestuia, precum si cu serviciile publice voluntare din subordinea consiliilor locale judetene, municipale, orasenesti si comunale.

    CAP. 2
    Organizarea Comisiei centrale

    Art. 4
    (1) Comisia centrala este condusa de ministrul industriei si resurselor, in calitate de presedinte, si este formata din specialisti cu putere de decizie din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor, respectiv secretarul general, secretarul de stat pentru productia de aparare, directori generali si directori, precum si din reprezentanti ai altor autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate care au atributii in planurile de aparare impotriva dezastrelor.
    (2) In cazul in care presedintele Comisiei centrale este in imposibilitate de a-si exercita atributiile, acesta va fi inlocuit de unul dintre cei doi vicepresedinti, respectiv secretarul general sau secretarul de stat pentru productia de aparare, dupa caz, desemnat prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (3) Componenta Comisiei centrale este prezentata in anexa nr. 1, iar colaboratorii ce pot fi cooptati in structura acesteia, in functie de situatie, sunt prezentati in anexa nr. 2.
    Art. 5
    (1) Organismul de lucru al Comisiei centrale este Secretariatul tehnic permanent, care este asigurat de catre Directia speciala din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor.
    (2) Componenta Secretariatului tehnic permanent este prezentata in anexa nr. 3.
    (3) Secretariatul tehnic permanent organizeaza 3 sectiuni de lucru specializate pe tipuri de dezastre:
    - explozii mari la suprafata si in subteran;
    - accidente chimice;
    - avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane.

    CAP. 3
    Atributii

    A. Atributiile Comisiei centrale
    Art. 6
    Comisia centrala are urmatoarele atributii principale:
    1. In perioada predezastrului:
    a) elaboreaza regulamente de aparare impotriva dezastrelor produse in domeniul specific si participa la elaborarea strategiei nationale de aparare impotriva dezastrelor;
    b) indruma, controleaza si avizeaza modul de intocmire a planurilor de aparare in teritoriu;
    c) identifica si monitorizeaza sursele potentiale de producere a dezastrelor din sfera sa de activitate si zonele de risc potential expuse urmarilor acestora;
    d) organizeaza culegerea de informatii (constituindu-si baza de date proprii) si fluxul informational-decizional la nivel national sau zonal, conform schemei prezentate in anexa nr. 4;
    e) elaboreaza planuri operative de aparare specifice pe categorii de dezastre specifice si pe zone potentiale de expunere la riscul producerii, le supune spre avizare Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor si avizeaza planurile serviciilor publice comunitare profesioniste sau voluntare pentru situatii de urgenta;
    f) propune mecanisme si instrumente de control social al riscurilor care pot genera dezastre, precum si metode de identificare si evaluare a riscurilor;
    g) stabileste prin regulamente parametrii pe baza carora se pot defini fenomenele caracteristice ale dezastrelor din sfera sa de competenta;
    h) informeaza prin mass-media populatia despre eventualele surse de risc ce pot genera dezastre specifice si masurile de prevenire intreprinse;
    i) coordoneaza pregatirea personalului agentilor economici aflati sub autoritatea sa (potentiali factori de risc), cu atributii si responsabilitati in domeniul fiecarei categorii de dezastru specific, privind prevenirea, protectia si interventia in cazul producerii evenimentului respectiv;
    j) analizeaza modul de indeplinire a actiunilor de prevenire prevazute in planurile operative de aparare specifice in cazul dezastrelor din sfera de activitate proprie, precum si a masurilor privind pregatirea agentilor economici (potentiali factori de risc) cu raspunderi si atributii pe tipuri de dezastre, prin rapoarte semestriale ce se aduc la cunostinta populatiei prin mass-media;
    k) stabileste masurile necesare in vederea cresterii operabilitatii si eficientei fortelor participante la interventii, prin dotarea corespunzatoare a acestora;
    l) asigura pregatirea personalului propriu pentru aparare impotriva dezastrelor specifice.
    2. In perioada producerii unui dezastru:
    a) analizeaza informatiile primare despre producerea dezastrului - locul, caracteristicile, efectele si altele asemenea - si evolutia probabila a acestuia;
    b) pune in aplicare masurile prevazute in planul de protectie si interventie, adaptandu-le la situatia concreta si efectuand corecturile necesare in functie de situatia creata si de gradul de urgenta;
    c) informeaza Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor despre situatia creata, despre masurile intreprinse si despre eventualele nevoi de sprijin;
    d) coordoneaza la nivel national actiunile de limitare, lichidare si inlaturare a efectelor distructive ale dezastrului, colaborand cu structurile din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;
    e) hotaraste, la nevoie, constituirea unei echipe operative formate din membri proprii si din alti specialisti, pe care o trimite in zona de manifestare a dezastrului pentru culegere de informatii suplimentare care sa fundamenteze luarea unor decizii pertinente, precum si pentru conducerea nemijlocita a actiunilor la fata locului;
    f) coopereaza cu serviciile publice comunitare profesioniste sau voluntare pentru situatii de urgenta din subordinea organelor administratiei publice locale, privind implementarea masurilor de aparare impotriva dezastrelor specifice, in conditiile legii.
    3. In perioada postdezastrului:
    a) desemneaza colectivul sau agentii economici cu responsabilitati pentru conducerea actiunilor de inlaturare a urmarilor, de refacere sau reabilitare a zonei/zonelor afectata/afectate de dezastru;
    b) organizeaza echipe de specialisti pentru inventarierea, expertizarea si evaluarea efectelor, precum si a pagubelor produse, in vederea comunicarii acestora Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor, si ia sau propune masuri pentru restabilirea functiilor vitale afectate de dezastru;
    c) analizeaza cauzele producerii dezastrului si dispune masuri de prevenire in viitor a evenimentului respectiv;
    d) asigura informarea populatiei prin mass-media despre evolutia si efectele dezastrului, despre actiunile intreprinse pentru limitarea acestora si despre masurile ce se impun in continuare;
    e) propune Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor acordarea de ajutoare materiale sau financiare populatiei afectate si urmareste repartizarea si utilizarea ajutoarelor acordate de stat sau de organizatiile nationale ori internationale;
    f) avizeaza documentatiile privind acordarea fondurilor necesare refacerii lucrarilor de infrastructura;
    g) stabileste regimul mijloacelor de transport pentru aprovizionare cu hrana, apa potabila, medicamente, asigurarea cu energie electrica si termica in perioada producerii dezastrului si in perioada postdezastrului;
    h) reactualizeaza planurile operative de aparare specifice pe tipuri de dezastre;
    i) asigura conditii de lucru pentru Secretariatul tehnic permanent propriu;
    j) analizeaza, valideaza sau modifica hotararile aprobate de catre presedinte intre sedinte si le aduce la cunostinta factorilor interesati, prin Secretariatul tehnic permanent;
    k) indeplineste si alte atributii stabilite de Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor.

    B. Atributiile Secretariatului tehnic permanent
    Art. 7
    Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale are urmatoarele atributii principale:
    a) solicita si centralizeaza informatiile privind prevenirea, protectia si interventia la dezastrele din domeniul de competenta al Comisiei centrale, de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sau serviciile publice comunitare aflate in subordinea organelor administratiei publice locale, precum si de la unitatile care functioneaza sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor;
    b) verifica informatiile referitoare la iminenta sau la producerea unui dezastru si intocmeste rapoarte de informare pentru membrii Comisiei centrale, precum si pentru Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor;
    c) constituie si actualizeaza permanent banca de date privind sursele potentiale de risc, resursele materiale, financiare si umane ce pot fi utilizate la dezastrele specifice;
    d) intocmeste planul operativ de aparare pe domeniul specific si regulamentul de aparare impotriva dezastrelor, elaboreaza ghidul de intocmire a planurilor de protectie si interventie pentru dezastrele specifice pentru a fi distribuit in teritoriu serviciilor publice comunitare profesioniste sau voluntare prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
    e) centralizeaza si analizeaza datele rezultate din rapoartele de interventie la dezastre si propune masuri pentru imbunatatirea activitatii de aparare impotriva dezastrelor specifice;
    f) intocmeste propuneri pentru includerea in bugetul anual al Ministerului Industriei si Resurselor a fondurilor necesare pentru apararea impotriva dezastrelor, inclusiv cheltuieli generale pentru desfasurarea curenta a activitatii Comisiei centrale, si le transmite directiei de specialitate a ministerului;
    g) intocmeste planul anual de activitati si documentele de lucru ale Comisiei centrale;
    h) convoaca membrii Comisiei centrale la ordinul presedintelui sau al unuia dintre vicepresedinti;
    i) transmite in scris hotararile Comisiei centrale catre factorii implicati in executarea operatiunilor de prevenire, protectie si interventie;
    j) urmareste punerea in aplicare a hotararilor Comisiei centrale si desfasurarea activitatilor curente ale acesteia intre sedinte;
    k) raspunde de dotarea proprie si a Comisiei centrale cu aparatura si materiale necesare desfasurarii activitatii, precum si de functionarea permanenta a aparaturii si a mijloacelor de instiintare si alarmare in timp de dezastre;
    l) valorifica concluziile rezultate in urma producerii in strainatate a unor dezastre similare si, pe baza informatiilor obtinute, documenteaza reprezentantii autoritatilor publice si membrii Comisiei centrale;
    m) indeplineste si alte atributii stabilite de Comisia centrala.

    CAP. 4
    Functionarea Comisiei centrale si a Secretariatului tehnic permanent

    A. Functionarea Comisiei centrale
    Art. 8
    Comisia centrala isi desfasoara activitatea in sediul Ministerului Industriei si Resurselor pe baza planului anual intocmit de Secretariatul tehnic permanent, aprobat in sedinta din luna decembrie a anului precedent.
    Art. 9
    (1) Comisia centrala se intruneste semestrial in sedinta ordinara si, ori de cate ori este necesar, in sedinta extraordinara, convocata de presedinte sau de catre unul dintre cei doi vicepresedinti ori la solicitarea expresa a cel putin unei treimi din totalul membrilor sai.
    (2) Sedinta se constituie legal prin prezenta a cel putin doua treimi din totalul membrilor sai.
    (3) Numarul total al membrilor Comisiei centrale pentru cazurile prevazute la alin. (1) si (2) nu include membrii cooptati de la alte ministere.
    Art. 10
    (1) Convocarea membrilor Comisiei centrale se face in scris, in cazuri de normalitate, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare, sau prin mijloace centrale de telecomunicatii si prin mass-media in situatii fortuite, de extrema urgenta, de catre Secretariatul tehnic permanent.
    (2) Pe baza datelor si informatiilor privind iminenta sau producerea unui dezastru Secretariatul tehnic permanent va convoca de indata Comisia centrala in sedinta extraordinara, folosind aparatura si mijloacele de legatura din dotarea proprie sau a ministerului.
    (3) Convocarea (scrisa, prin fax, prin nota telefonica) va cuprinde urmatoarele elemente: data, ora si locul desfasurarii sedintei, proiectul ordinii de zi si documentele ce urmeaza sa fie analizate de Comisia centrala.
    (4) Ordinea de zi se adopta la inceputul sedintei.
    (5) La propunerea presedintelui sau a oricarui membru al Comisiei centrale pe ordinea de zi se pot include si alte probleme in afara proiectului ordinii de zi anuntat in convocare. Dupa caz, la sedintele Comisiei centrale pot fi convocati si alti specialisti cu atributii si responsabilitati din domeniul specific tipului de dezastru.
    Art. 11
    (1) Dezbaterile si masurile stabilite in cadrul sedintelor Comisiei centrale se consemneaza intr-un proces-verbal prin grija Secretariatului tehnic permanent.
    (2) Pe baza procesului-verbal Comisia centrala adopta o hotarare cu votul majoritatii simple a membrilor sai.
    (3) Hotararea se semneaza de catre presedintele Comisiei centrale sau de catre inlocuitorul desemnat si se aduce la cunostinta factorilor interesati de catre Secretariatul tehnic permanent, in termen de 7 zile de la adoptare.
    (4) Hotararile adoptate in sedintele extraordinare ale Comisiei centrale se comunica de urgenta factorilor interesati.
    Art. 12
    Documentele privind activitatea Comisiei centrale se arhiveaza de catre Secretariatul tehnic permanent, cu respectarea legislatiei de specialitate in vigoare.
    Art. 13
    (1) Comisia centrala intocmeste rapoarte dupa fiecare sedinta ordinara, precum si la termenele stabilite prin regulamentele de aparare impotriva dezastrelor.
    (2) In functie de situatie, aceste rapoarte pot fi trimise comisiilor centrale sau locale interesate, integral sau in extras, precum si Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor.

    B. Functionarea Secretariatului tehnic permanent
    Art. 14
    (1) Secretariatul tehnic permanent se intruneste in sedintele de lucru, de regula trimestrial si ori de cate ori este necesar. In sedintele sale Secretariatul tehnic permanent va analiza cu precadere:
    a) situatia operativa la nivelul Ministerului Industriei si Resurselor si al agentilor economici potentiali factori de risc;
    b) stadiul de indeplinire a hotararilor adoptate in ultima sedinta a Comisiei centrale, precum si a sarcinilor rezultate din ultima sedinta a Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor;
    c) pregatirea propunerilor pentru ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Comisiei centrale;
    d) alte aspecte privind apararea impotriva dezastrelor.
    (2) Problemele dezbatute si masurile stabilite pe timpul desfasurarii sedintelor Secretariatului tehnic permanent se consemneaza in procese-verbale.
    Art. 15
    Secretariatul tehnic permanent inainteaza presedintelui Comisiei centrale, trimestrial si ori de cate ori situatia o impune, informari privind situatia operativa din teritoriu, activitatile desfasurate si cele planificate.

    CAP. 5
    Constituirea si utilizarea fondurilor si rezervelor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de aparare la nivelul Ministerului Industriei si Resurselor

    Art. 16
    (1) Comisia centrala stabileste necesarul de fonduri pentru apararea impotriva dezastrelor specifice, precum si pentru nevoile de dotare si desfasurare a activitatii curente proprii.
    (2) Pe baza datelor estimate de Comisia centrala Secretariatul tehnic permanent intocmeste propuneri pentru bugetul anual al Ministerului Industriei si Resurselor si le transmite directiei de specialitate pentru a fi incluse in proiectul de buget.
    (3) Fondurile se asigura anual de la bugetul ministerului in conditiile legii.
    Art. 17
    (1) Comisia centrala propune Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor cantitatile si tipurile de materiale si mijloace pentru constituirea rezervelor necesare interventiilor la dezastrele specifice, fondurile necesare constituirii lor, precum si masurile de utilizare, pastrare si refacere prin aprovizionari curente.
    (2) La propunerea Secretariatului tehnic permanent presedintele Comisiei centrale poate numi comisii tehnice de receptie, depozitare si distribuire a materialelor necesare interventiilor pentru limitarea sau inlaturarea efectelor dezastrelor specifice si ajutorarii sinistratilor.
    Art. 18
    (1) Principalele dotari necesare desfasurarii activitatii Comisiei centrale si a Secretariatului tehnic permanent vor fi asigurate din bugetul anual al Ministerului Industriei si Resurselor, conform normelor de inzestrare.
    (2) Comisia centrala si Secretariatul tehnic permanent al acesteia utilizeaza pentru nevoi de transport curente un autoturism de teren, cu un consum aferent limitei de 1.500 km anual, din parcul auto al Ministerului Industriei si Resurselor sau prin transfer de la unitatile din subordinea acestuia.
    (3) Pentru nevoi de transport suplimentare, pe timpul activitatilor legate de prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor dezastrelor specifice, se pot folosi si alte mijloace de transport din inzestrarea Ministerului Industriei si Resurselor, stabilite prin ordin al ministrului.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 19
    (1) Componenta Comisiei centrale si a Secretariatului tehnic permanent al acesteia se poate modifica sau completa cu noi membri ori de cate ori au loc schimbari in organizarea structurala a ministerelor, prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (2) Componenta nominala a Comisiei centrale se poate modifica pe baza propunerilor Secretariatului tehnic permanent, cu aprobarea presedintelui acesteia.
    Art. 20
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament ministerele nominalizate in anexa nr. 1 vor desemna specialistii care sa faca parte din Comisia centrala.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                               COMPONENTA
Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conductele magistrale si urbane

    1. Presedinte:     - ministrul industriei
                         si resurselor
    2. Vicepresedinti: - secretarul de stat
                         pentru productia
                         de aparare;
                       - secretarul general
                         al ministerului
    3. Membri:         - directori            - Directia generala sinteze,
                         generali/directori:    strategii, politica industriala,
                                                programe dezvoltare
                                              - Directia generala mine geologie
                                              - Directia generala energie
                                              - Directia generala petrol si gaze
                                              - Directia generala produse
                                                industriale
                                              - Directia generala produse
                                                primare
                                              - Directia generala productia de
                                                aparare
                                              - Directia generala produse
                                                primare (metalurgie si chimie)
                                              - Directia speciala
                                              - Directia acreditari, calitate,
                                                protectia mediului
                       - inspector de stat    - Inspectia de Stat pentru
                         sef                    Controlul Cazanelor,
                                                Recipientilor sub Presiune si
                                                Instalatiilor de Ridicat (ISCIR)
                       - reprezentantul       - Directia speciala
                         Ministerului
                         Industriei si
                         Resurselor in
                         Secretariatul tehnic
                         permanent al
                         Comisiei
                         Guvernamentale de
                         Aparare impotriva
                         Dezastrelor
                       - seful                - Directia speciala
                         Secretariatului
                         tehnic permanent
                       - reprezentanti ai:    - Ministerului de Interne
                                              - Ministerului Finantelor Publice
                                              - Ministerului Apelor si
                                                Protectiei Mediului
                                              - Ministerului Lucrarilor Publice,
                                                Transporturilor si Locuintei
                                              - Ministerului Sanatatii si
                                                Familiei
                                              - Ministerului Administratiei
                                                Publice
                                              - Ministerului Muncii si
                                                Solidaritatii Sociale

    ANEXA 2
    la regulament

                                  LISTA
cuprinzand colaboratorii Secretariatului tehnic permanent (grup de experti) care pot fi cooptati in Comisia centrala

    I. Unitati aflate in subordinea si coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor:
    1. Institutul de Management si Informatica;
    2. Agentia Romana pentru Conservarea Energiei;
    3. Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor;
    4. Biroul Roman de Metrologie Legala Bucuresti;
    5. Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni;
    6. Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere;
    7. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
    8. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
    9. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale;
    10. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

    II. Unitati sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor:
    - Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti;
    - Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias;
    - Societatea Comerciala de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. Medias;
    - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures;
    - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti;
    - Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A. Ploiesti;
    - Compania Nationala de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucuresti;
    - Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucuresti;
    - Compania Nationala a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu;
    - Compania Nationala a Huilei - S.A. Petrosani;
    - Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva;
    - Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti;
    - Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare;
    - Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti;
    - Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A.;
    - Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin;
    - Compania Nationala "Romarm" - S.A. Bucuresti;
    - Societatea Comerciala "Oil Terminal" - S.A. Constanta;
    - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND Bucuresti;
    - Institutul de Cercetari Chimice - ICECHIM Bucuresti;
    - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti.

    III. Unitati si organisme din afara Ministerului Industriei si Resurselor:
    - Ministerul Apararii Nationale;
    - Ministerul de Interne;
    - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
    - institutiile aflate in subordinea, sub autoritatea si in coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;
    - Inspectia Muncii/Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
    - institutele si directiile de sanatate publica/Ministerul Sanatatii si Familiei;
    - regii autonome.

    NOTA:
    Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale colaboreaza, dupa caz, cu specialisti din institutele de invatamant superior si de cercetare-dezvoltare si cu alte institutii implicate.

    ANEXA 3
    la regulament

                                COMPONENTA
    Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale

    Sef:    - consilier (inspector cu  - Directia speciala
              protectia civila)
    Membri: - reprezentantul           - Directia speciala
              Ministerului Industriei
              si Resurselor in
              Secretariatul tehnic
              permanent al Comisiei
              Guvernamentale de
              Aparare impotriva
              Dezastrelor
            - sefi de serviciu,        - Directia generala, sinteze, strategii,
              consilieri si experti      politica industriala, programe
              din:                       dezvoltare
                                       - Directia generala mine geologie
                                       - Directia generala energie
                                       - Directia generala petrol si gaze
                                       - Directia generala produse industriale
                                       - Directia generala produse primare
                                       - Directia generala productia de aparare
                                       - Directia acreditari, calitate,
                                         protectia mediului
            - inspectori sefi - sefi   - Inspectia de Stat pentru Controlul
              de serviciu                Cazanelor, Recipientilor sub Presiune
                                         si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR).

    ANEXA 4*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    SCHEMA FLUXULUI INFORMATIONAL - DECIZIONAL LA NIVELUL COMISIEI CENTRALE
 _______________________________        ______________       ________________
|                               |      |    COMISIA   |     |                |
| COMISII CENTRALE SPECIALIZATE |<-----|GUVERNAMENTALA|     |    Organisme   |
|      PE TIPURI DE DEZASTRE    |      |  DE APARARE  |<...>| internationale |
|                               |      |  IMPOTRIVA   |     |________________|
| Ministerul Apelor si          |      | DEZASTRELOR  |
| Protectiei Mediului           |      |______________|
|                               |      |  Secretariat |
| - Comisia centrala pentru     |      |     Tehnic   |
| aparare impotriva             |<....>|   Permanent  |
| inundatiilor, fenomenelor     |      |______________|          _______
| meteorologice periculoase si  |      |   Centrul    |         | MASS- |
| accidentelor la constructiile |      |  Operational |........>| MEDIA |<--.
| hidrotehnice;                 |      |      de      |         |_______|   :
|                               |      | Instiintare  |          ^ ^ ^      :
| Ministerul Lucrarilor Publice,|      | Alarmare si  |          : : :      :
| Transporturilor si Locuintei  |      | Interventie  |          : : :      :
|                               |      |______________|          : : :      :
| - Comisia centrala pentru     |         |    ^                 : : :      :
| prevenirea si apararea        |.........|....:.................: : :      :
| impotriva efectelor seismice  |         |    :                   : :      :
| si alunecarilor de teren;     |       __v____v_________          : :      :
|                               |      | COMISIA CENTRALA|         : :      :
| Ministerul Administratiei     |      | PENTRU EXPLOZII |.........: :      :
| Publice                       |      |     MARI, LA    |       ____:____  :
|                               |      | SUPRAFATA SI IN |----->|  AGENTI | :
| - Comisia centrala pentru     |      |    SUBTERAN,    | |    |ECONOMICI| :
| accident nuclear si caderi de |      |ACCIDENTE CHIMICE| |    |_________| :
| obiecte cosmice;              |------|    SI AVARII    | |         |      :
| - Comisia centrala pentru     |      |DEOSEBIT DE GRAVE| |         |      :
| incendii de masa;             |      |   LA CONDUCTE   | |  _______|____  :
|                               |      |  MAGISTRALE SI  | | |    ALTE    | :
| Ministerul Comunicatiilor si  |      |      URBANE     | | | INSTITUTII | :
| Tehnologiei Informatiei       |      |_________________| | |     CU     | :
|                               |<---->|   Secretariat   | | |  ATRIBUTII | :
| - Comisia centrala pentru     |      |     Tehnic      | | | IN DOMENIU | :
| accidente deosebit de grave pe|      |    Permanent    | | |____________| :
| cai de comunicatii;           |      |_________________| |            ^   :
| - Comisia centrala pentru     |      |      Grup       | |____________|   :
| telecomunicatii               |      |    de experti   |                  :
|                               |      |_________________|                  :
| Ministerul Sanatatii si       |         |        ^                        :
| Familiei                      |         |        |                        :
|                               |       __v________v_____                   :
| - Comisia centrala pentru     |      |  Inspectoratul  |                  :
| asistenta medicala de urgenta |      |  General pentru |                  :
| in caz de dezastre si         |      |   Situatii de   |                  :
| epidemii;                     |      |     Urgenta     |                  :
|                               |----->|_________________|..................:
| Ministerul Agriculturii,      |      |Servicii publice |
| Alimentatiei si Padurilor     |      |   comunitare    |
|                               |      | (profesioniste  |
| - Comisia centrala pentru     |      | sau voluntare)  |  ___________________
| epizootii si supraveghere a   |      |_________________| |                   |
| contaminarii radioactive,     |      |     Posturi     | | -------->         |
| chimice sau biologice a       |      | Operationale de | | Flux decizional   |
| produselor vegetale si        |      |   Instiintare,  | | ..........        |
| animale;                      |      |   Alarmare si   | | Flux informational|
|                               |      |   Interventie   | |                   |
|                               |<....>|_________________| | -----------       |
|_______________________________|                          | Relatii de        |
|Secretariate Tehnice Permanente|                          | colaborare        |
|_______________________________|                          |___________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 674/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 674 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu